Sunteți pe pagina 1din 9

REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT: COMPANIILE TRANSNAIONALE I LIBERALIZAREA COMERULUI INTERNAIONAL Conductor tiini ic: Pro !

"or uni#$ dr$ Con"t%ntin &ot% Doctor%nd: &LOROIU BO'DAN DANIEL


A$ C U P R I N S INTRODUCERE I$NATURA SPECI&IC( A COMPANIILOR TRANSNAIONALE )$) E#o*ui% co+,%nii*or tr%n"n%ion%*! )$- Int!rn%ion%*i.%r!% &ir+!i / "o*ui% tr%n"n%ion%* 1.2.1 Internaionalizarea firmei 1.2.2 Capabilitatea transnaional 1.2.3 Natura companiei transnaionale. Perspective de evaluare 1.2.3.1.Gradul de transnaionalitate 1.2.3.2 Corporaia global II$E0OLUII RECENTE 1N LIBERALIZAREA COMERULUI INTERNAIONAL -$) Contro#!r"! doctrin%r! ,ri#ind *i2!r%*i.%r!% co+!ru*ui int!rn%ion%* -$- D! *% 'ATT *% OMC -$3 Li2!r%*i.%r!% co+!ru*ui int!rn%ion%* 4n c%dru* rund!*or d! n!5oci!ri -$6 Acordu* TRIP" 7 un "u"intor %* int!r!"!*or co+,%nii*or tr%n"n%ion%*! 2. .1 !cordul privind drepturile de proprietate intelectual legate de comer 2. .2 Companiile transnaionale "i Consiliul #$IPs 2. .3 !cordul #$IPs % nerealizri "i perspective III$RELAIA COMER INTERNAIONAL 7 IN0ESTIII STR(INE DIRECTE: PERSPECTI0A MACROECONOMIC( 3$) In#!"tiii*! "trin! dir!ct!$ Li2!r%*i.%r!% c%,it%*uri*or i % ISD 3.1.1 Investiiile strine directe. #ipuri de I&'(uri 3.1.2 )iberalizarea capitalurilor "i a I&' % suport pentru e*pansiunea activitii C#N 3$- C%r%ct!ri"tici %*! r!*%i!i dintr! ISD/uri i co+!r 3.2.1. Noul mediu pentru I&'(uri "i comer 1

3.2.2 &tudii teoretice "i empirice privind relaia dintre I&'(uri "i comer 3.2.2.1 &tudiu de caz +NC#!' 1,,- . relaia dintre I&'(uri "i comer 3.2.2.2 &tudiu de caz /orld 0an1 2223. relaia dintre I&'(uri "i comer 3.2.2.3 &tudiu de caz !sia(Pacific $esearc4 2225. relaia dintre I&'(uri "i comer 3.2.2. Concluzii ale studiilor prezentate I0$RELAIA COMER INTERNAIONAL 7 IN0ESTIII STR(INE DIRECTE: PERSPECTI0A MICROECONOMIC( 6$) Lo228/u* 7 +od d! %ciun! %* co+,%nii*or tr%n"n%ion%*! .1.1 )obb6(ul ( cadrul general .1.2 Grupurile de lobb6 .1.3 &tiluri de lobb6 6$- In *u!n% int!r!"!*or cor,or%ti#! %"u,r% *i2!r%*i.rii co+!ru*ui int!rn%ion%* .2.1 Influena prin lobb6 a C#N(urilor asupra +niunii 7uropene .2.2 Influena prin lobb6 a C#N(urilor asupra 89C 0$RELAIA COMER INTERNAIONAL 7 IN0ESTIII STR(INE DIRECTE 1N CONDIIILE 'LOBALIZ(RII 9$) '*o2%*i.%r!% c% ,roc!" d! initoriu %* !cono+i!i +ondi%*! %ctu%*! 9$- Ro*u* co+,%nii*or tr%n"n%ion%*! 4n !cono+i% 5*o2%*i.%t 9$3 Co+,%ni% tr%n"n%ion%* 7 ,ro+otor %* 5*o2%*i.rii !cono+ic! 9$6 I+,*ic%ii*! 5*o2%*i.rii !cono+ic! ,!ntru co+,%nii*! tr%n"n%ion%*! 3. .1 &tructura organizaional a companiilor transnaionale :n conte*tul globalizrii 3. .1.18piuni manageriale pentru un anumit tip de structur organizatoric(factori determinani 3. .1.2 'imensiuni fundamentale ale structurii organizaionale :n conte*tul globalizrii 3. .1.3 #endine :n organizarea companiilor transnaionale ale secolului ;;I 0I$COMPANIILE TRANSNAIONALE I ROM:NIA ;$) Po*itic% in#!"tiion%* % Ro+<ni!i du, )==> ;$- A",!ct! "tructur%*! %*! *u?u*ui d! in#!"tiii "trin! dir!ct! 4n Ro+<ni% 4n ,!rio%d% )==) 7 ->>@ -.2.1 Principalii investitori :n $om<nia -.2.2 &tructura pe domenii de activitate "i regiuni de dezvoltare economic a capitalului social subscris de societile comerciale cu participare strin la capital -.2.3 !specte structurale ale investiiilor directe cu impact semnificativ :n economie ;$3 Contri2ui% i*i%*!*or CTN/uri*or din Ro+<ni% 4n !?,orturi*! ro+<n!ti 2

;$6 A",!ct! critic! i r!co+%ndri ,ri#ind in#!"tiii*! "trin! dir!ct! 4n Ro+<ni% CONTRIBUII PROPRII CONCLUZII &INALE BIBLIO'RA&IE B$ CU0INTE CAEIE Companii transnaionale= liberalizare= comer internaional= lobb6= globalizare economic= investiii strine directe= corporaii globale= filiale strine= studii de caz. C$ SINTEZA PRINCIPALELOR P(RI ALE TEZEI DE DOCTORAT 'emersul "tiinific al acestei lucrri "i a propus s identifice "i s surprind relaiile dintre companiile transnaionale "i liberalizarea comerului internaional. Problematica tezei de doctorat a impus o analiz comple* a relaiilor dintre companiile transnaionale "i procesul de liberalizare al comerului internaional= at<t din punct de vedere al modului :n care liberalizarea comerului internaional influeneaz companiile transnaionale % prin intermediul investiiilor strine directe ca mod de e*pansiune a C#N(urilor= cercet<nd relaia de complementaritate dintre I&'(uri "i comer> precum "i :n sens invers= analiza dintr(o perspectiv microeconomic a modului :n care C#N(urile influeneaz liberalizarea comerului internaional % prin intermediul unui lobb6 foarte eficient. Obiectivele urmrite :n cadrul acestei lucrri au fost. studierea aprofundat a naturii specifice a companiei transnaionale> relaia dintre liberalizarea comerului internaional "i companiile transnaionale> analiza modului :n care liberalizarea comerului internaional influeneaz e*pansiunea companiilor transnaionale> analiza modului :n care companiile transnaionale influeneaz liberalizarea comerului internaional din perspectiva lobb6(ului> surprinderea relaiei dintre companiile transnaionale "i liberalizarea comerului internaional= pe de o parte "i globalizarea economic= pe de alt parte= "i a modului :n care se influeneaz reciproc> studierea importanei C#N(urilor :n $om<nia= "i implicit a investiiilor strine directe :n $om<nia= "i studierea pe baza unui studiu empiric a influenei C#N(urilor= prezente :n $om<nia= :n e*porturile $om<niei % ca element de noutate al tezei. 3

#eza a fost structurat pe "ase capitole. ?n plus aceasta mai conine o introducere :n care se creeaz o privire de ansamblu a lucrrii= concluzii care conin aseriunile autorului cu privire relaia dintre companiile transnaionale "i procesul de liberalizare a comerului internaional= precum "i contribuii proprii ale autorului. Capitolul I Natura specific a companiilor transnaionale = prezint evoluia companiilor transnaionale de la apariie "i p<n :n prezent= internaionalizarea firmei % ca soluie transnaional= studierea naturii companiei transnaionale prin intermediul indicelui de transnaionalitate "i prezentarea corporaiei globale :n antitez cu compania transnaional. C#N(urile nu sunt actori noi ai tabloului economic internaional. ?nc din secolele al ;@III(lea "i al ;I;(lea= firmele private au constituit liantul :ntre productorii "i consumatorii din diferite coluri ale lumii. 7le au devenit un actor principal :n lumea afacerilor economice internaionale :n a doua Aumtate a secolului ;;. ?n ultimele decenii= companiile transnaionale BC#NC constituie unul dintre cei mai reprezentativi factori ai progresului rsp<ndind bogia= munca= te4nologiile avansate "i contribuie la ridicarea standardului de via "i la :mbuntirea mediului de afaceri. )a :nceput de secol ;;I= companiile transnaionale= reprezint una din marile fore ce acioneaz :n domeniul economic= financiar= "tiinific "i te4nologic av<nd un cuv<nt greu "i :n politica mondial. Capitolul II Evoluii recente n liberalizarea comerului internaional= realizeaz o scurt trecere :n revist a principalelor teorii ale liberalizrii comerului internaional cu meritele pe care le au avut :n dezvoltarea teoriei economice= precum "i a principalelor puncte slabe ale acestor teorii> evoluia liberalizarii comerului internaional de la G!## la 89C> analiza acordului #$IP&. 'e(a lungul istoriei moderne= susintorii "i oponenii liberalizrii comerului s(au aflat :ntr(o continu "i aprins dezbatere :n privina teoriilor asupra liberalizrii comerului internaional. #eoriile comerului internaional au fost bulversate prin apariia noii teorii a comerului internaional= promotorii ei BPaul $. Drugman= alturi de o serie de colaboratori= dintre care se remarc :n special= 9. 8bstfeld "i 7. EelpmanC fc<nd precizri e*prese privind Fopiunea lor indiscutabil pentru liberul-schimb= respectiv adeziunea lor la procesul de liberalizare continu a comerului internaional n contextul globalizrii economice pomovat de companiile transnaionale G. Globalizarea "i liberalizarea au determinat transformarea comerului internaional :ntr(un motor puternic al cre"terii "i :ntr(un mecanism important de integrare a rilor :n economia global. +n numr mare de ri :n curs de dezvoltare au profitat de oportuniti obin<nd o cre"tere rapid a economiilor lor. #otu"i= nu toate rile au fost :n msur s beneficieze de aceste oportuniti. 7*ist "i un risc real

ca aceste ri s fie marginalizate :n continuare. ?n acela"i timp= este unanim recunoscut c integrarea "i participarea deplin a acestora "i a altor ri :n curs de dezvoltare "i :n tranziie la economia global ar contribui substanial la e*pansiunea comerului mondial. Capitolul III Relaia comer internaional investiii strine directe: perspectiva macroeconomic= reprezint tema central a lucrrii privit din perspectiva rolului pe care :l are liberalizarea comerului internaional asupra e*pansiunii companiilor transnaionale. !stzi= companiile transnaionale i nu rile reprezint primul agent al comerului internaional. !cest lucru este susinut prin faptul c peste 2H3 din comerul mondial este efectuat prin intermediul acestor corporaii B1H3 este comer intra(firm "i 1H3 comer inter(firmC. 'iminuarea barierelor comerciale dintre ri "i perfecionarea treptat a sistemului de organizare din cadrul companiilor transnaionale au favorizat dezvoltarea investiiilor strine directe. Investiiile strine directe= ca principal modalitate de expansiune a C#N(urilor= sunt o urmare fireasc a intensificrii activitii companiilor transnaionale "i a eforturilor de liberalizare a comerului "i a pieelor= precum "i a capitalurilor. Principalii promotori ai I&'(urilor sunt= deci= statele dezvoltate "i companiile transnaionale care :"i au originea :n aceste ri. ?ntre anii 1,,2 ( 2225= investiiile strine directe au crescut de aproape , ori= de la 225 miliarde dolari la 1.I33 miliarde dolari. &tocul de investiii strine directe s(a maAorat de la 1., 1 miliarde dolari la finele anului 1,,2 la 13.211 miliarde J :n anul 2225. +n asemenea nivel al investiiilor a fost folosit :n activitatea derulat de 5,.222 de corporaii transnaionale din :ntreaga lume= care dein :n Aur de 5,2.222 de filiale strine. &tudiile teoretice actuale au artat c relaia dintre investiii "i comerul internaional este mai degrab de complementaritate dec<t de substituire= dac comerul dintre dou economii se bazeaz pe avantaAe comparative. #otu"i= dac comerul dintre dou ri se bazeaz pe avantaAe absolute= poate fi o relaie de substituire :ntre comer "i investiii= dup cum firma decide s ofere produse "i servicii prin e*porturi sau I&'(uri. Gradul de complementaritate dintre comer "i investiii rm<ne= deci= o problem empiric. ?n vederea studierii relaiei dintre comer "i investiii= au fost analizate trei studii empirice realizate de organisme internaionale prestigioase. Concluzia comun a celor 3 studii= cu realizarea de paralele :ntre aceste studii= este c :ntre comer "i I&'(uri e*ist o relaie de complementaritate= suger<nd c acele c<"tiguri din liberalizarea comerului vor fi amplificate de liberalizarea I&'= :n acela"i timp liberalizarea I&' va cre"te at<t 3

flu*urile de I&'(uri c<t "i flu*urile comerciale care vor aduce c<"tiguri suplimentare :n producia mondial. Capitolul I@ Relaia comer internaional investiii strine directe: perspectiva microeconomic= prezint dintr(o perspectiv nou= relaia dintre companiile transnaionale "i liberalizarea comerului internaional= prin argumentarea influenrii 89C de ctre C#N(uri prin lobb6= pentru a("i satisface interesele corporatiste= prezent<nd :n acest sens= cadrul general de desf"urare al lobb6(ului= grupurile "i stilurile de lobb6. ?n a doua parte a acestui capitol sunt analizate influenele intereselor corporatiste asupra liberalizrii comerului internaional= prin studierea at<t a influenei pe care o e*ercit C#N(urile asupra +niunii 7uropene= c<t "i asupra 8rganizaiei 9ondiale a Comerului= care a devenit dintr(o organizaie a statelor membre= o organizaie a companiilor transnaionale :n care acestea :"i e*ercit prerogativele de putere. +niunea 7uropean= fiind unul din cele trei grupuri care alctuiesc #riada Bdin care mai fac parte &+! "i KaponiaC= este supus unui lobb6 e*trem de puternic de ctre corporaii= care :"i urmresc atingerea scopurilor. Cele mai multe decizii ale +7 trateaz europenizarea pieelor "i sectoarelor= "i acest lucru afecteaz= :n special= transnaionalele. 7le sunt mult mai dependente de deciziile +7 cu privire la piaa desc4is= standardizare= cercetare(dezvoltare "i comer e*tern. Companiile transnaionale nu numai c doresc "i trebuie s fac lobb6= dar ele au= de asemenea= capacitatea de a o face. 7le apeleaz la miAloace financiare suficiente= e*peri te4nici= reele importante "i poziii relevante. Nu este surprinztor c, !N"urile au reputaia de a fi printre cele mai de succes #rupuri de lobb$% c&'ti#&nd asupra subiectelor dezbtute, 'i ntresc poziia 'i posibilitile pe care le acord oamenilor lor( C#N(urile au o influen important :n luarea deciziilor la nivel internaional= aceasta este cel mai sigur :n cazul 89C. &tructura nedemocratic "i netransparent a 89C(ului creaz o scen perfect pentru C#N(uri ca s("i promoveze agenda. 89C(ul este pe scar larg condus de c<teva ri dezvoltate bogate "i puternice. Lrile :n curs de dezvoltare= care constituie maAoritatea membrilor 89C(ului= sunt adesea e*cluse de la luarea deciziilor. !ceast procedur nedemocratic are loc sub forma mini(conferinelor neoficiale :ntre conferinele ministeriale ale 89C(ului. !ceasta= de asemenea= are loc "i :n timpul conferinelor ministeriale :n a"a numitele camere verzi. ?n aceste :nt<lniri neoficiale "i prin utilizarea manipulrii= cele mai puternice ri :"i ating scopurile. C4iar dac )* "ul este oficial o or#anizaie numai pentru state naionale, ea a devenit or#anizaia companiilor transnaionale. ?n timp ce multe ri srace pot s("i permit s trimit c<te -

numai c<te un delegat la :nt<lnirile ministeriale ale 89C(ului= C#N(urile pot trimite sute de lobi"ti. )obi"tii sunt organizai :n grupuri care au o influen imens :n acordurile care se fac. !ceste grupuri de lobb6 sunt bine fondate= au un aparat :ntins de relaii publice "i sunt bine conectate la elita celor care iau deciziile la nivel internaional. !cordurile 89C importante= inclusiv G!#& "i #$IP&= par s fie croite special pentru C#N( uri. !ceasta se datoreaz faptului c pri mari ale acordurilor sunt elaborate de C#N(uri "i lobb6(ul lor. Corporaiile americane din sectorul serviciilor au luptat activ s includ un acord privind serviciile :n G!##. G!#& este :n principal o unealt pentru C#N(uri= ca s capete acces pe noi piee. !cesta include e*pansiunea :n ri noi "i :n foste sectoare non(comerciale. !cest acord submineaz democraia "i amenin bunstarea oamenilor= :n special a rilor srace pe scara mondial. 'up ce acordul a fost implementat= C#N(urile au dorit acces mai mare la piee= "i astfel au :nceput un lobb6 pentru o e*tindere % a"a numitul G!#& 2222. Capitolul @ Relaia comer internaional investiii strine directe n condiiile #lobalizrii = a fost abordat :n cadrul tezei= :ntruc<t compania transnaional acioneaz asupra cre'terii liberalizrii comerului internaional, care are ca rezultat extinderea #lobalizrii economice( !vem de a face cu o relaie :n dublu sens :ntre compania transnaional "i globalizarea economic= at<t C#N acioneaz asupra globalizrii ca un veritabil agent= c<t "i globalizarea influeneaz activitatea companiei transnaionale. Globalizarea a fost posibil datorit eliminrii rapide a barierelor comerciale "i liberalizrii capitalului. +n rol important :n accelerarea procesului globalizrii le revine firmelor transnaionale= pe fondul liberalizrii vieii economice internaionale "i a globalizrii pieelor financiare= aceste corporaii "i(au intensificat activitatea investiional= contribuind la mobilitatea "i cre"terea capitalurilor. 7*tinderea activitilor firmelor transnaionale a dus= :n condiiile cre"terii interdependenelor "i a gradului de integrare a pieelor e*terne= la modificarea strategiilor lor> nevoia de coordonare "i integrare la scar global= precum "i globalizarea concurenei= le(au transformat :n firme #lobale, acion<nd dup alte principii dec<t cele dup care o fceau :nainte de anii MI2 Baliane strategice= subcontractare= organizarea activitilor :n reeaC. +lobalizarea este, n primul r&nd, o consecin a internaionalizrii afacerilor. Poziia proglobalist care susine caracterul general benefic al internaionalizrii produciei= a fost :n ultimul deceniu cea care a tins s imprime morala comun :n materia flu*urilor de I&'(uri "i a operaiunilor C#N(urilor. 8pinia este :mprt"it de adepii neoliberalismului economic= care vd o

relaie direct proporional :ntre gradul de libertate :n mi"carea bunurilor= serviciilor "i factorilor de producie "i sporirea concurenei= a eficienei economice "i a cre"terii economice. ompaniile transnaionale constituie cel mai important 'i puternic se#ment promotor al #lobalizrii( Normele prin care ele realizeaz acest lucru sunt diverse :ncep<nd c4iar cu operaiunile ce le definesc= cele de internaionalizare a produciei "i merg<nd p<n la e*ercitarea de presiuni asupra guvernelor lor= prin lobb6(uri corporatiste= inclusiv :n cadrul unor negocieri internaionale menite s desc4id mai larg frontierele naionale :n faa activitilor C#N(urilor. Companiile transnaionale "i companiile multinaionale sunt :n mod sigur piesele de rezisten :n conturarea procesului de globalizare. Globalizarea "i odat cu aceasta intensificarea competiiei :"i face tot mai mult prezena pe toate pieele lumii. Nirmele caut s se a*eze pe Fcapacitile vitaleG de care dispun= s asigure doar acele Fproduse "i serviciiG= care nu pot fi furnizate de alte companii la niveluri ec4ivalente de calitate "i cost. ?n noul conte*t e*istent= succesul unei companii este rezultatul :nelegerii profunde a mediului :n care aceasta :"i desf"oar activitatea "i a implementrii cu succes a acelor strategii "i structuri organizatorice care corespund acestei situaii. Indiferent c funcioneaz pe baza unei ar4itecturi mai simple sau alteia mai complicate Bmatriceale= conglomerate= aliane strategice= etcC= corporaiile globale ridic problema managementului comple*itii ( a propriei activiti dar "i a mediului e*tern= iar aceasta nu se poate rezolva dec<t prin e*ploatarea intercone*iunilor Bfie c e vorba de coordonare "i integrare= fie c e vorba de legturi cu alte ansambluri de acela"i tipC. Nu e*ist :ns structuri(etalon> comple*itatea "i fle*ibilitatea tipologiilor de organizare ale corporaiilor globale ne trimit :ntr(un c<mp al diversitii infinite. +ltimul capitol ompaniile transnaionale 'i Rom&nia= prezint o radiografie a prezenei si influenei companiilor transnaionale :n $om<nia din 1,,2 "i p<n :n prezent. Ro+<ni% %r! n!#oi! 4n ,ri+u* r<nd d! in#!"tiii "trin! dir!ct!B care s(i asigure dezvoltarea economic "i cre"terea competitivitii prin crearea de noi locuri de munc= sporirea veniturilor populaiei= promovarea e*porturilor "i realizarea unui transfer de cuno"tine "i te4nologii performante= integrarea :n sistemul economic european "i mondial. Pentru aceasta este necesar s se creeze un climat investiional= pentru investitorii strini fiind importante. dimensiunea pieei interne= e*istena unor importante resurse naturale= fora de munc ieftin= posibilitatea accesului la pieele e*terne de desfacere= liberalizarea politicilor economice interne= nivelul progresului te4nic "i calitatea resurselor umane= eliminarea corupiei "i birocraiei etc. Ca o contribuie proprie "i cu titlu de noutate= am realizat un studiu empiric privind contribuia C#N(urilor prezente :n $om<nia= :n e*porturile $om<niei= din care rezult c societile transnaionale I

sunt e*trem de importante pentru economia $om<niei= av<nd o pondere de peste 32O :n e*porturile $om<niei. +n lucru este cert= investiiile strine directe sunt avantaAoase pentru orice economie "i implicit "i pentru cea rom<neasc= deoarece :n rile :n care au gsit un mediu favorabil "i s(au implicat puternic= ritmul rapid al cre"terii economice "i bunstarea au devenit caracteristic esenial :n raport cu efectele negative. ?n concluzie= apreciem c efectele liberalizrii comerului internaional asupra companiilor transnaionale au fost e*trem de benefice pentru acestea din urm= iar corporaiile ( care sunt cu certitudine cei mai importani ageni economici de pe glob= au influenat= la r<ndul lor :n vederea atingerii obiectivelor proprii= :ntr(o manier foarte important liberalizarea comerului internaional. C4iar dac miAloacele prin care C#N(urile au acionat= nu au fost dintre cele mai Fortodo*eG= va trebui s :ncercm s le acceptm cu avantaAele "i carenele lor= deoarece influena pe care o e*ercit la nivel mondial= bulverseaz ordinea e*istent "i modific regulile Aocului. Nr :ndoial lucrarea nu va constitui un capt de drum "i las desc4is cercetarea pe viitor a acestui fenomen comple* % care sunt companiile transnaionale= :n str<ns relaie cu liberalizarea comerului internaional= precum "i a modului :n care se influeneaz reciproc.