Sunteți pe pagina 1din 2

Controlul gestionarii riscurilor n sistemul bancar Activitatea bancara n tara noastra se desfasoara prin Banca Nationala a Romniei si prin

societati bancare constituite ca societati comerciale. Banca Nationala este banca centrala a statului romn avnd personalitate juridica. Este organul unic de emisiune a statului si are calitatea de a stabili reglementari n urmatoarele domenii : monetar, de credit, valutar, de plati, refinantarea societatilor bancare si asigurarea lic iditatii n sistemul bancar. !n acelasi timp, Banca Nationala asigura supraveg erea tuturor societatilor bancare precum si activitatile de intermediere bancara. "ocietatile bancare sunt persoane juridice al caror obiect principal de activitate l constitue atragerea de disponibilitati banesti de la persoane juridice si fi#ice sub forma de depo#ite sau instrumente nenegociabile $platibile la vedere sau la termen%, si acordarea de credite precum prestarea altor servicii bancare. &a nivelul sitemului bancar national se organi#ea#a un control financiar specific care este puternic influentat de particularitatile activitatii bancare. 'roblematica controlului financiar grupea#a institutiile bancare n doua nivele organi#atorice : (. Banca Nationala a Romniei ). "ocietatile bancare Controlul si gestionarea riscurilor la nivelul Bancii Nationale a Romniei *'rin supraveg ere se ntelege verificarea operatiunilor unei institutii pentru a e+ista asigurari ca aceasta se supune regulilor si reglementarilor n vigoare si ca si desfasoara activitatea ntr,un mod corect. 'rin reglementare se ntelege emiterea de legi si norme n scopul asigurarii unui sistem bancar sanatos din punct de vedere financiar si capabil sa satisfaca necesitatile bancare nationale.Autoritatea de supraveg ere poate sa revina bancii centrale sau altor institutii independente, n general, atunci cnd banca centrala este puternica, ei i revine si rolul supraveg erii bancare, desi, pe lnga aventajele e+istente n cadrul supraveg erii bancare de catre banca centrala, e+ista si de#avantaje. !n cadrul .niunii Europene, n majoritatea tarilor, supraveg erea institutiilor de credit revine bancilor centrale ale acestora, e+ceptia constituind,o /ranta si Belgia, unde responsabilitatea principala este ncredintata unei institutii independente $Comisia bancara n /ranta si Comisia /inanciara,Bancara n Belgia%. !n Romnia, &egea (0(1(223 privind statutul BNR prevede ca acesta are competenta e+clusiva de autori#are a functionarii bancilor si raspunde de supraveg erea prudentiala a bancilor pe care le,a autori#at sa opere#e n conformitate cu prevederile bancare. Reali#area unui sector bancar competitiv si stabil, format din banci care sa asigure o intermediere financiara pe criterii de eficienta, a constituit unul dintre principalele obiective ale activitatii de supraveg ere, stabilit de BNR prin "trategia de#voltarii pe termen mediu a sistemului bancar $elaborata pe ba#a "trategiei nationale de de#voltare economica a Romniei pe termen mediu%. 4asurile impuse de ndeplinirea acestui obiectiv au fost orientate cu predilectie spre : , !ntarirea activitatii de supraveg ere prudentiala 5 , 'lasarea cooperativelor de credit sub reglementarea si supraveg erea BNR 5 , !mbunatatirea procedurilor de solutionare a situatiei bancilor insolvabile 5 , "prijinirea procesului de privati#are a bancilor cu capital de stat 5 , Cstigarea ncrederii publicului n sistemul bancar si, implicit, ncurajarea economisirii, prin cresterea rolului /ondului de 6arantare a 7epo#itelor n sistemul bancar 5 , E+tinderea cooperarii cu alte autoritati de supraveg ere nationale si internationale 5 !n calitatea sa de Banca Centrala a statului, BNR este mputernicita prin lege sa conduca si supraveg e#e n mod continuu sistemul bancar romnesc, pentru ca acesta sa,si desfasoare o activitate

normala, ferita de cri#e. !ntruct sistemul bancar este e+pus unei multitudini de riscuri, unele de ordin general, altele specifice, BNR este abilitata sa controle#e si gestione#e prin supraveg ere aceste riscuri. 'rincipalele domenii si directii n care se desfasoara aceasta activitate sunt : , Controlul si supraveg erea activitatii de creditare a bancilor comerciale 5 , Controlul si supraveg erea platilor si ncasarilor n valuta ale societatilor bancare 5 , Controlul e+ercitat asupra activitatii caselor de sc imb valutar 5 , Controlul si supraveg erea prin sistemul de rating bancar si averti#are timpurie 5 , Controlul si supraveg erea prin centrala incidentelor de plati 5 , Controlul si supraveg erea prin Centrala riscurilor bancare etc.