Sunteți pe pagina 1din 7

" * ; : 8 " * ;

: 8 9 7 6 5 " ' ,igura *9. " "

" * ; : " * ; :

7 6 8 9 " ' 5 " "

,igura *7.

b) Considerarea arborelui ca digraf, stabilind pentru fiecare muchie un sens i anume de la nivel superior (cu numr de ordine mai mic) spre nivelul inferior (cu numr de ordine mai mare). Reprezentarea arborilor pe nivele justific urmtoarele denumiri: v!rfurile de pe un nivel i > " legate de un acelai v!rf k de pe nivelul i " se numesc descendeni direci (imediai sau fii) ai v!rfului k, iar k se numete predecesor (ascendent) direct (imediat sau tat) al acestor v!rfuri. dac e#ist un lan$ (drum) de la un v!rf k de pe nivelul i la un v!rf j de pe nivelul s > i, atunci v!rful k se numete predecesor (ascendent) al v!rfului j, iar j se numete succesor (descendent) al lui k. Definiia 33. (i). %n digraf aciclic &n care un v!rf are gradul interior ' i toate celelalte au gradul interior ", se numete arbore direcionat. (ii). (!rful cu gradul interior ' se numete rdcina arborelui. )ungimea drumului de la rdcin la un v!rf se numete nivelul acelui v!rf. (iii). %n arbore direc$ionat &n care fiecare v!rf are gradul e#terior ' sau * se numete arbore binar. +entru aceti arbori fiecrui v!rf cu gradul e#terior * &i corespunde o legtur la stnga i o legtur la dreapta. %neori vom numi arbori binari i acei arbori pentru care unele v!rfuri au gradul e#terior ", dar pentru aceste v!rfuri se va preciza dac legtura este la dreapta sau la st!nga. Teorema 9. ,ie n un numr natural oarecare. -#ist cel pu$in un arbore binar Tn cu n v!rfuri terminale. Demonstraie. +entru n . " e#ist arborele binar T1 . (/v0,). +resupunem c e#ist Tn = (Vn, An) i fie v Vn un v!rf terminal &n Tn. 1ntroducem v!rfurile w,z Vn i arcele (v,w), (v,z). 2cum g (w) = g (z) = 1, g +(w) = g + (z) = 0, g + (v) = 2, gradele interioare i e#terioare ale celorlalte elemente ale lui Vn rm!n!nd neschimbate. Ceea ce se ob$ine este tot un arbore binar. (!rful v nu mai este terminal, dar au fost create alte * v!rfuri terminale, deci numrul v!rfurilor terminale a devenit n3". 4eci Tn+1 e#ist dac Tn e#ist. Conform principiului induc$iei, teorema este demonstrat. Teorema 10. ,ie T = (V, A) un arbore binar. 2tunci r . A . *(nt "), unde nt este numrul v!rfurilor terminale din T. Demonstraie. +entru nt . " singurul arbore este T1 . (/v0, ) i proprietatea este adevrat. 4ac presupunem proprietatea adevrat pentru Tnt , am vzut c Tnt + "
183

se ob$ine din Tn prin adugarea a dou arce, deci numrul arcelor lui Tn
t

+ "

este

An +" = An + * = *( nt ") + * = * nt = *((nt +") ").


t t

2plic!nd principiul induc$iei rezult proprietatea din enun$. ,ie n numrul v!rfurilor terminale ale unui arbore binar i m un numr &ntreg nenegativ< fie d nivelul unui v!rf neterminal. %n arbore binar este echilibrat dac a). n . * m d = m < b). * m < n < * m +" d . m sau d . m3". = defini$ie echivalent este urmtoarea: %n arbore binar este echilibrat dac not!nd cu d1 i d2 nivelul cel mai mare i respectiv cel mai mic al unui v!rf terminal, d1 d2 ". 3. Repre entarea !di"grafurilor
V =n ,

>en$ionm patru modalit$i de reprezentare a unui digraf D . (V, A), finit cu V={v1,v*,,vn}, A =m , A={a1,a2,,am}. !i". Repre entarea digrafurilor cu a#utorul matricei de adiacen. ,ie B Mn({0, 1}) matricea de adiacen$ (boolean) asociat digrafului D< B=
(
ij ) i = ", m < j = ", n

" , da!$ (vi , v j ) A ij = ' , #n !az !"ntrar

$bservaii. (i). Reprezentarea este dependent de ordonarea v!rfurilor digrafului. (ii). ?uma elementelor liniei i din matricea de adiacen$ (cu alte cuvinte, numrul elementelor " din aceast linie) reprezint gradul e#terior al v!rfului vi< g3(vi) .

j= "

ij

, i =", n .

(iii). ?uma elementelor coloanei j din matricea de adiacen$ (altfel spus, numrul elementelor " din aceast coloan) reprezint gradul interior al v!rfului vj< g (vj) .

i ="

ij

, j = ", n .

Remarcm faptul c matricea de adiacen$ definete complet digraful. 4ac digraful D . (V, A), V = {v1, v2,, vn} este marcat i wij este marca asociat arcului (vi,vj), presupun!nd c wij = 0 dac i numai dac (vi,vj)A, atunci wij sunt elementele unei matrice numit matricea ponderilor digrafului marcat. @umim matricea drumurilor lui D matricea P %n({0, 1}), definit prin:

Teorema 11. ,ie % matricea de adiacen$ a digrafului D i fie & . %h. 2tunci 'ij este numrul irurilor distincte de forma (vi , vi" ),..., (v i+ " , v j ) care au lungimea + i sunt drumuri &n D.
184

", da!a ')ist$ (n dr(m d' &(ngim' n'n(&a d' &a vi &a v j < *ij = ', #n !az !"ntrar.

Demonstraie. +rin induc$ie dup +. +entru + = 1 proprietatea este evident. +resupunem c proprietatea este evident pentru +,=+-1 deci () . %hA care are ca elemente p ik numrul drumurilor de lungime +, de la vi la vk i fie ( . ()% &n care:
B *ij = *ik a kj . k =" n
B

4ac akj =1, deci avem arcul (vk, vj) fiecrui drum de lungime +-1 de la vi la vk &i corespunde drumul de lungime +, (vi,,vk, vj) de la vi la vj. Cum sunt pik drumuri B distincte de lungime +-1 de la vi la vk ob$inem tot * ik drumuri distincte de la vi la vj care se termin cu arcul (vk, vj). 4ac akj . ', atunci drumurile de lungime +-1 de la vi la vk nu dau drumuri de lungime + de la vi la vj i nu se numr. ,c!nd aceste considera$ii pentru toate cele n v!rfuri se ob$ine c pij reprezint numrul drumurilor distincte de lungime + de la vi la vj. *orolar. 4ac ( este matricea drumurilor lui D i Q = A + A2 ++ An atunci:
* ij = " . ij '.

Corolarul d posibilitatea de a gsi matricea drumurilor cunosc!nd matricea de adiacen$ a unui digraf. 2cest procedeu necesit un numr relativ mare de calcule. !ii". Repre entarea digrafurilor prin intermediul matricei de inciden. ,ie S Mn, m({-1, 0, 1}) matricea de inciden$ asociat digrafului D< + . ( sij ) i = ", n < j = ", m ,

+ " , da!$ vi 'st' ')tr'mitat'a initia&a a ar!(&(i a j sij = " , da!$ vi 'st' ')tr'mitat'a /ina&$ a ar!(&(i a j ' , da!$ vi n( 'st' ')tr'mitat' a ar!(&(i a j
$bservaii, (i). Reprezentarea este dependent de ordonarea v!rfurilor i de ordonarea muchiilor digrafului (ii). @umrul elementelor 3" din linia i a matricei de inciden$ reprezint gradul e#terior al v!rfului vi, iar numrul elementelor C" din linia i reprezint gradul interior al v!rfului vi. g3(vi) . g (vi) .
j sij = "

ij

,i = ", n
ij

. .

j sij = "

( s

), i = ", n

(iii). ?uma elementelor 3" (sau ") din matricea de inciden$ este egal cu numrul arcelor digrafului< n n n n

s = ( s ) = m.
i= " j= " j sij = " ij i= " j= " j sij = " ij

185

>atricea de inciden$ asociat digrafului D poate fi definit i astfel: ",',"} ) , M Mm,n ( { unde:

", ar!(& ai 'st' in!id'nt s*r' int 'ri"r v0r/(&(i v j mij = ", ar!(& ai 'st' in!id'nt s*r' ')t'ri"r v0r/(&(i v j , ', ar!(& ai n( 'st' in!id'nt v0r/(&(i v j

i = ", m

<

j = ", n . !iii". Repre entarea digrafurilor cu a#utorul listelor de adiacen. 4igrafului D . (V, A) i se asociaz n liste &nln$uite 1(i), i . ", *, D, n, lista 1(i) con$in!nd vecinii v!rfului vi. 2ceste liste se numesc liste de adiacen. )ista de adiacen$ asociat digrafului este 1 . (1(i), i . ", *, D, n). !iv". Repre entarea digrafurilor prin enumerarea arcelor. 4e aceast dat asociem digrafului dat o matrice %2A M*, m(R), &n care fiecare coloan con$ine e#tremit$ile unui arc. +rin urmare, matricea %2A (matricea enumerrii arcelor) con$ine &n coloanele sale enumerarea arcelor digrafului. !v". Repre entarea digrafurilor prin K-formule liniare. ,ie D = (V, A) un digraf finit, V = n, V = { v" , v * ,..., v n } etichetat, func$ia de etichetare fiind ':V 2, e injectiv, 2 alfabet. @e intereseaz &n continuare s dm o reprezentare a digrafului cu ajutorul cuvintelor peste un anumit alfabet. ,c!nd apel la matricea de adiacen$, este posibil s reprezentm digraful D prin cuv!ntul:

!( D) = !" ( D) E! * ( D) E...E! n ( D) , &( !( D) ) = n * + n "


!i ( D ) =
i" i*

cu

...

in

{',"} ,& ( !i ( D ) ) = n, i = ", n ,


F

unde am notat prin l(c) lungimea cuv!ntului c, iar prin 2F monoidul liber generat de alfabetul 2. 4igraful D poate fi de asemenea reprezentat prin cuv!ntul:
!( D ) {',",*,...,5,E}
F

unde: cu adic
i"

!( D) = !" ( D) E! * ( D) E...E! n ( D)
!i ( D) =
i"

Reprezentri analoage se pot da grafurilor 3 = (V, %), V =n, % =m , % mul$imea muchiilor, cu singura deosebire c matricea de inciden$ asociat grafului este F M Mm,n ( { ',"} ) i !i ( 3 ) { ',"} , i = ", m. ,acem apel la conceptul de K-formul liniar peste alfabetul 2 {F} , unde GFH este 4 operatorul utilizat pentru reprezentarea arcelor (muchiilor) digrafului (grafului) i pe aceasta baz formulm algoritmul pentru determinarea mul$imii minimale de 4 formule asociate unui digraf etichetat. (asul 1. ,iecrui v!rf izolat vi V i se asociaz 4 formula '( vi ) <
186

!i ( D) este reprezentarea i * ... in , i = ",*,..., n .

* n " +

i*

* n * ...

in

*' =

i"

i*

...
"'

in ( "' )

, numrului binar

&n

baza

(asul .. ,iecrui arc ( vi , v j ) A i se asociaz 4 formula F'( vi ) '( v j ) < (asul 3. +erechii de I formule ( 4i , 4 j ) , unde: 4 j = F...Fw... v... t B i se asociaz 4 formula 4 j de forma: 4 Bj = F...Fw... 4i ... t ob$inut din 4 j prin substitu$ia v 4i . =pera$ia de /substituie0 notat H56, ( 4 Bj = 5 ( 4 i , 4 j ) ), se e#ecut asupra tuturor perechilor de 4 formule de forma men$ionat, re$in!ndu se &n continuare &n locul 4 formulelor 4 i i 4 j , 4 formula 4 Bj . (asul 1. ?e construiesc coresponden$ele (atunci c!nd este posibil):

4i = F...Fv... z ,

( 4 ,4 ) ( 4 , 4 )
i j B i B j

unde:

4i = F...Fv... 4 B... t < 4 B = F...Fw... v... t , w v <


4 j = F...F... w... * < 4iB = F...Fv... w... t < 4 j B = F...F... 4 B... *

i mai departe

J 4K = 5 4 ,4 j i
(asul 2. ?top.

J j

)= F...

2lgoritmul rm!ne valabil i &n cazul digrafurilor D . (V, A, e, l) etichetate i marcate, func$ia de marcare fiind l : A1, 1 alfabet, cu observa$ia c pasul * devine: fiecrui arc ( vi , v j ) A i se asociaz 4 formula F'( vi ) '( v j ) &( ( vi , v j ) ) . 1n mod similar se procedeaz pentru determinarea mul$imii minimale de 4 formule liniare asociate unui graf 3 = (V, %, ') etichetat, sau unui graf 3 = (V, %, ', &) etichetat i marcat, cu men$iunea c, &n acest caz, 4 operatorul GFH este utilizat pentru reprezentarea muchiilor. >en$ionam c!teva rezultate privind 4 formulele liniare. Teorema 13. =rice 4 formul este echivalent cu un arbore. Demonstraie. ?e arat, prin induc$ie relativ la numrul 4 operatorilor din 4 formul, ca orice 4 formul !(2 /0)F are lungimea 2n+1, unde n este numrul de apari$ii ale 4 operatorului HH. +entru n . ' i n . " este evident. 4aca 4 i = 4 i (ni ), 4 j = 4 j (n * ), 4 i , 4 i 471 (am notat cu 471 mul$imea 4 formulelor liniare, iar prin 4(n) o 4 formul &n care 4 operatorul HH apare de n ori) B atunci 5 ( 4 i , 4 j ) = 4 j (n" + n * ). B B B B 4ac ( 4 i , 4 j ) = 8 ( 4 i , 4 j ) , 8 fiind operatorul de 0cutare3, 4 = 4 (n; ) B B BB B B BB atunci 4 iB = 4 iB (n" n * ), 4 j = 4 j (n* + n; ), iar 4 j =5 ( 4 i , 4 j ) = 4 j ( n" + n; ).
187

=ricare ar fi 4 formula !471, ! . ...'(v)...'(w)... orice v!rf w etichetat cu eticheta '(w) este accesibil printr un drum de la v!rful rdcina v< pe de alt parte dac ! = !(n) atunci arborele corespunztor 4 formulei ! se ob$ine conect!nd n subarbori corespunztori unor 4 formule de tipul '(vi)'(vj). Teorema 11. Condi$ia necesar i suficient ca un cuv!nt !(2/0)F s fie 4 formula este ca s fie satisfcute condi$iile: ! . *1.1*2.2... *m.m< (i). *j/03, .j2+, j = 1,2,...,m, m 9:;<

& ( * j ) = & (. j ) "<


j =" j ="

(ii).

! se poate descompune &n n cuvinte de forma !1!2, !1!2 (2/0)F, unde n = & ( * j ).
j =" m

Teorema 12. +roblema apartenen$ei cuv!ntului !(2/0)F mul$imii 471 a 4 formulelor liniare este decidabil. Demonstraie. -ste suficient s artm c e#ist un algoritm care s realizeze o analiz a cuv!ntului dat, descompun!ndu l &n 4 formulele componente din care s a ob$inut prin substitu$ii (5) i cutri (8), desigur &n cazul &n care acesta este o 4 formul. 2lgoritmul este urmtorul: (asul 1. Daca (&(!) este impar) i (& ( * j ) = (& (! ) ") L *)
j =" m

atunci r$s*(ns== da altfel r$s*(ns== n(< M =. M M M M M M (asul .. Determin oglinditul cuv!ntului !, ! m * m .... * * * ." *" < (asul 3. Repet M< Determin prima apari$ie a operatorului HH &n ! M< fie *"z :. rangul acestui caracter &n ! *alculea *"z1==&(!)-*"z+1< +crie subirul ob$inut din irul !, &ncep!nd cu caracterul situat pe pozi$ia *"z1 de lungime ;< Dac (s( >ir . !1!2) atunci &nlocuieste &n cuv!ntul ! subirul men$ionat prin caracterul situat pe *"z1+1 altfel atribuie &(!)==2< pn4cnd &(!)?@. (asul 1. Dac (&(!)=0) i (r$s*(ns = da) atunci scrie HCuv!ntul ! nu este 4 formulN. (asul 2. +top. +rezentm &n continuare o alt variant de descompunere a unei 4 formule de tipul celei din teorema * &n m sub4 formule. +entru 4 formula ! = *1.1*2.2... *m.m avem &(*m)?(.m). Rezult c
188

B B . m = rm . m s m , rm -, . m -

l(* ) m

, sm-F.

BB BB B := . m atunci , * m . m = * m rm . m sm . 4ac . m B @otm 4(m)== * m rm . m 471 i facem substitu$iile

* m . m rm s m i

BB m "

. m " rm s m .

BB BB 1n aceste condi$ii avem * m " . m " = * m " . m " rm s m cu &( * m " )O & ( . m " ) i ra$ionamentul se repet. Cu acestea, algoritmul poate fi concis e#primat astfel:

(asul 1. *ite5te c . *1.1*2.2... *m.m< B B BB B s m , P Bm := . m < P Bm := rm . m < (asul .. *alculea . m := rm . m (asul 3. (entru j = m-1, m-2, ... , 2,1 calculea :
. BjB = . j r j +" s j +" < P BjB = r j . Bj s j ( de aici rezulta P Bj ) <
B .m j = rj . j .

(asul 1. Dac ."BB = ."BBB ( sau, &n mod echivalent, s1 . ) algoritmul se &ncheie. 67emplu, 2 = { a, , !, ... , ), A, z ) < ! = ;;;!;;;aa !;;; a !! < m = @. .i a !! aa ! ! ri a ! .Bi a ! a ! a ! si ! ! .iBB a ! aa ! ! !a ! .iBBB a ! aa ! !a ! 4(i) ;;; a ! ;;;aa ! ;;;!a !

i @ 2 1

*i ;;; ;;; ;;;

$bservaie. I formulele liniare constituie element unificator &n tratarea grafurilor i digrafurilor. 4in e#aminarea cuvintelor P i ( i = 1, 2, ... , m) rezult: Teorema 18. Condi$ia necesar i suficient ca digraful definit de 4 formula BBB !471 s con$in bucla este ca s e#iste i {1, ... , m} astfel ca & (.i /ri 0F) > " .

189

S-ar putea să vă placă și