Sunteți pe pagina 1din 13

Gestiunea financiara a intrepriderii

Analiza firmei SCDVV Bujoru

SCURT ISTORIC AL SOCIETATII

Statiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Bujoru s-a infiintat in anul 1977 prin Decretul Prezidential nr.41, fiind singura statiune cu profil agricol din judetul Galati. Scopul acesteia a fost de a contribui la relansarea culturii vitei de vie in partea de sud-est a tarii in podgoriile tinere si cu mai putina traditie. In prezent, cultura vitei de vie are o importanta deosebita in economia judetului, existenta Statiunii de Cercetare-Dezvoltare penru Viticultura si Vinificatie Bujoru se justifica ca o necesitate pentru mentinerea si dezvoltarea viticulturii in aceasta zona colinara a tarii. Sarcina principala a Statiunii Viticole Bujoru consta in executarea de cercetari stiintifice si tehnologice, in introducerea progresului tehnic in vederea sporirii productiei vitei-vinicole in conditiile specifice zonei de influienta din judetul Galati. Paralel cu activitatea de baza cercetarea, statiunea dispune si de un sector de productie, care are sarcini sa produca struguri in vederea obtinerii de vinuri specifice directiilor de productie existente in unitate, precum si struguri de masa pentru valorificare in stare proaspata.

Marja comerciala

CA2004 = 4192225 + 6214 + 2760 = 4201199 CA2005 = 5284221 + 12503 + 178280 = 5475004

25000 20000 15000 10000 5000 0 2004 2005 venituri din vanzarea marfurilor cheltuieli cu marfuri vandute

MC 2004 = 6214 16577 = - 10363 MC 2005 = 12503 - 20304= - 7801 cifra de afaceri a inregistrat o crestere ceea ce releva o situatie financiara buna si desfasurarea unei activitati economice eficiente. Valoarea negativa a marjei comerciale reprezinta o situatie nefavorabila in ceea ce priveste raporturile dintre cheltuielile cu marfurile si veniturile rezultate in urma vanzarii acestor marfuri.

Valoarea adaugata

Valoarea adaugata este un indicator de masurare a performantei firmei, care exprima ceea ce adauga firma prin propria sa activitate la circuitul economic. VALOAREA ADUGAT (VA) = Marja comercial (dac este cazul) + Producia exercitat- Consumul extern

VA2004 = - 10363 + 4961117 2623442 = 2327312 VA2005 = - 7801 + 5423400 2864261 = 2551338

Rezultatul exploatarii

Rezultatul exploatarii tine cont de toate cheltuielile si veniturile calculate privind exploatarea. Acest sold de gestiune poate fi calculat fie pe baza excedentului brut de exploatare, fie in mod direct : RE = EBE + Alte venituri din exploatare +Venituri de exploatare din provizioane Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli de exploatere privind amortizarea si provizioanele RE2004 = 859014 + 1210405 74048 569796 301874 = 1123701 RE2005 = 1029957 + 8403 78367 4930 = 955063

6E+06 5E+06 4E+06 3E+06 2E+06 1E+06 0 2004 rezultat ul exploata rii cifra de afaceri

Rezultat net al exercitiului

Este unul din soldurile intermediare de gestiune cele mai utilizate in analiza contabil financiara pe baza ratele. Daca din rezultatul brut al exercitiului se deduce impozitul pe profit, se obtine rezultatul net al exercitiului, care reflecta partea din rezultat destinata distribuirii. RNE = RBE Impozit pe profit RNE2004 = 1095803 0 = 1095803 RNE2005 = 955916 0 = 955916

6E+06 5E+06 4E+06 3E+06 2E+06 1E+06 0 2004 profit net cifra de afaceri

Solvabilitatea la nivelul firmei


Analiza solvabilitatii firmei sugereaza urmatoarele aspecte : solvabilitatea generala depaseste limitele admise minime de 13.41 ori in 2004 si de 5.94 ori in 2005. Nivelul ratelor de solvabilitate generala reflecta posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma, intr-un termen scurt, in lichiditati, pentru a satisface obligatiile de plata exigibile. solvabilitatea imediata devanseaza intervalul de valori considerat satisfacator de 8.72 in 2004 si de7.51 in 2005. Capacitatea de rambursare la un moment dat, tinand seama de incasarile existente, asigura interfata elementelor lichide ale activului cu obligatiile exigibile ale pasivului. solvabilitatea globala este supra unitara in perioada analizata, si anume 30.81 in 2004 si 10.69 in 2005 deci firma este solvabila in cei doi ani de analiza. La modul globl de analiza, cuantumul datoriilor depaseste valoarea activelor fixe si circulante, iar securitatea de care se bucura creditorii pe termen lung, precumm si marja de creditare a firmei sunt asigurate. rata solvabilitatii, in raport cu activele, indica solvabilitatea firmei si este utilizata de catre banci pentru evaluarea riscului, avand in Romania un coeficient mediu cuprins intre 0.4 si 0.8. Acest indicator se situeaza in limitele normale depasind limita minima.

Solvabilitatea la nivelul firmei

Solvabilitate generala Sgn2004 = 24.14 Sgn2005 = = 10.69 Se admite ca valoarea sa minima poate varia intre 1.2 si 1.8. Solvabilitatea imediata Si2004 = = 5.6676 Si2005= = 4.8817 Intervalul care poate fi acceptat ca fiind satisfacator este intre 0.65 si 1. Solvabilitatea globala Sg2004 = = 30.81 Sg2005 = = 10.69

35 30 25 20 15 10 5 0 2004 solvabili tate generala solvabili tate imediata solvabili tate globala

Bilant financiar

TN2004 = 257858 TN2005 = 890641 Trezoreria net este expresia cea mai concludent a desfurrii unui activiti eficiente. nregistrarea unei trezorerii nete pozitive n cadrul mai multor exerciii succesive, demonstreaz succesul ntreprinderii n viaa economic i posibilitile plasrii rentabile a disponibilitilor bneti pentru ntrirea poziiei ei pe pia. Trezoreria net pozitiv este rezultatul ntregului echilibru financiar al ntreprinderii, exerciiului financiar s -a ncheiat cu un surplus monetar expresie concret a profitului net din pasivul bilanului. Acest excedent de trezorerie urmeaz s fie plasat eficient i pe deplin siguran pe piaa monetar i/sau financiar. Disponibilitatile bneti din anul 2005 sunt mai mari dect n 2004, ceea ce determin un cash-flow pozitiv. CF = 632783 mii lei Cash-flow pozitiv sugereaz o crestere a capacitii reale de finanare a investiiilor, ceea ce semnific o imbogatire a activului net real, crestere a valorii societii. FRP2004 =1866778 FRP2005 =2665389 Capitalul permanent este mai mare decat activul imobilizat net, ceea ce reprezinta ca FRP > 0. Astfel, capitalul permanent finanteaza o parte a activelor circulante, dar numai dupa finantarea integrala a imobilizarilor nete. NRF2004 = 1779859 NRF2005 = 2030602 Nevoia fondului de rulment>0 semnifica nevoia de finantare,incetinirea incasarilor.

Bilantul functional

FRNG2004 = 1866778 FRNG2005 = 2665389 FRNG are o valoare pozitiva, astfel scoate in evidenta faptul ca situatia financiara a firmei este satisfacatoare, disponibilitatile banesti fiind suficiente. NFRE2004 = 1779859 NFRE2005 = 2030602 NFRE > 0 => nevoile ciclice de exploatare (stocuri + clieni) depesc sursele ciclice de exploatare (furnizor) datorit unui stoc supradimensionat sau a folosirii ntr-o msur prea mare a creditului comercial n vnzrile ctre clieni. De asemenea, ar putea reflecta o reducere a scadenelor n ceea ce privete datoriile fa de furnizori. NFR2004 = 1779859 NFR2005 = 2030602 NFR > 0 => un excedent de surse temporare ciclice in raport cu nevoile temporare ciclice. TN = FRNG NFR >0 => FRNG > NFR Trezoreria pozitiva permite detinerea de disponibilitati banesti sau efectuarea de plasamente. Aceasta situatie permite strangerea datoriilor pe termen scurt fara a crea probleme privind continuarea activitatii. In principiu, acesta situatie este favorabila pentru firma, insa nu permite previzionarea riscurilor de dezechilibru financiar care ameninta intreprinderea. Pe termen scurt, o trezorerie excedentara poate duce la dificultati in reglarea datoriilor daca scadenta unora dintre ele este mai apropiata, iar realizarea mijloacelor mai indepartata. Intr-o astfel de situatie este necesara negocierea unor noi credite de trezorerie sau realizarea unor active pentru depasirea dificultatilor.

ANALIZA SWOT
Puncte forte :

Valorile capacitatii de autofinantare arata ca intreprinderea dispune de resurse necesare finantarii activitatii desfasurate de aceasta, pentru a finanta investitii pentru innoire si dezvoltare si pentru evenimente exceptionale Existenta unor competente distinctive pe unul sau mai multe planuri

Organizatoric Cercetare dezvoltare

Personal calificat cu experienta in domeniu Resurse permanente suficiente pentru acoperirea nevoilor permanente

Oportunitati:
Colaborarea cu alte institutii modernizate, cu acelasi obiect de activitate Existenta cererii pe noi piete a produselor si/sau serviciilor existente Posibilitati de extindere a nomenclatorului de produse si/sau servicii

ANALIZA SWOT
Puncte slabe :

Disponibilitati financiare scazute Investitii aproape inexistente Libertate scazuta in luarea deciziilor privind dezvoltarea firmei Scaderea numarului de clienti

Amenintari:

Aparitia unui nou concurent pe plan local Schimbari ale nevoii, gusturilor sau preferintelor consumatorilor Degradarea solului in zonele de cultura a viilor Cresterea mai lenta, stagnarea sau chiar recesiune a pietii

CONCLUZII :

Ratele de lichiditate si solvabilitate sunt foarte mari, ceea ce indica un grad ridicat de transformare a elementelor patrimoniale in bani. Capacitatea de autofinantare este pozitiva si poate finanta nevoile financiare ale firme. Capacitatea de autofinantare este pozitiva datorita rezultatului excedentului brut de exploatare mare, care sintetizeaza si reflecta activitatea de exploatare. Indicatorii echilibrului financiar pe termen lung si scurt sunt pozitivi (FR>0, NFR>0, TN>0) ceea ce determina o situatie pozitiva a firmei. Nevoile temporare sunt mai mari decat resursele temporare, aceste nevoi trebuie astfel finantate din resursele permanente (care sunt mai mari decat nevoile permanente).