Sunteți pe pagina 1din 4

Listat cu SIMUR , la data 27.09.2012, ver. 5.1.1.

6, (C) Academia de Studii Economice, Bucuresti 2008, 2009, 2010


11 storia administrativ a
Romniei
Administrative history of
Romania
F C 08080701FC120305L E 1.00 1.00 - 2.00 3 14
(Departament) FILOSOFIESI STIINTE
SOCIO-UMANE
12 Comunicare n limba englez -
1
Communication in English - 1 F C 08080701FC210612L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
10 Cultura antreprenorial Entrepreneurial culture F C 08080701FC210401L V 2.00 2.00 - 4.00 4 14
(Departament) UNESCOPENTRU
ADMINISTRAREAAFACERILOR
8z
TOTAL: max. 14.00 4.00 7.00 25.00 32
13 Comunicare n limba germana -
1
Communication in German - 1 F C 08080701FC210613L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
17 Comunicare n limba francez
1
Communication in French 1 F C 08080701FC210513L V - - - - 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
16 Comunicare n limba chinez
1
Communication in Chinese - 1 F C 08080701FC210616L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
14 Comunicare n limba japonez
1
Communication in Japonese
1
F C 08080701FC210614L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
15 Comunicare n limba turc - 1 Communication in Turkish - 1 F C 08080701FC210615L V - - - - 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
8 Educa[ie fizic i sport Physical Education and sport S C 08080701SC214203L V - 2.00 - 2.00 2 14
(Departament) EDUCATIEFIZICASI
SPORT
1 Politici publice Public policy O F 08080701OF218107L E 2.00 - 2.00 4.00 5 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
2 Managementul organiza[iei Management organization O F 08080701OF217125L E 2.00 1.00 - 3.00 5 14
(Departament) MANAGEMENT
9 Bazele tiin[ei politice Fundamentals of Political
science
F C 08080701FC117301L E 1.00 1.00 - 2.00 3 14
(Departament) FILOSOFIESI STIINTE
SOCIO-UMANE
3 Tehnici de simulare n
administra[ia public
Simulation techniques in public
administration
O S 08080701OF218108L V 2.00 - 2.00 4.00 4 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
7 E-administra[ie E-administration O S 08080701OS218126L E 2.00 - 1.00 3.00 4 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
7z
TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE: max. 14.00 2.00 7.00 23.00 30
6 Drept administrativ Administrative law O F 08080701OF213506L E 2.00 1.00 - 3.00 4 14
(Departament) DREPT
4 Fundamentele calita[ii n
sectorul public
Foundations quality in the
public sector
O F 08080701OF218109L E 2.00 - 1.00 3.00 4 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
5 Elemente de planificare
strategic n institu[iile publice
Elements of strategic planning
in public institutions
O F 08080701OF218110L E 2.00 - 1.00 3.00 4 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
Nr. Denumirea Denumirea Tip Cat. Codul Forma Nr. ore/ Nr.
Nr.
Departamentul care
crt. disciplinei disciplinei disc disc. disciplinei verif. sptmn pct. de sus[ine Observatii
in engleza C S L/P T credit spt. disciplina
Anul universitar: 2012-2013
Promotia: 2011-2014
Forma de invatamant: ZI
Durata programuIui de Iicen|: 3 ani
ProgramuI de Iicen|: Administra|ie pubIic
DomeniuI: tiin|e administrative
FacuItatea: ADMINISTRA|IE I MANAGEMENT PUBLIC
Anul de studiu: 2, semestrul: 1
PLAN DE NV|MNT
RECTOR,
Profesor univ. dr. ROCA Ion
20 Comunicare n limba spaniol -
1
Communication in Spanish - 1 F C 08080701FC210516L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
19 Comunicare n limba rus - 1 Communication in Russian - 1 F C 08080701FC210515L V - - - - 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
18 Comunicare n limba romn
1
Communication in Romanian -
1
F C 08080701FC210514L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
21 Comunicare n limba italian - 1 Communication in Italian - 1 F C 08080701FC210517L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
Nr. Denumirea Denumirea Tip Cat. Codul Forma Nr. ore/ Nr.
Nr.
Departamentul care
crt. disciplinei disciplinei disc disc. disciplinei verif. sptmn pct. de sus[ine Observatii
in engleza C S L/P T credit spt. disciplina
DECAN,
Profesor univ. dr. PROFIROIU Constantin-Marius
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrri practice; P - Proiecte; T - Total
10 Comunicare n limba englez -
2
Communication in English - 2 F C 08080701FC210612L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
11 Comunicare n limba germana
2
Communication in German - 2 F C 08080701FC220612L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
9 Doctrine economice Economic doctrines F C 08050501FC225215L V 2.00 1.00 - 3.00 4 14
(Departament) COMUNICARESI
DOCTRINEECONOMICE
7z
TOTAL OBLIGATORII SI OPTIONALE: max. 14.00 6.00 4.00 24.00 30
17 Comunicare n limba rus - 2 Communication in Russian 2 F C 08080701FC220514L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
15 Comunicare n limba francez
2
Communication in French 2 F C 08080701FC220616L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
16 Comunicare n limba romn
2
Communication in Romanian
2
F C 08080701FC220513L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
14 Comunicare n limba chinez
2
Communication in Chinese - 2 F C 08080701FC220615L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
12 Comunicare n limba japonez
2
Communication in Japonese -
2
F C 08080701FC220613L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
13 Comunicare n limba turc 2 Communication in Turkish - 2 F C 08080701FC220614L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
1 Management public Public management O F 08080701OF228111L E 2.00 - 2.00 4.00 5 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
2 Dreptul muncii Labor Law O C 08080701OC223508L V 2.00 1.00 - 3.00 4 14
(Departament) DREPT
18 Comunicare n limba spaniol
2
Communication in Spanish 2 F C 08080701FC220515L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
8 Sociologia culturii Sociology of Culture F C 08080701FC227305L V 2.00 - - 2.00 3 14
(Departament) FILOSOFIESI STIINTE
SOCIO-UMANE
6 Demografie i statistic social Demography and Social
Statistics
O C 08080701OC221320L E 2.00 2.00 - 4.00 4 14
(Departament) STATISTICASI
ECONOMETRIE
7 Analiza organiza[ional Organizational Analysis O C 08080701OC228113L E 2.00 - 2.00 4.00 5 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
5 Economia sectorului public Economy public sector O C 08080701OC228132L V 2.00 1.00 - 3.00 4 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
3 Finan[e publice Public Finance O S 08080701OS226105L E 2.00 1.00 - 3.00 4 14
(Departament) FINANTE
4 Economie regional Regional Economics O S 08080701OS221320L E 2.00 1.00 - 3.00 4 14
(Departament) ADMINISTRATIESI
MANAGEMENTPUBLIC
Nr. Denumirea Denumirea Tip Cat. Codul Forma Nr. ore/ Nr.
Nr.
Departamentul care
crt. disciplinei disciplinei disc disc. disciplinei verif. sptmn pct. de sus[ine Observatii
in engleza C S L/P T credit spt. disciplina
Anul universitar: 2012-2013
Promotia: 2011-2014
Forma de invatamant: ZI
Durata programuIui de Iicen|: 3 ani
ProgramuI de Iicen|: Administra|ie pubIic
DomeniuI: tiin|e administrative
FacuItatea: ADMINISTRA|IE I MANAGEMENT PUBLIC
Anul de studiu: 2, semestrul: 2
PLAN DE NV|MNT
RECTOR,
Profesor univ. dr. ROCA Ion
19 Comunicare n limba italian - 2 Communication in Italian 2 F C 08080701FC220516L V - 1.00 - 1.00 3 14
(Departament) LIMBI MODERNESI
COMUNICAREINAFACERI
Nr. Denumirea Denumirea Tip Cat. Codul Forma Nr. ore/ Nr.
Nr.
Departamentul care
crt. disciplinei disciplinei disc disc. disciplinei verif. sptmn pct. de sus[ine Observatii
in engleza C S L/P T credit spt. disciplina
DECAN,
Profesor univ. dr. PROFIROIU Constantin-Marius
LEGENDA: C - Curs; S - Seminar; L - Lucrri practice; P - Proiecte; T - Total