Sunteți pe pagina 1din 167

PARLAMENTUL ROMNIEI

CAMERA DEPUTAILOR SENATUL

LEGE
privind Codul penal Parlamentul Rom niei adopt prezenta lege. PARTEA GENERAL! TITLUL I LEGEA PENAL! "I LIMITELE EI DE APLICARE
CAPITOLUL I Prin$ipii #enerale
Le#alitatea in$rimin%rii

Art( )( (1) Legea penal prevede faptele care constit ie infrac!i ni. (") #icio persoan n poate fi sanc!ionat penal pentr o fapt care n era prevz t de legea penal la data c$nd a fost sv$r%it. Art( *( + (1) Legea penal prevede pedepsele aplica&ile %i 's rile ed cative ce se pot l a fa! de persoanele care a sv$r%it infrac!i ni( prec ' %i 's rile de sig ran! ce se pot l a fa! de persoanele care a co'is fapte prevz te de legea penal. (") # se poate aplica o pedeaps ori n se poate l a o 's r ed cativ sa o 's r de sig ran! dac aceasta n era prevz t de legea penal la data c$nd fapta a fost sv$r%it. ()) #icio pedeaps n poate fi sta&ilit %i aplicat *n afara li'itelor generale ale acesteia.

Le#alitatea &an$'iunilor de drept penal

"

CAPITOLUL II Apli$area le#ii penale Seciunea 1 Aplicarea legii penale n timp


A$tivitatea le#ii penale Apli$area le#ii penale de de-in$riminare

Art( ,( Legea penal se aplic infrac!i nilor sv$r%ite *n ti'p l c$t ea se afl *n vigoare. Art( .( Legea penal n se aplic faptelor sv$r%ite s & legea vec+e( dac n 'ai s nt prevz te de legea no . ,n acest caz( e-ec tarea pedepselor( a 's rilor ed cative %i a 's rilor de sig ran!( pron n!ate *n &aza legii vec+i( prec ' %i toate consecin!ele penale ale +otr$rilor . dectore%ti privitoare la aceste fapte *nceteaz prin intrarea *n vigoare a legii noi. Art( 2( (1) ,n caz l *n care de la sv$r%irea infrac!i nii p$n la . decarea definitiv a ca zei a intervenit na sa 'ai ' lte legi penale( se aplic legea 'ai favora&il. (") /ispozi!iile alin. (1) se aplic %i actelor nor'ative ori prevederilor din acestea declarate neconstit !ionale( prec ' %i ordonan!elor de rgen! apro&ate de Parla'ent c 'odificri sa co'pletri ori respinse( dac *n ti'p l c$nd acestea s0a aflat *n vigoare a c prins dispozi!ii penale 'ai favora&ile. Art( 3( (1) C$nd d p r'$nerea definitiv a +otr$rii de conda'nare %i p$n la e-ec tarea co'plet a pedepsei *nc+isorii sa a'enzii a intervenit o lege care prevede o pedeaps 'ai %oar( sanc!i nea aplicat( dac dep%e%te 'a-i' l special prevz t de legea no pentr infrac!i nea sv$r%it( se red ce la acest 'a-i'. (") /ac d p r'$nerea definitiv a +otr$rii de conda'nare la deten!i ne pe via! %i p$n la e-ec tarea ei a intervenit o lege care prevede pentr aceea%i fapt n 'ai pedeapsa *nc+isorii( pedeapsa deten!i nii pe via! se *nloc ie%te c 'a-i' l *nc+isorii prevz t pentr acea infrac!i ne.

Apli$area le#ii penale mai /avora0ile p n% la 1ude$area de/initiv% a $au-ei

Apli$area le#ii penale mai /avora0ile dup% 1ude$area de/initiv% a $au-ei

()) /ac legea no prevede *n loc l pedepsei *nc+isorii n 'ai a'enda( pedeapsa aplicat se *nloc ie%te c a'enda( fr a se p tea dep%i 'a-i' l special prevz t *n legea no . 1in$nd 0se sea'a de partea e-ec tat din pedeapsa *nc+isorii( se poate *nlt ra *n tot l sa *n parte e-ec tarea a'enzii. (2) 3s rile ed cative nee-ec tate %i neprevz te *n legea no n se 'ai e-ec t( iar cele care a corespondent *n legea no se e-ec t *n con!in t l %i li'itele prevz te de aceasta( dac este 'ai favora&il. (4) C$nd legea no este 'ai favora&il *n condi!iile alin. (1) 0 (2)( pedepsele co'ple'entare %i 's rile de sig ran! nee-ec tate %i neprevz te *n legea no n se 'ai e-ec t( iar cele care a corespondent *n legea no se e-ec t *n con!in t l %i li'itele prevz te de aceasta. (5) /ac legea no este 'ai favora&il n 'ai s & aspect l pedepselor co'ple'entare sa 's rilor de sig ran!( acestea se e-ec t *n con!in t l %i li'itele prevz te de legea no . (6) C$nd o dispozi!ie din legea no se refer la pedepse definitiv aplicate( se !ine sea'a( *n caz l pedepselor e-ec tate p$n la data intrrii *n vigoare a acesteia( de pedeapsa red s sa *nloc it potrivit dispozi!iilor alin. (1) 0 (5).
Apli$area le#ii penale temporare

Art( 4( (1) Legea penal te'porar se aplic infrac!i nii sv$r%ite *n ti'p l c$nd era *n vigoare( c+iar dac fapta n a fost r'rit sa . decat *n acel interval de ti'p. (") Legea penal temporar este legea penal care prevede data ie%irii ei din vigoare sa a crei aplicare este li'itat prin nat ra te'porar a sit a!iei care a i'p s adoptarea sa. Seciunea a 2-a Aplicarea legii penale n spaiu

Teritorialitatea penale

le#ii Art(

5( (1) Legea penal ro'$n se aplic infrac!i nilor sv$r%ite pe teritori l 7o'$niei.

(") Prin teritoriul Romniei se *n!elege *ntinderea de p'$nt( 'area teritorial %i apele c sol l( s &sol l %i spa!i l aerian( c prinse *ntre frontierele de stat. ()) Prin infraciune svrit pe teritoriul Romniei se *n!elege orice infrac!i ne co'is pe teritori l artat *n alin. (") sa pe o nav s & pavilion ro'$nesc ori pe o aeronav *n'atric lat *n 7o'$nia. (2) Infrac!i nea se consider sv$r%it pe teritori l 7o'$niei %i at nci c$nd pe acest teritori ori pe o nav s & pavilion ro'$nesc sa pe o aeronav *n'atric lat *n 7o'$nia s0a efect at n act de e-ec tare( de instigare sa de co'plicitate( ori s0a prod s( c+iar *n parte( rez ltat l infrac!i nii.
Per&onalitatea le#ii penale

Art( 6( (1) Legea penal ro'$n se aplic infrac!i nilor sv$r%ite *n afara teritori l i !rii de ctre n cet!ean ro'$n sa de o persoan . ridic ro'$n( dac pedeapsa prevz t de legea ro'$n este deten!i nea pe via! ori *nc+isoarea 'ai 'are de 18 ani. (") ,n celelalte caz ri( legea penal ro'$n se aplic infrac!i nilor sv$r%ite *n afara teritori l i !rii de ctre n cet!ean ro'$n sa de o persoan . ridic ro'$n( dac fapta este prevz t ca infrac!i ne %i de legea penal a !rii nde a fost sv$r%it ori dac a fost co'is *ntr0 n loc care n este s p s . risdic!iei nici n i stat. ()) P nerea *n 'i%care a ac!i nii penale se face c a torizarea preala&il a proc ror l i general al parc+et l i de pe l$ng c rtea de apel *n a crei raz teritorial se afl parc+et l 'ai *nt$i sesizat sa ( d p caz( a proc ror l i general al Parc+et l i de pe l$ng ,nalta C rte de Casa!ie %i 9 sti!ie. Art( )7 (1) Legea penal ro'$n se aplic infrac!i nilor sv$r%ite *n afara teritori l i !rii de ctre n cet!ean strin sa o persoan fr cet!enie( contra stat l i ro'$n( contra n i cet!ean ro'$n ori a nei persoane . ridice ro'$ne. (") P nerea *n 'i%care a ac!i nii penale se face c a torizarea preala&il a proc ror l i general al Parc+et l i de pe l$ng ,nalta C rte de Casa!ie %i

Realitatea le#ii penale

9 sti!ie %i n 'ai dac fapta n face o&iect l nei proced ri . diciare *n stat l pe teritori l cr ia s0a co'is.
Univer&alitatea penale le#ii Art( ))( (1) Legea penal ro'$n se aplic %i altor

infrac!i ni dec$t celor prevz te *n art. 18( sv$r%ite *n afara teritori l i !rii de n cet!ean strin sa o persoan fr cet!enie( care se afl de & nvoie pe teritori l 7o'$niei( *n r'toarele caz ri: a) s0a sv$r%it o infrac!i ne pe care stat l ro'$n %i0a as 'at o&liga!ia s o repri'e *n te'ei l n i tratat interna!ional( indiferent dac este prevz t sa n de legea penal a stat l i pe al cr i teritori a fost co'is; &) s0a cer t e-trdarea sa predarea infractor l i %i aceasta a fost ref zat. (") /ispozi!iile alin. (1) lit. &) n se aplic at nci c$nd( potrivit legii stat l i *n care s0a sv$r%it infrac!i nea( e-ist o ca z care *'piedic p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale sa contin area proces l i penal ori e-ec tarea pedepsei( sa c$nd pedeapsa a fost e-ec tat ori este considerat ca e-ec tat. ()) C$nd pedeapsa n a fost e-ec tat sa a fost e-ec tat n 'ai *n parte( se procedeaz potrivit dispozi!iilor legale privitoare la rec noa%terea +otr$rilor strine. Art( )*( /ispozi!iile art. < 0 11 se aplic dac n se disp ne altfel printr0 n tratat interna!ional la care 7o'$nia este parte. Art( ),( Legea penal n se aplic infrac!i nilor sv$r%ite de ctre reprezentan!ii diplo'atici ai statelor strine sa de ctre alte persoane care( *n confor'itate c tratatele interna!ionale( n s nt s p se . risdic!iei penale a stat l i ro'$n. Art( ).( (1) =-trdarea poate fi acordat sa solicitat *n te'ei l n i tratat interna!ional la care 7o'$nia este parte( ori pe &az de reciprocitate( *n condi!iile legii.

Le#ea penal% 8i tratatele interna'ionale Imunitatea de 1uri&di$'ie

E9tr%darea

(") Predarea sa e-trdarea nei persoane *n rela!ia c statele 'e'&re ale Uni nii = ropene se acord sa se solicit *n condi!iile legii. ()) Predarea nei persoane ctre n tri& nal penal interna!ional se acord *n condi!iile legii.

TITLUL II IN:RACIUNEA
CAPITOLUL I Di&po-i'ii #enerale
Tr%&%turile e&en'iale ale in/ra$'iunii

Art( )2( + (1) Infrac!i nea este fapta prevz t de legea penal( sv$r%it c vinov!ie( ne. stificat %i i'p ta&il persoanei care a sv$r%it0o. (") Infrac!i nea este sing r l te'ei al rsp nderii penale. Art( )3( (1) >apta constit ie infrac!i ne n 'ai dac a fost sv$r%it c for'a de vinov!ie cer t de legea penal. (") ?inov!ie e-ist c$nd fapta este co'is c inten!ie( din c lp sa c inten!ie dep%it. ()) >apta este sv$r%it c inten!ie c$nd fpt itor l: a) prevede rez ltat l faptei sale( r'rind prod cerea l i prin sv$r%irea acelei fapte; &) prevede rez ltat l faptei sale %i( de%i n 0l r're%te( accept posi&ilitatea prod cerii l i. (2) >apta este sv$r%it din c lp( c$nd fpt itor l: a) prevede rez ltat l faptei sale( dar n 0l accept( socotind fr te'ei c el n se va prod ce; &) n prevede rez ltat l faptei sale( de%i tre& ia %i p tea s *l prevad. (4) =-ist inten!ie dep%it c$nd fapta const$nd *ntr0o ac!i ne sa inac!i ne inten!ionat prod ce n rez ltat 'ai grav( care se datoreaz c lpei fpt itor l i. (5) >apta const$nd *ntr0o ac!i ne sa inac!i ne constit ie infrac!i ne c$nd este sv$r%it c inten!ie. >apta co'is din c lp constit ie infrac!i ne n 'ai c$nd legea o prevede *n 'od e-pres.

;inov%'ia

6 S%v r8irea in/ra$'iunii $omi&ive prin omi&iune

Art( )4( Infrac!i nea co'isiv care pres p ne prod cerea n i rez ltat se consider sv$r%it %i prin o'isi ne( c$nd: a) e-ist o o&liga!ie legal sa contract al de a ac!iona; &) a tor l o'isi nii( printr0o ac!i ne sa inac!i ne anterioar( a creat pentr valoarea social prote.at o stare de pericol care a *nlesnit prod cerea rez ltat l i.

CAPITOLUL II Cau-ele 1u&ti/i$ative


Di&po-i'ii #enerale

Art( )5( (1) # constit ie infrac!i ne fapta prevz t de legea penal( dac e-ist vre na dintre ca zele . stificative prevz te de lege. (") =fect l ca zelor . stificative se e-tinde %i as pra participan!ilor. Art( )6( (1) =ste . stificat fapta prevz t de legea penal sv$r%it *n legiti' aprare. (") =ste *n legiti' aprare persoana care sv$r%e%te fapta pentr a *nlt ra n atac 'aterial( direct( i'ediat %i in. st( care p ne *n pericol persoana sa( a alt ia( drept rile acestora sa n interes general( dac aprarea este propor!ional c gravitatea atac l i. ()) @e prez ' a fi *n legiti' aprare( *n condi!iile alin. (")( acela care co'ite fapta pentr a respinge ptr nderea nei persoane *ntr0o loc in!( *ncpere( dependin! sa loc *'pre.' it !in$nd de aceasta( fr drept( prin violen!( viclenie( efrac!ie sa alte ase'enea 'odalit!i nelegale ori *n ti'p l nop!ii. Art( *7( (1) =ste . stificat fapta prevz t de legea penal sv$r%it *n stare de necesitate. (") =ste *n stare de necesitate persoana care sv$r%e%te fapta pentr a salva de la n pericol i'ediat %i care n p tea fi *nlt rat altfel( via!a( integritatea corporal sa sntatea sa ori a altei persoane sa n

Le#itima ap%rare

Starea de ne$e&itate

<

& n i'portant al s ori al altei persoane sa n interes general( dac r'rile faptei n s nt vdit 'ai grave dec$t cele care s0ar fi p t t prod ce *n caz l *n care pericol l n era *nlt rat.
E9er$itarea unui drept &au <ndeplinirea unei o0li#a'ii

Art( *)( (1) =ste . stificat fapta prevz t de legea penal const$nd *n e-ercitarea n i drept rec nosc t de lege sa *n *ndeplinirea nei o&liga!ii i'p se de lege( c respectarea condi!iilor %i li'itelor prevz te de aceasta. (") =ste de ase'enea . stificat fapta prevz t de legea penal( const$nd *n *ndeplinirea nei o&liga!ii i'p se de a toritatea co'petent( *n for'a prevz t de lege( dac aceasta n este *n 'od vdit ilegal. Art( **( (1) =ste . stificat fapta prevz t de legea penal sv$r%it c consi'!'$nt l persoanei vt'ate( dac aceasta p tea s disp n *n 'od legal de valoarea social lezat sa p s *n pericol. (") Consi'!'$nt l persoanei vt'ate n prod ce efecte *n caz l infrac!i nilor contra vie!ii( prec ' %i at nci c$nd legea e-cl de efect l . stificativ al acest ia.

Con&im'%m ntul per&oanei v%t%mate

CAPITOLUL III Cau-ele de neimputa0ilitate


Di&po-i'ii #enerale

Art( *,( (1) # constit ie infrac!i ne fapta prevz t de legea penal( dac a fost co'is *n condi!iile vre neia dintre ca zele de nei'p ta&ilitate. (") =fect l ca zelor de nei'p ta&ilitate n se e-tinde as pra participan!ilor( c e-cep!ia caz l i fort it. Art( *.( # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal sv$r%it din ca za nei constr$ngeri fizice creia fpt itor l n i0a p t t rezista. Art( *2( # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal sv$r%it din ca za nei constr$ngeri 'orale( e-ercitat prin a'enin!are c n pericol grav pentr

Con&tr n#erea /i-i$%

Con&tr n#erea moral%

persoana fpt itor l i ori a alt ia %i care n p tea fi *nlt rat *n alt 'od.
E9$e&ul neimputa0il

Art( *3( (1) # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal sv$r%it de persoana aflat *n stare de legiti' aprare( care a dep%it( din ca za t l& rrii sa te'erii( li'itele nei aprri propor!ionale c gravitatea atac l i. (") # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal sv$r%it de persoana aflat *n stare de necesitate( care n %i0a dat sea'a( *n 'o'ent l co'iterii faptei( c pricin ie%te r'ri vdit 'ai grave dec$t cele care s0ar fi p t t prod ce dac pericol l n era *nlt rat. Art( *4( # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal sv$r%it de n 'inor( care la data co'iterii acesteia n *ndeplinea condi!iile legale pentr a rsp nde penal. Art( *5( # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal sv$r%it de persoana care( *n 'o'ent l co'iterii acesteia( n p tea s0%i dea sea'a de ac!i nile sa inac!i nile sale( ori n p tea s le controleze( fie din ca za nei &oli psi+ice( fie din alte ca ze. Art( *6( # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal sv$r%it de persoana care( *n 'o'ent l co'iterii acesteia( n p tea s0%i dea sea'a de ac!i nile sa inac!i nile sale( ori n p tea s le controleze( din ca za into-icrii invol ntare c alcool sa c alte s &stan!e psi+oactive. Art( ,7( (1) # constit ie infrac!i ne fapta prevz t de legea penal sv$r%it de persoana care( *n 'o'ent l co'iterii acesteia( n c no%tea e-isten!a nei stri( sit a!ii ori *'pre. rri de care depinde caracter l penal al faptei. (") /ispozi!iile alin. (1) se aplic %i faptelor sv$r%ite din c lp pe care legea penal le pedepse%te( n 'ai dac nec noa%terea strii( sit a!iei ori *'pre. rrii respective n este ea *ns%i rez ltat l c lpei.

Minoritatea /%ptuitorului

Ire&pon&a0ilitatea

Into9i$a'ia

Eroarea

18

()) # constit ie circ 'stan! agravant sa ele'ent circ 'stan!ial agravant starea( sit a!ia ori *'pre. rarea pe care infractor l n a c nosc t0o *n 'o'ent l sv$r%irii infrac!i nii. (2) Prevederile alin. (1)0()) se aplic *n 'od coresp nztor %i *n caz l nec noa%terii nei dispozi!ii legale e-trapenale. (4) # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal sv$r%it ca r'are a nec noa%terii sa c noa%terii gre%ite a caracter l i ilicit al acesteia din ca za nei *'pre. rri care n p tea fi *n nici n fel evitat.
Ca-ul /ortuit

Art( ,)( # este i'p ta&il fapta prevz t de legea penal al crei rez ltat e consecin!a nei *'pre. rri care n p tea fi prevz t. CAPITOLUL I? Tentativa

Tentativa

Art( ,*( (1) Tentativa const *n p nerea *n e-ec tare a inten!iei de a sv$r%i infrac!i nea( e-ec tare care a fost *ns *ntrer pt sa n %i0a prod s efect l. (") # e-ist tentativ at nci c$nd i'posi&ilitatea de cons 'are a infrac!i nii este consecin!a 'od l i c ' a fost concep t e-ec tarea. Art( ,,( (1) Tentativa se pedepse%te n 'ai c$nd legea prevede *n 'od e-pres aceasta. (") Tentativa se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea cons 'at( ale crei li'ite se red c la . 'tate. C$nd pentr infrac!i nea cons 'at legea prevede pedeapsa deten!i nii pe via!( iar instan!a s0ar orienta spre aceasta( tentativa se sanc!ioneaz c pedeapsa *nc+isorii de la 18 la "8 de ani. Art( ,.( (1) # se pedepse%te a tor l care( *nainte de descoperirea faptei( s0a desistat ori a *nc no%tin!at a torit!ile de co'iterea acesteia( astfel *nc$t cons 'area s poat fi *'piedicat( sa a *'piedicat el

Pedep&irea tentativei

De&i&tarea 8i <mpiedi$area produ$erii re-ultatului

11

*ns %i cons 'area infrac!i nii. (") /ac actele *ndeplinite p$n *n 'o'ent l desistrii sa *'piedicrii prod cerii rez ltat l i constit ie o alt infrac!i ne( se aplic pedeapsa pentr aceast infrac!i ne. CAPITOLUL ? Unitatea 8i pluralitatea de in/ra$'iuni
Unitatea in/ra$'iunii $ontinuate 8i a $elei $omple9e

Art( ,2( (1) Infrac!i nea este contin at c$nd o persoan sv$r%e%te la diferite intervale de ti'p( dar *n realizarea aceleia%i rezol !ii %i *'potriva acel ia%i s &iect pasiv( ac!i ni sa inac!i ni care prezint( fiecare *n parte( con!in t l aceleia%i infrac!i ni. (") Infrac!i nea este co'ple- c$nd *n con!in t l s intr( ca ele'ent constit tiv sa ca ele'ent circ 'stan!ial agravant( o ac!i ne sa o inac!i ne care constit ie prin ea *ns%i o fapt prevz t de legea penal. Art( ,3( (1) Infrac!i nea contin at se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea sv$r%it( al crei 'a-i' se poate 'a.ora c cel ' lt ) ani *n caz l pedepsei *nc+isorii( respectiv c cel ' lt o trei'e *n caz l pedepsei a'enzii. (") Infrac!i nea co'ple- se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne. ()) Infrac!i nea co'ple- sv$r%it c inten!ie dep%it( dac s0a prod s n 'ai rez ltat l 'ai grav al ac!i nii sec ndare( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea co'ple- cons 'at. Art( ,4( /ac cel conda'nat definitiv pentr o infrac!i ne contin at sa co'ple- este . decat lterior %i pentr alte ac!i ni sa inac!i ni care intr *n con!in t l aceleia%i infrac!i ni( !in$nd 0se sea'a de infrac!i nea sv$r%it *n *ntreg l ei( se sta&ile%te o pedeaps coresp nztoare( care n poate fi 'ai %oar dec$t cea pron n!at anterior.

Pedeap&a pentru in/ra$'iunea $ontinuat% 8i in/ra$'iunea $omple9%

Re$al$ularea pedep&ei pentru in/ra$'iunea $ontinuat% &au $omple9%

1" Con$ur&ul de in/ra$'iuni

Art( ,5( (1) =-ist conc rs real de infrac!i ni c$nd do sa 'ai ' lte infrac!i ni a fost sv$r%ite de aceea%i persoan( prin ac!i ni sa inac!i ni distincte( *nainte de a fi conda'nat definitiv pentr vre na din ele. =-ist conc rs real de infrac!i ni %i at nci c$nd na din infrac!i ni a fost co'is pentr sv$r%irea sa asc nderea altei infrac!i ni. (") =-ist conc rs for'al de infrac!i ni c$nd o ac!i ne sa o inac!i ne sv$r%it de o persoan( din ca za *'pre. rrilor *n care a av t loc sa a r'rilor pe care le0a prod s( realizeaz con!in t l 'ai ' ltor infrac!i ni. Art( ,6( (1) ,n caz de conc rs de infrac!i ni( se sta&ile%te pedeapsa pentr fiecare infrac!i ne *n parte %i se aplic pedeapsa( d p c ' r'eaz: a) c$nd s0a sta&ilit o pedeaps c deten!i ne pe via! %i na sa 'ai ' lte pedepse c *nc+isoare ori c a'end( se aplic pedeapsa deten!i nii pe via!; &) c$nd s0a sta&ilit n 'ai pedepse c *nc+isoare( se aplic pedeapsa cea 'ai grea( la care se ada g n spor de o trei'e din total l celorlalte pedepse sta&ilite; c) c$nd s0a sta&ilit n 'ai pedepse c a'end( se aplic pedeapsa cea 'ai grea( la care se ada g n spor de o trei'e din total l celorlalte pedepse sta&ilite; d) c$nd s0a sta&ilit o pedeaps c *nc+isoare %i o pedeaps c a'end( se aplic pedeapsa *nc+isorii( la care se ada g *n *ntregi'e pedeapsa a'enzii; e) c$nd s0a sta&ilit 'ai ' lte pedepse c *nc+isoare %i 'ai ' lte pedepse c a'end se aplic pedeapsa *nc+isorii confor' lit. &)( la care se ada g *n *ntregi'e pedeapsa a'enzii confor' lit. c). (") At nci c$nd s0a sta&ilit 'ai ' lte pedepse c *nc+isoarea( dac prin ad gare la pedeapsa cea 'ai 'are a spor l i de o trei'e din total l celorlalte pedepse c *nc+isoarea sta&ilite s0ar dep%i c 18 ani sa 'ai ' lt 'a-i' l general al pedepsei *nc+isorii( iar pentr cel p !in na dintre infrac!i nile conc rente pedeapsa prevz t de lege este *nc+isoarea de "8 de ani

Pedeap&a prin$ipal% <n $a- de $on$ur& de in/ra$'iuni

1)

sa 'ai 'are( se poate aplica pedeapsa deten!i nii pe via!.


Contopirea pedep&elor pentru in/ra$'iuni $on$urente

Art( .7( (1) /ac infractor l conda'nat definitiv este . decat lterior pentr o infrac!i ne conc rent( se aplic dispozi!iile art. )A. (") /ispozi!iile art. )A se aplic %i *n caz l *n care( d p ce o +otr$re de conda'nare a r'as definitiv( se constat c cel conda'nat 'ai s ferise o conda'nare definitiv pentr o infrac!i ne conc rent. ()) /ac infractor l a e-ec tat integral sa par!ial pedeapsa aplicat prin +otr$rea anterioar( ceea ce s0a e-ec tat se scade din d rata pedepsei aplicate pentr infrac!i nile conc rente. (2) /ispozi!iile privitoare la aplicarea pedepsei *n caz de conc rs de infrac!i ni se aplic %i *n caz l *n care conda'narea la pedeapsa deten!i nii pe via! a fost co' tat sa *nloc it c pedeapsa *nc+isorii. (4) ,n caz l contopirii pedepselor confor' alin. (1) (2) se !ine sea'a %i de pedeapsa aplicat printr0o +otr$re de conda'nare pron n!at*n strintate( pentr o infrac!i ne conc rent( dac +otr$rea de conda'nare a fost rec nosc t potrivit legii. Art( .)( (1) =-ist recidiv c$nd( d p r'$nerea definitiv a nei +otr$ri de conda'nare la pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de n an %i p$n la rea&ilitare sa *'plinirea ter'en l i de rea&ilitare( conda'nat l sv$r%e%te din no o infrac!i ne c inten!ie sa c inten!ie dep%it( pentr care legea prevede pedeapsa *nc+isorii de n an sa 'ai 'are. (") =-ist recidiv %i *n caz l *n care na dintre pedepsele prevz te *n alin. (1) este deten!i nea pe via!. ()) Pentr sta&ilirea strii de recidiv se !ine sea'a %i de +otr$rea de conda'nare pron n!at *n strintate( pentr o fapt prevz t %i de legea penal ro'$n( dac +otr$rea de conda'nare a fost rec nosc t potrivit legii.

Re$idiva

12 Condamn%ri $are nu atra# &tarea de re$idiv%

Art( .*( La sta&ilirea strii de recidiv n se !ine sea'a de +otr$rile de conda'nare privitoare la: a) faptele care n 'ai s nt prevz te de legea penal; &) infrac!i nile a'nistiate; c) infrac!i nile sv$r%ite din c lp. Art( .,( (1) /ac *nainte ca pedeapsa anterioar s fi fost e-ec tat sa considerat ca e-ec tat se sv$r%e%te o no infrac!i ne *n stare de recidiv( pedeapsa sta&ilit pentr aceasta se ada g la pedeapsa anterioar nee-ec tat ori la rest l r'as nee-ec tat din aceasta. (") C$nd *nainte ca pedeapsa anterioar s fi fost e-ec tat sa considerat ca e-ec tat s nt sv$r%ite 'ai ' lte infrac!i ni conc rente( dintre care cel p !in na se afl *n stare de recidiv( pedepsele sta&ilite se contopesc potrivit dispozi!iilor referitoare la conc rs l de infrac!i ni( iar pedeapsa rez ltat se ada g la pedeapsa anterioar nee-ec tat ori la rest l r'as nee-ec tat din aceasta. ()) /ac prin *ns 'area pedepselor *n condi!iile alin. (1) %i alin. (") s0ar dep%i c 'ai ' lt de 18 ani 'a-i' l general al pedepsei *nc+isorii( iar pentr cel p !in na dintre infrac!i nile sv$r%ite pedeapsa prevz t de lege este *nc+isoarea de "8 de ani sa 'ai 'are( *n loc l pedepselor c *nc+isoarea se poate aplica pedeapsa deten!i nii pe via!. (2) C$nd pedeapsa anterioar sa pedeapsa sta&ilit pentr infrac!i nea sv$r%it *n stare de recidiv este deten!i nea pe via!( se va e-ec ta pedeapsa deten!i nii pe via!. (4) /ac d p ce pedeapsa anterioar a fost e-ec tat sa considerat ca e-ec tat( se sv$r%e%te o no infrac!i ne *n stare de recidiv( li'itele speciale ale pedepsei prevz te de lege pentr no a infrac!i ne se 'a.oreaz c . 'tate. (5) /ac d p r'$nerea definitiv a +otr$rii de conda'nare pentr no a infrac!i ne %i 'ai *nainte ca pedeapsa s fi fost e-ec tat sa considerat ca e-ec tat se descoper c cel conda'nat se afl *n stare de recidiv( instan!a aplic dispozi!iile alin. (1) (4).

Pedeap&a <n $a- de re$idiv%

14

(6) /ispozi!iile alin. (5) se aplic %i *n caz l *n care conda'narea la pedeapsa deten!i nii pe via! a fost co' tat sa *nloc it c pedeapsa *nc+isorii.
Pluralitatea intermediar%

Art( ..( (1) =-ist pl ralitate inter'ediar de infrac!i ni c$nd( d p r'$nerea definitiv a nei +otr$ri de conda'nare %i p$n la data la care pedeapsa este e-ec tat sa considerat ca e-ec tat( conda'nat l sv$r%e%te din no o infrac!i ne %i n s nt *ntr nite condi!iile prevz te de lege pentr starea de recidiv. (") ,n caz de pl ralitate inter'ediar( pedeapsa pentr no a infrac!i ne %i pedeapsa anterioar se contopesc potrivit dispozi!iilor de la conc rs l de infrac!i ni. Art( .2( (1) /ac pentr na dintre infrac!i nile sv$r%ite s0a sta&ilit %i o pedeaps co'ple'entar( aceasta se aplic alt ri de pedeapsa principal. (") C$nd s0a sta&ilit 'ai ' lte pedepse co'ple'entare de nat r diferit( sa c+iar de aceea%i nat r dar c n con!in t diferit( acestea se aplic alt ri de pedeapsa principal. ()) /ac s0a sta&ilit 'ai ' lte pedepse co'ple'entare de aceea%i nat r %i c acela%i con!in t: a) *n caz de conc rs de infrac!i ni sa de pl ralitate inter'ediar se aplic cea 'ai grea dintre acestea; &) *n caz de recidiv( partea nee-ec tat din pedeapsa co'ple'entar anterioar se ada g la pedeapsa sta&ilit pentr no a infrac!i ne. (2) ,n caz l conda'nrilor s ccesive pentr infrac!i ni conc rente( partea din pedeapsa co'ple'entar e-ec tat p$n la data contopirii pedepselor principale se scade din d rata pedepsei co'ple'entare aplicate pe l$ng pedeapsa rez ltat. (4) /ac pe l$ng pedepsele principale a fost sta&ilite na sa 'ai ' lte pedepse accesorii se aplic dispozi!iile alin. (1) 0 ())( pedeapsa accesorie rez ltat e-ec t$nd 0se p$n la e-ec tarea sa considerarea ca e-ec tat a pedepsei principale.

Pedep&ele $omplementare= pedep&ele a$$e&orii 8i m%&urile de &i#uran'% <n $a- de pluralitate de in/ra$'iuni

15

(5) 3s rile de sig ran! de nat r diferit( sa c+iar de aceea%i nat r dar c n con!in t diferit( l ate *n caz l infrac!i nilor sv$r%ite( se c ' leaz. (6) /ac s0a l at 'ai ' lte 's ri de sig ran! de aceea%i nat r %i c acela%i con!in t( dar pe d rate diferite( se aplic 's ra de sig ran! c d rata cea 'ai 'are. 3s rile de sig ran! l ate confor' art. 11" se c ' leaz. CAPITOLUL ?I Autorul 8i parti$ipan'ii
Autorul 8i $oautorii

Art( .3( (1) Autor este persoana care sv$r%e%te *n 'od ne'i.locit o fapt prevz t de legea penal. (") Coautori s nt persoanele care sv$r%esc ne'i.locit aceea%i fapt prevz t de legea penal. Art( .4( Instigator este persoana care( c inten!ie( deter'in o alt persoan s sv$r%easc o fapt prevz t de legea penal. Art( .5( (1) Complice este persoana care( c inten!ie( *nlesne%te sa a. t *n orice 'od la sv$r%irea nei fapte prevz te de legea penal. (") =ste de ase'enea co'plice persoana care pro'ite( *nainte sa *n ti'p l sv$r%irii faptei( c va tin i & n rile provenite din aceasta sa c va favoriza pe fpt itor( c+iar dac d p sv$r%irea faptei pro'isi nea n este *ndeplinit. Art( .6( Coa tor l( instigator l %i co'plicele la o infrac!i ne sv$r%it c inten!ie se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr a tor. La sta&ilirea pedepsei se !ine sea'a de contri& !ia fiecr ia la sv$r%irea infrac!i nii( prec ' %i de dispozi!iile art. 62. Art( 27( (1) Circ 'stan!ele privitoare la persoana a tor l i sa a n i participant n se rsfr$ng as pra celorlal!i. (") Circ 'stan!ele privitoare la fapt se rsfr$ng

In&ti#atorul

Compli$ele

Pedeap&a <n $a-ul parti$ipan'ilor

Cir$um&tan'e per&onale 8i reale

16

as pra a tor l i %i a participan!ilor n 'ai *n 's ra *n care ace%tia le0a c nosc t sa le0a prevz t.
>mpiedi$area &%v r8irii in/ra$'iunii

Art( 2)( (1) Participant l n se pedepse%te dac( *nainte de descoperirea faptei( den n! sv$r%irea infrac!i nii( astfel *nc$t cons 'area acesteia s poat fi *'piedicat( sa dac *'piedic el *ns %i cons 'area infrac!i nii. (") /ac actele *ndeplinite p$n *n 'o'ent l den n!rii sa *'piedicrii constit ie o alt infrac!i ne( participant l i i se aplic pedeapsa pentr aceast infrac!i ne. Art( 2*( (1) @v$r%irea ne'i.locit( c inten!ie( de ctre o persoan( a nei fapte prevz te de legea penal la care( din c lp sa fr vinov!ie( contri& ie c acte de e-ec tare o alt persoan( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr fapta co'is c inten!ie. (") /eter'inarea( *nlesnirea sa a. tarea *n orice 'od( c inten!ie( la sv$r%irea din c lp de ctre o alt persoan( a nei fapte prevz te de legea penal( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr fapta co'is c inten!ie. ()) /eter'inarea( *nlesnirea sa a. tarea *n orice 'od( c inten!ie( la sv$r%irea nei fapte prevz te de legea penal( de ctre o persoan care co'ite acea fapt fr vinov!ie( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne. (2) /ispozi!iile art. 48 %i art. 41 se aplic *n 'od coresp nztor.

Parti$ipa'ia improprie

1<

TITLUL III PEDEPSELE


CAPITOLUL I Cate#oriile pedep&elor
Pedep&ele prin$ipale

Art( 2,( Pedepsele principale s nt: a) deten!i nea pe via!; &) *nc+isoarea; c) a'enda. Art( 2.( Pedeapsa accesorie const *n interzicerea e-ercitrii nor drept ri( din 'o'ent l r'$nerii definitive a +otr$rii de conda'nare %i p$n la e-ec tarea sa considerarea ca e-ec tat a pedepsei privative de li&ertate. Art( 22( Pedepsele co'ple'entare s nt: a) interzicerea e-ercitrii nor drept ri; &) degradarea 'ilitar; c) p &licarea +otr$rii de conda'nare.

Pedeap&a a$$e&orie

Pedep&ele $omplementare

CAPITOLUL II Pedep&ele prin$ipale Seciunea 1 Deteniunea pe via


Re#imul deten'iunii pe via'%

Art( 23( /eten!i nea pe via! const *n privarea de li&ertate pe d rat nedeter'inat %i se e-ec t potrivit legii privind e-ec tarea pedepselor. Art( 24( /ac la data pron n!rii +otr$rii de conda'nare inc lpat l a *'plinit v$rsta de 54 de ani( *n loc l deten!i nii pe via! i se aplic pedeapsa *nc+isorii pe ti'p de )8 de ani %i pedeapsa interzicerii e-ercitrii nor drept ri pe d rata ei 'a-i'.

Neapli$area deten'iunii pe via'%

1A >nlo$uirea deten'iunii pe via'%

Art( 25( ,n caz l *n care cel conda'nat la pedeapsa deten!i nii pe via! a *'plinit v$rsta de 54 de ani *n ti'p l e-ec trii pedepsei( pedeapsa deten!i nii pe via! poate fi *nloc it c pedeapsa *nc+isorii pe ti'p de )8 de ani %i pedeapsa interzicerii e-ercitrii nor drept ri pe d rata ei 'a-i'( dac a av t o & n cond it pe toat d rata e-ec trii pedepsei( a *ndeplinit integral o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$rea de conda'nare( afar de caz l c$nd dovede%te c n a av t nici o posi&ilitate s le *ndeplineasc %i a fc t progrese constante %i evidente *n vederea reintegrrii sociale. Art( 26( ,n caz l co' trii sa *nloc irii pedepsei deten!i nii pe via! c pedeapsa *nc+isorii( perioada de deten!i ne e-ec tat se consider ca parte e-ec tat din pedeapsa *nc+isorii. Seciunea a 2-a nchisoarea

Cal$ulul pedep&ei <n $a-ul $omut%rii &au <nlo$uirii pedep&ei deten'iunii pe via'%

Re#imul <n$?i&orii

Art( 37( ,nc+isoarea const *n privarea de li&ertate pe d rat deter'inat( c prins *ntre 14 zile %i )8 de ani( %i se e-ec t potrivit legii privind e-ec tarea pedepselor. Seciunea a 3-a Amenda

Sta0ilirea amen-ii

Art( 3)( (1) A'enda const *n s 'a de &ani pe care conda'nat l este o&ligat s o plteasc stat l i. (") C ant ' l a'enzii se sta&ile%te prin siste' l zilelor0a'end. @ 'a coresp nztoare nei zile0a'end( c prins *ntre 18 lei %i 488 lei( se *n' l!e%te c n 'r l zilelor0a'end( care este c prins *ntre )8 de zile %i 288 de zile. ()) Instan!a sta&ile%te n 'r l zilelor0a'end potrivit criteriilor generale de individ alizare a pedepsei. C ant ' l s 'ei coresp nztoare nei zile0a'end se sta&ile%te !in$nd sea'a %i de o&liga!iile legale ale conda'nat l i fa! de persoanele aflate *n *ntre!inerea sa.

"8

(2) Li'itele speciale ale zilelor a'end s nt c prinse *ntre: a) 58 %i 1<8 de zile0a'end( c$nd legea prevede pentr infrac!i nea sv$r%it n 'ai pedeapsa a'enzii; &) 1"8 %i "28 de zile0a'end( c$nd legea prevede pedeapsa a'enzii alternativ c pedeapsa *nc+isorii de cel ' lt doi ani; c) 1<8 %i )88 de zile0a'end( c$nd legea prevede pedeapsa a'enzii alternativ c pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de " ani. (4) /ac prin infrac!i nea sv$r%it s0a r'rit o&!inerea n i folos patri'onial( iar pedeapsa prevz t de lege este n 'ai a'enda( ori instan!a opteaz pentr aplicarea acestei pedepse( li'itele speciale ale zilelor0a'end se pot 'a.ora c o trei'e. (5) >rac!iile sta&ilite de lege pentr ca zele de aten are sa agravare a pedepsei se aplic li'itelor speciale ale zilelor0a'end prevz te *n alin. (2) %i alin. (4).
Amenda $are <n&o'e8te pedeap&a <n$?i&orii

Art( 3*( (1) /ac prin infrac!i nea sv$r%it s0a r'rit o&!inerea n i folos patri'onial( pe l$ng pedeapsa *nc+isorii( se poate aplica %i pedeapsa a'enzii. (") Li'itele speciale ale zilelor0a'end prevz te *n art. 51 alin. (2) lit. &) %i lit. c) se deter'in *n raport de d rata pedepsei *nc+isorii sta&ilite de instan! %i n pot fi red se sa 'a.orate ca efect al ca zelor de aten are ori agravare a pedepsei. ()) La sta&ilirea c ant ' l i s 'ei coresp nztoare nei zile0a'end se va !ine sea'a de valoarea folos l i patri'onial o&!in t sa r'rit. Art( 3,( (1) /ac persoana conda'nat( c rea0credin!( n e-ec t pedeapsa a'enzii( *n tot sa *n parte( n 'r l zilelor0a'end nee-ec tate se *nloc ie%te c n n 'r coresp nztor de zile c *nc+isoare. (") /ac a'enda nee-ec tat a *nso!it pedeapsa *nc+isorii( n 'r l zilelor0a'end nee-ec tate se *nloc ie%te c n n 'r coresp nztor de zile c

>nlo$uirea pedep&ei amen-ii $u pedeap&a <n$?i&orii

"1

*nc+isoare( care se ada g la pedeapsa *nc+isorii( pedeapsa astfel rez ltat fiind considerat o sing r pedeaps. ()) ,n caz l *nloc irii pedepsei a'enzii c pedeapsa *nc+isorii( *n condi!iile alin. (1) %i alin. (")( nei zile0a'end *i coresp nde o zi de *nc+isoare.
E9e$utarea pedep&ei amen-ii prin pre&tarea unei mun$i neremunerate <n /olo&ul $omunit%'ii

Art( 3.( (1) ,n caz l *n care pedeapsa a'enzii n poate fi e-ec tat *n tot sa *n parte din 'otive nei'p ta&ile persoanei conda'nate( c consi'!'$nt l acesteia( instan!a *nloc ie%te o&liga!ia de plat a a'enzii nee-ec tate c o&liga!ia de a presta o ' nc nere' nerat *n folos l co' nit!ii( afar de caz l *n care( din ca za strii de sntate( persoana n poate presta aceast ' nc. Unei zile0a'end *i coresp nde o zi de ' nc *n folos l co' nit!ii. (") /ac a'enda *nloc it confor' dispozi!iilor alin. (1) a *nso!it pedeapsa *nc+isorii( o&liga!ia de ' nc *n folos l co' nit!ii se e-ec t d p e-ec tarea pedepsei *nc+isorii. ()) Coordonarea e-ec trii o&liga!iei de ' nc *n folos l co' nit!ii se face de servici l de pro&a!i ne. (2) =-ec tarea ' ncii *n folos l co' nit!ii disp s *n condi!iile alin. (1) *nceteaz prin plata a'enzii coresp nztoare zilelor0a'end r'ase nee-ec tate. (4) Instan!a *nloc ie%te zilele0a'end nee-ec tate prin ' nc *n folos l co' nit!ii c n n 'r coresp nztor de zile c *nc+isoare( dac: a) persoana conda'nat n e-ec t o&liga!ia de ' nc *n folos l co' nit!ii *n condi!iile sta&ilite de instan!; &) persoana conda'nat sv$r%e%te o no infrac!i ne descoperit *nainte de e-ec tarea integral a o&liga!iei de ' nc *n folos l co' nit!ii. Bilele0a'end nee-ec tate prin ' nc *n folos l co' nit!ii la data co'iterii noii infrac!i ni( *nloc ite c *nc+isoarea( se ada g la pedeapsa pentr no a infrac!i ne. (5) /ac persoana conda'nat( aflat *n sit a!ia prevz t *n alin. (1)( n *%i d consi'!'$nt l la

""

prestarea nei ' nci nere' nerate *n folos l co' nit!ii( a'enda nee-ec tat se *nloc ie%te c pedeapsa *nc+isorii confor' art. 5). CAPITOLUL III Pedeap&a a$$e&orie 8i pedep&ele $omplementare Seciunea 1 Pedeapsa accesorie
Con'inutul 8i modul de e9e$utare a pedep&ei a$$e&orii a inter-i$erii e9er$it%rii unor drepturi

Art( 32( (1) Pedeapsa accesorie const *n interzicerea e-ercitrii drept rilor prevz te *n art. 55 alin. (1) lit. a)( lit. &) %i lit. d)0n)( a cror e-ercitare a fost interzis de instan! ca pedeaps co'ple'entar. (") ,n caz l pedepsei deten!i nii pe via!( pedeapsa accesorie const *n interzicerea de drept a e-ercitrii r'toarelor drept ri: a) drept l de a fi ales *n a torit!ile p &lice sa *n orice alte f nc!ii p &lice; &) drept l de a oc pa o f nc!ie care i'plic e-erci!i l a torit!ii de stat; c) drept l strin l i de a se afla pe teritori l 7o'$niei; d) drept l de a alege; e) drept rile printe%ti; f) drept l de a fi t tore sa c rator. ()) Pedeapsa accesorie a interzicerii e-ercitrii nor drept ri se e-ec t din 'o'ent l r'$nerii definitive a +otr$rii de conda'nare %i p$n c$nd pedeapsa principal privativ de li&ertate a fost e-ec tat sa considerat ca e-ec tat. (2) ,n caz l deten!i nii pe via!( pedeapsa accesorie prevz t *n alin. (") lit. c) se p ne *n e-ec tare la data li&errii condi!ionate sa d p ce pedeapsa a fost considerat ca e-ec tat.

")

Seciunea a 2- a Pedepsele complementare


Con'inutul pedep&ei $omplementare a inter-i$erii e9er$it%rii unor drepturi

Art( 33( (1) Pedeapsa co'ple'entar a interzicerii e-ercitrii nor drept ri const *n interzicerea e-ercitrii( pe o perioad de la n la 4 ani( a n ia sa 'ai ' ltora dintre r'toarele drept ri: a) drept l de a fi ales *n a torit!ile p &lice sa *n orice alte f nc!ii p &lice; &) drept l de a oc pa o f nc!ie care i'plic e-erci!i l a torit!ii de stat; c) drept l strin l i de a se afla pe teritori l 7o'$niei; d) drept l de a alege; e) drept rile printe%ti; f) drept l de a fi t tore sa c rator; g) drept l de a oc pa f nc!ia( de a e-ercita profesia sa 'eseria ori de a desf% ra activitatea de care s0a folosit pentr sv$r%irea infrac!i nii; +) drept l de a de!ine( p rta %i folosi orice categorie de ar'e; i) drept l de a cond ce an 'ite categorii de ve+ic le sta&ilite de instan!; .) drept l de a prsi teritori l 7o'$niei; C) drept l de a oc pa o f nc!ie de cond cere *n cadr l nei persoane . ridice de drept p &lic; l) drept l de a se afla *n an 'ite localit!i sta&ilite de instan!; ') drept l de a se afla *n an 'ite loc ri sa la an 'ite 'anifestri sportive( c lt rale ori la alte ad nri p &lice( sta&ilite de instan!; n) drept l de a co' nica c victi'a sa c 'e'&ri de fa'ilie ai acesteia( c persoanele c care a co'is infrac!i nea sa c alte persoane( sta&ilite de instan!( ori de a se apropia de acestea; o) drept l de a se apropia de loc in!a( loc l de ' nc( %coala sa alte loc ri nde victi'a desf%oar activit!i sociale( *n condi!iile sta&ilite de instan!a de . decat. (") C$nd legea prevede interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic( instan!a disp ne

"2

interzicerea e-ercitrii drept rilor prevz te *n alin. (1) lit. a) %i lit. &). ()) Interzicerea e-ercitrii drept rilor prevz te *n alin. (1) lit. a) %i lit. &) se disp ne c ' lativ. (2) Pedeapsa prevz t *n alin. (1) lit. c) n se va disp ne at nci c$nd e-ist 'otive *nte'eiate de a crede c via!a persoanei e-p lzate este p s *n pericol ori c persoana va fi s p s la tort r sa alte trata'ente in 'ane ori degradante *n stat l *n care r'eaz a fi e-p lzat. (4) C$nd disp ne interzicerea n ia dintre drept rile prevz te *n alin. (1) lit. n) %i lit. o)( instan!a individ alizeaz *n concret con!in t l acestei pedepse( !in$nd sea'a de *'pre. rrile ca zei.
Apli$area pedep&ei $omplementare a inter-i$erii e9er$it%rii unor drepturi

Art( 34( (1) Pedeapsa co'ple'entar a interzicerii e-ercitrii nor drept ri poate fi aplicat dac pedeapsa principal sta&ilit este *nc+isoarea sa a'enda %i instan!a constat c( fa! de nat ra %i gravitatea infrac!i nii( *'pre. rrile ca zei %i persoana infractor l i( aceast pedeaps este necesar. (") Aplicarea pedepsei interzicerii e-ercitrii nor drept ri este o&ligatorie c$nd legea prevede aceast pedeaps pentr infrac!i nea sv$r%it. ()) Interzicerea drept l i strin l i de a se afla pe teritori l 7o'$niei n se aplic *n caz l *n care s0a disp s s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere. Art( 35( (1) =-ec tarea pedepsei interzicerii e-ercitrii nor drept ri *ncepe: a) de la r'$nerea definitiv a +otr$rii de conda'nare la pedeapsa a'enzii; &) de la r'$nerea definitiv a +otr$rii de conda'nare prin care s0a disp s s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere; c) d p e-ec tarea pedepsei *nc+isorii( d p gra!ierea total ori a rest l i de pedeaps( d p *'plinirea ter'en l i de prescrip!ie a e-ec trii pedepsei sa d p e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere a li&errii condi!ionate.

E9e$utarea pedep&ei $omplementare a inter-i$erii e9er$it%rii unor drepturi

"4

(") ,n caz l *n care s0a disp s li&erarea condi!ionat( interzicerea drept l i strin l i de a se afla pe teritori l 7o'$niei se e-ec t la data li&errii. ()) /ac se disp ne revocarea s spendrii e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere sa *nloc irea pedepsei a'enzii c *nc+isoarea( pentr alte 'otive dec$t sv$r%irea nei noi infrac!i ni( partea din d rata pedepsei co'ple'entare a interzicerii e-ercitrii nor drept ri nee-ec tat la data revocrii sa *nloc irii se va e-ec ta d p e-ec tarea pedepsei *nc+isorii.
De#radarea militar%

Art( 36( (1) Pedeapsa co'ple'entar a degradrii 'ilitare const *n pierderea grad l i %i a drept l i de a p rta nifor' de la data r'$nerii definitive a +otr$rii de conda'nare. (") /egradarea 'ilitar se aplic *n 'od o&ligatori conda'na!ilor 'ilitari *n activitate( *n rezerv sa *n retragere( dac pedeapsa principal aplicat este *nc+isoarea 'ai 'are de 18 ani sa deten!i nea pe via!. ()) /egradarea 'ilitar poate fi aplicat conda'na!ilor 'ilitari *n activitate( *n rezerv sa *n retragere pentr infrac!i ni sv$r%ite c inten!ie( dac pedeapsa principal aplicat este *nc+isoarea de cel p !in 4 ani %i de cel ' lt 18 ani. Art( 47( (1) P &licarea +otr$rii definitive de conda'nare se poate disp ne c$nd( !in$nd sea'a de nat ra %i gravitatea infrac!i nii( *'pre. rrile ca zei %i persoana conda'nat l i( instan!a apreciaz c p &licarea va contri& i la prevenirea sv$r%irii altor ase'enea infrac!i ni. (") Dotr$rea de conda'nare se p &lic *n e-tras( *n for'a sta&ilit de instan!( *ntr0 n cotidian local sa na!ional( o sing r dat. ()) P &licarea +otr$rii definitive de conda'nare se face pe c+elt iala persoanei conda'nate( fr a se dezvl i identitatea altor persoane.

Pu0li$area ?ot%r rii de/initive de $ondamnare

"5

CAPITOLUL I? Cal$ulul duratei pedep&elor


Durata e9e$ut%rii

Art( 4)( (1) / rata e-ec trii pedepsei privative de li&ertate se socote%te din zi a *n care conda'nat l a *ncep t e-ec tarea +otr$rii definitive de conda'nare. (") Bi a *n care *ncepe e-ec tarea pedepsei %i zi a *n care *nceteaz se socotesc *n d rata e-ec trii. ()) Perioada *n care conda'nat l( *n c rs l e-ec trii pedepsei( se afl &olnav *n spital intr *n d rata e-ec trii( *n afar de caz l *n care %i0a provocat *n 'od voit &oala( iar aceast *'pre. rare se constat *n c rs l e-ec trii pedepsei. (2) Per'isi nile de ie%ire din penitenciar( acordate conda'nat l i confor' legii de e-ec tare a pedepselor( intr *n d rata e-ec trii pedepsei. Art( 4*( (1) Perioada *n care o persoan a fost s p s nei 's ri preventive privative de li&ertate se scade din d rata pedepsei *nc+isorii pron n!ate. @cderea se face %i at nci c$nd conda'nat l a fost r'rit sa . decat( *n acela%i ti'p ori *n 'od separat( pentr 'ai ' lte infrac!i ni conc rente( c+iar dac a fost conda'nat pentr o alt fapt dec$t cea care a deter'inat disp nerea 's rii preventive. (") Perioada *n care o persoan a fost s p s nei 's ri preventive privative de li&ertate se scade %i *n caz de conda'nare la pedeapsa a'enzii( prin *nlt rarea *n tot sa *n parte a zilelor0a'end. ()) ,n caz l a'enzii care *nso!e%te pedeapsa *nc+isorii( perioada *n care o persoan a fost s p s nei 's ri preventive privative de li&ertate se scade din d rata pedepsei *nc+isorii. Art( 4,( (1) ,n caz l infrac!i nilor sv$r%ite *n condi!iile art. <( art. A( art. 18 sa art. 11( partea din pedeaps( prec ' %i d rata 's rilor preventive privative de li&ertate e-ec tate *n afara teritori l i !rii se scad din d rata pedepsei aplicate pentr aceea%i infrac!i ne *n 7o'$nia.

Computarea duratei m%&urilor preventive privative de li0ertate

Computarea pedep&elor 8i m%&urilor preventive e9e$utate <n a/ara '%rii

"6

(") /ispozi!iile alin. (1) se aplic *n 'od coresp nztor %i *n caz l *n care pedeapsa e-ec tat *n afara !rii este a'enda. CAPITOLUL ? Individuali-area pedep&elor Seciunea 1 Dispoziii generale
Criteriile #enerale de individuali-are a pedep&ei

Art( 4.( (1) @ta&ilirea d ratei ori a c ant ' l i pedepsei se face *n raport c gravitatea infrac!i nii sv$r%ite %i c peric lozitatea infractor l i( care se eval eaz d p r'toarele criterii: a) *'pre. rrile %i 'od l de co'itere a infrac!i nii( prec ' %i 'i.loacele folosite; &) starea de pericol creat pentr valoarea ocrotit; c) nat ra %i gravitatea rez ltat l i prod s ori a altor consecin!e ale infrac!i nii; d) 'otiv l sv$r%irii infrac!i nii %i scop l r'rit; e) nat ra %i frecven!a infrac!i nilor care constit ie antecedente penale ale infractor l i; f) cond ita d p sv$r%irea infrac!i nii %i *n c rs l proces l i penal; g) nivel l de ed ca!ie( v$rsta( starea de sntate( sit a!ia fa'ilial %i social. (") C$nd pentr infrac!i nea sv$r%it legea prevede pedepse alternative( se !ine sea'a de criteriile prevz te *n alin. (1) %i pentr alegerea neia dintre acestea.

"<

Seciunea a 2-a Circumstanele atenuante i circumstanele agravante


Cir$um&tan'e atenuante

Art( 42( (1) Ur'toarele *'pre. rri constit ie circ 'stan!e aten ante legale: a) sv$r%irea infrac!i nii s & stp$nirea nei p ternice t l& rri sa e'o!ii( deter'inat de o provocare din partea persoanei vt'ate( prod s prin violen!( printr0o atingere grav a de'nit!ii persoanei sa printr0o alt ac!i ne ilicit grav; &) dep%irea li'itelor legiti'ei aprri; c) dep%irea li'itelor strii de necesitate. (") Pot constit i circ 'stan!e aten ante . diciare: a) efort rile dep se de infractor pentr *nlt rarea sa di'in area consecin!elor infrac!i nii; &) *'pre. rrile legate de fapta co'is( care di'in eaz gravitatea infrac!i nii sa peric lozitatea infractor l i. Art( 43( (1) ,n caz l *n care e-ist circ 'stan!e aten ante( li'itele speciale ale pedepsei prevz te de lege pentr infrac!i nea sv$r%it se red c c o trei'e. (") /ac pedeapsa prevz t de lege este deten!i nea pe via!( *n caz l re!inerii circ 'stan!elor aten ante se aplic pedeapsa *nc+isorii de la 18 la "8 de ani. ()) 7ed cerea li'itelor speciale ale pedepsei se face o sing r dat( indiferent de n 'r l circ 'stan!elor aten ante re!in te. Art( 44( Ur'toarele *'pre. rri constit ie circ 'stan!e agravante: a) sv$r%irea faptei de trei sa 'ai ' lte persoane *'pre n; &) sv$r%irea infrac!i nii prin cr zi'i sa s p nerea victi'ei la trata'ente degradante; c) sv$r%irea infrac!i nii prin 'etode sa 'i.loace de nat r s p n *n pericol alte persoane ori & n ri; d) sv$r%irea infrac!i nii de ctre n infractor 'a.or( dac aceasta a fost co'is *'pre n c n

E/e$tele $ir$um&tan'elor atenuante

Cir$um&tan'e a#ravante

"A

'inor; e) sv$r%irea infrac!i nii profit$nd de starea de vdit v lnera&ilitate a persoanei vt'ate( datorat v$rstei( strii de sntate( infir'it!ii sa altor ca ze; f) sv$r%irea infrac!i nii *n stare de into-ica!ie vol ntar c alcool sa c alte s &stan!e psi+oactive( c$nd a fost provocat *n vederea co'iterii infrac!i nii; g) sv$r%irea infrac!i nii de ctre o persoan care a profitat de sit a!ia prile. it de o cala'itate( de starea de asedi sa de starea de rgen!; +) sv$r%irea infrac!i nii pentr 'otive legate de ras( na!ionalitate( etnie( li'&( religie( gen( orientare se- al( opinie ori apartenen! politic( avere( origine social( v$rst( diza&ilitate( &oal cronic necontagioas sa infec!ie DI?E@I/A( ori pentr alte *'pre. rri de acela%i fel( considerate de fpt itor drept ca ze ale inferiorit!ii nei persoane *n raport c celelalte.
E/e$tele $ir$um&tan'elor a#ravante

Art( 45( (1) ,n caz l *n care e-ist circ 'stan!e agravante( se poate aplica o pedeaps p$n la 'a-i' l special. /ac 'a-i' l special este ne*ndest ltor( *n caz l *nc+isorii se poate ad ga n spor p$n la " ani( care n poate dep%i o trei'e din acest 'a-i'( iar *n caz l a'enzii se poate aplica n spor de cel ' lt o trei'e din 'a-i' l special. (") 3a.orarea li'itelor speciale ale pedepsei se face o sing r dat( indiferent de n 'r l circ 'stan!elor agravante re!in te. Art( 46( (1) C$nd *n caz l aceleia%i infrac!i ni s nt incidente do sa 'ai ' lte dispozi!ii care a ca efect red cerea pedepsei( li'itele speciale ale pedepsei prevz te de lege pentr infrac!i nea sv$r%it se red c prin aplicarea s ccesiv a dispozi!iilor privitoare la tentativ( circ 'stan!e aten ante %i caz ri speciale de red cere a pedepsei( *n aceast ordine. (") /ac s nt incidente do sa 'ai ' lte dispozi!ii care a ca efect agravarea rsp nderii penale( pedeapsa se sta&ile%te prin aplicarea s ccesiv a dispozi!iilor privitoare la circ 'stan!e agravante( infrac!i ne contin at( conc rs sa recidiv.

Con$ur&ul <ntre $au-e de atenuare &au de a#ravare

)8

()) C$nd *n caz l aceleia%i infrac!i ni s nt incidente na sa 'ai ' lte ca ze de red cere a pedepsei %i na sa 'ai ' lte ca ze de 'a.orare a pedepsei( li'itele speciale ale pedepsei prevz te de lege pentr infrac!i nea sv$r%it se red c confor' alin. (1)( d p care li'itele de pedeaps rez ltate se 'a.oreaz confor' alin. ("). Seciunea a 3-a Renunarea la aplicarea pedepsei
Condi'iile renun'%rii la apli$area pedep&ei

Art( 57( (1) Instan!a poate disp ne ren n!area la aplicarea pedepsei dac s nt *ntr nite r'toarele condi!ii: a) infrac!i nea sv$r%it prezint o gravitate red s( av$nd *n vedere nat ra %i *ntinderea r'rilor prod se( 'i.loacele folosite( 'od l %i *'pre. rrile *n care a fost co'is( 'otiv l %i scop l r'rit; &) *n raport de persoana infractor l i( de cond ita av t anterior sv$r%irii infrac!i nii( de efort rile dep se de acesta pentr *nlt rarea sa di'in area consecin!elor infrac!i nii( prec ' %i de posi&ilit!ile sale de *ndreptare( instan!a apreciaz c aplicarea nei pedepse ar fi inoport n din ca za consecin!elor pe care le0ar avea as pra persoanei acest ia. (") # se poate disp ne ren n!area la aplicarea pedepsei dac: a) infractor l a 'ai s ferit anterior o conda'nare( c e-cep!ia caz rilor prevz te *n art. 2" lit. a) %i lit. &) sa pentr care a intervenit rea&ilitarea ori s0a *'plinit ter'en l de rea&ilitare; &) fa! de acela%i infractor s0a 'ai disp s ren n!area la aplicarea pedepsei *n lti'ii " ani anteriori datei co'iterii infrac!i nii pentr care este . decat; c) infractor l s0a s stras de la r'rire penal ori . decat sa a *ncercat zdrnicirea aflrii adevr l i ori a identificrii %i tragerii la rsp ndere penal a a tor l i sa a participan!ilor; d) pedeapsa prevz t de lege pentr

)1

infrac!i nea sv$r%it este *nc+isoarea 'ai 'are de ) ani. ()) ,n caz de conc rs de infrac!i ni( ren n!area la aplicarea pedepsei se poate disp ne dac pentr fiecare infrac!i ne conc rent s nt *ndeplinite condi!iile prevz te *n alin. (1) %i alin. (").
Averti&mentul

Art( 5)( (1) C$nd disp ne ren n!area la aplicarea pedepsei( instan!a aplic infractor l i n avertis'ent. (") Avertis'ent l const *n prezentarea 'otivelor de fapt care a deter'inat ren n!area la aplicarea pedepsei %i aten!ionarea infractor l i as pra cond itei sale viitoare %i a consecin!elor la care se e-p ne dac va 'ai co'ite infrac!i ni. ()) ,n caz de conc rs de infrac!i ni se aplic n sing r avertis'ent. Art( 5*( (1) Persoana fa! de care s0a disp s ren n!area la aplicarea pedepsei n este s p s nici nei decderi( interdic!ii sa incapacit!i ce ar p tea dec rge din infrac!i nea sv$r%it. (") 7en n!area la aplicarea pedepsei n prod ce efecte as pra e-ec trii 's rilor de sig ran! %i a o&liga!iilor civile prevz te *n +otr$re. Seciunea a -a Amnarea aplicrii pedepsei

E/e$tele renun'%rii la apli$area pedep&ei

Condi'iile am n%rii apli$%rii pedep&ei

Art( 5,( (1) Instan!a poate disp ne a'$narea aplicrii pedepsei( sta&ilind n ter'en de s praveg+ere( dac s nt *ntr nite r'toarele condi!ii: a) pedeapsa sta&ilit( incl siv *n caz l conc rs l i de infrac!i ni( este a'enda sa *nc+isoarea de cel ' lt " ani; &) infractor l n a 'ai fost conda'nat anterior la pedeapsa *nc+isorii( c e-cep!ia caz rilor prevz te *n art. 2" lit. a) %i lit. &) sa pentr care a intervenit rea&ilitarea ori s0a *'plinit ter'en l de rea&ilitare; c) infractor l %i0a 'anifestat acord l de a

)"

presta o ' nc nere' nerat *n folos l co' nit!ii; d) *n raport de persoana infractor l i( de cond ita av t anterior sv$r%irii infrac!i nii( de efort rile dep se de acesta pentr *nlt rarea sa di'in area consecin!elor infrac!i nii( prec ' %i de posi&ilit!ile sale de *ndreptare( instan!a apreciaz c aplicarea i'ediat a nei pedepse n este necesar( dar se i'p ne s praveg+erea cond itei sale pentr o perioad deter'inat. (") # se poate disp ne a'$narea aplicrii pedepsei dac pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea sv$r%it este de 6 ani sa 'ai 'are sa dac infractor l s0a s stras de la r'rire penal ori . decat sa a *ncercat zdrnicirea aflrii adevr l i ori a identificrii %i tragerii la rsp ndere penal a a tor l i sa a participan!ilor. ()) A'$narea aplicrii pedepsei *nc+isorii atrage %i a'$narea aplicrii a'enzii care *nso!e%te pedeapsa *nc+isorii *n condi!iile art. 5". (2) =ste o&ligatorie prezentarea 'otivelor pe care s0a *nte'eiat conda'narea( prec ' %i a celor ce a deter'inat a'$narea aplicrii pedepsei %i aten!ionarea infractor l i as pra cond itei sale viitoare %i a consecin!elor la care se e-p ne dac va 'ai co'ite infrac!i ni sa n va respecta 's rile de s praveg+ere( ori n va e-ec ta o&liga!iile ce *i revin pe d rata ter'en l i de s praveg+ere.
Termenul de &uprave#?ere

Art( 5.( (1) Ter'en l de s praveg+ere este de " ani %i se calc leaz de la data r'$nerii definitive a +otr$rii prin care s0a disp s a'$narea aplicrii pedepsei. (") Pe d rata ter'en l i de s praveg+ere( persoana fa! de care s0a disp s a'$narea aplicrii pedepsei tre& ie s respecte 's rile de s praveg+ere %i s e-ec te o&liga!iile ce *i revin( *n condi!iile sta&ilite de instan!. Art( 52( (1) Pe d rata ter'en l i de s praveg+ere( persoana fa! de care s0a disp s a'$narea aplicrii pedepsei tre& ie s respecte r'toarele 's ri de s praveg+ere:

M%&urile de &uprave#?ere 8i o0li#a'iile

))

a) s se prezinte la servici l de pro&a!i ne( la datele fi-ate de acesta; &) s pri'easc vizitele consilier l i de pro&a!i ne dese'nat c s praveg+erea sa; c) s an n!e( *n preala&il( sc+i'&area loc in!ei %i orice deplasare care dep%e%te 4 zile( prec ' %i *ntoarcerea; d) s co' nice sc+i'&area loc l i de ' nc; e) s co' nice infor'a!ii %i doc 'ente de nat r a per'ite control l 'i.loacelor sale de e-isten!. (") Instan!a poate i'p ne persoanei fa! de care s0a disp s a'$narea aplicrii pedepsei s e-ec te na sa 'ai ' lte din r'toarele o&liga!ii: a) s r'eze n c rs de pregtire %colar ori de calificare profesional; &) s presteze o ' nc nere' nerat *n folos l co' nit!ii( pe o perioad c prins *ntre )8 %i 58 de zile( *n condi!iile sta&ilite de instan!( afar de caz l *n care( din ca za strii de sntate( persoana n poate presta aceast ' nc. # 'r l zilnic de ore se sta&ile%te prin legea de e-ec tare a pedepselor; c) s frecventeze n l sa 'ai ' lte progra'e de reintegrare social der late de ctre servici l de pro&a!i ne sa organizate *n cola&orare c instit !ii din co' nitate; d) s se s p n 's rilor de control( trata'ent sa *ngri.ire 'edical; e) s n co' nice c victi'a sa c 'e'&ri de fa'ilie ai acesteia( c persoanele c care a co'is infrac!i nea sa c alte persoane( sta&ilite de instan!( ori s n se apropie de acestea; f) s n se afle *n an 'ite loc ri sa la an 'ite 'anifestri sportive( c lt rale ori la alte ad nri p &lice( sta&ilite de instan!; g) s n cond c an 'ite ve+ic le sta&ilite de instan!; +) s n de!in( s n foloseasc %i s n poarte nici o categorie de ar'e; i) s n prseasc teritori l 7o'$niei fr acord l instan!ei;

)2

.) s n oc pe sa s n e-ercite f nc!ia( profesia( 'eseria ori activitatea de care s0a folosit pentr sv$r%irea infrac!i nii. ()) Pentr sta&ilirea con!in t l i o&liga!iilor prevz te *n alin. (") lit. a)0c)( instan!a va cons lta servici l de pro&a!i ne( care este o&ligat s for' leze reco'andri *n acest sens. (2) C$nd sta&ile%te o&liga!ia prevz t *n alin. (") lit. e)( instan!a individ alizeaz( *n concret( con!in t l acestei o&liga!ii( !in$nd sea'a de *'pre. rrile ca zei. (4) Persoana s praveg+eat tre& ie s *ndeplineasc integral o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$re( cel 'ai t$rzi c ) l ni *nainte de e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere.
Suprave#?erea

Art( 53( (1) Pe d rata ter'en l i de s praveg+ere( datele prevz te *n art. <4 alin. (1) lit c)0e) se co' nic servici l i de pro&a!i ne. (") @ praveg+erea e-ec trii o&liga!iilor prevz te *n art. <4 alin. (") lit. a)0c) %i alin. (4) se face de servici l de pro&a!i ne. ?erificarea 'od l i de *ndeplinire a o&liga!iilor prevz te *n art. <4 alin. (") lit. d)0.) se face de organele a&ilitate( care vor sesiza servici l de pro&a!i ne c privire la orice *nclcare a acestora. ()) @ervici l de pro&a!i ne va l a 's rile necesare pentr a asig ra e-ec tarea o&liga!iilor prevz te *n art. <4 alin. (") lit. a)0d)( *ntr0 n ter'en c$t 'ai sc rt de la data r'$nerii definitive a +otr$rii de conda'nare. (2) Pe d rata ter'en l i de s praveg+ere( servici l de pro&a!i ne are o&liga!ia s sesizeze instan!a( dac: a) a intervenit 'otive care . stific fie 'odificarea o&liga!iilor i'p se de instan!( fie *ncetarea e-ec trii nora dintre acestea; &) persoana s praveg+eat n respect 's rile de s praveg+ere sa n e-ec t( *n condi!iile sta&ilite( o&liga!iile ce *i revin; c) persoana s praveg+eat n a *ndeplinit o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$re( cel 'ai t$rzi c ) l ni *nainte de e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere.

)4 Modi/i$area &au <n$etarea o0li#a'iilor

Art( 54( (1) /ac pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere a intervenit 'otive care . stific fie i'p nerea nor noi o&liga!ii( fie sporirea sa di'in area condi!iilor de e-ec tare a celor e-istente( instan!a disp ne 'odificarea o&liga!iilor *n 'od coresp nztor( pentr a asig ra persoanei s praveg+eate %anse sporite de *ndreptare. (") Instan!a disp ne *ncetarea e-ec trii nora din o&liga!iile pe care le0a i'p s( at nci c$nd apreciaz c 'en!inerea acestora n 'ai este necesar. Art( 55( (1) /ac pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere persoana s praveg+eat( c rea0credin!( n respect 's rile de s praveg+ere sa n e-ec t o&liga!iile i'p se( instan!a revoc a'$narea %i disp ne aplicarea %i e-ec tarea pedepsei. (") ,n caz l c$nd( p$n la e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere( persoana s praveg+eat n *ndepline%te integral o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$re( instan!a revoc a'$narea %i disp ne aplicarea %i e-ec tarea pedepsei( afar de caz l c$nd persoana dovede%te c n a av t nici o posi&ilitate s le *ndeplineasc. ()) /ac d p a'$narea aplicrii pedepsei persoana s praveg+eat a sv$r%it o no infrac!i ne( c inten!ie sa inten!ie dep%it( descoperit *n ter'en l de s praveg+ere( pentr care s0a pron n!at o conda'nare c+iar d p e-pirarea acest i ter'en( instan!a revoc a'$narea %i disp ne aplicarea %i e-ec tarea pedepsei. Pedeapsa aplicat ca r'are a revocrii a'$nrii %i pedeapsa pentr no a infrac!i ne se calc leaz confor' dispozi!iilor privitoare la conc rs l de infrac!i ni. (2) /ac infrac!i nea lterioar este sv$r%it din c lp( instan!a poate 'en!ine sa revoca a'$narea aplicrii pedepsei. ,n caz l revocrii( dispozi!iile alin. ()) se aplic *n 'od coresp nztor. Art( 56( (1) /ac pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere se descoper c persoana s praveg+eat 'ai sv$r%ise o infrac!i ne p$n la r'$nerea definitiv a +otr$rii prin care s0a disp s a'$narea( pentr care i

Revo$area am n%rii apli$%rii pedep&ei

Anularea am n%rii apli$%rii pedep&ei

)5

s0a aplicat pedeapsa *nc+isorii c+iar d p e-pirarea acest i ter'en( a'$narea se an leaz( aplic$nd 0se( d p caz( dispozi!iile privitoare la conc rs l de infrac!i ni( recidiv sa pl ralitate inter'ediar. (") ,n caz de conc rs de infrac!i ni( instan!a poate disp ne a'$narea aplicrii pedepsei rez ltante dac s nt *ndeplinite condi!iile prevz te *n art. <). /ac se disp ne a'$narea aplicrii pedepsei( ter'en l de s praveg+ere se calc leaz de la data r'$nerii definitive a +otr$rii prin care s0a pron n!at anterior a'$narea aplicrii pedepsei.
E/e$tele am n%rii apli$%rii pedep&ei

Art( 67( (1) Persoanei fa! de care s0a disp s a'$narea aplicrii pedepsei n i se 'ai aplic pedeapsa %i n este s p s nici nei decderi( interdic!ii sa incapacit!i ce ar p tea dec rge din infrac!i nea sv$r%it( dac n a sv$r%it din no o infrac!i ne p$n la e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere( n s0a disp s revocarea a'$nrii %i n s0a descoperit o ca z de an lare. (") A'$narea aplicrii pedepsei n prod ce efecte as pra e-ec trii 's rilor de sig ran! %i a o&liga!iilor civile prevz te *n +otr$re.

Seciunea a !-a Suspendarea e ecutrii pedepsei su! supraveghere


Condi'iile &u&pend%rii e9e$ut%rii pedep&ei &u0 &uprave#?ere

Art( 6)( (1) Instan!a poate disp ne s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere dac s nt *ntr nite r'toarele condi!ii: a) pedeapsa aplicat( incl siv *n caz de conc rs de infrac!i ni( este *nc+isoarea de cel ' lt ) ani; &) infractor l n a 'ai fost conda'nat anterior la pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de n an( c e-cep!ia caz rilor prevz te *n art. 2"( sa pentr care a intervenit rea&ilitarea ori s0a *'plinit ter'en l de rea&ilitare; c) infractor l %i0a 'anifestat acord l de a presta o ' nc nere' nerat *n folos l co' nit!ii;

)6

d) *n raport de persoana infractor l i( de cond ita av t anterior sv$r%irii infrac!i nii( de efort rile dep se deacestapentr *nlt rarea sa di'in area consecin!elor infrac!i nii( prec ' %i de posi&ilit!ile sale de *ndreptare( instan!a apreciaz c aplicarea pedepseieste s ficient %i( c+iar fr e-ec tarea acesteia( conda'nat l n va 'ai co'ite alte infrac!i ni( *ns este necesar s praveg+erea cond itei sale pentr o perioad deter'inat. (") C$nd pedeapsa *nc+isorii este *nso!it de pedeapsa a'enzii aplicate *n condi!iile art. 5"( a'enda se e-ec t c+iar dac e-ec tarea pedepsei *nc+isorii a fost s spendat s & s praveg+ere. ()) # se poate disp ne s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere( dac: a) pedeapsa aplicat este n 'ai a'enda; &) aplicarea pedepsei a fost ini!ial a'$nat( dar lterior a'$narea a fost revocat; c) infractor l s0a s stras de la r'rire penal ori . decat sa a *ncercat zdrnicirea aflrii adevr l i ori a identificrii %i tragerii la rsp ndere penal a a tor l i sa a participan!ilor. (2) =ste o&ligatorie prezentarea 'otivelor pe care s0a *nte'eiat conda'narea( prec ' %i a celor ce a deter'inat s spendarea e-ec trii pedepsei %i aten!ionarea conda'nat l i as pra cond itei sale viitoare %i a consecin!elor la care se e-p ne dac va 'ai co'ite infrac!i ni sa n va respecta 's rile de s praveg+ere ori n va e-ec ta o&liga!iile ce *i revin pe d rata ter'en l i de s praveg+ere.
Termenul de &uprave#?ere

Art( 6*( (1) / rata s spendrii e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere constit ie ter'en de s praveg+ere pentr conda'nat %i este c prins *ntre " %i 2 ani( fr a p tea fi *ns 'ai 'ic dec$t d rata pedepsei aplicate. (") Ter'en l de s praveg+ere se calc leaz de la data c$nd +otr$rea prin care s0a pron n!at s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere a r'as definitiv. ()) Pe d rata ter'en l i de s praveg+ere conda'nat l tre& ie s respecte 's rile de s praveg+ere %i s e-ec te o&liga!iile ce *i revin( *n

)<

condi!iile sta&ilite de instan!.


M%&urile de &uprave#?ere 8i o0li#a'iile

Art( 6,( (1) Pe d rata ter'en l i de s praveg+ere( conda'nat l tre& ie s respecte r'toarele 's ri de s praveg+ere: a) s se prezinte la servici l de pro&a!i ne( la datele fi-ate de acesta; &) s pri'easc vizitele consilier l i de pro&a!i ne dese'nat c s praveg+erea sa; c) s an n!e( *n preala&il( sc+i'&area loc in!ei %i orice deplasare care dep%e%te 4 zile; d) s co' nice sc+i'&area loc l i de ' nc; e) s co' nice infor'a!ii %i doc 'ente de nat r a per'ite control l 'i.loacelor sale de e-isten!. (") Instan!a i'p ne conda'nat l i s e-ec te na sa 'ai ' lte din r'toarele o&liga!ii: a) s r'eze n c rs de pregtire %colar ori de calificare profesional; &) s frecventeze n l sa 'ai ' lte progra'e de reintegrare social der late de ctre servici l de pro&a!i ne sa organizate *n cola&orare c instit !ii din co' nitate; c) s se s p n 's rilor de control( trata'ent sa *ngri.ire 'edical; d) s n prseasc teritori l 7o'$niei( fr acord l instan!ei. ()) Pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere( conda'nat l va presta o ' nc nere' nerat *n folos l co' nit!ii pe o perioad c prins *ntre 58 %i 1"8 de zile( *n condi!iile sta&ilite de instan!( afar de caz l *n care( din ca za strii de sntate( persoana n poate presta aceast ' nc. # 'r l zilnic de ore se sta&ile%te prin legea de e-ec tare a pedepselor. (2) Pentr sta&ilirea con!in t l i o&liga!iilor prevz te *n alin. (") lit. a) %i lit. &)( prec ' %i *n alin. ())( instan!a va cons lta servici l de pro&a!i ne( care este o&ligat s for' leze reco'andri *n acest sens. (4) Conda'nat l tre& ie s *ndeplineasc integral o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$rea de conda'nare( cel 'ai t$rzi c ) l ni *nainte de e-pirarea ter'en l i

)A

de s praveg+ere.
Suprave#?erea $ondamnatului

Art( 6.( (1) Pe d rata ter'en l i de s praveg+ere( datele prevz te *n art. A) alin. (1) lit. c)0e) se co' nic servici l i de pro&a!i ne. (") @ praveg+erea e-ec trii o&liga!iilor prevz te *n art. A) alin. (") lit. a) %i lit. &)( alin. ()) %i alin. (4) se face de servici l de pro&a!i ne. ?erificarea 'od l i de *ndeplinire a o&liga!iilor prevz te *n art. A) alin. (") lit. c) %i lit. d) se face de organele a&ilitate( care vor sesiza servici l de pro&a!i ne c privire la orice *nclcare a acestora. ()) @ervici l de pro&a!i ne va l a 's rile necesare pentr a asig ra e-ec tarea o&liga!iilor prevz te *n art. A) alin. (") lit. a) %i lit. &)( prec ' %i alin. ()) *ntr0 n ter'en c$t 'ai sc rt de la data r'$nerii definitive a +otr$rii de conda'nare. (2) Pe d rata ter'en l i de s praveg+ere( servici l de pro&a!i ne are o&liga!ia s sesizeze instan!a( dac: a) a intervenit 'otive care . stific fie 'odificarea o&liga!iilor i'p se de instan!( fie *ncetarea e-ec trii nora dintre acestea; &) persoana s praveg+eat n respect 's rile de s praveg+ere sa n e-ec t( *n condi!iile sta&ilite( o&liga!iile care *i revin; c) persoana s praveg+eat n a *ndeplinit o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$re( cel 'ai t$rzi c ) l ni *nainte de e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere. Art( 62( (1) /ac pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere a intervenit 'otive care . stific( fie i'p nerea nor noi o&liga!ii( fie sporirea sa di'in area condi!iilor de e-ec tare a celor e-istente( instan!a disp ne 'odificarea o&liga!iilor *n 'od coresp nztor( pentr a asig ra conda'nat l i %anse 'ai 'ari de *ndreptare. (") Instan!a disp ne *ncetarea e-ec trii nora dintre o&liga!iile pe care le0a i'p s( c$nd apreciaz c 'en!inerea acestora n 'ai este necesar.

Modi/i$area &au <n$etarea o0li#a'iilor

28 Revo$area &u&pend%rii e9e$ut%rii pedep&ei &u0 &uprave#?ere

Art( 63( (1) /ac pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere persoana s praveg+eat( c rea0credin!( n respect 's rile de s praveg+ere sa n e-ec t o&liga!iile i'p se ori sta&ilite de lege( instan!a revoc s spendarea %i disp ne e-ec tarea pedepsei. (") /ac p$n la e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere( persoana s praveg+eat n *ndepline%te integral o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$re( instan!a revoc s spendarea %i disp ne e-ec tarea pedepsei( afar de caz l *n care persoana dovede%te c n a av t nici o posi&ilitate s le *ndeplineasc. ()) /ac pedeapsa a'enzii care a *nso!it pedeapsa *nc+isorii *n condi!iile art. 5" n a fost e-ec tat %i a fost *nloc it c pedeapsa *nc+isorii potrivit art. 5) alin. (") sa art. 52 alin. (4) %i alin. (5)( instan!a revoc s spendarea %i disp ne e-ec tarea pedepsei( la care se ada g pedeapsa *nc+isorii care a *nloc it a'enda. (2) /ac pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere cel conda'nat a sv$r%it o no infrac!i ne( descoperit p$n la *'plinirea ter'en l i %i pentr care s0a pron n!at o conda'nare la pedeapsa *nc+isorii( c+iar d p e-pirarea acest i ter'en( instan!a revoc s spendarea %i disp ne e-ec tarea pedepsei. (4) Pedeapsa principal pentr no a infrac!i ne se sta&ile%te %i se e-ec t( d p caz( potrivit dispozi!iilor referitoare la recidiv sa la pl ralitatea inter'ediar. (5) /ac infrac!i nea lterioar este sv$r%it din c lp( instan!a poate 'en!ine sa revoca s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere. ,n caz l revocrii( dispozi!iile alin. (1)( alin. (2) %i alin. (4) se aplic *n 'od coresp nztor. Art( 64( (1) /ac pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere se descoper c persoana conda'nat 'ai sv$r%ise o infrac!i ne p$n la r'$nerea definitiv a +otr$rii prin care s0a disp s s spendarea( pentr care i s0a aplicat pedeapsa *nc+isorii c+iar d p e-pirarea acest i ter'en( s spendarea se an leaz( aplic$nd 0se( d p caz( dispozi!iile privitoare la conc rs l de infrac!i ni( recidiv sa pl ralitate inter'ediar. (") ,n caz de conc rs de infrac!i ni sa pl ralitate

Anularea &u&pend%rii e9e$ut%rii pedep&ei &u0 &uprave#?ere

21

inter'ediar( instan!a poate disp ne s spendarea e-ec trii pedepsei rez ltante( dac s nt *ndeplinite condi!iile prevz te *n art. A1. /ac se disp ne s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere( ter'en l de s praveg+ere se calc leaz de la data r'$nerii definitive a +otr$rii de conda'nare prin care s0a pron n!at anterior s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere.
E/e$tele &u&pend%rii e9e$ut%rii pedep&ei &u0 &uprave#?ere

Art( 65( (1) /ac p$n la e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere conda'nat l n a sv$r%it o no infrac!i ne( n s0a disp srevocarea s spendrii e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere %i n s0a descoperit o ca z de an lare( pedeapsa se consider e-ec tat. (") @ spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere n prod ce efecte as pra 's rilor de sig ran! %i a o&liga!iilor civile prevz te *n +otr$rea de conda'nare. Seciunea a "-a "i!erarea condiionat

Condi'iile li0er%rii $ondi'ionate <n $a-ul deten'iunii pe via'%

Art( 66( (1) Li&erarea condi!ionat *n caz l deten!i nii pe via! poate fi disp s( dac: a) cel conda'nat a e-ec tat efectiv "8 de ani de deten!i ne; &) cel conda'nat a av t o & n cond it pe toat d rata e-ec trii pedepsei; c) cel conda'nat a *ndeplinit integral o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$rea de conda'nare( afar de caz l c$nd dovede%te c n a av t nici o posi&ilitate s le *ndeplineasc; d) instan!a are convingerea c persoana conda'nat s0a *ndreptat %i se poate reintegra *n societate. (") =ste o&ligatorie prezentarea 'otivelor de fapt ce a deter'inat acordarea li&errii condi!ionate %i aten!ionarea conda'nat l i as pra cond itei sale viitoare %i a consecin!elor la care se e-p ne( dac va 'ai

2"

co'ite infrac!i ni sa n va respecta 's rile de s praveg+ere( ori dac n va e-ec ta o&liga!iile ce *i revin pe d rata ter'en l i de s praveg+ere. ()) /e la data li&errii condi!ionate( conda'nat l este s p s n i ter'en de s praveg+ere de 18 ani.
Condi'iile li0er%rii $ondi'ionate <n $a-ul pedep&ei <n$?i&orii

Art( )77( (1) Li&erarea condi!ionat *n caz l *nc+isorii poate fi disp s( dac: a) cel conda'nat a e-ec tat cel p !in do trei'i din d rata pedepsei( *n caz l *nc+isorii care n dep%e%te 18 ani( sa cel p !in trei ptri'i din d rata pedepsei( dar n 'ai ' lt de "8 de ani( *n caz l *nc+isorii 'ai 'ari de 18 ani; &) cel conda'nat se afl *n e-ec tarea pedepsei *n regi' se'idesc+is sa desc+is; c) cel conda'nat a *ndeplinit integral o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$rea de conda'nare( afar de caz l c$nd dovede%te c n a av t nici o posi&ilitate s le *ndeplineasc; d) instan!a are convingerea c persoana conda'nat s0a *ndreptat %i se poate reintegra *n societate. (") ,n caz l conda'nat l i care a *'plinit v$rsta de 58 de ani( se poate disp ne li&erarea condi!ionat( d p e-ec tarea efectiv a . 'tate din d rata pedepsei( *n caz l *nc+isorii ce n dep%e%te 18 ani( sa a cel p !in do trei'i din d rata pedepsei( *n caz l *nc+isorii 'ai 'ari de 18 ani( dac s nt *ndeplinite condi!iile prevz te *n alin. (1) lit. &)0d). ()) ,n calc l l frac!i nilor de pedeaps prevz te *n alin. (1) se !ine sea'a de partea din d rata pedepsei ce poate fi considerat( potrivit legii( ca e-ec tat pe &aza ' ncii prestate. ,n acest caz( li&erarea condi!ionat n poate fi disp s *nainte de e-ec tarea efectiv a cel p !in . 'tate din d rata pedepsei *nc+isorii( c$nd aceasta n dep%e%te 18 ani( %i a cel p !in do trei'i( c$nd pedeapsa este 'ai 'are de 18 ani. (2) ,n calc l l frac!i nilor de pedeaps prevz te *n alin. (") se !ine sea'a de partea din d rata pedepsei ce poate fi considerat( potrivit legii( ca e-ec tat pe &aza ' ncii prestate. ,n acest caz( li&erarea condi!ionat

2)

n poate fi disp s *nainte de e-ec tarea efectiv a cel p !in o trei'e din d rata pedepsei *nc+isorii( c$nd aceasta n dep%e%te 18 ani( %i a cel p !in . 'tate( c$nd pedeapsa este 'ai 'are de 18 ani. (4) =ste o&ligatorie prezentarea 'otivelor de fapt ce a deter'inat acordarea li&errii condi!ionate %i aten!ionarea conda'nat l i as pra cond itei sale viitoare %i a consecin!elor la care se e-p ne( dac va 'ai co'ite infrac!i ni sa n va respecta 's rile de s praveg+ere( ori n va e-ec ta o&liga!iile ce *i revin pe d rata ter'en l i de s praveg+ere. (5) Interval l c prins *ntre data li&errii condi!ionate %i data *'plinirii d ratei pedepsei constit ie ter'en de s praveg+ere pentr conda'nat.
M%&urile de &uprave#?ere 8i o0li#a'iile

Art( )7)( (1) /ac rest l de pedeaps r'as nee-ec tat la data li&errii este de " ani sa 'ai 'are( conda'nat l tre& ie s respecte r'toarele 's ri de s praveg+ere: a) s se prezinte la servici l de pro&a!i ne( la datele fi-ate de acesta; &) s pri'easc vizitele persoanei dese'nate c s praveg+erea sa; c) s an n!e( *n preala&il( orice sc+i'&are a loc in!ei %i orice deplasare care dep%e%te 4 zile; d) s co' nice sc+i'&area loc l i de ' nc; e) s co' nice infor'a!ii %i doc 'ente de nat r a per'ite control l 'i.loacelor sale de e-isten!. (") ,n caz l prevz t *n alin. (1)( instan!a poate i'p ne conda'nat l i s e-ec te na sa 'ai ' lte din r'toarele o&liga!ii: a) s r'eze n c rs de pregtire %colar ori de calificare profesional; &) s frecventeze n l sa 'ai ' lte progra'e de reintegrare social der late de ctre servici l de pro&a!i ne sa organizate *n cola&orare c instit !ii din co' nitate; c) s n prseasc teritori l 7o'$niei; d) s n se afle *n an 'ite loc ri sa la an 'ite 'anifestri sportive( c lt rale ori la alte ad nri p &lice( sta&ilite de instan!;

22

e) s n co' nice c victi'a sa c 'e'&ri de fa'ilie ai acesteia( c participan!ii la sv$r%irea infrac!i nii sa c alte persoane( sta&ilite de instan!( ori s n se apropie de acestea; f) s n cond c an 'ite ve+ic le sta&ilite de instan!; g) s n de!in( s n foloseasc %i s n poarte nicio categorie de ar'e. ()) O&liga!iile prevz te *n alin. (") lit. c)0g) pot fi i'p se *n 's ra *n care n a fost aplicate *n con!in t l pedepsei co'ple'entare a interzicerii e-ercitrii nor drept ri. (2) C$nd sta&ile%te o&liga!ia prevz t *n alin. (") lit. e)( instan!a individ alizeaz( *n concret( con!in t l acestei o&liga!ii( !in$nd sea'a de *'pre. rrile ca zei. (4) 3s rile de s praveg+ere %i o&liga!iile prevz te *n alin. (") lit. a) %i lit. &) se e-ec t din 'o'ent l acordrii li&errii( pe o perioad egal c o trei'e din d rata ter'en l i de s praveg+ere( dar n 'ai ' lt de " ani( iar o&liga!iile prevz te *n alin. (") lit. c)0g) se e-ec t pe toat d rata ter'en l i de s praveg+ere. (5) Pentr sta&ilirea con!in t l i o&liga!iilor prevz te *n alin. (") lit. a) %i lit. &)( instan!a va cons lta servici l de pro&a!i ne( care este o&ligat s for' leze reco'andri *n acest sens.
Suprave#?erea $ondamnatului

Art( )7*( (1) Pe d rata s praveg+erii( datele prevz te *n art. 181 alin. (1) lit. c)0e) se co' nic servici l i de pro&a!i ne. (") @ praveg+erea e-ec trii o&liga!iilor prevz te *n art. 181 alin. (") lit. a) %i lit. &) se face de servici l de pro&a!i ne. ?erificarea 'od l i de *ndeplinire a o&liga!iilor prevz te *n art. 181 alin. (") lit. c)0g) se face de organele a&ilitate( care vor sesiza servici l de pro&a!i ne c privire la orice *nclcare a acesteia. ()) @ praveg+erea e-ec trii o&liga!iilor prevz te *n art. 181 alin. (") lit. d) %i lit. e) poate fi realizat %i printr0 n siste' electronic de s praveg+ere( *n condi!iile prevz te de legea special.

24

(2) Pe d rata s praveg+erii( servici l de pro&a!i ne are o&liga!ia s sesizeze instan!a( dac: a) a intervenit 'otive care . stific fie 'odificarea o&liga!iilor i'p se de instan!( fie *ncetarea e-ec trii nora dintre acestea; &) persoana s praveg+eat n respect 's rile de s praveg+ere sa n e-ec t( *n condi!iile sta&ilite( o&liga!iile ce *i revin.
Modi/i$area &au <n$etarea o0li#a'iilor

Art( )7,( (1) /ac pe d rata s praveg+erii a intervenit 'otive care . stific( fie i'p nerea nor noi o&liga!ii( fie sporirea sa di'in area condi!iilor de e-ec tare a celor e-istente( instan!a disp ne 'odificarea o&liga!iilor *n 'od coresp nztor( pentr a asig ra conda'nat l i %anse 'ai 'ari de reintegrare social. (") Instan!a disp ne *ncetarea e-ec trii nora din o&liga!iile pe care le0a i'p s( c$nd apreciaz c 'en!inerea acestora n 'ai este necesar. Art( )7.( (1) /ac pe d rata s praveg+erii persoana conda'nat( c rea0credin!( n respect 's rile de s praveg+ere sa n e-ec t o&liga!iile i'p se( instan!a revoc li&erarea %i disp ne e-ec tarea rest l i de pedeaps. (") /ac d p acordarea li&errii cel conda'nat a sv$r%it o no infrac!i ne( care a fost descoperit *n ter'en l de s praveg+ere %i pentr care s0a pron n!at o conda'nare la pedeapsa *nc+isorii( c+iar d p e-pirarea acest i ter'en( instan!a revoc li&erarea %i disp ne e-ec tarea rest l i de pedeaps. Pedeapsa pentr no a infrac!i ne se sta&ile%te %i se e-ec t( d p caz( potrivit dispozi!iilor de la recidiv sa pl ralitate inter'ediar. ()) /ispozi!iile alin. (1) %i alin. (") se aplic *n 'od coresp nztor %i *n caz l li&errii condi!ionate din e-ec tarea pedepsei deten!i nii pe via!. Art( )72( (1) /ac( pe parc rs l ter'en l i de s praveg+ere se descoper c persoana conda'nat 'ai sv$r%ise o infrac!i ne p$n la acordarea li&errii( pentr care i s0a aplicat pedeapsa *nc+isorii c+iar d p e-pirarea acest i ter'en( li&erarea se an leaz(

Revo$area li0er%rii $ondi'ionate

Anularea li0er%rii $ondi'ionate

25

aplic$nd 0se( d p caz( dispozi!iile privitoare la conc rs l de infrac!i ni( recidiv sa pl ralitate inter'ediar. (") ,n caz l *n care( *n raport de pedeapsa rez ltat( s nt *ndeplinite condi!iile prevz te *n art. AA sa art. 188( instan!a poate acorda li&erarea condi!ionat. /ac s0a disp s li&erarea( ter'en l de s praveg+ere se calc leaz de la data acordrii pri'ei li&erri. ()) C$nd( d p an lare( instan!a disp ne e-ec tarea pedepsei rez ltante( partea din d rata pedepsei co'ple'entare a interzicerii e-ercitrii nor drept ri nee-ec tat la data an lrii li&errii se va e-ec ta d p e-ec tarea pedepsei *nc+isorii.
E/e$tele li0er%rii $ondi'ionate

Art( )73( /ac p$n la e-pirarea ter'en l i de s praveg+ere conda'nat l n a sv$r%it din no o infrac!i ne( n s0a disp s revocarea li&errii condi!ionate %i n s0a descoperit o ca z de an lare( pedeapsa se consider e-ec tat.

TITLUL I; M!SURILE DE SIGURAN!


CAPITOLUL I Di&po-i'ii #enerale
S$opul m%&urilor de &i#uran'%

Art( )74( (1) 3s rile de sig ran! a ca scop *nlt rarea nei stri de pericol %i pre*nt$'pinarea sv$r%irii faptelor prevz te de legea penal. (") 3s rile de sig ran! se ia fa! de persoana care a co'is o fapt prevz t de legea penal( ne. stificat. ()) 3s rile de sig ran! se pot l a %i *n sit a!ia *n care fpt itor l i n i se aplic o pedeaps. Art( )75( 3s rile de sig ran! s nt: a) o&ligarea la trata'ent 'edical; &) internarea 'edical; c) interzicerea oc prii nei f nc!ii sa e-ercitrii nei profesii; d) confiscarea special.

Cate#oriile m%&urilor de &i#uran'%

26

CAPITOLUL II Re#imul m%&urilor de &i#uran'%


O0li#area la tratament medi$al

Art( )76( (1) /ac fpt itor l( din ca za nei &oli( incl siv cea provocat de cons ' l cronic de alcool sa de alte s &stan!e psi+oactive( prezint pericol pentr societate( poate fi o&ligat s r'eze n trata'ent 'edical p$n la *nsnto%ire sa p$n la o&!inerea nei a'eliorri care s *nlt re starea de pericol. (") C$nd persoana fa! de care s0a l at aceast 's r n r'eaz trata'ent l( se poate disp ne internarea 'edical. ()) /ac persoana o&ligat la trata'ent este conda'nat la o pedeapsprivativ de li&ertate( trata'ent l se efect eaz %i *n ti'p l e-ec trii pedepsei. Art( ))7( C$nd fpt itor l este &olnav psi+ic( cons 'ator cronic de s &stan!e psi+oactive sa s fer de o &oal infecto0contagioas %i prezint pericol pentr societate( se poate l a 's ra internrii *ntr0o nitate sanitar de specialitate( p$n la *nsnto%ire sa p$n la o&!inerea nei a'eliorri care s *nlt re starea de pericol. Art( )))( (1) C$nd fpt itor l a sv$r%it fapta datorit incapacit!ii( nepregtirii sa altor ca ze care *l fac inapt pentr oc parea nei an 'ite f nc!ii( pentr e-ercitarea nei profesii sa 'eserii( ori pentr desf% rarea nei alte activit!i( se poate l a 's ra interzicerii e-ercitrii drept l i de a oc pa acea f nc!ie ori de a e-ercita acea profesie( 'eserie sa activitate. (") 3s ra de sig ran! poate fi revocat la cerere( d p trecerea n i ter'en de cel p !in n an( dac se constat c te'ei rile care a i'p s l area ei a *ncetat. O no cerere n se poate face dec$t d p trecerea n i ter'en de cel p !in n an de la data respingerii cererii anterioare.

Internarea medi$al%

Inter-i$erea o$up%rii unei /un$'ii &au a e9er$it%rii unei pro/e&ii

2< Con/i&$area &pe$ial%

Art( ))*( (1) @ nt s p se confiscrii speciale: a) & n rile prod se prin sv$r%irea faptei prevz te de legea penal; &) & n rile care a fost folosite( *n orice 'od( sa destinate a fi folosite la sv$r%irea nei fapte prevz te de legea penal( dac s nt ale fpt itor l i sa dac( apar!in$nd altei persoane( aceasta a c nosc t scop l folosirii lor; c) & n rile folosite( i'ediat d p sv$r%irea faptei( pentr a asig ra scparea fpt itor l i sa pstrarea folos l i ori a prod s l i o&!in t( dac s nt ale fpt itor l i sa dac( apar!in$nd altei persoane( aceasta a c nosc t scop l folosirii lor; d) & n rile care a fost date pentr a deter'ina sv$r%irea nei fapte prevz te de legea penal sa pentr a rsplti pe fpt itor; e) & n rile do&$ndite prin sv$r%irea faptei prevz t de legea penal( dac n s nt restit ite persoanei vt'ate %i *n 's ra *n care n servesc la despg &irea acesteia; f) & n rile a cror de!inere este interzis de legea penal. (") ,n caz l prevz t *n alin. (1) lit. &) %i lit. c)( dac valoarea & n rilor s p se confiscrii este vdit dispropor!ionat fa! de nat ra %i gravitatea faptei( se disp ne confiscarea *n parte( prin ec+ivalent &nesc( !in$nd sea'a de r'area prod s sa care s0ar fi p t t prod ce %i de contri& !ia & n l i la aceasta. /ac & n rile a fost prod se( 'odificate sa adaptate *n scop l sv$r%irii faptei prevz te de legea penal( se disp ne confiscarea lor *n *ntregi'e. ()) ,n caz rile prevz te *n alin. (1) lit. &) %i lit. c)( dac & n rile n pot fi confiscate *ntr c$t n apar!in infractor l i( iar persoana creia *i apar!in n a c nosc t scop l folosirii lor( se va confisca ec+ivalent l *n &ani al acestora( c aplicarea dispozi!iilor alin. ("). (2) /ispozi!iile alin. (1) lit. &) n se aplic *n caz l faptelor sv$r%ite prin pres. (4) /ac & n rile s p se confiscrii potrivit alin. (1) lit. &)0e) n se gsesc( *n loc l lor se confisc

2A

&ani %i & n ri p$n la conc ren!a valorii acestora. (5) @e confisc( de ase'enea( & n rile %i &anii o&!in !i din e-ploatarea & n rilor s p se confiscrii( prec ' %i & n rile prod se de acestea( c e-cep!ia & n rilor prevz te *n alin. (1) lit. &) %i lit. c).

TITLUL ; MINORITATEA
CAPITOLUL I Re#imul r%&punderii penale a minorului
Limitele r%&punderii penale

Art( )),( (1) 3inor l care n a *'plinit v$rsta de 12 ani n rsp nde penal. (") 3inor l care are v$rsta *ntre 12 %i 15 ani rsp nde penal n 'ai dac se dovede%te c a sv$r%it fapta c discern'$nt. ()) 3inor l care a *'plinit v$rsta de 15 ani rsp nde penal potrivit legii. Art( )).( (1) >a! de 'inor l care( la data sv$r%irii infrac!i nii( avea v$rsta c prins *ntre 12 %i 1< ani se ia o 's r ed cativ neprivativ de li&ertate. (") >a! de 'inor l prevz t *n alin. (1) se poate l a o 's r ed cativ privativ de li&ertate *n r'toarele caz ri: a) dac a 'ai sv$r%it o infrac!i ne( pentr care i s0a aplicat o 's r ed cativ ce a fost e-ec tat ori a crei e-ec tare a *ncep t *nainte de co'iterea infrac!i nii pentr care este . decat; &) at nci c$nd pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea sv$r%it este *nc+isoarea de 6 ani sa 'ai 'are ori deten!i nea pe via!. Art( ))2( (1) 3s rile ed cative s nt neprivative de li&ertate sa privative de li&ertate. 1. 3s rile ed cative neprivative de li&ertate s nt: a) stagi l de for'are civic; &) s praveg+erea; c) conse'narea la sf$r%it de spt'$n;

Con&e$in'ele r%&punderii penale

M%&urile edu$ative

48

d) asistarea zilnic. ". 3s rile ed cative privative de li&ertate s nt: a) internarea *ntr0 n centr ed cativ; &) internarea *ntr0 n centr de deten!ie. (") Alegerea 's rii ed cative care r'eaz s fie l at fa! de 'inor se face( *n condi!iile art. 112( potrivit criteriilor prevz te *n art. 62.
Re/eratul de evaluare

Art( ))3( (1) ,n vederea efect rii eval rii 'inor l i( potrivit criteriilor prevz te *n art. 62( instan!a va solicita servici l i de pro&a!i ne *ntoc'irea n i referat care va c prinde %i prop neri 'otivate referitoare la nat ra %i d rata progra'elor de reintegrare social pe care 'inor l ar tre& i s le r'eze( prec ' %i la alte o&liga!ii ce pot fi i'p se acest ia de ctre instan!. (") 7eferat l de eval are privind respectarea condi!iilor de e-ec tare a 's rii ed cative sa a o&liga!iilor i'p se se *ntoc'e%te *n toate caz rile *n care instan!a disp ne as pra 's rilor ed cative ori as pra 'odificrii sa *ncetrii e-ec trii o&liga!iilor i'p se( prec ' %i la ter'inarea e-ec trii 's rii ed cative.

CAPITOLUL II Re#imul m%&urilor edu$ative neprivative de li0ertate


Sta#iul de /ormare $ivi$%

Art( ))4( (1) 3s ra ed cativ a stagi l i de for'are civic const *n o&liga!ia 'inor l i de a participa la n progra' c o d rat de cel ' lt 2 l ni( pentr a0l a. ta s *n!eleag consecin!ele legale %i sociale la care se e-p ne *n caz l sv$r%irii de infrac!i ni %i pentr a0l responsa&iliza c privire la co'porta'ent l s viitor. (") Organizarea( asig rarea participrii %i s praveg+erea 'inor l i( pe d rata c rs l i de for'are civic( se fac s & coordonarea servici l i de pro&a!i ne( fr a afecta progra' l %colar sa profesional al 'inor l i.

41 Suprave#?erea

Art( ))5( 3s ra ed cativ a s praveg+erii const *n controlarea %i *ndr 'area 'inor l i *n cadr l progra' l i s zilnic( pe o d rat c prins *ntre do %i 5 l ni( s & coordonarea servici l i de pro&a!i ne( pentr a asig ra participarea la c rs ri %colare sa de for'are profesional %i prevenirea desf% rrii nor activit!i sa intrarea *n legt r c an 'ite persoane care ar p tea afecta proces l de *ndreptare al acest ia. Art( ))6( (1) 3s ra ed cativ a conse'nrii la sf$r%it de spt'$n const *n o&liga!ia 'inor l i de a n prsi loc in!a *n zilele de s$'&t %i d 'inic( pe o d rat c prins *ntre 2 %i 1" spt'$ni( afar de caz l *n care( *n aceast perioad( are o&liga!ia de a participa la an 'ite progra'e ori de a desf% ra an 'ite activit!i i'p se de instan!. (") @ praveg+erea se face s & coordonarea servici l i de pro&a!i ne. Art( )*7( (1) 3s ra ed cativ a asistrii zilnice const *n o&liga!ia 'inor l i de a respecta n progra' sta&ilit de servici l de pro&a!i ne( care con!ine orar l %i condi!iile de desf% rare a activit!ilor( prec ' %i interdic!iile i'p se 'inor l i. (") 3s ra ed cativ a asistrii zilnice se ia pe o d rat c prins *ntre ) %i 5 l ni( iar s praveg+erea se face s & coordonarea servici l i de pro&a!i ne. Art( )*)( (1) Pe d rata e-ec trii 's rilor ed cative neprivative de li&ertate( instan!a poate i'p ne 'inor l i na sa 'ai ' lte dintre r'toarele o&liga!ii: a) s r'eze n c rs de pregtire %colar sa for'are profesional; &) s n dep%easc( fr acord l servici l i de pro&a!i ne( li'ita teritorial sta&ilit de instan!; c) s n se afle *n an 'ite loc ri sa la an 'ite 'anifestri sportive( c lt rale ori la alte ad nri p &lice( sta&ilite de instan!; d) s n se apropie %i s n co' nice c victi'a sa c 'e'&ri de fa'ilie ai acesteia( c

Con&emnarea la &/ r8it de &%pt%m n%

A&i&tarea -ilni$%

O0li#a'ii $e pot /i impu&e minorului

4"

participan!ii la sv$r%irea infrac!i nii ori c alte persoane sta&ilite de instan!; e) s se prezinte la servici l de pro&a!i ne la datele fi-ate de acesta; f) s se s p n 's rilor de control( trata'ent sa *ngri.ire 'edical. (") C$nd sta&ile%te o&liga!ia prevz t *n alin. (1) lit. d)( instan!a individ alizeaz( *n concret( con!in t l acestei o&liga!ii( !in$nd sea'a de *'pre. rrile ca zei. ()) @ praveg+erea e-ec trii o&liga!iilor i'p se de instan! se face s & coordonarea servici l i de pro&a!i ne. (2) Pe d rata e-ec trii 's rii ed cative neprivative de li&ertate( servici l de pro&a!i ne are o&liga!ia s sesizeze instan!a( dac: a) a intervenit 'otive care . stific( fie 'odificarea o&liga!iilor i'p se de instan!( fie *ncetarea e-ec trii nora dintre acestea; &) persoana s praveg+eat n respect condi!iile de e-ec tare a 's rii ed cative sa n e-ec t( *n condi!iile sta&ilite( o&liga!iile ce *i revin.
Modi/i$area &au <n$etarea o0li#a'iilor

Art( )**( (1) /ac( pe parc rs l s praveg+erii( a intervenit 'otive care . stific( fie i'p nerea nor noi o&liga!ii( fie sporirea sa di'in area condi!iilor de e-ec tare a celor e-istente( instan!a disp ne 'odificarea o&liga!iilor *n 'od coresp nztor( pentr a asig ra persoanei s praveg+eate %anse 'ai 'ari de *ndreptare. (") Instan!a disp ne *ncetarea e-ec trii nora dintre o&liga!iile pe care le0a i'p s( c$nd apreciaz c 'en!inerea acestora n 'ai este necesar. Art( )*,( (1) /ac 'inor l n respect( c rea0credin!( condi!iile de e-ec tare a 's rii ed cative sa a o&liga!iilor i'p se( instan!a disp ne: a) prel ngirea 's rii ed cative( fr a p tea dep%i 'a-i' l prevz t de lege pentr aceasta; &) *nloc irea 's rii l ate( c o alt 's r ed cativ neprivativ de li&ertate 'ai sever; c) *nloc irea 's rii l ate( c internarea *ntr0 n centr ed cativ( *n caz l *n care( ini!ial( s0a l at

Prelun#irea &au <nlo$uirea m%&urilor edu$ative neprivative de li0ertate

4)

's ra ed cativ neprivativ de li&ertate cea 'ai sever( pe d rata sa 'a-i'. (") ,n caz rile prevz te *n alin. (1) lit. a) %i lit. &)( dac nici de aceast dat n s nt respectate condi!iile de e-ec tare a 's rii ed cative sa a o&liga!iilor i'p se( instan!a *nloc ie%te 's ra ed cativ neprivativ de li&ertate c 's ra internrii *ntr0 n centr ed cativ. ()) /ac 'inor l aflat *n e-ec tarea nei 's ri ed cative neprivative de li&ertate sv$r%e%te o no infrac!i ne sa este . decat pentr o infrac!i ne conc rent sv$r%it anterior( instan!a disp ne: a) prel ngirea 's rii ed cative l ate ini!ial fr a p tea dep%i 'a-i' l prevz t de lege pentr aceasta; &) *nloc irea 's rii l ate ini!ial c o alt 's r ed cativ neprivativ de li&ertate 'ai sever; c) *nloc irea 's rii l ate ini!ial c o 's r ed cativ privativ de li&ertate. (2) ,n caz rile prevz te *n alin. (1) lit. a) %i lit. &)( prec ' %i *n alin. ()) lit. a) %i lit. &)( instan!a poate i'p ne noi o&liga!ii *n sarcina 'inor l i ori spore%te condi!iile de e-ec tare a celor e-istente. CAPITOLUL III Re#imul m%&urilor edu$ative privative de li0ertate
Internarea <ntr@un $entru edu$ativ

Art( )*.( (1) 3s ra ed cativ a internrii *ntr0 n centr ed cativ const *n internarea 'inor l i *ntr0o instit !ie specializat *n rec perarea 'inorilor( nde va r'a n progra' de pregtire %colar %i for'are profesional potrivit aptit dinilor sale( prec ' %i progra'e de reintegrare social. (") Internarea se disp ne pe o perioad c prins *ntre n %i ) ani. ()) /ac *n perioada internrii 'inor l sv$r%e%te o no infrac!i ne sa este . decat pentr o infrac!i ne conc rent sv$r%it anterior( instan!a poate 'en!ine 's ra internrii *ntr0 n centr ed cativ( prel ngind d rata acesteia( fr a dep%i 'a-i' l prevz t de lege( sa o poate *nloc i c 's ra internrii *ntr0 n centr de deten!ie.

42

(2) ,n caz l *n care pe d rata internrii 'inor l a dovedit interes constant pentr *ns %irea c no%tin!elor %colare %i profesionale %i a fc t progrese evidente *n vederea reintegrrii sociale( d p e-ec tarea a cel p !in . 'tate din d rata internrii( instan!a poate disp ne: a) *nloc irea internrii c 's ra ed cativ a asistrii zilnice pe o perioad egal c d rata internrii nee-ec tate( dar n 'ai ' lt de 5 l ni( dac persoana internat n a *'plinit v$rsta de 1< ani; &) li&erarea din centr l ed cativ( dac persoana internat a *'plinit v$rsta de 1< ani. (4) Odat c *nloc irea sa li&erarea instan!a i'p ne respectarea neia sa 'ai ' ltora dintre o&liga!iile prevz te *n art. 1"1 p$n la *'plinirea d ratei 's rii internrii. (5) /ac 'inor l n respect( c rea0credin!( condi!iile de e-ec tare a 's rii asistrii zilnice sa o&liga!iile i'p se( instan!a revine as pra *nloc irii sa li&errii %i disp ne e-ec tarea rest l i r'as nee-ec tat din d rata 's rii internrii *ntr0 n centr ed cativ. (6) ,n caz l sv$r%irii( p$n la *'plinirea d ratei internrii( a nei noi infrac!i ni de ctre o persoan care n a *'plinit v$rsta de 1< ani %i fa! de care s0a disp s *nloc irea 's rii internrii *ntr0 n centr ed cativ c 's ra asistrii zilnice( instan!a revine as pra *nloc irii %i disp ne: a) e-ec tarea rest l i r'as din d rata 's rii internrii ini!iale( c posi&ilitatea prel ngirii d ratei acesteia p$n la 'a-i' l prevz t de lege; &) internarea *ntr0 n centr de deten!ie.
Internarea <ntr@un $entru de deten'ie

Art( )*2( (1) 3s ra ed cativ a internrii *ntr0 n centr de deten!ie const *n internarea 'inor l i *ntr0o instit !ie specializat *n rec perarea 'inorilor( c regi' de paz %i s praveg+ere( nde va r'a progra'e intensive de reintegrare social( prec ' %i progra'e de pregtire %colar %i for'are profesional potrivit aptit dinilor sale. (") Internarea se disp ne pe o perioad c prins *ntre " %i 4 ani( afar de caz l *n care pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea sv$r%it este

44

*nc+isoarea de "8 de ani sa 'ai 'are ori deten!i nea pe via!( c$nd internarea se ia pe o perioad c prins *ntre 4 %i 14 ani. ()) /ac *n perioada internrii 'inor l sv$r%e%te o no infrac!i ne sa este . decat pentr o infrac!i ne conc rent sv$r%it anterior( instan!a prel nge%te 's ra internrii fr a dep%i 'a-i' l prevz t *n alin. (")( deter'inat *n raport c pedeapsa cea 'ai grea dintre cele prevz te de lege pentr infrac!i nile sv$r%ite. /in d rata 's rii ed cative se scade perioada e-ec tat p$n la data +otr$rii. (2) ,n caz l *n care pe d rata internrii 'inor l a dovedit interes constant pentr *ns %irea c no%tin!elor %colare %i profesionale %i a fc t progrese evidente *n vederea reintegrrii sociale( d p e-ec tarea a cel p !in . 'tate din d rata internrii( instan!a poate disp ne: a) *nloc irea internrii c 's ra ed cativ a asistrii zilnice pe o perioad egal c d rata internrii nee-ec tate( dar n 'ai ' lt de 5 l ni( dac persoana internat n a *'plinit v$rsta de 1< ani; &) li&erarea din centr l de deten!ie( dac persoana internat a *'plinit v$rsta de 1< ani. (4) Odat c *nloc irea sa li&erarea( instan!a i'p ne respectarea neia sa 'ai ' ltora dintre o&liga!iile prevz te *n art. 1"1( p$n la *'plinirea d ratei 's rii internrii. (5) /ac 'inor l n respect( c rea0credin!( condi!iile de e-ec tare a 's rii asistrii zilnice sa o&liga!iile i'p se( instan!a revine as pra *nloc irii sa li&errii %i disp ne e-ec tarea rest l i r'as nee-ec tat din d rata 's rii internrii *ntr0 n centr de deten!ie. (6) ,n caz l sv$r%irii( p$n la *'plinirea d ratei internrii( a nei noi infrac!i ni de ctre o persoan care n a *'plinit v$rsta de 1< ani %i fa! de care s0a disp s *nloc irea 's rii internrii *ntr0 n centr de deten!ie c 's ra asistrii zilnice( instan!a revine as pra *nloc irii %i disp ne: a) e-ec tarea rest l i r'as din d rata 's rii internrii *ntr0 n centr de deten!ie; &) prel ngirea d ratei acestei internri *n condi!iile prevz te *n alin. ()).

45 S$?im0area re#imului de e9e$utare

Art( )*3( /ac *n c rs l e-ec trii nei 's ri ed cative privative de li&ertate persoana internat( care a *'plinit v$rsta de 1< ani( are n co'porta'ent prin care infl en!eaz negativ sa *'piedic proces l de rec perare %i reintegrare a celorlalte persoane internate( instan!a poate disp ne contin area e-ec trii 's rii ed cative *ntr0 n penitenciar. Art( )*4( ,n caz l 's rilor ed cative privative de li&ertate( dispozi!iile art. 6106) se aplic *n 'od coresp nztor. CAPITOLUL I? Di&po-i'ii $omune

Cal$ulul duratei m%&urilor edu$ative

E/e$tele $au-elor de atenuare 8i a#ravare

Art( )*5( ,n caz l infrac!i nilor sv$r%ite *n ti'p l 'inorit!ii( ca zele de aten are %i agravare s nt av te *n vedere la alegerea 's rii ed cative %i prod c efecte *ntre li'itele prevz te de lege pentr fiecare 's r ed cativ. Art( )*6( (1) ,n caz de conc rs de infrac!i ni sv$r%ite *n ti'p l 'inorit!ii se sta&ile%te %i se ia o sing r 's r ed cativ pentr toate faptele( *n condi!iile art. 112( !in$nd sea'a de criteriile prevz te *n art. 62. (") ,n caz l sv$r%irii a do infrac!i ni( dintre care na *n ti'p l 'inorit!ii %i na d p 'a.orat( pentr infrac!i nea co'is *n ti'p l 'inorit!ii se ia o 's r ed cativ( iar pentr infrac!i nea sv$r%it d p 'a.orat se sta&ile%te o pedeaps( d p care: a) dac 's ra ed cativ este neprivativ de li&ertate( se e-ec t n 'ai pedepsa; &) dac 's ra ed cativ este privativ de li&ertate( iar pedeapsa este *nc+isoarea( se aplic pedeapsa *nc+isorii( care se 'a.oreaz c o d rat egal c cel p !in o ptri'e din d rata 's rii ed cative ori din rest l r'as nee-ec tat din aceasta la data sv$r%irii infrac!i nii co'ise d p 'a.orat;

Pluralitatea de in/ra$'iuni

46

c) dac pedeapsa aplicat pentr infrac!i nea sv$r%it d p 'a.orat este deten!i nea pe via!( se e-ec t n 'ai aceast pedeaps; d) dac 's ra ed cativ este privativ de li&ertate( iar pedeapsa este a'enda( se e-ec t 's ra ed cativ( a crei d rat se 'a.oreaz c cel ' lt 5 l ni( fr a dep%i 'a-i' l prevz t de lege pentr aceasta. ()) ,n caz l prevz t *n alin. (") lit. &)( din d rata pedepsei aplicate se scade ceea ce s0a e-ec tat din 'o'ent l sv$r%irii infrac!i nii co'ise d p 'a.orat p$n la data . decrii. (2) ,n caz l sv$r%irii d p 'a.orat a do sa 'ai ' lte infrac!i ni conc rente se aplic 'ai *nt$i reg lile referitoare la conc rs l de infrac!i ni( d p care se face aplicarea dispozi!iilor alin. ("). (4) Pedeapsa sta&ilit potrivit dispozi!iilor alin. (") lit. &) n poate face o&iect l a'$nrii aplicrii pedepsei sa al s spendrii e-ec trii s & s praveg+ere.
De&$operirea unei in/ra$'iuni &%v r8ite <n timpul minorit%'ii

Art( ),7( /ac pe d rata ter'en l i de s praveg+ere al a'$nrii aplicrii pedepsei( al s spendrii s & s praveg+ere ori al li&errii condi!ionate se descoper c persoana s praveg+eat 'ai sv$r%ise o infrac!i ne *n ti'p l 'inorit!ii pentr care s0a l at( c+iar d p e-pirarea acest i ter'en( o 's r ed cativ privativ de li&ertate( a'$narea( s spendarea sa li&erarea se an leaz( aplic$nd 0se *n 'od coresp nztor dispozi!iile art. 1"A alin. (")0(2). Art( ),)( Ter'enele de prescrip!ie a rsp nderii penale( prevz te *n art. 142( se red c la . 'tate pentr cei care la data sv$r%irii infrac!i nii era 'inori %i se *ntrer p sa se s spend *n condi!iile prevz te de lege pentr 'a.ori. Art( ),*( (1) 3s rile ed cative neprivative de li&ertate se prescri *ntr0 n ter'en de " ani de la data r'$nerii definitive a +otr$rii prin care a fost l ate. (") 3s rile ed cative privative de li&ertate se prescri *ntr0 n ter'en egal c d rata 's rii ed cative l ate( dar n 'ai p !in de " ani.

Pre&$rip'ia r%&punderii penale a minorilor

Pre&$rip'ia e9e$ut%rii m%&urilor edu$ative

4<

()) Ter'enele de prescrip!ie a e-ec trii 's rilor ed cative se *ntrer p %i se s spend *n condi!iile prevz te de lege pentr 'a.ori. (2) ,n caz l *nloc irii 's rilor ed cative( e-ec tarea se prescrie *n raport c 's ra ed cativ 'ai grea %i c rge de la data r'$nerii definitive a +otr$rii prin care s0a disp s *nloc irea.
E/e$tele m%&urilor edu$ative Minorul devenit ma1or

Art( ),,( 3s rile ed cative n decderi sa incapacit!i.

atrag interdic!ii(

Art( ),.( (1) /ispozi!iile prezent l i titl se aplic %i 'a.orilor care( la data sv$r%irii infrac!i nii( avea v$rsta c prins *ntre 12 %i 1< ani. (") C$nd( la data pron n!rii +otr$rii prin care s0a l at o 's r ed cativ privativ de li&ertate( infractor l a *'plinit v$rsta de 1< ani( instan!a( !in$nd sea'a de posi&ilit!ile sale de *ndreptare( de v$rsta acest ia( prec ' %i de celelalte criterii prevz te *n art. 62( poate disp ne e-ec tarea 's rii ed cative *ntr0 n penitenciar.

TITLUL ;I R!SPUNDEREA PENAL! A PERSOANEI AURIDICE


CAPITOLUL I Di&po-i'ii #enerale
Condi'iile r%&punderii penale a per&oanei 1uridi$e

Art( ),2( (1) Persoana . ridic( c e-cep!ia stat l i %i a a torit!ilor p &lice( rsp nde penal pentr infrac!i nile sv$r%ite *n realizarea o&iect l i de activitate sa *n interes l ori *n n 'ele persoanei . ridice. (") Instit !iile p &lice n rsp nd penal pentr infrac!i nile sv$r%ite *n e-ercitarea nei activit!i ce n poate face o&iect l do'eni l i privat. ()) 7sp nderea penal a persoanei . ridice n e-cl de rsp nderea penal a persoanei fizice care a contri& it la sv$r%irea aceleia%i fapte.

4A Pedep&ele apli$a0ile per&oanei 1uridi$e

Art( ),3# $ (1) Pedepsele aplica&ile persoanei . ridice s nt principale %i co'ple'entare. (") Pedeapsa principal este a'enda. ()) Pedepsele co'ple'entare s nt: a) dizolvarea persoanei . ridice; &) s spendarea activit!ii sa a neia dintre activit!ile persoanei . ridice pe o d rat de la ) l ni la ) ani; c) *nc+iderea nor p ncte de l cr ale persoanei . ridice pe o d rat de la ) l ni la ) ani; d) interzicerea de a participa la proced rile de ac+izi!ii p &lice pe o d rat de la n la ) ani; e) plasarea s & s praveg+ere . diciar; f) afi%area sa p &licarea +otr$rii de conda'nare. Art( ),4( (1) A'enda const *n s 'a de &ani pe care persoana . ridic este conda'nat s o plteasc stat l i. (") C ant ' l a'enzii se sta&ile%te prin siste' l zilelor0a'end. @ 'a coresp nztoare nei zile0a'end( c prins *ntre 188 %i 4.888 lei(se *n' l!e%te c n 'r l zilelor0a'end( care este c prins *ntre )8 de zile %i 588 de zile. ()) Instan!a sta&ile%te n 'r l zilelora'end !in$nd cont de criteriile generale de individ alizare a pedepsei. C ant ' l s 'ei coresp nztoare nei zile0a'end se deter'in !in$nd sea'a de cifra de afaceri( *n caz l persoanei . ridice c scop l crativ( respectiv de valoarea activ l i patri'onial *n caz l altor persoane . ridice( prec ' %i de celelalte o&liga!ii ale persoanei . ridice. (2) Li'itele speciale ale zilelor0a'end s nt c prinse *ntre: a) 58 %i 1<8 de zile0a'end( c$nd legea prevede pentr infrac!i nea sv$r%it n 'ai pedeapsa a'enzii; &) 1"8 %i "28 de zile0a'end( c$nd legea prevede pedeapsa *nc+isorii de cel ' lt 4 ani( nic sa alternativ c pedeapsa a'enzii;

Sta0ilirea amen-ii pentru per&oana 1uridi$%

58

c) 1<8 %i )88 de zile0a'end( c$nd legea prevede pedeapsa *nc+isorii de cel ' lt 18 ani; d) "28 %i 2"8 de zile0a'end( c$nd legea prevede pedeapsa *nc+isorii de cel ' lt "8 de ani; e) )58 %i 418 de zile0a'end( c$nd legea prevede pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de "8 de ani sa deten!i nea pe via!. (4) C$nd prin infrac!i nea sv$r%it persoana . ridic a r'rit o&!inerea n i folos patri'onial( li'itele speciale ale zilelor0a'end prevz te de lege pentr infrac!i nea co'is se pot 'a.ora c o trei'e( fr a se dep%i 'a-i' l general al a'enzii. La sta&ilirea a'enzii se va !ine sea'a de valoarea folos l i patri'onial o&!in t sa r'rit.

CAPITOLUL II Re#imul pedep&elor $omplementare apli$ate per&oanei 1uridi$e


Apli$area 8i e9e$utarea pedep&elor $omplementare <n $a-ul per&oanei 1uridi$e

Art( ),5( (1) Aplicarea neia sa 'ai ' ltor pedepse co'ple'entare se disp ne at nci c$nd instan!a constat c( fa! de nat ra %i gravitatea infrac!i nii( prec ' %i de *'pre. rrile ca zei( aceste pedepse s nt necesare. (") Aplicarea neia sa 'ai ' ltor pedepse co'ple'entare este o&ligatorie c$nd legea prevede aceast pedeaps. ()) Pedepsele co'ple'entare prevz te *n art. 1)5 alin. ()) lit. &)0f) se pot aplica *n 'od c ' lativ. (2) =-ec tarea pedepselor co'ple'entare *ncepe d p r'$nerea definitiv a +otr$rii de conda'nare. Art( ),6( (1) Pedeapsa co'ple'entar a dizolvrii persoanei . ridice se aplic at nci c$nd: a) persoana . ridic a fost constit it *n scop l sv$r%irii de infrac!i ni; &) o&iect l s de activitate a fost det rnat *n scop l co'iterii de infrac!i ni( iar pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea sv$r%it este

Di-olvarea per&oanei 1uridi$e

51

*nc+isoarea 'ai 'are de ) ani. (") ,n caz de nee-ec tare( c rea0credin!( a neia dintre pedepsele co'ple'entare prevz te *n art. 1)5 alin. ()) lit. &)0e)( instan!a disp ne dizolvarea persoanei . ridice. ()) Pedeapsa co'ple'entar a dizolvrii persoanei . ridice are ca efect desc+iderea proced rii de lic+idare( potrivit legii( iar o copie d p dispozitiv l +otr$rii definitive de conda'nare prin care s0a aplicat aceast pedeaps va fi co' nicat( de *ndat( instan!ei civile co'petente( care va proceda la dese'narea lic+idator l i.
Su&pendarea a$tivit%'ii per&oanei 1uridi$e

Art( ).7( (1) Pedeapsa co'ple'entar a s spendrii activit!ii persoanei . ridice const *n interzicerea desf% rrii activit!ii sa a neia dintre activit!ile persoanei . ridice *n realizarea creia a fost sv$r%it infrac!i nea. (") ,n caz de nee-ec tare( c rea0credin!( a pedepsei co'ple'entare prevz te *n art. 1)5 alin. ()) lit. f)( instan!a disp ne s spendarea activit!ii sa a neia dintre activit!ile persoanei . ridice p$n la p nerea *n e-ec tare a pedepsei co'ple'entare( dar n 'ai ' lt de ) l ni. ()) /ac p$n la *'plinirea ter'en l i prevz t *n alin. (") pedeapsa co'ple'entar n a fost p s *n e-ec tare( instan!a disp ne dizolvarea persoanei . ridice. Art( ).)( (1) Pedepsele co'ple'entare prevz te *n art. 1)5 alin. ()) lit. a) %i lit. &) n pot fi aplicate instit !iilor p &lice( partidelor politice( sindicatelor( patronatelor %i organiza!iilor religioase ori apar!in$nd 'inorit!ilor na!ionale( constit ite potrivit legii. (") /ispozi!iile prevz te *n alin. (1) se aplic %i persoanelor . ridice care *%i desf%oar activitatea *n do'eni l presei. Art( ).*( (1) Pedeapsa co'ple'entar a *nc+iderii nor p ncte de l cr ale persoanei . ridice const *n *nc+iderea n ia sa 'ai ' ltora dintre p nctele de

Neapli$area di-olv%rii &au &u&pend%rii a$tivit%'ii per&oanei 1uridi$e

>n$?iderea unor pun$te de lu$ru ale per&oanei 1uridi$e

5"

l cr apar!in$nd persoanei . ridice c scop l crativ( *n care s0a desf% rat activitatea *n realizarea creia a fost sv$r%it infrac!i nea. (") /ispozi!iile prevz te *n alin. (1) n se aplic persoanelor . ridice care *%i desf%oar activitatea *n do'eni l presei.
Inter-i$erea de a parti$ipa la pro$edurile de a$?i-i'ii pu0li$e

Art( ).,( Pedeapsa co'ple'entar a interzicerii de a participa la proced rile de ac+izi!ii p &lice const *n interzicerea de a participa( direct sa indirect( la proced rile pentr atri& irea contractelor de ac+izi!ii p &lice( prevz te de lege. Art( )..( (1) Plasarea s & s praveg+ere . diciar const *n dese'narea de ctre instan! a n i ad'inistrator . diciar sa a n i 'andatar . diciar care va s praveg+ea( pe o perioad de la n la ) ani( desf% rarea activit!ii ce a ocazionat sv$r%irea infrac!i nii. (") Ad'inistrator l . diciar sa 'andatar l . diciar are o&liga!ia de a sesiza instan!a at nci c$nd constat c persoana . ridic n a l at 's rile necesare *n vederea prevenirii co'iterii de noi infrac!i ni. ,n caz l *n care instan!a constat c sesizarea este *nte'eiat( disp ne *nloc irea acestei pedepse c pedeapsa prevz t *n art. 128. ()) Plasarea s & s praveg+ere . diciar n se aplic *n caz l persoanelor . ridice 'en!ionate *n art. 121. Art( ).2( (1) Afi%area +otr$rii definitive de conda'nare sa p &licarea acesteia se realizeaz pe c+elt iala persoanei . ridice conda'nate. (") Prin afi%area sa p &licarea +otr$rii de conda'nare n poate fi dezvl it identitatea altor persoane. ()) Afi%area +otr$rii de conda'nare se realizeaz *n e-tras( *n for'a %i loc l sta&ilite de instan!( pentr o perioad c prins *ntre o l n %i ) l ni. (2) P &licarea +otr$rii de conda'nare se face *n e-tras %i *n for'a sta&ilit de instan!( prin inter'edi l presei scrise sa a dio0viz ale ori prin alte 'i.loace de

Pla&area &u0 &uprave#?ere 1udi$iar%

A/i8area &au pu0li$area ?ot%r rii de $ondamnare

5)

co' nicare a dio0viz al( dese'nate de instan!. (4) /ac p &licarea se face prin presa scris sa a dio0viz al instan!a sta&ile%te n 'r l apari!iilor( care n poare fi 'ai 'are de 18( iar *n caz l p &licrii prin alte 'i.loace a dio0viz ale d rata acesteia n poate dep%i ) l ni. CAPITOLUL III Di&po-i'ii $omune
Re$idiva <n $a-ul per&oanei 1uridi$e

Art( ).3( (1) =-ist recidiv pentr persoana . ridic at nci c$nd( d p r'$nerea definitiv a nei +otr$ri de conda'nare %i p$n la rea&ilitare( persoana . ridic sv$r%e%te din no o infrac!i ne( c inten!ie sa c inten!ie dep%it. (") ,n caz de recidiv( li'itele speciale ale pedepsei prevz te de lege pentr no a infrac!i ne se 'a.oreaz c . 'tate( fr a dep%i 'a-i' l general al pedepsei a'enzii. ()) /ac a'enda anterioar n a fost e-ec tat( *n tot sa *n parte( a'enda sta&ilit pentr no a infrac!i ne( potrivit alin. (")( se ada g la pedeapsa anterioar sa la rest l r'as nee-ec tat din aceasta. (2) /ispozi!iile art. 2" se aplic *n 'od coresp nztor. Art( ).4( (1) ,n caz de conc rs de infrac!i ni( de pl ralitate inter'ediar sa de ca ze de aten are ori agravare a rsp nderii penale( persoanei . ridice i se aplic regi' l a'enzii prevz t de lege pentr persoana fizic. (") ,n caz de pl ralitate de infrac!i ni( pedepsele co'ple'entare de nat r diferit( c e-cep!ia dizolvrii( sa cele de aceea%i nat r dar c con!in t diferit se c ' leaz( iar dintre pedepsele co'ple'entare de aceea%i nat r %i c acela%i con!in t se aplic cea 'ai grea. ()) ,n caz de pl ralitate de infrac!i ni( 's rile de sig ran! l ate confor' art. 11" se c ' leaz.

Atenuarea 8i a#ravarea r%&punderii penale a per&oanei 1uridi$e

52 Pre&$rip'ia r%&punderii penale

Art( ).5( 7sp nderea penal a persoanei . ridice se prescrie *n condi!iile prevz te de lege pentr persoana fizic( dispozi!iile art. 14)0145 aplic$nd 0se *n 'od coresp nztor. Art( ).6( (1) Ter'en l de prescrip!ie a e-ec trii pedepsei a'enzii aplicate persoanei . ridice este de 4 ani. (") =-ec tarea pedepselor co'ple'entare aplicate persoanelor . ridice se prescrie *ntr0 n ter'en de ) ani( care c rge de la data la care pedeapsa a'enzii a fost e-ec tat sa considerat ca e-ec tat. ()) /ispozi!iile art. 151( art. 15" alin. (")( art. 15) %i art. 152 se aplic *n 'od coresp nztor. Art( )27( 7ea&ilitarea persoanei . ridice are loc de drept dac( *n dec rs de ) ani de la data la care pedeapsa a'enzii sa pedeapsa co'ple'entar a fost e-ec tat sa considerat ca e-ec tat( aceasta n a 'ai sv$r%it nici o alt infrac!i ne. Art( )2)( (1) ,n caz l pierderii personalit!ii . ridice prin f zi ne( a&sor&!ie sa divizare intervenit d p co'iterea infrac!i nii( rsp nderea penal %i consecin!ele acesteia se vor anga.a: a) *n sarcina persoanei . ridice create prin f zi ne; &) *n sarcina persoanei . ridice a&sor&ante; c) *n sarcina persoanelor . ridice care a fost create prin divizare sa care a do&$ndit frac!i ni din patri'oni l persoanei divizate. (") ,n caz l prevz t la alin. (1)( la individ alizarea pedepsei se va !ine sea'a de cifra de afaceri( respectiv de valoarea activ l i patri'onial al persoanei . ridice care a co'is infrac!i nea( prec ' %i de partea din patri'oni l acesteia care a fost trans'is fiecrei persoane . ridice participante la opera!i ne.

Pre&$rip'ia e9e$ut%rii pedep&ei

Rea0ilitarea per&oanei 1uridi$e

E/e$tele $oma&%rii 8i divi-%rii per&oanei 1uridi$e

54

TITLUL ;II CAUBELE CARE >NL!TUR! R!SPUNDEREA PENAL!


E/e$tele amni&tiei

Art( )2*( (1) A'nistia *nlt r rsp nderea penal pentr infrac!i nea sv$r%it. /ac intervine d p conda'nare( ea *nlt r %i e-ec tarea pedepsei pron n!ate( prec ' %i celelalte consecin!e ale conda'nrii. A'enda *ncasat anterior a'nistiei n se restit ie. (") A'nistia n are efecte as pra 's rilor de sig ran! %i as pra drept rilor persoanei vt'ate. Art( )2,( (1) Prescrip!ia *nlt r rsp nderea penal. (") Prescrip!ia n *nlt r rsp nderea penal *n caz l infrac!i nilor de genocid( contra 'anit!ii %i de rz&oi. Art( )2.( (1) Ter'enele de prescrip!ie a rsp nderii penale s nt: a) 14 ani( c$nd legea prevede pentr infrac!i nea sv$r%it pedeapsa deten!i nii pe via! sa pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de "8 de ani; &) 18 ani( c$nd legea prevede pentr infrac!i nea sv$r%it pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de 18 ani( dar care n dep%e%te "8 de ani; c) < ani( c$nd legea prevede pentr infrac!i nea sv$r%it pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de 4 ani( dar care n dep%e%te 18 ani; d) 4 ani( c$nd legea prevede pentr infrac!i nea sv$r%it pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de n an( dar care n dep%e%te 4 ani; e) ) ani( c$nd legea prevede pentr infrac!i nea sv$r%it pedeapsa *nc+isorii care n dep%e%te n an sa a'enda. (") Ter'enele prevz te *n prezent l articol *ncep s c rg de la data sv$r%irii infrac!i nii. ,n caz l infrac!i nilor contin e ter'en l c rge de la data *ncetrii ac!i nii sa inac!i nii( *n caz l infrac!i nilor contin ate( de la data sv$r%irii lti'ei ac!i ni sa inac!i ni( iar *n caz l infrac!i nilor de o&icei( de la data

Pre&$rip'ia r%&punderii penale

Termenele de pre&$rip'ie a r%&punderii penale

55

sv$r%irii lti' l i act. ()) ,n caz l infrac!i nilor progresive( ter'en l de prescrip!ie a rsp nderii penale *ncepe s c rg de la data sv$r%irii ac!i nii sa inac!i nii %i se calc leaz *n raport c pedeapsa coresp nztoare rez ltat l i definitiv prod s. (2) ,n caz l infrac!i nilor contra li&ert!ii %i integrit!ii se- ale( sv$r%ite fa! de n 'inor( ter'en l de prescrip!ie *ncepe s c rg de la data la care acesta a devenit 'a.or. /ac 'inor l a decedat *nainte de *'plinirea 'a.orat l i( ter'en l de prescrip!ie *ncepe s c rg de la data deces l i.
>ntreruperea $ur&ului pre&$rip'iei r%&punderii penale

Art( )22( (1) C rs l ter'en l i prescrip!iei rsp nderii penale se *ntrer pe prin *ndeplinirea oricr i act de proced r *n ca z. (") / p fiecare *ntrer pere *ncepe s c rg n no ter'en de prescrip!ie. ()) ,ntrer perea c rs l i prescrip!iei prod ce efecte fa! de to!i participan!ii la infrac!i ne( c+iar dac act l de *ntrer pere prive%te n 'ai pe nii dintre ei. (2) Ter'enele prevz te *n art. 142( dac a fost dep%ite c *nc o . 'tate( vor fi socotite *ndeplinite oric$te *ntrer peri ar interveni. (4) Ad'iterea *n principi a cererii de redesc+idere a proces l i penal face s c rg n no ter'en de prescrip!ie a rsp nderii penale.

Su&pendarea $ur&ului Art( )23( (1) C rs l ter'en l i prescrip!iei pre&$rip'iei rsp nderii penale este s spendat pe ti'p l c$t o r%&punderii penale

dispozi!ie legal sa o *'pre. rare de neprevz t ori de ne*nlt rat *'piedic p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale sa contin area proces l i penal. (") Prescrip!ia *%i reia c rs l din zi a *n care a *ncetat ca za de s spendare. Art( )24( (1) ,n caz l infrac!i nilor pentr care p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale este condi!ionat de introd cerea nei pl$ngeri preala&ile de ctre persoana vt'at( lipsa acestei pl$ngeri *nlt r rsp nderea penal.

Lip&a pl n#erii preala0ile

56

(") >apta care a ad s o vt'are 'ai ' ltor persoane atrage rsp nderea penal( c+iar dac pl$ngerea preala&il s0a fc t n 'ai de ctre na dintre ele. ()) >apta atrage rsp nderea penal a t t ror persoanelor fizice sa . ridice care a participat la sv$r%irea acesteia( c+iar dac pl$ngerea preala&il s0a fc t n 'ai c privire la na dintre acestea. (2) ,n caz l *n care cel vt'at este o persoan lipsit de capacitate de e-erci!i ori c capacitatea de e-erci!i restr$ns sa o persoan . ridic ce este reprezentat de fpt itor( ac!i nea penal se poate p ne *n 'i%care %i din ofici . (4) /ac persoana vt'at a decedat( sa *n caz l persoanei . ridice aceasta a fost lic+idat( *nainte de e-pirarea ter'en l i prevz t de lege pentr introd cerea pl$ngerii( ac!i nea penal poate fi p s *n 'i%care din ofici .
Retra#erea pl n#erii preala0ile

Art( )25( (1) 7etragerea pl$ngerii preala&ile poate interveni p$n la pron n!area nei +otr$ri definitive( *n caz l infrac!i nilor pentr care p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale este condi!ionat de introd cerea nei pl$ngeri preala&ile. (") 7etragerea pl$ngerii preala&ile *nlt r rsp nderea penal a persoanei c privire la care pl$ngerea a fost retras. ()) Pentr persoanele lipsite de capacitate de e-erci!i ( retragerea pl$ngerii preala&ile se face n 'ai de reprezentan!ii lor legali. ,n caz l persoanelor c capacitate de e-erci!i restr$ns( retragerea se face c *nc viin!area persoanelor prevz te de lege. (2) ,n caz l infrac!i nilor pentr care p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale este condi!ionat de introd cerea nei pl$ngeri preala&ile( dar ac!i nea penal a fost p s *n 'i%care din ofici *n condi!iile legii( retragerea pl$ngerii prod ce efecte n 'ai dac este *ns %it de proc ror.

5< >mp%$area

Art( )26( (1) ,'pcarea poate interveni *n caz l *n care p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale s0a fc t din ofici ( dac legea o prevede *n 'od e-pres. (") ,'pcarea *nlt r rsp nderea penal %i stinge ac!i nea civil. ()) ,'pcarea prod ce efecte n 'ai c privire la persoanele *ntre care a intervenit %i dac are loc p$n la citirea act l i de sesizare a instan!ei. (2) Pentr persoanele lipsite de capacitate de e-erci!i ( *'pcarea se face n 'ai de reprezentan!ii lor legali( iar persoanele c capacitate de e-erci!i restr$ns se pot *'pca c *nc viin!area persoanelor prevz te de lege. (4) ,n caz l persoanei . ridice( *'pcarea se realizeaz de reprezentant l s legal sa conven!ional ori de ctre persoana dese'nat *n loc l acest ia. ,'pcarea intervenit *ntre persoana . ridic ce a sv$r%it infrac!i nea %i persoana vt'at n prod ce efecte fa! de persoanele fizice care a participat la co'iterea aceleia%i fapte. (5) ,n caz l *n care infrac!i nea este sv$r%it de reprezentant l persoanei . ridice vt'ate( dispozi!iile art. 14< alin. (2) se aplic *n 'od coresp nztor.

TITLUL ;III CAUBELE CARE >NL!TUR! SAU MODI:IC! ECECUTAREA PEDEPSEI


E/e$tele #ra'ierii

Art( )37( (1) Fra!ierea are ca efect *nlt rarea( *n tot l sa *n parte( a e-ec trii pedepsei ori co' tarea acesteia *n alta 'ai %oar. (") Fra!ierea n are efecte as pra pedepselor co'ple'entare %i 's rilor ed cative neprivative de li&ertate( *n afar de caz l c$nd se disp ne altfel prin act l de gra!iere. ()) Fra!ierea n are efect as pra 's rilor de sig ran! %i as pra drept rilor persoanei vt'ate. (2) Fra!ierea n are efecte as pra pedepselor a cror e-ec tare este s spendat s & s praveg+ere( *n afar de caz l *n care se disp ne altfel prin act l de gra!iere.

5A Pre&$rip'ia e9e$ut%rii Art( )3)( (1) Prescrip!ia *nlt r e-ec tarea pedepsei pedep&ei principale.

(") Prescrip!ia n *nlt r e-ec tarea pedepselor principale pron n!ate pentr infrac!i nile de genocid( contra 'anit!ii %i de rz&oi.
Termenele de pre&$rip'ie a e9e$ut%rii pedep&ei

Art( )3*( (1) Ter'enele de prescrip!ie a e-ec trii pedepsei pentr persoana fizic s nt: a) "8 de ani( c$nd pedeapsa care r'eaz a fi e-ec tat este deten!i nea pe via! sa *nc+isoarea 'ai 'are de 14 ani; &) 4 ani( pl s d rata pedepsei ce r'eaz a fi e-ec tat( dar n 'ai ' lt de 14 ani( *n caz l celorlalte pedepse c *nc+isoarea; c) ) ani( *n caz l c$nd pedeapsa este a'enda. (") Ter'enele artate *n alin. (1) se socotesc de la data c$nd +otr$rea de conda'nare a r'as definitiv. ()) ,n caz l revocrii sa an lrii a'$nrii aplicrii pedepsei( s spendrii e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere ori li&errii condi!ionate( ter'en l de prescrip!ie *ncepe s c rg de la data c$nd +otr$rea de revocare sa an lare a r'as definitiv. (2) ,n caz l revocrii li&errii condi!ionate( *n condi!iile art. 182 alin. (1)( ter'en l de prescrip!ie *ncepe s c rg de la data c$nd +otr$rea de revocare a r'as definitiv %i se calc leaz *n raport c rest l de pedeaps nee-ec tat. (4) ,n caz l *nloc irii pedepsei a'enzii c pedeapsa *nc+isorii( ter'en l de prescrip!ie c rge de la data c$nd +otr$rea de *nloc ire a r'as definitiv %i se calc leaz *n raport c d rata pedepsei *nc+isorii. (5) Pedepsele co'ple'entare aplicate persoanei fizice %i 's rile de sig ran! n se prescri . (6) Prin pedeapsace se e-ec t se *n!elege pedeapsa sta&ilit de instan!( !in$nd 0se cont de ca zele lterioare de 'odificare a acesteia.

>ntreruperea $ur&ului Art( )3,( (1) C rs l ter'en l i de prescrip!ie a pre&$rip'iei e9e$ut%rii e-ec trii pedepsei se *ntrer pe prin *nceperea pedep&ei

e-ec trii pedepsei. @ stragerea de la e-ec tare( d p

68

*nceperea e-ec trii pedepsei( face s c rg n no ter'en de prescrip!ie de la data s stragerii. (") C rs l ter'en l i de prescrip!ie a e-ec trii se *ntrer pe %i prin sv$r%irea din no a nei infrac!i ni. ()) C rs l ter'en l i de prescrip!ie a e-ec trii pedepsei a'enzii se *ntrer pe %i prin *nloc irea o&liga!iei de plat a a'enzii c o&liga!ia de a presta o ' nc nere' nerat *n folos l co' nit!ii.
Su&pendarea $ur&ului Art( )3.( (1) C rs l ter'en l i prescrip!iei e-ec trii pre&$rip'iei e9e$ut%rii pedepsei este s spendat *n caz rile %i condi!iile pedep&ei

prevz te *n Cod l de proced r penal. (") Prescrip!ia *%i reia c rs l din zi a *n care a *ncetat ca za de s spendare.

TITLUL IC CAUBELE CARE >NL!TUR! CONSECINELE CONDAMN!RII


Rea0ilitarea de drept

Art( )32( 7ea&ilitarea are loc de drept *n caz l conda'nrii la pedeapsa a'enzii( la pedeapsa *nc+isorii care n dep%e%te " ani sa la pedeapsa *nc+isorii a crei e-ec tare a fost s spendat s & s praveg+ere( dac *n dec rs de ) ani conda'nat l n a sv$r%it o alt infrac!i ne. Art( )33( (1) Conda'nat l poate fi rea&ilitat( la cerere( de instan!( d p *'plinirea r'toarelor ter'ene: a) 2 ani( *n caz l conda'nrii la pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de " ani( dar care n dep%e%te 4 ani; &) 4 ani( *n caz l conda'nrii la pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de 4 ani( dar care n dep%e%te 18 ani; c) 6 ani( *n caz l conda'nrii la pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de 18 ani sa *n caz l pedepsei deten!i nii pe via!( co' tat sa *nloc it c pedeapsa *nc+isorii; d) 18 ani( *n caz l conda'nrii la pedeapsa

Rea0ilitarea 1ude$%torea&$%

61

deten!i nii pe via! considerat e-ec tat ca r'are a gra!ierii( a *'plinirii ter'en l i de prescrip!ie a e-ec trii pedepsei sa a li&errii condi!ionate. (") Conda'nat l decedat p$n la *'plinirea ter'en l i de rea&ilitare poate fi rea&ilitat dac instan!a( eval $nd co'portarea conda'nat l i p$n la deces( apreciaz c 'erit acest &enefici .
Cal$ulul termenului de rea0ilitare

Art( )34( (1) Ter'enele prevz te *n art. 154 %i art. 155 se socotesc de la data c$nd a l at sf$r%it e-ec tarea pedepsei principale sa de la data c$nd aceasta s0a prescris. (") Pentr cei conda'na!i la pedeapsa a'enzii( ter'en l c rge din 'o'ent l *n care a'enda a fost ac+itat integral sa e-ec tarea ei s0a stins *n orice alt 'od. ()) ,n caz de gra!iere total sa de gra!iere a rest l i de pedeaps( ter'en l c rge de la data act l i de gra!iere( dac la acea dat +otr$rea de conda'nare era definitiv sa de la data r'$nerii definitive a +otr$rii de conda'nare( dac act l de gra!iere se refer la infrac!i ni *n c rs de . decat. (2) ,n caz de s spendare s & s praveg+ere a e-ec trii pedepsei( ter'en l c rge de la data *'plinirii ter'en l i de s praveg+ere. (4) ,n caz l conda'nrilor s ccesive( ter'en l de rea&ilitare se calc leaz *n raport c pedeapsa cea 'ai grea %i c rge de la data e-ec trii lti'ei pedepse. Art( )35( Cererea de rea&ilitare . dectoreasc se ad'ite dac cel conda'nat *ntr ne%te r'toarele condi!ii: a) n a sv$r%it o alt infrac!i ne *n interval l de ti'p prevz t *n art. 155; &) a ac+itat integral c+elt ielile de . decat %i %i0a *ndeplinit o&liga!iile civile sta&ilite prin +otr$rea de conda'nare( afar de caz l c$nd acesta dovede%te c n a av t posi&ilitatea s le *ndeplineasc sa c$nd partea civil a ren n!at la despg &iri.

Condi'iile rea0ilit%rii 1ude$%tore8ti

6" E/e$tele rea0ilit%rii de Art( )36( (1) 7ea&ilitarea face s *nceteze decderile drept &au %i interdic!iile( prec ' %i incapacit!ile care rez lt din 1ude$%tore8ti

conda'nare. (") 7ea&ilitarea n are ca r'are o&liga!ia de reintegrare *n f nc!ia din care conda'nat l a fost scos *n r'a conda'nrii ori de redare a grad l i 'ilitar pierd t. ()) 7ea&ilitarea n are efecte as pra 's rilor de sig ran!.

Re<nnoirea $ererii de rea0ilitare 1ude$%torea&$%

Art( )47( (1) ,n caz de respingere a cererii de rea&ilitare( n se poate introd ce o no cerere dec$t d p n ter'en de n an( care se socote%te de la data respingerii cererii prin +otr$re definitiv. (") Condi!iile prevz te *n art. 15< tre& ie s fie *ndeplinite %i pentr interval l de ti'p care a precedat no a cerere. ()) Cererea respins ca r'are a ne*ndeplinirii nor condi!ii de for' poate fi re*nnoit potrivit Cod l i de proced r penal. Art( )4)( 7ea&ilitarea . dectoreasc va fi an lat c$nd( d p acordarea ei( s0a descoperit c cel rea&ilitat 'ai sv$r%ise o infrac!i ne care( dac ar fi fost c nosc t( ar fi cond s la respingerea cererii de rea&ilitare.

Anularea rea0ilit%rii

TITLUL C >NELESUL UNOR TERMENI SAU ECPRESII >N LEGEA PENAL!


Di&po-i'ii #enerale

Art( )4*( Ori de c$te ori legea penal folose%te n ter'en sa o e-presie din cele artate *n prezent l titl ( *n!eles l acestora este cel prevz t *n articolele r'toare( afar de caz l c$nd legea penal disp ne altfel. Art( )4,( Prin lege penal se *n!elege orice dispozi!ie c caracter penal c prins *n legi organice( ordonan!e de rgen! sa alte acte nor'ative care la data adoptrii lor avea p tere de lege.

Le#ea penal%

6) S%v r8irea unei in/ra$'iuni

Art( )4.( Prin svrirea unei infraciuni sa comiterea unei infraciuni se *n!elege sv$r%irea oricreia dintre faptele pe care legea le pedepse%te ca infrac!i ne cons 'at sa ca tentativ( prec ' %i participarea la co'iterea acestora *n calitate de coa tor( instigator sa co'plice. Art( )42( (1) #uncionar pu$lic( *n sens l legii penale( este persoana care( c titl per'anent sa te'porar( c sa fr o re' nera!ie: a) e-ercit atri& !ii %i responsa&ilit!i( sta&ilite *n te'ei l legii( *n scop l realizrii prerogativelor p terii legislative( e-ec tive sa . dectore%ti; &) e-ercit o f nc!ie de de'nitate p &lic sa o f nc!ie p &lic de orice nat r; c) e-ercit( sing r sa *'pre n c alte persoane( *n cadr l nei regii a tono'e( al alt i operator econo'ic sa al nei persoane . ridice c capital integral sa 'a.oritar de stat ori al nei persoane . ridice declarate ca fiind de tilitate p &lic( atri& !ii legate de realizarea o&iect l i de activitate al acesteia. (") /e ase'enea( este considerat f nc!ionar p &lic( *n sens l legii penale( persoana care e-ercit n servici de interes p &lic pentr care a fost *nvestit de a torit!ile p &lice sa care este s p s control l i ori s praveg+erii acestora c privire la *ndeplinirea respectiv l i servici p &lic. Art( )43( Prin ter'en l pu$lic se *n!elege tot ce prive%te a torit!ile p &lice( instit !iile p &lice sa alte persoane . ridice care ad'inistreaz sa e-ploateaz & n rile proprietate p &lic. Art( )44( (1) Prin mem$ru %e familie se *n!elege: a) ascenden!ii %i descenden!ii( fra!ii %i s rorile( copiii acestora( prec ' %i persoanele devenite prin adop!ie( potrivit legii( astfel de r de; &) so! l; c) persoanele care a sta&ilit rela!ii ase'ntoare acelora dintre so!i sa dintre prin!i %i

:un$'ionar pu0li$

Pu0li$

Mem0ru de /amilie

62

copii( *n caz l *n care convie! iesc. (") /ispozi!iile din legea penal privitoare la 'e'&r de fa'ilie( *n li'itele prevz te *n alin. (1) lit. a)( se aplic( *n caz de adop!ie( %i persoanei adoptate ori descenden!ilor acesteia *n raport c r dele fire%ti.
In/orma'ii &e$rete de &tat 8i <n&$ri&uri o/i$iale

Art( )45( (1) Informaii secrete %e stat s nt infor'a!iile clasificate astfel( potrivit legii. (") &nscris oficial este orice *nscris care e'an de la o persoan . ridic dintre cele la care se refer art. 165 ori de la persoana prevz t *n art. 164 alin. (") sa care apar!ine nor ase'enea persoane. Art( )46( (1) Arme s nt instr 'entele( dispozitivele sa piesele declarate astfel prin dispozi!ii legale. (") @ nt asi'ilate ar'elor orice alte o&iecte de nat r a p tea fi folosite ca ar'e %i care a fost *ntre& in!ate pentr atac. Art( )57( Prin instrument %e plat electronic se *n!elege n instr 'ent care per'ite tit lar l i s efect eze retrageri de n 'erar( *ncrcarea %i descrcarea n i instr 'ent de 'oned electronic( prec ' %i transfer ri de fond ri( altele dec$t cele ordonate %i e-ec tate de ctre instit !ii financiare. Art( )5)( (1) Prin sistem informatic se *n!elege orice dispozitiv sa ansa'&l de dispozitive interconectate sa aflate *n rela!ie f nc!ional( dintre care n l sa 'ai ' lte asig r prel crarea a to'at a datelor( c a. tor l n i progra' infor'atic. (") Prin %ate informatice se *n!elege orice reprezentare a nor fapte( infor'a!ii sa concepte *ntr0o for' care poate fi prel crat printr0 n siste' infor'atic. Art( )5*( Prin e'ploatarea unei persoane se *n!elege: a) s p nerea la e-ec tarea nei ' nci sa *ndeplinirea de servicii( *n 'od for!at; &) !inerea *n stare de sclavie sa alte procedee ase'ntoare de lipsire de li&ertate ori de aservire; c) o&ligarea la practicarea prostit !iei( la

Arme

In&trument de plat% ele$troni$%

Si&tem in/ormati$ 8i date in/ormati$e

E9ploatarea unei per&oane

64

'anifestri pornografice *n vederea prod cerii %i dif zrii de 'ateriale pornografice sa la alte for'e de e-ploatare se- al; d) o&ligarea la practicarea cer%etoriei; e) prelevarea de organe *n 'od ilegal.
Con&e$in'e deo&e0it de #rave :apt% &%v r8it% <n pu0li$

Art( )5,( Prin consecine %eose$it %e grave se *n!elege o pag & 'aterial 'ai 'are de ".888.888 lei. Art( )5.( >apta se consider sv$r%it *n p &lic at nci c$nd a fost co'is: a) *ntr0 n loc care prin nat ra sa destina!ia l i este totdea na accesi&il p &lic l i( c+iar dac n este prezent nici o persoan; &) *n orice alt loc accesi&il p &lic l i( dac s nt de fa! do sa 'ai ' lte persoane; c) *ntr0 n loc neaccesi&il p &lic l i( *ns c inten!ia ca fapta s fie a zit sa vz t %i dac acest rez ltat s0a prod s fa! de do sa 'ai ' lte persoane; d) *ntr0o ad nare sa re ni ne de 'ai ' lte persoane( c e-cep!ia re ni nilor care pot fi considerate c a caracter de fa'ilie( datorit nat rii rela!iilor dintre persoanele participante. Art( )52( Prin timp %e r($oi se *n!elege d rata strii de 'o&ilizare a for!elor ar'ate sa d rata strii de rz&oi. Art( )53( (1) La calc larea ti'p l i zi a se socote%te de "2 de ore( spt'$na de 6 zile( iar an l de 1" l ni. L na %i an l se socotesc *'plinite c o zi *nainte de zi a coresp nztoare datei de la care a *ncep t s c rg. (") /ac li'ita de pedeaps este e-pri'at *ntr0 n ter'en pe l ni care n este divizi&il c frac!ia de 'a.orare sa red cere ce ar r'a s se aplice( frac!ia se va aplica as pra ter'en l i transfor'at *n zile( d p care d rata o&!in t se transfor' *n l ni. ,n acest caz( l na se socote%te de )8 de zile %i se ia *n calc l doar zilele *ntregi rez ltate din aplicarea frac!iei. ()) ,n caz l li'itelor de pedeaps e-pri'ate *n ani se aplic *n 'od coresp nztor dispozi!iile alin. (")( transfor'area fc$nd 0se *ntre ani %i l ni.

Timp de r%-0oi

Cal$ulul timpului

65 Pedeap&% prev%-ut% de le#e

Art( )54( Prin pe%eaps prev(ut %e lege se *n!elege pedeapsa prevz t *n te-t l de lege care incri'ineaz fapta sv$r%it *n for'a cons 'at( fr l area *n considerare a ca zelor de red cere sa de 'a.orare a pedepsei.

PARTEA SPECIAL! TITLUL I IN:RACIUNI CONTRA PERSOANEI


CAPITOLUL I In/ra$'iuni $ontra vie'ii
Omorul

Art( )55( (1) Uciderea nei persoane se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") Tentativa se pedepse%te. Art( )56( (1) O'or l sv$r%it *n vre na din r'toarele *'pre. rri: a) c pre'editare; &) din interes 'aterial; c) pentr a se s strage ori pentr a s strage pe alt l de la tragerea la rsp ndere penal sa de la e-ec tarea nei pedepse; d) pentr a *nlesni sa a asc nde sv$r%irea altei infrac!i ni; e) de ctre o persoan care a 'ai co'is anterior o infrac!i ne de o'or sa o tentativ la infrac!i nea de o'or; f) as pra a do sa 'ai ' ltor persoane; g) as pra nei fe'ei gravide; +) prin cr zi'i( se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") Tentativa se pedepse%te.

Omorul $ali/i$at

66 U$iderea la $ererea vi$timei

Art( )67( Uciderea sv$r%it la cererea e-plicit( serioas( con%tient %i repetat a victi'ei care s ferea de o &oal inc ra&il sa de o infir'itate grav atestate 'edical( ca zatoare de s ferin!e per'anente %i gre de s portat se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( )6)( (1) >apta de a deter'ina sa *nlesni sin ciderea nei persoane( dac sin ciderea a av t loc( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 6 ani. (") C$nd fapta prevz t *n alin. (1) s0a sv$r%it fa! de n 'inor c v$rsta c prins *ntre 1) %i 1< ani sa fa! de o persoan c discern'$nt di'in at( pedeapsa este *nc+isoarea de la 4 la 18 ani. ()) /eter'inarea sa *nlesnirea sin ciderii( sv$r%it fa! de n 'inor care n a *'plinit v$rsta de 1) ani sa fa! de o persoan care n a p t t s0%i dea sea'a de consecin!ele ac!i nilor sa inac!i nilor sale ori n p tea s le controleze( dac sin ciderea a av t loc( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) /ac actele de deter'inare sa *nlesnire prevz te *n alin. (1) ()) a fost r'ate de o *ncercare de sin cidere( li'itele speciale ale pedepsei se red c la . 'tate. Art( )6*( (1) Uciderea din c lp a nei persoane se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") Uciderea din c lp ca r'are a nerespectrii dispozi!iilor legale ori a 's rilor de prevedere pentr e-erci!i l nei profesii sa 'eserii( ori pentr efect area nei an 'ite activit!i( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. C$nd *nclcarea dispozi!iilor legale ori a 's rilor de prevedere constit ie prin ea *ns%i o infrac!i ne se aplic reg lile privind conc rs l de infrac!i ni. ()) /ac prin fapta sv$r%it s0a ca zat 'oartea a do sa 'ai ' ltor persoane( li'itele speciale ale pedepsei prevz te *n alin. (1) %i alin. (") se 'a.oreaz c . 'tate.

Determinarea &au <nle&nirea &inu$iderii

U$iderea din $ulp%

6<

CAPITOLUL II In/ra$'iuni $ontra inte#rit%'ii $orporale &au &%n%t%'ii


Lovirea &au alte violen'e

Art( )6,( (1) Lovirea sa orice acte de violen! ca zatoare de s ferin!e fizice se pedepsesc c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") >apta prin care se prod c lezi ni tra 'atice sa este afectat sntatea nei persoane a crei gravitate este eval at prin zile de *ngri.iri 'edicale de cel ' lt A8 de zile se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la 4 ani sa c a'end. ()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( )6.( (1) >apta prevz t *n art. 1A)( care a ca zat vre na din r'toarele consecin!e: a) o infir'itate; &) lezi ni tra 'atice sa afectarea snt!ii nei persoane( care a necesitat( pentr vindecare( 'ai ' lt de A8 de zile de *ngri.iri 'edicale; c) n pre. dici estetic grav %i per'anent; d) avort l; e) p nerea *n pri'e.die a vie!ii persoanei( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") C$nd fapta a fost sv$r%it *n scop l prod cerii neia dintre consecin!ele prevz te *n alin. (1) lit. a)( lit. &) %i lit. c)( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani. ()) Tentativa la infrac!i nea prevz t *n alin. (") se pedepse%te. Art( )62( /ac vre na dintre faptele prevz te *n art. 1A) %i art. 1A2 a av t ca r'are 'oartea victi'ei( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 la 1" ani. Art( )63( (1) >apta prevz t *n art. 1A) alin. (") sv$r%it din c lp de ctre o persoan aflat s & infl en!a & t rilor alcoolice ori a nei s &stan!e psi+oactive sa *n desf% rarea nei activit!i ce constit ie prin ea *ns%i infrac!i ne se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") >apta prevz t *n art. 1A2 alin. (1) sv$r%it

;%t%marea $orporal%

Lovirile &au v%t%m%rile $au-atoare de moarte ;%t%marea $orporal% din $ulp%

6A

din c lp se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la " ani sa c a'end. ()) C$nd fapta prevz t *n alin. (") a fost sv$r%it ca r'are a nerespectrii dispozi!iilor legale sa a 's rilor de prevedere pentr e-erci!i l nei profesii sa 'eserii( ori pentr efect area nei an 'ite activit!i( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani sa a'enda. (2) /ac r'rile prevz te *n alin. (1) ()) s0a prod s fa! de do sa 'ai ' lte persoane( li'itele speciale ale pedepsei se 'a.oreaz c o trei'e. (4) /ac nerespectarea dispozi!iilor legale ori a 's rilor de prevedere sa desf% rarea activit!ii care a cond s la co'iterea faptelor prevz te *n alin. (1) %i alin. ()) constit ie prin ea *ns%i o infrac!i ne se aplic reg lile privind conc rs l de infrac!i ni. (5) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.
Relele tratamente apli$ate minorului

Art( )64( P nerea *n pri'e.die grav( prin 's ri sa trata'ente de orice fel( a dezvoltrii fizice( intelect ale sa 'orale a 'inor l i( de ctre prin!i sa de orice persoan *n gri.a creia se afl 'inor l( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( )65( (1) Participarea la o *ncierare *ntre 'ai ' lte persoane se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") /ac *n c rs l *ncierrii s0a ca zat o vt'are corporal neia sa 'ai ' ltor persoane %i n se c noa%te care dintre participan!i a prod s r'rile( se aplic t t ror pedeapsa *nc+isorii de la n la 4 ani( c e-cep!ia victi'ei( care rsp nde potrivit alin. (1). ()) C$nd prin fapta sv$r%it *n condi!iile alin. (") s0a ca zat 'oartea nei persoane( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 la 1" ani( iar dac s0a ca zat 'oartea a do sa 'ai ' ltor persoane( li'itele speciale ale pedepsei se 'a.oreaz c o trei'e. (2) # se pedepse%te cel care a fost prins *n *ncierare *'potriva voin!ei sale sa care a *ncercat s0i despart pe al!ii.

>n$%ierarea

<8

CAPITOLUL III In/ra$'iuni &%v r8ite a&upra unui mem0ru de /amilie


;iolen'a <n /amilie

Art( )66( (1) /ac faptele prevz te *n art. 1<<( art. 1<A( art. 1A)01A4 s nt sv$r%ite as pra n i 'e'&r de fa'ilie( 'a-i' l special al pedepsei prevz te de lege se 'a.oreaz c o ptri'e. (") ,n caz l infrac!i nilor prevz te *n art. 1A) %i art. 1A5 sv$r%ite as pra n i 'e'&r de fa'ilie( ac!i nea penal poate fi p s *n 'i%care %i din ofici . ,'pcarea *nlt r rsp nderea penal. Art( *77( (1) Uciderea copil l i no 0nsc t i'ediat d p na%tere( dar n 'ai t$rzi de "2 de ore( sv$r%it de ctre 'a'a aflat *n stare de t l& rare psi+ic se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") /ac faptele prevz te *n art. 1A) 0 1A4 s nt sv$r%ite as pra copil l i no 0nsc t i'ediat d p na%tere( dar n 'ai t$rzi de "2 de ore( de ctre 'a'a aflat *n stare de t l& rare psi+ic( li'itele speciale ale pedepsei s nt de o l n %i( respectiv ) ani. CAPITOLUL I? A#re&iuni a&upra /%tului

U$iderea ori v%t%marea nou@n%&$utului &%v r8it% de $%tre mam%

>ntreruperea $ur&ului &ar$inii

Art( *7)( (1) ,ntrer perea c rs l i sarcinii sv$r%it *n vre na dintre r'toarele *'pre. rri: a) *n afara instit !iilor 'edicale sa a ca&inetelor 'edicale a torizate *n acest scop; &) de ctre o persoan care n are calitatea de 'edic de specialitate o&stetric0ginecologie %i drept de li&er practic 'edical *n aceast specialitate; c) dac v$rsta sarcinii a dep%it paisprezece spt'$ni( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") ,ntrer perea c rs l i sarcinii( sv$r%it *n orice condi!ii( fr consi'!'$nt l fe'eii *nsrcinate( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea

<1

e-ercitrii nor drept ri. ()) /ac prin faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") s0a ca zat fe'eii *nsrcinate o vt'are corporal( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri( iar dac fapta a av t ca r'are 'oartea fe'eii *nsrcinate( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 la 1" ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) C$nd faptele a fost sv$r%ite de n 'edic( pe l$ng pedeapsa *nc+isorii( se va aplica %i interzicerea e-ercitrii profesiei de 'edic. (4) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n alin. (1) %i alin. (") se pedepse%te. (5) # constit ie infrac!i ne *ntrer perea c rs l i sarcinii *n scop terape tic efect at de n 'edic de specialitate o&stetric0ginecologie( p$n lav$rsta sarcinii de do zeci %i patr despt'$ni( sa *ntrer perea lterioar a c rs l i sarcinii(*n scop terape tic( *n interes l 'a'ei sa al ft l i. (6) # se pedepse%te fe'eia *nsrcinat care *%i *ntrer pe c rs l sarcinii.
;%t%marea /%tului

Art( *7*( (1) ?t'area ft l i( *n ti'p l na%terii( care a *'piedicat instalarea vie!ii e-tra terine se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 6 ani. (") ?t'area ft l i( *n ti'p l na%terii( care a ca zat lterior copil l i o vt'are corporal( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani( iar dac a av t ca r'are 'oartea copil l i pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani. ()) ?t'area ft l i *n ti'p l sarcinii( prin care s0a ca zat lterior copil l i o vt'are corporal( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) l ni la " ani( iar dac a av t ca r'are 'oartea copil l i pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani. (2) ?t'area ft l i sv$r%it *n ti'p l na%terii de ctre 'a'a aflat *n stare de t l& rare psi+ic se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t *n alin. (1) %i alin. (")( ale crei li'ite se red c la . 'tate. (4) /ac faptele prevz te *n alin. (1) 0 (2) a fost sv$r%ite din c lp( li'itele speciale ale pedepsei se red c la . 'tate.

<"

(5) # constit ie infrac!i ne faptele prevz te *n alin. (1) ()) sv$r%ite de n 'edic sa de persoana a torizat s asiste na%terea sa s r'reasc sarcina( dac acestea a fost sv$r%ite *n c rs l act l i 'edical( c respectarea prevederilor specifice profesiei %i a fost fc te *n interes l fe'eii gravide sa al ft l i( ca r'are a risc l i inerent e-ercitrii act l i 'edical. (6) ?t'area ft l i *n perioada sarcinii( de ctre fe'eia *nsrcinat( n se pedepse%te. CAPITOLUL ? In/ra$'iuni privind o0li#a'ia de a&i&ten'% a $elor <n prime1die
L%&area /%r% a1utor a unei per&oane a/late <n di/i$ultate

Art( *7,( (1) O'isi nea de a da a. tor l necesar sa de a an n!a de *ndat a torit!ile de ctre cel care a gsit o persoan a crei via!( integritate corporal sa sntate este *n pericol %i n are p tin!a de a se salva se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") >apta n constit ie infrac!i ne dac( prin acordarea a. tor l i( a tor l s0ar e-p ne n i pericol grav c privire la via!a( integritatea corporal sa sntatea sa. Art( *7.( ,'piedicarea interven!iei a. toarelor pentr salvarea nei persoane de la n pericol i'inent %i grav pentr via!a( integritatea corporal sa sntatea acesteia se pedepse%te c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end. CAPITOLUL ?I In/ra$'iuni $ontra li0ert%'ii per&oanei

>mpiedi$area a1utorului

Lip&irea de li0ertate <n mod ile#al

Art( *72( (1) Lipsirea de li&ertate a nei persoane *n 'od ilegal se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 6 ani. (") @e consider lipsire de li&ertate %i rpirea nei persoane aflate *n i'posi&ilitatea de a0%i e-pri'a voin!a ori de a se apra.

<)

()) /ac fapta este sv$r%it: a) de ctre o persoan *nar'at; &) as pra n i 'inor; c) p n$nd *n pericol sntatea sa via!a victi'ei( pedeapsa este *nc+isoarea c prins *ntre ) %i 18 ani. (2) /ac fapta a av t ca r'are 'oartea victi'ei( pedeapsa este *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (4) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n alin. (1) 0 ()) se pedepse%te.
Amenin'area

Art( *73( (1) >apta de a a'enin!a o persoan c sv$r%irea nei infrac!i ni sa a nei fapte pg &itoare *ndreptate *'potriva sa ori a altei persoane( dac este de nat r s *i prod c o stare de te'ere( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end( fr ca pedeapsa aplicat s poat dep%i sanc!i nea prevz t de lege pentr infrac!i nea care a for'at o&iect l a'enin!rii. (") Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( *74( (1) Constr$ngerea nei persoane s dea( s fac( s n fac sa s s fere ceva( *n scop l de a do&$ndi *n 'od in. st n folos nepatri'onial( pentr sine ori pentr alt l( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz a'enin!area c darea *n vileag a nei fapte reale sa i'aginare( co'pro'i!toare pentr persoana a'enin!at ori pentr n 'e'&r de fa'ilie al acesteia( *n scop l prevz t *n alin. (1). ()) /ac faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a fost co'ise *n scop l de a do&$ndi *n 'od in. st n folos patri'onial( pentr sine sa pentr alt l( pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani.

"anta1ul

<2 D%r'uirea

Art( *75( (1) >apta cel i care( *n 'od repetat( r're%te( fr drept sa fr n interes legiti'( o persoan ori *i s praveg+eaz loc in!a( loc l de ' nc sa alte loc ri frecventate de ctre aceasta( ca z$nd 0i astfel o stare de te'ere( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) la 5 l ni sa c a'end. (") =fect area de apel ri telefonice sa co' nicri prin 'i.loace de trans'itere la distan!( care( prin frecven! sa con!in t( *i ca zeaz o te'ere nei persoane( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la ) l ni sa c a'end( dac fapta n constit ie o infrac!i ne 'ai grav. ()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.

CAPITOLUL ?II Tra/i$ul 8i e9ploatarea per&oanelor vulnera0ile


S$lavia

Art( *76( + P nerea sa !inerea nei persoane *n stare de sclavie( prec ' %i trafic l de sclavi( se pedepsesc c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( *)7( (1) 7ecr tarea( transportarea( transferarea( adpostirea sa pri'irea nei persoane *n scop l e-ploatrii acesteia( sv$r%it: a) prin constr$ngere( rpire( ind cere *n eroare sa a& z de a toritate; &) profit$nd de i'posi&ilitatea de a se apra sa de a0%i e-pri'a voin!a ori de starea de vdit v lnera&ilitate a acelei persoane; c) prin oferirea( darea( acceptarea sa pri'irea de &ani ori de alte foloase *n sc+i'& l consi'!'$nt l i persoanei care are a toritate as pra acelei persoane( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") Consi'!'$nt l persoanei victi' a trafic l i n constit ie ca z . stificativ.

Tra/i$ul de per&oane

<4 Tra/i$ul de minori

Art( *))( (1) 7ecr tarea( transportarea( transferarea( adpostirea sa pri'irea n i 'inor( *n scop l e-ploatrii acest ia( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /ac fapta a fost sv$r%it *n condi!iile art. "18 alin. (1)( pedeapsa este *nc+isoarea de la 4 la 1" ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) Consi'!'$nt l persoanei victi' a trafic l i n constit ie ca z . stificativ.

Supunerea la mun$% Art( *)*( >apta de a s p ne o persoan( *n alte caz ri /or'at% &au o0li#atorie dec$t cele prevz te de dispozi!iile legale( la prestarea

nei ' nci *'potriva voin!ei sale sa la o ' nc o&ligatorie( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la ) ani.
Pro9eneti&mul

Art( *),( (1) /eter'inarea sa *nlesnirea practicrii prostit !iei ori o&!inerea de foloase patri'oniale de pe r'a practicrii prostit !iei de ctre na sa 'ai ' lte persoane se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") ,n caz l *n care deter'inarea la *nceperea sa contin area practicrii prostit !iei s0a realizat prin constr$ngere( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) /ac faptele s nt sv$r%ite fa! de n 'inor( li'itele speciale ale pedepsei se 'a.oreaz c . 'tate. (2) Prin practicarea prostit !iei se *n!elege *ntre!inerea de acte se- ale c diferite persoane *n scop l o&!inerii de foloase patri'oniale pentr sine sa pentr alt l. Art( *).( (1) >apta persoanei care deter'in n 'inor sa o persoan c diza&ilit!i fizice ori psi+ice s apeleze *n 'od repetat la 'ila p &lic l i pentr a cere a. tor 'aterial( sa &eneficiaz de foloase patri'oniale de pe r'a acestei activit!i( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") /ac fapta este sv$r%it *n r'toarele *'pre. rri: a) de printe( t tore( c rator ori de ctre cel

E9ploatarea $er8etoriei

<5

care are *n *ngri.ire persoana care cer%e%te; &) prin constr$ngere( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani.
:olo&irea unui minor <n &$op de $er8etorie

Art( *)2( >apta 'a.or l i care( av$nd capacitatea de a ' nci( apeleaz *n 'od repetat la 'ila p &lic l i( cer$nd a. tor 'aterial( folosind 0se *n acest scop de prezen!a n i 'inor( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. Art( *)3( >apta de a tiliza serviciile prevz te *n art. 1<"( prestate de o persoan despre care &eneficiar l %tie c este victi' a trafic l i de persoane ori a trafic l i de 'inori( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end( dac fapta n constit ie o infrac!i ne 'ai grav. Art( *)4( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n art. "8A 0 "11 %i art. "1) alin. (") se pedepse%te.

:olo&irea &ervi$iilor unei per&oane e9ploatate

San$'ionarea tentativei

CAPITOLUL ?III In/ra$'iuni $ontra li0ert%'ii 8i inte#rit%'ii &e9uale


;iolul

Art( *)5( (1) 7aport l se- al( act l se- al oral sa anal c o persoan( sv$r%it prin constr$ngere( p nere *n i'posi&ilitate de a se apra ori de a0%i e-pri'a voin!a( sa profit$nd de aceast stare( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz orice alte acte de penetrare vaginal sa anal co'ise *n condi!iile alin. (1). ()) Pedeapsa este *nc+isoarea de la 4 la 1" ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri at nci c$nd: a) victi'a se afl *n *ngri.irea( ocrotirea( ed carea( paza sa trata'ent l fpt itor l i; &) victi'a este r d *n linie direct( frate sa sor; c) victi'a n a *'plinit v$rsta de 15 ani; d) fapta a fost co'is *n scop l prod cerii de 'ateriale pornografice;

<6

e) fapta a av t ca r'are vt'area corporal; f) fapta a fost sv$r%it de do sa 'ai ' lte persoane *'pre n. (2) /ac fapta a av t ca r'are 'oartea victi'ei( pedeapsa este *nc+isoarea de la 6 la 1< ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (4) Ac!i nea penal pentr fapta prevz t *n alin. (1) %i alin. (") se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. (5) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n alin. (1) 0 ()) se pedepse%te.
A#re&iunea &e9ual%

Art( *)6( (1) Act l de nat r se- al( alt l dec$t cele prevz te *n art. "1<( c o persoan( sv$r%it prin constr$ngere( p nere *n i'posi&ilitate de a se apra sa de a0%i e-pri'a voin!a( ori profit$nd de aceast stare( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") Pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri at nci c$nd: a) victi'a se afl *n *ngri.irea( ocrotirea( ed carea( paza sa trata'ent l fpt itor l i; &) victi'a este r d *n linie direct( frate sa sor; c) victi'a n a *'plinit v$rsta de 15 ani; d) fapta a fost co'is *n scop l prod cerii de 'ateriale pornografice; e) fapta a av t ca r'are vt'area corporal; f) fapta a fost sv$r%it de do sa 'ai ' lte persoane *'pre n. ()) /ac fapta a av t ca r'are 'oartea victi'ei( pedeapsa este *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) /ac actele de agresi ne se- al a fost precedate sa r'ate de sv$r%irea actelor se- ale prevz te *n art. "1< alin.(1) %i alin. (")( fapta constit ie viol. (4) Ac!i nea penal pentr fapta prevz t *n alin. (1) se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. (5) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n alin.(1) %i alin. (") se pedepse%te.

<< A$tul &e9ual $u un minor

Art( **7( (1) 7aport l se- al( act l se- al oral sa anal( prec ' %i orice alte acte de penetrare vaginal sa anal co'ise c n 'inor c v$rsta *ntre 1) %i 14 ani se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") >apta prevz t *n alin. (1)( sv$r%it as pra n i 'inor care n a *'plinit v$rsta de 1) ani( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) >apta prevz t *n alin. (1)( co'is de n 'a.or c n 'inor c v$rsta *ntre 1) %i 1< ani( c$nd 'a.or l a a& zat de a toritatea ori infl en!a sa as pra victi'ei( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) >apta prevz t *n alin. (1)0()) se sanc!ioneaz c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri( at nci c$nd: a) 'inor l este r d *n linie direct( frate sa sor; &) 'inor l se afl *n *ngri.irea( ocrotirea( ed carea( paza sa trata'ent l fpt itor l i; c) a fost co'is *n scop l prod cerii de 'ateriale pornografice. (4) >aptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") n se sanc!ioneaz dac diferen!a de v$rst n dep%e%te ) ani. Art( **)( (1) Co'iterea n i act de nat r se- al( alt l dec$t cel prevz t *n art. ""8( *'potriva n i 'inor care n a *'plinit v$rsta de 1) ani( prec ' %i deter'inarea 'inor l i s s porte ori s efect eze n astfel de act( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") Pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri( at nci c$nd: a) 'inor l este r d *n linie direct( frate sa sor; &) 'inor l se afl *n *ngri.irea( ocrotirea( ed carea( paza sa trata'ent l fpt itor l i; c) fapta a fost co'is *n scop l prod cerii de 'ateriale pornografice. ()) Act l se- al de orice nat r sv$r%it de n

Coruperea &e9ual% a minorilor

<A

'a.or *n prezen!a n i 'inor care n a *'plinit v$rsta de 1) ani se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la " ani sa c a'end. (2) /eter'inarea de ctre n 'a.or a n i 'inor care n a *'plinit v$rsta de 1) ani s asiste la co'iterea nor acte c caracter e-+i&i!ionist ori la spectacole sa reprezenta!ii *n cadr l crora se co'it acte se- ale de orice nat r( prec ' %i p nerea la dispozi!ia acest ia de 'ateriale c caracter pornografic se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (4) >aptele prevz te *n alin. (1) n se sanc!ioneaz( dac diferen!a de v$rst n dep%e%te ) ani.
Ra$olarea minorilor <n &$opuri &e9uale

Art( ***( >apta persoanei 'a.ore de a0i prop ne n i 'inor care n a *'plinit v$rsta de 1) ani s se *nt$lneasc( *n scop l co'iterii n i act din cele prevz te *n art. ""8 sa art. ""1( incl siv at nci c$nd prop nerea a fost fc t prin 'i.loacele de trans'itere la distan!( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la n an sa c a'end. Art( **,( (1) Pretinderea *n 'od repetat de favor ri de nat r se- al *n cadr l nei rela!ii de ' nc sa a nei rela!ii si'ilare( dac prin aceasta victi'a a fost inti'idat sa p s *ntr0o sit a!ie 'ilitoare( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.

D%r'uirea &e9ual%

CAPITOLUL IG In/ra$'iuni $e adu$ atin#ere domi$iliului 8i vie'ii private


;iolarea de domi$iliu

Art( **.( (1) Ptr nderea fr drept( *n orice 'od( *ntr0o loc in!( *ncpere( dependin! sa loc *'pre.' it !in$nd de acestea( fr consi'!'$nt l persoanei care le folose%te( ori ref z l de a le prsi la cererea acesteia( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end.

A8

(") ,n caz l *n care fapta este sv$r%it de o persoan *nar'at( *n ti'p l nop!ii ori prin folosire de calit!i 'incinoase( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani sa a'enda. ()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.
;iolarea &ediului pro/e&ional

Art( **2( (1) Ptr nderea fr drept( *n orice 'od( *n oricare din sediile nde o persoan . ridic sa fizic *%i desf%oar activitatea profesional( ori ref z l de a le prsi la cererea persoanei *ndrept!ite( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") ,n caz l *n care fapta este sv$r%it de o persoan *nar'at( *n ti'p l nop!ii ori prin folosire de calit!i 'incinoase( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani sa a'enda. ()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( **3( (1) Atingerea ad s vie!ii private( fr drept( prin fotografierea( captarea sa *nregistrarea de i'agini( asc ltarea c 'i.loace te+nice sa *nregistrarea a dio a nei persoane aflate *ntr0o loc in! sa *ncpere ori dependin! !in$nd de aceasta( sa a nei convor&iri private( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la 5 l ni sa c a'end. (") /iv lgarea( dif zarea( prezentarea sa trans'iterea( fr drept( a s netelor( convor&irilor ori a i'aginilor prevz te *n alin. (1)( ctre o alt persoan sa ctre p &lic( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. ()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. (2) # constit ie infrac!i ne fapta sv$r%it: a) de ctre cel care a participat la *nt$lnirea c persoana vt'at *n cadr l creia a fost s rprinse s netele( convor&irile sa i'aginile( dac . stific n interes legiti'; &) dac persoana vt'at a ac!ionat e-plicit c inten!ia de a fi vz t ori a zit de fpt itor; c) dac fpt itor l s rprinde sv$r%irea nei

;iolarea vie'ii private

A1

infrac!i ni sa contri& ie la dovedirea sv$r%irii nei infrac!i ni; d) dac s rprinde fapte de interes p &lic( care a se'nifica!ie pentr via!a co' nit!ii %i a cror div lgare prezint avanta.e p &lice 'ai 'ari dec$t pre. dici l prod s persoanei vt'ate. (4) Plasarea( fr drept( de 'i.loace te+nice de *nregistrare a dio sa video( *n scop l sv$r%irii faptelor prevz te *n alin. (1) %i alin. (")( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani.
Divul#area &e$retului pro/e&ional

Art( **4( (1) /iv lgarea( fr drept( a nor date sa infor'a!ii privind via!a privat a nei persoane( de nat r s ad c n pre. dici nei persoane( de ctre acela care a l at c no%tin! despre acestea *n virt tea profesiei ori f nc!iei %i care are o&liga!ia pstrrii confiden!ialit!ii c privire la aceste date( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. (") Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.

TITLUL II IN:RACIUNI CONTRA PATRIMONIULUI


CAPITOLUL I :urtul
:urtul

Art( **5( (1) L area n i & n 'o&il din posesia sa deten!ia alt ia( fr consi'!'$nt l acest ia( *n scop l de a %i0l *ns %i pe nedrept( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") >apta constit ie f rt %i dac & n l apar!ine *n *ntregi'e sa *n parte fpt itor l i( dar *n 'o'ent l sv$r%irii acel & n se gsea *n posesia sa deten!ia legiti' a altei persoane. ()) @e consider & n ri 'o&ile %i *nscris rile( energia electric( prec ' %i orice alt fel de energie care are valoare econo'ic.

A" :urtul $ali/i$at

Art( **6( (1) > rt l sv$r%it *n r'toarele *'pre. rri: a) *ntr0 n 'i.loc de transport *n co' n; &) *n ti'p l nop!ii; c) de o persoan 'ascat( deg+izat sa travestit; d) prin efrac!ie( escaladare sa prin folosirea fr drept a nei c+ei adevrate ori a nei c+ei 'incinoase; e) prin scoaterea din f nc!i ne a siste' l i de alar' ori de s praveg+ere( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") /ac f rt l a fost sv$r%it *n r'toarele *'pre. rri: a) as pra n i & n care face parte din patri'oni l c lt ral; &) prin violare de do'icili sa sedi profesional; c) de o persoan av$nd as pra sa o ar'( pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani. ()) > rt l privind r'toarele categorii de & n ri: a) !i!ei( gazolin( condensat( etan lic+id( &enzin( 'otorin( alte prod se petroliere sa gaze nat rale din cond cte( depozite( cisterne ori vagoane0cistern; &) co'ponente ale siste'elor de iriga!ii; c) co'ponente ale re!elelor electrice; d) n dispozitiv ori n siste' de se'nalizare( alar'are ori alertare *n caz de incendi sa alte sit a!ii de rgen! p &lic; e) n 'i.loc de transport sa orice alt 'i.loc de interven!ie la incendi ( la accidente de cale ferat( r tiere( navale sa aeriene( ori *n caz de dezastr ; f) instala!ii de sig ran! %i diri.are a trafic l i feroviar( r tier( naval( aerian %i co'ponente ale acestora( prec ' %i co'ponente ale 'i.loacelor de transport aferente; g) & n ri prin *ns %irea crora se p ne *n pericol sig ran!a trafic l i %i a persoanelor pe dr ' rile p &lice; +) ca&l ri( linii( ec+ipa'ente %i instala!ii de

A)

teleco' nica!ii( radioco' nica!ii( prec ' co'ponente de co' nica!ii( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani.
:urtul <n &$op de /olo&in'%

%i

Art( *,7( (1) > rt l care are ca o&iect n ve+ic l( sv$r%it *n scop l de a0l folosi pe nedrept( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t *n art. ""< sa art. ""A( d p caz( ale crei li'ite speciale se red c c o trei'e. (") C pedeapsa prevz t *n alin. (1) se sanc!ioneaz folosirea fr drept a n i ter'inal de co' nica!ii al alt ia sa folosirea n i ter'inal de co' nica!ii racordat fr drept la o re!ea( dac s0a prod s o pag &. Art( *,)( >aptele prevz te *n prezent l capitol( sv$r%ite *ntre 'e'&rii de fa'ilie( de ctre n 'inor *n pag &a t torel i ori de ctre cel care loc ie%te *'pre n c persoana vt'at sa este gzd it de aceasta se pedepsesc n 'ai la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( *,*( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n prezent l capitol se pedepse%te. CAPITOLUL II T l?%ria 8i pirateria

Pedep&irea unor /urturi la pl n#erea preala0il%

San$'ionarea tentativei

T l?%ria

Art( *,,( > rt l sv$r%it prin *ntre& in!area de violen!e sa a'enin!ri( ori prin p nerea victi'ei *n stare de incon%tien! sa nep tin! de a se apra( prec ' %i f rt l r'at de *ntre& in!area nor astfel de 'i.loace pentr pstrarea & n l i f rat sa pentr *nlt rarea r'elor infrac!i nii( ori pentr ca fpt itor l s0%i asig re scparea( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( *,.( (1) T$l+ria sv$r%it *n r'toarele *'pre. rri: a) prin folosirea nei ar'e ori s &stan!e e-plozive( narcotice sa paralizante;

T l?%ria $ali/i$at%

A2

&) prin si' larea de calit!i oficiale; c) de o persoan 'ascat( deg+izat sa travestit; d) *n ti'p l nop!ii; e) *ntr0 n 'i.loc de transport sa as pra n i 'i.loc de transport; f) prin violare de do'icili sa sedi profesional( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") T$l+ria sv$r%it *n condi!iile art. ""A alin. ()) se pedepse%te c *nc+isoarea de la 4 la 1" ani. ()) C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz t$l+ria care a av t ca r'are vt'area corporal.
Pirateria

Art( *,2( (1) > rt l co'is( prin violen! sa a'enin!are( de ctre o persoan care face parte din ec+ipa. l sa din pasagerii nei nave aflate *n 'area li&er( a & n rilor ce se gsesc pe acel vas sa pe o alt nav( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C pedeapsa prevz t *n alin. (1) se sanc!ioneaz %i capt rarea nei nave aflate *n 'area li&er sa fapt l de a provoca( prin orice 'i.loc( na fragi l ori e% area acesteia( *n scop l de a0%i *ns %i *ncrct ra ei sa de a t$l+ri persoanele aflate la &ord. ()) /ac pirateria a av t ca r'are vt'area corporal( pedeapsa este *nc+isoarea de la 4 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) =-ist piraterie %i dac fapta s0a co'is pe o aeronav sa *ntre aeronave %i nave. Art( *,3( /ac faptele prevz te *n art. "))0")4 a av t ca r'are 'oartea victi'ei( pedeapsa este *nc+isoarea de la 6 la 1< ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( *,4( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n art. ")) 0 ")4 se pedepse%te.

T l?%ria &au pirateria urmat% de moartea vi$timei

San$'ionarea tentativei

A4

CAPITOLUL III In/ra$'iuni $ontra patrimoniului prin ne&o$otirea <n$rederii


A0u-ul de <n$redere

Art( *,5( (1) ,ns %irea( disp nerea sa folosirea( pe nedrept( a n i & n 'o&il al alt ia( de ctre cel cr ia i0a fost *ncredin!at *n &aza n i titl %i c n an 'it scop( ori ref z l de a0l restit i( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( *,6( (1) >apta de&itor l i de a *nstrina( asc nde( deteriora sa distr ge( *n tot sa *n parte( valori ori & n ri din patri'oni l s ori de a invoca acte sa datorii fictive *n scop l fra drii creditorilor se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz fapta persoanei care( %tiind c n va p tea plti( ac+izi!ioneaz & n ri ori servicii prod c$nd o pag & creditor l i. ()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( *.7( (1) #eintrod cerea sa introd cerea tardiv( de ctre de&itor l persoan fizic ori de reprezentant l legal al persoanei . ridice de&itoare( a cererii de desc+idere a proced rii insolven!ei *ntr0 n ter'en care dep%e%te c 'ai ' lt de 5 l ni ter'en l prevz t de lege de la apari!ia strii de insolven!( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( *.)( (1) >apta persoanei care( *n fra da creditorilor: a) falsific( s strage sa distr ge eviden!ele de&itor l i ori asc nde o parte din activ l averii acest ia; &) *nf!i%eaz datorii ine-istente sa prezint *n registrele de&itor l i( *n alt act sa *n sit a!ia financiar s 'e nedatorate;

A0u-ul de <n$redere prin /raudarea $reditorilor

Ean$ruta &impl%

Ean$ruta /rauduloa&%

A5

c) *nstrineaz( *n caz de insolven! de&itor l i( o parte din active( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la 4 ani. (") Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.
Ge&tiunea /rauduloa&%

Art( *.*( (1) Pricin irea de pag &e nei persoane( c ocazia ad'inistrrii sa conservrii & n rilor acesteia( de ctre cel care are ori tre& ie s ai& gri.a ad'inistrrii sa conservrii acelor & n ri se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") C$nd fapta prevz t *n alin. (1) a fost sv$r%it de ad'inistrator l . diciar( de lic+idator l averii de&itor l i sa de n reprezentant sa prep s al acestora( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani. ()) >aptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") sv$r%ite *n scop l de a do&$ndi n folos patri'onial se pedepsesc c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (2) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( *.,( (1) >apta de a n preda *n ter'en de 18 zile n & n gsit a torit!ilor sa cel i care l0a pierd t sa de a disp ne de acel & n ca de al s ( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la ) l ni sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i *ns %irea pe nedrept a n i & n 'o&il ce apar!ine alt ia( a. ns din eroare sa *n 'od fort it *n posesia fpt itor l i( sa nepredarea acest ia *n ter'en de 18 zile din 'o'ent l *n care a c nosc t c & n l n *i apar!ine. ()) ,'pcarea *nlt r rsp nderea penal. Art( *..( (1) Ind cerea *n eroare a nei persoane prin prezentarea ca adevrat a nei fapte 'incinoase sa ca 'incinoas a nei fapte adevrate( *n scop l de a o&!ine pentr sine sa pentr alt l n folos patri'onial in. st %i dac s0a pricin it o pag &( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani. (") ,n%elci nea sv$r%it prin folosirea de n 'e sa calit!i 'incinoase ori de alte 'i.loace fra d loase

>n&u8irea 0unului #%&it &au a1un& din eroare la /%ptuitor

>n8el%$iunea

A6

se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. /ac 'i.loc l fra d los constit ie prin el *ns %i o infrac!i ne( se aplic reg lile privind conc rs l de infrac!i ni. ()) ,'pcarea *nlt r rsp nderea penal.
>n8el%$iunea privind a&i#ur%rile

Art( *.2( (1) /istr gerea( degradarea( ad cerea *n stare de ne*ntre& in!are( asc nderea sa *nstrinarea n i & n asig rat *'potriva distr gerii( degradrii( z rii( pierderii sa f rt l i( *n scop l de a o&!ine( pentr sine sa pentr alt l( s 'a asig rat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") >apta persoanei care( *n scop l prevz t *n alin. (1)( si' leaz( *%i ca zeaz sa agraveaz lezi ni sa vt'ri corporale prod se de n risc asig rat( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. ()) ,'pcarea *nlt r rsp nderea penal. Art( *.3( >apta de a *ndeprta( prin constr$ngere sa cor pere( n participant de la o licita!ie p &lic( ori *n!elegerea *ntre participan!i pentr a denat ra pre! l de ad. decare se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( *.4( (1) >apta creditor l i care( c ocazia drii c *'pr ' t de &ani sa & n ri( profit$nd de starea de vdit v lnera&ilitate a de&itor l i( datorat v$rstei( strii de sntate( infir'it!ii( ori rela!iei de dependen! *n care de&itor l se afl fa! de el( *l face s constit ie sa s trans'it( pentr sine sa pentr alt l( n drept real ori de crean! de valoare vdit dispropor!ionat fa! de aceast presta!ie( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") P nerea nei persoane *n stare de vdit v lnera&ilitate prin provocarea nei into-ica!ii c alcool sa c s &stan!e psi+oactive *n scop l de a o deter'ina s consi't la constit irea sa trans'iterea n i drept real ori de crean! sa s ren n!e la n drept( dac s0a prod s o pag &( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani.

Deturnarea li$ita'iilor pu0li$e

E9ploatarea patrimonial% a unei per&oane vulnera0ile

A< San$'ionarea tentativei

Art( *.5( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n art. ")A alin. (1)( art. "21 %i art. "22 0 "26 se pedepse%te. CAPITOLUL I? :raude $omi&e prin &i&teme in/ormati$e 8i mi1loa$e de plat% ele$troni$e

:rauda in/ormati$%

Art( *.6( Introd cerea( 'odificarea sa %tergerea de date infor'atice( restric!ionarea acces l i la aceste date ori *'piedicarea *n orice 'od a f nc!ionrii n i siste' infor'atic( *n scop l de a o&!ine n &enefici 'aterial pentr sine sa pentr alt l( dac s0a ca zat o pag & nei persoane( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. Art( *27( (1) =fect area nei opera!i ni de retragere de n 'erar( *ncrcare sa descrcare a n i instr 'ent de 'oned electronic ori de transfer de fond ri( prin tilizarea( fr consi'!'$nt l tit lar l i( a n i instr 'ent de plat electronic( sa a datelor de identificare care per'it tilizarea acest ia( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz efect area neia dintre opera!i nile prevz te *n alin. (1)( prin tilizarea nea torizat a oricror date de identificare sa prin tilizarea de date de identificare fictive. ()) Trans'iterea nea torizat ctre alt persoan a oricror date de identificare( *n vederea efect rii neia dintre opera!i nile prevz te *n alin. (1)( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani.

E/e$tuarea de opera'iuni /inan$iare <n mod /raudulo&

A$$eptarea Art( *2)( (1) Acceptarea nei opera!i ni de retragere opera'iunilor de n 'erar( *ncrcare sa descrcare a n i instr 'ent /inan$iare e/e$tuate <n de 'oned electronic ori de transfer de fond ri( mod /raudulo&

c nosc$nd c este efect at prin folosirea n i instr 'ent de plat electronic falsificat sa tilizat fr consi'!'$nt l tit lar l i s ( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz acceptarea neia dintre opera!i nile prevz te *n

AA

alin. (1)( c nosc$nd c este efect at prin tilizarea nea torizat a oricror date de identificare sa prin tilizarea de date de identificare fictive.
San$'ionarea tentativei

Art( *2*( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n prezent l capitol se pedepse%te. CAPITOLUL ? Di&tru#erea 8i tul0urarea de po&e&ie

Di&tru#erea

Art( *2,( (1) /istr gerea( degradarea sa ad cerea *n stare de ne*ntre& in!are a n i & n apar!in$nd alt ia ori *'piedicarea l rii 's rilor de conservare sa de salvare a n i astfel de & n( prec ' %i *nlt rarea 's rilor l ate( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") /istr gerea n i *nscris s & se'nt r privat( care apar!ine *n tot sa *n parte altei persoane %i serve%te la dovedirea n i drept de nat r patri'onial( dac prin aceasta s0a prod s o pag &( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. ()) /ac fapta prevz t *n alin. (1) prive%te & n ri care fac parte din patri'oni l c lt ral( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani. (2) /istr gerea( degradarea sa ad cerea *n stare de ne*ntre& in!are a n i & n( sv$r%it prin incendiere( e-plozie ori prin orice alt ase'enea 'i.loc( %i dac este de nat r s p n *n pericol alte persoane sa & n ri( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (4) /ispozi!iile prevz te *n alin. ()) %i alin. (2) se aplic c+iar dac & n l apar!ine fpt itor l i. (5) Pentr faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. (6) Tentativa faptelor prevz te *n alin. ()) %i alin. (2) se pedepse%te. Art( *2.( (1) /ac faptele prevz te *n art. "4) a av t ca r'are n dezastr ( pedeapsa este *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /ezastr l const *n distr gerea sa degradarea

Di&tru#erea $ali/i$at%

188

nor & n ri i'o&ile( ori a nor l crri( ec+ipa'ente( instala!ii sa co'ponente ale acestora %i care a av t ca r'are 'oartea sa vt'area corporal a do sa 'ai ' ltor persoane.
Di&tru#erea din $ulp%

Art( *22( (1) /istr gerea( degradarea ori ad cerea *n stare de ne*ntre& in!are( din c lp( a n i & n( c+iar dac acesta apar!ine fpt itor l i( *n caz l *n care fapta este sv$r%it prin incendiere( e-plozie sa prin orice alt ase'enea 'i.loc %i dac este de nat r s p n *n pericol alte persoane sa & n ri( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") /ac faptele a av t ca r'are n dezastr ( pedeapsa este *nc+isoarea de la 4 la 1" ani. Art( *23( (1) Oc parea( *n *ntregi'e sa *n parte( fr drept( prin violen! sa a'enin!are( ori prin desfiin!area sa str' tarea se'nelor de +otar( a n i i'o&il aflat *n posesia alt ia( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end. (") Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.

Tul0urarea de po&e&ie

TITLUL III IN:RACIUNI PRI;IND AUTORITATEA "I :RONTIERA DE STAT


CAPITOLUL I In/ra$'iuni $ontra autorit%'ii
Ultra1ul

Art( *24( (1) A'enin!area sv$r%it ne'i.locit sa prin 'i.loace de co' nicare direct( lovirea sa alte violen!e( vt'area corporal( lovirile sa vt'rile ca zatoare de 'oarte ori o'or l sv$r%ite *'potriva n i f nc!ionar p &lic care *ndepline%te o f nc!ie ce i'plic e-erci!i l a torit!ii de stat( aflat *n e-ercitarea atri& !iilor de servici sa *n legt r c e-ercitarea acestor atri& !ii( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne ale crei li'ite speciale se 'a.oreaz c o trei'e.

181

(") @v$r%irea nei infrac!i ni *'potriva n i f nc!ionar p &lic care *ndepline%te o f nc!ie ce i'plic e-erci!i l a torit!ii de stat ori as pra & n rilor acest ia( *n scop de inti'idare sa de rz& nare( *n legt r c e-ercitarea atri& !iilor de servici ( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne ale crei li'ite speciale se 'a.oreaz c o trei'e. ()) C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz faptele co'ise *n condi!iile alin. (")( dac privesc n 'e'&r de fa'ilie al f nc!ionar l i p &lic. (2) >aptele prevz te *n alin. (1) 0 ())( co'ise as pra n i poli!ist sa .andar'( aflat *n e-ercitarea atri& !iilor de servici sa *n legt r c e-ercitarea acestor atri& !ii( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne( ale crei li'ite se 'a.oreaz c . 'tate.
U-urparea de $alit%'i o/i$iale

Art( *25( (1) >olosirea fr drept a nei calit!i oficiale care i'plic e-erci!i l a torit!ii de stat( *nso!it sa r'at de *ndeplinirea vre n i act legat de acea calitate( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz fapta f nc!ionar l i p &lic care contin s e-ercite o f nc!ie ce i'plic e-erci!i l a torit!ii de stat( d p ce a pierd t acest drept confor' legii. ()) /ac faptele prevz te *n alin. (1) sa alin. (") a fost sv$r%ite de o persoan care poart( fr drept( nifor'e sa se'ne distinctive ale nei a torit!i p &lice( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( *26( (1) @ stragerea ori distr gerea n i *nscris care se afl *n pstrarea ori *n de!inerea nei persoane din cele prevz te *n art. 165 sa art. 164 alin. (") se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") /ac fapta este sv$r%it de n f nc!ionar p &lic *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( li'itele speciale ale pedepsei se 'a.oreaz c o trei'e. ()) Tentativa se pedepse%te.

Su&tra#erea &au di&tru#erea de <n&$ri&uri

18" Ruperea de &i#ilii

Art( *37( (1) ,nlt rarea ori distr gerea n i sigili legal aplicat se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") /ac fapta a fost sv$r%it de c stode( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 l ni la " ani sa a'enda. Art( *3)( (1) @ stragerea n i & n care este legal sec+estrat se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") /ac fapta a fost sv$r%it de c stode( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 l ni la " ani sa a'enda. CAPITOLUL II In/ra$'iuni privind /rontiera de &tat

Su&tra#erea de &u0 &e$?e&tru

Tre$erea /rauduloa&% a /rontierei de &tat

Art( *3*( (1) Intrarea sa ie%irea din !ar prin trecerea ilegal a frontierei de stat a 7o'$niei se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") /ac fapta prevz t *n alin. (1) a fost sv$r%it: a) *n scop l s stragerii de la tragerea la rsp ndere penal sa de la e-ec tarea nei pedepse ori a nei 's ri ed cative( privative de li&ertate; &) de ctre n strin declarat indezira&il ori cr ia i0a fost interzis *n orice 'od drept l de intrare sa de %edere *n !ar( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani. ()) Tentativa se pedepse%te. (2) >apta prevz t *n alin. (1)( sv$r%it de o victi' a trafic l i de persoane sa de 'inori( n se pedepse%te. Art( *3,( (1) 7acolarea( *ndr 'area( cl zirea( transportarea( transferarea sa adpostirea nei persoane( *n scop l trecerii fra d loase a frontierei de stat a 7o'$niei( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani.

Tra/i$ul de mi#ran'i

18)

(") C$nd fapta a fost sv$r%it: a) *n scop l de a o&!ine( direct sa indirect( n folos patri'onial; &) prin 'i.loace care p n *n pericol via!a( integritatea sa sntatea 'igrant l i; c) prin s p nerea 'igrant l i la trata'ente in 'ane sa degradante( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) Tentativa se pedepse%te.
:a$ilitarea 8ederii ile#ale <n Rom nia

Art( *3.( (1) >apta persoanei care faciliteaz( prin orice 'i.loace( r'$nerea ilegal pe teritori l 7o'$niei a nei persoane( victi' a nei infrac!i ni de trafic de persoane( de 'inori sa de 'igran!i( care n are cet!enia ro'$n %i nici do'icili l *n 7o'$nia( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. /ac 'i.loc l folosit constit ie prin el *ns %i o infrac!i ne( se aplic reg lile privind conc rs l de infrac!i ni. (") C$nd fapta a fost sv$r%it: a) *n scop l de a o&!ine( direct sa indirect( n folos patri'onial; &) de ctre n f nc!ionar p &lic aflat *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) C$nd faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") s nt sv$r%ite c privire la n alt strin aflat ilegal pe teritori l 7o'$niei( li'itele speciale ale pedepsei se red c c o trei'e. Art( *32( @ stragerea de la e-ec tarea o&liga!iilor instit ite de a torit!ile co'petente( de ctre strin l fa! de care s0a disp s 's ra *ndeprtrii de pe teritori l 7o'$niei( ori a fost disp s interzicerea drept l i de %edere( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end.

Su&tra#erea de la m%&urile de <ndep%rtare de pe teritoriul Rom niei

182

TITLUL I; IN:RACIUNI CONTRA >N:!PTUIRII AUSTIIEI


Nedenun'area

Art( *33( (1) >apta persoanei care( l $nd c no%tin! de co'iterea nei fapte prevz te de legea penal contra vie!ii sa care a av t ca r'are 'oartea nei persoane( n *n%tiin!eaz de *ndat a torit!ile( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la " ani sa c a'end. (") #eden n!area sv$r%it de n 'e'&r de fa'ilie n se pedepse%te. ()) # se pedepse%te persoana care( *nainte de p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale *'potriva nei persoane pentr sv$r%irea faptei neden n!ate( *nc no%tin!eaz a torit!ile co'petente despre aceasta sa care( c+iar d p p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale( a *nlesnit tragerea la rsp ndere penal a a tor l i sa a participan!ilor. Art( *34( (1) > nc!ionar l p &lic care( l $nd c no%tin! de sv$r%irea nei fapte prevz te de legea penal *n legt r c servici l *n cadr l cr ia *%i *ndepline%te sarcinile( o'ite sesizarea de *ndat a organelor de r'rire penal( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. (") C$nd fapta este sv$r%it din c lp( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) l ni la n an sa a'enda. Art( *35( (1) @esizarea penal( fc t prin den n! sa pl$ngere( c privire la e-isten!a nei fapte prevz te de legea penal ori *n legt r c sv$r%irea nei ase'enea fapte de ctre o an 'it persoan( c nosc$nd c aceasta este nereal( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") Prod cerea sa ticl irea de pro&e nereale( *n scop l de a dovedi e-isten!a nei fapte prevz te de legea penal ori sv$r%irea acesteia de ctre o an 'it persoan( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. ()) # se pedepse%te persoana care a sv$r%it ind cerea *n eroare a organelor . diciare( dac declar( *nainte de re!inerea( arestarea sa de p nerea *n 'i%care

Omi&iunea &e&i-%rii

Indu$erea <n eroare a or#anelor 1udi$iare

184

a ac!i nii penale *'potriva cel i fa! de care s0a fc t den n! l sa pl$ngerea ori s0a prod s pro&ele( c den n! l( pl$ngerea sa pro&ele s nt nereale.
:avori-area /%ptuitorului

Art( *36( (1) A. tor l dat fpt itor l i *n scop l *'piedicrii sa *ngre nrii cercetrilor *ntr0o ca z penal( tragerii la rsp ndere penal( e-ec trii nei pedepse sa 's ri privative de li&ertate( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end. (") Pedeapsa aplicat favorizator l i n poate fi 'ai 'are dec$t pedeapsa prevz t de lege pentr fapta sv$r%it de a tor. ()) >avorizarea sv$r%it de n 'e'&r de fa'ilie n se pedepse%te. Art( *47( (1) Pri'irea( do&$ndirea( transfor'area ori *nlesnirea valorificrii n i & n( de ctre o persoan care( fie a c nosc t( fie a prevz t din *'pre. rrile concrete( c acesta provine din sv$r%irea nei fapte prevz te de legea penal( c+iar fr a c noa%te nat ra acesteia( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end. (") Pedeapsa aplicat tin itor l i n poate fi 'ai 'are dec$t pedeapsa prevz t de lege pentr fapta sv$r%it de a tor. ()) Tin irea sv$r%it de n 'e'&r de fa'ilie n se pedepse%te. Art( *4)( (1) Persoana care( fiind avertizat as pra consecin!elor faptei sale: a) *'piedic( fr drept( organ l de r'rire sa instan!a s efect eze( *n condi!iile legii( n act proced ral; &) ref z s p n la dispozi!ia organ l i de r'rire penal( instan!ei sa . dector l i sindic( *n tot sa *n parte( datele( infor'a!iile( *nscris rile sa & n rile de!in te( care i0a fost solicitate *n 'od e-plicit( *n condi!iile legii( *n vederea sol !ionrii nei ca ze( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end.

T%inuirea

O0&tru$'ionarea 1u&ti'iei

185

(") /ispozi!iile alin. (1) n se aplic *n caz l persoanei r'rite sa . decate pentr infrac!i nea care for'eaz o&iect l proces l i penal.
In/luen'area de$lara'iilor

Art( *4*( (1) ,ncercarea de a deter'ina sa deter'inarea nei persoane( indiferent de calitatea acesteia( prin cor pere( prin constr$ngere ori prin alt fapt c efect vdit inti'idant( sv$r%it as pra sa ori as pra n i 'e'&r de fa'ilie al acesteia( s n sesizeze organele de r'rirepenal( s n dea declara!ii( s *%i retrag declara!iile( s dea declara!ii 'incinoase ori s n prezinte pro&e( *ntr0o ca z penal( civil sa *n orice alt proced r . diciar( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. /ac act l de inti'idare sa cor pere constit ie prin el *ns %i o infrac!i ne( se aplic reg lile privind conc rs l de infrac!i ni. (") # constit ie infrac!i ne *n!elegerea patri'onial dintre infractor %i persoana vt'at( intervenit *n caz l infrac!i nilor pentr care ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngere preala&il sa pentr care intervine *'pcarea. Art( *4,( (1) >apta 'artor l i care( *ntr0o ca z penal( civil sa *n orice alt proced r *n care se asc lt 'artori( face afir'a!ii 'incinoase( ori n sp ne tot ce %tie *n legt r c faptele sa *'pre. rrile esen!iale c privire la care este *ntre&at( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") 3rt ria 'incinoas sv$r%it: a) de n 'artor c identitate prote.at ori aflat *n Progra' l de protec!ie a 'artorilor; &) de n investigator s & acoperire; c) de o persoan care *ntoc'e%te n raport de e-pertiz( ori de n interpret; d) *n legt r c o fapt pentr care legea prevede pedeapsa deten!i nii pe via! ori *nc+isoarea de 18 ani sa 'ai 'are( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. ()) A tor l n se pedepse%te dac *%i retrage 'rt ria( *n ca zele penale *nainte de re!inere( arestare

M%rturia min$inoa&%

186

sa de p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale( ori *n alte ca ze *nainte de a se fi pron n!at o +otr$re sa de a se fi dat o alt sol !ie( ca r'are a 'rt riei 'incinoase.
R%-0unarea pentru a1utorul dat 1u&ti'iei

Art( *4.( @v$r%irea nei infrac!i ni *'potriva nei persoane ori a n i 'e'&r de fa'ilie al acesteia( pe 'otiv c a sesizat organele de r'rire penal( a dat declara!ii ori a prezentat pro&e *ntr0o ca z penal( civil sa *n orice alt proced r dintre cele prevz te *n art. "6)( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne ale crei li'ite speciale se 'a.oreaz c o trei'e. Art( *42( (1) @ stragerea( distr gerea( re!inerea( asc nderea ori alterarea de 'i.loace 'ateriale de pro& sa de *nscris ri( *n scop l de a *'piedica aflarea adevr l i *ntr0o proced r . diciar( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la 4 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz *'piedicarea( *n orice alt 'od( ca n *nscris necesar sol !ionrii nei ca ze( e'is de ctre n organ . diciar sa adresat acest ia s a. ng la destinatar. Art( *43( >apta persoanei care( pe d rata nei proced ri . diciare *n c rs( face declara!ii p &lice nereale referitoare la sv$r%irea( de ctre . dector sa de organele de r'rire penal( a nei infrac!i ni sa a nei a&ateri disciplinare grave legat de instr 'entarea respectivei ca ze( *n scop l de a le infl en!a sa inti'ida( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. Art( *44( (1) /iv lgarea( fr drept( de infor'a!ii confiden!iale privind data( ti'p l( loc l( 'od l sa 'i.loacele prin care r'eaz s se ad'inistreze o pro&( de ctre n 'agistrat sa n alt f nc!ionar p &lic care a l at c no%tin! de acestea *n virt tea f nc!iei( dac prin aceasta poate fi *ngre nat sa *'piedicat r'rirea penal( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end.

Su&tra#erea &au di&tru#erea de pro0e ori de <n&$ri&uri

Pre&iuni a&upra 1u&ti'iei

Compromiterea intere&elor 1u&ti'iei

18<

(") /ezvl irea( fr drept( de 'i.loace de pro& sa de *nscris ri oficiale dintr0o ca z penal( *nainte de a se disp ne o sol !ie de netri'itere *n . decat ori de sol !ionare definitiv a ca zei( de ctre n f nc!ionar p &lic care a l at c no%tin! de acestea *n virt tea f nc!iei( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la n an sa c a'end. ()) /ezvl irea( fr drept( de infor'a!ii dintr0o ca z penal( de ctre n 'artor( e-pert sa interpret( at nci c$nd aceast interdic!ie este i'p s de legea de proced r penal( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la n an sa c a'end. (2) # constit ie infrac!i ne fapta prin care s nt div lgate ori dezvl ite acte sa activit!i vdit ilegale co'ise de a torit!i *ntr0o ca z penal.
>n$%l$area &olemnit%'ii 8edin'ei

Art( *45( ,ntre& in!area de c vinte ori gest ri .ignitoare sa o&scene( de nat r s pert r&e activitatea instan!ei( de ctre o persoan care particip sa asist la o proced r care se desf%oar *n fa!a instan!ei( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la ) l ni sa c a'end. Art( *46( (1) A'enin!area( lovirea sa alte violen!e( vt'area corporal( lovirile sa vt'rile ca zatoare de 'oarte ori o'or l( sv$r%ite *'potriva n i . dector sa proc ror aflat *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne( ale crei li'ite speciale se 'a.oreaz c . 'tate. (") @v$r%irea nei infrac!i ni *'potriva n i . dector sa proc ror ori *'potriva & n rilor acest ia( *n scop de inti'idare sa de rz& nare( *n legt r c e-ercitarea atri& !iilor de servici ( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne ale crei li'ite speciale se 'a.oreaz c . 'tate. ()) C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz faptele co'ise *n condi!iile alin. (")( dac privesc n 'e'&r de fa'ilie al . dector l i sa al proc ror l i. (2) /ispozi!iile alin. (1) 0 ()) se aplic *n 'od coresp nztor %i faptelor co'ise *'potriva n i avocat *n legt r c e-ercitarea profesiei.

Ultra1ul 1udi$iar

18A Cer$etarea a0u-iv%

Art( *57( (1) ,ntre& in!area de pro'isi ni( a'enin!ri sa violen!e *'potriva nei persoane r'rite sa . decate *ntr0o ca z penal( de ctre n organ de cercetare penal( n proc ror sa n . dector( pentr a o deter'ina s dea ori s n dea declara!ii( s dea declara!ii 'incinoase ori s *%i retrag declara!iile( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz prod cerea( falsificarea ori ticl irea de pro&e nereale de ctre n organ de cercetare penal( n proc ror sa n . dector. Art( *5)( (1) @ p nerea nei persoane la e-ec tarea nei pedepse( 's ri de sig ran! sa ed cative *n alt 'od dec$t cel prevz t de dispozi!iile legale se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic. (") @ p nerea la trata'ente degradante ori in 'ane a nei persoane aflate *n stare de re!inere( de!inere ori *n e-ec tarea nei 's ri de sig ran! sa ed cative( privative de li&ertate( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic. Art( *5*( (1) >apta f nc!ionar l i p &lic( care *ndepline%te o f nc!ie ce i'plic e-erci!i l a torit!ii de stat( sa a altei persoane care ac!ioneaz la instigarea sa c consi'!'$nt l e-pres ori tacit al acest ia( de a provoca nei persoane p ternice s ferin!e fizice ori psi+ice: a) *n scop l o&!inerii de la aceast persoan sa de la o ter! persoan infor'a!ii sa declara!ii; &) *n scop l pedepsirii ei pentr n act pe care aceasta sa o ter! persoan l0a co'is ori este &n it c l0a co'is; c) *n scop l de a o inti'ida sa de a face presi ni as pra ei ori de a inti'ida sa a face presi ni as pra nei ter!e persoane;

Supunerea la rele tratamente

Tortura

118

d) pe n 'otiv &azat pe orice for' de discri'inare( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /ac fapta prevz t *n alin. (1) a av t ca r'are o vt'are corporal( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) Tort ra ce a av t ca r'are 'oartea victi'ei se pedepse%te c *nc+isoarea de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) Tentativa la infrac!i nea prevz t *n alin. (1) se pedepse%te. (4) #icio *'pre. rare e-cep!ional( oricare ar fi ea( fie c este vor&a de stare de rz&oi sa de a'enin!ri c rz&oi l( de insta&ilitate politic intern sa de orice alt stare de e-cep!ie( n poate fi invocat pentr a . stifica tort ra. /e ase'enea( n poate fi invocat ordin l s perior l i ori al nei a torit!i p &lice. (5) # constit ie tort r d rerea sa s ferin!ele ce rez lt e-cl siv din sanc!i ni legale %i care s nt inerente acestor sanc!i ni sa s nt ocazionate de ele.
Repre&iunea nedreapt%

Art( *5,( (1) >apta de a p ne *n 'i%care ac!i nea penal( de a l a o 's r preventiv neprivativ de li&ertate ori de a tri'ite *n . decat o persoan( %tiind c este nevinovat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) l ni la ) ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic. (") 7e!inerea sa arestarea ori conda'narea nei persoane( %tiind c este nevinovat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic. Art( *5.( (1) >apta avocat l i sa a reprezentant l i nei persoane care( *n *n!elegere fra d loas c o persoan c interese contrare *n aceea%i ca z( *n cadr l nei proced ri . diciare sa notariale( vat' interesele client l i sa ale persoanei reprezentate( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz *n!elegerea fra d loas *ntre avocat sa reprezentant l

A&i&ten'a 8i repre-entarea neloial%

111

nei persoane %i n ter! interesat de sol !ia ce se va pron n!a *n ca z( *n scop l vt'rii intereselor client l i sa ale persoanei reprezentate. ()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.
Evadarea

Art( *52( (1) =vadarea din starea legal de re!inere sa de de!inere se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani. (") C$nd evadarea este sv$r%it prin folosire de violen!e sa ar'e( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) @e consider evadare: a) neprezentarea ne. stificat a persoanei conda'nate( la loc l de de!inere( la e-pirarea perioadei *n care s0a aflat legal *n stare de li&ertate; &) prsirea( fr a torizare( de ctre persoana conda'nat( a loc l i de ' nc( aflat *n e-terior l loc l i de de!inere. (2) Pedeapsa aplicat pentr infrac!i nea de evadare se ada g la rest l r'as nee-ec tat din pedeaps la data evadrii. (4) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n alin. (1) %i alin. (") se pedepse%te. Art( *53( (1) ,nlesnirea prin orice 'i.loace a evadrii se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") ,nlesnirea evadrii: a) sv$r%it prin folosire de violen!e( ar'e( s &stan!e narcotice sa paralizante; &) a do sa 'ai ' ltor persoane *n aceea%i *'pre. rare; c) nei persoane re!in te sa arestate pentr o infrac!i ne sanc!ionat de lege c pedeapsa deten!i nii pe via! ori c pedeapsa *nc+isorii de 18 ani sa 'ai 'are( ori conda'nate la o astfel de pedeaps( se sanc!ioneaz c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) /ac faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") s nt sv$r%ite de o persoan care avea *ndatorirea de a0l pzi pe cel re!in t sa de!in t( li'itele speciale ale

>nle&nirea evad%rii

11"

pedepsei se 'a.oreaz c o trei'e. (2) ,nlesnirea evadrii( sv$r%it din c lp( de ctre o persoan care avea *ndatorirea de a0l pzi pe cel care a evadat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) l ni la " ani. (4) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n alin. (1) ()) se pedepse%te.
Nere&pe$tarea ?ot%r rilor 1ude$%tore8ti

Art( *54( (1) #erespectarea nei +otr$ri . dectore%ti sv$r%it prin: a) *'potrivirea la e-ec tare( prin op nerea de rezisten! fa! de organ l de e-ec tare; &) ref z l organ l i de e-ec tare de a p ne *n aplicare o +otr$re . dectoreasc( prin care este o&ligat s *ndeplineasc n an 'it act; c) ref z l de a spri.ini organ l de e-ec tare *n p nerea *n aplicare a +otr$rii( de ctre persoanele care a aceast o&liga!ie confor' legii; d) nee-ec tarea +otr$rii . dectore%ti( prin care s0a disp s reintegrarea *n ' nc a n i salariat; e) nee-ec tarea +otr$rii . dectore%ti privind plata salariilor *n ter'en de 14 zile de la data cererii de e-ec tare adresate anga.ator l i de ctre partea interesat; f) nerespectarea +otr$rilor . dectore%ti privind sta&ilirea( plata( act alizarea %i recalc larea pensiilor; g) *'piedicarea nei persoane de a folosi( *n tot sa *n parte( n i'o&il de!in t *n &aza nei +otr$ri . dectore%ti( de ctre cel cr ia *i este opoza&il +otr$rea( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") ,n caz l faptelor prevz te *n lit. d) 0 g)( ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( *55( (1) @ stragerea de la nee-ec tarea confor' legii a co'ple'entare ori accesorii( sa a 's prevz te *n art. 18< lit. &) %i lit. c)( de e-ec tare ori nei pedepse rii de sig ran! ctre persoana

Nee9e$utarea &an$'iunilor penale

11)

fizic fa! de care s0a disp s aceste sanc!i ni( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end( dac fapta n constit ie o infrac!i ne 'ai grav. (") @ stragerea de la e-ec tarea nei 's ri ed cative privative de li&ertate prin prsirea fr drept a centr l i ed cativ sa a centr l i de deten!ie( ori prin neprezentarea d p e-pirarea perioadei *n care s0a aflat legal *n stare de li&ertate( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. ()) #ee-ec tarea( de ctre 'andatar sa ad'inistrator( a pedepselor co'ple'entare aplicate nei persoane . ridice dintre cele prevz te *n art. 121 se pedepse%te c a'end.

TITLUL ; IN:RACIUNI DE CORUPIE "I DE SER;ICIU


CAPITOLUL I In/ra$'iuni de $orup'ie
Luarea de mit%

Art( *56( (1) >apta f nc!ionar l i p &lic care( direct sa indirect( pentr sine sa pentr alt l( pretinde ori pri'e%te &ani sa alte foloase care n i se c vin( ori accept pro'isi nea nor astfel de foloase( *n legt r c *ndeplinirea( ne*ndeplinirea ori *nt$rzierea *ndeplinirii n i act ce intr *n *ndatoririle sale de servici ( sa *n legt r c *ndeplinirea n i act contrar acestor *ndatoriri( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic sa de a e-ercita profesia sa activitatea *n e-ec tarea creia a sv$r%it fapta. (") >apta prevz t *n alin. (1)( sv$r%it de na dintre persoanele artate *n art. 164 alin. (")( constit ie infrac!i ne n 'ai c$nd este co'is *n legt r c ne*ndeplinirea( *nt$rzierea *ndeplinirii n i act privitor la *ndatoririle sale legale sa *n legt r c efect area n i act contrar acestor *ndatoriri.

112

()) Hanii( valorile sa orice alte & n ri pri'ite s nt s p se confiscrii( iar c$nd acestea n se 'ai gsesc( se disp ne confiscarea prin ec+ivalent.
Darea de mit%

Art( *67( (1) Pro'isi nea( oferirea sa darea de &ani ori alte foloase( *n condi!iile artate *n art. "<A( se pedepsesc c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") >apta prevz t *n alin. (1) n constit ie infrac!i ne at nci c$nd 'it itor l a fost constr$ns prin orice 'i.loace de ctre cel care a l at 'ita. ()) 3it itor l n se pedepse%te dac den n! fapta 'ai *nainte ca organ l de r'rire penal s fi fost sesizat c privire la aceasta. (2) Hanii( valorile sa orice alte & n ri date se restit ie persoanei care le0a dat( dac acestea a fost date *n caz l prevz t *n alin. (") sa date d p den n! l prevz t *n alin. ()). (4) Hanii( valorile sa orice alte & n ri oferite sa date s nt s p se confiscrii( iar c$nd acestea n se 'ai gsesc( se disp ne confiscarea prin ec+ivalent. Art( *6)( (1) Pretinderea( pri'irea ori acceptarea pro'isi nii de &ani sa alte foloase( direct sa indirect( pentr sine sa pentr alt l( sv$r%it de ctre o persoan care are infl en! sa las s se cread c are infl en! as pra n i f nc!ionar p &lic %i care pro'ite c *l va deter'ina pe acesta s *ndeplineasc( s n *ndeplineasc( s rgenteze ori s *nt$rzie *ndeplinirea n i act ce intr *n *ndatoririle sale de servici sa s *ndeplineasc n act contrar acestor *ndatoriri( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") Hanii( valorile sa orice alte & n ri pri'ite s nt s p se confiscrii( iar c$nd acestea n se 'ai gsesc( se disp ne confiscarea prin ec+ivalent. Art( *6*( (1) Pro'isi nea( oferirea sa darea de &ani sa alte foloase( direct sa indirect( nei persoane care are infl en! sa las s se cread c are infl en! as pra n i f nc!ionar p &lic( pentr a0l deter'ina pe acesta s *ndeplineasc( s n *ndeplineasc( s rgenteze ori s *nt$rzie *ndeplinirea n i act ce intr *n

Tra/i$ul de in/luen'%

Cump%rarea de in/luen'%

114

*ndatoririle sale de servici sa s *ndeplineasc n act contrar acestor *ndatoriri( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") >pt itor l n se pedepse%te dac den n! fapta 'ai *nainte ca organ l de r'rire penal s fi fost sesizat c privire la aceasta. ()) Hanii( valorile sa orice alte & n ri se restit ie persoanei care le0a dat( dac a fost date d p den n! l prevz t *n alin. ("). (2) Hanii( valorile sa orice alte & n ri date sa oferite s nt s p se confiscrii( iar dac acestea n se 'ai gsesc( se disp ne confiscarea prin ec+ivalent.
:apte &%v r8ite de $%tre mem0rii in&tan'elor de ar0itra1 &au <n le#%tur% $u a$e8tia

Art( *6,( /ispozi!iile art. "<A %i art. "A8 se aplic *n 'od coresp nztor %i persoanelor care( pe &aza n i acord de ar&itra.( s nt c+e'ate s pron n!e o +otr$re c privire la n litigi ce le este dat spre sol !ionare de ctre pr!ile la acest acord( indiferent dac proced ra ar&itral se desf%oar *n &aza legii ro'$ne ori *n &aza nei alte legi. Art( *6.( Prevederile prezent l i capitol se aplic *n privin!a r'toarelor persoane( dac( prin tratatele interna!ionale la care 7o'$nia este parte( n se disp ne altfel: a) f nc!ionarilor sa persoanelor care *%i desf%oar activitatea pe &aza n i contract de ' nc ori altor persoane care e-ercit atri& !ii si'ilare *n cadr l nei organiza!ii p &lice interna!ionale la care 7o'$nia este parte; &) 'e'&rilor ad nrilor parla'entare ale organiza!iilor interna!ionale la care 7o'$nia este parte; c) f nc!ionarilor sa persoanelor care *%i desf%oar activitatea pe &aza n i contract de ' nc ori altor persoane care e-ercit atri& !ii si'ilare( *n cadr l Co' nit!ilor = ropene; d) persoanelor care e-ercit f nc!ii . ridice *n cadr l instan!elor interna!ionale a cror co'peten! este acceptat de 7o'$nia( prec ' %i f nc!ionarilor de la grefele acestor instan!e; e) f nc!ionarilor n i stat strin;

:apte &%v r8ite de $%tre /un$'ionari &tr%ini &au <n le#%tur% $u a$e8tia

115

f) 'e'&rilor ad nrilor parla'entare sa ad'inistrative ale n i stat strin.

CAPITOLUL II In/ra$'iuni de &ervi$iu


Delapidarea

Art( *62( (1) ,ns %irea( folosirea sa traficarea( de ctre n f nc!ionar p &lic( *n interes l s ori pentr alt l( de &ani( valori sa alte & n ri pe care le gestioneaz sa le ad'inistreaz( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic. (") Tentativa se pedepse%te. Art( *63( (1) ,ntre& in!area de e-presii .ignitoare fa! de o persoan( de ctre cel aflat *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la 5 l ni sa c a'end. (") A'enin!area ori lovirea sa alte violen!e sv$r%ite *n condi!iile alin. (1) se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr acea infrac!i ne( ale crei li'ite speciale se 'a.oreaz c o trei'e. Art( *64( (1) >apta f nc!ionar l i p &lic care( *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( n *ndepline%te n act sa *l *ndepline%te *n 'od defect os %i prin aceasta ca zeaz o pag & ori o vt'are a drept rilor sa intereselor legiti'e ale nei persoane fizice sa ale nei persoane . ridice( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i fapta f nc!ionar l i p &lic care( *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( *ngrde%te e-ercitarea n i drept al nei persoane( ori creeaz pentr aceasta o sit a!ie de inferioritate pe te'ei de ras( na!ionalitate( origine etnic( li'&( religie( se-( orientare se- al( apartenen! politic( avere( v$rst( diza&ilitate( &oal cronic necontagioas sa infec!ie DI?E@I/A.

Purtarea a0u-iv%

A0u-ul <n &ervi$iu

116 Ne#li1en'a <n &ervi$iu

Art( *65( + ,nclcarea din c lp( de ctre n f nc!ionar p &lic( a nei *ndatoriri de servici ( prin ne*ndeplinirea acesteia sa prin *ndeplinirea ei defect oas( dac prin aceasta se ca zeaz o pag & ori o vt'are a drept rilor sa intereselor legiti'e ale nei persoane fizice sa ale nei persoane . ridice( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. Art( *66( (1) >apta f nc!ionar l i p &lic care( *n scop l de a *ndeplini( a n *ndeplini( a rgenta ori a *nt$rzia *ndeplinirea n i act privitor la *ndatoririle sale de servici ( sa *n scop l de a face n act contrar acestor *ndatoriri( pretinde ori o&!ine favor ri de nat r se- al de la o persoan interesat direct sa indirect de efectele acel i act de servici ( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic sa de a e-ercita profesia ori activitatea *n e-ec tarea creia a sv$r%it fapta. (") Pretinderea sa o&!inerea de favor ri de nat r se- al( de ctre n f nc!ionar p &lic care se prevaleaz sa profit de o sit a!ie de a toritate ori de s perioritate as pra victi'ei( ce dec rge din f nc!ia de!in t( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic sa de a e-ercita profesia sa activitatea *n e-ec tarea creia a sv$r%it fapta. Art( ,77( >apta f nc!ionar l i p &lic care( *n ti'p l servici l i( *ndepline%te n act ce n intr *n atri& !iile sale( dac prin aceasta s0a prod s na dintre r'rile prevz te *n art. "A6( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end. Art( ,7)( (1) >apta f nc!ionar l i p &lic care( *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( a *ndeplinit n act ori a participat la l area nei decizii prin care s0a o&!in t( direct sa indirect( n folos patri'onial( pentr sine( pentr so! l s ( pentr o r d ori pentr n afin p$n la grad l II incl siv( sa pentr o alt persoan c care s0a aflat *n raport ri co'erciale ori de ' nc *n lti'ii 4

:olo&irea a0u-iv% a /un$'iei <n &$op &e9ual

U-urparea /un$'iei

Con/li$tul de intere&e

11<

ani( sa din partea creia a &eneficiat ori &eneficiaz de foloase de orice nat r( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii drept l i de a oc pa o f nc!ie p &lic. (") /ispozi!iile alin. (1) n se aplic *n caz l e'iterii( apro&rii sa adoptrii actelor nor'ative.
;iolarea &e$retului $ore&ponden'ei

Art( ,7*( (1) /esc+iderea( s stragerea( distr gerea sa re!inerea( fr drept( a nei coresponden!e adresate alt ia prec ' %i div lgarea fr drept a con!in t l i nei ase'enea coresponden!e( c+iar at nci c$nd aceasta a fost tri'is desc+is ori a fost desc+is din gre%eal( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") Interceptarea( fr drept( a nei convor&iri sa a nei co' nicri efect ate prin telefon sa prin orice 'i.loc electronic de co' nica!ii se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. ()) /ac faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a fost sv$r%ite de n f nc!ionar p &lic care are o&liga!ia legal de a respecta secret l profesional %i confiden!ialitatea infor'a!iilor la care are acces( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea nor drept ri. (2) /iv lgarea( dif zarea( prezentarea sa trans'iterea( ctre o alt persoan sa ctre p &lic( fr drept( a con!in t l i nei convor&iri sa co' nicri interceptate( c+iar *n caz l *n care fpt itor l a l at c no%tin! de aceasta din gre%eal sa din *nt$'plare( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (4) # constit ie infrac!i ne fapta sv$r%it: a) dac fpt itor l s rprinde sv$r%irea nei infrac!i ni sa contri& ie la dovedirea sv$r%irii nei infrac!i ni; &) dac s rprinde fapte de interes p &lic( care a se'nifica!ie pentr via!a co' nit!ii %i a cror div lgare prezint avanta.e p &lice 'ai 'ari dec$t pre. dici l prod s persoanei vt'ate. (5) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate.

11A Divul#area in/orma'iilor &e$rete de &tat

Art( ,7,( (1) /iv lgarea( fr drept( a nor infor'a!ii secrete de stat( de ctre cel care le c noa%te datorit atri& !iilor de servici ( dac prin aceasta s nt afectate interesele nei persoane . ridice dintre cele prevz te *n art.165( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /e!inerea( fr drept( *n afara *ndatoririlor de servici ( a n i doc 'ent ce con!ine infor'a!ii secrete de stat( dac poate afecta activitatea neia dintre persoanele . ridice prevz te *n art. 165( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. ()) Persoana care de!ine n doc 'ent ce con!ine infor'a!ii secrete de stat( care poate afecta activitatea neia dintre persoanele . ridice prevz te *n art. 165( n se pedepse%te dac pred de *ndat doc 'ent l la organ l sa instit !ia e'itent. Art( ,7.( (1) /iv lgarea( fr drept( a nor infor'a!ii secrete de servici sa care n s nt destinate p &licit!ii( de ctre cel care le c noa%te datorit atri& !iilor de servici ( dac prin aceasta s nt afectate interesele sa activitatea nei persoane( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. (") /iv lgarea( fr drept( a nor infor'a!ii secrete de servici sa care n s nt destinate p &licit!ii( de ctre cel care ia c no%tin! de acestea( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la n an sa c a'end. ()) /ac( r'are a faptei prevz te *n alin. (1) %i alin. (")( s0a sv$r%it o infrac!i ne *'potriva investigator l i s & acoperire( a 'artor l i prote.at sa a persoanei incl se *n Progra' l de protec!ie a 'artorilor( pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani( iar dac s0a co'is c inten!ie o infrac!i ne contra vie!ii( pedeapsa este *nc+isoarea de la 4 la 1" ani. Art( ,72( (1) #egli.en!a care are drept r'are distr gerea( alterarea( pierderea sa s stragerea n i doc 'ent ce con!ine infor'a!ii secrete de stat( prec ' %i negli.en!a care a prile. it altei persoane aflarea nei

Divul#area in/orma'iilor &e$rete de &ervi$iu &au nepu0li$e

Ne#li1en'a <n p%&trarea in/orma'iilor

1"8

ase'enea infor'a!ii( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz faptele prevz te *n art. )8) alin. (1) %i art. )82( dac a fost sv$r%ite din c lp.
O0'inerea ile#al% de /onduri

Art( ,73( (1) >olosirea ori prezentarea de doc 'ente sa date false( ine-acte ori inco'plete( pentr pri'irea apro&rilor sa garan!iilor necesare acordrii finan!rilor o&!in te sa garantate din fond ri p &lice( dac are ca rez ltat o&!inerea pe nedrept a acestor fond ri( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") Tentativa se pedepse%te. Art( ,74( (1) @c+i'&area destina!iei fond rilor &ne%ti ori a res rselor 'ateriale alocate nei a torit!i p &lice sa instit !ii p &lice( fr respectarea prevederilor legale( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i sc+i'&area( fr respectarea prevederilor legale( a destina!iei fond rilor provenite din finan!rile o&!in te sa garantate din fond ri p &lice. ()) Tentativa se pedepse%te. Art( ,75( (1) /ispozi!iile art. "<A0"A" %i ale art. "A60)81 privitoare la f nc!ionarii p &lici se aplic *n 'od coresp nztor %i faptelor sv$r%ite de ctre sa *n legt r c persoanele care e-ercit( per'anent sa te'porar( c sa fr o re' nera!ie( o *nsrcinare de orice nat r *n servici l nei persoane fizice dintre cele prevz te *n art. 164 alin. (") sa *n cadr l oricrei persoane . ridice. (") ,n acest caz( li'itele speciale ale pedepsei se red c c o trei'e. Art( ,76( /ac faptele prevz te *n art. "A4( art. "A6( art. "A<( art. )88( art. )8)( art. )82( art. )85 sa art. )86 a prod s consecin!e deose&it de grave( li'itele speciale ale pedepsei prevz te de lege se 'a.oreaz c . 'tate.

Deturnarea de /onduri

In/ra$'iuni de $orup'ie 8i de &ervi$iu $omi&e de alte per&oane

:aptele $are au produ& $on&e$in'e deo&e0it de #rave

1"1

TITLUL ;I IN:RACIUNI DE :ALS


CAPITOLUL I :al&i/i$area de monede= tim0re &au de alte valori
:al&i/i$area de monede

Art( ,)7( (1) >alsificarea de 'oned c valoare circ latorie se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz falsificarea nei 'onede( e'ise de ctre a torit!ile co'petente( *nainte de p nerea oficial *n circ la!ie a acesteia. ()) Tentativa se pedepse%te. Art( ,))( (1) >alsificarea de titl ri de credit( titl ri sa instr 'ente pentr efect area pl!ilor( sa a oricror altor titl ri ori valori ase'ntoare( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /ac fapta prevz t *n alin. (1) prive%te n instr 'ent de plat electronic( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) Tentativa se pedepse%te. Art( ,)*( (1) >alsificarea de ti'&re de orice fel( 'rci po%tale( plic ri po%tale( cr!i po%tale sa c poane rsp ns interna!ional( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") Tentativa se pedepse%te. Art( ,),( (1) P nerea *n circ la!ie a valorilor falsificate prevz te *n art. )18 )1"( prec ' %i pri'irea( de!inerea sa trans'iterea acestora( *n vederea p nerii lor *n circ la!ie( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea de falsificare prin care a fost prod se. (") P nerea *n circ la!ie a valorilor falsificate prevz te *n art. )18 )1"( sv$r%it de ctre a tor sa

:al&i/i$area de titluri de $redit &au in&trumente de plat%

:al&i/i$area de tim0re &au e/e$te po8tale

Punerea <n $ir$ula'ie de valori /al&i/i$ate

1""

n participant la infrac!i nea de falsificare( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea de falsificare prin care a fost prod se. ()) 7ep nerea *n circ la!ie a neia dintre valorile prevz te *n art. )18 )1"( de ctre o persoan care a constatat( lterior intrrii *n posesia acesteia( c este falsificat( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea de falsificare prin care a fost prod se( ale crei li'ite speciale se red c la . 'tate. (2) Tentativa se pedepse%te.
De'inerea de in&trumente <n vederea /al&i/i$%rii de valori

Art( ,).( (1) >a&ricarea( pri'irea( de!inerea sa trans'iterea de instr 'ente sa 'ateriale c scop l de a servi la falsificarea valorilor sa titl rilor prevz te *n art. )18( art. )11 alin.(1) %i art. )1" se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") >a&ricarea( pri'irea( de!inerea sa trans'iterea de ec+ipa'ente( incl siv +ardIare sa softIare( c scop l de a servi la falsificarea instr 'entelor de plat electronic( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. ()) # se pedepse%te persoana care( d p co'iterea vre neia dintre faptele prevz te *n alin. (1) sa alin. (")( *nainte de descoperirea acestora %i *nainte de a se fi trec t la sv$r%irea faptei de falsificare( pred instr 'entele sa 'aterialele de!in te a torit!ilor . diciare( ori *nc no%tin!eaz aceste a torit!i despre e-isten!a lor. Art( ,)2( (1) Confec!ionarea de 'oned a tentic prin folosirea de instala!ii sa 'ateriale destinate acest i scop( c *nclcarea condi!iilor sta&ilite de a torit!ile co'petente sa fr acord l acestora( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz p nerea *n circ la!ie a 'onedei confec!ionate *n condi!iile alin. (1)( prec ' %i pri'irea( de!inerea sa trans'iterea acesteia( *n vederea p nerii ei *n circ la!ie.

Emiterea /rauduloa&% de moned%

1") :al&i/i$area de valori &tr%ine

Art( ,)3( /ispozi!iile c prinse *n prezent l capitol se aplic %i *n caz l c$nd infrac!i nea prive%te 'onede( ti'&re( titl ri de valoare ori instr 'ente de plat e'ise *n strintate.

CAPITOLUL II :al&i/i$area in&trumentelor de autenti/i$are &au de mar$are


:al&i/i$area de in&trumente o/i$iale

Art( ,)4( (1) >alsificarea n i sigili ( a nei %ta'pile sa a n i instr 'ent de 'arcare de care se folosesc persoanele prevz te *n art. 165 sa persoanele fizice 'en!ionate *n art. 164 alin. (") se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") >alsificarea n i sigili ( a nei %ta'pile sa a n i instr 'ent de 'arcare de care se folosesc alte persoane dec$t cele prevz te *n alin. (1) se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. ()) Tentativa se pedepse%te. Art( ,)5( >olosirea instr 'entelor false prevz te *n art. )16 se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. Art( ,)6( /ispozi!iile c prinse *n prezent l capitol se aplic %i at nci c$nd fapta prive%te instr 'ente de a tentificare sa de 'arcare folosite de a torit!ile n i stat strin. CAPITOLUL III :al&uri <n <n&$ri&uri

:olo&irea in&trumentelor /al&e

:al&i/i$area de in&trumente de autenti/i$are &tr%ine

:al&ul material <n <n&$ri&uri o/i$iale

Art( ,*7( (1) >alsificarea n i *nscris oficial( prin contrafacerea scrierii ori a s &scrierii sa prin alterarea l i *n orice 'od( de nat r s prod c consecin!e . ridice( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani. (") >als l prevz t *n alin. (1)( sv$r%it de n f nc!ionar p &lic *n e-erci!i l atri& !iilor de servici ( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani %i

1"2

interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) @ nt asi'ilate *nscris rilor oficiale &iletele( tic+etele sa orice alte i'pri'ate prod ctoare de consecin!e . ridice. (2) Tentativa se pedepse%te.
:al&ul intele$tual

Art( ,*)( (1) >alsificarea n i *nscris oficial c prile. l *ntoc'irii acest ia( de ctre n f nc!ionar p &lic aflat *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( prin atestarea nor fapte sa *'pre. rri necoresp nztoare adevr l i ori prin o'isi nea c %tiin! de a insera nele date sa *'pre. rri( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") Tentativa se pedepse%te. Art( ,**( (1) >alsificarea n i *nscris s & se'nt r privat prin vre n l din 'od rile prevz te *n art. )"8 sa art. )"1( dac fpt itor l folose%te *nscris l falsificat ori *l *ncredin!eaz altei persoane spre folosire( *n vederea prod cerii nei consecin!e . ridice( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") Tentativa se pedepse%te. Art( ,*,( >olosirea n i *nscris oficial ori s & se'nt r privat( c nosc$nd c este fals( *n vederea prod cerii nei consecin!e . ridice( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end( c$nd *nscris l este oficial( %i c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end( c$nd *nscris l este s & se'nt r privat. Art( ,*.( (1) >alsificarea nei *nregistrri te+nice prin contrafacere( alterare ori prin deter'inarea atestrii nor *'pre. rri necoresp nztoare adevr l i sa o'isi nea *nregistrrii nor date sa *'pre. rri( dac a fost r'at de folosirea de ctre fpt itor a *nregistrrii( ori de *ncredin!area acesteia nei alte persoane spre folosire( *n vederea prod cerii nei consecin!e . ridice( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz folosirea nei *nregistrri te+nice falsificate *n vederea prod cerii

:al&ul <n <n&$ri&uri &u0 &emn%tur% privat%

U-ul de /al&

:al&i/i$area unei <nre#i&tr%ri te?ni$e

1"4

nei consecin!e . ridice. ()) Prin *nregistrare te+nic( *n sens l prezent l i articol( se *n!elege atestarea nei valori( gre t!i( 's ri ori a desf% rrii n i eveni'ent( realizat( *n tot sa *n parte( *n 'od a to'at( prin inter'edi l n i dispozitiv te+nic o'ologat( %i care este destinat a pro&a n an 'it fapt( *n vederea prod cerii de consecin!e . ridice.
:al&ul in/ormati$

Art( ,*2( >apta de a introd ce( 'odifica sa %terge( fr drept( date infor'atice ori de a restric!iona( fr drept( acces l la aceste date( rez lt$nd date necoresp nztoare adevr l i( *n scop l de a fi tilizate *n vederea prod cerii nei consecin!e . ridice( constit ie infrac!i ne %i se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( ,*3( /eclararea necoresp nztoare a adevr l i( fc t nei persoane dintre cele prevz te *n art. 164 sa nei nit!i *n care aceasta *%i desf%oar activitatea *n vederea prod cerii nei consecin!e . ridice( pentr sine sa pentr alt l( at nci c$nd( potrivit legii ori *'pre. rrilor( declara!ia fc t serve%te la prod cerea acelei consecin!e( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. Art( ,*4( (1) Prezentarea s & o identitate fals ori atri& irea nei ase'enea identit!i altei persoane( fc t nei persoane dintre cele prevz te *n art. 164 sa trans'ise nei nit!i *n care aceasta *%i desf%oar activitatea prin folosirea fra d loas a n i act ce serve%te la identificare( legiti'are ori la dovedirea strii civile sa a n i astfel de act falsificat( pentr a ind ce sa a 'en!ine *n eroare n f nc!ionar p &lic( *n vederea prod cerii nei consecin!e . ridice( pentr sine ori pentr alt l( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani. (") C$nd prezentarea s0a fc t prin *ntre& in!area identit!ii reale a nei persoane( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani. ()) ,ncredin!area n i act ce serve%te la identificare( legiti'are ori la dovedirea strii civile spre

:al&ul <n de$lara'ii

:al&ul privind identitatea

1"5

a fi folosit fr drept se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end.


In/ra$'iuni de /al& $omi&e <n le#%tur% $u autoritatea unui &tat &tr%in

Art( ,*5( /ispozi!iile c prinse *n prezent l capitol se aplic %i at nci c$nd fapta prive%te acte e'ise de o a toritate co'petent a n i stat strin sa de o organiza!ie interna!ional instit it printr0 n tratat la care 7o'$nia este parte( sa declara!ii ori o identitate as 'ate *n fa!a acesteia.

TITLUL ;II IN:RACIUNI CONTRA SIGURANEI PUELICE


CAPITOLUL I In/ra$'iuni $ontra &i#uran'ei $ir$ula'iei pe $%ile /erate
Ne<ndeplinirea <ndatoririlor de &ervi$iu &au <ndeplinirea lor de/e$tuoa&%

Art( ,*6( (1) #e*ndeplinirea *ndatoririlor de servici sa *ndeplinirea lor defect oas( de ctre anga.a!ii care gestioneaz infrastr ct ra feroviar( ori a operatorilor de transport( interven!ie sa 'anevr( dac prin aceasta se p ne *n pericol sig ran!a circ la!iei 'i.loacelor de transport( interven!ie sa 'anevr pe calea ferat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") /ac fapta a av t ca r'are n accident de cale ferat( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani. Art( ,,7( (1) #e*ndeplinirea *ndatoririlor de servici sa *ndeplinirea lor defect oas( din c lp( de ctre anga.a!ii care gestioneaz infrastr ct ra feroviar( ori a operatorilor de transport( interven!ie sa 'anevr( dac prin aceasta se p ne *n pericol sig ran!a 'i.loacelor de transport( interven!ie sa 'anevr pe calea ferat( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. (") C$nd fapta a av t ca r'are n accident de cale ferat( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani.

Ne<ndeplinirea <ndatoririlor de &ervi$iu &au <ndeplinirea lor de/e$tuoa&% din $ulp%

1"6 P%r%&irea po&tului 8i pre-en'a la &ervi$iu &u0 in/luen'a al$oolului &au a altor &u0&tan'e

Art( ,,)( (1) Prsirea post l i( *n orice 'od %i s & orice for'( de anga.a!ii c atri& !ii privind sig ran!a circ la!iei 'i.loacelor de transport( interven!ie sa 'anevr pe calea ferat( dac prin aceasta se p ne *n pericol sig ran!a circ la!iei acestor 'i.loace( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz *ndeplinirea *ndatoririlor de servici de ctre n anga.at av$nd atri& !ii privind sig ran!a circ la!iei 'i.loacelor de transport( interven!ie sa 'anevr pe calea ferat( care are o *'&i&a!ie alcoolic de peste 8(<8 gEl alcool p r *n s$nge ori se afl s & infl en!a nor s &stan!e psi+oactive. ()) C$nd faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a av t ca r'are n accident de cale ferat( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea nor drept ri. Art( ,,*( (1) /istr gerea( degradarea ori ad cerea *n stare de ne*ntre& in!are a liniei de cale ferat( a 'aterial l i r lant( a instala!iilor de cale ferat ori a celor de co' nica!ii feroviare( prec ' %i a oricror altor & n ri sa dotri aferente infrastr ct rii feroviare( ori a%ezarea de o&stacole pe linia ferat( dac prin aceasta se p ne *n pericol sig ran!a 'i.loacelor de transport( 'anevr sa interven!ie pe calea ferat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz sv$r%irea de acte de se'nalizare fals sa sv$r%irea oricror acte care pot ind ce *n eroare personal l care asig r circ la!ia 'i.loacelor de transport( 'anevr sa interven!ie pe calea ferat *n ti'p l e-ec trii servici l i( dac prin aceste fapte se creeaz n pericol de accident de cale ferat. ()) /ac faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a av t ca r'are n accident de cale ferat( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) C$nd faptele prevz te *n alin. (1)0()) s nt sv$r%ite din c lp( li'itele speciale ale pedepsei se

Di&tru#erea &au &emnali-area /al&%

1"<

red c la . 'tate. (4) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n alin. (1) %i alin. (") se pedepse%te.
A$$identul de $ale /erat%

Art( ,,,( Accident l de cale ferat const *n distr gerea sa degradarea ad s 'i.loacelor de transport( 'aterial l i r lant sa instala!iilor de cale ferat *n c rs l circ la!iei sa 'anevrei 'i.loacelor de transport( 'anevr( *ntre!inere sa interven!ie pe calea ferat.

CAPITOLUL II In/ra$'iuni $ontra &i#uran'ei $ir$ula'iei pe drumurile pu0li$e


Punerea <n $ir$ula'ie &au $ondu$erea unui ve?i$ul ne<nmatri$ulat

Art( ,,.( (1) P nerea *n circ la!ie sa cond cerea pe dr ' rile p &lice a n i a tove+ic l sa a n i tra'vai( ne*n'atric lat sa ne*nregistrat( potrivit legii( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end. (") P nerea *n circ la!ie sa cond cerea pe dr ' rile p &lice a n i a tove+ic l sa a n i tra'vai c n 'r fals de *n'atric lare sa *nregistrare se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end. ()) Tractarea nei re'orci ne*n'atric late sa ne*nregistrate ori c n 'r fals de *n'atric lare sa *nregistrare se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (2) Cond cerea pe dr ' rile p &lice a n i a tove+ic l sa tractarea nei re'orci ale crei plc !e c n 'r l de *n'atric lare sa de *nregistrare a fost retrase( sa a n i ve+ic l *n'atric lat *n alt stat( care n are drept de circ la!ie *n 7o'$nia( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la " ani sa c a'end. Art( ,,2( (1) Cond cerea pe dr ' rile p &lice a n i a tove+ic l ori a n i tra'vai de ctre o persoan care n posed per'is de cond cere se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani.

Condu$erea unui ve?i$ul /%r% permi& de $ondu$ere

1"A

(") Cond cerea pe dr ' rile p &lice a n i ve+ic l pentr care legea prevede o&ligativitatea de!inerii per'is l i de cond cere de ctre o persoan al crei per'is de cond cere este necoresp nztor categoriei sa s &categoriei din care face parte ve+ic l l respectiv ori al crei per'is i0a fost retras sa an lat( ori creia e-ercitarea drept l i de a cond ce i0a fost s spendat sa care n are drept l de a cond ce a tove+ic le *n 7o'$nia( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. ()) C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i persoana care *ncredin!eaz n ve+ic l pentr care legea prevede o&ligativitatea de!inerii per'is l i de cond cere pentr cond cerea pe dr ' rile p &lice( nei persoane despre care %tie c se afl *n na dintre sit a!iile prevz te *n alin. (1) sa alin. (")( sa s & infl en!a alcool l i ori a nor s &stan!e psi+oactive.
Condu$erea unui ve?i$ul &u0 in/luen'a al$oolului &au a altor &u0&tan'e

Art( ,,3( (1) Cond cerea pe dr ' rile p &lice a n i ve+ic l pentr care legea prevede o&ligativitatea de!inerii per'is l i de cond cere de ctre o persoan care( la 'o'ent l prelevrii 'ostrelor &iologice( are o *'&i&a!ie alcoolic de peste 8(<8 gEl alcool p r *n s$nge( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i persoana( aflat s & infl en!a nor s &stan!e psi+oactive( care cond ce n ve+ic l pentr care legea prevede o&ligativitatea de!inerii per'is l i de cond cere. ()) /ac persoana aflat *n na dintre sit a!iile prevz te *n alin. (1) %i alin. (") efect eaz transport p &lic de persoane( transport de s &stan!e sa prod se peric loase ori se afl *n proces l de instr ire practic a nor persoane pentr o&!inerea per'is l i de cond cere sa *n ti'p l desf% rrii pro&elor practice ale e-a'en l i pentr o&!inerea per'is l i de cond cere( pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani.

1)8 Re/u-ul &au &u&tra#erea de la prelevarea de mo&tre 0iolo#i$e

Art( ,,4( 7ef z l ori s stragerea cond ctor l i n i ve+ic l pentr care legea prevede o&ligativitatea de!inerii per'is l i de cond cere ori a instr ctor l i a to( aflat *n proces l de instr ire( sa a e-a'inator l i a torit!ii co'petente( aflat *n ti'p l desf% rrii pro&elor practice ale e-a'en l i pentr o&!inerea per'is l i de cond cere( de a se s p ne prelevrii de 'ostre&iologice necesare *n vederea sta&ilirii alcoole'iei ori a prezen!ei nor s &stan!e psi+oactive( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( ,,5( (1) Prsirea loc l i accident l i( fr *nc viin!area poli!iei sa a proc ror l i care efect eaz cercetarea loc l i faptei( de ctre cond ctor l ve+ic l l i sa de ctre instr ctor l a to( aflat *n proces l de instr ire( ori de ctre e-a'inator l a torit!ii co'petente aflat *n ti'p l desf% rrii pro&elor practice ale e-a'en l i pentr o&!inerea per'is l i de cond cere( i'plicat *ntr0 n accident de circ la!ie( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i fapta oricrei persoane de a 'odifica starea loc l i sa de a %terge r'ele accident l i de circ la!ie din care a rez ltat ciderea sa vt'area integrit!ii corporale ori a snt!ii neia sa 'ai ' ltor persoane( fr acord l ec+ipei de cercetare la fa!a loc l i. ()) # constit ie infrac!i ne prsirea loc l i accident l i c$nd: a) *n r'a accident l i s0a prod s doar pag &e 'ateriale; &) cond ctor l ve+ic l l i( *n lipsa altor 'i.loace de transport( transport el *ns %i persoanele rnite la cea 'ai apropiat nitate sanitar *n 's r s acorde asisten! 'edical necesar %i la care a declarat datele personale de identitate %i n 'r l de *n'atric lare sa *nregistrare a ve+ic l l i cond s( conse'nate *ntr0 n registr special( dac se *napoiaz i'ediat la loc l accident l i; c) cond ctor l a tove+ic l l i c regi' de circ la!ie prioritar an n! de *ndat poli!ia( iar d p ter'inarea 'isi nii se prezint la sedi l nit!ii de

P%r%&irea lo$ului a$$identului ori modi/i$area &au 8ter#erea urmelor a$e&tuia

1)1

poli!ie pe a crei raz de co'peten! s0a prod s accident l( *n vederea *ntoc'irii doc 'entelor de constatare; d) victi'a prse%te loc l faptei( iar cond ctor l de ve+ic l an n! i'ediat eveni'ent l la cea 'ai apropiat nitate de poli!ie.
>mpiedi$area &au <n#reunarea $ir$ula'iei pe drumurile pu0li$e

Art( ,,6( (1) Instalarea de 'i.loace de se'nalizare r tier sa 'odificarea pozi!iilor acestora( fr a toriza!ie eli&erat de a torit!ile co'petente( de nat r s ind c *n eroare participan!ii la trafic ori s *ngre neze circ la!ia pe dr ' l p &lic se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") Participarea *n calitate de cond ctor de ve+ic l la *ntreceri nea torizate pe dr ' rile p &lice se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. ()) C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz a%ezarea de o&stacole care *ngre neaz sa *'piedic circ la!ia pe dr ' l p &lic( dac se p ne *n pericol sig ran!a circ la!iei ori se ad ce atingere drept l i la li&era circ la!ie a celorlal!i participan!i la trafic. (2) Lsarea fr s praveg+ere pe partea carosa&il a dr ' l i p &lic a n i ve+ic l care transport prod se sa s &stan!e peric loase se pedepse%te c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end. Art( ,.7( (1) ,ndeplinirea defect oas sa ne*ndeplinirea atri& !iilor de verificare te+nic ori inspec!ie te+nic periodic a a tove+ic lelor( re'orcilor sa tra'vaielor ori a celor referitoare la efect area nor repara!ii sa interven!ii te+nice de ctre persoanele care a ase'enea atri& !ii( dac din ca za strii te+nice a ve+ic l l i s0a p s *n pericol sig ran!a circ la!iei pe dr ' rile p &lice( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") /ac( r'are a faptei prevz te *n alin. (1)( s0a prod s n accident de circ la!ie care a av t ca r'are vt'area integrit!ii corporale sa a snt!ii neia sa 'ai ' ltor persoane( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani( iar dac s0a prod s 'oartea neia sa 'ai ' ltor persoane( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani.

Nere&pe$tarea atri0u'iilor privind veri/i$area te?ni$% ori e/e$tuarea repara'iilor

1)"

()) /ac faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a fost sv$r%ite din c lp( li'itele speciale ale pedepsei se red c c o trei'e. (2) 7epararea a tove+ic lelor( re'orcilor( tra'vaielor sa 'opedelor av$nd r'e de accident( fr a fi *ndeplinite condi!iile prevz te de lege se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end.
E/e$tuarea de lu$r%ri neautori-ate <n -ona drumului pu0li$

Art( ,.)( (1) =fect area nor l crri de constr ire( 'odificare( 'odernizare sa rea&ilitare a dr ' l i p &lic ori de a'ena.are a acces l i r tier la dr ' l p &lic( fr a toriza!ie de constr c!ie eli&erat *n condi!iile legii ori c *nclcarea condi!iilor sta&ilite *n a toriza!ie( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") A'plasarea nor constr c!ii( pano ri sa recla'e p &licitare *n zona dr ' l i( fr a toriza!ie de constr c!ie eli&erat *n condi!iile legii ori c *nclcarea condi!iilor sta&ilite *n a toriza!ie( dac prin aceasta se creeaz n pericol pentr sig ran!a circ la!iei( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. ()) Persoana a torizat de ad'inistrator l cii ferate care n ia 's rile coresp nztoare pentr se'nalizarea trecerilor la nivel c calea ferat se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (2) C pedeapsa prevz t *n alin. ()) se sanc!ioneaz %i persoana a torizat de ctre ad'inistrator l n i dr ' p &lic sa e-ec tant l nei l crri pe partea carosa&il( care n ia 's rile coresp nztoare pentr se'nalizarea o&stacolelor sa a l crrilor pe dr ' rile p &lice( dac prin aceasta s0a prod s n accident de circ la!ie.

1))

CAPITOLUL III Nere&pe$tarea re#imului armelor= muni'iilor= materialelor nu$leare 8i al materiilor e9plo-ive
Nere&pe$tarea re#imului armelor 8i al muni'iilor

Art( ,.*( (1) /e!inerea( port l( confec!ionarea( prec ' %i orice opera!i ne privind circ la!ia ar'elor letale( a ' ni!iilor( 'ecanis'elor sa dispozitivelor acestora sa f nc!ionarea atelierelor de reparare a ar'elor letale( fr drept( se pedepsesc c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") /e!inerea sa port l fr drept de ar'e neletale din categoria celor s p se a torizrii se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. ()) @ stragerea ar'elor sa ' ni!iilor prevz te *n alin. (1) %i alin. (") se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) Port l ar'elor prevz te *n alin. (1) %i alin. (")( fr drept( *n sedi l a torit!ilor p &lice( instit !iilor p &lice sa al altor persoane . ridice de interes p &lic ori *n spa!iile rezervate desf% rrii proces l i electoral( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea nor drept ri. (4) /ac faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. ()) a ca o&iect ar'e interzise sa ' ni!ii( 'ecanis'e ori dispozitive ale acestora( li'itele speciale ale pedepsei se 'a.oreaz c o trei'e. Art( ,.,( (1) Uz l de ar' letal sa drept( se pedepse%te c *nc+isoarea de la (") Uz l de ar' neletal din s p se a torizrii( fr drept( se *nc+isoarea de la 5 l ni la " ani. interzis( fr n la ) ani. categoria celor pedepse%te c

U-ul de arm% /%r% drept

"ter#erea &au modi/i$area mar$a1elor de pe arme letale

Art( ,..( Jtergerea sa 'odificarea( fr drept( a 'arca.elor de pe ar'e letale se pedepse%te c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end.

1)2 Nere&pe$tarea re#imului materialelor nu$leare &au al altor materii radioa$tive

Art( ,.2( (1) Pri'irea( de!inerea( folosirea( cedarea( 'odificarea( *nstrinarea( dispersarea( e-p nerea( transport l sa det rnarea 'aterialelor n cleare ori a altor 'aterii radioactive( prec ' %i orice opera!ie privind circ la!ia acestora( fr drept( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") @ stragerea 'aterialelor n cleare sa a altor 'aterii radioactive se pedepse%te c *nc+isoarea de la 4 la 1" ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) /ac faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a p s *n pericol alte persoane sa & n ri( a prod s vt'area corporal a neia sa 'ai ' ltor persoane( pedeapsa este *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) ,n caz l *n care faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a av t ca r'are 'oartea neia sa 'ai ' ltor persoane( pedeapsa este *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,.3( (1) Prod cerea( e-peri'entarea( prel crarea( de!inerea( transport l ori folosirea 'ateriilor e-plozive sa orice alte opera!i ni privind circ la!ia acestora( fr drept( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") @ stragerea 'ateriilor e-plozive se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) C$nd faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") privesc o cantitate 'ai 'are de 1 Cg ec+ivalent trotil sa c$nd cantitatea e-ploziv este *nso!it de 'ateriale de ini!iere( pedeapsa este *nc+isoarea de la 4 la 1" ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) ,n caz l *n care faptele prevz te *n alin. (1)0()) a av t ca r'are 'oartea neia sa 'ai ' ltor persoane( pedeapsa este *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,.4( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n art. )2" alin. (1) %i alin. ())( art. )24 alin. (1) %i alin. (")( prec ' %i *n art. )25 alin. (1) %i alin. (")( se pedepse%te.

Nere&pe$tarea re#imului materiilor e9plo-ive

San$'ionarea tentativei

1)4

CAPITOLUL I? In/ra$'iuni privitoare la re#imul &ta0ilit pentru alte a$tivit%'i re#lementate de le#e
E9er$itarea /%r% drept a unei pro/e&ii &au a$tivit%'i

Art( ,.5( + =-ercitarea( fr drept( a nei profesii sa activit!i pentr care legea cere a toriza!ie( ori e-ercitarea acestora *n alte condi!ii dec$t cele legale( dac legea special prevede c sv$r%irea nor astfel de fapte se sanc!ioneaz potrivit legii penale( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. Art( ,.6( (1) #el area vre neia din 's rile legale de sec ritate %i sntate *n ' nc de ctre persoana care avea *ndatorirea de a l a aceste 's ri( dac se creeaz n pericol i'inent de prod cere a n i accident de ' nc sa de *'&olnvire profesional( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") >apta prevz t *n alin. (1) sv$r%it din c lp se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. Art( ,27( + (1) #erespectarea de ctre orice persoan a o&liga!iilor %i a 's rilor sta&ilite c privire la sec ritatea %i sntatea *n ' nc( dac prin aceasta se creeaz n pericol i'inent de prod cere a n i accident de ' nc sa de *'&olnvire profesional( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz rep nerea *n f nc!i ne a instala!iilor( 'a%inilor %i tila.elor( anterior eli'inrii t t ror deficien!elor pentr care s0a l at 's ra opririi lor. ()) >aptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") sv$r%ite din c lp se pedepsesc c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. Art( ,2)( /area de &ani c do&$nd( ca *ndeletnicire( de ctre o persoan nea torizat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la 4 ani.

Neluarea m%&urilor le#ale de &e$uritate 8i &%n%tate <n mun$%

Nere&pe$tarea m%&urilor le#ale de &e$uritate 8i &%n%tate <n mun$%

Cam%ta

1)5

CAPITOLUL ? In/ra$'iuni $ontra &%n%t%'ii pu0li$e


B%d%rni$irea $om0aterii 0olilor

Art( ,2*( (1) #erespectarea 's rilor privitoare la prevenirea sa co'&aterea &olilor infecto0contagioase( dac a av t ca r'are rsp$ndirea nei ase'enea &oli( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la " ani sa c a'end. (") /ac fapta prevz t *n alin. (1) este sv$r%it din c lp( pedeapsa este *nc+isoarea de la o l n la 5 l ni sa a'enda. Art( ,2,( (1) Trans'iterea nei &oli venerice( prin raport se- al sa alte acte se- ale( de ctre o persoan care %tie c s fer de o astfel de &oal( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") Instan!a de . decat va disp ne 's ra de sig ran! a o&ligrii la trata'ent 'edical. Art( ,2.( (1) Trans'iterea( prin orice 'i.loace( a sindro' l i i' nodeficitar do&$ndit @I/A de ctre o persoan care %tie c s fer de aceast &oal( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani. (") Trans'iterea( prin orice 'i.loace( a sindro' l i i' nodeficitar do&$ndit @I/A de ctre o alt persoan dec$t cea prevz t *n alin. (1)( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 4 la 1" ani. ()) /ac prin faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") s0a prod s 'oartea victi'ei( pedeapsa este *nc+isoarea de la 6 la 14 ani. (2) C$nd fapta prevz t *n alin. (") a fost sv$r%it din c lp( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani( iar dac a ca zat 'oartea victi'ei pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani. (4) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n alin. (1) %i alin. (") se pedepse%te. Art( ,22( (1) #erespectarea 's rilor privitoare la prevenirea sa co'&aterea &olilor infecto0contagioase la ani'ale sa plante ori a d ntorilor( dac a av t ca r'are rsp$ndirea nei ase'enea &oli ori a

Contaminarea veneri$%

Tran&miterea &indromului imunode/i$itar do0 ndit

R%&p ndirea 0olilor la animale &au plante

1)6

d ntorilor( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. (") /ac fapta este sv$r%it din c lp( li'itele speciale ale pedepsei se red c la . 'tate.
In/e$tarea apei

Art( ,23( (1) Infectarea prin orice 'i.loace a s rselor sa re!elelor de ap( dac apa devine d ntoare snt!ii oa'enilor( ani'alelor sa plantelor( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") Tentativa se pedepse%te. Art( ,24( (1) Prepararea( oferirea sa e-p nerea spre v$nzare de ali'ente( & t ri ori alte prod se falsificate sa s &stit ite( dac s nt vt'toare snt!ii( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") Prepararea( oferirea sa e-p nerea spre v$nzare de 'edica'ente contrafc te sa s &stit ite care s nt vt'toare snt!ii se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,25( (1) ?$nzarea de ali'ente( & t ri sa alte prod se c nosc$nd c s nt alterate ori c perioada de vala&ilitate dep%it( dac s nt vt'toare snt!ii( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz p nerea *n cons ' de carne sa prod se din carne( provenite din tieri de ani'ale s strase control l i veterinar( dac s nt vt'toare snt!ii. ()) ?$nzarea de 'edica'ente c nosc$nd c s nt contrafc te( alterate ori c perioada de vala&ilitate dep%it( dac s nt vt'toare snt!ii ori %i0a pierd t *n tot sa *n parte eficien!a terape tic( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,26( (1) Prod cerea( de!inerea prec ' %i orice opera!i ne privind circ la!ia prod selor ori s &stan!elor to-ice( c ltivarea *n scop de prel crare a plantelor care con!in astfel de s &stan!e ori e-peri'entarea prod selor

:al&i/i$area &au &u0&tituirea de alimente ori alte produ&e

Comer$iali-area de produ&e alterate

Tra/i$ul de produ&e &au &u0&tan'e to9i$e

1)<

sa s &stan!elor to-ice( fr drept( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") Tentativa se pedepse%te. CAPITOLUL ?I In/ra$'iuni $ontra &i#uran'ei 8i inte#rit%'ii &i&temelor 8i datelor in/ormatice
A$$e&ul ile#al la un &i&tem in/ormati$

Art( ,37( (1) Acces l( fr drept( la n siste' infor'atic se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. (") >apta prevz t *n alin. (1)( sv$r%it *n scop l o&!inerii de date infor'atice( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la 4 ani. ()) /ac fapta prevz t *n alin. (1) a fost sv$r%it c privire la n siste' infor'atic la care( prin inter'edi l nor proced ri( dispozitive sa progra'e specializate( acces l este restric!ionat sa interzis pentr an 'ite categorii de tilizatori( pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani. Art( ,3)( (1) Interceptarea( fr drept( a nei trans'isii de date infor'atice care n este p &lic %i care este destinat n i siste' infor'atic( provine dintr0 n ase'enea siste' sa se efect eaz *n cadr l n i siste' infor'atic( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i interceptarea( fr drept( a nei e'isii electro'agnetice provenite dintr0 n siste' infor'atic( ce con!ine date infor'atice care n s nt p &lice. Art( ,3*( >apta de a 'odifica( %terge sa deteriora date infor'atice ori de a restric!iona acces l la aceste date( fr drept( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( ,3,( >apta de a pert r&a grav( fr drept( f nc!ionarea n i siste' infor'atic( prin introd cerea( trans'iterea( 'odificarea( %tergerea sa deteriorarea datelor infor'atice sa prin restric!ionarea acces l i la

Inter$eptarea ile#al% a unei tran&mi&ii de date in/ormati$e

Alterarea inte#rit%'ii datelor in/ormati$e

Pertur0area /un$'ion%rii &i&temelor in/ormati$e

1)A

date infor'atice( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani.


Tran&/erul neautori-at de date in/ormati$e

Art( ,3.( Transfer l nea torizat de date dintr0 n siste' infor'atic sa dintr0 n 'i.loc de stocare a datelor infor'atice se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( ,32( (1) >apta persoanei care( fr drept( prod ce( i'port( distri& ie sa p ne la dispozi!ie s & orice for': a) dispozitive sa progra'e infor'atice concep te sa adaptate *n scop l co'iterii neia dintre infrac!i nile prevz te *n art. )58 )52; &) parole( cod ri de acces sa alte ase'enea date infor'atice care per'it acces l total sa par!ial la n siste' infor'atic( *n scop l sv$r%irii neia din infrac!i nile prevz te *n art. )58 )52( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") /e!inerea( fr drept( a n i dispozitiv( a n i progra' infor'atic( a nei parole( a n i cod de acces sa a altor date infor'atice dintre cele prevz te *n alin. (1)( *n scop l sv$r%irii neia dintre infrac!i nile prevz te *n art. )58 )52( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. Art( ,33( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n prezent l capitol se pedepse%te.

Opera'iuni ile#ale $u di&po-itive &au pro#rame in/ormati$e

San$'ionarea tentativei

128

TITLUL ;III IN:RACIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAII PRI;IND CON;IEUIREA SOCIAL!
CAPITOLUL I In/ra$'iuni $ontra ordinii 8i lini8tii pu0li$e
Con&tituirea unui #rup in/ra$'ional or#ani-at

Art( ,34( (1) Ini!ierea sa constit irea n i gr p infrac!ional organizat( aderarea sa spri.inirea( s & orice for'( a n i astfel de gr p se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C$nd infrac!i nea care intr *n scop l gr p l i infrac!ional organizat este sanc!ionat de lege c pedeapsa deten!i nii pe via! sa c *nc+isoarea 'ai 'are de 18 ani( pedeapsa este *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. ()) /ac faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a fost r'ate de sv$r%irea nei infrac!i ni( se aplic reg lile privind conc rs l de infrac!i ni. (2) # se pedepsesc persoanele care a co'is faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (")( dac den n! a torit!ilor gr p l infrac!ional organizat( *nainte ca acesta s fi fost descoperit %i s se fi *ncep t sv$r%irea vre neia dintre infrac!i nile care intr *n scop l gr p l i. (4) /ac persoana care a sv$r%it na dintre faptele prevz te *n alin. (1)0()) *nlesne%te( *n c rs l r'ririi penale( aflarea adevr l i %i tragerea la rsp ndere penal a n ia sa 'ai ' ltor 'e'&ri ai n i gr p infrac!ional organizat( li'itele speciale ale pedepsei se red c la . 'tate. (5) Prin grup infracional organi(at se *n!elege gr p l str ct rat( for'at din trei sa 'ai ' lte persoane( constit it pentr o an 'it perioad de ti'p %i pentr a ac!iona *n 'od coordonat *n scop l co'iterii neia sa 'ai ' ltor infrac!i ni.

121 In&ti#area pu0li$%

Art( ,35( (1) >apta de a *nde'na p &lic l( ver&al( *n scris sa prin orice alte 'i.loace( s sv$r%easc infrac!i ni( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end( fr a se p tea dep%i pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea la sv$r%irea creia s0a instigat. (") /ac fapta prevz t *n alin. (1) este co'is de n f nc!ionar p &lic( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri( fr a se p tea dep%i pedeapsa prevz t de lege pentr infrac!i nea la sv$r%irea creia s0a instigat. ()) /ac instigarea p &lic a av t ca r'are co'iterea infrac!i nii la care s0a instigat( pedeapsa este cea prevz t de lege pentr acea infrac!i ne. Art( ,36( Incitarea p &lic l i( prin orice 'i.loace( la r sa discri'inare *'potriva nei categorii de persoane se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. Art( ,47( ,ncercarea de a deter'ina o persoan( prin constr$ngere sa cor pere( s co'it o infrac!i ne pentr care legea prevede pedeapsa deten!i nii pe via! sa pedeapsa *nc+isorii 'ai 'are de 18 ani( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end. Art( ,4)( >apta persoanei care( *n p &lic( prin violen!e co'ise *'potriva persoanelor sa & n rilor( ori prin a'enin!ri sa atingeri grave ad se de'nit!ii persoanelor( t l& r ordinea %i lini%tea p &lic( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. Art( ,4*( (1) >apta de a p rta fr drept( la ad nri p &lice( 'anifestri c lt ral0sportive( *n loc ri special a'ena.ate %i a torizate pentr distrac!ie ori agre'ent sa *n 'i.loace de transport *n co' n: a) c !it l( p 'nal l( &o- l sa alte ase'enea o&iecte fa&ricate sa confec!ionate an 'e pentr tiere( *n!epare sa lovire;

In$itarea la ur% &au di&$riminare

>n$er$area de a determina &%v r8irea unei in/ra$'iuni

Tul0urarea ordinii 8i lini8tii pu0li$e

Portul &au /olo&irea /%r% drept de o0ie$te peri$uloa&e

12"

&) ar'e neletale care n s nt s p se a torizrii ori dispozitive pentr %oc ri electrice; c) s &stan!e iritant0lacri'ogene sa c efect paralizant( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") >olosirea( fr drept( la ad nri p &lice( 'anifestri c lt ral0sportive( *n loc ri de distrac!ie ori agre'ent sa *n 'i.loace de transport *n co' n a o&iectelor sa s &stan!elor prevz te *n alin. (1) se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la " ani sa c a'end. ()) Port l( fr drept( al o&iectelor sa s &stan!elor prevz te *n alin. (1) *n sedi l a torit!ilor p &lice( instit !iilor p &lice sa al altor persoane . ridice de interes p &lic( ori *n spa!iile rezervate desf% rrii proces l i electoral se pedepse%te c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end.
>mpiedi$area de&/%8ur%rii unei adun%ri pu0li$e

Art( ,4,( ,'piedicarea( prin orice 'i.loace( a desf% rrii nei ad nri p &lice care a fost a torizat potrivit legii( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. Art( ,4.( (1) Prod cerea( de!inerea *n vederea e-p nerii sa distri& irii( ac+izi!ionarea( stocarea( e-p nerea( pro'ovarea( distri& irea( prec ' %i p nerea la dispozi!ie *n orice 'od( de 'ateriale pornografice c 'inori( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n an la 4 ani. (") /ac faptele prevz te *n alin. (1) a fost sv$r%ite printr0 n siste' infor'atic sa alt 'i.loc de stocare a datelor infor'atice( pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani. ()) Accesarea( fr drept( de 'ateriale pornografice c 'inori( prin inter'edi l siste'elor infor'atice sa altor 'i.loace de co' nica!ii electronice( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. (2) Prin materiale pornografice cu minori se *n!elege orice 'aterial care prezint n 'inor av$nd n co'porta'ent se- al e-plicit sa care( de%i n prezint

Porno#ra/ia in/antil%

12)

o persoan real( si' leaz( *n 'od credi&il( n 'inor av$nd n astfel de co'porta'ent. (4) Tentativa se pedepse%te.
Ultra1ul $ontra 0unelor moravuri

Art( ,42( >apta persoanei care( *n p &lic( e-p ne sa distri& ie fr drept i'agini ce prezint e-plicit o activitate se- al( alta dec$t cea la care se refer art. )62( ori sv$r%e%te acte de e-+i&i!ionis' sa alte acte se- ale e-plicite( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. CAPITOLUL II In/ra$'iuni $ontra /amiliei

Ei#amia

Art( ,43( (1) ,nc+eierea nei noi cstorii de ctre o persoan cstorit se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") Persoana necstorit care *nc+eie o cstorie c o persoan pe care o %tie cstorit se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la n an sa c a'end. Art( ,44( 7aport l se- al consi'!it( sv$r%it *ntre r de *n linie direct sa *ntre fra!i %i s rori( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n an la 4 ani. o&liga!ia legal de *ntre!inere( fa! de cel *ndrept!it la *ntre!inere( a neia dintre r'toarele fapte: a) prsirea( al ngarea sa lsarea fr a. tor( e-p n$nd 0l la s ferin!e fizice sa 'orale; &) ne*ndeplinirea( c rea0credin!( a o&liga!iei de *ntre!inere prevz t de lege; c) neplata( c rea0credin!( ti'p de ) l ni( a pensiei de *ntre!inere sta&ilit pe cale . dectoreasc( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz nee-ec tarea( c rea0credin!( de ctre cel conda'nat( a presta!iilor periodice sta&ilite prin +otr$re . dectoreasc( *n favoarea persoanelor *ndrept!ite la *ntre!inere din partea victi'ei infrac!i nii.

In$e&tul

A0andonul de /amilie Art( ,45( (1) @v$r%irea de ctre persoana care are

122

()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. (2) >apta n se pedepse%te( dac *nainte de ter'inarea r'ririi penale( inc lpat l *%i *ndepline%te o&liga!iile. (4) /ac( p$n la r'$nerea definitiv a +otr$rii de conda'nare( inc lpat l *%i *ndepline%te o&liga!iile( instan!a disp ne( d p caz( a'$narea aplicrii pedepsei sa s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere( c+iar dac n s nt *ndeplinite condi!iile prevz te de lege pentr aceasta.
Nere&pe$tarea m%&urilor privind <n$redin'area minorului

Art( ,46( (1) 7e!inerea de ctre n printe a copil l i s 'inor( fr consi'!'$nt l cel ilalt printe sa al persoanei creia i0a fost *ncredin!at 'inor l potrivit legii( se pedepse%te c *nc+isoare de la o l n la ) l ni sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz fapta persoanei creia i s0a *ncredin!at 'inor l prin +otr$re . dectoreasc spre cre%tere %i ed care( de a *'piedica( *n 'od repetat( pe oricare dintre prin!i s ai& legt ri personale c 'inor l( *n condi!iile sta&ilite de pr!i sa de ctre organ l co'petent. ()) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( ,57( (1) Printele sa persoana creia i0a fost *ncredin!at( potrivit legii( n 'inor %i care( *n 'od ne. stificat( *l retrage sa *l *'piedic prin orice 'i.loace s r'eze c rs rile *nv!'$nt l i general o&ligatori ( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la n an sa c a'end. (") >apta n se pedepse%te dac *nainte de ter'inarea r'ririi penale inc lpat l asig r rel area frecventrii c rs rilor de ctre 'inor. ()) /ac p$n la r'$nerea definitiv a +otr$rii de conda'nare inc lpat l asig r rel area frecventrii c rs rilor de ctre 'inor( instan!a disp ne( d p caz( a'$narea aplicrii pedepsei sa s spendarea e-ec trii pedepsei s & s praveg+ere( c+iar dac n s nt *ndeplinite condi!iile prevz te de lege pentr aceasta.

>mpiedi$area a$$e&ului la <nv%'%m ntul #eneral o0li#atoriu

124

CAPITOLUL III In/ra$'iuni $ontra li0ert%'ii reli#ioa&e 8i re&pe$tului datorat per&oanelor de$edate
>mpiedi$area e9er$it%rii li0ert%'ii reli#ioa&e

Art( ,5)( (1) ,'piedicarea sa t l& rarea li&erei e-ercitri a rit al l i n i c lt religios( care este organizat %i f nc!ioneaz potrivit legii( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end. (") O&ligarea nei persoane( prin constr$ngere( s participe la serviciile religioase ale n i c lt ori s *ndeplineasc n act religios legat de e-ercitarea n i c lt se pedepse%te c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end. ()) C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz o&ligarea nei persoane( prin violen! sa a'enin!are( s *ndeplineasc n act interzis de c lt l( organizat potrivit legii( cr ia *i apar!ine. (2) Ac!i nea penal se p ne *n 'i%care la pl$ngerea preala&il a persoanei vt'ate. Art( ,5*( Profanarea n i lca% sa a n i o&iect de c lt( apar!in$nd n i c lt religios care este organizat %i f nc!ioneaz potrivit legii( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la " ani sa c a'end. Art( ,5,( (1) @ stragerea( distr gerea sa n i cadavr ( ori a cen %ei rez ltate din acest ia se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) ani. (") Profanarea prin orice 'i.loace a n a nei rne f nerare sa a n i 'on 'ent pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " a'end. profanarea incinerarea 5 l ni la i 'or'$nt( f nerar( se ani sa c

Pro/anarea l%$a8urilor &au a o0ie$telor de $ult

Pro/anarea de $adavre &au morminte

Prelevarea ile#al% de 'e&uturi &au or#ane

Art( ,5.( Prelevarea de !es t ri sa organe de la n cadavr ( fr drept( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end.

125

TITLUL IC IN:RACIUNI ELECTORALE


>mpiedi$area e9er$it%rii drepturilor ele$torale

Art( ,52. (1) ,'piedicarea( prin orice 'i.loace( a li&er l i e-erci!i al drept l i de a alege sa de a fi ales( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani. (") Atac l( prin orice 'i.loace( as pra local l i sec!iei de votare( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,53( (1) Oferirea sa darea de &ani( de & n ri ori de alte foloase *n scop l deter'inrii alegtor l i s voteze sa s n voteze o an 'it list de candida!i ori n an 'it candidat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") # intr *n categoria & n rilor prevz te *n alin. (1) & n rile c valoare si'&olic( inscrip!ionate c *nse'nele nei for'a!i ni politice. Art( ,54( (1) >apta persoanei care voteaz: a) fr a avea acest drept; &) de do sa 'ai ' lte ori; c) prin introd cerea *n rn a 'ai ' ltor & letine de vot dec$t are drept l n alegtor( se pedepse%te c *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa c a'end %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz tilizarea nei cr!i de alegtor sa a n i act de identitate n l ori fals( sa a n i & letin de vot fals. Art( ,55( Tiprirea %i tilizarea de date de acces false( accesarea fra d loas a siste' l i de vot electronic sa falsificarea prin orice 'i.loace a & letinelor de vot *n for'at electronic se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( ,56( (1) ?iolarea prin orice 'i.loace a secret l i vot l i se pedepse%te c a'end. (") /ac fapta a fost co'is de n 'e'&r al &iro l i electoral al sec!iei de votare( pedeapsa este *nc+isoare de la 5 l ni la ) ani sa a'end %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.

Coruperea ale#%torilor

:rauda la vot

:rauda la votul ele$troni$

;iolarea $on/iden'ialit%'ii votului

126 Nere&pe$tarea re#imului urnei de vot

Art( ,67( (1) /esc+iderea rnelor( *nainte de ora sta&ilit pentr *nc+iderea votrii( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") ,ncredin!area rnei speciale altor persoane dec$t 'e'&rilor &iro l i electoral al sec!iei de votare( ori transportarea acesteia de ctre alte persoane sa *n alte condi!ii dec$t cele prevz te de lege( se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la " ani sa c a'end %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,6)( (1) >alsificarea prin orice 'i.loace a *nscris rilor de la &iro rile electorale se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i *nscrierea *n copia de pe lista electoral per'anent a nor persoane care n fig reaz *n aceast list. ()) Introd cerea *n z sa folosirea n i progra' infor'atic c vicii care altereaz *nregistrarea ori *ns 'area rez ltatelor o&!in te *n sec!iile de votare sa deter'in repartizarea 'andatelor *n afara prevederilor legii se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz introd cerea de date( infor'a!ii sa proced ri care d c la alterarea siste' l i infor'a!ional na!ional necesar sta&ilirii rez ltatelor alegerilor. Art( ,6*( /ispozi!iile art. )<4 0 )A1 se aplic *n 'od coresp nztor %i *n caz l faptelor sv$r%ite c prile. l n i referend '. Art( ,6,( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n art. )<4 %i art. )<6 0 )A1 se pedepse%te.

:al&i/i$area do$umentelor 8i eviden'elor ele$torale

:apte &%v r8ite <n le#%tur% $u un re/erendum San$'ionarea tentativei

12<

TITLUL C IN:RACIUNI CONTRA SECURIT!II NAIONALE


Tr%darea

Art( ,6.( >apta cet!ean l i ro'$n de a intra *n legt r c o p tere sa c o organiza!ie strin ori c agen!i ai acestora( *n scop l de a s pri'a sa %tir&i nitatea %i indivizi&ilitatea( s veranitatea sa independen!a stat l i( prin: a) provocare de rz&oi contra !rii sa de *nlesnire a oc pa!iei 'ilitare strine; &) s &'inare econo'ic( politic sa a capacit!ii de aprare a stat l i; c) aservire fa! de o p tere sa organiza!ie strin; d) a. tarea nei p teri sa organiza!ii strine pentr desf% rarea nei activit!i ostile *'potriva sec rit!ii na!ionale( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,62( Trans'iterea de infor'a!ii secrete de stat nei p teri sa organiza!ii strine ori agen!ilor acestora( prec ' %i proc rarea ori de!inerea de doc 'ente sa date ce constit ie infor'a!ii secrete de stat de ctre cei care n a calitatea de a le c noa%te( *n scop l trans'iterii lor nei p teri sa organiza!ii strine ori agen!ilor acestora( sv$r%ite de n cet!ean ro'$n( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,63( >apta cet!ean l i ro'$n care( *n ti'p de rz&oi: a) pred teritorii( ora%e( pozi!ii de aprare( depozite ori instala!ii ale for!elor ar'ate ro'$ne sa care servesc aprrii; &) pred nave( aeronave( 'a%ini( aparate( ar'a'ent sa orice alte 'ateriale care pot servi p rtrii rz&oi l i; c) proc r ina'ic l i oa'eni( valori sa 'ateriale de orice fel; d) trece de partea ina'ic l i sa efect eaz

Tr%darea prin tran&mitere de in/orma'ii &e$rete de &tat

Tr%darea prin a1utarea inami$ului

12A

alte ac!i ni care s nt de nat r s favorizeze activitatea ina'ic l i ori s sl&easc p terea de l pt a for!elor ar'ate ro'$ne sa a ar'atelor aliate; e) l pt sa face parte din for'a!ii de l pt *'potriva stat l i ro'$n sa a alia!ilor si( se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa c *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.
A$'iuni <mpotriva ordinii $on&titu'ionale

Art( ,64( (1) Ac!i nea ar'at *ntreprins *n scop l sc+i'&rii ordinii constit !ionale ori al *ngre nrii sa *'piedicrii e-ercitrii p terii de stat se pedepse%te c *nc+isoarea de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") ,ntreprinderea de ac!i ni violente *'potriva persoanelor sa & n rilor sv$r%itede 'ai ' lte persoane *'pre n( *n scop l sc+i'&rii ordinii constit !ionale ori al *ngre nrii sa *'piedicrii e-ercitrii p terii de stat( dac se p ne *n pericol sec ritatea na!ional( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,65( >aptele prevz te *n art. )A2 0 )A6( sv$r%ite de ctre Pre%edintele 7o'$niei sa de ctre n alt 'e'&r al Consili l i @ pre' de Aprare a 1rii( constit ie infrac!i nea de *nalt trdare %i se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa c *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ,66( >aptele prevz te *n art. )A2 %i art. )A5( sv$r%ite de n cet!ean strin sa apatrid( se pedepsesc c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .77( >aptele prevz te *n art. )A4( sv$r%ite de n cet!ean strin sa apatrid( se pedepsesc c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .7)( Atentat l contra vie!ii sv$r%it *'potriva nei persoane care de!ine o f nc!ie de de'nitate p &lic( dac fapta p ne *n pericol sec ritatea na!ional(

>nalta tr%dare

A$'iunile o&tile $ontra &tatului

Spiona1ul

Atentatul $are pune <n peri$ol &e$uritatea na'ional%

148

se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.
Atentatul $ontra unei $ole$tivit%'i

Art( .7*( Atentat l sv$r%it contra nei colectivit!i prin otrviri *n 'as( provocare de epide'ii sa prin orice alt 'i.loc( *n scop l *ngre nrii sa *'piedicrii e-ercitrii p terii de stat( se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa c *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .7,( /istr gerea( degradarea sa ad cerea *n stare de ne*ntre& in!are( *n *ntregi'e sa *n parte( prin e-plozii( incendii sa *n orice alt 'od( a instala!iilor ind striale( a cilor de co' nica!ie( a 'i.loacelor de transport( a 'i.loacelor de teleco' nica!ie( a constr c!iilor( a prod selor ind striale sa agricole( ori a altor & n ri( dac fapta p ne *n pericol sec ritatea na!ional( se pedepsesc c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .7.( Co' nicarea sa rsp$ndirea( prin orice 'i.loace( de %tiri( date sa infor'a!ii false ori de doc 'ente falsificate( c nosc$nd caracter l fals al acestora( dac( prin aceasta( se p ne *n pericol sec ritatea na!ional( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( .72( (1) Propaganda pentr rz&oi de agresi ne( prec ' %i rsp$ndirea de %tiri tenden!ioase sa inventate( *n scop l provocrii n i rz&oi de agresi ne( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz faptele prevz te *n alin. (1)( sv$r%ite *n scop l provocrii n i rz&oi de agresi ne *'potriva 7o'$niei sa a n i conflict ar'at intern. Art( .73( /istr gerea( alterarea ori asc nderea n i doc 'ent sa *nscris *n care s nt sta&ilite drept ri ale stat l i ro'$n *n raport c o p tere strin( dac prin aceasta s nt p se *n pericol sa vt'ate interesele de stat( se pedepsesc c *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.

A$tele de diver&iune

Comuni$area de in/orma'ii /al&e

Propa#anda pentru r%-0oi

Compromiterea unor intere&e de &tat

141 Divul#area &e$retului $are peri$litea-% &e$uritatea na'ional%

Art( .74( (1) /iv lgarea nor doc 'ente sa a nor date care constit ie infor'a!ii secrete de stat( de ctre cel care le c noa%te datorit atri& !iilor de servici ( dac fapta p ne *n pericol sec ritatea na!ional( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /e!inerea *n afara *ndatoririlor de servici a n i doc 'ent ce con!ine infor'a!ii secrete de stat( dac fapta p ne *n pericol sec ritatea na!ional( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 4 la 18 ani. Art( .75( (1) Atentat l contra vie!ii sv$r%it *'potriva reprezentant l i n i stat strin sa altei persoane care se & c r de protec!ie *n confor'itate c conven!iile interna!ionale( aflat *n 'isi ne oficial *n 7o'$nia( se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") Infrac!i nile inten!ionate contra integrit!ii corporale( snt!ii sa li&ert!ii( sv$r%ite *'potriva nei persoane dintre cele 'en!ionate *n alin. (1)( se sanc!ioneaz c pedeapsa prevz t de lege pentr fapta sv$r%it( ale crei li'ite speciale se 'a.oreaz c . 'tate. Art( .76( Ini!ierea( organizarea sa constit irea pe teritori l 7o'$niei a nor str ct ri infor'ative *n scop l c legerii de infor'a!ii secrete de stat( ori desf% rarea de ctre acestea a nei activit!i de c legere sa prel crare de ase'enea infor'a!ii( *n afara cadr l i legal( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea nor drept ri. Art( .)7( (1) >apta persoanei care( l $nd c no%tin! despre pregtirea sa co'iterea vre neia dintre infrac!i nile prevz te *n art. )A2 0 )A6( art. )AA 28) %i art. 285 0 28A( n *n%tiin!eaz de *ndat a torit!ile( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") #eden n!area sv$r%it de n 'e'&r de fa'ilie n se pedepse%te. ()) # se pedepse%te persoana care( *nainte de

In/ra$'iuni $ontra per&oanelor $are &e 0u$ur% de prote$'ie interna'ional%

Con&tituirea de &tru$turi in/ormative ile#ale

Nedenun'area unor in/ra$'iuni $ontra &e$urit%'ii na'ionale

14"

p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale *'potriva nei persoane pentr sv$r%irea faptei neden n!ate( *nc no%tin!eaz a torit!ile co'petente despre aceasta sa care( c+iar d p p nerea *n 'i%care a ac!i nii penale( a *nlesnit tragerea la rsp ndere penal a a tor l i %i a participan!ilor.
Cau-e de redu$ere a pedep&ei

Art( .))( /ac persoana care a sv$r%it na dintre infrac!i nile prevz te *n prezent l titl *nlesne%te( *n c rs l r'ririi penale( aflarea adevr l i %i tragerea la rsp ndere penal a a tor l i sa a participan!ilor( li'itele speciale ale pedepsei se red c la . 'tate. Art( .)*( (1) Tentativa la infrac!i nile prevz te *n prezent l titl se pedepse%te. (") @e consider tentativ %i prod cerea sa proc rarea 'i.loacelor ori instr 'entelor( prec ' %i l area de 's ri *n vederea co'iterii infrac!i nilor prevz te *n art. )A4 )A6( art. 281 28)( art. 28< %i art. )AA raportat la infrac!i nea de trdare prin a. tarea ina'ic l i.

San$'ionarea tentativei

TITLUL CI IN:RACIUNI CONTRA CAPACIT!II DE LUPT! A :ORELOR ARMATE


CAPITOLUL I In/ra$'iuni &%v r8ite de militari
A0&en'a ne1u&ti/i$at%

Art( .),( A&sen!a ne. stificat a oricr i 'ilitar de la nitate sa de la servici ( care a dep%it 2 ore( dar n 'ai ' lt de "2 de ore( *n ti'p de rz&oi( pe d rata strii de asedi sa a strii de rgen!( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end. Art( .).( (1) A&sen!a ne. stificat de la nitate sa de la servici ( care dep%e%te ) zile( a oricr i 'ilitar( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end.

De-ertarea

14)

(") /ezertarea sv$r%it *n r'toarele *'pre. rri: a) de doi sa 'ai ' l!i 'ilitari *'pre n; &) av$nd as pra sa o ar' 'ilitar; c) *n ti'p l 'isi nilor la care particip *n afara teritori l i stat l i ro'$n( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani. ()) ,n ti'p de rz&oi sa pe n teritori pe care a fost procla'at starea de asedi sa de rgen!( dezertarea oricr i 'ilitar de la nitate sa servici care a dep%it "2 de ore se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani.
>n$%l$area $on&emnului

Art( .)2( (1) ,nclcarea reg lilor servici l i de paz( interven!ie( *nso!ire sa de sec ritate se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end) (") ,nclcarea conse'n l i de ctre santinela aflat *n post la depozitele de ar'a'ent( ' ni!ii sa alte 'ateriale e-plozive( ori *n alte post ri de n deose&it interes 'ilitar sa de stat se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. ()) >aptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") sv$r%ite *n ti'p de rz&oi( pe d rata strii de asedi sa a strii de rgen! se pedepsesc c *nc+isoarea de la ) la 18 ani. Art( .)3( (1) Prsirea de ctre 'ilitar a post l i( a servici l i sa a oricr i alt loc *n care acesta tre& ia s se afle se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) l ni la n an. (") Prsirea co'enzii sa a servici l i de per'anen! de ctre orice 'ilitar se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. ()) >aptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") se pedepsesc c *nc+isoarea de la " la 6 ani( iar dac a fost sv$r%ite *n ti'p de rz&oi( se pedepsesc c *nc+isoarea de la ) la 18 ani. Art( .)4( (1) 7ef z l de a e-ec ta n ordin c privire la *ndatoririle de servici se pedepse%te c *nc+isoare de la ) l ni la ) ani sa c a'end. (") ,n ti'p de rz&oi( pe d rata strii de asedi sa a strii de rgen!( pedeapsa pentr fapta prevz t *n alin. (1) este *nc+isoarea de la " la 6 ani.

P%r%&irea po&tului &au $omen-ii

In&u0ordonarea

142 Con&tr n#erea &uperiorului

Art( .)5( (1) Constr$ngerea( prin orice 'i.loace( a s perior l i de ctre inferior sa a %ef l i de ctre s &ordonat( la *nclcarea *ndatoririlor de servici se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la ) ani. (") >apta prevz t *n alin. (1) sv$r%it de " sa 'ai ' l!i 'ilitari *'pre n( ori *n fa!a tr pei ad nate sa prin folosirea nei ar'e se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. ()) ,n ti'p de rz&oi fapta prevz t *n alin. (1) se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani( iar fapta prevz t *n alin. (") se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 1" ani. Art( .)6( >apta s perior l i sa a %ef l i care( prin *nclcarea atri& !iilor de servici ( ca zeaz o vt'are grav a intereselor legale a inferior l i sa s &ordonat l i ori *l o&lig s *ncalce *ndatoririle de servici ( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la ) ani. Art( .*7( (1) Lovirea s perior l i de ctre inferior sa a %ef l i de ctre s &ordonat( at nci c$nd s perior l sa %ef l se afl *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( ori pentr acte *ndeplinite *n legt r c aceste atri& !ii( se pedepse%te c *nc+isoare de la n la 4 ani sa c a'end. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i lovirea sv$r%it de ctre s perior sa %ef *'potriva inferior l i sa a s &ordonat l i( at nci c$nd inferior l sa s &ordonat l se afl *n e-ercitarea atri& !iilor de servici ( ori pentr acte *ndeplinite *n legt r c aceste atri& !ii. ()) C$nd faptele prevz te *n alin. (1) %i alin. (") a fost co'ise *n ti'p de rz&oi( pe d rata strii de asedi sa a strii de rgen!( li'itele speciale ale pedepsei se 'a.oreaz c o trei'e. Art( .*)( Predarea *n '$inile ina'ic l i de ctre co'andant a for!elor ar'ate pe care le co'and( lsarea *n '$inile ina'ic l i( distr gerea sa ad cerea *n stare de ne*ntre& in!are de ctre co'andant a 'i.loacelor de l pt sa a altor 'i.loace necesare pentr p rtarea

A0u-ul de autoritate

Lovirea &uperiorului ori a in/eriorului

Capitularea

144

rz&oi l i( fr ca vre na dintre acestea s fi fost deter'inat de condi!iile de l pt( se pedepsesc c deten!i ne pe via! sa c *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.
P%r%&irea $ mpului de lupt%

Art( .**( Prsirea c$'p l i de l pt sa ref z l de a ac!iona( sv$r%ite *n ti'p l l ptei( ori predarea *n captivitate sa sv$r%irea altor ase'enea fapte de nat r a servi ca zei ina'ic l i( se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa c *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .*,( (1) B&or l c o aeronav apar!in$nd for!elor ar'ate ale stat l i ro'$n( fr preala&il a torizare( prec ' %i nerespectarea reg lilor de z&or( dac prin aceasta se pericliteaz sec ritatea z&or l i *n spa!i l aerian sa a aeronavei( se pedepsesc c *nc+isoare de la n la ) ani sa c a'end. (") /ac fapta a av t ca r'are distr gerea sa degradarea aeronavei( pedeapsa este *nc+isoarea de la 4 la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri( iar dac a av t ca r'are n dezastr ( pedeapsa este *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .*.( (1) Prsirea nei nave 'ilitare *n caz de na fragi de ctre co'andant( *nainte de a0%i fi e-ercitat p$n la capt *ndatoririle de servici ( prec ' %i de ctre orice alte persoane ce fac parte din ec+ipa. l navei( fr ordin l co'andant l i( se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la 4 ani. (") /ac fapta este sv$r%it *n ti'p de rz&oi( pe d rata strii de asedi sa a strii de rgen!( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .*2( (1) Prsirea co'enzii de ctre co'andant l nei nave 'ilitare sa al nei gr pri de nave 'ilitare( *n sit a!ii care ar fi p t t periclita nava 'ilitar sa navele 'ilitare ori ec+ipa. l acestora( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") ,n caz l *n care prsirea co'enzii s0a sv$r%it *n ti'p l l ptei( de ctre co'andant l nei nave

B0orul neautori-at

P%r%&irea navei

P%r%&irea $omen-ii

145

'ilitare sa al nei gr pri de nave 'ilitare( pedeapsa este *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.
Neluarea m%&urilor ne$e&are <n opera'iunile navale

Art( .*3( >apta co'andant l i nei nave 'ilitare sa gr pri de nave 'ilitare care( fr a fi fost oprit prin vre n ordin( sa fr a fi fost *'piedicat de 'isi nea special pe care o avea: a) n ia 's rile necesare s atace( s l pte *'potriva ina'ic l i( s a. te o nav a stat l i ro'$n sa a nei !ri aliate( r'rit de ina'ic ori anga.at *n l pt; &) n ia 's rile necesare pentr a distr ge n convoi ina'ic; c) n r're%te navele de rz&oi sa co'erciale ale ina'ic l i( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .*4( Co&or$rea pavilion l i *n ti'p l l ptei( *n scop l de a servi ca za ina'ic l i( sv$r%it de ctre co'andant l nei nave 'ilitare sa al nei gr pri de nave 'ilitare( prec ' %i de ctre orice alt persoan a'&arcat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .*5( (1) >apta co'andant l i nei nave 'ilitare sa a oricrei persoane aflate la &ord l navei( care a prod s o colizi ne sa p nerea pe scat a navei( dac fapta a av t ca r'are avarierea grav a acesteia( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 4 la 1" ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") ,n caz l *n care fapta prevz t *n alin. (1) a fost sv$r%it din c lp( pedeapsa este *nc+isoarea de la 5 l ni la ) ani. ()) >apta prevz t *n alin. (1) sv$r%it *n ti'p de rz&oi( pe d rata strii de asedi sa a strii de rgen!( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 18 la "8 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( .*6( Tentativa la infrac!i nile prevz te *n art. 2"1 0 2"4( art. 2"6( art. 2"< alin. (1) se pedepse%te.

Co0or rea pavilionului

Coli-iunea

San$'ionarea tentativei

146 In/ra$'iuni privitoare la aeronave militare

Art( .,7( /ispozi!iile art. 2") 2"4( art. 2"< %i art. 2"A se aplic *n 'od coresp nztor %i *n caz l aeronavelor 'ilitare. Art( .,)( Ac!i nea penal pentr infrac!i nile prevz te *n art. 21) 0 216 se p ne *n 'i%care n 'ai la sesizarea co'andant l i.

Punerea <n mi8$are a a$'iunii penale

CAPITOLUL II In/ra$'iuni &%v r8ite de militari &au de $ivili


Su&tra#erea de la &ervi$iul militar <n timp de r%-0oi

Art( .,*( >apta persoanei care( *n ti'p de rz&oi sa pe d rata strii de asedi ( *%i provoac vt'ri integrit!ii corporale sa snt!ii( si' leaz o &oal sa o infir'itate( folose%te *nscris ri false sa orice alte 'i.loace( *n scop l de a se s strage de la servici l 'ilitar( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. Art( .,,( (1) >apta persoanei care a'enin! sa love%te santinela sa 'ilitar l aflat *n servici de interven!ie( *nso!ire sa de sec ritate se pedepse%te c *nc+isoarea de la n la ) ani. (") /ac fapta este sv$r%it prin folosirea nei ar'e sa de do sa 'ai ' lte persoane *'pre n( pedeapsa este *nc+isoarea de la " la 6 ani. Art( .,.( (1) @ stragerea de la l area *n eviden!a 'ilitar( selec!ia( sta&ilirea aptit dinilor %i a op!i nilor privind 'od l de *ndeplinire a *ndatoririlor 'ilitare( *n ti'p de pace( se pedepse%te c a'end. (") /ac fapta este sv$r%it *n ti'p de rz&oi sa pe d rata strii de asedi ( pedeapsa este *nc+isoarea de la n la 4 ani. Art( .,2( (1) #eprezentarea la *ncorporare( concentrare sa 'o&ilizare *n ti'p de rz&oi sa pe d rata strii de asedi ( *n ter'en l prevz t *n ordin l de c+e'are( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz %i neprezentarea cel i *ncorporat sa concentrat la nitatea

A#re&iunea <mpotriva &antinelei

Su&tra#erea de la luarea <n eviden'a militar%

Nepre-entarea la <n$orporare &au $on$entrare

14<

la care a fost repartizat( prec ' %i a cel i care( e-ec t$nd potrivit legii( servici l alternativ( n se prezint *n ter'en la anga.ator. ()) Ter'enele de prezentare prevz te *n alin. (1) %i alin. (") se prel ngesc c 18 zile( *n caz l *n care cel c+e'at se afl *n strintate.
Ae/uirea $elor $%-u'i pe $ mpul de lupt%

Art( .,3( (1) 9ef irea pe c$'p l de l pt a 'or!ilor sa rni!ilor se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz fapta prevz t *n alin. (1)( care( fr s fie sv$r%it pe c$'p l de l pt( este r'area nor opera!ii de rz&oi. Art( .,4( >olosirea( fr drept( *n ti'p de rz&oi sa pe d rata strii de asedi ( *n legt r c opera!i nile 'ilitare( a e'&le'ei ori den 'irii de Crucea Roie sa a celor asi'ilate acesteia( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani.

:olo&irea em0lemei Cru$ea Ro8ie <n timpul opera'iunilor militare

TITLUL CII IN:RACIUNI DE GENOCID= CONTRA UMANIT!II "I DE R!BEOI


CAPITOLUL I In/ra$'iuni de #eno$id 8i $ontra umanit%'ii

Geno$idul

Art( .,5( (1) @v$r%irea( *n scop l de a distr ge( *n *ntregi'e sa *n parte( n gr p na!ional( etnic( rasial sa religios( a neia dintre r'toarele fapte: a) ciderea de 'e'&ri ai gr p l i; &) vt'area integrit!ii fizice sa 'intale a nor 'e'&ri ai gr p l i; c) s p nerea gr p l i la condi!ii de e-isten! de nat r s d c la distr gerea fizic( total sa par!ial( a acest ia; d) i'p nerea de 's ri viz$nd *'piedicarea na%terilor *n cadr l gr p l i;

14A

e) transfer l for!at de copii apar!in$nd n i gr p *n alt gr p( se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa c *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /ac faptele prevz te *n alin. (1) s nt sv$r%ite *n ti'p de rz&oi( pedeapsa este deten!i nea pe via!. ()) ,n!elegerea *n vederea sv$r%irii infrac!i nii de genocid se pedepse%te c *nc+isoarea de la 4 la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) Incitarea la sv$r%irea infrac!i nii de genocid( co'is *n 'od direct( *n p &lic( se pedepse%te c *nc+isoarea de la " la 6 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.
In/ra$'iuni $ontra umanit%'ii

Art( .,6( (1)@v$r%irea( *ncadr l n i atac generalizat sa siste'atic( lansat *'potriva nei pop la!ii civile( a neia dintre r'toarele fapte: a) ciderea nor persoane; &) s p nerea nei pop la!ii sa pr!i a acesteia( *n scop l de a o distr ge *n tot sa *n parte( la condi!ii de via! 'enite s deter'ine distr gerea fizic( total sa par!ial( a acesteia; c) sclavia sa trafic l de fiin!e 'ane( *n special de fe'ei sa copii; d) deportarea sa transferarea for!at( c *nclcarea reg lilor generale de drept interna!ional( a nor persoane aflate *n 'od legal pe n an 'it teritori ( prin e-p lzarea acestora spre n alt stat sa spre n alt teritori ( ori prin folosirea altor 's ri de constr$ngere; e) tort rarea nei persoane aflate s & paza fpt itor l i sa as pra creia acesta e-ercit control l *n orice alt 'od( ca z$nd 0i vt'ri fizice sa psi+ice( ori s ferin!e fizice sa psi+ice grave( ce dep%esc consecin!ele sanc!i nilor ad'ise de ctre drept l interna!ional; f) viol l sa agresi nea se- al( constr$ngerea la prostit !ie( sterilizarea for!at sa deten!ia ilegal a nei fe'ei r'ase gravid *n 'od for!at( *n scop l 'odificrii co'pozi!iei etnice a nei pop la!ii; g) vt'area integrit!ii fizice sa psi+ice a

158

nor persoane; +) provocarea dispari!iei for!ate a nei persoane( *n scop l de a o s strage de s & protec!ia legii pentr o perioad *ndel ngat( prin rpire( arestare sa de!inere( la ordin l n i stat sa al nei organiza!ii politice( ori c a torizarea( spri.in l sa asenti'ent l acestora( r'ate de ref z l de a ad'ite c aceast persoan este privat de li&ertate sa de a f rniza infor'a!ii reale privind soarta care *i este rezervat ori loc l nde se afl( de *ndat ce aceste infor'a!ii a fost solicitate; i) *nte'ni!area sa alt for' de privare grav de li&ertate( c *nclcarea reg lilor generale de drept interna!ional; .) persec tarea n i gr p sa a nei colectivit!i deter'inate( prin privare de drept rile f nda'entale ale o' l i sa prin restr$ngerea grav a e-ercitrii acestor drept ri( pe 'otive de ordin politic( rasial( na!ional( etnic( c lt ral( religios( se- al ori *n f nc!ie de alte criterii rec nosc te ca inad'isi&ile *n drept l interna!ional; C) alte ase'enea fapte in 'ane ce ca zeaz s ferin!e 'ari sa vt'ri ale integrit!ii fizice sa psi+ice( se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa c *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz faptele prevz te *n alin. (1)( sv$r%ite *n cadr l n i regi' instit !ionalizat de opri'are siste'atic %i de do'inare a n i gr p rasial as pra alt ia( c inten!ia de a 'en!ine acest regi'.

151

CAPITOLUL II In/ra$'iuni de r%-0oi


In/ra$'iuni de r%-0oi $ontra per&oanelor

Art( ..7( (1) @v$r%irea( *n cadr l n i conflict ar'at( c sa fr caracter interna!ional( as pra neia sa 'ai ' ltor persoane prote.ate de drept l interna!ional 'anitar( a neia dintre r'toarele fapte: a) ciderea; &) l area de ostatici; c) aplicarea de trata'ente c cr zi'e sa in 'ane( ca z$nd 0i vt'ri ale integrit!ii fizice sa psi+ice( ori s ferin!e fizice sa psi+ice grave( *n special prin tort r sa ' tilare; d) viol l sa agresi nea se- al( constr$ngerea la prostit !ie( sterilizarea for!at sa deten!ia ilegal a nei fe'ei r'as gravid *n 'od for!at( *n scop l 'odificrii co'pozi!iei etnice a nei pop la!ii; e) deportarea sa transferarea for!at( c *nclcarea reg lilor generale de drept interna!ional( a nor persoane aflate *n 'od legal pe n an 'it teritori ( prin e-p lzarea acestora spre n alt stat sa n alt teritori ( ori prin folosirea altor 's ri de constr$ngere; f) aplicarea sa e-ec tarea nei pedepse severe( *n special pedeapsa c 'oartea sa o pedeaps privativ de li&ertate( *'potriva nei persoane care n a fost . decat *n cadr l nei proced ri legale %i i'par!iale( care s ofere garan!iile i'p se de drept l interna!ional; g) e-p nerea nei persoane la n pericol de 'oarte sa atingere grav ad s snt!ii prin: 1. efect area as pra acesteia de e-perien!e c privire la care ea n a consi'!it *n 'od vol ntar( e-pres %i preala&il sa care n s nt necesare pentr sntatea acesteia( ori n s nt efect ate *n interes l s ; ". prelevarea de !es t ri sa organe de la aceasta *n scop l transplant l i( c e-cep!ia prelevrii de s$nge sa piele efect ate *n scop terape tic( *n confor'itate c principiile 'edicale general rec nosc te %i c consi'!'$nt l vol ntar( e-pres %i preala&il al persoanei; ). s p nerea acesteia la 'etode de trata'ent nerec nosc te 'edical( fr ca acestea s fie necesare

15"

pentr sntatea persoanei %i fr ca ea s fi consi'!it( *n 'od vol ntar( e-pres %i preala&il; +) s p nerea nei persoane la n trata'ent degradant( se pedepse%te c deten!i ne pe via! sa c *nc+isoare de la 14 la "4 de ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") C aceea%i pedeaps se sanc!ioneaz recr tarea sa *ncorporarea 'inorilor care n a *'plinit v$rsta de 14 ani *n for!ele ar'ate sa *n gr p ri ar'ate( prec ' %i deter'inarea acestora( prin orice 'i.loace( s participe activ la ostilit!i. ()) 7nirea( *n cadr l n i conflict ar'at c sa fr caracter interna!ional( a n i 'e'&r al for!elor ar'ate ina'ice sa a n i co'&atant al pr!ii ina'ice( d p ce acesta s0a predat fr condi!ii( sa care a fost scos din l pt *n orice 'od( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 4 la 1" ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (2) @v$r%irea( *n cadr l n i conflict ar'at c caracter interna!ional( a neia dintre r'toarele fapte: a) 'en!inerea ilegal *n deten!ie sa *nt$rzierea ne. stificat a repatrierii neia sa 'ai ' ltor persoane dintre cele prevz te *n alin. (4) lit. a); &) transferarea( *n 'od direct sa indirect( de ctre n agent al p terii oc pante( a nei pr!i a pop la!iei civile creia el *i apar!ine( *n teritori l oc pat; c) constr$ngerea( prin violen! sa a'enin!are( a neia sa 'ai ' ltor persoane dintre cele prevz te *n alin. (4) lit. a) s serveasc *n for!ele ar'ate ale ina'ic l i; d) constr$ngerea resortisan!ilor p terii ina'ice s ia parte la opera!i nile de rz&oi *ndreptate *'potriva !rii lor( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (4) Persoanele prote.ate de drept l interna!ional 'anitar s nt: a) *ntr0 n conflict ar'at c caracter interna!ional: persoanele prote.ate *n sens l Conven!iilor de la Feneva din 1" a g st 1A2A %i al Protocol l i Adi!ional I din < i nie 1A66( *n special rni!ii( &olnavii(

15)

na fragia!ii( prizonierii de rz&oi %i civilii; &) *ntr0 n conflict ar'at fr caracter interna!ional: rni!ii( &olnavii( na fragia!ii %i persoanele care n particip direct la ostilit!i %i care se gsesc s & p terea pr!ii ina'ice; c) *ntr0 n conflict ar'at c sa fr caracter interna!ional: 'e'&rii for!elor ar'ate %i co'&atan!ii pr!ii ina'ice( care a dep s ar'ele sa care( din orice alt ca z( n se 'ai pot apra %i care n se afl s & p terea pr!ii ina'ice.
In/ra$'iuni de r%-0oi $ontra propriet%'ii 8i altor drepturi

Art( ..)( (1) >apta persoanei care( *n cadr l n i conflict ar'at( c sa fr caracter interna!ional( .ef ie%te sa ( c *nclcarea drept l i interna!ional %i fr ca aceasta s fie . stificat de necesit!i 'ilitare( distr ge( *%i *ns %e%te sa rec+izi!ioneaz & n ri ale pr!ii ina'ice( aflate s & p terea pr!ii creia *i apar!ine fpt itor l( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /eclararea( *n cadr l n i conflict ar'at c caracter interna!ional( ca fiind stinse( s spendate sa inad'isi&ile *n . sti!ie( drept rile %i ac!i nile t t ror resortisan!ilor pr!ii ina'ice sa ale nei pr!i i'portante a acestora( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ..*( (1) >apta persoanei care( *n cadr l n i conflict ar'at c sa fr caracter interna!ional: a) declan%eaz n atac *'potriva personal l i( instala!iilor( 'aterial l i( nit!ilor sa ve+ic lelor care particip la o 'isi ne de a. tor 'anitar ori la o 'isi ne de 'en!inere a pcii( confor' Cartei #a!i nilor Unite( %i care se & c r de protec!ia pe care drept l interna!ional 'anitar o garanteaz civililor sa & n rilor c caracter civil; &) declan%eaz n atac *'potriva personal l i( cldirilor( nit!ilor sanitare sa 'i.loacelor de transport sanitare( care tilizeaz se'nele distinctive prevz te de Conven!iile de la Feneva( *n confor'itate c

In/ra$'iuni de r%-0oi $ontra opera'iunilor umanitare 8i em0lemelor

152

dispozi!iile drept l i interna!ional 'anitar( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") >apta persoanei care( *n cadr l n i conflict ar'at c sa fr caracter interna!ional( tilizeaz fr drept se'nele distinctive prevz te de Conven!iile de la Feneva( steag l de parla'entare( drapel l( insignele 'ilitare sa nifor'a ina'ic l i ori ale Organiza!iei #a!i nilor Unite( ca z$nd( astfel( 'oartea sa vt'area corporal a neia sa 'ai ' ltor persoane( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.
Utili-area de metode inter-i&e <n opera'iunile de lupt%

Art( ..,( (1) >apta persoanei care( *n cadr l n i conflict ar'at c sa fr caracter interna!ional: a) declan%eaz n atac prin 'i.loace 'ilitare *'potriva pop la!iei civile sa a nor civili care n particip direct la ostilit!i; &) declan%eaz n atac prin 'i.loace 'ilitare *'potriva & n rilor civile prote.ate ca atare de drept l interna!ional 'anitar( *n special cldiri consacrate c lt l i religios( *nv!'$nt l i( artei( %tiin!ei( ac!i nilor carita&ile( 'on 'entelor istorice( spitalelor( loc rilor nde &olnavii sa rni!ii s nt ad na!i( prec ' %i ora%elor( satelor( loc in!elor sa cldirilor neaprate ori zonelor de'ilitarizate( sa as pra instala!iilor ori ec+ipa'entelor ce con!in s &stan!e peric loase( *n 's ra *n care acestea n s nt folosite ca o&iective 'ilitare; c) desf%oar n atac prin 'i.loace 'ilitare( %tiind c el va ca za pierderi de vie!i o'ene%ti *n r$nd l pop la!iei civile( rniri ale persoanelor civile( distr geri de & n ri c caracter civil( care ar fi vdit dispropor!ionate *n raport c ansa'&l l avanta. l i 'ilitar concret %i direct a%teptat; d) tilizeaz o persoan prote.at de dispozi!iile drept l i interna!ional 'anitar pentr a evita ca an 'ite p ncte( zone sa for!e 'ilitare s devin !int a opera!i nilor 'ilitare ale pr!ii ina'ice; e) tilizeaz( ca 'etod de p rtare a

154

rz&oi l i( *nfo'etarea deli&erat a civililor( priv$nd 0i de & n rile indispensa&ile s pravie! irii( sa *'piedic$nd( c *nclcarea dispozi!iilor drept l i interna!ional 'anitar( pri'irea a. toarelor destinate acestora; f) declar sa ordon c n va e-ista *nd rare pentr *nvin%i; g) cide sa rne%te( prin viclenie( n 'e'&r al for!elor ar'ate ina'ice sa n co'&atant al for!elor ina'ice( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. (") /esf% rarea n i atac prin 'i.loace 'ilitare( *n cadr l n i conflict ar'at c caracter interna!ional( %tiind c el va ca za 'edi l i *ncon. rtor da ne e-tinse( de d rat %i grave( care ar fi vdit dispropor!ionate *n raport c ansa'&l l avanta. l i 'ilitar concret %i direct a%teptat( se pedepse%te c *nc+isoarea de la ) la 18 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri.
Utili-area de mi1loa$e inter-i&e <n opera'iunile de lupt%

Art( ...( >apta persoanei care( *n cadr l n i conflict ar'at( c sa fr caracter interna!ional: a) tilizeaz otrav sa ar'e c s &stan!e otrvitoare; &) tilizeaz gaze asfi-iante( to-ice sa asi'ilate %i orice lic+ide( 'aterii sa procedee si'ilare; c) tilizeaz ar'e care ca zeaz s ferin!e fizice in tile( se pedepse%te c *nc+isoarea de la 6 la 14 ani %i interzicerea e-ercitrii nor drept ri. Art( ..2( Tentativa infrac!i nilor prevz te prezent l titl se pedepse%te. *n

San$'ionarea tentativei

155

TITLUL CIII DISPOBIII :INALE


Intrarea <n vi#oare

Art( ..3( (1) Prezent l cod intr *n vigoare la data care va fi sta&ilit *n legea pentr p nerea *n aplicare a acest ia( c e-cep!ia dispozi!iilor alin. (") %i alin. ())( care intr *n vigoare la 2 zile de la data p &licrii *n 3onitor l Oficial al 7o'$niei( Partea I( a prezent l i cod. (") Legea nr. )81E"882 Cod l penal( p &licat *n 3onitor l Oficial al 7o'$niei( Partea I( nr. 464 din "A i nie "882( c 'odificrile lterioare %i Legea nr. "A2E"882 privind e-ec tarea pedepselor %i a 's rilor disp se de organele . diciare *n c rs l proces l i penal( p &licat *n 3onitor l Oficial al 7o'$niei( Partea I( nr. 4A1 din 1 i lie "882= c 'odificrile lterioare( se a&rog. ()) ,n ter'en de 1" l ni de la data p &licrii prezent l i cod *n 3onitor l Oficial al 7o'$niei( Partea I( F vern l va s p ne Parla'ent l i spre adoptare proiect l de lege pentr p nerea *n aplicare a Cod l i penal.

156

Aceast lege a fost adoptat la data de "4 i nie "88A( *n te'ei l prevederilor art. 112 alin. ()) din Constit !ia 7o'$niei( rep &licat( *n r'a anga.rii rsp nderii F vern l i *n fa!a Ca'erei /ep ta!ilor %i a @enat l i( *n %edin!a co' n din data de "" i nie "88A. PRE"EDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR Ro0erta Alma Ana&ta&e PRE"EDINTELE SENATULUI Mir$ea Dan Geoan%

H c re%ti( #r.

S-ar putea să vă placă și