Sunteți pe pagina 1din 24

Ia-ţi un pic de timp liber, aşează-

te liniştit şi citeşte atent aceste


cuvinte; apoi gândeşte-te... şi vei
înţelege multe lucruri...

alza il volume
rima lecţie

După câteva luni, la


facultatea de medicină,
profesorul ne dădu un
test.
Am răspuns bine la toate
întrebările, ajunsese la
ultima care era: "Care este
numele de botez al femeii
de servici din şcoală?"
rima lecţie

Am dat toate răspunsurile,


fără să scriu nimic la
ultima întrebare, Cu puţin
înainte de expirarea
tipului, un elev a întrebat
dacă ultimul răspuns se
puncta;
"Sigur că da!", a răspuns
profesorul. "În viaţă veţi
întâlni multe persoane.
Toate sunt importante!
rima lecţie

Ele merită atenţia


voastră, chiar dacă e doar
un simplu salut".
Nu am uitat niciodată
această lecţie şi din acea
zi am învăţat că femeia
noatră de servici se
numea Mariana.
A doua lecţie

Într-o noapte ploioasă o


bătrână dintr-un sat se
opri în mijlocul drumului: i
se stricase maşina.
Începui să fac semne
disperate maşinilor ca
cineva să oprească şi să-i
dea o mână de ajutor.
A doua lecţie

Un tânăr, dintr-un sat ce


era în conflict cu cel al
bătrânei, se opri, o ajută
să ducă maşina la un
mecanic şi chemă un taxi
pntru ea. Bătrâna deşi
grăbită, reuşi să aibă
adresa binefăcătorului.
A doua lecţie

Trecuseră şapte zile;


cineva sună la uşa
tânărului.
Cu uimire primi o cutie
mare în care era un
televizor color şi un bilet
pe care scria: "Mulţumesc
din suflet
că m-ai ajutat cu maşina...
A doua lecţie

Ploaia mă oprise din


drumul meu... mulţumită
ţie am reuşit să ajung în
timp
ca să-mi salut soţul care
era pe moarte. Dumnezeu
să vă binecuvânteze”
A treia lecţie

Cu câteva zile în urmă un


copil intră într-o cofetărie
şi se ajeză la o măsuţă.
Vânzătoarea îi aduse un
pahar cu apă.
"Cât costă o prăjitură?"
"20000 de lei" răspunse
vânzătoarea.
Copilul scoase câteva
monede din buzunar şi
începu să le numere.
A treia lecţie

"Bine, cât costă o


prăjitură simplă?". În local
erau şi alte persoane de
servit... servitoarea
începea să-şi piardă
răbdarea
"15000!" îi răspunse cu un
ton răstit. Atunci copilul
spuse: "Aş vrea o prăjitură
simplă!".
A treia lecţie

Vânzătoarea îi aduse
prăjitura simplă şi nota de
plată. Copilul mâncă liniştit
prăjitura, plăti la casă şi
ieşi. Când vânzătoarea
merse să cureţe masa... îi
dădură lacrimile de
emoţie, pentru că pe masă
erau 5000 de lei pentru ea.
Copilul se mulţumise cu o
prăjitură simplă pentru a-i
putea lăsa bacşiş.
A patra
lecţie
Odată un rege porunci să fie
colorată o piatră imensă în
mijlocul drumului. Apoi se
ascunse, pentru a vedea
dacă cineva ar fi avut curajul
să o dea la o parte.
Mulţi negustori şi oameni
bogaţi treceau pe acolo şi
ocoleau piatra.
A patra lecţie

Câţiva protestară împotriva


regelui spunând că nu putea
să menţină străzile curate,
dar nimeni nu dădu piatra la
o parte.
La un moment dat trecu pe
acolo un ţăran cu un sac de
cartofi pe spate; lăsă sacul
jos şi încercă să mişte piatra.
A patra lecţie

După ce depuse ceva effort


reuşi să rostogolească piatra
la marginea drumului.
Când să-şi ia sacul, văzu o
geantă în locul în care fusese
piatra.
A patra lecţie

Geata era plină de monede


de aur; găsi şi o scrisoare în
care regele scria că
monedele aparţineau acelui
care ar fi rostogolit piatra din
drum.
Ţăranul învăţă un lucru:
"TOATE OBSTACOLELE SUNT
O OPURTUNITATE PENTRU A
ÎMBUNĂTĂŢI CONDIŢIA
NOASTRĂ".
Acumpoţi să tragi două
concluzii:
1) Să ştergi tot ce ai citit

sau...

2 ) Să o trimiţi
prietenilor!!!

Şi aş mai
adăuga...
Dacă nu ai simţit
niciodată pericolul unei
bătăi sau a singurătăţii,
agonia torturii sau
foametea, te numeri printre
cele 500 de milioane de
persoane de pe planetă.
Dacă poţi să mergi la
biserică fără să teama că ai
putea fi ucis, eşti printre
cele 3 miliarde de persoane
ale acestei lumi.
Dacă ai mâncare în
frigider, ai cu ce te
îmbrăca, un acoperiş
deasupra capului,
înseamnă că eşti mai bogat
decât 75% dintre
persoanele de pe planetă.
Dacă ai bani în bancă, un
potofel în buzunar şi ceva
mărunţiş prin cameră, eşti
printre cei 8% dintre
persoanele bogate ale
acestei lumi.
Dacă poţi să citeşti acest
mesaj, înseamnă că nu te
numeri printre cele două
miliarde de persoane care
nu ştiu să citească.
Cineva a spus odată:
Munceşte ca şi cum n-ai
avea nevoie de bani.
Iubeşte ca şi cum nimeni
te-ar fi făcut vreodată să
suferi.
Dansează ca şi cum
nimeni nu te-ar privi.
Cântă ca şi cum nimeni nu
te-ar auzi.
Trăieşte pentru că
Paradisul a început deja!
Dacă ceea ce ai citit te ajută să-i sensibilizezi şi pe alţii...

Dacă nu... nu se va întâmpla nimic... e numai una din


miile de ocaziile pe care le pierzi zilnic.
Dar dacă te vei strădui, poate că cineva va surâde!
Autorul: anonim