Sunteți pe pagina 1din 62

UNIVERSITATEA CRESTIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL

POTENTIALUL TURISTIC SI VALORIFICAREA ACESTUIA N JUDETUL PRAHOVA

Coordonator Asist.univ. NEDEA PETRONELA

Student

CUPRINS Cuv nt !nainte Ca"ito#u# I $ Pre%entarea &enera#' a (udetu#ui Pra)ova *.* *..
1.3

+n,adrarea !n teritoriu. Li-ite C'i#e de a,,es Ro#u# /a,toru#ui istori, !n de%vo#tarea turisti,' a re&iunii (udetu#ui

Pra)ova *.0 *.1 Pre%entarea "rin,i"a#e#or e#e-ente a#e ,adru#ui natura# Nive#u# de de%vo#tare e,ono-i,o2so,ia#'

Ca"ito#u# II $ Ana#i%a si va#ori/i,area "otentia#u#ui turisti, natura# a# (udetu#ui Pra)ova ..* Potentia#u# turisti, a# re#ie/u#ui ... Potentia#u# ,#i-ato2turisti, ..3 Potentia#u# turisti, a# a"e#or ..0 Potentia#u# turisti, a# ,o-"onente#or !nve#isu#ui 4io&eo&ra/i, ..1 Pre%entarea "rin,i"a#e#or arii "rote(ate Ca"ito#u# III $ Ana#i%a si va#ori/i,area "otentia#u#ui turisti, antro"i, a# (udetu#ui Pra)ova 3.* O4ie,tive turisti,e re#i&ioase 3.. O4ie,tive turisti,e ,u#tura# $ istori,e 3.3 Arta "o"u#ar' si -ani/est'ri#e etno/o#,#ori,e 3.0 A#te o4ie,tive turisti,e de natur' antro"i,' Ca"ito#u# IV $ Pro"uneri si strate&ii "rivind de%vo#tarea turisti,' a (udetu#ui Pra)ova Con,#u%ii 5i4#io&ra/ie
II

CUV6NT +NAINTE

+ntr2o %i7 ne2a- )ot'r t s' #'s'- !n ur-' a&itatia orasu#ui si s' ne a-inti- , t de 4ine este s' str'4ate- "ote,i7 "'duri7 s' /a,e- dru-etii7 a#"inis-8 Asa ,' ne2a- #uat ru,sa,uri#e !n s"ate7 & nduri#e !ntr2o r'su/#are si ne2a- s"us9 :Cre- s' ,unoaste-7 vre- s' vede-7 vres' si-ti- -unte#e:. Pro4a4i# a /ost :dra&oste #a "ri-a vedere8 #a "ri-a atin&ere:8 "entru ,' ai -unte#ui a- r'-as8 Ne2a /as,inat /a"tu# ,' "e ,'r'ri#e -unti#or oa-enii se ,unos, de o vesni,ie. E de a(uns s' % -4esti si s' sa#uti7 dis,utia ,ur&e a"oi de #a sine7 /o,u# se !n,in&e re"ede8 #a /e# si "rietenii#e. Munte#e ne a(ut' s' % -4i-7 s' uit'- de &ri(i7 s' !nv't'- s' as,u#t'-8 ne ur,' " n' # n&' Du-ne%eu ,a s' "ute- tra&e !n "ie"t o &ur' de aer ,urat si ne arat' (os toate -inun'tii#e; Vara7 "'durea este verde8 vede- "'s'ri7 /o,uri de ta4'r'7 as,u#t'- , nte,u# &reieri#or7 vede- turistii "e trasee8 iarna7 %'"ada este din 4e#su& si "ute- s' !n,er,'- tot ,e ne tre,e "rin -inte9 s,)i7 s'nius7 4u#&'ri si oa-eni de %'"ad'8 Si8 !n,e" nd ,u a,easta dra&oste ne2a- )ot'r t s' d'- o "arte si a#tora7 s' !i a(ut's' &'seas,' #a -unte #o,uri#e #a ,are au visat7 trasee#e "e ,are si #e2ar /i dorit8 s' !i a(ut'- s' des,o"ere /ar-e,u# (udetu#ui Pra)ova. Des"re turis- v' vo- vor4i !ntr2un /e# a"arte. Nu ave- de & nd doar s' !# de/ini- si s'2# des,rie- /o#osind ter-eni e,ono-i,i7 de-o&ra/i,i7 te)ni,i7 so,ia#i7 natura#i8 "entru ,'7 !ntr2o oare,are -'sur'7 #2a- de#i-ita. Ar /i ,a si ,u- a- #e&a un o- #a o,)i si i2a- ,iti statisti,i7 date -eteo sau i2a- da date des"re a#titudini /'r' a2# #'sa s' vise%e sau s' #e atin&'. O s' !n,er,'- s' v' des,rie- "otentia#u# turisti, a# a,estei re&iuni ,a "e o #e&'tur' !ntre ,eva anu-e din noi si un anu-it #o,9 o a-intire7 un /o, e ta4'r'7 un % -4et si o "#i-4are ,u te#e,a4ina7 r's'ritu# soare#ui si s,)iatu# "e o " rtie ,u %'"ad' a#4' si "roas"'t'8 un %'n&'nit de sa4ie si o 4't'#ie din tre,ut8 Noi o s' !n,er,'- s' "i,t'- (udetu# Pra)ova !n ,uvinte < o adev'rat' "rovo,are;=7 iar du-neavoastr' v' #'s'- s' dati viat' ta4#ou#ui ,u a(utoru# i-a&inatiei;

III

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERAL A JUDETULUI PRAHOVA


1.1 ncadrarea n er! "r!#. L!$! e

O a"' ,o4oar' din -unti "e a#4e "rundisuri de ,a#,ar7 iar nu-e#e ei7 PRAHOVA7 4otea%' un !ntre& (udet. Ctitoru# resedintei de (udet < -uni,i"iu# P#oiesti= este -are#e voievod Mi)ai Vitea%u#7 ,e# ,are a uni/i,at "entru "ri-a dat' toti ro- nii7 &eniu -i#itar a# "o"oru#ui nostru. Mare#ui voievod i2a /ost ridi,at' o statuie7 de%ve#it' !n anu# *>>?7 ,u o,a%ia !-"#inirii a 0@@ de ani de #a atestarea do,u-entar' a orasu#ui. Audetu# Pra%"&a este situat "e "ante#e sudi,e a#e Car"ati#or Meridiona#i7 av nd o su"ra/at' de 0?*B C-.<res"e,tiv . D din teritoriu# E'rii= si /or-a unui dre"tun&)i ,e in,#ude !n e# toate /or-e#e de re#ie/ <-unti7 dea#uri si , -"ii=7 ,eea ,e a ,ondus #a -u#titudinea siste-e#or de eF"#oatare a so#u#ui si su4so#u#ui7 "re,u- si o "a#et' #ar&' a a,tivit'ti#or e,ono-i,e. Li-ita nordi,' des"arte (udetu# Pra%"&a de (udetu# 5rasov7 #a est a/# ndu2se (udetu# 5u%'u7 #a vest (udetu# D -4ovita7 iar #a sud (udetu# I#/ov si (udetu# Ia#o-ita. Audetu# este str'4'tut !n #un& de -eridianu# .BG7 ,are tre,e "rin P#oiesti si ,o-una M'ne,iu si "ara#e#a 01G7 ,are interse,tea%' #o,a#it'ti#e Fi#i"estii de P'dure si orasu# Mi%i#. Ce#e dou' #inii &eo&ra/i,e se !ntretaie "e ra%a ,o-unei 5#e(oi. Da,' !n ,eea ,e "riveste su"ra/ata7 (udetu# Pra%"&a se ,#asea%' !n &ru"a (udete#or -i,i a#e t'rii7 nu-'ru# -are de #o,uitori a ,ondus #a o densitate du4#' /at' de -edia "e tar'7 res"e,tiv *HB de #o,uitori "e Ii#o-etru "'trat.
IV

Din "un,t de vedere a# or&ani%'rii ad-inistrative7 (udetu# Pra%"&a are *@0 unit'ti ad-inistrativ teritoria#e7 din ,are *0 ur4ane <. -uni,i"ii si *. orase= si >@ de ,o-une. Fi&. * $ Po%itia &eo&ra/i,' a (udetu#ui Pra)ova !n ,adru# Ro- niei

Sursa9 JJJ.hartaprahova.ro

1.'

C(!)e de acce*

Pentru a sosi (udetu# Pra)ova7 din ori,e ,o#t a# t'rii7 eFist' , teva "osi4i#it'ti de a,,es "e ,'i dire,te sau o,o#ite7 "e ,a#ea /erat' sau "e -a&istra#e#e rutiere7 ast/e#9 1. R# !er+ DN*<EB@= 5u,uresti 2 P#oiesti 2 5rasov 2 Si4iu 2 C#u( 2 OradeaK DN*A 5rasov 2 Pasu# 5rato,ea *.?.- 2 C)eia 2 V'#enii de Munte 2 P#oiestiK DN?* Sinaia 2<P'du,)iosu= 2 T r&ovisteK DN?. P#oiesti 2 T r&oviste 2 G'esti <D5=K DN*A P#oiesti 2 5u/tea 2 5u,urestiK *5 P#oiesti 2 5u%'uK DN*D 2 A#4esti Pa#eo#o&u 2 Ur%i,eni <IL=K .. Fer"&!ar

Linia /erat' 23@@ 5u,uresti 2 P#oiesti 2 5rasov 2 Si&)isoara 2 C#u( 2 Oradea 2 E"is,o"ia

5i)orK P#oiesti 2 T r&ovisteK P#oiesti 2 5u%'u 2 5a,'u 2 Su,eavaK P#oiesti 2 Ur%i,eni 2 <5r'i#a7 Ga#ati7 Vas#ui=

1.3

R")#) ,ac "r#)#! !* "r!c n de-&") area #r!* !c( a re.!#n!! /#de #)#! Pra%"&a Teritoriu# AudeEu#ui Pra)ova a /ost #o,uit din vre-uri i-e-ora4i#e7 a,est #u,ru /iind

atestat Li de des,o"eriri#e ar)eo#o&i,e din #o,a#it'Ei#e P#oieLti7 Ciorani Li Mi%i#. De%vo#tarea ad-inistrativ' Li e,ono-i,' a /ost deter-inat' de "o%iEia &eo&ra/i,'7 /iind situat #a interse,Eia dru-uri#or "rin,i"a#e ,are /',eau #e&'tura dintre Mara Ro- neas,'7 Transi#vania Li Mo#dova7 , t Li de 4o&'Eia su4so#u#ui Li de diversitatea Li /ru-useEea re#ie/u#ui. Eveni-ente#e ,are au -ar,at istoria (udeEu#ui Pra)ova sunt de%vo#tarea ,o-erEu#ui Li "re#u,rarea resurse#or natura#e. In *H1?7 ai,i s2a dat !n eF"#oatare "ri-a ra/in'rie din #u-e 2 Ra/in'ria Me)edinEianu7 "rin ur-are Ro- nia devenind "ri-a Ear' din #u-e ,are in *H1?7 a avut o "rodu,Eie de .?1 tone de "etro#7 du"' ,u- ,onse-nea%' En,i,#o"edia 5ritani,' a Petro#u#ui din *>3H. Intens #o,uit de &eto2da,i7 Einutu# Pra)ovei dis"une de un nu-'r i-"ortant de dove%i ar)eo#o&i,e !n a,est sens < ,era-i,'7 une#te7 ar-e7 et,..=. La Tinosu7 Dra(na de Sus7 Gura Vitioarei7 Coada I%voru#ui7 au /ost identi/i,ate #o,uri#e "e ,are , ndva se ridi,au "uterni,e ,et'Ei da,i,e. Pre%enEa ro-an'7 de ase-enea este atestat' din "#in de ,e#e trei ,astre "uterni,e9 T r&Lor7 M'#'iesti7 Dra(na de Sus. Co-"#eFe#e de #a T r&Lor Li 5udureas,a7 ve,)i#e ,et'Ei de #a S#on Li Ta4#a 5uEii atest' "re%enEa Li ne!ntreru"ta ,ontinuitate de #o,uire "e a,este -e#ea&uri a "o"oru#ui ro- n !n "erioada se,o#e#or II 2 NIII e.n. Din se,o#u# a# NVI2#ea ne2au r'-as dou' ,onstru,Eii ,e au !nvins vitre&ii#e ti-"u#ui9 -'n'stirea V'r4i#a ridi,at' !n *13> Li 4iseri,uEa de #a A#uniL s'"at' !n stan,'7 "arte ,o-"onent' a s,)itu#ui ,onstruit ai,i de do-nitoru# Mir,ea Cio4anu. Ur-'toru# vea, e do-inat de ,titorii#e do-nitoru#ui Matei 5asara49 o 4iseri,' do-neas,' #a G)er&)iEa Li a#ta #a P#oieLti7 ,o-"#eFu# ar)ite,tura# din ,o-una 5re4u<-'n'stire7 ,as' do-neas,'7 turnu# ,#o"otniE' Li %idu# de in,int'=. Tot din a,est vea, s2 au -ai "'strat9 4iseri,a de #a Les"e%i2Co-arni, <,titorie ,anta,u%in' "i,tat' de P rvu Mutu= Li
VI

,e#e de #a Co,or'Ltii Mis#ii7 Fi#i"eLtii de P'dure Li M'&ureni7 -'n'stiri#e de #a V'#enii de Munte7M'r&ineni Li Sinaia7 a,easta din ur-' ,u verita4i# as"e,t de ,etate7 /iind ,titorit' de s"'taru# Mi)ai# Canta,u%ino #a *B>1. Din se,o#u# a# NVIII2#ea datea%O o serie de -onu-ente de ar)ite,tur' "o"u#ar' s"e,i/i,e %onei7 ,u- ar /i9 Panu# RoLu de #a F'&et7 Caste#u# de #a Dra(na de Aos7 Casa Pa&i Prodan Li Casa Do4res,u din P#oieLti7 -'n'stiri#e Su%ana Li C)eia7 4iseri,a -i,' de #a -'n'stirea Qa-/ira. 5iseri,a -are de #a Qa-/ira a /ost ,onstruit' !n *H1B Li "re%int' o va#oare deose4it'7 "ereEii interiori /iind "i,taEi de Ni,o#ae Gri&ores,u #a *> ani. Lista vesti&ii#or istori,e Li a -onu-ente#or de ar)ite,tur' ar "utea /i ,ontinuat'7 "e teritoriu# (udeEu#ui eFist nd nu-eroase -'rturii a#e vieEii "uterni,e ,e2a "u#sat "e a,este -e#ea&uri de2a #un&u# se,o#e#or. Pe # n&' a,estea7 de2a #un&u# vre-ii s2a de%vo#tat o 4o&at' reEea -u%eisti,'7 -enit' s' ,u"rind' Li s' re/#e,te , t -ai -u#t "reo,u"'ri#e oa-eni#or din a,east' %on'7 Li ,are deEin !n "re%ent "este *.1 -ii "iese din "atri-oniu# naEiona# < Mu%eu# Pe#eL Sinaia7 Mu%eu# RCeasu# de2a #un&u# vre-ii: P#oieLti7 Mu%eu# de art' P#oieLti7 Mu%eu# re"u4#i,an a# "etro#u#ui P#oieLti7 Mu%eu# -e-oria# RNi,o#ae Gri&ores,u: C -"ina7 Co#e,Eii#e -e-oria#e RI.L.Cara&ia#e: P#oieLti7 5.P.PaLdeu: C -"ina7:Ni,o#ae Ior&a: V'#enii de Munte et,.=.

VII

1.4

Pre-en area 0r!nc!0a)e)"r e)e$en e a)e cadr#)#! na #ra)

Re)!e,#) V'ii Pra)ovei este !ntr2o des/'surare ar-onioas' ,e ,o4oar' !n tre"te de #a

nord #a sud7 tre"te dis"use !n /or-' de a-/iteatru ,u /ata s"re sud si ,u"rin% nd !n "ro"ortii e&a#e7 -unti <!n nord7 5u,e&i7 ,u v r/u# Ae"ii de ..*>1 -7 Piatra Ars' de ..@?1 -7 O-u de ..1@1 -7 ,u e#e-ente eFtre- de s"e,ta,u#oase7 ,u &ene%' si evo#utie interesant' <iar !n a"ro"iere de v r/u# Carai-an sunt niste st n,i roase de v nturi si "#oi7 !n /or-' de ,iu"er,i 2 :5a4e#eS= 5aiu#ui7 Ciu,as2,u !n'#ti-i !ntre *.??*2*.>1B -7 G r4ova7 Gro)otis7 T'taru=7 dea#uri $ Su4,ar"atii 5u%'u#ui si Pra)ovei <!n sud7 ,a o su,,esiune de / sii !na#te sau (oase7 a"roa"e "ara#e#e ,u -ar&inea -unti#or9 %ona "inteni#or ,u !n'#ti-i de *.@@@ -7 %ona dea#uri#or su4,ar"ati,e ,u !n'#ti-i !ntre H@@2?@@ -7 %ona ,o#inar' ,u !n'#ti-i !ntre ?@@20@@ - 2 Dea#u# Mare= si , -"ii <o / sie !n&ust'7 , -"ia !na#ta7 "ie-ontan' a P#oiestiu#ui=. P'rti#e ,are /or-ea%' Masivu# 5u,e&i sunt9 Muntii 5u,e&i ,u V r/u# O-u7 Muntii Leaota ,u V r/u# Leaota7 Muntii Piatra Craiu#ui ,u V r/u# 5a,iu#ui7 iar v r/u# ,u a#titudinea ,ea -ai -are7 av nd as"e,tu# unei ,reste a#,'tuite din ,a#,areK M'&ura Cod#ei2*.>.- !n "artea de est a De"resiunii 5rasov. La "oa#e#e -unti#or se !ntind7 de2a #un&u# Pra)ovei orase#e9 A%u&a7 5usteni7 Sinaia. C)!$a Este in/#uentat' de re#ie/ si ase%are7 are !n sud un ,ara,ter te-"erat2,ontinenta# de si#voste"'7 dea#uri si ,o#ine7 iar !n nord7 !n -unti7 un ,ara,ter -ai as"ru7 ,u v nturi ,e 4at din nord si nord2est. Te-"eratura -edie anua#' este de .@oC #a a#titudini -ari si de"'seste *@oC !n re&iuni#e (oase de , -"ie. Cea -ai ,'#duroas' #un' a anu#ui este #una iu#ie7 iar ,ea -ai re,e #un' este ianuarie. +n %ona Pra)ovei "re,i"itatii#e at-os/eri,e ,res, &radat din %ona de , -"ie < 11@2B@@ --=7 #a ?@@2>@@ -- !n re&iunea de dea#7 a(un& nd !n -asive#e !na#te #a *.@@2*3@@ -anua#. Veri#e sunt r',oroase7 toa-na este #un&' si 4# nd'7 iar iarna sunt v nturi "uterni,e. +n 5u,e&i si Piatra Craiu#ui se !nt #neste ,#i-atu# a#"in ,u te-"eraturi -edii anua#e su4 .oC7 iar "re,i"itatii#e sunt "utine. Iarna stratu# de %'"ad' "oate atin&e ,)iar &rosi-ea de *3@,-7 #a /e# de 4ine ,u- "oate eFista #i"s' tota#' a stratu#ui de %'"ad'.

VIII

H!dr".ra,!a Mai 4ine de T din su"ra/ata (udetu#ui Pra)ova a"artine 4a%inu#ui )idro&ra/i, a# Pra)ovei. Din ,ei 3?0@ I-" , t are su"ra/ata 4a%inu#ui Pra)ovei nu-ai doua -i,i "ortiuni de"'ses, #i-ite#e (udetu#ui7 #a o4 rsie si #a v'rsare. +n s,)i-4 7 o / sie !n&ust' s"ri(init' "e #i-ite#e de vest si sud a#e (udetu#ui a"artin 4a%ine#or Cri,ovu#ui Du#,e si dire,t 4a%inu#ui Ia#o-iteiK de ase-enea7 !n "artea de nord2vest7 o su"ra/at' redus' este !n&#o4at' 4a%inu#ui 5u%'u#ui7 iar !n "artea de sud2est7 o re&iune ,eva -ai -are a"artine iar'si 4a%inu#ui Ia#o-itei7 "rin inter-ediu# a/#uenti#or S'ratei. Prin,i"a#e#e r uri ,are ,onstituie 4a%inu# Pra)ovei sunt Pra)ova7 Do/tana7 Te#ea(enu#7 V'r4i#'u# si Cri,ovu# S'rat. Pra)ova este ,e# -ai -are ,o#e,tor a# a"e#or din (udetu# ,u a,e#asi nu-e7 are #un&i-ea de *H3 I-7 din ,are "ri-ii B si u#ti-ii *B I- se a/#' "e teritoriu# (udete#or 5rasov si I#/ov. I%vor'ste din Predea# si are ,a a/#uenti r uri#e9 A%u&a7 Cer4u7 I%voru# Doru#ui si r uri#e -i,i Ta#ea si C -"inita. A#'turi de reteaua de r uri eFist' !n (udetu# Pra)ova si o serie de #a,uri si anu-e9 !n , -"ie sunt #a,uri#e 5a#ta Doa-nei7 Cur,u4eu# si S'r',inean,a7 iar !n %ona de dea# La,u# 5re4u7 La,u# Peste#ui si La,u# 5iseri,ii #a ,are se adau&' 5aia 5a,iu#ui7 5aia Verde si 5aia Rosie7 ,are sunt #a,uri /or-ate !n !n,'"eri#e ve,)i#or o,ne de #a S#'ni,. F)"ra Ur-'rind re"artitia ve&etatiei !n /un,tie de a#titudine7 se re-ar,' eFistenta ,e#or trei %one9 %ona a#"in'7 %ona "'duri#or si %ona de si#vo2ste"'. Pe o su"ra/aE' de a"roa"e 3@@I-"7 5u,e&ii ad'"ostes, **H1 de "#ante vas,u#are7 ,eea ,e re"re%int' o trei-e din nu-'ru# tota# din !ntrea&a Ear'. +n ori,e -asiv -untos eFist' o distri4uire a ve&etaEiei !n "#an verti,a#7 !nt #nindu2se ast/e# #a "oa#e#e -unEi#or7 %ona /orestier'7 iar "e ,u#-i7 %ona a#"in'. +n "'duri !nt #ni- /a&u#7 4radu#7 -o#idu#. +n eta(u# -ontan su"erior se !nt #nes, ar4orete#e de #ari,e7 tu/'riLuri de s- rdar <r)ododendron Iots,)Ui=. Pa(iLti#e ,onstituie ve&etaEia "redo-inant' !n %ona a#"in'. Se -ai !nt #nes, -o#idisuri !n a-este, ,u %ada !n a4ru"tu# 5u,e&i#or si !n Ciu,as si ,u 4radu# sau /a&u# #a #atitudini -ai (oase. +n %ona su4,ar"ati,'7 "'duri#e o,u"' teritorii dis,ontinue 7 a#tern nd ,u #ive%i sau ,u ,u#turi a&ri,o#e7 !n ,o-"onenta #or !nt #nindu2se eFe-"#are de /a& !n a-este, ,u &orunu#.

IX

Teritoriu# situat #a a#titudini ,u"rinse !ntre B1@ si .@@ - este o,u"at de "'duri#e de &orun. P'duri#e de ste(ar o,u"' si o "arte din teritoriu# de "e su"ra/ata ,onu#ui de de(e,tie a# Pra)ovei. +nt #ni- ast/e# eFe-"#are rare de ste(ar !n a,east' re&iune9 ste(ar 4ru-'riu si ste(ar "edun,u#at "re,u- si a#te "#ante ier4oase Fero/ite ,u- sunt9 Arte-isia austria,a7 Poa 4u#4osa7 A&ro"Uron ,ristatu-7 CUnodon da,tU#on7 Ver4as,u-. Fa#na Privit' !n ansa-4#u# (udetu#ui7 /auna "re%int' o -are 4o&'tie de /or-e7 adesea ,u "o"u#atii 4o&ate de ani-a#e. A,estea ,onstituie nu nu-ai "odoa4a -unti#or 7 dar si a dea#uri#or si , -"iei. St n,i#e a4ru"te a#e 5u,e&i#or sunt "o"u#ate de ,a"re#e ne&re7 !n %one#e !na#te tr'ies, "'s'ri "re,u- 9 vu#turu# "#esuv7 vu#turu# ,a/eniu7 a,vi#a de -unte7 /#uturasu# "ur"uriu. Pe st n,i#e &o#ase a#e 5u,e&i#or si Ciu,asu#ui !nt #ni- R,ovoare#e: ,enusii de A#o"ia7 inse,te7 so" r#e7 4atra,ieni7 -ier#a &u#erat'7 "ot rni,)ea de st n,'7 ,ioara a#"in'. In %ona a#"in' !nt #ni- ,o,osu# a#"in7 #u"u#7 vu#"ea7 ursu# 4run7 (deru#7 rasu#7 "isi,a s'#4ati,'7 4u)a7 ,or4u#7 dintre ro%'toare a-inti- soare,ii 7 veverite#e7 " rsii. At t !n %one#e -ontane , t si !n ,e#e de dea# si de , -"ie7 dintre ier4ivore !nt #ni- 9 ,'"rioara7 ,er4u#7 dar si -istretu#. Area#u# si#vo2ste"i, este ,o-un ro%'toare#or9 "o" nd'i7 ) r,io&i7 ie"uri. +n "'duri#e de , -"ie !nt #ni- /a%anu# si ,'"rioara. Fauna "is,i,o#' este re"re%entat' de 9 "'str'v7 %&#'voa,a7 #i"an7 -reana7 sa#'u7 ,ra"7 #in7 ,ara,uda7 stiu,a7 ti"ar si diverse neverte4rate "re,u- 9 s,oi,i7 -e#,i7 4u)'i de 4a#t'7 ra,i et,. Pe -a#u# a"e#or ,ui4'res, adesea "'s'ri ,ara,teristi,e de 4a#t'9 st r,i7 4er%e et,. S")#r!)e Se &'ses, ar&i#uviso#uri !n %one#e ,u a#titudine -i,'7 so#uri 4rune si 4run a,ide7 !n %one#e u-ede7 so#uri "od%o#i,e !n "'duri#e de /a& si ,oni/ere si so#uri 4run a,ide !n %one#e a#"ine.

1.1

N!&e)#) de de-&") are ec"n"$!c"2*"c!a)(

Audetu# Pra)ova /a,e "arte din Re&iunea Sud Muntenia a#'turi de (udete#e Ar&es7 C'#'rasi7 D -4ovita7 Giur&iu7 Ia#o-ita si Te#eor-an. Re&iunea Sud este situat' !n "artea de sud a Ro- niei7 av nd o su"ra/at' de 30.013 I-. <*0.01 D din su"ra/ata Ro- niei=7 ,ores"un%'toare (udete#or Ar&es7 C'#'rasi7 D -4ovita7 Giur&iu7 Ia#o-ita7 Pra)ova si Te#eor-an. S! #a !a ec"n"$!c( a /#de #)#! Pra%"&a +n (udetu# Pra)ova sunt o"erationa#i *1.BB@ a&enti e,ono-i,i7 re"re%ent nd ,ir,a 3.D din nu-'ru# unit'ti#or a,tive a#e Re&iunii Sud Muntenia si ,,a. 373D din tota#u# unit'ti#or din Ro- nia. +n ,eea ,e "riveste distri4utia !ntre"rinderi#or "e ,#ase de -'ri-e7 !n (udetu# Pra)ova7 sunt "redo-inante -i,ro!ntre"rinderi#e <@2> sa#ariati=7 detin nd o "ondere de H17HD din nu-'ru# tota# a# unit'ti#or a,tive. +ntre"rinderi#e -i,i si -i(#o,ii re"re%int' *37BD7 iar ,e#e -ari <"este .1@ de sa#ariati= doar @7BD. Ce#e -ai -u#te unit'ti e,ono-i,e din (udetu# Pra)ova a,tivea%' !n se,toru# ,o-ertu#ui ,u ridi,ata si ,u a-'nuntu#7 re"ararea si !ntretinerea autove)i,u#e#or7 a 4unuri#or "ersona#e si ,asni,e <0?7>D=7 !n se,toru# tran%a,tii#or i-o4i#iare7 !n,)irieri si a,tivit'ti de servi,ii "restate !n "rin,i"a# !ntre"rinderi#or <*07?D= si !n industria "re#u,r'toare <*37*D=. In&e* ! !! * r(!ne Po%itionarea (udetu#ui !n ve,in'tatea -uni,i"iu#ui 5u,uresti si "onderea ridi,at' a "ersona#u#ui ,a#i/i,at au deter-inat une#e ,o-"anii str'ine s' rea#i%e%e investitii !n ,onditii avanta(oase. Datorit' "o#iti,ii ,oerente de atra&ere a ,a"ita#u#ui str'in "e teritoriu# (udetu#ui !si des/'soar' a,tivitatea /ir-e "re,u-9 UNILEVER7 TIMCEN7 COCA COLA7 UPC7 MOL7 LUCOIL7 OMV7 LA FESTA7 INTER5REVEFES 5REVERW7 5RITISP AMERICAN TO5ACCO7 CRAMELE PRAPOVA PALEVOOD7 WAQACI7 AOPNSON CONTROLS7 S.C. CALSONIC CANSEI ROMANIA S.R.L et,. De ase-enea7 "entru a ,ores"unde ,e#or -ai !na#te ,erinte a#e ,o-ertu#ui -odern si standarde#or euro"ene de ,o-er,ia#i%are si eF"unere7 si2au ,onso#idate "re%enta -ari#e -a&a%ine ,o-er,ia#e de ti" )i"er-arIet9 METRO CASPXCARRW7 PRACTICER7 CARREFOUR7 PRIMAVARA. 5RICOSTORE7 SELGROS7 CAUFLAND7 INTERPOME de ti" su"er-arIet9 5ILLA7 INTERREN7 PROFI7 PENNW si de ti" -a##9 VINMARCT si

XI

A.r!c#) #ra Audetu# Pra)ova este situat !ntr2o %on' !n ,are #e&u-i,u#tura7 "o-i,u#tura7 viti,u#tura si %oote)nia re"re%int' a,tivit'ti e,ono-i,e i-"ortante. O4ie,tivu# /unda-enta# ,are st' #a 4a%a des/'sur'rii a,tivit'tii !n a&ri,u#tur' !# re"re%int' redresarea si asi&urarea ,onditii#or "entru re#ansarea a&ri,u#turii7 !n ,on,ordant' ,u "otentia#u# natura#7 e,ono-i, si u-an de ,are dis"une (udetu# Pra)ova7 !n s,o"u# asi&ur'rii se,urit'tii a#i-entare a "o"u#atiei si ,rearea dis"oni4i#u#ui "entru eF"ort. Prin,i"a#e#e ,u#turi9 ,erea#e "entru 4oa4e7 /#oarea soare#ui7 soia 4oa4e7 ,arto/i7 s/e,#a de %a)'r7 #e&u-e7 to-ate7 ,ea"'7 "#ante /ura(ere si /ura(e ver%i7 var%' si "e"eni. Ind#* r!a De%vo#tarea unui se,tor industria# dina-i, si "uterni, ,a"a4i# s' /a,' /at' ,erinte#or unei e,ono-ii de "iat' ,onstituie un "un,t ,entra# a# "#anu#ui de de%vo#tare7 /iind un se,tor e,ono-i, i-"ortant7 ,reator de noi #o,uri de -un,'. Stru,tura e,ono-i,' a (udetu#ui Pra)ova este ,ara,teri%at' de do-inarea industriei. Co-"#eF' si diversi/i,at'7 industria este re"re%entat' "rin toate ra-uri#e ei. Ponderea ,ea -ai -are !n "rodu,tia industria#' o detine ra-ura "re#u,r'rii titeiu#ui7 ur-at' de ,ea a industriei a#i-entare7 a 4'uturi#or si tutunu#ui7 -asini si e,)i"a-ente7 ,)i-i,' si "re#u,rarea ,au,iu,u#ui7 eFtra,tiv'7 teFti#e si "roduse teFti#e7 -eta#ur&ie7 ,onstru,tii -eta#i,e si "roduse din -eta# <eF,#usiv -asini7 uti#a(e si insta#atii=7 "re#u,rarea #e-nu#ui <in,#usiv -o4i#ier=7 a#te "roduse din -inera#e ne-eta#i,e7 ,e#u#o%a7 ) rtie7 ,arton si "o#i&ra/ie si a#te a,tivit'ti industria#e. Pre#u,rarea "etro#u#ui <4en%in'7 -otorin'7 "',ur'7 u#eiuri -inera#e7 et,.= este o a,tivitate de traditie7 "ri-a ra/in'rie de "etro# din #u-e /iind "us' !n /un,tiune !n anu# *H1B #a P#oiesti Dis"un nd de -aterii "ri-e7 industria a#i-entar' s2a de%vo#tat !n toate %one#e (udetu#ui. +n u#ti-ii ani si2au de%vo#tat a,tivitatea un nu-'r i-"ortant de unit'ti de "re#u,rare a ,'rnii7 #a"te#ui si de vini/i,atie "rin i-"#e-entarea unor "roie,te ,u /inantare "rin "ro&ra-u# SAPARD7 ,u te)no#o&ii #a standarde euro"ene. O a#ta ra-ur' i-"ortant' a industriei (udetu#ui Pra)ova $ "e #o,u# trei din "un,t de vedere a# "rodu,tiei industria#e 2 este ,ea de -asini si e,)i"a-ente <uti#a( "etro#ier7 -inier si ,)i-i,7 ru#-enti &rei7 e,)i"a-ente si "iese de s,)i-4.

XII

Fi&.. Stru,tura "rodu,tiei industria#e

Sursa9 % 0+33444.0ra%"&a.!n**e.r"

XIII

CAPITOLUL II ANALIZA SI VALORIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC NATURAL AL JUDETULUI PRAHOVA

T#r!*$#) Fru-usetea si varietatea ,adru#ui natura#7 "re,u- si 4o&'tia va#ori#or ,u#tura#e "re%ente ,on/er' (udetu#ui Pra)ova un "otentia# turisti, re-ar,a4i#7 ,are !# situea%' "e un #o, i-"ortant !n o/erta turisti,' nationa#' si internationa#' a Ro- niei. Prin,i"a#e#e %one turisti,e sunt9 Va#ea Pra)ovei7 Va#ea Do/tanei7 Va#ea Te#ea(enu#ui7 Va#ea S#'ni,u#ui si %ona Dra(na $ Cerasu $ Star,)io(d ,are /a, "arte din area#u# -ontan si su4-ontanK Va#ea Cri,ovu#ui S'rat a"artin nd %onei ,o#inare si %ona P#oiesti $ 5a#ta Doa-nei situata !n , -"ia "ra)ovean'. Audetu# Pra)ova7 re,unos,ut ,a %on' ,u destinatie turisti,' !n,' de #a s/ rsitu# se,. a# NIN2#ea7 si2a ,onstituit o in/rastru,tur' turisti,' deose4it' at t ,antitativ7 , t si ,a#itativ7 !n "rin,i"a# !n u#ti-ii ani. Reteaua turisti,' "us' #a dis"o%itia turisti#or !n (udetu# Pra)ova ,u"rinde .0? stru,turi de "ri-ire turisti,'7 din ,are9 13 )ote#uri7 *0 -ote#uri7 3H vi#e turisti,e7 * 4un&a#ou7 *0 ,a4ane7 * ,a-"in&7 . ta4ere "entru e#evi7 *.@ "ensiuni turisti,e <HB "ensiuni ur4ane=7 3 )oste#uri7 . "o"asuri turisti,e si * )ote# "entru tineret7 ,are r's"und 4ine ,erinte#or a,tua#e a#e turisti#or. Din ana#i%a e#e-ente#or "otentia#u#ui turisti, a# (udetu#ui re%u#t' eFistenta ,onditii#or /avora4i#e de%vo#t'rii ur-'toare#or /or-e de turis-9 a5 Turis- -ontan !n area#u# nordi, a# (udetu#ui ,are in,#ude Muntii 5u,e&i7 Muntii 5aiu#ui si Muntii Ciu,as7 %on' ,are o/er' ,onditii "entru dru-etii -ontane "e trasee variate si "entru "ra,ti,area s"orturi#or de iarn'. 65 Turis- de odi)n' si re,reere !n %one ,are7 a#'turi de un ,adru natura# "itores, o/er' un -i,ro,#i-at re,on/ortant si "osi4i#it'ti de "ra,ti,are a unor a,tivit'ti re,reative de2a #un&u# !ntre&u#ui an. Se "oate "ra,ti,a su4 -ai -u#te /or-e9 Y turis-u# de se(ur si a&re-entK Y turis-u# de s/ rsit de s'"t'- n'K Y turis-u# 4a#nearK Y turis-u# rura#. De%vo#tarea turis-u#ui rura#7 ,u "re,'dere !n %ona su4,ar"ati,' si !n ,ea
XIV

-ontan'7 a dus #a !nre&istrarea unui nu-'r !n ,restere de "ensiuni rura#e si /er-e a&roturisti,e. c5 Turis- de ,ir,u#atie7 su4 -ai -u#te /or-e9 Y turis-u# de tran%itK Y turis-u# itinerant ,u va#ente ,u#tura#eK Y turis-u# te-ati, . d5 Turis- de v n'toare si "es,uit s"ortiv. 5o&atu# /ond ,ine&eti, "re%ent !n %ona -ontan' a (udetu#ui7 "re,u- si ,ursuri#e de a"' ,u #a,uri#e de a&re-ent o/er' ,onditii /avora4i#e de "ra,ti,are a a,estui ti" de turis-. e5 Turis- de reuniuni7 ,on&rese7 a/a,eri. Qona ,ea -ai so#i,itat' !n a,est sens este Va#ea Pra)ovei datorit' at t /ru-usetii "eisa(u#ui -ontan7 , t si a,,esi4i#it'tii si a"ro"ierii de ,a"ita#'7 !n "rin,i"a#e#e statiuni -ontane Sinaia si 5usteni <4a%' turisti,' #a standarde internationa#e7 dot'ri s"e,i/i,e <e,)i"a-ente de sonori%are si tradu,ere7 s'#i -odu#are !n /un,tie de nu-'ru# "arti,i"anti#or et,.=.

XV

'.1 P" en !a)#) #r!* !c a) re)!e,#)#! Re#ie/u# (udetu#ui Pra)ova are dre"t "rin,i"a#' ,ara,teristi,' varietatea si dis"unerea #ui !n /or-a unui vast a-/iteatru. Muntii ,u a#titudini#e #or de "este *0@@ -7 dar ,are de"'ses, "e a#o,uri !n'#ti-ea de *H@@- si ,)iar .@@@-7 o,u"' "artea nordi,'7 a#,'tuind trea"ta ,ea -ai !na#t'. Dea#uri#e ,u !n'#ti-i ,u"rinse !ntre 0@@ si H@@2>@@- /or-ea%' trea"ta -i(#o,ie si o,u"' "artea -edian' a (udetu#ui. C -"ia 7 ,u !n'#ti-i de ?@2.@@-7 "re#un&it' !n #un&u# Pra)ovei " n' #a 31@20@@7 se dis"une !n "artea sudi,' si se "re%int' ,a un "#an usor !n,#inat <NV2SE=. +ntre ,e# -ai !na#t "un,t $ v r/u# O-u <.1@1-=2 si ,e# -ai ,o4or t 2 !n %ona de v'rsare a Pra)ovei <?@ -=2 este o di/erent' de nive# de .03 -. A,este tre"te de re#ie/ sunt ase%ate "ro"ortiona# si anu-e9 -untii 2 .B7.DK dea#uri#e 2 3B71DK , -"ia 2 3?73D din su"ra/ata (udetu#ui. A,este -ari tre"te sunt7 !n &enera#7 ,#ar de#i-itate "rin denive#'ri de ,e# "utin .@@-. 7#n !! Re&iunea de -unte7 a#,'tuit' "redo-inant din /or-atiuni ,reta,i,e7 iar s"re est si din /or-atiuni "a#eo&ene7 o,u"' "artea nordi,' a (udetu#ui. Ea este de#i-itat' s"re sud de o denive#are de ,e# "utin .@@ -7 ,are tre,e "e #a nord de #o,a#it'ti#e Ta#ea7 Posada7 Pietri,eaua7 5ertea7 S,)iu#esti7 M'ne,iu7 Un&ureni7 Cerasu7 5'tr ni7 Star,)io(d si do-in' re&iunea dea#uri#or. +n ,u"rinsu# -unti#or se distin& trei tre"te de re#ie/ ,are au re%u#tat !n ur-a unor "erioade !nde#un&ate de ero%iune7 ,e au avut ,a e/e,t nive#area re#ie/u#ui7 !ntreru"te de /a%e de !n'#tare !n 4#o,. Du"' /ie,are !n'#tare a edi/i,iu#ui -untos ero%iunea si2a re#uat a,tivitatea du, nd #a /or-area unor nive#e -ai s,unde7 ,e# -ai re,ent re"re%entat "rin tre"te !n #un&u# v'i#or sau #a -ar&inea -unti#or. Ce# -ai !na#t nive# de ero%iune se situea%' #a o !n'#ti-e de *?1@2*H@@- si a /ost denu-it "#at/or-a 5o4u Mare. A# doi#ea nive# de ero%iune se nu-este "#at/or-a Setu si are o !n'#ti-e de *0@@2 *1@@-7 iar ,e# de2a# trei#ea nive# "oart' denu-irea de "#at/or-a Predea# si are !n'#ti-ea de *@@@2*.@@-. Masivu# 5u,e&i7 ,u "eisa(u# #ui i-"o%ant si ,u !n'#ti-i de .@@@2.1@@-7 este !-"'rtit !ntre (udete#e Pra)ova7 D -4ovita si 5rasov. Din a,est -asiv7 (udetu#ui Pra)ova !i revine "artea #ui esti,'7 ,u s"e,ta,u#osu# a4ru"t dintre Sinaia si 5usteni.
XVI

Prin "eisa(u# #or a#"in7 "rin nu-eroase#e ,a4ane7 )ote#uri7 "ote,i -ar,ate si insta#atii de trans"ort "e ,a4#u ,a si "rin -oderni%area unor sose#e7 5u,e&ii ,onstituie "ri-a re&iune turisti,' din (udetu# Pra)ova. Muntii G r4ova7 ,u"rinsi !ntre v'i#e Pra)ovei7 A%u&'i si Do/tanei7 sunt a#,'tuiti dintr2 o ,u#-e "rin,i"a#' sinuoas' ,u dire,tie &enera#' nord2sud. De2a #un&u# a,esteia se !nsir' ,e#e -ai -ari !n'#ti-i9 Nea-tu <*>.3-=7 Rusu <*>@.-=7 Ca%a,u <*?13- =7 5aiu Mare <*H>1 si *>@H-=7 Ga&u Mare <*BB@-=. Din ,u#-ea "rin,i"a#' se r's/ir' s"re vest si est ,u#-i se,undare a#e ,'ror !n'#ti-i st'ruie #a *0@@2*1@@- si #a **@@2*.@@-7 re"re%ent nd resturi a#e ve,)i#or "#at/or-e de ero%iune 2 Setu si Predea#. Muntii Gro)otis o,u"' s"atiu# dintre v'i#e Do/tanei si Te#ea(enu#ui. Cu#-ea #or "rin,i"a#'7 a/#at' !n "re#un&irea ,u#-ii 5rato,ea din Masivu# Ciu,as7 &ru"ea%' ,e#e -ai -ari !n'#ti-i9 5a4es <*BH0-=7 Gro)otis <*?B?-= si S/. I#ie<*1HH-=. Din a,est v r/ se des"rinde s"re sud2est Cu#-ea Ne4unu#ui7 !ntre v'i#e Crasnei si Te#ea(enu#ui7 o !nsiruire de -'&uri des"'rtite de sei7 ,onse,int' a a#ternantei de &resii si sisturi -arnoase. S"re sud2est ,u#-ea se ,ontinu' " n' !n v r/u# Radi#a Mare <*0>@-=7 unde se 4i/ur,' !-4r'tis nd O4 rsia V'r4i#'u#ui9 Cu#-ea Tri/oiu <*3?. -=7 ,ontinuat' ,u P#aiu# Ser4an Vod' si Cu#-ea P'#tinetu ,u v r/uri#e C#'4u,et <*3>0 -= si Pa#tinetu <*3*?-=. Masivu# Ciu,as este a# doi#ea -asiv "roe-inent din (udetu# Pra)ova. Desi -ai -i, de, t 5u,e&ii7 e# !si a/ir-' "ersona#itatea &eo&ra/i,' "rin !n'#ti-i#e #ui de "este *H@@< v r/u# Ciu,as ,u *>10- din Cu#-ea 5rato,ei si v r/u# Gro"soare ,u *HH3- din Cu#-ea Q'&anu#ui = si "rin re#ie/u# s'u ruini/or- ,u o deose4it' not' de atra,tie. Muntii T'taru se !ntind #a est de Te#e(ene# si se "re%int' ,a o ,u#-e -onoton'7 dar ne#i"sit' de "itores,7 ,u !n'#ti-i de ,ir,a *0@@-. Din ea se des"rind ,u#-i se,undare7 ase-enea unor ,ontra/orturi. +n'#ti-i#e -aFi-e se &'ses,7 de #a nord #a sud7 !n v r/uri#e T'taru <*0?B-=7 Manai#' <*0@?-= si V r/u# #ui Crai <*0?3- si *1@.-=. Ca de"resiuni re-ar,'-9 De"resiunea Sinaia7 din #un&u# Pra)ovei7 De"resiunea Tesi#a7 de%vo#tat' "e Do/tana7 ur-at' de -i,u# 4a%inet Va#ea Nea&r'7 De"resiunea C)eia7 s,u#"tat' #a "oa#e#e Ciu,asu#ui si De"resiunea S#on7 !n ,ursu# su"erior a# Dra(nei.

XVII

Dea)#r!)e *#6car0a !ce Dea#uri#e re"re%int' o trea"t' inter-ediar' !ntre -unti si , -"ie7 ,onstituie o unitate de re#ie/ ,u tr's'turi a"arte9 ,u#-i rotun(ite7 "ante do-oa#e7 v'i #ar&i7 ,u #un,i si terase 4ine de%vo#tate7 de"resiuni -ari si -asive ,o#inare !na#te. +n (udetu# Pra)ova7dea#uri#e se des/'soar' !ntre !n'#ti-i de H@@2>@@- si 3@@20@@-. La vest de Pra)ova dea#uri#e su4,ar"ati,e sunt re"re%entate de dou' ,u#-i "re#un&i ,are !n,adrea%' va#ea Pra)ovitei "e de o "arte si de a#ta7 e#e des"rin% ndu2se din -unte#e Gur&uiatu. +n ,u#-ea vesti,'7 v r/uri#e M'&ura Mare <>**-=7 Su#tanu# <H0>-= si V r/u# Teisu#ui <?*0-= sunt ,e#e -ai !na#te7 iar !n ,ea esti,'7 ,e# -ai "roe-inent v r/ este Gur&a7 de # n&' 5rea%a <?03-=. Partea #or nordi,'7 ,u"rins' !ntre -ar&inea -unti#or si ,u#oaru# de"resionar Mis#ea2Podeni < M'&ure#e= este denu-it' si Su4,ar"atii interni. +ntre Pra)ova si Te#ea(en se des/'soar' de"resiuni s,u#"tate ,u- sunt de"resiuni#e 5re4u7 A#unis si S#'ni,7 iar !n "artea sudi,' de"resiuni#e9 M',esu# <H*B -= si M'&ura Trestioarei <B10-=. Mai #a est7 !ntre V'r4i#'u si Te#ea(en se !ntind Dea#uri#e 5u&)ei7 iar #a r's'rit de Te#ea(en se distin&e -i,a de"resiune de #a Cerasu si #a sud se des/'soar' ,u#oaru# de"resionar Dra(na2 C)io(du. Dea#uri#e Pri"oru#ui -'r&ines, s"re sud De"resiunea Dra(na2C)io(du si ,u#-inea%' !n v r/uri#e La%uri <??@-= si Pri"oru#ui <H.3-=. S"re sud re#ie/u# s,ade !n !n'#ti-e #a 1@@2B@@si este /ra&-entat de Lo"atna si de a/#uentii s'i7 ai,i /or- ndu2se De"resiunea Soi-ari. +n re&iunea A"osto#a,)e sunt ,u#-i ,eva -ai !na#te7 dintre ,are -ention'-9 Cu#-ea S'#,iei <?*B-=7 v r/uri#e C)io(dean,a <13>-= si 5ordea <1H@-=. De ase-enea tre4uie -entionate Dea#uri#e P#oiesti#or ,are sunt /or-ate din dea#uri#e i%o#ate de #a Tintea si 5#e(oi si din Masivu# 5u,ove#u#ui si Masivu# Istrita ,are are !n'#ti-i ,u"rinse !ntre 1@@ si B@@ -.

XVIII

Cmpiile

Trea"ta de re#ie/ ,ea -ai (oas'7 ,u !n'#ti-e de ?@2.@@-7 o,u"' "artea sudi,' a (udetu#ui Pra)ova. Dar !n'#ti-ea ei ur,' !n #un&u# Pra)ovei #a "este 3@@ -7 ,ontinu ndu2se !n tinutu# dea#uri#or ,u terasa C -"inei. Su"ra/ata terenu#ui este !n &enera# neted' si ,e# -u#t "re%int' ondu#'ri a4ia sesi%a4i#e. Sin&ure#e a,,idente de teren sunt -a#uri#e r uri#or7 de ,e#e -ai -u#te ori ,u !n'#ti-i de , tiva -etri7 iar "e va#ea Ia#o-itei o teras' de 02B -. Nu-eroase#e -ovi#e r's" ndite #a su"ra/ata , -"iei sunt /or-e de re#ie/ antro"i,e si datea%' din ti-"uri istori,e. C -"ii#e Pra)ovei sunt9 C -"ia !na#t' a Cri,ovu#ui Du#,e7 C -"ia P#oiesti#or si C -"ia G)er&)itei. Eta(area ,e#or trei tre"te de re#ie/9 -unti7 dea#uri si , -"ii are i-"ortante ,onse,inte "entru ,ei#a#ti /a,tori ai -ediu#ui &eo&ra/i, din (udetu# Pra)ova.

XIX

'.' P" en !a)#) c)!$a "2 #r!* !c Di/erenta de nive# de "este .0@@ - !ntre v r/u# O-u7 ,e# -ai !na#t "un,t din (udetu# Pra)ova7 si ,e# -ai ,o4or t "un,t din , -"ie7 ,a si dis"unerea re#ie/u#ui !n a-/iteatru /a, ,a e#e-ente#e ,#i-ei s' di/ere destu# de -u#t "e verti,a#' si de #a re&iune #a re&iune. Te-"eratura -edie anua#' a aeru#ui varia%' "e teritoriu# (udetu#ui !ntre -ai "utin de 2.GC !n re&iunea ,e#or -ai -ari !n'#ti-i !n 5u,e&i si "este *@GC !n re&iunea de , -"ie7 de unde re%u#t' o a-"#itudine de ,ir,a *3G. +ntre a,este eFtre-e7 te-"eratura -edie anua#' are va#ori inter-ediare7 !n /un,tie de a#titudinea re#ie/u#ui. Ast/e# !n -untii ,u !n'#ti-e -i(#o,ie ea este de .20GC. Tre4uie -entionat !ns'7 ,' "e v'i te-"eraturi#e sunt -ai ridi,ate ,u *2.G /at' de ,e#e de "e ,u#-i7 ,onse-nate -ai sus. +n #una ianuarie te-"eratura aeru#ui din 5u,e&i7 #a v r/u# O-u7 este -ai s,'%ut' de 2*@G7 iar !n -untii ,u a#titudine -i(#o,ie ea ur,' #a $1 sau #a 2HGC. +n re&iunea su4,ar"ati,'7 te-"eratura #unii ianuarie este de 23GC si ,)iar 2.GC7 iar !n , -"ie ea ,o4oar' din nou #a su4 23GC. +n iu#ie te-"eratura aeru#ui este de .*2..GC !n re&iunea de , -"ie7 *B2.@GC !n re&iunea de dea#7 *.2*0GC !n %ona -unti#or -i(#o,ii si su4 HGC !n Masivu# 5u,e&i. Cea -ai ridi,at' te-"eratur' <3>70GC= s2a !nre&istrat #a P#oiesti si Va#ea C'#u&'reas,' #a *@ au&ust *>01 si 7 res"e,tiv7 #a ? se"te-4rie *>0B. Cea -ai s,'%ut' te-"eratur' s2a !nre&istrat #a v r/u# O-u7 #a *@ /e4ruarie *>.> <23HGC=. Pre,i"itatii#e at-os/eri,e -edii anua#e sunt distri4uite !n -od variat "e teritoriu# (udetu#ui7 !n /un,tie de ,ir,u#atia &enera#' a aeru#ui si de ,on/or-atia si a#titudinea re#ie/u#ui. Ce#e -ai -ari ,antit'ti de "re,i"itatii se #o,a#i%ea%' !n re&iunea de -unte7 unde tota#i%ea%' *.@@2*3@@ -- anua#7 iar !n 5u,e&i7 #a "este .@@@ - a#titudine7 a(un& si de"'ses, *0@@ --. Mai (os7 !n re&iunea de dea#7 "re,i"itatii#e tota#i%ea%' un nu-'r de ?@@2>@@ -- anua#7 iar !n re&iunea de , -"ie a,estea se redu, #a 11@2B@@ --. O serie de ,onditii #o,a#e introdu, variatie !n distri4utia de deta#iu a "re,i"itatii#or7 !n sensu# ,' -ai a#es -asive#e "roe-inente7 "ante#e ,u eF"unere vesti,' si nordi,' "ri-es, ,antit'ti s"orite de "re,i"itatii7 !n ,o-"aratie ,u ,e#e eF"use s"re sud si est. Ce#e -ai a4undente "re,i"itatii se "rodu, !n #una iunie7 , nd aeru# u-ed de "rovenient' o,eani,' "'trunde !n tara noastr' si este !nsotit si de "uterni,e "ro,ese de ,onve,tie a#e ,'ror ,onse,inte sunt "#oi#e torentia#e. Si !n a,est ,a%7 va#ori#e ,res, de #a

XX

, -"ie s"re -unte 9 P#oiesti21HH --7 C -"ina2*.@7B --7 Sinaia2*.B7. --7 v r/u# O-u2 *?3 --. Cir,u#atia aeru#ui se /a,e !n -od di/erit #a !n'#ti-e si #a so#7 unde re#ie/u# ,onstituie un o4sta,o# !n ,a#ea v nturi#or. Se o4serv' di/erentieri nete !ntre /re,venta v ntu#ui #a v r/u# O-u 2 unde "redo-in' v ntu# din se,toru# vesti, /at' de v nturi#e din se,toru# esti,7 iar #a P#oiesti "redo-in' v nturi#e de nord2est si de sud2vest. Variatia "e verti,a#' a tuturor e#e-ente#or ,#i-ei "er-ite si i-"une ,)iar des"rinderea unor ti"uri de ,#i-' ,u as"e,te "arti,u#are si anu-e 9 ,#i-a de -unte ,are se des/'soar' !n %ona re#ie/u#ui !na#t ,u a#titudini de "este *@@@2 *.@@ - si se ,ara,teri%ea%' "rin te-"eraturi -edii anua#e -ai -i,i de 12BGC si "rin a-"#itudini ter-i,e se%oniere7 !n &enera# reduse. ,#i-a de dea# ,are o,u"' trea"ta inter-ediar' a re#ie/u#ui ,u !n'#ti-i de 0@@2*@@@ - si se ,ara,teri%ea%' "rin te-"eraturi -edii anua#e de B2>GC si "rin "re,i"itatii de B@@2 H@@-- anua#. ,#i-a de , -"ie ,are este #o,a#i%at' !n "artea sudi,' a (udetu#ui si se ,ara,teri%ea%' "rin te-"eraturi -edii anua#e de "este *@GC si "rin "re,i"itatii de 11@2B@@ --.

XXI

'.8 P" en !a)#) #r!* !c a) a0e)"r Mai 4ine de T din su"ra/ata (udetu#ui Pra)ova a"artine 4a%inu#ui )idro&ra/i, a# Pra)ovei. Din ,ei 3?0@ I-" , t are su"ra/ata 4a%inu#ui Pra)ovei nu-ai dou' -i,i "ortiuni de"'ses, #i-ite#e (udetu#ui7 #a o4 rsie si #a v'rsare. +n s,)i-47 o / sie !n&ust' s"ri(init' "e #i-ite#e de vest si sud a#e (udetu#ui a"artin 4a%ine#or Cri,ovu#ui Du#,e si dire,t 4a%inu#ui Ia#o-iteiK de ase-enea !n "artea de nord2vest7 o su"ra/at' redus' este !n&#o4at' 4a%inu#ui 5u%'u#ui7 iar !n "artea de sud2est7 o re&iune ,eva -ai -are a"artine iar'si 4a%inu#ui Ia#o-itei7 "rin inter-ediu# a/#uenti#or S'ratei. Prin,i"a#e#e r uri ,are ,onstituie 4a%inu# Pra)ovei sunt Pra)ova7 Do/tana7 Te#ea(enu#7 V'r4i#'u# si Cri,ovu# S'rat. Pra)ova este ,e# -ai -are ,o#e,tor a# a"e#or din (udetu# ,u a,e#asi nu-e7 are #un&i-ea de *H3 I-7 din ,are "ri-ii B si u#ti-ii *B I- se a/#' "e teritoriu# (udete#or 5rasov si I#/ov. I%vor'ste din Predea# si are ,a a/#uenti r uri#e9 A%u&a7 Cer4u si I%voru# Doru#ui si r uri#e -i,i Ta#ea si C -"inita . Do/tana i%vor'ste de su4 "asu# Prede#us7 are #un&i-ea de 1@ I- si nu-erosi a/#uenti9 Musita7 Pris#o"7 F#orei7 Se,'ria7 Va#ea Mare7 Ne&rasu#7 Ir-eneasa7 P'#tinoasa7 Leaotu#7 Ia%u# Mori#or7 Te#ea(enu# si Cri,ovu# S'rat. Te#ea(enu# are o #un&i-e de **> I- si i%vor'ste din Masivu# Ciu,as. Prin,i"a#ii s'i a/#uenti sunt9 Dra(na7 5u,ove#7 Crasna7 Var4i#au7 5u&)ea7 Mis#ea si Da-4u#. Cri,ovu# S'rat are o #un&i-e de H3 I- 7 i%vor'ste de su4 v r/u# Poiana Poti#or si are ,a a/#uent r u# Lo"atna. A#'turi de reteaua de r uri eFist' !n (udetu# Pra)ova si o serie de #a,uri si anu-e9 !n , -"ie sunt #a,uri#e 5a#ta Doa-nei7 Cur,u4eu# si S'r',inean,a7 iar !n %ona de dea# La,u# 5re4u7 La,u# Peste#ui si La,u# 5iseri,ii #a ,are se adau&' 5aia 5a,iu#ui7 5aia Verde si 5aia Rosie7 ,are sunt #a,uri /or-ate !n !n,'"eri#e ve,)i#or o,ne de #a S#'ni,.

XXII

'.9 P" en !a)#) #r!* !c a) c"$0"nen e)"r n&e)!*#)#! 6!".e".ra,!c F)"ra *! ,a#na n /#de #) Pra%"&a Paina ve&eta#' a (udetu#ui Pra)ova a"artine "rovin,iei da,i,e re"re%entate "rintr2o /#or' ,entra#2euro"ean' <"'duri de ste(ari7 "'duri -iFte s"e,i/i,e "entru %ona noastr' ,o#inar'=. Partea de S2E a (udetu#ui a"artine "rovin,iei "onti,e re"re%entate "rin e#e-ente de ste"'7 !n s"e,ia# &ra-inee ,ores"undatoare %onei de si#voste"' <5io&ra/ia Ro- niei7 *>B>=. Ve&etatia si ani-a#e#e r's" ndite !n %ona a,estei ,o-une sunt s"e,i/i,e dea#uri#or su4,ar"ati,e si , -"iei !na#te. Ce#e dou' %one de /or-e de re#ie/ sunt a,o"erite de a#te dou' %one ve&eta#e si /aunisti,e ,are7 din ,e#e o4servate7 se !ntre"'trund. +n %ona M'&ureni dea#7 !n *H>? se ,u#tivau *@*71 )a de vie7 eFtindere -are av nd si #ive%i#e ,u "o-i /ru,ti/eri <dintre ,are >@ @@@ de "runi7 0@@ ,iresi7 3@@ -eri7 .@@ du%i=. +n %ona de , -"ie se ,u#tivau ,erea#e <ov'%7 se,ar'7 &r u7 "oru-4=. P(d#r! Odinioar' o "arte din teritoriu# ,o-unei7 !n s"e,ia# !n %ona dea#uri#or7 era a,o"erit' de "'duri se,u#are. +nainte de *H0H7 "'duri#e a"artineau diversi#or "ro"rietari 2 -ari#or "ro"rietari si "ro"rietari#or t'r'nesti. Du"' a,tu# de nationa#i%are din *>0H7 toate "'duri#e au tre,ut !n "atri-oniu# statu#ui. +n *>107 ,on/or- PCM .3**1Z*>107 "'duri#e t'r'nesti au /ost date !n /o#osint' ,o-une#or. Du"' *>0H7 "'duri#e au /ost tre,ute !n ra%a de su"rave&)ere a o,o#u#ui si#vi, Moreni. Se re-ar,' de s"e,ia#istii si#vi,i !n /or-atiuni &eo#o&i,e din su4stratu# ,o-unei ,'7 !n a/ara "ietrisuri#or de C ndesti a"ar si sisturi 4itu-inoase. An!$a)e S"e,ii#e de v nat !n ra%a ,o-unei sunt9 ,'"rioare#e <nu-eroase !n tre,ut7 /iind "rote(ate #a v nat=7 ie"urii7 ierun,i#e7 vu#"i#e7 sitarii. +n "re%ent se o4serv' o s#a4' "osi4i#itate de !n&ri(ire din "artea s"e,ia#isti#or "entru a,east' -are 4o&'tie e,ono-i,' ,e a eFistat dintotdeauna. P'durea7 "rin -asa #e-noas'7 /ru,te7 ani-a#e7 aer7 ad'"ost "entru o-7 a adus si adu,e o -are ,ontri4utie. E "',at ,a noi nu sti- s' "rote('- a,est -are i%vor de 4o&'tie. Fauna7 de #a ,e#e -ai -ari -a-i/ere a-intite " n' #a ,e#e -ai -i,i si variate /or-e7 o !nt #ni- !n %ona "'durii. Pe so#7 "e s,oarta ,o"a,i#or7 !n ,oroana #or7 se &'ses, nenu-'rate inse,te v't'-'toare re"re%entate "rin /#uturi7 ,'r'4usi7 ure,)e#nite7 "uri,i de "#ante et,.7
XXIII

,are rod /run%e#e ,o"a,i#or7 #'starii tineri7 se-inte#e si /ru,te#e. Prin /run%isu# ,'%ut7 ,are ,u &reu se trans/or-' !ntr2un so# /erti#7 !nt #ni- &'r&'rite7 &reieri7 -e#,i et,. Pa*(r! Pas'ri#e ,ara,teristi,e sunt9 -ier#e#e7 ,io,'nitoare#e "estrite7 ,u,u#7 "oru-4eii s'#4ati,i7 turture#e#e7 ,iu/u# de "'dure et,. Printre "as'ri#e de "rad' !nt #ni- u#iu#7 4u/nita7 sore,aru#. Dintre re"ti#e7 so" r#a7 &ust'rii. Iarna !n "'duri soses, de -u#te ori -'t'sarii si s,atii#e7 iar din , -"ie ,oto/ana. Fauna ste"ei <, -"iei= este -ai "utin 4o&at' de, t a "'duri#orK de a#t/e#7 eFist' #a %ona de ,onta,t a ,e#or dou' -ari unit'ti -or/o#o&i,e o %on' de !ntre"'trundere at t a /#orei , t si a /aunei. A"e#e sunt destu# de 4o&ate !n "este si 4roaste. Du"' "ro/esoru# Rau# C'#ines,u7 a,esta %on' a"artine su4"rovin,iei ,ar"ati,e a "'duri#or de /oioase <"rovin,ia ,entra# euro"ean'=. P"$! ,r#c !,er! +n %ona sate#or se !nt #nes, sa#, -i7 du%i7 "runi <a#t'dat' !ntinse #ive%i7 de unde nu-e#e de Livedea Lun&'=7 &utui ,u o eFtindere /oarte -are "e versantu# sudi, a# G)e-e#iei7 visini7 ,iresi7 %ar%'ri7 -eri7 "eri <,u %ona s"e,i/i,a Satu# 5anu#ui=. Livedea Lun&' a /ost "o"u#at' !n se,o#e#e NVI2NVII de oa-enii din satu# dis"'rut 5'#tati. S0ec!! !er6"a*e S"e,ii#e ier4oase s"ontane !nt #nite !n #un&u# dru-uri#or7 santuri#or si "'suni#or sunt re"re%entate "rin9 "ir <a&ro"Uru- re"ens=7 "'#'-ide <,irssiu- arvense=7 tros,otu# <"o#i&onu- avi,u#are=7 ra"ita s'#4ati,' <sina"sis arvensis=7 #a"te#e ,u,u#ui <eu")or4ia ,U"arissias=7 ro-anita <-atri,aria ,a-o-i##a=7 ne&)ina <a&roste--a &it)a&o=. +n #un,' se adau&' -o)oru# <setaria viridis=7 "'t#a&ina <"#anta&o #an,io#ata=. P'suni#e sunt a#,'tuite din s"e,ii ier4oase "utin va#oroase din "un,t de vedere nutri/i,7 re"re%entate de #a"te#e ,u,u#ui7 ,oada sori,e#u#ui <a,)i##ea -i##e/o#iu-=7 &)i%deiu# <#otus ,orni,u#atus=7 "'iusu# de #ivad' </estu,a su#,ata=. Ca s"e,ii de ,u#tur'7 tin nd sea-a de ,onditii#e "edo2,#i-ati,e7 ,e -ai 4ine se ,u#tiv'9 &r u#7 "oru-4u#7 se,ara7 -a%'rea7 /aso#ea7 sor&u#7 #u,erna7 %ar%avatu#. Satis/','tor 2 /#oarea soare#ui7 tri/oiu#7 vita2de2vie7 inu#7 , ne"a.

XXIV

'.1 Pre-en area 0r!nc!0a)e)"r ar!! 0r" e/a e

Ar!! 0r" e/a e+ re-er&a !! na #ra)e *! $"n#$en e a)e na #r!! d!n /#de #) Pra%"&a 1. Parc#) Na #ra) :#ce.! !nc)#de n J#de #) Pra%"&a+ A6r#0 #) Pra%"&ean L"c#) ,"*!)!,er P)a!#) H" !)"r 7#n !! C") !! )#! :ar6e* Ar!n!*#) de )a S!na!a + 1;<8= %a T!.(!)e d!n C!#ca* > C"$. 7(nec!# 5 7#n e)e de Sare > S)(n!c5 ' %a Parc#) Na #ra) :#ce.!7 a/#at "e teritoriu# (udete#or D -4ovita7 Pra)ova si 5rasov7 /i&urea%' !n Le&ea nr. 1Z.@@@ ,u o su"ra/at' de 3. BB. )a7 din ,are *B 330 )a se a/#' "e teritoriu# (udetu#ui D -4ovita. Cu"rinde o -are diversitate 4io#o&i,'7 &eo#o&i,'7 &eo-or/o#o&i,'7 ,arstu# ,e "re%int' o i-"ortant' deose4it' "rin /ru-usetea "eisa(u#ui si "rin interesu# stiinti/i,9 Pestera Ia#o-itei7 Pestera Ratei7 C)ei#e Q'noa&ei7 C)ei#e Ursi#or7 C)ei#e Or%ei7 C)ei#e T'taru#ui7 ,#'i#e din Les"e%i7 Canionu# Poroa4ei7 #a"ie%uri7 do#ine. Fru-usetea "eisa(u#ui7 ,o-"#etat' de ,)ei7 "esteri7 st n,i ,u /or-e ,urioase7 ,u- sunt 5a4e#e si S/inFu# $ -u#te dintre e#e -onu-ente a#e naturii $ -inunata va#e a Ia#o-itei si a a/#uenti#or s'i7 "'duri#e ,e !n,on(oar' "oa#e#e -unti#or /a, din %ona -unti#or 5u,e&i una dintre ,e#e -ai "itoresti din tar'7 vi%itat' anua# de nu-erosi turisti. +n a,easta %on'7 "e teritoriu# (udetu#ui D -4ovita sunt ,onstruite ca6ane)e9 :a6e)e7 :")6"c!7 Z(n"a.a7 Scr"0"a*a7 Pad!na. H" e)#) Pe* era7 ,are "oate &'%dui "este .@@ de turisti7 o/er' a,estora "osi4i#it'ti de ,a%are si servi,ii deose4ite <restaurant7 4ar de %i7 "is,ina7 sa#a de 4oJ#in&=. De ase-enea7 "e -unte#e P'du,)iosu7 #a &ranita dintre (udete#e D -4ovita si Pra)ova s2a ridi,at un ,o-"#eF turisti, -odern. Anua#7 e#evi din toata tara !si "etre, va,ante#e #a ta4ere#e s,o#are C'"rioara7 Cer4u7 V n'toru7 !ntru2un ,adru natura# deose4it din Muntii 5u,e&i. Re%ervatii#e natura#e au un ro# deose4it !n "rote,tia si ,onservarea unor )a4itate7 s"e,ii de "#ante si ani-a#e s'#4ati,e7 e#e-ente si /or-atiuni &eo#o&i,e7 s"eo#o&i,e7 "a#eonto#o&i,e sau de a#ta natur'7 ,u va#oare e,o#o&i,'7 stiinti/i,' sau ,u#tura#' deose4it'. Ce#e -ai i-"ortante va#ori natura#e "rote(ate sunt redate !n ,e#e ,e ur-ea%'. 8 %a

XXV

Re-er&a !! na #ra)e a/#ate "e teritoriu# Par,u#ui Natura# 5u,e&i 9 Re-er&a !a na #ra)( $!? ( Or-ea @ Z(n"a.a Cu"rinde siste-u# ,arsti, 9 c%e!)e Z(n"a.e! 7ar!; c%e!)e Or-e!; c)(!)e d!n Le*0e-! <-onu-ente a# naturii=7 /ru-oase "'duri de -o#id <Pi,ea a4ies=7 " #,uri de #ari,e <LariF de,idua= si , teva eFe-"#are de % -4ru <Pinus ,e-4ra= "e -a#u# dre"t a# Ia#o-itei si deasu"ra ,)ei#or Q'noa&ei Mari. O ve&etatie ter-o/i#' ,o-"us' din e#e-ente /#oristi,e rare sud2euro"ene7 sud2-editeraneene sau 4a#,ani,e se !nt #neste !n ,)ei#e Q'noa&ei Mari9 se,ara de -unte <Se,a#e -ontanu-= $ e#e-ent -editeranean 2 4a#,ani,7 Iris da,i,a <St n(ene#u# de -unte= $ ede-is- "entru Car"atii Sudi,i7 S,orusu# <Sor4us ,reti,a= $ e#e-ent sud 2 euro"ean s"oradi, !n Car"ati7 s"inu# <Carduus ,andi,ans= $ e#e-ent 4a#,ani, rar !n tara noastr'7 u-4e#i/era <At)a-ant)a )un&ari,a=7 ti-o/ti,a <P)#eu- -ontanu-= $ s"oradi,' #a noi7 !n 5u,e&i /iind !nt #nit' si !n Ae"ii Mi,i7 ,osa,i <Astra&a#us de"ressus= $ ,e se -ai &'seste "e -unte#e Do-o&#ed7 ,a"ri/oiu# <Loni,era ,aeru#ea= si Stre"to"us a-"#eFi/o#ius7 s"e,ii s"oradi,e !n Ro-ania7 Pe"ati,a transsi#vani,a7 et,. Re-er&a !a na #ra)( $!? ( Z(n"a.a @ L#cac!)a Cu"rinde c%e!)e Z(n"a.e! 7!c!; c%e!)e Z(n"a.e! 7ar! <-onu-ente a# naturii=7 /ru-oase "'duri de -o#id <Pi,ea a4ies=7 " #,uri de #ari,e <LariF de,idua= si , teva eFe-"#are de % -4ru <Pinus ,e-4ra= "e -a#u# dre"t a# Ia#o-itei. O ve&etatie ter-o/i#' ,o-"us' din e#e-ente /#oristi,e rare sud2euro"ene7 sud2-editeraneene sau 4a#,ani,e se !nt #neste #a "oa#e#e "ereti#or sudi,i de ,a#,are titoni,e a# -unte#ui Q'noa&a7 nu-it si RPodu# ,u /#ori#e R si !n ,)ei#e Q'noa&ei Mari9 se,ara de -unte <Se,a#e -ontanu-= $ e#e-ent -editeranean24a#,ani,7 Iris da,i,a <Stan(ene#u# de -unte= $ ede-is- "entru Car"atii Sudi,i7 S,orusu# <Sor4us ,reti,a= $ e#e-ent sud2euro"ean s"oradi, !n Car"ati7 s"inu# <Carduus ,andi,ans= $ e#e-ent 4a#,ani, rar !n tara noastr'7 u-4e#i/era <At)a-ant)a )un&ari,a=7 ti-o/ti,a <P)#eu- -ontanu-= $ s"oradi,a #a noi7 in 5u,e&i /iind inta#nita si in Ae"ii Mi,i7 7 ,osa,i <Astra&a#us de"ressus= $ ,e se -ai &'seste "e -unte#e Do-o&#ed7 ,a"ri/oiu# <Loni,era ,aeru#ea= si Stre"to"us a-"#eFi/o#ius7 s"e,ii s"oradi,e in Ro-ania. Re-er&a !a na #ra)( $!? ( C%e!)e T( ar#)#! Pe # n&' ve&etatia ter-o/i#'7 ,u e#e-ente /#oristi,e rare "e ,are #e o,roteste si /ru-usetea "eisa(u#ui7 re"re%int' si o interesant' re%ervatie &eo#o&i,' si "a#eonto#o&i,'7 ,e ,u"rinde siste-u# ,arsti, T'taru 9 #a"ie%7 do#ine7 ,)ei#e T'taru# Mare <-onu-ent a#

XXVI

naturii=7 Pestera Ursu#ui si Pestera Mi,' <din ,)ei#e T'taru# Mare=7 o /aun' /osi#' a4undent' si divers'. Se,toru# ,e# -ai /ru-os a# c%e!)"r T( ar#) 7are $ situate #a ,oada #a,u#ui 5o#4o,i $ se a/#' !n ava#7 "e ,,a. 3@@ -7 unde Ia#o-ita s2a ad n,it !n "re#un&irea sud $ esti,' a -asei de ,a#,ar (urasi, a 7#n !)"r T( ar#. Ai,i7 "e versantu# st n& a# v'ii T'taru#ui7 #a a#titudinea de *10H -7 se v'd des,)ideri#e ,e#or doua "esteri $ Pe* era Ur*#)#! *! Pe* era 7!c( $ ,e#e -ai !na#te statiuni "a#eo#iti,e de #a noi din tar' $ ur-e#e de vatr' si "re%enta oase#or as,)iate !n ,antit'ti destu# de -are sunt -'rturii ,' o-u# #e2a /o#osit ,a ad'"ost !n "erioade#e de retra&ere a &)etari#or Vur-iene. Re%ervatia ,)ei#e T'taru#ui retine atentia "rin /auna /osi#' eFistent' ai,i7 !n strate#e de ,a#,ar (urasi,. T#r6(r!a L(0 !c! Re-er&a !e na #ra)( 6" an!c( <re%ervatie stiinti/i,'7 !n ,on/or-itate ,u une#e #u,r'ri din #iteratura de s"e,ia#itate=. T!n"&#) L(0 !c!7 desi -i, si i%o#at &eo&ra/i, de %one#e -ari de tinoave din Ro- nia7 o,roteste o serie de e#e-ente /#oristi,e nordi,e rare7 une#e ,)iar re#i,te si o -i,ro/aun' ,ara,teristi,' -#astini#or o#i&otro/e7 deose4it de interesant' si variat'. +n 5u,e&i7 a&#o-er'ri de S")a&nu- se !nt #nes, !n -ai -u#te "un,te7 dar tinovu# L'"ti,i este sin&uru# unde a,esta se &'seste !n -as' ,o-"a,t'7 /or- nd de"o%ite de tur4'7 de * - &rosi-e. Re-er&a !a na #ra)( $!? ( Pe* era @ C"c"ra Cu"rinde *!* e$e)e car* !ce :( rAna @ Pe* era Ia)"$! e!+ C%e!)e Ur*!)"r; C%e!)e Pe* er!!; Pe* era Ia)"$! e!; Pe* era P#* n!c#) >$"n#$en e a)e na #r!!5 *! *!* e$#) d!n Va)ea H"r"a6e!9 )a0!e-; C%e!)e *a# Can!"n#) H"r"a6e!; I-6#c#) d!n H"r"a6a; T#rn#) Sec!#)#! <-onu-ente a#e naturii=. Pe* era Ia)"$! e!7 s'"at' !n ,a#,are#e (urasi,2su"erioare din ,u#-ea sud2esti,' a -unte#ui 5'tr na7 #a *13@ - este o "ester' -are7 dis"us' "e dou' eta(e7 ,are !nsu-ea%' H@0 - de &a#erii /osi#e si a,tive. Cea -ai -are "arte din su"ra/ata re%ervatiei este a,o"erit' de -o#idisuri7 ,ara,teristi,e "e ,a#,are titoni,e si 4ine re"re%entate "e $#n e)e C"c"ra si #a "oa#e#e $#n e)#! :( rAna. Se -ai &'ses, ai,i nu-eroase " #,uri de #ari,e <LariF de,idua= "e st n,i#e din C%e!)e Ia)"$! e!7 (ne"enisuri "e Va)ea H"r"a6e!7 -unte#e 5'tr na7 -unte#e Co,ora7 " #,uri sau eFe-"#are i%o#ate de % -4ru < Pinus ,e-4ra=2 re#i,t &#a,iar !n va#ea Lesnitei7 "e Va#ea Poroa4ei7 "e -unte#e Co,ora si !n va#ea Su,)e#nitei7 "e -unte#e 5'tr na. P"!ana H"r"a6a @ re-er&a !e na #ra)( 6" an!c(

XXVII

Re%ervatia o,roteste o ve&etatie s"e,i/i,' eta(u#ui su4a#"in su"erior de ti"u# Festu,etu- ru4rae su4a#"inu-7 ,are ,u"rinde rarit'ti "re,u- Gentiana 4u#&ari,a. P"!ana Cr#c!! @ re-er&a !e na #ra)( 6" an!c( Re%ervatia o,roteste o ve&etatie s"e,i/i,' eta(u#ui su4a#"in su"erior de ti"u# Festu,etu- ru4rae su4a#"inu- 7 ,are ,u"rinde rarit'ti "re,u- Gentiana 4u#&ari,a7 Gentiana verna Pe* era Ra e! @ re-er&a !e na #ra)( $!? ( < &eo#o&i,' $ &eo-or/o#o&i,'7 s"eo#o&i,'= Re%ervatia ,u"rinde siste-u# ,arsti, Ratei de "e va#ea R'teiu#ui9 C%e!)e R( e!#)#! <-onu-ent a#e naturii=7 ,)ei -eandrate ,u un nu-'r de *? "esteri de -i,i di-ensiuni7 ,are re"re%int' /oste "ierderi /osi#e a#e r u#ui Ratei si siste-u# endo,arsti, "estera Ratei <-onu-ent a# naturii=. Pe* era Ra e! e /or-at' din &a#erii -eandrate7 dis"use "e trei eta(e <unu# a,tiv si dou' /osi#e=7 ,u o de%vo#tare de ,,a. H@@@ - si o denive#are de [B? -7 este o "ester' &i&anti,' si re"re%int' ,e# -ai i-"ortant /eno-en endo,arsti, din 5u,e&i. Este "rintre "utine#e "esteri din Ro- nia !n ,are se !nt #nes, ,on,o-itent ,on,retiuni de ,a#,it7 &i"s si ara&onit. +n diverse "un,te a#e "esterii se !nt #nes, sta#a,tite /istu#are7 sta#a,tite eF,entri,e7 &ururi7 "er#e de ,avern'7 ,ora#ite7 dra"erii7 sta#a&-ite #u- nare7 ,o#oane si do-uri. P)a!#) H" !)"r *a# P#nc #) ,"*!)!,er P)a!#) H" !)"r @ re-er&a !e na #ra)( 0a)e"n ")".!c( La est de soseaua ,e tre,e "rin P#aiu# Poti#or se "oate o4serva o su,,esiune ,ara,teristi,' !n /or-atiuni#e de /#is ,reta,i, si anu-e7 tre,erea de #a Pauterrivian #a 5arre-ian7 !ntr2o ,ut' r'sturnat'7 ,are /a,e ,a ter-enii s' se su,,ead' !n ordine invers'. De #a vest s"re est a"ar ro,i ar&i#o $ -arnoase7 ,enusii $ &'#4ui <strate de o-arni, 4arerre-iene=7 "este ,are ur-ea%' -arne tari7 /oioase ,u resturi de "#ante in,ar4oni%ate7 a"oi ,on&#o-erate ti#oide ,u 4#o,uri de ,a#,are tit)oni,e si sisturi ar&i#o $ -arnoase dure ,u vine de ,a#,it7 ,e a"artin strate#or de Sinaia su"erioare. Pe ,ei doi versanti ai s'i a"ar si 4#o,uri -asive de ,a#,ar ,e ,ontin o 4o&ata /aun' /osi#' de Stra-4er&.

XXVIII

Re-er&a !! na #ra)e d!n a,ara Parc#)#! Na #ra) :#ce.! + P)a!#) D"$ne*c @ re-er&a !e na #ra)( 0a)e"n ")".!c(7 a/#at' !n ,u"rinsu# Munti#or 5u,e&i S ra e)e de S!na!a7 entitate strati&ra/i,' 4ine ,onturat' !n ,adru# %onei interne a /#isu#ui din Car"atii Orienta#i7 a /ost se"arat' !n trei su4divi%iuni ,e ,ores"und unor ,o-"#eFe #ito#o&i,e distin,te. Dintre a,estea Strate#e de Sinaia su"erioare se ,ara,teri%ea%'7 "rintre a#te#e si "rin "re%enta !n "artea de sus a unor nive#e ,on&#o-erati,e. Este vor4a de ,on&#o-erate ti##oide7 ,u -atri,e ar&i#o2-arnoasa7 s#a4 ,i-entate si ,are ,u"rind7 "e # n&' &a#eti si 4#o,uri de vo#u-e ,onsidera4i#e. Ast/e# de 4#o,uri7 de *@@21@@ -,7 /or-ea%' adev'rate I#i""e7 de /a"t o#isto#ite7 ,e sunt ,onstituite din sisturi ,rista#ine si ,a#,are7 de di/erite ti"uri. Se ,itea%' ast/e# ,a#,are eotriasi,e7 ,a#,are -edio2triasi,e7 ,a#,are a"artin nd "'rtii in/erioare a Neo(urasi,u#ui7 ,a#,are tit)oni,e si ,a#,are 4erriasiene. +n &enera#7 toate ,a#,are#e sunt /osi#i/ere7 un #o, deose4it7 din a,est "un,t de vedere7 o,u" ndu2# !ns' ,a#,are#e tit)oni,e7 "rin a4undenta /aunei "e ,are o ,ontin. O)!* ")! e)e d!n P)a!#) D"$ne*c au /ost "use su4 o,rotire ,a /iind deose4it de 4o&ate si interesante !n ,e "riveste ,ontinutu# "a#eonto#o&i,. I-&"are)e de )a C"r6!! C!#n.! @ re-er&a !e na #ra)( $!? ( <re%ervatie stiinti/i,' du"' une#e #u,r'ri din #iteratura de s"e,ia#itate= Este a/#at' "e teritoriu# ad-inistrativ a# ,o-unei Cor4ii Mari. Co-"#eFu# de i%voare de #a C"r6!! C!#n.! re"re%int' o adev'rat' : oa%' a,vati,' ,u /#ora si /auna re#i,t' !n C -"ia Ro- n' R. Des,o"eritorii ,o-"#eFu#ui de i%voare de #a Cor4ii Ciun&i7 L. 5otos'neanu si St. Ne&rea au e/e,tuat studii /aunisti,2e,o#o&i,e te-eini,e7 se-na# nd "re%enta a nu-eroase &ru"e de )idro4ioniti. Dintre a,este &ru"e nu-eroase7 ,e#e -ai re-ar,a4i#e din "un,t de vedere e,o#o&i, si area#isti,7 a# e#e-ente#or ende-i,e si re#i,te7 s2au dovedit a /i tur4e#ariate#e7 roti/ere#e7 ,a#do,ere#e7 ostra,ode#e7 a-")"ode#e7 tardi&rade#e7 tri,)o"tere#e si )idra)ne#e#e.

XXIX

XXX

CAPITOLUL 8 ANALIZA SI VALORIFICAREA POTENTIALULUI TURISTIC ANTROPIC 8.1 O6!ec !&e #r!* !ce re)!.!"a*e +ntre anii *B>@2*B>1 este ,onstruit' M'n'stirea Sinaia de s"'taru# Mi)ai Canta,u%ino !n ur-a unui "e#erina( #a Ierusa#i- si !n "eninsu#a Sinai de unde si nu-e#e -'n'stirii si a statiunii de a%i. Ansa-4#u# -'n'stirii ,u"rinde 4iseri,a voievoda#' ,onstruit' !n sti# 4r n,ovenes,7 din "iatr' si ,'r'-id' si 4iseri,a -are ,onstruit' !n *H0B. +n siru# ,)i#ii#or -'n'stiresti se a/#' "ara,#isu# SS,)i-4area #a Fat'S si -auso#eu# #ui Ta,)e Iones,u7 /ost "ri-inistru !n "erioada "ri-u#ui r'%4oi -ondia# si ,are a avut un ro# i-"ortant !n unirea t'ri#or ro- ne. Din "i,tura de interior7 rea#i%at' de vestitu# -ester %u&rav P rvu Mutu #a *B>0 se re-ar,' ta4#ou# de #a intrare ,are !# re"re%int' "e ,titor ,u /a-i#ia sa. +n , teva !n,'"eri din /oste#e ,)i#ii este a-ena(at un -u%eu ,are "re%int' arta de,orativ' re#i&ioas' <"iese de ar&int'rie7 4roderii7 tes'turi7 -o4i#ier de ,u#t=K arta "#asti,' din se,o#e#e NVII 2 NIN <i,oane de s,oa#' 4r n,oveneas,'7 rus'7 &re,eas,'7 re-ar,a4i#e /iind ,e#e ,reate de P rvu Mutu=K ,arte ve,)e ro- neas,'. Fi&.3 $ M'n'stirea Sinaia

Sursa9 JJJ.o4ie,tive2turisti,e.ro

Mu%eu# este a-ena(at !n /osta ,as' de oas"eti a -'n'stirii7 ,are a ad'"ostit ** ani /a-i#ia re&a#'7 !n ti-"u# ,onstruirii Pe#esu#ui. Este "ri-u# -u%eu de art' re#i&ioas' din Ro- nia7 /iind des,)is !n *H>1.

XXXI

Fi&.0 2 M'n'stirea G)i&)iu din #o,a#itatea 5'r,'nesti

Sursa9 JJJ.o4ie,tive2turisti,e.ro

Fi&.1 $ M'n'stirea C)eia

Sursa9 JJJ.o4ie,tive2turisti,e.ro

M'n'stirea C)eia este situat' #a B* I- nord de P#oiesti7 "e "artea r u#ui Te#ea(en7 !ntre " raie#e T -"a si C)eita. M'n'stirea "oart' )ra-u# S/ ntu#ui Ni,o#ae si a /ost ,onstruit' !n anu# *??@7 /iind a"oi ,'#,at' si de tur,i si tre, nd si "rintr2un in,endiu devastator. La re,onstruire s2a /o#osit tot din #e-n. 5iseri,a a,tua#' a /ost ,onstruit' din ,'r'-id' !n interva#u# ani#or *H312*H3> Li "i,tat' !n anu# *H3? de G)eor&)e T't'res,u.

XXXII

Fi&.B 2 M'n'stirea Qa-/ira

Sursa9 JJJ.o4ie,tive2turisti,e.ro

M'n'stirea Qa-/ira din #o,a#itatea Li"'nesti a /ost %idit' !n anu# *H1? si este "i,tat' "artia# de Ni,o#ae Gri&ores,u. M'n'stirea de -ai,i "oarta nu-e#e Qa-/ira7 de #a sotia unui /ost o- de !n,redere a# #ui 5r n,oveanu. +n -'n'stire sunt eF"use #u,r'ri de art' "#asti,' si de,orativ' re#i&ioas'7 din se,o#u# a# NIN2#ea <i,oane= si ,arte ve,)e ro- neas,'. Fi&.? 2 M'n'stirea Su%ana

Sursa9 JJJ.o4ie,tive2turisti,e.ro

M'n'stirea Su%ana din #o,a#itatea M'ne,iu a /ost ridi,at' !n *?0@ de o ,redin,ioas' din %ona S',e#e25rasov7 "e nu-e Su%ana Arsi,u7 /iind o ,onstru,tie din 4 rne. A#eFandru
XXXIII

V#a)ut' s,ria des"re -'n'stire 9 SSu%ana este ase%at' !ntr2o "oian' /ru-oas'7 "e o /runte de d -47 su4 ,are se a%v r# !n Te#ea(en " r u# Stan,a din drea"ta si E"urasu# din st n&aS. 5iseri,a "'strea%' sti#u# ar)ite,turii -untenesti7 !n /or-a de ,ru,e7 /iind ,o-"arti-entat' !n a#tar7 naos si "ronaos. Naosu# ne/iind de#i-itat de "ronaos7 ,e /or-ea%' un s"atiu ,o-un. Pridvoru# este !n,)is av nd "#a/onu# "i,tat.

Fi&.H 2 M'n'stirea Pissiota din #o,a#itatea Poienarii 5ur,)i

Sursa9 JJJ.o4ie,tive2turisti,e.ro

Fi&.> 2 M'n'stirea Aer,'#'i

Sursa9 JJJ.o4ie,tive2turisti,e.ro

XXXIV

+n (udetu# Pra)ova7 #a , teva sute de -etri de orasu# Ur#ati7 "e -a#u# st n& a# Cri,ovu#ui S'rat7 se a/#' S,)itu# S/ nta Maria Cri,ov7 ,u 4iseri,uta #ui de #e-n !n /or-' de ,ora4ie si ,u tur#a ei %ve#t'7 av nd #a 4a%' "ridvor si "ris"' "e #atura sudi,'. S,)itu# S/ nta Maria Cri,ov s2a i-"us !n r ndu# #o,asuri#or de ,u#t ortodoFe datorit' 4iseri,utei de #e-n ,are se re-ar,' at t "rin ar-onia des'v rsit' a "ro"ortii#or7 , t si -ai a#es "rin /ru-usetea "i,turii interioare de -are va#oare artisti,'. 5iseri,a de #e-n a S,)itu#ui Cri,ov7 e-4#e-' a artei transi#v'nene "e -e#ea&uri#e Munteniei7 !si !-4r'tisea%' !n,)in'torii ,are vin s' se roa&e #a I,oana /','toare de -inuni a Mai,ii Do-nu#ui7 adus' de #a S/ ntu# Mor- nt si #a S/inte#e Moaste de #a 5et)#ee-7 "arti,i" nd si #a s#u(4e#e a,esteia. 8.' O6!ec !&e #r!* !ce c#) #ra)2!* "r!ce P)"!e* !+

Pa#atu# Cu#turii Mu%eu# Nationa# a# Petro#u#ui Mu%eu# de Art' Mu%eu# Ceasu#ui Mu%eu# de Istorie Gradina Qoo#o&i,' 5u,ov

:rea-a+

Co#e,tia -u%ea#' de art' "o"u#ar' :#B en!+

Co#e,tia -e-oria#' SCe%ar Petres,u: CA$0!na+

Mu%eu# Me-oria# SNi,o#ae Gri&ores,uS Co#e,Eia -e-oria#' S5.P. PaLdeuS C%e!a+


Mu%eu# SNatura v'ii su"erioare a Te#ea(enu#uiS M n'stirea C)eia M n'stirea Su%ana

S!na!a+
Caste#u# Pe#es XXXV

Caste#u# din Va#ea Pe#es7 resedint' de var' a re&i#or Ro- niei7 a /ost ,onstruit "e vre-ea re&e#ui Caro# I a# Ro- niei <*HBB $ *>*0= si a devenit unu# dintre ,e#e -ai i-"ortante -onu-ente a#e Euro"ei se,o#u#ui NIN. Pe terenu# ,u-"'rat de re&e au /ost ,onstruite "e # n&' ,aste#9 Pe#isoru#7 Cor"u# de Gard'7 E,ono-atu#7 Casa de V n'toare7 Foisoru#7 Gra(duri#e7 U%ina E#e,tri,' si Vi#a Si"ot. P n' #a ter-inarea ,aste#u#ui <*HH3=7 Re&e#e Caro# I si Re&ina E#isa4eta au #o,uit #a ,asa de v n'toare7 ter-inat' !naintea ,aste#u#ui. Datorit' u%inei e#e,tri,e "ro"rie7 Pe#esu# a /ost "ri-u# ,aste# e#e,tri/i,at din Euro"a. Prin a-ena('ri#e de du"' *>@@7 resedinta a /ost su"ra!n'#tat' ,u un eta(7 de ase-enea si turnu# "rin,i"a#. +n /or-a sa /ina#'7 ,#'direa ,u o su"ra/at' de 3.@@ -"7 are de *B@ de ,a-ere si "este 3@ de 4'i. +n ,e#e *B@ de !n,'"eri a#e sa#e ,aste#u# a ad'"ostit una dintre ,e#e -ai i-"ortante ,o#e,tii de ta4#ouri din Euro"a si o 4o&at' ,o#e,tie de ar-e7 ,u "este 0@@@ de "iese euro"ene si orienta#e7 din se,o#e#e NIV2NVII.
Caste#u# Pe#isor

Caste#u# Pe#isor a /ost ,onstruit !ntre anii *HH> si *>@37 de re&e#e Caro# I i era destinat viitoru#ui re&e Ferdinand si Re&inei Maria. P n' #a /inisarea Pe#isoru#ui7 tinerii au #o,uit #a Foisor. Pe#isor are doar >> de !n,'"eri7 /at' de Caste#u# Pe#es ,u *B@ de !n,'"eri. +ntrea&a ,as' a /ost de,orat' "entru a /i o resedint' "re%identia#' si "oart' a-"renta unei "ersona#it'ti "uterni,e9 re&ina Maria. Po#u# de onoare este #a-4risat ,u #e-n de ste(ar. Dor-itoru# de aur este de,orat du"' "#anuri#e si desene#e re&inei ,u -o4i#' s,u#"tat' !n #e-n de tei aurit. Tot du"' "#anuri#e re&inei a /ost de,orat si 4irou# ei7 iar "eretii Ca-erei de aur sunt de,orati ,u /run%e de ,iu#ini7 -otiv dra& re&inei !ntru, t era e-4#e-a S,otiei7 #o,u# nata# a# ei. Ai,i au ,res,ut si ,o"ii #or9 Caro#7 viitoru# re&e7 Marioara7 re&ina Iu&os#aviei7 E#isa4eta7 re&ina Gre,iei si Printu# Ni,o#ae.

M n'stirea Sinaia Ca%inou#

S)(n!c+

Sa#ina Munte#e de Sare 2 &rota Li La,u# Miresei Mu%eu# de Arta Mu%eu# s'rii

V()en!! de 7#n e+

Co#e,Eia -e-oria#' SNi,o#ae Ior&aS


XXXVI

8.8 Ar a 0"0#)ar( *! $an!,e* (r! e n",")c)"r!ce Trad! !! re)!.!"a*e Srbtorile religioase erau n trecut motive de a nu lucra, pentru a se capta astfel bunvointa unui sfnt de a crui mnie sau rzbunare se temea persoana respectiv. Se scrie c mai ales la tar se tineau 96 de srbtori cu date fixe, 34 srbtori cu date mobile, cele ! de duminici din an, "! vineri din post, plus martea si #oia din $ostul $astelui. %otalul zilelor n care nu se lucra deloc sau se lucra partial era de "96, rmnnd astfel "69 de zile integral lucrtoare. &biceiurile de la marile srbtori de peste an, 'rciunul si $astele, sunt si ele comune cu cele din restul trii. (e 'rciun, copiii umbl n grupuri pe la casele oamenilor pentru a)i colinda si a primi dulciuri, fructe si bani. *n noaptea de $aste, la biserica, se sfintesc cozonacii fcuti n diferite forme. *n dimineata zilei de $aste, copiii se spal pe fat cu apa proaspt de la fntna n care s)au pus un ou rosu si fire de iarb verde. 'rciunul + srbtorit pe ! decembrie,- pn n secolul ./., romnii au srbtorit 0nul 1ou n ziua de 'rciun. $entru ca aceasta avea o importanta att de mare, 2iserica a suprapus acestei date srbtoarea 1asterii (omnului. 0ceasta se srbtorea pe 6 ianuarie, aceast dat fiind doar o 1astere spiritual prin botez. 'rciunul este un zeu solar ntlnit la popoarele indo)europene, specific teritoriului locuit de ctre geto)daci. 0cest zeu era ntruc3ipat de Saturn la romani si de 4it3ra la persani. (enumirea de mos reprezint vrsta zeului la sfrsitul anului calendaristic, care trebuie s moar si s renvie anul urmtor. $erioada srbtorilor de iarn este mprtit n dou- ntre /gnat +!5 decembrie, si 'rciun +! decembrie, era perioada nefast6 atunci se desc3ideau mormintele, iar sufletele mortilor circulau printre vii. (e /gnat se sacrific porcul, substitutul unei divinitti preistorice. 0cum sunt tolerate abaterile de la normele sociale6 acestea amintesc de saturnaliile romane. 4os 'rciun nu tine de traditiile populare romnesti, ci este un mprumut apusean trziu, atestat la noi prin secolul al ./.)lea. %raditia crestin spune despre 'rciun c era proprietarul slasului unde 7ecioara 4aria l)a nscut pe $runcul /isus, iar sotia lui, 'rciuneasa, a a#utat)o la nastere.

XXXVII

*n aceast zi, pinea se aseaz sub masa pentru noroc, iar sub fata de mas se pune pleava de gru, pentru belsug. *mpotriva deoc3iului sau a farmecelor, n cele patru colturi ale mesei se pun seminte de mac sau usturoi. %raditia spune c, de 'rciun, se desc3ide cerul, iar cei care sunt buni l vd pe (umnezeu stnd la mas cu sfintii si ngerii. 0#unul 'rciunului $e !4 decembrie este 0#unul 'rciunului, iar obiceiurile specifice acestei zile sunt de natur religioas. (in dimineata acestei zile pn spre miezul noptii, cete de copii ntre cinci si paisprezece ani merg cu 84os 0#unul8 ) text augural scurt care anunt venirea colindtorilor. %ot n aceast noapte, 4os 'rciun vine la copii si le pune cadouri sub brad. (esi nimeni nu stie cu sigurant cum a#unge 4osul n casele oamenilor, toate povestile si pstreaz nota de mister. 9nii copii cred c intr pe fereastr, altii cred c un betigas fermecat l a#ut s se fac mic si s ptrund prin gaura c3eii, iar altii consider c 4osul vine pe 3ornul casei. Sfntul 1icolae +6 decembrie,- dup traditia popular este prima zi de iarn6 Sfntul 1icolae este un mos care aduce zpada scuturndu)si barba. :a romni, Sfntul 1icolae este un btrn care aduce copiilor daruri dac acestia au fost cuminti sau nuieluse dac au fcut nzbtii sau au fost neastmprati. *n traditia popular romneasc, Sfntului 1icolae i sunt atribuite calitti sporite, fiind unul dintre sfintii cei mai de vaz alturi de (umnezeu, cel care se plimb cu acesta pe pmnt n timpurile primordiale si nu numai. 1asterea si nunta Co-una Ciorani este o #o,a#itate !n ,are se -ai "'strea%' !n -are "arte o4i,eiuri#e traditiona#e din -o-ente#e esentia#e a#e vietii7 ,u- sunt nasterea sau nunta. 2otezul este ,e# ,are !n,ununea%' nasterea. I-ediat du"' nastere se rea#i%ea%' o serie de "ra,ti,i "entru a !n#'tura /orte#e -a#e/i,e. Se "une un /ir de at' rosie !n to,u# usii ,u ,are este -ai a"oi #e&at ,o"i#u# #a - n'7 ,a sa nu se deoa,)e. +n "ri-a 4aie a ,o"i#u#ui se "un un 4an de ar&int si 4usuio, "entru "uri/i,area a"ei. La 4ote%7 nasii tre4uie s' "re&'teas,' " n%a de -ir 2 "e ,are se asea%' ,o"i#u# du"' ,e este 4ote%at si -iruitK i se adu, !n dar o4ie,te de !-4r','-inte. Un o4i,ei /oarte interesant era a,e#a a# s,)i-4'rii nu-e#ui. Atun,i , nd ,o"i#u# era 4o#nav si nu -ai avea s,'"are7 /e-ei#e o"reau o "ersoan' de "e dru- ,'reia i se d'dea ,o"i#u# "e &ea- !-"reun' ,u o #u- nare. Persoana str'in' !i s,)i-4a nu-e#e si !i d'dea -a-ei ,o"i#u# "e us'. Du"' a,easta7 ,o"i#u# era stri&at ,u nu-e#e s,)i-4at "entru a nu -ai /i re,unos,ut de 4oa#'. La un an are #o, t'iatu# -otu#ui ur-at de o -i,' "etre,ere. Pe o tav' se
XXXVIII

"un di/erite o4ie,te9 ine#7 ,reion7 ,#este7 ,ui7 at' et,. ,are se o/er' ,o"i#u#ui. +n /un,tie de o4ie,tu# a#es de ,o"i#7 i se "oate "revedea viitoarea -eserie. 1unta9 ,a si ,e#e#a#te o4i,eiuri si ,e#e de nunt' s2au -oderni%at7 se -ai "'strea%' !ns' o "arte dintre e#e !n /or-' si-"#i/i,at'. C teva dintre o4i,eiuri#e de nunt' din Ciorani se &'ses, si !n -a(oritatea ,e#or#a#te %one etno&ra/i,e din Ro- nia. +n -o-entu# #o&odnei7 viitorii -iri si /a-i#ii#e #or sta4i#es, data nuntii7 nasii7 do-nisoara si ,ava#eru# de onoare. +n %iua nuntii7 do-nisoara de onoare vine a,as' #a -ireas'7 iar ,ava#eru# de onoare se du,e a&asa #a -ire. +n ti-" ,e este !-"odo4it'7 -ireasa tre4uie s' "# n&'. Da,' a,est #u,ru nu se !nt -"#'7 o /e-eie !n v rst' !i adu,e o ,ea"' %dro4it' "entru a2i "rodu,e #a,ri-i. Mire#e vine a,as' #a -ireas' ,a s' o ia7 dar !n -o-entu# !n ,are a(un&e ai,i7 usi#e sunt !n,)ise7 iar /a-i#ia -iresei re/u%' s' des,)id'. Du"' ,e se to,-es,7 usa se des,)ide7 iar -ire#e "oate s'2ti ia -ireasa. +n une#e #o,uri se -ai tine un o4i,ei str've,)i9 iert',iunea9 a- ndoi -irii stau ,u /ata s"re r's'rit7 -ireasa st' !n &enun,)i "e o "ern' si un ,ovor7 iar -ire#e st' !n "i,ioare ,u - na st n&' "e u-'ru# -iresei. Mireasa st' "e o "ern' "entru ,a viata ei s' /ie usoar' si "#',ut' ,a "erna ,ea -oa#e. La 4iseri,'7 , nd #i se "un veri&)ete#e7 -ire#e si -ireasa vor s' se ,a#,e "e "i,ior7 ,re% nd ,' !n a,est /e# vor avea su"re-atia !n ,'sni,ie. Du"' "etre,ere7 -ireasa ,u -ai -u#te /e-ei se retra& !ntr2o ,a-er' unde a,esteia i se s,)i-4' !-4r','-intea si este !-4ro4odit'7 !nse-ne#e de -ireasa sunt date unei /ete ,are ur-ea%' s' se ,'s'toreas,'. A doua %i du"' nunt'7 #uni di-ineata7 du"' r's'ritu# soare#ui7 -irii !-"reun' ,u /a-i#ia7 nasii si nuntasii se du, #a o / nt n' de #a r's,ru,e de dru-uri7 s,ot o &'#eat' de a"' si o vars' ,'tre r's'rit. S,ene e-otiona#e "entru rude sunt9 -o-ente#e Siert'riiS 2 , nd -ireasa si &inere#e #e ,er "'rinti#or iertare "entru &rese#i#e din tre,ut. Ce# -ai interesant ritua#9 ,e# a# ster&erii o4ra(i#or &inere#ui si -iresei de ,'tre soa,r'. Fiind "ri-a data , nd vine a,as' #a soa,r'7 &esturi#e "ot /i ,onsiderate ,a un ritua# de a,,e"tare a -iresei !n noua ,asa. Du"' nunt'7 intrarea tinerei /e-ei !n r ndu# ,e#or ,'s'torite i-"#i,' adev'rate ,redinte si "ra,ti,i7 ,a t'ierea unui #e-n "rintr2o #ovitur' ,u un to"or <"entru a naste usor= sau torsu# # nii <"entru a /i o &a%d' 4un'=. 5A5ELE * -artie9 4a4a de "ri-'var' <4a4a se-'natu#ui= . -artie9 4a4a de var' <4a4a -un,ii de var'= 3 -artie9 4a4a de toa-n' <4a4a ,u#esu#ui=
XXXIX

Cu- vor /i ,e#e 3 %i#e7 asa vor /i si ,e#e trei anoti-"uri. MUCENICII > -artie9 -u,eni,i Cu- e vre-ea !n > -artie7 asa va /i ti-" de 0@ de %i#e. Da,' !n %iua de Mu,eni,i va !n&)eta si va /i /ri&7 este se-n ,' iarna va ,ontinua " n' !n %iua de S/ ntu# G)eor&)e <.3 A"ri#ie=. *. S"irite a#e -osi#or si str'-osi#or !n Ca#endaru# Po"u#ar ,are au "re#uat nu-e#e si data de ,e#e4rare a#e ,e#or 0@ de S/inti Mu,eni,i <> -artie= din Ca#endaru# 5iseri,es,7 (ert/iti "entru ,redinta #or !n Cetatea Sevastiei. Aert/e#e si sa,ri/i,ii#e u-ane s'v rsite !n vre-uri#e "reistori,e !n %iua Anu#ui Nou a&rar sunt a-intite ast'%i de /i&urine#e antro"o-or/e din a#uat /iert sau ,o"t !n %iua de M',ini,i si - n,ate sa,ra-enta#K .. Fi&urine antro"o-or/e -ode#ate din a#uat7 unse ,u -iere si nu,'7 - n,ate sa,ra-enta# #a !n,e"ut de An A&rar7 sinoni-e ,u 5radosi7 S/intiK 3. A#uat -ode#at !n /or-' de o"t <H= sau ,er,7 /iert !n a"' !ndu#,it' ,u -iere si ,u adaos de -ie% de nu,' !n %iua de M',ini,i. For-a ,i/rei o"t7 re"re%entare "#asti,' a %eu#ui antro"o-or/ si a ,o#',ei#or7 re"re%entare a %eitei &eo-or/e7 sunt su"ravietuiri a#e (ert/e#or u-ane ,are -ar,au7 "rin su4stitutie7 -oartea si renasterea %eu#ui adorat a# Anu#ui Nou A&rar. Ca a#i-ent ritua#7 M',ini,ii7 sinoni-i ,u 5radosii si S/intii7 se !-"art si sunt - n,ati !n /ie,are an !n %iua de > Martie .

XL

8.9 A) e "6!ec !&e #r!* !ce de na #r( an r"0!c(

S#'ni, Pra)ova Statiunea 4a#neo,#i-ateri,a S#'ni, Pra)ova este situat' #a 0@@ - a#titudine. Este !n,on(urat' de dea#uri ,u "'duri de ste(ar si #ive%i de "o-i /ru,ti/eri. S#'ni,u# este !n "ri-u# r nd ,unos,ut ,a #o, a# unor i-"ortante eF"#oat'ri de sare7 -ina de ai,i /iind una din ,e#e -ai -ari din Euro"a. +n statiune se &'ses, nu-eroase i%voare de a"e ,#oruro2sodi,e. Une#e dintre e#e au /or-at !n &ro"i#e ve,)i#or sa#ine #a,uri <5aia 5a,iu#ui7 5aia Verde7 5aia Rosie=7 /o#osite "entru trata-ent 4a#near7 dar si ,a stranduri. Statiunea 4ene/i,ia%' de un ,#i-at de dea#uri si ,o#ine7 ,u veri "#',ute7 te-"eratura -edie a #unii iu#ie9 *>oC si ierni re#ativ 4# nde7 !n ianuarie -edia te-"eraturii este de 2371C. +n #o,a#itate se "oate vi%ita Munte#e S'rii si Sa#ina Unirea unde sunt s,u#"tate !n sare 4usturi#e #ui 5ure4ista7 Traian7 De,e4a#7 E-ines,u si statuia #ui Mi)ai Vitea%u#.

P'durea G#odeasa Re%ervatie /orestier' ,are ,onserv' un ,odru se,u#ar de /a& ,u r'sinoase7 !n s"e,ia# de 4rad7 iar ,o"a,ii au !n'#ti-i si dia-etre i-"resionante.

Arinisu# de #a Sinaia Re%ervatie /orestier' re"re%entat' de o -i,'7 dar interesant' "'dure de /oioase.

XLI

CAPITOLUL 9 PROPUNERI SI STRATEGII PRIVIND DEZVOLTAREA TURISTIC A JUDETULUI PRAHOVA 9.1. Pr"0#ner! 0r!&!nd de-&") area #r!* !c( a /#de #)#! Pra%"&a Deoare,e turis-u# re"re%int' o ra-ur' /oarte i-"ortant' a ,o-ertu#ui7 /iind ,)iar ,e# -ai i-"ortant ,a"ito# a# ,o-ertu#ui invi%i4i# si av nd !n vedere ,resterea nu-'ru#ui turisti#or ,are a avut #o, !n u#ti-a de,ad'7 ,onsider'- de%vo#tarea turisti,' a ori,'rei %one un /a"t ne,esar. EFist' nu-eroase -oda#it'ti de a e/e,tua a,east' de%vo#tare a %onei turisti,e din (udetu# Pra)ova7 -ai a#es datorit' 4o&atei traditii si -onu-ente#or i-"resionante natura#e si antro"i,e ,are se &'ses, din 4e#su& !n %on'. Re/eritor #a a,est "un,t7 iat' ,e s"uneau , tiva ,andidati #a Par#a-ent anu# a,esta9 Na* a*!a G%e"r.%e; cand!da PD2L 0en r# Ca$era De0# aC!)"r; n C")e.!#) Va)ea Pra%"&e!+ DE ne&"!e de #n 7!n!* er a) T#r!*$#)#!E. :A vor4i des"re turis- este "entru -ine "un,tu# /orte. Av nd !n vedere ,' -2an's,ut Li a- ,res,ut #a "oa#e#e -unEi#or 5u,e&i7 a- /ost !ndr'&ostit de -i, de /ru-useEea a,estor #o,uri. Mai t r%iu7 viaEa a /',ut !n aLa /e# ,a !ntrea&a -ea a,tivitate s' se des/'Loare !n do-eniu# turis-u#ui7 at t ,a a,tivitate e,ono-i,' , t Li #a un nive# -ai !na#t Li -' re/er #a a,tivitatea de "roto,o#7 "roto,o# or&ani%at !n servi,iu# statu#ui ro- n. Sunt vi,e"reLedinte a# FederaEiei Industriei Pote#iere din Ro- nia7 or&anis- ,are /un,Eionea%' din anu# *>>@ Li ,are ,onstant a #u"tat "entru dre"turi#e )ote#ieri#or7 ,u- ar /i redu,erea ,otei de TVA7 #u,ru rea#i%at de a#t/e# "rin tratative#e "urtate ,u Guvernu# Ro- niei7 !n "erioada .@@@ $ .@@07 reuLindu2se ast/e# di-inuarea a,estei ,ote de #a *>D #a >D7 "entru servi,ii#e de ,a%are. 5u,ur ndu$-' de eF"erienEa 4o&at' !n do-eniu Li ,unos, nd /oarte 4ine "ro4#e-e#e ,u ,are ne ,on/runt'- !n a,east' %on'7 ,onsider ,' "ot susEine !n Par#a-entu# Ro- niei -u#t -ai /a,i# anu-ite "ro4#e-e7 "entru ,' voi Lti eFa,t ,e s' ,er. Turis-u# ro- nes, tre,e "rintr2o ,ri%' esenEia#'7 ,e#e -ai -ari "ro4#e-e a#e #ui /iind #e&ate de /a"tu# ,' a,est do-eniu a /ost tratat ,u su"er/i,ia#itate !n "ro&ra-e#e de &uvernare anterioare7 nu s2au /',ut investiEii !n in/rastru,tur'7 !n !-4un't'Eirea ,a#it'Eii servi,ii#or7 !n /or-area "ro/esiona#' ,ontinu' a an&a(aEi#or Li nu s2au res"e,tat standarde#e !n do-eniu. Ne
XLII

tre4uie un Minister a# Turis-u#ui7 ,are s' /un,Eione%e ,a un or&anis- inde"endent s"e,ia#i%at "e a,east' a,tivitate Li nu doar un de"arta-ent a/#ata su4 tute#a unui a#t /or. A#'turi de ,o#e&ii -ei din Par#a-ent voi susEine ideea re!n/iinE'rii a,estui -inisterK se i-"une a,est #u,ru nu-ai & ndindu$ne7 !n "ri-u# r nd7 #a /a"tu# ,' turis-u# ,onstituie o surs' i-"ortant' de venituri #a 4u&etu# statu#ui. +n a# doi#ea r nd7 ave- nevoie de Ministeru# Turis-u#ui ,a de o instituEie ,are s' a"#i,e strate&ii#e de de%vo#tare a in/rastru,turi#or de turis-7 s' se o,u"e de evidenEa Li -onitori%area va#ori/i,'rii Li "rote('rii "atri-oniu#ui turisti, Li nu !n u#ti-u# r nd s' "ro-ove%e /ru-useEi#e E'rii7 at t "e "iaEa intern' , t Li "e "iaEa internaEiona#'. Da,' ar /i s' -' & ndes, stri,t #a Va#ea Pra)ovei Li #a ,o#e&iu# !n ,are ,andide% <,are ,u"rinde #o,a#it'Ei#e A%u&a7 5rea%a7 5uLteni7 Co-arni,7 Sinaia7 AdunaEi7 Cornu7 Ta#ea= "ot s' a/ir- ,' a,east' %on' a tr'it Li ,ontinu' s' su"ravieEuias,' din turis-. Cea -ai -are "arte a #o,uitori#or de ai,i7 !n,e" nd de #a 5rea%a Li " n' #a Predea#7 #u,rea%' !n unit'Ei de turis-. Este -ai -u#t de, t o datorie /a"tu# ,' eu ,a viitor de"utat Li re"re%entant a# a,estei %one s' -i#ite% "entru "ra)oveni. V'd de%vo#tarea turisti,' a V'ii Pra)ovei7 "rin ,rearea unei re&iuni de%vo#tate7 ,are s' ,u"rind' toate #o,a#it'Ei#e ,are intr' !n ,o-"onenEa ei7 Ein nd ,ont de /a"tu# ,' Uniunea Euro"ean' a,ord' /onduri stru,tura#e -ai uLor "e de%vo#t'ri re&iona#e7 de, t "e "roie,te #o,a#e. Partidu# De-o,rat $ Li4era# are in,#us !n Pro&ra-u# de &uvernare un ,a"ito# i-"ortant #e&at de de%vo#tarea turis-u#ui. Printre "un,te#e de i-"ortanE' -a(or' Ein s' "re,i%e%9 de%vo#tarea ,oordonat' a in/rastru,turii re&iona#e "rin ,rearea unor "arteneriate !ntre %one#e ur4ane Li %one#e rura#e !nve,inate7 de%vo#tarea a&roturis-u#ui7 ,ore#area "o#iti,i#or "u4#i,e Li "arteneriatu#ui "rivat Li nu !n u#ti-u# r nd redu,erea unui nu-'r de *@@ de taFe din toate se,toare#e e,ono-iei naEiona#e. Tr'i- !ntr2o Ear' deose4it' Li tre4uie s' res"e,t'-7 !n "ri-u# r nd ,a o datorie a /irii7 /ru-useEi#e ,u ,are Du-ne%eu ne2a 4ine,uv ntat7 "entru ,a a"oi s' vor4i- des"re va#ori/i,area #or7 turis-7 e,ono-ie7 de%vo#tare turisti,' Li tot ,eea ,e deriv' de ai,i. An.%e) F)"r!n; cand!da PD2L 0en r# Ca$era De0# aC!)"r; n C")e.!#) CA$0!na+ DS( a ra.e$ !n&e* ! "r! B! *( ,ace$ dr#$#r! de acce* c( re -"ne)e c# 0" enC!a) #r!* !cFE RUnu# dintre o4ie,tive#e i-"ortante a#e -andatu#ui -eu !n /runtea Consi#iu#ui AudeEean a /ost -oderni%area in/rastru,turii. ALa se /a,e ,'7 !n "erioada .@@02.@@H7 au /ost
XLIII

-oderni%aEi sute de Ii#o-etri de dru-uri (udeEene. +n sta4i#irea "riorit'Ei#or7 unu# dintre ,riterii a /ost Li des,)iderea "osi4i#it'Ei#or "entru %one#e uitate de #u-e. Mi2a- dorit /oarte -u#t ,a7 at t , t s2a "utut7 oa-enii s' nu -ai ai4' "ro4#e-e ,u dru-uri#e. A- a,ordat atenEie -aFi-' -oderni%'rii dru-uri#or din %one#e ,u "otenEia# turisti, ridi,at7 "entru ,are #i"sa in/rastru,turii era7 "oate7 /a,toru# deter-inant ,are #e Einea "e #o, de%vo#tarea. S2a de-onstrat ,' ast/e# de "roie,te sunt via4i#e "entru ,'7 i-ediat du"' rea#i%area dru-uri#or !n a,este %one7 "reEuri#e terenuri#or au ,res,ut se-ni/i,ativ7 iar oa-enii au avut de , Lti&at. +n viitor7 4u,ureLtenii nu vor -ai -er&e #a Sinaia sau7 !n &enera#7 "e u#tra2a&#o-erata Va#ea Pra)ovei7 ,i se vor reorienta s"re #o,a#it'Ei -ai #iniLtite7 ,u un -i,ro,#i-at "#',ut7 nea/e,tate de "o#uare7 ,u- ar /i ,e#e dou' ProviEe7 Va#ea Do/tanei7 5re4u7 \otri#e Li ,)iar 5'neLti. +n "#us7 -oderni%area dru-uri#or !n a,este %one adu,e de%vo#tarea &enera#'7 ,eea ,e i-"#i,' #o,uri de -un,'7 !n s"e,ia# !n ,onstru,Eii7 o ,reLtere a v n%'ri#or de "roduse tradiEiona#e 2 4r n%'7 ,arne Li tot /e#u# de derivate a#e a,estora 2 Li vor !n,e"e s' vin' Li /onduri su"#i-entare #a 4u&ete#e #o,a#e7 4ani "roveniEi din !n,asarea i-"o%ite#or7 ,are7 !n ,e#e din ur-'7 se vor re/#e,ta tot !n ,ondiEii#e de trai din #o,a#itatea res"e,tiv'. Din "ostura de de"utat !n Co#e&iu# C -"ina <,are ,u"rinde #o,a#it'Ei#e C -"ina 5'neLti7 5re4u7 Poiana C -"ina7 ProviEa de Aos7 ProviEa de Sus7 Se,'ria7 \otri#e7 Va#ea Do/tanei= voi ,ontinua ideea de de%vo#tare a in/rastru,turii %ona#e Li7 i-"#i,it7 ,reLterea "otenEia#u#ui turisti, a# %onei. De%vo#tarea nu se va /a,e "rintr2o industria#i%are7 ,are7 !n &enera#7 "o#uea%'7 ,i "rin ,reLterea atra,tivit'Eii turisti,e7 ,are s' -enEin' %ona #a un nive# , t -ai a"ro"iat de ,e# natura#. So#uEia "entru revi&orarea %onei o ,onstituie venirea investitori#or7 ,'rora autorit'Ei#e tre4uie s' #e a,orde s"ri(in. Da,' s2ar &'si ast/e# de investitori !n Va#ea Do/tanei7 ProviEa sau 5re4u7 nive#u# de trai a# !ntre&ii %one ar eF"#oda Li ne2a- "utea ,o-"ara ,u une#e re&iuni turisti,e i-"ortante din Austria sau E#veEia. De a#t/e#7 !n situaEia !n ,are oa-enii din a,east' %on' -' vor a#e&e "ar#a-entar7 a,easta va /i a-4iEia -ea9 de a ridi,a %ona C -"inei Li a #o,a#it'Ei#or din (ur ast/e# !n, t s' a(un&' "rintre "ri-e#e sau ,)iar "ri-a !n Ear'7 aLa ,u- adus (udeEu# Pra)ova7 , t a- /ost "reLedinte#e Consi#iu#ui AudeEean7 de "e #o,u# Lase !n Ear'7 "e #o,u# a# doi#ea7 du"' ,a"ita#'. A- "#anuri -ari Li "entru -uni,i"iu# C -"ina. AL dori ,a a,esta s' devin' un ,entru de de%vo#tare a turis-u#ui7 !n a,east' %on'. Voi /a,e de-ersuri "entru ,a ai,i s' /ie 4a%e s"ortive Li de a&re-ent7 ,are s' atra&' -u#Ei turiLti. De eFe-"#u7 s"aEiu# ,are eFist' #a Gru"u# \,o#ar industria# Petro#7 "e ,are2# v'd /o#osit de tineri "entru a des/'Lura a,tivit'Ei s"ortive.

XLIV

Se&er!n Ge"r.!c(; cand!da PD2L 0en r# Sena n C")e.!#) Va)ea Pra%"&e!+ G P# e$ ",er! #r!B !)"r #n 7"ec!# B! #n :ran a!c!; n Pra%"&aFE Turis-u# !n %ona noastr' este vita# "entru de%vo#tare. Nu-ai ,' tre4uie s' rede/inia,est turis-. Oa-enii nu -ai vor doar ,a%are Li -as'. Ei vor servi,ii diversi/i,ate7 vor a&re-ent de ,a#itate. Da,' !n Sinaia7 5uLteni Li A%u&a eFist' avanta(u# " rtii#or de sIi7 !n ,e#e#a#te #o,a#it'Ei tre4uie s' veni- ,u a#t,eva7 s' ne aF'- "e a&roturis-. AL vrea s' -' re/er #a %one "oate -ai "uEin ,unos,ute7 dar ,u un "otenEia# !n,' neeF"#oatat. M' & ndes, #a Va#ea Do/tanei7 Ta#ea7 ProviEa de Sus7 ProviEa de Aos7 AdunaEi7 Se,'ria7 S,orEeni7 Co,or'Ltii VedeEi7 noi #e "ute- o/eri 4u,ureLteni#or un Moe,iu Li un 5ran #a o sut' de Ii#o-etrii -ai a"roa"e de Ca"ita#'. Ave- Li noi o4ie,tive turisti,e9 4iseri,i7 ,aste#e7 ,ona,e7 aLe%'ri ve,)i7 dar -ai a#es "eisa(e s"#endide. Pentru "ro-ovarea #or e ne,esar s' se ,ree%e nu nu-ai un s"ri(in investiEiona#9 /onduri euro"ene nera-4ursa4i#e sau a,ordarea de ,redite su4venEionate7 ,i Li s' se investeas,' !n oa-eni. Pre&'tirea resurse#or u-ane este esenEia#'. Da,' voi /i a#es senator7 una din "riorit'Ei#e -e#e va /i ,rearea unui siste- de "re&'tire "entru ,ei ,are vor s' se o,u"e de a&roturis-. De #a doa-na ,are este Li st'" na ,asei Li &'teLte Li are &ri(' de ,a-ere7 " n' #a -ana&eru# "ensiunii7 toEi tre4uie s' se /a-i#iari%e%e ,u noi#e -etode euro"ene de a /a,e a&roturis-. Pentru ,' noi tre4uie s' atra&e-ai a#es str'inii7 s' ne ,re'- 4randuri7 eti,)ete7 "resti&iu. Dar "entru asta tre4uie ,a statu# ro-an7 viitoru# Guvern7 ,are s"er s' /ie /or-at de Partidu# De-o,rat2Li4era#7 s' /ie -u#t -ai res"onsa4i#7 s' o/ere toate -i(#oa,e#e "rin ,are7 ,ei ,are vor s' va#ori/i,e "eisa(e#e a,estei %one s' /ie s"ri(iniEi. +n "ro&ra-u# PD2L7 un !ntre& ,a"ito# este dedi,ate turis-u#ui Li !n/iinE'rii unui -inister "entru a,est do-eniu. Pentru %ona !n ,are eu ,andide% <A%u&a7 5rea%a7 5uLteni7 Co-arni,7 Sinaia7 AdunaEi7 Cornu7 Ta#ea7 C -"ina7 5'neLti7 5re4u7 Poiana C -"ina7 ProviEa de Aos7 ProviEa de Sus7 Se,'ria7 \otri#e7 Va#ea Do/tanei7 5'i,oi7 Co,or'Ltii Mis#ii7 F#oreLti7 Fi#i"eLtii de P'dure7 M'&ureni7 S,orEeni7 Te#e&a= eFist' -u#te o"ortunit'Ei de de%vo#tare. Tre4uie doar ,a ,ineva s' #e "un' "e "ri-u# "#an:. 7"r(re*c# C"* e)+ DTre6#!e *( *0r!/!n!$ "r!ce !n!C!a !&( n d"$en!#) #r!*$#)#!FE ]Pe #ista de "riorit'Ei a Partidu#ui De-o,rat2Li4era# se a/#' deru#area unor ,a-"anii e/i,iente de rea4i#itare a o4ie,tive#or turisti,e. Ne "ro"une- re!n/iinEarea Ministeru#ui Turis-u#ui7 "entru ,' este nevoie a4so#ut' de un ast/e# de or&anis- "rin ,are s' /ie de%vo#tate "ro&ra-e de turis- !n Ear'7 #a standarde euro"ene. Nu ne /a,e ,inste /a"tu# ,' tot -ai -u#Ei ro- ni "#ea,' a/ar'7 !n #o, s' "re/ere turis-u# #a ei din Ear'. Sunte- -u#t su4 Un&aria sau 5u#&aria7 din "',ate. Prin re!n/iinEarea Ministeru#ui Turis-u#ui7 a- reuLi s' ave- o -ai 4un' #e&'tur' ,u instituEii#e euro"ene7 #u,ru ,are ar ,ontri4ui #a ,rearea unei i-a&ini /avora4i#e a
XLV

turis-u#ui ro- nes,. Turis-u# re"re%int' o a,tivitate "er-anent' a o-u#ui -odern7 av nd i-"#i,aEii "e -u#ti"#e "#anuri7 de #a ,e# e,ono-i, #a ,e# "o#iti,7 so,ia#7 ,u#tura# Li natura#. Qona Va#ea Pra)ovei re"re%int' un i-"ortant ,entru turisti,7 /iind una dintre ,e#e -ai ,'utate destinaEii turisti,e din Eara noastr'. A,est /a"t se datorea%' !n "ri-u# r nd resurse#or natura#e Li antro"i,e7 dar Li a,,esi4i#it'Eii %onei. Pe Va#ea Pra)ovei !nt #ni- staEiuni ,e /un,Eionea%' !n tot ti-"u# anu#ui7 ,eea ,e s"oreLte ro#u# turis-u#ui !n e,ono-ie. DeLi "otenEia#u# turisti, a# %onei este eFtre- de va#oros7 !n /oarte "uEine #o,uri este eF"#oatat #a -aFi-u-. Pro"rietarii de 4a%e -ateria#e de turis- tre4uie s' investeas,'7 "e # n&' or&ani%area 4a%ei -ateria#e7 Li !n a&re-ent. Adi,' s' !n,er,e s' ,ree%e , t de , t o 4a%' de a&re-ent #a /ie,are unitate turisti,'9 o -i,' sa#' de /itness7 o saun'7 (a,u%%i7 o -as' de 4i#iard7 o -as' de tenis. C t de , t7 /ie,are unitate7 !n /un,tie de -'ri-e Li !n /un,Eie de "osi4i#it'Ei7 s' !n,er,e s' atra&' ,u un "a,)et -ai diversi/i,at de servi,ii turisti,e. Ro- nii7 Li din ,e !n ,e -ai -u#t str'inii7 s2au o4iLnuit de ,eva vre-e s' "ra,ti,e a&roturis-u#7 "re/er nd o "ensiune tradiEiona#' !n #o,u# ,e#or 0 ste#e -ai -ereu nea,o"erite de ,a#itatea servi,ii#or o/erite. To,-ai de a,eea tre4uie !n,ura(aEi oa-enii7 Li -ora# Li /inan,iar7 "entru a2Li des,)ide "ensiuni ,u s"e,i/i, #o,a#. A- "utea -er&e -ai de"arte Li s' s"une- ,' /ie,are ar "utea veni ,u ,eva nou. Se "ot des,)ide "es,'rii7 /er-e7 se "ot a-ena(a s"aEii "entru v n'toare. Se "ot /a,e -u#te7 nu-ai ,' e nevoie de s"ri(in din "artea autorit'Ei#or:.

9.'. Pr"!ec e 0r!&!nd de-&") area #r!* !c( a /#de #)#! Pra%"&a +n sensu# de%vo#t'rii turisti,e a %onei7 #a R snov avut #o, o !nt #nire a -e-4ri#or Aso,iaEiei Mi,rore&iunea Turisti,' MunEii 5u,e&i ,u Ministeru# Turis-u#ui. S2au "urtat dis,uEii des"re Festiva#u# O#i-"i, a# Tineretu#ui Euro"ean Li au /ost se-nate dou' ,ontra,te "entru "ro-ovarea turis-u#ui ro- nes,7 unu# "entru oraLu# R Lnov Li ,e#'#a#t "entru %ona 5u,e&i. ]Pro-ovarea "otenEia#u#ui turisti, antro"i, Li natura# din %ona MunEi#or 5u,e&i: este "roie,tu# ,are vine in s"ri(inu# rea#i%'rii unei strate&ii de de%vo#tare a turis-u#ui. Prin /inanEarea "ri-it' se va de%vo#ta turis-u# "e Va#ea Pra)ovei7 "rin a,Eiuni de rea#i%are a unui "orto/o#iu de /oto&ra/ii7 se va ,onstrui un "orta# Je4 dedi,at %onei turisti,e 5u,e&i Li se vor rea#i%a ti"'rituri de "re%entare a %onei turisti,e Li de a-"#asare a unor "anouri strada#e. ]Toate oraLe#e7 de #a Sinaia " n' #a R Lnov7 au se-nat ,ontra,tu# "entru un "roie,t de "ro-ovare unitar' a %onei Va#ea Pra)ovei. Este eF,e#ent ,' a- , Lti&at a,est "roie,t "e /onduri euro"ene de * -i#ion #ei Li ur-ea%'7 ,a !n ,e# -ai s,urt ti-"7 s' /a,e- #i,itaEia "entru

XLVI

a se rea#i%a -ateria#e#e de "ro-ovare. Se si-te nevoia unei "ro-ov'ri unitare a oraLe#or Sinaia7 5uLteni7 A%u&a7 5ran Li R snov:7 a "re,i%at V#ad O"rea7 "ri-aru# oraLu#ui Sinaia. Con/or- ,e#or de,#arate de E#ena Udrea7 ]ar /i "',at: ,a Ro- nia s' nu /o#oseas,' a,eLti 4ani7 av nd !n vedere ,' din ,e !n ,e -ai -u#Ei turiLti str'ini ,aut' destinaEii a#ternative ,e#or tradiEiona#e. O "arte din 4anii ne,esari "ro-ov'rii destinaEii#or turisti,e vin de #a Uniunea Euro"ean'. Cererea de /inanEare "entru a,est "roie,t a /ost de"us' #a Ministeru# Turis-u#ui7 #a !n,e"utu# anu#ui7 de ,'tre Aso,iaEia Mi,rore&iunea MunEii 5u,e&i. +n a/ar' de "orta# "e internet7 )'rEi7 4roLuri Li /oto&ra/ii7 ad-inistraEii#e "u4#i,e #o,a#e vor avea Li o 4a%' de date a,tua#i%at' a in/rastru,turii turisti,e din %on'. Consider'- ,' toate a,este "roie,te si strate&ii sunt 4ine venite !n vederea ,re'rii unei i-a&ini "o%itive a Ro- niei ,a destinatie turisti,' "rin de/inirea si "ro-ovarea 4randu#ui turisti, nationa#7 atra&erea investitori#or si a a#tor "arteneri strate&i,i7 !n vederea de%vo#t'rii industriei turisti,e si ,resterii atra,tivit'tii sa#eK introdu,erea de noi -etode de "ro-ovare si diversi/i,area -ateria#e#or "ro-otiona#e "entru ,rearea unei i-a&ini turisti,e ,o-"#eFe si rea#e.

XLVII

Ana)!-a S4" a -"ne! #r!* !ce d!n Va)ea Pra%"&e!


S ren. %* >0#nc e ,"r e5+ Pun,te#e /orte a#e "otenEia#u#ui turisti, din Va#ea Pra)ovei sunt re"re%entate de resurse#e turisti,e natura#e7 "re,u- Li de ,e#e antro"i,e. Resurse#e turisti,e natura#e ,onstau !n9 Re#ie/u# variat ,are deter-in' "re%enEa nu-eroase#or o4ie,tive turisti,e natura#e9 do-enii s,)ia4i#e7 trasee "entru dru-eEii Li a#"inis-7 ,)ei Li v'i7 ,as,adeK C#i-atu# te-"erat2,ontinenta# este /avora4i# de%vo#t'rii turis-u#ui -ontan7 4a#near7 datorit' ,ondiEii#or o"ti-e "ra,ti,'rii s"orturi#or de iarn'7 dru-eEii#or7 ,ure#or 4a#neo2 ,#i-ateri,eK EFistenEa a nu-eroase re%ervaEii natura#e7 "re,u- Li a unui "ar, natura# <5u,e&i=7 sti-u#ea%' turis-u#K Pidro&ra/ia9 nu-eroase#e Li variate#e a"e ,ur&'toare sunt /o#osite "entru a&re-ent Li 4a#neo2turis-K EFistenEa unei ve&etaEii variate Li a unei /aune 4o&ate Li diverse are ,a e/e,t de%vo#tarea turis-u#ui "ro/esiona# Li LtiinEi/i, datorit' va#orii #or. Pe # n&' s"e,ii#e o4iLnuite eFist' Li s"e,ii de,#arate -onu-ente a#e naturii. Fauna are va#oare esteti,'7 re,reativ2,ine&eti,' Li LtiinEi/i,'. A#te "un,te /orte a#e turis-u#ui din Va#ea Pra)ovei sunt re"re%entate de rea-ena(area Pote#u#ui PeLtera7 Pote#u#ui Cota *0@@ Li a ,a4anei turisti,e Cui4u# Doru#ui ,are dau turiLti#or "osi4i#itatea de a se a/#a !n -i(#o,u# naturii 4ene/i,iind !n a,e#aLi ti-" Li de un ,on/ort s"orit <a"' ,a#d'7 ,'#dur'7 te#evi%or !n ,a-er'7 "is,in'7 sa#' de /itness7 saun' et,.=. Resurse#e turisti,e antro"i,e sunt re"re%entate de9 E,)i"a-ente#e turisti,eK Unit'Ei de ,a%are eFistente !n toate %one#e turisti,e. Rea-ena(area unit'Ei#or de ,a%are din u#ti-ii ani a &enerat o ,reLtere a nu-'ru#ui de turiLti. Mi(#oa,e#e de trans"ort turisti,. De%vo#tarea -i(#oa,e#or de trans"ort turisti, a sti-u#at de%vo#tarea turis-u#ui Li7 totodat'7 a "er-is a,,esu# !n anu-ite %one. Stru,turi#e de a&re-ent. Servi,ii#e de a&re-ent dau "osi4i#itatea turiLti#or s'2Li "etrea,' ti-"u# #i4er !ntr2un -od , t -ai "#',ut. A&re-entu# ,onstituie ast'%i

XLVIII

-otivaEia oa-eni#or de a ,'#'tori "entru a "ra,ti,a diverse s"orturi7 "entru a se re#aFa Li distra. EFistenEa turiLti#or ro- ni7 , t Li a ,e#or str'ini. Consu-u# turisti, are e/e,te e,ono-i,e "o%itive at t "entru or&ani%atorii de ,'#'torii7 "entru de%vo#tarea turis-u#ui7 , t Li "entru de%vo#tarea ,e#or#a#te ra-uri a#e e,ono-iei ,u ,are turis-u# intr' !n ,onta,t. HeaIne** >0#nc e *)a6e5+ Pun,te#e s#a4e a#e turis-u#ui din Va#ea Pra)ovei sunt9 Li"sa "ro-ov'rii turis-u#ui Li a in/or-aEii#or #e&ate de anu-ite %one turisti,e "oate &enera "ierderea "otenEia#i#or ,#ienEi ,are a#e& a#te destinaEii "entru a2Li "etre,e va,anEaK Li"sa investiEii#or Li a "reo,u"'rii !n ,eea ,e "riveLte anu-ite %one turisti,eK Nive#u# de de&radare !n ,are se a/#' e,)i"a-ente#e turisti,eK EFistenEa unui nu-'r -are de stru,turi de "ri-ire !n "rin,i"a#e#e %one turisti,e Li a unui nu-'r /oarte -i, !n %one#e -ai "uEin "ro-ovateK C'i#e de a,,es Li -i(#oa,e#e de trans"ort turisti, s#a4 de%vo#tate. IneFistenEa unor dru-uri ,are s' dea turiLti#or si&uranE' !n ,eea ,e "riveLte ,'#'toriaK Nu-'ru# redus a# -i(#oa,e#or de trans"ort "e ,a4#u Li #i"sa -oderni%'rii #orK EFistenEa unui nu-'r -i, de stru,turi de a&re-entK Nu-'ru# -i, de turiLti !n stru,turi#e de "ri-ire !n ra"ort ,u ,a"a,itatea de ,a%are eFistent'K Va#ori/i,area redus' a "otenEia#u#ui turisti,K Ca#itatea s#a4' a servi,ii#orK Po#uarea. O00"r #n! !e* >"0"r #n! (C!5+ O"ortunit'Ei#e sunt re"re%entate de "osi4i#it'Ei#e de va#ori/i,are a "otenEia#u#ui turisti, !ntr2o anu-it' %on'. +n Va#ea Pra)ovei !nt #ni- nenu-'rate o"ortunit'Ei7 "rintre ,are9 Rea4i#itarea dru-uri#or !n,e" nd ,u ,e#e "rin,i"a#e Li ter-in nd ,u ,e#e auFi#iare <dru-uri /orestiere=. S"re eFe-"#u7 ,e#e dou' dru-uri de a,,es ,'tre Pote#u# PeLtera <Moroieni2Ca4ana Q'noa&a2Ca4ana 5o#4o,i2Ca4ana Padina2Pote# PeLtera Li Ca4ana Cui4u# Doru#ui2Di,)iu2Pote# PeLtera= sunt i-"ra,ti,a4i#e datorit' ,ondiEiei !n ,are se a/#'.
XLIX

Deoare,e Va#ea Pra)ovei re"re%int' un i-"ortant "un,t de a,,es s"re trasee#e -ontane7 ,onsider ,' este i-"ortant' re,ondiEionarea trasee#or Li a -ar,a(e#or <,are se &'ses, !ntr2o stare /oarte "roast'7 !n une#e #o,uri /iind ,)iar ineFistente=. De ase-enea7 ar "utea /i !-4un't'Eite ,ondiEii#e de ,a%are din -a(oritatea ,a4ane#or turisti,e. Re,ondiEionarea insta#aEii#or de trans"ort "e ,a4#u. EFtinderea #anEu#ui de staEiuni -ontane din Va#ea Pra)ovei7 ast/e# !n, t s' ,u"rind' %one#e -ai "uEin "ro-ovate <de eFe-"#u7 #o,a#itatea Poiana Ma"u#ui=. Rea-ena(area " rtii#or din Sinaia Li Predea# aLa !n, t s' se ridi,e #a standarde internaEiona#e. L'r&irea &a-ei de servi,i o/erite Li atra&erea turiLti#or !n staEiuni "e tot "ar,ursu# anu#ui7 "rin or&ani%area de se-inarii7 ,ursuri de s,urt' durat'7 a,tivit'Ei de trata-ent7 de ,os-eti,'7 de diet'. De%vo#tarea turis-u#ui de a/a,eri Li reuniuni !n staEiuni#e turisti,e. Or&ani%area unor /estiva#uri "eriodi,e sau o,a%iona#e7 unor -ani/est'ri s"e,i/i,e %onei sau anoti-"uri#or. Revi&orarea turis-u#ui ,u#tura# itinerant "entru ,unoaLterea unor %one ,u va#oare turisti,'. CreLterea ,a"a,it'Eii de ,a%are #a nive#u# oraLe#or "entru a se de%vo#ta turis-u# de a/a,eri7 turis-u# de reuniuni Li ,on&rese. Moderni%area -i(#oa,e#or de trans"ort turisti, Li diversi/i,area servi,ii#or o/erite !n ti-"u# ,'#'toriei. A"ariEia Li de%vo#tarea unor "roduse turisti,e s"e,i/i,e %onei9 turis-u# re#i&ios7 e,o#o&i,7 auto-o4i#isti,7 de e,)itaEie7 a&roturis-u#. Con,e"erea unei strate&ii de diversi/i,are a servi,ii#or turisti,e o/erite de a&enEii#e de turis-7 ast/e# !n, t s' /ie atra,tive "entru /ie,are turist7 s' o/ere a#ternative Li "osi4i#it'Ei de "etre,ere a ti-"u#ui #i4er !n ori,e !-"re(urare Li #a ori,e or' din %i. Ridi,area ,a#it'Eii servi,ii#or "restate de resursa u-an' din turis-. CreLterea se,toru#ui "rivat din turis-. De%vo#tarea unor "roduse turisti,e noi #a nive# internaEiona#7 4a%ate "e va#ori turisti,e ,u#tura#e Li natura#e7 in,#u% nd a,tivit'Ei s"e,ia#e Li ,'#'torii individua#e. De%vo#tarea unor ,entre turisti,e !n #o,uri istori,e Li %one -ontane7 ,a "un,te de "o"as !n ,ir,uite sau ,a 4a%' "entru ,ir,uite.
L

T%rea * >r!*c#r!5+ A-eninE'ri#e sunt re"re%entate de ris,uri#e ,are a"ar Li ,are "ot deveni "un,te s#a4e a#e turis-u#ui !ntr2o anu-it' %on'. Pe Va#ea Pra)ovei7 a,estea sunt re"re%entate de ur-'toare#e9 Po#uarea so#u#ui7 a a"e#or Li a aeru#uiK Li"sa unor or&anis-e s"e,ia# !n/iinEate "entru rea-ena(area Li "er-anenta veri/i,are a itinerarii#or turisti,eK Ve,)i-ea Li starea de u%ur' a unora dintre -i(#oa,e#e de trans"ort "e ,a4#uK +n/iinEarea unor stru,turi de "ri-ire turisti,' u#tra-oderne !n %one "uEin "o"u#ate a-eninE' 4una /un,Eionare a ,a4ane#or7 ,a-"in&uri#or Li ,'suEe#or turisti,e din %one#e res"e,tiveK PreEuri#e ridi,ate !n ra"ort ,u servi,ii#e o/eriteK Servi,ii#e s#a4e de ,aterin&7 ,u "re,'dere #i"sa unui "ersona# ,a#i/i,at !n unit'Ei#e de a#i-entaEieK Li"sa unor "ro&ra-e de "ro-ovare a turis-u#ui "e Va#ea Pra)ovei.

LI

CONCLUZII +n ur-a rea#i%'rii #u,r'rii ]PotenEia#u# turisti, si va#ori/i,area a,estuia !n Va#ea Pra)oveiR7 a- dori s' ,on,#u%ion'- ,u , teva idei ,u "rivire #a a,east' %on' turisti,'7 idei "e ,are #e ,onsider'- a /i esentia#e si "e ,are #e o- "re%enta !n ,ontinuare. +n "ri-u# r nd7 a- a(uns #a ,on,#u%ia ,' %ona Va#ea Pra)ovei re"re%int' un i-"ortant ,entru turisti,7 /iind una dintre ,e#e -ai ,'utate destinaEii turisti,e din Eara noastr'. A,est /a"t se datorea%' !n "ri-u# r nd resurse#or natura#e Li antro"i,e7 dar Li a,,esi4i#it'Eii %onei. Pe Va#ea Pra)ovei !nt #ni- staEiuni ,e /un,Eionea%' !n tot ti-"u# anu#ui7 ,eea ,e s"oreLte ro#u# turis-u#ui !n e,ono-ie. DeLi "otenEia#u# turisti,7 natura# Li antro"i,7 a# %onei este eFtre- de va#oros7 !n /oarte "uEine #o,uri este eF"#oatat #a -aFi-u-. P# e$ a,!r$a c( Va)ea Pra%"&e! "oate /i ,onsiderat' o neste-at' a turis-u#ui ro-!nes, deoare,e ,on,entrea%' "e o arie re#ativ restr ns' at t de* !na !! #r!* !ce de &!*7 "er/e,te "entru *0"r #r!)e de !arn(7 , t si -u#te "0"r #n! ( ! de re)a?are *! re&!."rare7 ,u $#) aer 0r"a*0( !ntr2o na #r( $!n#na ( "e ti-"u# verii. Pe # n&' 0e!*a/e)e $a.n!,!ce7 Va)ea Pra%"&e! "une #a dis"o%itia ,e#or ,e vin ai,i si o ",er ( c#) #ra)( de"*e6! de &a* (. Pentru o !ntoar,ere !n ti-"7 !n /astu# si e#e&anta re&a#'7 o vi%it' #a Ca* e)#) Pe)e* este o eF"erient' de neuitat. De ase-enea7 ,a si-4o# a# "erioadei inter4e#i,e7 !n ,entru# statiunii S!na!a7 !n 0arc#) D!$! r!e G%!ca7 se !na#t' Ca-!n"#) 2 ,#'direa ,are !n "erioada inter4e#i,' de,idea destine#e -u#tor oa-eni ,u stare atrasi de ,r#$#*e !)e de 0e Va)ea Pra%"&e!. De /a"t sunt -u#te #u,ruri ,are ne vor sur"rinde vi%it nd * a !#n!)e de "e Va)ea Pra%"&e!. De #a -'retia si /ru-usetea $#n !)"r :#ce.!7 ineditu# si -isteru# /or-atiuni#or -e&a#iti,e < :a6e)e7 S,!n?#) =7 a-intirea eroi#or nea-u#ui < cr#cea de 0e Cara!$an = s2a ,ui4'rit !ntr2un #o, /oarte inedit < $(n(* !rea d!n Pe* era si s"iritu# ,restin ,are

Ia)"$! e! =7 " n' #a *en !$en #) #n!c "e ,are !# vo- avea ur, nd "e nu-eroase#e 0" ec! de $#n e sau c"6"rAnd d!n re n"r! ,u e)eca6!na sau ,u 0ara0an a < !n ,a%u# iu4itori#or de adrena#in'=. Desi&ur7 "ot /a,e a,est #u,ru ,ei ,are se vor "#i,tisi de a sIia !n /ie,are %i "e n#$er"a*e)e 0Ar !! de "e Va)ea Pra%"&e!. Ne.re*! ; 0# e$ *0#ne c( de*c"0er!r!)e *#n " 0)(cere7 iar Va)ea Pra%"&e! re"re%int' ea !ns'si de*c"0er!rea na #r!! *! a ,r#$#*e !!. +n "#us7 !n ur-a rea#i%'rii ana#i%ei SJot a "otenEia#u#ui turisti, din Va#ea Pra)ovei7 a,onstatat ,' turis-u# din Va#ea Pra)ovei este un se,tor a# e,ono-iei !n ,urs de de%vo#tare.
LII

Asa ,u- a- -ai s"us7 a,east' %on' dis"une de un nu-'r i-"resionant de resurse turisti,e7 natura#e Li antro"i,e7 ,are din "',ate nu sunt va#ori/i,ate #a va#oarea #or rea#'. De ase-enea7 a- -ai o4servat ,' eFist' o !ntrea&' serie de "roie,te ,on,e"ute "entru !-4un't'Eirea i-a&inii %onei. Unit'Ei#e de a&re-ent Li insta#aEii#e de trans"ort "e ,a4#u au /ost rea-ena(ate sau sunt !n ,urs de rea-ena(are7 totodat' eFist nd Li "roie,te "entru rea#i%area unora noi. +n ,eea ,e "riveLte nu-'ru# de turiLti sosiEi !n unit'Ei#e de ,a%are !n ra"ort ,u ,a"a,itatea de "ri-ire7 "ute- s"une ,' eFist' o ne,on,ordanE'7 nu-'ru# turiLti#or /iind -ai -i, de, t o/erta de ,a%are. Pute- s"une ,' "rin investiEii#e /',ute Li "roie,te#e deru#ate autorit'Ei#e !n,ear,' s' ,o-4at' a,est /eno-en7 -i% nd "e atra&erea turiLti#or !ntr2un nu-'r /oarte -are !n viitoru# a"ro"iat. Date#e o4tinute ne arat' ,' nu-'ru# !nno"t'ri#or !n stru,turi#e de "ri-ire din Va#ea Pra)ovei este re#ativ redus7 /a"t ,e deter-in' Li s,'derea duratei se(uru#ui. Din a,est -otiv7 se are !n vedere ie/tinirea o/erte#or turisti,e Li totodat' "re#un&irea duratei se(ururi#or. +n u#ti-ii ani7 au /ost de-arate "roie,te ,are vi%ea%' de%vo#tarea a&roturis-u#ui Li turis-u#ui -ontan Li ,u#tura#7 "roie,te ,are sunt 4ene/i,e "entru de%vo#tarea turisti,'7 dar Li "entru de%vo#tarea e,ono-i,'. Ca o ,on,#u%ie &enera#'7 a- "utea s"une ,' turis-u# din Va#ea Pra)ovei s2a de%vo#tat !n "erioada .@@*2.@@07 au /ost re#ansate anu-ite %one Li s2au de-arat "ro&ra-e "entru o de%vo#tare dura4i#' a %onei.

LIII

:I:LIOGRAFIE

Ne&ut Si#viu <,oordonator=7 Geografie economic mondial7 Ed. Meteor Press7 5u,uresti7 .@@H Nistoreanu Puiu7 E,ono-ia turis-u#ui $teorie si "ra,ti,'7 Ed. ASE7 5u,uresti7 .@@1 St'n,iu#es,u Ga4rie#a <,oordonator=7 Strategii si politici regionale de dezvoltare durabil a spatiului dunrean7 Ed. ASE7 5u,uresti7 .@@0 St'n,iu#es,u Ga4rie#a <,oordonator=7 Tehnica operatiunilor de turism. Studii de caz, probleme si ntrebri de examen (pentru examenul de licent), Ed. CP 5ECC7 5u,uresti7 *>>>

JJJ.e2tur.ro JJJ.a,,enttrave#.ro JJJ.turis-.ro

JJJ.des,o"er'.ro

JJJ.trave#&uide2ro-ania.ro

JJJ."ra)ova.insse.ro JJJ.Je#,o-etoro-ania.ro )tt"9ZZ)art"ra)ova.ro JJJ.,(").ro JJJ.)ituris-.ro JJJ.adr-untenia.ro JJJ."ensiuniva#ea"ra)ovei.roZistori,2va#ea2"ra)ovei

JJJ.in/otrave#ro-ania.roZ"ra)ova.)t-#

LIV

LV

Fi&ura * $ Caste#u# Pe#isor

LVI

Fi&ura . $ M'n'stirea Crasna

Fi&ura 3 $ Masivu# Carai-an

Fi&ura 0 $ Caste#u# Sinaia


LVII

Fi&ura 1 $ Centru# orasu#ui 5rasov

Fi&ura 1 $ 5iseri,a Nea&r'


LVIII

Fi&ura B $ Va#ea Pra)ovei !n Sinaia

Fi&ura ? $ 5usteni
LIX

Fi&ura H $ 5a4e#e Mari

LX

Fi&ura > $ Cetatea Rasnov

Fi&ura *@ 2 Te#e&ondo#a din Sinaia


Sursa i-a&ini#or 9 www.valeaprahovei.net

LXI

LXII

S-ar putea să vă placă și