Sunteți pe pagina 1din 4

2.CLASIFICAREA RISCURILOR BANCARE 2.1.In functie de gradul de expunere la risc a riscuri pure !

expunerea este generata de acti"itatile si pr#cesele $ancare cu p#tential de a se pr#duce e"eni%ente care sa se s#lde&e cu piedri. Astfel de e"eni%ente p#t fi fraudele in efectuarea un#r plati' accidentarea in cadere a unui client intr!una din agentiile $ancii( ceea ce da nastere unei raspunderi ci"ile a $ancii sau degradarea %ediului a%$ient de catre acti"e d#$andite de $anca in ur%a exercitarii un#r drepturi de ip#teca( incalcarea n#r%el#r de p#luare'etc. . $ riscuri lucrati"e(speculati"e ! expunerea este generata de incercarea de a #$tine pr#fit %ai %are. Aceasta expunere p#ate genera si c)eltuieli supli%entare si de ci p#tential si pierderi. C)eltuielile supli%entare p#t re&ulta din credite nera%$ursate la scadenta' pierderi la p#rt#f#liul de titluri sau # structura defectuasa a acti"el#r $ancare. 2.2.In functie de caracteristica $ancara a riscuri financiare ! riscuri in siste%ele de plati *riscul de creditare ! este asu%at de t#ate $ancile si p#ate genera pr#$le%e seri#ase daca expunerea la risc este su$stantiala. Indicat#rii traditi#nali sunt %ai putin f#l#siti de#arece ei afectea&a negati" renta$ilitatea $ancii. Ei se p#t d#"edi utili in anali&e te%p#rale si c#%paratii inter$ancare. Indicat#rii #$iecti"' %#nit#ri&ati atent' p#t se%nali&a in a"ans aparitia un#r pr#$le%e pe parcursul pr#cesului daca li%itele sunt depasite pentru %ai %ulti dintre ei. ! riscul de lic)iditate ! indicat#rii traditi#nali ai riscului de lic)iditate tind sa se c#ncentre&e asupra lic)iditatii acti"el#r $ancare.Indicat#rii #$iecti" ur%aresc inde#se$i e"#lutia c#relata a acti"el#r lic)ide si a pasi"el#r i%%ediate. +in practica re&ulta ca cel %ai $un este indicat#rul deri"at ce rap#rtea&a diferenta dintre acti"ele lic)ide si i%pru%uturi (de ,E piata si de la $anca centrala la # %ari%e care sa repre&inte ne"#ile p#tentiale de lic)iditate( de exe%plu dep#&itele "#latile . ! riscuri de piata ! riscul ratei d#$an&ii ! repre&inta riscul di%inuarii "enituril#r $ancare si deci si a pr#fitului ca ur%are a %iscarii ratei d#$an&ii. Riscul d#$an&ii afectea&a ,E t#ti participantii la relatiile de credit' dar anga-area $ancii de#p#tri"a si in calitate de de$it#r si in calitate de credit#r deter%ina # anga-are extre% de riscanta a $ancil#r. ,e de alta parte $ancile se anga-ea&a nu nu%ai in #peratiuni curente sau ,E ter%en scurt' ci si in #peratiuni ,E ter%en lung' in c#nditiile in care ni"elul d#$an&ii sta$ilit parcurge nu%er#ase %#%ente in care sa aduca situatii de&a"anta-#ase pentru $anci. ! riscul ratei de sc)i%$ ! riscul de a inregistra pierderi decurgand din e"#lutia cursului de sc)i%$. In ep#ca %#derna' sta$ilirea cursului de sc)i%$ are la $a&a te#ria paritatii puterii de cu%parare c#nf#r% careia un $un identic' pr#dus #riunde' are acelasi pret. Re&ulta ca %#dificarile preturil#r interne "#r deter%ina %#dificari ale cursului de sc)i%$. ! riscul de fali%ent ! riscul de capital sau riscul de indat#rare expri%a pr#$a$ilitatea ca f#ndurile pr#prii ale $ancii sa fie insuficiente pentru a ac#peri pierderile re&ultate din acti"itatea curenta si ca aceste pierderi sa afecte&e in %#d negati" plasa%entele credit#ril#r $ancii. Intre t#ate aceste grupe de risc se exercita # interactiune per%anenta de#arece ele expri%a d#ar aspecte diferite ale aceluiasi p#tential de risc ! #peratiile $ancare curente. $ riscuri de prestare ! riscul #perati#nal ! expri%a pr#$a$ilitatea ca $anca sa de"ina incapa$ila sa %ai asigure ser"irea clientil#r intr!un %#d renta$il. In acest c#ntext sunt i%p#rtante atat #ferta de ser"icii cat si capacitatea c#nducerii de a e"alua si c#ntr#la c)eltuielile generate de prestarea acest#r ser"icii.

! riscul te)n#l#gic ! este as#ciat calitatii si structurii #fertei de pr#duse financiare care au si ele un ciclu de "iata pr#priu si tind sa fie inl#cuite de pr#duse %ai perf#r%ante. Alegerea inc#recta a %#%entului sc#aterii de ,E piata a unui pr#dus sau a %#%entului intr#ducerii unuia n#u p#ate genera pierderi se%nificati"e si exista in per%anenta riscul ca %#%entul ales sa nu fie cel %ai adec"at din punctul de "edere al %axi%i&arii pr#fitului $ancar. ! riscul pr#dusului n#u ! este as#ciat in#"aril#r in sfera pr#dusel#r financiare. Expri%a pr#$a$ilitatea cu%ulata a pr#ducerii %ai %ult#r e"eni%ente ad"erse' precu%. situarea cererii su$ ni"elul anticipat sau depasirea ni"elului planificat al c#sturil#r specifice' lipsa de pr#fesi#nalis% a ec)ipei %anageriale etc. ! riscul strategic ! expri%a pr#$a$ilitatea de a nu alege strategia #pti%a in c#nditiile date. Este inerent #ricarei selectii de piete' pr#duse si &#ne ge#grafice ,E care # i%plica definirea strategiei $ancii intr! un %ediu c#%plex. a riscuri a%$ientale ! riscul de frauda ! este un risc de #rdin intern si expri%a de fapt pr#$a$ilitatea c#%iterii un#r furturi sau a un#r alte acte c#ntrare interesel#r $ancii de catre anga-atii acesteia. ! riscul ec#n#%ic ! riscul ec#n#%ic este as#ciat e"#lutiei %ediului ec#n#%ic in care acti#nea&a $anca si clientii acesteia. Expri%a pr#$a$ilitatea di%inuarii perf#r%antei $ancii ca ur%are a unei e"#lutii ad"erse a c#nditiil#r de %ediu. Aceasta influentea&a calitatea plasa%entel#r' "#latilitatea resursel#r si p#tentialul de risc. ! riscul c#ncurential ! expri%a pr#$a$ilitatea reducerii pr#fitului in c#nditiile %#dificarii rap#rturil#r de piata in defa"#area $ancii. Este inerent acti"itatii $ancare de#arece %a-#ritatea pr#dusel#r financiare #ferite ,E piata de # $anca sunt #ferite si de alte institutii financiare. ! riscul legal ! reflecta faptul ca $ancile tre$uie sa #pere&e in c#ntextul sta$ilit de regle%entarile legale in "ig#are c)iar daca acestea le crea&a un de&a"anta- c#%petiti" fata de alte institutii financiare c#ncurente. 2./.In functie de al#carea l#r in cadrul siste%ului financiar a riscuri di"ersifica$ile ! a-ung sa fierelati" nese%nificati"e atunci cand sunt c#%$inate suficient de %ulte p#&itii $ilantiere pentru ca legea nu%erel#r %ari sa fie acti"ata. ,r#$le%a principala este ca nici#data nu pute% spune ce insea%na 0suficient de %ulte p#&itii0' dar este de%n de retinut faptul ca pute% reduce expunerea gl#$ala a unei $anci la un anu%e tip de risc' %arind suficient nu%arul #peratiil#r si parteneril#r suscepti$ili a genera acel risc. $ riscuri nedi"ersifica$ile ! ra%an relati" se%nificati"e ca expunere' c)iar si dupa ce t#ate p#si$ilitatile de a f#l#si legea nu%erel#r %ari au f#st expl#atate.

Autentificare

User. ,ar#la.

L#gare Aut#%ata

C#nt N#u ,ar#la Uitata Mesaje Forum

,uncte si d#cu%ente ... Fac trasfer un d#lar A-ut#r... *elp %e pls11 2a ...

Anunturi Bazar

S#n3 ericss#n 4 516 ... 2and n#7ia 8216 Casca $luet##t) ... O7a&ie111"and s#n3 ... 99999"and telef#ane ... 2and s#n3 ericss#n ... 2and s#n3 ericss#n ...

Subtitrari Filme

+ar7 C#rners

Niagara. :iracles' :3t)s and :agic Li#ns #f t)e African Nig)t Supercr#c Apna Sapna :#ne3 :#ne3 ;angaa <a%unaa Saras4at)i =i"es and +aug)ters