Sunteți pe pagina 1din 5

COALA GIMNAZIALA COSMBETI

PROCEDURA OPERAIONAL NOTAREA RITMIC A ELEVILOR

C#d PO $1. $%
NR. ,%-. /$.1%.%$10

Ediia: 1 Nr.de ex.: Re!i"ia: Nr.de ex. : Pa&i'a 1 di' ( Exe)*+ar 'r.:1

PROCEDURA OPERAIONAL C#d: P$ $1.$% De'1)ire: Notarea ritmic a elevilor Nr. *a&. ( Nr. de *a&. a'exe: 0 Exe)*+ar 'r. 1 E!ide'a )#di2i34ri+#r:
Ediia/revizia ata !a"# c$ modi%icri Ela'orat i)iial Modi%icat N$me ,ade-c$ Marioara (em)t $r N$me E)ci$ Milica Veri%icat (em)t$r $mitrac$ L$cia A&ro'at

1/0 */0 +/0

(e&tem'rie *01+

Li56a *er5#a'e+#r +a 3are 5e di21"ea"4 ediia.re!i"ia *r#3ed1rii #*erai#'a+e (co&$l di%$zrii i)%ormare i)%ormare ar1ivare i)%ormare i)%ormare i)%ormare E.em&lar Com&artime)t )r# C$rric$l$m 0i 1 co)trol$l a-i"$rrii calitii * Co)d$cere -ecretariat 0i + ar1ivare 3 E.ec$ie E.ec$ie 4 6 E.ec$ie /$)cia Re-&o)-a'il CEAC ,ade-c$ Marioara irector (ecretar Comi-ia diri"i)tilor Comi-ia i)vatatorilor Comi-ia &ro%e-orilor $mitrac$ L$cia Avram 2i)ta Iordac1e Ro'erti)a C$rte5/ratila /elicia (ava Valerica N$mele 0i &re)$mele ata (em)t$ra &rimirii

A&ro'at7 IRECTOR $mitrac$ L$cia

COALA GIMNAZIALA COSMBETI

PROCEDURA OPERAIONAL NOTAREA RITMIC A ELEVILOR

C#d PO $1. $%

Ediia: 1 Nr.de ex.: Re!i"ia: Nr.de ex. : Pa&i'a % di' ( Exe)*+ar 'r.:1

1. I'6r#d13ere Acea-t &roced$r &rezi)t modalitatea de a mo)itoriza &arc$r"erea materiei 8) co)%ormitate c$ &ro"ramele 0colare 8) vi"oare7 &ri)tr9o )otare ritmic7 8) co)-e)- c$ a-imilarea co)i)$t$rilor -t$diate# %. S3#*1+ 1# *# +# 3# 4# 6# Veri%icarea activitii de &redare9 8)vare7 Re"leme)tare7 :)dr$mare7 Re"larea de%icie)elor co)-tatate7 Co)-iliere A)aliz

/. De2i'iii 7i a8re!ieri /.1. De2i'iii: N#6are ri6)i34 9 a&recierea c$iva -a$ a rez$ltatelor -ale &ri) )ote -a$ cali%icative7 c$ o %recve) a a&licrii )otelor7 a)terior -ta'ilit# Pr#3ed1r4 #*erai#'a+4 5 &reze)tarea %ormalizat7 8) -cri- a t$t$ror &a0ilor ce tre'$ie $rmai7 a metodelor de l$cr$ -ta'ilite 0i a re"$lilor de a&licat 8) vederea realizrii activitii7 c$ &rivire la a-&ect$l &roce-$al# Ediie a 1'ei *r#3ed1ri 9 %orma i)iial -a$ act$alizat7 d$& caz7 a $)ei &roced$ri o&eraio)ale7 a&ro'at 0i di%$zat# Re!i"ia :' 3adr1+ 1'ei *r#3ed1ri 5 aci$)ile de modi%icare7 ad$"are7 -$&rimare a $)eia -a$ mai m$ltor com&o)e)te ale $)ei &roced$ri o&eraio)ale7 aci$)i ce a$ %o-t a&ro'ate 0i di%$zate# /.%. A8re!ieri: RO;UIP 9 Re"$lame)t$l de or"a)izare 0i %$)cio)are a $)itilor di) 8)vm;)t$l &re$)iver-itar CEAC9 Comi-ia de eval$are 0i a-i"$rare a calittii ROI 5 Re"$lame)t de ordi)e i)terioar OUG 9 Ordo)a)a de <r"e) a 2$ver)$l$i RAC 9 Re-&o)-a'il A-i"$rarea Calitii SMC 9 (i-tem de Ma)a"eme)t al Calitii M.E.N. 5Mi)i-ter$l Ed$caiei Naio)ale C.A. 5 Co)-ili$l de Admi)i-traie C.P. 5 Co)-ili$l &ro%e-oral C.D. 5 Cadr$ didactic D. 9 irector 0. D#31)e'6e de re2eri'4 (R EN I(O =000: *001 5 (i-teme de ma)a"eme)t al calitii# !ri)ci&ii %$)dame)tale 0i voca'$lar# (R EN I(O =001: *0015 (i-teme de ma)a"eme)t al calitii# Ceri)e# Le"ea Ed$caiei Naio)ale Nr#1/*011 Ordi) )r# +1+4/*0#01#*011 &rivi)d mdi%icarea 0i com&letarea Re"$lame)t$l$i I)ter) a&ro'at &ri) OMECT( )r# 3+>3/04#0?#*010

COALA GIMNAZIALA COSMBETI

PROCEDURA OPERAIONAL NOTAREA RITMIC A ELEVILOR

C#d PO $1. $%

Ediia: 1 Nr.de ex.: Re!i"ia: Nr.de ex. : Pa&i'a / di' ( Exe)*+ar 'r.:1

Le"ea )r# 433/ *001 &rivi)d li'er$l acce- la i)%ormaiile de i)tere- &$'lic Re"$lame)t$l de or"a)izare 0i %$)cio)are a $)itilor de 8)vm;)t &re$)iver-itar7 a&ro'at &ri) O#M#Ed#C# )r# 3=*4/0>#0=#*004 c$ modi%icarile -i com&letarile $lterioare Re"$lame)t$l &rivi)d actele de -t$dii 0i doc$me)tele 0colare 8) 8)vm;)t$l &re$)iver-itar7 a&ro'at &ri) O#M#E#C# )r# +40*/*004 c$ modi%icarile -i com&letarile $lterioare Ordi) c$ &rivire la a&ro'area criteriilor de &er%orma) &e)tr$ eval$area cadrelor didactice di) 8)vm;)t$l &re$)iver-itar7 a&ro'at &ri) O#M# )r# 34=4/**#0?#*00=

(. De53rierea a36i!i64i+#r 7i re5*#'5a8i+i64i+#r A36i!i64i . E6a*e R45*1'de M#d de de52471rare . Ter)e'e Ri531ri 5e)'i2i3a6i!e

!la)i%icarea 0i de-%0$rarea 9 Nerealizarea ace-tor @e%ii comi-iilor metodice/ariilor c$rric$lare 80i &la)i%ic7 0edi)elor comi-iilor 0edi)e7 %ie &ri) @e%ii comi-iilorco)voac 0i realizeaz 0edi)e ale -tr$ct$rolor7 &e care le metodice/ariilor c$rric$lare )o)&la)i%icarea 0i metodice/ariilor co)d$c7 &ri) care -ta'ile-c %recve)a ritmicitii )otrii7 &e)tr$ di-c$tarea ritmicitii co)vocarea mem'rilor7 %ie c$rric$lare 8) co)-e)c$ &arc$r"erea $)itilor de )otrii7 8) co)%ormitate c$ &ri) )e&reze)tartea 8)vare/8)ce&$t$l %iecr$i -eme-tr$ &arc$r"rea $)itilor de ace-tora la activitatea 8)vare &la)i%icatA Co)-tit$irea $)ei comi-ii7 # redacteaz 0i 8)re"i-treaz la -ecretariat o decizie de 9Li&-a ela'orrii deciziei &ri) decizia # la )ivel$l co)-tit$ire a $)ei comi-ii care - veri%ice ritmicitatea 9 ecizia - )$ %ie 0colii7 care - veri%ice # )otrii 8) cataloa"e# 8)re"i-tratA ritmicitatea )otrii 8) cataloa"e# Comi-ia 80i or"a)izeaz activitatea7 &ri) re&artizarea cataloa"elor7 &e a)i de -t$dii7 mam'rilor -i7 &ri) 9 Mem'rii comi-iei - )$ Veri%icarea cataloa"elor de #A# co)trolarea ace-tora7 co)-em)area materiilor de%icitare9 80i 8)de&li)ea-c ctre comi-ie# Mem'rii comi-iei )$mr$l 0i %recve)a )otelor 5B0i a cadrelor didactice atri'$iile# tit$lare ale acelor di-ci&li)eC 0i &ri) redactarea $)$i ra&ort detaliat c$ toate ace-te i)%ormaii !reze)tarea ra&ort$l$i 8) !re0edi)tele !re0edi)tele comi-iei/ # &rezi)t ra&ort$l 8) %aa C#!#0i C#!#0i 8) C#A# de ctre comi-iei/ # 8) C#A#7 -$)t a)alizate %iecare caz 8) &arte7 c$ Ra&ort )eco)cl$de)t &re0edi)tele comi-iei/ # ela'orarea $lterioar a $)or aci$)i remediale# Ela'orarea &la)$rilor de @e%ii comi-iilor@e%ii comi-iilor metodice/ariilor c$rric$lare aci$)i remediale la )ivel$l metodice/ariilor ela'oreaz&la)$ri de aci$)i remediale7 care - c$&ri)d Nerealizarea ela'orrii comi-iilor metodice/ariilor c$rric$lare activiti co)crete de c$a)ti%icare a %recve)ei 0i &la)$rilor de aci$)i c$rric$lare &eriodicitii eval$rii elevilor de ctre cadrle didactice remediale 0i )ere-&ectarea 8) c$l&# activitilor c$&ri)-e 8) ele# Veri%icarea e%icacitii #A# a&licrii &la)$rilor de aci$)i Mem'rii comi-iei remediale &ri) -o)daDe &eriodice ale catalo"elor Comi-ia e%ect$eaz -o)daDe &eriodice ale cataloa"elor Li&-a de co)-i-te) a ce c$&ri)dea$ materii c$ de%icie)e 8) )otare 0i &rezi)tactivitii comi-iei# %eed'acE9$l # 0i 0e%ilor comi-iilor metodice/ariilor Li&-a de com$)icare a c$rric$lare7 &;) la remedierea ace-tora# 0e%ilor comi-iilor metodice/ariilor c$rric$lare c$ mem'rii ace-tora# Cadre didactice recalcitra)te#

<. ='re&i56r4ri a'exe


C#d 2#r)1+ar De'1)ire 2#r)1+ar Nr. *a&i'i L#31+ ar>i!4rii D1ra6a *456r4rii

COALA GIMNAZIALA COSMBETI

PROCEDURA OPERAIONAL NOTAREA RITMIC A ELEVILOR

C#d PO $1. $%

Ediia: 1 Nr.de ex.: Re!i"ia: Nr.de ex. : Pa&i'a 0 di' ( Exe)*+ar 'r.:1

-. S3>e)a 2+1x a d#31)e'6e+#r


Re5*#'5a8i+i64i @e%i comi-ii metodice I'6r4ri A36i!i64i !la)i%icare 0i core-&o)de) de-%0$rare 0edi)e# Ie7iri

Ela'orare decizie &t# comi-ia veri%icare cataloa"e

ecizie &t# comi-ia veri%icare cataloa"e

#A Mem'ri comi-ie veri%# cat#

ecizie &t# comi-ia veri%icare cataloa"e

Realizare activiti comi-ie

Ra&ort comi-ie

# !re0# com# veri%# cat

!reze)tare ra&ort 8) C#!#0i C#A#

Co)cl$zii &rivi)d ac# remediale

@e%i comi-ii metodice

Ela'orare &la)$ri aci$)i remediale

!la)$ri aci$)i remediale

#A# Mem'ri com# veri%# cat#

(o)daDe ale cataloa"elor

?1@

?1@

(o)daDe ale cataloa"el orrrr

:)cetarea a&licrii &la)$rilor remediale

N<
Co)ti)$area a&licrii &la)$rilor remediale 3

COALA GIMNAZIALA COSMBETI

PROCEDURA OPERAIONAL NOTAREA RITMIC A ELEVILOR

C#d PO $1. $%

Ediia: 1 Nr.de ex.: Re!i"ia: Nr.de ex. : Pa&i'a ( di' ( Exe)*+ar 'r.:1

. C1*ri'5
N1)4r1+ 3#)*#'e'6ei :' 3adr1+ *r#3ed1rii #*erai#'a+e Co&erta 1 * + 3 4 6 ? > De'1)irea 3#)*#'e'6ei Pa&i'a

Evide)a modi%icrilor Li-ta &er-oa)elor la care -e di%$zeaz ediia/revizia &roced$rii o&eraio)ale I)trod$cere (co&$l &roced$rii o&eraio)ale e%i)iii 0i a'revieri oc$me)te de re%eri) e-crierea activitilor 0i re-&o)-a'ilitilor :)re"i-trri a)e.e (c1ema %l$. a doc$me)telor C$&ri)-

1 * * * * + 3 4 6