Sunteți pe pagina 1din 9

Liceul Teoretic Andrei Straist

Anul de studii 2011-2012 Tez la informatic

Profesor Ghedrovici Svetlana

clasa a XI-a, profil umanist, sesiunea de var


a elev__ din clasa __________________ Nu ele____________________________ Prenu ele__________________________ CS1. CS2. n via totdeauna este loc pentru perfeciune. A face fiecare lucru la timpul su i a-l face definitiv, pentru a nu reveni asupra lui iat un secret al oamenilor mari.

Competene specifice la informatic


A!licarea etodelor de al"orit i#are$ de for ali#are$ de anali#$ de sinte# %i de !ro"ra are !entru solu&ionarea !ro'le elor le"ate de !relucrarea auto ati#at a infor a&iei( Translarea al"orit ilor frecvent utili#a&i )ntr-un li 'a* de !ro"ra are de nivel )nalt(

Varianta I 1. Completai propoziia


a+ '+ c+ d+ e+ ,unc&iile sunt su'!ro"ra e care -aria'ilele dina ice sunt Para etri for ali valoare sunt A!elul unei !roceduri cu !ara etri se face Ti!ul re#ultatului unei func&ii !oate fi ! p. 2. Se consider c !ro"ra ul !rinci!al con&ine ur toarele declara&i. Var a$ '$ c. inte"er/ . real/ 0. char/ "rocedure Test12. inte"er/ -ar 3. real/ #. char+/ 4are dintre instruc&iunile ce ur ea# nu sunt corecte5 Ar"u enta&i rs!unsul( a+ Test1a$ '$ 6a6+/ '+ Test1 $ $ 6#6+/ c+ Test1a$ 7(2$ 616+/ d+ Test11$ $ 616$ 0+/ e+ 8riteln1Test1a$ '$ 0++/ f+ Test1a$ $ 6a6+/ # p. $. 4are din antetele ce ur ea# nu sunt corecte5 Ar"u enta&i rs!unsul( a+ %unction &'1#. char+. set of '3te/ '+ %unction 12. inte"er/ #. char+. real/ c+ %unction &(12. arra391((100: of inte"er+. inte"er/ d+ %unction &)1S. Strin"+. char/ e+ %unction &%10. inte"er+. 1(( ;a2<nt/ f+ %unction &&12+.real/ *.
Program T)ST/ var a. real/ Procedure "11'. real+/ var c. real/ Function %11d. inte"er+.real/ var n. char/ 'e"in (((( end/ 'e"in ((( end/ Procedure "212. real+/ var 0. inte"er/ Function %21d. inte"er+.real/ var t. char/ 'e"in (((( end/ 'e"in ((((( end/ Procedure "$1 . real+/ var n. real/ 'e"in ((( end/ =e"in (((((( >nd(

# p.

Construii structura cu blocuri imbricate a programului. Determinai nivelul de imbricare a subprogramelor.


"1 test "1 %1 "2 %2 "$ %1 "2 %2 "$

! p.

Liceul Teoretic Andrei Straist

Anul de studii 2011-2012 Tez la informatic

Profesor Ghedrovici Svetlana

clasa a XI-a, profil umanist, sesiunea de var


!. Se consider !ro"ra ul. "ro+ram Test/ -ar 2$ 3. inte"er/ "rocedure "ro1-ar a. inte"er/ '. inte"er+/ =e"in '.?'@10/ a.?a-'/ >nd/ 'e+in 2.?A0/ 3.?2/ "ro12$ 3+/ 8riteln12 $ 6 6 $ 3+/ "ro13$2+/ 8riteln 12 $ 6 6 $ 3+/ )nd. #.

4e va afi%a acest !ro"ra 5 __________________________________________ __________________________________________ Scrie&i nu ele !ara etrilor for ali______$ for ali valoare_______$ for ali varia'ile_______$ varia'ilelor "lo'ale_______$ !ara etrilor actuali__________________________ , p. (

,ie dat ur torul !ro"ra . Program Numar; Var m: integer; Function F (n:integer):integer; Var s : integer; Begin s:=0; While n <> 0 do Begin s:=s* 0 ! n mod 0; n:=n di" 0; end; F:= s; #nd; Begin Write($m=%); &eadln( m ); Writeln( ' ( m )); #nd(

1- Ce va afi.a acest pro+ram/ a+ nu rul de cifre ale nu rului '+ su a cifrelor nu rului c+ nu rul cu cifrele in ordine invers decit ale lui d+ nici un rs!uns anterior nu e corect 2- )numerai a+ -aria'ilele "lo'ale.BBBBBBBBB '+ -aria'ilele localeBBBBBBBBBB c+ Para etri for ali valoare.BBBBBB(((( d+ Para etri for ali varia'il.BBBBBB e+ Para etri actualiBBBBBBBBBBB

2 p. 0. Se consider !ro"ra ul )n care se )ntClnesc efecte colaterale. "ro+ram Test2/ -ar a. inte"er/ "rocedure "roced1-ar 2. inte"er+/ 'e+in 2.?2-A/ 2.?a@AD2/ )nd1 'e+in a.?E/ "roced1a+/ 8riteln1a+/ "roced1a+/ 8riteln1a+/ )nd. 4e va afi%a acest !ro"ra 5 _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ F p.

Liceul Teoretic Andrei Straist

Anul de studii 2011-2012 Tez la informatic

Profesor Ghedrovici Svetlana

clasa a XI-a, profil umanist, sesiunea de var


,.

Se consider funcia care calculeaz numrul de cifre a unui numr ntreg: %unction Test1a. inte"er/+.inte"er/ var '.inte"er =e"in '.?0/ Ghile aHI0 do 'e"in '.?'@1/ a.?a div 10/ end/ Test.?' >nd/

Scrie&i !ro"ra ul care calculea# nu rul de cifre a unui nu r )ntre" X$ utili#Cnd un su'!ro"ra procedur(

! p. 2.

Fie programul: var s.strin"/ 0.'3te/ Procedure Litera12.strin" / var 3.'3te+/ var i.'3te/ 'e"in 3.?0/ for i.?1 to len"th12+ do if 29i: in 9Ja6((6#6: then inc13+/ end/ =e"in Griteln1JKati sirul.6+/ readln1s+/ Litera1s$ 0+/ Griteln1J0?6$0+/ readln >nd(
14.

a+ 4e reali#ea# !rocedura5(

c+ 4are varia'ile sunt locale$ +lo3ale5

'+ 4e va afi%a !ro"ra ul dac la intrare va fi dat %irul ts!"#$%&"'()*5

d+ 4are sunt !ara etrii actuali, formali5

* p. 12 p. Se consider tabloul +,-..n. de numere intregi/ 012-33. Scriei program/ care calculeaz suma elementelor mai mici de cat elementul ma4im. 5ntrare: numrul n 6i elementele tabloului se citesc de la tastatur. 5e6ire: elementul ma4im 6i suma cerut se vor afi6a la ecran

Liceul Teoretic Andrei Straist

Anul de studii 2011-2012 Tez la informatic

Profesor Ghedrovici Svetlana

clasa a XI-a, profil umanist, sesiunea de var


a elev__ din clasa __________________ Nu ele____________________________ Prenu ele__________________________ n via totdeauna este loc pentru perfeciune. A face fiecare lucru la timpul su i a-l face definitiv, pentru a nu reveni asupra lui iat un secret al oamenilor mari.

Competene specifice la informatic


CS1. A!licarea etodelor de al"orit i#are$ de for ali#are$ de anali#$ de sinte# %i de !ro"ra are !entru solu&ionarea !ro'le elor le"ate de !relucrarea auto ati#at a infor a&iei( CS2. 1( 4o a+ c+ d+ Translarea al"orit ilor frecvent utili#a&i )ntr-un li 'a* de !ro"ra are de nivel )nalt( !leta&i !ro!o#i&ia. Su'!ro"ra este Para etrii varia'il sunt destina&i !entru -aria'ila "lo'al !oate fi folosit !entru $ p. 2. Se consider c !ro"ra ul !rinci!al con&ine ur toarele declara&i. Var a$ '$ c. inte"er/ t. real/ 0. char/ %unction Test12. inte"er/ 3. real/ #. char+. real/ 4are dintre instruc&iunile ce ur ea# nu sunt corecte5 Ar"u enta&i rs!unsul( a+ t.?Test1t$ t$ 6@6+/ '+ t.?Test1a$ '$ 6a6+/ c+ a.?Test1L$ M$ 0+/ d+ t.?Test1a$ a$ a+/ e+ 8riteln1Test10(7$ '$ 6a6++/ f+ Test12$A$6@6+/ # p. a+ '+ c+ d+ e+ f+ $. 4are din antetele ce ur ea# nu sunt corecte5 Ar"u enta&i rs!unsul( "rocedure &'1-ar #. char+. strin"/ "rocedure 2&512$ 3. inte"er/ #. char+/ "rocedure &C12. arra391((100: of inte"er+/ "rocedure 1S. Strin"+/ "rocedure &%1var 0. char/ . inte"er+/ "rocedure &&1-ar 2$ 3. strin"+/ *.
Program T>ST/ var a. real/ Function ,11'. real+.real/ var c. real/ Procedure P11d. inte"er+/ var n. char/ 'e"in (((( end/ 'e"in ((( end/ Function ,212. real+.real/ var 0. inte"er/ 'e"in ((((( end/ Function ,A1d. inte"er+.real/ var t. char/ Procedure P21v. inte"er+/ var d. char/ 'e"in (((( end/ 'e"in (((( end/ =e"in (((((( >nd(

# p.

Construii reprezentarea arborescent a programului. Determinai nivelul de imbricare a subprogramelor.


%1 test %1 "1 %2 %$ "2 "1 %2 %$ "2

$ p.

Liceul Teoretic Andrei Straist

Anul de studii 2011-2012 Tez la informatic

Profesor Ghedrovici Svetlana

clasa a XI-a, profil umanist, sesiunea de var


!. Se consider !ro"ra ul. "ro+ram Test/ -ar 2$ 3. inte"er/ "rocedure "ro1 a. inte"er/ -ar '. inte"er+/ 'e+in a.?a@7/ '.?a-'/ )nd1 'e+in 2.?L0/ 3.?2/ "ro12$ 3+/ 8riteln12 $ 6 6 $ 3+/ "ro13$ 2+/ 8riteln12 $ 6 6 $ 3+/ )nd. #.

4e va afi%a acest !ro"ra 5 __________________________________________ __________________________________________ Scrie&i nu ele !ara etrilor for ali______$ for ali valoare_______$ for ali varia'ile_______$ varia'ilelor "lo'ale_______$ !ara etrilor actuali_________________________ 2 p.

,ie dat ur torul !ro"ra . Program Numar; Var n: real; Function F (m:real):real; Var ) : real; Begin ):=0; While m <> 0 do Begin ):=) ! m mod 0; m:=m di" 0; end; F:= ); #nd; Begin Write($n=%); &eadln( n ); Writeln( ' ( n )); #nd( I. )numerai A+-aria'ilele "lo'ale.BBBBBBBBB =+-aria'ilele localeBBBBBBBBBB 4+Para etri actualiBBBBBBBB K+Para etri for ali valoare.BBBBBB(((( >+Para etri for ali varia'il.BBBBBB

2p E( 4e re#ultat va afi%a ur torul !ro"ra . program calculez; var 4/7/z: integer8 procedure suma ! var a:integer8 b:integer8 var c:integer*8 begin c:2a#b8 end8 begin 4:298 7:2-8 z:238 suma!4/ 7/ z*8 suma!7/ z/ 4*8 suma!z/ 4/ 7*8 suma!7/ 4/ z*8 :riteln!4/ ; </7/< </z*8 end. _______________________________________________________________________________

E p.

,.

4o !leta&i !ro!o#i&iile cu cuvCntul1cuvintele+ li!s.

Liceul Teoretic Andrei Straist

Anul de studii 2011-2012 Tez la informatic

Profesor Ghedrovici Svetlana

clasa a XI-a, profil umanist, sesiunea de var


a+ c+ Nn al"orit care se a!elea# !e el )nsu%i esteBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB(( se nu escBBBBBBBBBBBBB

'+ Para etrii care se trans it la a!elul unui su'!ro"ra

O varia'il BBBBBBB((este vi#i'il )n tot !ro"ra ul(

1A!+
2. Ce va afi6a programul urmtor:+ =>?@0A+B5. Program prog8 Car x, ! integer8 Procedure p "a!integer; var b!integer#;

a+

4e reali#ea# !rocedura5(

'+ 4are varia'ile sunt locale$ +lo3ale5

$egin
a!%a&'; b!%b&a; @nd8

Degin
x!%(; !%o; p"x, #; :rite "x,) *, , * *#; :rite"x,) *, , * *#; p"x,x#; :rite "x,) *, , * *#; :rite"x,) *, #; end. ( p" ,x*8 p" , #;

1 p. c+ 4e va afi%a !ro"ra ul 5

1 p. d+ 4are sunt !ara etrii actuali, formali5

* p.

1 p.

0 p. 14. Se consider tabloul +,-..n. de numere intregi/ 012-33. Scriei program/ care calculeaz suma elementelor minimale . 5ntrare: numrul n 6i elementele tabloului se citesc de la tastatur. 5e6ire: elementul minimum 6i suma cerut se vor afi6a la ecran

1* p.

5atrice de specificare
Coninuturi
"relucrarea datelor cu a7utorul su3pro+ramelor predefinite .i al su3pro+ramelor ela3orate de ctre utilizator. 8r+anizarea comunicrii 6ntre pro+ramul9su3pro+ramul apelant .i su3pro+ramul apelat. :tilizarea recursiei pentru rezolvarea pro3lemelor )fectele colaterale. Varia3ile dinamice. Tipul referin. Implementarea .i +estionarea structurilor dinamice de date frecvent utilizate.

Cunoa.tere .i 6nele+ere
<te ul 1 a+$ c+ e+ 1A!+ <te ul A 1M!+ <te ul 2 1M!+ <te ul 7 1A!+

&plicare
<te ul M 1M!+

&naliza .i sinteza
<te ul 12 117!+ <te ul 11 1L!+

Total
AL !uncte 1LLP+

<te ul 7 1L!+ <te ul L 17!+ <te ul E 1L!+ <te ul 11 1L!+

1A !uncte 11EP+ Q !uncte 112P+ L !uncte 17P+ 10 !uncte 11AP+ E !uncte 1QP+ 2$ puncte ;$4<00 puncte ;144<-

<te ul 1 '+ 11!+ <te ul Q 17!+ <te ul 1 e+ 11!+ 2! puncte ;$2-<

<te ul F 1L!+ <te ul 10 1M!+ 22 puncte ;$,<-

Total
Itemul 1

'arem de corectare
a+ '+ c+ d+ e+ a+ '+ c+ d+ e+ f+ a+ '+ c+ d+ e+ f+ ;odul de alocare a e oriei la e2ecu&ia al"orit ilor recursivi 4o !letarea corect Afi%are corect a datelor )n ca#ul !ara etrilor-valoare %i !ara etrilor-varia'il/ Keter inarea corect Transcriere corect Kefinire corect Afi%are corect )n ca#ul efectelor colaterale Afi%are corect )n ca#ul varia'ilelor dina ice a+ '+ c+ d+ e+ a+ Kefinire corect '+ 4o entare corect a instruc&iunilor Al"orit ul su!ro"ra ului recursiv Al"orit ul su'!ro"ra ului iterativ Al"orit ul corect al !ro"ra ului cu a!el de su'!ro"ra Kefinirea corect Su'!ro"ra ul corect. Antetul -aria'ile locale Al"orit ul de 'a# "uncte detaliat total 1 1 1 7 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 L 7 1 4ite 12L E 4)te 0(72M L M 2 222 L 12L L 1 1 1 7 1 1 2 M 12L A A 2 F 2 1 17 1 L

L 7 M E F Q

10 11 12

4itirea datelor A!elul su'ro"ra ului Afi%area re#ultatelor

2 A 2

'arem de notare =ota (e la 10 E1 Q MA F 7L E LA M AL 7 2M L 1Q A 1A 2 M 1 0 la EE E0 M2 7A L2 AA 27 1F 12 7

Se consider tabloul +,-..n. de numere reale/ 012-33. Scriei un program/ figureaz n acest tablou elemental minim. 5ntrare: numrul n 6i elementele tabloului se citesc de la tastatur. 5e6ire: elementul minim 6i se vor afi6a la ecran de cte ori el figureaz n tablou.