Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI VASLUI

SERVICII SOCIALE AFLATE N SUBORDINEA DIRECIEI GENERALE DE ASISTEN SOCIAL I PROTECIA COPILULUI VASLUI

Copii
Nume#e omp#e! &# in'!i!u(iei Denumire en!ru A)re'* e" en!ru e" omp#e$ Ser%i ii Num&r )e +ene"i i&ri Num&r )e per'on&# &n,&-&! in &)ru# 'er%i iu#ui
17

Centru de %n!ri-ire de 2i Vaslui

Vaslui+ str,V, a3e4+ nr,1+ -ud,Vaslui+ tel,02351313132 4i 03351402909 e1 mail5csc6#s78a9oo,com Vaslui+ str,V, a3e4+ nr,1+ -ud,Vaslui+ tel,02351313132 e1 mail5csc6#s78a9oo,com

.er#icii de pre#enire a separ'rii+ a3andonului+ institu:ionali2'rii 4i men:inerii familiei .er#icii de pre#enire a separ'rii+ a3andonului+ institu:ionali2'rii 4i men:inerii familiei

19

Centru Maternal Comp#e$ )e 'er%i ii omuni!&re V&'#ui Ca3inet de consiliere a mamelor predispuse s'14i a3andone2e copiii Ca3inet de consiliere 4i spri-in pentru p'rin:i 4i copii Comp#e$ )e 'er%i ii omuni!&re pen!ru opi#u# u .&n)i &p V&'#ui Casa de tip familial 1= Casa cu !r'dina= Vaslui Ser%i iu# &#!ern&!i% )e pro!e (ie )e !ip "&mi#i&# V&'#ui Casa de tip familial Vaslui

Vlad Viorel
Vaslui+ str,V, a3e4+ nr,1+ -ud,Vaslui+ tel,02351 313132 4i 03351 402909 .er#icii de consiliere a mamelor predispuse s' %4i a3andone2e copiii

Vaslui+ str,V, a3e4+ nr,1+ -ud,Vaslui+ tel,02351 313132

.er#icii de consiliere pentru p'rin:i 4i copii

Vaslui+ str, Metalur!iei+ nr,2+ -ud,Vaslui+ tel,03351405393 4i 03351405394

&rmeanu ;tef'nic' <icoleta

.er#icii de recuperare 4i rea3ilitare a copilului cu di2a3ilit':i

116

33

Vaslui+ .tr, G9eor!9e *osca Codreanu+ nr, 1& tel,0727731388

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii afla:i %n dificultate

Vaslui+ str, )ece3al+ 3l,374+ sc,>+ ap,19+ parter+ -ud,Vaslui+ tel,03351 404304

Coatu Geno#e#a

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii afla:i %n dificultate

16
Vaslui+ str, 0ero#iari+ 3l,360+ sc,)+ ap,17+ -ud,Vaslui+ tel,03351 404303 .er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii afla:i %n dificultate

11

Centru de primire pentru #ictime ale traficului de fiin:e umane Centru de plasament de tip familial Moara Grecilor Comp#e$ )e 'er%i ii Centru de primire %n omuni!&re /o&r& re!im de ur!en:' Gre i#or pentru copilul a3u2at+ ne!li-at si e/ploatat Moara Grecilor

Vaslui+ ;os, <a:ional' Vaslui1(a4i+ nr,1+ -ud,Vaslui+ tel,02351 315138? fa/,02351 315346? e1mail5office7d!pc#s,ro

Cretu Gica

Protec:ie %n re!im de ur!en:' pentru #ictime ale traficului de fiin:e umane

13

Vaslui+ ;os, <a:ional' Vaslui1(a4i+ nr,1+ -ud,Vaslui+ tel,02351 315138? fa/,02351 315346? e1mail5office7d!pc#s,ro

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii@tineri afla:i %n dificultate

Vaslui+ .tr, Castanilor+ nr, 8+ -ud,Vaslui+ tel,02351 315057 e1 mail5cprucane6#aslui78a9oo,com

.t%n!aciu Mi9aela

P'l'4anu .e#erus

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copilul a3u2at+ ne!li-at 4i e/ploatat

14

Centru de orientare 4i Vaslui+ ;os, <a:ional' Vaslui1(a4i+ nr,1+ -ud,Vaslui+ tel,02351 315138? fa/,02351 supra#e!9ere a 315346? e1mail5office7d!pc#s,ro copilului delic#ent

.er#icii de consiliere 4i pre#enire pentru copii care au sa#Ar4it fapte pre#a2ute de le!ea penal' 4i nu r'spund penal

122 BconsilieriC

Centrul speciali2at pentru copii cu di2a3ilitati Comp#e$ )e 'er%i ii omuni!&re pen!ru per'o&n& u .&n)i &p B0r#&) Centrul de a3ilitare@rea3ilitare de 2i pentru copilul cu di2a3ilitati

Arlad+ str,*epu3licii+ nr,320+ -ud,Vaslui+ tel,03351 407304+ e1 mail5cscp93arlad78a9oo,com

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copilul cu di2a3ilit':i

38

32

Petcu Mirela
Arlad+ str,*epu3licii+ nr,320+ -ud,Vaslui+ tel,02351 410 597+ e1 mail5cscp93arlad78a9oo,com .er#icii de recuperare 4i rea3ilitare a copilului cu di2a3ilit':i

11

10

Casa de tip familial 1= Casa cu !r'dina= Casa de tip familial

Arlad+ str, >pureanu+ nr, 17+ -ud,Vaslui+ tel,03351 411088 4i 03351 411089+ e1 mail5csc13d7!mail,com Arlad+ str, >pureanu+ nr, 19+ -ud,Vaslui+ tel,03351 407302+ e1 mail5csc13d7!mail,com Arlad+ str, G9eor!9e &sac9i+ nr,2+ 3l, G115+ sc, )+ ap,71+ et,3+ -ud,Vaslui+ tel,03351 407303+ e1mail5csc13d7!mail,com

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii afla:i %n dificultate

12

13

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii afla:i %n dificultate

.er#iciul alternati# de protec:ie de tip familial

Arlad+ str,"enin!rad+ nr,7+ 3l,D1+ sc,&+ ap,35+ et,8+ -ud,Vaslui+ tel,03351 407303+ e1 mail5csc13d7!mail,com

ul!aru "i#ia
Arlad+ str,>pureanu+ nr,48+ 3l,V4+ sc,&+ ap,18+ et,4+ -ud,Vaslui+ tel,03351 407303+ e1 mail5csc13d7!mail,com Arlad+ str, >pureanu+ nr,47+ 3l, &1+ sc,&+ ap,1+ parter+ -ud,Vaslui? tel,03351407303? e1 mail5csc13d7!mail,com

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii afla:i %n dificultate

10

14

Comp#e$ )e 'er%i ii omuni!&re B0r#&) nr12

Condrea Poli/enia

Centru de primire %n Arlad+ 1dul >pureanu+ nr,19+ -ud,Vaslui+ re!im de ur!en:' a tel,03351 407303 Bsef centruC 03351 407302 $r%ncu &nca copiilor care tr'iesc %n BcentruC? e1mail5copii6stra2ii78a9oo,com strad' Centru de primire %n re!im de ur!en:' pentru copilul a3u2at+ ne!li-at si e/ploatat Centrul de 2i pentru copilul cu sindrom )oEn =Miracol= Ca3inet de consiliere a mamelor predispuse s' %4i a3andone2e copiii Centru de recuperare a copilului cu di2a3ilit':i neuro1 psi9o1motorii medii 4i Comp#e$ )e 'er%i ii se#ere omuni!&re 3u4i Casa de tip familial pentru copilul cu di2a3ilit':i neuro1 psi9o1motorii medii 4i !ra#e Centru de asisten:' 4i spri-in pentru tinerii care p'r'sesc centrele de plasament Centru de recuperare 4i rea3ilitare a copilului delic#ent Centrul maternal =Hn Copil+ I 0amilie=
Arlad+ 1dul >pureanu+ nr,19+ -ud,Vaslui+ tel,02351 417635? e1mail5 copil6maltratat78a9oo,com

Protec:ie %n re!im de ur!en:' pentru copii care tr'iesc %n strad'

15

r'tianu (onel

Protec:ie %n re!im de ur!en:' pentru copilul a3u2at+ ne!li-at 4i e/ploatat

12

16

Arlad+ 1dul >pureanu+ nr,19+ -ud,Vaslui+ tel,0335419941? e1mail5 csc13d7!mail,com

19

Arlad+ 1dul >pureanu+ nr,19+ -ud,Vaslui+ tel,02351 435 643? e1 mail5csc13d7!mail,com

.er#icii de consiliere a mamelor predispuse s' %4i a3andone2e copiii

Fu4i+ str, $oma Gisaco#+ nr,18+ -ud,Vaslui+ tel,02351 480120 e1mail5 csc,9usi78a9oo,com

.er#icii de recuperare 4i rea3ilitare a copilului cu di2a3ilit':i

12

11

Proca "ucre:ia
Fu4i+ str,&erodromului+ nr,5+ -ud,Vaslui+ tel,02351 486336 .er#iciu de tip re2iden:ial pentru copilul cu di2a3ilit':i

48

15

Arlad+ str,Vasile PAr#an+ nr,4+ -ud,Vaslui+ tel, 02351 416882 Bcomple/C 02351 410648+ 03351 405563 4i 0727810178? e1mail5 ser#icii6comunitare23arlad78a9oo,com

)an!' Ciprian

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru tinerii care p'r'sesc centrele de plasament

10

Comp#e$ )e 'er%i ii omuni!&re B0r#&) nr15

Arlad+ str,Vasile PAr#an+ nr,4+ -ud,Vaslui+ tel,02351 416882 Bcomple/C 0727731363 BcentruC? e1mail5 ser#icii6comunitare23arlad78a9oo,com

%!u >smeralda (o#u *odica

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copilul care a s'#Ar4it fapte pre#a2ute de le!ea penal' 4i nu r'spund penal

13

Arlad+ str, Vasile PAr#an+ nr, 5+ tel,03351 405563? e1 mail5centrulmaternal3arlad78a9oo,com

.er#icii de pre#enire a separ'rii+ a3andonului+ institu:ionali2'rii 4i men:inerii familiei

Centrul de %n!ri-ire de 2i

Arlad+ str,Vasile PAr#an+nr,4+ -ud,Vaslui+ tel,02351 416882Bcomple/C si 03351 405564? e1mail5 ser#icii6comunitare23arlad78a9oo,com

Ca2an "arisa <icoleta

.er#icii de pre#enire a separ'rii+ a3andonului+ institu:ionali2'rii 4i men:inerii familiei

27

.er#iciul alternati# de protec:ie de tip familial Ca3inet de consiliere Comp#e$ )e 'er%i ii mame 4i copii #ictime omuni!&re Ne,re4!i ale #iolen:ei domestice

1C<e!re4ti+ str,M,Go!'lniceanu+ nr,12+ -ud,Vaslui+ tel,02351 457324 2C<e!re4ti+ str,13 .eptem3rie+ nr,5+ -ud,Vaslui+ tel, 02351 457324

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii afla:i in dificultate

15

20

<e!re4ti+ str,Vasile &lecsandri+ nr,3+ -ud,Vaslui+ tel,02351 457325

Gri!ora4 >l#ira

.er#icii de consiliere pentru mame 4i copii #ictime ale #iolen:ei domestice

Centrul de recuperare str,Vasile &lecsandri+ nr,3+ si rea3ilitare pentru <e!re4ti+ -ud,Vaslui+ tel,02351 457324 copilul cu 9andicap Cen!ru# )e ur,en(* pen!ru %i !ime#e %io#en(ei 6n "&mi#ie B0r#&) Cen!ru )e p#&'&men! 7E#en& F&r&,o7 B0r#&) Cen!ru# re'piro pen!ru opii u )i8&+i#i!&!i neuro9 p'i.o9mo!orii me)ii 'i 'e%ere )in "&mi#ii n&!ur&#e 'i 'u+'!i!u!i%e )e #& ni%e#u# muni ipiu#ui V&'#ui 'i & 8one#or #imi!ro"e Cen!ru )e re&+i#i!&re 4i re uper&re pen!ru opi#u# u .&n)i &p:)i8&+i#i!*(i F*# iu

Arlad+ str, Vasile PAr#an+ nr, 5+ tel,0335417355+ 0235410909

persoana de contact 5 uescu (rina

.er#icii de pre#enire a separ'rii+ a3andonului+ institu:ionali2'rii 4i men:inerii familiei

11

Arlad+ str, (,C, r'tianu+ nr, 50+ -ud,Vaslui+ tel,02351 421529?0372730171 e1mail5 cpelenafara!o63arlad78a9oo,com

G9eor!9ian >leodor

.er#iciu de tip re2iden:ial pentru copii afla:i %n dificultate

59

47

Vaslui+ str, Metalur!iei+ nr,2+ -ud,Vaslui

.a#a *o/ana

Com, 0'lciu+ -ud,Vaslui+ tel,02351430302

coordonator5 Mocar:'1 Croitoru Inu:

.er#icii de recuperare 4i rea3ilitare a copilului cu di2a3ilit':i

30

16