Sunteți pe pagina 1din 4

Formule de analiz matematic

Asimptote

- Asimptote orizontale

Pentru a studia existena asimptotei orizontale spre +la graficul unei funcii se
calculeaz
lim ( )
x
f x
+
.
Cazul 1. Dac aceast limit nu exist sau este infinit atunci graficul nu are asimptot
orizontal spre +.
Cazul 2. Dac aceast limit exist i este finit,egal cu un numr real l ,atunci graficul
are asimptot orizontal spre +dreapta de ecuaie y= l .
Analog se studiaz existena asimptotei orizontale spre

- Asimptote oblice

Asimptota oblic spre + (dac exist) are ecuaia y=mx+n unde m i n se calculeaz cu
formulele:
| |
( )
lim
lim ( )
x
x
f x
m
x
n f x m x
+
+
=
=

Analog se studiaz existena asimptotei oblice spre

- Asimptote verticale

Se calculeaz
0
0
lim ( )
x x
x x
f x

<
i
0
0
lim ( )
x x
x x
f x

>
.
Dac una din aceste limite este infinit atunci graficul are asimptot vertical dreapta de
ecuaie
0
x x =
.

Derivata unei funcii intr-un punct:

0
0
0
0
( ) ( )
( )
lim
x x
f x f x
f x
x x

' =Tangenta la graficul unei funcii in punctul de abscis x
0
:

0 0 0
( ) ( )( ) y f x f x x x ' =
http://variante-mate.ro

Reguli de derivare:


2
( )
( )
( )
( )
f g f g
f g f g
c f c f
f g f g f g
f f g f g
g g
' ' ' + = +
' ' ' =
' ' =
' ' ' = +
'
' ' | |
=
|
\ .

Tabel cu derivatele unor funcii uzuale Tabel cu derivatele funciilor compuse
( )
( )
( )
( )
2
3 2
4 3
1
2
0
1
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( )
1 1
1
2
ln
n n
x x
x x
x x
c
x
x x
x x
x x
x n x
x x
x
x
e e
e e
a a a


' =
' =
' =
' =
' =
' =
'
| |
=
|
\ .
'
=
'
=
'
=
'
=

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2
2
2
2
2
1
ln
1
log
ln
sin cos
cos sin
1
cos
1
sin
1
arcsin
1
1
arccos
1
1
1
1
1
a
x
x
x
x a
x x
x x
tgx
x
ctgx
x
x
x
x
x
arctgx
x
arcctgx
x
'
=
'
=

'
=
'
=
'
=
'
=
'
=

'
=

'
=
+
'
=
+( )
( )
( )
( )
2
3 2
4 3
1
2
( ) 2
( ) 3
( ) 4
( )
1
2
ln
n n
u u
u u
u u
u u u
u u u
u u u
u n u u
u
u u
u
u
u
e e u
e e u
a a a u


' ' =
' ' =
' ' =
' ' =
'
'
| |
=
|
\ .
'
'
=
'
' =
'
' =
'
' =

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
2
2
2
2
2
2
ln
log
ln
sin cos
cos sin
cos
sin
arcsin
1
arccos
1
1
1
a
u
u
u
u
u
u a
u u u
u u u
u
tgu
u
u
ctgu
u
u
u
u
u
u
u
u
arctgu
u
u
arcctgu
u
'
'
=
'
'
=

'
' =
'
' =
'
'
=
'
'
=
'
'
=

'
'
=

'
'
=
+
'
'
=
+
http://variante-mate.ro

Tabel cu integrale nedefinite


2
3
2
4
3
1
1
2
3
4
1
1
ln
ln
n
n
x x
x x
x
x
dx x C
x
xdx C
x
x dx C
x
x dx C
x
x dx C
n
dx x C
x
e dx e C
e dx e C
a
a dx C
a
+

= +
= +
= +
= +
= +
+
= +
= +
= +
= +
}
}
}
}
}
}
}
}
}

( )
2
2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
sin cos
cos sin
1
cos
1
sin
1 1
1 1
ln
2
1
ln
1
ln
1
arcsin
xdx x C
xdx x C
dx tgx C
x
dx ctgx C
x
x
dx arctg C
x a a a
x a
dx C
x a a x a
dx x x a C
x a
dx x x a C
x a
x
dx C
a
a x
= +
= +
= +
= +
= +
+

= +
+
= + + +
+
= + +

= +

}
}
}
}
}
}
}
}
}

Formula de integrare prin pri pentru integrale nedefinite este:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) f x g x dx f x g x f x g x dx ' ' =
} }


Formula de integrare prin pri pentru integrale definite este:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
b b
b
a
a a
f x g x dx f x g x f x g x dx ' ' =
} }


Aplicaii ale integralei definite
- Aria subgraficului unei funcii
Dac : [ , ] f a b este o funcie continu pozitiv atunci avem:
( ) ( )
b
f
a
A f x dx I =
}

- Volumul unui corp de rotaie
Dac : [ , ] f a b este o funcie continu atunci avem:
2
( ) ( )
b
f
a
V C f x dx t =
}


http://variante-mate.ro2
3
2
4
3
1
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( ) ( )
( )
( ) ( )
2
( )
( ) ( )
3
( )
( ) ( )
4
( )
( ) ( )
1
( )
ln ( )
( )
( )
( )
( )
ln
n
n
u x u x
u x u x
u x
u x
u x dx u x C
u x
u x u x dx C
u x
u x u x dx C
u x
u x u x dx C
u x
u x u x dx C
n
u x
dx u x C
u x
e u x dx e C
e u x dx e C
a
a u x dx C
a
+

' = +
' = +
' = +
' = +
' = +
+
'
= +
' = +
' = +
' = +
}
}
}
}
}
}
}
}
}

2
2
2 2
2 2
2
2 2
sin ( ) ( ) cos ( )
cos ( ) ( ) sin ( )
( )
( )
cos ( )
( )
( )
sin ( )
( ) 1 ( )
( )
( ) 1 ( )
ln
( ) 2 ( )
( )
ln ( ) ( )
( )
u x u x dx u x C
u x u x dx u x C
u x
dx tgu x C
u x
u x
dx ctgu x C
u x
u x u x
dx arctg C
u x a a a
u x u x a
dx C
u x a a u x a
u x
dx u x u x
u x a
' = +
' = +
'
= +
'
= +
'
= +
+
'
= +
+
'
= +
+
}
}
}
}
}
}
( )
2
2 2
2 2
2 2
( )
ln ( ) ( )
( )
( ) ( )
arcsin
( )
a C
u x
dx u x u x a C
u x a
u x u x
dx C
a
a u x
+ +
'
= + +

'
= +

}
}
}

http://variante-mate.ro