Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE

model
Subsemnatul _____________________, cetean romn, domiciliat n
__________________________, nscut la data de __________, n ________
identificat cu ___, seria ____, nr. _________, emis de ctre _____________ la
data de _________ ,CNP _________________________, declar pe proprie
rspundere, cunoscnd dispoziiile art. 292 Cod penal, urmtoarele:
ndeplinesc condiiile legale prevzute de legislaia romn n vigoare
pentru deinerea i exercitarea calitii de ___________ (asociat unic / asociat /
asociat i administrator / administrator) la SC ____________, cu sediul n
______________________________________________________ .
Nu am avut i nu am antecedente penale.
Dau prezenta declaraie n conformitate cu prevederile Legii nr.
31/1990, spre a servi la autoritile competente.
Redactat i dactilografiat astzi, ___________, n 2 (dou) exemplare,
Declarant,
_____________________