Sunteți pe pagina 1din 5

CARTEA PROFETULUI AGHEU

James Newsome, The Hebrew Prophets HAGGAI Date of Haggai's Work: 520 B.c. Location: Jerusalem. Central Theological Conce t: !ah"eh's "ill is that the #estro$e# Tem le shoul# %e re%uilt an# the Da&i#ic rince 'eru%%a%el shoul# %e cro"ne# (ing of Ju#ah. The Theology of Haggai Haggai #ra"s a close connection %et"een the eo le's sin an# )o#'s *u#gment. What is #istincti&e a%out Haggai+ ho"e&er+ is that his un#erstan#ing of righteousness an# sin is %asicall$ cultic in nature ,contrast -mos 5:2./201. ,2:21

Studiul Vechiului Testament, Manual pentru Facultile Teolo ice a. Numele i timpul acti it!"ii p#ofetului 3umele -gheu+ e&reie4te Haggai+ n5a fost urtat #e nici o alt6 ersoan6 %i%lic6+ #ar 7nt8lnim 7n 9echiul Testament nume similare+ care #eri&6 #in aceea4i r6#6cin6: Hagghi+ unul #intre fiii lui )a# ,:c 0;+ .;1< Hagghit+ so=ia lui Da&i#+ 4i mama lui -#onia ,2 >g ?+ 01. Du 6 toate ro%a%ilit6=ile+ numele Haggai este un a#*ecti& #eri&at #e la hag @ s6r%6toare @ 4i este echi&alentul latinescului festi&us. A-ggaeus+ Buem nos festi&um si&e sollemnem ossumus #icereC ,Deronim1. Deronim Eice c6 numele acesta i/a fost #at rofetului 7n &e#erea misiunii sale: AFeminan#um esse #ocuit in lacrimis+ ut in gau#io osset metiC ,el a 7n&6=at s6 se semene cu lacrimi+ ca s6 se oat6 culege cu %ucurie @ -#. Gaulin H ist+ 5?1. HIege=ii mo#erni cre#+ mai cur8n#+ c6 -gheu a rimit acest nume fiin#c6 s5a n6scut 7ntr5o Ei #e s6r%6toare ,eI. L. )authier1. Des re rofetul -gheu se aminte4te mai 7nt8i 7n cartea sa+ a oi 7n cartea lui HE#ra ,5+ .+ 4i ;+ .01. Jn cartea lui HE#ra+ -gheu 4i 'aharia sunt reEenta=i ca animatori ai reconstruirii tem lului. Des re originea familiei+ e#uca=ia 4i chemarea la misiunea rofetic6 nu se 4tie nimic. Knii critici cre# c6+ e %aEa locului #in -gheu 2+ ?+ rofetul oate fi socotit ca unul #intre su ra&ie=uitorii tem lului lui Folomon+ #istrus #e %a%ilonieni 7n 5L; 7. H. Mai ro%a%il 7ns6+ el s5a n6scut 7n tim ul ca ti&it6=ii 4i s5a 7ntors cu rima ceat6 #e eIila=i+ c6reia i s5a 7ng6#uit #e c6tre Cirus s6 lece 7n =ar6 ,5?L 7. H.1. Du 6 2+ . se oate conchi#e c6 -gheu n5a fost originar #in neamul reo=esc+ cum a fost+ #e il#6+ contem oranul s6u 'aharia. Tra#ucerea greac6 Fe tuaginta are 7n fruntea salmului .05/.0L numele lui -gheu ,&eEi 4i Gs .?2+ 7n Co#. B. are acela4i nume1. Jn 9ulgata+ Gsalmii ... 4i .05 oart6 numele rofetului+ iar 7n tra#ucerea sirian6 ,Geschitto1+ Gsalmii .25/.2;/.05/.02. 3u oate fi &or%a #es re atri%uirea acestor salmi lui -gheu+ #eoarece ei oart6 a#eseori numele lui 'aharia sau al lui Da&i#. Knele 4tiri #es re -gheu+ 6strate #e Gseu#o/H ifanie sau #e c6tre unii ra%ini+ n5au nici o &aloare istoric6. Tim ul scrierii lui -gheu 7l utem sta%ili cu mare certitu#ine. :iecare #in cu&8nt6rile rofetului e ar6tat6 7n ce Ei 4i 7n ce lun6 s5a =inut. -nul 7n care le/a ronun=at este anul al DD/lea al #omniei lui Darius D+ fiul lui Dstas e+ a#ic6 7n 520 7. H.

Dat6+ e scurt+ istoricul restaur6rii statului iu#eu #u 6 ca ti&itatea %a%ilonic6. Cu .L ani mai 7nainte+ a#ic6 la 5?L 7. H.+ 7n urma #ecretului #e eli%erare #at #e Cirus+ o rim6 ceat6 #intre iu#eii #in ca ti&itate s5a 7ntors la Derusalim+ su% con#ucerea lui Nes%a=ar @ 'oro%a%el 4i a arhiereului Dosua. Din aceast6 ceat6 f6ceau arte iu#eii cei mai Eelo4i entru Legea lui Moise+ urifica=i rin eIil 4i necaEuri. Jntre ei se aflau ca i #e familie #in Du#a 4i 9eniamin+ reo=i 4i le&i=i+ Ato=i cei al c6ror #uh a fost st8rnit #e DumneEeuC ,HE#ra .+ 51. 3um6rul eIila=ilor care s5au re atriat+ f6r6 7n#oial6+ 7n mai multe cara&ane+ este e&aluat la 50.000+ #u 6 cartea lui HE#ra ,2+ ;01. Mul=i #intre iu#eii instala=i 7n Ba%ilon+ a&8n# o situa=ie material6 %un6 4i %ucur8n#u/se #e regimul %l8n# al lui Cirus+ refer6 s6 r6m8n6 acolo+ #ec8t s6 7m 6rt64easc6 ri&a=iunile 4i nesiguran=a unei &ie=i noi 7n =ara lor. O arte #in re atria=i se instalar6 7n Derusalim+ alt6 arte 7n 7m re*urimi. Hi se numeau comunitatea A)olaC+ a#ic6 a celor #in eIil. Nase luni #u 6 sosirea lor+ ei construir6 altarul holocaustelor+ iar 7n anul al DD/lea ,5?2 7. H.1 user6 fun#amentul tem lului. Fitua=ia re atria=ilor nu era str6lucit6. Hi aflar6 casele lor 7n ruin6 4i ogoarele neculti&ate. Cei r6ma4i 7n =ar6+ ca 4i emigran=ii str6ini+ le ocu ar6 ro riet6=ile 4i nu/i &e#eau cu ochi %uni e noii sosi=i. Du4manii iu#eilor+ a#ic6 samarinenii+ cer8n# s6 artici e 4i ei la lucr6rile #e reconstruc=ie+ ca 7nchin6tori ai lui Dah&e+ au fost refuEa=i. >e atria=ii renun=ar6 la concursul lor+ fiin#c6 ei 7i cre#eau ne#emni #e a lua arte la cult 4i #eci se se arar6 #e ei. 3emul=umi=i fiin#+ 4i 7n #orin=a lor #e a se r6E%una+ samarinenii 7i 7m ie#icar6 e cei 7ntor4i #in eIil s6 continue lucrarea 7nce ut6+ rin #iferite intrigi la curtea ersan6. Dntrigile acestea au f6cut ca lucr6rile #e reconstruire a tem lului s6 fie 7ntreru te tim #e .2 ani+ 8n6 su% #omnia lui Darius D ,52./0L5 7. H.1. Jn tim ul ultimilor ani #e #omnie ai lui Cirus 4i su% 7ntreaga #omnie a lui Cam%ise+ nu s5au utut relua lucr6rile 7nce ute. DeEinteresul era a4a #e mare+ 7nc8t cei %oga=i 74i construiau case #e luI 7n loc s6 un6 la #is oEi=ie mi*loace entru continuarea lucr6rilor tem lului ,-gheu .+ 01. -4a#ar+ nu numai greut6=ile 7nt8m inate #in cauEa elementelor #u4m6noase+ #ar 4i li sa #e Eel a celor re atria=i au f6cut ca s6 fie negli*ate lucr6rile un tim at8t #e 7n#elungat. Cu&8nt6rile lui -gheu mustr6 formal comunitatea #in Derusalim entru li sa #e Eel fa=6 #e cele sfinte. Jn sf8r4it+ su% Darius D+ ale c6rui #is oEi=ii %ine&oitoare amintesc #e cele ale lui Cirus+ 'oro%a%el+ 7m reun6 cu Dosua arhiereul+ reluar6 lucr6rile 7n anul 520 7. H. 4i le #user6 la %un sf8r4it 7n anul 5.5 7. H. Jn aceast6 lucrare+ ei au fost stimula=i #e 7n#emnul rofe=ilor -gheu 4i 'aharia ,HE#ra 5+ ./21. $. Cup#i%&ul c!#"ii Cartea lui -gheu are #re t o%iecti& reluarea acti&6 a lucr6rilor tem lului. Cele atru cu&8nt6ri ale rofetului au fost rostite 7n anul 520 7. H. #in luna ;/P ,#in august 8n6 7n se tem%rie+ noiem%rie/#ecem%rie1. Moti&ul entru care au fost rostite aceste cu&8nt6ri a fost atitu#inea #e iner=ie 4i #e #escura*are a o orului 7n fa=a ie#icilor care tre%uiau s6 fie 7nfruntate. Cele #ou6 cu&8nt6ri #e la 7nce ut sunt se arate una #e alta rintr5o arte narati&6. Jn rima cu&8ntare+ #atat6 7n rima Ei a lunii a 9D/a+ 7n anul al DD/lea al lui Darius+ rofetul se a#reseaE6 gu&ernatorului 'oro%a%el 4i arhiereului Dosua. Hl com%ate 6rerea care circula 7n o or+ c6 7nc6 An5a &enit &remea s6 Ei#im casa DomnuluiC ,.+ 21. Grofetul le re ro4eaE6 se&er iu#eilor+ 7n numele lui Dah&e+ c6 ei 74i Ei#esc case luIoase+ e c8n# tem lul Domnului este 7n ruin6. Hgoismul 4i negli*en=a+ recum 4i in#iferen=a au fost e#e site #e DumneEeu cu secet6 4i li s6 #e recolt6. Dac6 ei &oiesc ca DumneEeu s6/Ni arate 7n#urarea Fa+ s6/4i #ea toat6 silin=a ca s6/D Ei#easc6 tem lul ,.+ 0/..1. Jn urma acestei cu&8nt6ri rofetice+ 'oro%a%el+ Dosua 4i tot o orul lu8n# la inim6 7n#emnul lui -gheu+ 7nce ur6 lucr6rile 7n cur8n#+ 7n Eiua a 20/a a lunii a 9D/a ,.+ .2/.51. Jn cu&8ntarea #in Eiua #e 2. a lunii a 9DD/a+ rofetul #in nou se a#reseaE6 lui 'oro%a%el+ lui Dosua 4i o orului+ entru a/i 7ncura*a la lucru. Hl 7i 7n#eamn6 s6 nu se lase a%6tu=i #e constatarea c6 tem lul cel nou+ care se Ei#e4te+ nu &a fi nimic 7n com ara=ie cu cel

al lui Folomon. Cu acest rile*+ rofetul roste4te o im ortant6 rofe=ie mesianic6. Hl anun=6 rin mi*locirea unor imagini otri&ite cu situa=ia actual6 a cre#incio4ilor+ gloria &iitoare a tem lului celui nou. -cest s6rman tem lu+ e care ei 7l Ei#esc+ &a fi 7ntr5o Ei at8t #e str6lucit+ cum n5a fost nicio#at6 tem lul lui Folomon ,2+ 2/P1. - treia cu&8ntare #in a 20/a Ei a lunii a P/a are 7nc6 o #at6 #re t sco s6/i 7ncura*eEe e lucr6tori. Grofetul face aluEie+ ca 4i 7n rima rofe=ie+ la suferin=ele 4i li surile 7n#urate #e c6tre o or. -cum 7ns6+ #in momentul c8n# tem lul a 7nce ut a se Ei#i+ totul se &a schim%a. ADin Eiua aceasta+ Eice Domnul+ le &oi %inecu&8ntaC , 6m8ntul 4i roa#ele sale+ n. re#.1. Grofetul une reo=ilor o 7ntre%are la care ei r6s un#+ a oi el o eI lic6 7n chi sim/ %olic. D#eea care se #es rin#e este aceea c6 sfin=enia nu se transmite rin atingerea #e un o%iect sf8nt+ e c8n# cu necur6=ia se 7nt8m l6 altfel. Ha se transmite o%iectului e care 7l atinge. - lic8n# la o or+ rofetul arat6 c6 acesta a fost nenorocit 8n6 acum+ c6 s5a 6tat cu gri*a numai #e afacerile ersonale+ l6s8n# tem lul 7n ruin6 ,2+ .0/.P1. Cu&8ntarea a D9/a+ =inut6 7n aceea4i Ei ca 4i cea rece#ent6+ 7i este a#resat6 lui 'oro%a%el+ ca mo4tenitor al tronului lui Da&i# 4i ca re reEentant+ rin antici a=ie+ al ilustrului &l6star #in aceast6 cas6 #omnitoare: Mesia ,2+ 20/201. Jn mi*locul r6%u4irii generale a na=iunilor+ 'oro%a%el &a fi us su% ocrotirea lui Dah&e. Kltimele cu&inte ne fac s6 7ntreE6rim #omnia lui Mesia. -utenticitatea c6r=ii este recunoscut6 #e to=i. Ha se s ri*in6 e in#ica=iile cronologice foarte recise ale fiec6rei cu&8nt6ri+ in#ica=ii confirmate #e toate tra#ucerile &echi. -cti&itatea rofetic6 a lui -gheu este afirmat6 #e c6tre Cartea lui HE#ra. Knii sunt #e 6rere ,)authier1 c6+ 7ntruc8t se &or%e4te #es re -gheu la ersoana a DDD/a+ nu 7nsu4i rofetul 4i/ar fi com us cartea+ ci o alt6 ersoan6 a ro iat6 #e el i/ar fi re#actat cu&8nt6rile+ cum a f6cut+ #e eIem lu+ Baruh entru Deremia. -ceasta este o sim l6 con*ectur6 4i nu merit6 s6 i se #ea im ortan=6. - utut foarte %ine ca 7nsu4i autorul s6 &or%easc6 #es re sine la ersoana a DDD/a. Fe mai cunosc 4i alte caEuri 7n 9echiul Testament. Jn antichitate era un o%icei %ine cunoscut ca autorul s6 &or%easc6 #es re sine la ersoana a DDD/a. c. 'tilul c!#"ii Fu% ra ort literar+ cartea lui -gheu nu este remarca%il6 rin originalitatea i#eilor+ nici rin oeEie+ nici rin coloritul scrierii. Jn general+ cartea este scris6 7n roE6+ #ar se oate constata un oarecare ritm 7n rofe=ia sa ,.+ ;/P+ .0< 2+ ;/L+ 221. Grofetul se sile4te s6 #ea &ia=6 4i mi4care cu&8nt6rilor sale+ c8n# mustr6 sau 7ncura*eaE6 ,2+ 0/201+ 7ns6 el re et6 #es acelea4i formule: A-4a Eice Dah&e al o4tirilorC< ACura*C etc. -ramaismele 7nt8lnite 7n cartea sa se eI lic6+ #at6 fiin# e oca 7n care a scris. Cu toate c6 -gheu nu este un scriitor #e rim or#in+ totu4i el are o calitate re=ioas6: se eI rim6 cu claritate 4i cu m6sur6. Hl merge #irect s re =int6. Gre#ica rofetului a Egu#uit inima ascult6torilor s6i+ e care i/a scos #in ne 6sarea lor 4i a #us la 7n#e linire lucrarea la care au fost chema=i. (. )aloa#ea (oct#i%a#! a c!#"ii Cu ocaEia lucr6rilor tem lului+ -gheu aminte4te #re tul a%solut #e rioritate al lui Dah&e 7n ce ri&e4te restaurarea casei sale. 3egli*8n# acestea+ o orul %i%lic a f6cut o gre4eal6 e care a is 64it/o lung tim : Dah&e este #oar st6 8nul naturii ca 4i al neamurilor. Justi=iei #i&ine 7ns6 7i cores un#e %un6tatea Fa cea f6r6 margine. Domnul+ rin rofetul F6u+ m8ng8ie 4i 7n#eamn6+ 7nt6re4te e cei sla%i 4i &rea s6 r6m8n6 cre#incios leg6m8ntului #e e Finai. Grin cu&8nt6rile sale+ rofetul arat6 ascult6torilor c6 DumneEeu i/a us la 7ncercare rin suferin=e 4i necaEuri+ care 7ns6 a#uc %inecu&8ntarea celor ce se hot6r6sc s6 7m lineasc6 &oia Lui. Tr6s6turile rinci ale ale #octrinei mesianice a lui -gheu se men=in 7n ca#rul tra#i=ional al rofe=iei anterioare ,Dsaia/Miheia1. 'gu#uirea lumii 4i a o oarelor care &or intra 7n 7m 6r6=ia mesianic6 &a a#uce cu sine tot ce au ei mai scum entru sla&a tem lului &iitor. Caracterele #inastiei mesianice+ re reEentate rin 'oro%a%el+ sunt s ecifice lui -gheu. -ceste reEiceri s5au realiEat 7n Biseric6 4i 7n ersoana M8ntuitorului.

Din unct #e &e#ere religios s5ar utea o%iecta lui -gheu c6 el atri%uie rea mare im ortan=6 unui fa t #e or#in material: ri#icarea unui loca4 #e 7nchin6ciune. F5ar 6rea c6 totul #e in#e #e aceast6 construc=ie 4i c6 DumneEeu nu cere altce&a #e la cre#incio4i #ec8t ri#icarea Ei#urilor tem lului+ #ar a#e&6rata religie nu const6 numai 7n Ei#irea #e tem le. Jn astfel #e caEuri s eciale 7ns6 7m linirea sau ne7m linirea unor acte+ fie materiale+ fie s irituale+ este un semn ne7n#oielnic #es re sentimentele 4i #is oEi=iile in#i&i#ului sau comunit6=ii. 3u tre%uie s6 ier#em #in &e#ere c6+ 7n 7m re*ur6rile #ate+ o era ca ital6 entru care a fost chemat rofetul era construirea tem lului. PROFE*II +E'IANICE 'LA)A CELUI ,E-AL ,OILEA TE+PLU ./0 1-23

Cci aa zice Domnul Savaot: "Peste puin vreme, Eu voi cutremura cerul i pmntul, marea i uscatul; Voi z u!ui toate popoarele i toate neamurile vor veni cu lucruri !e pre i voi umple !e slav templul acesta, zice Domnul Savaot" #l $eu este ar intul, al $eu este aurul", zice Domnul Savaot" "%i slava acestui templu !e pe urm va &i mai mare !ect a celui !inti", zice Domnul Savaot, "i 'n locul acesta voi sllui pacea", zice Domnul Savaot( AJntruc7t+ a4a#ar+ noul 4i minunatul &ostru 'oro%a%el a !neles datorit au"ului #in al cu
etului su c

cea care se lsase pustiit de dra ul lui $umne"eu trebuie s se !mprt%easc acum de aceste bunuri, de aceea hotr! ca dup robia cea amar %i de"nde&dea de mai !nainte, s nu lase ne#olosit nici ruina prin care a trecut' $e aceea !nainte de toate prin participarea (oastr a tuturora s)a !mpcat cu Tatl prin ru ciuni %i cereri, apoi a(!nd ca !mpreun)lupttor %i colaborator pe *el care sin ur poate !n(ia morii, a ridicat pe cea care ne pustiise dup ce a curit)o %i (indecat)o mai !nainte de toate relele' + !mbrcat)o !ntr)o hain care nu mai era cea (eche, de altdat, ci cea despre care %i ,l era !n%tiinat prin proorocul care spunea clar- .Sla(a acestui templu de pe urm (a #i mai mare dec!t a celui dinii/0 1,usebiu de *e"areea, 2storia 3isericeasc, 4, 2V, 56, PS3 75, p' 589)586:'

REPERE 4I4LIOGRAFICE 3iblio ra#ia patristic ) Patrolo iae Cursus Completus * Series +raeca et ,atina Clement -leIan#rinul+ Stromatele+ .< ?. Clement -leIan#rinul+ Pe!a o ul+ 2. Chiril al Derusalimului+ Cate-eze #+ .;. )rigorie #e 3aEianE+ Orationes+ .;. Huse%iu #e CaEareea+ C-ronicon .+ .L2/.LL. D olit >omanul Q+ Cronica+ .0L< .20. Meloton #e Far#es+ Eclo ae+ ?LL. Origen+ Comentariu la $atei #+ .?P. 9asile cel Mare+ Ennaratio prop-etam Esaiam+ .??.

Spaiul teolo ic internaional ;n limba en le"-

CL->(H+ -#am: Clar/e0s Commentar1: 2a ai. electronic e#. -l%an$+ O>: -ges Foft"are+ .PPP ,Logos Li%rar$ F$stem< Clarke's Commentaries1+ F. Hag .:.. FMDTH+ John Merlin Go"is< Be"er+ Julius -ugust: # Critical an! E3e etical Commentar1 on 2a ai, 4ec-aria-, $alac-i an! 5ona- . 3e" !ork: C. Fcri%ner's sons+ .P.2+ F. 0.. C>-D)DH+ Geter C.: 67elve Prop-ets: Volume 8. Louis&ille: Westminster John (noI Gress+ 200.+ c.PL0 ,The Dail$ Ftu#$ Bi%le Feries1+ F. .?2. FGH3CH/JO3HF+ H. D. M. ,Hrsg.1: 6-e Pulpit Commentar1: 2a ai. Bellingham+ W- : Logos >esearch F$stems+ Dnc.+ 2000+ F. .. CL->(+ Da&i# J.< Hatton+ Ho"ar#: # 2an!9oo/ on 2a ai. 3e" !ork: Knite# Bi%le Focieties+ 2002 ,KBF Han#%ook Feries1+ F. .0.

$in teolo ia rom<neasc-

Tarna&schi+ 9asile+ Pro&etul # -eu+ Cern6u=i+ .P00.