BAREM Clasa a VI-a Problema 1. Fie a) Arătati că S se divide cu 31. b) Arătati că S se divide cu 434. Solutie. Oficiu (1p) .

a) Numărul termenilor este 2010 (1p)

Numărul termenilor fiind divizibil cu 5, grupăm câte 5 ș i rezultă cerinț a (1p) b) (1p) Din a) S divizibil cu 31 S divizibil cu 2 (1p)

Numărul termenilor fiind divizibil cu 3, grupăm câte 3 ș i rezultă S divizibil cu 7 Finalizare (1p) (1p)

Problema 2. Fie și formează un unghi de și . unghiuri adiacenteastfel încât bisectoarele lor (OM, respectiv (ON și . Determinaț i măsurile unghiurilor

Matlap, 2011 Soluț ie. Oficiu (1p) implică implică De unde Și (1p) (2p) = (2p) (1)p

Problema 3. Fie segmentul . a) Calculaț i lungimea segmentului . b) Determinaț i valorile numărului natural k astfel încât lungimea segmentului fie exprimată printr-un număr natural. Soluț ie.Oficiu (1p) a) DE=18 cm(2p) b) AC+CD=36 implică (2k+1)CD = 36 de unde ș i 2k+1 impar implică Rezultă (1p) (3p) să de lungime 72 cm pe care se consideră punctele distincte C, D, E , și

(în această ordine) astfel încât: D este mijlocul segmentului

Problema 4. Aflaț i numerele naturale a ș i b , ș tiind că este de 15 ori mai mare decât și Am notat cu cel mai mic multiplu comun ș i cel mai mare divizor comun al numerelor a ș i b . Gazeta Matematică, 2012 Soluț ie. Oficiu (1p) Notăm (1p) , x ș i y prime între ele (1p) (1p) Cazul I. Cazul II. Cazul III. Cazul IV. x=1, y=15 de unde a=3 ș i b= 45. x=3, y=5 x=5, y=3 x=15, y=1 de unde a=15 ș i b= 25. fără soluț ie. fără soluț ie. (1p) (1p) (1p)

.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful