Sunteți pe pagina 1din 12

Scurte consideraii cu privire la elementele obligatorii ale cererii de chemare n judecat n NCPC

16 septembrie 2013 | Mircea URSUA

Rezumat Primele luni de aplicare a NCPC relev o aplicare extrem de rigid a noilor dispoziii procesuale, n multe situaii instanele transformnd procedura de regularizare a cererii de chemare n judecat ntr-o verita il faz de cercetare a procesului cu nerespectarea principiului contradictorialitii !i cu exagerarea nejustificat a rolului instanei, dispunndu-se anularea unor cereri de chemare n judecat pentru lipsuri neeseniale care ar putea atrage fie doar nulitatea relativ, fie alte sanciuni procedurale, cum ar fi, spre exemplu, decderea" #n condiiile n care textele legale incidente sunt suscepti ile de dou interpretri, credem c se impune interpretarea acestora ct mai puin rigid pentru a nu se ajunge la situaii n care se mpiedic realizarea unui act de justiie efectiv" $ac practica judiciar nu va adopta o interpretare adecvat scopului pentru care a fost instituit procedura de regularizare a cererii de chemare n judecat, apreciem c se impune o intervenie legislativ pentru a se nltura posi ile vicii de neconstituionalitate ale dispoziiilor art" %&& NCPC !i, implicit, pentru a se evita previzi ile condamnri la Curtea 'uropean a $repturilor (mului datorit nclcrii dreptului la un proces echita il" 1. Consideraii introductive Noul Cod de procedur civil[1 re!leme"tea#$ cu caracter de "outate$ o procedur de veri%icare &i re!ulari#are a cererii de c'emare (" )udecat &i o etap scris delimitat clar de etapele cercetrii procesului &i a de#baterilor* +i" pu"ct de vedere istoric$ este de me",io"at %aptul c vec'iul Cod de procedur civil "u a adoptat$ (" 1-6.$ modelul de i"struc,iu"e scris prev#ut de Codul de procedur civil al ca"to"ului /e"eva 0dup care s1a i"spirat2 &i "ici modelul prev#ut (" Codul de procedur civil %ra"ce#[2 * 3" privi",a eleme"telor ese",iale ale cererii de c'emare (" )udecat$ este de remarcat %aptul c$ de&i pri" 4e!ea de accelerare a )udec,ilor di" 152.[3 s1a prev#ut sa"c,iu"ea "ulit,ii pe"tru lipsa u"or eleme"te ale cererii de c'emare (" )udecat$ pri" 4e!ea de accelerare a )udec,ilor di" 1525[6 aceste dispo#i,ii au %ost abro!ate$ sa"c,iu"ile prev#ute de aceast di" urm le!e %ii"d 7mai pu,i" ri!uroase &i mai suple8[. * Apreciem c scopul procedurii de re!ulari#are prev#ut de NC9C este u"ul simplu: reali#area u"ei discipli"e procesuale$ pri" evitarea repetatelor am;"ri ale cau#ei (" vederea clari%icrii cadrului procesual &i a obiectului cererii de c'emare (" )udecat* 9e de alt parte$ se reali#ea# o protec,ie a p;r;tului$ cruia i se va comu"ica "umai o cerere de c'emare (" )udecat complet %a, de care (&i va e<pu"e aprrile pri" ("t;mpi"are*

9rimele lu"i de aplicare a NC9C relev ("s o aplicare extrem de rigid a "oilor dispo#i,ii procesuale$ (" multe situa,ii i"sta",ele tra"s%orm;"d procedura de re!ulari#are a cererii de c'emare (" )udecat ("tr1o veritabil %a# de cercetare a procesului cu "erespectarea pri"cipiului co"tradictorialit,ii &i cu e<a!erarea "e)usti%icat a rolului i"sta",ei$ dispu";"du1 se a"ularea u"or cereri de c'emare (" )udecat pe"tru lipsuri "eese",iale care ar putea atra!e %ie doar "ulitatea relativ$ %ie alte sa"c,iu"i procedurale$ cum ar %i$ spre e<emplu$ decderea[6 * 9roblema re!ulari#rii cererii de c'emare (" )udecat "ecesit$ di" pu"ctul "ostru de vedere$ o tratare ampl$ ast%el ("c;t (" pre#e"tul articol "e vom re#uma strict la pre#e"tarea celor mai importa"te aspecte i"terpretabile ce decur! di" a"ali#a eleme"telor obli!atorii ale cererii de c'emare (" )udecat* . Posibile interpretri ale art. 1!" NCPC coroborat cu art. ## alin. $1%&$'% NCPC Co"%orm art* 156 NC9C: 7Cererea de c'emare (" )udecat care "u cupri"de "umele &i pre"umele sau$ dup ca#$ de"umirea oricreia di"tre pr,i$ obiectul cererii$ motivele de %apt ale acesteia ori sem"tura pr,ii sau a repre#e"ta"tului acesteia este "ul[= * +ispo#i,iile art* 200 su"t aplicabile8* 9otrivit art* 200 ali"* 012 NC9C$ (" procedura de re!ulari#are a cererii de c'emare (" )udecat$ completul de )udecat veri%ic dac cererea de c'emare (" )udecat ("depli"e&te toate ceri",ele prev#ute de art* 156115= NC9C$ iar (" lipsa oricrui eleme"t &i (" situa,ia (" care reclama"tul "u compli"e&te lipsurile ce i1au %ost comu"icate potrivit ali"* 022 al aceluia&i articol$ va proceda la a"ularea cererii de c'emare (" )udecat[- * +i" a"ali#a celor dou te<te le!ale se ridic o ("trebare e<trem de importa"t pe"tru practica )udiciar: lipsa cror eleme"te atra!e a"ularea cererii de c'emare (" )udecat$ a tuturor celor prev#ute de art* 156115= NC9C sau "umai a celor prev#ute (" art* 156 NC9C &i art* 15= NC9C[5 > 4a o i"terpretare strict$ dispo#i,iile art* 200 ali"* 012 NC9C par clare$ iar sa"c,iu"ea a"ulrii cererii pe"tru lipsa oricrui eleme"t al cererii de c'emare (" )udecat apare drept )usti%icat[10 $ "ulit,ile decur!;"d di" lipsa acestor eleme"te %ii"d co"siderate$ de o parte a doctri"ei$ "ulit,i absolute[11 * 3"tr1o aseme"ea i"terpretare ("s dispo#i,iile art* 156 NC9C "u ar mai pre#e"ta "icio releva",$ at;ta timp c;t a"ularea cererii s1ar putea dispu"e pe"tru lipsa oricrui element al cererii de c'emare (" )udecat prev#ut (" art* 156115= NC9C* ?r$ art* 156 NC9C prevede$ (" plus %a, de dispo#i,iile art* 133 di" vec'iul Cod de procedur civil$ motivele de fapt ca u" eleme"t ese",ial al cererii de c'emare (" )udecat* Ne ("trebm de ce a %ost "evoie de o aseme"ea adu!ire dac oricum obli!ativitatea motivrii cererii de c'emare (" )udecat era prev#ut &i la art* 156 ali"* 012 NC9C> Nu putem %i de acord cu teoria potrivit creia dispo#i,iile art* 156 NC9C se aplic doar cererilor %ormulate ulterior primului terme" de )udecat[12 $ deoarece motivarea (" %apt este u" eleme"t ese",ial al cererii i"troductive$ iar NC9C "u %ace o aseme"ea disti"c,ie ("tre cereri* +e alt%el$ di" i"terpretarea sistematic a dispo#i,iilor NC9C re#ult c art* 156 NC9C se aplic (" primul r;"d cererilor i"troductive$ %ii"d plasat (" Cartea a @@1a$ Aitlul @$ Sec,iu"ea a 21a NC9C$ i"titulat 7Cererea de c'emare (" )udecat8$ &i "u (" Cartea @$ Aitlul @B$ care re!leme"tea# actele de procedur*

Arebuie preci#at &i %aptul c "ici mcar disti"c,ia ("tre "ulit,i absolute &i "ulit,i relative "u pre#i"t vreo releva", (" aceast a"ali#[13 $ deoarece potrivit art* 200 ali"* 3 NC9C$ cererea de c'emare (" )udecat urmea# a %i a"ulat ("ai"te ca p;r;tul s poat i"voca e<iste",a u"ei "ulit,i relative[16 * 3"tr1o alt i"terpretare$ a"ularea cererii de c'emare (" )udecat (" co"di,iile art* 200 ali"* 032 NC9C se va dispu"e "umai pe"tru lipsa eleme"telor ese",iale ale cererii de c'emare (" )udecat prev#ute de art* 156 NC9C ori pe"tru "etimbrarea sau i"su%icie"ta timbrare a cererii de c'emare (" )udecat* 3" spri)i"ul acestei i"terpretri$ pe care o sus,i"em$ pot %i aduse at;t ar!ume"te de te<t$ c;t &i ar!ume"te ce ,i" de scopul pe"tru care a %ost i"stituit procedura de re!ulari#are a cererii de c'emare (" )udecat* '. (nterpretarea prin raportare la alte te)te ale NCPC 3" ceea ce prive&te ar!ume"tele decur!;"d di" i"terpretarea po#itiv$ aplicarea ri!id a dispo#i,iilor art* 156 ali"* 0121032 NC9C co"duce la a"umite situa,ii i"compatibile cu alte re!leme"tri co",i"ute de NC9C* Cr a %ace o a"ali# a tuturor eleme"telor cererii de c'emare (" )udecat re!leme"tate de dispo#i,iile art* 156115= NC9C$ vom pre#e"ta a"umite eleme"te "eese",iale ale cererii$ pe"tru a cror lips sa"c,iu"ea a"ulrii ar aprea ca vdit e<cesiv* Bom ("cepe cu elementele de pro aiune* 9otrivit dispo#i,iilor art* 2.6 ali"* 012$ probele se propu" de reclama"t pri" cererea de c'emare (" )udecat$ sub sa"c,iu"ea decderii$ ali"* 022 prev#;"d ci"ci situa,ii (" care decderea "u operea#* Ast%el$ (" ceea ce prive&te proba cu martori[1. $ lipsa i"dicrii acestora (" cererea i"troductiv atra!e sa"c,iu"ea decderii prev#ute de art* 2.6 ali"* 012 NC9C$ e<ist;"d c'iar posibilitatea ca aceast sa"c,iu"e s "u opere#e dac i"tervi"e u"ul di"tre ca#urile prev#ute de art* 2.6 ali"* 022 lit* a21e2 NC9C[16 * Mai mult$ e<ist &i situa,ii (" care "u se impu"e admi"istrarea vreu"ei probe testimo"iale$ ast%el ("c;t a"ularea cererii pe"tru %aptul c reclama"tul "u a artat (" mod e<pres c "u solicit admi"istrarea probei testimo"iale este (" a%ara oricrei lo!ici sau ar!ume"t de bu" sim,[1= * 3" ceea ce prive&te pro a cu nscrisuri$ lipsa certi%icrii pe"tru co"%ormitate a ("scrisurilor depuse (" proba,iu"e "u poate atra!e a"ularea cererii de c'emare (" )udecat[1- $ deoarece (" ca#ul acestora "u i"tervi"e "ici mcar sa"c,iu"ea decderii (" ipote#a (" care partea pre#e"t la terme" procedea# (" &edi", la certi%icarea acestor ("scrisuri* 3" s%;r&it$ i"di%ere"t de co"duita reclama"tului (" ceea ce prive&te i"vocarea mi)loacelor de proba,iu"e$ )udectorul are obli!a,ia de a1&i e<ercita rolul activ prev#ut de art* 22 ali"* 022 &i art* 2.6 ali"* 0.2 NC9C &i de a ordona administrarea tuturor pro elor necesare cauzei$ pe"tru a evita pro"u",area u"ei solu,ii "e%u"dame"tate sub aspect probator care s i"tre sub autoritate de lucru )udecat* 3"truc;t pe"tru "epropu"erea (" terme" a probelor nu pot opera n acela!i timp dou sanciuni) anularea !i decderea$ apreciem c lipsa eleme"telor de proba,iu"e di" cererea de c'emare (" )udecat "u poate atra!e a"ularea acesteia*

3" ceea ce prive&te lipsa exemplarelor suficiente$ de&i e<ist de)a "umeroase solu,ii ale practicii )udiciare pri" care s1a dispus a"ularea u"or ast%el de cereri[15 $ apreciem c o aseme"ea solu,ie nu poate fi dispus prin raportare la dispoziiile art" *+, alin" -./ NCPC$ care i"stituie obli!a,ia i"sta",ei de a e%ectua copii sau de a obli!a o alt parte di" liti!iu s e%ectue#e copiile pe c'eltuiala pr,ii care avea obli!a,ia de depu"ere a acestor copii* Nu putem %i de acord cu opi"ia e<primat (" doctri"[20 (" se"sul c ("ai"tea %i<rii primului terme" de )udecat "u ar %i aplicabile dispo#i,iile art* 165 ali"* 032 &i 062$ pe"tru %aptul c art* 15. %ace trimitere "umai la dispo#i,iile art* 165 ali"* 012 NC9C* Codul "u %ace o aseme"ea disti"c,ie$ pe de1o parte$ iar$ pe de alt parte$ trimiterea pe care articolul 15. o %ace la art* 165 ali"* 012 este lo!ic$ deoarece acesta este te<tul care stabile&te "umrul de e<emplare ale oricrei cereri %ormulate ("tr1u" liti!iu$ art* 155 ali"* 012 NC9C prev#;"d e<pres posi ilitatea depunerii cererii de chemare n judecat prin fax sau po!t electronic" Apreciem c lipsa exemplarelor suficiente "u poate co"stitui u" eleme"t ese",ial al cererii de c'emare (" )udecat* Aceasta "u ("seam" c ar trebui ("cura)at %e"ome"ul "edepu"erii cererii (" e<emplare su%icie"te$ dar sa"c,iu"ea a"ulrii pe"tru lipsa acestora apare ca e<cesiv$ at;ta timp c;t depunerea oricrei alte cereri, ulterior primului termen de judecat, nu ar atrage nici o sanciune[21 * Nici lipsa temeiului de drept[22 "u poate co"duce la a"ularea cererii de c'emare (" )udecat deoarece$ potrivit art* 22 ali"* 062 NC9C$ )udectorul este cel care d sau restabile&te cali%icarea )uridic a actelor &i %aptelor deduse )udec,ii* Aceasta cu at;t mai mult cu c;t repre#e"tarea pr,ii pri" avocat sau co"silier )uridic "u este obli!atorie (" %a,a primei i"sta",e* Numai (" situa,ia (" care lipsa i"dicrii temeiului de drept %ace imposibil stabilirea obiectului cererii de c'emare (" )udecat$ cererea i"troductiv ar putea %i a"ulat pe"tru lips de obiect* U"ele i"sta",e au dispus a"ularea cererii de c'emare (" )udecat datorit lipsei dovezii parcurgerii procedurii de informare privind medierea[23 * +i"colo de %aptul c$ a"terior datei de 1 au!ust 2013 aceast dovad "u era "ecesar$ iar solu,iile su"t evide"t !re&ite$ &i (" ceea ce prive&te cererile %ormulate ulterior acestei date "u se poate dispu"e a"ularea cererii de c'emare (" )udecat* 3" primul r;"d$ lipsa certi%icatului de i"%ormare poate ec'ivala$ (" cea mai strict i"terpretare$ "umai cu lipsa procedurii prealabile$ iar aceast lips poate %i i"vocat "umai de p;r;t pri" ("t;mpi"are$ mome"tul depu"erii ("t;mpi"rii %ii"d ulterior celui al re!ulari#rii cererii de c'emare (" )udecat* 3" al doilea r;"d$ te<tul le!ii speciale "u impu"e o procedur prealabil obli!atorie$ deoarece di" prevederile art* 2 ali"* 0122 al 4e!ii "r* 152D2006 re#ult c aceast procedur de i"%ormare poate fi realizat !i n etapa cercetrii procesului$ iar sa"c,iu"ea este respi"!erea cererii ca i"admisibil &i$ "icidecum$ a"ularea acesteia[26 * ? situa,ie des ("t;l"it (" practic$ este aceea (" care "u poate %i comu"icat cererea de c'emare (" )udecat datorit %aptului c adresa prtului este %ie i"dicat ero"at$ %ie acesta "u mai locuie&te acolo* Apreciem c "u se poate dispu"e a"ularea cererii dac reclama"tul "u depu"e (" terme"ul de 10 #ile prev#ut de art* 200 ali"* 022 NC9C adresa corect[2. $ ("truc;t$ (" situa,ia imposibilit,ii de ide"ti%icare a u"ei adrese a p;r;tului$ i"tervi"e obli!a,ia de citare pri" publicitate &i de desem"are a u"ui curator$ obli!a,ii care pot %i ("depli"ite "umai (" etapa cercetrii procesului[26 *

9e de alt parte$ a"ularea cererii i"troductive pe"tru neindicarea expres a datelor de identificare ale prtului$ (" co"te<tul (" care acestea rezult din actele anexate cererii de c'emare (" )udecat[2= $ repre#i"t o abordare ri!id$ %ormalist &i co"trar scopului pe"tru care a %ost i"stituit procedura de re!ulari#are[2- * 3" ceea ce prive&te lipsurile privind dovada calitii de reprezentant$ credem c "ici acestea "u pot co"duce la a"ularea cererii de c'emare (" )udecat ("truc;t su"tem (" pre#e",a u"ei "ulit,i relative care poate %i i"vocat "umai de p;r;t pri" ("t;mpi"are[25 $ av;"d caracterul u"ei e<cep,ii care trebuie pus (" discu,ia tuturor pr,ilor* +e aseme"ea$ "ici lipsa celorlalte eleme"te ale cererii de c'emare (" )udecat care "u su"t prev#ute sub sa"c,iu"ea "ulit,ii absolute de art* 156 NC9C apreciem c "u poate atra!e a"ularea cererii de c'emare (" )udecat$ deoarece su"t "ulit,i relative care presupu" i"vocarea lor de ctre p;r;t &i producerea u"ei vtmri* Spre e<emplu$ lipsa CN91ului reclama"tului$ a "umrului de ("matriculare (" Re!istrul Comer,ului[30 sau lipsa e<trasului de Carte %u"ciar vor putea %i i"vocate de ctre p;r;t pe"tru sus,i"erea u"ei e<cep,ii a lipsei calit,ii procesuale active a reclama"tului* *. (nterpretarea prin prisma scopului procedurii de regularizare +i"colo de i"terpretarea po#itivist$ apreciem c trebuie %cut o i"terpretare a te<telor le!ale pri" prisma scopului procedurii de re!ulari#are care este$ a&a cum am artat &i mai sus$ e<iste",a u"ei cereri i"troductive care s permit p;r;tului reali#area u"ei aprri corespu"#toare pri" i"termediul ("t;mpi"rii &i "icidecum reali#area u"ei )udec,i %r respectarea pri"cipiului co"tradictorialit,ii$ veri%icarea pe care i"sta",a o %ace (" aceast etap procesual %ii"d o verificare pur formal[31 * Apreciem c doar lipsa me",iu"ilor prev#ute (" articolul 156 NC9C care co"duc la imposi ilitatea sta ilirii o iectului cererii de chemare (" )udecat &i a cadrului procesual trebuie s co"duc la a"ularea cererii de c'emare (" )udecat* ? i"terpretare strict a te<tului poate co"duce la soluii care mpiedic efectiv realizarea actului de justiie* +ac (" situa,ia cererilor care "u su"t co"di,io"ate de u" terme" scurt$ o solu,ie de a"ulare "u are dec;t e%ect dilatoriu$ reclama"tul put;"d i"troduce o "ou cerere$ (" situa,ia cererilor ce trebuie e<ercitate ("tr1u" terme" strict 0spre e<emplu co"testa,iile la e<ecutare$ co"testa,iile (" materia dreptului mu"cii$ cererile (" co"te"cios admi"istrativ$ pl;"!erile co"trave",io"ale$ pl;"!erile (mpotriva ("c'eierii de carte %u"ciar etc*2 anularea cererii conduce chiar la pierderea posi ilitii de acces la justiie* Mai mult$ (" a"umite materii$ cum ar %i cea co"trave",io"al asimilat (" )urisprude",a CE+? materiei pe"ale$ impu"erea u"or aseme"ea ri!ori e<cesive co"duce la ("!rdirea accesului la )usti,ie &i$ implicit$ la previ#ibile co"dam"ri ale statului rom;" pe"tru "erespectarea dreptului la u" proces ec'itabil[32 * +e aceea$ apreciem c i"sta",ele vor trebui s aborde#e cu ma<im respo"sabilitate procedura de veri%icare a cererii de c'emare (" )udecat &i s procede#e la a"ularea "umai acelor cereri care su"t vdit "ere!ulate[33 $ lipsurile "eese",iale put;"d %i completate (" etapa cercetrii procesului$ cu at;t mai mult cu c;t instana poate uza (" aceast %a# procesual de dispo#i,iile art* 262 NC9C privi"d suspendarea procesului din culpa reclamantului"

+i" pcate$ te"di",a practicii )udiciare este de a i"terpreta ri!id dispo#i,iile le!ale i"cide"te &i de a a"ula cererile de c'emare (" )udecat pe"tru orice lips$ a)u"!;"du1se la situa,ii (" care procedura de veri%icare a cererii s se tra"s%orme ("tr1o veritabil cercetare a procesului cu nerespectarea principiului contradictorialitii* Ast%el$ (" etapa de re!ulari#are s1au impus pr,ilor a"umite o ligaii care exced chiar !i dispoziiile art" *,+ NCPC" S1au a"ulat cereri pe"tru: "edepu"erea n original a procesului1verbal de co"trave",ie co"testat[36 $ at;ta timp c;t ?*/* "r* 2D2001 impu"e ata&area u"ei copii a procesului1verbal la pl;"!erea co"trave",io"al$ "edepu"erea u"ei copii legalizate a adu"rii !e"erale a asocia,iei de proprietari$ o copie co"%orm cu ori!i"alul al acestui proces1verbal %ii"d co"siderat i"su%icie"t[3. $ lipsa semnturii clientului pe mputernicirea avocaial[36 $ de&i o aseme"ea ceri", "u mai este prev#ut (" 4e!ea "r* .1D155.$ lipsa unei sentine pro"u",ate ("tr1u" alt liti!iu[3= $ neindicarea tezei pro atorii pe"tru e%ectuarea u"ei e<perti#e[3- $ lipsa deciziei de calcul a taxei de poluare[35 ori a dovezii de nmatriculare anterioare a autoturismului ("tr1u" stat membru UE[60 $ de&i acestea su"t aspecte ce ,i" de ("cuvii",area &i admi"istrarea probelor ce trebuie puse (" discu,ie (" etapa cercetrii )udectore&ti$ indicarea locului de munc al reclamantului[61 $ ceri", "eprev#ut de art* 156 NC9C$ lipsa meniunii dac exist sau nu copii rezultai din cstorie[62 $ nedepunerea calcului penalitilor de ntrziere[63 $ acestea %ii"d doar c;teva e<emple* 3" alte situa,ii s1a procedat la a"ularea cererii &i la respi"!erea cererii de ree<ami"are$ de&i reclama"tul "u a depus actele solicitate datorit u"or erori imputa ile angajailor instanei[66 * 3" realitate$ toate aspectele artate mai sus nu pot %ace obiectul procedurii de re!ulari#are$ ci tre uie rezolvate n etapa cercetrii procesului, n condiii de contradictorialitate !i oralitate* 3" ca# de "eco"%ormare a reclama"tului$ sa"c,iu"ea ce i"tervi"e nu este "ulitatea cererii i"troductive$ ci suspendarea cauzei (" temeiul art* 262 NC9C pe"tru lipsa ("depli"irii obli!a,iilor care co"duc la imposibilitatea solu,io"rii cau#ei sau decderea (" ceea ce prive&te aspectele le!ate de proba,iu"e* Etapa re!ulari#rii "u trebuie s ("locuiasc etapa cercetrii procesului$ rolul su %ii"d doar de a permite verificarea strict formal a cererii de c'emare (" )udecat* Arebuie preci#at &i %aptul c$ (" multe situa,ii$ este practic imposibil ca a"umite lipsuri ale cererii de c'emare (" )udecat s poat %i completate (" terme"ul de 10 #ile prev#ut de dispo#i,iile art* 200 ali"* 022 NC9C &i$ de multe ori$ "ici mcar p;" la mome"tul (" care se dispu"e a"ularea cererii de c'emare (" )udecat[6. * 9e de alt parte$ este ilo!ic s se recu"oasc dreptul u"ei i"sta",e "ecompete"te de a %ace aprecieri cu privire la aspecte le!ate de )udecata cau#ei$ &i "u de o veri%icare strict %ormal a cererii* Artm %aptul c$ procedura de re!ulari#are a cererii va %i e%ectuat c'iar &i de o instan necompetent[66 care nu va putea s (&i decli"e compete",a (" aceast etap$ dar va putea s dispun soluia de anulare a cererii de c'emare (" )udecat (" co"di,iile art* 200 ali"* 032 NC9C* ?r$ at;ta timp c;t i"sta",a "ecompete"t %ace aprecieri cu privire la eleme"tele strict %ormale ale cererii$ solu,ia poate %i acceptatF (" situa,ia (" care i"sta",a "ecompete"t a"ulea# cererea pe"tru lipsa u"or eleme"te mi"ore$ "eese",iale ale cererii de c'emare (" )udecat$ a cror lips ar atra!e i"vocarea de ctre p;r;t a u"or e<cep,ii de "ulitate sau decdere$ apreciem c se reali#ea# o judecat necontradictorie de ctre o instan necompetent"

3" opi"ia "oastr$ lipsa eleme"telor "eese",iale ale cererii de c'emare (" )udecat poate %i i"vocat de p;r;t pe calea u"or excepii 0spre e<emplu: e<cep,ia de decdere re%eritoare la probe$ e<cep,ia lipsei calit,ii procesuale active a reclama"tului$ e<cep,ia lipsei calit,ii de repre#e"ta"t etc*2$ e<cep,ii care$ pe"tru respectarea dreptului la u" proces ec'itabil$ este "ecesar s %ie solu,io"ate cu respectarea principiului contradictorialitii" @"terpretarea co"trar &i strict co"duce la situa,ii i"ec'itabile pri" prisma reali#rii e%ective a u"ui act de )usti,ie$ de#iderat %u"dame"tal al oricrui cod de procedur civil$ releva"t di" acest pu"ct de vedere %ii"d a%irma,ia pro%esorului Eu!e" Gerova"u (" pre%a,a lucrrii sale$ 79ri"cipiile procedurii )udiciare8$ co"%orm creia: 7tirania formelor este la fel de periculoas ca !i a sena lor 0s*"* H M*U*28[6= * 3" co"ti"uarea acestui ra,io"ame"t$ pro%esorul Gerova"u preci#a c: 70I2 (" i"terpretarea "ormelor po#itive$ dac respectul e<cesiv al pri"cipiilor &i !ri)a de a salva autoritatea lor sacri%ic prea u&or drepturile (" discu,ie$ e sem" c metoda de interpretare e contrarie naturei lucrurilor !i c tre uie temperat 0s*"* H M*U*28* Co"siderm c (&i pstrea# actualitatea &i co"sidere"tele +eci#iei Cur,ii Co"stitu,io"ale "r* 1=6D200.[6- pri" care au %ost declarate "eco"stitu,io"ale prevederile art* 3021 ali"* 012 lit* a2 di" vec'iul Cod de procedur civil* +ac ("tr1o cale de atac e<traordi"ar s1a apreciat c impu"erea u"or aseme"ea %ormalisme 0care se re!sesc ("tru totul (" dispo#i,iile art* 156 NC9C$ alturi de alte eleme"te "eese",iale2 este "eco"stitu,io"al$ cum am putea aprecia c aplicarea strict a dispo#i,iilor art* 200 ali"* 032 ("s&i cererii de c'emare (" )udecat ca act de procedur decla"&ator al liti!iului ar %i co"%orm le!ii %u"dame"tale &i ar permite e<ercitarea liberului acces la )usti,ie> +e aceea$ pledm pe"tru o i"terpretare a te<telor le!ale (" discu,ie care s "u co"duc la pierderea dreptului de acces la )usti,ie* Este evide"t c accesul la )usti,ie poate %i supus u"or co"di,ii$ dar aceste co"di,ii de e<ercitare trebuie s %ie re#o"abile &i s nu conduc la imposi ilitatea exercitrii efective a acestui drept fundamental" Concluzii Este "evoie ca practica )udiciar s adopte$ c;t mai repede$ o interpretare a textelor legale incidente conform scopului pentru care acestea au fost instituite$ %ii"d cu"oscut %aptul c$ de re!ul$ i"troducerea u"ei dispo#i,ii procedurale "oi atra!e aplicarea acesteia (" mod ri!id pe"tru o a"umit perioad* 3" situa,ia (" care$ ("tr1u" i"terval de timp re#o"abil practica "u va !si o solu,ie ec'ilibrat de aplicare a te<telor (" discu,ie$ este "ecesar o intervenie legislativ pe"tru a se ("ltura aspectele de "eco"stitu,io"alitate ale dispo#i,iilor art* 200 NC9C &i pe"tru a evita previ#ibile co"dam"ri la Curtea Europea" a +repturilor ?mului*
[1 Se va utili#a$ (" co"ti"uare$ abrevierea NC9C* [2 9e"tru detalii$ a se vedea A* Je"drea$ Curs de procedur civil$ vol* @@$ @mprimeria statului$ Kucure&ti$ 1---$ pp* ..61.66* [3 9ublicat (" M* ?%* "r* 10- di" 15 mai 152.* Co"%orm art* 3 al acestei le!i: 7Ne("depli"irea dispo#i,iu"ilor prev#ute la art* 1 de la litera a2 p;" la litera d2 i"clusiv atra!e "ulitatea cererii8* Ast%el$ sa"c,iu"ea "ulit,ii i"terve"ea pe"tru lipsa datelor de ide"ti%icare ale pr,ilor$ calitatea )uridic a pr,ilor (" proces$ obiectul cererii &i valoarea lui precum &i pe"tru i"dicarea motivelor de %apt &i de drept ale cererii* Neindicarea pro elor [obli!a,ie prev#ut de art* 1 ali"* 012 lit* e2 di" 4e!e nu atrgea nulitatea cererii$ ci$ potrivit dispo#i,iilor art* 3 ali"* 022 di" 4e!e$ decderea di" dreptul de a admi"istra probele "esolicitate (" terme"* Cu toate acestea$ dac "ecesitatea probei reie&ea di" de#bateri &i (" lipsa acestor probe "u se putea solu,io"a procesul$ sa"c,iu"ea decderii "u

opera* [6 9ublicat (" M* ?%* "r* 1.0 di" 11 iulie 1525* Aceast le!e nu mai prevedea sanciunea nulitii pe"tru lipsa u"or eleme"te ale cererii de c'emare (" )udecat* [. B* Cdere, 0ratat de procedur civil$ ed* a @@1a$ Aipo!ra%iile Rom;"e U"ite$ Kucure&ti$ 153.$ p* 2-3* [6 Au e<istat de)a &i proteste ale or!a"i#a,iilor pro%esio"ale cu privire la aplicarea ri!id a "oilor dispo#i,ii procesuale H a se vedea$ (" acest se"s$ Apelul UNKR pe"tru aplicarea corect a "oilor coduri sau Apelul Karoului +ol) cu privire la aplicarea corect a NC9C$ ambele la LLL* )uridice*ro* 3" docume"tul emis de UNKR se arat c: 79otrivit sus,i"erilor repre#e"ta",ilor ale&i ai pro%esiei$ (" cau#ele civile i"i,iate dup i"trarea (" vi!oare a "oului Cod de procedur civil se ("re!istrea# u" "umr sem"i%icativ de ca#uri de a"ulare a cererilor de c'emare (" )udecat (" procedura de re!ulari#are a cererilor$ mai ("ai"te de %i<area primului terme" de )udecat* S1a apreciat c se procedea# discre,io"ar &i abu#iv &i$ de&i re!leme"tarea "u este o "outate absolut (" le!isla,ia de procedur civil rom;"$ s1a a)u"s la situa,ia blocrii i"corecte a accesului e%ectiv al cet,ea"ului la )usti,ie* Noua le!isla,ie este perceput ca o re!leme"tare ce permite aprecieri discre,io"are$ ceea ce este a"ormal* Murisprude",a co"tradictorie$ (" bu" parte %ireasc$ este adesea estompat de abu#uri !reu de e<plicat &i de (",eles de ctre clie",ii "e%amiliari#a,i ("c cu prevederi le!ale me"ite a discipli"a procesul &i$ (" %i"al$ apte s co"tribuie la solu,io"area cu celeritate a procesului* Ast%el de abu#uri su"t i"acceptabile8* [= 3" doctri" s1a apreciat c su"tem (" pre#e",a u"or motive de nulitate a solut H /'* Clorea (" B*M* Cioba"u$ M* Nicolae 0coord*2$ Noul cod de procedur civil comentat !i adnotat$ Ed* U"iversul Muridic$ 2013$ p* .62F M* Ab;rc$ $rept procesual civil$ vol* @@$ Ed* U"iversul Muridic$ Kucure&ti$ 2013$ p* 62 &i p* 6.F /*C* Cre",iu$ +*4* Kldea"$ Noul cod de procedur civil comentat !i adnotat$ Ed* Gama"!iu$ Kucure&ti$ 2013$ p* 601* 3"tr1o alt opi"ie$ "ulitatea este expres, dar relativ$ eleme"tele cererii de c'emare (" )udecat av;"d u" caracter dispo#itiv H @* +elea"u$ Noul cod de procedur civil, comentarii pe articole$ vol* @$ Ed* U"iversul Muridic$ Kucure&ti$ 2013$ p* 310* [- Art* 200 NC9C prevede c: 012 Completul cruia i s1a reparti#at aleatoriu cau#a veri%ic$ de ("dat$ dac cererea de c'emare (" )udecat ("depli"e&te ceri",ele prev#ute la art* 156115=* 022 C;"d cererea "u ("depli"e&te aceste ceri",e$ reclama"tului i se vor comu"ica (" scris lipsurile$ cu me",iu"ea c$ (" terme" de cel mult 10 #ile de la primirea comu"icrii$ trebuie s %ac completrile sau modi%icrile dispuse$ sub sa"c,iu"ea a"ulrii cererii* Se e<ceptea# de la aceast sa"c,iu"e obli!a,ia de a se desem"a u" repre#e"ta"t comu"$ ca# (" care su"t aplicabile dispo#i,iile art* 202 ali"* 032* 032 +ac obli!a,iile privi"d completarea sau modi%icarea cererii "u su"t ("depli"ite (" terme"ul prev#ut la ali"* 022$ pri" ("c'eiere$ dat (" camera de co"siliu$ se dispu"e a"ularea cererii* 062 3mpotriva ("c'eierii de a"ulare$ reclama"tul va putea %ace "umai cerere de ree<ami"are$ solicit;"d motivat s se revi" asupra msurii a"ulrii* 0.2 Cererea de ree<ami"are se %ace (" terme" de 1. #ile de la data comu"icrii ("c'eierii* 062 Cererea se solu,io"ea# pri" ("c'eiere de%i"itiv dat (" camera de co"siliu$ cu citarea reclama"tului$ de ctre u" alt complet al i"sta",ei respective$ desem"at pri" reparti#are aleatorie$ care va putea reve"i asupra msurii a"ulrii dac aceasta a %ost dispus ero"at sau dac "ere!ularit,ile au %ost ("lturate (" terme"ul acordat potrivit ali"* 022* 0=2 3" ca# de admitere$ cau#a se retrimite completului i"i,ial ("vestit* [5 Art* 15= prevede sa"c,iu"ea "ulit,ii e<prese pe"tru "etimbrarea sau i"su%icie"ta timbrare a cererii de c'emare (" )udecat* [10 /*C* Cre",iu$ +*4* Kldea"$ op"cit*$ p* 600 &i p* 60- H se arat$ (" ese",$ c dispo#i,iile art* 156 su"t aplicabile "umai cererilor %ormulate ulterior primului terme" de )udecatF +*N* Aeo'ari$ (" /* Koroi 0coordo"ator2$ Noul cod de procedur civil, comentariu pe articole$ Ed* Gama"!iu$ Kucure&ti$ 2013$ p* 6-3F C* Ap* Clu)$ se"t* "r* 2-1D2013 pro"u",at (" solu,io"area u"ei cereri de ree<ami"are 0"epublicat2 pri" care se arat c 70I2 (" acest stadiu procesual$ simpla "e("depli"ire a obli!a,iilor le!ale stabilite &i detaliate pri" dispo#i,iile art* 156115= C* pr* civ* coroborate cu dispo#i,iile procedurale civile la care %ac re%erire [(" spe,$ art* 1.0 ali"* 022 C* pr* civ* duc la a"ularea cererii$ fr ca instana s ai drept de apreciere asupra acestei sanciuni 0s*"* H M*U*28: (" acela&i se"s H Mud* Satu Mare$ ("c'eierea "r* 32=5D2013 0"epublicat2 H 7Co"%orm dispo#i,iilor art* 200 ali"* 032 C* pr* civ*$ dac obli!a,iile privi"d completarea sau modi%icarea cererii "u su"t ("depli"ite (" terme"ul prev#ute la ali"* 022 pri" ("c'eiere dat (" camera de co"siliu se dispu"e a"ularea cererii$ "ulitatea i"terve"i"d "u "umai pe"tru lipsa me",iu"ilor prev#ute la art* 156 ali"* 012 C* pr* civ* prev#ute sub sa"c,iu"ea "ulit,ii e<prese$ ci &i pe"tru "erespectarea oricror altor ceri",e le!ale cupri"se (" art* 156115=$ deoarece art" %&& alin" -*/ C" pr" civ nu face nicio distincie n acest sens8 0s*"* HM*U*2* [11 M* Ab;rc$ op"cit*$ p* 6.F /*C* Cre",iu$ +*4* Kldea"$ op"cit", p* 355* [12 /*C* Cre",iu$ +*4* Kldea"$ op"cit*$ p* 600 &i p* 60-* [13 3" doctri"$ s1a apreciat c lipsurile ese",iale ale cererii de c'emare prev#ute (" art* 156 NC9C atra! "ulitatea absolut$ pe c;"d lipsa eleme"telor "eese",iale atra!e "ulitatea relativ a cererii i"troductive H M* Ab;rc$ op"cit"$ pp* 6316.* [16 +e aceea$ "u putem %i de acord cu opi"ia e<primat (" doctri" potrivit creia$ (" ca#ul lipsei me",iu"ilor prev#ute de art* 156 NC9C$ i"sta",a$ (" procedura de re!ulari#are a cererii de c'emare (" )udecat$ va constata nulitatea 0s*"* H M*U*2 cererii$ iar (" ipote#a lipsei u"i eleme"t prev#ut de art* 156 ali"* 012 care "u se re!se&te (" dispo#i,iile art* 156 NC9C$ solu,ia ar %i anularea 0s*"* H M*U$2 cererii 0/*C* Cre",iu$ +*4* Kldea"$ op"cit*$ p*

3552* ? aseme"ea sus,i"ere "u poate %i )usti%icat "ici pe ar!ume"te de te<t &i "ici pe o i"terpretare sistematic$ ("truc;t$ dac am accepta opi"ia c cererea de c'emare (" )udecat$ ar putea %i a"ulat pe"tru lipsa oricrei me",iu"i prev#ute (" art* 156115=$ "u se poate )usti%ica practic "icio di%ere", ("tre lipsurile cererii &i solu,ia ce urmea# a %i pro"u",at* [1. Ar!ume"tele su"t valabile &i (" situa,ia i"tero!atoriului* [16 Art* 2.6 ali"* 022 NC9C prevede: 7022 +ove#ile care "u au %ost propuse (" co"di,iile ali"* 012 "u vor mai putea %i cerute &i ("cuvii",ate (" cursul procesului$ (" a%ar de ca#urile (" care: 1* "ecesitatea probei re#ult di" modi%icarea cereriiF 2* "evoia admi"istrrii probei reiese di" cercetarea )udectoreasc &i partea "u o putea prevedeaF 3* partea ("vederea# i"sta",ei c$ di" motive temei"ic )usti%icate$ "u a putut propu"e (" terme" probele ceruteF 6* admi"istrarea probei "u duce la am;"area )udec,iiF .* e<ist acordul e<pres al tuturor pr,ilor8* [1= Reproducem o motivare a a"ulrii u"ei cereri pe"tru "ei"dicarea probelor$ (" co"te<tul (" care "u se cu"o&tea %aptul dac trebuiau sau "u admi"istrate probe: 79e de alta parte$ de&i s1a solicitat reclama"tului (" mod e<pres$ acesta "u a i"dicat probele de care (",ele!e s se %oloseasc (" dovedirea ac,iu"ii* 'ste adevrat c acesta are posi ilitatea de a nu solicita nicio pro , ns pro ele tre uie cerute prin cererea de chemare n judecat su sanciunea decderii8 0s*"* H M*U*2 H Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 5=D2013 0"epublicat2* [1- E<ist solu,ii ale i"sta",elor de )udecat pri" care au %ost a"ulate cereri de c'emare (" )udecat strict pe"tru lipsa co"%ormrii ("scrisurilor depuse (" proba,iu"e H spre e<emplu$ C* Ap* Clu)$ ("c'eierea di" 1 aprilie 2013 pro"u",at (" dosar "r* 62=D33D2013 0"epublicat2* [15 Spre e<emplu$ Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 62=-D2013 0"epublicat2F Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 120D20130"epublicat2F Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 2=1D2013 0"epublicat2* [20 M* Ab;rc$ op" cit$ p* 65$ "ota 65 subsol* [21 Apreciem c$ %a, de prevederile clare ale art* 165 ali"* 032 &i 062 NC9C$ "u se poate dispu"e suspe"darea cau#ei$ (" ipote#a (" care$ ulterior primului terme" de )udecat este depus o cerere (" e<emplare i"su%icie"te* 3" se"s co"trar$ a se vedea M* Ab;rc$ op" cit", p* 65$ "ota 65 subsol* [22 9ri" ("c'eierea "r* 2-56D2013 a Mud* Satu Mare 0"epublicat2 s1a dispus a"ularea cererii i"troductive datorit %aptului c reclama"tul "u s1a co"%ormat celor dispuse de i"sta", (" procedura de re!ulari#are* 3" co"cret$ acestuia i s1a solicitat i"dicarea u"ui temei de drept cu me",iu"ea c temeiul de drept i"vocat 0?*/* "r* .D20012 este ero"at$ actul "ormativ %ii"d abro!at$ solicit;"du1i1se totodat s depu" dovada comu"icrii soma,iei prev#ute la art* 1*016 ali"* 012 C* pr* civ* Solu,ia este vdit "ele!al* 3" primul r;"d$ sub aspectul temeiului de drept$ i"sta",a trebuia s cali%ice cererea ca %ii"d o ordo"a", de plat ("temeiat pe dispo#i,iile NC9C* 3" al doilea r;"d$ dovada e<pedierii soma,iei "u putea %i solicitat (" procedura de re!ulari#are$ ("truc;t este vorba de o procedur prealabil* Sa"c,iu"ea lipsei acesteia este "ulitatea relativ$ iar i"vocarea acestei "ulit,i poate %i %cut$ co"%orm dispo#i,iilor clare ale art* 153 NC9C$ "umai de ctre p;r;t pri" ("t;mpi"are$ mome"tul depu"erii ("t;mpi"rii fiind ulterior celui al re!ulari#rii cererii de c'emare (" )udecat* [23 Mud* Ale&d$ ("c'eierea "r* 23=D2013 0"epublicat2F Mud* Ale&d$ ("c'eierea "r* 20=D2013 0"epublicat2F Mud* Satu Mare$ ("c'eierea "r* 32=5D2013 0"epublicat2* [26 Apreciem$ alturi de u" alt autor$ c i"clusiv sa"c,iu"ea respi"!erii cererii ca i"admisibil pe"tru "eparticiparea la &edi",a de i"%ormare privi"d medierea este e<cesiv$ "ormele ("clcate ocroti"d u" i"teres privat al pr,ilor$ &i "u u"ul public H /'* Clorea, op"cit"$ p* ..3* [2. E<ist 'otr;ri pri" care s1a dispus a"ularea cererii i"troductive pe"tru acest co"sidere"t* Spre e<emplu: Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 236D2013 0"epublicat2F Mud* Nalu$ ("c'eierea "r* 113.D2013 0"epublicat2F Mud* Nalu$ ("c'eierea "r* 5.-D2013 0"epublicat2* [26 Ne permitem s reproducem o motivare care$ di"colo de aspectul su comic$ repre#i"t u" bu" e<emplu de i"terpretare strict &i absurd a u"ei "orme le!ale: 73" motivarea cererii$ reclama"tul a artat c (" "oaptea #ilei de 10 mai 2013$ p;r;ta K*+*$ (" timp ce el dormea$ &i1a str;"s mai multe lucruri di" cas &i a prsit domiciliul co")u!al$ ls;"d (" urma ei u" bilet pri" care (l a"u",a c pleac (" @talia 0I2* 9ri" re!istratura i"sta",ei$ la data de 3 iu"ie 2013$ pete"tul a depus (" proba,iu"e la dosarul cau#ei ("scrisuri (" copii certi%icate pe"tru co"%ormitate cu ori!i"alul pe"tru %iecare ("scris &i a i"dicat "umele &i adresa martorilor pe care (",ele!e s ii propu" spre audiere$ me",io";"d totodat c "u are "icio adres &i "iciu" "umr de tele%o" al so,iei$ %r a i"dica demersurile pe care le1a %cut (" acest se"s* B#;"d dispo#i,iile art* 522 NCC$ ce prevd c (" situa,ia (" care p;r;ta "u locuie&te la domiciliul comu" al so,ilor i"dicat (" cererea pri"cipal$ va dispu"e citarea ei la locui",a e%ectiv$ raportat la dispo#i,iile art* 16=$ ali"* 012 NCC$ ce prevd c se va putea ("cuvii",a citarea pri" publicitate a p;r;tei "umai (" situa,ia (" care reclama"tul ("vederea# motivat c a %cut tot ce i1a stat (" puti", pe"tru a a%la u" loc (" care p;r;ta s poat %i citat$ i"sta",a aprecia# c reclama"tul "u a %cut "iciu" demers pe"tru a i"dica locui",a p;r;tei di" @talia$ de&i i s1a pus (" vedere acest aspect pri" adresa a%lat la %ila 10 di" dosar8 H Mud* Satu1Mare$ ("c'eierea "r* 3-21D2013 0"epublicat2* A&adar$ la o i"terpretare stric &i absurd a prevederilor NC9C$ reclama"tul rm;"e &i prsit de so,ie$ &i "edivor,at$ ("truc;t este !reu de ima!i"at ce demersuri putea acesta s %ac pe"tru a ide"ti%ica re&edi",a so,iei pe teritoriul statului italia"* [2= Situa,ia (" care se co"test u" act al u"ei autorit,i 0pl;"!eri co"trave",io"ale$ liti!ii de mu"c$ liti!ii de

co"te"cios admi"istrativ etc*2$ iar actul co"testat di" care re#ult datele de ide"ti%icare ale p;r;tului este a"e<at cererii de c'emare (" )udecat* [2- Au %ost a"ulate plngeri contravenionale pe"tru lipsa numelui, prenumelui sau denumirii prtului$ CN9 sau$ dup ca#$ CU@ ori codul de ("re!istrare %iscal$ "r* de ("matriculare (" re!istrul comer,ului sau de ("scriere (" re!istrul persoa"elor )uridice &i co"tul ba"car H Mud* Satu1Mare$ ("c'eierea "r* 35=1D2013 0"epublicat2F denumirea intimatului !i sediul acestuia H Mud* Satu1Mare$ ("c'eierea "r* 3611D2013 0"epublicat2F datele de contact !i denumirea !i sediul instituiei cu care nelege s se judece 1 Mud* Satu1Mare$ ("c'eierea "r* 320=D2013 0"epublicat2* Solu,iile su"t e<cesiv de %ormaliste &i i"ec'itabile$ deoarece datele "ecesare pe"tru citarea p;r;tului se regseau n procesul-ver al contestat care era ata!at cererii introductive H (" "icio ("c'eiere citat "u se %ace re%erire la lipsa procesului1verbal co"testat* [25 E<ist ("s "umeroase solu,ii ale i"sta",elor pri" care s1a dispus a"ularea cererii de c'emare (" )udecat strict pe"tru lipsuri ale cererii privi"d dovada calitii de reprezentant* Spre e<emplu: Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 233D2013 0"epublicat2: 79ete"tului i s1a comu"icat %aptul c trebuie s depu" la dosar (mputer"icirea avoca,ial di" partea admi"istratorului )udiciar &i ("c'eierea pri" care a %ost "umit admi"istratorul )udiciar$ (" terme" de 10 #ile de la primirea comu"icrii$ sub sa"c,iu"ea a"ulrii pl;"!erii co"trave",io"ale* 9;" la data pro"u",rii acestei ("c'eieri pete"tul "u a depus la dosar actele solicitate8F C* Ap* Clu)$ ("c'eierea "r* 20-D2013: 74a dosar a %ost depus$ (" terme"ul de 10 #ile prev#ut de art* 200 ali"* 022 NC9C$ o (mputer"icire avoca,ial %r "umr 0la rubrica "umr %i!ur;"d data emiterii (mputer"icirii H 1 martie 2013$ dat reiterat la rubrica sem"tura clie"tDrepre#e"ta"t2$ ("scris care "u co",i"e "icio re%erire la vreu" co"tract de asiste", )uridic ("c'eiat de 7reclama",ii di" a"e<8 0%ila 166 volum @@2 &i "ici sem"turile acestora* +e aseme"ea$ curtea observ c a"e<a cu "umele &i datele de ide"ti%icare ale reclama",ilor "u co",i"e sem"turile acestora$ cu care s se probe#e c$ ("tr1adevr$ au (mputer"icit1o pe avocata sem"atar a cererii de c'emare (" )udecat s i"troduc aceast cerere (" "umele lor8* Reproducem o motivare &i mai strict &i$ (" opi"a "oastr$ "ele!al de respi"!ere a u"ei cereri de ree<ami"are: 74a dosar au %ost depuse acte pri"tre care &i (mputer"icirea "r* 103D2013 care "u me",io"ea# o dat a emiterii &i "u %ace "icio re%erire la co"tractul de asiste", ("c'eiat cu reclama",ii di" a"e<* 3" co"di,iile (" care actul depus "u %ace me",iu"ile artate$ "u se poate re,i"e e<iste",a dove#ii (" cau# (" se"sul evocat de "orme* 9ri" urmare$ (" mod corect i"sta",a a re,i"ut c "u su"t ("tru"ite ceri",ele cerute &i c este i"cide"t art* 200 ali"* 032 NC9C* Se sus,i"e c "u trebuia sem"tura clie",ilor$ %ii"d su%icie"t sem"tura &i &tampila avocatului$ ("s se omite a avea (" vedere c doar simpla sem"tur &i o &tampil "u pot co"duce la co"clu#ia c actul este emis pe"tru acea cau#$ iar repre#e"tareaD(mputer"icirea este pe"tru acesta (" lipsa u"ui co"tract de asiste", sau a me",io"rii acestuia i"clusiv a datelor acestora* 3" plus* completarea ulterioar "u poate co"duce la co"clu#ia i"vocat de reclama",i* ("truc;t toate actele cerute de "ormele procedurale trebuie depuse odat cu cererea sau (" terme"ul acordat$ lipsa sau "ecompletarea duc;"d la a"ulare* A&adar$ co"stat;"d c raportat la acte &i la "ormele e"u",ate (" mod corect s1a dispus a"ularea (" ba#a art* 200 ali"* 062 NC9C$ cererea de ree<ami"are urmea# a %i respi"s8* [30 E<ist ("c'eieri de a"ulare a cererii de c'emare (" )udecat pe"tru lipsa contului ancar &i lipsa numrului de nmatriculare al reclamantului n 2egistrul Comerului H Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 130D2013 0"epublicat2* [31 /'* Clorea$ op"cit*$ p* .=1* [32 3"truc;t procedura co"trave",io"al este !uver"at de pri"cipiul o%icialit,ii$ i"sta",a put;"d a acorda c'iar mai mult dec;t s1a cerut 0spre e<emplu$ dac pete"tul solicit pri" pl;"!ere doar ("locuirea sa"c,iu"ii ame"#ii cu avertisme"t$ i"sta",a poate dispu"e a"ularea procesului1verbal dac acesta este lovit de "ulitate2$ am apreciat c "ici mcar "emotivarea pl;"!erii "u poate co"duce la a"ularea acesteia H M* Ursu,a$ Noul regim contravenional n contextul intrrii n vigoare a Noului Cod de procedur civil !i a 3egii nr" 456%&*%$ (" +reptul$ "r* 3D2013$ p* 1=6* +e&i aceast opi"ie a %ost criticat 0/*C* Cre",iu$ +*4* Kldea"$ op"cit*$ pp* 60.16062$ "e1o sus,i"em (" co"ti"uare* 9rocedura co"trave",io"al este o procedur special care se completea# cu dispo#i,iile !e"erale ale procedurii civile "umai (" situa,ia (" care acestea "u su"t i"compatibile cu speci%icul procedurii co"trave",io"ale* ?r$ motivarea cererii este u" eleme"t ese",ial al procedurii civile !uver"at de pri"cipiul dispo"ibilit,ii$ (" timp ce procedura co"trave",io"al este supus procedurii o%icialit,ii$ ast%el ("c;t motivarea cererii i"troductive "u poate %i co"siderat u" eleme"t ese",ial al acesteia* [33 Reproducem o motivare corect a u"ei ("c'eieri de a"ulare a cererii de c'emare (" )udecat: 7Arec;"d peste %aptul c partea co"testatoare "u a i"dicat motivele de drept ale ac,iu"ii sale$ iar cele de %apt au %ost e<puse succi"t$ (mpiedic;"d ast%el i"sta",a s reali#e#e o cali%icare e<act a obiectului ac,iu"ii$ "u pot %i i!"orate$ di" aceast perspectiv$ lipsurile care se re%er la depu"erea la dosarul cau#ei (" copie certi%icat pe"tru co"%ormitate cu ori!i"alul a titlului e<ecutoriu (" ba#a cruia se %ace e<ecutarea silit$ precum &i a soma,iei sau orice alt act de e<ecutare ("tocmit (" cursul e<ecutrii silite* @"dicarea acestor eleme"te %ace posibil stabilirea (" co"cret a obiectului ac,iu"ii (" se"sul determi"rii e<ecutrii silite atacate$ e<primarea %ormulat de co"testatoare pri" ac,iu"e atu"ci c;"d a i"titulat1o co"testa,ie la e<ecutare %ii"d u"a !e"eric$ ("clc;"du1se (" acest %el &i obli!a,ia acesteia de a i"dica obiectul ac,iu"ii sale$ co"%orm art* 156 lit* c2 C* pr* civ* +e aseme"ea$ "e("depli"irea acestei obli!a,ii de ctre co"testatoare atra!e imposibilitatea i"sta",ei de a1&i ("depli"i propria obli!a,ie prev#ut de art* =16 ali"* 022 C* pr* civ*$ (" co"%ormitate cu care i"sta",a sesi#at va solicita de ("dat or!a"ului de e<ecutare

copii certi%icate de acesta dup actele dosarului de e<ecutare co"testat8 H Mud* Ale&d$ ("c'eierea "r* 23=D2013 0"epublicat2* [36 Mud* Sector 6 Kucure&ti$ ("c'eierea di" 21 iu"ie 2013 pro"u",at (" dosar "r* -.1.D303D2013 0"epublicat2* [3. Mud* Sector 6 Kucure&ti$ ("c'eierea di" . iu"ie 2013 pro"u",at (" dosar "r* -.36D303D2013 0"epublicat2* [36 C* Ap* Clu)$ ("c'eierea "r* 20-D2013 0"epublicat2* [3= Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 313D2013 0"epublicat2* [3- Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 20=D2013 0"epublicat2* [35 A* Satu1Mare$ ("c'eierea "r* 2226D2013 0"epublicat2* [60 A* Satu1Mare$ ("c'eierea "r* 2221D2013 0"epublicat2* [61 Mud* Nalu$ ("c'eierea "r* 10.1D2013 0"epublicat2* [62 Mud* Nalu$ ("c'eierea "r* 51.D2013 0"epublicat2* [63 Mud* Sector 6 Kucure&ti$ ("c'eierea di" 25 mai 2013 pro"u",at (" dosar "r* .253D303D2013 0"epublicat2* [66 Mud* Sector 6 Kucure&ti$ ("c'eierea di" . iu"ie 2013 pro"u",at (" dosar "r* -.3-D303D2013 H 7@"sta",a "u a re,i"ut sus,i"erea pete"tului c persoa"a care primea dosarele i1ar %i spus c "u trebuie s certi%ice docume"tele deoarece "u su"t copii <ero<$ ci %oto!ra%ii sca"ate ale ori!i"alelor* C'iar dac s1ar admite c acest lucru i1ar %i %ost comu"icat de u" lucrtor al Mudectoriei Sectorului 6$ este culpa e<clusiv a reclama"tului c a ales s dea ascultare acestei persoa"e$ i!"or;"d solicitarea e<pres a )udectorului H pre&edi"tele de complet cruia i1a %ost reparti#at cau#a spre solu,io"are H di" re#olu,ia comu"icat8* [6. A"ularea cererii "u se va dispu"e c'iar dac re!ulari#area cererii de c'emare (" )udecat s1a %cut ulterior e<pirrii terme"ului de 10 #ile prev#ut de art* 200 ali"* 032 NC9C$ dar ("ai"te de a se e%ectua procedura prev#ut (" ali"* 032 al art* 200 NC9C$ %ii"d aplicabile dispo#i,iile art* 1== ali"* 032 NC9C care prevd c: 7Actul de procedur "u va %i a"ulat dac p;" la mome"tul pro"u",rii asupra e<cep,iei de "ulitate a disprut cau#a acesteia8* 3" acela&i se"s$ M* Ab;rc$ op" cit$ p* .3F /*C* Cre",iu$ +*4* Kldea"$ op"cit"$ p* 60-* Cu toate acestea$ &i cu privire la acest aspect$ e<ist solu,ii !re&ite 0&i c'iar absurde2 ale i"sta",elor* Reproducem motivarea u"ei ("c'eieri de respi"!ere a cererii de ree<ami"are: 7Sus,i"erile pete"tului (" se"sul c ar %i compli"it lipsurile (" terme"ul le!al$ "u pot %i re,i"ute$ pe"tru urmtoarele co"sidere"te: Aerme"ul le!al de 10 #ile$ prev#ut de art* 200 ali"* 022$ s1a (mpli"it la data de 25 aprilie 2013* 9ri" urmare$ ("scrisurile depuse de pete"t la i"sta", la data de 30 aprilie 2013 au %ost evide"t depuse tardiv$ cu dep&irea terme"ului stabilit de le!e* Re%eritor la %a<ul trimis i"sta",ei la data de 25 aprilie 2013$ ora 1626$ ce co",i"ea u" ("scris cu i"dicarea CN91 ului &i copia c'ita",ei de plat a ta<ei de timbru$ i"sta",a aprecia# c &i acesta a %ost comu"icat tardiv i"sta",ei$ av;"d (" vedere dispo#i,iile art* 1-2 ali"* 022 C* pr* civ*$ care stabile&te e<pres c dac este vorba de u" act ce trebuie depus la i"sta",$ terme"ul se va (mpli"i la ora la care activitatea ("cetea# (" acel loc (" mod le!al* ?r$ la ora 1626$ activitatea i"sta",ei ("cetase$ pro!ramul de lucru %ii"d de la ora - la ora 16$ co"%orm art* -- ali"* 012 di" Gotr;rea 9le"ului CSM "r* 3-=D200.* 3" spe, "u su"t aplicabile prevederile art* 1-3 C* pr* civ$ ("truc;t pete"tul "u a comu"icat actul de procedur recoma"dat la o%iciul po&tal sau pri"tr1u" serviciu de curierat rapid* C'iar dac s1ar putea trece peste cele de mai sus$ i"sta",a aprecia# c acea copie comu"icat pe %a< a c'ita",ei de plat a ta<ei de timbru "u ("depli"e&te co"di,iile impuse de art* 35 di" Normele de aplicare a 4e!ii "r* 166D155=$ care stabile&te c Odovada pl,ii ta<elor )udiciare de timbru o co"stituie copia dup c'ita",a de ("casare (" "umerar$ eliberat de u"it,ile Casei de Eco"omii &i Co"sem"a,iu"i sau de tre#oreriile statului sau$ dup ca#$ copia dup ordi"ul de plata vi#at de u"itatea la care s1a %cut plata$ certi%icate pe"tru co"%ormitate de or!a"ul prestator al serviciului8* Ji "u (" ultimul r;"d$ comu"icarea de pe %a< "u este ("so,it &i de timbrul )udiciar de . lei$ care$ evide"t$ trebuia depus (" ori!i"al &i care a %ost depus tardiv la data de 30 aprilie 20138 H Mud* ?radea$ ("c'eierea "r* 3=0D2013 0"epublicat2* [66 9e"tru o e<pu"ere detaliat$ a se vedea M* Ab;rc$ op" cit$ p* .0$ "ota =3 subsolF (" acela&i se"s$ /*C* Cre",iu$ +*4* Kldea"$ op"cit"$ p* 60-F +*N* Aeo'ari$ op" cit*$ p* 6-.F C* Ap* Clu)$ se"t* "r* 2-1D2013 0"epublicat2: 7(" procedura re!ulari#rii "u este permis a"ali#area compete",ei i"sta",ei ("vestite cu o cerere de c'emare (" )udecat$ acest lucru %ii"d posibil doar la primul terme" de )udecat8* [6= E* Gerova"u$ Principiile procedurii judiciare$ @"stitutul de Arte /ra%ice 74upta8 N* Stoil$ Kucure&ti$ 1532$ p* B@@* [6- 9ublicat (" M* ?%* "r* 3.6 di" 2= aprilie 200.* Se arat (" acestea: 73" lumi"a acestor co"sidere"te$ Curtea Co"stitu,io"al co"stat c dispo#i,iile art* 3021 ali"* 012 lit* a2 C* pr* civ*$ pri" care se sa"c,io"ea# cu "ulitate absolut omisiu"ea de se preci#a (" cupri"sul cererii de recurs P"umele$ domiciliul sau re&edi",a pr,ilor ori$ pe"tru persoa"ele )uridice$ de"umirea &i sediul lor$ precum &i$ dup ca#$ "umrul de ("matriculare (" re!istrul comer,ului sau de ("scriere (" re!istrul persoa"elor )uridice$ codul u"ic de ("re!istrare sau$ dup ca#$ codul %iscal &i co"tul ba"carQ$ precum &i H dac recure"tul locuie&te (" stri"tate H Pdomiciliul ales (" Rom;"ia$ u"de urmea# s i se %ac toate comu"icrile privi"d procesulQ$ apar ca u" %ormalism i"acceptabil de ri!id$ de "atur s a%ecte#e !rav e%ectivitatea e<ercitrii cii de atac &i s restr;"! "e)usti%icat accesul liber la )usti,ie8*

dr* Mircea URSUA lector$ Cacultatea de +rept$ U"iversitatea di" ?radea avocat$ Karoul Ki'or 7 mulumim 2evista 2omn de 8urispruden