Sunteți pe pagina 1din 12

EDUCAIE MUZICAL PLANIFICRI

Scoala Gimnazial Poienari

Clasa a V a An colar !"#$%!"#& Pro'esor (l) esc) *ana% C+lina EDUCAIE MUZICAL

MANUALUL F*L*SI,- Educaie muzical manual pentru clasa a V-a; autori: Aurelia Simona Ciurumelescu, Avram Florea, Vasile Ilie , editura !IC"#ESC" *(IEC,IVE CADRU1$ %ezvoltarea capacitilor interpretative vocale i instrumentale; &$ %ezvoltarea capacitilor de receptare a muzicii; '$ Cunoa terea i utilizarea lim(a)ului muzical; *$ Cultivarea sensi(ilitii ima+inaiei i creativitii muzicale$ !",-. %E /.E S-01-,2!A#: 1 !",-. %E /.E A!"A#: '3 SE,ES1."# I : 14 /.E SE,ES1."# II : 15 /.E

SEMES,RUL I
&

nr. crt. 1$

UNITATEA DE NVARE Activitate recapitulativ

OB. DE REF .

CONINUTURI

NR. OR E

DATA

OBSER VAII

&$

.itmul metrica muzical

'$

Sunete muzicale

.ecapitularea cuno tinelor din clasa a IV-a 0ractica muzical: deprinderi speci6ice de c7nt repertoriu de c7ntece ,sura de doi timpi &8* 0trimea cu punct ,sura de trei timpi '8* %oimea cu punct Anacruza 9ama %/ ma)or-recapitulare Semnele de repetiie:voltele ,sura de patru timpi *8* 0auzele de doi timpi i de patru timpi ,surile studiate- recapitulare >aisprezecimea Valorile duratelor muzicale Sunetele re, mi, 6a, sol din octava a doua

&

S1 S&

& 1 1 & 1 1 1 1 1 &

S'- S* S3 S: S5 ; S4 S< S1=

S11 S1& S1' S1* S13

*$

.epertoriul sr(torilor de iarn Colinde

1ipuri de muzic i +enuri reprezentative: ' c7ntare monodic repertoriu de c7ntece

S1:, S15, S14

'

SEMES,RUL al II% lea

nr. crt.

UNITATEA DE NVARE Instrumente muzicale

OB. DE REF .

CONINUTURI

NR. OR E 1

DATA

OBSER VAII

Instrumente cu coarde i arcu Instrumente cu coarde ciupite Instrumente de su6lat din lemn Instrumente de su6lat din alam Instrumente de percuie 0rima Secunda 1era Cvarta i cvinta Se?ta i septima /ctava .ecapitularea intervalelor muzicale de 1ermeni de mi care 1ermeni de nuane .ecapitulare 9ama do ma)or 9ama la minor Asemnri i deose(iri ,odul eolian ,odul dorian ,odul 6ri+ian ,odul lidian ,odul mi?olidian ,odul ionian

S1

1$

Intervale muzicale

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S& S' S* S3 S: S5 S4 S1= S11 S1& S< Scoala Alt6el

&$

Elemente e?presie muzical /r+anizri sonore

'$

1 1

S1'
S1*

*$

Scri muzicale

&

S13 S1:

3$

Analiza structural a unui c7ntec

Stro6, r7nd melodic, melodia etc$

S15

Scoala Gimnazial Poienari Clasa a VI a An colar !"#$%!"#& Pro'esor (l) esc) *ana% C+lina EDUCAIE MUZICAL

MANUALUL F*L*SI,- Educaie muzical manual pentru clasa a VI-a; autori: .e+eni .ausc@, Simona Ciurumelescu; editura 1E/.A$ *(IEC,IVE CADRU1$ %ezvoltarea capacitilor interpretative vocale i instrumentale; &$ %ezvoltarea capacitilor de receptare a muzicii; '$ Cunoa terea i utilizarea lim(a)ului muzical; *$ Cultivarea sensi(ilitii ima+inaiei i creativitii muzicale$ !",-. %E /.E S-01-,2!A#: 1 !",-. %E /.E A!"A#: '3 SE,ES1."# I : 14 /.E SE,ES1."# II : 15 /.E

CLASA a VI%a PLANIFICARE SEMES,RIAL. SEMES,RUL I nr. crt. 1$ UNITATEA DE NVARE OB. DE REF . Istoria rom7nilor 1$1 An c7ntece &$1 &$& *$1 *$& Elemente melodice i '$1 ritmice '$& Elemente ritmice '$' '$* &$1 '$1 CONINUTURI NR. DATA ORE OBSER VAII

0ractica muzical: deprinderi speci6ice de c7nt c7ntarea monodic repertoriu de c7ntece Bnlimea i durata sunetelor muzicale %iversi6icarea ritmului i 6ormule ritmice Anacruza pe timp Anacruza pe )umtate de timp Semne de alteraie: diez, (emol, (ecar 9ama i tonalitatea do ma)or 9ama i tonalitatea sol ma)or 9ama i tonalitatea 6a ma)or 9ama i tonalitatea la minor 9ama i tonalitatea mi minor 9ama i tonalitatea re minor 1ipuri de muzic i reprezentative c7ntare monodic repertoriu de c7ntece

& 1 1 1 & 1 1 1 1 1 1

S1 S& S' S* S3 S: S5 S4 S< S1= S11 S1& S1'

&$

'$ *$ 3$

Elemente melodice 1onaliti ma)ore i minore '$' '$* *$1 *$& .epertoriul sr(torilor iarn Colinde &$1 de &$' 1$' 1$&

:$

+enuri 3 S1* S14

CLASA a VI%a PLANIFICARE SEMES,RIAL. SEMES,RUL al II% lea nr. crt. 1 UNITATEA DE NVARE & Elemente ritmice OB. DE REF . ' &$1 &$& '$& CONINUTURI NR. OR E 3 1 DATA OBSER VAII 5

* Sincope pe timpi i pe pri de timpi Contratimpul pe timpi i pe pri de timpi

: S1

&$ Elemente e?presie muzical '$ de 1$' &$1 &$* *$1 *$& 9enuri de muzic 1$1 popular 1$& rom7neasc 1$' &$1 &$1 ,oduri naturale '$* *$1 *$& ,uzica 1$1 (isericeasc &$1 9enuri ale 1$' muzicii culte &$1 &$' &$* '$' '$* *$1 ,uzica u oar *$' *$* 1ermeni de mi care i nuane 1 1ermeni care indic o modi6icare treptat a mi crii 1ermeni care indic o modi6icare treptat a intensitii Folclorul copiilor C7ntecul de lea+n C7ntecul propriu-zis C7ntecul de )oc i dansul popular ,odul de do CionicD ,odul de la CeolicD ,odul de sol Cmi?olidicD ,odul de re CdoricD C7ntrile S6intei #itur+@ii C7ntrile S6$ 0a ti ,iniatura i romana #iedul Suita .apsodia .ecapitulare- +enuri de muzic cult Valsul i tan+oul Elues-ul, 6olF i alte +enuri 1 1 1 1 1 S&

S' S* S3 S: S5

*$

3$ :$

1 1 1 1 1 1 1 1

S4 S1= S11 S1& S1' S1* S13 S1:

:$

5$

Elemente de lim(a) muzical &$* '$& *$1 *$'

1im(rul vocal: clasi6icarea vocilor ansam(luri vocale 1im(rul instrumental: instrumentele orc@estrei sim6onice ansam(luri instrumentale

S15

Scoala Gimnazial Poienari Clasa a VII a An colar !"#$%!"#& Pro'esor (l) esc) *ana% C+lina

EDUCAIE MUZICAL MANUALUL F*L*SI,- Educaie muzical manual pentru clasa a VII-a; autori: Gean #upu, #ucia ,arinescu %nil, 9eor+eta /(re)a, editura !IC"#ESC" *(IEC,IVE CADRU1$ %ezvoltarea capacitilor interpretative vocale i instrumentale; &$ %ezvoltarea capacitilor de receptare a muzicii; '$ Cunoa terea i utilizarea lim(a)ului muzical; *$ Cultivarea sensi(ilitii ima+inaiei i creativitii muzicale$ !",-. %E /.E S-01-,2!A#: 1 !",-. %E /.E A!"A#: '3 SE,ES1."# I : 14 /.E SE,ES1."# II : 15 /.E

<

CLASA a VII%a PLANIFICARE SEMES,RIAL. SEMES,RUL I nr. crt. 1$ UNITATEA DE NVARE Elemente de lim(a) muzical OB. DE REF 1$1 1$& 1$' &$1 &$& &$' '$1 *$1 '$& *$& *$* *$3 CONINUTURI NR. OR E DATA OBSER VAII

&$

.itmul '$1

/r+anizri sonore modale 1 Scri oli+ocordice 1 Scri pentacordice i 0entatonice ,oduri populare diatonice de stare & ,inor Cdoric, 6ri+ic, eolic, locricD ,oduri populare diatonice de stare & ,a)or Cionic, lidic, mi?olidicD #ucrri muzicale An tonalitile studiate: 1 %o ma)or-la minor 1 Sol ma)or-mi minor 1 Fa ma)or-re minor 1 Evaluare; reactualizarea tonalitilor %iviziuni e?cepionale-trioletul 1 ,suri simple i compuse 1 .itmul msurat i nemsurat 1 Colinde 3

S1 S& S' S* S3 S:

S5 S4 S< S1= S11 S1& S1' S1* S14

'$

.epertoriul o(iceiurilor de iarn

1=

CLASA a VII%a PLANIFICARE SEMES,RIAL. SEMES,RUL al II% lea nr. crt. UNITATEA DE NVARE 1im(rul vocal i instrumental OB. DE REF *$& *$1 *$3 CONINUTURI 1ara6ul i orc@estra de muzic popular /rc@estra i 6ormaiile de muzic u oar Fan6ara Coruri de voci e+ale i coruri mi?te Soli ti vocali, soli ti instrumenti ti i diri)ori de muzic popular Interprei cele(ri de muzic cult Interprei cele(ri de muzic u oar 9enuri ale 6olclorului ocazional Colindul C7ntecul de stea C7ntecul de nunt C7ntecul 6une(ru 9enuri ale 6olclorului neocazional %oina Ealada Folclorul rom7nesc, surs de inspiraie pentru muzica cult Evaluare- +enurile 6olclorului rom7nesc /pera clasic /pera romantic /pereta Ealetul Elemente componente ale operei, operetei i (aletului C7ntrile S6intei #itur+@ii NR. OR E 1 DATA S1 OBSER VAII

1$

Interprei cele(ri ,uzica popular

&$' '$' *$1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

S& S' S* S3 S: S5 S4 S1= S11 S< HScoala Alt6elI

&$

1$1 &$1 &$& *$3

1 1 1 1 1

S1& S1' S1* S13 S1:

'$

,uzica cult

1$' &$1 &$& &$' &$* *$3

*$

,uzica (isericeasc

11

3$

,uzica u oar

,uzica pop, disco, rocF

S15

1&