Sunteți pe pagina 1din 4

TGD 10.01.2010 Tehnica elaborarii actelor notmative. Notiunea de tehnica juridica.

Pornind de la ideea potrivit careia totul in drept este un construit la baza caruia e ista un dat !datul reprezzinta realitatea ce este necesar a "i re#lementata juridic$ trebuie sa "acem o distinctie intre stiinta!prin intermediul careia mediul social ce este necesar a "i re#lementat este investi#at$ si tehnica!aceasta o"era% mijloacele necesare pentru a re#lementa realitatea sociala ulterior analizei stiinti"ice$. &n acest conte ' tehnica juridica reprezinta ansamblul mijloacelor si procedeelor prin care necesitati din viata sociala sunt imbracate in haina juridica' acestea "iind ast"el re#lementate si juridic. Tehnica juridica implica urmatoarele momente% 1. (omentul receptarii de catre le#iuitor a realitatii sociale. 2. )precierea selectiva si eleborarea normei juridice!tehnica le#islativa$ *. (omentul transpunerii in viata a normelor juridice!tehnica interpretarii si realizarii dreptului$ Tehnica le#islativa Tehnica le#islativa reprezinta ansamblu de metode si procedee menite sa asi#ure o "orma corespunzatoare continutului dreptului. +e#i"erarea cunoste 2 momente% 1. ,onstatarea relatiilor sociale ce necesita re#lementare juridica 2. &denti"icarea esentei juridice ce va re#lementa acele situatii )le#erea procedeelor tehnice de le#i"erare apartine le#iuitorului "ara a "i insa una arbitrara' e istand principii care #uverneaza tehnica le#islativa' precum si prevederi consacrate prin le#ea #enerala in materie !+e#ea 2-.2000$ *. Principiile le#i"erarii a$ Principiul "undamentarii stiinti"ice a activitatii de eleborare a normei juridice )paritia unor noi domenii ce trebuie sa "ie re#lementate determina o continua' permanenta si accentuata' specializare' le#iuitorul "iind obli#at a se in"orma asupra tuturor aspectelor realitatii sociale. Procesul le#islativ trebuie sa se bazeze pe o cercetare stiinti"ica pro"unda dar' si pe observarea corecta si atenta a nevoilor societatii. /undamentarea stiinti"ica a activitatii de elaborare a normelor juridice ar trebui sa cuprinda descrierea situatilor de "apt ce 0. 1costul social al viitoarei re#lementari 1oportunitarea viitoarei re#lementari Pentru o corecta "undamentare stiinti"ica ar "i indicata apelarea la pro#noze stiinti"ice care sa "ie realizate de or#anele specializate.!,onsiliul +e#islativ$ b$ principiul asi#urarii unui raport "iresc intre dinamica si statica dreptului. 2olul normei juridice este acela de a ordona raporturile sociale' de a #aranta securitatea si si#uranta juridica' de a preveni si de a solutiona posibilele eventuale con"licte. Din acest motiv dreptul este dator as per"ectiona continuu si constant tehnica de re#lementare. &nclusiv tehnica de re#lementare poate "i incredintata prin di"uziune!contaminare juridica$ si prin traditie' atunci cand tehnica se imbunatateste "iind preluate elemente dintr1o alta societate' respectiv din cadrul aceleiasi societati. c. Principiul colerarii sistemului actelor normative. Pentru ca de cele mai multe ori interpretarea dreptului si aplicarea acestuia presupune coroborarea mai multor norme juridice "ie din acelasi act normativ "ie din acte normative di"erite' este necesar sa e iste o concordanta in di"erite acte normative cu respectarea principiului ierarhiei actelor normative.

d. Principiul accesibilitatii si economiei de mijloace in elaborarea normativa. &n momentul creeri normelor juridice' le#iuitorul trebuie sa tina cont intai de toate de "aptul ca acestea se adreseaza de re#ula omului obisnuit' dar trebuie sa tina cont si de "aptul ca cei ce doresc a incalca le#ea vor cauta sa e ploateze intotdeauna de"icientele' inadvertentele si neclaritatile. )cest principiu impune respectarea a * cerinte% 1. )le#erea "ormei e terioare a re#lementarii. &n "unctie de aceasta ale#ere se stabileste "orta juridica a re#lementariisi implicit pozitia acesteia in raport cu celelalte re#lementari. 2. )le#erea modalitatii rel#mentarii juridice. +e#iuitorul va ale#e daca normele juridice vor "i dispozitive sau.si imperative *. )le#erea procedeelor de conceptualizare si a limbajului normei. Pentru ca norma juridica este abstracta' motiv pentru care se opereaza cu concepte cate#orii si notiuni' in "unctie de necesitatile vietii sociale' le#iuitorul trebuie sa identi"ice corect conceptele' ale#oriile si notiunile cu care va lucra in actul normativ' putand chiar adapta sau modi"ica unele institutii juridice.!asa au apararut contractele administrative$. +e#iuitorul poate "olosi o alta constructie a tehnicii "olosite numita "ictiunile!un "apt este considerat ca e istent sau stabilit' desi nu a "ost stabilit si nu e ista in realitate$ sau mai poate "olosi prezumtiile!consecintele pe care le#ea sau ma#istratul le tra#e dintr1un "apt cunoscut la unul necunoscut$. ,at priveste stilul si limbajul "olosit acesta trebuie sa se caracterizez prin% 1. ,laritate' preceizie si concizie 2. 3vitarea "olosirii re#ionalismelor' a neolo#ismelor si mai ales a cuvintelor ambi#ue *. 3 primare corecta si usor de inteles -. Terminolo#ie constanta si uni"orma. Partile constitutive ale actului normativ. 1. 3 punerea de motive sau nota de "undamentare1 se re#aseste in actele normative importante "iind o scurta prezentare a actului normativ' a conditiilor' a cauzelor ce au determinat aparitia acestuia si scopurile urmarite. 2. Titlul. *. Preambulul si "ormula introductiva' este o punere in tema in le#atura cu motivatia social1politica ce a determinat aparitia actului normativ. /ormula indroductiva cuprinde temeiul constitutional si dupa caz temeiul le#al al re#lementarii. -. Dispozitiile si principiile #enerale1 cuprind de"initii ale termenilor si conceptiilor "olosite' principiile dupa care este dezvoltatr actul normativ 4. Dispozitiile de continut 5. Dispozitiile "inale si tranzitorii1intrarea in v#oare' eventuala abro#are' se solutioneaza aspecte le#ate de aplicarea in timp si spatiu a actului normativ. 3lementele de structura ale actului normativ. 3lementul structural al urcariu act normativ este articolul. &deal ar "i ca un articol sa se identi"ice cu o norma juridica' dar e ista si situatii cand intr1un articol se re#asesc mai multe norme juridice sau chiar cand o norma juridica se intinde pe mai multe articole. )rt se numeroteaza cu ci"re arabe iar actele normative mai importante in dreptul articolelor este trecuta o nota mar#inala care sintetizeaza continutul articolului. )rticolul se subdivide in aliniate si para#ra"e. )tunci cand intr1un act normativ sunt introduse art noi "ara ca cele vechi sa "ie scoase din vi#oare cele noi vor "i noatate cu indici. )rticolele se #rupeaza in sectiuni mai multe sectiuni "ormeaza un capitol' iar mai multe capitole un titlu. 6nele acte normative importante precum unele coduri sunt or#anizate pe parti. 1 Tehnica sistematizarii actelor normative.

Pentru ca sistemul le#islatiei cuprinde totalitatea actelor normative' sistematizarea acestora este necesara pentru o mai buna or#anizare a lor' pentru o mai buna cunostere si o aplicare. 3 ista 2 "orme principale de sistematizare a actelor normative. 1. &ncorporarea este or "orma in"erioara de sistematizare si priveste o simpla asezare a actelor normative in "unctie de di"erite criterii precum cel cronolo#ie' al"abetic' domeniu. &ncorporarea poate "i o"iciala daca este or# de ora#ane de stat si neo"iciala daca esti or# de persoana particulare. Prin incorporare nu se prelucreaza actele normative ne"iind adusa nicio modi"icare acestora. 2. ,odi"icarea este "orma superioara de sitematizare ce presupune cuprinderea intr1un cod a normelor juridice apartinand aceleiasi ramuri de drept. ,odi"icarea este realizata doar de le#iuitor' presupune prelucrarea actelor normative indepartarea la#unelor le#islative a normelor perimate. ,odi"icarea are "orta juridica a unei le#i' ne"iind o lucrare pur "ormala. 2aspundere juridica. Notiunea raspunderii juridic. ,reand norma juridica le#iuitorul este nevoit sa ia in considerare si posibilitatea incalcarii acesteia' asadar a"ectand ordinea de drept' buna si normala des"asurarea a relatiilor sociale' drepturile si interesele le#itime ale celorlalti' pers care incalca norma de drept va trebui sa raspunda. Declansarea raspunderii si stabilirea "ormei concrete a acestia apartin intotdeauna unor or#ane specializate ale statului' temeiul si intinderea raspunderii precum si competenta acestora "iind stabilite' raspunderea deriva din sanctiunea pe care le#iuitorul a prevazut1o in continutul normei. 2aspunderea juridica nu se identi"ica cu sanctiunea "iind cadrul juridic de realizare pentru sanctiune. 2aspunderea juridica reprezinta un comple de drepturi si obli#atii cone e care in con"ormitate cu le#ea se nasc ca urmare a savarsirii unei "apte ilicite si care constituie cadrul de realizare a "irtei de constran#ere a statului prin aplicarea sanctiunilor juridice. /ormele raspunderii juridice. /iecare ramura de drept consacra propria raspundere juridica caracterizata prin conditii speci"ice de "ond si "orma. 3 ista insa cateva principii comune tuturor "ormelor de raspundere anume% le#alitatea raspunderii' raspunderea in "unctie de "orma de vinovatie' raspundere este una persoanala' prezumtia de nevinovatie si e istenta unei proportionalizari intre sanctiune si #ravitatea "aptei. ,onditiile raspunderii juridice. )cceste conditii sunt in numar de * si trebuie intrunite cumulativ pentru a putea "i an#ajata raspunderea juridica. 1. ,onduita ilicita' acel comportament!actiune sau inactiune$ prin care se nesocoteste o norma juridica. ,aracterul ilicit al conduitei se stabileste doar in con"ormitate cu dispozitia norma juridica. ,onduita ilicita prezinta intotdeauna pericol social' insa #radul de pericol distin#e dintre "ormele de licit si implicit de raspundere. 2. 7inovatia. 2eprezinta aptitudinea psihica a celui ce comite o "apta ilicita "ata de "apta sa si "ata de consecintele savarsirii acesteia. 7inovatia presupune ca persoana actioneaza cu discernamant pentru ca atunci cand acesta nu e ista nu e ista vinovatie si nu e ita raspundere juridica. &n consecinta cauze care inlatura raspunderea juridica din acest motiv sunt% minoritatea' cazul "ortuit' constran#erea morala' starea de necesitate' le#itica aparare' alientatia mintala. 7inovatia cunoste 2 "orme% 1intentia 1culpa 3ste intentie atunci cand persoana actioneaza deliberat urmarind producere e"ectelor actelor sale cunoscandu1le si asumandu1si toate riscurile. Dar este intentie si atunci cand persoana actioneaza deliberat' cunoaste urmarile dar nu "ace nimic. ,ulpa intervine atunci cand persoana nu prevede consecintele "aptelor sale desi' putea si trebuia sa le prevada sau desi le1a prevazut a sperat ca acestea nu se vor produce.

*. +e#atura cauzala. 3ste conditia obiectiva a raspunderii in "unctie de care se stabileste clar ca actiunea subiectului este cauza producerii "aptei ilicite prin care s1a incalcat ordinea de drept. +e#atura cauzala trebuie sa "ie stabilita in mod concret de cel ce aplica le#ea.