Sunteți pe pagina 1din 121

1.

STRUCTURA TERITORIULUI

1.5. INFRASTRUCTURILE TEHNICE MAJORE


1.5.1. GOSPODRIREA APELOR 1.5.1.1 Resursele de ap ! da"e #e$erale

Resursele de ap de supra%a& Zona studiat se afl situat n administraiile bazinale de ap: A.B. Buzu-Ialomia, A.B. Dobrogea-Litoral, A.B. iret, A.B. !rut- B"rlad. Ad'($(s"ra"(a )a*($ala de Apa Pru"!)arlad are n administrare #.##$ %m &ursuri de ap din &are: '.(() %m n b.*. !rut +.(,( %m n b.*. B"rlad ,,+ %m aflueni iret Ad'($(s"ra&(a )a*($al )u* u!Ial+'(&a are n administrare, uprafata - ++.+$- .mp, din &are: / / / / / Buzu Ialomia 3lmui 4osti5tea (.+,' .m+0 )1.2(1 .m+0 ).,,$ .m+0 ).#($ .m+0 #.),( .m+0

Dunare 5i Zona endorei&a

Lungimea &ursurilor de ap - (.'+' .m, din &are lungimea &ursurilor prin&ipale: / / / / / Buzu Ialomia !ra*o6a 3almui 4osti5tea 21$ .m0 '11 .m0 )#, .m0 )'' .m0 -$ .m0

Ad'($(s"ra&(a )a*($al D+-r+#ea! L("+ral are n administrare, uprafaa - ),.(1) %mp78udeele 3onstana, 9ul&ea 5i parte a 8udetului Brila:, stru&turat pe bazinele *idrografi&e Dunare 5i Litoral.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 1 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Lungimea &ursurilor de ap - ).,+2 %m &ursuri de apa interioare, din &are n bazinul *idrografi& Litoral $'+ %m iar n bazinul Dunare #$) %m si 2'),( %m de flu6iu Dunre 7flu6iul Dunare, de la ;stro6 la &onfluenta &u bratul 4a&in, flu6iul Dunare, de la <iurgeni la Brila, braele 4&in, ="u 5i Dunrea maritim:.

Principalele cursuri de ap &are strbat zona sunt: Flu4(ul Du$ rea este &ea mai important resurs de ap a zonei. Lungimea pe teritoriul naional 7 ntre Buzia5 5i ulina: este de ) 1#$ %m, debitul multianual al Dunrii este de (2-1 m&>s, la intrarea n ar, 5i , 2'1 m&>s la 6rsarea n 4area ?eagr. Dunrea este de &ategoria a II @ a , reprezentand un sto& anual de aproAimati6 )-',) miliarde m&0 R5ul S(re" are urmtoarele &ara&teristi&i la 6rsarea n Dunre: suprafaa bazinului *idrografi& de '' $)) %mp, lungimea de ,$, %m, debitul mediu multianual de +21 m&>s, iar la &onfluena &u Dunrea este de &&a.+'1 m&>s, reprezent"nd un sto& anual de aproAimati6 #(#1 mil. &. R5ul Pru" are urmtoarele &ara&teristi&i la 6rsarea n Dunre: suprafaa bazinului *idrografi& +$ 2-, %mp, lungimea -(2 %m, debitul mediu multianual ))1 m&>s. Lacurile eAistente n zon , n prin&ipal la&uri flu6iatile 5i de lun&: - Budeul 9ul&ea: La&ul Bi8ila7)+, 2+, %mp:n &omuna Bi8ila, legat de Dunre prin p"r"ul <"rla 4are- amena8are pis&i&ol0 - Bude Brila: La&ul Blaso6a 7 C2#( *a, DC)),+( mil.m2:0 La&u rat - Brila,

la& de meandru prsit al Dunrii, a&um &omplet izolat de a&easta &u salinitate medie n 8urul a $1 g>l. 3ara&teristi&ile fizi&o-&*imi&e 5i bioti&e au dus la formarea nmolului mineralizat sapropeli&, &u &aliti terapeuti&e fapt &are a dus la dez6oltarea la sf"r5itul se&olului EIE a unei staiuni balneare legat de Brila printr-o linie de tram6ai7an )-11:0 Parcul Natural Balta Mic a Brilei &u o suprafa de )#.(+- *a, din &are 2.,+, *a o &onstituie lu&iul de ap al blilor 5i iezerelor din aria prote8at. - Bude <alai: a&umulrile Balta Brate5 7+' %mp: fost parte a mi&ii delte a !rutului 5i Balta 4lina , Balta 3u5a din <alai, importante pentru fondul
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 2 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

pis&i&ol, 5i La&ul Lozo6a din &omuna Brani5tea, amena8are pis&i&ol 7industrial 5i sporti6:. Resursele de ap subterane La ni6el ma&rozonal, a&6iferul freati& este &onstituit dintr-un &ompleA de nisipuri 5i nisipuri prfoase din baza formaiunilor loessoide, granulaia lor s&z"nd spre est 5i sud. 3ondiiile s&urgerii subterane permit separarea mai multor uniti *idrogeologi&e: - zona &"mpiilor de di6agare @ regiunea de subsiden @ &uprinde o suprafa delimitat de r"urile Buzu 5i 3lmui, p"n la est de Furei 5i de ai&i spre iretul inferior, &u slaba reprezentare a teraselor flu6iatile. <rosimea a&6iferelor este &uprins ntre + 5i +1 m, &u 6alori foarte mi&i ale gradienilor *idrauli&i0 - &"mpia tabular-la&ustr @ regiunea loessoid @ &u suprafaa aproape plan, &u dune 5i zone depresionare &u efe&t de drena8 lo&al. <rosimea depozitelor loesoide este de ( p"n la 21 m, a&6iferul a6"nd grosimi de + @ )1 m, &u drena8ul prin&ipal spre Dunre 5i n se&undar spre r"urile prin&ipale &are strbat. <radienii sunt foarte mi&i, 6aloarea a&estora &res&"nd spre zonele de drena8 natural0 - 5esurile alu6ionare @ &"mpiile flu6iatile 5i de baz @ reprezint zonele de lun& ale Dunrii 5i iretului. A&6iferul este &onstituit din alu6iuni grosiere, &u grosimi peste 21 m, regimul apelor subterane fiind sub influena dire&t a regimului *idrologi& al 6ilor de-a lungul &rora se dez6olt !e teritoriul 6ude&ulu( )r (la apa freati& se gse5te &antonat n: Depozitele alu6ionare loessoide de lun& 5i terasele Dunrii 73"mpia Brilei 5i 3"mpia 3lmuiului:. Ad"n&imea 6ariaz ntre 1 m n raza de lun& 5i +1 m, n &"mpiile a&operite &u nisipuri. e &ara&terizeaz prin debite mi&i 5i grad ridi&at de mineralizare. Apele freati&e &u grad de potabilitate II 5i III se nt"lnes& n lun&ile iretului 5i Dunrii, dar 5i n zona &entral a 8udeului. A&6iferul aferent G tratelor de Frte5tiG 7arealul Blii Brilei 5i &ursul inferior al 3lmuiului: 5i G?isipurilor de 4osti5teaG. Apele de ad"n&ime din depozitele &uaternare apar n +-2 orizonturi p"n la ad"n&imea de +11 m, n pietri5urile de Frte5ti apele de ad"n&ime se gses& ntre +1 @ (1 m 5i (1 @ )11 m. Apa de ad"n&ime se afl &antonat la ad"n&imi &are 6ariaz ntre +1 @ +11 m &u
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 3 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

urmtoarele parti&ulariti: &"mpia Brilei 5i lun&a r"ului Buzu sunt lipsite de ape de ad"n&ime potabile, iar n lun&a iretului, de la ;lneasa la Ddeni, eAist rezer6e de ap potabil n limite eA&epionale. Din pun&t de 6edere *idro&*imi&, apele de ad"n&ime din depozitele nisipoase &u granulaie fin sunt n general nepotabile, &u mineralizaii ntre 2 5i $ g>l. 3ele din pietri5urile de Frte5ti prezint &aliti potabile mai bune. Apele de ad"n&ime, n marea lor ma8oritate nu ndeplines& &ondiiile de potabilitate, 5i din a&est moti6 sistemul de alimentare &u ap din fora8e de medie 5i mare ad"n&ime, nu este dez6oltat. Dolumele de ap &aptate din subteran sunt utilizate pentru satisfa&erea ne6oilor gospodre5ti &are nu ne&esit ap de &alitate 7industrie 5i ferme agri&ole:. 3alitatea apei de adan&ime din tratele de Frte5ti &orespunde parial &u &u &erinele Directivei 98/86/CE privind calitatea apei potabile , prezent"nd dep5iri ale indi&atorilor reziduu fiA 5i duritate total, iar spre limita esti& apar dep5iri lo&ale la indi&atorii fier, mangan, amoniu, azotai 5i substane organi&e. A&est a&6ifer a fost utilizat numai pentru alimentarea &u ap a unor lo&aliti rurale mi&i 5i>sau unitati agri&ole lo&ale. 9eritoriul 6ude&ulu( Gala&( se &ara&terizeaz printr-un &ompleA litologi& al&tuit din alternane de pietri5uri, nisipuri 5i argile. Apa freati& este sursa prin&ipal de ap pentru &onsum. e afl &antonat n lun&a iretului 5i are n general ni6el as&ensional &u debite pe fora8 &uprinse ntre 1,+ @ )2,2 l>s la ad"n&imi de 1,( @ (,,# m, are &oninut de fier peste norma admis de normati6e. Hn a&east zon sunt amplasate fronturile de &aptare a apei Dadu =o5&a 5i al&ia @ Lie5ti. Lun&a Dunrii &ara&terizat prin depuneri de materiale fine argilo @ prfoase prezint n unele zone lentile, &u grosimi 5i ntinderi 6ariabile, de pm"nturi nisipoase, a&6ifere la ad"n&imi de +1 m. Apele sunt bune, dar sunt n &antiti mi&i. Apa de ad"n&ime se afl &antonat n strate a&6ifere aflate la ad"n&imi &are 6ariaz de la )1 @ $( m 5i peste )11 m ad"n&ime. Apa este de bun &alitate, a6"nd debite de 1,( @ +),2 m&. 9eritoriul 6ude&ulu( Tul1ea aflat n zona de studiu are &ara&teristi&i n general similare &elor din zona lun&ii Dunrii 5i Bli 4ari a Brilei. IAist &aptri de ap subteran pentru ora5ul 4&in 5i alte dou sate din zon, dar &u debite relati6 mi&i.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 4 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Adancimea pan ei !reatice 1.5.1.0. CADRUL LEGISLATI7 3onform Le"ii apelor Nr# $%&/$996 cu modi!icrile ulterioare , a&iunile de gospodrire a apelor se realizeaz n &adrul s&*emelor dire&toare bazinale prin intermediul a dou &omponente: planul de management 5i planul de amena8are a bazinului *idrografi&. !lanul de amena8are se subordoneaz obie&ti6elor de mediu din planul de management al bazinului *idrografi&. !rin planul de management se urmre5te refa&erea &alitii biologi&e a tuturor apelor prin adu&erea la starea buna a &orpurilor de apa identifi&ate la ris&. Atingerea obie&ti6elor de mediu impli& implementarea unui set de msuri adaptate la spe&ifi&ul &ondiiilor lo&ale &are s redu& presiunile 5i impa&tele eAistente pentru a putea imprima tendina de refa&ere a parametrilor &alitati6i 5i &antitati6i. ap. 1.5.1.8. CADRUL NATURAL 9I RESURSELE DE AP Zona de studiu se afl n bazinul inferior al Dunrii n partea a6al a administraiilor bazinale Ialomia-Buzu, Dobrogea-Litoral 5i !rut-B"rlad, ponderea &ea mai mare re6enind bazinului Dunrii. Iste o zon 8oas 5i plat, unde interflu6iile r"urilor mari sunt dominate de formaiuni endorei&e, &u un numar redus de pri6aluri 7&el mai important fiind Dalea Ian&a: &are
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 5 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

&opul general este &a toate &omunitile, in&lusi6 *abitate 5i

e&osisteme terestre dependente de ap s aib un a&&es e&*itabil la resursele de

1. STRUCTURA TERITORIULUI

au fost intrerupte prin lu&rrile de indiguire &a msuri de aprare impotri6a inundaiilor din Dunare, iret 5i !rut. In prile 8oase era o zona inundabil, iar zonele mai ridi&ate au permis formarea unui numr semnifi&ati6 de la&uri, parte &u ap srat. In prezent, a&east zon este strbtut de o reea dez6oltat de &anale de dese&are, iar e6a&uarea apei spre r"urile mari se realizeaz prin pompare. Zona de studiu este un spaiu de tip semi-arid, &u fre&6ena ridi&at a fenomenelor de se&et 5i ploi toreniale, n 6e&intatea unor resurse importante n &ursurile mari de ap sau n apele subterane, &u a&6ifere de ad"n&ime eAtinse p"n n zona sub&arpati&. Flu6iul Dunrea reprezint &ea mai important resurs de ap din zona analizat0 ntre Buzia5 5i ulina are o lungime de ).1#$ %m, iar debitul mediu multianual &re5te de la (.2-1 m&>s la intrarea n ar p"n la de ,.2'1 m&>s la 6rsarea n 4area ?eagr. 3alitatea apei este de &ategoria a II @ a, iar apele uzate din muni&ipiile Brila 5i <alai sunt des&r&ate n flu6iu fr epurare. ="ul iret are la 6rsarea n Dunre suprafaa bazinului *idrografi& de ''.$)) %mp,

lungimea de ,$, %m 5i debitul mediu multianual de +21 m&>s0 &el mai important afluent n apropierea zonei de studiu este r"ul Buzu @ afluent dreapta &u bazin *idrografi& de (.(1( %mp, lungime de 21$ %m 5i debit mediu multianual +-,( m&>s, iar aflueni mi&i pe partea st"ng sunt pr. u*u, pr. Barladel, Dalea Lozo6a. ="ul !rut are la &onfluena &u Dunrea un bazin *idrografi& +$.2-, %mp, lungime de -(2 %m 5i debit mediu multianual ))1 m&>s0 afluent mai important n zona de studiu este p"r"ul 3*ine8a aliment"nd La&ul Brate5. 3omparati6 &u r"urile mari limitrofe, zona periurban Brila are o suprafaa total de )##'%mp 5i un regim similar &u al r"ului 3lmui, &u un debit mediu multianual de &&a. ),(m&>s, dar ntr-un e&art mare de 6ariabilitate. Fa de o 6aloare a pre&ipitaiei anuale medii de &&a. '(1mm, (J poate fi s&urgere de suprafaa, iar -(J &ontribuie la alimentarea apelor subterane 5i la e6apotranspiraie. !entru 8udeul Brila, n Master Plan pentru sectorul apa 'i apa u at (%%8 se menioneaz &a rezer6ele subterane sunt de )#,(,m&>s pentru a&6iferele de ad"n&ime 5i de ,,,) m&>s pentru apele freati&e, din &are potabile sunt $,+(m&>s din ad"n&ime 5i 1,#$(m&>s din freati&.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 6 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

3alitatea apei de ad"n&ime din

tratele de Frte5ti &orespunde parial &u &erinele

Directivei 98/86/CE pri6ind &alitatea apei potabile, prezent"nd dep5iri ale indi&atorilor reziduu fiA 5i duritate total, iar spre limita esti& apar depa5iri lo&ale la indi&atorii fier, mangan, amoniu, azotai 5i substane organi&e.

1.5.1.:. PARTICULARIT;ILE .ONEI PERIUR)ANE )RILA Topografia 9eritoriul studiat este eAtrem de plat, &u altitudini medii de -md4 n zona 8udeului Brila 5i +1md4 n zona adia&ent din 8udeele <alai 5i 9ul&ea, n &are 6alori maAime sunt de 2-md4 5i respe&ti6 2'#md4 n zona 4&in. Digurile de aprare impotri6a inundaiilor din Dunre, aproA. )1md4. !e &riterii altitudinale, rezult & &&a +>2 din teritoriul analizat se afl sub &ota de )1md4, zonele eApuse la inundaii din re6rsarea &ursurilor mari de ap fiind prezentate n Carto"rama $. -a folosit n a&est sens modelul numeri& al terenului la rezoluia de )1m &are a fost obinut pe baza &urbelor de ni6el &u e&*idistana de )m realizate de Blom =om"nia =L. A&easta informaie a&oper teritoriul 8udeului Brila 5i numai marginal unitaile teritoriale din 8udeele 9ul&ea 5i <alai. !entru a a&operi ntreaga zona periurban, a&east informaie a fost &ompletat &u date din modelul numeri& al terenului din fi5iere =94. iret 5i !rut au n general &ota &oronamentului la

Bazine hidrografice endoreice ; analiza mai detaliat a stru&turii topografi&e fost realizat pentru zonele depresionare prin delimitarea bazinelor *idrografi&e aferente 7 Carto"rama () de pe teritoriul 8udeului Brila. Intre a&estea, este 5i Dalea Ian&a &u suprafaa bazinal de '(#%mp, iar urmtoarea &a mrime este zona Ddeni, de ))1%mp. Bazinul *idrografi& pentru La&ul rat din &omuna 3*is&ani are o suprafa de &ole&tare de +),)%mp, iar pentru La&ul rat din &omuna 9i&*ile5ti @ de )1,) %mp.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 7 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Zonele endorei&e, &u suprafee de 1.' @ '(#%mp, ofer &ondiii naturale pentru reinerea apelor din pre&ipitaii n la&uri permanente sau temporare, n fun&ie 5i de stru&tura geologi& 5i de ad"n&imea panzei freati&e. ; bun parte dintre a&estea au fost in&luse n sistemul de dese&are, &u eliminarea apei n &ursurile mari prin pompare. In &adrul &i&lului natural al apei, &alea dominant de e6a&uare este prin e6aporare, fapt &are eApli& prezena pro&eselor de srturare. De altfel, patru dintre la&urile eAistente n 8udeul Brila au n denumire 5i atributul de Kla&ul sratL. 4a8oritatea MA9 din 8udetul Brila pentru zona periurbana se &ompun din zone in&*ise, fara &apa&itate naturala de e6a&uare a apelor. ?umai pri din MA9 <ropeni 5i 3*is&ani 7&uprinz"nd 5i Insula 4i& a Brilei: au posibilitatea de drenare liber n Dunre. In &azul ploilor toreniale, zonele depresionare pot reine 6olume de ap importante &are s genereze inundaii lo&ale. Inundaiile lo&ale pot afe&ta toate unitatile administrati6-teritoriale din 8udeul Brila, iar &omportamanente similare sunt 5i n &omunele din 8udeele <alai 5i 9ul&ea. In &adrul sistemului de dese&are, zonele depresionare au fost &one&tate prin &anale se&undare 5i prin&ipale &are sunt diri8ate &tre &"te6a pun&te de des&ar&are prin pompare n iret @ n zona Ddeni 5i ili5tea, sau n Dunre @ n zona 3*is&ani. isteme dez6oltate de dese&are-pompare sunt, de asemenea, n Insula 4are a Brilei, transformat n in&int in&*is, unde se afl unitaile teritorial-administrati6e ale &omunelor 4ra5u 5i Fre&ei. Adancimea panzei freatice pe&ifi&ul zonei analizate, &u altitudini 8oase, impli& prezena unor suprafee importante &u p"nza freati& ridi&at, &are pot fi sub ni6elul apei pe iret 5i Dunre n perioadele de ape medii-mari. Istimarea ad"n&imii p"nzei freati&e a fost realizat pe baza datelor pri6ind ad"n&imea f"nt"nilor de pe *arta ):)11.111, obtin"ndu-se rezultatele din Carto"rama *# !entru o buna parte din teritoriu a&east estimare indi&" ad"n&imi sub )m pentru p"nza freati&, &u potenial semnifi&ati6 pentru generarea eA&esului de umiditate n perioade ploioase, &ele mai ferite fiind &omunele 9raian, Mnirea, 9i&*ile5ti 5i n zona dinspre Dunre @ &omuna <ropeni. Apele subterane, mai ales a&6iferele de ad"n&ime au bazine de &ole&tare mult eAtinse n amonte fa de limita 8udeului. 3apa&itatea slab de drenare datorit stru&turii topografi&e eAistente este fa6orabil pro&eselor &umulati6e pentru
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 8 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

parametrii de &alitate a apei. Apele freati&e, totodat sunt sub presiunea surselor difuze de poluare agri&ol. A&6ifere de ad"n&ime sunt n stratele de Frte5ti. <radul ridi&at de mineralizare menionat 5i pentru apele de ad"n&ime se 8ustifi& at"t prin &apa&itatea slab de drenare &"t 5i prin efe&tele &umulati6e.

1.5.1.5. CI DE E<PUNERE LA INUNDA;II !entru MA9-urile din zona periurban din 8udeul Brila sunt patru &i de eApunere la problemele de inunbabilitate: re6rsarea &ursurilor mari de ap inundare din ploile toreniale la ni6elul zonelor depresionare ridi&area ni6elului freati& n perioadele ploioase 5i n &ombinaie &u pierderile din irigaii amplifi&are prin sistemele de dese&are &tre &omunele Ddeni, 3*is&ani. =e6rsarea iretului, Dunrii, !rutului peste digurile eAistente poate a6ea lo& n &azul produ&erii unor 6iituri mai mari de&at &ele de dimensionare, sau n &azul &edrii stru&turilor de aprare. Intre &ele mai eApuse la inundare prin re6rsarea r"urilor limitrofe 7 Carto"rama +: pot fi &onsiderate: &omunele 4ra5u, Fre&ei, a&east &ot, zona Ddeni, n &are $$J din teritoriul administrati6 se afl sub &ota digurilor, #2J din MA9 <alai teritoriile &omunelor <ropeni, Bi8ila, 3ar&aliu 5i Brani5tea- &u eApunere de peste (1J. In &azul produ&erii de ploi toreniale de intensitti 5i &antiti deosebite, toate MA9 din zona periurban sunt eApuse la inundaii lo&ale. 3ombinarea gradului de eApunere la inundatii, prin re6arsare din &ursurile mari de ap, inundaii lo&ale 5i panza freati& ridi&at, este eAemplifi&at n Carto"rama ,#
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 9 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

ili5tea 5i

m"rdan 5i I.3.Brtianu, &are sunt integral sub

1. STRUCTURA TERITORIULUI

4odul a&tual de &ole&tare>diri8are a apelor plu6iale prin sistemului de dese&are 7Carto"rama ,: &ontribuie ns la &re5terea gradului de eApunere n zona Ddeniili5tea 5i n zona 3*is&ani.

1.5.1.=. PRESIUNI ASUPRA RESURSELOR DE AP Utilizarea terenului Mn fa&tor important de presiune este folosirea agri&ol a terenului pe &ir&a #(J din teritoriul 8udetului. !onderea 6egetaiei forestiere este de numai ,J, din &are, 8umatate este n zonele de lun&a. Lu&ii de ap 5i zone umede sunt n proporie de )+J. In zona de studiu, folosintele agri&ole a8ung s o&upe $(--2J din teritoriile &omunelor ilistea, 3azasu, =omanu, 9i&*ile5ti, 9raian, Mnirea, 4rasu 5i Fre&ei 7fiind de peste $1J pentru $2J din teritoriul &omunelor brilene:, &ea mai mi&, de +'J, fiind n MA9 Brila 7Carto"rama #:. 3el mai mare grad de impdurire, de )$J, este n &omuna 3*is&ani datorit Insulei 4i&i a Brilei, mai rsp"ndit este &u mpdurire de '-,J, &uprinz"nd 5i Insula 4are a Brilei, dar gradul de mpdurire pentru &omunele deprtate de &ursurile mari de ap este sub )J 7Carto"rama $:. <radul de urbanizare-industrializare, de la 6alori sub 2J n &omunele 4ra5u, Fre&ei, <ropeni, m"rdan, I.3.Brtianu, a8unge la ),J n zona <alai 5i la ()J pe teritoriul administrati6 al muni&ipiului Braila 7 Carto"rama -:. Datele folosite pentru &ara&terizarea utilizrii terenului sunt &ele din &lasifi&area Corine Land cover. Distribuia spaial a folosirii terenului este un indi&ator de baz pentru sesizarea tipurilor dominante de presiuni poluante, pre&um 5i de msuri de remediere a &alitii apei. IAist astfel, un potenial ridi&at al surselor agri&ole de poluare difuz, n &are msurile de remediere in de bunele pra&ti&i agri&ole. In Brila 5i parial <alai presiunile poluante sunt generate de gradul de urbanizare, &are impun &a msuri prioritare tratarea apelor uzate. Din &auza stru&turii endorei&e a zonei 5i a ad"n&imii reduse a p"nzei freati&e, presiunea &ea mai ridi&at este asupra &alitaii apelor subterane n &adrul unor
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 10 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

pro&ese &umulati6e, iar prin spe&ifi&ul pro&eselor *idri&e din zonele depresionare a&estea &ontribuie la pro&ese &ompleAe de srturare, aridizare 5i de5ertifi&are. Astfel, &erinele din politi&a apei se refer pe de o parte la promo6area a&iunilor &are sa permit o in6ersare a tendinei de e6olutie a &alitii apelor subterane, iar pe de alt parte msuri de e&*ilibrare a pro&eselor &antitati6e din &i&lul *idrologi&. Irigaii istemul de irigaii Arge5-Ialomia- iret Brila asigur irigaii pe o suprafa de ,-1.-,'*a, din &are 2(#.#2,*a sunt pe teritoriul 8udeului Brila, 5i dese&ri pe (+-.(11*a &u +,$.)11*a n 8udeul Brila. Lungimea total de &anale n 8udeul Brila este de (.$#1,,( %m, din &are ).+12,(( %m sunt pentru irigaii 5i '.,,#,) %m pentru dese&ri, &u a8utorul a (-$ staii de pompare 7',) ! fiind pentru irigaii 5i )2# ! pentru dese&ri:, a6"nd o putere total instalat de 2$#4N, respe&ti6 de 2(-.'4N pentru irigaii 5i +#.#4N pentru dese&are. 3apa&itatea total de pompare este de +1,$m&>s pentru ntregul sistem. uprafaa irigat din zona periurban Brila este de )+$.(2#*a, iar suprafaa dese&at de )+1.)''*a, lungimea total a &analelor aferente fiind de +.-21%m. Distribuia lor teriorial este redat n Carto"rama $% &a 6alori de densitate a reelei de &anale eAistente, mpreun &u &analele de adu&iune pentru irigaii 5i &ole&toarele prin&ipale din sistemul de dese&are. Iste de remar&at faptul & ntre zonele &u densitate mare de &anale 5i staii de pompare pentru irigaii sunt teritoriile administrati6e ale &omunelor Ddeni 5i <ropeni. 3on&entrarea a&estor utiliti n zone &u grad mare de eApunere la inundaii amplifi& problemele legate de ap. In +11- 6olumul de ap pentru irigaii n 8udeul Brila a fost de '(-,, mil.m&, iar de dese&are @ de $-,)- mil.m&. Faa de '(1mm pre&ipitaie anual medie, suplimentul de ap din Dunre pentru irigaii n perioada de 6egetaie a &ulturilor a fost de )+$mm, iar prin dese&are au fost eliminai 22,2mm. In pra&ti&a irigaiilor, suplimentul de ap are rolul de a &ompensa pierderile prin e6apotranspiraie, urm"nd &a apa n eA&es s fie eliminat prin sistemul de dese&are. 3a 6alori medii, faa de intrrile n sistem 7'(1mm pre&ipitaii 5i )+$mm irigaii:, &analele de dese&are asigur e6a&uarea a (,#J, &are ar fi la 6alori similare &u
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 11 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

regimul *idrologi& natural. Da& efi&iena de transport 5i utilizare a apei pentru irigaii este de #(J, ni6elul pierderilor din sistem este &omparabil &u 6olumul e6a&uat prin sistemul de dese&are, dar &are &ontribuie la o supraalimentare &u 2+mm a a&6iferelor freati&e. A&est fapt &onstituie un fa&tor semnifi&ati6 de presiune &antitati6 asupra resurselor subterane din zon, n &are prin&ipala sursa de 6ulnerabilitate este legat de &apa&itatea slab de e6a&uare. Alimentare cu ap In 8udeul Brila eAist dou mari sisteme de alimentare &u ap &are asigur n prezent debitul pentru un numr important de lo&aliti rurale, &are sunt ra&ordate la a&este sisteme. Ambele sisteme au prize de &aptare de suprafaa pe Dunare. de asemenea, &aptri din Dunre pentru agenii industriali. istemul de alimentare &u ap al muni&ipiului Brila asigur 5i alimentarea unor lo&alitai din &omunele 3*is&ani, 3azasu 5i Ddeni. taii de tratare sunt la 3*is&ani &u &apa&itate de $11 l>s 5i la Brila &u &apa&itate de ,11 l>s. istemul =egional Ian&a-<ropeni are o priz de mal pe Dunre n zona lo&alitii <ropeni, &u &apa&itate de 1,'22m&>s, asigur"nd alimentarea &u ap potabil de la staia de tratare <ropeni a lo&alitilor <ropeni, 9i&*ile5ti, 9ufe5ti, de la staia de tratare 4o6ila 4iresii 7++ l>s: @ a lo&alitilor =a&o6ia, <emenele, 9raian, ="mni&elu, iar staia de tratare Ian&a 7&apa&itate de )$1 l>s: @ a lo&alitilor Bordei Derde, 4ir&ea Dod, urdila <isean&a, <radi5tea 5i ute5ti. isteme independente &u alimentare din surse subterane sunt pentru &omunele: ili5tea, =omanu, 9udor Dladimires&u @ n zona de studiu, pre&um 5i =o5iori, Dude5ti, B5r5ganu, Di&toria, Berte5tii de Bos, Birlu, al&ia 9udor, urdila <re&i. !otri6it datelor din Master Plan pentru sectorul de ap 'i ap u at -ude.ul Brila , istemul Brila a funizat n +11# apa potabil la debite de 1.(-( m&>s, din &are pierderi au fost de '+.,$J 71.+(' m&>s:, iar istemul =egional @ ($ l>s &u pierderi de +1 l>s. Fa de suprafaa aferent, pierderile de ap din reeaua istemului Brila unt,

e&*i6aleaz &u un strat de &&a. ((mm de pre&ipitaii pe durata unui an, faa de '(1mm pre&ipitaie anual medie, &ontribuid n a&est fel la o n&ar&are suplimentar semnifi&ati6 a apelor subterane freati&e. A&este pierderi pot a6ea &el mai mare impa&t n zona &omunelor Ddeni 5i 3*is&ani.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 12 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Indiguiri In &ondiiile geomorfologi&e eAistente, pentru dez6oltarea &omnunitilor lo&ale 5i a a&ti6itilor so&ial-e&onomi&e a fost ne6oie de msuri de aprare impotri6a inundaiilor la limitele de nord 5i de est fa de iret 5i Dunre, sau fa de !rut. De asemenea, Insula 4are a Brilei a fost integral indiguit, pre&um 5i malul drept al Dunrii n 8udeul 9ul&ea. Lungimea total a digurilor din zona periurban este de 2(1%m, din &are &&a. ,1%m sunt aferente amena8rilor pis&i&ole. Identifi&area n plan a poziiei digurilor a fost realizat pe baza informaiei topografi&e realizat de 3 Blom =om"nia =L la s&ara ):(111. Din analiza &urbelor de ni6el &u e&*idistana de )m, digurile de pe malul st"ng al Dunrii ntre Brila 5i iret, pre&um 5i de pe malul drept al iretului n zona analizat, au &oronamentul la &ote de )1-))md4, pentru un grad de asigurare de )J. In 8urul Insulei 4arii a Brilei, &oronamentul digurilor este la &ote de $-)1m pentru un grad de asigurare de )1J, realizand o in&int &u suprafaa de #+.2#, *a. !e baza deformrii lo&ale a &urbelor de ni6el au fost identifi&ate zone n &are este posibil &a digurile s fie afe&tate din di6erse &auze naturale sau antropi&e. 3ir&a +$%m par s aib ne6oie de lu&rri de reabilitare, din &are -1J sunt n 8urul Insulei 4ari a Brilei, 5i )1J pe iret n zona &omunei ili5tea 7 /i"ura $:. Indiguirile sunt &ele mai fre&6ente msuri de aprare impotri6a inundaiilor, dar &reaz totodat o serie de &onfli&te pentru problemele de prote&ie 5i &onser6are a apei prin efe&tele de bariera at"t n &adrul &ir&uitului apei &"t 5i pentru *abitate 5i spe&ii a&6ati&e. In &onteAtul importanei a&tuale &are se a&ord prote&iei Dunrii, Deltei 5i *abitatelor aferente este de analizat &are s fie statutul 6iitor al Insulei 4ari a Brilei pentru o e6entual re&onfigurare a posibilitilor de utilizare pentru ni5te s&opuri mai generoase

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 13 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

/i"ura $# 0ndi"uiri in ona periurbana Braila Drumuri i ci ferate Infrastru&tura de transport &onstituie un fa&tor important de susinere a dez6oltrii e&onomi&e zonale, generand totodat efe&te de fragmentare a *abitatelor 5i unitilor teritoriale, pre&um 5i pentru suprafeele *idrografi&e, &u redu&erea intensitii pro&eselor de suprafa n fa6oarea infiltrrii apelor plu6iale n subteran. =eeaua de drumuri are o dez6oltare radial din>&tre muni&ipiul Brila, iar legturile &u muni&ipiul <alai se realizeaz pe teritoriul &omunei Ddeni, prin zonele marginale. In a&east zon, &ile de transport &are sunt realizate n rambleu fun&ioneaz 5i &a linii de aprare mpotri6a inundaiilor.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 14 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

In &adrul zonei periurbane, dez6oltarea urbanisti& 6izeaz &u prioritate teritoriul &omunei Ddeni, iar pe teritoriul &omunei aeroport. In a&est s&op, amena8area teritoriul &omunei Ddeni 6a trebui s &uprind 5i realizarea unei reea de drumuri noi &are s fun&ioneze 5i &a diguri de rezer6 de aprare mpotri6a inundaiilor, in"nd totodat seama de problemele rele6ante legate de ap7 /i"ura (:. ili5tea este propus &onstruirea unui

/i"ura (# 1eteaua de drumuri 2inclusiv propuneri) si cai !erate din -udetul Braila 1.5.1.>. DISFUNC;IONALIT;I 0ndi"uri tru&tura a&tual de diguri a fost realizat &u prioritate pentru aprarea terenurilor agri&ole mpotri6a inundaiilor din iret, Dunre sau !rut, &u s&op eA&lusi6 n a&est

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 15 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

sens fiind indiguirea Insulei mari a Brilei 7pentru Kredarea agri&ulturiiL a unor terenuri>zone umede aflate n regim liber de inundare:. Din a&est moti6, ma8oritatea digurilor sunt sub administrarea A?IF. &*imbarea folosinei terenului prin mrirea ponderii zonelor &onstruite nseamn n primul r"nd o 6aloare semnifi&ati6 mai mare a ris&ului la inundaii, prin &re5terea radi&al a 6alorii pagubelor poteniale. ; msura a&&esibil n &adrul planului de amena8are este de introdu&ere a unor linii noi de aprare impotri6a inundaiilor prin intermediul noilor trasee rutiere, ridi&ate la &ote &orespunzatoare. In &azul &edrii unor poriuni din digurile a&tuale, a&este drumuri 6or prelua 5i fun&ia de aprare. Zone prioritare pentru astfel de msuri de aprare sunt Ddeni 5i ili5tea. A&est fapt 6a atrage ns dup sine re6izuirea fun&ionabilitii tuturor lu&rrilor &are au legatur &u apa. Drumuri 'i ci !erate 9raseele drumurilor 5i &ilor ferate au a6ut o dez6oltare istori& n fun&ie de &erinele lo&ale 5i regionale. In zonele 8oase, a&estea sunt realizate n rambleu, a6and n problemele legate de ap at"t efe&te benefi&e &"t 5i ad6erse, de eA., n a6anta8ul aprrii la inundaii 5i difi&ulti suplimentare n drenarea apelor plu6iale pe un teritoriu de8a difi&il n a&est sens. Datorit spe&ifi&ului stru&turii topografi&e 5i 6alorilor ridi&ate ale ris&ului la inundaii n unitile teritoriale din 6e&intatea Dunrii 5i iretului, la realizarea de drumuri noi 7drumul eApres, &entura Brilei, autostrada <alai-Brila- lobozia-3lra5i, et&: &a 5i la ntreaga dez6oltare urbanisti& 6a fi ne6oie de o integrare ade&6at &u problemele de inundabilitate, n &are stru&turile liniare noi s aib &a prima fun&iune &ea de linie de sigurana n &adrul msurilor de aprare mpotri6a inundaiilor. Mn eAemplu n a&est sens este prezentat /i"ura (3 n &are prin drumurile propuse n zona Ddeni se 6a obine un numr de &elule &u &omportamente distin&te la inundaiile din Dunre 5i iret. 3ompartimentarea teritoriului &omunei Ddeni n &elule &u grad diferit de eApunere la inundaii 6a atrage dupa sine modul de amena8are urbanisti& a fie&arei &elule. Astfel, n &adrul &elulelor dinspre de&"t &a timp de inutilizare.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 16 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

iret 5i Dunre o alta destinaie de&"t &ea a&tual

6a putea fi &a zone de agrement sau &u utiliti &are nu pot fi afe&tate de inundaii

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Alimentri cu ap 4a8oritatea lo&alitilor din zona periurban pe teritoriul 8udetului Brila sunt &uprinse n sistemele de alimentare &u ap a6"nd &aptare din Dunare. 3omunele &aptare din subteran. !ropunerile de dez6oltare a sistemelor de alimentare &u ap 6izeaz eAtinderea &elor din surse de suprafaa, prin realizarea unei prize noi de &aptare din Dunre 5i staie de tratare la nord de lo&alitatea <ropeni 5i prin ramifi&aii noi 5i prelun&giri ale adu&iunilor a&tuale. Din pun&t de 6edere al managementului resurselor de ap, o astfel de dez6oltare are ns urmtoarele deza6anta8e: eAtinderea sistemelor la un numr mai mare de lo&aliti 6a &ontribui n egal msur la mrirea 6olumului de pierderi de ap &are &onstituie un fa&tor de presiune pentru apele subterane alt 6olum semnifi&ati6 de piederi &u efe&te similare pentru apele subterane 6a fi din sistemele de &analizare 5i di6erse disfun&ionaliti, a &ror posibilitate de des&r&are n re&eptori naturali 6a fi numai prin &ondu&te lungi p"n la &ursurile mari de ap slaba utilizare a resurselor subterane mpreun &u presiunile poluante 5i in&r&area suplimentar din di6erse pierderi 6a &ontribui la degradarea &ontinu a a&estora, &eea &e &ontra6ine obie&ti6elor de mediu din politi&a apei. 3onform datelor menionate n Master Plan, a&6iferele subterane pot oferi debite de ap potabil de p"n la 6alori de -m&>s din &&a. +'m&>s debite disponibile n a&6iferele de suprafa 5i de ad"n&ime. In &azul 8udeului Brila, utilizarea resurselor subterane poate &ontribui pe de o parte la mbuntirea &alitii a&estora prin &ir&ulare-remprosptare, iar pe de alt parte se elimin fa&torul de presiune de supra-n&r&are prin intermediul pierderilor din sistem. Luarea n &onsiderare n dez6oltarea sistemelor de alimentare &u ap a unui grad mai mare de utilizare a surselor subterane poate fi mai a6anta8oas 5i sub aspe&t e&onomi& &el puin pe un termen mediu. 0ri"a.ii 'i desecri
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 17 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

ili5tea,

=omanu 5i 9udor Dladimires&u au sisteme indi6iduale de alimentare &u ap &u

1. STRUCTURA TERITORIULUI

istemele de irigaii 5i dese&are au fost dez6oltate ntr-o 6iziune politi& mult diferit de intele a&tuale. unt impli&ate 6alori enorme &a lungimi de &anale, debite 5i puteri instalate n staii de pompare 5i &osturi aso&iate, pre&um 5i un numr impresionant de agregate prin &are apa din Dunre 5i r"uri interioare s fie pompat pentru irigaii. In a&eea5i 6iziune a fost 5i eAtinderea suprafeei agri&ole prin dese&are de bli 5i zone umede, din &are eA&esul de ap &ole&tat prin &analele de dese&are s fie eliminat de asemenea prin pompare. A&este amena8ri &onstituie o modifi&are ma8or ntr-un spaiu 6ulnerabil, &u efe&te ad6erse de natur &limati&, *idrologi&, pedologi&, peisagisti&, et&. Din analiza datelor furnizate de A?IF, reiese &a sistemul de dese&are nu poate fun&iona la ni6elul pre6zut, iar n pofida lungimilor impresionante de &anale 5i &apa&iti de pompare, eAist 6olume importante &are nu pot fi eliminate, &ontribuind n s&*imb la deteriorarea &alitii apelor subterane. Ointele politi&e 5i interesele a&tuale impun ns o re&onsiderare a a&estor pra&ti&i pentru integrare n spe&ifi&ul stru&turii topo*idrografi&e 5i resurselor de apa de pe teritoriul 8udeului Brila. In multe ri ale lumii din zone &u &lima 7semi-:arid, sursa de ap pentru irigaii sunt apele subterane. In 8udeul Brila, se poate lua n &onsiderare o 6ariant &ombinat, prin &are apele plu6iale pre6zute n prezent s fie &ole&tate prin sistemul de dese&are s poat fi a&umulate n la&uri mi&i ad"n&ite sub ni6elul p"nzei freati&e &are s le poat drena ntr-o anumit msur. In perioadele ploioase, alimentarea pentru irigaii 6a putea fi din a&este la&uri, iar n perioadele us&ate @ se 6a apela la sursele a&tuale de suprafa. At"t stru&tura topo-*idrografi& &"t 5i ad"n&imea p"nzei freati&e sunt fa6orabile unui asemenea proie&t 2/i"ura *), &are prezint mai multe a6anta8e: e&onomii importante la &onsumul de energie n staii de pompare realizarea de sisteme lo&alizate &u mai puine restri&ii pentru &erinele de dez6oltare urbanisti& antrenarea apelor freati&e prin drenare 5i folosire poate &ontribui atat la mbuntairea &alitii apei &"t 5i la redu&erea presiunilor prin prierderi din sistemul a&tual, susin"nd totodat implementarea politi&ilor re&ente pri6ind managementul resurselor de ap
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 18 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

realizarea unui &ontrol mai bun asupra eA&esului de umiditate, e6it"nd traseele lungi &u pante reduse n &anale de dese&are

realizarea a&estor la&uri n &ombinaie &u o dez6oltare peisagisti& ade&6at, &u perdele de pduri 6or a6ea 5i rol de ameliorare &limati& 5i &u efe&te benefi&e asupra sistemelor a&6ati&e 5i terestre

ameliorarea general a peisa8ului a&tual 6a a6ea efe&te benefi&e 5i sub aspe&t e&onomi& 5i so&ial, de mrire a atra&ti6itii zonei, in&lusi6 n s&opuri turisti&e.

/i"ura *# Amplasamente posibile pentru reali area de lacuri arti!iciale 4n -ude.ul Brila 1.5.0. AMENAJRI PENTRU ASIGURAREA NECESARULUI DE AP 1.5.0.1. RESURSELE DE AP TEORETICE SI TEHNICE UTILI.A)ILE 1.5.0.1.1. Pr($1(pale 1ap" r( de ap 3ele mai mari resurse de ap sunt asigurate de flu6iul Dunrea, utiliz"ndu-se pentru irigaii, pis&i&ultur, industrie 5i alimentri &u ap a populaiei. ="ul iret &a 5i r"ul
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 19 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Buzu asigur o mi& parte din &erina de ap pentru irigaii 5i pis&i&ultur. Apele de ad"n&ime, n marea ma8oritate nu ndeplines& &ondiii de potabilitate 5i din a&est moti6, n zona de studiu, sistemele de alimentare &u ap din fora8e de medie 5i mare ad"n&ime nu sunt dez6oltate. La ni6elul 6ude&ulu( )r (la a&6iferul freati& are o resurs total de &ir&a ,.,11 l>s, din &are resursa total potabil are 6aloarea de aproAimati6 #$1 l>s 7resursa de bilan:, iar restul de (.$+1 l>s reprezint ape nepotabile. A&6iferul de ad"n&ime din 8udeul Brila are o resurs total de &ir&a )#.((1 l>s, din &are resursa total potabil 7resursa de bilan: are 6aloarea de aproAimati6 $.+,1 l>s, diferena de -.+-1 l>s reprezent"nd ape nepotabi1le. 3aptarea de ap subteran din zona Dadu =o5&a @ al&ia @ Lie5ti a 6ude&ulu( Gala&( li6reaz ap brut &tre zona de studiu 5i are un debit instalat de )$11 l>s.

!rin&ipalele 1ap" r( de supra%a& din zona studiat sunt: Denumire priz Dunre-3*i5&ani 3urs de ap Dunre Lo&aliti alimentate 4un. Brila 5i lo&aliti &one&tate n sistem zonal Dunre-<ropeni Dunre-3*i5&ani Dunre Dunre Brila Lo&aliti din 8udeul Brila 4un. Brila 7in&l. sistem zonal: 5i 3 3el*art Donaris A urs Date: 3B Brila, +11$ 7P: priza folosita doar in &az de ne&esitate 7PP: debit autorizat pentru ambele &aptari la Dunare>3*is&ani In sumar, resursele de ap "e+re"(1e ?( "e@$(1 u"(l(*a-(le sunt: =I M= Q DI M!=AFAOQ 7mii m2: 9eoreti& +.2$#.111 Mtilizabil ).(1+.111 9eoreti& ,$#.111 =I M= Q MB9I=A?Q 7mii m2: Mtilizabil +1+.111 )2.+$' 7P: Debit med. 7m2>zi: -1.1117PP: !op. deser6it &&a +(1.111 &&a 2(.111 7P:

Ca$"(" "(le de ap p+"a-(l l(4ra"e A$ a$ul 022B la ni6elul zonei de studiu au fost: Lo&alitate> MA9 istem alimentare ursa de ap 3apa&itate ap

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 20 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

4un. Brila Ddeni 3azasu ili5tea =omanu 9udor Dladimires&u 9raian 3*is&ani 9i&*ile5ti <ropeni Mnirea 4un. <alai Tendreni Brani5tea ;ra5 4&in m"rdan Bi8ila

&u ap istem zonal Brila Z Brila Z Brila Lo&al Lo&al Lo&al istem zonal Ian&a Z Brila Z Ian&a Z Ian&a Z Ian&a istem zonal <alai Lo&al Lo&al Lo&al Lo&al Lo&al

uprafa @ fl. Dunrea uprafa @ fl. Dunrea uprafa @ fl. Dunrea ubteran ubteran ubteran uprafa @ fl. Dunrea uprafa @ fl. Dunrea uprafa @ fl. Dunrea uprafa @ fl. Dunrea uprafa @ fl. Dunrea ubteran - Dadu =o5&a, al&ia ubteran ubteran uprafa> ubteran ubteran ubteran

li6rat Rmii m&>anS )+.111 +2' )+1 ).111 )# #, ))+1 -' )$.'+1 -) +(( 2,# ', )'(

1.5.0.1.0. S(s"e'e "er("+r(ale de al('e$"are 1u ap Adu&iunile de ap asigur transportul apei n sistemul de alimentare al lo&alitilor. Hn zona aflat n studiu prin&ipalele lu&rri sunt: istem zonal <alai &u sursele de ap uraia - Dadu =o5&a @ Dulturu, n lun&a

iretului mal drept 7n 8ud. Dran&ea:, 5i al&ia @ Lie5ti pe malul st"ng. Adu&iunea este dubl 5i asigur alimentarea &u ap din surs subteran a muni&ipiilor <alai 5i Brila. Are lungimea de ,1 %m., iar debitul instalat de ) $11 l>s ,din &are ) '11 l>s pentru mun. <alai 5i '11 l>s pentru mun. Brila. istem zonal Brila &u sursa de ap 3*is&ani @ Brila. Are priza de ap n Dunre 73*i5&ani:, iar refularea n sistemul de alimentare &u ap al muni&ipiului Brila. Lungimea adu&iunii este de )+ %m. istem zonal <ropeni @ Ian&a @ Furei &u sursa de ap <ropeni. Are priza amplasat n Dunre n partea de ?-I a &omunei <ropeni 5i refuleaz apa n sistemele ora5elor Ian&a 5i Furei 5i a altor lo&aliti rurale aflate pe traseul a&esteia. Lungimea este de '1 %m.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 21 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

1.5.0.0. ECHIPAREA HIDROEDILITAR A LOCALIT;ILOR Zona analizat &uprinde +) de uniti administrati6 teritoriale, din &are 2 fa& parte din mediul urban: dou muni&ipii re5edin de 8ude7Brila, <alai: 5i un ora5 74&in:. ituaia asigurrii &u ap potabil 5i a &analizrii apelor uzate este urmtoarea 7Carto"rama $$::

1.5.0.0.1. Al('e$"are 1u ap Din &ele +) de uniti administrati6e &are fa& parte din zona studiat, ma8oritatea au asigurat alimentarea &u ap n sistem &entralizat zonal @ din ape de suprafa sau subterane, numai ' 74ra5u 5i Fre&ei n Bud. Brila, respe&ti6 3ar&aliu 5i I3 Brtianu n Bud. 9ul&ea: aliment"ndu-se din p"nza freati& prin sisteme indi6iduale 7f"nt"ni:. oluiile adoptate pentru alimentarea &u ap n sistem &entralizat zonal sunt urmtoarele in"nd seama de resursele de ap 5i de &alitatea lor: isteme zonale pentru muni&ipiile Brila 5i <alai 5i lo&alitile din partea &entral a 8udeului Brila, din surse de suprafa 5i> sau subterane0 isteme indi6iduale pentru restul lo&alitilor, n prin&ipal din surse de ap subteran. !rin&ipalele aspe&te pri6ind al('e$"area 1u ap a l+1al(" &(l+r ur-a$e ?( rurale sunt: Mu$(1(p(ul )r (la ursele de ap ale muni&ipiului sunt flu6iul Dunrea 7priza fiind la 3*is&ani: 5i frontul de &aptare ap subteran Dadu =o5&a. Debitul total &aptat pentru alimentare &u ap este de &ir&a )$11 l>s. In prezent este utilizat numai sursa de ap de suprafa. 9ratarea apei preluate din Dunre se fa&e prin pro&ese &on6enionale de tratare n dou staii de tratare: 3*is&ani 5i Brila. - 3aptarea apei din Dunre se fa&e la 3*is&ani printr-o priz de mal situat pe &analul de adu&iune al 9ermoele&tri&a, a fost pus n fun&tiune n anul +111 5i &uprinde: grtare, staie de pompare n zona &aptrii UC)111 l>s, &ondu&t de refulare ap brut &tre staia de tratare 3*is&ani. Debitele de intrare 5i ple&are spre tratare sunt msurate.4ai eAist &a rezer6 n& o &aptare de ap de suprafa n zona staiei de tratare la 3 3el*art Donaris A &are in&lude 5i o
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 22 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

staie de pompare ap brut la 9 3*is&ani. istemul de alimentare &u ap subteran din frontul Dadu =o5&a este &omun &u &el al muni&ipiului <alai 5i are urmtoarele &omponente: &ondu&t de adu&iune Dn)111mm, LC'1 %m., ntre &aptare 5i &ompleAul Terbe5ti. A&esta dispune de instalaii de pompare &tre Brila 5i <alai 5i de rezer6oare &u &apa&itate +A(111V)(111 m&., &tre muni&ipiul Brila eAist"nd o &ondu&t de refulare Dn ,11 mm LC)$ %m p"n la reeaua de distribuie 7n zona Baldo6ine5ti:. taia de tratare 3*is&ani are &apa&itatea de $11 l>s 5i a fost pus n fun&iune n anul )-$#. !ro&esul de tratare in&lude &amere de ameste& 5i distribuie, de&antoare suspensionale, staie de filtre rapide, dezinfe&ie &u &lor gazos, rezer6oare 5i staie de pompare a apei potabile 79reapta II: &tre &ele dou pompare. Debitele de ap sunt &ontorizate. taii de nmagazinaretaia dispune de laborator de &*imie-ba&teriologie. 9 3*is&ani in&lude 5i o staie de

pompare ap brut 79reapta I: &tre 9 Brila. taia de tratare Brila are &apa&itatea de ,11 l>s 5i a fost pus n fun&iune in )-$#, suferind transformri te*nologi&e ulterioare. !ro&esul de tratare in&lude &amer de ameste& 5i distribuie, )1 de&antoare longitudinale, staie de filtre rapide, dezinfe&ie &u &lor gazos, rezer6oare 5i staie de pompare n reeaua de distribuie. taia dispune de laborator de &*imie-ba&teriologie. Debitele de ap sunt &ontorizate, staia de pompare opereaz n regim automat n fun&ie de &erinele reelei. to&area 5i distribuia apei potabile n reea se fa&e prin dou staii de nmagazinare @ pompare @ =adu ?egru 5i Apollo - 5i de la 9 Brila. 3ompleAul =adu ?egru are &apa&itatea de nmagazinare de +1111 m& 5i in&lude o staie de repompare. 3ompleAul Apollo este alimentat &u ap tratat de la 9 3*is&ani prin intermediul =! =adu ?egru, in&lude dou rezer6oare de +1111 m& 5i o staie de pompare operabil n regim automat fun&ie de &erinele reelei de distribuie. - Lungimea simpl a reelei de distribuie este de &ir&a '$1 %m, &u diametre &uprinse intre (1 5i )111 mm. In &adrul reelei de distribuie
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 23 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

eAist un numr de ,$ staii de *idrofor pentru deser6irea &ldirilor nalte. !resiunile din reea sunt monitorizate automat prin intermediul a )) pun&te de msur. IAist alte ( pun&te monitorizate la staiile de tratare 5i inmagazinare-pompare. 3ir&a -#J din &onsumatori sunt &ontorizai. S(s"e' *+$al )r (la istemul de alimentare &u ap al muni&ipiului Brila furnizeaz ap potabil unor lo&aliti rurale in6e&inate aparintoare &omunelor 3*is&ani, 3azasu 5i Ddeni. istemele de inmagazinare 5i distribuie lo&ale au fost realizate din fonduri proprii ale a&estora 5i p"n la formarea operatorului regional sunt administrate de a&estea. A&este sisteme lo&ale nu deser6es& n prezent ntreaga populaie. S(s"e' re#(+$al Ia$1a ! Gr+pe$( - 3aptarea apei din Dunre se fa&e n zona &omunei <ropeni printr-o priz de mal pe Dunre 5i are o &apa&itate de '21 l>s. A&easta li6reaz ap brut pe urmtoarele &ondu&te de adu&iune: <ropeni @ Ian&a, Dn$11, LC2#,( %m0 din &are sunt alimentate 5i: o Ian&a @ Furei, Dn'11, LC+1,( %m0 o Mrleas&a @ 4o6ila 4iresei, Dn+11, LC)),(%m0 la 9 <ropeni, Dn+11, LC) %m0 taia de tratare <ropeni are o &apa&itate de +( l>s 5i deser6e5te &omunitile <ropeni, 9i&*ile5ti 5i 9ufe5ti. taia de tratare Mnirea deser6e5te lo&alitile Mnirea 5i Diziru. taia de tratare 4o6ila 4iresei are o &apa&itate de +( l>s 5i deser6e5te &omunitile 4o6ila 4iresei, =a&o6i, <emenele, 9raian 5i ="mni&elu. taia de tratare Ian&a are o &apa&itate )$1 l>s 5i deser6e5te &omunitile Ian&a, Bordei Derde, 4ir&ea Dod, <rdi5tea 5i ute5ti. S(s"e'e ($depe$de$"e A$ Jud. )r (la - In plus la &ele deser6ite din sisteme &entralizate, unele lo&aliti au sisteme independente lo&ale &are &onstau din &aptare din ap subteran, tratare> dezinfe&ie, nmagazinare 5i pompare n reelele de distribuie aferente.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 24 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

urdila <isean&a,

1. STRUCTURA TERITORIULUI

- In &adrul zonei de studiu, &omunele &u astfel de sisteme sunt: =omanu 7parial: 722%m reele distribuie:, 9udor Dladimires&u 7',$ %m:, ili5tea 7',(%m:. Mu$(1(p(ul Gala&( ursele de ap ale lo&alitii sunt flu6iul Dunrea, prin priza de la .3. IDIE Lie5ti. Debitul &aptat pentru alimentarea &u ap este &ir&a + '11 l>s. S(s"e'e ($depe$de$"e A$ Jud. Gala&( Ora?ul M 1($ Lungimea simpl a reelei de distribuie a apei este de &ir&a (21 %m. - Lo&alitile &u sisteme independente lo&ale, &are &onstau din &aptare de ap subteran, tratare> dezinfe&ie, nmagazinare 5i pompare n reelele de distribuie aferente, n &adrul zonei de studiu sunt: Brani5tea 721%m reele distribuie:, Tendreni 7)-,2 %m:. ursele sistemului de alimentare &u ap a ora5ului sunt &onstituite din &aptare de ap de suprafa din flu6iul Dunrea 5i &apatare de apa subteran, &are se &apteaz prin intermediul puurilor forate, &u o &apa&itate de -',' l>s. S(s"e'e ($depe$de$"e A$ Jud. Tul1ea Lungimea simpl a reelei de distribuie este de &ir&a ,2 %m. - Lo&alitile &u sisteme independente lo&ale, &are &onstau din &aptare de ap subteran, tratare>dezinfe&ie, nmagazinare 5i pompare n reelele de distribuie aferente, n &adrul zonei sunt: reele distribuie:, Bi8ila 2' %m: . =estul unitilor administrati6 teritoriale se alimenteaz din p"nza freati& prin intermediul f"nt"nilor. m"rdan 7(,( %m .A. 5i fronturile de &aptare de la Dadu =o5&a 5i al&ia -

1.5.0.0.0. D(s%u$1&(+$al(" &( A$ al('e$"area 1u ap a l+1al(" &(l+r

).

Mn numr de ' lo&aliti din zona de studiu nu sunt alimentate printr-un sistem &entralizat de alimentare &u ap potabil. A&estea &reaz ris&uri de mboln6iri 5i nu permite o dez6oltare a zonelor respe&ti6e.

+.

In &adrul !lanului de Amena8are a 9eritoriului ?aional, zona de studiu este in&lus in Zona ++ &a zon &u disfun&ionaliti mari n alimentarea &u ap 5i>sau &analizare. Mn numr de ' lo&aliti n& nu dispun de sisteme

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 25 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

&entralizate, dar de asemenea sistemele eAistente sunt limitate 5i nu deser6es& toi lo&uitorii. 2. 4are parte a &onsumatorilor din zona de studiu sunt dependeni de o singur surs de ap de suprafa @ flu6iul Dunrea. ; depre&iere &alitati6 sau &antitati6 pe termen lung i 6a afe&ta pe a&e5tia. In prezent 4uni&ipiul Brila nu mai utilizeaz sursa de ap subteran parta8at &u 4uni&ipiul <alai. !A9? pre6ede o reabilitare a adu&iunii Dadu =o5&a @ Lie5ti @ <alai @ Brila pentru asigurarea unui debit de -11 l>s, a6"nd o lungime de &ir&a #1 %m tra6ersrii r"ului !rut de &tre de6iaia &tre mun. Brila. '. Zona aeroportului 6a a6ea ne&esiti spe&iale de alimentare &u ap &are nu au fost n& detaliate prin studii. e presupune & a&esta poate fi alimentat din &ondu&ta de adu&tiune Lie5ti @ Brila &are tre&e prin 6e&intatea a&estuia 5i ar a6ea o &apa&itate sufi&ient. A&east 6ariant trebuie &onfirmat. (. Zona de dez6oltare intenionat l"ng &omuna Ddeni nu dispune n prezent de a&est tip de infrastu&tur. e presupune & a&easta se 6a alimenta din sistemul zonal Brila dar soluia 6a ne&esita &onfirmarea prin studii detaliate 5i probabil 6a impli&a 5i lu&rri n &adrul reelei de distribuie a mun. Brila. ,. !A9? pre6ede reabilitri 5i eAtinderi ale unora din sistemele eAistente de alimentare &u ap indi&ate mai sus. A&estea sunt n prezent de8a &uprinse n &adrul unor proie&te finanate din fonduri stru&turale MI 7I !A, 3oeziune: 5i lu&rrile de eAe&uie ale a&estora 6or fi finalizate n urmtorii (-)1 ani. !rin urmare planifi&rile pe termen s&urt 5i mediu din !A9? trebuie a&tualizate &u noua situaie, pe baza 4aster !lan-urilor &are 6or fi elaborate pentru &ele trei zone de operare a sistemelor &entralizate de ap-&anal 7Brila, <alai, 9ul&ea:. ; strategie unitar a &elor 2 operatori regionali ar trebui a6ut n 6edere pre&um 5i utilizarea &oerent 5i sustenabil a surselor de ap, de suprafa 5i din subteran, disponibile n &omun. #. Din pun&t de 6edere te*ni& urmtoarele disfun&ionaliti sunt de obser6at: din pun&tul de 6edere al sursel+r de ap , &aptrile subterane sunt eAploatate la &apa&iti maAime pentru a&operirea pierderilor mari de ap din reea 5i a sustragerii ilegale de ap din reea, prin bran5amente ilegale,
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 26 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

- prin

&onstru&ia firului 2 al adu&iunii. De asemenea, este ne&esar &onsolidarea

1. STRUCTURA TERITORIULUI

iar &aptrile de suprafa ne&esit ree&*ipare 7n &azul prizei Brila: 5i eAtindere 7n &azul prizei <ropeni:0 fora8ele de ap subteran, n spe&ial &ele eAe&utate nainte de anul +111, sunt foarte slab e&*ipate din pun&t de 6edere al automatizrii, iar instalaiile *idrauli&e 5i *idrome&ani&e prezint uzuri foarte mari. 4surtori pri6ind &antitatea de ap prele6at din subteran nu se efe&tueaz n prezent0 din pun&tul de 6edere al "ra" r(( ape( 1ap"a"e, toate staiile de tratare eAistente ne&esit rete*nologizri 5i eAtinderi de &apa&itate. ; mare parte din sistemele rurale aflate n eApolatare nu benefi&iaz de instalaii de tratare sau &lorare, &*iar da& &alitatea apei prele6ate de la surs nu ndepline5te ntotdeauna &ondiiile de &alitate, &onform normati6elor n 6igoare0 din pun&tul de 6edere al A$'a#a*($ r(( ape( "ra"a"e, o mare parte din rezer6oare prezint uzuri mari la instalaiile *idrauli&e. 3apa&itiile de sto&are, n spe&ial n mediul rural, sunt subdimensionate sau nu eAist delo&, reelele de distribuie fiind alimentate dire&t de la surs0 din pun&tul de 6edere al s"a&((l+r de p+'pare a apei potabile, o parte dintre e&*ipamentele ele&trome&ani&e aferente nu mai &orespund &erinelor a&tuale ale sistemelor 5i au durata de 6ia depa5it 5i &u uzuri mari, meninerea lor n eAploatare fiind difi&il 5i impli&"nd &*eltuieli mari0 din pun&tul de 6edere al re&elel+r de d(s"r(-u&(e a apei potabile, situaia se prezint astfel: - 6e&*ime mare a &ondu&telor, unele &u peste '1 ani pentru un pro&ent de (1J din lungimea &ondu&telor de ap potabil 5i un grad a6ansat de uzur al a&estora. 9oate a&este defi&iene &ondu& la pierderi de p"n la (1J, pre&um 5i la infiltraii n sistemul de &analizare. Fre&6ena a6ariilor determin un impa&t so&ial negati6 &u influene asupra relaiilor dintre furnizori 5i &onsumatori 7ntreruperea alimentrii &u ap, restri&ii de &ir&ulaie:0 - pe l"ng defi&ienele menionate mai sus, se adauga 5i &ele datorate lipsei 6anelor pentru se&torizarea reelelor de alimentare &u ap, &are du& la imposibilitatea lo&alizrii zonelor n &are se produ& a6arii, limitarea pierderilor de ap, sistarea alimentrii &u ap a &onsumatorilor n zone n &are nu sunt astfel de probleme0
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 27 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

- eAistena unor zone nou &onstruite &are nu dispun de alimentare &u ap n sistem &entralizat.

1.5.0.0.8. Ca$al(*area ?( epurarea apel+r 'e$a6ere Din &ele +) de uniti administrati6e &are fa& parte din zona studiat, ma8oritatea nu au reele pentru &analizarea apelor uzate 7mena8ere 5i plu6ial:, numai # 7Brila, 3*is&ani, 3azasu, <ropeni n Bud. Brila, muni&ipiul <alai, respe&ti6 4&in 5i I3 Brtianu n Bud. 9ul&ea: dispun de sisteme &entralizate de &ole&tare. ?i&i una din lo&aliti nu dispunde de staii de epurare a apelor uzate operabile. oluiile adoptate pentru 1a$al(*area ?( epurarea apel+r u*a"e n zona de studiu sunt: Mu$(1(p(ul )r (la - =eeaua de &analizare este n sistem miAt - a6"nd at"t zone &u sistem unitar 7)' &artiere 5i zonele industriale !rogresu nord 5i 6est: &"t 5i zone &u sistem di6izor 7# &artiere 5i zona industrial sud: - &u o lungime simpl de &ir&a +,1 %m. istemul fun&ioneaz n proporie de -1J gra6itaional, restul fiind sub presiune. ; &ara&teristi& a a&estuia este & ma8oritatea &analele &ole&toare sunt unite ntre ele, indiferent de panta lor, pentru a putea asigura o distribuie uniform a debitelor n &azul punerii sub presiune a unor se&toare din reea. istemul de &analizare este deser6it de - staii de pompare amplasate astfel n&"t s preia apele uzate din &ole&toarele &are nu permit e6a&uare gra6itaional n emisar 7flu6iul Dunrea:. taia de epurare este n &urs de &onstru&ie n zona de nord a muni&ipiului, n prezent apele uzate &ole&tate fiind de6ersate n Dunre prin intermediul a )2 guri de 6rsare. S(s"e' *+$al )r (la - Din lo&alitile limitrofe muni&ipiului numai 3*is&ani 5i 3azasu dispun de reele de &analizare a apelor uzate, dar fr a deser6i ntreaga trama stradal, 5i a&estea sunt ra&ordate la sistemul de &ole&tare a mun. Brila, des&r&"nd prin intermediul a&estuia la emisar. S(s"e'e ($depe$de$"e A$ - 3elelalte lo&aliti ale 8udeului din zona de studiu 7Ddeni, ili5tea, =omanu, 9udor Dladimires&u, 9i&*ile5ti, 4ra5u, Fre&ei, 9raian:

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 28 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Jud. )r (la

nu dispun de sisteme &entralizate de &ole&tare> epurare a apelor uzate. - <ropeni dispune numai de reele de &ole&tare in lungime de ), %m. - In 6e&intatea zonei de studiu, &omuna 4o6ila 4iresii dispune de reea de &analizare 7+ %m: 5i staie de epurare 7&u un debit n fun&iune de '1 m&>zi dar fun&ioneaz &u &apa&itatea dep5it:. - Hn zona de studiu eAist 5i ali utilizatori de ap 7ageni e&onomi&i industriali, ferme zoote*ni&e, et&.: &are e6a&ueaz apele uzate n &ursurile de ap. Agenia de !rote&ia 4ediului Brila urmre5te a&este surse de poluare, &are prin natura a&ti6itilor, a &apa&itilor eAistente de epurare 5i a &ompoziiei apelor uzate, pot afe&ta &alitatea apelor de suprafa 5i a apelor subterane. ; parte dintre agenii poluatori dispun de staii de epurare mai mult sau mai puin efi&iente. I6a&uarea apelor uzate n reelele de &analizare se fa&e de obi&ei dup o prealabil epurare lo&al, dar de &ele mai multe ori inefi&ient.

Mu$(1(p(ul Gala&(

- =eeaua de &analizare este n sistem miAt - a6"nd at"t zone &u sistem unitar &"t 5i zone &u sistem di6izor - lungimea simpl fiind de aproAimati6 '$1 %m. tarea fizi& a reelei este ne&orespunztoare datorit 6e&*imii. taia de epurare este n &urs de &onstru&ie, n prezent apele uzate &ole&tate fiind de6ersate n Dunre.

S(s"e'e ($depe$de$"e A$ Jud. Gala&(

- 3elelalte lo&aliti ale 8udeului din zona de studiu 7Tendreni, Brani5tea: nu dispun de sisteme &entralizate de &ole&tare> epurare a apelor uzate. imilar 8udeului Brila, eAist 5i ai&i utilizatori de ap 7ageni e&onomi&i industriali, ferme zoote*ni&e, et&.: &are e6a&ueaz apele uzate n &ursurile de ap. I6a&uarea apelor uzate n reelele de &analizare se fa&e de obi&ei dup o prealabil epurare lo&al, dar de &ele mai multe ori inefi&ient.

Ora?ul M 1($

- Are sistem de &analizare &are fun&ioneaz n sistem unitar. Lungimea simpl a reelei de &analizare este de &ir&a '+ %m.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 29 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

- ?u dispune de staie de epurare, n prezent apele uzate &ole&tate fiind de6ersate n Dunre. S(s"e'e ($depe$de$"e A$ Jud. Tul1ea - 3elelalte lo&aliti ale 8udeului din zona de studiu 73ar&aliu, m"rdan: nu dispun de sisteme &entralizate de &ole&tare> epurare a apelor uzate. - I.3.Brtianu dispune numai de reele de &ole&tare in lungime de &ir&a ) %m. imilar 8udeului Brila, eAist 5i ai&i utilizatori de ap 7ageni e&onomi&i industriali, ferme zoote*ni&e, et&.: &are e6a&ueaz apele uzate n &ursurile de ap. I6a&uarea apelor uzate n reelele de &analizare se fa&e de obi&ei dup o prealabil epurare lo&al, dar de &ele mai multe ori inefi&ient.

1.5.0.0.:. D(%u$1&(+$al(" &( A$ 1a$al(*area ?( epurarea apel+r 'e$a6ere ). !rin&ipala disfun&ionalitate, &are ne&esit rezol6are prioritar, este &ea legat de epurarea apelor uzate &ole&tate din ora5ele Brila, <alai 5i 4&in, n prezent e6a&uarea apele uzate f&"ndu-se dire&t n Dunre, &u &onse&ine gra6e asupra mediului. A&este staii sunt n prezent n &urs de &ontra&tare 5i eAe&uie dar fr a n&epe a opera efe&ti6. +. De asemenea probleme ma8ore ridi& 5i lipsa staiilor de epurare a apelor uzate din lo&alitile rurale, sau lipsa &one&trii lor la sisteme &u staii de epurare, a6"nd a&elea5i &onse&ine asupra mediului &a 5i n &azul anterior. 2. In &adrul !lanului de Amena8are a 9eritoriului ?aional, zona de studiu este in&lus in Zona ++ &a zon &u disfun&ionaliti mari n alimentarea &u ap 5i>sau &analizare. Mn numr de )' lo&aliti n& nu dispun de sisteme &entralizate de &analizare a apelor uzate, iar de asemenea sistemele eAistente sunt limitate 5i nu deser6es& toi lo&uitorii. ?i&i una din &ele +) lo&aliti nu dispune de staie de epurare fun&ional. '. Lipsa reelelor de &analizare n lo&alitile &are au sistem &entralizat de alimentare &u ap, pre&um 5i &ea a ambelor sisteme n unele lo&aliti din zon, reprezint de asemenea o prioritate ma8or din pun&t de 6edere al sntii populaiei 5i prote&iei mediului.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 30 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

(.

Zona aeroportului 6a a6ea ne&esiti spe&iale de &analizare 5i epurare a apelor uzate &are nu au fost n& detaliate prin studii. e presupune & a&estea poate fi &ole&tate 5i pre-epurate lo&al, urmnd a fi des&r&ate n sistemul zonal Brila. A&east 6ariant trebuie &onfirmat prin studii.

,.

Zona de dez6oltare intenionat l"ng &omuna Ddeni nu dispune n prezent de a&est tip de infrastu&tur. e presupune & a&easta 6a des&r&a n sistemul zonal Brila dar soluia 6a ne&esita &onfirmarea prin studii detaliate 5i probabil 6a impli&a 5i unele lu&rri n &adrul reelei de &analizare a mun. Brila.

#.

!A9? pre6ede reabilitri 5i eAtinderi ale unora din sistemele eAistente de &analizare a apelor uzate indi&ate mai sus. A&estea sunt n prezent de8a &uprinse n &adrul unor proie&te finanate din fonduri stru&turale MI 7I !A, 3oeziune: 5i lu&rrile de eAe&uie ale a&estora 6or fi finalizate n urmtorii (-)1 ani. !rin urmare planifi&rile pe termen s&urt 5i mediu din !A9? trebuie a&tualizate &u noua situaie, pe baza 4aster !lan-urilor &are 6or fi elaborate pentru &ele trei zone de operare a sistemelor &entralizate de ap-&anal 7Brila, <alai, 9ul&ea:. ; strategie unitar a &elor 2 operatori regionali ar trebui a6ut n 6edere pre&um 5i o dez6oltare sustenabil a a&estora, a6"nd n 6edere emisarul &ole&tor final al a&estora 7fl. Dunrea:.

$.

Dire&ti6ele MI pre6d &a p"n n anul +1)( &omunitile &u mai mult de )1.111 pop. e&*i6alent s dispun de treapt teriar de epurare. A&east obligati6itate este apli&abil pentru 2 &lustere din zona de studiu: sistem zonal Brila, sistem zonal <alai, sistem zonal 4&in.

-.

?molurile rezultate n urma pro&esului de la 6iitoarele staii de epurare - n spe&ial Brila, <alai 5i 4&in - 6or trebui &ole&tate 5i depozitate n gropi de gunoi e&ologi&e, sau utilizate n alte domenii 7agri&ultur, energie:. ; strategie unitar a &elor 2 operatori regionali ar trebui a6ut n 6edere pre&um 5i o dez6oltare sustenabil a a&estora in"nd &ont de efi&ientizarea &osturilor 5i de &erinele de prote&ie a mediului.

)1. Din pun&t de 6edere te*ni& urmtoarele disfun&ionaliti sunt de obser6at: grad a6ansat de uzur din &auza 6e&*imii &ondu&telor0

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 31 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

&omportri nesatisfa&atoare ale materialului 7beton, azbo&iment, et&.: &are du&e la neetan5eiti ale sistemului de &ole&tare 7&mine 5i mbinri &ondu&te: 5i poluri ale p"nzei freati&e0

&osturi de ntreinere 5i eAploatare ridi&ate0 lipsa reelelor de &analizare n satele 5i &artierele limitrofe ora5elor 5i n ma8oritatea &omunelor.

1.5.0.0.5. Ca$al(*area ?( "ra"area apel+r plu4(ale Din &ele +) de uniti administrati6e &are fa& parte din zona studiat, numai + dispun de reele dedi&ate pentru &analizarea apelor plu6iale - Brila 5i <alai. A&estea des&ar& n prezent dire&t emisar 7flu6iul Dunrea: prin guri de 6rsare, dar urmeaz sa fie &ole&tate 5i transportate n 6ederea tratrii la 6iitoarele staii de epurare. In restul lo&alitilor, &u eA&epia ora5ului 4&in, debitele plu6iale sunt &ole&tate prin sisteme de suprafa 7rigole, 5anuri: 5i des&r&ate dire&t n sol sau emisari lo&ali.

1.5.0.0.=. D(%u$1&(+$al(" &( A$ 1a$al(*area ?( "ra"area apel+r plu4(ale ). !rin&ipala disfun&ionalitate, &are ne&esit rezol6are prioritar, este & reelele n sistem di6izor de &analizare plu6ial din muni&ipiile Brila 5i <alai sunt subdimensionate 5i nu pot prelua tot debitul de ape plu6iale. A&estea nu dispun de o pre-epurare efe&ti6 7deznisipatoare, separatoare de grsimi: nainte de des&r&area n emisar. +. De asemenea probleme ma8ore ridi& 5i lipsa sistemelor &entralizate de &analizare plu6ial n &elelalte lo&aliti din zona de studiu, a6"nd &onse&ine asupra mediului prin des&r&area de poluani &tre emisari lo&ali 5i terenuri. 2. In &adrul !lanului de Amena8are a 9eritoriului ?aional, zona de studiu este in&lus in Zona ++ &a zon &u disfun&ionaliti mari n alimentarea &u ap 5i>sau &analizare. Mn numr de )$ lo&aliti n& nu dispun de sisteme &entralizate de &analizare 5i epurare a apelor plu6iale. '. Zona aeroportului 6a a6ea ne&esiti spe&iale de &analizare 5i epurare a apelor uzate &are nu au fost n& detaliate prin studii. e presupune & a&estea poate fi &ole&tate 5i pre-epurate lo&al, urmnd a fi des&r&ate n sistemul eAistent de
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 32 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

mbuntiri fun&iare, apoi transferate &tre emisari. A&east 6ariant trebuie &onfirmat prin studii. (. Zona de dez6oltare intenionat l"ng &omuna Ddeni nu dispune n prezent de a&est tip de infrastu&tur. e presupune & reeaua de &analizare a zonei 6a fi proie&tat n sistem di6izor pentru a limita n mod efi&ient debitele de ap uzat &are 6or fi transferate n reeaua de &analizare a mun. Brila. Apa plu6ial 6a fi &ole&tat, pre-epurat 5i apoi des&r&at n sistemul eAistent de mbuntiri fun&iare 7&anale de drena8 5i staii de pompare:, dar soluia 6a ne&esita &onfirmarea prin studii detaliate 5i probabil 6a impli&a 5i unele lu&rri de mbuntire a sistemului de drena8e 5 pompare a apelor de suprafa la emisar. $. Din pun&t de 6edere te*ni& urmtoarele disfun&ionaliti sunt de obser6at: 6e&*imea mare a &ondu&telor reelelor de distribuie a apei potabile &ondu&e la infiltraii n sistemul de &analizare0 grad a6ansat de uzur din &auza 6e&*imii &ondu&telor0 &omportri nesatisfa&atoare ale materialului 7beton, azbo&iment, et&.: &are du&e la neetan5eiti ale sistemului de &ole&tare 7&mine 5i mbinri &ondu&te: 5i poluri ale p"nzei freati&e0 lipsa reelelor de &ole&tare a apelor plu6iale, stradale 5i alte suprafee, n satele 5i &artierele limitrofe ora5elor 5i n ma8oritatea &omunelor.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 33 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

1.5.8. RE;ELE ENERGETICE 1.5.8.1. ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMIC In prezent, n =om"nia, alimentarea &u energie termi& este tot mai dependent de alimentarea &u gaze naturale astfel n&"t a&estea trebuie studiate &orelat, at"t din pun&t de 6edere al situaiei a&tuale, &"t 5i din pun&t de 6edere al stabilirii unor dire&ii 6iitoare de asigurare &u energie termi& a &onsumatorilor rezideniali 5i ai &elor din se&torul teriar.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 34 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Lipsa unei strategii naionale pri6ind alimentare &u energie termi&W din surse &entralizate a &ondus la desfiinarea sau restr"ngerea n multe lo&alitWi a a&estor sisteme 5i nlo&uirea lor &u sisteme lo&ale bazate, n prin&ipal, pe utilizarea gazelor naturale, importate n proporie de &ir&a '1J. In zona &are a gernerat prezentul !A9Z periurban s(s"e'e de al('e$"are 1e$"ral(*a" 1u e$er#(e "er'(1 CSACETD au fost realizate n muni&ipiile Brila, <alai 5i n ora5ul 4W&in , ele fiind n prezent ntr-un pro&es de restr"ngere &a urmare a eAtinderii reelelor de distribuie a gazelor naturale 5i a montrii de surse de energie termi& &are foloses& a&est &ombustibil, adaptate fie&Wrui tip de &onsumator, pre&um 5i a &re5terii preului energiei termi&e li6rat &entralizat. In Brila, &antitatea de energie termi& li6rat anual din surse &entralizate a s&zut ntre )--# 5i +11$ &u ##J, n <alai &u (-J, iar la 4&in &u #'J, a&este 6alori eAemplifi&"nd &ele afirmate mai sus. L+1al("a" ea 1FF> Brila ,-++2 + <alai )1$), +# 4&in (-$2 0221 2+)( ,#+,, '( ,#-( 0220 2-#-1 ,$+) )) )#-2 0228 21'2 -$ #2() 1, )(,' 022: +,', $, ,(2$, ,), 0225 +((2 ), ,(2) )) )#$# 022= ++-1 +' (#+) $( )(2, 022> 022B Jud. )r (la )$-, ),++2 '( + E$er#(e "er'(1E d(s"r(-u("E CG1al 3 a$D

Jud. Gala&( '#$+ ''-2) $) )2#2 + )(,A, la o

Jud. Tul1ea In prezent, In 4uni&ipiul Brila sursa de produ&ere a energiei termi&e 5i ele&tri&e 3I9 II Brila, amplasat pe platforma industrial 3 3ILXA=9 @ D;?A=I instalaii prin&ipale: ' &azane de abur 6iu de &"te )(1 t>*, )2- bar, ('1 o3, fun&ion"nd pe gaze naturale 2 grupuri turbogeneratoare de &"te +( 4N &u &ontrapresiunea la ' bar 5i priza reglabil la )) bar.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 35 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

distan de &ir&a -,' %m de zona urban deser6it, este e&*ipat &u urmtoarele

1. STRUCTURA TERITORIULUI

3I9 Brila dispune de: o putere ele&tri& nominal instalat: #( 4N un debit total de abur 6iu instalat n &azane: ,11 t>* Iste n &urs de a&*iziie un &azan de ap fierbinte 3AF )( <&al>* fun&ion"nd pe gaze naturale 5i &are poate debita ap fierbinte &u temperatura nominal )+1>#1o3. 3entrala este n prezent n patrimoniul publi& al 4uni&ipiului Brila, &onform X< )1$)>+11). taia de reglare msurare predare 7 =4!: aferent 3I9 este ra&ordat la reeaua de transport gaze naturale aparin"nd =4! este de +1.111 m2?>*. In paralel este pre6zut o gospodrie de &ombustibil li&*id greu 7p&ur: &ompus din + rezer6oare de )1.111 m2 5i ' rezer6oare de 2.111 m2, gospodrie &are n prezent este n &onser6are. Alimentarea ora5ului se fa&e prin + magistrale de termofi&are &are se ramifi& dintr-o reea de transport + D? -11 mm n lungime de &ir&a - %m &are fa&e legtura ntre 3I9 5i ora5. istemul de alimentare &entralizat &u energie termi& 7 A3I9: al 4uni&ipiului Brila este &ompus din ($ pun&te termi&e urbane 5i din reelele termi&e de ageni termi&i 7ap &ald de n&lzire 5i ap &ald mena8er:. 3apa&itatea termi& instalat n pun&tele termi&e este de 2(' 4N, iar &ea n pun&tele termi&e 6ariaz ntre 1,+(Y)1 4N. In prezent toate pun&tele termi&e sunt e&*ipate &u s&*imbtoare de &ldur &u pl&i 7 3!: 5i sunt pre6zute &u &ontoare de energie termi& la ie5ire. !un&tele termi&e sunt de tip &u ra&ordare indire&t, s&*ema de preparare a apei &alde mena8ere fiind + trepte serie fr a&umulare. In 4uni&ipiul Brila mai sunt n fun&iune 5i un numr de )+ &entrale termi&e de &uartal 5i o &entral termi& modular, &ombustibilul folosit fiind gazele naturale. 3apa&itatea termi& instalat n a&este &entrale termi&e este de #2 4N. In Mu$(1(p(ul Gala&(G sursa de produ&ere a energiei ele&tri&e 5i termi&e li6rat &entralizat o &onstituie CET amplasat pe platforma SC MITALL STEEL SA C%+s"ul C+'-($a" S(derur#(1 SIDE<D. 3I9 este e&*ipat &u , turbogeneratoare 72 A )1( 4N V ) A )11 4N V + A ,1 4N: &uplate &u turbine pre6zute &u prize de abur
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 36 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

?9<? 9=A? <AZ 4edia5. 3apa&itatea

1. STRUCTURA TERITORIULUI

pentru termofi&are. Aburul preluat este diri8at n boilere unde se realizeaz prepararea apei fierbini &u temperatura nominal maAim de )(1 o3. 3apa&itatea total a sursei este de )1$( 4N, din &are: $(2 4N de la boilerele din 3I9 +2+ 4N de la + &azane de ap fierbinte 73AF )11 <&al>*: de pe platforma IDIE, a&estea &onstituind &entrala termi& de 6"rf !entru li6rarea energie termi&e ntre 3I9 5i ora5 sunt montate ) &ondu&t D? )+11 mm pentru du&ere 5i + &ondu&te D? -11 mm pentru ntoar&ere, din &are se ramifi& ' magistrale inter&one&tate ntre ele. In administrarea =A<3L <alai eAist )++ pun&te termi&e a6"nd o &apa&itate maAim total pentru n&lzire de #,' 4N 5i o &apa&itate medie total de preparare a apei &alde mena8ere de )(1 4N , rezult"nd o n&r&are medie pe pun&t termi& U n&lzire C (,2 4N 5i U a&m C ),+ 4N, n pra&ti& &apa&itatea 6ariind ntre 1,(Y)1 4N. A&este &apa&iti refle&t 5i faptul &, n ansamblu, s-a proie&tat 5i realizat un raport optim ntre &apa&itatea fie&rui pun&t termi& 5i aria lui de deser6ire utiliz"nduse totodat e&*ipamente standardizate 5i inters&*imbabile. !un&tele termi&e sunt de tip &u ra&ordare indire&t, s&*ema de preparare a apei &alde mena8ere fiind + trepte serie fr a&umulare. In 4uni&ipiul <alai mai eAist '+ pun&te ale altor &onsumatori, pun&te termi&e &are foloses& a&eea5i s&*em de ra&ordare. Din pun&t de 6edere al efi&ienei te*ni&o-e&onomi&e, performanele 3entralelor Ile&tri&e de 9ermofi&are din ambele muni&ipii sunt afe&tate mai ales de obligati6itatea fun&ionrii &u sar&ini termi&e 5i ele&tri&e mult sub &apa&itatea nominal 7mai ales n perioada de 6ar: datorit &ererii reale de energie termi& mult mai mi&i de&"t a&eea a6ut n 6edere la proie&tarea respe&ti6elor &entrale. istemele de alimentare &entralizat &u energie termi& 7 A3I9: din &ele dou muni&ipii, &u o 6e&*ime de aproape (1 de ani de fun&ionare, prezint o stare a6ansat de uzur fizi& 5i moral. De asemenea, datorit numrului mare de &onsumatori debran5ai, sistemele a&tuale de alimentare &u energie termi& sunt supradimensionate din pun&t de 6edere al diametrelor reelelor 7at"t primare, &"t 5i se&undare:, &eea &e &ondu&e la pierderi importante de agent termi&, de energie termi&, pre&um 5i de energie ele&tri& pentru pompare.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 37 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

In Ora?ul M 1($ alimentarea &entralizat &u &ldur 5i ap &ald mena8er se fa&e de la &entrale termi&e de &uartal pre6zute &u e&*ipamente moderne, a&iunea de reabilitare 5i modernizare a6"nd lo& n perioada +11'-+11( fapt refle&tat de 6ariaia &antitii de energie termi& li6rat din a&este surse. In anul +11$ s-a nfiinat distribuia de gaze naturale n ora5ul 4&in, &eea &e a &ondus la tre&erea &entralelor termi&e de la fun&ionarea pe &ombustibil li&*id u5or 3LM la fun&ionarea pe gaze naturale &u efe&te fa6orabile asupra preului <&al, posibilitilor de asigurare a ne&esarului de energie termi&, fiind dep5ite nea8unsurile produse de &alitatea ne&orespunztoare a &ombustibilului, &"t 5i de difi&ultile de apro6izionare. In a&este lo&aliti, n apartamentele debran5ate din &ldirile de lo&uit de tip &ondominiu sunt instalate mi&ro&entrale termi&e murale, e6entual &on6e&toare pe gaze 5i, n &azuri izolate, sobe pe &ombustibil solid. !rin&ipalele &auze &are au &ondus la debran5area &onsumatorilor de la A3I9 sunt &onstituite de: nee&*ilibrarea &orespunztoare a &onsumatorilor de energie termi&, n spe&ial &a urmare a debran5rilor aleatorii, eApirarea duratei normale de utilizare a e&*ipamentelor starea te*ni& ne&orespunztoare a e&*ipamentelor de la surs la &onsumator, situaie &are se perpetueaz din &auza lipsei resurselor finan&iare 5i uneori a interesului pentru re6izii, reparaii 7&urente sau &apitale: sau in6estiii, n spe&ial la reelele se&undare 5i mai ales la utilizatorii finali. pierderile ne8ustifi&at de mari de energie termi& 5i agent termi& n unele &azuri, lipsa &ontorizrii energiei termi&e pe par&ursul surs @ reele termi&e primare @ pun&te termi&e @ reele termi&e se&undare @ imobil de tip &ondominiu @ &onsumator, fapt &are &ondu&e la o&olirea responsabilitii fie&reia din pri: produ&tor, distribuitor, utilizator final, a&este probleme spe&ifi&e apar deseori &umulate produ&erii 5i distribuiei energiei termi&e &u probleme rezultate din a&ti6itatea

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 38 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

ne&orespunztoare din domenii &olaterale: &anale termi&e prost eAe&utate 5i n spe&ial nentreinute, inundate de ape meteori&e sau din &analizare, deteriorate de rd&inile &opa&ilor 5i, de asemenea, punerea n posesie a proprietarilor pe terenuri pe &are se afl 5i astfel de &anale termi&e 5i la &are &ei responsabili &u ntreinerea au a&&es &u mare greutate. Lipsa izolrii termi&e &orespunztoare a &ldirilor &onstituie un element negati6 &are &ondu&e la s&dere a&&entuat a &onfortului lo&atarilor 5i la &re5terea &osturilor ntreinerii at"t a &ldirilor ra&ordate la sistemele &entralizate, &"t 5i a &elor &u sisteme indi6iduale de n&lzire. 9oate a&estea &ondu&, n final, la o des&re5tere a &onfortului lo&atarilor alimentai de la A3I9 deoare&e ('+-(lele de l+1u(" 1+$d+'($(ale au %+s" pr+(e1"a"e ?( a s(s"e'ulu( real(*a"e pe$"ru a %u$1&(+$a 1a u$ "+" u$("ar ?( A$"r!u$ re#(' 1+$s"a$" de "e'pera"ur G 1+$d(&(e 1are p+a"e as(#ura ?( + %u$1&(+$are 1+re1" 1e$"ral(*a" de al('e$"are 1u e$er#(e "er'(1 . In &eea &e pri6e5te s&derea &onfortului termi& din apartamentele din lo&uinele de tip &ondominiu, n&*iderea parial sau total a robinetelor termostatate de la radiatoarele din unele apartamente se per&epe pra&ti& nu numai la apartamentele 6e&ine, dar 5i la &ele alturate a&estora din urm. In&perile sunt meninute la o temperatur de ),...)$Z3 pe seama &ldurii primite de la apartamentele 6e&ine 5i s&derea &*eltuielilor pentru n&lzire pentru proprietari se fa&e 5i pe baza &re5terii &*eltuielilor &u ntreinerea ale lo&atarilor din apartamentele alturate 5i &are nu pot redu&e temperatura interioar n n&peri 7n spe&ial o&upate &ontinuu de &tre persoane n 6"rst:. 9otodat, este de remar&at faptul & printr-o n&lzire neuniform, pot aprea zone de &ondens n zonele &u puni termi&e 7n spe&ial la zonele de mbinare a panourilor mari:, &eea &e poate &ondu&e la &orodarea armturilor &u reper&usiuni asupra stru&turii de rezisten a respe&ti6elor &ldiri. In &elelalte lo&aliti din zona studiat unde sunt realizate distribuii de gaze naturale din &are sunt alimentai 5i &onsumatorii &asni&i 73aza5u, 3*i5&ani, ili5tea, Ddeni, Bi8ila:, alimentarea &u &ldur 5i ap &ald mena8er, pre&um 5i prepararea *ranei se realizeaz folosind n prin&ipal a&est &ombustibil. Mtilizarea gazelor naturale se fa&e
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 39 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

fie lo&al, folosind n prin&ipal sobele de tera&ot, fie pentru n&lzirea &entralizat, utiliz"nd &entralele termi&e 7n prin&ipal la &ldirile de utilitate publi&:. 3re5terea &onsumului de gaze pentru utilizatorii &asni&i 5i a lungimii &ondu&telor de distribuie refle&t dez6oltarea sistemului de alimentare &u gaze naturale, de5i &ostul ridi&at al bran5amentelor 5i instalaiilor interioare ma8or pentru lo&uitorii &u 6enituri reduse. In lo&alitile fr distribuii de gaze naturale sau n &are a&estea nu sunt distribuite populaiei, pentru n&lzire sunt folosii &ombustibilii solizi 7lemne, &rbuni, de5euri agri&ole:, iar la dotrile de interes publi& 5i &ombustibilul li&*id 7&ombustibil li&*id u5or @ 3LM: sau gazele petroliere li&*efiate 7<!L: n sistem mi&-6ra&. !repararea *ranei se fa&e &u butelii de aragaz, dar 5i &u resturi 6egetale, n spe&ial n perioada de iarn. Al('e$"area 1u e$er#(e "er'(1 pe$"ru A$1 l*(re ?( prepararea ape( 1alde 'e$a6ere a 1l d(r(l+r propuse a fi realizate n zona studiat n &adrul !A9Z periurban Brila se poate fa&e n dou moduri prin&ipale: !rin dotarea fie&rei &ldiri &u &"te o &entral termi& indi6idual !rin ra&ordarea fie&rui &onsumator de energie termi& la un sistem &entralizat alimentat de la grupuri de &ogenerare ele&tro @ termi& &are s produ& at"t energie ele&tri&, &"t 5i ap fierbinte, fie&are grup de &ogenerare urm"nd a alimenta &u energie ele&tri& 5i termi& &ldiri a6"nd a&eea5i utilizare sau asemntoare &a regim termi& 5i program de utilizare sau &are se afl n 6e&intate. La sistemul de n&lzire &u &entrale termi&e indi6iduale, a6anta8ele sunt: !osibilitatea e&*iprii &ldirilor &u surse de n&lzire proprii pe msura edifi&rii lor, pre&um 5i folosirea de &tre fie&are dintre utilizatori a unui alt tip de &ombustibil 7gazos, li&*id, solid:, &u posibilitatea tre&erii de pe un tip de &ombustibil pe altul In &azul alimentrii &u gaze naturale, utilizarea unui singur &ontor pentru msurarea &onsumului de energie termi& pentru n&lzire 5i prepararea apei &alde mena8ere, pre&um 5i pentru prepararea *ranei0 &onstituie ns un impediment

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 40 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

<estionarea independent a &onsumului de &ldur 5i de&i a &elui de gaze naturale, prin modularea sar&inii pe un domeniu larg 71,'Y),) U nominal:, pstr"nd un randament &"t mai ridi&at 7$1Y-1J: 5i menin"nd pra&ti& &onstant ni6elul emisiilor de noAe pe ntregul domeniu de fun&ionare.

!osibilitatea reglrii 5i programrii automate a &antitilor de &ldur de &tre fie&are utilizator final n fun&ie de temperatura eAterioar, de &onfortul termi& dorit, dar 5i de posibilitile finan&iare ale a&estuia.

Iliminarea total a reelelor de ageni termi&i 7primar 5i se&undari:.

Deza6anta8ele &onstau n: IAistena unui numr mare de pun&te de ardere &u ne&esitatea asigurrii sistemelor de e6a&uare a gazelor de ardere de la fie&are &entral termi& 0 ?e&esitatea realizrii unei izolri termi&e sporite ntre lo&uinele sau spaiile alturate pentru a asigura un &onfort termi& &orespunztor 5i a limita influena modului de fun&ionare a instalaiilor termi&e dintr-un spaiu asupra &elor n6e&inate0 Imposibilitatea utilizrii altor &ombustibili de&"t gazele naturale, rezer6oarele de &ombustibilul li&*id 5i gaz petrolier li&*efiat ne&esit"nd spaii de depozitare 5i distane minime de siguran, &are nu pot fi asigurate la mobilarea final a teritoriului. 3re5terea &ontinu a preului &ombustibililor 5i energiei 5i

introdu&erea, n perspe&ti6 apropiat, a taAei pentru &ombaterea polurii mediului.

I$ 1a*ul ra1+rd r(( a$sa'-lulu( la u$a sau 'a( 'ul"e 1e$"rale "er'(1e 1are s prepare ap termi& %(er-($"e CA$ spe1(al A$ paralel 1u u"(l(*area #rupur(l+r de 1+#e$erareD, la fie&are &onsumator este ne&esar realizarea &"te unui mi&ro pun&t alimentat &u ap fierbinte dire&t din reeaua eAterioar 5i n &are se 6or prepara apa &ald de n&lzire 5i apa &ald mena8er.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 41 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

La lo&uine, &a 5i la spaiile de &omer > ser6i&ii se pot monta module termi&e alimentate &u ap fierbinte 5i a6"nd aspe&tul 5i e&*iparea identi&e &u &ele ale mi&ro&entralelor termi&e murale, eA&epie f&"nd s&*imbtorul de &ldur pentru prepararea apei &alde de n&lzire &are ai&i nu este n&lzit de fla&ra gazului, &i de agentul termi& primar 7apa fierbinte:. A&east soluie prezint urmtoarele a6anta8e: Iliminarea pun&telor de ardere de la fie&are &ldire mediului, in&lusi6 a spaiului n6e&inat dire&t0 Mtilizarea pentru transportul agentului primar 7apa fierbinte: a numai dou &ondu&te &u diametru relati6 mi& 5i, prin utilizarea &ondu&telor preizolate 5i dotate &u dete&toare de umezeal, redu&erea la minim a pierderilor de &ldur 5i pra&ti& la zero &ele de agent termi&0 !osibilitatea reglrii 5i programrii automate a &antitilor de &ldur la &onsumatori n fun&ie de temperatura eAterioar, de &onfortul termi& dorit, dar 5i de posibilitile finan&iare ale utilizatorului final0 Deza6anta8ele sunt legate de: =ealizarea &on&entrat n spaiu 5i timp a &onstru&iilor a6"nd &ost ridi&at0 ?e&esitatea pre6ederii spaiilor 5i lu&rrilor pentru sursele 5i reelele termi&e0 Dependena de surse &entralizate n &eea &e pri6e5te temperatura agentului termi& primar, regimul zilni& de li6rare, perioada anual de alimentare, ntreruperile a&&identale sau programate n fun&ionare0 3ostul in6estiiei iniiale mai ridi&at de&"t n &azul utilizrii soluiei &u &entrale termi&e indi6iduale0 Instalarea reelelor de distribuie, a bran5amentelor, regulatoarelor 5i &ontoarelor pentru alimentarea &u gaze naturale, respe&ti6 montarea rezer6oarelor de <!L, n &azul n &are trebuie utilizai &ombustibili gazo5i
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 42 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

5i a polurii

pentru a

8ustifi&a te*ni& 5i e&onomi& realizarea unei in6estiii de amploare

1. STRUCTURA TERITORIULUI

?e&esitatea &ontorizrii separate a energiei termi&e de a&eea a gazelor naturale.

La 1l d(r(le 1+le1"(4e pr+puseG al('e$"area 1u e$er#(e "er'(1 pe$"ru A$1 l*(re ?( prepararea ape( 1alde 'e$a6ere folosind drept &ombustibil gazele naturale, se poate fa&e utiliz"nd una dintre &ele dou 6ariante prin&ipale: &u o &entral termi& &omun pentru fie&are &ldire &u mi&ro&entrale murale proprii fie&rui apartament>spaiu e6entual, o mi&ro&entral pentru spaiile &omune Fie&are soluie are a6anta8ele 5i deza6anta8ele ei, &ele prin&ipale fiind prezentate mai 8os : I$ 1a*ul al('e$" r(( ('+-(lulu( de la + 1e$"ral "er'(1 1+'u$ G soluia prezint urmtoarele a6anta8e: Iliminarea pun&telor de fo& de la apartamente 5i redu&erea polurii mediului, n primul r"nd a spaiului n6e&inat dire&t &u zonele de lo&uit0 In &eea &e pri6e5te diferiii utilizatori ra&ordai la a&eea5i surs, montarea aparatelor de nregistrare a temperaturii &orpurilor de n&lzire 7denumite impropriu Krepartitoare de &osturiL: 5i a robinetelor termostati&e, &u un program de &al&ul &orespunztor, poate &ondu&e la o redu&ere a &onsumurilor de &ldur de &&a. +1-+(J 5i la o distribuie mai &ore&t a &osturilor. Deza6anta8ele sunt legate de: ?e&esitatea pre6ederii spaiului 5i lu&rrilor pentru &entrala termi& 5i &o5ul aferent, pre&um 5i pentru &ondu&tele de distribuie 5i &oloane0 Dependena de sursa &entralizat n &eea &e pri6e5te temperatura agentului termi& primar, regimul zilni& de li6rare, perioada anual de alimentare, ntreruperile a&&identale sau programate n fun&ionare0 3ostul de in6estiie mai ridi&at de&"t n &azul utilizrii fo&*ist autorizat.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 43 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

5i,

soluiei &u

&entrale termi&e indi6iduale, in&lusi6 prin ne&esitatea anga8rii unui

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Instalarea reelelor de distribuie, a bran5amentelor, regulatoarelor 5i &ontoarelor pentru alimentarea &u gaze naturale numai a ma5inilor de gtit0

?e&esitatea &ontorizrii separate a energiei termi&e de a&eea a gazelor naturale la ni6el de apartament

La s(s"e'ul de A$1 l*(re 1u '(1r+1e$"rale "er'(1e ($d(4(duale Cde apar"a'e$"D pentru fie&are &onsumator, a6anta8ele sunt: !osibilitatea e&*iprii apartamentelor &u surse de n&lzire proprii pe msura o&uprii, in"nd seama 5i de dorinele &elui &are 6a o&upa spaiul0 Mtilizarea unui singur &ontor, &el de gaze naturale pentru msurarea &onsumului de energie termi& pentru n&lzire 5i prepararea apei &alde mena8ere, pre&um 5i pentru prepararea *ranei0 <estionarea independent a &onsumului de &ldur 5i de&i a &elui de gaze naturale, prin modularea sar&inii pe un domeniu larg 71,'Y),) U nominal:, pstr"nd un randament ridi&at 7$$Y-+J: 5i menin"nd pra&ti& &onstant ni6elul emisiilor de noAe pe ntregul domeniu de fun&ionare. !osibilitatea reglrii 5i programrii automate a &antitilor de &ldur de &tre fie&are utilizator final n fun&ie de temperatura eAterioar, de &onfortul termi& 5i de programul dorite, dar 5i de posibilitile finan&iare ale a&estuia. Iliminarea total a reelelor de distribuie din subsol 5i a &oloanelor 6erti&ale de ageni termi&i 7ap &ald de n&lzire 5i ap &ald mena8er - &onsum 5i re&ir&ulare: Deza6anta8ele &onstau n: IAistena unui numr mare de pun&te de ardere &u ne&esitatea asigurrii sistemelor de e6a&uare a gazelor de ardere de la fie&are mi&ro&entral termi& 0 In lipsa unei izolWri termi&e suplimentare ntre apartamente>spaii eAistW peri&olul unei influene sensibile a modului de fun&ionare a
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 44 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

instalaiei dintr-un apartament>spaiu

asupra &elor n6e&inate &u

diminuarea &onfortului termi&, &re5terea &onsumului de energie termi&W 5i &*eltuielilor aferente n a&estea din urmW Imposibilitatea utilizrii altor &ombustibili de&"t gazele naturale 7n &azul montrii unei &entrale termi&e &omune put"ndu-se utiliza 5i &ombustibilul li&*id &a rezer6:. 3re5terea &ontinu a preului gazelor naturale 5i introdu&erea, n perspe&ti6 apropiat, a taAelor pentru &ombaterea polurii mediului. =is&ul de eAplozie prin obturarea n timp a e6ii de legtur &u

diametru mi& dintre s&*imbtorul de &ldur de n&lzire 5i 6asul de eApansiune sub presiune al mi&ro&entralei termi&e murale 7n &azul lipsei a&ti6itilor de ser6i&e sau in&ore&t realizate: Prepararea ape( 1alde 'e$a6ere se 6a fa&e fie n boilerele &u &apa&itatea de &ir&a ,1 litri n&orporate fie&rei mi&ro&entrale termi&e, fie ntr-un s&*imbtor de &ldur &u pl&i 7 3!: &uplat &u rezer6or de a&umulare sau n boilere amplasate n &entrala termi& aferent fie&rei &ldiri, a&este soluii e6it"nd pornirea arztorului mi&ro&entralei > &azanului la fie&are des&*idere a unui robinet de ap &ald 5i fun&ionarea respe&ti6ului arztor sub &apa&itatea nominal 5i n regim tranzitoriu &u emisii ridi&ate de ?;A. !entru toate &ldirile trebuie studiat 5i s+lu&(a prepar r(( ape( 1alde 'e$a6ere u"(l(*5$d e$er#(a s+lar prin intermediul panourilor solare nglobate n > montate pe a&operi5ul &ldirilor sau pe terase n &on&ordan &u adoptarea unei orientri 5i unui ung*i fa6orabile &aptrii &u maAimum de efi&ien a energiei solare. A&este posibiliti sunt fa6orizate de amplasarea ntr-o zon &are dispune de un fluA energeti& solar mediu anual de )1(1-))(1 %N*>m +. De asemenea, n &ondiii fa6orabile 7panouri solare &u tuburi 6idate, &er senin, regim de nlime redus, orientare 5i ung*i de n&linare fa6orabile: prepararea solar a apei &alde mena8ere poate fi utilizat 5i iarna, n zilele nsorite. La &ldirile &u grad ridi&at de &onfort, n&lzirea &entral poate fi &uplat &u o ($s"ala&(e de r 1(re 1e$"ral(*a" pe$"ru 1+$d(&(+$area aerulu( C"r(#e$erareD n perioada de 6ar pentru ntreaga &ldire. Astfel se pot utiliza drept &orpuri de n&lzire > r&ire 6entilo&on6e&toarele 5i elimina aparatele de &limatizare tip !LI9,
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 45 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

inesteti&e 7mai ales &"nd sunt n numr mare:, &are &onin mult freon 5i la &are e6a&uarea &ondensului nu este ntotdeauna &ore&t rezol6at. Iste de subliniat &, pentru a&eea5i &ldire, puterea ele&tri& instalat pentru un sistem &entralizat de r&ire este mai redus de&"t puterea instalat ntr-o multitudine de aparate de &ondiionare tip !LI9. De asemenea, se pot utiliza p+'pele de 1 ldur pentru unele dintre dotrile propuse, in"nd seama ns & a&estea ne&esit in6estiii iniiale mari, suprafee de teren pentru montarea &ondu&telor de ),(Y+ ori mai mari de&"t suprafaa n&lzit, pre&um 5i utilizarea n&lzirii prin pardoseal a6"nd n 6edere temperatura mai redus a agentului termi&. Mrmeaz &a, n fun&ie de modul de edifi&are a ansamblului de &omer > ser6i&ii 5i rezidenial, s se aleag soluia sau soluiile optime de alimentare &u &ldur, a6"nd n 6edere &erinele &e 6or aprea pe par&urs, progresele te*ni&e aprute, pre&um 5i pre6ederile legale impuse de prote&ia mediului 5i dez6oltarea durabil. A&olo unde se dore5te utilizarea &ombustibilului solid, eAist posibilitatea montrii unor e&*ipamente moderne, &um sunt: de lemn. Ca*a$ele 1are %u$1&(+$ea* pe pr($1(p(ul #a*e(%(1 r(( le'$ulu( prezint o serie de a6anta8e fa de arderea lemnului n sistem &lasi&, &ele mai importante fiind : istem de in8e&ie a aerului pentru &ombustie &are asigur arderea timp de ,-$ ore . Mtilizarea unui 6entilator pentru in8e&ia aerului permite &a, n momentul opririi alimentrii &u energie ele&tri& a 6entilatorului, arderea s se opreas& 5i temperatura s s&ad, e6it"ndu-se astfel peri&olul fierberii apei n &azan 5i al eAploziei. !osibilitatea montrii unei pompe de siguran alimentate de la un &azanele &are fun&ioneaz pe prin&ipiul gazeifi&rii lemnului sau &azanele &are fun&ioneazW &u utilizarea peleilor 7peletelor:

a&umulator de )+ D &are s permit &ir&ulaia apei la un debit redus o perioad de timp pentru redu&erea temperaturii din &azan prin transmiterea &ldurii la instalaie n situaia opririi alimentrii &u energie ele&tri&

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 46 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

IAistena la unele modele a unui panou de &omand &are &ontroleaz temperatura apei din &azan, 6iteza 6entilatorului 5i pompa de n&lzire

=andament p"n la &ir&a $(J.

Ca*a$ele 1are %u$1&(+$ea*E 1u u"(l(*area pele&(l+r de le'$ se fabri&W pentru puterea termi&W de )1...,1 %N 5i foloses& drept &ombustibil pelei 7pelete: din rumegu5 de brad, fag, ste8ar sinterizat 7&ompa&tat fWrW substane de adaos:, &u diametrul ,...$ mm:. A6anta8ele a&estui tip de &azane &onstW n: Fun&ionare e&ologi&W datoritW arderii totale, &eea &e &ondu&e la eliminarea fumului 5i la ardere &u randament &onstant, in&lusi6 prin introdu&erea n fo&ar a aerului pren&Wlzit. 3onfiguraia fo&arului asigurW intrarea n zona de ardere a peleilor la o umiditate sub $J. 9emperatura gazelor de ardere @ &ir&a )+1o3 Abaterea de la temperatura setatW este de [ + o3. Autonomie de fun&ionare de minim +' * 5i maAim n fun&ie de &apa&itatea bun&Wrului de alimentare a fo&arului iguranW 5i prote&ie la ntreruperea alimentWrii &u energie ele&tri&W prin dotarea &entralei &u un a&umulator &are alimenteazW pompa de re&ir&ulaie p"nW la epuizarea &ombustibilului din fo&ar e e6it peri&olul de eAplozie pe &are l poate a6ea arderea &a atare a rumegu5ului n &azane. I$ 1+$1lu*(eG la ora a&tual dez6oltarea unei zone periurbane de amploarea &elei studiate n &adrul prezentului !A9Z presupune e&*iparea &u sisteme fleAibile de alimentare &u energie termi& &are s permit adaptarea la etapizare a &onstru&iilor, la spe&ifi&ul de utilizare, dar 5i la un &onsum energeti& &"t mai redus posibil n etapa a&tual @ &u posibiliti de redu&ere n 6iitor @ 5i, de asemenea, &u impa&t &"t mai redus posibil asupra mediului. In &azul proie&trii 5i gruprii &onsumatorilor dup spe&ifi& este re&omandabil a se studia utilizarea &ogenerrii > trigenerrii, prin folosirea drept &ombustibil n prin&ipal
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 47 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

a gazelor naturale 5i, n subsidiar, a altor &ombustibili &are pot fi sto&ai, pre&um 5i unor surse de energie regenerabil.

1.5.8.0. ALIMENTAREA CU GA.E NATURALE In prezent, n =om"nia, alimentarea &u energie termi& este tot mai dependent de alimentarea &u gaze naturale astfel n&"t a&estea trebuie studiate &orelat, at"t din pun&t de 6edere al situaiei a&tuale, &"t 5i din pun&t de 6edere al stabilirii unor dire&ii 6iitoare de asigurare &u energie termi& a &onsumatorilor rezideniali 5i ai &elor din se&torul teriar. i n zona studiat, alimentarea &u energie termi& a lo&alitilor este din &e n &e mai dependent de alimentarea &u gaze naturale, pe de o parte prin nfiinarea &ontinu de noi distribuii de gaze naturale, prin debran5area utilizatorilor de la sistemele de alimentare &entralizat &u energie termi& 7 A3I9: 5i prin montarea de &entrale termi&e indi6iduale 7la ni6el de imobil, blo&, s&ar de blo& sau apartament: alimentate pe gaze naturale. La ni6el naional, re&eaua de "ra$sp+r" pr($ 1+$du1"e a #a*el+r $a"urale s-a dez6oltat iniial n sistem radial, unind z&mintele de gaz metan din &entrul rii 5i &ele de gaze aso&iate &u &onsumatorii de gaze, 4uni&ipiul Bu&ure5ti fiind &el mai important. A&este &ondu&te sunt &omponente ale S(s"e'ulu( $a&(+$al de "ra$sp+r" al #a*el+r $a"urale. !resiunea maAim de lu&ru a &ondu&telor este de '1 bari. Din pun&t de 6edere al &ondiiilor de eAploatare, la presiunea de lu&ru de peste , bar, &ondu&tele intr n &ategoria &ondu&telor de presiune nalt. 3ondu&tele de transport gaz sunt fabri&ate n totalitate din oel 5i, n proporie de $1--1J, sunt prote8ate &atodi& &ontra &oroziunii. In 6ude&ul )r (la alimentarea &u gaze se fa&e n prin&ipal prin intermediul unor

&ondu&te de transport de nalt presiune &are urmres& 2 trasee prin&ipale: Din zona Isa&&ea intr n 8ude prin zona Ddeni dou &ondu&te de transport gaze naturale D? #11 mm 5i D? )111 mm. A&este &ondu&te de transport gaze alimenteaz 7din zona de la nord de Ddeni: + &ondu&te &are plea& spre <alai 7D? (11 5i D? $11:, pre&um 5i 2 &ondu&te 7D? (11, D? $11 5i D? ,11 mm:, din &are primele + au
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 48 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

traseul spre Bu&ure5ti prin Mrzi&eni 7D? (11 mm @ <*erg*easa 5i D? $11 mm @ Bugureanu:. A&est nod important de la nord de Ddeni este alimentat 5i dintr-o &ondu&t D? ,11 mm ra&ordat la &e 2 &ondu&te de tranzit prin Dobrogea: Isa&&ea @ ?egru Dod 7=usia @ M&raina @ =om"nia @ Bulgaria @ 9ur&ia:. ; &ondu&t de nalt presiune alimenteaz muni&ipiul Brila prin intermediul taiei de reglare msurare predare 7 =4!: amplasat la %m )( al 5oselei spre Fo&5ani. =eeaua de repartiie de medie presiune &ondu&e gazele spre staiile de reglare de se&tor 7 = :, de unde gazele &u presiune redus sunt distribuite &tre &onsumatori. Dou &ondu&te sunt pre6zute s alimenteze &onsumatorii de la 3*is&ani 7 3 3ILXA=9 @ D;?A=I aferent 3I9 este de +1.111 m2?>*. De la =4! plea& o &ondu&t de medie presiune D? 2(1 mm &are A 5i 3I9:. 3apa&itatea =4!

alimenteaz lo&alitile Ian&a 5i Furei 7D? +(1 mm dup tre&erea printr-o staie de &omprimare a gazelor:. 4a8oritatea lo&alitilor n &are s-au realizat distribuii de gaze naturale sunt amplasate de-a lungul a&estor &ondu&te de transport, prin intermediul unor staii de reglare msurare predare 7 =4!: pentru &obor"rea presiunii gazelor de nalt la medie 5i apoi la redus. In zona studiat din 8udeul Brila, lo&alitile n &are au fost nfiinate distribuii de gaze sunt : 4uni&ipiul Brila, pre&um 5i &omunele 3aza5u, 3*is&ani, ili5tea, Ddeni, Baldo6ine5ti, La&u rat . In lo&alitile <ropeni, 9i&*ile5ti, 9raian, DI 9=I<AZ distribuie pentru &onsumatori izolai. In 6ude&ul Gala&(G teritoriile administrati6e al 4uni&ipiului <alai 5i al &omunelor Tendreni 5i Brani5tea sunt strbtute de &ondu&tele de transport: D? $11 mm: Tendreni @ Iz6oarele @ Xan Domne5ti @ ;ne5ti @ "nzieni @ ;&land @ 4ugeni @ 3oroi MD deine sisteme de

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 49 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

D? (11 mm: Tendreni @ Iz6oarele @ Ad8udul De&*i @ D"rg*i5 @ 4ugeni - Xetiur @9igmandru

4uni&ipiul <alai este alimentat &u gaze naturale prin intermediul unui ra&ord 5i al unei =4! amplasat n zona de nord-6est a ora5ului, alimentat din a&este &ondu&te de transport. Din 6ude&ul Tul1ea aflueaz spre 8udeul Brila, n spe&ial spre zona studiat, urmtoarele &ondu&te: D? #11 mm Isa&&ea @ Bi8ila @ subtra6ersare Dunre @ Ddeni 5i D? )111 mm Isa&&ea @ =e6rsarea @ =a&*elu @ D&reni @Bi8ila @ subtra6ersare Dunre @ endreni, a&este &ondu&te f&"nd legtura &u &ele 2 &ondu&te de tranzit =usia @9ur&ia 7+ D? )+11 mm 5i ) D? )111 mm:, amplasate pe traseul Isa&&ea - ?egru Dod D? ,11 mm Isa&&ea @ 4i*ai Bra6u @ !e&ineaga @ subtra6ersare Dunre @ <ropeni @ ili5tea In tabelul de mai 8os sunt prezentate &onsumurile de gaze naturale totale 5i pentru uz &asni& pentru lo&alitile din zona studiat n perioada )--#-+11$, &onform datelor I.?. .:

L+1al("a"e 1FF> 0222

Ga*e d(s"r(-u("e "+"al C'(( '1 3 a$D 0221 0220 0228 022: 0225 022= 022> 022B

Jud. )r (la Brila 3aza5u 3*i5&ani <ropeni ili5tea 9i&*ile5ti 9raian Ddeni )'#21# )2-,-) ),$+ '2# $,(2$ )12,2 $ (# ',# 2))-( ,1# $#),)1,2'2 $,12 $# )+,) 1# +(#( ,-2 +-( ,+ #-1 ,, 2-2 )-' ++) +'2 #,(12 2'1 )#+2'' 2)( +),1, ))$1 ,$ 22) + ,+1 +2-$1( )1-##( $#$2# -)$(# $)#+ # 2-# ++-, (2 ),,$ #)-2 + 2() ,, +( ' )#$2 2(# ))2+$+ #)-#,

Jud. Gala&( <alai 2)2(2#2$## 2+$2## +)-( ',#)1) $)#$$, $-)'') #12+2 -+-$ $'1'$(

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 50 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

'$ Jud. Tul1ea 4&in Bi8ila L+1al("a"e a 1FF> 0222 0221 0220 0228 022: 0225 022= (,+ ,+) ,2+ #') #++ $)+ )'#, -

2-

-+$ 2#,

$)(

Ga*e d(s"r(-u("e pe$"ru u* 1as$(1 C'(( '1 3 a$D 022> 022B

Jud. )r (la Brila 3aza5u 3*i5&ani <ropeni ili5tea 9i&*ile5ti 9raian Ddeni ,)1$+ ,1(1( '-)'2 2(((2 2'$)$ () 2,#+ 2 $# +-# Jud. Gala&( <alai +)$)'2#2-) 2,++' 2--2 ( Jud. Tul1ea 4&in Bi8ila L+1al("a"e a 1FF> 0222 0221 0220 0228 022: 0225 022= 022> 022B ()( (#2 ($$ ,#) ,(# #2-$+ #'+ ,(' 2)$ '+#-2#12+ 2#(,1 2#(,( 212$ , +-'$' +)-' ),2 '1 ++, ),1 (2 +-) )-2 +-' +#+ (( $ '+,'' 2$1,')($2 2#(,( 212$ , 2'2 '1$ ,) 2# (2 21# 2,# +-'$'

Ga*e d(s"r(-u("e "+"al C'(( '1 3 a$D

Jud. )r (la Brila 3aza5u 3*i5&ani <ropeni ili5tea 9i&*ile5ti 9raian Ddeni )'#21# )2-,-) ),$+ '2# $,(2$ )12,2 $ (# ',# 2))-( $#),)1,2' 2 ,1# $,12 $# )+,) 1# +(#( ,-2 +-( ,+ #-1 ,, 2-2 )-' ++) +2-$1( )1-## ( +'2 #,(12 2'1 )#+2'' 2)( +),1, ))$1 ,$ 22) + ,+1 $#$2# -)$(# $)#+ # 2-# ++-, (2 ),,$ #)-2 + 2() ,, +( ' )#$2 2(# ))2+$+ #)-#,

Jud. Gala&( <alai 2)2(2#2$## 2+$2# # +)-( '$ Jud. Tul1ea 4&in -+$ ',#)1) $)#$$, $-)'' ) #12+2 -+-$ 2$'1'$(

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 51 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Bi8ila L+1al("a"e a

(,+

,+)

,2+

#')

#++

$)+

)'#,

$)(

2#,

Ga*e d(s"r(-u("e pe$"ru u* 1as$(1 C'(( '1 3 a$D 1FF> 0222 0221 0220 0228 Jud. )r (la 022: 0225 022= 022> 022B

Brila 3aza5u 3*i5&ani <ropeni ili5tea 9i&*ile5ti 9raian Ddeni

,)1$+ ,1(1( -

'-)'2 2(((2 -

2'$)$ () -

2,#+ 2 $# +-# -

'+,'' )-' ),2 +Jud. Gala&(

2$1,++, ),1 '1 -

')($2 +-) )-2 (2 -

2#(, ( +-' +#+ (( -

212$ , 2'2 '1$ ,) $

+-'$' 21# 2,# (2 2#

<alai

+)$)'-

2#2-)

2,++'

2--2 (

'+#-Jud. Tul1ea

2#12+

2#(,1

2#(, (

212$ ,

+-'$'

4&in Bi8ila

()(

(#2

($$

,#)

,(#

#2-

-$+

#'+

,(' 2)$

P: Diferenele aprute n anul +112 la Brila 5i 3*is&ani se datoreaz modului de nregistrare a &onsumului de gaze pentru 3I9. Iste de remar&at faptul &, n general, &onsumul de gaze a s&zut &eea &e refle&t at"t n&lzirea &limei, &u ierni mai bl"nde, &"t mai ales &re5terea preului gazelor naturale &eea &e &ondu&e la o utilizare mai e&onomi&oas a a&estui &ombustibil. A&east utilizare se obine 5i prin utilizarea unor e&*ipamente adaptate fie&rui &onsumator, &"t 5i randamentului ridi&at al a&estor e&*ipamente. IA&epie fa&e &onsumul total de gaze n 4uni&ipiul <alai &are se datoreaz, n mare msur, utilizrii la 3 4I9ALL 9IIL A 7 IDIE:. Cea 'a( ('p+r"a$" d(s%u$1&(+$al("a"e din &adrul 8udeului n &eea &e pri6e5te

alimentarea &u gaze este &onstituit din faptul & nfiinarea distribuiilor de gaze naturale s-a realizat numai n zonele &are sunt tra6ersate de &ondu&tele de transport realizate nainte de )--1. In &eea &e pri6e5te &ondu&tele de transport a gazelor naturale, a&este &ondu&te aparin S(s"e'ulu( Na&(+$al de Tra$sp+r" a Ga*el+r Na"urale. Ile sunt realizate din oel 5i sunt montate subteran, presiunea de lu&ru fiind &uprins ntre , Y'1 bar.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 52 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

In &onformitate &u pre6ederile N+r'el+r "e@$(1e pe$"ru pr+(e1"area ?( eHe1u"area 1+$du1"el+r de al('e$"are d($ a'+$"e ?( de "ra$sp+r" #a*e $a"urale , aprobate prin De&izia pre5edintelui A?=<? nr. )++1>+11, 5i publi&ate n 4; -,1 bis > +-.)).+11,. 7&are a nlo&uit ?ormati6ul Departamental pentru proie&tarea 5i &onstru&ia &ondu&telor &ole&toare 5i de transport gaze naturale - indi&ati6 ?D 2-)(>)--':, n 6ederea asigurrii fun&ionrii normale a &ondu&telor 5i e6itarea punerii n peri&ol a persoanelor, bunurilor 5i mediului, n zona de siguran 5i n zona de prote&ie se impun terilor restri&ii 5i interdi&ii. In &onformitate &u ?ormele te*ni&e mai sus menionate, zonele de siguran 5i prote&ie 6or fi stabilite de SNTGN TRANSGA. SA MEDIAS 7eAistente 5i n &onformitate &u 1lasa de l+1a&(e a 1+$du1"e( de transport, &are ine seama de numrul de &ldiri pre6zute n planul de dez6oltare urbanisti& a zonei: pe se&iuni aleatorii &u lungimea de ),11 m 5i limea de '11 m, a6"nd &ondu&ta &a aA longitudinal, pre&um 5i de e6aluarea strii te*ni&e a &ondu&tei 5i de urmrirea &omportrii n eAploatare a a&esteia. .+$a de pr+"e1&(e a &ondu&telor de transport gaze naturale se ntinde de ambele pri ale &ondu&tei 5i se msoar din aAul &ondu&tei. De eAemplu, pentru &ondu&tele a6"nd D? C (11 mm, limea zonei de prote&ie este de + A ' m. In zona de prote&ie nu se eAe&ut lu&rri fr aprobarea prealabil a operatorului li&eniat &are eAploateaz &ondu&ta 7 ?9<? 9=A? <AZ A 4IDIAT :. In zona de prote&ie sunt interzise &onstruirea de &ldiri, amplasarea de depozite sau magazii, plantarea de arbori 5i nu se anga8eaz a&ti6iti de natur a peri&lita integritatea &ondu&tei 7de eAemplu s&arifi&area terenului:. Zona de siguran este zona &are se ntinde, de regul, pe +11 m de fie&are parte a aAei &ondu&tei. !e o distan de +1 m de fie&are parte a aAului &ondu&tei nu poate fi &onstruit ni&i un fel de &ldire &are adposte5te persoane 7lo&uine, spaii de birouri et&.:. In &onformitate &u ?ormele te*ni&e mai sus menionate, 4IDIAT 6a stabili ?9<? 9=A? <AZ A

1lasa de l+1a&(e C1I:D pentru proie&tarea, eAe&uia 5i

6erifi&area &ondu&tei de transport, &are este n fun&ie de numrul de &ldiri 7eAistente, pre&um 5i &ele pre6zute n planul de dez6oltare urbanisti& a zonei: pe se&iuni aleatorii &u lungimea de ),11 m 5i limea de '11 m, a6"nd &ondu&ta &a aA
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 53 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

longitudinal, pre&um 5i de e6aluarea strii te*ni&e a &ondu&tei 5i de urmrirea &omportrii n eAploatare a a&esteia. Zona de siguran in&lude 5i zona de prote&ie. !entru autorizarea eAe&utrii ori&ror &onstru&ii n zona de siguran a obie&ti6elor din se&torul gazelor naturale este obligatorie obinerea a6izului s&ris al operatorului &ondu&tei 7 ?9<? 9=A? <AZ A 4IDIAT:. In &eea &e pri6e5te amplasarea staiilor de reglare msurare predare 7 =4!: &u ! \ , bar, distana minim fa de &ldiri destinate a fi o&upate de oameni este de +1 m de la partea eAterioar a mpre8muirii. O ('p+r"a$" d(s%u$1&(+$al("a"e n &e pri6e5te reelele de transport gaze naturale, o &onstituie faptul &, n &onformitate &u Le"ea !ondului !unciar $8/$99$, s-au f&ut mproprietriri 5i pe terenurile de deasupra reelelor de transport sau n 6e&intatea lor. Din a&east &auz au aprut situaii n &are lo&uinele sau alte obie&ti6e 7&u peri&ol mai mare sau mai mi& de in&endiu: nu pot fi amplasate pe a&este terenuri sau, mai gra6, au fost amplasate la distane &are pun n peri&ol at"t sigurana respe&ti6elor &ldiri, dar 5i a &ondu&telor de transport. Iste ne&esar &a, n zonele unde s-au realizat astfel de &onstru&ii, s se realizeze lu&rri de &re5tere a gradului de siguran a &ondu&telor de transport. !entru remedierea unor a6arii aprute pe traseul &ondu&telor, trebuie ndeplinite de &tre firma &are are n administrare reelele o serie de formaliti &are ne&esit timp. Iste de remar&at 5i faptul & traseul &ondu&telor nu este n general paralel &u &ile de &omuni&aie, &eea &e &ondu&e la difi&ulti n adu&erea utila8elor 5i personalului de remediere la faa lo&ului. I$ 1+$1lu*(eG n partea de nord a zonei studiate, &u pre&dere n zona dintre Brila 5i <alai sunt amplasate &ondu&te de transport a gazelor naturale &are au &apa&itatea de a prelua noi &onsumatori datorit faptului & au s&zut &onsumurile industriale at"t prin redu&erea produ&iei industriale, &"t 5i prin montarea de e&*ipamente &u &onsumuri spe&ifi&e reduse. Iste de subliniat faptul & apropierea de sistemul de &ondu&te de tranzit =usia @ 9ur&ia permite o alimentare la presiune &orespunztoare, &onstant. Iste ne&esar respe&tarea distanelor de siguran, &ondu&tele de transport &u diametre de (11Y)111 mm &are alimenteaz zone ntregi ale rii fiind imposibil de
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 54 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

reamplasat. Iste posibil, din pun&t de 6edere te*ni& s se amplaseze unele &onstru&ii mai aproape de &ondu&tele de transport a gazelor prin &re5terea gradului de siguran a &ondu&telor, lu&rare foarte &ostisitoare &are se realizeaz, de &ele mai multe ori, pe &*eltuiala in6estitorului &onstru&iei &are se amplaseaz n 6e&intatea &ondu&tei de gaze. !entru autorizarea eAe&utrii ori&ror &onstru&ii n zona de siguran a obie&ti6elor din se&torul gazelor naturale este obligatorie obinerea a6izului s&ris al operatorului &ondu&tei .?.9.<.?. 9=A? <AZ .A. 4IDIAT prin intermediul IE!L;A9A=II 9I=I9;=IALI B=AILA.

1.5.8.8. RE;ELE DE ;I;EI SI PRODUSE PETROLIERE 3ondu&tele de transport iei s-au montat din ne&esitatea legrii &"mpurilor petrolifere &u rafinriile n6e&inate 5i, de asemenea, a porturilor dunrene 5i a portului 3onstana &u rafinriile aflate n zona petrolifer sub&arpati&. A&este &ondu&te, n lungime de &ir&a '(11 %m, fa& parte din S(s"e'ul $a&(+$al de "ra$sp+r" al &(&e(ulu(G #a*+l($e(G 1+$de$sa"ulu( ?( e"a$ulu( CSNTTGCED. !e traseul &ondu&telor de transport se afl amplasate staii de pompare, pre&um 5i depozite 5i rampe de n&r&are n &isterne de &ale ferat sau n &isterne autotra&tate. Oieiul brut transportat prin &ondu&te este n&lzit 5i apoi pompat, presiunea de lu&ru fiind de &&a. ,1 bar. 3ondu&tele sunt din oel, fiind pre6zute &u prote&ie &atodi&. Ile sunt amplasate ngropat, la ad"n&imea de 1,$Y),+ metri , &u eA&epia tra6ersrii de obsta&ole naturale 5i artifi&iale 7ape &urgtoare, depresiuni, 6i ad"n&i et&: &"nd sunt montate 5i aerian pe rampe, poduri sau alte sisteme destinate numai a&estui s&op 5i eAe&utate din materiale ne&ombustibile. Inainte 5i dup tra6ersare se pre6d robinete de se&ionare, pre&um 5i &mine pentru &ole&tarea produsului s&urs. 9raseul &ondu&telor de transport iei este indi&at &u borne metali&e de potenial 5i prin borne de beton amplasate, n general, din (11 m n (11 m. De-a lungul &ondu&telor eAist &mine de gode6ilare 7&urare a depunerilor de petrol:. 9raseul &ondu&telor este 6erifi&at de operatori de &"mp 76eg*etori: pe sol 5i, uneori, din eli&opter. In ultimul timp, a&estora li s-au alturat 8andarmii &are pzes& a&este reele &are sunt tot mai des supuse agresiunilor infra&ionale.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 55 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

9eritoriul 8udeului Brila Bugureanu, 3ire5u. 3ondu&ta de transport

dispune de resurse $a"urale de iei din &"mpurile

petrolifere situate n zona &entral a 8udeului : Ian&a, ;pri5ene5ti, Li5&otean&a,

iei D? (11 mm urmre5te traseul 3onstana @ Fete5ti @

;pri5ene5ti @ Ian&a @ staia de pompare 4Aineni - Borze5ti, tra6ers"nd 8udeul Brila de la sud la nord, &u un ra&ord D? +(1 mm dinspre Bugureanu. A&east &ondu&t nu afe&teaz zona studiat. !e teritoriul 8udeului Brila este amplasat 5i &ondu&ta de produse petroliere !loie5ti @ Buzu @ Furei @ Ian&a @ Brila @ <alai, a6"nd D? +(1 mm. Din a&east &ondu&t se ramifi& &ondu&ta spre Fete5ti @ 3onstana. A&east &ondu&t este parte &omponent a S(s"e'ulu( $a&(+$al de "ra$sp+r" pr($ 1+$du1"e al pr+dusel+r pe"r+l(ere CSNTCPPD. La ora a&tual &ondu&tele a&estui sistem sunt n patrimoniul 4inisterului Finanelor din &auza falimentului !I9=;9=A? A.

In &onformitate &u pre6ederile din ;rdinului )-, > )1 o&tombrie +11, al pre5edintelui Ageniei ?aionale pentru =esurse 4inerale pri6ind aprobarea ?ormelor 5i pres&ripiilor te*ni&e a&tualizate, spe&ifi&e zonelor de prote&ie 5i zonelor de siguran aferente istemului naional de transport al ieiului, gazolinei, &ondensatului 5i etanului 7 ?99<3I:, respe&ti6 ale ;rdinului nr. 2#) > )) august +11+ al ministrului industriei 5i resurselor pri6ind zonele aferente istemului naional de transport prin &ondu&te al produselor petroliere 7 ?93!!:, a&estea fa& parte din domeniul publi& de interes naional, fiind de importan strategi&. In a&elea5i a&te normati6e se defines&: D(s"a$&a de pr+"e1&(e - distana minim &are asigur a&&esul n 6ederea eAploatrii ?99<3I, respe&ti6 ?93!!, in&lusi6 realizarea inter6eniilor la a&estea. Distana se msoar din aAul &ondu&tei, de o parte 5i de alta a a&esteia. D(s"a$&a de s(#ura$& - distana minim &are trebuie asigurat n 6ederea meninerii gradului de se&uritate al obie&ti6elor din &adrul ?99<3I, respe&ti6 ?93!! 5i 6e&inti. A&easta se msoar din aAul &ondu&tei la pun&tul &el mai apropiat al unei instalaii, &onstru&ii et&. sau &a distan ntre pun&tele &ele mai apropiate a dou instalaii, &onstru&ii.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 56 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

;peraiunile petroliere &e trebuie efe&tuate n limitele zonelor de prote&ie 5i de siguran &onstituie lu&rri de utilitate publi&, iar terenurile ne&esare pentru a&este operaiuni 5i &onstru&iile situate pe astfel de terenuri pot fa&e obie&tul eAproprierii pentru &auz de utilitate publi&, n &ondiiile legii. Amplasarea reelelor de iei 5i produse petroliere, &a 5i a eAploatrilor petrolifere 5i depozitelor aferente a &ondus la poluarea a&&entuat a solului 5i subsolului, iar dep5irea duratei normale de fun&ionare, uzura &ondu&telor, &a 5i prele6rile ilegale de &ombustibili pot &ondu&e la in&endii 5i eAplozii. De asemenea, o problem o &onstituie faptul &, n &onformitate &u pre6ederile Le"ii $8/$99$, s-au f&ut mproprietriri 5i pe terenurile de deasupra reelelor de transport sau n imediata lor 6e&intate, a8ung"ndu-se uneori la realizarea unor &onstru&ii ilegale n zona de siguran a &ondu&telor 5i>sau la difi&ulti n realizarea ntreinerii 5i reparaiilor, de5i Le"ea !ondului !unciar $8/$99$ 2cu completrile ulterioare : 5i Le"ea petrolului (*8/(%%+ &onin pre6ederi eAprese n a&est sens. !rodu&ia de iei, n spe&ial, dar 5i &ea de gaze naturale au un impa&t semnifi&ati6 asupra mediului, n spe&ial asupra solului 5i apelor freati&e 5i de suprafa. A&ti6itatea de transport a ieiului poate ridi&a probleme din &auza &oroziunii, fisurrii, spargerii &ondu&telor, dar 5i din &auza prele6rii ilegale a fluidelor tranzitate. In &onformitate &u 5rdinul $96 / $% octombrie (%%6 al pre5edintelui Ageniei ?aionale pentru =esurse 4inerale pri6ind aprobarea ?ormelor 5i pres&ripiilor te*ni&e a&tualizate, spe&ifi&e zonelor de prote&ie 5i zonelor de siguran aferente istemului naional de transport al ieiului, gazolinei, &ondensatului 5i etanului 7 ?99<3I:, distanele minime dintre &ondu&tele subterane de iei, gazolina 5i etan 5i &entre populate 5i lo&uine indi6iduale sunt )1 m pentru iei 5i &ondensat, )( m pentru gazolin 5i +1 m pentru etan. Zonele de siguran sunt +1 m, respe&ti6 21 m 5i '1 m. In &onformitate &u 5rdinul *&$ / $$ au"ust (%%( al ministrului industriei 5i resurselor pri6ind zonele aferente istemului naional de transport prin &ondu&te al produselor de produse petroliere 7 ?93!!:, distanele minime dintre &ondu&tele subterane

petroliere 5i &entre populate 5i lo&uine indi6iduale sunt )11 m pentru benzin 5i )1 m pentru motorin, &ombustibil li&*id u5or 5i &abluri de fibropti& aferente a&estor reele. Zonele de siguran sunt +11 m, respe&ti6 +1 m.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 57 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

!entru &ore&ta eAploatare a &ondu&telor de transport iei, respe&ti6 produse petroliere, este ne&esar &a la fie&are punere n posesie, la nto&mirea a&telor de 6"nzare @ &umprare sau la eliberarea 3ertifi&atelor de Mrbanism s se indi&e ser6ituile, respe&ti6 s se !I9=;9=A? .A. !loie5ti. obin a6izul: .3. 3;?!I9 .A. !loie5ti, .3.

1.5.8.:. SURSE REGENERA)ILE DE ENERGIE Dintre toate tipurile de surse regenerabile de energie 7 =I:, e$er#(a s+lar este

a&eea &are la ora a&tual este &ea mai u5or de utilizat, &u raportul &el mai fa6orabil ntre in6estiii 5i rezultatele obinute at"t din pun&t de 6edere e&onomi&, &"t 5i al rapiditii. In Iuropa, =om"nia se afl n zona B de nsorire 7n zona A fiind Italia, ',# %N* > m+.zi. Zona studiat fa&e parte din *+$a I(, n &are potenialul energeti& al radiaiei solare are 6aloarea de )1(1Y))(1 %N*>m+.an. 3ea mai rsp"ndit utilizare a energie solare, &onst n prepararea apei &alde mena8ere. In unele zone, dar n spe&ial pe litoral, la &asele indi6iduale, metoda &ea mai utilizat &onst n instalarea pe a&operi5uri a unor butoaie 6opsite n negru, amplasate n &utii din sti&l 5i n &are apa &ald se n&lze5te n &ursul zilei 5i este folosit n general n seara a&eleia5i zile. =andamentul unor astfel de surse este destul de s&zut, fiind &ompensat numai de &ostul redus al in6estiiei. istemele a6ansate permit o utilizare mai sigur 7n spe&ial din pun&t de 6edere al temperaturii apei utilizate, asigurat n tot timpul zilei:, pre&um 5i n zilele nnorate 5i pe o perioad de timp mai lung n &ursul anului. Din pun&t de 6edere al prin&ipiului de fun&ionare folosit de &aptatoare sunt: 3aptatoare &u rezer6or atmosferi& eAterior @ &aptatoarele sunt nepresurizate, presiunea la pun&tele de &onsum fiind asigurat de nlimea la &are se afl amplasat rezer6orul de &ole&tare a apei &alde mena8ere0 sunt re&omandate pentru a&ti6iti sezoniere 5i &ase de 6a&an.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 58 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

pania,

<re&ia et&.:, fie&are metru ptrat de teren primind de la soare, n medie, ntre 2,' Y

1. STRUCTURA TERITORIULUI

3aptatoare fun&ioneaz

&u la

rezer6or presiunea

presurizat reelei

eAterior eAterioare

@ de

&aptatoarele ap, fiind

re&omandate pentru prepararea apei &alde mena8ere tot timpul anului. !ot fi e&*ipate &u o rezisten ele&tri& n&orporat &u fun&ionare automat. 3aptatoare fr rezer6or @ a&estea se utilizeaz n instalaii mai &ompleAe sau de &apa&iti mai mari, &are sto&*eaz apa &ald ntrun boiler din in&inta &ldirii deser6ite sau n subteran. !ot fi folosite &*iar 5i n instalaiile de n&lzire a lo&uinelor 5i pentru alimentarea pis&inelor. 4ontate n baterii pot asigura apa &ald pentru pensiuni, *oteluri et&. pe tot timpul anului. Aliment"nd un boiler &u dou serpentine, una alimentat &u agent termi& preparat &lasi& 5i una alimentat &u agent termi& preparat solar, eAist sigurana alimentarii &u ap &ald &u parametrii dorii n ori&e moment. Mn &aptator solar efi&ient se folose5te &el puin opt luni pe an. 3aptatorul &u tuburi 6idate poate fi folosit 5i iarna, fiind mult mai efi&ient de&"t &ole&toarele plane. In zilele nsorite de iarn poate n&lzi apa la temperatura ne&esar unui du5 7&ir&a 2( o Y '1Z3:. Din pun&t de 6edere pra&ti&, gradul de a&operire a ne&esarului de ap &ald oferit de &tre instalaia solar, la &are n &ondiii normale se poate a&&ede, este dependent de potenialul energeti& solar al zonei geografi&e n &are se realizeaz instalaia. Da& se intenioneaz &a prepararea apei &alde mena8ere &u a8utorul energiei solare s fie f&ut pe toat perioada de 6ar 5i n perioadele de tranziie 7)( sept. @ )( no6. 5i )( mart. @ )( mai:, este re&omandat &a ung*iul de n&linare al &aptatorilor solari s fie de &ir&a 2(Z fa de orizontal. Deoare&e energia solar disponibil este defazat &u )$1Z fa de ne&esarul de &ldur pentru n&lzire, rezult &a importante msurile de pre6edere, n &adrul sistemului, a unei &omponente de a&umulare a &ldurii, a izolrii suplimentare a &onstru&iei 5i a pre6ederii unor surse auAiliare de energie termi&. In&lzirea solar a &ldirilor nu este utilizat n spe&ial din &auza lipsei unor pre&edente &are s arate prezumti6ilor utilizatori a6anta8ele, dar 5i limitrile a&estui

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 59 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

sistem din pun&t de 6edere al proporiei asigurrii &u &ldur 5i al impli&aiilor pri6ind amena8area &ldirii. At"t prepararea apei &alde mena8ere, &"t 5i n&lzirea solar sunt limitate de lipsa fa&ilitilor finan&iare pentru utilizatorii poteniali ai a&estor sisteme, &*eltuielile iniiale fiind relati6 mari, n spe&ial la &ldirile eAistente. Inergia solar poate fi utilizat 5i pentru produ&erea energiei ele&tri&e prin utilizarea CELULELOR FOTO7OLTAICE , soluie &are prezint un interes din &e n &e mai mare mai ales pentru utilizri lo&ale. IAistena unei game di6ersifi&ate de panouri foto6oltai&e &are pot fi montate pe sol, pe a&operi5 sau integrate n &ldire 7in&lusi6 &uplate &u izolaia *idrofug a a&operi5ului:, s&derea &ontinu a preului &elulelor, pre&um 5i &re5terea &apa&itii de sto&are a energiei ele&tri&e n a&umulatoare sunt premise foarte fa6orabile pentru &a a&est tip de energie s fie folosit nu doar &a re&lam pentru zone agroturisti&e e&ologi&e, &i 5i pentru asigurarea unor &ondiii de&ente de 6ia 5i edu&aie n zonele izolate, fr reele de alimentare &u energie ele&tri& sau &u reele &u &apa&itate insufi&ient sau &u fiabilitate redus. In6estiiile &are s-ar fa&e n linii ele&tri&e de medie 5i 8oas tensiune 5i posturi de transformare s-ar putea fa&e n sisteme foto6oltai&e &are s fie date n &ustodia utilizatorilor &are ar a6ea tot interesul s le ntrein n bun stare de fun&ionare. !oluarea aerului este defi&iena prin&ipal a surselor de energie &on6enional bazate pe &ombustibili fosili. Fie&are %N* de ele&tri&itate produs de energia 6"ntului redu&e poluarea &u &ir&a ) %g de 3; + 5i se nltur, de asemenea, poluarea &u pulberi, ;+ 5i oAizi de azot 7?;A:. Zonele fa6orabile din ara noastr pentru CON7ERSIA ENERGIEI EOLIENE JN ENERGIE ELECTRIC sunt: Litoralul 4rii ?egre, !odi5ul 4oldo6ei, !odi5ul Dobrogei 5i zona nalt a 4unilor 3arpai. !otenialul eolian al =om"niei este de )'.111 4N fa de )(.111 4N instalai n prezent n surse &lasi&e. Iste de remar&at &, p"n n prezent, 9=A? ILI39=I3A a primit &ereri pentru ra&ordarea a &ir&a ).111 4N din surse eoliene. De asemenea, energia eolian poate fi o alternati6 6iabil pentru mi&ile a5ezri umane aflate departe de sursele tradiionale. !entru a fi rentabil a&east utilizare, trebuie &a 6iteza medie a 6"ntului s dep5eas& 2,( m>s. !otenialul te*ni& amena8abil depinde at"t de potenialul intrinse& al 6"ntului, &"t 5i de densitatea de amplasare a turbinelor 5i se define5te &a
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 60 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

puterea utilizabil pe unitatea de suprafa de teren 5i se eAprim n N>m +. Dalorile &ara&teristi&e &are indi& potenialul te*ni& amena8abil al unor zone &u poteniale energeti&e bune sunt de ordinul 1.(Y),( N>m+. IAtinderea utilizrii energiei eoliene are asupra mediului n&on8urtor at"t efe&te poziti6e, &"t 5i efe&te negati6e. Amploarea implementrii 6iitoare a a&estei te*nologii se bazeaz pe su&&esul maAimizrii efe&telor poziti6e 5i minimizrii &elor negati6e. Ife&tele dire&te 5i indire&te ale unei te*nologii energeti&e pro6in din fie&are etap a dez6oltrii: fabri&area e&*ipamentului 5i instalarea lui, fun&ionarea produ&ti6 a instalaiei 5i pro&esul de dezafe&tare. Inergia eolian, &a de altfel asemenea multor te*nologii bazate pe surse de energie regenerabil, este de a5teptat s produ& &ele mai multe din efe&tele ei n timpul fazei de eAe&uie n &are se &on&entreaz ma8oritatea &*eltuielilor, 5i anume: efe&tele de mediu legate de pro&urarea materialelor 5i ris&urilor asupra mediilor n &are se desf5oar a&ti6itile industriale. !e de alt parte, a&este efe&te sunt &omune 5i altor industrii, astfel & ele pot fi e6aluate destul de pre&is. A&east obser6aie este 6alabil 5i pentru &elelalte faze, de instalare 5i de fun&ionare, pentru &are efe&tele sunt de asemenea similare &u a&elea ale ntreprinderilor obi5nuite. !entru depozitarea final a e&*ipamentelor 7postutilizarea: trebuie s se &onsidere numai demontarea 5i depozitarea sau re&i&larea materialelor, deoare&e efe&tele pe termen lung nu &onstituie o problem n a&est &az 7spre deosebire de radioa&ti6itatea n &azul &entralelor nu&leare:. !rin&ipalele deza6anta8e ale a&estei surse sunt limitrile fizi&e ale potenialului su energeti&, n spe&ial &a urmare a in&onstanei datorate 6ariaiei 6itezei 6"ntului 5i a numrului redus de amplasamente posibile. Astfel & a&este surse eoliene trebuie dublate n proporie de 21...-1J de surse &lasi&e &u pornire rapid pentru a nu peri&lita fun&ionare &ore&t a utilizatorilor prin s&derea puterii generate 5i>sau fre&6enei. !entru sursele de putere mare, trebuie a6ut n 6edere &are sunt posibilitile de sto&are 5i li6rare &tre istemul Inergeti& ?aional a energiei ele&tri&e produse de turbinele eoliene sau deze&*ilibrele produse n a&estea n reelele ele&tri&e. In &onformitate &u pre6ederile ;rdinului nr. '>+11# al A.?.=.I. pentru aprobarea ?ormelor te*ni&e pri6ind delimitarea zonelor de prote&ie 5i de siguran aferente &apa&itilor energeti&e, modifi&at prin ;rdinul '->+11# al A.?.=.I.:
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 61 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

distana de siguran aferent instalaiilor eoliene fa de &ldiri lo&uite este nlimea pilonului A 20 a&east distan se poate redu&e, fa de zona de lo&uine, &u a&ordul &omunitii lo&ale, p"n la o 6aloare minim egal &u nlimea pilonului V lungimea palei V 2 m0

distana instalaiei eoliene destinat satisfa&erii &onsumului propriu al unei zone de lo&uine 6a fi &el puin egal &u nlimea pilonului V lungimea palei V 2 m0

distana instalaiei eoliene proprii a unei lo&uine nu se normeaz

Zona studiat n &adrul prezentului !A9Z se n&adreaz, &onform *rii potenialului eolian al =om"niei elaborat de A?4, I3I4I?I=<, n &ea mai mare parte arealul &u 6iteza medie anual a 6"ntului de ,Y$ m>s la (1 m deasupra solului. In zona 8udeului 9ul&ea aferent zonei studiate eAist instalat o turbin eolian amplasat pe teritoriul administrati6 al ora5ului 4&in, fiind n derulare proie&te pentru amplasarea altor turbine eoliene pentru produ&erea energiei ele&tri&e n a&eea5i zon. 3onform *rii mai sus menionate, ora5ul 4&in se afl ntr-o zon n &are 6iteza medie anual a 6"ntului este $Y- m>s. Amplasarea de surse de energie eolian trebuie s fie pre&edat de studii de spe&ialitate amnunite, msurtori pe o durat de timp mai ndelungat 5i utilizri in-situ eAperimentale pe s&ar mi& sau eAperimentri n laborator utiliz"nd teoria similitudinii nainte de a se tre&e la o utilizare pe s&ar 7mai: mare. =ezultatele obinute ntr-o anumit zon nu pot fi eAtrapolate n zone &*iar apropiate 5i aparent asemntoare din multe pun&te de 6edere. Mtilizarea -(+'ase( se referW in&lusi6 la utilizarea pentru ardere a lemnului de fo& 5i a resturilor agri&ole, &onsiderate o resurs energeti& re&uperabil. In a&east ipotez potenialul energeti& al biomasei n 8udeul Brila este de )2(,#) 9B 7din &are --,)(J biomas agri&ol, restul fiind biomas forestier: , &el al 8udeului 9ul&ea este de $,,#$ 9B 7din &are -$,+J biomas agri&ol:, iar al 8udeului <alai '-1,'1 9B 7--,22J biomas agri&ol:, &onform datelor II?L +11,. Digestoarele, alt mod de utilizare a biomasei, nu sunt folosite pe s&ar larg la ora a&tual, ele presupun"nd pentru o gospodrie indi6idual in6estiii substaniale, spaiu suplimentar, distane de prote&ie, dar 5i o produ&ie relati6 mi& de gaze
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 62 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

&ombustibile &are poate ser6i numai pentru mi&i preparri ale *ranei, &e pot fi nlo&uite prin utilizarea buteliilor de aragaz sau &*iar a energiei ele&tri&e. In6estiia 5i produ&ia de gaze de6in rentabile la fermele mari de &re5tere a animalelor sau psrilor sau a&olo unde rezult de5euri agri&ole &are nu pot fi utilizate n alte s&opuri. In &adrul biomasei &are poate fi folosit pentru produ&erea &ldurii se pot folosi a5&*ii de lemn, &oa8 de &opa&, reziduuri de re&oltare, rumegu5, reziduuri de tiere, reziduuri de pdure, &o&eni de porumb, tulpini de floarea soarelui, &o8i de semine, stuf 5i alte de5euri 6egetale spe&ifi&e Deltei et&. ; atenie spe&ial trebuie a&ordat rumegu5ul rezultat de la tierea 5i fasonarea lemnului &are poate fi sinterizat 7&ompa&tat: astfel n&"t s rezulte peleii 7peletele: de lemn &are pot fi utilizai pentru ardere n &azane spe&iale 5i &are prezint a6anta8ul lipsei peri&olului de eAplozie pe &are l prezint arderea rumegu5ului. to&area &ombustibilului 5i alimentarea ritmi&, automat a fo&arului sunt elemente &are &ondu& la o fun&ionare &u un grad sporit de siguran 5i redu&erea la minim a fo&ritului. 3azanele &onstruite &onform a&estui sistem prezint o serie de a6anta8e fa de arderea lemnului n sistem &lasi&, &ele mai importante fiind : istem de in8e&ie a aerului pentru &ombustie &are asigur arderea timp de ,-$ ore . Mtilizarea unui 6entilator pentru in8e&ia aerului permite &a, n momentul opririi alimentrii &u energie ele&tri& a 6entilatorului, arderea s se opreas& 5i temperatura s s&ad, e6it"ndu-se astfel peri&olul fierberii apei n &azan 5i al eAploziei. !osibilitatea montrii unei pompe de siguran alimentate de la un

a&umulator de )+ D &are s permit &ir&ulaia apei la un debit redus o perioad de timp pentru redu&erea temperaturii din &azan prin transmiterea &ldurii la instalaie n situaia opririi alimentrii &u energie ele&tri& IAistena la unele modele a unui panou de &omand &are &ontroleaz temperatura apei din &azan, 6iteza 6entilatorului 5i pompa de n&lzire =andament p"n la &ir&a $(J.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 63 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

ursele regenerabile de energie trebuie n&orporate unor s(s"e'e @(-r(de n &on&ordan &u stru&tura an6elopei &ldirilor 5i &u &ara&teristi&ile disipati6e ale a&esteia, &u modul de utilizare a &ldirii 5i>sau sistemului deser6it 5i, de asemenea, &u &ondiiile &limati&e. !e termen mediu, sursele regenerabile de energie nu pot fi pri6ite &a alternati6 total la sursele &on6enionale, dar este &ert &, n fun&ie de potenialul lo&al, datorit a6anta8elor pe &are a&estea le au 7resurse lo&ale, e&ologi&e, ieftine n eAploatare, independente de importuri 5i &rize mondiale et&.:, a&estea trebuie utilizate n &omplementaritate &u &ombustibilii fosili 5i energia nu&lear. ursa datelor: I3I4I?I=<, I3!I, II?L, I.!.Zaidis, I.A.Zaidis @ Conversia ener"iei3 6e7nolo"ii 'i resurse Iditura I3!I +11), A=9I3?; @ 4anualul de Instalaii +11+ @ Dolumul In&Wlzire , 0ntelli"ent Ener"8 Europe @ Iuropean Mnion - ?e] 4ember Electricianul3 6e7nica instala.iilor. tatus of !*oto6oltai&s +11$ in t*e tates, 3ole&ia re6istelor Ener"ia3 0nstalatorul3

1.5.8.5. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC 1.5.8.5.1. Surse de pr+du1er a e$er#(e( ele1"r(1e Alimentarea &u energie ele&tri& a &onsumatorilor din arealul studiat n &adrul !A9Z Zona periurban Brila se fa&e prin intermediul reelelor ele&tri&e &are sunt &omponente ale istemului Inergeti& ?aional. In 8udeul Brila prin&ipalul furnizor de energie ele&tri& este CET )r (la dat n fun&iune n perioada )-#2-)-#-. Hn anul +11' s-a realizat reabilitarea grupului ) al &entralei, grup &are folose5te drept &ombustibili at"t gaze naturale &"t 5i p&ura, put"nd fun&iona fie pe unul din &ei doi &ombustibili, fie pe ambii, n di6erse proporii. !rin modernizarea a&estui grup s-a realizat 5i o &re5tere a puterii instalate de la +)1 4N la +21 4N. Hn prezent termo&entrala are ' grupuri din &are unul se afl n &onser6are, iar altul este s&os din fun&iune. <rupul modernizat, &are are &apa&itatea instalat de +21 4N este unul din &ele mai performante grupuri &are fun&ioneaz pe *idro&arburi, &el de al doilea n fun&iune dispun"nd de o &apa&itate de +)1 4N.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 64 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

9I=4;ILI39=I3A a n&*eiat un parteneriat &u firmele I?IL 7Italia: 5i I.;? 7<ermania: pentru &onstru&ia unei &entrale pe *uil de $11 4N, pe amplasamentul grupului de 221 4N pe gaz, s&os din fun&iune. ?oua &entral 6a fi dotat &u &ele mai noi e&*ipamente de &aptare 5i difuzare a dioAidului de &arbon. CET Gala&( are o putere ele&tri& instalat de (2( 4N 72 A )1( 4N, ) A )11 4N, + A ,1 4N:, &u fun&ionare pe gaze naturale, p&ur, gaz de &o&s 5i gaz de furnal.

1.5.8.5.0. Re&ele de d(s"r(-u&(e a e$er#(e( ele1"r(1e 9eritoriul 8udeului Brila este strbtut de urmtoarele 'a#(s"rale de "ra$sp+r" a e$er#(e( ele1"r(1e, LIA '11 %D <ura Ialomiei @ La&ul rat 7Brila: &u ramifi&aii spre

Isa&&ea @ Dul&ne5ti 7M&raina: 5i spre <alai @ <uina5 7;ne5ti: LIA '11 %D <alai @ Isa&&ea LIA ++1 %D La&u rat 7Brila: @ <alai L($((le ele1"r(1e aer(e$e de 112 K7 &are fa& parte din sistemul de distribuie a energiei ele&tri&e sunt amplasate pe urmtoarele trasee: Brila @ =omanu @ 4Aineni Brila @ Mrleas&a @ Ian&a @ Furei @ Bugureanu @ 3olea Brila @ Hnsurei @ <ura Ialomiei Brila @ 3*i5&ani @ Lun&a @ Lebda @ Zatna <alai @ &*ela @ Lie5ti @ Fo&5ani <alai @ D"ntori @ Folte5ti @ 9"rgu Bu8or Isa&&ea @ 4&in @ 9raian @ ;stro6

Re&elele pu-l(1e de d(s"r(-u&(e de 'ed(e "e$s(u$e asigur alimentarea &u energie ele&tri&, prin intermediul posturilor de transformare, a reelelor de 8oas tensiune &are deser6es& &onsumatorii din teritoriu.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 65 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

=eelele sunt ma8oritar aeriene, tensiunea de lu&ru fiind n prin&ipal +1 %D, mai eAist"nd ns 5i reele de )1 %D sau , %D. Re&elele de d(s"r(-u&(e de 6+as "e$s(u$e sunt amplasate aerian 7LIA 1,' %D: n prin&ipal n mediul rural 5i parial n mediul urban. In mediul urban, n zonele &entrale, pre&um 5i n &ele sistematizate din pun&t de 6edere al reelelor te*ni&o @ edilitare, a&este reele sunt de tip subteran 7LI 1,' %D:. In &onformitate &u pre6ederile N+r'e( "e@$(1e pr(4($d del('("area *+$el+r de pr+"e1&(e ?( de s(#ura$&E a%ere$"e 1apa1("E&(l+r e$er#e"(1eG aprobate prin ;rdinul pre5edintelui A.?.=.I. nr. ' > +11#, modifi&at prin ;rdinul '->+11# al A?=I, dimensiunea 7lWimea: zonei de prote&ie 5i de siguranW a unei linii ele&tri&e are 6alorile: +' m pentru LIA &u tensiuni ntre ) 5i ))1 %D 2# m pentru LIA &u tensiune de ))1 %D (( m pentru LIA &u tensiune de ++1 %D #( m pentru LIA &u tensiune de '11 %D

!entru liniile ele&tri&e &onstruite pe teren mpWdurit, dimensiunea 7lWimea: zonei de prote&ie 5i de siguranW are 6alorile: 2+ m pentru LIA &u tensiune de ))1 %D '' m pentru LIA &u tensiune de ++1 %D (' m pentru LIA &u tensiune de '11 %D

Zona de prote&ie 5i &ea de siguranW &oin&id &u &uloarul de tre&ere al liniei ele&tri&e 5i sunt simetri&e faW de aAul liniei. Distana de prote&ie>de siguranW reprezintW lWimea &uloarului de tre&ere al liniei. Liniile aeriene de tensiune de &el mult +1 %D, &u &ondu&toare izolate sau neizolate, se &onstruies& la marginea drumurilor, in&lusi6 a &elor forestiere, n &uloare amplasate n zonele de prote&ie a drumurilor publi&e, la limita zonei de siguran a a&estora, n &ondiiile pre&izate de ?9I 112>1'>11. In &eea &e pri6e5te s"a&((le de "ra$s%+r'are pe teritoriul &are a generat prezentul !A9Z, eAist 0 s"a&(( de "ra$s%+r'are de s(s"e' :22 3 002 3 112 K7,
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 66 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

La&u rat 7Brila: @ '11 4DA m"rdan 7<alai: @ )-11 4DA

S"a&((le de "ra$s%+r'are 112 3 02 K7 sunt amplasate n zona studiat n urmtoarele lo&aii: Hn 8udeul Brila: !is&, Brilia, !ort, Xipodrom, Brila ud 7n muni&ipiul

Brila:, La&u rat, Lun&a, Lebda, Zatna, <ropeni, =omanu In 8udeul <alai: Barbo5i, Abator, File5ti, .?. <alai, Dunrea, <alai

?ord 7n muni&ipiul <alai:, In 8udeul 9ul&ea: 4&in, ;stro6, =A ;stro6, =! + ;stro6. !ermanent au lo& lu&rri de rete*nologizare 5i modernizare a staiilor ele&tri&e de transformare prin montarea de te*nologii de ultim or de transmitere a datelor, nlo&uirea izolatoarelor, a ntreruptoarelor, introdu&erea &elulelor n 6id et&. =eelele de distribuie de 8oas tensiune din mediul rural 5i, parial, din mediul urban sunt de tip aerian 7LIA 1,' %D: fiind e&*ipate &u &ondu&toare izolate, torsadate, 7tip funie: sau &u &ondu&toare neizolate, de tip &lasi&. In mediul urban, n zonele bine stru&turate din pun&t de 6edere al reelelor, liniile ele&tri&e de 8oas tensiune sunt montate subteran 7LI n monta8 aerian. 1,' %D:, dar eAist 5i reele

1.5.8.5.8. D(s%u$1&(+$al(" &( A$ "ra$sp+r"ul ?( d(s"r(-u&(a e$er#(e( ele1"r(1e, gradul ridi&at de uzur fizi& 5i moral al unor e&*ipamente liniile ele&tri&e de transport nu au benefi&iat de&"t n mi& msur de reparaii &apitale liniile ele&tri&e subterane 7LI : sunt n parte n6e&*ite, a6"nd dep5it durata normal de fun&ionare meninerea tensiunii de , %D n reelele de medie tensiune sisteme de iluminat publi& dep5ite fizi& 5i moral, &u randamente luminoase s&zute la &onsumuri energeti&e mari, n spe&ial n mediul rural.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 67 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

S"ra"e#(a de de*4+l"are a ($s"ala&((l+r drept prin&ipale obie&ti6e urmtoarele:

de d(s"r(-u&(e a e$er#(e( ele1"r(1e are

&re5terea siguranei n alimentarea &u energie ele&tri& a tuturor &onsumatorilor redu&erea pierderilor de energie ele&tri& &re5terea gradului de se&uritate n eAploatarea instalaiilor ele&tri&e 5i a siguranei n fun&ionare s&derea numrului de defe&te n instalaiile ele&tri&e 5i a tipurilor de ntreruperi n alimentarea &u energie ele&tri& a &onsumatorilor asigurarea parametrilor de &alitate a energiei ele&tri&e furnizate n &onformitate &u reglementrile A?=I. redu&erea &osturilor de mentenan 5i reparaii I$ 1+$1lu*(eG pe ansamblu, a6"nd n 6edere diminuarea &onsumului total de energie ele&tri&, nu se pune problema unui defi&it de putere in&lusi6 n zona studiat. Zona dintre Brila 5i <alai este strbtut de numeroase linii ele&tri&e aeriene de di6erse tensiuni, astfel n&"t din a&est pun&t de 6edere eAist posibilitatea de a amplasa noi &onsumatori &u &ondiia &a, da& este &azul, s se amplaseze noi staii ele&tri&e de transformare &u putere aparent 5i lo&aii &orespunztoare. Iste e6ident ne&esitatea unor reparaii 5i modernizri ale reelelor ele&tri&e de transport 5i distribuie 5i, de asemenea, a staiilor de transformare 5i posturilor de transformare eAistente.

1.5.8.=. RE;ELE DE TELECOMUNICA;II ;peratorul de telefonie =;49ILI3;4 toate lo&alitile din zona studiat. De asemenea, piaa tele&omuni&aiilor este des&*is pentru toi operatorii de sisteme de telefonie mobil 7Dodafone, ;range, 3osmote, Zapp, Digi4obil:. =eeaua de tele&omuni&aii prin &ablu a zonei &uprinde &ir&uite internaionale, interurbane 5i urbane .
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 68 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

A a&oper &u reea automat 7digital:

1. STRUCTURA TERITORIULUI

=eeaua ma8or de fibr opti& pentru &ir&uitele internaionale 5i interurbane se &ompune din mai multe inele naionale 5i regionale, inele &e sunt ra&ordate la sistemul de tele&omuni&aii internaional. Zona Brila @ <alai @ 9ul&ea este deser6it de un nod naional de fibr opti& 7muni&ipiul <alai:, pre&um 5i de un nod regional de fibr opti& 7muni&ipiul Brila:. 9raseele magistrale &are inter&one&teaz a&este noduri sunt: lobozia @ Brila @ <alai @ Daslui, &e fa&e parte dintr-un inel naional de

fibr opti& amplasat n estul rii Buzu @ Brila @ <alai @ 9e&u&i &e fa&e parte dintr-un inel regional de

fibr opti& amplasat n 8udeele Buzu, Brila, <alai 5i Dran&ea. 9raseele de fibr opti& strbat zona studiat pe urmtoarele dire&ii: Brila @ <alai Brila @ Insurei @ lobozia Brila @ 4&in @ 9ul&ea Brila @ Ian&a @ Furei Brila @ ili5tea @ =omanu @ 4o6ila 4iresii Brila @ 3*i5&ani @ 9i&*ile5ti @ <ropeni 9raseele de &ablu dire&ii: Buzu @ Furei @ Ian&a @ Brila @ <alai Brila @ Insurei @ 9ndrei @ lobozia &oaAial de I.F. 5i B.F. sunt amplasate pe urmtoarele

Hn mediul urban reelele sunt de tip subteran n zonele &entrale 5i n &ele sistematizate. !e arterele mrgina5e ale lo&alitilor urbane, pre&um 5i n mediul rural reelele sunt de tip aerian, pozate de &ele mai multe ori pe st"lpii reelelor ele&tri&e. ; important disfun&ionalitate o &onstituie faptul & nu toate lo&alitile au a&operire < 4. ;peratorul 3osmote nu are semnal n lo&alitile 4ra5u, Fre&ei, <ropeni. Hn general ma8oritatea e&*ipamentelor de tele&omuni&aii au fost modernizate, dar, n &e pri6e5te reelele, n spe&ial &ele din mediul rural, a&estea sunt n mare parte n6e&*ite, nregistr"ndu-se multe defe&iuni n fun&ionare.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 69 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

=eelele urbane sufer 5i din &auza influenei altor reele subterane 7s&urgeri de ap de la &ondu&tele defe&te sau &orodate, linii ele&tri&e subterane amplasate n 6e&intate:.

1.5.:. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT

1.5.:.1. RE;EAUA RUTIER =eeaua de drumuri A Budeului Brila &uprinde , trasee de drumuri naionale, D? +B, D? +), D? +)A, D? ++, D? ++B 5i D? +2 din &are dou trasee de drum europene I $# 5i I($', +) trasee de drumurile 8udeene 5i '( trasee de drumuri &omunale Lungimea drumurilor publi&e este de ))$# %m, a6"nd o densitate de +',-J, fiind sub densitatea pe ar &are este de 22,2 %m>)11 %m+. Din total lungime drumuri publi&e, situaia se prezint astfel: +,' %m @ ++,2J - sunt drumuri naionale, ($$ %m @ '-,( J - sunt drumuri 8udeene0 22( %m @ +$,(J - sunt drumuri &omunale. 3onfiguraia reelei de drumuri naionale prezint &a prin&ipal &ara&teristi& distribuia radial, &u &on&entrare n muni&ipiul Brila. Astfel, ai&i se afl nodul de &ir&ulaie al urmtoarelor trasee de importan naional 5i european:

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 70 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

- D? +)- I ($'-Brila- 3*is&ani- 9i&*ile5ti- Mnirea-Diziru- Insurei- BrganuBude Ialomia- lobozia - D? +B- Buzu - Brila- I ($' 5i I $#- Brila- Ddeni- <alai- =epubli&a 4oldo6a - D? ++- ="mni&u rat- 4o6ila 4iresii- 9udor Dladimires&u- 3azasu- Brila-

9ra6ersare &u ba&ul-I $#- Brila- 4&in- 9ul&ea - D? ++ B- Brila- Ddeni- <alai - D? +2- Fo&5ani- 4Aineni- ili5tea- Brila - D? +( @ 9e&u&i- Tendreni- <alai. Drumurile 8udeene &are se afl n zona periurban a muni&ipiului Brila 7in Budeul Brila: sunt urmtoarele: - DB ++)B- Brila- Ddeni - DB ++)- Brila- 3azasu- =omanu- ="mni&elu^Ian&a- D? +B - DB +((A- =omanu- &oraru De&*i 7&. 9. Dladimires&u:- ilistraru- Mnirea- <ropeni - DB +)+- La&u Berte5tii de Bos - DB +)+ A- Brila- 4ra5u. Drumurile 8udeene 5i &omunale, n mare parte nu asigur o suprafa de rulare &orespunztoare pentru desf5urarea unui trafi& de &ltori n &ondiii de siguran 5i &onfort &"t mai optime. rat7 D? +):- 3*is&ani- 9i&*ile5ti- <ropeni- 9ufe5titn&ua-

=e&omandri ale tudiului de transport pentru Budeul Brila- I!9A?A +11$: 4suri de sporire a &apa&itatii de &ir&ulatie a drumurilor: - 3onstru&tia de drumuri noi, &u fluA de trafi& neintrerupt 7autostrazi si drumuri eApres:, intre aglomerarile urbane ma8ore, la ni6el de teritoriu0 - Mpgradarea drumurilor nationale eAistente la drumuri eApres 7D?+2, D?+B, D?++:0 - 3onstru&tia de rute o&olitoare pentru orasele 8udetului 7Ian&a, Insuratei, Faurei:0

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 71 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

- =eabilitarea drumurilor 8udetene, dispuse pe dire&tiile ma8ore de dez6oltare ale 8udetului, &u finantare din !rogramului ;perational =egional +11#-+1)2, !; -9, 4asura 2++, et&0 - Asigurarea a&&eselor &orespunzatoare &atre obie&ti6ele turisti&e ale 8udetului 74o6ila 4iresei, 3aineni, Dlaso6, et&.:0 - 3onstru&tia de drumuri agri&ole, dispuse in imediata 6e&inatate a drumurilor nationale, &u s&opul redu&erii ris&ului produ&erii de a&&idente de &ir&ulatie, datorate 6e*i&ulelor lente si a a&&eselor ne&orespunzatoare0 - I6itarea tra6ersarii lo&alitatilor liniare de &atre traseele de drumuri nationale, prin de6ierea a &el putin trafi&ului greu pe rute o&olitoare.

3ererea 6iitoare de trafi& 6a impune prioritizarea dez6oltarii infrastru&turii rutiere, aeroportuare, flu6iale si fero6iare, pe &riterii de rentabilitate, si in stransa &orelatie &u reglementarile si programele de finantare-dez6oltare la ni6el european, pre&um si in stransa legatura &u programele si strategiile nationale. Din perspe&ti6a multimodal, datorit transportului de mrfuri neprofitabil pe &alea ferat pe distane mi&i, benefi&iarii se indreapt n spe&ial spre transportul rutier de genul autotren sau &amion. In a&est sens trebuie dez6oltat o reea multimodal de transport marf astfel in&at benefi&iarul s foloseas&a &el mai rapid traseu in &el mai s&urt timp la un pre mi& 5i in &onditii de siguran. 3ea mai bun alegere de transportare a mrfii este &ontainerizarea a&esteia. Mn rol prin&ipal il are &ontainerul uni6ersal sau trans&ontainerul. A&est sistem de grupa8 al mrfurilor are o importan deosebit de s&urtare a drumului in transportul intermodal, fiind &u u5urina transbordat intre diferitele moduri de transport.7na6alfero6iar-rutier: &at 5i depozitat pe o suprafa mai mi& deoare&e se pot depozita unul peste &ellalt redu&andu-se &osturile, spaiul si timpii de depozitare. 9ransportul de persoane trebuie efi&ientizat, in sensul &a n zonele &u densitate mare trebuie implementate sisteme de trafi& fero6iar impletit &u &el rutier. In a&est sens, in apropierea staiilor de &ale ferat se pot amena8a autogri &u par&uri de auto&are, autobuze si maAitAi pentru a deser6i lo&aiile &u &erere mare 5i medie de transport &ltori. In prea8ma noului aeroport, de asemenea, se pot implementa ser6i&ii de transport &tre zonele prin&ipale.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 72 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

!entru analiza, prognoza 5i rezol6area problemelor de &ir&ulaie rutier n zona periurban s-a nto&mit un studiu de trafi& prezentat detaliat n aneA.

1.5.:.0. RE;EAUA FERO7IAR I&*iparea &u &i ferate a Budeului Brila se prezint astfel:

D($ 1are, Lu$#(' Jude&ul e CK'D )r (la )($ )+' 2+ Ele1"r(%(1a" L($(e 1u L($(e + 1ale 1u d+u 1 ( )+, Anuarul tatisti& +11Budeul Brila dispune de o reea fero6iar n lungime de )($ %m din &are )+' %m 7#1 J: sunt ele&trifi&ai, 2+ %m 7+1 J: linie &u o &ale 5i )+, %m 7$1 J: linie &u dou &i. Densitatea reelei fero6iare este de 22,+ %m>)111%mp, fiind sub densitatea pe ar &are este de '(,2 %m>)111%mp. 9eritoriul zonei periurbane Brila este deser6it de urmtoarele se&toare de &i ferate: - 4agistrala #11 @ Bu&ure5ti @ Mrzi&eni @ Brila @ <alai: _ se&torul Furei : Brila @ <alai @reeaua 9I?-F &ale ferat dubl ele&trifi&at _ se&torul Furei @ Mrzi&eni @ Bu&ure5ti- &ale ferat simpl neele&trifi&at - Linia #12: <alai- B"rlad- &ale ferat simpl neele&trifi&at: se&torul <alai @ B"rlad - Linia #1': <alai- Barbo5i-9e&u&i- 4r5e5ti- &ale ferat dubl ele&trifi&at 7se&torul Barbo5i- <alai:0 &ale ferat dubl neele&trifi&at 7se&torul 9e&u&i- Barbo5i: Alte trasee situate n 8ude: - 4agistrala ,11: Furei @ 9e&u&i @ Ia5i - &ale ferat simpl neele&trifi&at - Linia #1+: Buzu @Furei @ Fete5ti --reeaua 9I?-F- &ale ferat dubl ele&trifi&at CF e

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 73 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

pre 9ul&ea nu eAist 3F din zona Brilei, singura 3F fiind Linia simpla $1' &e strbate Dobrogea de la 4edgidia. !rin PA6N 9ec.iunea 0 se pre6d imbuntiri ale reelei fero6iare &are s asigure o bun relaie de transport fero6iar dinspre Bu&ure5ti spre =epubli&a 4oldo6a 5i M&raina, prin Brila 5i <alai 5i relaia 3F 9ul&ea &u teritoriul naional prin tra6ersare 3F a Dunrii la Brila. Din pun&t de 6edere al numrului de trenuri magistrala #11 nregistreaz 6alori medii de p"n la ,1 trenuri>zi 73onform !lanului 8udeean de transport durabil @I!9A?A+11$: tarea te*ni& a reelei de &ale ferat este n general bun. ?i6elul dotrilor 5i starea te*ni& a liniilor nu permit 6iteze mai mari de ,1 - $1 %m>*. Lu&rrile de art nt"lnite pe reeaua de &i ferate a zonei n studiu, sunt: 6iadu&tele, podurile &u des&*ideri mai mari de )1 m 5i podee &u des&*ideri ntre 1,( 5i )1 m.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 74 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

1.5.:.8. RE;EAUA DE CI NA7IGA)ILE Budeul Brila deine o foarte fa6orabil a&&esibilitate la &alea na6igabil ma8or Dunrea, prin poziia pe &ursul na6igabil flu6ial 5i &el maritim 5i prin situarea pe tronsoanele sale interioare teritoriului naional. Flu6iul Dunrea strbate zona de studiu de la sud la est, a6"nd un 5enal na6igabil flu6io-maritim pe poriunea Brila-<alai-9ul&ea, fiind prin&ipala arter de na6igaie transeuropean @ &oridorul #, &are asigur legturi pe ap la 4area ?eagr 5i 4area 4editeran Dunrea este al doilea flu6iu &a lungime ntre flu6iile Iuropei, dup Dolga, fiind singurul flu6iu european &are &urge de la 6est la est 5i un important drum flu6ial internaional, &urg"nd prin )1 ri, are aflueni n alte 5apte ri 5i tre&e prin patru &apitale de stat. 3onstruirea &analelor dintre Dunre 5i 4area ?eagr 5i 4ain-=in, a legat Dunrea de ;landa p"n la =otterdam, iar prin reeaua de &anale din 6estul Iuropei, &u &elelalte ri 6esti&e. 3ele trei se&toare ale Dunrii sunt: Dunrea de sus @ )1#+ %m- de la iz6oa6e p"n la <on`u, Dunrea de mi8lo&- $,1 %m- de la <on`u p"n la Drobeta-9urnu- e6erin 5i Dunarea de 8os @-21- de la Drobeta-9urnu- e6erin p"n la ulina Flu6iul Dunrea strbate 8udeul de la sud la nord, a6"nd un 5enal na6igabil flu6iomaritim pe poriunea Brila-<alai-9ul&ea-)#1 %m- 5i un 5enal na6igabil flu6ial dela intrarea n 8ude p"n la Brila, fiind prin&ipala arter de na6igaie transeuropean @ &oridorul #, &are asigur legturi pe ap la 4area ?eagr 5i 4area 4editeran. !e malul Dunrii, n intra6ilanul muni&ipiului Brila s-au dez6oltat de-a lungul timpului importante zone portuare a6"nd &a obie&ti6 a&ti6iti &omer&iale, apro6izionarea 5i desfa&erea produ&iei industriale, a&ti6iti de zon liber 5i industrie &onstru&toare, reparaii 5i ntreinere a na6elor flu6io @ maritime. P+r"ul )r (la este amplasat pe malul st"ng al Dunrii la eAtremitatea amonte a se&torului maritim, o&up"nd zona &uprins ntre %m )#+V111 5i %m ),$V(11. Zona din amonte a portului, %m )#(V111 5i %m )#+V(11, este destinat ntreprinderilor industriale 5i a spaiilor de agrement. 3ara&teristi&ile prin&ipale sunt:
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 75 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

- suprafaa teritoriului portuar este de &ir&a (1 *a dintre &are platforma amena8at reprezint &ir&a )( *a - un bazin portuar - lungimea &*eurilor: 6erti&al #-# m0 pereat +(1, m - numr dane de operare: +( - dispune de o reea rutier de - %m 5i de un dispoziti6 fero6iar de &&a. ,,( %m - &uprinde Zona liber, pun&t 6amal, terminal &erealier, antier na6al A.I= - +221 mii tone traffi& flu6ial 5i +#) mii tone traffi& maritim - )-$- na6e din traffi& flu6ial 5i -- na6e din traffi& maritim. !rin&ipalii operatori portuari: Xer&ules .A Braila .3 9rans Iurope !ort =L <alati .3 3ereal&om .A Braila .3 =omanel .A Braila P+r"ul Gala&( este situat pe malul st"ng al Dunrii- port flu6ial, maritime 5i mineralier5i prezint urmtoarele &ara&teristi&i: - suprafa de $, *a - + bazine 7do&uri: portuare - (, dane de operare - Lungimea &*eurilor: 6erti&al ',#( m0 pereat +2-1 m - 3oneAiuni: rutier 5i fero6iar Administraia: 3ompania ?aional Administraia !orturilor Dunrii 4aritime <alai !rin&ipalii operatori portuari sunt: .3 !ort Bazinul ?ou .A <alati .3 !ort Do&uri .A <alati .3 =omportmet .A <alati .3 9rans Iuropa .A <alati
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 76 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

.3 9rans Iuropa !ort =L <alati .3 Mni&om ;il 9erminal .A <alati Dolumul de mrfuri transportat era n +11$ de $$#) mii de tone, din &are #1-, mii din traffi& flu6ial, iar )##( mii tone din traffi& maritim. e nregistreaz 2#2- de na6e din trafi& flu6ial 5i ($, na6e din trafi& maritim. !orturile Brila 5i <alai sunt !orturile Dunrii maritime destinate at"t &ilor maritime &"t 5i flu6ial, &u des&*idere la marea ?eagr, 4area ?ordului, situate pe 3oridorul DII !an Iuropean =*in- 4ain- Dunre. !entru realizarea unor legturi &u Dobrogea, sunt amena8ate trei pu$1"e de "re1ere 1u -a1ul la: - Brila > mrdan, pentru pasageri 5i mi8loa&e auto spre lo&alitatea 4&in din

Budeul 9ul&ea, realizeaz legtura &u Dobrogea, n zona Bi la %m ),$V#11 - <alai > Oiglina, pentru pasageri 5i mi8loa&e auto spre lo&alitatea I.3. Brtianu din Budeul 9ul&ea0 - <alai > <ara flu6ial, pentru pasageri spre lo&alitatea <rindu din 8udeul 9ul&ea.

Puncte de control i trecere a frontierei !e raza zonei de studiu sunt urmtoarele pun&te de &ontrol 5i tre&ere a frontierei: <alai 7=o: > <iurgiule5ti 74D: <alai 7=o: > =eni 7M.: - trafi& internaional de &ltori 5i marf0 - trafi& fero6iar internaional de marf0

La pun&tele de tre&ere rutiere eAist poduri rutiere &u dou benzi, iar la &ele fero6iare, poduri &u linie de &ale ferat miAt @ &ale normal 5i &ale ferat larg.

1.5.:.:. RE;EAUA DE CI AERIENE Budeul Brila deine un aeroport utilitar la Ian&a. A&esta este situat n nord-6estul ora5ului Ian&a, are patru *angare de &"te )+11mp, pist &u o lungime de +(11m &are o&up o suprafa de +$11A$1m. A&esta se afl n administrarea 3onsiliului

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 77 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Budeean Brila &are &u toate & dispune de o infrastru&tur aeroportuar eAistent nu poate fi folosit pentru satisfa&erea ne6oilor de transport lo&ale 5i regionale. Hn zon eAist 5i Aerobaza <alai, &are este una din &ele )1 aerobaze &e aparin .3. aA6iaia Mtilitar a .A. Bu&ure5ti, a6"nd n dotare a6ioane tip A?+ 5i eli&optere Alouette sau .A-+,, &are pot eAe&uta zboruri de transport pasageri 5i mrfuri, zboruri pentru lu&rri agri&ole, transport a6iasan, 5&oal de a6iaie. 3el mai apropiat aeroport este &el de la 9ul&ea 74. .oglni&eanu:. la 9ul&ea pentru &are au fost eAe&utate sau sunt n derulare lu&rri de modernizare. La 9opolog s-a &onstruit un &ap de radar, important pentru &ontrolul na6igaiei aeriene. !entru ser6irea sitemului urban Brila- <alai- 4&in estimat la o populaie de &ir&a + milioane de lo&uitori este pre6zut n PA6N 9ec.iunea 0 1e.ele de transport &onstruirea unui aeroport internaional. In prezent eAist un proie&t pentru aeroportul Dunrea de Bos, propus de 3onsiliul 8udeean Brila n &omuna Ddeni pe o suprafa &on&esionat de )+#( *a. !rin&ipalul argument pentru &onstruirea aeroportului este poziia geografi&, la limita sud- esti& a rii 5i &on&entrarea de populaie din &ele dou re5edine de 8ude situate la mi& distan.

1.5. :.5. .ONA LI)ER <alaiul a &"5tigat statutul de !orto fran&o din )$2' 7domnitorul 4oldo6ei 4i*ail tudza:, iar Brila )$2,7 domnitorul 9rii =om"ne5ti AleAandru <*i&a:. Zona Liber Brila a&oper o suprafa de ))1 *a 5i dispune n a&est moment de trei perimetre amplasate n zone strategi&e ale muni&ipiului Brila. Mn perimetru este situat n zona + a danelor na6ale, a6"nd un sistem operaional dotat &u ma&arale de ( tone, platform de depozitare 5i pro&esare, la Drstura. Alt perimetru este situat n zona 2 plasat &tre &entrul muni&ipiului Brila, la danele maritime, fiind dotat &u utiliti moderne &are pot fi u5or adaptate la spe&ifi&ul a&ti6itilor zonei libere. 3el din urm perimetru este situat n zona ) a danelor maritime, a&&esul fiind posibil prin mbinarea mai multor &ategorii de transport: maritim 5i flu6ial, &ale ferat 5i rutier. 7&onform !lanului 8udeean de transport durabil @I!9A?A-+11$: !erimetrul ) al Zonei Libere Braila se afla situat l"ng tre&erea ba& spre 9ul&ea, are o suprafaa de ,$ de *e&tare 5i are ie5ire dire&t la Dunre pe o lungime de '11 m,
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 78 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

unde pot fi operate na6e flu6iale 5i maritime de p"na la $.111 td]. A&&esul in a&easta zon, se poate fa&e : rutier, na6al si pe &alea ferat. Zona Liber <alai, nfiinat n )--2, amplasat pe malul Dunrii la sud-est de ora5ul <alai &onstituie un argument n plus pentru atragerea 6iitorilor in6estitori n a&east zon, prin fa&ilitile fis&ale pe &are le ofer. A6anta8ele oferite de amplasamentul Zonei Libere <alai 7suprafa total de )2# *a: se &onstituie n a&&esul la importantele magistrale de transporturi flu6iale 7&analul =in - 4ain Dunre:, de transporturi fero6iare 7in&lusi6 transferul la e&artamentul larg: 5i rutiere pre&um 5i n a&&esul la &*ei 5i la instalaiile portuare, poziionarea pe Dunrea maritim la $1 %m de 4area ?eagr 5i foarte aproape de frontierele &u M&raina 5i =epubli&a 4oldo6a. Hn <alai se gse5te sigurul par& de soft]are din =om"nia. !ar&ul de soft]are de la <alai a fost inaugurat n martie +11' 5i a a6ut de la bun n&eput un grad de o&upare de )11J. Hn prezent, n par&ul de soft]are <alati lu&reaza (11 de anga8ai permaneni plus n&a aproape )11 de &olaboratori, la un numr de 2) de firme, dintre &are patru, ;ra&le, X!, 4i&rosoft 5i dez6oltare. un 4i&ros`stems, au des&*is, mpreuna &u Mni6ersitatea Dunrea de Bos, &entre de &er&etare 5i

1.5.:.=. DISFUNC;IONALIT;I 9I PRO)LEME De5i are o &on&entare mare de reele rutiere Budeul Brila nu este strbtut de ni&i un &oridor rutier sau de transport transeuropean. 3ir&ulaia peste Dunre spre 8udeul 9ul&ea 5i impli&it Delta Dunrii este insufi&ient dez6oltat. 9re&erea se realizeaz prin tra6ersare &u ba&ul legtur greoaie, &u limitri pe timpul nopii 5i pe 6reme nefa6orabil 7&ea, 6"nt, 6is&ol, furtun:. Legtura muni&ipiului Brila &u Insula 4are a Brilei 5i &u &ele )1 lo&aliti din insul este difi&il, prin tre&ere &u ba&ul, fapt &are determin izolarea a5ezrilor pe timpul iernii 4surtorile de trafi& rele6 &ondiii defi&itare pentru &ir&ulaia n tranzit, pe D? ++. A&&esul de la &entrul &omunei la satele &omponente, legtura ntre satele aparin"nd &omunelor n6e&inate 5i legtura dire&t a unor lo&aliti &u drumurile naionale 5i 8udeene, trebuie rezol6at, analiz"nd situaia drumurilor &are pot fi &lasate &a drumuri &omunale.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 79 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

IAistena drumurilor 8udeene &are nu sunt pra&ti&abile tot timpul anului. !e reeaua de drumuri naionale 5i lo&ale eAist lu&rri de art 7pasa8e, poduri 5i podee:. Lu&rrile de art de pe traseul drumurilor naionale au o stare te*ni& bun, dar nu toate sunt la &lasa de n&r&are I. Din analiza strii de 6iabilitate a drumurilor lo&ale, 8udeene 5i &omunale, s-a obser6at & de regul starea de 6iabilitate a podurilor este similar &u &ea a drumurilor, fiind ne&orespunztoare &erinelor de &apa&itate portant 7&lasa I de n&r&are:, 5i &erinelor trafi&ului a&tual. 9ransportul pe ap 5i transportul &ombinat sunt afe&tate de inefi&ien e&onomi&. !orturile Brila 5i galai sunt fun&ionale, dar efi&ientizarea utilizrii este afe&tat de lipsa modernizrii ne&esare n &ontemporaneitate. =eeaua de &i ferate este &on6ergent spre zona periurban dar tronsoanele fre&6entate sunt inegal dez6oltate. Linia magistral Bu&ure5ti- Brila- <alai este una de mare interes naional 5i regional , dar este afe&tat de starea defi&itar general a a&estui sistem de transport. Legtura dintre zona Brila- <alai 5i lo&alitile din 8udeul 9ul&ea nu benefi&iaz de &ale ferat. 9ransportul aerian nu este asigurat n a&east zon, &are grupeaz populaie 5i a&ti6iti e&onomi&e relati6 dinami&e. Aeroportul de la 9ul&ea este situat periferi& 5i nu este sufi&ient de a&&esibil pentru muni&ipiile Brila 5i <alai.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 80 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

1.5.5. MANAGEMENTUL DE9EURILOR

1.5.5. 1. INTRODUCERE

Do&umentele &adru: !LA4, !L<D, !=<D, et&. luate n &onsiderare pentru prezentul !A9Z. - !lanul =egional de <estiune a De5eurilor =egiunea + - ud-Ist - !lanul Budeean de <estionare a De5eurilor @ Budeele Brila, <alai, 9ul&ea - istem de 4anagement Integrat al De5eurilor n 8udeul Brila, +11- !lanul Lo&al de A&tiune pentru 4ediu Brila, <alai - =aport pri6ind tarea 4ediului n Budeul Brila, <alai, 9ul&ea - !lanul de Amen8are a 9eritoriului Budeen Brila.

1.5.5.0. CADRUL LEGISLATI7

!rin&ipalele a&te legislati6e &are reglementeaz a&ti6itatea de gestiune a de5eurilor sunt urmtoarele: Dire&ti6a +11,>)+>3I pri6ind de5eurile0 Dire&ti6a -)>,$->3II pri6ind de5eurile peri&uloase0

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 81 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Dire&ti6a +11+>-,>3I pri6ind DIII0 Dire&ti6a -'>,+>3I pri6ind ambala8ele 5i de5eurile de ambala8e, &u modifi&rile 5i &ompletrile ulterioare0 Dire&ti6a )--->2)>3I pri6ind depozitarea de5eurilor0 Dire&ti6a +111>#,>3I pri6ind in&inerarea de5eurilor0 ;M< nr. #$>+111 pri6ind regimul de5eurilor &u modifi&rile 5i &ompletrile ulterioare0 X< nr. $(,>+11+ pri6ind e6idena gestiunii de5eurilor 5i pentru aprobarea listei &uprinznd de5eurile in&lusi6 de5eurile peri&uloase0 ;rdin nr. -(>+11( pri6ind stabilirea &riteriilor de a&&eptare 5i pro&edurilor preliminare de a&&eptare a de5eurilor la depozitare 5i lista naional de de5euri a&&eptate n fie&are &las de depozit de de5euri0

X< nr. 2'->+11( pri6ind depozitarea de5eurilor &u modifi&rile ulterioare ;rdin nr. #(#>+11' pentru aprobarea ?ormati6ului te*ni& pri6ind depozitarea de5eurilor modifi&at de ;rdin nr. )+21>+11(0 X< nr. )'#1>+11' pri6ind aprobarea &ompletat prin X< nr. 2($> +11#0 trategiei naionale de gestionare a de5eurilor 5i a !lanului naional de gestionare a de5eurilor +11', modifi&at 5i

;rdin nr.)2,'>)'-->+11, pri6ind aprobarea planurilor regionale de gestionare a de5eurilor 74 ;f. +2+>1'.1'.+11#, iar aneAele )-$ in nr. +2+ bis din a&eea5i dat:0

Legea nr. )1)>+11, ser6i&iului de salubrizare a lo&alitilor, &u modifi&rile 5i &ompletrile ulterioare0 Legea nr. ()>+11, a ser4(1((l+r 1+'u$("are de u"(l(" &( pu-l(1eG &u modifi&rile 5i &ompletrile ulterioare.

1.5.5.8. TIPURI DE DE9EURI

De5eurile luate n &onsiderare pentru prezentul !A9Z sunt: De5euri muni&ipale neperi&uloase 5i peri&uloase De5euri din ambala8e De5euri din &onstru&ii 5i demolri ?moluri de la epurarea apelor uzate or5ene5ti

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 82 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

De*i&ule s&oase din uz De5euri de e&*ipamente ele&tri&e 5i ele&troni&e De5euri industriale

De5eurile muni&ipale neperi&uloase 5i peri&uloase &uprind de5euri mena8ere 5i asimilabile din &omer, industrie 5i instituii, in&lusi6 fra&iile &ole&tate separat.

1.5.5.:. GENERAREA DE9EURILOR

La ni6elul ntregului 8ude Brila &antitile de de5euri muni&ipale 5i asimilabile din &omer, industrie 5i instituii &ole&tate au totalizat #(.2-) tone n anul +11#.

9abel: 3antitile de de5euri muni&ipale 5i asimilabile din &omer, industrie 5i instituii generate n 8udeul Brila n perioada +11)-+11$ A?ML 3antitate total de5euri muni&ipale &ole&tate 7tone: Din &are: &antitate de5euri mena8ere &ole&tate n ameste& de la populaie 7tone: 3antitate ',.$# '1.+( '-.'2$ '-.2++ (-.-12 '#.-$+ (1.)(1 '-.$+ 2 22.2+ ' ().2'$ (2.111 '$.'$, '#.+2$ '#.22+ '2.(2-, 2 +11) ,(.)( ' +11+ '-.)) , +112 #1.,,+11' #'.$+( +11( ,$.'-# +11, +11# #2.#(2 #(.2-) +11$ #1.-2', -

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 83 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

total de5euri muni&ipale ne&ole&tat e 7tone: 3antitate total de5euri muni&ipale generate

))+.1 +-

$-.2# 2

)+1.)1 #

)+'.)' #

)+$.'1 1

)+).#2 )+(.(' ( )

7tone: 9ursa: 9istem de Mana"ement 0nte"rat al De'eurilor 4n ;ude.ul Brila3 (%%9#

Indi&atorii de generare a &antitilor de de5euri sunt urmtorii: A?ML Indi&e de generare deeuri muni&ipale @ total 8ude Brila 7%g>lo&,an: Indi&e de generare de5euri muni&ipale @ mediul urban 7%g>lo&,an: Indi&e de generare de5euri muni&ipale @ mediul rural 7%g>lo&,an: tru&tura de5eurilor muni&ipale generate la ni6elul anului +11# n 8udeul Brila este urmtoarea: 3antitate de de5euri anul +11# 7tone: '#.22+ +2),,2 )#$,$- +($,)) +#),)$ +-$,-1 )$(,,, )$$,22 2+),11 +,-,1) 2(',)# 2,#,2$ 2#+,12 '1$,$2 '+,,(# +11) +11+ +112 +11' +11( +11, +11# +-1,-' +2#,#, 2+1,$# 222,-( 2',,,+ 22),)) 2'2,2,

?r. &rt. )

9ip de5eu De5euri mena8ere &ole&tate n ameste& de la populaie

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 84 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

+ 2

De5euri asimilabile din &omer, industrie, instituii &ole&tate n ameste& Deeuri muni&ipale 7mena8ere i asimilabile: &ole&tate sele&ti6 7eA&lusi6

,.,2( +.2$2

deeuri din &onstru&ii 5i demolri: ' De5euri 6oluminoase $ ( De5euri din grdini i par&uri +.,21 , De5euri din piee ).#,' # De5euri stradale )'.,2$ $ De5euri mena8ere generate i ne&ole&tate (1.)(1 9ursa: 9istem de Mana"ement 0nte"rat al De'eurilor 4n ;ude.ul Brila3 (%%9# 3antitile prin&ipalelor fra&ii de de5euri muni&ipale 7mena8ere 5i asimilabile: &ole&tate sele&ti6 sunt urmtoarele: 3antitate de de5euri anul +11# 7tone: ).#1# 1 ,(( 1 +) 1 1

?r. &rt.

9ip fra&ie deeu muni&ipal

) X"rtie 5i &arton + ti&l 2 !lasti& ' 4etale ( Lemn , Biodegradabile # Altele 9ursa: 9istem de Mana"ement 0nte"rat al De'eurilor 4n ;ude.ul Brila3 (%%9# 3ompoziia de5eurilor este prezentat n tabelul urmtor: ?r. &rt. ) + 2 ' ( , # 9ip fra&ie deeu muni&ipal X"rtie 5i &arton ti&l !lasti& 4etale Lemn Biodegradabile Altele

3ompoziie deeuri la ni6elul anului +11# 7J: #,2, 2,'2 # 2,+ +,+$ ,2,'( )2,+$

3antitile de de5euri muni&ipale 5i asimilabile din &omer, industrie 5i instituii generate n 8udeul <alai n perioada +11)-+11, A?ML 3antitate +11) +11+ +112 +11' +11( +11, 2,-.'-1 222.)'+ 2+,.1,' +#'.$'- +(1.$(1 +,-.##1

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 85 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

total deeuri muni&ipale &ole&tate 7tone: Din &are: &antitate de5euri mena8ere &ole&tate n ameste& de la populaie 7tone: 9ursa: Plan ;ude.ean de <estionare a De'eurilor = -ude.ul <ala.i3 (%%9 Indi&atorii de generare a &antitilor de de5euri sunt urmtorii: A?ML Indi&e de generare de5euri muni&ipale @ total 8ude <alai 7%g>lo&,an: 9ursa: Plan ;ude.ean de <estionare a De'eurilor = -ude.ul <ala.i3 (%%9 Indi&ele de generare a de5eurilor muni&ipale la ni6elul anului +11( a fost de '1' %g>lo&>an, fiind mai mare de&"t media la ni6el naional, estimat la 2,' %g>lo&,an. tru&tura de5eurilor muni&ipale generate la ni6elul anului +11( n 8udeul <alai este urmtoarea: ?r. &rt. ) + 2 9ip de5eu De5euri mena8ere &ole&tate n ameste& de la populaie De5euri asimilabile din &omer, industrie, instituii &ole&tate n ameste& De5euri muni&ipale 7mena8ere 5i asimilabile: &ole&tate sele&ti6 7eA&lusi6
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 86 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

+(1.1,- ++1.,$$ +)2.(,1 )#-.(2$ ),'.2'1 )(-.$#1

+11) (#'

+11+ (2+

+112 (+2

+11' ''+

+11( '1'

+11, '2#

3antitate de de5euri anul +11( 7tone: ),'.2'1 ,).1,1 $(1

1. STRUCTURA TERITORIULUI

de5euri din &onstru&ii 5i demolri: ' De5euri 6oluminoase 1 ( De5euri din grdini 5i par&uri )'1 , De5euri din piee +.()1 # De5euri stradale +).)(1 $ De5euri mena8ere generate 5i ne&ole&tate $11 9;9AL deeuri muni&ipale +(1.$(1 9ursa: Plan ;ude.ean de <estionare a De'eurilor = -ude.ul <ala.i3 (%%9 3antitile prin&ipalelor fra&ii de de5euri muni&ipale 7mena8ere 5i asimilabile: sunt urmtoarele: ?r. &rt. 9ip fra&ie de5eu muni&ipal 3antitate de de5euri anul +11( 7tone: +'.$,)+.221 +1.#$),) )2.+1$,2 $.'1#,' -(.1+# )2.-$2,$ 2#.,2$,$

) X"rtie 5i &arton + 9eAtile 2 ti&l ' !lasti& ( 4etale , Biodegradabile # De5euri inerte $ Altele 9ursa: Plan ;ude.ean de <estionare a De'eurilor = -ude.ul <ala.i3 (%%9 3ompoziia de5eurilor este prezentat n tabelul urmtor:

ni6elul anului +11( 7J: ) X"rtie 5i &arton )1,-+ 9eAtile (,'( 2 ti&l (,$' ' !lasti& -,)( 4etale 2,#+ , Biodegradabile '+ # De5euri inerte ,,)$ $ Altele ),,,' 9ursa: Plan ;ude.ean de <estionare a De'eurilor = -ude.ul <ala.i3 (%%9

?r. &rt.

9ip fra&ie de5eu muni&ipal

3ompoziie de5euri la

1.5.5.5. COLECTAREA 9I TRANSPORTUL DE9EURILOR 4uni&ipiul Brila este deser6it de trei operatori de ser6i&ii de salubritate: 3A9A =L, 3 I3; A 5i 3 =I= I3;L;<I3 I=DI3I =L Brila. Hn &artierele de blo&uri s-au amplasat pun&te de &ole&tare unde au fost amplasate &ontainere spe&iale pentru de5euri de *"rtie, mase plasiti&e 5i sti&l. 3 B=AI-

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 87 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

De5i de5eurile sunt separate la surs n anumite zone din muni&ipiul Brila, &ole&tarea n muni&ipiul Brila 5i n mpre8urimi nu se fa&e sele&ti6. 3ole&tarea de5eurilor 6alorifi&abile de tip *"rtie, metal, mase plasti&e n 6ederea re&i&lrii se realizeaz prin pun&te spe&iale de &ole&tare autorizate. 3ole&tarea de5eurilor din mediul rural se realizeaz defi&itar. Hn anul +11( a&operirea &u ser6i&ii de salubritate a fost apre&iat la &&a. +,#) J. Ointele stabilite pentru ma8orarea ariei de a&operire &u ser6i&ii de salubritate la $1 J n anul +11- nu au fost atinse. <radul de a&operire &u ser6i&ii de salubritate n 8udeul Brila se prezint astfel: Zona studiat 9otal 8udeul <rad de a&operire &u ser6i&ii de salubritate 7J: +11' +11( +11, +11# +11$ ,$,$( 2-,+2 '$,2) '1,,' -

Brila 4ediul urban -( #,,#',)' ,+,2# ,',)' 4ediul rural +,' +,)# 1,)( 1,), 1,1' 9ursa: 9istem de Mana"ement 0nte"rat al De'eurilor 4n ;ude.ul Brila3 (%%9#

<radul de a&operire &u ser6i&ii de salubritate a s&zut &ontinuu n ultimii ani, at"t n mediul urban, &"t 5i n &el rural. 3ole&tarea de5eurilor mena8ere de &tre &ei trei operatori de ser6i&ii de salubritate din zona muni&ipiului Brila s-a realizat n anul +11$ &u urmtoarele e&*ipamente de &ole&tare 5i transport:

?umr e&*ipamente pe operator de ser6i&ii de I&*ipamentul de &ole&tare 5i transport


2

salubritate 7bu&: 3 I3; A 3 B=AI3A9A =L 3 =I= I3;L;<I3

I=DI3I =L !ubele )+1 dm ,2 ).-+1 2' Iuro-pubele +'1 dm2 )+1 2.'(1 +-+ 2 Iuro-&ontainere ),) m ,+ )()-$ Autogunoiere )1 )) Autotransportoare ) ) + 9ra&toare &u remor& ( ) 9ursa: 9istem de Mana"ement 0nte"rat al De'eurilor 4n ;ude.ul Brila3 (%%9
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 88 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

4uni&ipiul <alai este deser6it de doi operatori de ser6i&ii de salubritate:

er6i&iul

!ubli& I&osal <alai, &are asigur &ole&tarea pentru &&a. #1 J din &antitatea total de de5euri 5i 3 =I= I3;L;<I3 I=DI3I =L <alai, &are &ole&teaz &&a. 21 J din &antitatea total de de5euri. <radul de a&operire &u ser6i&ii de salubritate n 8udeul <alai se prezint astfel: <rad de a&operire &u ser6i&ii de salubritate 7J: +11) +11+ +112 +11' +11( +11, (-,($ (#,++ (,,1( (',$( (',#1 (,,(1 --,+$ 1,2'

Zona studiat 9otal 8udeul

<alai 4ediul urban )11 )11 -#,(# -(,#+ -(,-' 4ediul rural 1 1 1,-' 1,-' 1,2' 9ursa: Plan ;ude.ean de <estionare a De'eurilor = -ude.ul <ala.i3 (%%9

Dotarea agentilor de salubrizare &u e&*ipamente pentru &ole&tarea 5i transportul de5eurilor mena8ere la ni6elul anului +11, a fost urmtoarea:

?umr e&*ipamente pe operator de ser6i&ii de I&*ipamentul de &ole&tare 5i transport


2

salubritate 7bu&: 3 =I= I3;L;<I3 er6i&iul !ubli&

I=DI3I =L <alai I&osal <alai !ubele )+1 dm (# -11 Iuro-pubele +'1 dm2 +2$ --+ 2 Iuro-&ontainere ),) m 221 '2+ 2 3ontainer ' m 22 222 Autogunoiere , )Autotransportoare ' ' 9ra&toare &u remor& ) ' 9ursa: Plan ;ude.ean de <estionare a De'eurilor = -ude.ul <ala.i3 (%%9 La ni6elul anului +11, operatorul de salubritate 3 =I= I3;L;<I3 I=DI3I =L <alai dispunea de o dotare relati6 redus pentru &ole&tarea sele&ti6 a de5eurilor, dup &um urmeaz: Iuro-&ontainer ),) m2 pentru &ole&tare *"rtie-&arton @ ) bu&.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 89 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

3ontainer 1,' m2 pentru &ole&tare plasti& @ )) bu&.

Hn 8ude5ul <alai nu eAist staii de transfer pentru de5eurile muni&ipale n fun&iune. Hn 8udeul 9ul&ea, pentru zona aferent prezentului !A9Z !eriurban Brila, operatorul de ser6i&ii de salubritate este er6i&iul !ubli& de <ospodrie &omunal al 3onsiliului Lo&al 4&in. Hn anul +11# 3L 4&in a a&*iziionat &ontainere pentru &ole&tarea sele&ti6 a deeurilor de tip *"rtie 5i !I9. A&estea au fost amplasate n zona blo&urilor de lo&uine. ituaia &ole&trii sele&ti6e a de5eurilor din ora5ul 4&in la ni6elul anului +11$ este prezentat n tabelul urmtor: Lo&ali tate Fra&ii de de5euri &ole&tate sele&ti6 X"rtie>&arton !I9 !lasti& ))11 ))11 ?umr lo&uitori arondai ?umr &ontainere pe tip de de5eu 5i tipul &ontainerului 2 A ),) m& 2 A ),) m& (,$ 3antitatea &ole&tat 7tone: 3antitatea 6alorifi&at 7tone:

4a&in

La ni6elul anului +11$ n 8udeul 9ul&ea nu se realiz o &ole&tare separat a de5eurilor organi&e din de5eurile muni&ipale generate, ponderea &ea mai mare n material biodegradabil fiind deinut de &antitile de de5euri &ole&tate n mediul rural. !entru ora5ul 4&in eAst un F &u termen de implementare +11--+1)1 &are

&uprinde 5i &omune partenere 5i &are 6izeaz LHmbuntirea sistemului de gestionare a de5eurilor mena8ere din ora5ul 4&in 5i &omunele partenere din 8udeul 9ul&eaL. A&esta a fost aprobat n +11$ este finanat din fonduri !*are +11(0 6aloarea lui este de --2+#, euro, &u termen de fun&ionare mai +1)1. In6estiia 6a deser6i oraul 4&in 5i &omunele I.3. Brtianu, Bi8ila, mbuntit &ole&tarea 7autogunoiere:. 7pubele 5i &ontainere m"rdan, 3ar&aliu. !roie&tul a noi: 5i transportul de5eurilor

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 90 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

1.5.5.=. TRATAREA 9I 7ALORIFICAREA DE9EURILOR MUNICIPALE 1.5.5.=.1. S+r"area de?eur(l+r 'u$(1(pale Hn prezent, n zona studiat nu se realizeaz sortarea de5eurilor muni&ipale. 1.5.5.=.0. Re1(1larea de?eur(l+r 'u$(1(pale =e&i&larea de5eurilor muni&ipale n zona muni&ipiului Brila se realizeaz n spe&ial pentru *"rtie, mase plasti&e 5i metale 5i n mai mi& msur pentru &au&iu&uri 5i a&umulatori. La ni6elul 8udeului Brila eAist doi operatori pri6ai &are au realizat re&i&larea de5eurilor de tip *"rtie-&arton 5i !I9. ;peratorul 3 3ILXA=9 D;?A=I =L a realizat re&i&larea de5eurilor de *"rtie-

&arton, a6"nd o &apa&itate de +11 tone>zi. Hn&ep"nd &u 1).1).+11- agentul e&onomi& 5i-a n&etat a&ti6itatea. ;peratorul 3 A?D9;4I =L a realizat re&i&larea de5eurilor tip !I9, &u o

&apa&itate de )$1 tone>lun. 3antitile de de5euri &ole&tate 5i 6alorifi&ate n 8udeul Brila au fost urmtoarele: T(p de?eu X"rtie 5i &arton !I9 (,(,,# (,(,,# ,(',$) ,(',$) ,)$,1+ ,)$,1+ !lasti& )1$,# )1$,# ti&l $,,+ $,,+ 9;9AL +.+'2,,# +.+'2,,# +.2,),$) +.2,),$) +.,-(,-1 +.,-(,-1 9ursa: 9istem de Mana"ement 0nte"rat al De'eurilor 4n ;ude.ul Brila3 (%%9 Hn 8udeul <alai se realizeaz re&i&larea n spe&ial a de5eurilor de *"rtie-&arton, plasti&e 5i metali&e. Agenii e&onomi&i, tipul de de5eu prelu&rat 5i &apa&itatea instalaiilor de prelu&rare sunt prezentate n tabelul urmtor: ?r. &rt. Agentul e&onomi& 9ip deeu &ole&tat>prelu&rat 3apa&itate instalaii prelu&rare 022= Ca$"("a"e Ca$"("a"e 1+le1"a" C"+$eD ).,#$ 4al+r(%(1a" C"+$eD ).,#$ 022> Ca$"("a"e Ca$"("a"e 1+le1"a" C"+$eD )..#1# 4al+r(%(1a" C"+$eD )..#1# 022B Ca$"("a"e Ca$"("a"e 1+le1"a" C"+$eD ).$$+,-$ 4al+r(%(1a" C"+$eD ).$$+,-$

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 91 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

3 9A?<; &raps =e&`&ling 3ompan` =L <alai

De5euri *"rtie-&arton De5euri mase plasti&e

$11 tone>an ).111 tone>an na6ete !D30 )11 tone>an folie

De5euri metali&e, + 2 ' ( , # DIII, a&umulatori De5euri *"rtie-&arton De5euri metali&e 3 9A 9A=;4 =e&`&ling De5euri metali&e 3 I=I3AD =L <alai 3ompan` =L <alai 3 ?IDADA BM9?A=M ?3 73om. m"rdan: 3 DA?MBI =e&`&ling <alai 3 I3;9A 9I =L <alai 3 =I4A9 A <alai De5euri metali&e De5euri teAtile De5euri mase plasti&e 7!I9: De5euri *"rtie-&arton De5euri mase plasti&e 7!I9: De5euri metali&e, DIII, a&umulatori, $ 3 I= A? I4!IE =L 3 LI<I LA9 =L an6elope De5euri mase plasti&e De5euri mase plasti&e De5euri *"rtie-&arton De5euri metali&e,

(1.111 tone>an )11.111 tone>an )+.(11 tone>an +11 tone>lun 21 tone>lun

an6elope 9ursa: Plan ;ude.ean de <estionare a De'eurilor = -ude.ul <ala.i3 (%%9 1.5.5.=.8. C+'p+s"area de?eur(l+r -(+de#rada-(le

Hn 8udeul Brila, n zona in&lus n prezentul !A9Z nu se realizeaz &ompostarea de5eurilor biodegradabile. Hn 8udeul <alai sunt n derulare mai multe proie&te &are pre6d &onstruirea unor staii de &ompostare. L+1al(*area T(p ($s"ala&(e3a1"(4("a"e T(p de?eur( #es"(+$a"e Par"e$er pu-l(1

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 92 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

4anagement integrat al de5eurilor urbane solide n muni&ipiul <alai 5i mpre8urimi <alati 4sura I !A +112 =;), ! !I 1+# 3omponenta B) pre6ede &onstruirea unei staii de &ompostare a fra&iei 6erzi De5euri muni&ipale 3onsiliul lo&al <alai

Budeul deine 2 noi uniti de &ompostare pentru de5eurile 6erzi 76egetale:, dintre &are una n muni&ipiul <alai, &are realizeaz &ompostarea a )+111 t>an de5eu 6egetal. !entru de5eurile biodegradabile, n 8udeul 9ul&ea, nu eAist staie de &ompost prin &are s se pro&eseze de5eurile &ole&tate 5i apoi s se realizeze o 6alorifi&are a &ompostului obinut. tudiul pri6ind gestionarea de5eurilor n 8udeul 9ul&ea, a s&os in e6iden

oportunitatea &a pro&esul de &ompostare sa fie organizat : n propriile gospodrii0 la ni6elul &omunitii0 n &adrul staiilor de transfer0 ntr-un &entru zonal.

3ompostarea n propriile gospodrii se poate organiza n &azul generrii &antitilor mi&i si foarte mi&i de de5euri biodegradabile, prin a&*iziionarea unor e&*ipamente foarte simple 5i ne&ostisitoare. =ezultatul &ompostrii 6a fi folosit la fertilizarea terenurilor din propria gradin.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 93 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

1.5.5.=.:. Tra"area 'e1a$+!-(+l+#(1 Hn prezent, n zona studiat nu se realizeaz tratarea me&ano-biologi& a de eurilor muni&ipale. 1.5.5.=.5. Tra"area "er'(1 Hn prezent nu se realizeaz tratarea termi& a deseurilor muni&ipale.

1.5.5.>. ELIMINAREA DE9EURILOR Zona muni&ipiului Brila 5i lo&alitile rurale din zona n6e&inat sunt deser6ite de depozitul de de5euri de la 4u&*ea. Depozitul de la 4u&*ea are o &apa&itate &are se &onsider sufi&ient pentru a&operirea ntregii &antiti de de5euri din zona deser6it p"n la ni6elul anului +1)$. Depozitul de la 4u&*ea este un depozit &onform, este n fun&iune din anul +11+ 5i prezint urmtoarele &ara&teristi&i: suprafa total proie&tat pentru ' &elule: )$,1$ *a suprafaa primei &elule 7n fun&iune:: 2,) *a &apa&itatea total 7pentru toate &ele ' &elule:: ).,,$.$11 m& &apa&itatea primei &elule: '2'.111 m& 6olum nmagazinat: 2+(.(11 m& 7la sf"r5itul anului +11$:

Depozitul de la 4u&*ea este deser6it de operatorul 3 9=A3;? =L. Hn 8udeul Brila sunt )'+ depozitele de de5euri n mediul rural, &u termen de sistare a a&ti6itii n anul +11-. Hn tabelul urmtor sunt prezentate depozitele rurale de de5euri din 8udeul Brila aferente zonei studiate n prezentul !A9Z 5i &are au a6ut termen de sistare a a&ti6itii n anul +11-:

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 94 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 95 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Nr. 1r". ). +. 2. '. (. ,. #. $. -. )1. )). )+. )2. )'. )(. ),. )#. )$. )-. +1. +). ++. +2. +'. +(. +,. +#. +$. +-. 21. 2). 2+. 22. 2'. 2(.

U$("a"e ad'($(s"ra"(4 de -a* 3om. 3*is&ani 3om. Fre&ei Nu'e a'plasa'e$" 3*is&ani La&u rat Drstura Fre&ei Agaua 9it&o6 toiene5ti 3istia <ropeni 4ra5u Bndoiu 4gureni !lopi O&u =omanu ;an&ea ili5tea 3otu Lung 4rt&e5ti 4u&*ea Dame5u 9i&*ile5ti Albina 9raian 3ldru5a ilistraru Mrleas&a 9udor Dladimires&u 3omneas&a &oraru De&*i Mnirea Dalea 3"nepii Ddeni Baldo6ine5ti !ietroiu

Supra%a&a C@aD ( + ) + ) 1,, 1,( 1,' 2,( ) ) ) ) ) ) ) ) 1,( 1,$ 1,( 1,' ) 1,+( ( 1,( ) 1,( ) ) ) ) ) +,( 1,# 1,(

A$ul A$1@(der((

<ropeni 4ra5u

=omanu ili5tea

9i&*ile5ti 9raian

9udor Dladimires&u

+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11$ +11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11+11-

Mnirea Ddeni

Hn zona aferent 8udeului <alai eAist un depozit de de5euri n zona 9irig*ina, pe teritoriul administrati6 al muni&ipiului <alai, &u a&&es din D? +B. uprafaa depozitului este de 2,.-1),( *a. ;peratorul depozitului este er6i&iul !ubli& I&osal <alai.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 96 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Depozitul de de5euri de la 9irig*ina nu este un depozit &onform, a6"nd termen de sistare a depozitrii anul +1)'. 3apa&itatea proie&tat a depozitului este de ( mil. m 2. Hn zona de studiu, pentru teritoriul aflat n 8udeul 9ul&ea eAist depozitul muni&ipal ne&onform de la 4&in, &are este pre6zut a fi n&*is n anul +1),. Depozitul de la 4&in are autorizaie de mediu 7nr. #2,$>+11,:, &u &ondiii n 6ederea n&*iderii, &are pre6d monitorizarea apei subterane 5i a solului, pre&um 5i mpre8muirea depozitului. I6oluia &antitilor 7t>an: de de5euri depozitate pe depozitul ne&onform 4&in: +11) Depozit ora5 4&in ursa: !B<D 9ul&ea @ +11#, =aport pri6ind tarea Fa&torilor de 4ediu 9ul&ea +11$ Hn mediul rural din 8udeul 9ul&ea satele au depozite ne&onforme situate n zonele limitrofe drumurilor publi&e. De5eurile depuse pe a&este suprafee sunt de tip animalier, biodegradabile 5i n &antiti reduse ambala8e, *"rtie , sti&l, plasti&, metale. 3onform X< nr. 2'->+11( ele trebuies& n&*ise p"n n iulie +11-. Hn zona de analiz aferent 8udeului 9ul&ea nu sunt depozite de de5euri de produ&ie din &ategoria industriale. )1')1 +11+ )1('( +112 )1$1( +11' $($ +11( 2--1 +11$ -2+)

1.5.5.B. DE9EURI MUNICIPALE PERICULOASE Hn 8udeul Brila de5eurile peri&uloase nu sunt &ole&tate separat, ele fiind ameste&ate &u de5eurile mena8ere 5i de5eurile asimilabile de5eurilor mena8ere. 3antitatea de de5euri peri&uloase pro6enite din gospodriile populaiei 5i de la agenii e&onomi&i mi&i s-a estimat a fi de &&a. -,,,-- tone n anul +11(. A&este de5euri au fost eliminate pe platformele de depozitare a de5eurilor muni&ipale. 3ele mai nt"nite de5euri muni&ipale peri&uloase 7&f. X< $(,>+11+: sunt: sol6eni, a&izi, al&ali, foto&*imi&e, pesti&ide, tuburi fluores&ente 5i alte tipuri de de5euri &are &onin mer&ur, e&*ipamente s&oase din fun&iune 5i &are &onin &lorofluor&arburi, uleiuri 5i grsimi, 6opseluri, &erneluri, adezi6i 5i r5ini &are &onin substane peri&uloase, detergeni &are &onin substane peri&uloase, medi&amente &itotoAi&e 5i
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 97 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

&itostati&e, baterii 5i a&umulatori, e&*ipamente ele&tri&e 5i ele&troni&e s&oase din fun&iune 5i &are &onin &omponente peri&uloase 5i lemn &u &oninut de substane peri&uloase. !e baza indi&atorilor statisti&i de generare din alte ri europene se &onsider o &antitate de deseuri peri&uloase din de5eurile muni&ipale de &&a. +,( %g>persoan>an n mediul urban 5i ),( %g>persoan>an n mediul rural. !rin urmare, la ni6elul zonei studiate n prezentul !A9Z se apre&iaz urmtoarele &antiti de de5euri peri&uloase eliminate la depozitele de de5euri muni&ipale: Hn 8ude5ul Brila nu se realizeaz tratarea de5eurilor peri&uloase, neeAist"nd instalaii spe&ifi&e de tratare.

1.5.5.F. DE9EURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE 9I ELECTRONICE CDEEED La ni6elul muni&ipiului Brila au fost stabilite dou lo&aii pentru &ole&tarea e&*ipamentelor ele&tri&e 5i ele&troni&e pro6enite din deeuri. 3antitatea de de5euri de e&*ipamente ele&tri&e 5i ele&troni&e &ole&tat n anul +11# a fost de , tone. Distribuia pe tipuri de DIII 5i &antitile aferente sunt prezentate n tabelul urmtor: Ca"e#+r(e DEEE de Ca$"("a"e 1+le1"a" "+$e 2,, )u1. +(1

I&*ipamente informati&e 5i de tele&omuni&aii Aparate de uz &asni& de mari dimensiuni I&*ipamente de larg &onsum

),+(

,1

),+

,1

Hn 8udeul Brila nu eAist instalaii pentru tratarea DIII.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 98 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

4uni&ipiul <alai are un pun&t 8udeean de &ole&tare a DIII &u o suprafa de )1.2,2 m+ &u ' *ale de depozitare 5i platforme betonate, administrat de 3 9A?<; 3=A! =I3b3LI?< 3;4!A?b =L. Hn muni&ipiul <alai sunt autorizate mai multe pun&te de &ole&tare a DIII n&adrate &a pun&te de &ole&tare n ora5e &u peste )11.111 lo&uitori. A&estea sunt operate de 3 9A?<; 3=A! =I3b3LI?< 3;4!A?b =L, 3 =I4A9 A, 3 I3; AL !=I 9 A, 3 =I= I3;L;<I3 I=DI3I =L <alai. La ni6elul 8udeului <alai nu eAist instalaii pentru tratarea DIII. 3antitile de DIII &ole&tate n anii +11,-+11# sunt prezentate n tabelul urmtor: Anul Budeul <alai 3antiti de DIII &ole&tate 7tone: +11, +11# $,+2 )1,(',

3antiti de DIII &ole&tate n &ampanii n arealul aferent 8udeului 9ul&ea, n anul +11$ !rimria din zona urban 4&in 3antiti &ole&tate !rimria din zona rural 3antiti &ole&tate DIII 7%g: 2111 DIII 7%g: )+(1 Bi8ila

1.5.5.12. DE9EURI GENERATE DE ACTI7IT;I MEDICALE

pitalul ;r5enes& 4&in are organizat sistemul de &ole&tare al de5eurilor n mod sele&ti6, pe tipuri de de5euri, n ambala8e 5i re&ipiente spe&iale respe&t"nd &odurile de &ulori ale ambala8elor &onform legislaiei n 6igoare. Depozitarea temporar a de5eurilor spitali&e5ti se realizeaz fun&ie de de5eurile &ole&tate la lo&ul de produ&ere, pe o durat &"t mai s&urt 5i ntr-un spaiu separat asigur"ndu-se &ondiiile de igien, dezinfe&ie, 6entilaie 5i siguran. 9ransportul de5eurilor spitali&e5ti se fa&e n in&inta unitilor pe un &ir&uit separat de &el al pa&ienilor 5i 6izitatorilor folosind &ru&ioare spe&iale sau &ontainere mobile &are se igienizeaz dup fie&are utilizare n lo&ul unde sunt des&r&ate. De5eurile spitali&e5ti &ole&tate sunt in&inerate pe baz de &ontra&t prestri ser6i&ii de &tre 3 !=;D I4!;=9 3D3 Alt"n 9epe.
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 99 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Hn &onformitate &u msurile pre6zute pentru implementarea Dire&ti6ei +111>#,>3I pri6ind in&inerarea, insatalaiile ne&onforme de tratare termi& a de5eurilor spitali&e5ti peri&uloase la ni6elul 8udeului 9ul&ea, n anul +11$, a n&etat a&ti6itatea de in&inerare a de5eurilor medi&ale pentru pitalul or5enes& 4a&in 7a6iz nr. )$>)(.)+.+11$ pentru n&etarea a&ti6itii de in&inerare: 5i s-a finalizat n&*iderea instalaiei ne&onforme de tratare termi& a de5eurilor &onform aneAa - din X< +,$>+11(.

1.5.5.11. NMOLURI PRO7ENITE DE LA EPURAREA APELOR U.ATE 4uni&ipiul Brila nu dispune de staie de epurare a apelor uzate or5ene5ti, astfel n&"t nu eAist &antiti de nmoluri generate. Hn prezent se afl n &onstru&ie o staie de epurare a apelor uzate or5ene5ti n muni&ipiul Brila n &adrul proie&tului I !A nr. +111>=;>),>!>!I>1)1. 3antitatea de nmol &are se estimeaz dup finalizarea in6estiiei este de &&a. 2+ m&>zi. La ni6elul anului +11( au fost generate urmtoarele &antiti de nmoluri pro6enite de la staiile de epurare a apelor uzate industriale:

Ca$"("a"e S"a&(a de epurare $ '+l #e$era" 7t>an: 3 9ermoele&tri&a 1,, A 3 4areA A Braila 3 4el%art =LBraila 3 3ompleAul de por&i Brila !eniten&iarul Brila 3 3el*art Donaris A 3 Degetal (1 )1 )$11 -1 +-(.( $111 Des*idratare ameste& &u 6ar - eliminare depozit Dalorifi&are teren agri&ol Iliminat depozit de5euri Des*idratare 5i eliminare pe terenuri agri&ole Depozit de5euri Depozit de5euri Iliminat depozit de5euri M+d de 4al+r(%(1are3el('($are

S+1(e"a"ea pr($ 1are s!a % 1u" el('($area34al+r(%(1ar ea .3. 9ermoele&tri&a 3 4areA A 3 4el%art =L 3 3ompleAul de por&i Brila !eniten&iarul Brila 3 3el*art Donaris A 3 Degetal 9rading

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 100 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

9rading A A oroli 3ola 3 <lubedeA A

21

Iliminat teren agri&ol Dalorifi&at &a fura8 pentru animale

A A oroli 3ola 3 <lubedeA A

9ursa: APM Brila (%%, 4uni&ipiul <alai nu dispune de staie de epurare a apelor uzate or5ene5ti 5i prin urmare nu genereaz nmoluri. Hn 8udeele Brila, <alai 5i 9ul&ea nu eAist instalaii de tratare>6alorifi&are>eliminare a nmolurilor pro6enite de la staiile de epurare.

1.5.5.10. 7EHICULE SCOASE DIN U. C7SUD

Hn 8udeul Brila la ni6elul anului +11, eAista un singur agent e&onomi& autorizat pentru &ole&tarea 5i dezmembrarea 6e*i&ulelor s&oase din uz. Agentul e&onomi& este 3 4I;=IOA =L din mubni&ipiul Brila. Hn anul +11( au fost &ole&tate 5i dezmembrate un numr de ),2 6e*i&ule, iar n anul +11, un numr de +1- 6e*i&ule. !rin&ipalul de5eu 6alorifi&at a fost &el metali&. La ni6el regional n anul +11$ a fost des&*is o instalaie &u s*redder pentru tratarea D M n muni&ipiul <alai, aparin"nd Drobeta 9urnu e6erin. Hn 8udeul <alai au fost &ole&tate 2-- D M n anul +11(, din &are au fost tratate doar )--. Hn anul +11, au fost &ole&tate ,(' D M, iar +#1 dintre a&estea au fost tratate. Hn 8udeul <alai nu eAist instalaii pentru 6alorifi&area de5eurilor pro6enite din dezmembrarea D M. 3 =I4A9 3X;L9Z A 4e*edinti, din

1.5.5.18.

CALITATEA

SOLULUI

CA

SUPORT

PENTRU

DEPO.ITAREA

DE9EURILOR

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 101 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Impa&tul depozitelor de de5euri mena8ere asupra solurilor este pus n e6iden prin analiza indi&atorilor prin&ipali pentru poluarea solurilor: pX-ul, &oninutul total de sruri 739 :, &arbonul organi& 5i metalele grele.

3onform K=aportului tarea mediului Brila +11-L solul aflat sub influena depozitului e&ologi& 9ra&on 74u&*ea, &omuna indi&atorii de mai sus: &on&entraiile medii anuale ale 39 pre&edeni n s&dere. -ului 7&oninutul total de sruri: nu au ilitea: prezint urmtoarele 6alori pentru

dep5it 6aloarea limitei impuse n zona 9ra&on, a&estea fiind fa de anii emnifi&ati6e dep5iri &omparati6 &u anii &u anii pre&edeni, au fost semnalate n zona platformei industriale 3*is&ani.

152 122 52 2 CTSS Tra1+$ CTSS *+$a ($d. C@(s1a$( 022F 022> 0225

0225 022= 022> 022B 022F

6alorile medii ale pX au situat solurile n domeniul slab al&alin

B >G5 > =G5 pH Tra1+$ pH *+$a ($d. C@(s1a$( 0225 022> 022F

0225 022= 022> 022B 022F

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 102 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

6alorile medii anuale situeaz solul din pun&t de 6edere al &oninutului de substan organi& 73org. J: n limitele unui sol nepoluat n ma8oritatea zonelor monitorizate.

8 0 1 2 C+r#Tra1+$ 0225 C+r# *+$a ($d. C@(s1a$( 022>

0225 022F 022= 022> 022B 022F

- determinrile metalelor grele indi&a faptul &a &on&entraiile medii anuale pentru anul +11- nu dep5es& 6alorile limit din ;rdinul #(,>-#.

122 52 2 *($1Tra1+$ *($1 *+$a ($d. C@(s1a$( CMA 022F 022F

4onitorizarea apelor subterane, prin patru fora8e situate n amonte 5i a6al de depozitul e&ologi& 9ra&on 74u&*ea: pe linia predominant de s&urgere a apelor freati&e, indi& n&adrarea n 6alorile limit, &onform X< (2>+11- pentru aprobarea !lanului naional de prote&ie a apelor subterane mpotri6a polurii 5i deteriorrii. Hn &on&luzie, apele subterane din 6e&intatea depozitului 9ra&on 74u&*ea: nu sunt poluate.

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 103 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Hn baza in6entarierii siturilor potenial &ontaminate din 8udeul Brila realizat n anul +11, a fost identifi&at depozitul de de5euri industriale prezentat n tabelul urmtor:

?ume agent e&onomi& responsabil SC CELHART DONARIS SA

9ipul a&ti6itii generatoare Depozitare de5euri industriale

uprafaa &ontaminat 7*a: 2',$ din &are )(,( sunt o&upate de de5euri

9ip agent poluant lam de la &austizar e

tarea a&tual Depozitare n&ep"nd X< 2'->+11(. sistat din

2).)+.+11-, n baza

In6entarul siturilor &ontaminate 5i potenial &ontaminate la ni6elul 8udeului <alai este redat n tabelul urmtor 7A!4 <alai +11-::
Nu'ele pr+pr(e"ar ulu(3 ad'($(s"r Nr. Cr. a"+rulu(3d e"($a"+rul u( s("ulu( 1+$"a'($ a" 1 + 2 ' ( a&ti6itati &omer&iale ). si +#ser6i&ii Dep+*(" in&lusi6 depozitari mun. deseuri proprietate in ind. petroliera de pr+duse pe"r+l(ere Gala"(> 3 !I9=;4 A4embru ;4D <rup <alati, str. Basarabiei nr. ,+ pri6ata , pierderi a&&idental e din rezer6oare si &ondu&te # *idro&arbu ri: 9!X, Ailen, benzen $ )-21-)-'1 +,( *asuprafata totala a sitului, ) *a-zona &ontamina ta &u produs liber sau !I )1 3ontamina re &onfirmata &f B4 II: aproA.) *a. ol: depasiri ale PI la THP si la -e$*e$ s( H(le$ depasiri ale PA la THP si la e"(l-e$*e$ Apa subterana: - ) proba &u depasiri ale limitei olandeze L+1al(*ar ea s("ulu( 1+$"a'($ a" T(pul de pr+pr(e"a" e asupra "ere$ulu( T(pul a1"(4("a"(( p+lua"+ar e Na"ura surse( de p+luare Na"ura p+lua$"(l+ r Supra%a"a 1+$"a'($ a"a C'pD O-ser4a"((

7ars"a p+luar((

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 104 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI
Nu'ele pr+pr(e"ar ulu(3 ad'($(s"r Nr. Cr. a"+rulu(3d e"($a"+rul u( s("ulu( 1+$"a'($ 1 a" + 2 ' ( , # $ )1 L+1al(*ar ea s("ulu( 1+$"a'($ a" T(pul de pr+pr(e"a" e asupra "ere$ulu( T(pul a1"(4("a"(( p+lua"+ar e Na"ura surse( de p+luare Na"ura p+lua$"(l+ r Supra%a"a 1+$"a'($ a"a C'pD O-ser4a"((

7ars"a p+luar((

PI la e"(l-e$*e$ s( H(le$. NEOPER ATIONAL

&ontamina re do6edita analiti& CPAD &u H(dr+@ald a de deseur( +. 2+ per(1ul+a se3 3 Ar&elor 4ittal A Intra6ilan mun. <alati, partea de D, langa balta 3atusa proprietate pri6ata a&ti6itati industriale, in&lusi6 depozite de deseuri metalurgi& e depozitare deseuri peri&uloas e metale grele *idro*alda -+11) iaz te*nologi& -)-#' 1,' *a V poluare difuza a solului in impre8urim i ris& de poluare pentru balata 3atusa si zonele adia&ente, la &are se adauga si poluarea de &atre &ombinat &ontamina re do6edita in partea de D a Halda de 2. 22 *#ura3 3 Ar&elor 4ittal A mun. <alati, pe platforma &ombinatul ui siderurgi& proprietate pri6ata a&ti6itati industriale, in&lusi6 depozite de deseuri metalurgi& e depozitare deseuri neperi&ulo ase metale grele )-,$ ))1 *a analiti& CPAD a solului &u metale grele 74n: si potentiala a apelor subterane si de suprafata

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 105 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 106 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

!entru zona aferent 8udeului 9ul&ea, din in6entarul terenurilor afe&tate de a&ti6itatea de depozitare a de5eurilor muni&ipale 7&onform =aport pri6ind tarea Fa&torilor de 4ediu 9ul&ea +11$: reiese & depozitul de de5euri muni&ipale din ora5ul 4&in genereaz o suprafaa &ontaminat de +,1 *a, iar substanele poluante sunt &ele rezultate din pro&esul de des&ompunere a de5eurilor.

1.5.5.1:. DISFUNC;IONALIT;I !rin&ipalele disfun&ionaliti ale sistemului de gestiune a de5eurilor din zona studiat n prezentul !A9Z !eriurban Brila sunt: grad redus de deser6ire n zona rural lipsa tratrii de5eurilor biodegradabile, &are sunt depozitate n &omun la depozitele de la 4u&*ea 5i de la 9irig*ina grad s&zut de re&i&lare, n tot 8udeul Brila fiind doar un singur agent e&onomi& &are &ole&teaz de5eurile n 6ederea re&i&lrii infrastru&tura de transport de5euri &uprinde e&*ipamente 6e&*i 5i uzate depozitarea de5eurilor toAi&e 5i peri&uloase pro6enite de la gospodrii la depozitele muni&ipale, fapt &e &ondu&e la in*ibarea pro&esului de des&ompunere n depozitele de de5euri 5i a &elui de tratare a le6igatului nt"rzieri n implementarea proie&telor de gestiune a de5eurilor &u finanri din programe europene grad redus de &ole&tare sele&ti6 pentru de5eurile re&i&labile

I$ rap+r" 1u +-(e1"(4ul #e$eral, Dez6oltarea unui sistem de managementul efi&ient al de5eurilor muni&ipale n mediul urban 5i rural Se pr+pu$ ur' "+arele pr(+r(" &(, Hmbuntirea sistemului de &ole&tare 5i transport al de5eurilor =edu&erea &antitii de de5euri biodegradabile depozitate 3re5terea gradului de tratare 5i 6alorifi&are a de5eurilor
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 107 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Asigurarea unei depozitri a de5eurilor fr ris&uri pentru populaie 5i pentru mediu.

A$eHa! ESTIMAREA CERERII DE MO)ILITATE SI A FLU<URILOR DE CIRCULATIE JUDETUL )RAILA / TRANSPORT RUTIER

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 108 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

1.5.=. A'e$a6 r( @(dr+a'el(+ra"(4e pe$"ru a#r(1ul"ur C(r(#a"((G dese1ar(G 1+'-a"erea er+*(u$(( s+lulu(DL
ing !lena "TA#$U

!entru elaborarea a&estei analize s-au utilizat date pri6ind domeniul Imbunatatirilor Fun&iare din urmatoarele surse:
!

studiile eAistente ale I !IF Bu&uresti 7Institutul de pentru Imbunatatiri Fun&iare:

tudii si !roie&tari

date primite de la Administratia ?ationala a Imbunatatirilor Fun&iare Braila - u&ursala 9eritoriala Arge5-Ialomia- iret in +1)1. legislatia in 6igoare 7X< )($+>+11, - Lista Amena8rilor de mbuntiri fun&iare sau a prilor de amena8ri de mbuntiri fun&iare de&larate de utilitate publi&, &are se administreaz de Administraia ?aional a Hmbuntirilor Fun&iare: Amena8arile *idroameliorati6e pentru agri&ultura 7lu&rrile de mbuntiri fun&iare: au s&opul de a &onser6a 5i ameliora &alitatea terenurilor agri&ole, fiind realizate pentru o perioad ndelungat de timp, &u eforturi finan&iare importante. Ile au rolul de a &ontribui la nlturarea efe&telor negati6e ale fenomenelor &limati&e eAtreme 7alternarea pe o lung perioad de timp a perioadelor de se&et &u &ele de eA&es de umiditate pe a&elea5i terenuri: 5i pentru pre6enirea degradrii terenurilor prin eroziuni ale solurilor. Pr($ a'e$a6 r(le de ($d(#u(reG dese1are!dre$a6 ?( 1+'-a"ere a er+*(u$(( s+lulu(G se redau 1(r1u("ulu( a#r(1+l ('p+r"a$"e supra%e&e de "ere$G e%e1"ul d(re1" %(($d 1re?"erea supra%e&e( ara-(le. !e teritoriul zonei !eriurbane au fost eAe&utate amena8ri de mbuntiri fun&iare pentru irigatii, dese&ari si &ombatere a eroziunii solului. 4a8oritatea sunt de tip &ompleA - irigaii 5i dese&are &are fun&ioneaz simultan sau alternati6 prima6ara, 6ara sau toamna n fun&ie de ne&esitile zonei: de &ombaterea eA&esului de umiditate prin dese&are si a se&etei prin suplimentarea regimului *idri& al solului &u a8utorul irigatiilor. 9rebuie amintit &a 8udetul Brila o&up unul din primele lo&uri din ar n &eea &e pri6e5te suprafaa amena8at &u sisteme de mbuntiri fun&iare 7irigaii 5i dese&ri:. 3onform studiilor Institutului de tudii si !roie&te de Imbunatatiri Fun&iare, suprafaa
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 109 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

total a amena8arilor de irigatii era in anii -1 de 2#-.(#- *a 7peste #-J din suprafata 8udetului: iar &ea a amena8arilor de dese&are era de +(#.-)( *a. 7peste ('J din suprafata 8udetului:. 9eritoriul zonei studiate in&lude o mare parte din amena8arile de imbunatatiri fun&iare de irigatii si dese&ari ale 8udetului Braila si partial din amena8arile de irigatii, dese&ari si &ombaterea eroziunii solului din 8udetele 9ul&ea si <alati. !e teritoriul Zonei !eriurbane Braila au fost identifi&ate urmtoarele tipuri de lu&rri de mbuntiri fun&iare, eAe&utate, n ma8oritate, nainte de )--1. 1.5.=.1. A'e$a6 r( pe$"ru (r(#a&(( Din datele &limati&e ale zonei studiate rezult un defi&it de umiditate important n perioada de 6egetaie a &ulturilor, pentru a &rei &ompensare a aprut ne&esitatea irigrii a&estui teritoriu. Mtilizarea irigaiilor a de6enit indispensabil n &ondiiile &limatului arid 5i se&etos spe&ifi& a&estui teritoriu. =egimul de us&&iune a fost a&&entuat totodat de &re5terea presiunii demografi&e 5i a s&*imbrilor &limati&e. Abaterile de la regimul optim de irigare pot a6ea efe&te negati6e asupra solului. 4odifi&ri nsemnate pot a6ea lo& din &auza &alitii apei de irigare folosite, fiind posibil apariia fenomenelor de salinizare 5i al&alinizare 7n situaia apelor &onin"nd sruri:, sau modifi&area teAturii 7n msura n &are apa &onine alu6iuni n suspensie: Hn prezent utilizarea amena8rilor de irigatii este redus. =edu&erea suprafeelor efe&ti6 irigate reprezint rezultatul unui &umul de fa&tori dintre &are &ei mai importani sunt: s&derea interesului pentru irigatii a mi&ilor produ&tori agri&oli lipsii de mi8loa&e materiale0 reforma fun&iar &are a pul6erizat terenurile agri&ole n mi&i proprieti 5i numeroase par&ele0 &osturile mari pentru irigarea &ulturilor0 reorganizrile instituionale fre&6ente0 &onstituirea &u difi&ultate a aso&iaiilor utilizatorilor de ap 7AMAI: et&. Amena8arile de irigatii din zona periurbana utilizeaza apa pentru irigatii din urmatoarele artere *idrografi&e: Bazinul %idrografic al flu&iului Dunrea 3ea mai importanta artera *idrografi&a a zonei este Dunarea &u o parte insemnata a &elor doua brate prin&ipale: Bratul 4a&in 7Dunarea De&*e: spre Dobrogea si Bratul 3remenea. Flu6iul Dunrea este utilizat pentru sistemele de
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 110 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

irigaii, n s&opul na6igaiei flu6iale 5i maritime, alimentri &u ap pentru populaie, industrie si zoote*nie. Bazinul %idrografic al r'ului Buzu( utilizat n spe&ial pentru irigaii 5i industrie Bazinul %idrografic al r'ului "iret este utilizat pentru irigaii 5i amena8ri pis&i&ole. =iul iret delimiteaza partea de nord a 8udetului Braila de 8udetul <alati, pe o lungime de (1 %m. !e partea dreapta, la Doinesti, primeste &a afluent riul Buzau, &are uda teritoriul 8udetului Braila pe o lungime de )+, %m. In zona de studiu predomin suprafeele agri&ole amena8ate pentru irigaii n sisteme mai mari de )111 de *a. 3onform datelor din tudiile I !IF - Institutului de tudii si !roie&te pentru Imbunatatiri fun&iare @ )--$ inainte de )--1 in zona de studiu au fost eAe&utate lu&rari de irigatii pe urmatoarele suprafete: Amena)ari pentru irigatii din zona aferenta )udetului Braila Aflate integral pe suprafata zonei periurbane
! ! ! ! !

Latinu @ Dadeni @ )+.$)- *a Braila @ Dunare @ iret @ (.2', *a. ?oianu @ Braila - ).+-$ *a. Insula 4are a Brailei @ ,-.#', *a <ropeni @ 3*is&ani @ )1#- *a Aflate partial pe suprafata zonei periurbane 9erasa Brailei @ ($.2$1 *a Amena)ari pentru irigatii din zona aferenta )udetului Tulcea Aflate integral pe suprafata zonei periurbane

4a&in @ Za&lau 7I3 Bratianau: @ ,1#2 *a. 7fun&tionaza si &a sistem de dese&are: Aflate partial pe suprafata zonei periurbane

!e&ineaga @ 9ur&oaia Amena)ari pentru irigatii din zona aferenta )udetului *alati Aflate integral pe suprafata zonei periurbane
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 111 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Barbosi @ ?amoloasa @ 2.)(( *a Aflate partial pe suprafata zonei periurbane 3ampia 3o6urlui 3onform informatiilor oferite de A?IF - u&ursala 9eritoriala A=<IT-IAL;4IOAI=I9- in +1)1 suprafata aferenta 8udetului Braila din zona de studiu amena8ata &u lu&rari de irigatii este de aproAimati6 )'$.111 *a. Fun&tionarea sistemelor si furnizarea de apa este asigurata de &&a +21 statii de pompare de alimentare si>sau de punere sub presiune a &aror repartizare pe sisteme este urmatoarea: D($ 1are Supra%a"a a'e$a6a"a A'e$a6area Latinu Dadeni Braila Dunare iret ?oianu - Braila <ropeni 3*is&ani Insula 4are a Brailei 9erasa Brailei 7partial: T+"al @a )2.--) 2.#$' ).#$2 ).1#,$.-2' ($.2$1 1:>.F51 Supra%a"a u"(l("a"e pu-l. @a $.'-, 2.#$' ).)(2 )+.$+2 ,$.-2' '#.(+) 1:0.>11 de S"a"(( de p+'pare pe$"ru (r(#a"(( Nr. +$ , + )' ))+ ,$ 082

1.5.=.0. A'e$a6r( pe$"ru dese1are olurile &u eA&es de umiditate afe&tate de ni6elul ridi&at al p"nzei freati&e 7) @ + m: ne&esit lu&rri de dese&are. !entru nlturarea efe&telor eA&esului de umiditate s-au amena8at lu&rri de dese&are eAe&utate n ma8oritate nainte de )--1. Hn s&opul ameliorrii pro&esului de srturare a solurilor, n sistemele *idroameliorati6e eAist amena8ri de mbuntiri fun&iare apli&ate n regim &ompleA: irigaii 5i dese&are @ drena8, &are au 5i rolul de splare a solurilor. In zona de studiu predomin suprafeele agri&ole amena8ate pentru dese&are n sisteme mai mari de )111 de *a. 3onform datelor din eAe&utate lu&rari de dese&are pe urmatoarele suprafete: tudiile I !IF - Institutului de tudii si !roie&te pentru Imbunatatiri fun&iare @ )--$ inainte de )--1 udiu au fost

Amena)ari pentru desecare din zona aferenta )udetului Braila Aflate integral pe suprafata zonei periurbane si realizate prin pompare sunt:
!

Latinu @ Dadeni -)(. 2-+ *a.


PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 112 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

! ! ! !

Braila @ Dunare @ iret @ (.2', *a Insula 4are a Brailei @ #1.')) *a ?oianu @ Braila @ ).#(' *a <ropeni @ 3*is&ani @ ).+$2 *a Aflate partial pe suprafata zonei periurbane si realizate prin pompare sunt: 9erasa Brailei -++.(11 *a Amena)ari pentru desecare din zona aferenta )udetului Tulcea Aflate integral pe suprafata zonei periurbane

4a&in @ Za&lau 7I3 Bratianu:- )+.)21 *a. 7fun&tionaza si &a sistem de irigatii: 4a&in @ Iglita @ 3ara&aliu 7+.(+- *a: Aflate partial pe suprafata zonei periurbane 7I3 Bratianu: Za&lau @ Isa&&ea Amena)ari pentru desecare din zona aferenta )udetului *alati Aflate partial pe suprafata zonei periurbane

Independenta @ Branistea @ <alati 7din sistemul 3ampia 3o6urlui: 3onform informatiilor oferite de A?IF - u&ursala 9eritoriala A=<IT-IAL;4IOAI=I9- in +1)1 suprafata aferenta 8udetului Braila din zona de studiu amena8ata &u lu&rari de dese&are este de aproAimati6 )+$.111 *a. Fun&tionarea sistemelor si e6a&uarea apei este asiguarata de &&a #, statii de pompare de e6a&uare- dese&are, &onform sintezei de mai 8os. Supra%a"a a'e$a6a" A'e$a6area Latinu Dadeni Braila Dunare iret ?oianu @ Braila <ropeni 3*is&ani. Insula 4are a Brailei 9erasa Brailei 7partial: TOTAL a )2.1#'.$(' ).#(' )#.)+,-.+') ++.(11 10B.55> Supra%a"a de Nr s"a"(( ( ' + )2 +' +$ >= u"(l("a"e pu-l )2.1#'.$(' ).#(' )#.)+,-.+') ++.(11 10B.55>

).(.,.2. Amena8ari pentru &ombaterea eroziunii solului


PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 113 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Amena8arile pentru &ombaterea eroziunii solului sunt &on&entrate n zona 3"mpiei 3o6urlui 5i partea dobrogean a teritoriului de studiu. 3onform datelor din tudiile I !IF - inainte de )--1 in zona de studiu au fost eAe&utate urmatoarele lu&rari de &ombaterea eroziunii: Amena)ari pentru combaterea eroziunii solului din zona aferenta )udetului Tulcea
!

4a&in @ !e&eneaga @ 9ur&oaia @ )1.1,- *a - aflata integral in zona de studiu in zona 9ul&ea Za&lau - Isa&&ea @ aflata partial pe teritoriul studiat aferent 8udetului 9ul&ea Amena)ari pentru combaterea eroziunii solului din zona aferenta )udetului *alati

3ampia 3o6urlui - aflata partial pe teritoriul studiat aferent 8udetului <alati 1.5.=.:. I$%ras"ru1"ura 1are deser4es"e a'e$a6ar(le de ('-u$a"a"(r( %u$1(are Infrastru&tura pentru imbunatatiri fun&iare 7de irigatii sau dese&are: a zonei studiate se &ompune din urmatoarele tipuri de lu&rari: &onstru&ii *idrote*ni&e de irigaii si dese&ri, &anale de irigaii si dese&ri, staii pompare de pentru irigaii si dese&ri, instalatii *idrome&ani&e 7agregate de pompare, instalatii ele&tri&e, &ondu&te de alimentare si e6a&uare: pentru irigaii si dese&ri. Infrastructura pentru irigatii este &ompusa din:

tatii de pompare de baza re6ersibile @ irigatii si dese&are @ fun&tioneaza alternati6 7irigatii sau dese&are: fun&tie de ne&esitati tatii de pompare de baza si repompare @ =! tatii de pompare de alimentare - !A tatii de punere sub presiune - !! 3anale de adu&tiune - 3A 3anale de distributie - 3D 3anale se&undare @ 3

!=-

! ! ! ! ! !

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 114 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

Infrastructura pentru desecare este &ompusa din:


!

tatii de baza re6ersibile @ irigatii si dese&are alternati6 7irigatii sau dese&are: fun&tie de ne&esitatile zonei tatii de dese&are 7de e6a&uare:- !I sau !D 3anale &ole&toare - 33 3anale de e6a&uare - 3I

=!I fun&tioneaza

! ! !

"ituatia dotarii sistemelor de irigatii si desecari cu infrastructura de pompare Dotarea sistemului LA60N> ?ADEN0 Infrastru&tura sistemului Latinu @ Dadeni &uprinde urmatoarele tipuri de statii de pompare:
! ! ! !

)# tatii de punere sub presiune - !! ( tatii de pompare de baza si repompare - =! , tatii de pompare de alimentare - !A , ) 3!A ' tatii de dese&are 7de e6a&uare:- !I

S"a"(( de p+'pare pe$"ru Supra%a"a (r(#a"(( deser4("a @a. !! --) !! )1-) !! )1-+ =!A Dadeni 7orezarie: 3!A Baldo6inesti 7orezarie: !! 2 Baldo6inesti =!A Baldo6inesti 7orezarie: !! )) Baldo6inesti !! )+ !A ilistea 7orezarie: !! '-) =!A Latinu 7orezarie: !! ) Latinu !! '-+ !! (-) !! (-+ !A Latinu 7orezarie: !! +-) !! $ !! #-) 2(' '2' ,+1 2(1 $2' ).111 ,-) ''' ''(11 )$) ).)2+ ).111 '2, '$, $1, ,1 )$, )(( 2+'

D($ 1are Supra%e"e @a 2(' 1 1 1 $2' ).111 ,-) 1 1 (11 )$) ).)2+ 1 1 1 1 ,1 1 )(( 2+'

de Supra%e"e @a 1 '2' ,+1 2(1 1 1 1 ''' ''1 1 1 ).111 '2, '$, $1, 1 )$, 1 1

de

u"(l("a"e pu-(1a

$eu"(l("a"e pu-(1a

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 115 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

!! #-+ ',',1 !A Doinesti 7orezarie: #11 #11 1 !! )-) -$( -$( 1 !! +-+ (( 1 (( =! Latinu 7orezarie: 2$# 2$# 1 =!A ;an&ea 1 1 !A 3otu 4i*ale 1 1 !A Dadeni 1 1 !A 3otu Lung - plutitoare 1 1 T+"al La"($u 7ade$( 18.28B >.>>0 5.0== 9ursa: AN0/ Braila =9ucursala 6eritoriala Ar"e'=0alomi.a=9iret = (%$% Infrastru&tura de dese&are a sistemului Latinu @ Dadeni &uprinde Dotarea sistemului B1A0LA D>NA1E 901E6 Infrastru&tura sistemului Braila - Dunare statii de pompare:
! ! !

tatiile de

!ompare de I6a&uare: !I Dadeni, !I Zagani&ioaia, !I Damesu, !I iretul iret &uprinde urmatoarele tipuri de

( ) ( S"a"(( p+'pare

tatii de punere sub presiune - !! tatii de pompare de alimentare - !A tatii de dese&are 7de e6a&uare:- !I de

Supra%a"a deser4("a @a. #-+ #1+ $$$ $,(22

D($ 1are Supra%e"e de u"(l("a"e pu-(1a @a #-+ #1+ $$$ $,(22

Supra%e"e de $eu"(l("a"e pu-(1a @a 1 1 1 1 1

pe$"ru (r(#a"(( !! ) !!+ !! 2 !! ' !! ( !A %m ),( T+"al )ra(la !

Du$are ! S(re" 8.>B: 8.>B: 2 9ursa: AN0/ Braila =9ucursala 6eritoriala Ar"e'=0alomi.a=9iret = (%$% Infrastru&tura de dese&are a sistemului Braila - Dunare Dotarea sistemului N50AN> @ B1A0LA Infrastru&tura sistemului ?oianu - Braila &uprinde urmatoarele tipuri de statii de pompare:
PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 116 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

iret &uprinde

tatiile

de !ompare de I6a&uare: !I 3entral, !I ), !I +, !I !I 3, !I + !I 3.

1. STRUCTURA TERITORIULUI

! ! ! !

+ ) )

tatii de punere sub presiune - !! tatie de pompare de alimentare - !A tatie de dese&are 7de e6a&uare:- !I

) tatie de pompare - e6a&uare re6ersibila - =!I S"a"(( de p+'pare Supra%a"a deser4("a @a !A Dunare !! 2 #,2 ?oianu 2-1 1 1 ,21 D($ 1are Supra%e"e de u"(l("a"e pu-(1a @a #,2

pe$"ru (r(#a"((

Supra%e"e $eu"(l("a"e pu-(1a @a 1

de

3*is&ani 2-1 !! D) 3XI 3A?I ,21 T+"al N+(a$u

C@(s1a$( 1.>B8 1.158 =82 9ursa: AN0/ Braila =9ucursala 6eritoriala Ar"e'=0alomi.a=9iret = (%$% Infrastru&tura de dese&are a sistemului ?oianu - Braila &uprinde !ompare de I6a&uare: !I .m )$', =!I ) - ). Dotarea sistemului <15PEN0=C@09CAN0 Infrastru&tura sistemului <ropeni-3*is&ani &uprinde urmatoarele tipuri de statii de pompare:
! ! ! !

tatiile de

' ) )

tatii de punere sub presiune - !! tatie de pompare de alimentare @ !A tatie de dese&are 7de e6a&uare: - !I Supra%a"a deser4("a @a ) $-2 -2) -2) 1 +.+($ 1 1 1 ))11 1 Supra%e"e u"(l("a"e pu-(1a @a de Supra%e"e $eu"(l("a"e pu-(1a @a de

) tatie de pompare de baza si repompare - =!

S"a"(( de p+'pare pe$"ru (r(#a"(( !!

-9I3XILI 9I $-2 !! +-9I3XILI 9I -2) .m. )-,-sifon -2) =! I ;=IZA=II !! ).)11 + +.+($

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 117 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

- 9A?3M9A !! )-BIBA?I ,'!A .4 )-1 ,.#,+ T+"al Gr+pe$(!

,'1

1 1

C@(s1a$( 18.50: 5.==0 1122 9ursa: AN0/ Braila =9ucursala 6eritoriala Ar"e'=0alomi.a=9iret = (%$% In &adrul sistemului eAista o singura statie de pompare de e6a&uare - !I .m )-1 Dotarea sistemului de irigatii I#"U+A ,AR! A BRAI+!I Infrastru&tura sistemului Insula 4are a Brailei &uprinde urmatoarele tipuri de statii de pompare:
! ! ! ! !

'2 , )#

tatii de pompare de alimentare - !!A tatie de pompare de baza re6ersibile != tatii de dese&are 7de e6a&uare:- !D

' ! - tatii de pompare ) !I- tatie de e6a&uare S"a"(( de p+'pare Supra%a"a deser4("a @a !!A ) @ !! 21 721 ',.#+' ).#21 ).'').'$2 ).')1 +.1+) +.22$ ).-+1 ).(11 ).,#) ).,)' ).',( ).$'2 ).#,, ',.#+' ).#21 ).'').'$2 ).')1 +.1+) +.22$ ).-+1 ).(11 ).,#) ).,)' ).',( ).$'2 ).#,, statii de pompare: !!A 2) 7$ ploturi: !!A 2+ !!A 22 7$ ploturi: !!A 2' 7( ploturi: !!A 2( !!A 2, !!A 2# 7# ploturi: !!A 2$ 7)) ploturi: !!A 2- 7$ ploturi: !!A '1 !!A ') !!A '+ 7)) ploturi: !!A '2 != FILI!;IM, != <I4I?ILI, BALAIA DI<, =!= != Supra%e"e u"(l("a"e pu-(1a @a de

pe$"ru (r(#a"((

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 118 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

AL3IA 9I93;D,

DI<,

!= !=

4AI3A?M T+"al I$sula Mare a )ra(le( =B.F8: =B.F8: 9ursa: AN0/ Braila =9ucursala 6eritoriala Ar"e'=0alomi.a=9iret = (%$% Infrastru&tura de dese&are a sistemului 0N9>LA MA1E A B1A0LE0 &uprinde tatiile de !ompare de I6a&uare: !D ), !D +, !D 2, !D ', !D (, !D ,, !D #, !D $, !D -, !D )1, !D )), !D )+, !D )2, !D ),, !D )#, !D )$, !D Aurelu, ! Balaia, ! 4ai&anu, ! 9it&o6, ! al&ia, !I Zaton. Dotarea sistemului T!RA"A BRAI+!I Infrastru&tura sistemului 9erasa Brailei &uprinde urmatoarele tipuri de statii de pompare:
! ! ! !

$ ++

tatii de punere sub presiune - !! tatie de pompare - e6a&uare re6ersibila @ =!I, !I

# tatii re6ersibila de pompare - dese&are =!D ) D, ) L, ) !! I33A, ) BI33A

D($ 1are S"a"(( de p+'pare Supra%a"a deser4("a @a !! +1 D) ilistea !! +, !!D +1-)) !!I33A BI33A !! )$ !!)!! +, ilistraru !! +$ B =!A)+ B =!A 2+ =!A 2+A '#+ +.),' )#1 #$1 ).1,( ).,2) ''+ $'$ 2)# )'# ()+ ).1## ,+( pe$"ru (r(#a"(( Supra%e"e u"(l("a"e pu-(1a @a 1 +.),' )#1 1 ).1,( ).,2) ''+ $'$ 1 )'# ()+ ).1## ,+( de Supra%e"e $eu"(l("a"e pu-(1a @a '#+ 1 1 #$1 1 1 1 1 2)# de

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 119 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

=!D# ).#($ ).#($ !! +(+, (+, L ) =omanu ).$)( ).$)( !! D 2' ).'-$ ).'-$ =!D+#-A =!D+#-A =!D ' =!D ( =!D+1-)1 =!D+#-A T+"al Terasa )ra(le( 15.B:> 1:.0>B 15=F 9ursa: AN0/ Braila =9ucursala 6eritoriala Ar"e'=0alomi.a=9iret = (%$% Infrastru&tura de dese&are a sistemului 6E1A9A B1A0LE0 &uprinde 2 @ ,, =!I ), + =!I )3, =!I )I, =!I )F, =!I )1, tatiile de

!ompare de I6a&uare: =!I )-' A, =!I #- A, !I ilistraru, =!I ) @ $, =!I !I 2 -A -+ ;an&ea, =!I 4. <or%i, =!I ,, =!I #, =!I 2 4a6rodin, =!I 2 @ #, =!I 2 @ # A,

!I ', !I (, =!I )-). 9inte a dotarilor sistemelor din ona PA6A Periurban Braila a!erenta -udetului Braila istemele de irigatii din zona studiata deser6es& o suprafata totala de )),.-)1 *a. In teritoriul zonei studiate sunt amplasate un numar semnifi&ati6 de statii de pompare @peste 211 - pentru irigatii si dese&ari deser6ite de &anale de alimentare 7adu&tiune:, &anale de e6a&uare, &anale de distributie, &anale se&undare si &anale &ole&toare, din &are in a&easta analiza au fost mentionate &ele mai importante:
-

2, !! - tatii de punere sub presiune - !A - tatii de pompare de alimentare , =! - tatii de pompare de baza si repompare )2 !I - tatii de dese&are 7de e6a&uare: +2 =!I - tatii de pompare - e6a&uare re6ersibila )# !D - tatii de pompare de dese&are # =!D- tatii re6ersibila de pompare @ dese&are, ' !, ) 3!A, ) D, ) L, ) B I33A, ) BI33A,

S(s"e'ul

de D+"area 1u s"a"(( de Supra%a"a

D($ 1are

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 120 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101

1. STRUCTURA TERITORIULUI

(r(#a"(( dese1ar(

p+'pare3e4a1uare

deser4("a @a

Supra%e"e u"(l("a"e pu-(1a @a

de

Supra%e"e $eu"(l("a"e pu-(1a @a (.+,, 1 ,21 1

de

Latinu - Dadeni

)#

!!, ,

!A, (

=!, )2.12$ 2.#$' #.##+ 2.#$' ).)(2 =B.F8:

' !I, ) 3!A Braila - Dunare ( !!, ) !A, ( !I - iret ?oianu - Braila + !!, ) !A, ) !I, )

=!I Insula 4are a '2 !!A, , Brailei 9erasa Brailei $

).#$2 !=, )#

!D, ' !, ) !I =B.F8: !!, # =!D, ++ =!I, L, ) BI33A !!, ) !I, ) D, ) 15.B:> !A, ) =!, 18.50: !! I33A, )

1:.0>B

15=F

3almatui<ropeni3*is&ani TOTAL PAT. )ra(la Per(ur-a$a

'

) !I 5.==0 1122 8: SPPG F SPAG = SRPG .+$a 18 SPEG 08 SRPEG 1> SPDG > SRPDG 1 CPAG 1 S7G 1 SLG 1 S) ICCAG 1 S)ICCAG : SP

11=.F12 121.5B8 B.5=5 9ursa: # @< $,8(/(%%6 Lista Amena-rilor de 4mbunt.iri !unciare declarate de utilitate public3 care se administrea de AN0/ AN0/ Braila =9ucursala 6eritoriala Ar"e'=0alomi.a=9iret = (%$% Nu au !ost disponibile date despre dotarile sistemelor de iri"atii si desecari din ona PA6A Periurban

PAT. P. )r (la / E". 0, A$al(*a 'ul"(1r("er. Iul. 0212 121 INFRASTRUCT.TEHNICE MAJORE p#. 13101