Sunteți pe pagina 1din 7

Raportul juridic Comportarea subiectelor de drept este prescrisa de normele juridice si se realizeaza sub forma stabilirii si indeplinirii anumitor

drepturi subiective si a obligatiilor corespunzatoare acestora.Doar aceste raporturi capata caracterul de raporturi juridice. Raporturile juridice pot fi definite ca raporturi sociale care se formeaza pe baza normelor juridice in vigoare si in care subiectele apar ca titulari de drepturi si obligati juridice reciproce si a caror realizare e garantata prin forta coercitiva a statului. Trasaturile raportului juridic: 1.Este un raport social,fiind stabilit intre oameni,care se manifesta,fie ca indivizi(persoane fizice),fie organizati in anumite forme(persoane juridice).Desi in doctrina se apreciaza ca raporturi juridice ar putea fi stabilite si intre oameni si lucruri, majoritatea doctrinei considera ca a admite existenta unui astfel de raport juridic ar insemna a admite ca legea poate reglementa conduita lucrurilor. sadar destinatarii normelor juridice nu pot fi decat oamenii. ceste norme nu pot reglementa decat conduita oamenilor,c!iar si atunci cand o astfel de conduita se refera la lucruri. ". re un caracter volitional,prin acesta se intelege faptul ca raportul juridic e reglementat de norme juridice care exprima vointa legiuitorului. Exista si raporturi juridice mai ales in dreptul privat(civil si comercial) in care aspectul volitional e evidentiat si de faptul ca acele raporturi juridice se nasc din acte juridice.#n asemenea acte juridice se manifesta si vointa partilor raportului juridic in limitele normei juridice care exprima vointa legiuitorului si pe care o dubleaza.#n aceste situatii vorbim despre caracterul dublu$volitional al raportului juridic,pentru ca vorbim pe de$o parte de vointa legiuitorului exprimata prin norma juridica,si pe de alta parte de vointa partilor exprimata prin actul juridic. %.Raporturile juridice cunosc o mare diversitate. &RE'#(E)E R &*R+,),# -,R#D#C. &entru a se crea raporturi juridice trebuie sa fie intrunite concomitent mai multe conditii care pot fi identificate ca fiind. premise generale(normele juridice preexistente si subiectele raportului juridic si premisele concrete(faptele juridice). Existenta concomitenta a acestor premise da nastere raporturilor juridice,anume unor drepturi si obligatii corelative ale subiectelor de drept,drepturi si obligatii ce formeaza continutul raportului juridic.Raporturile juridice se nasc urmare fie a indeplinirii prescriptiei prevazute de dispozitia normei juridice,fie ca urmare a neandeplinirii conduitei prescrise,situatie in care se aplica o sanctiune. (+R,C+,R R &*R+,R#)*R -,R#D#CE. ,n raport juridic cuprinde trei elemente ce trebuie intrunite cumulativ,lipsa orcaruia dintre acestea afectand....partile raportului juridic. a)Continutul raportului juridic(drepturile subiective si obligatiile corelative) b)*biectul raportului juridic(actiunile pe care titularul dreptului ...si pe care celalalt subiect de drept e obligat a le savarsi,sau dupa caz, e obligat a se abtine de la a le savarsi)

c)(ubiectele raportului juridic. cestea sunt numai oamenii,luati ca indivizi sau organizati in diferite forme de asociere,orice fiinta umana fiind subiect de drept,conduita umana fiind unicul obiect al reglementarilor juridice. Calitatea de subiect de drept e o categorie social$istorica determinata de tipul istoric al statului si dreptului.Calitatea de subiect a raporturilor juridice e conditionata de recunoasterea capacitatii juridice. Capacitatea juridica reprezinta aceea aptitudine generala si abstracta a persoanei de$a avea drepturi si obligatii in cadrul unui raport juridic.Capacitatea juridica e determinata sau recunoscuta de stat prin acte normative si poate fi diferita de la o ramura de drept la alta.Capacitatea juridica e unica si presupune atat posibilitatea de$a fi titular de drepturi si obligatii,cat si facultatea de a le exercita.De la acest principiu, exista o singura exceptie cu privire la capacitatea juridica in dreptul civil,unde capacitatea juridica a persoanei fizice e divizata in capacitate de folosinta si capacitate de exercitiu. Capacitatea juridica e de 2 feluri: Capacitate generala care reprezinta posibilitatea de a avea drepturi si obligatii pe care le au dupa caz toti cetatenii, respectiv persoanele fizice. Capacitatespeciala, atunci cand vorbim despre posibilitatea de$a avea drepturi si obligatii,posibilitate doar a unei categorii de subiecte de drept

Capacitatea juridica civila e reglementata de dispozitiile decretului %1/1012 si cuprinde capacitatea de folosinta si cea de exercitiu. 1.Capacitatea de folosinta reprezinta aptitudinea generala si abstracta de a avea drepturi si obligatii.#nceputul ei coincide, de regula ,cu momentul nasterii persoanei,exceptia de la aceasta regula prevede ca inceputul capcitatii...cuprinde capacitatea de folosinta si cea de exercitiu....3ici o persoana nu poate fi lipsita de capacitatea de folosinta precum nici o persoana fizica nu poate renunta la capacitatea ei de folosinta.Continutul capacitatii de folosinta a persoanei fizice se exprima prin aptitudinea acesteia de a avea drepturile si obligatiile recunoscute de legislatia in vigoare.#ncetare capacitatii de folosinta se produce in momentul in care persoana fizica a decedat. ".Capacitatea de exercitiu e aptitudinea de a dobandi si exercita drepturi si de a$si asuma obligatii prin acte juridice proprii,fiind legata de posibilitatile persoanei fizice de a$si reprezenta consecintele propriilor manifestari de vointa in scopul producerii de efecte juridice(fiind conditionata de existenta discernamantului).Din acest motiv c!iar daca orice persoana fizica are capacitate de folosinta,nu toate persoanele fizice au si capacitate de exercitiu. Capacitatea de folosinta ca si capacitatea de exercitiu e intangibila si inalienabila.#nceputul capacitatii de exercitiu e legat de dobandirea maturitatii psi!o$fizice pe care legea a stabilit$o pentru varsta de 14 ani.&ersoana casatorita va dobandi capacitate de exercitiu de la momentul casatoriei.)egea considera ca fiind persoane lipsite total de capacitate de exercitiu, minorii pana la 12 ani si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca.#ntre 12$14 ani minorii au capacitate de exercitiu restransa,putand participa personal la inc!eierea tuturor actelor juridice civile,dar cu incuviintarea prealabila a parintelui sau a tutorelui. Capacitatea de exercitiu a persoanei fizice inceteaza fie la decesul acesteia, fie la momentul la care e pusa sub interdictie aceea persoana.#n dreptul penal minorul pana la 12 ani nu raspunde pentru faptele sale ,presupunandu$se ca nu are pe deplin format discernamantul.#ntre 12$14 ani,minorul va raspunde penal,insa intre 12$15 ani pentru ca se presupune ca nu are discernamant minorul va raspunde penal doar daca printr$o expertiza medico$legala psi!iatrica se dovedeste ca a avut discernamant,intre 15$14 ani discernamantul minorului se prezuma ca exista,acesta nu va raspunde penal decat daca printr$o expertiza medico$legala psi!iatrica se va dovedi ca nu a avut discernamant.

&ersoana juridica e constituita dintr$un colectiv de oameni si reprezinta un subiect de drept distinct de oamenii care il formeza,conform prevederilor %1/1012,conditiile de existenta ale persoanei juridice(elemente constitutive) sunt. 1. o organizare de sine statatoare(sa existe o structura interna,organe de conducere) ". un patrimoniu propriu %. un scop determinat in acord cu interesul public si care exprima ratiunea de a fi a persoanei juridice Capacitatea de folosinta a persoanei juridice incepe din momentul in care aceasta dobandeste personalitatea juridica. Continutul capacitatii de folosinta a unei persoane juridice este dat de scopul pentru care este infiintata,iar incetarea capacitatii de folosinta se produce in momentul in care se desfiinteaza personalitatea juridica. Capacitatea de exercitiu a persoanei juridice se exercita prin organele sale de conducere,incepe din momentul in care acestea au fost desemnate,numite sau alese si inceteaza in momentul in care inceteaza capacitatea de folosinta. )egislatia recunoaste caracterul de persoana juridica cu conditia intrunirii celor % elemente constitutive si statului si institutiilo radministratiei publice si centrale. Determinarea sau individualizarea subiectelor raportului juridic. variaza in functie de caracterul raporturilor juridice, astfel in marea majoritate a raporturilor juridice subiectele sunt determinate in mod individual, indiferent ca e vorba de titularii drepturilor sau cei ai obligatiilor.Exista si raporturi juridice in care unul sau unele dintre subiecte este/sunt nedeterminate in momentul ra...urmand a fi stabilit ulterior cand se naste un nou raport juridic cu ambii subiecti determinati. (c!imbarea subiectelor raportului juridic nu e admisibila in principiu. (de ex in dreptul penal in cadrul unui raport juridic de conflict,cel care a savarsit infractiunea fiind subiect strict determinat nu poate fi niciodata sc!imbat.). C*3+#3,+,) R &*R+,),# -,R#D#C. presupune totalitatea drepturilor subiective si a obligatiilor corelative ale partilor unui raport juridic. dpdv al continutului,raporturile juridice pot fi . simple atunci cand dreptul subiectiv apartine unei parti,iar obligatia... Continutul raportului juridic are " elemente. 1.dreptul subiectiv care reprezinta posibilitatea subiectutlui raportului juridic de a avea o anumica conduita sau de a pretinde celuilalt subiect o anumita conduita,iar in caz de nevoie de a recurge la forta coercitiva a statului pentru asigurarea dreptului sau. #n functie de gradul de opozabilitate,drepturile subiective se impart in drepturi absolute si drepturi reale. dreptul absolut e un drept subiectiv in temeiul caruia titularul sau determinat are posibilitatea sa$l exercite singur,celelalte persoane nedeterminate avand obligatie generala si negativa de a nu face nimic de natura a$i aduce atingere.(unt drepturi absolute cele reale si cele nepatrimoniale. dreptul real e un drept patrimonial in virtutea caruia titularul s6u poate sa$si exercite atributele asupra unui lucru determinat in mod direct,nemijlocit fara interventia unei alte persoane.Drepturile nepersonal$nepatrimoniale sunt dr.....strans legate de persoana,care

servesc la individualizarea acesteia in societate sau in familie. Drepturile subiective relative sunt acele drepturi in care titularul acestora determinat are posibilitatea de a pretinde celuilalt subiect de drept,de asemenea determinat o anume conduita,respectiv sa dea,sa fac6,sau sa nu faca ceva(de ex.drepturile de creanta). #n functie de natura continutului lor pot fi patrimonoale si personal$patrimoniale.

Dupa corelatia dintre ele pot si accesorii......reprezinta indatorirea celuilalt subiect dintr$ un raport juridic de a avea o anumita conduita corespunzatoare conduitei titularului...aceasta put7nd consta in a da,a face sau a nu face ceva si care la nevoie poate fi impus6 prin forta coercitiva a statului. Drepturile subiective nu trebuie confundate cu capacitatea juridica pentru ca ea reprezinta premisa pentru a putea deveni subiect de drept intr$un raport juridic.pe cand dreptul subiectiv e c!iar un drept al unui raport juridic. *8#EC+,) R &*R+,),# -,R#D#C. Drepturile subiective si obligatiile din continutul un,i Raport juridic urmaresc sa asigure o anumita conduita pentru realizarea unui anumit scop .*biectul raportului juridic il reprezinta, asadar, actiunile sau inactiunile pe care titularul dreptului subiectiv le efectueaza concret sau le poate pretinde altora si pe care celalalt subiect e obligat a le savarsi sau a se abtine a le savarsi.#n unele raporturi juridice conduia partilor,actiunile sau inactiunile lor se refera la anumite lucruri,acestea formand obiectul extern al raportului juridic si aparand doar in cazul raporturilor juridice patrimoniale,acest lucru este obiectul asupra caruia se rasfrange actiunea sau inactiunea subiectelor raportului juridic ,dar care nu intra in structura raportului juridic. 8unurile sunt acele valori economice ce sunt utile pentru satisfacerea nevoilor materiale si spirituale ale omului si sunt susceptibile de insusire sub forma drepturilor patrimoniale.Drepturile si obligatiile care au valoare economica si care apartin unei persoane formaeaza in totalitatea lor patrimoniul acelei persoane CLASI ICAR!A "#$#RIL%R: 1.mobile si imobile ".bunuri determinate individual si generic determinate %.bunuri fungibile si nefungibile 2.consumtibile si neconsumtibile 1.divizibile si indivizibile 5.principale si accesorii. Drepturile subiective sunt recunoscute prin insasi reglementarea lor, prin norme juridice,actele normative fiind si cele care si ocrotesc si agaranteaza aceste drepturi. Drepturile subiective sunt aparate fata de cei care le nesocotesc prin posibilitatile acordate titularilor acestor drepturi de a cere pe cale administrativa sau prin actionarea in justitie interventia autoritatilor sau institutiilor publice.#n anumite situatii cu respectarea prevederilor art 1%/Constitutie exercitiul unor drepturi poate fi restrans. 9 &+E)E -,R#D#CE$#:;* RE )E 9 &+,),# -,R#D#C C*3CRE+< 9aptele juridice denumitesi izvoare ale raportului juridic sunt acele evenimente sau actiuni de care

norma juridica leaga nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.Din toate faptele, evenimentele sau actiunile petrecute intr$o societate, numai acelea pe care norma juridica le considera fapte juridice sunt relevante si dpdv juridic. 9aptul juridic e determinat de norma juridica si se incadreaza in ipoteza acesteia.#n functie de natura lor faptele juridice se clasifica in evenimente si actiuni omenesti. Evenimentle sunt acele imprejurari(fapte naturale prevazute in ipoteza normei juridice)care se produc independent de vointa omului dar de care legea leaga nasterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.(ex.calamitatile naturale si moartea.) ctiunile omenesti sunt fapte voluntare ale omului de care legea leaga nasterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic concret. Categorii de actiuni omenesti. 1.actiuni savarsite fara intentia de a produce efecte juridice,fapte voluntare ale omului de care legea leaga producerea unor efecte juridice c!iar impotriva vointei autorilor faptei. ".actiuni savarsite cu intentia de a produce efecte juridice,aceste actiuni reprezinta de fapt actele juridice. ctiunile se pot distinge si dupa cum prin savarsirea lor se incalca sau nu dispozitia normei juidice. actiuni licite(nu se incalaca dispozitita normei juridice) si ilitice(se incalaca) ctele juridice ca premisa si izvor al actului juridic concret reprezinta acele manifestari de vointa facute cu intentia de a produce efecte juridice,de a crea, modifica sau stinge un raport juridic,efecte care se produc numai daca potrivit normei juridice exista o astfele de intentie. Clasificarea actelor juridice: 1.dupa nr partilor.unilaterale(un singur subiect de drept),bilaterale,multilaterale ".dupa scopul urmarit. acte cu titlu oneros si cu titlu gratuit %in functie de efectele produse. constitutive,tanslative si declarative 2.dupa modul de formare. consensuale,reale si mo... 1dupa momentul in care isi produc efectele.....intre vii si pentru cauza de moarte 5.dupa importanta lor in raport cu patrimoniul. de conservare,de dispozitie si de administrare

RE )#: RE DRE&+,),# ceasta este procesul transpunerii in viata a continutului normelor juridice,in cadrul caruia,oamenii ca subiecte de drept respecta si executa dispozitii din norme juridice,iar autoritatile si institutiile publice aplica dreptul in temeiul competentei lor. Realizarea dreptului cunoaste " forme. 1.Realizarea dreptului prin respectarea si/sau executarea dispozitiilor legale de catre cetateni ".Realizarea dreptului prin aplicarea normelor juridice de catre autoritati si institutii publice sau de catre alte organisme sociale. Realizarea dreptului prin respectarea si/sau dispozitiilor legale de catre cetateni. ceasta forma are urmatoarele trasaturi.

1.implica indeplinirea comandamentelor cuprinse in normele juridice prin conformarea conduitei umane la dispozitiile din normele juridice ".conformarea conduitei umane cu dispozitiile normei juridice este rezultatul direct al actiunii urmatorilor factori. a)continutul dreptului pozitiv b)acceptarea conditiilor de catre membrilor societatii c)ridicarea gradului vietii materiale si spirituale d).... %.aceasta forma are un volum si o intensitate mai mare decat cealalta forma 2.d.p.d.v te!nico$juridic, aceasta forma este mai simpla, neimplicand forma scrisa sau alte conditii de forma si fond 1.prin aceasta forma, cetatenii isi pot valorifica drepturile subiective facand$o utila atat societatii cat si subiectelor de drept. Realizarea normelor juridice prin aceasta forma e diferita in raport cu categoria de norma ce urmeaza a se realiza(ex.normele pro!ibitive) Conformarea conduitei umane cu dispozitiile normei juridice. aceasta forma imbraca forme oficiale si se concretizeaza in eleborarea de acte de aplicare care constituie temeiul aparitieii unor acte juridice concrete Realizarea dreptului prin indeplinirea si aplicarea dispozitiilor din normele juridice urmate de crearea si desfasurarea raporturilor juridice caracterizeaza majoritatea raporturilor juridice. plicarea dreptului consta in eleborarea si realizarea unui sistem de actiuni statale in vederea transpunerii in practica a dispozitiilor si sanctiunilor normelor juridice. plicarea dreptului reprezinta forma juridica de realizare a dreptului prin interventia autoritatilor si institutiilor publice,interventie ce imbraca anumite forme juridice si care necesita o anumita procedura. utoritatile si institutiile publice au un dublu rol in realizarea dreptului. pe de$o parte acestea indeplinesc prevederile actelor normative pentru ca isi desfasoara activitatea in baza acestora,iar pe de alta parte asigura indeplinirea si respectarea normelor juridice de catre cetateni sau de catre orice alt subiect de drept. ctivitatea autoritatilor publice in aplicarea dreptului se concretizeaza in special prin elaborarea de acte de aplicare,acte care au un caracter individual si care produc efecte juridice concretizate in nasterea modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete. ctele de aplicare nu trebuie confundate cu actele normative. Distinctiile dintre acestea sunt. ====pt examen

1.actele de aplicare sunt mijloace juridice de realizare a prevederilor actelor normative,drumul de la actul normativ pana la actul de aplicare presupune 2 pasi. stabilirea starii de fapt,alegerea normei de drept,interpretarea normei de drept si elaborarea actului de aplicare. ctul de aplicare isi atinge scopul prin solutia indicata in cadrul sau,iar valabilitatea sa juridica se raporteaza doar la cazul din speta respectiva. ".(pre deosebire, actul normativ are caracter general si impersonal,actele de aplicare sunt temei juridic pentru nasterea,modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete,spre deosebire adoptarea unui act normativ nu determina creare in mod automat a unor raporturi juridice. %.actele normative nu au de regula o durata de actiune in timp predeterminata,pe cand actele de aplicare actioneaza din momentul elaborarii lor,a comunicarii lor catre partile interesate,comunicare de care sunt legate anumite drepturi si obligatii corelative. 2.controlul legalitatii difera in cazul celor doua tipuri de acte

1.activitatea normativa intra in competenta unor organe special determinate prin lege,pe cand activitatea de aplicare a dreptului poate fi realizata de orice organ de stat 5.actele normative au un caracter general,impersonal,tipic si obligatoriu,pe cand actele de aplicare sunt individuale si concret determinate. >.actele normative sunt elaborate in baza unei te!nici legislative stabilite prin constitutie si legi,pe cand actele de aplicare au reguli stabilite diferit in cadrul fiecarei ramuri de drept 4.in activitatea de executare si respectare a dreptului,cetatenii pot inc!eia raporturi juridice in baza acordului de vointa,pe cand in cazul actului de aplicare nu este vorba de acord de vointa,ci doar de o vointa unilaterala a organului emitent. ctele individuale de aplicare se supun de regula unui control jurisdictional sau administrativ. ctele de aplicare pot fi clasificate. 1.in functie de ramura de drept careia apartine norma juridica ,in temeiul careia s$a elaborat actul de aplicare sau in functie de structura normei juridice. acte de aplicare a dispozitiei normei juridice si acte de aplicare a sanctiunii prevazute de norma juridica 9 :E)E DE &)#C RE &R*CE(,),# DRE&+,),#.

1.procesul dreptului presupune respectarea urmatoarelor. stabilirea starii de fapt care presupune cercetarea atenta si cunoasterea situatiei concrete a imprejurarilor , a situatiilor de fapt care vor capata ulterior o solutionare juridica concretizata in elaborarea actului de aplicare. ".alegerea normei de drept care este strans legata de cunoasterea exacta a situatiei de fapt ptc astfel sa fie asigurata o corecta calificare juridica si temeinica a actului de aplicare %.interpretarea normelor juridice este necesara pentru a stabili intelesul real,vointa reala exprimata de legiuitor in norma juridica a carei aplicare se face la cazul concret 2.elaborarea actului de aplicare care va atrage dupa sine nasterea,modificarea sau stingerea unor raporturi juridice concrete.