Sunteți pe pagina 1din 60

Albert Camus

MITUL LUI SISIF


Lui Pascal Pia O, suflete al meu, nu nzui la viaa nemuritoare, ci epuizeaz domeniul posibilului. PINDAR (Pythica a IlI-a)

UN RAIONAMENT ABSURD

Pa inile care urmeaz vorbesc despre o sensibilitate absurd ce poate fi !nt!lnit !n acest secol, "i nu despre ofilosofie absurd, pe care propriu-zis timpul nostru n-a cunoscut-o. O elementar onestitate m obli s art, !nc de la !nceput, tot ceea ce ele datoreaz anumitor spirite contemporane. #u numai c nu am intenia s ascund aceasta, dar !ndirea lor va fi citat "i comentat de-a lun ul !ntre ii lucrri. $n acela"i timp, e util totu"i s notez c absurdul, socotit p!n acum O concluzie, este considerat !n eseul de fa ca punct de plecare. $n acest sens, despre comentariul meu se poate spune c e, !ntr-o oarecare msur, provizoriu % nu se poate afirma dinainte la ce atitudine obli . &ititorul va afla !n el doar descrierea, !n stare pur, a unui ru al spiritului. #ici o metafizic, nici o credin nu fi ureaz aici pentru moment. Iat sin urele limite "i sin ura intenie a acestei cri

ABSURDUL I SINUCIDEREA Nu exist dec t ! "r!blem #il!s!#ic cu ade$rat im"!rta%t & si%uciderea' A (!tr dac $ia)a merit sau %u s #ie trit %seam% a rs"u%de la "r!blema #u%dame%tal a #il!*s!#iei' Restul+ dac lumea are trei dime%siu%i+ dac s"iritul are %!u sau d!us"re,ece cate-!rii+ $i%e du" aceea' Acestea s %t d!ar .!curi/ dar mai %t i trebuie s rs"u%,i' i dac e ade$rat+ du" cum sus)i%e Niet,sc(e+ c u% #il!s!#+ "e%tru a #i $red%ic de stim+ trebuie s dea "rimul exem"lul+ %)ele-em c t de im"!rta%t este rs"u%sul+ de $reme ce el $a "recede -estul de#i%iti$' Iat %i0te e$ide%)e se%sibile i%imii+ dar "e care trebuie s le ad %cim "e%tru c1 mi%tea %!astr s le $ad lim"ede' Dac m %treb du" ce .udec c ! a%umit "r!blem cere u% rs"u%s mai -rab%ic dec t ! alta+ mi rs"u%d c du" ac)iu%ile la care !bli-' N*am $,ut "e %ime%i

muri%d "e%tru ar-ume%tul !%t!l!-ic' 2alilei+ care de)i%ea u% ade$r 0tii%)i#ic de mare im"!rta%)+ s*a le"dat de el cum %u se "!ate mai u0!r de %dat ce 0i*a $,ut $ia)a % "rime.die+ %tr*u% a%ume se%s a #cut bi%e' Pe%tru acel ade$r %u merita s m!ri "e ru-' E cu des$ r0ire i%di#ere%t dac Pm %tul se %$ rteste % .urul S!arelui sau dac S!arele se %$ rte0te % .urul Pm %tului' Mai exact+ lucrul %u are %ici cea mai mic %sem%tate' 3% sc(imb+ i $d "e mul)i !ame%i muri%d "e%tru c s!c!tesc c $ia)a %u merit s #ie trit' 3i $d "e al)ii ls %du*se+ % c(i" "arad!xal+ uci0i "e%tru ideile sau ilu,iile "e care le !#er ! ra)iu%e de a tri 4a0a*%umita ra)iu%e de a tri este t!t!dat s ! excele%t ra)iu%e de a muri5' C!%sider deci c %tre6area care cere cel mai -rab%ic rs"u%s este aceea de a 0ti dac $ia)a are sau %u u% se%s' Cum s*i rs"u%dem7 3% ie-tur cu t!ate "r!blemele ese%)iale+ %)ele- "ri% asta t!ate "r!blemele care im"lic riscul m!r)ii sau care am"li#ic % !m "asiu%ea de a tri+ %u exist+ "r!babil+ dec t d!u met!de de - %dire+ cea a lui La Palisse si cea a lui D!% 8ui.!te' Numai ec(ilibrul %tre e$ide%) 0i lirism %e "!ate %-dui s a$em acces % acela0i tim" la em!)ie 0i la claritate' Fii%d $!rba de u% subiect a)9 t de umil 0i t!t!dat at t de "atetic+ dialectica sa$a%t 0i clasic trebuie :;6 < 'lbert &amus a0adar s lase l!cul+ #a"t de la si%e %)eles+ u%ei atitudi%i de s"irit mai m!deste+ care s "urcead % acela0i tim" di% bu% simt 0i di% sim"atie' Des"re si%ucidere %u s*a discutat " % acum dec t ca des"re u% #e%!me% s!cial' Dim"!tri$+ e $!rba aici+ "e%tru %ce"ut+ des"re ra"!rtul %tre si%ucidere 0i - %direa i%di$idual' U% -est ca acesta se "re-te0te % ad %curile tcute ale i%imii+ "recum ! mare !"er' =mul %su0i l i-%!r' I%tr*! sear+ si tra-e u% -l!%) % ca" sau se aru%c % a"' Des"re u% admi%istrat!r de im!bile care se !m!r se+ mi se s"u%ea c %d$a c % urm cu ci%ci a%i 0i "ierduse #ata+ c de atu%ci se sc(imbase mult 0i c %t m"larea l >r!sese "e di%u%tru?' Nu exist cu$ %t mai exact' A %ce"e s -i%de0ti %seam% a %ce"e s #ii r!s "e di%u%tru' S!cietatea %u are mare amestec % acest %ce"ut' @iermele se a#l % %s0i i%ima !mului' Ac!l! trebuie cutat' Acest .!c m!rtal+ care duce de la luciditatea % #a)a existe%)ei la e$a,iu%ea % a#ara lumii+ trebuie urmrit 0i %)eles' = si%ucidere are multe cau,e si+ % -e%eral+ cele mai a"are%)e %u s %t 0i cele mai e#icace+ #!arte "u)i%i !ame%i se si%ucid 4i"!te,a %u e t!tu0i exclus5 #ii%dc a0a au (!tr t' Cri,a este a"r!a"e %t!tdeau%a decla%0at de !e$a i%c!%tr!*labil' Aur%alele $!rbesc adesea de >%eca,uri i%time? sau de ! >b!al i%curabil?' S %t ex"lica)ii $alabile' Dar ar trebui s 0tim dac+ % acea ,i c(iar+ u% "riete% %u i*a $!rbit "e u% t!% i%di#ere%t acelui de,%d.duit' @i%!$atul este+ % acest ca,+ "riete%ul' Cci i%di#ere%)a lui "!ate #i de*a.u%s s"re a "reci"ita t!t de,-ustul 0i t!ate rese%time%tele a#late " % atu%ci m sus"e%sie' Dar dac e -reu s #ixm m!me%tul "recis+ demersul subtil % cursul cruia s"iritul a "ariat "e%tru m!arte+ "utem t!tu0i s tra-em+ di% c(iar acel -est+ t!ate c!%seci%)ele "e care el le "resu"u%e' A te !m!r %seam%+ %tr*u% se%s+ 0i ca % mel!dram+ a mrturisi' A mrturisi c e0ti de"0it de $ia) sau c %u ! %)ele-i' Dar s %u mer-em t!tu0i "rea de"arte cu aceste a%al!-ii 0i s %e %t!arcem la cu$i%tele cure%te' A te !m!r %seam% a mrturisi c >$ia)a %u merit s #ie trit?' A tri+ #ire0te+ %u*i %ici!dat luc#u u0!r' C!%ti%um l S %u sc"m "rile.ul de a subli%ia caracterul relati$ al acestui eseu' 3%tr*ade$r+ si%uciderea "!ate a$ea cau,e mult mai !%!rabile' De exem"lu+ ca,urile de si%ucidere "!litic B a0a*%umita si%ucidere de "r!test+ di% tim"ul re$!lu)iei c(i%e,e' (I)*+ +*I ,I,I- < :;C

s #acem -esturile "e care %i le c!ma%d existe%)a+ "e%tru multe m!ti$e+ di% care "rimul e !bi0%ui%)a' A muri di% "r!*"ria*)i $!i%) "resu"u%e a #i recu%!scut+ #ie 0i %umai i%sti%cti$+ caracterul deri,!riu al acestei !bi0%ui%)e+ abse%)a !ricrei ra)iu%i "r!#u%de de a tri+ caracterul %esbuit al ,buciumului c!tidia% 0i i%utilitatea su#eri%)ei' 3% ce c!%st+ a0adar+ acest i%calculabil se%time%t care "ri$ea, s"iritul de s!m%ul %ecesar $ie)ii7 = lume "e care ! "!)i ex"lica+ c(iar cu ar-ume%te discutabile+ este ! lume #a*miiiar' Dim"!tri$+ %tr*! lume di%tr*! dat li"sit de ilu,ii 0i de lumi%+ !mul se simte u% stri%' Exilul lui e #r sc"are+ de $reme ce*i li"sit de ami%tirea u%ei "atrii "ierdute sau de s"era%)a %tr*u% "m %t al #-dui%)ei' Se%time%tul absurdului %u*i dec t di$!r)ul acesta di%tre !m 0i $ia)a sa+ di%tre act!r 0i dec!rul su' De $reme ce t!)i !ame%ii s%t!0i s*au - %dlt la "r!"ria l!r si%ucidere+ $!m recu* %!a0te+ #r alte ex"lica)ii+ c exist ! le-tur direct %tre acest se%time%t 0i as"ira)ia ctre %ea%t' Subiectul eseului de #a) este t!cmai ra"!rtul di%tre absurd 0i si%ucidere+ msura exact % care si%uciderea este ! s!lu)ie m"!tri$a absurdului' Se "!ate stabili ca "ri%ci"iu c ac)iu%ile u%ui !m care %u tri0ea, trebuie s #ie c!ma%date de9ceea ce el s!c!te0te a #i ade$rul' Credi%)a % absurditatea existe%)ei trebuie deci s*i (!trasc "urtarea' E le-itim curi!,itatea de a %e %treba+ lim"ede 0i #r #alse "atetisme+ dac ! c!%clu,ie de acest !rdi% im"u%e "rsirea c t mai -rab%ic a u%ei c!%di)ii de %e %)eles' @!rbesc aici+ desi-ur+ de !ame%ii dis"u0i s se "u% de ac!rd cu ei %0i0i' Ex"rimat % terme%i clari+ "r!blema "!ate s "ar sim"la 0i t!t!dat i%s!lubil' Dar e -re0it "resu"u%erea c %trebrile sim"le duc la rs"u%suri la #el de sim"le 0i c e$ide%)a im"lic e$ide%ta' 'priori 0i i%$ers %d terme%ii "r!blemei+9 du" cum !mul se si%ucide sau %u se si%ucide+ s*ar "rea ca %u exist dec t d!u s!lu)ii #il!s!#ice& a s"u%e da sau a s"u%e %u' Dar ar #i "rea #rum!s s #ie a0a' Cci trebuie s )i%em seama 0i de aceia care+ #r s a.u%- la $re! c!%clu,ie+ se %treab %e %cetat' Aici+ abia dac #ac ! ir!%ie& e $!rba de ma.!ritatea !ame%il!r' @d+ de aseme%ea+ c cei ce rs"u%d %u+ ac)i!%ea, ca 0i cum ar - %di da' De #a"t+ dac acce"t criteriul %iet,sc(ea%+ ace0tia -i%desc+ %tr*u% #el sau altul+ da' Dim"!tri$+ se %t m"l adesea ca cei ce se si%ucid s #i cre,ut %tr*u% se%s al $ie)ii' Aseme%ea c!%tradic)ii s %t c!%sta%te' Se "!ate c(iar s"u%e c %u s %t %icieri ma $ii dec t % aceast c(estiu%e % care+ dim"!tri$+ l!-ica "are at t de %ecesar' A c!m"ara te!riile #il!s!#ice 0i :;D < 'lbert &amus c!m"!rtarea cel!r ce le "r!#esea, a de$e%it u% l!c c!mu%' Dar trebuie t!tu0i s artam c di%tre - %dit!rii care au re#u,at u% se%s $ie)ii+ %ici u%ul+ % a#ar de Eiril!$+ care a"ar)i%e literaturii+ de Pere-ri%Fs+ care se %a0te di% le-e%d + 0i de Aules LeFuier+ care )i%e de i"!te,+ %u 1 mers cu l!-ica9" % la a re#u,a aceast $ia)' Se citea, adesea+ % deridere+ %umele lui Sc(!"e%(auer+ care #cea el!-iul si%uciderii % #a)a u%ei mese mbel0u-ate' Nu*i %imic de r s % asta' M!dul acesta de a %u lua tra-icul % seri!s %u*i c(iar at t de -ra$+ dar el l de#i%e0te " % la urm "e !m' I% #a)a acest!r c!%tradic)ii 0i !bscurit)i trebuie+ !are+ s credem c %u exist %ici u% ra"!rt %tre "rerea "e care ci%e$a ! are des"re $ia) 0i -estul "e care*: #ace s"re a ! "rsi7 S %u exa-erm c tu09i de "u)i% % acest se%s' I% ata0ame%tul u%ui !m #a) de $ia)a sa+ exist ce$a mult mai "uter%ic dec ) t!ate mi,eriile lumii' Audecata tru"ului %u*i %tru %imic mai "re.!s dec ) cea a s"iritului+ 0i tru"ul d %drt % #a)a "r!"riei sale distru-eri' C"tm !bi0%ui%)a de a tri %ai%te de a ! d!b %di "e aceea de a - %di' I% cursa care %e a"r!"ie ,i cu ,i cu %c u% "as de m!arte+ tru"ul "strea, u% a$a%s ire"arabil' Ese%)ialul acestei c!%tradic)ii re,id % ceea ce $!i %umi esc(i$a+9 "e%tru c ea este % acela0i tim" mai mult 0i mai "u)i% dec t di$ertisme%tul+ % se%sul "ascalia%' Esc(i$a m!rtal? care c!%stituie a treia tem a acestui eseu este s"era%)a' S"era%)a

%tr*! alt $ia)+ "e care trebuie s*! >meri)i?+ sau .!cul msluit al cel!r care triesc %u "e%tru $ia)a %s1si+ ci "e%tru ! mare idee care ! de"0e0te+ ! sublimea,+ i d u% se%s 0i ! trdea,' T!tul c!%tribuie ast#el la a %curca 0i mai mult lucrurile' Nu % ,adar s*au .ucat !ame%ii " %9 acum cu cu$i%tele+ "re#c %du*se a crede c a re#u,a u% se%s $ie)ii duce % c(i" %ecesar la a#irma)ia c ea %u merit s #ie trit' 3%tr*ade$r+ %u exist %ici u% #el de msur c!mu%+ !bli-at!rie+ %tre aceste d!u ra)i!%ame%te' Trebuie d!ar s re#u,m s %e lsm i%du0i %9er!are de c!%#u,iile+ di$!r)urile 0i i%c!%sec$e%tele sem%alate " % aici' Trebuie s dm t!tul la ! "arte 0i s1 atacm #)i0 ade$rata "r!blem' =ame%ii se si%ucid "e%tru c $ia)a %u merit s #ie trit+ iat+ #r %d!ial+ u% ade$r B %e#ecu%d t!tu0i+ "e%tru c e u% truism' Dar aceast i%sult adus existe%)ei+9 aceast de,mi%)ire ce i se d $i%e l Am au,it $!rbi%du*se des"re u% emul al lui Pere-ri%!s+ scriit!r de du" r,b!i+ care+ du" ce 0i*a termi%at "rima carte+ s*a si%ucis s"re a atra-e ate%)ia asu"ra !"erei sale' A i,butit+ %tr*ade$r+ dar cartea a #!st s!c!tit "r!ast' (I)*+ +*I ,I,.- < :;G !are di% #a"tul c existe%)a %*are %ici u% se%s7 Cere absurditatea ei sa i te sustra-i+ "ri% s"era%) sau "ri% si%ucidere7 Iat ce trebuie s sc!atem la lumi%+9 s urmrim 0i s ilustrm+ %ltur %d t!t restul' =bli- !are absurdul la9m!arte7 Iat "r!blema ce trebuie discutat %ai%tea !ricrei alteia+ % a#ara tutur!r met!del!r de - %dire 0i a .!curil!r s"iritului de,i%teresat' Nua%)ele+ c!%tradic)iile9+ "si(!l!-ia "e care u% s"irit >!biecti$? 0tie s le i%tr!duc % !rice "r!blem %u*0i au l!cul % aceast cutare 0i % aceast "asiu%e' Aici e %e$!ie d!ar de ! - %dire l!-ic' Lucrul %u*i sim"lu' E u0!r s #ii l!-ic' Dar e a"r!a"e im"!sibil s #ii l!-ic " % la ca"t' =ame%ii care m!r ae "r!"ria l!r m % urmea, ast#el " % la ca"t drumul i%dicat de se%time%tul l!r' Medita)ia asu"ra si%uciderii mi d a0adar "uti%)a de a "u%e si%-ura9"r!blem care m i%teresea,?& exist ! l!-ic ce duce " % la m!arte7 E u% lucru "e care %u*: "!t a#la dec t urmri%d #r "asiu%e de,!rd!%ata+ d!ar la lumi%a e$ide%)ei+ ra)i!%ame%tul a crui !ri-i%e ! art aici' Este ceea ce eu9 %umesc u% ra)i!%ame%t absurd' Mul)i l*au %ce"ut' Nu 0tiu %c dac au rmas % limitele lui' C %d Earl Aas"ers+ art %d im"!sibilitatea de a c!%stitui lumea % u%itate+ exclam& >Aceast limitare m c!%duce ctre mi%e %sumi+ ac!l! u%de %u m mai retra- % s"atele u%ui "u%ct de $edere !biecti$ "e care %u #ac dec t s*# re"re,i%t+ ac!l! u%de %ici eu %sumi %ici existe%)a celuilalt %u mai "!t de$e%i !biect "e%tru mi%e?+ el e$!c+ du" mul)i al)ii+ acele l!curi "ustii si ster"e u%de - %direa a.u%-e la (!tarele ei' Du" mul)i al)ii+ da+ #r %d!ial+ dar c t de -rbi)i s se %t!arc di% drumH Mul)i !ame%i au a.u%s+ 0i di%tre bei mai umili+ la acea ultim c!titur u%de - %direa %ce"e s se clati%e' Ei abdicau atu%ci de la ce a$eau mai scum"+ de la $ia)a l!r' Al)ii+ "ri%)i ai s"iritului+ au abdicat de aseme%ea+ dar cu "re)ul si%uciderii - %dirii l!r+ % re$!lta ei cea mai "ur' Ade$ratul e#!rt+ dim"!tri$+ c!%st % a rm %e aici+ c t lucrul e cu "uti%)+ 0i % a exami%a %dea"r!a"e $e-eta)ia bar!c a acest!r )i%uturi de"rtate' Te%acitatea 0i clar$i,iu%ea s %t s"ectat!ri "ri$ile-ia)i ai acestui .!c i%uma% % care absurdul+ s"era%)a 0i m!artea 0i dau re"lica' S"iritul "!ate atu%ci s a%ali,e,e9 #i-urile acestui da%s eleme%tar 0i t!t!dat subtil %ai%te de a le ilustra 0i de a le retri el %su0i'

IIDURILE ABSURDE

Ca 0i marile !"ere+ se%time%tele ad %ci sem%i#ic %t!tdeau%a mai mult dec t au c!%0tii%)a c s"u%' Perse$ere%)a u%ei "!r%iri sau a u%ei re"ulsii %tr*u% su#let se re-se0te % a%umite de"ri%deri de a #ace 0i de a - %di+ se c!%ti%u % c!%seci%)e "e care su#letul %s9usi le i-%!r' Marile se%time%te "!art % ele %sele "r!"riul l!r u%i$ers+ s"le%did sau mi,erabil' Ele lumi%ea, cu "asiu%ea l!r ! lume exclusi$+ % care 0i re-sesc "r!"riul climat' Exist u% u%i$ers al -el!,iei+ al ambi)iei+ al e-!ismului sau al -e%er!,it)ii' U% u%i$ers+ adic ! meta#i,ic 0i ! atitudi%e a s"iritului' Ceea ce e ade$rat "e%tru se%time%te9 s"eciali,ate+ $a #i 0i mai ade$rat "e%tru em!)ii+ la ba,a l!r at t de %edetermi%1te 0i t!t!dat at t de c!%#u,e 0i de >si-ure?+ de %de"rtate 0i de >"re,e%te? ca acelea "e care %i le d #rum!sul sau "e care le tre,e0te % %!i absurdul' Se%time%tul absurdit)ii "!ate s*: i,beasc % #a) "e !rice !m+ la !rice c!lt de strad' 3% %uditatea sa de,!la%t+ % strlucirea sa m!art9+ el este i%sesi,abil' Dar %s0i aceast di#icultate d de - %dit' E "r!babil ade$rat c #iecare !m rm %e "e%tru %!i u% %ecu%!scut si c exist %t!tdeau%a % el ce$a ireductibil care %e sca"+ bar+ practic, i cu%!sc "e !ame%i si i recu%!sc du" "urtarea l!r+ du" t!talitatea #a"tel!r #!r+ du" c!%seci%)ele "e care trecerea l!r le suscit % $ia)' T!t ast#el "!t+ practic, s de#i%esc t!ate aceste se%time%te ira)i!%ale care des#id !rice a%ali,+ "!t+ practic, s le a"recie,+ s adu% suma c!%seci%)el!r l!r % !rdi%ea i%teli-e%)ei+ s le sur"ri%d 0i s le %!te, t!ate %#)i0rile+ s descriu u%i$ersul l!r' S*1r "rea c+ c(iar dac :*am$,ut de ! sut de !ri "e acela0i act!r+ %u*: $!i cu%!a0te "ers!%al mai bi%e' T!tu0i+ dac #ac9suma er!il!r "e care i9*a %truc(i"at 0i dac s"u% c*: cu%!sc ce$a mai bi%e la al ! sutlea r!l al su+ simt c exist % aceast a#irma)ie ! "arte de ade$r' Cci acest "arad!x a"are%t este 0i u% a"!l!-' El are ! m!ral+ care %e %$a) c u% !m se de#i%e0te )a #el de bi%e "ri% c!mediile sale ca 0i "ri% ela%urile sale si%cere' T!t ast#el se %t m"l+ la u% alt9%i$el+ cu se%time%tele+ i%accesibile i%imii+ dar "ar)ial trdate de #a"tele "e care le %su#le)esc 0i de atitudi%ile s"iritului "e care le "resu"u%' Nu*i -reu de $,ut c (I)*+ +*I ,I,I- < ::: 3% #elul acesta de#i%esc ! met!d' Dar e u0!r+ de aseme%ea+ de $,ut c e $!rba de ! met!d de a%ali, si %u de cu%!a0tere' Cci met!dele im"lic meta#i,ici+ trdi%d #r $!ia l!r c!%clu,iile "e care "reti%d u%e!ri c %u le cu%!sc %c' Ast#el+ ultimele "a-i%i ale u%ei cr)i se a#l %c % "rimele' Acest %!d este i%e$itabil' Met!da de#i%it aici ex"rim se%time%tul c !rice cu%!a0tere ade$rat este im"!sibil' Nu "utem dec t e%umera a"are%)e 0i sim)i u% climat' Atu%ci $!m a.u%-e "!ate a acel i%sesi,abil se%time%t al absurdit)ii+ % lumile di#erite dar #r)e0ti ale i%teli-e%)ei+ ale artei de a9 tri sau ale artei "ur 0i sim"lu' Climatul absurdit)ii e u% %ce"ut S# r0itul e u%i$ersul absurd 0i acea atitudi%e a s"iritului care "r!iectea, asu"ra lumii !9 strlucire ce*i este "r!"rie+ #c %d s lumi%e,e c(i"ul "ri$ile-iat 0i im"lacabil "e care 0tie s i*: recu%!asc' T!ate marile ac)iu%i 0i t!ate marile #il!s!#ii au u% %ce"ut deri,!riu' Marile !"ere se %asc adesea "e %ea0te"tate+ la c!l)ul u%ei str,i sau la i%trarea %tr*u% restaura%t' T!t ast#el 0i absurditatea' Lumea absurd+ mai mult dec t !ricare lta+ 0i tra-e %!ble)ea di% aceast %a0tere li"sit de mre)ie' 3% a%umite situa)ii+ u% !m care rs"u%de& >la %imic?+ c %d e %trebat la ce se - %deste+ "!ate c d!ar se "re#ace' Cei iubi)i ! 0tiu "rea bi%e' Dar dac acest rs"u%s este si%cer+ dac ex"rim acea stare ciudat a su#letului c %d $idul de$i%e el!c$e%t+ c %d la%)ul -esturil!r c!tidie%e s*a ru"t+ c %d i%ima caut ,adar%ic $eri-a "ierdut+ el re"re,i%t "rimul sem% al absurdit)ii' Se %t m"l ca dec!rurile s se "rbu0easc' Tre,ire+ tram$ai+ "atru !re de bir!u

sau de u,i%+ mas+ tram$ai+ "atru !re de mu%c+ mas+ s!m% 0i lu%i+ mar)i+ miercuri+ .!i+ $i%eri+ s mbt % acela0i ritm9B iat u% drum "e care l urmm cu u0uri%) a"r!a"e t!t tim"ul' Dar %tr*! ,i %e "!me%im %treb %du*%e >"e%tru ce7? 0i t!tul %ce"e ! data cu aceast !b!seal uimit' > %ce"e?+9 iat lucrul im"!rta%t' =b!seala se a#l la ca"tul #a"tel!r u%ei $ie)i ma0i%ale+ dar ea i%au-urea, % acela0i tim" mi0carea c!%0tii%)ei' Ea ! tre,e0te 0i "r!$!ac urmarea' Urmarea+ adic %t!arcerea i%c!%0tie%t % la%) sau tre,irea de#i%iti$' Du" tre,ire $i%e+ cu tim"ul+ c!%seci%)a ei& si%uciderea sau $i%decarea' 3% ea %s0i+ !b!seala are ce$a de,-ustt!r' 3% ca,ul de #a) %s trebuie s a.u%- la c!%clu,ia c e bi%e $e%it' Cci t!tul %ce"e "ri% c!%0tii%) 0i %imic %u are $al!are dec t "ri% ea' S %t !bser$a)ii care %*au %imic !ri-i%al' Dar ele s %t e$ide%)e& aceasta e de*a.u%s "e%tru u% tim"+ c %d "r!cedm la ! recu* a ::J < 'lbert &amus %!a0tere sumar a !ri-i%il!r absurdului' Sim"la >-ri.? se a#l la !ri-i%ea a t!ate' T!t ast#el 0i "e%tru #iecare ,i a u%ei $ie)i #r de strlucire & tim"ul %e "!art cu si%e' Dar t!tdeau%a $i%e ! cli" c %d trebuie s*i "urtm' Trim di% $iit!r& >m i%e?+ >mai t r,iu?+ >c %d $ei a$ea ! situa)ie?+ >! dat cu $ rsta+ $ei %)ele-e?' Admirabile i%c!%sec$e%)e+ c %d+ de #a"t+ e $!rba de9m!arte' @i%e ! ,i t!tu0i c %d !mul c!%stat sau s"u%e c are trei,eci de a%i' 30i a#irm ast#el ti%ere)ea' Dar+ #ci%d asta+ se situea, % ra"!rt cu tim"ul' 30i ia l!cul % tim"' Recu%!a0te c se a#l %tr*u% a%ume m!me%t al u%ei curbe "e care mrturise0te c trebuie s*! strbat' A"ar)i%e tim"ului 0i+ du" s"aima care*: cu"ri%de+ 0i recu%!a0te % el du0ma%ul cel mai %$er0u%at' M i%e+ d!rea ,iua de m i%e+ c %d %trea-a lui #ii%) ar #i trebuit s*! re#u,e' Aceast re$!lt a cr%ii e absurdul' = trea"t mai .!s 0i iat %stri%area& a*)i da seama c lumea e >!"ac?+ a sim)i c t de stri%+ c t de ireductibil %e este ! "iatr+ cu c t i%te%sitate %e "!ate %e-a %atura u% "eisa.+ % ad %cul !ricrei #rumuse)i ,ace ce$a i%uma%+ 0i aceste c!li%e+ bl %de)ea cerului+ li%ia9c!"acil!r 0i "ierd+9di%tr*! dat+ se%sul ilu,!riu % care le %$e0m %tm+ mai de"rtate dec t u% "aradis "ierdut' =stilitatea "rimiti$ a lumii urc s"re %!i "ri% mile%ii' Tim" de ! cli"a %u ! mai %)ele-em+ "e%tru c tim" de sec!le %*am %)eles dec t #i-urile0i dese%ele % care ! i%scrisesem+ "e%tru c de acum %ai%te %u mai a$em "uterea s u,m de acest arti#iciu' Lumea %e sca" "e%tru c rede$i%e ea %s0i' Dec!rurile mascate de !bi0%ui%) rede$i% ceea ce s %t'9Se %de"rtea, de %!i' T!t ast#el du" cum+ % a%umite ,ile+ sub c(i"ul #amiliar al u%ei #emei ! desc!"erim ca "e ! stri% "e cea "e care am iubit*! cu lu%i sau cu a%i % urm $!m a.u%-e "!ate s d!rim t!cmai ceea ce %e #ace s %e sim)im di%tr*! dat at t de si%-uri' Dar %*a $e%it %c tim"ul' U% si%-ur lucru d!ar& aceast !"acitate 0i aceast %stri%are a lumii e absurdul' i !ame%ii secret i%uma%ul' Dac "ri$im+ % a%umite m!me%te de luciditate+ as"ectul meca%ic al -esturil!r l!r+ "a%t!mima l!r li"sit de se%s+ t!t ceea ce*i %c!%.!ar %e "are stu"id' U% !m $!rbe0te la tele#!% du" u% "erete de l Dar %u % se%s "r!"riu' Nu e $!rba de ! de#i%i)ie+ ci de ! enumerare a se%time%tel!r "e care le "!ate c!m"!rta absurdul' C(iar du" ce s*a %c(eiat e%umerarea+ absurdul %u e t!tu0i e"ui,at' (I)*+ +*I ,I,I- < ::K sticl/ %u*: au,im+ dar i $edem mimica de %e %)eles& %e %trebm "e%tru ce trie0te' Acest de,-ust % #a)a i%uma%i*t)ii !mului %su0i+ aceast i%calculabil cdere % #a)a ima-i%ii a ceea ce s %tem+ aceast >-rea)?+ cum ! %ume0te u% aut!r

c!%tem"!ra%+ e de aseme%ea+ absurdul' Du" cum 0i stri%ul care+ % a%umite cli"e+ $i%e % %t m"i%area %!astr %tr*! !-li%d+ #ratele #amiliar 0i t!tu0i %eli%i0tit!r "e care*: re-sim % "r!"riile %!astre #!t!-ra#ii+ e iar0i absurdul' A.u%-+ % s# r0it+ la m!arte 0i la se%time%tul %!stru % le-tur cu ea' E u% subiect des"re care t!tul a #!st s"us 0i e dece%t s %e #erim de "atetic' T!tu0i+ %u %e $!m "utea %ici!dat mira %dea.u%s de #a"tul c t!at lumea trie0te ca 0i cum %ime%i >%*ar 0ti?' Aceasta "e%tru c % realitate %u exist ! ex"erie%) a m!r)ii' 3% se%sul "r!"riu+ ex"erime%tat e d!ar ceea ce a #!st trit 0i a de$e%it c!%0tie%t' I% ca,ul de #a)+ abia dac se "!ate $!rbi de ex"erie%)a m!r)ii cel!rlal)i' E u% succeda%eu+ ! %c(i"uire a s"iritului+ de care %u s %tem %ici!dat "e de*a*%tre-ul c!%$i%0i' Aceast c!%$e%)ie me* la%c!lic %u "!ate #i c!%$i%-t!are' S"aima $i%e % realitate di% as"ectul matematic al e$e%ime%tului' Tim"ul %e %s"im %t t!cmai "e%tru c el #ace dem!%stra)ia/ s!lu)ia %u $i%e dec t du" aceea' T!ate #ra,ele #rum!ase des"re su#let $!r "rimi aici+ cel "u)i% "e%tru ! $reme+ d!$ada matematic a c!%trariului l!r' Di% tru"ul i%ert "e care ! "alm %u mai las %ici ! urm+ su#letul a dis"rut' Acest as"ect de#i%iti$ 0i eleme%tar al a$e%turii #!rmea, c!%)i%utul se%time%tului absurdului+ % lumi%a m!rtal a acestui desti% a"are i%utilitatea' Nici ! m!ral 0i %ici u% e#!rt %u "!t #i .usti#icate a"ri!ri % #a)a matematicil!r s %-er!ase sub al cr!r sem% st c!%di)ia %!astr' 3%c ! dat+ t!ate acestea au #!st s"use de %e%umrate !ri' M mr-i%esc s #ac aici d!ar ! clasi#icare ra"id 0i s i%dic temele e$ide%te' Ele strbat t!ate literaturile 0i t!ate #il!s!#iile' C!%$ersa)ia de #iecare ,i se ada" di% ele' Nu e $!rba deci de a le rei%$e%ta' Dar trebuie s %e asi-urm de aceste e$ide%)e "e%tru a %e "utea %treba a"!i % le-tur cu c(estiu%ea "rim!rdial' Li% s re"et %c ! dat c %u desc!"eririle absurde m i%teresea, % "rimul r %d+ ci c!%seci%)ele l!r' Dac s %tem si-uri de aceste #a"te+ care trebuie s #ie c!%clu,ia %!astr+ " % u%de $!m mer-e s"re a %u elu* ::M < 'lbert &amus da %imic7 @a trebui s murim di% "r!"rie $!i%) sau+ % ciuda a t!ate+ s c!%ti%um a s"era7 Dar+ mai %ai%te+ e %ecesar s !"erm acela0i rece%sm %t ra"id "e "la%ul i%teli-e%)ei' Primul demers al s"iritului c!%st % a disti%-e ce$a ce este ade$rat de ceea ce este #als' T!tu0i+ de %dat ce - %di*rea re#lectea, asu"ra ei %s0i+ ea desc!"er+ de la bu% %ce"ut+ ! c!%tradic)ie' E i%util s %e strduim aici s #im c!%$i%-t!ri' De sec!le+ %ime%i %*a #cut cu "ri$ire la aceast c(estiu%e ! dem!%stra)ie mai lim"ede 0i mai ele-a%t ca Arist!tel' >C!%seci%)a+ adesea ridiculi,at+ a acest!r "reri este c ele se distru- si%-ure' Cci a#irm %d c t!tul e ade$rat+ a#irmm ade$rul a#irma)iei !"use 0i+ % c!%seci%)+ #alsitatea "r!"riei %!astre te,e 4cci a#irma)ia !"us %u admite c ea "!ate #i ade$rat5' i dac s"u%em c t!tul este #als+ %seam% c 0i aceast a#irma)ie e #als' Dac sus)i%em c %u e #als dec t a#irma)ia !"us a#irma)iei %!astre sau c %umai a#irma)ia %!astr %u e #als+ %e $edem t!tu0i sili)i s admitem u% %umr i%#i%it de .udec)i ade$rate sau #alse' Cci acela care emite ! a#irma)ie ade$rat r!ste0te % acela0i tim" c ea este ade$rat+ si t!t a0a la i%#i%it'? 9 9 Acest cerc $ici!s %u*i dec#t "rimul di%tr*! serie % care s"iritul ce se a"leac asu"ra lui %su0i se "ierde %tr*! r!tire $erti-i%!as' T!cmai sim"litatea acest!r "arad!xuri le #ace ireductibile' =ricare ar # .!curile de cu$i%te 0i acr!ba)iile l!-icii+ a %)ele-e %seam%+ %ai%te de !rice+ a u%i#ica' D!ri%)a "r!#u%d a s"iritului+ c(iar 0i % demersurile sale cele mai e$!luate+ se %t l%este cu se%time%tul i%c!%0tie%t al !mului % #a)a u%i$ersului su & ea este exi-e%) de #amiliaritate+ sete de claritate' Pe%tru !m+ a %)ele-e lumea %seam% a ! reduce la uma%+ a ! %sem%a cu "ecetea sa' U%i$ersul "isicii %u*i acela0i cu u%i$ersul #ur%icarului' Truismul >=rice - %dire este a%tr!"!m!r#ic? are t!cmai acest se%s' T!t ast#el+ s"iritul care %cearc s %)elea-

realitatea %u "!ate s se c!%sidere satis#cut dec t dac ! reduce % terme%i de - %dire' Dac !mul ar 0ti c si u%i$ersul "!ate s iubeasc 0i s su#ere+ ar #i m"catH Dac - %direa ar desc!"eri % !-li%,ile sc(imbt!are ale #e%!me%el!r rela)ii eter%e care s le "!at re,uma 0i care s se re,ume "e ele9 %sele %tr*u% "ri%ci"iu u%ic+ am9 "utea $!rbi de ! #ericire a s"iritului % #ata creia mitul "rea#erici)il!r %*ar #i dec t ! "lsmuire ridic!l' Aceast %!stal-ie du" u%itate+ aceast sete de abs!lut ilus* (I)*+ +*I ,I,I- < ::N trea, mi0carea ese%)ial a dramei uma%e' Dar #a"tul c ! aseme%ea9%!stal-ie exist %u*: im"lic %ea"rat 0i "e acela c ea trebuie de %dat "!t!lit/ cci dac+ trec %d "este "r"astia care des"arte d!ri%)a de cucerire+ a#irmm m"reu% cu Parme%ide realitatea ace#ui U%u 4!ricare ar #i el5+ cdem % ridic!la c!%tradic)ie a u%ui s"irit care a#irm u%itatea t!tal 0i d!$ede0te "ri% c(iar aceast a#irma)ie "r!"ria sa di#ere%) 0i di$ersitatea "e care "reti%dea s*! re,!l$e' Acest al d!ilea cerc $ici!s e de* a.u%s s"re a %e ucide s"era%)ele' i acestea s %t t!t e$ide%)e' @!i re"eta di% %!u c1 ele %u s %t 9i%teresa%te % si%e+ ci "ri% c!%seci%)ele "e care le "!t a$ea' Cu%!sc 0i ! alt e$ide%)& ea mi s"u%e c !mul e murit!r' T!tu0i+ s %t "u)i%i la %umr cei care au tras de aici ultimele c!%clu,ii' 3% acest eseu trebuie s c!%siderm ca ! "er"etu re#eri%) decala.ul c!%sta%t di%tre ceea ce %e %c(i"uim c 0tim 0i9ceea ce 0tim % realitate+ c!%sim)m1%tul "ractic 0i i-%!ra%)a simulat dat!rit creia trim cu idei care+ dac am #i cu ade$rat "tru%0i de ele+ ar trebui s %e m!di#ice #u%dame%tal existe%)a' 3%9 #a)a acestei c!%tradic)ii i%extricabile a s"iritului+ $!m9"utea %)ele-e 0i mai bi%e di$!r)ul care %e se"ar de "r!"riile %!astre crea)iiH At ta $reme c t s"iritul tace i% lumea im!bil a s"era%)el!r sale+ t!tul se re#lect 0i se !rd!%ea, % u%itatea %!stal-iei sale' Dar la "rima lui mi0care aceast lume se s"ar-e si se "rbu0e0te& ! i%#i%itate de ci!buri sc %teiet!are se !#er9 cu%!a0terii'9 E i%util !rice s"era%) de a mai rec!%stitui $re!dat su"ra#a)a #amiliar 0i li%i0tit care s %e aduc "acea i%imii' Du" atitea sec!le de cutri+ du" at tea abdicri ale at t!r -i%dit!ri+ 0tim "rea bi%e c acest lucru e ade$rat "e%tru %trea-a %!astr cu%!a0tere' Cu exce")ia ra)i!%ali0til!r de "r!#esie+ %ime%i %u mai9s"er a,i % ade$rata cu%!a0tere' Dac ar #i s se scrie si%-ura ist!rie sem%i#icati$ a -i%dirii !me%e0ti+ ar trebui alctuit aceea a "!ci%)el!r ei succesi$e 0i a %e"uti%)ei ei' 3%tr*ade$r+ des"re ci%e 0i des"re ce "!t s s"u%& >Cu%!sc astaH? 3mi "!t "u%e i%ima la %cercare 0i s!c!tesc c exist' Lumea aceasta ! "!t ati%-e 0i s!c!tesc9de aseme%ea c exist' Aici se !"re0te 0tii%)a mea+ t!t restul e c!%struc)ie' Cci+ dac %cerc s %)ele- acest eu de a crui existe%) s %t si-ur+ dac %cerc s*: 9de#i%esc 0i s*: re,um+ el %u m1i este dec t ! a" care*mi cur-e "ri%tre de-ete' P!t s dese%e, r %d "e r %d t!ate c(i"urile "e care 0tie a le lua 0i "e t!ate cele ce i*au #!st atribuite+ educa)ia+ !ri-i%ea+ %#lcrarea sau tcerile+ mre)ia sau .!s%icia'Dar %u "!)i adi)i!%a c(i"uri' Pr!"ria*mi i%im $a rm %e t!tdeau%a "e%tru mi%e de %ede#i%it' ::6 < 'lbert &amus Pr"astia di%tre certitudi%ea "e care ! am c exist 0i c!%)i%utul "e care %cerc s*: dau acestei certitudi%i %u $a #i %ici!dat um"lut' Pe%tru t!tdeau%a mi $!i #i mie %sumi stri%' 3% "si(!l!-ie ca 0i % l!-ic exist ade$ruri+ dar %u ade$rul' Cu$i%tele lui S!crate& >Cu%!a0te*te "e ti%e %suti? au t!t at ta $al!are c t 0i acel >#ii $irtu!s? r!stit % c!%#esi!%alele %!astre' Am %d!u de,$luie ! %!stal-ie 0i % acela0i tim" ! i-%!ra%t' S %t .!curi sterile "e mar-i%ea u%!r mari "r!bleme' Nu s %t le-itime dec t exact % msura % care s %t a"r!ximati$e' Iat 0i ace0ti c!"aci+ a cr!r sc!ar) as"r ! cu%!sc+ si aceast a" al9 crei -ust l simt' Mireasma de iarb 0i de stele+ %!a"tea+ acele seri c %d i%ima 0i a#l "acea B

cum a0 "utea %e-a lumea aceasta+ a crei "utere 0i trie ! simt7 T!tu0i+ t!at 0tii%)a acestui "m %t %u*mi aduce %imic care s*mi "!at da certitudi%ea c aceast lume mi a"ar)i%e' Mi*! descrie)i 0i m %$)a)i s*! clasi#ic' 3i e%umera)i le-ile 0i+ % setea mea9de a 0ti+ c!%simt c ele s %t ade$rate'9 i dem!%ta)i meca%ismul 0i s"era%)a mea cre0te' 3% cele di% urm+ mi arta)i c acest u%i$ers "resti-i!s9 si multic!l!r se reduce la at!m 0i c at!mul %su0i se reduce #a electr!%' P % aici t!tul e bi%e9 0i a0te"t s c!%ti%ua)i' Dar atu%ci mi $!rbi)i des"re u% i%$i,ibil sistem "la%etar9 % care electr!%ii -ra$itea, % .urul u%ui %ucleu' 3mi ex"lica)i aceast lume "ri%tr*! ima-i%e' 3%)eleatu%ci c a)i a.u%s la "!e,ie& %u ! $!i cu%!a0te %ici!dat' Nici %*am a$ut tim"ul s m i%di-%e, c $*a)i9 0i sc(imbat te!ria' Ast#el+ 0tii%)a de la care trebuia s a#lu t!tul s# rse0te % i"!te,+ luciditatea e0uea, % meta#!r+ i%certitudi%ea se "resc(imb % !"er de art' La ce mi*au #!l!sit at tea strda%ii7 Li%ia bl %d a acest!r c!li%e 0i m %a serii "e aceast i%im ,buciumat m %$a) mult mai9mult' M*am %t!rs ac!l! de u%de "lecasem' 3%)ele- c+ dac "!t "ri% 0tii%) s cu"ri%d #e%!me%ele 0i s le e%umr+ asta %u %seam% c "!t s %)ele- lumea'9C(iar dac*i $!i #i urmrit cu de-etul %tre-ul relie#+ t!t %u $!i 0ti mai mult des"re ea' Iar $!i mi da)i s ale- %tre ! descriere si-ur+ dar care %u m %$a) %imic+ 0i %i0te i"!te,e care "reti%d c m %$a) ade$rul9+ dar care %u s %t si-ure' Stri% de mi%e %sumi 0i de aceast lume+ %armat d!ar cu ! - %dire care se %ea- "e si%e de %dat ce se a#irm+ ce %ume "!art aceast c!%di)ie a mea+ % care %u*mi "!t a#la "acea dec t re#u, %d s 0tiu 0i s triesc+ % care setea de a cuceri se i,be0te de ,iduri care*i s#idea, asaltul7 A $rea %seam% a isca "arad!xuri' T!tul este ast#el !rd!%at %c t s "!at lua %a0tere acea "ace (I)*+ +*I ,I,I- < ::C !tr$it "e care ! d %e"sarea+ s!m%ul i%imii sau re%u%)rile m!rtale' i i%teli-e%)a mi s"u%e+ a0adar+ % #elul su c lumea aceasta e absurd' Iadar%ic "reti%de c!%trariul ei+ adic ra)iu%ea !arb+ c t!tul este lim"ede' A0te"tam d!$e,i 0i d!ream s aib dre"tate/ dar % ciuda at t!r sec!le "li%e de "rete%)ii 0i at t!r !ame%i el!c$e%)i si d!r%ici de a c!%$i%-e+ 0tiu c t!tul e #als' Pe acest "la%+ cel "u)i%+ %u exist #ericire dac %u "!t 0ti' U% !m !%est %u "!ate dec t s r d de ra)iu%ea u%i$ersal+ "ractic sau m!ral+ de determi%ism+ de t!ate acele cate-!rii care ex"lic t!tul' Ele %*au %ici ! le-tur cu s"iritul' Ele %ea- ade$rul lui "r!#u%d+ acela de a #i %l%)uit' 3% acest u%i$ers i%desci#rabil 0i limitat+ desti%ul !mului 09i ca"t ast#el se%sul' = "u,derie de ira)i!%ale s*au ridicat 0i*: %c!%.!ar " % la s# r0itul ,ilel!r sale9' = dat cu aceast clar$i,iu%e red!b %dit 0i deliberat+ se%time%tul absurdului se lumi%ea, 0i se "reci,ea,' S"u%eam c lumea e absurd+ dar m -rbeam' T!t ceea ce se "!ate s"u%e este c lumea %u*i % ea %s0i ra)i!%al' Absurda %s este c!%#ru%tarea %tre acest ira)i!%al 0i aceast %emr-i%it d!ri%) de claritate a crei c(emare rsu% % str#u%durile !muluiH Absurdul )i%e at t de !m' c t si de lume' Pe%tru m!me%t+ el este si%-ura9 l!r le-tur' Ii %l%)uie u%ul de cellalt cum %umai ura ! "!ate #ace' E si%-urul lucru "e care*: "!t deslu0i lim"ede i% acest u%i$ers #r de msur % care se des#0!ar a$e%tura mea' S %e !"rim aici' Dac s!c!tesc dre"t9ade$rat absurditatea care re-leme%tea, ra"!rturile mele cu $ia)a+ dac m "tru%d de se%time%tul care "u%e st" %ire "e mi%e % #a)a s"ectac!lului lumii+ de clar$i,iu%ea "e care mi*! im"u%e cutarea u%ei 0tii%)e+ trebuie s sacri#ic t!tul acest!r certitudi%i 0i trebuie s le9 "ri$esc % #a) "e%tru a le "utea "stra' Mai9 cu seam+ trebuie s*mi9 "!tri$esc % #u%c)ie de ele "urtarea 0i s le urmresc % t!ate c!%seci%)ele l!r' S"u% %d asta m - %desc la !%estitate' Dar $reau mai %t i s 0tiu dac - %direa "!ate tri % aceste )i%uturi "ustii' tiu cel "u)i% c - %direa a mai "tru%s % acele "ustiuri' Ea 0i*a -sit ac!l! (ra%a' A %)eles c se (r%ise " % atu%ci cu %luci' Aici au luat %a0tere c te$a di% temele cele

mai ar,t!are ale medita)iei uma%e' Di% cli"a % care a #!st cu%!scut+ absurditatea de$i%e ! "asiu%e+ cea mai s# 0iet!are di% t!ate' Dar im"!rta%t e s 0tim dac !mul "!ate tri cu "asiu%ile sale+ dac "!ate acce"ta le-ea l!r "r!#u%d+ aceea de a arde i%ima "e care ! um"lu % acela0i tim" de $ia)' T!tu0i %u des"re aceast ::D < 'lbert &amus "r!blem $!m discuta acum' Ea se a#l % ce%trul ex"erie%)ei care %e "re!cu"' @a $e%i m!me%tul c %d %e $!m %t!arce la ea' S $!rbim mai bi%e des"re ter%ele si des"re ela%urile %scute % acele "ustiuri' @a % de*a.u%s s1 le e%umerm' i ele s %t+ a,i+ cu%!scute de t!at lumea' Au existat %t!tdeau%a !ame%i care s a"ere dre"turile ira)i!%alului' Tradi)ia a ceea ce am "utea %umi - %direa umilit a #!st %t!tdeau%a $ie' Critica ra)i!%alismului s*a #cut de at tea !ri+ %c t s*ar "rea c %u mai e ca,ul s #ie #cut di% %!u' T!tu0i e"!ca %!astr asist la re%a0terea acel!r sisteme "arad!xale care se strduiesc s 0ubre,easc ra)iu%ea ca 0i cum ea ar #i #!st %t!tdeau%a de %e,dru%ci%at' Dar aceasta %u*i at t ! d!$ad a e#icacit)ii ra)iu%ii+ c t a triei s"era%)el!r sale' Pe "la%ul ist!riei+ "re,e%)a c!%sta%t a acest!r d!u atitudi%i ilustrea, "asiu%ea ese%)ial a !mului s# 0iat %tre as"ira)ia sa ctre u%itate si $i,iu%ea lim"ede "e care ! "!ate a$ea des"re ,idurile care*i %c!%.!ar' Dar "!ate %icic %d %*a #!st mai $iu atacul m"!tri$a ra)iu%ii dec t % $remea %!astr' I%ce" %d cu marele stri-t al lui Iarat(ustra & >Di% %t m"lare+ e cea mai $ec(e %!ble)e a lumii' Am redat*! tutur!r lucruril!r c %d am s"us c deasu"ra l!r %ici ! $!i%) eter% %u $!ia?+ cu b!ala m!rtal a lui EierOe-aard+ >acel ru care s# r0e0te % m!arte+ #r ca du" ea s mai urme,e ce$a?+ temele sem%i#icati$e 0i c(i%uit!are ale - %dirii absurde au urmat u%a alteia' Sau+ cel "u)i%+ 0i aceast %ua%) e ca"ital+ cele ale - %dirii ira)i!%ale 0i reli-i!ase' De la .as"ers la Peide--er+ de la EierOe-aard la est!$+ de la #e%!me%!l!-i la Sc(eler+ "e "la%ul l!-ic 0i "e "la%ul m!ral+ ! %trea- #amilie de - %dit!ri+ %rudi)i "ri% %!stal-ia l!r+ !"u0i "ri% met!dele sau sc!"ul l!r+ s*au %$er0u%at s bare,e drumul real al ra)iu%ii 0i s redesc!"ere cile directe ale ade$rului' Presu"u% aceast - %dire cu%!scut 0i trit' =ricare $!r #i #!st ambi)iile l!r+ t!)i au "lecat de la acel u%i$ers i%ex"rimabil % care d!m%e0te c!%tradic)ia+ a%ti%!mia+ s"aima sau %e"uti%)a' i c!mu%e le s %t t!cmai temele "e care le*am artat mai sus' Pe%tru ei+ de aseme%ea+ trebuie s*! s"u%em+ sem%i#icati$e s %t mai cu seam c!%clu,iile "e care le*au "utut tra-e di% aceste desc!"eriri' Fa"tul are ! aseme%ea im"!rta%)+ %c t $a trebui s*: exami%m a"arte' Dar+ "e%tru m!me%t+ e $!rba d!ar de desc!"eririle 0i de ex"erie%)ele l!r i%i)iale+ e $!rba d!ar de a c!%stata dac9ele c!%c!rd9' i dac 1r #i "rea %dr,%e) s $rem a $!rbi des"re #il!s!#ia l!r+ e cu "uti%) 0i+ % !rice ca,+ su#icie%t s #acem sim)it climatul care le este c!mu%' (I)*+ +*I ,I,I- < ::G Peide--er "ri$e0te cu rceal c!%di)ia uma% 0i a#irm c aceast existe%) este umilit' Si%-ura realitate este >-ri.a?+ care se re-se0te "e t!at scara #ii%)el!r' Pe%tru !mul "ierdut % lume 0i "ri%tre di$ertisme%tele ei+ aceast -ri. este ! #ric scurt si trect!are' Dar+ de %dat ce #rica aceasta ca"t c!%0tii%) de si%e+ ea de$i%e s"aim+ climat "er"etuu al !mului lucid+ 9> % care existe%)a se re-se0te?' Acest "r!#es!r de #il!s!#ie scrie #r s tremure 0i %9 limba.ul cel mai abstract cu "uti%)& >Caracterul #i%it si limitat al existe%)ei uma%e este mai "rim!rdial dec t !mulQ %su0i?' Se !cu" de Ea%t+ dar %umai "e%tru a stabili caracterul mr-i%it al >ra)iu%ii "ure?' A%ali,ele sale l duc la c!%clu,ia c >lumea %u*i mai "!ate !#eri %imic !mului %s"im %tat?' >2ri.a? i "are a de"0i "ri% ade$rul ei cate-!riile ra)i!%ame%tului+ %c t %u se - %de0te dec t la ea 0i %u $!rbe0te dec t des"re ea' 3i e%umer %#)i0rile& "lictiseala+ c %d !mul ba%al %cearc s ! %i$ele,e % el %su0i 0i s ! %bu0e/ -r!a,a+ c %d s"iritul

c!%tem"l m!artea' Nici el %u des"arte c!%0tii%)a de absurd' C!%0tii%)a m!r)ii este c(emarea -ri.ii 0i >existe%)a 0i adresea, atu%ci sie0i u% a"el "ri% i%termediul c!%0tii%)ei?' Ea este %s0i $!cea9s"aimei+ im"l!r %d existe%)a >s? se %t!arc ea %s0i9di% a%!%imatul % care s*a "ierdut?' Peide--er %e s"u%e c %u trebuie s d!rmim 0i c+ dim"!tri$+ trebuie s $e-(em " % la ca"t' El st % mi.l!cul acestei lumi absurde+ art %du*%e caracterul ei "ierit!r 0i cut %du*0i drumul "ri%tre rui%e' Aas"ers %u crede % %ici u% #el de !%t!l!-ie+ "e%tru c+ du" el+ %e*am "ierdut >%ai$itatea?' tie c %u "utem a.u%-e la %imic care s "!at tra%sce%de .!cul m!rtal al a"are%)el!r' tie c s"iritul s# rse0te t!tdeau%a % e0ec' 3%t r,ie asu"ra a$e%turil!r s"irituale "e care %i le !#er ist!ria 0i desc!"er cu %ecru)are #alia #iecrui sistem+ ilu,ia care a sal$at t!tul+ %$)tura care %*a ascu%s %imic' I% aceast lume "ustiit+ % care9im"!sibilitatea de a cu%!a0te este dem!%strat+ % care %ea%tul "are si%-ura realitate+ dis"erarea #r sc"are si%-ura atitudi%e+ el %cearc s re-seasc #irul Ariad%ei+ care duce ctre tai%ele di$i%e' est!$+ la r %dul su+ de*a lu%-ul u%ei !"ere de ! admirabil m!%!t!%ie+ "re!cu"at %tru%a de acelea0i ade$ruri+ dem!%strea, #r %cetare c sistemul cel mai ri-ur!s+ ra)i!%alismul cel mai u%i$ersal se i,besc %t!tdeau%a " %9 la urm de ira)i!%alul - %dirii uma%e' Nu*i sca" %ici u%a di% e$ide%)ele ir!%ice+ %ici u%a di% c!%tradic)iile deri,!rii care de"recia, ra)iu%ea' Nu*: i%teresea, dec t exce")ia+ #ie c ea :J; < 'lbert &amus a"ar)i%e ist!riei i%imii sau a s"iritului' P!r%i%d de la ex"erie%)ele d!st!ie$sOie%e ale c!%dam%atului la m!arte+ de la a$e%turile exas"erate ale s"iritului %iet,sc(ea%+ de la im"reca)iile lui Pamlet sau de la amara arist!cra)ie a u%ui Ibse%+ el desc!"er+ lumi%ea, 0i -l!ri#ic re$!lta uma% m"!tri$a iremediabilului' Re#u, ra)iu%ii "r!"riile ei ra)iu%i 0i %u %ce"e s %ai%te,e cu !arecare (!tr re dec t ! dat a.u%s % mi.l!cul acelui "ustiu ce%u0iu % care t!ate certitudi%ile au de$e%it "ietre' EierOe-aard+ "!ate cel mai i%teresa%t di%tre t!)i+ cel "u)i% % ceea ce "ri$e0te ! "arte a existe%)ei sale+ %u %umai c desc!"er absurdul+9 dar l 0i trie0te' Acest !m care scrie& >Mutismul cel mai si-ur %u*i s taci+ ci s $!rbe0ti?+ se asi-ur mai %t i c %ici u% ade$r %u*i abs!lut 0i c deci aceast existe%) im"!sibil % si%e %u "!ate de$e%i satis#ct!are "ri% el'9D!% Aua% al cu%!a0terii+ el multi"lic "seud!%imele 0i c!%tradic)iile+ scrie Predicile % acela0i tim" cu acel ma%ual 1l s"iritualismului ci%ic+ /urnalul seductorului Re#u, c!%s!lrile+ m!rala+ "ri%ci"iile c!%#!rtabile' Nu $rea s ast m"ere durerea "rici%uit de -(im"ele "e care 0i*: simte %#i"t % i%im' Dim"!tri$+ ! a) ) 0i+ cu"ri%s de9 bucuria de,%d.duit a rsti-%itului #ericit c e rsti-%it+ c!%struie0te di% luciditate+ re#u,+ c!medie ! cate-!rie a dem!%iacului' Acest c(i" bl %d 0i t!t!dat sc(im!%!sit+ aceste "iruete urmate de u% stri-t ) 0%it di% ad %cul su#letului %truc(i"ea, %su0i s"iritul absurdului % lu"t cu ! realitate care*: de"0e0te' Iar a$e%tura s"iritual ce*: duce "e EierOe-aard " % la at t de iubitele sale >sca%daluri? %ce"e+ de aseme%ea+ % (a!sul u%ei ex"erie%)e li"site de dec!ruri 0i %t!arse la i%c!ere%ta ei cea di%t i'9 Pe u% cu t!tul alt "la%+ acela al met!dei+ "ri% c(iar exa-errile l!r+ Pusserl 0i #e%!me%!l!-ii restituie lumea % t!at di$ersitatea ei 0i %ea- "uterea tra%sce%de%t a ra)iu%ii' = dat cu ei+ u%i$ersul s"iritual se mb!-)e0te %9 c(i" %emr-i%it' Petala de tra%da#iri+ "iatra Oil!metric sau m %a !me%easc au t!t at ta im"!rta%) c t 0i dra-!stea+ d!ri%)a sau le-ile -ra$ita)iei' A - %di %u mai %seam% a u%i#ica+ 9a #ace #amiliar a"are%)a sub c(i"ul u%ui mare "ri%ci"iu' A - %di %seam% a %$)a di% %!u s $e,i+ s #ii ate%t+ a*)i diri.a c!%0tii%)a+ a #ace di% 9#iecare idee 0i di% #iecare ima-i%e+ a0a cum a #cut Pr!ust+ u% l!c "ri$ile-iat' 3% m!d "arad!xal+ t!tul9e "ri$ile-iat'

2 %direa se .usti#ic "ri% extrema ei c!%0tii%)' De0i e mai "!,iti$ decit cea a lui EierOe-aard sau est!$+ - %direa (usserlia%+ la !ri-i%ea ei+ %ea- t!tu0i met!da (I)*+ +*I ,I,I- < :J: clasic a ra)iu%ii+ de,am-e0te s"era%)a+ %drea"t i%tui)ia 0i i%ima ctre ! %trea- "r!li#erare de #e%!me%e a cr!r b!-)ie are ce$a i%uma%' Aceste drumuri duc ctre t!ate 0tii%)ele sau ctre %ici u%a' @reau s s"u% c mi.l!acele+ % c,ui de #a)+ au mai mult im"!rta%) dec t sc!"ul' E $!rba %umai >de ! atitudi%e s"re a cu%!a0te? 0i %u de ! c!%s!lare+ %c ! dat+ asta la !ri-i%e cel "u)i%'9 Cum s %u sim)i str %sa %rudire a acest!r - %dit!ri7 Cum s %u $e,i c t!)i se %t l%esc % acel )i%ut "ri$ile-iat 0i amar u%de s"era%)a %9u*si mai are l!cul7 @reau s* mi #ie ex"licat t!tul sau %imic+ #ar ra)iu%ea e %e"uti%ci!as % #a)a acestui stri-t al i%imii' S"iritul tre,it de aceast exi-e%) caut+ dar %u -se0te dec t c!%tradic)ii si %ebu%ie' Ceea ce %u %)ele- e ira)i!%al' Si lumea e "li%a de ira)i!%ale' Ea %s0i+9 de $reme ce %u*i %)ele- sem%i#ica)ia u%ic?+ %u*i dec t u% ime%s ira)i!%al' S "utem s"u%e ! si%-ur dat >e lim"ede?+ 0i t!tul ar #i sal$at' Dar ace0ti !ame%i "r!clam "e %trecute c %imic %u e lim"ede+ c t!tul e (a!s+ c !mul %u "!sed dec t "r!"ria sa clar$i,iu%e 0i cu%!a0terea "recis a ,iduril!r care*: %c!%.!ar' T!ate aceste ex"erie%)e c!%c!rd 0i se %tretaie' S"iritul a.u%s la (!tarele sale trebuie s "r!%u%)e ! .udecat 0i s*si alea- c!%clu,iile' Ac!l! a0tea"t si%uciderea 0i rs"u%sul' Dar $reau s i%$erse, !rdi%ea cutrii 0i s "lec de la a$e%tura i%teli-e%)ei "e%tru a m %t!arce l1 -esturile c!tidie%e' Ex"erie%)ele e$!cate aici s*au %scut % "ustiul di% care %u trebuie s? ie0im' T!tu0i+ trebuie s 0tim " % u%de au a.u%s+ % acest m!me%t al e#!rtului su+ !mul se a#l % #a)a ira)i!%alului' El simte %tr* %sul %trea-a*i d!ri%) de #ericire 0i de ra)iu%e' Absurdul se %a0te di% aceast c!%#ru%tare %tre c(emarea !mului 0i tcerea9ira)i!%al a lumii' Iat ce %u trebuie uitat' De acest lucru trebuie s %e a-)m di% rs"uteri+ cci di% el se "!ate %a0te c!%sec$e%)a u%ei $ie)i' Ira)i!%alul+ %!stal-ia uma% 0i absurdul care t 0%esc di% c!%#ru%tarea l!r+ iat cele trei "ers!%a.e ale drame9i care trebuie % c(i" %ecesar s ia s# r0it cu t!at l!-ica de care ! existe%) este % stare'

SINUCIDEREA FIL=S=FICA Se%time%tul absurdului %u este t!tu%a cu %!)iu%ea absurdului' Aceasta d!ar se %temeia, "e el' El %u se re,um la ea dec t % scurta cli" c %d 0i r!ste0te .udecata asu"ra u%i$ersului+ du" care i rm %e s mear- mai de"arte' Este $iu+ adic $a trebui s m!ar sau s rsu%e % !m di% ce % ce mai ad %c' T!t ast#el 0i cu temele de care am $!rbit' Dar si % acest ca,+ %u s %t i%teresat de !"ere sau de - %dit!ri a c1r!r critic ar %ecesita ! alt #!rm 0i u% alt l!c+ ci de #a"tul de a desc!"eri ceea ce exist c!mu%9 % c!%clu,iile l!r' Nici!dat "!ate %*au existat s"irite at t de di#erite' i t!tu0i $edem c "eisa.ele s"irituale m care ele se mi0c s %t ide%tice' De aseme%ea+ % ciuda u%!r 0tii%)e at t de9 disti%cte+ stri-tul care "u%e ca"t iti%erarului9l!r rsu% % acela0i #el' Sim)im c la - %dit!%i "e care i*am ami%tit exist u% climat9 c!mu%+ "u% %d ca acest climat este uci-t!r abia dac #acem u% .!c de cu$i%te' Cel ce trie0te sub acest cer de "lumb %u are de ales dec t %tre a #u-i sau a rm %e' @reau s 0tiu cum se #u-e de aici sau de ce se rm %e' Nu #ac ast#el dec t s de#i%esc -r!blema si%uciderii 0i i%teresul "e care*: "!t a$ea c!%clu,iile l!s!#iei existe%)ialiste'

@reau %s+ %ai%te+ s m abat ! cli" de la calea cea mai drea"t' P % acum am "utut circumscrie absurdul di% exteri!r' Putem s %e %trebm t!tu0i ce este clar % aceast %!)iu%e 0i s %cercm a re-si "ri% a%ali, direct+ "e de ! "arte+ sem%i#ica)ia 0i+ "e de alta+ c!%seci%)ele ei' Dac l %$i%uiesc "e u% %e$i%!$at de ! crim m!%stru!as+ dac*i s"u% u%ui !m $irtu!s c a r $%it la "r!"ria lui s!r+ mi $a rs"u%de c s"usele mele s %t absurde' Aceast i%di-%are are ! latur c!mic' Dar ea are t!t!dat 0i ! ra)iu%e "r!#u%d' =mul $irtu!s ilustrea, "ri% aceast re"lic? a%ti%!mia de#i%iti$ care exist %tre actul "e care i*: atribui eu 0i "ri%ci"iile %tre-ii sale $ie)i' >E absurd? %seam% >e9cu %e"uti%)?+ dar 0i >e c!%tradict!riu?' Dac $d u% !m atac %d cu bai!%eta u% -ru" de mitraliere $!i s!c!ti c #a"ta lui e absurd' Dar ea %u*i ast#el dec t % $irtutea dis"r!"!r)iei care exist %tre i%te%)ia sa 0i realitatea care*: a0tea"t+ i% $irtutea c!%tradic)iei "e care9 ! sur"ri%d %tre (I)*+ +*I ,I,I- < :JK #!r)ele sale reale 0i sc!"ul "e care 0i*: "r!"u%e' T!t ast#el+ $!m c!%sidera c u% $erdict este absurd dac*: $!m !"u%e $erdictului "e care #a"tele l cer % a"are%)' i+ t!t ast#el+ ! dem!%stra)ie "ri% absurd se #ace c!m"ar %d c!%seci%)ele acelui ra)i!%ame%t cu realitatea l!-ic "e care $rem s*! i%staurm' 3% t!ate aceste ca,uri+ de la cel mai sim"lu " % la cel mai c!m"lex+ absurditatea $a #i cu at t mai mare+ cu c t $a cre0te dista%)a %tre terme%ii c!m"ara)iei mele' Exist cst!rii absurde+ s#idri+ rese%time%te+ tceri+ r,b!aie 0i "ci absurde' 3% #iecare di% aceste ca,uri+ absurditatea se %a0te di%tr*! c!m"ara)ie' S %t deci %dre"t)it s s"u% c se%time%tul absurdit)ii %u ia %a0tere di% sim"la exami%are a u%ui #a"t sau a u%ei9 im"resii+ ci c el ) 0%e0te di% c!m"ara)ia #cut %tre ! stare de #a"t 0i ! a%umit realitate+ %tre ! ac)iu%e 0i lumea care ! de"0e0te' Absurdul este+ % ese%)+ u% di$!r)'9 El %u exist % %ici u%ul di% eleme%tele c!m"arate' El se %a0te di% c!%#ru%tarea l!r' Pe "la%ul i%teli-e%tei+ "!t deci s s"u% c absurdul %u este % !m 4dac ! ast#el de meta#!r ar "utea a$ea $reu% se%s5+ %ici % lume+ ci % "re,e%)a l!r c!mu%' Pe%tru m!me%t+ el e si%-ura le-tur care*i u%e0te' Dac $reau s rm % % limitele e$ide%)el!r+ 0tiu ce $rea !mul+ 0tiu ce*i !#er lumea+ iar acum "!t s s"u% c mai 0tiu 0i ceea ce*i u%e0te' N*am %e$!ie s mer- mai de"arte' 6 si%-ur certitudi%e i este de* a.u%s celui ce caut' Im"!rta%t e d!ar s tra- di% ea t!ate c!%seci%)ele' C!%seci%)a9 imediat este % acela0i tim" ! re-ul de met!d' Ciudata tri%itate sc!as ast#el la lumi% %u seam% %tru %imic cu ci%e 0tie ce Americ di%tr*! dat desc!"erit' Dar ea are % c!mu% cu datele ex"erie%)ei #a"tul c este i%#i%it de sim"l 0i t!t!dat i%#i%it de c!m"licat' Prima di% caracteristicile e9i e aceea c %u "!ate #i di$i,at' A*i distru-e u%ul di% terme%i %seam% a ! distru-e % %tre-ime' Absurdul %u "!ate exista % a#ara u%ei mi%)i !me%e0ti' Ast#el+ absurdul s# r0e0te+ ca !rice lucru+ ! dat cu m!artea' Dar absurdul %u "!ate exista %ici % a#ara acestei lumi' i t!cmai % #u%c)ie de acest criteriu eleme%tar c!%sider eu c %!)iu%ea de absurd este ese%)ial 0i c ea "!ate s re"re,i%te "rimul di% ade$rurile mele' Re-ula de met!d i%$!cat mai sus a"are aici' Dac s!c!tesc c u% lucru e ade$rat+ trebuie s*: "stre,' Dac mi "r!"u% s -sesc s!lu)ia u%ei "r!bleme+ trebuie % "rimul %%d s %u escam!te, "ri% c%iar aceast s!lu)ie u%ul di% terme%ii "r!blemei' U%icul dat este "e%tru mi%e9 absurdul' Pr!blema este de a 0ti cum se "!ate :JM < 'lbert &amus ie0i di% el 0i dac si%uciderea se deduce % c(i" %ecesar di% acest absurd' Prima 0i+ % #!%d+ si%-ura c!%di)ie a cutrii mele este de a "stra9 t!cmai ceea ce m stri$e0te+ de a res"ecta+ % c!%seci%)+ ceea ce s!c!tesc eu ese%)ial % acest ce$a+ "e care l*am de#i%it ca ! c!%#ru%tare 0i ca ! lu"t %e %cetat' Duc %d " % la ca"t aceast

l!-ic absurd+ trebuie s admit c lu"ta aceasta "resu"u%e abse%)a t!tal de s"era%) 4ceea ce %u are %ici ! le-tur cu dis"erarea5+ re#u,ul c!%ti%uu 4care %u trebuie c!%#u%dat cu re%u%)area5 0i i%satis#ac)ia c!%0tie%t 4ce %u "!ate #i asimilat %eli%i0tii .u$e%ile5' T!t ceea ce distru-e+ escam!tea, sau subtili,ea, aceste exi-e%te 40i % "rimul r %d c!%simtm %tul+ care distru-e di$!r)ul5 rui%ea, absurdul 0i de$al!ri,ea, atitudi%ea ce "!ate #i atu%ci "r!"us' Absurdul %u are se%s dec t % msura % care %u c!%sim)i la el' Exist u% #a"t de %atura e$ide%)ei+ care "are cu t!tul m!ral+ 0i a%ume acela c !mul este %t!tdeau%a "rada "r!"riil!r sale ade$ruri' = dat ce le*a cu%!scut+ %u se mai "!ate des"ri%de de ele' Cci trebuie %t!tdeau%a s "ltim' U% !m care a de$e%it c!%0tie%t de existe%)a absurdului este le-at de el "e%tru t!tdeau%a' U% !m #r s"era%) 0i c!%0tie%t de acest lucru %u mai a"ar)i%e $iit!rului' i e #iresc s #ie a0a' Dar e #iresc+ de aseme%ea s se strduiasc s sca"e di% u%i$ersul "e care si :*a creat' T!t ceea ce "recede %u are se%s dec t t!cmai % #u%c)ie de acest "arad!x' Nimic %u "!ate #i mai i%structi$ % aceast "ri$i%) dec t ! cercetare a #elului % care si*au tras c!%clu,iile !ame%ii care au recu%!scut+ "lec %d de #a ! critic a ra)i!%alismului+ climatul absurd' =r+ "e%tru a %u m re#eri dec t la #il!s!#ule existe%)ialiste+ $d c t!ate+ #r %ici ! exce")ie+ mi "r!"u% e$a,iu%ea' Pri%tr*u% ra)i!%ame%t ciudat+ "leca)i de la absurd "e rui%ele ra)iu%ii+ %tr*u% u%i$ers %c(is 0i limitat la uma%+ ei di$i%i,ea, ceea ce*i stri$e0te 0i -sesc u% m!ti$ de a s"era % ceea ce*i $itre-e0te' Aceast s"era%) sil%ic este Ia t!)i de ese%) reli-i!as' Merit s %e !"rim asu"ra ei' @!i a%ali,a aici+ 0i d!ar s"re a exem"li#ica+ %umai c te$a teme s"eci#ice lui e9st!$ 0i EierOe-aard' Dar Aas"ers %e $a !#eri+ " % la caricatur+ u% exem"lu ti"ic "e%tru aceast atitudi%e' T!t restul $a de$e%i ast#el mai lim"ede' 3l lsm %e"uti%ci!s s reali,e,e tra%sce%de%tul+ i%ca"abil s s!%de,e ad %cimea ex"erie%)ei 0i c!%0tie%t de acest u%i$ers ,dru%ci%at de e0ec' =are $1 mer-e mai de"arte sau mcar $a tra-e c!%clu,iile acestui e0ec7 Dim"!tri$+ el %u %e $a aduce %i* (I)*+ +*I ,I,.- < :JN mic %!u' N*a a#lat % ex"erie%) dec t mrturia "r!"riei sale %e"uti%)e 0i %ici u% "retext "e%tru a deduce $reu% "ri%ci"iu satis#ct!r' T!tu0i+ #r %ici ! .usti#icare+ du" cum ! s"u%e el %su0i+ a#irm+ "e %ea0te"tate 0i % acela0i tim"+ tra%sce%de%tul+9 #ii%)a ex"erie%)ei 0i se%sul su"rauma% al $ie)ii+ scrii%d & >E0ecul+ di%c!l! de !rice ex"lica)ie 0i de !rice i%ter"retare "!sibil+ arat %u %ea%tul+ ci #ii%)a tra%sce%de%)ei?' Aceast #ii%) care di%tr*! dat+ 0i "ri%tr*u% act !rb al %crederii uma%e+9 ex"lic t!tul este de#i%it de el ca >u%itatea de %ec!%ce"ut %tre -e%eral 0i "articular?' Ast#el+ absurdul de$i%e Dum%e,eu 4 % se%sul9cel mai lar- al acestui cu$ %t5 0i %e"uti%)a de a %)ele-e+ #ii%)a care lumi%ea, t!tul' U% atare ra)i!%ame%t %u se sus)i%e l!-ic "ri% %imic' De aceea+ "!t s*: %umesc u% salt' i+ % m!d "arad!xal+ %)ele-em i%siste%)a+ rbdarea i%#i%it ale Iui Aas"ers de a #ace ireali,abil ex"erie%)a tra%sce%de%tului' Cci+ cu c t este mai i%cert aceast a"r!xima)ie+ cu c t se d!$ede0te a #i mai ,adar%ic aceast de#i%i)ie+ cu at t tra%sce%de%tul este mai real "e%tru el+ cci "asiu%ea cu care*: a#irm este "r!"!r)i!%al cu dista%)a care exist %tre ca"acitatea sa de a ex"lica9si ira)i!%alitate1 lumii si a ex"erie%)ei' Se $de0te ast#el c Aas"ers distru-e cu ! %$er0u%are cu at t mai mare "re.udec)ile ra)iu%ii+ cu c t $a ex"lica mai radical lumea' Acest a"!st!l al -9 %dirii umilite $a a#la la extrema limit a umili%)ei ceea ce urmea, a re-e%era #ii%)a " % % ad %curile ei' 2 %direa mistic %e*a #amiliari,at cu aceste "r!cedee' S %t t!t at t de le-itime ca !ricare alt atitudi%e a s"iritului' Dar+ "e%tru m!me%t+ "r!cede, ca 0i cum a0 lua % seri!s ! atare "r!blem' Fr s .udec di%ai%te $al!area -e%eral a u%ei aseme%ea

atitudi%i+ "uterea ei de a tra%smite ! a%umit %$)tur+ $reau %umai s $d dac rs"u%de c!%di)iil!r "e care mi le*am "r!"us+ dac e dem% de c!%#lictul care m i%* teresea,' M %t!rc+ ast#el+ la est!$' U% c!me%tat!r citea, di% el c te$a cu$i%te care merit t!t i%teresul& >Si%-ura ie0ire ade$rat+ s"u%e est!$+ se a#l t!cmai ac!l! u%de %u exist ie0ire "e%tru .udecata !me%easc' Altmi%teri+ de ce am a$ea %e$!ie de Dum%e,eu7 =mul %u se %t!arce ctre Dum%e,eu dec t "e%tru a !b)i%e im"!sibilul' C t "ri$e0te "!sibilul+ !ame%ii i "!t #ace si%-uri #a)'? Dac exist ! #i*l!s!#ie 0est!$ia%+ atu%ci "!t #r %d!ial a#irma c ea se a#l % %tre-ime re,umat ast#el' Cci atu%ci c %d+ a.u%s la ca"tul a%ali,el!r sale "asi!%a%te+ est!$ desc!"er absur* ditatea #u%dame%tal a !ricrei existe%)e+ el %u s"u%e& >Iat absurdul?+ ci& >Iat*: "e Dum%e,eu & trebuie s %e lsm % :J6 < 'lbert &amus $!ia Lui+ c(iar dac El %u c!res"u%de %ici u%eia di% cate-!riile %!astre ra)i!%ale?' Pe%tru ca %ici ! c!%#u,ie s %u mai #ie cu "uti%)+ #il!s!#ul rus i%si%uea, c(iar c acest Dum%e,eu este "!ate "li% de ur si $red%ic de ur+ i%c!m"re(e%sibil 0i c!%tradict!riu+ dar c #el 0i a#irm cu a) t mai mult "uterea cu c t c(i"ul Lui este m1i ( d' Mre)ia Sa st t!cmai % i%c!%sec$e%)a sa' D!$ada existe%)ei sale este t!cmai i%uma%itatea Sa' Trebuie s #acem saltul % El 0i+ "ri% aceasta+ s %e eliberm de ilu,iile ra)iu%ii' Ast#el+ "e%tru est!$+ acce"tarea absurdului este c!%tem"!ra% cu %su0i absurdul' A*: c!%stata %seam% a*: acce"ta 0i t!t e#!rtul l!-ic al - %dirii sale c!%st % a*: "u%e % e$ide%) "e%tru a #ace ast#el s ) 0%easc s"era%)a ime%s "e care9 ! aduce cu si%e' Re"et+ aceast atitudi%e este le-itim' Dar eu m %c") %e, s cercete, aici ! si%-ur "r!blem 0i t!ate c!%seci%)ele ei' Nu mi*am "r!"us s exami%e, caracterul "atetic al u%ei - %diri sau al u%ui act de credi%)' Pe%tru asta am %ai%te %trea-a $ia)' tiu c - %dit!rul ra)i!%alist este iritat de atitudi%ea 0est!$ia%' Dar simt+ de aseme%ea+ c est!$ are dre"tate m"!tri$a - %dit!rului ra)i!%alist 0i $reau d!ar s 0tiu dac rm %e credi%ci!s exi-e%)el!r absurdului' =r+ dac admitem c9absurdul este c!%trariul s"era%)ei+ $edem c+ "e%tru est!$+ - %direa existe%)ial "resu"u%e absurdul+ "e care %s %u*: dem!%strea, dec1t s"re a* : s"ulbera' Aceast subtilitate de - %dire %u*i dec t ! #i-ur "atetic de scamat!r' C %d est!$+ "e de alt "arte+ !"u%e absurdul m!ralei cure%te 0i ra)iu%ii+ el l %ume0te >ade$r? 0i >m %tuire?' Exist deci l1 ba, 0i % aceast9 de#i%i)ie a absurdului ! a"r!bare' Dac admitem c t!at #!r)a acestei %!)iu%i re,id % m!dul % care ea i%tr % c!%#lict cu s"era%)ele %!astre eleme%tare+ dac sim)im c absurdul "reti%de+ "e%tru a exista+ re#u,ul %!stru de a c!%sim)i+ $edem atu%ci c la est!$ el 0i*a "ierdut ade$ratul c(i"+ caracterul su !me%esc 0i relati$+ s"re a i%tra %tr*! eter%itate i%c!m"re(e%sibil 0i9 t!t!dat satis#ct!are' Dac absurdul exist+ el %u "!ate exista dec t %tr*u% u%i$ers al !mului' Di% cli"a % care %!)iu%ea de absurd se tra%s#!rm %tr*! trambuli% "e%tru eter%itate+ ea %u mai are %ici u% ra"!rt cu luciditatea uma%' Absurdul %u mai este acea e$ide%) "e care !mul ! c!%stat #r s c!%simt la ea' Lu"ta este eludat' =mul asimilea, absurdul 0i+ % aceast c!mu%iu%e+ i %imice0te acel caracter ese%)ial care este !"!,i)ie+ s# 0iere 0i di$!r)' Saltul acesta este9 ! esc(i$' est!$+ care citea, cu$i%tele lui Pamlet& )he time is out of 0oint, ! #ace cu u% #el de s"era%) slbatic des"re care (I)*+ +*I ,I,I- < :JC se "!ate $!rbi mai cu seam la el' Cci %u ast#el r!ste0te Pamlet acele cu$i%te 0i %u ast#el le scrie S(aOes"eare' Be)ia ira)i!%alului 0i $!ca)ia exta,ului abat de la c!%tem"larea absurdului u% s"irit clar$,t!r' Pe%tru est!$+ ra)iu%ea este ,adar%ic+ dar exist ce$a di%c!l! de ra)iu%e' Pe%tru u% s"irit absurd+ ra)iu%ea este ,adar%ic 0i %u m1i exist %imic di%c!l! de ra)iu%e'

Acest salt "!ate+ cel "u)i%+ s %e lmureasc si mai bi%e asu"ra ade$ratei %aturi 1 absurdului' tim c1 absurdul c!%st %tr*u% ec(ilibru+ c*: a#lm+ %ai%te de !rice+ %tr*! c!m"ara)ie+ 0i %u % terme%ii acestei c!m"ara)ii' est!$ %s mut t!a9t -reutatea asu"ra u%uia di% terme%i+ distru- %d ast#el ec(ilibrul' Setea %!astr de a %)ele-e+ %!stal-ia %!astr de abs!lut %u s %t ex"licabile dec t #% msura % care %!i "utem %)ele-e 0i ex"lica multe lucruri' Iadar%ic %e-m % m!d abs!lut ra)iu%ea' Ea are d!me%iul su "r!"riu+ acela al ex"erie%)ei uma%e+ % care este e#icace' Iat de ce $rem ca t!tul s %e9#ie lim"ede' Dac %u i,butim+ dac absurdul ia %a0tere cu acest "rile.+ lucrul se %t m"l t!cmai dat!rit %t l%irii di%tre aceast ra)iu%e e#icace+ dar limitat+ 0i ira)i!%alul ce re%a0te %tru%a' =r+ c %d est!$ se m %ie m"!tri$a u%ei a#irma)ii (e-elie%e de ti"ul& >Mi0crile sistemului s!lar se e#ectuea, c!%#!rm u%!r le-i imuabile 0i aceste le-i s %t ra)iu%ea sa?+ c %d 0i "u%e % .!c %trea-a "asiu%e "e%tru a disl!ca ra)i!%alismul lui S"i%!,a+ el a.u%-e la c!%clu,ia ,dr%iciei !ricrei ra)iu%i/ de aici+ "ri%tr*! %t!arcere #ireasc 0i ile-itim+ la aceea a "reemi%e%tei ira)i!%alului' Dar trecerea %u este e$ide%t' Cci aici "!t i%ter$e%i %!)iu%ile de limit 0i de "la%' Le-ile %aturii "!t #i $alabile " % la ! a%umit limit+ care+ ! dat trecut+ se %t!rc m"!tri$a l!r %sele+ d %d %a0tere absurdului' Sau+ de aseme%ea+ ele "!t #i le-itime "e "la%ul descrierii+ #r ca aceasta s %sem%e c s %t ade$rate "e "la%ul ex"lica)iei' T!tul este sacri#icat ast#el ira)i!%alului+ 0i exi-e%)a de claritate #ii%d escam!tat+ absurdul dis"are ! dat cu u%ul di% terme%ii c!m"ara)iei' =mul absurd+ dim"!tri$+ %u "r!cedea, la aceast %i$elare' El recu%!a0te lu"ta+ %u dis"re)uie0te c tu0i de "u)i% ra)iu%ea 0i admite ira)i!%alul' Cu"ri%de ast#el cu9"ri$irea t!ate datele ex"erie%)ei+ %e#ii%d citu0i de "u)i% dis"us s #ac saltul %ai%te de a 0ti' tie %umai c % aceast c!%0tii%) ate%t %u mai e l!c "e%tru9s"era%)' 3% le-tur cu %!)iu%ea de exce")ie+ mai cu seam+ 0i m"!tri$a lui Arist!tel' i :JD < 'lbert &amus Ceea ce este $i,ibil la est!$ $a #i 0i mai $i,ibil "!ate la EierOe-aard' Desi-ur+ e di#icil s i,!le,i a#irma)ii clare c %d e $!rba de u% aut!r at t de ca"rici!s' Dar+ % ciuda u%!r scrieri a"are%t !"use+ di%c!l! de "seud!%ime+ de .!curi 0i de , mbete+ sim)im cum a"are de*a lu%-ul %tre-ii sale !"ere "rese%time%tul 40i % acela0i tim" teama5 u%ui ade$r care $a i,buc%i % ultimele texte9& 0i EierOe-aard #ace saltul' El se %t!arce ctre c(i"ul cel mai as"ru al acelui cre0ti%ism care*i %s"im %tase at t de mult c!"ilria' i "e%tru el a%ti%!mia 0i "arad!xul de$i% criterii ale reli-iei' Ast#el+ t!cmai ceea ce #"ise $ie)ii acesteia se%sul 0i "r!#u%,imea ! %$este0te acum cu ade$r 0i claritate' Cre0ti%ismul este sca%dalul+ iar IRerOe-aard %e "reti%de #r %c!%.ur cel de al treilea sacri#iciu cerut de I-%a)iu de L!S!la+ acela de care Dum%e,eu se bucur cel mai mult& >sacri#iciul i%telectului?' Acest e#ect al >saltului? e ciudat+ dar %u trebuie s %e mai sur"ri%d' El #ace di% absurd criteriul lumii de di%c!l!+ c t $reme absurdul %u*i dec t u% re,iduu al ex"erie%)ei di% aceast lume' >Pe%tru credi%ci!s+ s"u%e EierOe-aard+ e0ecul su este si trium#ul su'? Sc!"ul meu %u este s m %treb de care em!)i!%a%t 3%$)tur se lea- aceast atitudi%e' Eu %u am a m9 %treba dec t dac s"ectac!lul absurdului 0i caracterul su "r!"riu ! %dre"t)esc' 3% aceast "ri$i%)+ 0tiu c rs"u%sul este %u' Dac exami%m di% %!u c!%)i%utul %!)iu%ii de absurd+ %)ele-em 0i mai bi%e met!da care*: i%s"ir "e EierOe-aard' #el %u me%)i%e ec(ilibrul %tre ira)i!%amatea lumii 0i %!stal-ia re$!ltat a absurdului 0i %u res"ect acel ra"!rt care

c!%stituie de #a"t se%time%tul absurdit)ii' A$ %d certitudi%ea c %u "!ate s se sustra- ira)i!%alului+ $rea cel "u)i% s se sal$e,e di% aceast %!stal-ie de,%d.duit care*i "1re steril 0i ,adar%ic' Dar dac asu"ra acestui "u%ct "!ate s %u se %0ele % .udecata sa+ %u la #el stau lucrurile c %d %ea-' Stri-tului su de re$!lt i ia l!cul ! ade,iu%e %ebu%easc 0i iat*: a.u%s % situa)ia de a i-%!ra absurdul ce*: lumi%a " %9 atu%ci 0i de a di$i%i,a si%-ura certitudi%e care*i mai rm %e+ : Se "!ate crede c trec cu $ederea "r!blema ese%)ial+ aceea a credi%)ei' Dar eu %u cercete, #il!s!#ia lui EierOe-aard+ a lui est!$ sau+ cum se $a $edea mai de"arte+ a lui Pusseri 4aceasta ar %ecesita u% alt l!c 0i ! alt atitudi%e s"iritual5+ ci d!ar le m"rumut ! tem+ exami% %d dac c!%seci%)ele ei s %t % ac!rd cu re-ulile "e care le* am #ixat mai %ai%te' E $!rba aici d!ar de ! a%umit "erse$ere%)' (I)*+ +*I ,I,I- < :JG ira)i!%alul' Im"!rta%t %u este s te $i%deci+ i s"u%ea abatele 2alia%i d!am%ei d9E"i%aS+ ci s trie0ti cu b!lile "e care le ai' EierOe-aard $rea s se $i%dece' E d!ri%)a sa cea mai ar,t!are+ ce se $de0te % #iecare "a-i% a .ur%alului su' T!t e#!rtul i%teli-e%)ei sale c!%st % a se sustra-e a%ti%!miei c!%di)iei uma%e9' E#!rt cu at t mai de,%d.duit+ cu c t+ di% c %d %9c %d+ %tr*! str#ul-erare+ 0i d seama de %trea*-a*i ,dr%icie 4c %d $!rbe0te+ de "ild+9 des"re el %su0i+ ca 0i cum %ici teama de Dum%e,eu+ %ici "ietatea %*ar #i #!st % stare s*i aduc "acea i%imii5' Ast#el+ "ri%tr* u% subter#u-iu c(i%uit!r+ el d ira)i!%alului c(i"ul+ iar Dum%e,eului su atributele absurdului i%.ust+ i%c!%sec$e%t si de %e %)eles' La el %umai i%teli-e%)a mai %cearc s %6u0e re$e%dicarea ad %c a i%imii !me%e0ti' De $reme ce %imic %u e d!$edit+ t!tul "!ate #i d!$edit' EierOe-aard %su0i %e de,$luie drumul "e care :*a urmat' Nu $reau s su-ere, aici %imic+ dar cum am "utea s %u desci#rm % !"erele sale sem%ele u%ei mutilri a"r!a"e $!lu%tare a su#letului+ % #a)a mutilrii c!%sim)ite % le-tur cu absurdul7 Este laitm!ti$ul /urnalului. >Mi*a li"sit t!cmai bestialitatea+ care+ 0i ea+ #ace "arte di% desti%ul !me%esc''' Da)i*mi u% tru"'? i mai de"arte& >=(+ mai cu seam % "rima mea ti%ere)e+ ce %*a0 #i dat s #iu brbat mcar 0ase lu%i''' 3% #!%d+ lucrul care*mi li"se0te este tru"ul 0i c!%di)iile #i,ice ale existe%)ei'? T!tu0i+ % alte "a-i%i+ acela0i !m reia marele stri-t al s"era%)ei care a strbtut at tea9sec!le 0i a %su#le)it at tea i%imi+ % a#ar de aceea a !mului absurd' >Dar "e%tru cre0ti% m!artea %u*i c tu0i de "u)i% s# r0itul tutur!r lucruril!r 0i ea im"lic i%#i%it mai mult s"era%) dec t $ia)a+ c(iar "li% de s%tate 0i de #!r)'? Rec!%cilierea "ri% sca%dal rm %e t!t rec!%ciliere' Ea i %-duie "!ate !mului+ du" cum $edem+ s a#le s"era%)a t!cmai % c!%trariul ei+ adic % m!arte' Dar c(iar dac sim"atia %e*ar #ace s %cli%m ctre aceast atitudi%e+ trebuie t!tu0i s artm c li"sa de msur %u .usti#ic %imic' Fa"tul de"0e0te+ %i se s"u%e+ msura !me%easc+ el %u "!ate #i+ a0adar+ dec t su"ra!me%esc' Dar acest >a0adar? este de "ris!s' Nu exist % acest ca, certitudi%e l!-ic' Nu exist %ici ! "r!babilitate ex"erime%tal' T!t ceea ce "!t s"u%e este c+ %tr*ade$r+ aceasta de"0e0te msura mea' Nu c!%c(id "ri%tr*! %e-a)ie+ dar %ici %u $reau s %temeie, ce$a "e i%c!m"re(e%sibil' @reau s 0tiu dac "!t tri cu ceea ce 0tiu 0i %umai cu aceasta' Mi se :K; < 'lbert &amus mai s"u%e 0i c i%teli-e%)a trebuie+ % ca,ul de #a)+ s*0i sacri#ice !r-!liul+ iar ra)iu%ea s %-e%u%c(e,e' Dar dac recu%!sc limitele ra)iu%ii+ %u %seam% c ! 0i %e-+ cci i recu%!sc "uterile relati$e' @reau d!ar s m me%)i% "e aceast cale de mi.l!c+ u%de i%teli-e%)a "!ate rm %9e lim"ede' Dac % aceasta c!%st !r-!liul su+ %u $d ra)iu%ea su#icie%t "e%tru a re%u%)a la el' Nimic mai "r!#u%d+ de exem"lu+ dec t

a#irma)ia lui EierOe-aard+ du" care dis"erarea %u e u% #a"t+ ci !9 stare& %s0i starea "ct!sului' Cci "catul este ceea ce*: %de"rtea, "e !m de Dum%e,eu' Absurdul+ care este starea meta#i,ic a !mului c!%0tie%t+ %u duce la Dum%e,eu' P!ate c %!)iu%ea $a de$e%i mai lim"ede dac $!i risca urmt!area e%!rmitate& absurdul este "catul #r Dum%e,eu' Dar % aceast stare a absurdului !mul trebuie s triasc' tiu "e ce se %temeia, ea+ "e acest s"irit 0i "e aceast lume ce se %cru%t cli" de cli"+ #r s se "!at mbr)i0a' Eu caut re-ula de $ia) cerut de aceast stare 0i t!t ceea ce mi se "r!"u%e trece cu $ederea %s0i ba,a ei+ %ea- u%ul di% terme%ii durer!asei !"!,i)ii+ mi !rd!% ! demisie' Eu %treb care s %t urmrile c!%di)iei "e care ! recu%!sc ca #ii%d a mea+ 0tiu c ea im"lic !bscuritate 0i i-%!ra%) 0i mi se s"u%e c aceast i-%!ra%) ex"lic t!tul 0i c %!a"tea aceasta e lumi%a mea' Dar "ri% asta %u s*a rs"u%s %trebrii mele+ iar acest lirism exalta%t %u*mi "!ate ascu%de "arad!xul' Trebuie deci s caut % alt "arte' EierOe-aard "!ate s stri-e+ "re$e%i%du*%e& >Dac !mul %*ar a$ea ! c!%0tii%) eter%+ dac+ % ad %cul a t!ate+ %*ar exista dec t ! "utere slbatic 0i cl!c!tit!are d %d %a0tere+ % $ rte.ul u%!r %tu%ecate "atimi+ tutur!r lucruril!r+ cel!r mre)e 0i cel!r %e %sem%ate+ dac sub lucruri s*ar ascu%de (ul #r #u%d "e care %imic %u*: "!ate um"le+ ce*ar #i $ia)a altce$a dec t dis"erare7? Acest stri-t %u*: $a "utea !"ri di% drum "e !mul absurd' A cuta ceea ce e ade$rat %u %seam% a cuta ceea ce ai d!ri s -se0ti' Dac+ "e%tru a sc"a de %trebarea %s"im %tat & >Ce*i !are $ia)a7?+ trebuie+ ca 0i m-arul+ s te (r%e0ti cu tra%da#irii ilu,iei+ s"iritul absurd+ dec t s se resem%e,e la mi%ciu%+ "re#er s ad!"te #r s : Nu s"u% > l exclude "e Dum%e,eu?+ ceea ce ar %sem%a iar0i a a#irma' (I)*+ +*I ,I,I- < :K: e,ite rs"u%sul lui EierOe-aard& >dis"erare?' La urma urmei+ u% su#let (!tr t ! $a sc!ate la ca"t c(iar 0i a0a' 3mi iau aici libertatea s %umesc si%ucidere #il!s!#ic atitudi%ea existe%)ialist' De%umirea aceasta %u im"lic ! .udecat' E u% #el c!m!d de a desem%a mi0carea "ri% care ! - %dire se %ea- "e ea %s0i 0i ti%de s se de"0easc % ceea ce %seam% %e-a)ia ei' Pe%tru existe%)iali0ti+9 %e-a)ia este Dum%e,eul l!r' I% %)elesul cel mai exact+ acest Dum%e,eu %u se sus)i%e dec t "ri% %e-area ra)iu%ii uma%e' Dar+ du" cum exist mai multe #eluri de a se9si%ucide+ t!t asa exist 0i mai mul)i dum%e,ei' Exist mai multe #eluri de a #ace saltul+ ese%)ial #ii%d #a"tul de a sri' Aceste %e-a)ii m %tuit!are+ aceste c!%tradic)ii #i%ale care %ea- !bstac!lul "este care %u s*a srit %c "!t s se %asc la #el de bi%e 4 e t!cmai "arad!xul "e care l $i,ea, acest ra)i!%ame%t5 at t di%tr*! a%ume i%s"ira)ie reli-i!as+ c t 0i di%tr*! !rdi%e ra)i!%al' Ele as"ir %t!tdeau%a la eter%itate 0i % aceasta c!%st saltul' Trebuie+ de aseme%ea+ s artm c ra)i!%ame%tul "e care*: de,$!lt acest eseu las % %tre-ime de!"arte atitudi%ea s"iritual cea mai rs" %dit % sec!lul %!stru lumi%at/ aceea care se s"ri.i% "e "ri%ci"iul c t!tul este ra)iu%e 0i care $rea s dea ! ex"lica)ie lumii' E #iresc s i se dea b ex"lica)ie lim"ede atu%ci c %d se admite c lumea trebuie s #ie tra%s"are%t' Lucrul este c(iar le-itim+ dar %u i%teresea, %tru %imic ra)i!%ame%tul "e care*: de,$!ltm aici' Sc!"ul su este de a lumi%a acel demers al s"iritului care+ "!r%i%d de la ! #il!s!#ie a %!%sem%i#icatiei lumii+ s# r0e0te "ri% a*i -si u% se%s 0i ! "r!#u%,ime' Cel mai "atetic9di% aceste demersuri este de ese%) reli-i!as/ el se ilustrea, "ri% tema ira)i!%alului' Dar cel mai "arad!xal 0i mai sem%i#icati$ este acela care atribuie ra)iu%ile sale u%ei lumi "e care 0i*! ima-i%a la %ce"ut #r %ici u% "ri%ci"iu direct!r' N*am "utea+ % !rice ca,+ trece la c!%seci%)ele care %e i%teresea, #r a %e #i #cut ! idee des"re aceast %!u cucerire a s"iritului

%!stal-ic' @!i exami%a %umai tema >I%te%)iei?+ "us % circula)ie de Pusserl 0i >de #e%!me%!l!-i' De altmi%teri+ am mai #cut alu,ie la eaH %tr*! "rim eta"+ met!da lui Pusserl %ea- demersul clasic al ra)iu%ii' @!m re"eta ceea ce am artat : Preci,m %c ! dat& %u a#irmarea lui Dum%e,eu este "us aici % discu)ie+ ci l!-ica "ri% care s*a a.u%s la ea' :KJ < 'lbert &amus mai sus' A - %di %u %seam% a u%i#ica+ a #ace #amiliar a"are%ta sub c(i"ul u%ui mare "ri%ci"iu' A - %di %seam% a %$d)a di% %!u s $e,i+ s*ti diri.e,i c!%0tii%)a+ s #aci di% #iecare ima-i%e u% l!c "ri$ile-iat' Alt#el s"us+ #e%!me%!l!-ia re#u, s ex"lice lumea+ d!%%du*se d!ar ! descriere a ex"erie%)ei trite' Ea se %t l%este % aceast "ri$i%) cu - %direa absurd+ care a#irm i%i)ial? c %u exist u% ade$r+ ci %umai ade$ruri' Fiecare lucru 0i are ade$rul lui+ $ %tul serii ca 0i aceast m % "e umrul meu' C!%0tii%)a este aceea care*: lumi%ea, "ri% ate%)ia "e care i*! ac!rd:' C!%0tii%)a %u #!rmea, !biectul cu%!a0terii sale+ ea #ixea, %umai+ este actul ate%)iei 0i+ "e%tru a relua ! ima-i%e ber-s!%ia%+ ea seam% cu u% a"arat de "r!iec)ie care se #ixea, di%tr*! dat "e ! ima-i%e' Di#ere%)a c!%s9t % #a"tul c % acest ca, %u exist %ici u% sce%ariu+9 ci d!ar ! ilustrare succesi$ 0i i%c!%sec$e%t+ % aceast la%ter% ma-ic+ t!ate ima-i%ile s %t "ri$ile-iate' C!%0tii%)a "u%e % sus"e%sie % ex"erie%) !biectele ctre care se %drea"t ate%)ia sa' Pri% mirac!lul ei+ le i,!lea,' Di% acea cli"+ ele s %t % a#ara !ricrei .udec)i' C!%0tii%)a este caracteri,at t!cmai "ri% aceast >i%te%)ie?' Dar cu$i%tul %u im"lic %ici ! idee de #i%alitate/ el este utili,at % se%sul de >direc)ie?+ %ea$ %d dec t ! $al!are t!"!-ra#ic' La "rima $edere+ s*ar "rea c %imic di% cele artate %u c!%tra,ice s"iritul absurd' Aceast a"are%t m!destie a - %dirii care se mr-i%e0te s descrie ce$a ce 0i re#u, s ex"lice+ aceast disci"li%9$!lu%tar di% care decur-e+ % c(i" "arad!xal+ mb!-)irea "r!#u%d a ex"erie%)ei 0i re%a0terea lumii % t!at "r!lixitatea ei+ s %t t!t atitea demersuri absurde' Cel "u)i% la "rima $edere' Cci met!dele de - %dire+ % acest ca, ca 0i % altele+ c!m"!rt %t!tdeau%a d!ua as"ecte& u%ul "si(!l!-ic si altul meta#i,ic' I% acest #el+ ele %c(id d!u ade$ruri+ dac tema i%te%)i!%alit)ii %u "reti%de s ilustre,e I dec t ! atitudi%e "si(!l!-ic+ "ri% care realul ar #i e"ui,at % l!c de a #i ex"licat+ %imic %tr*ade$r %u ! se"ar de s"iritul absurd' Ea $rea s e%umere ceea ce %u "!ate tra%sce%de' Ea a#irm d!ar c+ % abse%)a !ricrui "ri%ci"iu u%i#icat!r+ - %direa "!ate t!tu0i s se bucure descrii%d 0i %)ele- %d #iecare as"ect al ex"erie%)ei' Ast#el+ ade$rul de care e $!rba "e%tru #iecare di% aceste as"ecte e u% ade$r de !rdi% "si(!l!-ic' El %u*i dec t d!$ada >i%teresului? "e care*: "!ate "re,e%ta : C(iar e"istem!l!-iile cele mai ri-ur!ase "resu"u% meta#i,ici' i asta % aseme%ea msur+ %c#t meta#i,ica mult!ra di%tre - %dit!rii e"!cii c!%st % a %u a$ea dec t ! e"istem!l!-ie' (I)*+ +*I ,I,I- < :KK realitatea' E u% m!d de a tre,i ! lume s!m%!le%t si de a ! %$ia "e%tru s"irit' Dar+ dac $rem s exti%dem si s #u%dame%tam ra)i!%al aceast %!)iu%e de ade$r+ dacQ "reti%dem s desc!"erim ast#el >ese%)a? #iecrui !biect al cu%!a0terii+ %seam% s restituim ex"erie%)ei %trea-a ei "r!#u%,ime' Pe%tru u% s"irit absurd+ lucrul e de %e %)eles' =r+ m atitudi%ea i%te%)i!%ala se $de0te t!cmai aceast "e%dulare %tre m!destie si certitudi%e 0i scli"irile sc(imbt!are ale - %dirii #e%!me%!l!-ice $!r ilus9tra cum %u se "!ate mai bi%e ra)i!%ame%tul absurd' Cci Pusserl $!rbe0te t!t!dat de >ese%)e extratem"!*rale? "e care i%te%)ia le

sc!ate la i$eal 0i atu%ci %i se "are a*: au,i "e Plat!%' Nu %i se mai ex"lic t!ate lucrurile "ri%tr*u*%ul si%-ur+ ci "ri% t!ate' I%tre aceste d!u atitudi%i+ %u $d %ici ! di#ere%)' Desi-ur+ aceste idei sau aceste ese%)e+ "e care c!%0tii%)a9 le >e#ectuea,? du" #iecare descriere+ %u smt %c s!c!tite m!dele "er#ecte' Dar se a#irm c ele s %t %emi.l!cit "re,e%te % !%ce dat al "erce")iei' Nu mai a$em de*a #ace cu ! si%-ur idee care ex"lic t!tul+ ci cu ! i%#i%itate de ese%)e care dau u% se%s u%ei i%#i%it)i de !biecte' Lumea de$i%e im!bil+ dar se lumi%ea,' Real#smul "lat!%icia% de$i%e i%tuiti$+ dar rm %e t!t realism' EierOe-aard se "ierdea % Dum%e,eul su+ Parme%ide r!st!-!lea -i%direa % acel U%u' Aici+ - %direa se cu#u%d %tr*u% "!(teism abstract' Mai mult dec t at t& (aluci%a)iile 0i #ic)iu%ile #ac 0i ele "arte di% >ese%)ele extratem"!rale99' I% %!ua lume a ideil!r+ cate-!ria de ce%taur c!lab!rea, cu aceea+ mai m!dest+ de metr!u' Pe%tru !mul absurd+ exist u% ade$r 0i t!t!dat ! amrciu%e % aceast !"i%ie+ "ur "si(!l!-ic9+ c t!ate c(i"urile lumii s %t "ri$ile-iate' A s"u%e c t!tul e "ri$ile-iat %seam% a s"u%e c t!tul este ec(i$ale%t' Dar as"ectul meta#i,ic al acestui ade$r l duce at t de de"arte %cit+ "ri%tr*! reac)ie eleme%tar+ el se simte "!ate mai a"r!a"e de Plat!%' I se s"u%e+ %tr*ade$r+ c !rice ima-i%e "resu"u%e ! ese%) % e-al msur "ri$ile-iat' I% aceast lume ideal #r ierar(ie+ armata #!rmala este alctuit %umai di% -e%erali' Fr %d!ial+ tra%sce%de%)a a #!st elimi%at' Dar+ "ri%tr*! c!titur brusc de - %dire+ se rei%tr!duce % lume u% #el de ima%e%) #ra-me%tar care restituie u%i$ersului %trea-a sa "r!#u%,ime' S m tem !are c am dus "rea de"arte ! tem ma%e$rat cu mai mult "rude%) de ctre creat!rii si7 M mul)umesc s cite, aceste a#irma)ii ale lui Pusserl+ a"are%t "arad!xale+ dar ri-ur!s l!-ice+ dac admitem cele artate mai sus & >Ceea ce e ade$rat e ade$rat % m!d abs!lut+ % si%e/ ade$rul e u%ul/ ide%tic cu el %su0i+ !ricare ar #i :KM < 'lbert &amus #ii%)ele care*: "erce"+ !ame%i+ m!%0tri+ %-eri sau ,ei?' Ast#el+ Ra)iu%ea trium# 0i se #ace au,it "ri% aceast $!ce' Ce "!ate %sem%a ! aseme%ea a#irma)ie %tr*! lume absurd7 Perce")ia u%ui %-er sau a u%ui ,eu %u are se%s "e%tru mi%e' Acest l!c -e!metric u%de ra)iu%ea di$i% ! rati#ic "e a mea mi este "e%tru t!tdeau%a de %e %)eles' i aici desc!"r u% salt 0i+ c(iar dac e #cut % abstract+ el c!%ti%u s %sem%e "e%tru mi%e uitarea a t!cmai ceea ce %u $reau s uit' C %d+ ce$a mai de"arte+ Pusserl exclam & >Dac t!ate masele su"use atrac)iei ar dis"rea+ le-ea atrac)iei ar c!%ti%ua s existe+ dar ea rm %e d!ar #r a"lica)ie "!sibil?+ 0tiu c m a#lu % #a)a u%ei meta#i,ici de c!%s!lare' i+ dac9 $reau s desc!"r c!titura u%de - %direa "rse0te9 calea e$ide%)ei+ %u*mi rm %e dec t s recitesc ra)i!%ame%tul "aralel "e care Pusserl l #ace % le-tur cu s"iritul& >Dac am "utea c!%tem"la cu claritate le-ile exacte ale "r!cesel!r "si(ice+ ele %i s*ar %#)i0a la #el de eter%e 0i de i%$ariabile ca 0i le-ile #u%dame%tale ale 0tii%)el!r %aturale te!retice' Deci ele ar #i $alabile c(iar dac %*ar exista %ici u% "r!ces "si(ic?' C(iar dac s"iritul %*ar exista+ le-ile sale ar exista t!tu0iH %)ele- atu%ci c Pusserl "reti%de s #ac di%tr*u% ade$r 9"si(!l!-ic ! re-ul ra)i!%al/ du" ce a %e-at "uterea i%te-ra%t a ra)iu%ii uma%e+ #ace saltul+ "e aceast cale !c!lit+ % Ra)iu%ea eter%' Tema (usserlia% a >u%i$ersului c!%cret? %u m mai "!ate sur"ri%de' De aici " % la a mi se s"u%e c %u t!ate ese%)ele s %t #!rmale 0i c exist 0i ese%)e materiale+ c "rimele s %t !biectul l!-icii 0i ultimele ale90tii%tel!r %u mai e dec t ! c(estiu%e de de#i%i)ie' Abstractul+ mi se s"u%e+ %u desem%ea, dec t ! "arte %ec!%siste%t "ri% ea %s0i a u%ui c!%cret u%i$ersal' Dar "e%dularea de care $!rbeam9mai sus mi %-duie s lmuresc caracterul c!%#u, al acest!r terme%i' Cci ea "!ate s %sem%e c !biectul

c!%cret al ate%)iei mele+ cerul acesta+ rs#r %-erile acestei a"e "e "!alele acestei (ai%e+ are % el %su0i acel "resti-iu al realului "e care i%teresul meu l i,!lea, % aceast lume' i %u $!i %e-a acest lucru' Dar ea "!ate s %sem%e si c aceast (ai% e u%i$ersal+ are ese%)a sa "articular 0i su#icie%t+ a"ar)i%e lumii #!rmel!r' 3%)eleatu%ci c a #!st sc(imbat d!ar !rdi%ea "r!cesiu%ii' Aceast lume %u*0i mai are re#lexul %tr*u% u%i$ers su"eri!r+ dar cerul de #!rme este #i-urat % mul)imea ima-i%il!r acestui "m %t' Pe%tru mi%e %s+ %u s*a sc(imbat %imic' Nu re-sesc aici -ustul c!%cretului+ se%sul c!%di)iei (I)*+ +*I ,I,I- < :KN uma%e+ ci d!ar u% i%telectualism at t de %est$ilit %c t -e%erali,ea, %su0i c!%cretul' 3% ,adar %e*am mira de "arad!xul a"are%t care c!%duce - %direa la "r!"ria ei %e-are "e cile !"use ale ra)iu%ii umilite si ale ra)iu%ii $ict!ri!ase' De la Dum%e,eul abstract al lui Pusserl #a Dum%e,eul %ecru)t!r al lui EierOe-aard+ dista%)a %u*i at t de mare' Ra)iu%ea9 0i ira)i!%alul duc s"re aceea0i %$)tur' Drumul %u %seam% %imic+ $!i%)a de a s!si e de*a.u%s' Fil!s!#ul abstract 0i #il!s!#ul reli-i!s "leac de la acela0i (a!s si se sus)i% % aceea0i s"aim' Ese%)ial %s este s ex"lici' N!stal-ia e mai "uter%ic aici dec t 0tii%)a' E sem%i#icati$ c - %direa c!%tem"!ra% este u%a di% cele mai "tru%se de ! #il!s!#ie a %!%sem%i#ica)iei lumii 0i t!t!dat u%a di% cele mai t!rturate % ceea ce9 "ri$e0te c!%clu,iile sale' Ea !scilea, #r %cetare %tre ra)i!%ali,area extrem a realului ce duce la #ra-me%tarea acestuia % ra)iu%i*ti" 0i ra)i!%ali,area sa extrem+ care duce la di$i%i,area lui' Dar acest di$!r) este %umai a"are%t' E $!rba de a rec!%cilia 0i+ % am %d!u ca,urile+ saltul e de*a.u%s' Se crede %t!tdeau%a -re0it c %!)iu%ea de ra)iu%e are se%s u%ic' De #a"t+ !ric t de ri-ur!s ar #i % ambi)ia sa+ acest c!%ce"t e la #el de m!bil ca si altele' Ra)iu%ea are u% c(i" uma%+ dar ea 0tie s se %t!arc 0i ctre di$i%' 3%c de la Pl!ti%+ care "rimul9a 0tiut s*! c!%cilie,e cu climatul eter%+ a %$)at s se abat de la "ri%ci"iul ei cel mai scum"+ c!%tradic)ia+ i%te-r %du*: "e cel mai ciudat+ "e acela "e de*a*%tre-ul ma-ic+ al "artici"rii' Este u% i%strume%t al - %dirii 0i %u - %direa %s0i' 2 %direa u%ui !m este+ %ai%te de !rice+ %!stal-ia sa' A0a cum a 0tiut s li%i0teasc mela%c!lia "l!ti%ia%+ ra)iu%ea d ast,i s"aimei m!der%e "uti%)a de a se calma+ !#eri%du*i dec!rurile #amiliare ale eter%it)ii' S"iritul absurd e mai "u)i% %!r!c!s' Pe%tru el+ lumea %u*i %ici c(iar at t de ra)i!%al 0i %ici c(iar at t de ira)i!%al& ea %u*i dec t absurd' Pe%tru Pusserl ra)iu%ea %u9mai are+ % cele di% urm+ limite' Absurdul+ dim"!tri$+ i #ixea, limitele+ de $reme ce : 4A5 3% acea $reme+ ra)iu%ea trebuia s se ada"te,e sau s "iar' Ea se ada"tea,' = dat cu Pl!ti%+ di% l!-ic de$i%e estetic' Meta#!ra %l!cuie0te sil!-ismul' 4B5 De altmi%teri+ aceasta %u este si%-ura c!%tribu)ie a lui Pl!ti% la #e%!* me%!l!-ie' Aceea0i atitudi%e este % %tre-ime cu"ri%s % ideea at t de scum" - %dit!rului alexa%dri% c %u exist %umai ideea de !m+ ci 0i ideea de S!crate' :K6 < 'lbert &amus ea este %e"uti%ci!as s*i calme,e s"aima' EierOe-aard+ "e de alt "arte+ a#irm c ! si%-ur limit e de*a.u%s "e%tru a ! %e-a' Dar absurdul %u mer-e a) t de de"arte' Pe%tru el+ aceast limit $i,ea, d!ar ambi)iile ra)iu%ii' Tema ira)i!%alului+ a0a cum este ea c!%ce"ut de existe%)iali0ti+ este aceea a ra)iu%ii care se %tu%ec 0i se eliberea,9 %e- %du*se' Absurdul+ % sc(imb+ e ra)iu%ea9lucid care*0i c!%stat limitele' La ca"tul acestui drum di#icil+ !mul absurd 0i recu%!a0te ade$ratele sale

ra)iu%i' C!m"ar %d exi-e%)aQ sa cea mai "r!#u%d cu ceea ce i se "r!"u%e+ el simte di%tr*! dat c alta e calea lui' 3% u%i$ersul lui Pusserl lumea se clari#ic 0i acea sete'de #amiliaritate care se a#l % i%ima !mului de$i%e i%util' 3% a"!cali"sul lui EierOe-aard+ d!ri%)a de claritate trebuie s re%u%)e la ea %s0i+ dac se $rea9 satis#cut' Pctui %u c!%st atit % a 0ti 4sub acest ra"!rt t!at lumea e %e$i%!$at5+ c t % a d!ri s 0tii' Este 0i si%-urul "cat "e care !mul absurd l "!ate sim)i ca %sem% %d cul"abilitatea 0i t!t!dat %e$i%!$)ia sa' I se9 "r!"u%e u% de,%!dm %t % care t!ate c!%tradic)iile trecute %u mai s %t dec t .!curi "!lemice' Dar %u ast#e le*a sim)it el' Ade$rul l!r+ acela de a %u #i %ici!dat satis#cute+ trebuie "strat " % la ca"t =mul absurd re#u, %$)tura' Ra)i!%ame%tul meu $rea s rm % credi%ci!s e$ide%)ei care i*1 dat %a0tere' Aceast e$ide%) e absurdul' E di$!r)ul %tre s"iritul care d!re0te 0i lumea care de,am-e0te+ %!stal-ia mea du" u%itate+ acest u%i$ers dis"ersat 0i c!%tradic)ia care le %l%)uie' EierOe-aard su"rim %!stal-ia mea+ iar Pusserl "u%e !rdi%e % u%i$ers' Nu asta a0te"tam' Pr!blema era de a tri 0i de a - %di % ciuda acest!r s# 0ieri+ de a 0ti dac trebuie s acce")i sau s re#u,i' Nu "!ate #i $!rba de9 a ascu%de e$ide%)a+ de a su"rima absurdul %e- %d u%ul di% terme%ii ecua)iei sale' Trebuie s 0tim dac se "!ate tri ast#el sau dac l!-ica %e !bli- s murim' Nu m i%teresea, si%uciderea #il!s!#ic+ ci si%uciderea "ur 0i sim"lu' @reau s*! "uri#ic de c!%)i%utul ei de em!)ii 0i s*i cu%!sc l!-ica 0i !%estitatea' =rice alt "!,i)ie "resu"u%e "e%tru s"iritul ab9*surd ! escam!tare 0i ! retra-ere a s"iritului % #a)a a ceea ce s"iritul sc!ate la lumi%' Pusserl s"u%e c se su"u%e d!ri%)ei de a se sustra-e >de"ri%derii %$ederate de a tri 0i de a -#%di % a%umite c!%di)ii de existe%) bi%e cu%!scute 0 c!m!de?+ dar saltul #i%al %e restituie+ % #il!s!#ia sa+ eter%itatea 0i c!%#!rtul ei' Saltul %u %seam% ! "rime.die extrem+ cum "reti%de EierOe-aard' Dim"!tri$+ "rime.di!as e cli"a subtil care "recede saltul' A 0ti s te me%)ii "e aceast muc(ie (I)*+ +*I ,I,I- < :KC de "r"astie+ iat !%estitatea/ t!t restul %u*i dec t subter#u-iu' Mai 0tiu+ de aseme%ea+ c %icic %d %e"uti%)a %*a i%s"irat ac!rduri mai em!)i!%a%te ca acelea ale - %dirii lui EierOe*-aard' Dar+ dac %e"uti%)a 0i are l!cul su % "eisa.ele i%di#ere%te ale ist!riei+ ea %u9are ce cuta %tr*u% ra)i!%ame%t a crui i%tra%si-e%) %e este acum cu%!scut'

LIBERTATEA ABSURDA Pri%ci"alul a #!st #cut' De)i% acum c te$a e$ide%)e la care %u "!t re%u%)a' Pe%tru mi%e are %sem%tate ceea ce 0tiu+ ceea ce e si-ur+ ceea ce %u "!t %e-a+ ceea ce %u "!t %es!c!ti' P!t s %e- t!tul % le-tur cu acea "arte di% mi%e %sumi care trie0te di% %!stal-ii i%certe+ % a#ar de aceast d!ri%) de u%itate+ de aceast sete de a a#la ! s!lu)ie+ de aceast exi-e%) de claritate 0i de c!e,iu%e' P!t s c!%test t!tul % aceast lume care m %c!%.!ar+ m l!$e0te sau m %al)+ % a#ar de acest (a!s+ de (a,ardul*re-e 0i9 de di$i%a ec(i$ale%) %scut di% a%ar(ie' Nu 0tiu dac lumea are u% se%s care ! de"0e0te' Dar 0tiu c eu %u cu%!sc acest se%s 0i c*mi este cu %e"uti%) "e%tru m!me%t s*: cu%!sc' Ce %seam% "e%tru mi%e ! sem%i#ica)ie % a#ara c!%di)iei mele de !m7 Nu "!t %)ele-e dec t % terme%i uma%i' Nu %)ele- der t ceea ce ati%-+9ceea ce mi re,ist' i mai 0tiu c %u "!t "u%e de ac!rd aceste d!u certitudi%i& setea mea de abs!lut 0i de u%itate 0i ireductibilitatea acestei lumi la u% "ri%ci"iu ra)i!%al si re,!%abil' Ce alt ade$r mai "!t recu%!a0te #r s mi%t+ #r s #ac a"el la

! s"era%) "e care %u ! am 0i care %u %seam% %imic % limitele c!%di)iei mele7 Dac a0 #i c!"ac "ri%tre c!"aci?+ "isic "ri%tre a%imale+ $iata aceasta ar a$ea u% se%s sau mai cur %d "r!blema %u s*ar mai "u%e+ cci a0 #ace "arte di% aceast lume' '" fi aceast lume creia m m"!tri$esc acum cu t!at c!%0tii%)a mea 0i "ri% %trea-a mea exi-e%) de a"r!"iere' T!cmai aceast ra)iu%e at t de deri,!rie m !"u%e %tre-ii crea)iu%i' Iat de ce9%*! "!t %e-a di%tr*! trstur de c!%dei' Trebuie+ a0adar+ s me%)i% ceea ce cred ade$rat' Trebuie s sus)i%+ c(iar m"!tri$a mea+ ceea ce mi a"are at t de e$ide%t' Cci #!%dul c!%#lictului+ al di$!r)ului %tre lume 0i s"iritul uma%+ c!%st t!cmai % #a"tul c s9 %t c!%0tie%t de el' Dac $reau+ a0adar+ s*: me%)i%+ %u ! "!t #ace dec t "ri%tr*! c!%0tii%) "er"etu+ mereu re %%!it+ mereu %c!rdat' Iat ce trebuie s re)i% "e%tru m!me%t' 3% aceast cli"+ absurdul+ at t de e$ide%t 0i t!t!dat at t de -reu de cucerit+ i%tr % $ia)a u%ui !m+ (I)*+ +*I ,I,I- < :KG re-si%du*0i "atria' S"iritul mai "!ate %c "rsi calea 0tiut 0i a%e$!i!as a e#!rtului lucid' Calea aceasta duce acum % $ia)a c!tidia%+ % lumea a%!%imatului+ dar !mul se %t!arce aici cu %trea-a sa re$!lt 0i clar$i,iu%e' S*a de,$)at s mai s"ere' I%#er%ul "re,e%tului este+ % s# r0it+ m"r)ia sa' T!ate "r!blemele de$i% di% %!u ti!ase' E$ide%)a abstract se retra-e % #a)a lirismului #!rmel!r 0i al cul!ril!r' C!%#lictele s"irituale ca"t tru"+ %t!rc %d9u*se % ad"!stul mi,erabil 0i ma-%i#ic al i%imii !me%e0ti' Nici u%ul %u e s!lu)i!%at' Dar t!ate s %t tra%s#i-urate' @!m muri+ $!m sc"a #c %d saltul+ $!m ,idi ! cas de idei 0i de #!rme "e msura %!astr sau+ dim"!tri$+ $!m sus)i%e rm0a-ul s# 0iet!r 0i mi%u%at al absurdului7 S #acem+9 % aceast "ri$i%)+ u% ultim e#!rt s"re a tra-e t!ate c!%seci%)ele' Tru"ul+ iubirea+ crea)ia+ ac)iu%ea+ %!ble)ea uma% 0i $!r re-si atu%ci l!cul % aceast lume #r se%s' =mul $a a#la+ % s# r0it+ aici $i%ul absurdului 0i " i%ea i%di#ere%)ei+ di% care se (r%e0te mre)ia lui' S i%sistm di% %!u asu"ra met!dei& im"!rta%t e s "erse$ere,i' A.u%s %tr*u% a%ume m!me%t al drumului+ !mul absurd este s!licitat' Ist!ria %u duce li"s %ici de reli-ie+ %ici de "r!#e)i+ c(iar #r Dum%e,eu' I se cere s #ac saltul' El %u "!ate rs"u%de dec t c %u %)ele-e bi%e+ c lucrul %u este e$ide%t/ cci %u $rea s #ac dec t ceea ce %)ele-e bi%e' I se s"u%e c s$ r0e0te "catul !r-!liului+ dar !mul absurd %u %)ele-e %!)iu%ea de "cat/ c la ca"tul drumului l a0tea"t "!ate I%#er%ul+ dar el %u are destul ima-i%a)ie s"re a*0i %#)i0a acest ciudat $iit!r/ c "ierde %emurirea+ dar aceasta i "are #r %sem%tate' I se cere s*0i recu%!asc $i%a' Dar el se simte %e$i%!$at' De #a"t+ %u simte dec t u% si%-ur lucru& ire"arabila sa %e$i%!$)ie' Ea i %-duie t!tul' De aceea+ %u*0i "reti%de sie0i dec t s triasc numai cu ceea ce 0tie+ s se m"ace cu ceea ce este 0i s %u recur- la %imic %esi-ur' I se rs"u%de c %imic %u*i si-ur' Dar iat cel "u)i% ! certitudi%e' = $a "ri$i % #a)& $rea s 0tie dac e cu "uti%) s triasc #r c(emare' P!t ab!rda acum %!)iu%ea de si%ucidere' Di% cele artate+ s*a $,ut ce s!lu)ie i se "!ate da' A.u%0i aici+ "r!blema este i%$ersat' P %9acum+ im"!rta%t era9s 0tim dac $ia)a+ "e%tru a #i trit+ trebuie s aib u% se%s' Acum+ dim"!tri$+ a"are lim"ede c ea $a #i cu at t mai bi%e trit+ cu c t %u $a a$ea %ici u% se%s' A tri ! ex"erie%)+ u% desti%+ :M; < 'lbert &amus 3%seam% a*: acce"ta % %tre-imea lui' =r+ %u $!m tri acest desti%+ 0tii%du*: absurd+ dac %u $!m #ace t!tul "e%tru a me%)i%e absurdul re$elat de c!%0tii%)' A %e-a u%ul di% terme%ii !"!,i)iei "ri% care acesta trie0te %seam% a i te sustra-e' A ab!li re$!lta c!%0tie%t %seam% a eluda "r!blema' Tema re$!lu)iei "erma%e%te se mut ast#el "e "la%ul ex"erie%)ei i%di$iduale' A tri %seam% a #ace s triasc absurdul' A*

: #ace s triasc %seam%+ %ai%te de !rice+ a*: "ri$i' S"re de!sebire de Euridice+ absurdul %u m!are dec t c %d )i %t!rci #a)a de la el' Ast#el+ u%a di% "u)i%ele "!,i)ii #il!s!#ice c!ere%te este re$!lta' Ea este ! c!%#ru%tare "er"etu a !mului 0i a "r!"riei sale i-%!ra%te' Este exi-e%)a u%ei im"!sibile tra%s"are%)e' Ea "u%e lumea sub sem%ul %trebrii cli" de cli"' Du"9cum "rime.dia i !#er !mului "rile.ul de %e %l!cuit de a ca"ta ex"erie%)a+ t!t ast#el re$!lta meta#i,ic exti%de c!%0tii%)a de*a lu%-ul %tre-ii ex"erie%)e' Ea este "re,e%)a c!%sta%t a !mului % #a)a lui %su0i' Nu este as"ira)ie+ cci9e li"sit de s"era%)' Aceast re$!lt %u*i dec t certitudi%ea u%ui desti% c!"le0it!r+ dar #r resem%area care ar trebui s*! %t!$r0easc' Aici se $ede c t de mult se %de"rtea, ex"erie%)a absurd de si%ucidere' S*ar "utea crede c si%uciderea urmea, re$!ltei' E i%exact' Cci ea %u re"re,i%t c!%clu,ia l!-ic a re$!ltei' Si%uciderea este exact c!%trariul re$!ltei+ "ri% c!%sim)m %tul "e care*: "resu"u%e' Si%uciderea+ ca 0i saltul+ este acce"tarea la limita ei' T!tul a #!st c!%sumat+ !mul rei%tr % ist!ria sa ese%)ial' El 0i desc!"er $iit!rulT u%icul 0i %s"im %tt!rul su $iit!r+ 0i se aru%c %tr* %sul' I% #elul ei+ si%uciderea re,!l$ absurdul' 3l t r0te cu si%e % aceea0i m!arte' Dar eu 0tiu c+ "e%tru a se me%)i%e+ absurdul %u se "!ate re,!l$a' El se sustra-e si%uciderii9+ % msura % care este c!%0tii%)a 0i t!t!dat re#u,ul m!r)ii' Este+ la extrema limit a ultimului - %d al c!%dam%atului la m!arte+ 0iretul de "a%t!#i "e care+ % ciuda a t!ate+ acesta l ,re0te9 la c )i$a metri+ % c(iar cli"a cderii sale ame)it!are' Cci c!%trariul si%uci-a0ului este c!%dam%atul la m!arte' Aceast re$!lt d $ie)ii %tre-ul su "re)' Ma%i#estat de*a lu%-ul u%ei %tre-i existe%)e+ ea i restituie mre)ia' Pe%tru u% !m care $rea s $ad+ riu exist s"ectac!l mai #rum!s dec t cel al i%teli-e%)ei % lu"t cu ! realitate care ! de"0e0te' S"ectac!lul !r-!liului uma% este i%e-alabil' T!ate %cercrile de a*: de"recia rm % ,adar%ice' Aceast (I)*+ +*I ,I,I- < :M: disci"li% "e care s"iritul 0i*! dictea, sie %su0i+ aceast $!i%) "e care si%-ur 0i* a #urit*!+ aceast c!%#ru%tare are % ea ce$a "uter%ic 0i ciudat' A srci ! realitate a crei i%u*ma%itate #ace mre)ia !mului %seam% a*: srci 0i "e acesta+ %)ele- atu%ci de ce d!ctri%ele care*mi ex"lic t!tul+ % acela0i tim" m slbesc' Ele m descarc de "!$ara "r!"riei mele $ie)i+ "e care t!tu0i trebuie s*! "!rt si%-ur' A.u%s la aceast c!titur+ %u "!t c!%ce"e ca ! meta#i,ic sce"tic s se alie,e cu ! m!ral a re%u%)rii' C!%0tii%)a 0i re$!lta s %t re#u,uri c!%trare re%u%)rii' Dim"!tri$+ le %su#le)e0te t!t ce*i ireductibil 0i "asi!%at %tr*! i%im !me%easc' Trebuie s murim %e m"ca)i 0i %u de bu%$!ie' Si%uciderea este ! i-%!rare' =mului absurd %u*i rm %e dec t s e"ui,e,e t!tul 0i s se e"ui,e,e' Absurdul este %c!rdarea lui extrem+ aceea "e care ! me%)i%e %e %cetat "ri%tr*u% e#!rt s!litar+ cci el 0tie c "ri% c!%0tii%)a 0i "ri% re$!lta sa de #iecare ,i de"u%e mrturie des"re si%-urul su ade$r& s#idarea' Iat "rima c!%seci%)' Dac m me%)i% "e "!,i)ia "e care m*am #ixat 0i care c!%st di% a tra-e t!ate c!%seci%)ele 40i %imic altce$a5 "e care le "resu"u%e desc!"erirea u%ei %!)iu%i+ m a#lu %ai%tea u%ui al d!ilea "arad!x' Dac rm % #idel acestei met!de+ %u mai s %t del!c "re!cu"at de "r!blema libert)ii meta#i,ice' Nu m mai i%teresea, s 0tiu dac !mul este liber' Nu "!t sim)i dec t "r!"ria mea libertate' Des"re ea %u "!t a$ea %!)iu%i -e%erale+ ci d!ar c te$a $ederi clare' Pr!blema >libert)ii % si%e? %u are se%s' Cci ea este le-at % cu t!tul alt c(i" de aceea a lui Dum%e,eu' Ca s 0tim dac !mul este liber trebuie s 0tim dac el "!ate a$ea u% st" %' Absurditatea "articular 1 acestei

"r!bleme $i%e di% #a"tul c %s0i %!)iu%ea care #ace cu "uti%) "r!blema libert)ii i retra-e % acela0i tim" %tre-ul su %)eles' Cci % #a)a lui Dum%e,eu %u se9"u%e at t "r!blema libert)ii c t "r!blema rului' E cu%!scut alter%ati$a& sau %u s %tem liberi+ 0i Dum%e,eu cel at!t"uter%ic este res"!%sabil "e%tru rul di% lume+ sau s %tem liberi 0i res"!%sabili+ dar atu%ci Dum%e,eu %u mai este at!t"uter%ic' T!ate subtilit)ile u%!r 0c!li de - %dire %*au sc(imbat c tu0i de "u)i% caracterul de#i%iti$ al acestui "arad!x' De aceea+9%u m "!t "ierde % exaltarea sau % sim"la de#i%ire a u%ei %!)iu%i care mi sca" 0i care*0i "ierde %)elesul di% cli"a % care de"0e0te limitele ex"erie%)ei mele I%di$i* :MJ < 'lbert &amus duale' Nu "!t %)ele-e % ce "!ate c!%sta ! libertate care mi*ar #i dat de ctre 6 #ii%) su"eri!ar' Am "ierdut sim)ul ierar(iei' Nu "!t a$ea des"re libertate dec t c!%ce")ia "ri,!%ierului sau a i%di$idului m!der% % cadrul statului9' Si%-ura "e care ! cu%!sc este libertatea de s"irit 0i de ac)iu%e' =r+ dac absurdul mi a%i(ilea, t!ate 0a%sele de libertate eter%+ % sc(imb el mi red 0i mi exalt libertatea de ac)iu%e' Pri$a)iu%ea de s"era%) 0i de $iit!r %seam% ! cre0tere a dis"!%ibilit)ii !mului' 3%ai%te de a %t l%i absurdul+ !mul c!tidia% trie0te cu u% sc!"+ cu -ri.a $iit!rului sau cu -ri.a de a se .usti#ica 4%u are im"!rta%) #a) de ci%e sau de ce5' El 0i e$aluea, 0a%sele+ se bi,uie "e ceea ce $a #i mai t r,iu+ "e "e%sie sau "e9mu%ca #iil!r lui' Mai crede c*0i "!ate !r %dui $ia)a du" $!ia lui' De #a"t+ ac)i!%ea, ca 0i9cum ar #i liber+ c(iar dac t!ate #a"tele %u #ac9dec t s c!%tra,ic aceast libertate' Du" ce a desc!"erit absurdul+ t!tul e ,dru%ci%at di% temelii' Ideea c >s %t?+ #elul meu de a ac)i!%a ca 0i cum t!tul ar a$ea u% se%s 4c(iar dac+ u%e!ri+ s"u% c %imic %u are se%s5 s %t de,mi%)ite ame)it!r de absurditatea u%ei m!r)i "!sibile' A te - %d9i la ,iua de m i%e+ a*)i #ixa u% sc!"+ a a$ea "re#eri%)e+ t!ate "resu"u% credi%)a %Q libertate+ c(iar dac u%e!ri )i dai seama c %u ! ai' DarT % acea cli"+ 0tiu bi%e c acea libertate su"eri!ar+ acea libertate de a fi, si%-ura "e care se "!ate %temeia u% ade$r+ %u exist' M!artea se a#l aici+ ca u%ic realitate' Du" ea+ .!cul s*a %c(eiat' Nu s %t liber %ici "e%tru c m "er"etue,+ ci scla$+ 0i mai cu seam scla$ #r s"era%)a u%ei re$!lu)ii eter%e+ li"sit de arma dis"re)ului' i ci%e "!ate rm %e scla$ #r re$!lu)ie 0i #r dis"re)7 Ce libertate "!ate exista % de"li%ul ei %)eles #r certitudi%ea eter%it)ii7 Dar+9 % acela0i tim"+ !mul absurd %)ele-e c " % atu%ci #usese le-at de acel "!stulat al libert)ii di% a crui ilu,ie tria' 3%tr*u% a%umit se%s+ aceasta l st %.e%ea' 3% msura % care 0i ima-i%a c $ia)a sa are u% sc!"+ se c!%#!rma exi-e%)el!r acelui sc!" care trebuia ati%s 0i de$e%ea scla$ul "r!"riei lui libert)i' Ast#el+ %u $!i mai "utea ac)i!%a altmi%teri dec t % calitate de tat de #amilie 4sau de i%-i%er sau de c!%duct!r de "!"!are+ sau de #u%c)i!%ar la P'T'T'5+ calitate ctre care as"ir' Cred c "!t ale-e s #iu asta+ mai cur %d dec t altce$a' = cred % m!d i%c!%0tie%t+ e ade$rat' Dar mi s"ri.i% % acela0i tim" "!stulatul "e credi%)a cel!r di% .ur+ "e (I)*+ +*I ,I,I- < :MK "re.udec)ile mediului meu uma% 4ceilal)i s %t at t de si-uri c s %t liberi 0i bu%a l!r dis"!,i)ie e at t de m!li"sit!areH5' =ric t de de"arte %e*am )i%e de !rice "re.udec)i+ m!rale sau s!ciale+ t!t %e lsm % "arte i%#lue%)a)i+ ba c(iar+ %truc t "ri$e0te cele mai bu%e di% ele 4cci exist "re.udec)i bu%e 0i "re.udec)i rele5+ %e c!%#!rmm l!r "ri% %trea-a %!astr $ia)' Ast#el+ !mul absurd %)ele-e c %u era cu ade$rat liber' Pe%tru a #i mai lim"ede+ % msura % care s"er+ % msura % care s %t % cutarea u%ui ade$r "r!"riu mie+ a u%ui m!d de a #i sau de a crea+ % s#lr0it+ % msura % care mi !r %duiesc existe%)a+ d!$edi%d "ri% asta c admit c are u% se%s+ mi cree, t!t a9t tea bariere %tre care mi %c(id $ia)a' Fac ca at )ia al)i #u%c)i!%ari ai mi%)ii 0i ai i%imii care %u*mi i%s"ir dec t sil 0i care+ du" cum mi dau bi%e seama

acum+ %u #ac altce$a dec t s ia % seri!s libertatea !mului' Absurdul m lmure0te % "ri$i%)a aceasta & %u exist u% m i%e' Iat+ de acum %ai%te+ ra)iu%ea libert)ii mele "r!#u%de' @!i #ace aici d!u c!m"ara)ii' Misticii a#l mai %t i ! libertate % druirea de si%e' Nimici%du*se %tru Dum%e,eul l!r+ urm %du*i "!ru%cile+ de$i% la r %dul l!r+ % ad %cul i%imii+ liberi' 3% scla$ia liber c!%sim)it+ ei a#l ! i%de"e%de%) "r!#u%d' Dar ce %seam% aceast libertate7 Putem s"u%e mai cu seam c se simt liberi #a) de ei %0i0i 0i %u at t liberi+ c t+ mai ales+ libera)i' T!t ast#el+ %t!rs cu t!tul %s"re m!arte 4c!%siderat aici dre"t absurditatea cea mai e$ide%t5+ !mul absurd se simte eliberat de t!t ceea ce %u este ate%)ie "asi!%at care cristali,ea, % el' El -ust ! a%umit libertate #a) de re-ulile c!mu%e' @edem aici c temele i%i)iale ale #il!s!*#iei existe%)ialiste 0i "strea, %trea-a $al!are' Tre,irea la c!%0tii%)+ e$adarea di% s!m%ul c!tidia% re"re,i%t "rimele demersuri ale libert)ii absurde' @i,at %s este !nvtura existe%)ialist 0i+ ! dat cu ea+ acel salt s"iritual care+ % #!%d+ se sustra-e c!%0tii%)ei' T!t ast#el 4e a d!ua mea c!m"ara)ie5+ scla$ii di% a%tic(itate %u*0i a"ar)i%eau' Dar ei cu%!0teau libertatea de a %u se sim)i res"!%sabili': i m!artea are m i%i "atricie%e care stri$esc+ dar care eliberea,' 3% #a"tul de a te "ierde % aceast certitudi%e #r mar-i%i+ de a te sim)i %dea.u%s de stri% de "r!"ria ta $ia) ca s*! : E $!rba aici de ! c!m"ara)ie de #a"t 0i %u de ! a"!l!-ie a umili%)ei' =mul absurd este c!%trariul !mului m"cat' :MM < 'lbert &amus "!)i s"!ri 0i strbate #r mi!"ia ama%tului exist "ri%ci"iul u%ei eliberri' Aceast %!u i%de"e%de%) are u% s#ir0it+ ca !rice libertate de ac)iu%e' Nu emite u% cec "e%tru eter%itate' Dar %l!cuie0te ilu,iile libertii, care se !"reau t!ate % #a)a m!r)ii' Di$i%a dis"!%ibilitate a c!%dam%atului la m!arte % #a)a cruia se desc(id "!r)ile %c(is!rii %tr*! a%ume ,i % ,!ri+ i%di#ere%)a sa de %ecre,ut #a) de t!ate+ % a#ar de #lacra "ur a $ie)ii+ m!artea 0i absurdul s %t aici+ e les%e de $,ut+ "ri%ci"iile9si%-urei libert)i ra)i!%ale & aceea "e care ! i%im !me%easc ! "!ate sim)i 0i9triH Iat a d!ua c!%seci%)' =mul absurd %tre$ede ast#el u% u%i$ers #ierbi%te 0i %-(e)at+ tra%s"are%t 0i limitat+ % care %imic %u*i cu "uti%) dar t!tul este dat+ du" care urmea, "rbu0irea 0i %ea%tul' El "!ate atu%ci (!tr s acce"te a tri %tr*u% aseme%ea u%i$ers 0i s*0i tra- de aici "uterea+ re#u,ul de a s"era 0i mrturia %c") %at a u%ei $ie)i #r c!%s!lare' Dar ce %seam% $ia)a %tr*u% aseme%ea u%i$ers7 Nimic altce$a+ "e%tru m!me%t+9dec t i%di#ere%) #a) de $iit!r 0i "asiu%ea de a e"ui,a t!t ce e dat' Credi%)a %tr*u% se%s al $ie)ii "resu"u%e %t!tdeau%a ! scar a $al!ril!r+ ! ale-ere+ "re#eri%)e' Credi%)a % absurd+ c!%#!rm de#i%i)iei %!astre+ %e %$a) c!%trariul' Merit s %e !"rim "u)i% aici' Si%-urul lucru ce m i%teresea, este s 0tiu dac se "!ate tri #r a"el' @reau s rm % %tre aceste limite' P!t s m m"ac cu acest c(i" al $ie)ii care*mi este dat7 =r+ % #a)a acestei "re!cu"ri s"eciale+ a crede % absurd %seam% a %l!cui calitatea ex"erie%)el!r "ri% ca%titatea l!r' Dac m c!%$i%- c aceast $ia) %u are alt c(i" dec t cel al absurdului+ dac simt c ec(ilibrul su c!%st % aceast "er"etu !"!,i)ie %tre re$!lta mea c!%0tie%t 0i %tu%ericul % care ea se ,bate+ dac admit c libertatea mea %*are se%s dec t % ra"!rt cu desti%ul ei limitat+ atu%ci trebuie s s"u% c im"!r* ta%t %u e s trie0ti % #elul cel mai bu%+ ci c t mai mult' Nu am a m %treba dac u% lucru e $ul-ar sau de,-ustt!r+ ele-a%t sau re-retabil' = dat "e%tru t!tdeau%a+ %

ca,ul de #a) .udec)ile de $al!are s %t %lturate 0i %l!cuite cu .udec)i de #a"t' Trebuie d!ar s tra- c!%clu,iile a ceea ce "!t s $d+ #r a risca $re!dat $re! i"!te,' Presu"u% %d c %u*i !%est s trie0ti ast#el+ ade$rata !%estitate mi*ar im"u%e s %u #iu !%est' (I)*+ +*I ,I,I- < :MN A tri c t mai mult/ % se%sul !bi0%uit al cu$ %tului+ aceast re-ul de $ia) %u %seam% %imic' Trebuie+ a0adar+ s*i "reci,m %)elesul' Mai %t i+ se "are c %!)iu%ea de ca%titate %*a #!st a"r!#u%dat %dea.u%s' Cci ea "!ate da s!c!teal de ! bu% "arte a ex"erie%)ei uma%e' M!rala u%ui !m+ scara sa de $al!ri %*au se%s dec t "ri% ca%titatea 0i $arietatea ex"erie%)el!r ce i*a #!st dat s acumule,e' =r+ c!%di)iile $ie)ii m!der%e im"u% ma.!rit)ii !ame%il!r aceea0i ca%titate de ex"erie%) 0i deci aceea0i ex"erie%) "r!#u%d' Desi-ur+ trebuie s )i%em seama 0i de a"!rtul s"!%ta% al i%di$idului+ de ceea ce+ % el+ este >dat?' Dar acesta este u% lucru "e care %u s %t % msur s*: .udec 0i+ %c ! dat+ re-ula mea % ca,ul de #a) cere s m limite, la e$ide%)a imediat' @d atu%ci c acel caracter "r!"riu u%ei m!rale c!mu%e re,id mai "u)i% % im"!rta%)a ideal a "ri%ci"iil!r care ! %su#le)esc+ c t % %!rma u%ei ex"erie%)e "e care e cu "uti%) s*! mas!ri' F!r) %d "u)i% lucrurile+ "utem s"u%e c -recii a$eau m!rala tim"ului l!r liber+ % $reme ce %!i ! a$em "e aceea a ,ilei de lucru de !"t !re' Dar mul)i !ame%i+ 0i di%tre cei mai tra-ici+ %e #ac s b%uim c ! ex"erie%) mai %delu%-at m!di#ic acest tabl!u al $al!ril!r' Dat!rit l!r %i*: "utem %c(i"ui "e acel a$e%turier al c!tidia%ului care+ %umai "ri% ca%titatea ex"erie%)el!r sale+ ar bate t!ate rec!rdurile 4 %trebui%)e, a%ume acest terme% s"!rti$5 0i 0i*ar c 0ti-a ast#el "r!"ria sa m!ral' S lsm t!tu0i de!"arte r!9ma%tismele 0i s %e mul)umim a %e %treba ce "!ate %sem%a aceast atitudi%e "e%tru u% !m (!tr t s*0i )i% rm0a-ul 0i s res"ecte cu stricte)e ceea ce el s!c!te0te a #i re-ula .!cului' A bate t!ate rec!rdurile %seam%+ mai "resus de !rice+ a #i % #a)a lumii c t mai des cu "uti%)' Cum "!)i #ace %s asta #r c!%tradic)ii 0i #r .!curi de cu$i%te7 Cci+ "e de ! "arte+ absurdul %e %$a) c t!ate ex"erie%)ele s %t i%di#ere%te 0i+ "e de alta+ el %e9 %deam% Ia cea mai mare ca%titate de ex"erie%)' Cum s %u #aci atu%ci ca at )ia di%tre acei !a* : Ca%titatea #ace u%e!ri calitatea' Dac e s cred % ultimele "reci,ri ale te!riei 0tii%)i#ice+ %trea-a materie este c!%stituit di% ce%tri de e%er-ie' Ca%titatea l!r mai mult sau mai "u)i% mare #ace ca s"eci#icitatea ei s #ie mai mult sau mai "u)i% "articular' U% miliard de i!%i di#er de u% i!% %u %umai "ri% ca%titate+ ci 0i "ri% calitate' A%al!-ia e u0!r de -sit % ex"erie%)a :M6 < 'lbert &amus me%i de care $!rbeam mai sus+ cum s %u ale-i #!rma de $ia) care te "u%e % "re,e%)a a c t mai mult materie uma%+ i%t#!duc %d ast#el ! scar de $al!ri "e care+ "e de ! "arte+ "reti%,i c*! res"i%-i7 Rs"u%sul %i*: d t!t absurdul 0i $ia)a lui c!%tradict!rie' Cci -re0eala c!%st % a - %di c aceast ca%titate de ex"erie%) de"i%de de m"re.urrile $ie)ii %!astre+ c %d ea %u de*Ei%d9e dec t de %!i' I% acest ca,+ trebuie s #im sim"li0ti' F%!r !ame%i tri%d acela0i %umr de a%i+ lumea le !#er %t!tdeau%a aceea0i sum de ex"erie%)e' Im"!rta%t este s #im c!%0tie%)i de acest lucru' A*)i sim)i9de"li% $ia)a+ re$!lta+ libertatea+ %seam% a tri c t mai mult cu "uti%)' Ac!l! u%de d!m%e0te luciditatea+ scara $al!ril!r de$i%e i%util' S #im 0i mai sim"li0ti %c' S s"u%em c si%-urul !bstac!l+ si%-urul e0ec c!%st % m!artea "rematur' U%i$ersul su-erat aici %u trie0te dec t "ri% !"!,i)ie cu aceast c!%sta%t exce")ie "e care ! re"re,i%t m!artea' De aceea %ici ! "r!#u%,ime+ %ici ! em!)ie+ %ici ! "asiu%e si %ici u% sacri#iciu %*ar "utea

#ace ca % !c(ii !mului absurd 4c(iar dac el ar d!ri asta5 ! $ia) c!%0tie%t de "atru,eci de a%i 0i ! luciditate ma%i#estat tim"9de 0ai,eci de a%i s #ie de!"!tri$ ' Nebu%ia 0i m!artea s %t iremediabilele sale' =mul %u %)ele-e' Absurdul9 0i sur"lusul de $ia) "e care el l c!m"!rt nu depind, a"adar, de voina omului, ci de c!%trariul acesteia+ adic de m!arte' C %tri%du*%e bi%e cu$i%tele+ $!m s"u%e c e $!rba aici %umai de ! c(estiu%e de 0a%s' Trebuie s 0tim s c!%sim)im la aceasta' D!u,eci de a%i de $ia) 0i de ex"erie%)e %u $!r mai "utea #i %l!cui)i "ri% %imic+ %ici!dat' Pri%tr*! ciudat i%c!%sec$e%) la ! ras at t de %)elea"t+ -recii s!c!teau c !ame%ii9 care m!r ti%eri au #!st iubi)i de ,ei' Dar aceasta %u*i ade$rat dec t dac admitem c a i%tra % lumea deri,!rie a ,eil!r %seam% a "ierde "e%tru t!tdeau%a cea mai curat di% bucurii+ aceea de a sim)i+ 0i a%ume de a sim)i "e acest "m %t' Idealul !mului absurd : Se "!ate #ace aceea0i !bser$a)ie cu "ri$ire la ! %!)iu%e at t de di#erit ca aceea a ideii %ea%tului' Ea %u adau- 0i %ici %u su"rim %imic di% real' 3% ex"erie%)a "si(!l!-ic a %ea%tului+ "r!"riul %!stru %ea%t 0i ca"t cu ade$rat se%sul c %d c!%sider ceea ce se $a %t m"la "este d!u mii de a%i' Sub u%ul di% as"ectele sale+ %ea%tul este #cut t!cmai di% suma de $ie)i $iit!are care %u $!r #i ale %!astre' J @!i%)a %u este+ % ca,ul de #a)+ dec t a-e%tul/ ea ti%de s me%)i% c!%0tii%)a' Ea !#er ! disci"li% de $ia)+ #a"t a"reciabil' (I)*+ +*I ,I,I- < :MC este "re,e%tul si succesiu%ea "re,e%turil!r "ri% #a)a u%ui su#let cli" de cli" c!%0tie%t' Dar cu$ %tul ideal are aici u% su%et #als' Cci %u*i $!rba %ici mcar de ! $!ca)ie+ ci d!ar de a treia c!%seci%) a ra)i!%ame%tului su' I,$!r t di%tr*! c!%0tii%) %s"im %tat9de i%uma%+ medita)ia asu"ra absurdului se %t!arce+ la ca"tul iti%erarului su+ % c(iar mie,ul #lcril!r "tima0e ale re$!ltei uma%e' Absurdul are ast#el "e%tru mi%e trei c!%seci%)e& re$!lta+ libertatea 0i "asiu%ea mea' Pri% sim"lul .!c al c!%0tii%)ei+ tra%s#!rm % re-ul de $ia) ceea ce era i%$ita)ie la m!arte 0i re#u, si%uciderea' Cu%!sc+ #r %d!ial+ surda re,!%a%) care strbate aseme%ea ,ile' Dar cu u% cu$ %t am s"us t!tul& e %ecesar' C %d Niet,sc(e scrie& >A"are lim"ede c "ri%ci"alul lucru % cer 0i "e "m %t este a te supune, $reme %de* lu%-at 0i % aceea0i direc)ie& cu tim"ul re,ult de aici ce$a "e%tru care merit9s trie0ti "e acest "m %t+ ca+ de "ild+ $irtutea+ arta+ mu,ica+ da%sul+ ra)iu%ea+ s"iritul+ ce$a care tra%s#i-urea,+ ce$a ra#i%at+ %ebu%esc sau di$i%?+ el ilustrea, re-ula u%ei m!rale de mare clas/ dar+ t!t!dat+ arat 0i drumul "e care trebuie s mear- !mul absurd' A te su"u%e #lcrii+ iat lucrul cel mai u0!r 0i+ % acela0i tim"+ cel mai -reu' E bi%e t!tu0i ca !mul+ msur %du*0i "uterile cu di#icultatea+ s se .udece u%e!ri' Numai el ! "!ate #ace' >Ru-ciu%ea+ s"u%e Alai%+ este - %direa "este care a c!*b!r t %!a"tea?' >Dar s"iritul trebuie s %t l%easc %!a"tea?+ rs"u%d misticii 0i existe%)iali0tii' Desi-ur+ dar %u acea %!a"te care se %a0te sub !c(ii %c(i0i ai !mului 0i %umai "ri% $!i%)a lui B %!a"te %tu%ecat 0i ,$!rit+ "e care s"iritul ! isc s"re a se "ierde % ea' Dac trebuie s %t l%easc %!a"tea+ s #ie mai cur %d acea %!a"te a dis"errii care rm %e lucid+ %!a"te "!lar+ $e-(e a mi%)ii+ % care $a rsri "!ate lumi%a alb 0i i%tact care dese%ea, #iecare !biect la #lacra i%teli* : Lucrul cel mai im"!rta%t este c!ere%)a' Plecm aici de la u% c!%sim)m %t #a) de lume' Dar - %direa !rie%tal %e %$a) c "utem de"u%e acela0i e#!rt de l!-ic ale- %d m"!tri$a lumii' Aceast atitudi%e e la #el de le-itim 0i ea #ixea, at t "ers"ecti$a+ c t 0i limitele eseului de #a)' Dar+ c %d %e-area lumii se exercit cu

aceea0i ri-!are+ se a.u%-e adesea 4 % u%ele 0c!li vedanta) la re,ultate asem%t!are % ceea ce "ri$e0te+ de "ild+ i%di#ere%)a #a) de !"er' 3%tr*! carte de ! mare im"!rta%)+ +e &hoi1, Aea% 2re%ier %temeia,+ s"ri.i%it "e ! ast#el de atitudi%e+ ! ade$rat >#il!s!#ie a i%di#ere%)ei?' :MD < 'lbert &amus -e%)ei' Pe aceast trea"t+ ec(i$ale%)a se %t l%este cu %)ele-erea "asi!%at' Atu%ci "r!blema de a .udeca saltul existe%)ial %ici %u se mai "u%e' El 0i reia l!cul % #resca secular a atitudi%il!r uma%e' Pe%tru s"ectat!rul c!%0tie%t+ acest salt este t!t absurd' 3% msura % care crede c re,!l$ "arad!xul+ el l restituie de #a"t "e de*a* %tre-ul' Iat 0i de ce e em!)i!%a%t' Ast#el+ t!ate 0i reiau $ec(iul l!c+ iar lumea absurd re%a0te % de"li%a ei s"le%d!are 0i di$ersitate' Dar %u e bi%e s %e !"rim aici si e -reu s %e mul)umim cu u% si%-ur #el de a $edea+ "ri$ %du*%e de c!%tradic)ie+ cea mai subtil "!ate di%tre t!ate #!r)ele s"iritului' Cele de mai sus de#i%esc d!ar u% #el de a - %di'E tim"ul+ acum+ s trim' =MUL ABSURD 2ac ,tavro hin crede, el nu crede c crede. 2ac nu crede, nu crede c nu crede. D=ST=IE@SEI (2emonii) >D!me%iul meu+ s"u%e 2!et(e+ e tim"ul'? Iat+ %tr*ade$r+ cu$ %tul "ri% excele%) absurd' Cci ci%e este !mul absurd7 Acela care+ #r a9 %e-a eter%itatea+ %u #ace %imic "e%tru ea' Nu "e%tru c %*ar cu%!a0te %!stal-ia/ dar i "re#er "r!"riul su cura. 0i "r!"ria sa .udecat' Primul l %$a) s triasc #r a"el 0i s se mul)umeasc cu ceea ce are+ 1 d!ua i arat limitele'9Si-ur de libertatea sa mr-i%it % tim"+ de re$!lta sa #r $iit!r 0i de c!%0tii%)a sa "ierit!are+ el 0i urmea, a$e%tura % tim"ul $ie)ii sale' Aici este d!me%iul lui+ aici ac)iu%ea lui "e care ! sustra-e !ricrei alte .udec)i % a#ar de a9sa' = $ia) mai %alt %u "!ate %sem%a "e%tru el ! alt $iat' Ar #i u% lucru li"sit de !%estitate' i %ici mcar %u m re#er aici la acea eter%itate deri,!rie %umit "!steritate' D!am%a R!la%d i s*a %credi%)at' Aceast im"rude%) si*a "rimit lec)ia' P!steritatea citea, adesea #ra,a d!am%ei R!la%d+ dar uit s*si s"u% "rerea' D!am%a R!la%d i este i%di#ere%t "!sterit)ii' Nu %cercm s #acem aici ! diserta)ie asu"ra m!ralei' Am $,ut !ame%i cu "uter%ice c!%$i%-eri m!rale #c %d lucruri rele 0i c!%stat % #iecare ,i c !%estitatea %u are %e$!ie de re-uli' =mul absurd %u "!ate admite dec t ! si%-ur m!ral+ aceea care %u se des"arte de Dum%e,eu & aceea care se dictea,' Dar el trie0te % a#ara acestui Dum%e,eu' C t "ri$e0te celelalte m!rale 4i%clud aici 0i im!ralismul5+ !mul absurd %u $ede % ele dec t .usti#icri 0i el %*are %imic de .usti#icat' Plec aici de la "ri%ci"iul %e$i%!$)iei sale' Aceast %e$i%!$)ie e de temut' >T!tul e %-duit?+ exclam I$a% Earama,!9$' i % aceste cu$i%te "resim)im absurdul' Dar cu c!%di)ia de a %u le %)ele-e % c(i" $ul-ar' Nu 0tiu dac lucrul a #!st remarcat/ %u e $!rba de u% stri-t de eliberare 0i de bucurie+ ci de ! c!%statare amar' Certitudi%ea existe%)ei u%ui Dum%e,eu care ar da se%s $ie)ii e cu mult mai atr-t!are dec t "uterea %e"ede"sit de a #ace rul' Ale-erea %*ar #i -rea' Dar %u exist "!sibilitatea ale-erii :NJ < 'lbert &amus si aici %ce"e amrciu%ea' Absurdul %u eliberea,+ ci lea-+ #el %u aut!ri,ea, t!ate actele' T!tul e %-duit %u %seam% c %imic %u e !"rit' Absurdul #ace %umai ca

t!ate c!%seci%)ele actel!r %!astre s #ie ec(i$ale%te' El %u rec!ma%d crima9 B ar #i "ueril B + dar i restituie remu0crii i%utilitatea' T!t ast#el+ dac t!ate ex"erie%)ele s %t i%di#ere%te+ ex"erie%)a dat!riei este la #el de le-itim ca !ricare alta' P!)i % $irtu!s di% ca"riciu' T!ate m!ralele s %t %temeiate "e ideea c u% act are c!%seci%)e care*: le-itimea, sau l a%ulea,' U% s"irit "tru%s de ideea absurdului s!c!te0te %umai c aceste urmri trebuie "ri$ite cu se%i%tate' El este -ata s "lteasc' Alt#el s"us+ dac "e%tru el "!ate s existe res"!%sabilitate+ % sc(imb %u exist $i%!$)ie' Cel mult+ $a c!%sim)i s se #!l!seasc de ex"erie%)a sa trecut s"re a*0i %temeia "e ea actele sale $iit!are' Tim"ul $a tri di% tim" si $iata $a slu.i $ie)ii' 3% acest d!me%iu mr-i%it 0i t!t!dat at t de b!-at al "!sibilului+ t!tul % el %su0i+ % a#ar de luciditate+ i "are im"re$i,ibil' Ce re-ul s*ar "utea !are %a0te di% aceast !rdi%e ira)i!%al7 Si%-urul ade$r care*i9"!ate "rea i%structi$ %u*9i u% ade$r cate-!ric/ el "ri%de $ia) 0i se des#0!ar % !ame%i' La ca"tul ra)i!%ame%tului su+ s"iritul absurd "!ate deci cuta %u re-uli etice+ ci ilustrri 0i su#lul u%!r $ie)i !me%e0ti' Cele c te$a ima-i%i care urmea, s %t de acest #e#' Ele urmresc ra)i!%ame%tul absurd+ drui%*du*i atitudi%ea lui "r!"rie 0i cldura l!r' Mai e %e$!ie s de,$!lt ideea c u% exem"lu %u e %ea"rat u% exem"lu de urmat 40i aceasta 0i mai "u)i% %c+ dac mai e cu "uti%)+ % lumea absurdului5 0i c aceste ilustrri %u "reti%d a #i 0i t!t at tea m!dele7 Nu %umai "e%tru c+ "e%tru a le urma+9 )i mai trebuie 0i $!ca)ie+ dar te #aci 0i ridic!l dac+ "str %d "r!"!r)iile+ a.u%-i+ citi%du*: "e R!us9seau+ la c!%clu,ia c trebuie s? mer-i % "atru labe+ iar "e Niet,sc(e+ c se cu$i%e s*)i brutali,e,i mama' >Trebuie s #im absur,i+ scrie u% aut!r m!der%+ dar %u trebuie s %e lsm %0ela)i'? Atitudi%ile de care $a #i $!rba %u*0i "!t c"ta %tre-ul %)eles dec t % msura % care se ti%e seama de c!%trariul l!r' U% slu.ba0 la "!0t este e-aiul u%ui cucerit!r+ dac am %d!i au aceea0i c!%0tii%)' T!ate ex"erie%)ele s %t i%di#ere%te di% acest "u%ct de $edere' Exist d!ar ex"erie%)e care*: slu.esc 0i altele care*: deser$esc "e !m' 3l slu.esc dac este c!%0tie%tH Dac %u+ lucrul %u mai are im"!rta%)/ %u m"re.urrile s %t rs"u%,t!are de %#r %-erile u%ui !m+ ci el %su0i' (I)*+ +*I ,I,I- < :NK @!i ale-e d!ar !ame%i care %u ti%d dec t s se e"ui,e,e sau des"re care am c!%0tii%)a c se e"ui,ea,' At t 0i %imic mai mult' Nu $reau s $!rbesc "e%tru m!me%t dec t de ! lume % care - %durile+ ca 0i $ie)ile+ %*au $iit!r' T!t ceea ce*: #ace "e !m s mu%ceasc si s9se ,buciume se #!l!se0te de s"era%)' Si%-ura - %dire care %u mi%te este+ a0adar+ - %direa steril'9 I% lumea absurd+ $al!area u%ei %!)iu%i sau a u%ei $ie)i se ms!ar du" -radul ei de sterilitate'9

D=NAUANISMUL Dac ar #i de*a.u%s s iubim+ lucrurile ar #i "rea sim"le' Dar+ cu c t iubim mai mult+ cu at t se %tre0te 0i absurdul' Nu di% li"s de dra-!ste alear- D!% Aua% di% #emeie % #emeie' E ridic!l s %i*: %c(i"uim ca "e u% ilumi%at "!r%it % cutarea dra-!stei t!tale' T!cmai "e%tru c iube0te #emeile cu aceea0i %#lcrare 0i+ de #iecare dat+ cu %trea-a lui #ii%)+ simte %e$!ia s9 re"ete aceast druire 0i aceast ad ricire' De aici 0i s"era%)a #iecreia de a*i da ceea ce %ici u%a %u i*a mai dat' Dar+ de #iecare dat+ #emeile se %0al ad %c 0i i,butesc d!ar s*: #ac s simt %e$!ia acelei re"eti)ii' >I% s# r0it+ exclam u%a di%tre ele+ )i*am druit dra-!steaH? De ce s %e mirm c %d D!% Aua% i rs"u%de r , %d& > % s# r0it7 Nu+ ci d!ar ! dat mai mult'? De ce s

trebuiasc !are s9iubim rar+ "e%tru a iubi mult7 D!% Aua% e trist7 Lucrul %u e $er!simil' Abia de e %e$!ie s #ac a"el la cr!%ic' R sul lui+ i%s!le%ta trium#t!are+ ela%ul lui 0i -ustul "e%tru teatru+ t!ate s %t lim"e,i si "li%e de $eselie'9 =rice #ii%) s%t!as ti%de s se %mul)easc' T!t ast#el 0i D!% Aua%' Mai mult dec t at t+ cei tri0ti au d!u "rici%i de triste)e& i-%!ra%)a sau s"era%)a' D!% Aua% 0tie 0i %u s"er' El seam% cu acei arti0ti care9 0i cu%!sc limitele+ %u le de"0esc %ici!dat 0i care+ % acel "recar i%ter$al % care st"i%e0te s"iritul l!r+9$desc u0uri%)a mi%u%at a maril!r mae0tri' 2e%iul %u*i dec t i%teli-e%)a care*0i cu%!a0te (!tareleH P % la (!tarul m!r)ii #i,ice+9D!% Aua% i-%!r triste)ea' Di% cli"a % care 0tie+ r sul lui i,buc%e0te #c %d ca t!tul s*i #ie iertat' A #!st trist "e $remea c %d s"era' Ast,i+ re-se0te "e bu,ele acestei #emei -ustul amar 0i %trit!r al 0tii%)ei u%ice' Amar7 Abia acea im"er#ec)ie %ecesar #r de care %*am 0ti c s %tem #erici)i' Ar #i !9mare -re0eal dac am %cerca s $edem % D!% Aua% u% !m (r%it cu %$)tura Eclesiastului' Cci "e%tru el %imic %u mai e ,dr%icie+ % a#ar de s"era%)a %tr*F alt $ia)' D!$ad c ! "u%e % .!c m"!tri$a cerului %su0i' Nu $!m %t l%i la el re-retul de a*0i #i ir!sit d!ri%)a % des#tare+ l!c c!mu% al %e"uti%)ei' El i se "!tri$e0te lu Faust+ care a cre,ut %dea.u%s de mult % Dum%e,eu s"re a se $i%de dia$!* (I)*+ +*I ,I,I- < :NN lului' Pe%tru D!% Aua%+ lucrurile s %t mai sim"le' >Burlad!*rul? lui M!li%a rs"u%de ame%i%)ril!r I%#er%ului d!ar at t& >Nu*)i cer dec t s*mi dai u% lu%- r-a,H? Ce $i%e du" m!arte e #r %sem%tate/ % sc(imb+ ce 0ir lu%- de ,ile l a0tea"t "e cel care 0tie s #ie $iuH Faus9t cerea b!-)iile acestei lumi& %u 0tia+ %e#ericitul+ c e de* a.u%s s %ti%d m %a ca s le aib' A %u 0ti s*)i bucuri i%ima %seam% a ! #i si $ %dut' D!% Aua%+ dim"!tri$+ "u%e !rdi%e % sa)ietate' Dac "rse0te ! #emeie+ %u %seam% c tu0i de "u)i% c %*! mai d!re0te' = #emeie #rum!as e %t!tdeau%a d!rit' Dar el d!re0te !9alta+ ceea ce %u*i acela0i lucru' E #ericit % aceast $ia) 0i "e%tru el %u*i ru mai mare dec t s*! "iard' Nebu%ul acesta e u% mare %)ele"t' Dar !ame%ii care triesc di% s"era%) se m"ac -reu cu acest u%i$ers % care bu%tatea las l!cul -e%er!,it)ii+ iubirea+ tcerii $irile+ c!mu%iu%ea+ cura.ului s!litar' De aceea+ t!)i se -rbesc s s"u%& >A #!st u% !m slab+ u% idealist sau u% s# %t?' 3%.!sim %t!tdeau%a mre)ia care i%sult' C t %e i%di-%m 4sau r dem+ cu acel r s c!m"lice care %.!se0te ceea ce admir5 de cu$i%tele lui D!% Aua% 0i de #ra,a+ mereu aceea0i+ "e care le*! s"u%e tutur!r #emeil!r' Dar "e%tru cel ce caut ca%titatea bucuriil!r im"!rta%t este d!ar e#icacitatea' De ce ar mai c!m"lica acele cu$i%te ce s*au d!$edit de at tea !ri desc(i,t!are de i%imi7 Nime%i+ %ici #emeia+ %ici brbatul %u le ascult+ ci mai cur %d ascult $!cea care le r!ste0te' Ele s %t re-ula+ c!%$e%)ia 0i "!lite)ea' Le s"ui 0i abia du" aceea rm %e s #aci lucrul cel mai %sem%at D!% Aua% e di%ai%te "re-tit' De ce 0i*ar #ace di% asta ! "r!blem de m!ral7 El %u se !s %de0te di% d!ri%)a de a #i u% s# %t+ ca Ma#tara al lui Mil!s,' Pe%tru el i%#er%ul e ce$a ce trebuie s#idat' El %u 0tie s rs"u%d m %iei di$i%e dec t %tr*u% si%-ur #el& "ri% !%!area uma%' >S %t u% !m de !%!are+ i s"u%e C!ma%d!rului+ 0i*mi )i% #-duiala "e%tru c s %t ca$aler?' Dar la #el de -re0it ar #i dac am #ace di% el u% im!*ralist' 3% aceast "ri$i%)?+ seam% >cu t!at lumea?& are m!rala sim"atiil!r sau a%ti"atiil!r sale' D!% Aua% %u "!ate #i bi%e %)eles dec t dac %e re#erim la ceea ce simb!li,ea, el % m!d $ul-ar& seduct!rul !bi0%uit 0i brbatul cu trecere la #emei' E u% seduct!r !bi0%uit' Cu si%-ura di#ere%) c e : 3% de"li%ul %)eles al cu$t%tului 0i cu t!ate cusururile acestuia' = atitudi%e

s%t!as c!m"!rt "i cusururi' :N6 < 'lbert &amus c!%0tie%t si+ "ri% aceasta+ e absurd' U% seduct!r care a de$e%it lucid $a rm %e t!tu0i u% seduct!r' C!%di)ia lui este de a seduce' Numai % r!ma%e !ame%ii 0i sc(imb9 c!%di)ia sau de$i% mai bu%i' Se "!ate %s s"u%e c %imic %u s9*a sc(imbat 0i c+ t!t!dat+ t!tul s*a tra%s#!rmat' D!% Aua% tra%s"u%e % act ! etic a ca%tit)ii+ s"re de!sebire de s# %t+ care ti%de ctre calitate' =mul absurd %u crede % se%sul "r!#u%d al lucruril!r' C(i"urile acestea "li%e de cldur sau de #ericire uimit el le cercetea,+ le adu% si le arde' Tim"ul %ai%tea, ! dat cu el' =mul absurd %u se des"arte %ici!dat de tim"' D!% Aua% %u se - %de0te s >c!lec)i!%e,e? #emei' El e"ui,ea, u% %umr c t mai mare si+ ! dat cu ele+ 0a%sele sale de $iat' A c!lec)i!%a %seam% a #i % stare s* )i trie0ti trecutul' D?ar el re#u, re-retul+ ca "e ! alt #!rm a s"era%)ei' Nu 0tie s "ri$easc "!rtrete' 3%seam% c este e-!ist7 % #elul lui+ #r %d!ial+ da' Dar 0i % aceast "ri$i%) trebuie s %e %)ele-em asu"ra cu$i%tel!r' Exist !ame%i9#cu)i s triasc 0i !ame%i #cu)i s iubeasc' Cel "u)i% asta ar s"u%e D!%9Aua%' Dar %tr*! #!rm c!%cis+ care %u "!ate % dec t a lui' Cci iubirea de care e $!rba aici se m"!d!be0te cu ilu,ia eter%it)ii' T!)i s"eciali0tii "asiu%ii %e %$a) c %umai iubirea c!%trariat este $e0%ic' Nu exist "asiu%e #r lu"t' = aseme%ea iubire %u*0i a#l s# rsitul dec t % c!%tradic)ia ultim+ adic % m!arte' E0ti Uert(er !ri %imic' i % aceast "ri$i%) exist mai multe #eluri de a te si%ucide+ di% care u%ul c!%st % druirea t!tal 0i % de"li%a uitare de si%e' D!% Aua% 0tie+ ca !ricare altul+ c t!ate acestea "!t #i em!)i!%a%te' Dar el este 0i u%ul di%tre "u)i%ii care 0tie c %u asta9e im"!rta%t' El mai 0tie 0i c cei ce re%u%)+ "e%tru ! mare iubire+ la !rice $iat "ers!%al+ se mb!-)esc "!ate+ dar i srcesc t!t!dat+ i% m!d si-ur+ "e cei "e care dra-!stea l!r i*a ales' Mama+ #emeia "tima0 au %e %d!i!s ! i%im sectuit+ cci si*au %de"rtat*! de lume' U% si%-ur se%time%t+ ! si%-ur #ii%)+ u% si%-ur c(i"+ 0i t!tul e de$!rat' D!% Aua% %s e ,-uduit de ! cu t!tul alt iubire+ ! iubire care eliberea,' Ea i aduce t!ate c(i"urile lumii 0i #reamtul ei se %a0te di% c!%0tii%)a c e "ierit!are' D!% Aua% a ales s #ie %imicH Pe%tru el e im"!rta%t s $ad lim"ede' Numim iubire ceea ce %e lea- de a%umite #"turi+ %umai #ii%dc %e re#erim la u% a%ume #el c!lecti$ de a $edea+ de care s %t rs"u%,t!are cr)ile 0i le-e%dele' Dar+ de #a"t+ %u cu%!sc di% dra-!ste dec t acel amestec de d!ri%)+ de ta%dre)e 0i de (I)*+ +*I ,I,I- < :NC i%teli-e%) care m lea- de ! #"tur a%ume' Acest amestec %u este acela0i #a) de cutare alt #"tur' Nu am dre"tul s dau tutur!r acest!r ex"erie%)e acela0i %ume' Aceasta m scute0te de a le tri % acelea0i -esturi' =mul absurd multi"lic 0i % acest ca, ceea ce %u "!ate u%i#ica' El desc!"er ast#el u% %!u #el de a #i care*: eliberea, cel "u)i% % aceea0i msur % care i eliberea, "e cei di% .urul Iui' Si%-ura dra-!ste -e%er!as este aceea care se 0tie trect!are 0i t!t!dat u%ic % #elul ei' M%u%c(iul $ie)ii lui D!% Aua% se m"lete0te di% t!ate aceste m!r)i si di% t!ate aceste %$ieri' A0a %)ele-e el s se druiasc 0i? sd tre,easc la $ia)' @ las s9.udeca)i dac "utem %umi asta e-!ism' M - %desc aici la t!)i cei care )i% cu !rice "re) ca D!% Aua% s #ie "ede"sit' Nu %umai %tr*! alt $ia)+ dar 0i % aceasta' M - %desc la t!ate acele "!$esti+ le-e%de 0i -lume des"re u% D!% Aua% mbtr %it' Dar D!% Aua% e di%ai%te "re-tit "e%tru ce*:

a0tea"t' Pe%tru u% !m c!%0tie%t+ btr %e)ea 0i ceea ce $este0te ea %u %seam% ! sur"ri,' Cci %u e c!%0tie%t dec t t!cmai % msura % care %u*0i ascu%de %trea-a ei !r!are' Exista la Ate%a u% tem"lu c!%sacrat btr %e)ii+ u%de erau du0i c!"iii' Cu c t r dem mai mult de D!% Aua%+ cu at t c(i"ul lui %i se arat mai lmurit' El re#u, ast#el c(i"ul "e care i l*au #urit r!ma%ticii' Cci %ime%i %u $rea s r d de acel D!% Aua% al l!r+ c(i%uit 0i $red%ic de mil' II de"l %-em 0i+ "!ate+ cerul %su0i i $a rscum"ra "catele' Dar %u acesta e ade$ratul D!% Aua%' 3% u%i$ersul "e care el l %tre,re0te+ ridic!lul e de aseme%ea cu"ri%s' I s*ar "rea #iresc s #ie "ede"sit/ asta*i re-ula .!cului' i -e%er!,itatea lui c!%st % #a"tul de a #i acce"tat+ #r re,er$e+ re-ula .!cului' Dar el 0tie c are dre"tate 0i c %u "!ate #i $!rba de "edea"s' U% desti% %u*i ! sa%c)iu%e' Iat crima lui 0i %)ele-em acum de ce !ame%ii care cred % eter%itate c(eam "edea"sa asu"ra sa' El a a.u%s la ! 0tii%) #r ilu,ii+ care %ea- t!t ceea ce ei a#irm' Cu%!a0te iubi%d 0i "!sed %d+ cuceri%d 0i e"ui, %d' 4Exist u% %)eles ad %c % cu$ %tul >a cu%!a0te?5 a#lat la l!c de ci%ste % Scri"tur+ de%umi%d actul dra-!stei'5 Este du0ma%ul l!r cel mai %$er0u%at+ % msura % care i i-%!r'9 U% cr!%icar "!$este0te c ade$ratul Burlad!r a murit asasi%at de c )i$a clu-ri #ra%cisca%i+ ce au $rut >s "u% ca"t des#r ulu9i 0i %ele-iuiril!r lui D!% Aua% care+ "ri% %a0tere+ sta % a#ara !ri* crei "ede"se?' A"!i+ au s"us c a #!st l!$it de trs%etele cere0ti' Dar %ime%i %*a #cut d!$ada acestui s# rsit ciudat+ :ND < 'lbert &amus du" cum %ime%i %*a d!$edit c!%trariul' Fr a m %treba dac #a"tul e $er!simil+ "!t s s"u% c el e l!-ic' @reau d!ar s re)i% terme%ul de >%a0tere? 0i s #ac u% .!c de cu$i%te/ %e$i%!$)ia lui D!% Aua% era c(e,0uit t!cmai de #a"tul c tria' D!ar m!artea i*a "utut aduce ! $i%!$)ie de$e%it acum le-e%dar' Ce altce$a %seam% acest c!ma%d!r de "iatr+ statuia %-(e)at ce s*a "us % mi0care "e%tru >a "ede"si s %-ele 0i cura.ul care au %dr,%it s9- %deasc7 I% el se re,um t!ate "uterile Ra)iu%ii eter%e+ ale !rdi%ii+ ale m!ralei u%i$ersale+ %trea-a mre)ie stri% a u%ui Dum%e,eu su"us m %iei' Piatra aceasta uria0 0i #r su#let %u este dec t simb!lul "uteril!r "e care D!%9Aua% le*a %e-at "e%tru t!tdeau%a' Dar misiu%ea c!ma%d!rului se !"re0te aici' Ful-erul 0i tu%etul se "!t %t!arce % Cerul arti#icia9l di% care au #!st9c(emate' Ade$rata tra-edie se .!ac % a#ara l!r' Nu+ D!% Aua% %*a murit stri$it de ! m % de "iatr' Cred % s#idarea le-e%dar+ % r sul %ebu%esc al !mului s%t!s+ %#ru%t %d u% Dum%e,eu care %u exist' Dar cred mai ales c+ % acea sear % care D!% Aua% l a0te"ta la A%%a+ c!ma%d!rul %*a $e%it 0i c %e* credi%ci!sul a sim)it+ du" ce mie,ul %!")ii trecuse ,adar%ic+ teribila amrciu%e a cel!r ce*au a$ut dre"tate' Acce"t %s mai de-rab acea "!$estire care*: %-r!a" de $iu+ la sr r0itul ,ilel!r sale+ %tr*! m%stire' Nu "e%tru c latura ei reli-i!as ar "utea #i s!c!tit $er!simil' Ce ad"!st s*i cear D!% Aua% lui Dum%e,eu7 Dar u% atare #a"t re"re,i%t mai cur %d c!%clu,ia l!-ic a u%ei $ie)i "e de*a*%tre-ul "tru%se de absurd+ de,%!dm %tul cr %ce%al u%ei existe%te %c(i%ate bucuriil!r #r de $iit!r' Aici+ "lcerea se termi% % asce,' Trebuie s %)ele-em c ele "!t #i cele d!u c(i"uri ale aceleia0i des"uieri' Ce ima-i%e mai %s"im %tt!are %e "utem d!% dec t aceea a u%ui !m "e care tru"ul l trdea, 0i care+ "e%tru c %u a murit la tim"+ .!ac "i% la ca"t c!media+ a0te"t %du*0i s# r0itul+ #a) % #a) cu u% Dum%e,eu "e care %u*: iube0te+ slu.9i%du*: cum a slu.it $ia)a+ %-e%u%c(eat % #a)a $idului 0i cu bra)ele %ti%se ctre u% Cer mut+ "e care*: 0tie >#r ad ricime' 3l $d "e D!% Aua% %tr*! c(ilie+ %tr*u%a di% acele m%stiri s"a%i!le "ierdute "e ! c!li%' i dac mi*: %c(i"ui "ri$i%d ce$a+ atu%ci %u mi*: %c(i"ui "ri$i%d #a%t!mele iubiril!r trecute+ ci+ "!ate+ "ri%tr*! #erestruic #ierbi%te+ c m"ia tcut a

S"a%iei+ "m %t ma-%i#ic 0i #r su#let+ % care se recu%!a0te' Da+ "e aceast ima-i%e mela%c!lic 0i "li% de strlucire trebuie s %e !"rim' S# r0itul ultim+ a0te"tat+ dar %ici!dat d!rit+ s# r0itul ultim e $red%ic de dis"re)H

C=MEDIA >S"ectac!lul+ s"u%e Pamlet+ iat ca"ca%a % care $!i "ri%de c!%0tii%)a re-elui'? E bi%e s"us >a "ri%de?' Cci c!%0tii%)a %ai%tea, re"ede sau se str %-e % si%e' Trebuie s*! "ri%,i d % ,b!r % acel m!me%t de %e"re)uit % care aru%c asu"ra ei %se0i ! "ri$ire #u-ar' =mului c!tidia% %u*i "lace s stea mult % l!c' Dim"!tri$+ t!tul l %deam% s se -rbeasc' Dar+ % acela0i tim"+ %imic %u*: i%teresea, mai mult dec t el %su0i 0i mai cu seam ce*ar "utea #i el' De aici 0i -ustul lui "e%tru teatru+ "e%tru s"ectac!l+ care*i "r!"u%e 1t tea desti%e+ di% care ia d!ar "!e,ia+ #r a le su#eri amrciu%ea' 3% asta cel "u)i% l recu%!a0tem "e !mul i%c!%0tie%t+ care c!%ti%u s se -rbeasc s"re %u 0tiu ce s"era%)' =mul absurd %ce"e ac!l! u%de cellalt s#ir0e0te+ u%de+ (cet %d s mai admire .!cul+ s"iritul $rea s .!ace el %su0i' Cci+ a "tru%de % t!ate aceste $ie)i+ a le resim)i % di$ersitatea l!r %seam%+ de #a"t+ a le .uca' Nu s"u% c act!rii+ % -e%eral+ ascult de aceast c(emare+ c s %t !ame%i absur,i+ ci c desti%ul l!r e u% desti% absurd+ care ar "utea seduce 0i atra-e ! i%im clar$,t!are' E %ecesar s s"u% asta+ ca s %u se %)elea- -re0it cele ce urmea,' Act!rul e st9" % "este d!me%iul e#emerului' Di% t!ate -l!riile+ a lui e cea mai trect!are' Cel "u)i% a0a se s"u%e' Dar t!ate -l!riile s %t e#emere' Di% "u%ctul de $edere al lui Sirius+ % ,ece mii de a%i !"erele lui 2!et(e $!r #i "ulbere 0i )r % 0i %umele lui uitat' C )i$a ar(e!l!-i "!ate $!r m1i cuta >mrturii? des"re e"!ca %!astr' 2 %dul acesta a #!st %t!tdeau%a "li% de %$)mi%te' Dac %e !"rim %dea.u%s a*su"ra lui+ di% t!t ,buciumul %!stru %u mai rm %e dec t %!ble)ea ad %c "e care ! a#lm % i%di#ere%)' El %e %drea"t mai cu seam s"re ceea ce este mai si-ur+ adic s"re imediat' Di% t!ate -l!riile+ cea mai "u)i% %0elt!are este cea trit' Act!rul 0i*a ales deci -l!ria #r mar-i%i+ aceea care se c!%sacr 0i care se trie0te' El este cel ce tra-e cea mai %)elea"t c!%clu,ie di% #a"tul c t!tul trebuie s m!ar %tr9*F bu% ,i' U% act!r reu0e0te sau %u reu0e0te' U% scriit!r mai "strea, s"era%)a+ c(iar dac este i-%!rat+ cre, %d c !"e* :6; < 'lbert &antus rele sale $!r de"u%e mrturie des"re ceea ce a #!st el' Act!rul+ % cel mai bu% ca,+ %e $a lsa ! #!t!-ra#ie+ dar %imic di% ceea ce a #!st el %su0i B -esturile 0i tcerile sale+ rsu#larea sa !b!sit sau de dra-!ste B %u $a9 a.u%-e " % la %!i' Pe%tru el+ a %u #i cu%!scut %seam% a %u .uca 0i a %u .uca %seam% a muri de ! sut de !ri+ ! dat cu t!ate #"turile "e care le*ar #i %su#le)it sau %$iat' De ce %e*am mira s a#lm ! -l!rie trect!are %l)at "e crea)iile cele mai e#emere7 Act!rul are la dis"!,i)ie trei !re s"re a #i Ia-!+ Alceste+ Fedra sau 2l!ucester' I% acest scurt rstim"+ "ri% el se %asc 0i m!r t!ate aceste $ie)i+ "e ci%ci,eci de metri "tra)i de sce%' Nicic %d absurdul9 %*a #!st mai bi%e 0i mai %delu%- $reme ilustrat' Ce #!rme mai c!%cise 0i mai re$elat!are )i*ai "utea d!ri dec t aceste $ie)i miracul!ase+ aceste desti%e u%ice si c!m"lete care cresc 0i9m!r %tre ,iduri si d!ar % c te$a !re7 = dat ie0it di% sce%9+ Si-ismu%d %u mai e %imic' D!u !re mai t r,iu+ l $e,i lu %d masa % !ra0' P!ate c t!cmai acum $iata %u*i dec t u% $is' Dar du" Si-ismu%d $i%e u% altul' Er!u# care su#er de i%certitudi%e ia l!cul !mului %setat de r,bu%are' Strbt %d ast#el sec!lele 0i su#letele+ mim %du*: "e !m a0a cum "!ate el #i

0i asa cum este+ act!rul a.u%-e s se su"ra"u% altui "ers!%a. absurd & clt!rul' Ca 0i acesta+ el e"ui,ea, ce$a+ strbate %e %cetat ce$a' Este clt!rul tim"ului si+ % ca,ul cel!r mai bu%i di%tre act!ri+ clt!rul (ituit al su#letel!r' Nicieri mai bi%e dec t "e aceast sce% ciudat+ m!rala ca%tit)ii %u*0i "!ate -si (ra%a %ecesar' E -reu de s"us % ce msur act!rul be%e#icia, de "ers!%a.ele "e care le .!ac' Dar %u acesta e lucrul cel mai im"!rta%t' Im"!rta%t e s 0tim d!ar % ce msur se ide%ti#ic cu acele $ie)i "e care %imic %u le "!ate %l!cui' Se %t m"l+ %tr*ade$r+ ca el s duc cu si%e $ie)ile acestea care+ ast#el+ se re$ars %truc t$a "este limitele tim"ului 0i s"a)iului % care s* au %scut' Ele l %t!$i0esc "e act!r+ care %u se mai "!ate des"r)i cu u0uri%) de cel ce a #!st' I se %t m"l ca+ lu %d % m % "a(arul+ s se "!me%easc #c %d -estul cu care Pamlet 0i %al) cu"a' Nu+ %tre el 0i #ii%)ele cr!ra le d $ia) dista%)a %u*i c(iar at t de mare' El ilustrea, atu%ci di% "li%+ lu% de lu% sau ,i de ,i+ acel ade$r at t de #ecu%d care s"u%e c %u exist -ra%i) %tre ceea ce u% !m $rea s #ie si ceea ce este' Mereu "re!cu"at s*si %truc(i"e,e c t mai bi%e "ers!%a.ele el dem!%strea, i% c t de mare msur a"are%)a #ace existe%)a' Cci arta sa c!%st t!cmai % a se "re#ace9 % c(i" abs!lut+ % a "tru%de c t mai ad %c % %i0te $ie)i care %u*i a"ar)i%' La (I)*+ +*I ,I,I- < :6: ca"tul acestei strda%ii+ a"are lim"ede care*i este $!ca)ia& s se trudeasc di% t!at i%ima s #ie %ime%i sau s #ie mai mul)i' Cu c t s %t mai strimte limitele %tre care e silit s se mi0te s"re a*0i crea "ers!%a.ul+ cu at t are %e$!ie de mai mult tale%t' Peste trei !re+ $a muri sub c(i"ul lui de ast,i+ % trei !re+ trebuie s simt 0i s ex"rime u% desti% %e!bi0%uit' Aceasta %seam% a te "ierde s"re a te re-si' 3% trei !re+ el mer-e " % la ca"tul acelui drum #r de ie0ire+ "e care !mul di% sal l strbate %tr*! $ia) %trea-' Mim al e#emerului+ act!rul %u se exersea, 0i %u se "er#ec)i!%ea, dec t % d!me%iul a"are%)ei' C!%#!rm c!%$e%)iei teatrale+ i%ima %u se ex"rim si %u se #ace %)eleas dec t "ri% atitudi%ile tru"ului sau "ri% $!ce+ care )i%e at t de su#let+ c t 0i de tru"' Le-ea acestei arte $rea ca t!tul s #ie %-r!0at 0i s se traduc "ri% tru"' Dac am iubi "e sce% a0a cum iubim % realitate+ dac %e*am #!l!si 0i aici de acea $!ce de %e %l!cuit a i%imii+ dac l*am "ri$i "e cellalt a0a cum l "ri$im % $ia)+ limba.ul %!stru ar rm %e ci#rat' Tcerile aici trebuie s se9#ac au,ite' Dra-!stea $!rbe0te "e u% t!% mai ridicat 0i %s0i %emi0carea de$i%e s"ectacul!as' Tru"ul e re-e' Nu !rici%e "!ate #i >teatral? 0i+ sub acest cu$ %t+ "e %edre"t dis"re)uit+ se ascu%de ! %trea- estetic 0i ! %trea- m!ral' Aumtate di% $ia)a sa !mul sub %)ele-e+ %t!arce ca"ul ca s %u $ad si tace' Act!rul este+ di% acest "u%ct de $edere+ u% i%trus+ #el s"ulber $ra.a ce %l%)uie su#letul 0i "asiu%ile %$lesc+ % s# r0it+ "e sce%' @!rbesc % #iecare -est+ triesc % #iecare )i"t' Ast#el+ act!rul 0i c!m"u%e "ers!%a.ele s"re a le ex(iba' Le dese%ea, sau le scul"tea,+ t!*"i%du*0i "r!"ria #ii%) % #!rma l!r ima-i%ar+ (r%i%d t!ate aceste %luci cu "r!"riul lui s %-e' C %d s"u% asta+ m - %desc+ bi%e %)eles+ la marele teatru+ la cel ce*i d act!rului "rile.ul de a*0i9duce " % la ca"t desti%ul #i,ic' De "ild+ S(aOes"eare' 3% "iesele sale+ cu "ers!%a.e ce se Ias "rad "rimei "!r%iri+ t!tul este determi%at de im"ulsurile $i!le%te ale tru"ului' Ele ex"lic t!tul' Fr ele+ t!tul s*ar "rbu0i la "m %t' Re-ele Lear %u s*ar %t l%i %ici!dat cu %ebu%ia+ #r -estul brutal "ri% care ! alu%- "e C!rdelia 0i*: !s %de0te "e Ed-ar' Di% acea cli"+ este dre"t ca %trea-a tra-edie s se des#0!are sub sem%ul deme%)ei' Su#letele s %t lsate "rad dia$!lil!r 0i da%sului l!r drcesc' Nu mai "u)i% de "atru %ebu%i& u%ul de meserie+ altul di% "r!"ria*i $!i%)+ ultimii d!i di% "rici%a c(i%uril!r su#lete0ti/ "atru tru"uri cu

:6J < 'lbert &amus mi0cri de,!rd!%ate+ "atru c(i"uri i%ex"rimabile+ sub care se ascu%de u%a 0i aceea0i c!%di)ie' 3%s0i msura tru"ului !me%esc este %e %destult!are' Masca 0i c!tur%ii+ #ardul care reduce c(i"ul la eleme%tele sale ese%)iale+ subli%ii%du*le+ c!stumul care exa-erea, 0i sim"li#ic alctuiesc u% u%i$ers ce sacri#ic t!tul a"are%)ei+ %eadres %du*se direct !c(iului' Pri%tr*u% mirac!l absurd+9 0i % acest ca, cu%!a0terea de$i%e "!sibil "ri% tru"' Nu*: $!i "utea %ici!dat %)ele-e bi%e "e Ia-! at ta $reme c t %u*: $!i .uca' =ric t l*a0 au,i+ %u*: %)ele- dec t % cli"a % care*: $d' Act!rul are+ a0adar+ di% "ers!%a.ul absurd acea m!%!t!%ie+ acea siluet u%ic+ %c") %at+ ciudat 0i t!t!dat #amiliar+ "e care ! ex"rim "ri% t!)i er!ii si' Aceast u%itate de t!% se reali,ea,+ de aseme%ea+ % marea !"er teatral' Iat u%de se c!%tra,ice act!rul/ e acela0i 0i t!tu0i at t de di#erit+ c!%ce%tr %d %tr*u% si%-ur tru" at tea su#lete' Dar acest i%di$id care $rea s a.u%- la t!ate 0i s triasc t!tul+ ,adar%ica lui te%tati$+ %c") %area lui #r r!st %truc(i"ea, %s0i c!%tradic)ia absurd' 3% el se reu%e0te t!tu0i ceea ce se c!%tra,ice cli"9de cli"' El se situea, ac!l! u%de tru"ul 0i s"iritul se %til%esc 0i se mbr)i0ea,+ u%de acesta di% urm+ !b!sit de e0ecuri+ se9 %t!arce c1tre cel mai credi%ci!s aliat al su' >i bi%ecu$ %ta)i #ie aceia+ s"u%e Pamlet+ ale cr!r s %-e 0i .udecat s %t9at t de ciudat amestecate %c t %u s %t #luier 9"e care de-etul s!artei s c %te c %tecul "e care*: $rea'? Cum s %u #i !s %dit Biserica+ % act!r+ u% atare exerci)iu7 Ea re"udia % arta lui multi"licarea eretic a su#letel!r+ de,m)ul de em!)ii+ "rete%)ia sca%dal!as a u%ui s"irit care re#u, s triasc d!ar u% si%-ur desti% 0i care se las "rad tutur!r excesel!r' Ea "r!scria % act!r -ustul "e%tru "re,e%t 0i trium#ul lui Pr!teu+ %e-a)ia %tre-ii ei %$)turi' Eter%itatea %u*i u% sim"lu .!c' U% su#let %dea.u%s de9 %esbuit ca s*i "re#ere ! c!medie si "ierde m %tuirea' 3%tre >"retuti%de%i? 0i >t!tdeau%a? %u exist c!m"r!mis' Iat de ce aceast meserie 1t t de "u)i% "re)uit "!ate da l!c u%ui %emsurat c!%#lict l M - %desc la Alceste al lui M!liere' T!tul e at t de sim"lu+ de e$ide%t 0i de brutal' Alceste m"!tri$a lui P(ili%te+ Ceiime%e m"!tri$a lui Elia%te/ %tre- subiectul trebuie cutat % absurda c!%sec$e%) cu si%e %su0i a u%ui caracter m"i%s ctre "r!"riul su s# r0it+ iar $ersul %su0i+ >$ersul im"er#ect?+ e abia sca%dat+ ca 0i m!%!t!%ia caracterului' (I)*+ +*I ,I,I- < :6K s"iritual' >Nu $ia)a $e0%ic e im"!rta%t+ s"u%e Niet,sc(e+ ci $e0%ica %su#le)ire'? %trea-a dram st+ %tr*ade$r+ % aceast ale-ere' Pe "atul de m!arte+ Adrie%%e Lec!u$reur a $rut s se mrturiseasc 0i s se m"rt0easc+ dar a re#u,at s*0i re%e-e "r!#esia' A "ierdut ast#el #!l!sul s"!$eda%iei+ "re#er %du*i lui Dum%e,eu "asiu%ea ei cea mai ad %c' i aceast #emeie % a-!%ie+ re#u, %d+ cu !c(ii % lacrimi+ s se le"ede de ceea ce ea %umea arta ei+ ddea d!$ad de ! %!ble)e la care %u a.u%sese %ici!dat "e sce%' A #!st cel mai #rum!s r!l al su 0i cel mai -reu de .ucat' A ale-e %tre Cer 0i ! deri,!rie #idelitate+ a te "re#era eter%it)ii sau a te "ierde % Dum%e,eu+ iat tra-edia secular % care #iecare trebuie s*0i .!ace r!lul' Act!rii di% acea $reme se 0tiau exc!mu%ica)i' A mbr)i0a aceast meserie %sem%a a ale-e Iadul' Iar Biserica $edea % ei "e cei mai %$er0u%a)i du0ma%i ai si' C )i$a !ame%i de litere se i%di-%ea,& >Cum+ s i se re#u,e lui M!liere

m"rt0a%ia7H? Dar era dre"t s #ie a0a+ 0i mai cu seam "e%tru u% !m care a murit "e sce%+ %c(ei%d sub #ard ! $ia) "e de*a*%tre-ul %c(i%at c(eltuirii de si%e' I%$!cm+ % ca,ul lui+ -e%iul+ care scu, t!tul' Dar+ dim"!tri$+ -e%iul %u scu, %imic+ t!cmai "e%tru c re#u, s*! #ac' 3% acea $reme+ act!rul 0tia ce "edea"s l a0tea"t' Dar ce "uteau s %sem%e "e%tru el %i0te ame%i%)ri at t de $a-i c %d le asemuia cu "edea"sa ultim "e care i*9! re,er$a $ia)a %s0i7 Aceast "edea"s el ! su#erea di%ai%te+ acce"t %d*! "e d9e*a* %tre-ul' Pe%tru act!r+ ca 0i "e%tru !mul absurd+ ! m!arte "rematur este ire"arabil' Nimic %u "!ate c!m"e%sa suma de c(i"uri 0i de sec!le "e care+ altmi%teri+ le*ar #i strbtut' Dar t!at lumea m!are' Cci act!rul e+ #r %d!ial+ "retuti%de%i+ dar tim"ul l t r0te 0i "e el ctre acela0i de,%!dm %t' Nu e %e$!ie deci de mult ima-i%a)ie s"re a %)ele-e ce %seam% u% desti% de act!r' El 0i c!m"u%e 0i 0i %0iruie "ers!%a.ele % tim"' T!t % tim" %$a) s le st" %easc' Cu c t a trit mai multe $ie)i di#erite+ cu at t se des"arte mai u0!r de ele' Dar $i%e $remea c %d trebuie s m!ar "e%tru sce% 0i "e%tru lume' T!t ce*a trit st % #a)a lui' Acum $ede lim"ede' Simte c t de s# 0iet!are 0i de u%ic este aceast a$e%tur' tie 0i acum "!ate s m!ar' Exist a,iluri "e%tru btr %ii act!ri'9

CUCERIREA Nu+ s"u%e cucerit!rul+ s %u crede)i c+ iubi%d ac)iu%ea+ a trebuit s m de,$) s - %desc' Dim"!tri$+ "!t de mi%u%e s de#i%esc lucrul % care cred' Cci cred % el cu trie 0i l $d % m!d si-ur 0i lim"ede' S $ %d!i)i de cei ce s"u%9& >tiu lucrul sta at t de bi%e+ %c t mi*e cu %e"uti%) s*: ex"rim?/ cci dac %u "!t s*! #ac+ %seam% c %u*: 0tiu sau c+ di% le%e+ s*au !"rit la %$eli0ul lui' N*am multe "reri' Du" ! $ia) %trea-+ !mul 0i d seama c a trit a%i de ,ile s"re a se c!%$i%-e de u% si%-ur ade$r' Dar u% si%-ur ade$r+ dac este e$ide%t+ e de a.u%s "e%tru c!%duita u%ei existe%)e' 3% ceea ce m "ri$e0te+ am+ #r %d!ial+ ce$a de s"us des"re i%di$id' Des"re el trebuie $!rbit cu as"rime 0i+ dac e %e$!ie+ cu t!t dis"re)ul cu$e%it' U% !m este 0i mai !m "ri% lucrurile "e care le trece sub tcere dec t "ri% cele "e care le s"u%e' @!i trece sub tcere multe lucruri' Dar cred cu trie c t!)i cei ce au meditat asu"ra i%di$idului si*au %temeiat .udecata "e ! ex"erie%) mult mai redus dec t a %!astr' I%teli-e%)a+ em!)i!%a%ta9 i%teli-e%)+ a "resim)it "!ate ceea ce trebuia9 s c!%state' Dar e"!ca %!astr+ rui%ele 0i s %-ele $rsat %e c!"le0esc cu e$ide%)e' P!"!arel!r $ec(i+9 0i c(iar cel!r mai %!i+ " ( la era %!astr ma0i%al+ le era cu "uti%) s "u% % bala%) $irtu)ile s!ciet)ii 0i ale i%di$idului+ s"re a $edea care dm d!i trebuie s*: slu.easc "e cellalt' Lucrul era cu "uti%) mai %t i % $irtutea acelei abera)ii ad %c %rdci%ate % i%ima !mului du" care #"turile au9$e%it "e lume s"re a slu.i sau a #i slu.ite' Mai era cu "uti%) 0i "e%tru c %ici s!cietatea+ %ici i%di$idul %u artaser %c "e9 de*a*%tre-ul de ce #a"te s %t % stare' Am $,ut s"irite alese mi%u% %du*se i% #a)a ca"!d!"erel!r "ict!ril!r !la%de,i+ %scute % t!iul r,b!aiel!r s %-e*r!ase di% Ra%dra+ sau em!)i!% %du*se la au,ul !ra)iu%il!r "e care misticii sile,ie%i le9 %l)au % tim"ul cum"litului R,b!i de trei,eci de a%i' Sub !c(ii l!r uimi)i+ $al!rile eter%e se ridic deasu"ra ,buciumului lumesc' Dar de atu%ci a trecut tim"' Pict!rii de a,i %u mai au aceea0i se%i%tate' (I)*+ +*I ,.,I- < :6N C(iar dac au ! i%im de creat!r+ adic ! i%im m"ietrit+ ea %u le #!l!se0te la

%imic+ cci acum t!at lumea+ " % 0i s#i%)ii+ e m!bili,at' Iat+ "!ate+ lucrul "e care l* am sim)it cel maiad %c' Cu #iecare #!rm ucis % tra%0ee+ cu #iecare li%ie+ meta#!r sau ru-ciu%e stri$it sub #ier+ eter%itatea "ierde ! "artid' C!%0tie%t c %u "!t s m des"art de tim"ul meu+ am (!tr t s #iu u%a cu el' I%di$idul m i%teresea, at t de mult+ "e%tru c mi a"are deri,!riu 0i umilit' tii%d c %u exist cau,e $ict!ri!ase+ mi "lac cau,ele "ierdute/ ele "reti%d u% su#let di%tr*! bucat+ care 0tie s "rimeasc at t %#r1%-erea+ c t 0i $ict!riile*i trect!are'9 Pe%tru cel ce se simte s!lidar cu desti%ul acestei lumi+ 0!cul ci$ili,a)iil!r are % el ce$a %s"im %tt!r' Mi*am %su0it aceast s"aim 0i t!t!dat am $rut s*mi .!c 0i eu "artida' 3%tre ist!rie 0i eter%itate am ales ist!ria+ "e%tru c*mi "lac certitudi%ile' De ist!rie cel "u)i% s %t si-ur+ 0i cum s %eaceast #!r) care m ,dr!be0te7 @i%e %t!tdeau%a ! $reme c %d trebuie s ale-i %tre c!%tem"lare 0i ac)iu%e' Adic s de$ii u% !m' Aseme%ea s# 0ieri s %t cum"lite' Dar "e%tru ! i%im m %dr %u se a#l cale de mi.l!c' Exist Dum%e,eu sau tim"ul+ crucea sau s"ada' =ri lumea aceasta are u% %)eles mai %alt+ care*i de"0e0te ,buciumul+ !ri %imic %u*i ade$rat % a#ar de acest ,bucium' Trebuie s trie0ti ! dat cu tim"ul 0i s m!ri ! dat cu el sau s i te sustra-i "e%tru ! $ia) mai %alt' tiu c se "!ate cdea la u% c!m"r!mis 0i c "!)i tri % $eac+ cre, %d % $e0%icie' Aceasta %seam% a acce"ta' Dar eu res"i%- u% atare cu$ %t 0i $reau t!tul sau %imic' Dac ale- ac)iu%ea+ s %u crede)i c "e%tru mi%e c!%tem"larea e u% "m %t %ecu%!scut' Dar ea %u*mi "!ate da t!tul 0i+ li"sit de $e0%icie+ $reau s m alie, cu tim"ul' Nu $reau s re)i% %ici %!stal-ia+ %ici amrciu%ea+ ci $reau d!ar s $d lim"ede "rici%a l!r' @*! s"u%+ m i%e $e)i #i m!bili,a)i' Pe%tru $!i 0i "e%tru mi%e este ! eliberare' I%di$idul %u "!ate %imic 0i t!* tu0i "!ate t!tul' 3% aceast mi%u%at dis"!%ibilitate %)ele-e)i de ce l "reamresc 0i t!t!dat l ,dr!besc' Lumea ii stri$e0te+ iar eu l elibere,' 3l mb!-)esc cu t!ate dre"turile' Cucerit!rii 0tiu c ac)iu%ea este % ea %s0i i%util' Nu exist dec t ! ac)iu%e util& aceea care ar crea di% %!u !mul 0i "m %tul' Nu*i $!i crea "e !ame%i di% %!u %ici!dat' Dar trebuie s #ac >ca 0i cum?' Cci drumul lu"tei m #ace s %t l%esc car%ea' C(iar umilit+ car%ea este si%-ura mea cer* :66 < 'lbert &amus titudi%e' Nu "!t tri dec t "ri% ea' Patria mea este creatura' Iat de ce am ales acest e#!rt absurd 0i #r urmare' Iat de ce s %t "e%tru lu"t' E"!ca i este #a$!rabil+ am s"us*!' P % acum+ mre)ia cucerit!rului era -e!-ra#ic' Ea se msura du" %ti%derea terit!riil!r %$i%se' Nu %t m"lt!r cu$ %tul 0i*a sc(imbat se%sul 0i %u*: mai %ume0te "e -e%eralul $ict!ri!s' Acum mre)ia trebuie cutat % alt "arte& % "r!testul 0i % sacri#iciul #r $iit!r' i %u di% -ust "e%tru %#r %-ere' @ict!ria ar #i "re#erabil' Dar %u exist dec t ! $ict!rie 0i ea este eter%' Pe aceea %*! $!i a$ea %icic %d' Iat lucrul de care m i,besc 0i m a-) t!t!dat' = re$!lu)ie se s$1r0e0te %t!tdeau%a m"!tri$a ,eil!r+ %ce" %d cu aceea a lui Pr!9meteu+ "rimul cucerit!r m!der%' E ! re$e%dicare a !mului m"!tri$a desti%ului su/ re$e%dicarea sracului %u*i dec t u% "retext' Dar %u "!t %)ele-e s"iritul dec t % actul su ist!ric 0i aici %e %t l%im' T!tu0i+ s %u crede)i c m c!m"lac % el& % #a)a c!%tradic)iei9 ese%)iale+ sus)i% !me%easca mea c!%tradic)ie' 3mi a0e, luciditatea % mi.l!cul a ceea ce ! %ea-' Preamresc !mul % #a)a a ceea ce*: ,dr!be0te 0i libertatea+ re$!lta 0i "asiu%ea mea se %t l%esc % aceast9 %c!rdare+ clar$i,iu%e 0i re"eti)ie %emsurat' Da+ !mul este "r!"riul su sc!"' i el 0i este si%-urul sc!"' Dac $rea s #ie ce$a+ %umai % aceast $ia) i este dat a #i' De altmi%teri+ acum 0tiu' Cucerit!rii r!stesc

u%e!ri cu$i%te ca a %$i%-e sau a de"0i' Dar %t!tdeau%a %)ele- "ri% ele >a se de"0i?' ti)i ce %seam% aceasta' 3% a%ume cli"e+ #iecare !m s*a sim)it e-alul u%ui ,eu' Cel "u)i% a0a se s"u%e' Dar aceasta di% "rici% c+ %tr*! str#ul-erare+ a sim)it uimit!area mre)ie a s"iritului uma%' Cucerit!rii %u s %t dec t acei !ame%i care*0i simt %dea.u%s "uterea "e%tru a #i si-uri c triesc cli" de cli" "e %l)imi 0i % de"li% c!%0tii%) a acestei mre)ii' E $!rba aici de ! "r!blem de aritmetic+ de mai mult sau de mai "u)i%' Cucerit!rii "!t cel mai mult' Dar %u "!t mai mult dec t !mul %su0i+ c %d $rea' De aceea+ ei %u "rsesc %ici!dat creu,etul uma%+ cu#u%d %du*se % str#u%* durile cele mai #ierbi%)i ale re$!lu)iil!r' Ei a#l aici creatura mutilat+9dar %t l%esc 0i si%-urele $al!ri "e care le iubesc 0i le admir & !mul 0i tcerea lui' E srcia 0i t!t!dat b!-)ia l!r' Pe%tru ei %u exist dec t u% si%-ur lux+ acela al rela)iil!r uma%e' Cum s %u %)ele-i c+ % acest u%i$ers $ul%erabil+ t!t ce*i uma%+ 0i %u*i dec t at t+ ca"t u% se%s mai ar,t!r7 C(i"uri %c!rdate+ #rater%itate (I)*+ +*I ,I,I- < :6C ame%i%)at 0i "riete%ia %tre brba)i+ at t de "uter%ic 0i at t de "udic+ iat ade$ratele b!-)ii+ de $reme ce s %t "ieri*t!are' 3% mi.l!cul l!r+ s"iritul 0i simte cel mai bi%e "uterile 0i limitele' Adic e#icacitatea' S*a $!rbit de -e%iu' Dar -e%iul e u% cu$ %t "rea $a-/ eu i "re#er i%teli-e%)a' Ea "!ate #i mrea)' Ea lumi%ea, acest de0ert 0i*: d!mi%' 30i cu%!a0te ser$itutile 0i le ilustrea,' @a m iri d dat cu acest tru"' Dar libertatea ei este c 0tie' tim c t!ate Bisericile s %t m"!tri$a %!astr' = i%im at t de %c!rdat se sustra-e eter%it)ii+ 0i t!ate Bisericile+ di$i%e sau "!litice+ %,uiesc ctre eter%itate' Fericirea 0i cura.ul+ salariul sau dre"tatea s %t "e%tru ele )eluri secu%dare' Ele $i% cu ! d!ctri% la care trebuie s subscrii' Dar "e mi%e %u m i%teresea, %ici ideile+ 0i %ici eter%itatea' Ade$rurile "e msura mea m %a le "!ate ati%-e' Nu m "!t des"r)i de ele' Iat de ce "e mi%e %u "ute)i %temeia %imic/ %imic %u di%uie "e urma cucerit!rului+ %ici c(iar d!ctri%ele sale' La ca"tul a t!ate+ se a#l m!artea' N!i 0tim asta' tim 0i c ! dat cu ea se termi% t!tul' Iat de ce acele cimitire rs" %dite % %trea-a Eur!" 0i care*i !bsedea, "e u%ii di%tre %!i s %t at t de ur te' Nu %#rumuse)e,i dec t ceea ce iube0ti+ iar m!artea %e #ace sil 0i %e !b!se0te' Ea trebuie+ de aseme%ea+ cucerit' Ultimul Carrara+ "ri,!%ier % Pad!$a "ustiit de cium+ asediat de $e%e)ie%i+ strbtea url %d slile "alatului su de0ert+ c(em %d9 dia$!lul 0i cer %du*i m!artea' Era u% m!d de a ! de"0i' i t!t u% sem% de cura. "r!"riu =ccide%tului este acela de a #i dat u% c(i" at t de %s"im %tt!r l!curil!r u%de m!artea se crede ci%stit' 3% u%i$ersul re$!ltatului+ m!artea -l!ri#ic i%.usti)ia' Ea este su"remul abu,' Al)ii+ t!t #r a #ace $re! c!%cesie+ au ales eter%itatea+ a#irm %d c lumea aceasta %u*i dec t ! ilu,ie' Cimitirele l!r sur d sub ! re$rsare de #l!ri 0i de "sri' E ! "ri$eli0te "e "lacul cucerit!rului+ cci ea i !#er ima-i%ea lim"ede 1 ceea ce a res"i%s' El 0i*a ales+ dim"!tri$+ %-rditura de #ier %e-ru sau -r!a"a c!mu%' Cei mai bu%i di%tre !ame%ii ce s*au c!%sacrat $e0%iciei se simt u%e!ri cu"ri%0i de ! s"aim "li% de res"ect 0i de mil "e%tru acele s"irite ce "!t tri %#ru%t %d ! aseme%ea ima-i%e a "r!"riei l!r m!r)i' i t!tu0i ele 0i tra- t!cmai de aici "uterea+ a#l %du*0i ast#el .usti#icarea' Desti%ul %!stru se a#l % #a)a %!astr 0i %!i l :6D < 'lbert &amus 3%#ru%tm' Mai "u)i% di% !r-!liu+ c t "e%tru c a$em c!%0tii%)a c!%di)iei %!astre #r de urmare' i %!u %e e u%e!ri mil de %!i %0i%e' E si%-ura c!m"asiu%e ce %i se

"are acce"tabil& u% se%time%t "e care "!ate %u*: %)ele-e)i 0i care %u $i se "are brbtesc' i t!tu0i+ l simt t!cmai cei mai %dr,%e)i di%tre %!i' Dar "e%tru %!i a #i brbat %seam% a #i Lucid 0i re#u,m #!r)a care se des"arte de clar$i,iu%e'

3%c ! dat+ aceste ima-i%i %u "r!"u% ! m!ral 0i %u !bli- la $re! .udecat/ s %t sim"le dese%e' Ele %#)i0ea, d!ar u% stil de $ia)' Ama%tul+ act!rul sau a$e%turierul .!ac absurdul' Dar dac $rea+ la #el de bi%e ! "!ate #ace 0i !mul cast+ #u%c)i!%arul sau "re0edi%tele de re"ublic' A.u%-e s 0tii 0i s %u ascu%,i %imic' I% mu,eele italie%e "!)i $edea u%e!ri mici ecra%e "ictate+ "e care "re!)ii le )i%eau i% dre"tul #e)ei cel!r !s %di)i la m!arte+ "e%tru9 a le ascu%de e0a#!dul' Saltul+ sub t!ate #!rmele sale+ cu#u%darea % di$i% sau % eter%+ % ilu,iile c!tidia%ului sau ale ideii+ iat t!t at tea ecra%e care ascu%d absurdul' Dar exist #u%c)i!%ari #r ecra%+ 0i des"re ace0tia $reau s $!rbesc' Am ales ca,ul extrem' La acea limit+ absurdul le d "uteri re-e0ti' E dre"t c ace0ti "ri%)i s %t #r m"r)ie' Dar ei au "ri$ile-iul de a 0ti c t!ate m"r)iile s %t ilu,!rii' tiu+ iat mre)ia l!r 0i ,adar%ic se $!rbe0te de %e#ericirea l!r ascu%s sau9 de ce%u0a de,ilu,iei' A #i li"sit de s"era%) %u %seam% a de,%d.dui' Flcrile "m %tului %u s %t cu %imic mai "re.!s dec t "ar#umurile cere0ti' Nici eu 0i %ici %ime%i altul %u*i "!ate .udeca' Ei %u caut9 s #ie mai bu%i+ ci %cearc s #ie c!%sec$e%)i' Dac %umele de %)ele"t i se "!tri$e0te !mului care trie0te cu ce are+ #r a s"ecula asu"ra a ceea ce %u are+ atu%ci acesta este u% %)ele"t' U%ul di%tre ei+ cucerit!r % lumea s"iritului+ D!% Aua% 1l cu%!a0terii+ act!r al i%teli-e%tei+ 0tie aceasta mai bi%e ca !rici%e& ++Nu meri)i u% l!c "ri$ile-iat "e "m %t sau % cer+ c %d )i*ai dus " % la des$1r0ire "rea iubita*)i "urtare de !aie bla.i%& rm i+ % cel mai9 bu% ca,+ t!t ! ridic!l !i) cu c!ar%e+ 0i %imic mai mult+ c(iar admi) %d c %u cra"i de $a%itate 0i c %u*)i sca%dali,e,i seme%ii "ri%tr*! atitudi%e de .udect!r'? Trebuia+ % !rice ca,+ s restituim ra)i!%ame%tului absurd c(i"uri mai calde' Ima-i%a)ia "!ate s mai adau-e la acestea multe altele+ )i%tuite % tim" 0i % exil 0i care+ de aseme%ea+ 0tiu s triasc "e msura u%ui u%i$ers #r $iit!r 0i :C; < 'lbert &amus #r slbiciu%e' Aceast lume absurd 0i #r Dum%e,eu se um"le atu%ci cu !ame%i care - %desc lim"ede 0i %u mai s"er' i %*am $!rbit %c des"re "ers!%a.ul cel mai absurd& creat!rul'

CREALIA ABSURDV FIL=S=FIE I R=MAN T!ate aceste $ie)i me%)i%ute % aerul a$ar al absurdului %*ar "utea c!%ti%ua #r u% - %d "r!#u%d 0i stat!r%ic+ care le %su#le)e0te cu #!r)a lui' i+ % acest ca,+ %u "!ate #i $!rba dec t de u% ciudat se%time%t de #idelitate' S*au $,ut !ame%i c!%0tie%)i %de"li%i%du*0i %dat!ririle % tim"ul cel!r mai stu"ide rWb!aie+ #r a se s!c!ti % c!%tradic)ie cu ei %0i0i' i aceasta "e%tru c "e%tru ei im"!rta%t era s %u elude,e %imic' Exist+ ast#el+ ! #ericire meta#i,ic % #a"tul de a sus)i%e absurditatea lumii' Cucerirea sau .!cul+ iubirile #r %umr+ re$!lta absurd s %t t!t at tea !ma-ii "e care

!mul le aduce "r!"riei sale dem%it)i %tr*! lu"t % care este di%ai%te %$i%s' Trebuie d!ar s res"ec)i re-ulile lu"tei' Acest - %d "!ate a.u%-e "e%tru a (r%i ! mi%te !me%easc/ el a sus)i%ut 0i sus)i%e ci$ili,a)ii %tre-i' Nu %e-i r,b!iul+ ci m!ri di% "rici%a lui sau trie0tiH T!t ast#el 0i cu absurdul& trebuie s res"iri ! dat cu el+ s*i recu%!0ti lec)iile 0i s le a#li mie,ul' 3% aceast "ri$i%)+ bucuria "ri% excele9%) absurd este crea)ia' >Arta 0i %umai arta+ s"u%e Niet,sc(e/9 a$em arta+ "e%tru ca ade$rul s %u %e ucid'? 3% ex"erie%)a "e care %cerc s*! descriu 0i s*! #ac sim)it % mai multe #eluri+ e si-ur c u% c(i% ) 0%e0t9e ac!l! u%de9u% altul m!are' Cutarea "ueril a uitrii9+ c(emarea satis#ac)iei rm % aici #r ec!u' Dar %c!rdarea c!%sta%t care me%)i%e !mul % #a)a lumii+ delirul !rd!%at care*: %deam% s "rimeasc t!tul tre,esc % el ! alt #ebr' 3% acest u%i$ers+ !"era de$i%e "e%tru !m 0a%sa u%ic de a*0i me%)i%e c!%0tii%)a 0i de a*i #ixa a$e%turile' A crea %seam% a tri de d!u !ri' Cutrile !arbe 0i %eli%i0tite ale lui Pr!ust+ meticul!asa sa c!lec)ie de #l!ri+ de ta"iserii 0i de s"aime au t!cmai aceast sem%i#ica)ie' T!t!dat+ ea %u are mai mult se%s dec t crea)ia c!%ti%u 0i de %e"re)uit creia i se c!%sacr+ ,i de ,i+ ! $ia9) %trea-+ act!rul+ cucerit!rul 0i t!)i !ame%ii absur,i' T!)i %cearc s mime,e+ s re"ete 0i s recree,e realitatea ce le este "r!"rie' S# r0im t!tdeau%a "ri% a a$ea c(i"ul ade$ruril!r %!astre' Pe%tru u% !m care a %t!rs s"atele eter%it)ii+ (I)*+ +*I ,I,I- < :CK 3%trea-a existe%) %u*i dec t u% mim uria0 sub masca absurdului' C t "ri$e0te crea)ia+ ea este marele mim' Ace0ti !ame%i mai %t i 0tiu' A"!i+ t!t e#!rtul l!r c!%st % a strbate+ a mri si a mb!-)i i%sula #r de $iit!r la )rmul creia au tras' Dar mai %tu trebuie s 0tie' Cci desc!"erirea absurdului c!i%cide cu u% m!me%t de sus"e%sie+ % care se elab!rea, 0i se le-itimea, "asiu%ile $iit!are' C(iar 0i !ame%ii #r e$a%-(elie au u% Mu%te al Msli%il!r' i %ici "e acesta %u*i $!ie s ad!rmi' Pe%tru !mul absurd+ %u se mai "u%e "r!blema de a ex"lica 0i a re,!l$a+ ci de a sim)i 0i a descrie' T!tul %ce"e "ri% i%di#ere%)a clar$,t!are' S descrie+ iat ambi)ia ultim a u%ei - %diri absurde' tii%)a %s0i+ a.u%s la ca"tul "arad!xuril!r sale+ %cetea, s m1i "r!"u% 0i se !"re0te s c!%tem"le 0i s dese%e,e "eisa.ul mereu $ir-i% al #e%!me%el!r' I%ima %$a) ast#el c em!)ia care %e cu"ri%de % #a)a c(i"uril!r lumii9%u %e $i%e di% a9d %cimea ei+ ci di% di$ersitatea l!r' Ex"lica)ia e ,adar%ic+ dar se%,a)ia rm %e 0i+ m"reu% cu ea+ a"elurile %e %cetate ale u%ui u%i$ers i%e"ui,abil % ca%titate' 3%)ele-em acum l!cul !"erei de art' Ea %seam% m!artea u%ei ex"erie%)e 0i t!t!dat multi"licarea ei' E ca ! re"eti)ie m!%!t!% 0i "asi!%at a temel!r !rc(estrate de lume & tru"ul+ i%e"ui,abila ima-i%e "e #r!%t!%ul tem"lel!r+ #!rmele 0i cul!rile+ %umrul 0i su#eri%)a' Nu*i deci i%di#ere%t dac termi%m re-si%d "ri%ci"alele teme ale acestui eseu % u%i$ersul ma-%i#ic 0i "ueril al creat!rului' Am -re0i dac am $edea % asta u% simb!l 0i dac am crede c !"era de art "!ate #i s!c!tit u% re#u-iu9 % #a)a absurdului' Ea %s0i este u% #e%!me% absurd 0i %u %e "r!"u%em dec t s*! descriem' Ea %u !#er ! ie0ire di% rul s"iritual' Este+ dim"!tri$+ u%ul di% sem%ele acestui ru+ care ii re"ercutea, % %trea-a - %dire a u%ui !m' Dar !"era de art #ace ca "e%tru "rima !ar s"iritul s*0i ias di% si%e+ situ %du*: % #a)a celuilalt+ %u s"re a se "ierde % acesta+ ci s"re a*i arta cu "reci,ie calea #r ie0ire "e care mer-em cu t!)ii' Sub sem%ul ra)i!%ame%tului absurd+ crea)ia urmea, i%di#ere%tei 0i desc!"eririi' Ea marc(ea, "u%ctul di% care ) 0%esc "asiu%ile absurde 0i u%de ra)i!%ame%tul %cetea,' Ast#el se .usti#ic l!cul su % acest eseu' @a #i de*a.u%s s "u%em % e$ide%) c te$a teme c!mu%e creat!rului 0i - %dit!rului "e%tru a re-si % !"era de art t!ate c!%tradic)iile - %dirii a%-a.ate %

absurd' 3%tr*ade$r+ i%teli-e%)ele se %rudesc mai "u)i% "ri% c!%clu,ii ide%tice c t "ri% c!%tradic)iile ce le s %t c!mu%e' T!t ast#el se %t m"l 0i :CM < 'lbert &amus cu - %direa 0i crea)ia' E a"r!a"e i%util s mai s"u% c u%ul 0i acela0i c(i% 9 l %deam% "e !m la aceste atitudi%i' T!cmai de aceea9 ele c!i%cid % "u%ctul l!r de "lecare' Dar am $,ut c di% t!ate #il!s!#iile care "leac de la absurd "u)i%e se me%)i% % limitele lui' i t!cmai du" dista%)rile 0i9 du" i%#idelit)ile l!r am "utut msura 0i mai bi%e ce a%ume %u a"ar)i%e dec t absurdului' T!t!dat+9s %t silit s m %treb& este cu "uti%) ! !"er absurd7 Nu $!m i%sista %ici!dat %dea.u%s asu"ra caracterului arbitrar al $ec(ii !"!,i)ii %tre art 0i #il!s!#ic %)eleas %tr*u% se%s "rea strict+ ea este+ % m!d si-ur+ #als' Dac $rem %umai s s"u%em c ambele disci"li%e 0i au #iecare climatul l!r "articular+ a#irmm+ #r %d!ial+9u% ade$r+ dar care rm %e c!%#u,' Si%-ura ar-ume%tare acce"tabil ! !#er c!%tradic)ia %tre #il!s!#ul %c(is !n mi0locul sistemului su 0i artistul situat !n fata !"erei sale' Dar lucrul este $alabil %umai "e%tru ! a%umitQ #!rm de art 0i #il!s!#ie+ "e care %!i ! c!%siderm aici dre"t secu%dar' Ideea u%ei arte deta0ate de creat!rul ei %u este %umai dem!dat+ ci 0i #als' I% !"!,i)ie cu artistul+ %i se s"u%e& %ici u% #il!s!# %*a #urit $re!dat mai multe sisteme' Dar asta e ade$rat exact % msura % care %ici u% artist %*a ex"rimat $re!dat mai mult de u% si%-ur lucru sub c(i"uri di#erite' Per#ec)iu%ea i%sta%ta%ee a artei+ %ecesitatea re %%!irii sale %u s %t dec t "re.udec)i' Cci 0i !"era de art este ! c!%struc)ie 0i #iecare 0tie c t de m!%!t!%i "!t #i marii creat!ri' Artistul9+ ca90i - %dit!rul+ se a%-a.ea, 0i de$i%e el %su0i % !"era sa' Aceast !sm!, "u%e cea m1i im"!rta%t "r!blem de estetic' Mai mult+ %imic %u*i mai ,adar%ic decit aseme%ea disti%c)ii % #u%c)ie de met!d 0i de !biect "e%tru ci%e s*a c!%$i%s de9 u%itatea de sc!" a s"iritului' Nu exist -ra%i)e %tre disci"li%ele "e care !mul 0i le "r!"u%e "e%tru a %)ele-e 0i a iubi' Ele se %tre"tru%d 0i aceea0i %eli%i0te le u%e0te'9 E %ecesar s s"u%em de la bu% %ce"ut c+ "e%tru ca ! !"er absurd s %e cu "uti%)+ trebuie ca - %direa+ sub #!rma sa cea mai lucid+ s*0i aib "artea ei' Dar+ % acela0i tim"+ ea %u trebuie s se ma%i#este dec t ca i%teli-e%) !rd!%at!are' Acest "arad!x se ex"lic c!%#!rm absurdului' ="era de art se %a0te atu%ci ci%d i%teli-e%)a re%u%) s mai emit ra)i!%ame%te asu"ra c!%cretului' Ea %seam% trium#ul cr%i ' E "r!$!cat de - %direa lucid+ care %s+ c(iar % acest act+ se aba%d!%ea, "e si%e+ %eced %d te%ta)iei de a su"raadu-a cel!r descrise u% se%s mai ad %c+ "e c1re*: 0tie (I)*+ +*I ,I,I- < :CN %ele-itim' ="era de art %truc(i"ea, ! dram a i%teli-e%)ei+ a crei d!$ad %u ! #ace %s dec t % m!d i%direct' ="era absurd "reti%de u% artist c!%0tie%t de aceste limite 0i ! art % care c!%cretul %u sem%i#ic %imic mai mult dec ) el %su0i' Ea %u "!ate #i sc!"ul+ se%sul 0i c!%s!larea u%ei $ie)i' A crea sau a %u crea e t!tu%a' Creat!rul absurd %u ti%e la !"era sa' El ar "utea s re%u%)e la ea 0i+ u%e!ri+ c%iar re%u%) % sc(imbul u%ei Abisi%ii' Putem t!t!dat $edea % asta ! re-ul de estetic' Ade$rata !"er de art este t!tdeau%a "e msura !mului' Ea este "ri% ese%) cea care s"u%e >mai "u)i%?' Exist u% a%ume ra"!rt %tre ex"erie%)a -l!bal a u%ui artist 0i !"era care ! re#lect+ %tre 3ilhelm (eister 0i maturitatea lui 2!et(e' Acest ra"!rt e -re0it c %d !"era "reti%de s %c(id %trea-a ex"erie%) %tre "a-i%ile mts!ase ale u%ei literaturi ex"licati$e' Acest ra"!rt e bu% c %d !"era %u*i dec t u% #ra-me%t tiat di% bl!cul ex"erie%)ei+ ! #a)et a diama%tului % care strlucirea i%teri!ar se re,um #r a se limita+ % "rimul

ca, exist sur"lus 0i "rete%)ia la eter%itate' 3% al d!ilea+ !"er #ecu%d+ dat!rat u%ei ex"erie%)e sub %)elese+ a crei b!-)ie se las -(icit' Pe%tru artistul absurd+ "r!blema c!%st % a9*0i %su0i arta de a tri+ care e mai "resus de %dem %area 9artistic' Cu alte cu$i%te+ marele artist este+ %ai%te de !rice+ % climatul absurdului+ u% mare !m $iu+ dac %)ele-em c aici a tri %seam% % e-al msur a sim)i 0i 1 - %di' ="era %truc(i"ea, a0adar ! dram i%telectual' ="era absurd ilustrea, - %dire1 ce re%u%) la ilu,iile sale si care se resem%ea, s %u mai #ie dec t ! i%teli-e%) ce se #!l!se0te de a"are%)e+ ac!"eri%d cu ima-i%i ceea ce %u are %ici ! ra)iu%e' Dac lumea ar #i i%teli-ibil+ arta %u ar exista' Nu $!rbesc aici de artele #!rmei sau ale cul!rii+ u%de st" %e0te %umai descrierea % s"le%dida ei m!destie' Ex"resia %ce"e ac!l! u%de s# r0e0te - %dire1' Fil!s!#ia acest!r ad!lesce%)i cu !c(ii -!i+ de care s %t "li%e tem"lele 0i mu,eele+ a #!st tra%s"us % -esturi' Pe%tru u% !m absurd+ ea e mai "li% de %$)mi%te dec t t!ate bibli!tecile' Sub u% alt as"ect+ t!t ast#el stau lucrurile 0i cu mu,ica' Dac exist ! art li"sit de !rice %$)mi%te+ aceea e mu,ica' Ea se %rude0te "rea mult cu matematicile "e%tru a %u #i m"ru* l E curi!s s c!%sta)i c "ictura cea mai i%telectual+ aceea care caut s reduc realitatea la eleme%tele sale ese%)iale+ %u mai este+ la limit+ dec t ! bucurie a !c(iului' Ea %u mai "strea, di% u%i$ers dec t cul!area' :C6 < 'lbert &amus mutat -ratuitatea l!r' A!cul acesta al s"iritului cu si%e %su0i+ c!%#!rm u%!r le-i "restabilite 0i msurate+ se des#0!ar % s"a)iul s!%!r ce %e este "r!"riu+ dar di%c!l! de care $ibra)iile se %t l%esc t!tu0i i%tr*u% u%i$ers i%uma%' Nu exist se%,a)ie mai "ur' S %t exem"le mult "rea sim"le' =mul absurd recu%!a0te dre"t ale sale aceste arm!%ii 0i aceste #!rme' Dar a0 $rea s $!rbesc aici des"re ! !"er care c!m"!rt % cel ma mare -rad te%ta)ia de a ex"lica+ % care ilu,ia se "r!"u%e de la si%e+ % care c!%clu,ia este a"r!a"e %eli"sit' M re#er la crea)ia r!ma%esc' 3% cele ce urmea,+ mi $!i "u%e %trebarea dac absurdul "!ate s se me%)i% % aceast crea)ie' A - %di %seam% %ai%te de t!ate a $!i s cree,i ! lume 4sau s*)i limite,i "r!"ria lume+ ceea ce*i acela0i lucru5' I%seam%O a "leca de la de,ac!rdul #u%dame%tal ce*: se"ar "e !m de ex"erie%)a sa+ "e%tru a -si u% tere% de %)ele-ere "!tri$it cu %!stal-ia sa+ u% u%i$ers %c!rsetat de ra)iu%i sau lumi%at de a%al!-ii care s "ermit re,!l$area di$!r)ului i%su"!rtabil' Fil!s!#ul+ c(iar m ca,ul lui Ea%t+ este u% creat!r' El 0i are "ers!%a.ele+ simb!lurile 0i ac)iu%ea sa secret' El si are de,%!dmi%tele sale' Dim"!tri$+9 %t1ietatea c"tat de r!ma% #a) de "!e,ie 0i de eseu re"re,i%t+ % ciuda a"are%)el!r+ d!ar ! mai mare i%telectuali,are a artei' S #im bi%e %)ele0i& e $!rba % "rimul r %d de r!ma%ele cele mai de seam' ?Fecu%ditatea 0i mre)ia u%ui -e% se ms!ar adesea % ra"!rt cu e0ecurile sale' Numrul c!$ r0it!r de r!ma%e "r!aste %u treb9uie s %e #ac s uitm de mre)ia cel!r mai bu%e' Acestea "!art % si%e "r!"riul l!r u%i$ers' R!ma%ul are l!-ica sa+ ra)i!%ame%tele sale+ i%tui)ia si "!stulatele sale' El 0i are+ de aseme%ea+ exi-e%)ele sale de claritate' ="!,i)ia clasic de care $!rbeam mai sus este %c 0i mai "u)i% le-itim % acest ca, "articular' Ea era $alabil % $remea c %d #il!s!#ia "utea #i u0!r se"arat de aut!rul su' Ast,i+ c %d - %direa %u mai as"ir la u%i$ersalitate+ c %d cea l Dac %e - %dim bi%e+ a0a se ex"lic existe%)a r!ma%el!r "r!aste' A"r!a"e t!at

lumea se crede ca"abil de a - %di 0i+ %tr*! !arecare msur+ bi%e sau ru+ - %de0te e#ecti$' Prea "u)i%i+ dim"!tri$+ "!t s se ima-i%e,e "!e)i sau #urit!ri de #ra,e #rum!ase' Dar di% cli"a % care - %direa a "re$alat asu"ra stilului+ r!ma%ul a de$e%it u% bu% al mul)imii' Acesta %u*i u% ru at t de mare "e c t se s"u%e' Cei mai bu%i a.u%s #ie 0i mai exi-e%)i #a) de ei %0i0i' Iar cei care suc!mb %u meritau s su"ra$ie)uiasc' (I)*+ +*I ,I,I- < :CC mai bu% ist!rie a sa ar #i aceea a "!ci%)el!r sale+ 0tim c sistemul+ c %d e $alabil+ %u se se"ar de aut!rul su' 4tica %s0i+ sub u%ul di% as"ectele sale+ %u*i dec t ! lu%- 0i ri-ur!as c!%#ide%)' 2 %direa abstract %t l%e0te % s#ir0it su"!rtul su de car%e' Iar .!curile r!ma%e0ti ale9 tru"ului 0i ale "asiu%il!r se !rd!%ea, 0i mai mult+ c!%#!rm exi-e%)el!r u%ei $i,iu%i des"re lume'9 Scriit!rul %u mai >"!$este0te?+ ci 0i creea, "r!"riul su u%i$ers' Marii r!ma%cieri si%t r!ma%cieri #il!s!#i+ adic c!%trariul scriit!ril!r cu te,' E ca,ul lui Bal,ac+ Sade+ Mel$ille+ Ste%d(al+ D!st!ie$sOi+ Pr!ust+ Malraux+ Ea#Oa+ "e%tru a %u cita dec t c )i$a' Dar t!cmai ale-erea "e care au #cut*! de a scrie mai cur %d % ima-i%i dec t a"el %d la ra)i!%ame%te este re$elat!are "e%tru ! a%umit - %dire ce le este c!mu%+ - %direa c!%$i%s de i%utilitatea !ricrui "ri%ci"iu ex"licati$ 0i de mesa.ul "li% de %$)mi%te al a"are%)ei se%sibile' Ei c!%sider !"era dre"t u% s# r0it 0i t!t!dat dre"t u% %ce"ut+ dre"t re,ultatul u%ei #il!s!#ii adesea %eex"rimate+ dre"t ilustrarea si %c!r!%area ei' Dar ea %u*i c!m"let dec t "ri% sub %)elesurile acestei #il!s!#ii' Ea .usti#ic+ % s# r0it+ acea $aria%t "e ! $ec(e tem care s"u%e c - %direa "u)i% l %de"rtea, "e !m de $ia)+ daT c - %direa mult l aduce di% %!u la ea' I%ca"abil de a sublima realul+ - %direa se mul)ume0te s*: mime,e' R!ma%ul de care e $!rba este i%strume%tul acestei cu%!a0teri relati$e 0i t!t!dat i%e"ui,abile+ at t de asem%t!are cu aceea a dra-!stei' Crea)ia r!ma%esc seam% cu dra-!stea+ "ri% uimirea i%i)ial90i "ri% medita)ia #ecu%d' Iat cel "u)i% "resti-iul "e care i*: recu%!sc de la bu% %ce"ut' Dar l recu%!0team 0i acel!r "ri%)i ai - %dirii umilite+ ale cr!r si%ucideri le*am "utut a"!i c!%tem"la' M i%teresea, s cu%!sc 0i s descriu #!r)a care*i aduce "e calea btut a ilu,iei' M $!i slu.i deci 0i aici de aceea0i met!d' Fa"tul de a m #i #!l!sit de ea 0i " %9acum mi $a %-dui s*mi scurte, ra)i!%ame%tul 0i s*:9re,um #r %t r,iere "ri%tr*u% exem"lu' @reau s 0tiu9dac+ acce"t %d s triasc #r a"el+ !mul "!ate c!%sim)i+ de aseme%ea+ s mu%ceasc 0i s cree,e #r a"el 0i care este drumul care duce ctre aceste libert)i' @reau s*mi desctu0e, u%i$ersul de #a%t!me 0i s*: "!"ule, %umai cu ade$rurile cr%ii+ a cr!r "re,e%) %u ! "!t %e-a' P!t s #ac -estul absurd+ s ale-+ di%tre at tea altele+ atitudi%ea creat!are' Dar ! atitudi%e absurd+ "e%tru a se me%)i%e ca atare+ trebuie s rm % c!%0tie%t de -ratuitatea ei' T!t :CD < 'lbert &amus ast#el 0i !"era' Dac %u res"ect exi-e%)ele absurdului+ dac %u ilustrea, di$!r)ul 0i re$!lta+ dac sacri#ic "e altarul ilu,iil!r 0i tre,e0te s"era%)a+ %u mai e -ratuit' Nu m mai "!t deta0a9de ea' @ia)a mea9 "!ate a#la % !"er B lucru deri,!riu B u% se%s' Ea9%u mai este acel exerci)iu de deta0are 0i de "asiu%e "ri% care se des$ r0esc s"le%d!are9a 0i i%utilitatea u%ei $ie)i !me%e0ti' 3% d!me%iul crea)iei+ u%de te%ta)ia de a ex"lica rm %e cea mai "uter%ic+ se "!ate !are de"0i aceast is"it7 % lumea #icti$+ % care c!%0tii%)a lumii reale este atit de "uter%ic+ "!t rm %e credi%ci!s absurdului #r s cad "rad d!ri%)ei de a tra-e c!%clu,ii7 Iat t!t at tea %trebri care+ cu u% ultim e#!rt+ trebuie cercetate' A)i %)eles

care este sem%i#ica)ia l!r' S %t ultimele scru"ule ale u%ei c!%0tii%)e ce se teme si re%u%)e la "rima 0i di#icila sa %$)tur+ cu "re)ul u%ei ultime ilu,ii' Ceea ce este $alabil "e%tru crea)ie+ c!%siderat ca una di% atitudi%ile "!sibile ale !mului c!%0tie%t de absurd+ e $alabil "e%tru t!ate stilurile de $ia) ce i se !#er acestui !m' Cucerit!rul sau act!rul+ creat!rul sau D!% Aua%ul "!ate s uite c exerci)iul lui de $ia) %u "!ate exista #r c!%0tii%)a caracterului su li"sit de se%s' Ne !bi0%uim at t de re"edeH @rem s c 0ti-m ba%i+ ca s trim #erici)i+ 0i t!at strda%ia cel!r mai9bu%i a%i de $ia) se c!%ce%trea, % $ederea c 0ti-rii acest!r ba%i' Fericirea este uitat+ mi.l!cul e luat dre"t sc!"' T!t ast#el+ t!t e#!rtul cucerit!rului $a de$ia ctre ambi)ie+ care %u era la %ce"ut dec t ! cale ctre ! $ia) mai %alt'9D!% Aua%+ la r %dul su+ 0i $a acce"ta desti%ul+ multumi%du*se cu aceast existe%)+ a crei mre)ie %u $al!rea, %imic #r re$!lt' U%ul %es!c!te0te c!%0tii%)a+ cellalt re$!lta& % am %d!u ca,urile+ absurdul a dis"rutH I% i%ima !me%easc exist at ta %c") %at s"era%)H P % 0i !ame%ii cei mai des"ri%0i de t!ate s%r0esc u%e!ri "ri% a acce"ta ilu,ia Aceast a"r!bare dictat de %e$!ia de li%i0te este s!ra lu%tric a c!%sim)m %tului existe%)ial' Exist ast#el ,ei de lumi% 0i id!li de %!r!i' Dar %!i trebuie s a#lm calea de mi.l!c ce duce ctre c(i"urile !mului' P % acum+ e0ecurile exi-e%)ei absurde %e*au artat cel mai bi%e % ce c!%st ea' 3% acela0i m!d+ %e $a #i de*a.u%s+ s"re a #i lmuri)i+ s !bser$m c crea)ia r!ma%esc "!ate !#eri aceea0i ambi-uitate ca a%umite #il!s!#ii' P!t deci s ale-+ s"re a exem"li#ica+ ! !"er care s %tru%easc t!ate eleme%tele ce i%dic c!%0tii%)a absurdului+ ! !"er aS %d u% "u%ct de "lecare lim"ede si u% climat lucid' C!%seci%)ele ei $!r #i "e%tru %!i "li%e de %$)mi%te' Dac absurdul %u*i res"ec* (I)*+ +*I ,I,I- < :CG tat+ $!m 0ti "ri% ce subter#u-iu s*a i%tr!dus ilu,ia' U% exem"lu "recis+ !9 tem+ #idelitatea creat!rului %e $!r #i de*a.u%s' E $!rba de aceea0i a%ali, "e care am #cut*! mai sus+ i%tr*u% m!d mai am%u%)it' @!i exami%a !9 tem #a$!rit a lui D!st!ie$sOi' A0 #i "utut+ la #el de bi%e+ s studie, 0i alte !"ere' Dar % "r!blema aceasta este tratat direct+ % se%sul mre)iei 0i al em!)iei+ ca 0i % ca,ul #il!s!#iil!r existe%)ialiste des"re care am $!rbit' Acest "aralelism mi ser$e0te ar-ume%tarea' : Aceea a lui Malraux+ de exem"lu' Dar ar #i trebuit s ab!rdm % acela0i tim" "r!blema s!cial+ care+ %tr*ade$r+ %u "!ate #i e$itat de - %direa absurd 4de0i aceasta i "!ate "r!"u%e mai multe s!lu)ii 0i di% cele mai di#erite5' Trebuie t!tu0i s %e limitm'

EIRIL=@ T!)i er!ii lui D!st!ie$sOi se %treab asu"ra se%sului $ie)ii+ tat "ri% ce s %t m!der%i& %u se tem de ridic!l' Se%sibilitatea clasic se de!sebe0te de se%sibilitatea m!der% "ri% #a"tul c "rima se (r%e0te di% "r!bleme m!rale+ iar ultima di% "r!bleme meta#i,ice'9 % r!ma%ele lui D!st!ie$sOi+ %trebarea e "us cu ! aseme%ea i%te%sitate+ %c t ea %u "!ate duce decit la s!lu)ii extreme' Existe%)a este mi%ci%!as sau eter%' Dac D!st!ie$sOi s*ar mul)umi cu aceast a%ali,+ %*ar #i dec t #il!s!#' Dar el ilustrea, c!%seci%)ele "e care aseme%ea .!curi ale s"iritului le "!t a$ea % $ia)a u%ui !m 0i+ "ri% aceasta+ e artist' Di% aceste c!%seci%)e l re)i%e ultima9+ aceea

Se care el %su0i+ % /urnalul unui scriitor, ! %ume0te >si%uci*ere l!-ic?' 3%tr* ade$r+ % "a-i%ile "ublicate %9decembrie :DC6+ el ima-i%ea, ra)i!%ame%tul >si%uciderii l!-ice?' C!%$i%s c existe%)a !me%easc este ! "er#ect absurditate "e%tru cel care %u crede % %emurire+ de,%d.duitul a.u%-e la urmt!arele c!%clu,ii& >De $reme ce+ la %trebrile mele % le-tur cu #ericirea+ mi s*a rs"u%s "ri% mi.l!cirea c!%0tii%)ei mele c %u "!t #i #ericit alt#el decit % arm!%ie cu marele t!t+ "e care %u*: c!%ce" 0i %u $!i #i %ici!dat % msur s*: c!%ce"+ e$ide%t''' De $reme ce+ % s#ir0it+ % aceast !rdi%e a lucruril!r+ mi asum r!lul de reclama%t 0i t!t!dat de -ara%t+ de acu,at 0i de .udect!r 0i de $reme9 ce -sesc aceast c!medie a %aturii cu des$ r0ire stu"id+ s!c!ti%d c(iar umilit!r di% "arte*mi s acce"t9s*! .!c''' 3% calitatea mea i%discutabil de reclama%t 0i de -ara%t+ de .udect!r 0i de acu,at+ c!%dam% aceast %atur care+ cu ! atit de %eru0i%at %dr,%eal+ m*a #cut s m %asc ca s su#r+ ! c!%dam% s #ie %imicit ! dat cu mi%e'? = aseme%ea atitudi%e mai c!m"!rt %c u% !arecare um!r' Acest Tsi%uci-a0 se !m!ar "e%tru c+ "e "la% meta#i,ic+ e ve1at. $%tr*u% a%ume se%s+ se r,bu%' E m!dul lui de a arta c >%u se las %0elat'? tim t!tu0i c aceea0i tem ca"t cea mai admirabil am"l!are dat!rit lui Eiril!$+ "ers!%a. di% 2emonii, "arti,a% el %su0i al si%uciderii l!-ice' I%-i%erul Eiril!$ declar u%de$a c $rea s*0i ia $ia)a "e%tru c >asta*i ideea lui?' E les%e de $,ut c aceste cu$i%te trebuie %)elese (I)*+ +*I ,I,I- < :D: 3% se%sul l!r "r!"riu' El se "re-te0te de m!arte % %umele u%ei idei+ al u%ui - %d' A$em de*a #ace aici cu si%uciderea su"eri!ar' Tre"tat+ de*a lu%-ul sce%el!r % cursul cr!ra masca lui Eiril!$ se lumi%ea, "u)i% dte "u)i%+ %i se de,$luie - %dul #atal ce*: %su#le)e0te' 3%tr*ade$r+ i%-i%erul reia ra)i!%ame%tul di% /urnal Simte c Dum%e,eu e %ecesar 0i c El9 trebuie s existe' Dar+ t!t!dat+ 0tie c Dum%e,eu %u exist 0i c %u "!ate exista' >Cum de %u %)ele-i+ exclam el+ c acest m!ti$ e su#icie%t "e%tru a te !m!r 7? Atare atitudi%e are 0i % ca,ul lui c te$a di% c!%seci%)ele absurde' Acce"t+ di% i%di#ere%)+ ca si%uciderea lui s #ie utili,at % #!l!sul u%ei cau,e "e care ! dis"re)uie0te' >Am (!tr t % %!a"tea asta c mi*e t!tu%a'? 30i "re-te0te+ % s# r0it+ -estul cu u% se%time%t de re$!lt 0i de libertate' >M $!i !m!r s"re a*mi a#irma %esu"u%erea+ %!ua 0i teribila mea libertate?' Nu mai e $!rba de r,bu%are+ de re$!lt' Eiril!$ este deci u% "ers!%a. absurd B cu aceast re,er$ ese%)ial t!tu0i & se !m!ar' Dar el %su0i %e ex"lic aceast c!%tradic)ie 0i i% a0a #el+ %c t %e de,$luie t!t!dat secretul absurd % de"li%a sa "uritate' 3%tr*ade$r+ el adau- l!-icii sale aduct!are de m!arte ! ambi)ie extra!rdi%ar+ care d "ers!%a.ului %trea-a sa "ers"ecti$ & $rea s se !m!are s"re a de$e%i dum%e,eu' Ra)i!%ame%tul e de ! claritate clasic' Dac Dum%e,eu %u exist+ Eiril!$ este dum%e,eu' Dac Dum%e,eu %u exist+ Eiril!$ trebuie s se !m!are+ Eiril!$ trebuie deci s se !m!are "e%tru a #i dum%e,eu' E ! l!-ic absurd+ dar este t!cmai cea care trebuie' I%teresa%t este %s a da u% se%s acestei di$i%it)i aduse "e "m %t+ ceea ce %seam% de #a"t a lumi%a "remisa& >Dac Dum%e,eu %u exist+ eu s %t dum%e,eu?+ care rm %e %c destul de !bscur' E im"!rta%t s remarcm mai %t i c !mul care a#irm aceast "rete%)ie %esbuit a"ar)i%e %tru t!tul lumii acesteia' 3% #iecare dimi* %ea) #ace -im%astic s"re a*0i %tre)i%e s%tatea' 3l em!)i!%ea, bucuria lui at!$ de a*0i #i re-sit s!)ia' Pe ! ( rtie ce $a #i -sit du" m!artea sa+ $rea s dese%e,e ! #i-ur care s >le? dea cu ti#la' E c!"ilr!s 0i iute la m %ie+ "tima0+ met!dic 0i se%sibil' E su"ra!m "ri% l!-ica 0i "ri% ideea sa #ix+ dar e !m % t!ate celelalte "ri$i%)e' T!tu0i+ el e acela care %e $!rbe0te cu calm des"re "r!"ria lui di$i%itate' Nu*i %ebu% sau+ atu%ci+ D!st!ie$sOi %su0i e %ebu%' Ibuciumul lui %u se :DJ < 'lbert &amus

dat!rea, a0adar u%ei ilu,ii de me-al!ma%' Iar a %)ele-e cu$i%tele % se%sul l!r "r!"riu ar #i+ de data asta+ ridic!l' Eiril!$ %su0i %e a.ut s %)ele-em 0i mai bi%e' La ! %trebare a lui Sta$r!-(i%+ "reci,ea, c %u se - %de0te la u% dum%e,eu*!m' Am "utea crede c di% -ri.a de a se de!sebi de Prist!s' Dar+ % realitate+ e $!rba de a*: a%exa "e acesta+ %tr*ade$r+ Eiril!$ ima-i%ea, ! cli" c Iisus+ muri%d+ nu se re se"te !n paradis. El 0i d atu%ci seama c t!ate c(i%urile sale au #!st ,adar%ice' >Le-ile %aturii+ s"u%e i%-i%erul+ l*au silit "e Prist!s s triasc % mi.l!cul mi%ciu%ii 0i s m!ar "e%tru ! mi%ciu%'? % acest se%s %umai+ Iisus %truc(i"ea, %trea-a dram !me%easc' Este !mul*"er#ect+ #ii%dc a reali,at c!%di)ia cea mai absurd' Nu*i Dum%e,eul*!m ci !mul*dum%e,eu'9 i+ ca el+ #iecare di%tre %!i "!ate #i rsti-%it 0i %0elat B #lecare este rsti-%it 0i %0elat %tr*! a%umit msur' Di$i%itatea de care $!rbim e deci "e de*a*%tre-ul terestr' >Am cutat tim" de trei a%i+ s"u%e Eiril!$+ atributul di$i%it)ii mele& i%de"e%de%)a?' Di% aceast cli"+ %tre,rim se%sul "remisei Oiril!$ie%e& >Dac Dum%e,eu %u exist+ eu s %t dum%e,eu'? A de$e%i dum%e,eu %u %seam% dec t a #i liber "e acest "m %t+ a %u slu.i ! #ii%) %emurit!are+ %seam% mai cu seam+ bi%e %)eles+ a tra-e t!ate c!%seci%)ele acestei durer!ase i%de"e%de%)e' Dac Dum%e,eu exist+ t!tul de"i%de de El 0i %!i %u "utem %imic m"!tri$a $!i%)ei lui' Dac %u exist+ t!tul de"i%de de %!i' Pe%tru Eiril!$ 0i "e%tru Niet,sc(e+ a*: !m!r "e Dum%e,eu %seam% a de$e%i tu %su)i dum%e,eu+ %seam% a reali,a c(iar "e acest "m %t $ia)a $e0%ic des"re care %e $!rbe0te E$a%-(elia': Dar+ dac aceast crim meta#i,ic e de*a.u%s "e%tru des$ r0irea !mului+ la ce bu% s i se mai adau-e si%uciderea7 De ce s te !m!ri+ s "rse0ti aceast lume+ du" ce )i*ai cucerit libertatea7 = atare atitudi%e e c!%tradict!rie' Eiril!$ ! 0tie "rea bi%e 0i de aceea adau-& >Dac sim)i aceasta+ e0ti u% )ar 0i+ de"arte de a te !m!r + $ei tri % culmea -l!riei?' Dar !ame%ii s %t i-%!ra%)i' Ei %u simt >aceasta?' Ca "e $remea lui Pr!meteu+ %utresc % su#letele l!r !arba s"e* l >Sta$r!-(i%& Cre,i % $ia)a $e0%ic %tr*! alt lume7 Eiril!$& Nu+ dar cred % $ia)a $e0%ic % aceast lume'? (I)*+ +*I ,I,I- < :DK ra%)': Au %e$!ie s li se arate drumul 0i %u se "!t li"si de "redic' Eiril!$ trebuie a0adar s se !m!are di% dra-!ste "e%tru !me%ire' Trebuie s le arate #ra)il!r si ! cale re-al 0i a%e$!i!as "e care $a mer-e el cel di%t i' Si%uciderea lui e 6 si%ucidere "eda-!-ic' Eiril!$ se sacri#ic' T!tu0i+ de0i rsti-%it+ el %u $a #i %0elat' Rm %e !mul*dum%e,eu+ cu*%!sc %du*0i m!artea #r de $iit!r+ "tru%s de mela%c!lia e$a%-(elic' >S %t %e#ericit+ s"u%e el+ "e%tru c s %t silit s*mi a#irm libertatea'? Dar du" m!artea lui+ !ame%ii+ % s#ir0it+ $!r 0ti 0i acest "m %t se $a um"le de )ari 0i $a strluci de mre)ie9 !me%easc' 2l!%)ul "!r%it di%9 "ist!lul lui Eiril!$ $a #i sem%alul ultimei re$!lu)ii' Ast#el+ %u dis"erarea l m"i%-e la m!arte+ ci %umai dra-!stea de a"r!a"ele' 3%ai%te de a termi%a % m!d s %-er!s ! i%ex"rimabil a$e%tur s"iritual+ Eiril!$ r!ste0te u% cu$ %t la #el de $ec(i ca 0i su#eri%)a !ame%il!r& >T!tul e bi%e?' La D!st!ie$sOi+ tema si%uciderii este+ a0adar+ ! tem absurd' S %!tm+ %ai%te de a c!%ti%ua+ c Eiril!$ rea"are % alte "ers!%a.e care+ de aseme%ea+ s %t "u%ctul de "lecare "e%tru %!i teme absurde' Sta$r!-(i% 0i I$a% Earama,!$ a"lic i% $ia) "ractica ade$ruril!r absurde' M!artea lui Eiril!$ i eliberea, "e ei' Am %d!i %cearc s #ie )ari' Sta$r!-(i% duce ! $iat >ir!%ic? B 0tim %dea.u%s9 de bi%e care' St r%e0te ur % .urul lui' i t!tu0i+ cu$ %tul*c(eie al acestui "ers!%a. se a#l % scris!area 0a de adi! & >N*am "utut ur %imic 0i "e %ime%i?' Este )arul i%di#ere%)ei' Ca

0i I$a%+ care re#u, s abdice de la "uterile re-ale ale i%teli-e%)ei' Acel!ra care+ ca #ratele su+ d!$edesc "ri% $ia)a l!r c+ "e%tru a crede+ trebuie s te umile0ti+ el ar "utea s le rs"u%d c ! aseme%ea c!%di)ie e li"sit de dem%itate' Cu$ %tul su c(eie este& >T!tul e %-duit?+ cu %ua%)a cu$e%it de triste)e' Bi%e %)eles+ ca 0i Niet,sc(e+ cel mai9 celebru di%tre uci-a0ii de Dum%e,eu+ s# rse0te 0i el % %ebu%ie' Dar e u% risc care trebuie %#ru%tat 0i?+ % #a9)a u%!r aseme%ea s#ir0ituri tra-ice+ mi0carea ese%)ial9 a s"iritului absurd c!%st % a se %treba & >i9ce d!$ede0te aceasta7? Ast#el+ r!ma%ele+ ca 0i /urnalul, "u% "r!blema absurdului' Ele i%staurea, l!-ica dus " % la m!arte+ exaltarea+ li* l >=mul :*a %sc!cit "e Dum%e,eu "e%tru ca s %u se !m!are' Iat re,umatul ist!riei u%i$ersale de " % acum'? :DM < 'lbert &amus bertatea >teribil?+ -l!ria )aril!r de$e%it -l!rie !me%easc' T!tul e bi%e+ t!tul e %-duit+ %imic %u trebuie ur t& iat t!t at tea .udeca)i absurde' Dar c t e de "r!di-i!as aceast crea)ie+ % care #ii%)e de #!c 0i de -(ea) %e "ar at t de #amiliareH Lumea "tima0 a i%di#ere%)ei+ care cl!c!te0te % i%ima l!r+ %u %i se "are %tru %imic m!%stru!as' Re-sim % ea s"aimele %!astre ,il%ice' i %ime%i+ #r %d!ial+ %*a 0tiut ca D!st!ie$sOi s %$e0m %te,e lumea absurd % #armece at t de a"r!"iate 0i+ t!t!dat+ at t de c(i%uit!are' i t!tu0i+ care*i c!%clu,ia lui7 D!u citate %e $!r arta c!m"leta rstur%are meta#i,ic ce*: duce "e scriit!r ctre alte re$ela)ii' Ra)i!%ame%tul si%uciderii l!-ice "r!$!c %d u%ele "r!teste ale criticil!r+ D!st!ie$sOi+ % "a-i%ile urmt!are ale /urnalului, 0i de,$!lt "u%ctul de $edere+ tr- %d urmt!area c!%clu,ie& >Dac #"turii !me%e0ti credi%)a % %emurire i este at t de %ecesar 4 %c t #r ea a.u%-e s se !m!are5+ %seam% c ea re"re,i%t starea %!rmal a !me%irii' Ast#el #ii%d+ %emurirea su#letului !me%esc exist % m!d %e %d!iel%ic'? Pe de alt "arte+ % ultimele "a-i%i ale ultimului su r!ma%+ la ca"tul acelei -i-a%tice lu"te cu Dum%e,eu+ c )i$a c!"ii l %treab "e Ali!sa& >Earama,!$+ e ade$rat ce s"u%e reli-ia+ c $!m %$ia di% m!r)i 0i c %e $!m %t l%i u%ii cu al)ii7? Iar Ali!sa le rs"u%de& >Si-ur+ %e $!m %t l%i 0i %e $!m "!$esti 9cu bucurie t!t ce s*a %t m"lat?' Ast#el+ Eiril!$+ Sta$r!-(i% 0i I$a% s %t %#r %)i' -raii 5aramazov d rs"u%s 2emonilor. i e $!rba+ %tr*1de$#+ de ! c!%clu,ie' Ca,ul lui Ali!sa %u*i ambi-uu ca acela al "ri%)ului M 0Oi%' B!l%a$+ acesta di% urm trie0te %tr*u% "re,e%t "er"etuu+ %ua%)at de sur suri 0i de i%di#ere%)+ 0i aceast stare de beatitudi%e ar "utea #i9 %s0i $ia)a $e0%ica de care $!rbe0te "ri%)ul' Ali!sa+ dim"!tri$9+ s"u%e lim"ede& >Ne $!m %t l%i?' Nu mai "!ate #i $!rba de si%ucidere 0i de %ebu%ie' La ce bu%+ "e%tru cel ce este si-ur de %emurire 0i de bucuriile ei7 =mul 0i sc(imb "r!"ria sa di$i%itate "e9#ericire' >Ne $!m "!$esti cu bucurie t!t ce s*a %t m"lat'? Ast#el+ "ist!lul lui Eiril!$ 0i*a sl!b!,it -l!%)ul u%de$a % Rusia+ dar lumea a c!%ti%uat9 s %utreasc !arbele ei s"era%)e' =ame%ii %*au %)eles >aceasta?' Nu %e $!rbe0te deci u% r!ma%cier absurd+ ci u% r!ma%cier existe%)ialist' i % ca,ul su saltul este em!)i!%a%t+ %$e0m %t %d % mre)ie arta care*: i%s"ir' E ! ade,iu%e im"resi!%a%t+ ,mislit % %d!ial+ %esi-ur 0i %#lcrat' @!rbi%d despre -raii 5aramazov, D!st!ie$sOi scria& >C(es* (I)*+ +*I ,I,I- < :DN tiu%ea "ri%ci"al ce $a #i urmrit % t!ate "a-i%ile acestei cr)i este cea care m*a c(i%uit+ c!%0tie%t sau i%c!%0tie%t+ %trea-a mea $ia) & existe%)a lui Dum%e,eu?' E

-reu de cre,ut c u% si%-ur r!ma% a #!st de*a.u%s s"re a tra%s#!rma % certitudi%e "li% de bucurie su#eri%)a u%ei $ie)i %tre-i' U% c!me%tat!r remarc+ 0i "e bu% dre"tate+ c? D!st!ie$sOi este mai a"r!a"e de I$a%& % tim" ce ca"it!lele a#irmati$e di% -raii 5aramazov i*au cerut trei lu%i de strda%ie+ >blas*#emiile99+ cum le %ume0te el+ au #!st scrise cu exaltare % trei s"tm %i' T!ate "ers!%a.ele "!art % car%ea l!r acest -(im"e+ "e care*: %#i- 0i mai ad %c+ sau cruia i caut u% leac i% se%,a)ie sau % im!ralitate' S rm %em+ !ricum+ asu"ra acestei %d!ieli' Iat ! !"er % care+ %tr*u% clar!bscur mai im"resi!%a%t dec t lumi%a ,ilei+ "utem sur"ri%de lu"ta !mului m"!tri$a s"era%)el!r sale' A.u%s la ca"tul ei+ creat!rul ale-e m"!tri$a "ers!%a.el!r sale+' Aceast c!%tradic)ie %e %-duie s i%tr!ducem ! %ua%)' 3% ca,ul de #a)+ %u e $!rba de o !"er absurd+ ci de ! !"er care "u%e "r!blema absurdului' Rs"u%sul lui D!st!ie$sOi este umili%)a+ >ru0i%ea+ du" cum i s"u%e Sta$r!-(i%' Dim"!tri$+ ! !"er absurd %u d %ici u% rs"u%s+ iat t!at de!sebirea' 3% %c(eiere+ s %!tm c absurdul e c!%tra,is % aceast !"er %u de caracterul ei cre0ti%+ ci de #a"tul c ea $este0te $ia)a $iit!are' P!)i #i cre0ti% 0i absurd' Exist exem"le de cre0ti%i care %u cred % $ia)a $iit!are' 3% le-tur cu !"era de art+ ar #i deci "!sibil s se "reci,e,e u%a di% direc)iile a%ali,ei absurde+ a0a cum s*a "utut %tre,ri % "a-i%ile "recede%te' Ea duce la a#irmarea >absurdit)ii E$a%-(eliei?+ "u% %d % lumi% ideea+ #ecu%d % urmri+ c c!%$i%-erile "!t mer-e m % % m % cu li"sa de credi%)' @edem+ dim"!tri$+ cum aut!rul 2emonilor, de0i de"ri%s cu aceste drumuri+ a a"ucat+ % cele di% urm+ "e ! cale cu t!tul di#erit' Sur"ri%,t!rul rs"u%s dat de creat!r "ers!%a.el!r sale+ de D!st!ie$sOi lui Eiril!$+ "!ate #i+ %tr*ade$r+ re,umat ast#el& existe%)a este mi%ci%!as 0i $e0%ic' : B!ris Sc(!el,er' J 2ide #ace ! !bser$a)ie ciudat 0i "tru%,t!are& a"r!a"e t!)i er!ii lui D!st!ie$sOi s %t "!li-ami'

CREALIA FVRV DE @IIT=R @d+ a0adar+ c s"era%)a %u "!ate #i eludat ! dat "e%tru t!tdeau%a 0i c i "!ate lua cu asalt 0i "e cei ce se $!iau i,b$i)i de ea' ="erele de care a #!st $!#ba " % aici m i%teresea, t!cmai di% acest "u%ct de $edere' A0 "utea+ cel "u)i% sub ra"!rtul crea)iei+ s e%umr c te$a !"ere cu ade$rat absurde' Dar % t!ate trebuie s existe u% %ce"ut' =biectul acestei cercetri este ! a%ume #idelitate' Biserica %*a #!st at t de as"r cu ereticii dec t "e%tru c s!c!tea c %u exist du0ma% mai "rime.di!s dec t u% #iu care a "rsit drumul cel dre"t' Dar ist!ria %dr,%elil!r -%!stice 0i "ersiste%)a cure%tel!r ma%i(eiste au #cut mai mult "e%tru #urirea d!-mei !rt!d!xe dec t t!ate ru-ciu%ile' Pstr %d "r!"!r)iile+ t!t ast#el stau lucrurile 0i cu absurdul' Recu%!a0tem drumul su "r!"riu+ "e msur ce desc!"erim cile ce se de"rtea, de el' La ca"tul ra)i!%ame%tului absurd+ %tr*u%a di% atitudi%ile dictate de l!-ica sa+ %u*i i%di#ere%t s re-se0ti s"era%)a+ i%tr!dus di% %!u sub u%a di% %#)i0rile ei cele mai "atetice' Aceasta %e arat c i e de -reu de reali,at asce,a absurd' Aceasta %e arat mai cu seam %ecesitatea u%ei c!%0tii%)e cli" de cli" lucide+ trimi) %du*%e la cadrul -e%eral al acestui eseu' Dar dac %u se "u%e %c "r!blema de a i%$e%taria !"erele absurde+ "utem cel "u)i% s tra-em c!%clu,iile % le-tur cu atitudi%ea creat!are+ adic % le-tur cu u%a di% atitudi%ile care "!t %tre-i existe%)a absurd' Arta %u "!ate #i de %imic mai bi%e

slu.it dec t de ! - %dire %e-ati$' Te%tati$ele ei !bscure 0i umilite s %t t!t at t de %ecesare "e%tru %)ele-erea u%ei mari !"ere "e c t de %ecesar e cul!area %ea-r "e%tru a %)ele-e cul!area alb' A mu%ci 0i a crea >"e%tru %imic?+ a scul"ta % ar-il+ a 0ii c ceea ce cree,i tu %u are $iit!r+ a*)i $edea !"era %imicii'H %tr*! si%-ur ,i+ c!%0tie%t #ii%d c+ % %)elesul lui cel mai ad %c+ #a"tul e t!t : (oby 2ic6 de Mel$ille+ de exem"lu' (I)*+ +*I ,I,I- < :DC at t de li"sit de %sem%tate ca 0i acela de a ,idi "e%tru sec!le B iat %)ele"ciu%ea di#icil "e care ! %-duie - %direa absurd' S*0i %de"li%easc % acela0i tim" cele d!u sarci%i+ %e- %d+ "e de ! "arte+ exalt %d+ "e de alt "arte B iat drumul ce se desc(ide % #a)a creat!rului absurd' El trebuie s restituie $idului cul!rile sale' A.u%-em ast#el la ! c!%ce")ie "articular a !"erei de art' Prea adesea !"era u%ui creat!r e c!%siderat ca ! suit de mrturisiri i,!late' Artistul este c!%#u%dat atu%ci cu !mul de litere' = - %dire "r!#u%d se a#l % c!%ti%u de$e%ire+ mbr)i0ea, ex"erie%)a u%ei $ie)i %tre-i 0i se m!delea, du" ea' T!t ast#el+ crea)ia u%ic a u%ui !m e t!t mai "uter%ic cu #iecare di% c(i"urile sale succesi$e 0i multi"le+ adic cu #iecare %!u !"er' U%ele le %tre-esc "e celelalte+ le c!rectea, sau le a.u%- di% urm 0i+ de aseme%ea+ le c!%tra,ic' Crea)ia ia s# r0it %u ! dat cu stri-tul $ict!ri!s al artis* tului !rbit de ilu,ie& >Am s"us t!tul?+ ci ! dat cu m!artea creat!rului+ cu care se %c(eie ex"erie%)a acestuia 0i cartea "r!"rie -e%iului su' Acest e#!rt+ aceast c!%0tii%) su"ra!me%easc %u*i a"ar % c(i" %ecesar citit!rului' Nu exist mister % crea)ia !me%easc' @!i%)a s$ r0e0te acest mirac!l' Dar %u exist crea)ie ade$rat #r tai%' Ne %d!iel%ic+ ! suit de !"ere "!ate #i d!ar ! serie de a"r!xima)ii ale u%eia 0i aceleia0i - %diri' Dar "utem s %e ima-i%m 0i ! alt cate-!rie de creat!ri+ care ar "r!ceda "ri% .uxta"u%ere' ="erele l!r "!t "rea #r le-tur %tre ele' 3%tr*! a%umit msur+ ele s %t c!%tradict!rii' Dar+ c!%siderate % ra"!rt cu acel t!t "e care*: alctuiesc+ $edem cum ele se articulea, % #u%c)ie de ! a%umit !rdi%e' M!artea le d+ ast#el+ se%sul de#i%iti$' Ele "rimesc lumi%a l!r cea mai strlucit!are de la %s0i $ia)a aut!rului l!r' C t $reme acesta trie0te+ !"erele sale %u* s dec t ! c!lec)ie de e0ecuri' Dar+ dac aceste e0ecuri "strea, t!ate aceea0i re,!%a%)+ creat!rul a 0tiut s re"ete ima-i%ea "r!"riei sale c!%di)ii+ a 0tiut s dea -las secretului steril "e care*: de)i%e' E#!rtul de d!mi%are este+ %tr*u% aseme%ea ca,+ c!%siderabil' Dar i%teli-e%)a !me%easc "!ate s #ac #a) la mult mai mult' Ea $a dem!%stra %umai as"ectul $!lu%tar al crea)iei' Am artat % alt "arte c $!i%)a !me%easc %u are :DD < 'lbert &amus alt sc!" dec t acela de a me%)i%e c!%0tii%)a trea,' Dar lucrul %u*i cu "uti%) #r disci"li%' Crea)ia este cea mai e#icace 0c!al a rbdrii 0i a lucidit)ii' Este+ de aseme%ea+ mrturia ,-uduit!are a si%-urei dem%it)i a !mului& re$!lta te%ace m"!tri$a c!%di)iei sale+ "erse$ere%)a %tr*u% e#!rt "e care*: c!%sider steril' Ea cere u% e#!rt c!tidia%+ st" %ire de si%e+ a"recierea exact a limitel!r ade$rului+ msur 0i #!r)' Ea %seam% asce,' i t!ate acestea >"e%tru %imic?+ "e%tru a re"eta mereu acela0i lucru 0i a %u %ai%ta %ici mcar cu u% "as' Dar "!ate c marea !"er de art are mai "u)i% im"!rta%) "ri% ea %s0i dec t "ri% %cercarea la care l su"u%e "e !m 0i "ri% !ca,ia "e care i*! d de a*0i de"0i "r!"riile %luci 0i de9 a se mai a"r!"ia cu %c "u)i% de realitatea sa %ud'

S %u se c!%#u%de esteticile' Nu i%$!c aici d!cume%tarea rbdt!are+ ilustrarea %e %cetat 0i steril a u%ei te,e+ ci dim"!tri$+ dac m*am ex"rimat lim"ede' R!ma%ul cu te,+ !"era care $rea s c!%#irme+ cea mai $red%ic de dis"re) di% t!ate+ este cea care cel mai adese!ri se i%s"ir di%tr*! - %dire satisfcut. Dem!%strm ade$rul "e care s!c!tim c*: de)i%em' Dar ast#el %u "u%em % mi0care dec t idei+ iar ideile s %t c!%trariul - %dirii' Creat!rii de acest #el s %t #il!s!#i ru0i%a)i' Cei des"re care $!rbesc sau "e care*i ima-i%e, s %t+ dim"!tri$+ - %dit!ri luci,i' A.u%0i la u% a%ume "u%ct+ ac!l! u%de - %direa se %t!arce asu"ra ei %se0i+ ei %al) ima-i%ile !"erel!r l!r ca "e %i0te simb!luri e$ide%te ale u%ei - %diri limitate+ murit!are 0i re$!ltate' Ele d!$edesc+ "!ate+ ce$a' Dar r!ma%cierii 0i dau aceste d!$e,i mai cur %d l!r %0ile dec t cel!rlal)i' Ese%)ialul este c trium# % c!%cret 0i % aceasta st mre)ia l!r' Trium#ul acesta "e de*a*%tre-ul car%al le*a #!st "re-tit de ! - %dire ale crei "uteri abstracte au #!st umilite' C %d umili%)a e de"li%+ car%ea d di%tr*! dat crea)iei %trea-a sa strlucire absurd' T!cmai #il!s!#ii ir!%ici s %t cei care creea, !"ere "asi!%ate' =rice - %dire care re%u%) la u%itate "reamre0te di$ersitatea' Iar di$ersitatea este d!me%iul artei' Si%-ura - %dire care eliberea, s"iritul este cea care*: las si%-ur+ si-ur de limitele sale 0i de s# r0itul su a"r!"iat' Nici ! d!ctri% %u*: s!licit' El a0tea"t maturi,area !"erei 0i a $ie)ii' Des"ri%s (I)*+ +*I ,I,I- < :DG de el+ !"era $a #ace s rsu%e ! dat mai mult $!cea sti%s a u%ui su#let i,b$it "e%tru t!tdeau%a de s"era%)' Sau $a tcea+ dac creat!rul+ !b!sit de .!cul su+ $rea s*: "rseasc' Am %d!u atitudi%ile s %t ec(i$ale%te' Preti%d+ ast#el+ crea)iei absurde ceea ce "reti%deam 0i - %dirii& re$!lta+ libertatea 0i di$ersitatea' Ea $a ma%i#esta a"!i "r!#u%da sa i%utilitate' 3% acest e#!rt c!tidia%+ % care i%teli-e%)a 0i "asiu%ea se %tre"tru%d 0i se exalt+ !mul absurd desc!"er ! disci"li% care $a c!%stitui ese%)ialul #!r)ei sale' Perse$ere%)a %ecesar aici+ %c") %area 0i9 clar$i,iu%ea se %t l%esc ast#el cu atitudi%ea cucerit!rului' A crea %seam% a da ! #!rm "r!"riului desti%' T!ate aceste "ers!%a.e se de#i%esc "ri% !"era l!r+ cel "u)i% t!t at t "e c t se de#i%e0te aceasta "ri% ele' Act!rul %e*a9 artat& %u exist -ra%i) %tre a "rea 0i a #i' S mai s"u%em ! dat' Nimic di% t!ate acestea %u are u% se%s real' Pe drumul acestei libert)i mai rm %e de #cut %c u% "as' Ultimul e#!rt al acest!r s"irite %rudite+ al creat!rului sau al cucerit!rului+ este de a 0ti s se elibere,e 0i de !"era %tre"ri%s+ de a a.u%-e s admit c !"era %s0i B cucerire+ dra-!ste sau crea)ie B "!ate s %u existe+ 9%cu*%u% %d ast#el i%utilitatea "r!#u%d a !ricrei $ie)i i%di$iduale' Aceasta le d c(iar mai mult u0uri%) % reali,area !"erei+ ca 0i cum #a"tul de a*0i da seama de absurditatea $ie)ii i*ar %dre"t)i s i se druiasc #r msur' Nu mai rm %e ast#el dec t u% desti% % care d!ar s# r0itul e #atal' 3% a#ar de aceast u%ic #atalitate a m!r)ii+ t!tul+9bucurie sau #ericire+ e libertate' Rm %e ! lume % care !mul e si%-urul st" %' Ceea ce l %l%)uia era ilu,ia u%ei alte lumi' S!arta - %dirii sale %u mai e s se aba%d!%e,e "e si%e+ ci s i,buc%easc % ima-i%i' Ea se "u%e % .!c % mituri+ #r %d!ial+ dar % mituri ce %u au alt "r!#u%,ime dec t aceea a durerii !me%e0ti 0i care s %t i%e"ui,abile ca 0i ea' Nu #abula di$i% ce %01l 0i !rbe0te+ ci c(i"ul+ -estul si drama "m %teasc+ % care se re,um ! %)ele"ciu%e di#icil 0i ! "asiu%e #r $iit!r'

MITUL LUI SISIF

Ieii l !s %diser "e Sisi# s r!st!-!leasc %tru%a ! st %c " % % $ r#iil u%ui mu%te+ de u%de "iatra cdea dus de "r!"ria ei -reutate' S!c!tiser cu !arecare dre"tate c %u*i "edea"s mai cr %ce% ca mu%ca ,adar%ic 0i #r s"era%)' bac*: credem "e P!mer+ Sisi# era cel mai %)ele"t 0i mai "rude%t di%tre murit!ri' Du" ! alt tradi)ie+ t!tu0i el %cli%a ctre meseria de (!)' Nu $d aici %ici b c!%tradic)ie' 3% le-tur cu "rici%ile "e%tru care a a.u%s trudit!rul i%util al I%#er%ului "rerile s %t m"r)ite' Mai %t i+ este %$i%uit c 0i*ar #i %-duit u%ele libert)i #a) de ,ei+ cr!ra le*a trdat secretele' E-i%a+ #iica lui As!"e9+ a #!st r"it de Iu"iter' Tatl+ uimit de aceast dis"ari)ie+ i s*a "l %s Iui Sisi#' Acesta+ care 0tia de r"ire+ i*a #-duit9lui As!"e s*i s"u% t!tul+ cu c!%di)ia ca el s dea a" citadelei C!ri%tului' Nu s*a temut de #ul-erele cere0ti 0i a ales bi%ecu$ %tarea a"ei+ dre"t "e%tru care a #!st "ede"sit % I%#er%' P!mer %e "!$este0te+ de aseme%ea+ c Sisi# "usese M!artea % la%)uri' Plut!% %*a "utut su#eri s*0i $ad m"r)ia "ustie 0i tcut' L*a trimis "e ,eul r,b!iului+ care a sc!s*! "e9 M!arte di% m i%ile %$i%-t!rului su' Se mai s"u%e 0i c Sisi#+ "e "atul de m!arte+ a $rut+ % m!d %es!c!tit+ s "u% la %cercare dra-!stea s!)iei sale' I*a "!ru%cit s %u*: %m!rm %te,e+ ci s*i aru%ce tru"ul % mi.l!cul "ie)ei "ublice' Sisi# s*a tre,it % I%#er%' i ac!l!+ m %iat de ! ascultare at t de "!tri$%ic dra-!stei !me%e0ti+ a !b)i%ut de la Plut!% %-dui%)a s se %t!arc "e "m %9t+ s"re a*0i "ede"si s!)ia' Dar+ c %d 1 $,ut di% %!u c(i"ul acestei lumi+ c %d s*a bucurat de a" 0i de s!are+ de "ietrele calde 0i de mare+ %*a mai $rut s se %t!arc % umbra I%#er%ului' Nici c(emrile+ %ici m %ia 0i %ici ame%i%)rile di$i%e %u l*au cli%tit di% (!tr rea lui' X mai trit mul)i a%i %c+ "ri$i%d li%ia r!tu%.it a -!l#ului+ % #a)a mrii strlucit!are 0i a "m %tu*lui sur ,t!r' S"re a*: su"u%e+ a #!st %e$!ie de9 ! "!ru%c a ,eil!r' Mercur a $e%it s*: %0#ace "e %dr,%e) 0i+ r"i%du*: :GJ < 'lbert &amus bucuriil!r sale+ :*a adus cu de*a sila % I%#er%+ u%de st %ca l a0te"ta -ata "re-tit' S*a %)eles+ #r %d!ial+ c Sisi# este er!ul absurd+ at t "ri% "asiu%ile+ c t 0i "ri% c(i%ul su' Dis"re)ul #a) de ,ei+ ura #a) de m!arte 0i "asiu%ea "e%tru $ia) i*au adus acel su"liciu de %es"us al #ii%)ei care se strduie0te % $ederea a ce$a ce %u $a #i %ici!dat termi%at' E "re)ul care trebuie "ltit "e%tru "asiu%ile de "e acest "m %t' Nu %i se s"u%e %imic des"re Sisi# % I%#er%' Miturile s %t #cute "e%tru ca ima-i%a)ia s le %su#le)easc' 3% ca,ul lui Sisi#+ $edem d!ar ime%sul e#!rt al u%ui tru" %c!rdat s"re a ridica "iatra uria0+ s"re a ! r!st!-!li 0i a ! urca "e acela0i "!$ r%i0 de sute 0i de sute de !ri+ la %es# r0it/ $edem #a)a cris"at+ !bra,ul li"it de "iatr+ %c!rdarea umrului care "rime0te bl!cul ac!"erit de ar-il+ a "ici!rului care*: m"iedic s se r!st!-!leasc+ bra)ele care*: ridic di% %!u+ si-ura%)a at t de !me%easc a d!u m i%i murdare de "m %t' La ca"tul acestui %delu%- e#!rt+ msurat "ri% s"a)iul #r cer 0i "ri% tim"ul #r ad %cime+ sc!"ul este ati%s' Sisi# "ri$e0te atu%ci "iatra cum se r!st!-!le0te % c te$a cli"e s"re acea lume de .!s+ de u%de $a trebui s*! urce di% %!u ctre %l)imi' A"!i c!b!ar di% %!u s"re c m"ie' Sisi# m i%teresea, % tim"ul acestei %t!arceri+ a acestei "au,e' = #a) care trude0te at t de a"r!a"e de "iatr s*a sc(imbat ea %s0i % "iatrH l $d "e acest !m cum c!b!ar cu "asul -re!i+ dar msurat+ ctre c(i%ul su #r de s# r0it' Ceasul acesta+ care este ca ! res"ira)ie 0i care re$i%e t!t at t de si-ur ca 0i %e#ericirea lui+ este

ceasul c!%0tii%)ei' 3% #iecare di% aceste cli"e c %d "rse0te %l)imile9+ c!b9!r %d "as cu "as ctre $i,ui%ile ,eil!r+ este su"eri!r desti%ului su' E mai "uter%ic dec t st %ca lui' Acest mit este tra-ic "e%tru c er!ul su e c!%0tie%t+ %tr*ade$r+ care ar #i c(i%ul lui dac la #iecare "as ar #i sus)i%ut de s"era%)a % i,b %d7 Mu%cit!rul de a,i %de"li%e0te % #iecare ,i di% $ia)a lui aceea0i mu%c 0i desti%ul su %u*i mai "u)i% absurd' Dar el %u*i tra-ic+ dec t % acele rare m!me%te c %d de$i%e c!%0tie%t' Sisi#+ "r!letar al ,eil!r+ %e"uti%ci!s 0i re$!ltat+ 0i cu%!a0te c!%di)ia mi,erabil % t!at am"l!area ei/ la ea9se - %de0te % tim" ce c!b!ar' Clar$i,iu%ea+ care ar #i trebuit s c!%stituie c(i%ul su+ i (I)*+ +*I ,I,I- < :GK des$ r0e0te $ict!ria' Nu exist desti% care s %u "!at #i de"0it "ri% dis"re)' Ast#el+ dac c!b!r rea se #ace u%e!ri % durere+ ea "!ate s se #ac 0i % bucurie' Cu$ %tul acesta %u*i de "ris!s' Mi*: %c(i"ui "e Sisi# %t!rc %du*se ctre st %ca sa 0i c la %ce"utul drumului era durerea' C %d ima-i%ile "m %tului se %-rmdesc "rea %$al%ic % ami%tire+ c %d c(emarea #ericirii e "rea mbiet!are+ se %t m"l ca triste)ea s se tre,easc % i%ima !mului& e $ict!ria st %cii+ e st %ca %s0i' Uria0a m (%ire e ! "!$ar "rea -rea' S %t %!")ile %!astre de "e mu%tele 2(etsima%i' Dar ade$rurile ,dr!bit!are "ier c %d s %t cu%!scute' Ast#el+ =edi" ascult mai %t i de desti%ul su #r s 0tie' Di% cli"a % care 0tie+ %ce"e tra-edia lui' Dar t!t atu%ci+ !rb 0i de,%d.duit+ cu%!a0te c si%-ura sa le-tur cu lumea e m %a #ra-ed a u%ei #eci!are' Atu%ci rsu% cu$i%tele uria0e& > % "!#ida at t!r %cercri+ $ rsta mea %ai%tat 0i mre)ia su#letului meu m #ac s .udec ca"!tul e bi%e'? =edi" al lui S!#!cle+ ca 0i Eiril!S al lui D!st!.e$sOi+ %e d ast#el #!rmula $ict!riei absurde' 3%)ele"ciu%ea a%tic se %t l%e0te cu er!ismul m!der%' Nu desc!"eri absurdul #r a #i is"itit s scrii u% ma%ual des"re #ericire' >Dar cum7 Pe ci at t de str mte'''7? Exist d!ar ! si%-ur lume' Fericirea 0i absurdul s %t d!i c!"ii ai aceluia0i "m %t' Ei s %t %edes"r)i)i' Ar #i -re0it s s"u%em c #ericirea se %a0te %ea"rat di% desc!"erirea absurdului' Se %t m"l la #el9 de bi%e ca se%time%tul absurdului s se %asc di% #ericire' >S!c!t c t!tul e bi%e?+ s"u%e =edi"+ 0i aceste cu$i%te s %t sacre' Ele rsu% % u%i$ersul slbatic si limitat al !mului' Ele l %$a) c t!tul %u este+ %*a #!st e"ui,at' Ele i,-!%esc di% aceast lume u% Dum%e,eu care "tru%sese % ea ! dat cu i%satis#ac)ia 0i cu -ustul "e%tru durerile i%utile' Ele #ac di% desti% ! "r!blem a !mului+ care trebuie re,!l$at %tre !ame%i' T!at bucuria tcut a lui Sisi# e aici' Desti%ul su i a"ar)i%e' St %ca lui este lucrul lui' T!t ast#el+ !mul absurd+ c %d 0i c!%tem"l c(i%ul+ #ace s amu)easc t!)i id!lii' 3% u%i$ersul di%tr*! dat %t!rs la tcerea sa+ se %al) miile de $!ci uimite ale "m %tului' C(emri i%c!%0tie%te9 0i tai%ice+ i%$ita)ii ale tutur!r c(i"uril!r+ iat re$ersul %ecesar 0i "re)ul $ict!riei' Nu exist s!are #r umbr 0i trebuie s cu%!a0tem 0i %!a"tea' =mul absurd s"u%e da 0i e#!rtul su %u $a %ceta %ici!dat' Dac exist u% desti% 9"ers!%al+ % sc(imb %u :GM < 'lbert &amus exist desti% su"eri!r sau+ cel "u)i%+ exist d!ar u%ul si%-ur+ "e care el l s!c!te0te #atal 0i $red%ic de dis"re)' C t "ri$e0te restul+ el se 0tie st" %ul ,ilel!r sale' 3% acea9cli" subtil c %d !mul se a"leac asu"ra $ie)ii sale+ Sisi#+ %t!rci%du*se la st %c+ c!%tem"l acel 0ir de #a"te #r le-tur care de$i%e "r!"riul su desti%+ creat de el+ u%it sub "ri$irea mem!riei sale 0i+ % cur %d+ "ecetluit de m!arte' Ast#el+ %credi%)at de !ri-i%ea "e de"li% !me%easc a t!t ce*i !me%esc+ !rb9 care $rea s $ad si care 0tie c %!a"tea %u are s# r0it+ el %u se !"re0te %ici!dat' St %c se r!st!-!le0te %c 0i acum' II las "e Sisi# la "!alele mu%telui' Ne %t!arcem %t!tdeau%a la "!$ara %!astr'

Dar Sisi# %e %$a) #idelitatea su"eri!ar care i %ea- "e ,ei 0i %al) st %cile' i el s!c!te0te c t!tul e bi%e' Acest u%i$ers9rmas #r de st" % %u*i "are %ici steril+ %ici %e %sem%at' Fiecare -ru%te al acestui mu%te "li% de %tu%eric alctuie0te ! lume' Lu"ta %s0i c!%tra %l)imil!r e de*a.u%s s"re a um"le u% su#let !me%esc' Trebuie9 s %i*: %c(i"uim "e Sisi# #ericit'

APENDIY SPERANLA I ABSURDUL 3N =PERA LUI FRANI EAFEA Studiul des"re Fra%, Ea#Oa+ "e care*l "ublicm % a"e%dix+ a #!st %l!cuit % "rima edi)ie a (itului lui ,isifai ca"it!lul i%titulat 2ostoievs6i "i sinuciderea. El a #!st t!tu0i "ublicat de re$ista +7'rbalete % :GMK' @!m a#la aici+ tratat di%tr*! alt "ers"ecti$+ critica crea)iei absurde+ ab!rdat %c di% "a-i%ile c!%sacrate Iui D!st!ie$sOi' (#ota ediiei franceze)

T!at arta lui Ea#Oa c!%st % a*: sili "e citit!r s reciteasc' De,%!dmi%tele sale sau abse%)a de de,%!dm %t su-erea, ex"lica)ii+ dar care %u s %t lim"ede artate 0i care cer+ s"re a "rea9 %temeiate+ ca "!$estirea s #ie recitit di%tr*u% %!u u%-(i' U%e!ri+ exist ! dubl "!sibilitate de i%ter"retare+ de u%de 0i %ecesitatea a d!u lecturi' E t!cmai ceea ce d!rea 0i aut!rul' Dar %e*am %0ela dac am $rea s i%ter"retm #iecare detaliu di% !"era lui Ea#Oa' U% simb!l rm %e t!tdeau%a % d!me%iul -e%eralului 0i+ !ric t de "recis e traducerea lui+ artistul %u "!ate reda "ri% ea dec t ! a%umit mi0care& a*: traduce cu$ %t cu cu$ %t e cu %e"uti%)' De altmi%teri+ %imic mai -reu de %)eles dec t ! !"er simb!lic' U% simb!l l de"0e0te %t!tdeau%a "e cel ce se #!l!se0te de el+ #c %du*: s s"u% % realitate mai mult dec t are c!%0tii%)a c ex"rim' 3% aceast "ri$i%)+ cel mai si-ur mi.l!c de a*: %)ele-e este de a %u*: "r!$!ca+ de a ab!rda !"era #r ! idee "rec!%ce"ut 0i de a %u*i cuta cure%)i secre)i' I% ca,ul lui Ea#Oa+ % s"ecial+9 e !%est s c!%sim)i la #!cul su+ s ab!rde,i drama "ri% a"are%) 0i r!ma%ul "ri% #!rm' La "rima $edere 0i "e%tru u% citit!r deta0at a$em de*a #ace cu %i0te a$e%turi %eli%i0tit!are+ care "u% % mi0care "ers!%a.e %#ric!0ate+ ce urmresc cu %c") %are de,le-area u%!r "r!bleme "e care %u le #!rmulea, %ici!dat' I% Procesul, A!se"( E''' este acu,at+ #r a 0ti %s de ce' Li%e+ #r %d!ial+ s se a"ere+ dar i-%!r "e%tru ce' A$!ca)ii s!c!tesc ca,ul lui u% ca, di#icil' 3%tre tim"+ c!%ti%u s iubeasc+ s se (r%easc sau s citeasc .ur%alul' A"!i e .udecat' Dar sala tribu%alului e #!arte %tu%ec!as' El %u %)ele-e mare lucru di% ceea ce se "etrece aici' B%uie0te %umai c e c!%dam%at+ dar des"re ce #el de c!%dam%are e $!rba abia dac se %treab' U%e!ri+ c(iar se %d!ie0te de existe%ta $reu%ei !s %de+ 0i ast#el c!%ti%u s triasc' Mult $reme dui" aceea+ d!i d!m%i bi%e mbrca)i 0i cu "urtri alese $i% la el+ ru- %du*: s*i urme,e' Cu cea9mai mare "!lite)e l duc %tr*! :GD < 'lbert &amus ma(ala .al%ic+ i "u% ca"ul "e ! "iatr si*: %.u%-(ie+ %ai%te de a muri+ !s %ditul s"u%e d!ar at t& >4ia u% di%e?' @edem c e -reu s $!rbim de simb!l %tr*! "!$estire a crei calitate i,bit!are st

t!cmai % #iresc' Dar #irescul e ! cate-!rie -reu de %)eles' Exist !"ere % care e$e%ime%tul i "are #iresc citit!rului' Dar exist altele 4mai rare+ e ade$rat5 i% care "ers!%a.ul e acela care -se0te #iresc t!t ceea ce i se %t m"l' Pri%tr*u% "arad!x ciudat+ dar e$ide%t+ cu c t a$e%turile "ers!%a.ului $!r #i mai %e!bi0%uite+ cu at t #irescul "!$estirii $a s"!ri& el este "r!"!r)i!%al cu dista%)a ce se "!ate #ace sim)it %tre ciud)e%ia $ie)ii u%ui !m 0i sim"litatea cu care acest !m ! acce"t' Se "are c la Ea#O1 %t l%im u% #iresc de acest ti"' 3%)ele-em ce $rea s s"u% Procesul. S*a $!rbit de ! ima-i%e 1 c!%di)iei uma%e' Fr %d!ial c este asa' Dar lucrurile s %t mai sim"le si t!t!dat mai c!m"licate' @reau s s"u% c se%sul r!ma%u#ui e mai "articular 0i mai "ers!%al "e%tru Ea#Oa' 3%tr*! a%umit msur+ el este acela care $!rbe0te+ c(iar dac %!i s %tem cei ce %e mrturisim lui' Trie0te 0i9e c!%dam%at' = a#l de la "rimele "a-i%i ale r!*ma%uiui "e care*: trie0te % aceast lume 0i+ c(iar dac %cearc s -seasc ! sc"are+ ! #ace t!tu0i #r s se arate sur"ri%s' i %u se $a mira %ici!dat %dea.u%s de aceast li"s de mirare' 3% aceste c!%tradic)ii recu%!a0tem "rimele sem%e ale !"erei absurde' S"iritul9"r!iectea, % c!%cret tra-edia sa s"iritual' Dar %u ! "!ate #ace dec t cu a.ut!rul u%ui "arad!x "er"etuu+ care d cul!ril!r "uterea de a ex"rima $idul 0i -esturil!r c!tidie%e #!r)a de a traduce ambi)iile eter%e' T!t ast#el+ &astelul este "!ate ! te!l!-ie % act+ dar+ %ai%te de !rice+ a$e%tura i%di$idual a u%ui su#let "!r%it % cutarea -ra)iei+ a u%ui !m care cere lucruril!r acestei lumi re-easca l!r tai% 0i #emeil!r sem%ele ,eului ce d!arme % ele' (etamorfoza, l1 r %dul ei+ #i-urea, #r %d!ial !ribilele ima-i%i ale u%ei etici a lucidit)ii+ dar e t!t!dat 0i "r!dusul acelei %emr-i%ite uimiri "e care ! %cearc !mul c %d simte cum se tra%s#!rm #r e#!rt %tr*u% a%imal' 3% aceast ambi-uitate #u%dame%tal st t!t secretul lui Ea#Oa' Aceast "er"etu "e%dulare %tre #iresc 0i extra!rdi%ar+ i%di$idual 0i u%i$ersal+ tra-ic 0i c!tidia%+ absurd 0i l!-ic se %t l%e0te % %trea-a sa !"er9+ d %du*i re,!%a%)a 0i sem%i#ica)ia "r!"rii' Pe%tru a %)ele-e !"era absurd9+ trebuie s e%umerm aceste "arad!xuri+ trebuie s %-r!0am aceste c!%tradic)ii' (I)*+ +*I ,I,I- < :GG U% simb!l+ %tr*ade$r+ "resu"u%e d!u "la%uri+ d!u lumi de idei 0i de se%,a)ii 0i u% dic)i!%ar de c!res"!%de%)e %tre u%a 0i cealalt' Lexicul acesta este cel mai -reu de stabilit' Dar 1 c"ta c!%0tii%)a cel!r d!u lumi a#late #a) % #a) %seam% a #ace "r9imu# "as "e drumul rela)iil!r l!r ascu%se' La Ea#Oa cele d!u lumi s %t cea a $ie)ii c!tidie%e+ "e de ! "arte+ 0i cea a %eli%i0tii su"ra%aturale+ "e de alt "arte' Se "are c asistm aici la9! %es# r0it ex"l!atare a cu$i%tel!r lui Niet,sc(e & >Marile "r!bleme se %t l%esc % strad?' Exist % c!%di)ia uma% B e u% l!c c!mu% al tutur!r literaturil!r B ! absurditate #u%dame%tal 0i % acela0i tim" ! im"lacabil mre)ie' Am %d!u c!i%cid+9 cum e 0i #iresc' Am %d!u s %t %truc(i"ate+ s ! mai s"u%em ! dat+ % di$!r)ul ridic!l care des"arte %ecum"tatele %!astre ela%uri su#lete0ti de bucuriile "ierit!are ale tru"ului' Absurdul st % #a"tul c su#letul acestui tru" l de"0e0te at t de %emr-i%it' Cel ce $rea s re"re,i%te aceast absurditate $a trebui s*i dea $ia) "ri%tr*u% .!c de c!%traste "aralele' Ast#el+ Ea#Oa ex"rim tra-edia "ri% c!tidia% 0i absurdul "ri% l!-ic' U% act!r d cu at t mai mult #!r) tra-ic u%ui "ers!%a.+ cu c t se #ere0te s*: exa-ere,e' Dac e msurat % i%ter"retarea lui+ -r!a,a "e care ! $a tre,i $a #i %emsurat' 3% aceast "ri$i%) tra-edia -reac e "li% de %$)mi%te' 3%tr*! !"er tra-ic desti%ul se #ace t!tdeau%a mai bi%e sim)it sub %#)i0area l!-icii 0i a #irescului' Desti%ul lui =edi" e stabilit di%ai%te' Ieii au (!tr t c $a s$ r0i !m!rul 0i i%cestul+

%trea-a dram se strduie0te s arate sistemul l!-ic care+ di% deduc)ie % deduc)ie+ $a duce la m"li%ire %e%!r!cirea er!ului' A "re$esti d!ar9 acest desti% %e!bi0%uit %u*i c tu0i de "u)i% %-r!,it!r+ de $reme ce e %e$er!simil' Dar dac %ecesitatea lui %e este dem!%strat % cadrul $ie)ii c!tidie%e B s!cietate+ stat+ em!)ie #amilial B atu%ci s"aima este c!%sacrat' 3% re$!lta care*: ,-uduie "e !m 0i*: #ace s s"u% & >Aceasta %u*i cu "uti%)?+ exist certitudi%ea dis"erat c >aceasta? e t!tu0i cu "uti%)' : S %!tm c "utem+ % c(i" t!t at t de le-itim+ s i%ter"retm !"erele lui Ea#Oa % se%sul u%ei critici s!ciale 4de exem"lu+ % Procesul). E "r!babil+ de alt#el+ c %u se "u%e "r!blema u%ei ale-eri' Ambele i%ter"retri s %t bu%e' Am $,ut c+ ex"rimat #% terme%i absur,i+ re$!lta m"!tri$a !ame%ii!r este %dre"tat "i m"!tri$a lui Dum%e,eu & marile re$!lu)ii s %t t!tdeau%a meta#i,ice' J;; < 'lbert &amus Iat t!t secretul tra-ediei -rece0ti+ sau cel "u)i% u%ul di% as"ectele sale' Cci exist si u% altul care+ "ri%tr*! met!d i%$ers+ %e*ar %-dui s*: %)ele-em 0i mai bi%e "e Ea#Oa' I%ima !me%easc are ! te%di%) su"rt!are de a %umi desti% %umai ceea ce ! ,dr!be0te' Dar 0i #ericirea+ % #elul ei+ e #r "rici%+ de $reme ce e i%e$itabil' =mul m!der% 0i #ace di% ea u% merit atu%ci c %d %u ! i-%!r' Dim"!tri$+ ar #i multe de s"us des"re desti%ele "ri$ile-iate di% tra-edia -reac 0i des"re #a$!ri)ii le-e%dei+ care+ ca Ulise+ se "!me%esc sal$a)i de la si%e di% $ rte.ul cel!r mai %e#ericite %t m"lri' 3% !rice ca,+ trebuie s re)i%em aceast c!m"licitate ascu%s care u%e0te tra-icul cu #!-icul 0i cu c!tidia%ul' Iat de ce Samsa+ er!ul di% (etamorfoza, este u% $!ia.!r c!mercial' Iat de ce si%-urul lucru care*: su"r % cursul ciudatei a$e%turi care #ace di% el u% - %dac e #a"tul c "atr!%ul $a #i %emul)umit de abse%)a lui' 3i cresc labe 0i a%te%e+ 0ira s"i%rii i se %c!$!aie'9"e " %tece i a"ar "u%cte albe B %u $!i s"u%e c t!ate acestea %u*: uimesc+ altmi%teri e#ectul ar #i ratat B+ dar %t m"larea %u*i "rici%uie0te dec t >! u0!ar "lictiseal?' 3%trea-a art a lui Ea#Oa st % aceast %ua%)' I% !"era sa ce%tral+ &astelul, "red!mi% detaliile $ie)ii c!tidie%e 0i t!tu0i acest r!ma% stra%iu+ % care %u se a.u%-e %icieri 0i % care t!tul e mereu luat de la %ce"ut+ %#)i0ea, a$e%tura9 ese%)ial a u%ui su#let "!r%it % cutarea -ra)iei' Aceast traducere a "r!blemei % act+ aceast c!i%cide%) a -e%eralului cu "articularul "!t #i recu%!scute 0i % mru%tele arti#icii "r!"rii !ricrui mare creat!r' 3% Procesul, er!ul s* ar #i "utut %umi Sc(midt sau Fra%, Ea#Oa' Dar el se %ume0te A!se"( E''' Nu e Ea#Oa si t!tu0i este el' Este eur!"ea%ul mi.l!ciu' Seam% cu t!ata lumea' Dar este 0i e%tita* tea E''' c!%stitui%d x*ul acestei ecua)ii car%ale' De aseme%ea+ c %d Ea#Oa $rea s ex"rime absurdul+ el se slu.e0te de c!ere%t' E cu%!scut "!$estea %ebu%ului care "escuia %tr*! cdi U% medic care*0i trata "acie%)ii du" ! met!d "r!"rie l %treab dac "e0tele tra-e la u%di)' Nebu%ul i rs"u%de se$er& >Bi%e %)eles c %u+ "r!stule+ %u $e,i c*i ! cad7? Aceast "!$este a"ar)i%e -e%ului bar!c' Dar ea %e arat cum %u se "!ate mai bi%e9 c t de le-at este e#ectul absurd de excesul de l!-ic' 3%tr*ade$r+ lumea lui Ea#Oa CMC u% i%ex"rimabil u%i$ers % care !mul 0i !#er luxul c(i%uit!r de a "escui %tr*! cad+ 0tii%d c %u $a "ri%de %imic' Recu%!sc deci aici ! !"er absurd % "ri%ci"iile ei' C t "ri$e0te Procesul, de exem"lu+ "!t s s"u% c reu0ita e t!tal' Car%ea trium#' Nu li"se0te %imic& %ici re$!lta %eex"rimat (I)*+ +*I ,I,I- < J;: #dar ea este cea care scrie5+ %ici dis"erarea lucid 0i mut 4dar ea e cea care creea,5+ %ici acea uimit!are libertate de c!m"!rtare de care "ers!%a.ele r!ma%ului

dau d!$ad " % la m!artea #i%al' T!tu0i+ aceast lume %u*i at t de %c(is "e c t "are' 3% acest u%i$ers im!bil+ Ea#Oa $a i%tr!duce+ sub ! %#)i0are ciudat+ s"era%)a' Di% acest "u%ct de $edere+ Procesul 90i &astelul %u se de,$!lt % acela0i se%s' Ele se c!m"letea,9 reci"r!c' I%se%sibila "r!-resie ce "!ate #i !bser$at de la ! carte la alta re"re,i%t ! ime%s cucerire % d!me%iul e$a,iu%ii' Procesul "u%e ! "r!blema "e care &astelul, %tr*! !arecare msur+ ! re,!l$' Primul r!ma% descrie+ du" ! met!d c$asi0tii%)i*#ic 0i #r s tra- c!%clu,ii' Al d!ilea+ %tr*! !arecare msur+ ex"lic' Procesul "u%e dia-%!sticul+ iar &astelul ima-i%ea, u% tratame%t' Dar leacul "r!"us aici %u $i%dec' El i%tr!duce b!ala % $ia)a %!rmal+ a.ut %du*: "e !m s*! acce"te+ %tr*u% a%ume se%s 4s %e - %dim la EierOe-aard5+ el l #ace "e !m s*! iubeasc' A-rime%s!rul E''' %u*0i "!ate ima-i%a ! alt -ri. dec t cea care*: maci%' C(iar 0i9 cei ce*: %c!%.!ar %ce" s iubeasc acest $id 0i aceast durere #r de %ume+ ca 0i cum su#eri%)a ar c"ta9 aici u% c(i" "ri$ile-iat' >C t %e$!ie am de ti%e+ i s"u%e Frieda lui E''' De c %d te cu%!sc+ c t m simt de si%-ur c %d %u e0ti l %- mi%eH? Acest leac subtil ce %e #ace s iubim ceea ce9 %e ,dr!be0te 0i care ,misle0te s"era%)a %tr*! lume #r de ie0ire+ acest >salt? brusc "9ri% care t!tul se sc(imb re"re,i%t secretul re$!lu)iei existe%)iale 0i al &astelului %su0i' Pu)i%e !"ere s rlt mai ri-ur!ase % "r!-resia l!r dec t &astelul. E'''+ %umit a-rime%s!r la castel+ s!se0te % sat' Dar i e cu %e"uti%) s a.u%- de la sat la castel' Pe sute de "a-i%i+ E''' se $a %c") %a s*0i -seasc drumul+ $a #ace t!ate de* mersurile "!sibile+ $a #!l!si $icle%ia+ mi.l!acele !c!lite+ %u se $a su"ra %ici!dat 0i+ %su#le)it de ! credi%) uimit!are+ $a $!i cu !rice "re) s "reia #u%c)ia ce i*a #!st %credi%)at' Fiecare ca"it!l e u% e0ec' i+ de aseme%ea+ u% %!u %ce"ut' Nu e $!rba aici de l!-ic' Tra-icul !"erei st % am"l!area acestei %c") %ri' C %d E''' tele#!%ea, la castel+ el aude u% amestec de $!ci c!%#u,e+ r sete $a-i+ c(emri %de"rtate+ ce s %t de*a.u%s s"re a*i (r%i s"era%)a+ ca acele rare sem%e ce se i$esc "e cerul de $ar sau ca acea #-dui%) a serii % care a#lm ra)iu%ea %!astr de a tri' Desc!"erim aici secretul mela%c!liei at t de caracteristice "e%tru Ea#Oa' Aceea0i+ de J;J < 'lbert &amus #a"t+ "e care ! res"irm % !"era lui Pr!ust sau % "eisa.ul "l!ti%ia%& %!stal-ia "aradisuril!r "ierdute' >M cu"ri%de mela%c!lia+ s"u%e =l-a+ c %d Bar%abas mi s"u%e dimi%ea)a c se duce la castel& u% drum+ "r!babil+ i%util+ ! ,i+ "r!babil+ "ierdut+ ! s"era%)+ "r!babil+ ,adar%ic'? >Pr!babil?+ iat %c ! %ua%) "e care Ea#Oa 0i risc %trea-a !"er' T!tu0i+ cutarea eter%ului rm %e aici meticul!as' i aceste aut!mate i%s"irate B "ers!%a.ele lui Ea#Oa B %truc(i"ea, %s0i ima-i%ea a ceea ce am #i+ li"si)i de di$ertisme%tele %!astre 0i lsa)i "e de*a*%tre-ul "rad umiliril!r di$i%ului' 3% &astelul su"u%erea #a) de c!tidia% de$i%e ! etic' Marea s"era%) a lui E''' este9aceea de a #i ad!"tat de ctre cei de la castel'9 Nei,buti%d si%-ur+ se strduie0te s merite acea -ra)ie de$e%i%d u% l!cuit!r al satului 0i "icr, %d calitatea de stri%+ "e care t!)i i*! ami%tesc "ri% "urtarea l!r' Nu*0i d!re0te dec t ! meserie+ u% cmi%+ ! $ia) de !m %!rmal 0i s%t!s' Nu*0i mai "!ate %dura %ebu%ia' Se $rea %)ele"t' @rea s sca"e de blestemul ciudat care*: %stri%ea, de restul satului' E"is!dul cu Frieda este+ di% acest "u%ct de $edere+ sem%i#icati$' i*! #ace ama%t "e aceast #emeie care*a cu%!scut "e u%ul di%tre #u%c)i!%arii de la castel+ t!cmai di% "rici%a trecutului ei' A#l % ea ce$a ce*: de"0e0te+ a$ %d % acela0i tim" c!%0tii%)a a ceea ce ! #ace "e%tru t!tdeau%a %e$red%ic de cei de l1 castel' Nu "utem s %u %e - %dim la dra-!stea ciudat a lui EierOe-aard "e%tru Re-i%e =lse%' Flcrile eter%it)ii care*i mistuie "e

a%umi)i !ame%i s %t at t de %es)i!ase'9 %c t ei le dau "rad %s0i i%ima cel!r di% "rea.ma l!rH Subiectul acestui e"is!d di% &astelul c!%st+ de aseme%ea+ % #u%esta er!are de a da lui Dum%e,eu ceea ce %u*i a"ar)i%e' Dar "e%tru Ea#Oa se "are c %u*i ! er!are' E ! d!ctri% 0i u% >salt?' Lui Dum%e,eu i a"ar)i%e t!tul' i mai sem%i#icati$ %c e #a"tul c a-rime%s!rul se %de"rtea, de Frieda+ a"r!"ii%du*se de sur!rile Bar%abas' Cci #amilia Bar%abas e si%-ura #amilie "rsit cu des$ r0ire de cei de la castel 0i c(iar de ctre cei di% sat' Amalia+ s!ra cea mai mare+ a re#u,at "r!"u%erile ru0i%!ase ale u%uia di%tre #u%c)i!%arii de la castel' Blestemul im!ral l % &astelul, se "are c >di$ertisme%tele?+ % se%sul "ascalia%+ s %t simb!li,ate de A.ut!are+ care l >abat? "e E''' de Ia "re!cu"area lui' Frieda de$i%e % cele di% urm ama%ta u%uia di%tre a.ut!are+ "e%tru c "re#er ade$rului dec!rul+ $ia)a de #iecare ,i s"aimei m"rt0ite' (I)*+ +*I ,I,I- < J;K care a urmat a i,-!%it*! "e%tru t!tdeau%a di%tre cei iubi)i de Dum%e,eu' A %u #i % stare s*)i "ier,i ci%stea "e%tru Dum%e,eu %seam% a de$e%i %e$red%ic de -ra)ia Lui' Recu%!a0tem ! tem #amiliar #il!s!#iei existe%)ialiste& ade$rul "!tri$%ic m!ralei' Aici lucrurile mer- %s 0i mai de"arte' Cci drumul strbtut de er!ul lui Ea#Oa+ acela care duce de la Frieda la sur!rile Bar%abas+ este %su0i drumul ce duce de la iubirea %cre,t!are la ,ei#icarea absurdului' i de data asta - %direa lui Ea#Oa se %t l%e0te cu cea a lui EierOe-aard' Nu*i de mirare c >"!$estea des"re Bar%abas? se a#l la s# r0itul cr)ii' Ultima te%tati$ a lui E''' este aceea de a*: a#la "e Dum%e,eu % ceea ce*L %ea-+ de a*L recu%!a0te %u % #u%c)ie de cate-!riile %!astre de bu%tate 0i de #rumuse)e+ ci %drtul c(i"uril!r i%ex"resi$e 0i ( de ale i%di#ere%)ei+ ale %edre"t)ii 0i ale urii Sale' Acest stri% care le cere cel!r de la castel s*9l ad!"te este+ la s# r0itul clt!riei sale+ si mai exilat %c+ de $reme ce+ de data asta 0i este %ecredi%ci!s sie %su0i+ re%u%) %d la m!ral+ la l!-ic 0i #a ade$rurile s"iritului+ "e%tru a %cerca s "tru%d+ a$ %d dre"t u%ic b!-)ie s"era%)a %esbuit+ % de0ertul -ra)iei di$i%e' Aici+ cu$ %tul s"era%) %u e ridic!l' Dim"!tri$+ cu c t e mai tra-ic c!%di)ia artat de Ea#Oa+ cu at t s"era%)a de$i%e mai ri-id 0i mai "r!$!cat!are' Cu c t Procesul este9 mai absurd+ cu at t >saltul? exaltat di% &astelul a"are mai em!)i!%a%t 0i mai ile-itim' A#lm aici % stare "ur "arad!xul - %dir i existe%)ialiste+ a0a cum l ex"rim de exem"lu EierOe-aard & >Trebuie s ucidem s"era%)a terestr+ cci %umai atu%ci %e $!m m %tui "ri% ade$rata s"era%)?+ 0i care "!ate #i tradus ast#el& >Trebuie s #i scris Procesul "e%tru a "utea %ce"e s scrii &astelul.8 3%tr*ade$r+ cei mai mul)i di%tre cei care s*au !cu"at de Ea#Oa au de#i%it !"era sa ca "e u% stri-t de,%d.duit ce %u mai las !mului %ici ! sc"are' Dar "rerea aceasta se cade a #i re$,ut' Exist s"era%) 0i s"era%)' ="era !"timist a d!m%ului Pe%rS B!rdeaux mi "are "este msur de descura.at!are' i aceasta "e%tru c % cr)ile sale %imic %u le este %-duit i%imil!r care as"ir ctre mai mult' Dim"!tri$+ : E$ide%t+ t!ate acestea %u s %t $alabile dec t "e%tru $ersiu%ea %etermi%at a &astelului "e care a lsat*! Ea#Oa' Dar e "u)i% "r!babil ca scriit!rul s #i $rut s ru" % ultimele ca"it!le u%itatea de t!% a r!ma%ului' J Puritatea inimii J;M < 'lbert &amus - %direa lui Malraux rm %e %t!tdeau%a t!%ic' Dar+ % am %d!u ca,urile+ %u e $!rba de aceea0i s"era%) 0i %ici de aceea0i dis"erare' @d %s c %s0i !"era absurd "!ate duce la i%#idelitatea "e care $reau s*b e$it' = !"er care %u era dec t ! re"eti)ie

#r urmare a u%ei c!%di)ii sterile+ exaltare clar$,t!are a ceea ce e me%it "ieirii de$i%e aici u% cuib de ilu,ii' Ea ex"lic+ d ! #!rm s"era%)ei' Creat!rul %u se mai "!ate des"r)i de ea' Nu mai este+ cum ar #i trebuit s #ie+ u% .!c tra-ic' Ea d u% se%s $ie)ii aut!rului su' E ciudat+ % !rice ca,+ ca !"ere de i%s"ira)ie %rudit+ ca acelea ale lui Ea#Oa+ EierOe-aard sau est!$+ mai "e scurt+ ca acelea ale r!ma%cieril!r 0i #il!s!#il!r existe%)iali0ti+ "e de*a*%tre*-ul !rie%tate ctre absurd 0i ctre c!%seci%)ele lui+ s# r0esc+ % cele di% urm+ "ri% acest ime%s stri-t de s"era%)' Ei l mbr)i0ea, "e Dum%e,eul care*i de$!r' Pri% umili%) a.u%- la s"era%)' Cci absurdul acestei existe%)e este "e%tru ei %c ! d!$ad a u%ei realit)i su"ra%aturale' Dac drumul acestei $ie)i duce la Dum%e,eu+ %seam% c exist ! sc"are' i "erse$ere%)a+ %c") %area cu care EierOe-aard+ est!$ 0i er!ii lui Ea#Oa strbat %tru%a acela0i iti%erar re"re,i%t ! ciudat c(e,0ie a "uterii exalta%te9 a acestei certitudi%i:' Ea#Oa re#u, Dum%e,eului su mre)ia m!ral+ e$ide%)a+ bu%tatea+ c!ere%)a+ dar %u ! #ace dec t "e%tru a i se aru%ca la "ici!are cu ! 0i mai mare r $%' Absurdul este recu%!scut+ acce"tat+ !mul se resem%ea,+ 0i+ di% aceast cli"+ 0tim c absurdul a %cetat s mai #ie absurd' Exist !are+ % limitele c!%di)iei uma%e+ s"era%) mai mare dec t aceea care i %-duie !mului s se sustra- acestei c!%di)ii7 M c!%$i%- %c ! dat c - %direa existe%)ialist+ % ciuda a ceea ce crede % m!d cure%t+ este "tru%s de ! %emr-i%it s"era%)+ de %s0i acea s"era%) care+ ! dat cu cre0ti%ismul "rimiti$ 0i cu bu%a$estire+ a ridicat %trea-a lume $ec(e' Dar cum s %u $d % acest salt care caracteri,ea, !rice - %dire existe%)ialist+ % aceast %c") %are de a strbate la %es# r0it ! di$i%itate #r su"ra#a)+ sem%ul u%ei lucidit)i care se aba%d!%ea, "e si%e7 Se sus)i%e c %u*i dec t u% !r-!liu care abdic s"re a se m %tui' Aceast re%u%)are ar #i+ l Si%-urul "ers!%a. li"sit de s"era%) di% &astelul este Amalia' Ei i se !"u%e cu cea mai mare $i!le%) E''' (I)*+ +*I ,I,I- < J;N mi se s"u%e+ #ecu%d' Dar ! situa)ie %u ! sc(imb %tru %imic "e cealalt' 3% !c(ii mei+ $al!area m!ral a lucidit)ii %u $a #i mic0!rat %umai "e%tru c mi se s"u%e c e+ ca !rice !r-!liu+ steril' Cci !rice ade$r+ "ri% %s0i de#i%i)ia lui+ e steril' T!ate e$ide%)ele s %t sterile' 3%tr*! lume % care t!tul e dat 0i %imic %u*i9ex"licat+ #ecu%ditatea u%ei $al!ri sau a u%ei meta#i,ici e ! %!)iu%e -!al de se%s' @edem aici+ % !rice ca,+ % care tradi)ie de - %dire se %scrie !"era lui Ea#Oa' 3%tr*ade$r+ %*ar #i i%teli-e%t s c!%siderm dre"t #!arte ri-ur!s drumul care duce de la Procesul la &astelul. A!se"( E''' 0i E''' %u s %t dec t cei d!i "!li care*: atra- "e Ea#Oa' @!i $!rbi ca el 0i $!i s"u%e c !"era lui %u este+ "r!babil+ absurd' Dar aceasta s %u %e m"iedice s*i $edem mre)ia 0i u%i$ersalitatea care re,ult di% #a"tul c a 0tiut s re"re,i%te % aseme%ea c(i" trecerea ,il%ic de la s"era%) la %e#ericire 0i de la %)ele"ciu%ea de,%d.duit la !rbirea $!lu%tar' ="era sa este u%i$ersal 4! !"er cu ade$rat absurd %u e u%i$ersal5 % msura % care %#)i0ea, c(i"ul em!)i!%a%t al !mului care #u-e de "r!"ria s uma%itate+ a#l %d % c!%tradic)iile sale m!ti$e de a crede+ % de,%de.dile sale #ecu%de m!ti$e de a s"era 0i %umi%d $ia) %s"im %tt!area uce%icie a m!r)ii' E u%i$ersal+ "e%tru c e de i%s"ira)ie reli-i!as' Ca % t!ate reli-iile+ 0i aici !mul e i,b$it de "!$ara "r!"riei sale $ie)i' Dar dac 0tiu asta+ dac "!t admira asta+ 0tiu+ de aseme%ea+ c eu %u caut u%i$ersalul+ ci ade$rul' Ele %u c!i%cid %t!tdeau%a' Se $a %)ele-e mai bi%e acest m!d de a $edea+ dac $!i s"u%e c - %direa cu

ade$rat de,%d.duit se de#i%e0te t!cmai "ri% criteriile !"use 0i c ! !"er tra-ic ar "utea #i aceea care+ i,-!%i%d di% ea !rice s"era%) % $iit!r+ ar descrie $ia)a u%ui !m #ericit' Cu c t $ia)a e mal "li% de bucurii+ cu at t9e mai absurd - %dul de a ! "ierde' P!ate aici trebuie cutat secretul acelei aridit)i !r-!li!ase "e care ! %t l%im % !"era lui Niet,sc(e' 3% aceast !rdi%e de idei+ Niet,sc(e "are a #i si%-urul artist care a tras c!%seci%)ele extreme ale u%ei estetici a absurdului+ de $reme ce mesa.ul su ultim c!%st %tr*! luciditate steril 0i cucerit!are 0i i% %e-area %c") %at a !ricrei c!%s!lri su"ra%aturale'9 l 3% le-tur cu cele d!u as"ecte ale - %di%i lui Ea#Oa+ a se c!m"ara +a ocn% >@i%!$)ia 4citi)i& a !mului5 e %t!tdeau%a %e %d!iel%ic?+ cu u% #ra-me%t di% &astelul 4ra"!rtul lui M!mus5& >@i%!$)ia lui E''' e -reu de stabilit?' J;6 < 'lbert &amus Cele de mai sus arat t!tu0i %dea.u%s im"!rta%)a ca"ital a !"erei lui Ea#Oa % cadrul acestui eseu' Ea rle duce " % la limitele - %dirii uma%e' D %d cu$ %tului %tre-ul su %)eles+ se "!ate s"u%e c t!tul % aceast !"er este ese%)ial' Ea "u%e+ % !rice ca,+ "r!blema absurdului i% de"li%tatea9sa' Dac aceste c!%clu,ii $!r #i a"r!"iate de !bser$a)iile %!astre i%i)iale+ #!%dul de #!rm+ se%sul ascu%s al &astelului de arta #ireasc % care este tur%at+ cutarea "asi!%at 0i !r-!li!as a lui E''' de dec!rul c!tidia% % care se des#0!ar+ se $a %)ele-e mai bi%e mre)ia !"erei lui Ea#Oa' Cci dac %!stal-ia este sem%ul uma%ului9+ %ime%i+ "!ate+ %*a dat at ta $iat 0i at ta relie# #a%t!mel!r re-retului' T!t!dat+ se $a %)ele-e %s 0i ciudata mre)ie "e care ! "reti%de !"era absurd 0i care+ "!ate+ %u se ar# aici' Dac s"eci#icul artei c!%st % a le-a -e%eralul de "articular+ eter%itatea "ierit!are a u%ei "icturi de a" de .!curile lumi%ii+ $a trebui cu at t mai mult s msurm mre)ia scriit!rului absurd du" dista%)a "e care 0tie s*! cree,e9 %tre aceste d!u lumi' Secretul su e de a 0ti s -seasc l!cul exact u%de ele se %t l%esc+ % cea mai mare dis"r!"!r)ie a l!r' i e dre"t s9s"u%em c i%imile "ure 0tiu s $ad "este t!t acest l!c -e!metric al !mului 0i al i%uma%ului' Faust 0i D!% 8ui.!te s %t crea)ii #r seam% ale artei+ "e%tru c ei %e arat cu m i%ile l!r "9m %te0ti mre)ii %emsurate' @i%e t!tu0i t!tdeau%a ! cli" c %d9s"iritul9%ea- ade$rurile "e care aceste m i%i le "!t ati%-e' @i%e ! cli" c %d crea)ia %u mai e luat % tra-ic+ ci d!ar % seri!s' =mul %ce"e atu%ci s s"ere' Dar %u aceasta e dat!ria lui' Dat!ria lui e s %t!arc s"atele subter#u-iului' =r+ la ca"tul $e(eme%tului "r!ces "e care Ea#Oa l i%te%tea, %tre-ului u%i$ers+ %t l%esc subter#u-iul' Uimit!rul su $erdict ac(it+ % cele di% urm+ aceast lume ( d 0i cutremurt!are+ % care " % 0i c rti)ele s"er ' : Cele "r!"use mai sus s %t+ e$ide%t+ ! i%ter"retare a !"erei lui Ea#Oa' Dar se cu$i%e s adu-m c ea "!ate #i c!%siderat % a#ara !ricrei i%ter"retri+ di%tr*u% "u%ct de $edere "ur estetic' De exem"lu+ B' 2r!et(uSse%+ % remarcabila sa "re#a) la Procesul, se mr-i%e0te+ mai %)ele"t dec t %!i+ s urmreasc d!ar ceea ce el %ume0te+ % c(i" at t de i,bit!r+ %c(i"uirile durer!ase ale u%ui !m care d!arme cu !c(ii desc(i0i' Este desti%ul 0i+ "!ate+ mre)ia acestei !"ere+ care !#er t!tul 0i %u c!%#irm %imic'