Patrimoniul ca obiect de studiu al contabilitatii

-

Totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei personae fizice sau juridice se numeste patrimoniu. Patrimoniul este studiat din punct de vedere juridic si economic.

-

Potrivit conceptiei juridice, patrimoniul reprezinta un complex de elemente care formeaza pe deo parte bunurile economice ale unei entitati, iar pe de cealalta parte drepturile si obligatiile cu valoare economica ale aceleiasi entitati. Din punct de vedere economic, patrimoniul delimiteaza resursele unei entitati pe de o parte, iar pe cealalta parte drepturile si pbligatiile aceleiasi entitati.
-

Ecuatia patrimoniului sub aspect juridic: bunuri economice = drepturi + obligatii.

Bunurile economice se identifica cu mijloacele de actiune ale unei entitati terenuri, cladiri, mijloace fixe, m,aterii prime, etc.!. Drepturile si obligatiile cu valoare economica exprima raportul de propietate in cadrul carora se procura si se gestioneaza bunurile. Ecuatia patrimoniului sub aspect economic: utilizari = resurse. "esursele au deterninare financiara , ele reprezentand sursele de finantare. "esursele pot fi: - proprii asigurate de proprietar!# - atrase sau straine furnizate de terte personae fizice sau juridice: banci, etc.!# - resurse rezultat sub forma profitului obtinut la inc$eierea exercitiului!. %tilizarile pot fi: - permanente sau stabile cuprind bunurile economice de folosinta indelungata!# - temporare sau curente marfa , banii, materialele!# - utilizari rezultat sub forma de pierdere generate de o activitate nerentabila!.
-

&n contabilitate, cele doua componente ale patrimoniul sunt definite prin notiunile de '(T&) si P'*&).

Active circulante si imbolizate

obligatiuni. (reantele pot fi impartite in: creante comerciale fata de clienti!# creante in cadrul grupului intre societatea-mama si filiale!# creante din interese de participare generate de relatiile dintre societate si alte societati la care aceasta detine titluri de particpare!# creante privind capitalul subscris si nevarsat subscrieri de capital social efectuate si nedepuse!# alte creante. 'justari de valoare privind activele circulante 'ceste c$eltuieli reprezinta sume care sunt alocate de companie in urma constatarii unor scaderi de valoare pentru creante. creante. actiuni proprii rascumparate temporar!. fiind detinute pe termen scurt mai mic de un an! de catre societate.sau nu se regasesc de obiecei in produsul final-materialele consumabile!# productia in curs de executie# produsele finite si marfurile cumparate de societate in vederea revanzarii!# avansuri pentru cumparari de stocuri. 'cest post bilantier reflecta datoriile asupra carora societatea are drepturi. stocuri sau investitii pe termen scurt. activele circulante se impart in: stocuri. 'ceasta categorie de active este importanta pentru finantarea curenta a activitatii unei companii. &n structura acestora sunt incluse: materiile prime si materialele consumabile destinate procesului de productie care se regasesc in produsul final integral sau partial .Activele reprezinta resurse controlate de firma obtinute din beneficii trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare fie sub forma intrarilor de numerar sau ec$ivalente numerar!. casa si conturi la banci. Exista doua tipuri de active: + active circulante (curente) + active imobilizate 'ctive circulante Activele circulante curente! sunt bunuri si valori care participa la un singur circuit economic. Ajustarile in minus (cheltuielile) sunt facute in cazul in care se constata pierderi din creante si debitori diversi sau se constituie provizioane pentru deprecierea activelor . Stocurile reprezinta bunurile materiale aflate in proprietatea societatii detinute cu scopul de a fi vandute marfuri! sau pentru a fi folosite in procesul de productie materii prime. Din punct de vedere al structurii. conturi curente la banci. Investitiile termen scurt reprezinta sumele investite de societate cu scopul de a obtine un castig pe termen scurt ex: actiuni. investitii pe termen scurt. materiale consumabile!. Casa si conturi la banci reprezinta valori sub forma de bani casa. avansuri de trezorerie!. fie prin reducerea iesirilor de numerar. Creantele se mai numesc si valori in curs de decontare si reprezinta valori economice avansate temporar de societate catre alte persoane fizice sau juridice pentru care societatea urmeaza sa primeasca un ec$ivalent valoric reprezentat de o suma de bani sau un serviciu.materii prime .

acestea fiind impartite in trei categorii: imobilizari necorporale. Ajustarile in plus (veniturile) se constituie atunci cand exista venituri din creante reactivate si debitori diversi sau reluarea reversarea! provizioanelor constituite pentru deprecierea activelor circulante. 'ctivele .Pasive . &mobilizarile necorporale cuprind: c$eltuieli de constituire. 'justari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale 'cestea reprezinta o categorie aparte de c$eltuieli. marci comerciale. concesiuni. licente. 'ctive imobilizate 'ctivele imobilizate reprezinta bunurile si valorile cu o durata de utilizare mai mare de un an si care nu se consuma la prima utilizare. imobilizari corporale si imobilizari financiare. Pentru a fi incluse in categoria imobilizarilor care sunt depreciate. activele trebuie sa indeplineasca anumite conditii o valoare minima. corporale si necorporale. reglementata prin lege si o durata de utilizare minima. licente. mijloace de transport etc!.circulante daca se constata o valoarea mai mica decat costul de ac$izitie!. imprumuturi acordate pe termen lung!. c$eltuieli de dezvoltare. fondul comercial. marci!. utilaje. brevete. pierderi de valoare incluse esalonat in (ontul de profit si Pierdere pe o durata fixa de timp ani!. de asemenea reglementata. Imobilizarile corporale numite si active tangibile sau fixe! sunt reprezentate de bunurile cu continut material utilizate de societate in procesul de productie de bunuri sau prestare de servicii ex: terenuri si constructii. cu scopul de a obtine venituri din dividende si dobanzi ex: actiuni. Imobilizarile financiare reprezinta sumele financiare investite de societate pe termen lung sub forma de titluri si creante. care reflecta pierderile de valoare ale activelor imobilizate. Imobilizarile necorporale numite si active intangibile sau nemateriale! reprezinta active fara suport material identificabile nemonetar! detinute cu scopul de a fi utilizate in procesul de productie sau pentru furnizarea de servicii ex: brevete.amortizate. (apital Propriu . masini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful