Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2014 Proba E. d) Chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

Model

Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A 10 puncte 1 opus; 2 Mg2+; 3 cedeaz; 4 alcool; 5 pronunat. (5x2p) Subiectul B 10 puncte 1 d; 2 c; 3 a; 4 a; 5 c. (5x2p) Subiectul C 10 puncte 1 - e; 2 - a; 3 - d; 4 - b; 5 - f. (5x2p) SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte) Subiectul D 15 puncte 1. precizarea compoziiei nucleare (protoni, neutroni) (2x1p) 2p 2. a. scrierea configuraiei electronice a atomului elementului (E) 2p b. notarea numrului substraturilor ocupate cu electroni din nveliul electronic al elementului (E): 3 substraturi 1p c. notarea numrului perechilor de electroni ai atomului elementului (E): 2 perechi 2p 3. modelarea procesului de ionizare a atomului de sodiu, utiliznd simbolul elementului chimic i punctele pentru reprezentarea electronilor 3p 4. modelarea formrii legturilor chimice n molecula de ap, utiliznd simbolurile elementelor chimice i punctele pentru reprezentarea electronilor 3p 5. scrierea ecuaiei uneia dintre reaciile sugerate de enun 2p Subiectul E 15 puncte 1. scrierea ecuaiilor proceselor de oxidare, respectiv de reducere (2x1p) 2p 2. notarea coeficienilor stoechiometrici ai ecuaiei reaciei chimice 1p 3. a. raionament corect (2p), calcule (1p), m(NaOH) = 8 g 3p b. raionament corect (1p), calcule (1p), c = 16% 2p 4. a. scrierea ecuaiei reaciei dintre clor i fier 2p b. raionament corect (3p), calcule (1p), m(FeCl3) = 3250 g 4p 5. precizarea numrului de coordinare al anionului clorur n clorura de sodiu 1p SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) Subiectul F 15 puncte 1. scrierea ecuaiei termochimice pentru reacia de ardere a propanului 2p 2. raionament corect (2p), calcule (1p), n(C3H8) = 5 moli 3p 3p 3. raionament corect (2p), calcule (1p), n(C2H6) = 0,58 moli 4. raionament corect (4p), calcule (1p), rH = - 350,7 kJ 5p 5. scrierea formulelor n ordinea descresctoare a stabilitii moleculelor (1p), justificare (1p) 2p Subiectul G1 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte 1. precizarea tipului reaciei 1p 2. raionament corect (3p), calcule (1p), m(Ag) = 86,4 g 4p 3. raionament corect (3p), calcule (1p), m(AgCl) = 100,45 g 4p
Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

Model

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. raionament corect (1p), calcule (1p), N(Cl-) = 0,7NA ioni 5. a. raionament corect (2p), calcule (1p), pH = 1 b. notarea culorii soluiei cu pH = 2 la adugarea a 2-3 picturi de turnesol Subiectul G2 (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 1. raionament corect (2p), calcule (1p), v2 : v1 = 4 : 1, viteza crete de 4 ori 2. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere a reactivului Tollens (2x2p) 3. raionament corect (2p), calcule (1p), Kc = 8 L2 mol-2 4. scrierea ecuaiei reaciei de neutralizare 5. raionament corect (2p), calcule (1p), pH = 7

2p 3p 1p 15 puncte 3p 4p 3p 2p 3p

Prob scris la chimie anorganic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profil real, specializarea matematic-informatic, specializarea tiinele naturii Filiera vocaional profil militar, specializarea matematic-informatic

Model