Sunteți pe pagina 1din 21

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr.

3136/2005

ANUN IMPORTANT V informm c potrivit art. 81 din Legea nr. 76/2012, astfel cum a fost modificat prin Ordonan a de urgen a !uvernului nr. "/201, #ncep$nd cu data de 1%.02.201& a intrat #n vigoare 'oul (od de procedur civil. Pentru a veni n sprijinul justiiabililor i a publicului larg v! pre"ent!# un re"u#at al ele#entelor de noutate cuprinse n $oul %od de procedur! civil! cu privire la co#petena instanelor judec!tore ti& coninutul cererii de c'e#are n judecat i sanciunea care intervine n ca"ul n care nu sunt ndeplinite condiiile prev!"ute de lege& procedura scris! a procesului la judecata n pri#! instan!& co#unicarea actelor de procedur!& asistena juridic!& coninutul cererilor de apel/recurs& cererile cu valoare redusa. Aplicarea legii de procedura civila n timp : (ispo"iiile $oului %od de procedur! civil! se vor aplica nu#ai proceselor i e)ecut!rilor silite ncepute dup! intrarea acestuia n vigoare*ncep+nd cu data de 15.02.2013,. -e"u#atul principalelor #odi.ic!ri/ COMPETENA MATERIAL *art. 01 2 106 $oul %od de procedur! civil!, 3e #odi.ic! pragul valoric ast.el/ 4 5udec!toria va soluiona cereri p+n! la 200.000 lei *art. 01,& cu e)cepia cererilor de partaj judiciar 4 6ribunalul devine instan! de drept co#un *art. 05, 4 7aloarea i#obilelor n vederea stabilirii co#petenei se deter#in! n .uncie de valoarea i#po"abil!& stabilit! potrivit legislaiei .iscale *art. 101,. STRMUTAREA %ererile de str!#utare a cau"elor de la judec!torii i tribunale pentru #otive de b!nuial! legiti#! sunt de co#petena %urii de Apel

REPREZENTAREA N JUDECAT ATENIE! Art. 83 alin. 3 NCPC

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

La re a!tarea !ererii "i a #$ti%el$r e re!&r'( )re!&# "i *n e+er!itarea "i '&',inerea re!&r'&l&i( )er'$anele -i.i!e %$r -i a'i'tate "i( &)/ !a.( re)re.entate( '&0 'an!,i&nea n&lit/,ii( n&#ai e !/tre &n a%$!at( !& e+!e),ia !a.&ril$r )re%/.&te la art. 13 alin. 2 situaia n care partea sau #andatarul acesteia& so ori rud! p+n! la gradul al doilea inclusiv& este liceniat! n drept,. NOT8 2 Pro.esia de avocat se e)ercit! doar n condiiile 9egii nr. 51/1005. 7eri.icai dac! avocatul la care apelai este nscris pe listele barourilor& pentru a v! asigura c! poate nc'eia contractul de asisten! juridic! n #od legal. Persoanele juridice vor fi reprezentate doar de un avocat sau consilier juridic. ATENIE! n!e)3n !& ata e 14.56.6513( *n !$n-$r#itate !& art. 15 in Le7ea nr. :6/2012 privind punerea n aplicare a noului %od de procedur! civil!& hotrrile judectoreti sau alte nscrisuri crora legea le recunoate caracterul de titlu executoriu , vor putea fi puse n executare, fr a fi necesar #nvestirea cu formul e)ecutorie, c*iar dac au fost pronunate sau #ntocmite #nainte de intrarea #n vigoare a (odului de procedur civil,8 A !. " din legea nr. #$%&'(& dispun: )*ispozi+iile ,odului de procedur civil privitoare la titlurile executorii se aplic i hotrrilor judectoreti sau altor nscrisuri pronun+ate ori, dup caz, ntocmite nainte de intrarea n vigoare a ,odului de procedur civil, care pot fi puse n executare chiar dac nu au fost nvestite cu formula executorie. A !. (': -ri de cte ori printr.un act normativ se prevede nvestirea cu formul executorie a unei hotrri judectoreti sau a altui nscris, acestea vor fi puse n executare, de la data intrrii #n vigoare a (odului de procedur civil , fr a fi necesar #nvestirea cu formul e)ecutorie.;

RE9ULI NOI PRI:IND CITAREA %itarea i co#unicarea actelor de procedur! se va .ace *n )li! *n!;i' sau prin telefax, pot electronic sau prin alte mijloace ce asigur transmiterea textului actului i confirmarea primirii acestuia. ,omunicarea cita+iei se va face persoanei n drept s o primeasc, ns, n cazul n care nu este gsit la domiciliu, pe ua locuin+ei se va afia o ntiin+are. <ntr4un ter#en cuprins ntre 1 4 : "ile *n ca"uri urgente #a)i# 3 "ile,& destinatarul n drept, se va prezenta la sediul instan+ei pentru comunicarea cita+iei. *ac domiciliul nu se afl n localitatea unde instan+a i are sediul, se va prezenta la sediul primriei.

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

<n ca"ul n care destinatarul nu se pre"int! pentru co#unicarea citaiei n interiorul ter#enului de : "ile& respectiv 3 "ile& !ita,ia 'e !$n'i er/ !$#&ni!at/ la *#)linirea a!e't&i ter#en. Citarea )rin )&0li!itate *1, %+nd recla#antul nvederea"!& #otivat& c!& de i a .!cut tot ce i4a stat n putin!& nu a reu it s! a.le do#iciliul p+r+tului sau un alt loc unde ar putea .i citat potrivit legii& instana va putea ncuviina citarea acestuia prin publicitate. *2, %itarea prin publicitate se .ace a.i +ndu4se citaia la u a instanei& pe portalul instanei de judecat! co#petente i la ulti#ul do#iciliu cunoscut al celui citat. <n ca"urile n care aprecia"! c! este necesar& instana va dispune i publicarea citaiei n =onitorul O.icial al -o#+niei sau ntr4un "iar central de larg! r!sp+ndire. *3, Odat! cu ncuviinarea cit!rii prin publicitate& instana va nu#i un curator dintre avocaii baroului& potrivit art. 5>& care va .i citat la de"bateri pentru repre"entarea intereselor p+r+tului. Plata onorariului curatorului va fi suportat de reclamant care l va recupera apoi de la prt dac va ctiga procesul /potrivit opiniei exprimat de d.na prof. ducan 0a1riela2. *1, Procedura se socote te ndeplinit! n a 154a "i de la publicarea citaiei& potrivit dispo"iiilor alin. *2,. *5, (ac! cel citat se n.!i ea"! i dovede te c! a .ost citat prin publicitate cu rea4 credin!& toate actele de procedur! ce au ur#at ncuviin!rii acestei cit!ri vor .i anulate& iar recla#antul care a cerut citarea prin publicitate va .i sancionat potrivit dispo"iiilor art. 1>: alin. *1, pct. 1 lit. c,. O0li7a,ia ale7erii l$!&l&i !it/rii Persoanele care se a.l! n str!in!tate& citate potrivit art. 155 alin. *1, pct. 12 i 13 pentru pri#ul ter#en de judecat!& vor .i n tiinate prin citaie c! au obligaia de a4 i alege un do#iciliu n -o#+nia unde ur#ea"! s! li se .ac! toate co#unic!rile privind procesul. <n ca"ul n care acestea nu se con.or#ea"!& co#unic!rile li se vor .ace prin scrisoare reco#andat!& recipisa de predare la po ta ro#+n! a scrisorii& n cuprinsul c!reia vor .i #enionate actele ce se e)pedia"!& in+nd loc de dovad! de ndeplinire a procedurii. Ter#en&l )entr& *n#3narea !ita,iei %itaia i celelalte acte de procedur!& sub sanciunea nulit!ii& vor .i n#+nate p!rii cu cel puin 5 "ile naintea ter#enului de judecat!. <n ca"uri urgente sau atunci c+nd legea prevede n #od e)pres& judec!torul poate dispune scurtarea ter#enului de n#+nare a citaiei ori actului de procedur!& despre aceasta .!c+ndu4 se #eniune n citaie sau n actul de procedur!. S!;i#0area l$!&l&i !it/rii (ac! n cursul procesului una dintre p!ri i4a sc'i#bat locul unde a .ost citat!& ea este obligat! s! ncuno tine"e instana& indic+nd locul unde va .i citat! la ter#enele ur#!toare& precu# i partea advers! prin scrisoare reco#andat!& a c!rei

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

recipis! de predare se va depune la dosar odat! cu cererea prin care se n tiinea"! instana despre sc'i#barea locului cit!rii. <n ca"ul n care partea nu .ace aceast! ncuno tinare& procedura de citare pentru aceea i instan! este valabil ndeplinit! la vec'iul loc de citare. RE9ULI NOI PRI:IND JUDECATA Pr$!e'&l %a *n!e)e( &)/ *nre7i'trarea !ererii a!t&l&i e 'e'i.are a in'tan,ei "i re)arti.area !a&.ei *n #$ aleat$ri& &n&i !$#)let e <& e!ata )rintr=$ eta)a )re#er7at$are 'ta0ilirii )ri#&l&i ter#en e <& e!ata( !& !ara!ter ne!$nten!i$'( *n !a r&l !areia <& e!at$r&l 'ta0ile"te a!/ a!t&l e 'e'i.are *n e)line"te !$n i,iile )re%a.&te e le7e "i a!/ re!la#ant&l a *n e)linit "i !elalte $0li7a,ii i#)&'e e le7e( *n !$n!ret a!/ a ti#0rat )$tri%it le7ii ')e!iale( a!a a e)&' '&-i!iente e+e#)lare )entr& !$#&ni!are ( et!. Pr$!e &ra )reala0il/ (ac! legea prevede n #od e)pres c! sesi"area instanei se poate .ace nu#ai dup! ndeplinirea unei proceduri prealabile& recla#antul o va .ace nu#ai dac! a ur#at aceast! procedur!. (ovada ndeplinirii procedurii prealabile se va ane)a la cererea de c'e#are n judecat!. 9a sesi"area instanei cu de"baterea procedurii succesorale& recla#antul va depune o nc'eiere e#is! de notarul public cu privire la veri.icarea evidenelor succesorale prev!"ute de %odul civil. <n acest ca"& nendeplinirea procedurii prealabile va .i invocat! de c!tre instan!& din o.iciu& sau de c!tre p+r+t. (ererea de c*emare #n +udecat Cererea e !;e#are *n <& e!at/ 'e e)&ne la in'tan,a !$#)etent/ *n at3tea e+e#)lare !3,i )3r3,i '&nt i n ca"ul n care cererea este supus! ti#br!rii& dovada ac'it!rii ta)elor datorate se ata ea"! cererii. Aten,ie! (aca& partea recla#ant! nu i ndepline te aceste obligaii sau cele legate de co#pletarea cererii de c'e#are n judecata cu privire la lipsuri i care sunt puse n vedere de instana printr4o adres! tri#is! n plic nc'is sanciunea care intervine potrivit art. 200 alin. 3& va fi anularea cererii de chemare n judecat, n condi+iile legii. C&)rin'&l !ererii e !;e#are *n <& e!at/ %ererea de c'e#are n judecat! va cuprinde/

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

a, numele i prenumele, domiciliul sau reedin+a pr+ilor ori, pentru persoane juridice, denumirea i sediul lor. *e asemenea, cererea va cuprinde i codul numeric personal sau, dup caz, codul unic de nregistrare ori codul de identificare fiscal, numrul de nmatriculare n registrul comer+ului sau de nscriere n registrul persoanelor juridice i contul 1ancar ale reclamantului, precum i ale prtului, dac pr+ile posed ori li s.au atri1uit aceste elemente de identificare potrivit legii, n msura n care acestea sunt cunoscute de reclamant. *ispozi+iile art. (34 alin. /(2 teza a 55.a sunt aplica1ile. *ac reclamantul locuiete n strintate, va arta i domiciliul ales n omnia unde urmeaz s i se fac toate comunicrile privind procesul6 b, numele, prenumele i calitatea celui care reprezint partea n proces, iar n cazul reprezentrii prin avocat, numele, prenumele acestuia i sediul profesional. *ispozi+iile art. (34 alin. /(2 teza a 55.a sunt aplica1ile n mod corespunztor. *ovada calit+ii de reprezentant, n forma prevzut la art. ("(, se va altura cererii6 c, o1iectul cererii i valoarea lui, dup pre+uirea reclamantului, atunci cnd acesta este evalua1il n 1ani, precum i modul de calcul prin care s.a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea nscrisurilor corespunztoare. Pentru imo1ile, se aplic n mod corespunztor dispozi+iile art. ('3. Pentru identificarea imo1ilelor se vor arta localitatea i jude+ul, strada i numrul, iar n lips, vecint+ile, etajul i apartamentul, precum i, cnd imo1ilul este nscris n cartea funciar, numrul de carte funciar i numrul cadastral sau topografic, dup caz. 7a cererea de chemare n judecat se va anexa extrasul de carte funciar, cu artarea titularului nscris n cartea funciar, eli1erat de 1iroul de cadastru i pu1licitate imo1iliar n raza cruia este situat imo1ilul, iar n cazul n care imo1ilul nu este nscris n cartea funciar, se va anexa un certificat emis de acelai 1irou, care atest acest fapt6 d2 artarea motivelor de fapt i de drept pe care se ntemeiaz cererea6 e2 artarea dovezilor pe care se sprijin fiecare capt de cerere. ,nd dovada se face prin nscrisuri, se vor aplica, n mod corespunztor, dispozi+iile art. ("'. ,nd reclamantul dorete s i dovedeasc cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul prtului, va cere nf+iarea n persoan a acestuia, dac prtul este o persoan fizic. 8n cazurile n care legea prevede c prtul va rspunde n scris la interogatoriu, acesta va fi ataat cererii de chemare n judecat. ,nd se va cere dovada cu martori, se vor arta numele, prenumele i adresa martorilor, dispozi+iile art. (34 alin. /(2 teza a 55.a fiind aplica1ile n mod corespunztor6 f2 semntura. NOI TERMENE

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

. ntmpinarea este o1ligatorie i se depune n prim instan+, n termen &" zile de la comunicarea cererii de chemare n judecat sau ntr.un termen mai scurt precizat n con+inutul adresei de comunicare / art. &'(2 . primul termen de judecat va fi fixat n cel mult $' de zile de la data rspunsului la ntmpinare6 . 9' de zile : termen general de apel i recurs6 . (" zile : amnarea pronun+rii6 . (" zile pentru depunerea ntmpinrii la cererea de apel. CI DE ATAC Apelul devine o cale de atac de drept co#un. Ast.el& #ajoritatea 'ot!r+rilor vor putea .i atacate n&#ai !& a)el2in!l&'i% *n #aterie !$ntra%en,i$nala>. Art. 1>3 alin. 2 prevede c! n& '&nt '&)&'e re!&r'&l&i cererile evaluabile n bani n valoare de p+n! la 1.000.000 lei precu# i cele prev!"ute la art. 01 pct. 1 lit. a 2i *#odi.icare adusa prin 9egea nr. 2/2013 de degrevare a instanelor judecatore ti,. Apelul& #otivele de apel& nt+#pinarea& r!spunsul la nt+#pinare se depun la instana care pronun! 'ot!r+rea atacat!& instana de .ond lu+nd #!surile pentru co#unicarea acestora. <n #ateria contenciosului ad#inistrativ i .iscal calea de atac r!#+ne recursul& ns! se #odi.ic! valoarea pragului de co#peten!. Ast.el& tribunalul va judeca n pri#! instan! cau"ele a c!ror obiect este de p+n! la 1.000.000 lei. E+!e),ia e nele7alitate %i.3n &n a!t a #ini'trati% in i%i &al %a -i '$l&,i$nat/ e in'tan,a !are %a <& e!a -$n &l !a&.ei. ?$t/r3rile )r$n&n,ate e <& e!/t$r&l 'in i! *n #ateria in'$l%en,ei %$r -i '&)&'e $ar a)el&l&i. ?tapa pre#erg!toare .i)!rii pri#ului ter#en de judecat! 1. %ererea de c'e#are n judecat!& depus! personal sau prin repre"entant& sosit! prin po t!& curier& .a) sau scanat! i trans#is! prin po t! electronic! ori prin nscris n .or#! electronic!& se nregistrea"! i pri#e te dat! cert! prin aplicarea ta#pilei de intrare. 2. (up! nregistrare& cererea i nscrisurile care o nsoesc& la care sunt ata ate& c+nd este ca"ul& dove"ile privind #odul n care acestea au .ost trans#ise c!tre instan!& se predau pre edintelui instanei sau persoanei dese#nate de acesta& care va lua de ndat! #!suri n vederea stabilirii n #od aleatoriu a co#pletului de judecat!& potrivit legii.

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

3. %o#pletul c!ruia i s4a reparti"at aleatoriu cau"a veri.ic!& de ndat!& dac! cererea de c'e#are n judecat! ndepline te cerinele prev!"ute de lege. 1. %+nd cererea nu ndepline te aceste cerine& recla#antului i se vor co#unica n scris lipsurile& cu #eniunea c!& n ter#en de cel #ult 10 "ile de la pri#irea co#unic!rii& trebuie s! .ac! co#plet!rile sau #odi.ic!rile dispuse& sub sanciunea anul!rii cererii. 3e e)ceptea"! de la aceast! sanciune obligaia de a se dese#na un repre"entant co#un& ca" n care sunt aplicabile dispo"iiile art. 202 alin. *3,. 6er#enul de 10 "ile se calculea"! pe "ile calendaristice 5. (ac! obligaiile privind co#pletarea sau #odi.icarea cererii nu sunt ndeplinite n ter#enul prev!"ut de instan!& prin nc'eiere& dat! n ca#era de consiliu& se dispune anularea cererii. 6 . <#potriva nc'eierii de anulare& recla#antul va putea .ace nu#ai cerere de ree)a#inare& solicit+nd #otivat s! se revin! asupra #!surii anul!rii. :. %ererea de ree)a#inare se .ace n ter#en de 15 "ile de la data co#unic!rii nc'eierii. >. %ererea se soluionea"! prin nc'eiere de.initiv! dat! n ca#era de consiliu& cu citarea recla#antului& de c!tre un alt co#plet al instanei respective& dese#nat prin reparti"are aleatorie& care va putea reveni asupra #!surii anul!rii dac! aceasta a .ost dispus! eronat sau dac! neregularit!ile au .ost nl!turate n ter#enul acordat @i+area )ri#&l&i ter#en e <& e!at/ 5udec!torul& de ndat! ce constat! c! sunt ndeplinite condiiile prev!"ute de lege pentru cererea de c'e#are n judecat!& dispune, prin rezolu+ie, comunicarea acesteia ctre prt, punndu.i.se n vedere c are o1liga+ia de a depune ntmpinare, su1 sanc+iunea prevzut de lege, care va fi indicat expres, n termen de &" de zile de la comunicarea cererii de chemare n judecat. <nt+#pinarea se co#unic! de ndat! recla#antului& care este obligat s! depun! r!spuns la nt+#pinare n ter#en de 10 "ile de la co#unicare. P+r+tul va lua cuno tin! de r!spunsul la nt+#pinare de la dosarul cau"ei. <n ter#en de 3 "ile de la data depunerii r!spunsului la nt+#pinare& judec!torul .i)ea"! prin re"oluie pri#ul ter#en de judecat!& care va .i de cel #ult 60 de "ile de la data re"oluiei& dispun+nd citarea p!rilor. <n ca"ul n care p+r+tul nu a depus nt+#pinare n ter#enul prev!"ut n citaie sau& dup! ca"& recla#antul nu a co#unicat r!spuns la nt+#pinare n ter#enul prev!"ut n adresa de co#unicare& la data e)pir!rii ter#enului corespun"!tor& judec!torul .i)ea"! prin re"oluie pri#ul ter#en de judecat!& care va .i de cel #ult 60 de "ile de la data re"oluiei& dispun+nd citarea p!rilor. <n procesele urgente& ter#enele prev!"ute #ai sus pot .i reduse de judec!tor n .uncie de circu#stanele cau"ei.

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

<n ca"ul n care p+r+tul do#icilia"! n str!in!tate& judec!torul va .i)a un judec!torul un ter#en #ai ndelungat& re"onabil& n raport cu #prejur!rile cau"ei. ,nt$mpinarea *A-6. 205, <nt+#pinarea este actul de procedur! prin care p+r+tul se ap!r!& n .apt i n drept& .a! de cererea de c'e#are n judecat!. <nt+#pinarea va cuprinde/ a, nu#ele i prenu#ele& codul nu#eric personal& do#iciliul sau re edina p+r+tului ori& pentru persoanele juridice& denu#irea i sediul& precu# i& dup! ca"& codul unic de nregistrare sau codul de identi.icare .iscal!& nu#!rul de n#atriculare n registrul co#erului ori de nscriere n registrul persoanelor juridice i contul bancar& dac! recla#antul nu le4a #enionat n cererea de c'e#are n judecat!. (ispo"iiile art. 11> alin. *1, te"a a @@4a sunt aplicabile n #od corespun"!tor. (ac! p+r+tul locuie te n str!in!tate& va ar!ta i do#iciliul ales n -o#+nia& unde ur#ea"! s! i se .ac! toate co#unic!rile privind procesulA b, e)cepiile procesuale pe care p+r+tul le invoc! .a! de cererea recla#antuluiA c, r!spunsul la toate preteniile i #otivele de .apt i de drept ale cereriiA d, dove"ile cu care se ap!r! #potriva .iec!rui cap!t din cerere& e, se#n!tura. <nt+#pinarea se co#unic! recla#antului& dac! legea nu prevede alt.el. 9a nt+#pinare se va al!tura acela i nu#!r de copii certi.icate de pe nscrisurile pe care se sprijin!& precu# i un r+nd de copii pentru instan!. nt3#)inarea !$#&n/ %+nd sunt #ai #uli p+r+i& ace tia pot r!spunde #preun!& toi sau nu#ai o parte din ei& printr4o singur! nt+#pinare. San!,i&nea ne e)&nerii *nt3#)in/rii <nt+#pinarea este obligatorie& n a.ar! de ca"urile n care legea prevede n #od e)pres alt.el. $edepunerea nt+#pin!rii n ter#enul prev!"ut de lege atrage dec!derea p+r+tului din dreptul de a #ai propune probe i de a invoca e)cepii& n a.ara celor de ordine public!& dac! legea nu prevede alt.el. -sisten a +udiciar.art. /00/11 C$n i,ii e a!$r are %el care nu este n stare s! .ac! .a! c'eltuielilor pe care le presupune declan area i susinerea unui proces civil& .!r! a pri#ejdui propria sa ntreinere sau a .a#iliei sale& poate bene.icia de asisten! judiciar!& n condiiile legii speciale privind ajutorul public judiciar. Asistena judiciar! cuprinde/

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

a, acordarea de scutiri& reduceri& e alon!ri sau a#+n!ri pentru plata ta)elor judiciare prev!"ute de legeA b, ap!rarea i asistena gratuit! printr4un avocat dese#nat de barouA c, orice alte #odalit!i prev!"ute de lege. Asistena judiciar! poate .i acordat! oric+nd n cursul procesului& n tot sau nu#ai n parte. Persoanele juridice pot bene.icia de .acilit!i sub .or#! de reduceri& e alon!ri sau a#+n!ri pentru plata ta)elor judiciare de ti#bru datorate pentru aciuni i cereri introduse la instanele judec!tore ti& n condiiile legii speciale. Di')$.i,ii ')e!iale (ispo"iiile cuprinse n legi speciale privind scutirea de ta)e& tari.e& co#isioane sau cauiuni pentru cererile& aciunile i orice alte #!suri luate n vederea ad#inistr!rii creanelor .iscale r!#+n aplicabile.

J& e!ata. Di')$.i,ii 7enerale S!$)&l <& e!/rii )r$!e'&l&i %o#pletul de judecat!& constituit potrivit legii& e.ectuea"! activitatea de cercetare i de"baterea .ondului procesului& cu respectarea tuturor principiilor i garaniilor procesuale& n vederea soluion!rii legale i te#einice a acestuia. C$ntin&itatea in'tan,ei =e#brii co#pletului care judec! procesul trebuie s! r!#+n! aceia i n tot cursul judec!ii. <n ca"urile n care& pentru #otive te#einice& un judec!tor este #piedicat s! participe la soluionarea cau"ei& acesta va .i nlocuit n condiiile legii. (ac! nlocuirea prev!"ut! la alin. *2, a avut loc dup! ce s4a dat cuv+ntul n .ond p!rilor& cau"a se repune pe rol. A#3narea <& e!/,ii )entr& li)'/ e a)/rare A#+narea judec!ii pentru lips! de ap!rare poate .i dispus!& la cererea p!rii interesate& nu#ai n #od e)cepional& pentru #otive te#einice i care nu sunt i#putabile p!rii sau repre"entantului ei. %+nd instana re.u"! a#+narea judec!ii pentru acest #otiv& va a#+na& la cererea p!rii& pronunarea n vederea depunerii de conclu"ii scrise. J& e!area !a&.ei *n li)'a )/r,ii le7al !itate 9ipsa p!rii legal citate nu poate #piedica judecarea cau"ei& dac! legea nu dispune alt.el.

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

(ac! la orice ter#en .i)at pentru judecat! se n.!i ea"! nu#ai una dintre p!ri& instana& dup! ce va cerceta toate lucr!rile din dosar i va asculta susinerile p!rii pre"ente& se va pronuna pe te#eiul dove"ilor ad#inistrate& e)a#in+nd i e)cepiile i ap!r!rile p!rii care lipse te. (ispo"iiile alin. *1, i *2, se aplic! n #od corespun"!tor i n ca"ul n care lipsesc a#bele p!ri& de i au .ost legal citate& dac! cel puin una dintre ele a cerut n scris judecarea cau"ei n lips!.

Pre.en,a )er'$nal/ a )/r,il$r *n %e erea '$l&,i$n/rii a#ia0ile a liti7i&l&i <n tot cursul procesului& judec!torul va ncerca #p!carea p!rilor& d+ndu4le ndru#!rile necesare& potrivit legii. <n acest scop& el va solicita n.!i area personal! a p!rilor& c'iar dac! acestea sunt repre"entate. <n litigiile care& potrivit legii& pot .ace obiectul procedurii de #ediere& judec!torul poate invita p!rile s! participe la o edin! de in.or#are cu privire la avantajele .olosirii acestei proceduri. %+nd consider! necesar& in+nd sea#a de circu#stanele cau"ei& judec!torul va reco#anda p!rilor s! recurg! la #ediere& n vederea soluion!rii litigiului pe cale a#iabil!& n orice .a"! a judec!ii. =edierea nu este obligatorie pentru p!ri. <n ca"ul n care judec!torul reco#and! #edierea& p!rile se vor pre"enta la #ediator& n vederea in.or#!rii lor cu privire la avantajele #edierii. (up! in.or#are& p!rile decid dac! accept! sau nu soluionarea litigiului prin #ediere. P+n! la ter#enul .i)at de instan!& care nu poate .i #ai scurt de 15 "ile& p!rile depun procesul4verbal ntoc#it de #ediator cu privire la re"ultatul edinei de in.or#are. A!e'te i')$.iii 'e !$#)letea./ !& !ele !&)rin'e *n Le7ea nr. 1A6B655C )ri%in #e ierea "i $r7ani.area )r$-e'iei e #e iat$r( !& #$ i-i!/rile la .i( in!l&'i%e !ele a &'e )rin Le7ea nr. 114B6516( O.U.9. nr. A5B6516 "i O.U.9. nr. DB6513. Me ierea *n !a.&l &n&i liti7i& )e r$l&l in'tan,el$r e <& e!at/ Potrivit art. C51> din 9egea nr. 102/2006/ *1, <n litigiile ce pot .ace& potrivit legii& obiect al #edierii sau al altei .or#e alternative de soluionare a con.lictelor& pr+ile i%sau partea interesat, dup caz, sunt +inute s fac dovada c au participat la edin+a de informare cu privire la avantajele medierii& n ur#!toarele #aterii/ a, n do#eniul proteciei consu#atorilor& c+nd consu#atorul invoc! e)istena unui prejudiciu ca ur#are a ac'i"iion!rii unui produs sau unui serviciu de.ectuos& a nerespect!rii clau"elor contractuale ori garaniilor acordate& a e)istenei unor clau"e

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

abu"ive cuprinse n contractele nc'eiate ntre consu#atori i operatorii econo#ici ori a nc!lc!rii altor drepturi prev!"ute n legislaia naional! sau a Bniunii ?uropene n do#eniul proteciei consu#atorilorA b, n #ateria dreptului .a#iliei& n situaiile prev!"ute la art. 61/ continuarea c!s!torieiA partajul de bunuri co#uneA e)erciiul drepturilor p!rinte tiA stabilirea do#iciliului copiilorA contribuia p!rinilor la ntreinerea copiilorA orice alte nenelegeri care apar n raporturile dintre soi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii. c, n do#eniul litigiilor privind posesia& gr!niuirea& str!#utarea de 'otare& precu# i n orice alte litigii care privesc raporturile de vecin!tateA d, n do#eniul r!spunderii pro.esionale n care poate .i angajat! r!spunderea pro.esional!& respectiv cau"ele de #alpra)is& n #!sura n care prin legi speciale nu este prev!"ut! o alt! procedur!A e, n litigiile de #unc! i"vor+te din nc'eierea& e)ecutarea i ncetarea contractelor individuale de #unc!A ., n litigiile civile a c!ror valoare este sub 50.000 lei& cu e)cepia litigiilor n care s4a pronunat o 'ot!r+re e)ecutorie de desc'idere a procedurii de insolven!& a aciunilor re.eritoare la registrul co#erului i a ca"urilor n care p!rile aleg s! recurg! la procedura prev!"ut! la art. 1.013 4 1.021 sau la cea prev!"ut! la art. 1.025 4 1.032 din 9egea nr. 131/2010& republicat!& cu #odi.ic!rile i co#plet!rile ulterioareA g, n ca"ul in.raciunilor pentru care retragerea pl+ngerii prealabile sau #p!carea p!rilor nl!tur! r!spunderea penal!& dup! .or#ularea pl+ngerii& dac! .!ptuitorul este cunoscut sau a .ost identi.icat& iar victi#a i e)pri#! consi#!#+ntul de a participa la edina de in.or#are #preun! cu .!ptuitorulA dac! victi#a re.u"! s! participe #preun! cu .!ptuitorul& edina de in.or#are se des.! oar! separat. ATENIE ! Di')$.i,iile art. C51 alin. 21> lit. a> = -> a& intrat *n %i7$are la ata e 14.56.6513( odat! cu intrarea n vigoare a 9egii nr. 131/2010 privind %odul de procedur! civil!& republicat! n =onitorul O.icial al -o#+niei& Partea @& nr. 515 din 3 august 2012& iar n ceea ce prive te dispo"iiile alin. *1, lit. g,& acestea devin incidente la intrarea n vigoare a 9egii nr. 135/2010 privind %odul de procedur! penal!& publicat n =onitorul O.icial al -o#+niei& Partea @& nr. 1>6 din 15 iulie 2010

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

Procedura de in.or#are& inclu"+nd i .or#alit!ile pentru convocarea p!rilor& nu poate dep! i 15 "ile calendaristice. Prevederile art. 2.532 pct. : din 9egea nr. 2>:/2000 privind %odul civil& republicat!& cu #odi.ic!rile ulterioare& sunt aplicabile n #od corespun"!tor. Acceptarea particip!rii sau participarea la edina de in.or#are nu constituie o recunoa tere a dreptului ce ar .ace obiectul litigiului i nu ntrerupe cursul prescripiei. <n ca"ul n care con.lictul a .ost dedus judec!ii& soluionarea acestuia prin #ediere poate avea loc din iniiativa p!rilor sau la propunerea oric!reia dintre acestea ori la reco#andarea instanei& cu privire la drepturi asupra c!rora p!rile pot dispune potrivit legii. =edierea poate avea ca obiect soluionarea n tot sau n parte a litigiului. =ediatorul nu poate solicita plata onorariului pentru in.or#area p!rilor. 7a nchiderea procedurii de mediere, mediatorul este o1ligat, n toate cazurile, s transmit instan+ei de judecat competente acordul de mediere i procesul.ver1al de ncheiere a medierii n original i n format electronic dac pr+ile au ajuns la o n+elegere sau doar procesul.ver1al de ncheiere a medierii n situa+iile prevzute la art. "$ alin. /(2 lit. 12 i c2. 8n cazul n care litigiul a fost solu+ionat pe calea medierii, instan+a va pronun+a, la cererea pr+ilor, o hotrre, dispozi+iile art. 39& . 393 din ,odul de procedur civil fiind aplica1ile n mod corespunztor. -dat cu pronun+area hotrrii, instan+a va dispune, la cererea pr+ii interesate, restituirea taxei judiciare de tim1ru, pltit pentru nvestirea acesteia, cu excep+ia cazurilor n care conflictul solu+ionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate i%sau constituirea altui drept real asupra unui 1un imo1il. @nstana de judecat! nu va dispune restituirea ta)ei judiciare de ti#bru pl!tite pentru nvestirea acesteia& n ca"ul n care con.lictul soluionat este legat de o cau"! succesoral! pentru care nu s4a eliberat certi.icatul de #o tenitor. Cot!r+rea de e)pedient pronunat! con.or# prevederilor pre"entei legi constituie titlu e)ecutoriu. Acordurile de #ediere nc'eiate de p!ri& n cau"ele/con.lictele ce au ca obiect e)erciiul drepturilor p!rinte ti& contribuia p!rinilor la ntreinerea copiilor i stabilirea do#iciliului copiilor& #brac! .or#a unei 'ot!r+ri de e)pedient. <nelegerea soilor cu privire la des.acerea c!s!toriei i la re"olvarea aspectelor accesorii divorului se depune de c!tre p!ri la instana co#petent! s! pronune divorul.

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

Ter#en *n !&n$"tin,/ Partea care a depus cererea personal sau prin #andatar i a luat ter#enul n cuno tin!& precu# i partea care a .ost pre"ent! la un ter#en de judecat!& personal sau printr4un repre"entant legal ori convenional& c'iar ne#puternicit cu dreptul de a cunoa te ter#enul& nu va .i citat! n tot cursul judec!rii la acea instan!& consider+ndu4se c! ea cunoa te ter#enele de judecat! ulterioare. Aceste dispo"iii i sunt aplicabile i p!rii c!reia& personal ori prin repre"entant legal sau convenional ori prin .uncionarul sau persoana ns!rcinat! cu pri#irea corespondenei& i s4a n#+nat citaia pentru un ter#en de judecat!& consider+ndu4se c!& n acest ca"& ea cunoa te i ter#enele de judecat! ulterioare aceluia pentru care citaia i4a .ost n#+nat!. *2, (ispo"iiile alin. *1, nu se aplic!/ 1. n ca"ul relu!rii judec!ii& dup! ce a .ost suspendat!A 2. n ca"ul c+nd procesul se repune pe rolA 3. c+nd partea este c'e#at! la interogatoriu& n a.ar! de ca"ul n care a .ost pre"ent! la ncuviinarea lui& c+nd s4a stabilit i ter#enul pentru luarea acestuiaA 1. c+nd& pentru #otive te#einice& instana a dispus ca partea s! .ie citat! la .iecare ter#enA 5. n ca"ul n care instana de apel sau de recurs .i)ea"! ter#en pentru rejudecarea .ondului procesului dup! anularea 'ot!r+rii pri#ei instane sau dup! casarea cu reinere. *3, =ilitarii nca"ar#ai sunt citai la .iecare ter#en. *1, (einuii sunt citai& de ase#enea& la .iecare ter#en. Pre'!;i#0area ter#en&l&i 6er#enul de judecat! nu poate .i presc'i#bat dec+t pentru #otive te#einice& din o.iciu sau la cererea oric!reia dintre p!ri. %o#pletul de judecat! nvestit cu judecarea cau"ei 'ot!r! te n ca#era de consiliu& .!r! citarea p!rilor. P!rile vor .i citate de ndat! pentru noul ter#en .i)at. (ercetarea procesului S!$)&l "i !$n,in&t&l !er!et/rii )r$!e'&l&i <n etapa de cercetare a procesului se ndeplinesc& n condiiile legii& acte de procedur! la cererea p!rilor ori din o.iciu& pentru preg!tirea de"baterii n .ond a procesului& dac! este ca"ul. <n vederea reali"!rii scopului prev!"ut la alin. *1,& instana/ 1. va re"olva e)cepiile ce se invoc! ori pe care le poate ridica din o.iciuA 2. va e)a#ina cererile de intervenie .or#ulate de p!ri sau de tere persoane& n condiiile legiiA

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

3. va e)a#ina .iecare pretenie i ap!rare n parte& pe ba"a cererii de c'e#are n judecat!& a nt+#pin!rii& a r!spunsului la nt+#pinare i a e)plicaiilor p!rilor& dac! este ca"ulA 1. va constata care dintre pretenii sunt recunoscute i care sunt contestateA 5. la cerere& va dispune& n condiiile legii& #!suri asigur!torii& #!suri pentru asigurarea dove"ilor ori pentru constatarea unei situaii de .apt& n ca"ul n care aceste #!suri nu au .ost luate& n tot sau n parte& potrivit art. 203A 6. va lua act de renunarea recla#antului& de ac'iesarea p+r+tului sau de tran"acia p!rilorA :. va ncuviina probele solicitate de p!ri& pe care le g!se te concludente& precu# i pe cele pe care& din o.iciu& le consider! necesare pentru judecarea procesului i le va ad#inistra n condiiile legiiA >. va decide n leg!tur! cu orice alte cereri care se pot .or#ula la pri#ul ter#en de judecat! la care p!rile sunt legal citateA 0. va dispune ca p!rile s! pre"inte dovada e.ectu!rii veri.ic!rilor n registrele de eviden! ori publicitate prev!"ute de %odul civil sau de legi specialeA 10. va ndeplini orice alt act de procedur! necesar soluion!rii cau"ei& inclusiv veri.ic!ri n registrele prev!"ute de legi speciale. E'ti#area &ratei !er!et/rii )r$!e'&l&i 4 9a pri#ul ter#en de judecat! la care p!rile sunt legal citate& judec!torul& dup! ascultarea p!rilor& va esti#a durata necesar! pentru cercetarea procesului& in+nd cont de #prejur!rile cau"ei& ast.el nc+t procesul s! .ie soluionat ntr4un ter#en opti# i previ"ibil. (urata ast.el esti#at! va .i conse#nat! n nc'eiere. Pentru #otive te#einice& ascult+nd p!rile& judec!torul va putea reconsidera durata prev!"ut! la alin. *1,. Ale7erea )r$!e &rii e a #ini'trare a )r$0el$r 5udec!torul& la pri#ul ter#en de judecat! la care p!rile sunt legal citate& pune n vedere acestora& dac! sunt repre"entate sau asistate de avocat& c! pot s! convin! ca probele s! .ie ad#inistrate de c!tre avocaii lor& n condiiile art. 366 4 3>>. C/ile e ata! ,alea ordinar de atac este apelul, iar cile extraordinare de atac sunt recursul, contesta+ia n anulare i revizuirea. 6er#enul de apel /recurs este de 30 de "ile de la co#unicarea 'ot!r+rii& dac! legea nu dispune alt.el. Uni!itatea !/ii e ata! cale de atac poate .i e)ercitat! #potriva unei 'ot!r+ri nu#ai o singur! dat!& dac! legea prevede acela i ter#en de e)ercitare pentru toate #otivele e)istente la data declar!rii acelei c!i de atac.

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

dac! prin aceea i 'ot!r+re au .ost soluionate i cereri accesorii& 'ot!r+rea este supus! n ntregul ei c!ii de atac prev!"ute de lege pentru cererea principal!. n ca"ul n care prin aceea i 'ot!r+re au .ost soluionate #ai #ulte cereri principale sau incidentale& dintre care unele sunt supuse apelului& iar altele recursului& 'ot!r+rea n ntregul ei este supus! apelului. Cot!r+rea dat! n apel este supus! recursului. dac! 'ot!r+rea cu privire la o cerere principal! sau incidental! nu este supus! nici apelului i nici recursului& soluia cu privire la celelalte cereri este supus! c!ilor de atac n condiiile legii. <n ca"urile prev!"ute la alin. *2, 4 *1,& ter#enul de apel sau& dup! ca"& de recurs este cel de drept co#un& c'iar dac! prin legi speciale se prevede alt.el. Partea in ;$t/r3re !are )$ate -i ata!at/ 4 calea de atac se ndreapt! #potriva soluiei cuprinse n dispo"itivul 'ot!r+rii. 4 cu toate acestea& n cazul n care calea de atac vizeaz numai considerentele hotrrii prin care s.au dat dezlegri unor pro1leme de drept ce nu au legtur cu judecata acelui proces sau care sunt greite ori cuprind constatri de fapt ce prejudiciaz partea, instan+a, admi+nd calea de atac, va nltura acele considerente i le va nlocui cu propriile considerente, men+innd solu+ia cuprins n dispozitivul hotrrii atacate. Atenie 8 ;surile de administrare judiciar nu pot face o1iectul niciunei ci de atac. Cererea e a)el *1, %ererea de apel va cuprinde/ a, nu#ele i prenu#ele& codul nu#eric personal& do#iciliul sau re edina p!rilor ori& pentru persoanele juridice& denu#irea i sediul lor& precu# i& dup! ca"& codul unic de nregistrare sau codul de identi.icare .iscal!& nu#!rul de n#atriculare n registrul co#erului ori de nscriere n registrul persoanelor juridice i contul bancar. (ac! apelantul locuie te n str!in!tate& va ar!ta i do#iciliul ales n -o#+nia& unde ur#ea"! s! i se .ac! toate co#unic!rile privind procesulA b, indicarea 'ot!r+rii atacateA c, #otivele de .apt i de drept pe care se nte#eia"! apelulA d, probele invocate n susinerea apeluluiA e, se#n!tura. *2, 9a cererea de apel se va ata a dovada ac'it!rii ta)elor de ti#bru. *3, %erinele de la alin. *1, lit. b, i e, i cea de la alin. *2, sunt prev!"ute sub sanciunea nulit!ii& iar cele de la alin. *1, lit. c, i d,& sub sanciunea dec!derii. 9ipsa se#n!turii poate .i #plinit! n condiiile art. 106 alin. *2,44 se poate acoperi n tot cursul judec!ii n .aa instanei de control judiciar4 . (ac! se invoc! lipsa de

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

se#n!tur!& recla#antul care lipse te la acel ter#en va trebui s! se#ne"e cererea cel #ai t+r"iu la pri#ul ter#en ur#!tor& .iind n tiinat n acest sens prin citaie. <n ca"ul n care recla#antul este pre"ent n instan!& acesta va se#na c'iar n edina n care a .ost invocat! nulitatea. iar lipsa dove"ii ac'it!rii ta)ei de ti#bru poate .i co#plinit! p+n! la pri#ul ter#en de judecat! la care partea a .ost legal citat! n apel. *1, %+nd dove"ile propuse sunt #artori sau nscrisuri near!tate la pri#a instan!& se vor aplica n #od corespun"!tor dispo"iiile art. 101 lit. e,. *5, <n ca"ul n care ter#enul pentru e)ercitarea apelului curge de la un alt #o#ent dec+t co#unicarea 'ot!r+rii& #otivarea apelului se va .ace ntr4un ter#en de aceea i durat!& care curge& ns!& de la data co#unic!rii 'ot!r+rii. De)&nerea !ererii e a)el Apelul i& c+nd este ca"ul& #otivele de apel se depun la instana a c!rei 'ot!r+re se atac!. <n ca"ul n care cererea de apel nu ndepline te condiiile prev!"ute de lege& co#pletul c!ruia i s4a reparti"at dosarul va stabili lipsurile cererii de apel i i va co#unica& n scris& apelantului c! are obligaia de a co#pleta sau #odi.ica cererea. %o#pletarea sau #odi.icarea cererii se va .ace n ter#en de cel #ult 10 "ile de la data co#unic!rii. (up! pri#irea dosarului sau& c+nd este ca"ul& dup! regulari"area cererii de apel potrivit alin. *2,& co#pletul va dispune co#unicarea cererii de apel& precu# i a #otivelor de apel inti#atului& #preun! cu copiile certi.icate de pe nscrisurile al!turate i care nu au .ost n.!i ate la pri#a instan!& pun+ndu4i4se n vedere obligaia de a depune la dosar nt+#pinare n ter#en de cel #ult 15 "ile de la data co#unic!rii. <nt+#pinarea depus! se co#unic! apelantului de ndat!& pun+ndu4i4se n vedere obligaia de a depune la dosar r!spunsul la nt+#pinare n ter#en de cel #ult 10 "ile de la data co#unic!rii. @nti#atul va lua cuno tin! de r!spunsul la nt+#pinare din dosarul cau"ei. <n ter#en de 3 "ile de la data depunerii r!spunsului la nt+#pinare& judec!torul .i)ea"! prin re"oluie pri#ul ter#en de judecat!& care va .i de cel #ult 60 de "ile de la data re"oluiei& dispun+nd citarea p!rilor. 8 (ac! apelantul nu co#pletea"! sau nu i #odi.ic! cererea de apel n ter#enul stabilit de co#plet& aceasta va .i anulat! n condiiile art. 201 alin. *5, i *6, din 9egea nr. 131/2010 privind %odul de procedur! civil!& republicat!& se aplic! n #od corespun"!tor. 2ecursul O0ie!t&l "i '!$)&l re!&r'&l&i. In'tan,a !$#)etent/

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

Cot!r+rile date n apel& cele date& potrivit legii& .!r! drept de apel& precu# i alte 'ot!r+ri n ca"urile e)pres prev!"ute de lege sunt supuse recursului. -ecursul i& dac! este ca"ul& #otivele de casare se depun la instana a c!rei 'ot!r+re se atac!& n condiiile prev!"ute la art. >3 alin. *3, i art. >1 din 9egea nr. 131/2010 privind %odul de procedur! civil!& republicat!. %+nd recursul este de co#petena <naltei %uri de %asaie i 5ustiie& pre edintele instanei sau pre edintele de secie ori& dup! ca"& persoana dese#nat! de ace tia& pri#ind dosarul de la instana a c!rei 'ot!r+re se atac!& va lua& prin re"oluie& #!suri pentru stabilirea aleatorie a unui co#plet .or#at din 3 judec!tori& care va preg!ti dosarul de recurs i va decide asupra ad#isibilit!ii n principiu a recursului. (ispo"iiile art. 1:5 alin. *3, din 9egea nr. 131/2010 privind %odul de procedur! civil!& republicat!& sunt aplicabile. !n )r$!e'ele )$rnite *n!e)3n !& ata intr/rii *n %i7$are a le7ii nr. 6B6513 "i )3n/ la ata e 31 e!e#0rie 6514 n& '&nt '&)&'e re!&r'&l&i ;$t/r3rile )r$n&n,ate *n !ererile )re%/.&te la art. AD )!t. 1 lit. a> = i> in Le7ea nr. 13DB6515 )ri%in C$ &l e )r$!e &r/ !i%il/( re)&0li!at/( *n !ele )ri%in na%i7a,ia !i%il/ "i a!ti%itatea *n )$rt&ri( !$n-li!tele e #&n!/ "i e a'i7&r/ri '$!iale( *n #aterie e e+)r$)riere( *n !ererile )ri%in re)ararea )re<& i!iil$r !a&.ate )rin er$ri <& i!iare( )re!&# "i *n alte !ereri e%al&a0ile *n 0ani *n %al$are e )3n/ la 1.555.555 lei in!l&'i%. De a'e#enea( *n a!e'te )r$!e'e n& '&nt '&)&'e re!&r'&l&i ;$t/r3rile ate e in'tan,ele e a)el *n !a.&rile *n !are le7ea )re%e e !/ ;$t/r3rile e )ri#/ in'tan,/ '&nt '&)&'e n&#ai a)el&l&i. -ecursul ur#!re te s! supun! <naltei %uri de %asaie i 5ustiie e)a#inarea& n condiiile legii& a con.or#it!ii 'ot!r+rii atacate cu regulile de drept aplicabile. <n ca"urile anu#e prev!"ute de lege& recursul se soluionea"! de c!tre instana ierar'ic superioar! celei care a pronunat 'ot!r+rea atacat!. (ispo"iiile alin. *3, se aplic! n #od corespun"!tor. Cererea e re!&r' *1, %ererea de recurs va cuprinde ur#!toarele #eniuni/ a, nu#ele i prenu#ele& do#iciliul sau re edina p!rii n .avoarea c!reia se e)ercit! recursul& nu#ele& prenu#ele i do#iciliul pro.esional al avocatului care .or#ulea"! cererea ori& pentru persoanele juridice& denu#irea i sediul lor& precu# i nu#ele i prenu#ele consilierului juridic care ntoc#e te cererea. Pre"entele dispo"iii se aplic! i n ca"ul n care recurentul locuie te n str!in!tateA b, nu#ele i prenu#ele& do#iciliul sau re edina ori& dup! ca"& denu#irea i sediul inti#atuluiA c, indicarea 'ot!r+rii care se atac!A d, #otivele de nelegalitate pe care se nte#eia"! recursul i de"voltarea lor sau& dup! ca"& #eniunea c! #otivele vor .i depuse printr4un #e#oriu separatA

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

e, se#n!tura p!rii sau a #andatarului p!rii n ca"ul prev!"ut la art. 13 alin. *2,& a avocatului sau& dup! ca"& a consilierului juridic. *2, 9a cererea de recurs se vor ata a dovada ac'it!rii ta)ei de ti#bru& con.or# legii& precu# i #puternicirea avocaial! sau& dup! ca"& delegaia consilierului juridic. *3, =eniunile prev!"ute la alin. *1, lit. a, i c, 4 e,& precu# i cerinele #enionate la alin. *2, sunt prev!"ute sub sanciunea nulit!ii. (ispo"iiile art. >2 alin. *1,& art. >3 alin. *3, i ale art. >: alin. *2, r!#+n aplicabile. M$ti%area re!&r'&l&i -ecursul se va #otiva prin ns! i cererea de recurs& n a.ar! de ca"urile prev!"ute la art. 1:0 alin. *5,& aplicabile i n recurs. <n ca"urile n care =inisterul Public a participat n proces& se va depune o copie de pe #otivele de casare pentru procuror. ?)ecutarea silit! Se!;e'trarea a&t$%e;i!&lel$r *1, <n cadrul procedurii de ur#!rire a unui autove'icul& proprietatea debitorului& e)ecutorul judec!toresc poate dispune sec'estrarea acelui bun& .!c+nd #eniunea acestei #!suri i pe certi.icatul de n#atriculare& precu# i pe cartea de identitate a autove'iculului respectiv. (ac! aceast! din ur#! #!sur! nu poate .i aplicat! din di.erite #otive& e)ecutorul judec!toresc va #eniona acest aspect n procesul4verbal de sec'estru& precu# i cau"ele care au dus la crearea acestei situaii. *2, Autove'iculul va .i sec'estrat prin aplicarea de sigilii sau dat n depo"itul unei persoane alese cu prec!dere de c!tre creditor. Bn e)e#plar al procesului4 verbal de ur#!rire al acelui autove'icul va .i co#unicat at+t organelor de poliie rutier!& c+t i organelor .iscale n ra"a c!rora a .ost n#atriculat acel bun& pentru a nota aceast! #!sur! n evidenele proprii. (ac! indisponibili"area autove'iculului i a docu#entelor preci"ate la alin. *1, nu poate .i reali"at! la ter#enul la care e)ecutorul judec!toresc a dispus aplicarea #!surii sec'estrului& procesul4verbal va .i co#unicat serviciului de poliie rutier!& care va putea opri n tra.ic autove'iculul ur#!rit& indi.erent de locul n care acesta se a.l!. /92 -rganul de poli+ie rutier va putea opri n trafic autovehiculul sechestrat i va proceda la ridicarea certificatului de nmatriculare, a cr+ii de identitate, punnd n vedere conductorului autovehiculului c 1unul este sechestrat i s se prezinte ntr.un termen rezona1il la executorul judectoresc. !otodat va anun+a, de ndat, executorul judectoresc care a aplicat msura prevzut la alin. /(2. Aceast opera+iune va fi consemnat de ctre organul de poli+ie ntr.un proces. ver1al, n care se va face i o descriere sumar a autovehiculului sechestrat, o copie a acestuia fiind remis conductorului autovehiculului. Att documentele,

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

ct i o copie a procesului.ver1al vor fi trimise executorului judectoresc care a aplicat msura sechestrului asupra acelui autovehicul. *1, ?)ecutorul judec!toresc poate aplica& de ase#enea& #!sura sec'estrului asupra unui autove'icul n ba"a datelor obinute de la serviciul public co#unitar regi# per#ise de conducere i n#atriculare a ve'iculelor& dac! debitorul n cau"! este proprietarul nregistrat al acelui bun& poliia rutier!& n ba"a procesului4verbal co#unicat de e)ecutorul judec!toresc& ur#+nd a proceda potrivit alin. *2, i *3,. *5, Autove'iculul supus sec'estrului potrivit dispo"iiilor pre"entului articol va putea .i .olosit de c!tre debitor p+n! la valori.icare& dac! acesta depune sau re#ite e)ecutorului judec!toresc o poli! de asigurare negociabil!& la o su#! asigurat! cel puin egal! cu valoarea de asigurare a autove'iculului.

Pr$!e &ra !& )ri%ire la !ererile re &'e


D$#eni& e a)li!are 4 se aplic! atunci c+nd valoarea cererii& .!r! a se lua n considerare dob+n"ile& c'eltuielile de judecat! i alte venituri accesorii& nu dep! e te suma de ('.''' lei la data sesizrii instan+ei. 4 procedura nu se aplic! n #aterie .iscal!& va#al! sau ad#inistrativ! i nici n ceea ce prive te r!spunderea statului pentru acte sau o#isiuni n cadrul e)ercit!rii autorit!ii publice i nici cererilor re.eritoare la/ a, starea civil! sau capacitatea persoanelor .i"iceA b, drepturile patri#oniale n!scute din raporturile de .a#ilieA c, #o tenireA d, insolven!& concordatul preventiv& procedurile privind lic'idarea societ!ilor insolvabile i a altor persoane juridice sau alte proceduri ase#!n!toareA e, asigur!ri socialeA ., dreptul #unciiA g, nc'irierea unor bunuri i#obile& cu e)cepia aciunilor privind creanele av+nd ca obiect plata unei su#e de baniA ', arbitrajA i, atingeri aduse dreptului la via! privat! sau altor drepturi care privesc personalitatea. Cara!ter&l alternati% -ecla#antul are alegerea ntre procedura special! regle#entat! de pre"entul titlu i procedura de drept co#un. (ac! a sesi"at instana cu o cerere redactat! potrivit art. 101& aceasta va .i soluionat! potrivit procedurii de drept co#un& cu e)cepia ca"ului n care recla#antul& cel #ai t+r"iu la pri#ul ter#en de judecat!& solicit! n #od e)pres aplicarea procedurii speciale.

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

Atunci c+nd cererea nu poate .i soluionat! potrivit dispo"iiilor prev!"ute de pre"entul titlu& instana judec!toreasc! l in.or#ea"! pe recla#ant n acest sens& iar dac! recla#antul nu i retrage cererea& aceasta va .i judecat! potrivit dreptului co#un. In'tan,a !$#)etent/ %o#petena de a soluiona cererea n pri#! instan! aparine judec!toriei. %o#petena teritorial! se stabile te potrivit dreptului co#un. De!lan"area )r$!e &rii 4 -ecla#antul declan ea"! procedura cu privire la cererile cu valoare redus! prin completarea formularului de cerere i depunerea sau trimiterea acestuia la instan+a competent, prin pot sau prin orice alte mijloace care asigur transmiterea formularului i confirmarea primirii acestuia. 44 Dor#ularul de cerere se aprob! prin ordin al #inistrului justiiei i conine rubrici care per#it identi.icarea p!rilor& valoarea preteniei& indicarea probelor i alte ele#ente necesare soluion!rii cau"ei. 44 Odat! cu .or#ularul de cerere se depun ori se tri#it i copii de pe nscrisurile de care recla#antul nelege s! se .oloseasc!. 4 <n ca"ul n care in.or#aiile .urni"ate de recla#ant nu sunt su.icient de clare sau sunt inadecvate ori .or#ularul de cerere nu a .ost co#pletat corect& instana i va acorda recla#antului posibilitatea s! co#plete"e sau s! recti.ice .or#ularul ori s! .urni"e"e in.or#aii sau nscrisuri supli#entare. @nstana va .olosi n acest scop un .or#ular4tip& care va .i aprobat prin ordin al #inistrului justiiei. 4 8n cazul n care reclamantul nu completeaz sau nu rectific formularul de cerere n termenul sta1ilit de instan+, cererea se va anula.

De'-/"&rarea )r$!e &rii 44 Procedura cu privire la cererile cu valoare redus! este scris! i se des.! oar! n ntregul ei n ca#era de consiliu. S$l&,i$narea !ererii 444 @nstana va pronuna i redacta 'ot!r+rea n ter#en de 30 de "ile de la pri#irea tuturor in.or#aiilor necesare sau& dup! ca"& de la de"baterea oral!. 4 Cot!r+rea pri#ei instane este e)ecutorie de drept. C/i e ata! 4 Cot!r+rea judec!toriei este supus! nu#ai apelului la tribunal& n ter#en de 30 de "ile de la co#unicare. 44 Pentru #otive te#einice& instana de apel poate s! suspende e)ecutarea silit!& ns! nu#ai dac! se conse#nea"! o cauiune de 10E din valoarea contestat!. 4 Cot!r+rea instanei de apel se co#unic! p!rilor i este de.initiv!.

Operator de date cu caracter personal nregistrat la Avocatul Poporului cu nr. 3136/2005

Pree inte al Tri0&nal&l&i :a'l&i( 5udec!tor 3rg'i (iana4?lena