Sunteți pe pagina 1din 3
 
LICEUL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEISESIUNEA DE ADMITERE 2010
20 august 2010TEST LA LIMBA ROMÂNĂ(pet!u a"#$te!e % &'asa a )a*
CANDIDATUL ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 (nume şi prenume)
,UNCTA- ACUMULAT +++++++++++++++++++++++++++++++++ ,RO.ESORUL)EVALUATOR +++++++++++++++++++++++++++++ TIM, DE LUCRU/  #$ute RECI3ITE ,ERMISE/ p$45 &!e$6 s$#p'u5 !a"$e!78Ap!69:D$!e&t6! LAŞM5;a'$a .$'$p
 
C$te<te atet te4tu' <$ !e=6'>7 sa!&$$'e p!6puse
. 
Budulea taichi
 (fragment) Budulea, cimpoieşul din Cocorăşti, avea un fecior, Huţu, coleg de şcoală şi prieten cu mine.El venea în toate vinerile şi ne aducea cîte ceva de acasă. ar după!amia"ă, se întorcea la Coco!răşti şi le spunea drumeţilor c!a fost la oraş, fiindcă are un fecior la şcolile cele mari. #ar, după ce se întorcea acasă, Budulea se făcea trist$ nu se putea %ucura aşa, singur, ci tre%uia să se %ucure cu el dimpreună şi &afta, mama lui Huţu. 'i cînd se gîndea cum s!ar %ucura&afta, ochii i se umpleau de lacrimi venit apoi peste cîteva săptămîni cu nevasta.  intrat la d!nul profesor şi i!a "is$ *+reau să!l duc acasă, ca s!o vadă pe maică!sa Huţu era %ăiat de cinci ani, cînd plecase maică!sa- o ţinea %ine minte şi a aşteptat "ece ani cas!o vadă. El s!a apropiat să!i sărute mîna, dar ea n!a primit, ci i!a "is că s!a făcut marepoi n!au "is nimic, ci au stat faţă!n faţă şi s!au uitat amîndoi aşa, în vînt. ! u!ţi pare %ine ve"i pe maică!ta/ a între%at atunci Budulea, apropiindu!se. ! 0mi pare %ine, taică, a răspuns Huţu, care a ieşit afară şi a început a plînge. 1aică!sa a ieşit după el, ca să plîngă şi ea. #ar Budulea rîdea acum şi se uita la noi. #e aceea am ieşit şi eu afarăşi, cînd am vă"ut că Huţu plînge, iar mamă!sa îl ţine în %raţe, m!am oprit cuprins de un fior îna!intea lor. 0ntre%aţi dacă!mi pare %ine/ 0mi venea parcă ţip de %ucurie, dar am plecat, ca nu!i supăr. #e aici înainte, Budulea venea cu nevasta şi "icea drumeţilor$1ergem la oraş, fiindcă avem un fecior la şcolile cele mari. ( oan &lavici)
1? S&!$e &%te u s$6$# &6te4tua' pet!u &u>$te'e
$ 2 p. se gîndea 333333333333333333 nevasta 3333333333333333333 trist 333333333333333333 drumeţilor 3333333333333333333 n!a primit 333333333333333333 mari 3333333333333333333 
2? I"et$@$&7 &e pa!te "e >6!9$!e s%t 'e4e#e'e
 $ 4 p. acasă 333333333333333333333 plecase 33333333333333333333  fiindcă 333333333333333333333 peste 33333333333333333333  
2?1? C6st!u$e<te u eu % &a!e s7 ut$'$=e=$ p!$#e'e "6u7
 
'e4e#e (a&as7 @$$"&
ă). 5 p.
? E4p'$&75 %t!)u eu5 sesu' e4p!es$$'6!
$ 2 p. a) s!au uitat amîndoi aşa, în vînt33333333333333333333333333333333333333333333- %) cuprins de un fior 33333333333333333333333333333333333333333333333333333- c) să ţip de %ucurie 333333333333333333333333333333333333333333333333333333.
? C6st!u$e<te s&e#a @!a=e$ "$ te4t5 su9'$$$" p7!$'e
 
p!$&$pa'e a'e p!6p6=$$$'6!
$ 67 p.
 El s!a apropiat să!i sărute mîna, dar ea n!a primit, ci i!a "is că s!a făcut mare.

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505