Sunteți pe pagina 1din 1

Bugetul asigurarilor sociale de stat este o componenta importanta a bugetului pu blic national si este format din bugetele pentru

realizarea asigurarilor sociale de la nivelul caselor judetene de pensii si a casei de pensii a municipiului Bu curesti si din bugetul asigurarilor sociale,elaborat de organele de resort din C asa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale,care cuprinde veni turile si cheltuielile cu caracter centralizat. Elaborarea si executarea separata a bugetului asigurarilor sociale de stat fata de bugetului statului con stituie o realizare importanta,deoarece permite ca resursele acestuia sa fie uti lizate integral pentru ocrotirea cetatenilor,iar eventualele excedente sa se rep orteze pe anii urmatori. Elaborarea bugetului asigurarilor sociale de sta t reprezinta prima etapa a planificarii bugetare,care cuprinde activitatea compl exa si multilaterala de determinare a veniturilor si cheltuielilor asigurarilor sociale de stat pe an si trimestre,pe baza aplicarii principiilor planificarii b ugetare. Tinandu-se cont de orientarile date de Guvern,Ministerul Finante lor Publice de acord cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale,Casa National a de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale,ca organe de specialitate,se s tabilesc termenele pentru elaborarea tuturor planurilor financiare,pe baza caror a se elaboreaza bugetul asigurarilor sociale de stat. Bugetul asigurarilo r sociale de stat se elaboreaza si se administreaza de catre Casa Nationala de P ensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale de comun acord cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.Cheltuielile nu se pot inscrie in buget si nu se aproba fara stabilirea surselor din care urmeaza sa se efectueze. Elaborarea fu ndamentala a proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat este posibila nu mai prin respectarea cu strictete a legislatiei de asigurari sociale in vigoare, a indicatorilor sociali culturali din programul de dezvoltare economica si socia la, a normelor de cheltuieli a subdiviziunilor clasificatiei bugetare a venituri lor si cheltuielilor. CNPADAS elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor soc iale de stat pentru anul viitor pe baza datelor proprii si a celor primite de la casele judetene a Municipiului Bucuresti. Bugetul asigurarilor socile de stat este format din: a) bugetul asigurarilor sociale de stat,elaborat de or ganele de asigurari sociale din cadrul CNPADAS in care sunt cuprinse veniturile si cheltuielile cu caracter centralizat; b) bugetele pentru realizarea as igurarilor sociale ale caselor judetene si a Municipiului Bucuresti,rezultate di n concentrarea bugetelor pentru realizarea asigurarilor sociale intocmite de cat re agentii economici,institutii si comune. Avand in vedere obiectivele pr ogramului de dezvoltare economica si sociala, modul cum s-a asigurat bugetul asi gurarilor sociale pe perioada expirata,masurile privind imbunatatirea activitati i in domeniul asigurarilor sociale,CNPADAS,prin organele sale de specialitate in tocmeste proiectul de buget. Lucrarile privind elaborarea proiectului bug etului asigurarilor sociale de stat incep din luna iulie-august a anului de baza .Dat fiind faptul ca la aceasta data bugetului anului in curs este executat numa i pe lunile expirate,se determina mai intai executia probabila a bugetului pana la finele anului in curs.Determinarea executiei preliminare a bugetului pana la finele anului se obtine pe baza experientei anilor anteriori si a realizarii ven iturilor si cheltuielilor din perioada expirata a anului in curs.