Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere

cu privire la aprobarea temei tezei de master

Subsemnatul(a), temei tezei de master"

, masterandul/da anului II, ! , rog aprobarea

specialitatea Administrarea Afacerii, grupa M_AAF

#n

coordonare

prealabil$

cu

coordonatorul

%tiin&ific

____________________________________________.
(numele, prenumele, gradul tiinific i titlul didactic)

____________________________
(Semn$tura coordonatorului %tiin&ific) (data)

______________
(semnatura autorului cererii)

________
('ata)

(efului Catedrei )Administrarea Afacerilor*, dlui conf+ univ+, dr+ Marian ,alencu