Patrimoniul ca obiect de studiu al contabilitatii

-

Totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei personae fizice sau juridice se numeste patrimoniu. Patrimoniul este studiat din punct de vedere juridic si economic.

-

Potrivit conceptiei juridice, patrimoniul reprezinta un complex de elemente care formeaza pe deo parte bunurile economice ale unei entitati, iar pe de cealalta parte drepturile si obligatiile cu valoare economica ale aceleiasi entitati. Din punct de vedere economic, patrimoniul delimiteaza resursele unei entitati pe de o parte, iar pe cealalta parte drepturile si pbligatiile aceleiasi entitati.
-

Ecuatia patrimoniului sub aspect juridic: bunuri economice = drepturi + obligatii.

Bunurile economice se identifica cu mijloacele de actiune ale unei entitati terenuri, cladiri, mijloace fixe, m,aterii prime, etc.!. Drepturile si obligatiile cu valoare economica exprima raportul de propietate in cadrul carora se procura si se gestioneaza bunurile. Ecuatia patrimoniului sub aspect economic: utilizari = resurse. "esursele au deterninare financiara , ele reprezentand sursele de finantare. "esursele pot fi: - proprii asigurate de proprietar!# - atrase sau straine furnizate de terte personae fizice sau juridice: banci, etc.!# - resurse rezultat sub forma profitului obtinut la inc$eierea exercitiului!. %tilizarile pot fi: - permanente sau stabile cuprind bunurile economice de folosinta indelungata!# - temporare sau curente marfa , banii, materialele!# - utilizari rezultat sub forma de pierdere generate de o activitate nerentabila!.
-

&n contabilitate, cele doua componente ale patrimoniul sunt definite prin notiunile de '(T&) si P'*&).

Active circulante si imbolizate

Exista doua tipuri de active: + active circulante (curente) + active imobilizate 'ctive circulante Activele circulante curente! sunt bunuri si valori care participa la un singur circuit economic. conturi curente la banci. Din punct de vedere al structurii.sau nu se regasesc de obiecei in produsul final-materialele consumabile!# productia in curs de executie# produsele finite si marfurile cumparate de societate in vederea revanzarii!# avansuri pentru cumparari de stocuri. Stocurile reprezinta bunurile materiale aflate in proprietatea societatii detinute cu scopul de a fi vandute marfuri! sau pentru a fi folosite in procesul de productie materii prime. stocuri sau investitii pe termen scurt. casa si conturi la banci. Ajustarile in minus (cheltuielile) sunt facute in cazul in care se constata pierderi din creante si debitori diversi sau se constituie provizioane pentru deprecierea activelor . (reantele pot fi impartite in: creante comerciale fata de clienti!# creante in cadrul grupului intre societatea-mama si filiale!# creante din interese de participare generate de relatiile dintre societate si alte societati la care aceasta detine titluri de particpare!# creante privind capitalul subscris si nevarsat subscrieri de capital social efectuate si nedepuse!# alte creante. creante. avansuri de trezorerie!. 'ceasta categorie de active este importanta pentru finantarea curenta a activitatii unei companii. &n structura acestora sunt incluse: materiile prime si materialele consumabile destinate procesului de productie care se regasesc in produsul final integral sau partial . investitii pe termen scurt.Activele reprezinta resurse controlate de firma obtinute din beneficii trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare fie sub forma intrarilor de numerar sau ec$ivalente numerar!. 'cest post bilantier reflecta datoriile asupra carora societatea are drepturi. Casa si conturi la banci reprezinta valori sub forma de bani casa. actiuni proprii rascumparate temporar!. obligatiuni. fiind detinute pe termen scurt mai mic de un an! de catre societate. activele circulante se impart in: stocuri. 'justari de valoare privind activele circulante 'ceste c$eltuieli reprezinta sume care sunt alocate de companie in urma constatarii unor scaderi de valoare pentru creante. Investitiile termen scurt reprezinta sumele investite de societate cu scopul de a obtine un castig pe termen scurt ex: actiuni. Creantele se mai numesc si valori in curs de decontare si reprezinta valori economice avansate temporar de societate catre alte persoane fizice sau juridice pentru care societatea urmeaza sa primeasca un ec$ivalent valoric reprezentat de o suma de bani sau un serviciu. fie prin reducerea iesirilor de numerar.materii prime . materiale consumabile!.

marci!. mijloace de transport etc!. 'justari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale 'cestea reprezinta o categorie aparte de c$eltuieli. imprumuturi acordate pe termen lung!. acestea fiind impartite in trei categorii: imobilizari necorporale. licente. concesiuni.Pasive . Imobilizarile corporale numite si active tangibile sau fixe! sunt reprezentate de bunurile cu continut material utilizate de societate in procesul de productie de bunuri sau prestare de servicii ex: terenuri si constructii. corporale si necorporale. de asemenea reglementata. 'ctive imobilizate 'ctivele imobilizate reprezinta bunurile si valorile cu o durata de utilizare mai mare de un an si care nu se consuma la prima utilizare. (apital Propriu . masini. care reflecta pierderile de valoare ale activelor imobilizate. &mobilizarile necorporale cuprind: c$eltuieli de constituire. fondul comercial. Ajustarile in plus (veniturile) se constituie atunci cand exista venituri din creante reactivate si debitori diversi sau reluarea reversarea! provizioanelor constituite pentru deprecierea activelor circulante. imobilizari corporale si imobilizari financiare.circulante daca se constata o valoarea mai mica decat costul de ac$izitie!. brevete. cu scopul de a obtine venituri din dividende si dobanzi ex: actiuni. Imobilizarile necorporale numite si active intangibile sau nemateriale! reprezinta active fara suport material identificabile nemonetar! detinute cu scopul de a fi utilizate in procesul de productie sau pentru furnizarea de servicii ex: brevete. c$eltuieli de dezvoltare. Imobilizarile financiare reprezinta sumele financiare investite de societate pe termen lung sub forma de titluri si creante. marci comerciale. pierderi de valoare incluse esalonat in (ontul de profit si Pierdere pe o durata fixa de timp ani!. Pentru a fi incluse in categoria imobilizarilor care sunt depreciate. activele trebuie sa indeplineasca anumite conditii o valoare minima.amortizate. utilaje. 'ctivele . reglementata prin lege si o durata de utilizare minima. licente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful