Sunteți pe pagina 1din 358

Geofizica de sonda

Geofizica, n sensul cel mai general, este


tiina care se ocup cu studiul
proprietilor fizice ale globului terestru i
ale prilor lui constitutive, precum i cu
studiul fenomenelor fizice ce se
desfoar n interiorul, la suprafaa i n
exteriorul lui (dup Liviu Constantinescu )

geofizica aplicat

prospeciuni geofizice

geofizica industrial

geofizica inginereasc

geofizica de sond

Geofizica de sond conine ansamblul


metodelor de investigaie geofizic a
formaiunilor geologice traversate de
sonde, n scopul determinrii proprietilor
fizice ale rocilor i al coninutului n
substane minerale utile
!!
"istemul #$%
!&
"c'ema de ac'izitie date
!(
"isteme de transmitere a
datelor
!)
%ensitatea de date
!*
%ispozitive C%+, C%,, #$%
R I V V U
B A

S
l
R
J E

E J

- minerale cu rezistivitate extrem de mare (peste 10


14
m): sare gem, silvin, mic
etc.
,
1 M M M
F
,
2 M
'
M M
F
K
M
Roci, minerale

(m)
Roci, minerale

(m)
Roci eruptive Conglomerate 10 - 10
3
Granite 510
2
- 10
5
Calcare friabile, cochilifere 2 - 200
Granodiorite i diorite car!ifere 10
3
-210
5
Calcare com"acte 510 - 510
3
#orfire car!ifere 310
2
- 210
$
%olomite, calcare dolomiti&ate 10
2
- 210
5
'a&alte 510
2
- 10
5
(i)tri argiloa)e 210 - 10
3
%iaba&e 510
2
- 10
5
(i)tri c*rbnoa)e-argiloa)e 1 - 210
3
Gabbro 510
2
- 10
5
(i)tri gre&oa)e-argiloa)e 10
2
- 10
3
#iro+enite, "eridotite 10
3
-$10
5
#etrol 10
,
- 10
1.
%nite, oli/inite, norite 10
3
-.10
$
4. Depozite de precipitaie c!i"ic#
$. Roci "eta"or%ice 0are gem* 10
$
- 10
15
Gnai)e 10
3
- 10
5
0il/in* 10
13
- 10
15
Car!ite 10
3
-210
$
1nhidrit2 Gi") 10
$
- 10
.
03arn 10
2
- 10
3
&. '#r(u)i
(i)tri car!ito-clorito-)ericitoa)e 210
2
- 510
3
1ntracite 10
-3
- 1
(i)tri grafitoa)e 10
-1
-1,510
3
C*rbni )labi 10
-5
- 510
2
*. Roci +edi"e)tare C*rbni grai 10
2
- 10
$
1rgile 410
-1
- 210 C*rbni brni 10 - 210
2
1lerite 5 - 510 ,. Mi)ereuri
5arne 2 - 510
2
5inereri magnetitice i titano-magnetitice 10
-1
- 210
3
6i)i"ri 210
-1
- 10
3
5inereri de o+i&i i carbona!i de mangan 1 - 10
3
6i)i"ri i gre)ii "etrolifere i ga&eifere 2 - 10
3
5inereri de "irite i calco"irite c"rifere 10
-1
- 10
2
Gre)ii )lab cimentate 510
-1
- 510 5inereri de )lfri "olimetalice ma)i/e 10
-1
- 10
Gre)ii com"acte 10 - 210
3
5inereri de )lfri di)eminate 1 - 10
$
Rezistivitatea apei de zcmnt
i a hidrocarburilor
Cl
-
, ".
)
- -
, /C.
(
-
, C.
&
- -
, +.
(
- -
, 0r
-
, 1
-
, +a
2
, 3
2
, Ca
22
, #g
22
, 0a
22
,
Li
2
, 4e
22

l
-
, !"
4
- -
, #"
$
-
, "
%
- -
, &a
'
, (
'
, a
''
, )g
''
.
co) 7t Au

V =
( )

+ + +
n
1
3 3 3 n n n 2 2 2 1 1 1
-
u . ) A Au . ) ... Au . ) Au . ) a I
1rie
e 8nten)itat
J

n
1 3
3 3 3
u . ) J
- -
z . e

n
1 3
3 3 3
u z e ) J
E
u
/
-
-

E / e z ) J

n
1 3
3 3 3
e
F
' )
- -

E / Fz ' J
-

n
1
3 3 3

n
1 3
3 3 3
/ Fz '
* %1
* %1
0
0
, T
, T

T
ai
T
ai
+
+

Hidrocarburile sunt din punct


de vedere electric, mediii cu
rezistivitate foarte mare,
rezistivitatea lor variind de la
!5
6
p7n la !5
!)
o'mm
Factorul de rezistivitate al
formaiei
Relaia de definiie.
Dependena factor de rezistivitate a formaiei - porozitate
ai Ri
F
c
p
"a
p
R
V
R
V
R
+

1
1
0
0
1

"a
p
R
V
c
p
R
V
R

0
1
p
c
V
R
R
0
) c
R
...
R R R R
1 1 1 1 1
3 2 1
+ + + +
1 3 2 1 c )
R R ... R R R
1
1
c c
R
)
R

)
R
R
c
c
1

c
c
ai ci
A
l
R
c c
p
c
p
l A
V
V
V
)


ca"ilar ni /olml
"orilor /olml
p
ai
p
c
ai
c c
p
c
c
ai
c
V

V
l

l A
V
A
l

R
1
2

2
0
1
p
ai
V
R
2
0
1
0
R
ai

2
1
0

ai Ri

2
1
0

ai
Ri

2
1
0
F

0
a
F

0
F
1
Roca
6i)i"ri )lab con)olidate
Gre)ii
Calcar c "oro&itate intergranlar*, calcar creto)
Calcar com"act, calcar creto)
%olomit
1,3 - 1,.
1,4 - 2,0
2,0
2,2 - 2,5
2,2 - 2,4
Valorile exponentului de cimentare din formula Archie
( dup Desrandes din !chlumer"er Doc# $ %&'(
Tabelul 2.5.

15 2
.2 0
1
0
1
F
Relaia de dependen factor de
formaie - saturaie
a
a
!
!
"a
p
R
V
R
V
R
V
R
+ +

1
1
0
1

"a
p
R
V
0
!
!
R
V
a
a
V
R
R
9
c
c
ai c
A
l
R
i

)
R
R
ci
a

c c
a
l A
V
)

9
a
ai
a
c
ai
c c
a
c
c
ai
a
V V
l
l A
V
A
l
R
1
2
9
9


R R
A
l
R
a a
0S V
2 2
1
a
ai
S

0
R
2 2
1
a
ai
R
S

0

2
a
ai
R
S
F

R
ai
a

F
S
2
R
ai
a

F
S
Ri
R

a
I
S
1
2

a
I
S
1

R
ai )
a

F
S
)

)
R
ai
a
I
F
S
1

S
h
8 ! 9 S
a
$
1
2

c

S
I
c
Caracteri&area colectorli
0atra!ia
:n a"*
S
a
;
0atra!ia
:n hidrocarbri
S
!
;
8ndicele
de re&i)ti/itate
I

roc* c hidrocarbri
roc* c hidrocarbri i a"*
roc* c a"*
< 50 ;
50 ;
= 50 ;
50 ;
50 ;
< 50 ;
$
$
< $
)aracteri*area colectoarelor
R
t
1
1
R R
R
1
R
1
1
R R
R
+d +!
l
1
R
t
1
>1
R
R
R
+d
+!
l
1
u
u
>1 u
1
u
u
l
u
u
l
R
)i+ )i+ )i+
1
1
+

+

( ) 1
1
1
arg arg arg
+
+
u
l
u
l
R
arg
1 1 1
R R R
)i+
+
l l
A
l
R
( ) ( ) ( ) 1 1
1
1
1
arg
arg
arg
+
+

+
+
+

u
u
u u
u

)i
)i
)i l
( )
)i
l
u
u

+
+

arg
arg ni)
1
1
1
ni) ni) ni)
+

+

u
u
l
l
u
u
R
1
1
1
1
arg arg arg
+

+

u l
l
u
R
arg
R R R
)i+
+
t t
A
l
R
1
arg ni)
+
+

u
u

t
( )
( )
arg
2
arg
2
1
1


u
u

2
)i
)i
l
t

+
+
l
t
l t m
+
+


Roca Coeficientl de ani&otro"ie, ?
1rgile c intercala!ii ni)i"oa)e
1,05@1,25
Gre)ii )tratificate
1,10@1,5,
1rgile i)toa)e
1,10@1,5,
(i)tri argiloa)e
1,$1@2,25
(i)tri c*rbnoa)e-grafitoa)e
2,00@2,A5
h
t n
D
d
n
h
+ r , n t u l
d e i n v a z i e
- u r t
d e n , r , i
+ r , n t u l
d e i n v a z i e
- u r t
d e n , r , i
+ r , n t u l
d e i n v a z i e
- u r t
d e n , r , i
+ r , n t u l
d e i n v a z i e
- u r t
d e n , r , i
a . a c
.
. t e v a , r e
d u p t r a v e r s a r e
/ . a $ z i l e . . c . a 1 0 z i l e . . d . a % * d e z i l e . .
0 , c
i m p e r m e a / i l
0 , c
p , r , s -

p e r m e a / i l
11
1
11
1
+r,ntul
de invazie
+r,ntul
de invazie
1 1 % %
D
i
r
i
D
io
r
io
1002
0
+luid
de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
S
io
!u/z,na
splat
!u/z,na de
tranzi5ie
6,na nec,ntaminat
7aura
de
s,nd
$#
S
i
S
io
S
io
6,n
de
/,rdur
S
io
S
i
S
a
8p de zcm9nt
S
rh
S
h
#idr,car/uri
+iltrat de n,r,i
1002
0
+luid
de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
+iltrat de n,r,i
S
io S
a
S
i
8p de zcm9nt
!u/z,na
splat
!u/z,na de
tranzi5ie
6,na nec,ntaminat
7aura
de
s,nd
a$#
- z 8 : pentru !5 ; < P < != ;>
- z 8 *,: pentru != ; ? P < &: ;>
- z 8 !5 pentru P @ &: ;
Caracteristicile geometrice ale celor dou subzone suntA
- r
i0
, D
i5
8 (:!: cm) - raza, respectiv diametrul subzonei
splate>
- r
i
, D
i
8 (5,:: m) - raza, respectiv diametrul zonei de
invazie

0,ca
c,lect,are
6,na !u/z,na ,n5inut :n 3luide
8. ,lect,r
cu ap de
zcm9nt
1. de invazie
1. splat +iltrat de n,r,i
%. de tranzi5ie
8mestec de 3iltrat de n,r,i ;i
ap de zcm9nt
11. nec,ntaminat 8p de zcm9nt
<. ,lect,r
cu
=idr,car/uri
;i ap de
zcm9nt
1. de invazie
1. splat
+iltrat de n,r,i ;i =idr,car/uri
reziduale
%. de tranzi5ie
8mestec de 3iltrat de n,r,i,
ap de zcm9nt ;i
=idr,car/uri
11. inelar
8p de zcm9nt
(prep,nderent ;i =idr,car/uri
111. nec,ntaminat
#idr,car/uri ;i ap de
zcm9nt
0A , 1
) )
%)
3
.5 , 2
., , 0

,
_

%)
)
t)

%) i
F
0
( )
2
0
1
r!
%)
i
S
F


z i
F
ai)
ai
i)
S
F

( )
2
1
!
ai
R
S
F


$#
6,n
inelar

+luid
de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
!u/z,na
splat
!u/z,na de
tranzi5ie
6,na nec,ntaminat
a$#
6,na de invazie

tn

io

t

,
r

8
x
a


s
,
n
d
e
i
+luid
de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
!u/z,na
splat
!u/z,na de
tranzi5ie
6,na nec,ntaminat
6,na de invazie

tn

io

t

,
r

8
x
a

s
,
n
d
e
i

,
%
1
$

in
POTE!"#$%$ &POT#
5
G
6
300
350
$00
$50
B
i
n
i
a

n
i
)
i
"

r
i
l
o
r
B
i
n
i
a

m
a
r
n
e
l
o
r
E
#0
C
#0
-
>
1
d
D
n
c
i
m
e
a

-
'
-
D
!,lu l 5ie de &a
diluat
!,lu l
c,ncentrat
5ie de &a

c
ai
,
ai
c
fn
,
fn
>erete
p,r,s - permea/il
%)
ai
D
a
a
u
u
F
R4
E ln
/
/

Procesul de difuzie i potenialul de difuzie%)
ai
D D
a
a
3 E lg
,
v u
v u
F
R4
3
D
+

303 , 2
fn fn
ai ai
c f a
c f a


# const A
A
a
A
a
fn
ai
ai
fn

ai
%)
D D
3 E

lg
+a
2
u 8 ):,B !5
-:
cmCsCD
Cl
-
v 8 B*,B !5
-:
cmCsCD
. , 11
D
3 mD
Erocesul de adsorbie si potenialul
de adsorbie
- '
-
!,lu l 5ie de &a
diluat
!,lu l
c,ncentrat
5ie de &a

c
ai ai
c
fn fn
8rgil
'
--
-
-
-
'
'
'
,
- '
-
A
c
ai ai
c
fn fn
'
--
-
-
-
'
'
'
,
,
%)
ai
A
a
a
F
R4
E ln
%)
ai
A
%)
ai
A
a
a
3
a
a
F
R4
E lg lg 303 , 2
F
R4
3
A
303 , 2
ai
%)
A A
3 E

lg
:6,! mD
Potenialul de difuzie -
adsorbie

8 r g i l
8 r g i l
& i s i p
' ' ' ' '' ' ' ' ''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
' ' ' '' ' ' '
' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' '
' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' '
' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' '
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
D A DA
- - - +
( )
ai
%)
D A
ai
%)
D
ai
%)
A DA
3 3 3 3 E

lg lg lg
ai
%)
DA DA
3 E

lg
T , , K
DA
%$? 0 @ A4 +
8rgil
8rgil
&isip
'
'
'
'
'
' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' '
' ' ' ' '' ' ' ' ' ' ' ' '' ' ' '
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
-
-
-
-
-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
-
-
-
- - - - - - - - - -
-
-
-
-
'*@,1 lg

fn

ai
-11,A lg

fn

ai
>,ten5ial
zer,
'
'
$
%
4

d 4

% ! p E
t) t) EF
7 3A , 0
Procesul de o'idare-reducere
i potenialul de o'idare-
reducere
F - F
n2
2 ne
-
oxidare
0
n2
2 ne
-
- 0 reducere
%e exempluA
oxidareA Cu Cu
&2
2 & e
-
reducereA &/
2
+ & e/
&


d
56
5 5R
a
a
)F
R4
E E
Re
ln +
d
56 5R
5 5R
a
a
)
3
E E
Re
lg +
d
56 5R
5 5R
c
c
)
3
E E
Re
lg +
Potenialul spontan total
., -/ DA 0!T
- - - - + +
0! 0!T
1 , -
( )
0! n ar" col 0!T
1 , , , - + +
DA 0!T
- -
R
R
R
&isip
8rgil
8rgil
+luid de 3,ra4
arg
n
col
Potenialul spontan static
ai
%)
DA DA 0SS
3 E E

lg
Potenialul spontan
(nre)istrat
7 M
0S 0S 0S
E E E 7
) 0S 0S
R I E 7
0SS
) ai
)
0S
E
R R R
R
E
+ +

arg
7
alcar
c,mpact
alcar
p,r,s - permera/il
)arn
1
>!
'
'
'
'
' '
'
'
)
2
)
2
)
x
-
0!
alcar
c,mpact
alcar
p,r,s - permera/il
)arn
)arn 8
&isip B
)arn
&isip +
&isip <
&isip #
)ar C n
)ar 7 n
>!
(mD)
-4%
'44
-%$
E 0,% m la ?0
fn
0
( ) t V D d ! % E
i ) ad i R 0S
, , , , , , , , 7
arg

,
_

t , V , D ,
d
h
, s ,
c
c
f -
ar" i a
fn
ai
0!

ai
%)
DA 0SS
3 E

lg
DETERMINAREA REI!TI"IT#$II R%&I'%R
0
0
0
lim
.
F
E
.

8)&<
I
E
E
3
I
V
3
I
V
V
3 E
7
E

', 0 di/
E
grad
J
J E E J
V E

(!)
(&)
(()
())
DETERMINAREA REI!TI"IT#$II
R%&I'%R
( ) 0
1
grad
1
grad grad
1
di/
1
di/ di/
2

V V V E J

0
2
2
2
2
2
2

z
V
8
V
6
V
0
2 2
+ + z 8 6 R


R
I
V
R
$
0
Guncia potenial , care se deduce din ecuaia (B) trebuie s
satisfac urmtoarele condiii la limitA
(:)
(B)
pentru
!
DETERMINAREA REI!TI"IT#$II
R%&I'%R
R

0
$


R
I
V
R

&
!
"
#
S
$
!
%
#
S
(
S
)
V
S
)
V

,
_

,
_

2
2
1
1
1 1
)
*eterminarea rezistivitii (n
mediu omo)en i izotrop
2
$ R
I
J

J E
R
V
V E
d
d
grad
2
d
$
d
R
R I
V


AM
M
R
I
R R
I
V
M
1
$ $
d
2

(*)
(=)
(6)
(!5)
(!!)
A7
7
R
I
V
1
$

,
_


A7 AM
7 M
R R
I
V V V
1 1
$
2
1
$
R
I
E

I
V
R
I
V
R
7
A7
M
AM
$ E $
I
V
R R
R R
AM A7
A7 AM
7
$


I
E
R
R
V
I
R
2
2
$
d
d
$


9
I
V

$
A7 AM
I
A7 AM
I
V
M7


,
_

$
1 1
$
7
2 2
$ $ 9
I
A5
I
E

I
V
9
I
V
AM $ $
I
V
M7
A7 AM 7
$


I
E
9
I
E
A5
2 2
$ $
9 AM 3
V
$ $
M7
3
A7 AM
$
2 2
$ $ 9 A5 3
E

( )
AM
I
V
A
M
1
$

+
( )
BM
I
V
B
M
1
$


( )
,
_

BM AM
I
V
AB
M
1 1
$
I
V
3
I
V
AB
BM AM 7 7
$

AB
3
BM AM
$
*ispozitivele de rezistivitate
Principiul reciprocitii
<
8
)
&
31
41
a.
8
41
<
31
&
)
/.
Principiul reciprocitii
M1B M1A M
V V V +
71B 71A 7
V V V +
AM
I
V
M1A

$
MB
I
V
M1B$
7A
I
V
71A

$
B7
I
V
71B$
Principiul reciprocitii

,
_

BM AM
I
V
M
1 1
$

,
_

B7 7
I
V
7
1
1
1
$

,
_

B7 A7 BM AM
I
V
M7
1 1 1 1
$
7
I
V
B7 A7 BM AM
M7
7
1 1 1 1
$
+


BM
B7
0
1

BM
0
1

B7

,
_A7 AM
I
V
M7
1 1
$
I
V
M7
A7 AM
I
V
A7 AM
A7 AM
I
V
A7 AM
M7 M7 M7
7
$
7
$
7
1 1
$


MA
I
V
M1A

$
MB
I
V
M1B

$
7A
I
V
71A

$
7B
I
V
71B

$
Principiul reciprocitii

,
_

MB MA
I
V
M
1 1
$

,
_

7B 7A
I
V
7
1 1
$

,
_

7B 7A MB MA
I
V
M7
1 1 1 1
$
7
B7 A7 BM AM
3
1 1 1 1
$
+

&arota(ul electric standard


0
0
0
%0
100
*00 %*mD
m
m
m
reluare 1F%*
reluare 1F*
)arn
&isip p,r,s-permea/il
&isip argil,s
7resie c,mpact
alcar p,r,s-permea/il
alcar c,mpact
>etr,l
7aze
8p srat
+arota,ul electric special
1002
0
+luid
de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
S
io
!u/z,na
splat
!u/z,na de
tranzi5ie
6,na nec,ntaminat
7aura
de
s,nd
$#
S
i
S
io
S
io
6,n
de
/,rdur
S
io
S
i
S
a
8p de zcm9nt
S
rh
S
h
#idr,car/uri
+iltrat de n,r,i
1002
0
+luid
de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
+iltrat de n,r,i
S
io S
a
S
i
8p de zcm9nt
!u/z,na
splat
!u/z,na de
tranzi5ie
6,na nec,ntaminat
7aura
de
s,nd
a$#
$#
6,n
inelar

+luid
de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
!u/z,na
splat
!u/z,na de
tranzi5ie
6,na nec,ntaminat
a$#
6,na de invazie

tn

io

t

,
r

8
x
a


s
,
n
d
e
i
+luid
de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
!u/z,na
splat
!u/z,na de
tranzi5ie
6,na nec,ntaminat
6,na de invazie

tn

io

t

,
r

8
x
a

s
,
n
d
e
i

,
%
1
$

in

sta/ilirea reperel,r ge,l,g, - ge,3izice (marGeri)


;i a limitel,r ge,l,-gice, pe /aza cr,ra se
c,nstruiesc =r5i structurale ;i sec5iuni ge,-
l,gice

separarea stratel,r p,r,s-permea/ile care p,t


c,n5ine 3luide sau a stratel,r care c,n5in alte
su/stan5e mineraleH

determinarea limitel,r ;i gr,simil,r stratel,rH

estimarea c,n5inutului :n 3luide a r,cil,r p,r,s-


permea/ile sau a alt,r su/stan5e mineraleH

determinarea nivelului limitel,r de separa5ie dintre


3luideH

sta/ilirea ad9ncimii ;i gr,simii intervalel,r care


urmeaz a 3i puse :n pr,duc5ieH

e3ectuarea de studii ge,l,gice privind p,si/ilit5ile


de generare ;i c,lectare a =idr,car/uril,r ;i altele.

c,relarea ge,l,gic a pr,3ilel,r de s,nd, care


c,nst :n recun,a;-terea dup aspectul diagra3iei
a 3,rma5iunil,r ge,l,gice traversate de s,nde, :n
c,mpara5ie cu s,ndele de pe aceia;i structurH
( ) 5 , h , D , d , , , , f
i s ad , i n A

( ) 5 , D , d , , , f
i s , i n A

,
_


s s
i
n
,
n
i
n
A
d
5
d
D
f , , ,

,
_


s
i
n
,
n
i
n
5
d
D
, , f

,
_


s
i
n
,
n
i
n
5
d
D
, , f

1
1

,
_


s
i
n
,
n
i
n
5
d
D
, , f

%
%

,
_


s
i
n
,
n
i
n
5
d
D
f , ,
$
$

,
_


s
i
n
,
n
i
n
,
d
D
, , f

1
1* %

,
_


s
i
n
,
n
i
n
,
d
D
, , f

%
%* 4

,
_


s
i
n
,
n
i
n
,
d
D
, , f

$
4 ?

,
_

s
n
i
n
,
d , f

4
$ 0
#icrocarotaHul conventional

,
_

,
_

s tn
tn
io
tn
6 6 6 6
tn
tn
io
tn
6 6
d , h , f
h , f

%
1 I 1
1
%
+#ROT#-%$ E$E+TR"+
FO+#$".#T
*E T"P $#TERO$O/
%omeniile de aplicabilitate ale
dispozitivelor de tip laterolog
50

)
R
, io

4 <
ai
fn

Macrodispozitive focalizate de
tip laterolog
!&aterolog-'- dispozitivul focalizat
cu apte electrozi punctiformi>
& &aterolog-(- dispozitivul ecranat
cu trei electrozi alungii>
( Dual laterolog- D&&>
) S)&- dispozitivul cu focalizare
sferic, (*he Sphericall+ )ocused
&og)
*ispozitivul &aterolog-'
0
2 2 1 1
6 5 6 5 56
V V V V V

,
_

+ +
1 %
1
1 1
1
1 0
0
) ) )
) 8 % ) 8 % ) 8
4
% 1
1 1 1
V V V

,
_

+ +
1 %
1
1 1
1
1 0
0
& & &
& 8 % & 8 % & 8
4
% 1
1 1 1
V V V

,
_


1 % 1 1
% 1
1 0
0
& )
) 8 ) 8
8 8
) 8
1
4
n
1
V V

( )
1 1 1 1 1 % 1 % 1 0 1 0
1 % 1 % 1 1 1 1
0
1
& 8 ) 8 & 8 ) 8 & 8 ) 8
& 8 ) 8 & 8 ) 8
%1
1
n
0
)
0
)
1 % 1 1
% 1
1 0
1 1
) 8 ) 8
8 8
) 8
1
4 V
K
V
n
55 55

1 % 1 1
% 1
1 0
) 8 ) 8
8 8
) 8
1
4

n
K
55

5
5
s
-

% 1
% 1
0 0
8 8
( )
s
s
1
1
n
4
1
%
%
%
0
1


Bisp,zitivul cu raz de investiga5ie mic (1) are
m,dulul de 3,calizare (. E 0,A m, .C E 1,% m ;i s E
%,0), rap,rtul curen5il,r ;i desc=iderea 3ascic,lului
de curent 10, respectiv . !e ,/serv c 3ascic,lul de
curent 10 a4unge la , l5ime egal cu la , distan5
radial r E .
Bisp,zitivul cu raz de investiga5ie ,ptim
(%) are m,dulul de 3,calizare (:n exemplul
dat, pentru c,mpara5ie .E0,Am ;i
.CE1,*m), rap,rtul curen5il,r ;i
desc=iderea 3ascic,lului 10 este .
!e ,/serv c 3ascic,lul 10 a4unge la
, l5ime apr,piat de la , distan5
Dispozitivul cu raz de investigaie ,are !(# are
modulul de focalizare (& 8 5,B m> &
I
8 ( m i s 8 :,5),,
raportul curenilr i desc'iderea fascicolului -
5
este
0
2 2

v
1,0
1,2
0,4
0,.
0,$
0,2
0
9 29 39 $9 .9 59
r
r
$
3
2
1
1
$
3
2
1
1

+ F 2,0
+ F 2,5
+ F 5,0
99+
99a
*ispozitivul Laterolog 3
-Fo un electr,d de curent , scurt, :n partea central a
disp,zitivului,
-F!, F& d,i electr,zi de curent, ;i , alungi5i, de , parte ;i de
alta a electr,dului , scurtcircuita5i :ntre ei, denumi5i electr,zi
de ecranare sau Jde gard J

R
+ .
V
d
D
9
I
9
z r
9
z
9
z r
9
z
9
I
V ln
$
2 2
2 2
ln
$ 2
1
2
2
2
1
2
2

1
1
]
1

,
_

+ +
1
1
]
1

,
_

+ + + +

2
2 2
2 2
2
1
2
2
2
1
2
2
co)+t
9
z r
9
z
9
z r
9
z
D
1
1
]
1

,
_

+ +
1
1
]
1

,
_

+ + + +

1
2
2
2
2
+
(
r
a
z
1
1
2
+

D
D 9
a
1

D
D 9
(
2
2 2
9
( a c
1
2
2
2
2

+
+
+ (
r
a
z
0
$
0
% %
0
ln
%
1
V
K
1
V
d
d 5 5
e
55
e

+

d
d 5 5
K
55
% %
0
$
ln
%
+


d
5
d
5
K
55
%
lg
K$ , %
%
ln
%
0 0
$


a# Dispozitivul ecranat de curent constant
0
0
$ $
1
V
K
55 55

b# Dispozitivul ecranat cu potenial constant
0
0
$
$
1
V
1
K
55
55

*ispozitivul focalizat - Dual
Laterolog
a) laterolog de in/e)tigare adDnc* - BBaE
b) laterolog de in/e)tigare )"erficial* - BB)2
Clectro&ii a rm*toarele fnc!iiG
- 1
o
- electrod de crent "entr cDm"l de m*)r* focali&atE
- 5
1
, 5
1
9, re)"ecti/ 5
2
, 5
2
9 - "erechi de electro&i de )e)i&are (de
m*)r*) "entr a)igrarea condi!iei de focali&are (/2 A2$) i m*)rarea
"arametrli re&i)ti/itate a"arent*
- 1
1
i 1
1
9 - "erechi de electro&i de crent "entr cDm"l de
focali&areE
- 1
2
i 1
2
9 - "erechi de electro&i de crent, cilindrici alngi!i, "entr
creterea inten)it*!ii crentli de focali&are ("entr di)"o&iti/l c
in/e)tigare adDnc*) i, re)"ecti/ "entr :ntoarcerea crentli de focali&are
(:n ca&l di)"o&iti/li de in/e)tigare )"erficial*)2
a) in/e)tigare )"erficial* - liniile de crent ale cDm"li de focali&are )nt
emi)e de electro&ii 1
1
i 1
1
9 (alimenta!i de n crent de focali&are H:I
1
I ,
c aceeai "olaritate c I
0
, )a :n fa&* c I
0
) i )e :ntorc la electro&ii 1
2
i
1
2
9 ( care )nt alimenta!i c n crent de focali&are H;I
1
I) con)titind n
di)"o&iti/ de ti" J")edolaterologJ )a Jlaterolog-,J (/2 fig2A2$)E
b) in/e)tigare adDnc* - cei "atr electro&i de focali&are )nt alimenta!i c
n crent de focali&are I
1
c aceeai "olaritate c I
0
E liniile de crent ale
cDm"li de focali&are fiind emi)e de electro&ii 1
1
i 1
1
9, :n "aralel c
electro&ii 1
2
i 1
2
9, care fiind cilindrici alngi!i, contribie la creterea
inten)it*!ii crentli de focali&are, a/Dnd :n acelai tim" roll de electro&i
de ecranare ()imilari di)"o&iti/li BB3)E liniile de crent )e :ntorc la
armatra cablli geofi&ic, care con)titie electrodl de :ntoarcere '
0
aflat
teoretic la infinit2
R i ) , 0 , 0 , 0 0
+ +
R R i i ) ) 99
J J J + +
A
, , i i n n ,
,
i
i
n
n
55
7 7 7
"
"
"
"
"
"
+ + + +
$
( )
, 55a i i 55a i 55a
7 7
, 0 ,
1 +
( )
, 55s i i 55s i 55s
7 7
, 0 ,
1 +
( )
, M55 i i M55 i M55
7 7
, 0 ,
1 +

)icr,later,l,g )..

)icr,-pr,ximitL l,g >.

)icr, car,ta4ul cu 3,calizare s3eric


)!+. (Micro !pherical /ocused 5o")
A
A
M
M
M
+luid de
3,ra4
-
u
r
t


d
e

n
,
r
,
i
+,rma5iunea ge,l,gic

,
_

tn
tn
io
tn
M/.)
h f ,

0
0
i
%)
ai
F
S

1
0
+
r! ai
S S
( )
io
%)
!r
0
S


2
2
1
( )
io
%)
!r
S
0

1
1

+#ROT#-%$ "*%+T"0

i S ) "
E E


,
t I i )in
ma+
% 2
3
R
R "
A B


3
ma+
0
3
0
1
)in
$
2
2
$ R
t I S )
R
i S )
B
E E
E E

t
e
d
d

S B
2
r S
3
ma+
2
0
2
1
co)
$
2
d
d
R
t I S ) r
t
B
r e
E E


3
ma+
2
0
1
f 2 co)
R
t I % r e
, d d
9
1
2 )in
$
d
9 d
d
9 d
d
3 3
ma+
2 3
2
0
z r
R R
t % I S ) S ) % r
t
B
S )
t
e
R R E E
R R R


z r
R R
r 9
9
I S ) S ) % e
R R E E R
d d
9 2
2
$
d
3 3
3
ma+
2
2
ma+ ,
0

d& d d
ma+ ,
r < 3 e
D I R

ma+
2
2
$
2
0
I S ) S ) %
9
3
R R E E I


2
3
2
2
2
3
2
2
3
2 2
2
1
1
]
1

,
_

+
1
1
]
1

,
_

+ +

z
9
r z
9
r
r 9
<
D
( ) z r z r < 3 E
D I R
d d ,
0
ma+ ,


+

1 d

A <

I R
3 E
ma+ ,
I
R
3
E
ma+ ,

+aracteristicile de investi)are
radial i vertical
( ) r z < <
D
R
D
f d

+

( ) z r < <
D
V
D
f d
0

( )

=
A
)
=
= I R
z r z r < 3 E d d ,
1
ma+ ,
( )
= =
z r ,
( )

=
A
)
=
= A
z r z r < d d ,
1
A I R
3 E
ma+ ,
I
R
A
3
E
ma+ ,

( ) ( ) ( )

+ + z r z r < z r z r < z r z r <
R = ) A
d d , d d , d d ,
R R i i ) ) A
< < < + +
( )
R a i io a i Ia
< < +
, ,
1
( )
R " i io " i
< < +
, , 8m
1
( )
R 99+ i io 99+ i 99+
J J +
, ,
1
( )
R 99+ io 99+ 99+
R
" i
io
" i
R
a i
io
a i
Ia
J J
< <
< <
+

1
1
1

1
1
, ,
8m
, ,
CF,.4FJKL 1+%KC41D
#F4,1C1FL
8rraL 1nducti,n -,,l (81-)
? 8rraLs (* dept=s ,3 investigati,n)
Besigned 3,r t=e l,Mer tier marGet
1%* degF, 10,000 psi
@02 ,3 &8) Mells
>er3,rmance !peci3icati,ns:
0esistivitL 0ange: (0.1 - %000 )"=ms-)eter
8ccuracL
1nducti,n 'F- 0.K* m!Fm ,r %2
(M=ic=ever is greater)
0m 'F- *2 N 1O-m
(in ?in. <,re=,le)
Bept= ,3 1nvestigati,n 10, %0, $0, A0 , @0 in.
Dertical 0es,luti,n 1 3t.
Clectr,nic &,ise 0.$* msFm(rms) at $A003p=
1nducti,n )easures +,rmati,n ,nductivitL
)ultiple Bept=s ,3 1nvestigati,n
10P, %0P, $0P, A0P, @0P
8ll 8rraLs used in Cac= Bept= ,3 1nvestigati,n
8rraLs QReig=tedP and !ummed
)atc=ed Dertical 0es,luti,n
Cac= Bept= ,3 1nvestigati,n =as t=e !ame
0es,luti,n (13t, %3t, 43t)
.,M ,nductivitL (#ig= 0esistivitL) is 1ndicative ,3
#Ldr,-ar/,ns (al,ng Mit= >,r,sitL)
81--<
)ultiple +reSuencies
10*.$, *%.A*, %A.$%* (=z
)ultiple =annels
4 8nal,g <,ards
4 <>+ <,ards
% >reamp <,ards
1 al Tnit
,mplex Bigital ircuitrL
B,Mn=,le ,ntr,ller
% 1nter3ace <,ards
-elemetrL <,ard
Cxtensive <uilt in -esta/ilitL
81--#F#<
!ingle +reSuencL
%A.$%* (=z
!ingle =annel ()ultiplexed)
1 8nal,g <,ard
1 <>+F>reamp <,ard
1 alF0m <,ard
!imple Bigital ircuitrL
B!>F-C.F8& <,ard
)inimum <uilt in -esta/ilitL
81--<
4UF%UF1U 0es,luti,n
10P, %0P, $0P, A0P, @0P,
Bept=s ,3 1nvestigati,n
Q!ame .,,GP !,3tMare
ali/rati,n
-r,u/les=,,ting
Biagn,stics
81--#F#<
4UF%UF1U 0es,luti,n
10P, %0P, $0P, A0P, @0P
Bept=s ,3 1nvestigati,n
Q!ame .,,GP !,3tMare
ali/rati,n
-r,u/les=,,ting
Biagn,stics
CF,.4FJKL ,F%1.FC41D
,F%1.FC41D14F4IF

Erin radioactivitate se nelege proprietatea nucleelor de


a se dezintegra spontan prin emisia unor radiaii sau
captarea de electroni de pe pturile interioare
,adioactivitatea este de dou feluri A

- radioactivitatea natural, descoperit de fizicianul


francez /enri 0ecLuerel (!=:&-!65=) n anul !=6B i
const7nd din emisia natural a radiaiilor >

- radioactivitatea artificial, descoperit de soii Joliot-


Curie n anul !6() Iste provocat prin bombardarea
unor nuclee stabile cu neutroni sau cu particule
ncrcate
,F%1.FC41D14F4IF

Erin noiunea de izotop se nelege acea specie


nuclear cu acelai numr atomic . dar cu
numr de mas diferit

. serie radioactiv se refer la un grup de


izotopi, care l include at7t pe izotopul iniial c7t
i pe izotopii stabili sau instabili ai seriei
,adiactivitatea este un proces exoterm, nsoit
de emisia unor particule M, N, si O

Erin radiaie ga,a se nelege acea radiaie


electromagnetic emis de nucleele atomice
aflate n stare excitat Grecvena acestora se
ncadreaz ntre !5!6 -!5&! /z
!6)
123 atural radioactivit4 of roc5s
)ig/"/"(/- *ransitions in the uraniu,0radiu, series
)ig/"/"1 - *ransitions in the thoriu, series
Radiaia alfa
> ?e E E
A
@
A
@
+ + +
+

) (
$
2
$
2
Puterea de penetrare a radiaiei a 2n funcie de tipul ,ediului 3i de energia particulelor
Cnergia "articlelor
(5eK)
1 2 3 $ 5 . A
1er (mm)
5 10 1A 25 35 $A 5,
1lmimi (m)
$ A 11 1. 22 2,
Lier (m)
2 $ . 4 11 1$
1"*, hDrtie, "la)tic (m)
10 1, 2, $1 5$ A1
Radiaia beta
> ) E E
@ @
+ + + +

+

0
9
1
> ) E E
@ @
+ + + +
+


0
9
1
0uterea de pe)etrare a electro)ilor pri) di%erite "edii %u)cie de e)erAia particulelor Bvalorile +u)t 8) ""C
Cnergia
electronilor
Mi" medi
(5eK)
(den)itatea gNcm
3
)

0,01 0,03 0,1 0,3 0,A 1 2 3
1er (0,0013) 1,, 15 120 A30 2$$0 3400 4350 12400
1"* (1,0) 0,002 0,01A 0,1$ 0,4 2,A $,3 ,,. 1$,,
#oliclorr* de /inil 0,002 0,015 0,12 0,A$ 2,$ 3,4 4,5 13,1
#le+igla)) (1,1,) 0,002 0,01$ 0,12 0,A1 2,$ 3,A 4,$ 13,1
1lmini (2,A) 0,001 0,00, 0,0A 0,$0 1,3 2,1 $,5 .,,
Lier (A,4) 0,$O10
-3
3,$O10
-3
0,02A 0,1. 0,50 0,A4 1,A 2,.
#lmb (11,35) 0,52O10
-3
3,AO10
-3
0,024 0,1$ 0,$$ 0,.A 1,$ 2,1
Radiaia )ama
N !c ! E
Grecventa radiatiilor gama
Cnergia radia!iei
Mi" medi (5eK)
(den)itatea gNcm
3
)
0,1 0,2 0,5 1 2 5
1er (0,0003)
3. $$ .1 43 121
1"*(1,0) $2 51 A2 ,4 1$2 230
#oliclorr* de /inil (1,3)
2A A4
'eton (2,3)
P1,,2 P2. P3A P50,$ PA2
Calcar (nefi)rat) (2,A)
P21 P$. P100
1lmini (2,A)
1. 21,$ 30,$ $2 .0
Lier (A,4) 2,. .,$ 10,. 1$,A 20,. P24
#lmb (11,3) 0,11 0,.5 $,0 4,4 13,. 1$,A2
Qrani (14,A)
0,02, $,A
#ltoni 23, (1,,4)
0,025 $,2
Puterea de penetrare a radiatiei ga,a prin diferite ,edii funcie de energia
acesteia !valorile sunt 2n ,,#
&55
Elementul &larc)-ul
ele-mentului
c*imic+
,reutatea
Radio-izotop Procent -n
elementul
natural
&larc)-ul
izotopului
radioactiv+
atomi
Mecanism
de
dezinte,rar
e
Timp de
-n(um.t.ire
&onstanta
radioactiv.
T
$
.
10
-4
2 @@,%K4$ 1,@?
.
10
-*

(? 'A )
serii dezint.
*,4
.
10
-*
2
3isiune
sp,ntan
4,4A?
.
10
@
1,**1
.
10
-%0

0,K%01 1,4%
.
10
-K

(K '4 )
serii dezint.
3isiune
indus prin
neutr,ni
K,0$?
.
10
?
@,?4?
.
10
-%0

-= ?
.
10
-4
2 100 K
.
10
-*
(A '4 )
serii dezint.
1,401
.
10
10
4,@4K
.
10
-11

( %,A 2 0,011AK 1,*4
.
10
-4

10,*2
captur
electr,ni
?@,* 2
1,%*0
.
10
@
*,*44
.
10
-10

4larc5-urile 6, *h, 7 !dup 8/P/inogradov - cu co,pletri#
Tabelul 1.2
234
,2
U
235
,2
U
232
,0
4!
1,
$0
3

&5(
121 "nteraction of -ra4s 6ith matter

)ig/"/"9 :egions of do,inance of the three ga,,a ra+ interactions


Photoelectric effect
e= ce
E E E

(!!
*)
)ig/"/"; Sche,atic of photoelectric effect
&5)
+ompton scatterin)
4'e Compton scattering occur at t'e
intermediate energP levels of incident
gamma p'otons about 5! #eD and !5 #eD
for Q?&5 4'is interaction is illustrates in fig
!!*, and consists ofA a part of t'e energP is
consumed in t'e eHection of an electron
outer s'ell of t'e atom, t'is electron is
named recoil or Compton electron
4'e energP of neR gamma p'oton as an
elastic collision isA
(!!=)
RereA is t'e energP of incident gamma
p'oton
- t'e energP of result gamma p'oton
- t'e mass of t'e electron
- t'e scattering angle
Compton scattering is independent of Q, t'e
c'ange in p'oton energP depends onlP I
5

and S
Pair Production
1n t'is process, t'e p'oton interacts
Rit' a nucleus and creates a pair of
electronsA a positron
and an electron (negatron)
4'e pair of electrons forms a
transient nuclear assemblP called
Tpositronium T, t'e energP of
positronium is immediatelP
anni'ilates into tRo 5:!!#ev
gamma raPs 4'is interaction is
illustrates in fig !!=
) co) 1 )( N ( 1
2
0
0
+

' " E
E
E
e
0
E
E
e
"

)ig/"/"' Sche,atic of 4o,pton scattering


+
e

e
)ig/"/"< - Sche,atic of pair production
&5:
127 eutrons
1n t'e literature, t'ere is a fairlP classification of neutron energies, =
n
A
Gast neutrons =
n
@ :55 UeD
1ntermediate neutrons ! UeD ? =
n
? :55 UeD
"loR neutrons =
n
? ! UeD
"loR neutrons are subdivided intoA
Ipit'ermal neutrons 5! eD ? =
n
? !3eD
4'ermal neutrons =
n
5!ev
"nteraction of neutrons 6ith medium
4'ere are t'ree maHor tPpes of interaction of neutron Rit' matterA inelastic scattering,
elastic scattering and radiation capture
-nelastic scattering/ 1nelastic scattering of neutrons occurs at relativelP 'ig' energP
levels F neutron, , interacts Rit' a nucleus, , and forms a compound nucleus in an
excited state Rit' mass number 8+" 4'is compound nucleus decaPs verP rapidlP to
t'e ground state R'ile emitting a neutron and a -raP
(!!6)

)
1
0
D
A
@

+ + +
+
) D D ) D
A
@
A
@
A
@
1
0
1 1
0

=lastic scattering/ Ilastic scattering is


most common neutron reaction because
occur at anP neutron level energP 4'e
incident neutron give up onlP Uinetic
energP and can be RrittenA
(!&5)
4'e ratio of t'e final energP to t'e initial
energP =
f
, to t'e initial energP =
i
, R'en a
neutron interacts elasticallP Rit' a
nucleus, isA
) D D ) D
A
@
A
@
A
@
1
0
1 1
0
+ +
+
Daloarea minim posibil a lui If
0
2
min
1
1
E
A
A
E
%

,
_

( )
2
2
0
1
1 co) 2
+
+ +

A
A A
E
E
%

:adiation capture/ +eutrons can be


captured at anP energP level, but t'e most
probabilitP t'at reaction to occur is for
neutrons Rit' t'ermal energP 4'e capture
cross section, , varies inverselP Rit'
neutron energP 4'e reaction is RrittenA
+ +
+ +
D D ) D
A
@
A
@
A
@
1 1 1
0
Fenomenul de difuzie

viteza de descretere a densitii de


neutroni termici este compus din dou
priA

o parte datorat fenomenului de absorbie>

o parte datorat fenomenului de difuzie


Fenomenul de difuzie
a
D
dt
d
v
+

2
1

v viteza medie a neutronilor termici>


este fluxul de neutroni termici>
operatorul Laplacian>
seciunea macroscopic de captur(absorbie)>
D coeficientul de difuzie>
&eciunea transversal de
interaciune a neutronilor
0
)
)

capt i)el el t
+ +
i i
"
i
@

1
/R $o)

4'e G, (gamma raP) log is a measurement of


t'e natural radioactivitP of t'e rocUs 4'is
measurement is realised bP Geiger-#ueller
counters, ionization c'ambers and scintillation
counters

4'e G, log can bP recorded in open 'ole and


cased 'ole indifferentlP R'at t'e fluid t'ere is
into t'e Rell or drilled t'at Rell 0ecause of t'e
better c'aracteristics of t'e scintillation counters,
noR t'eP are used almost exclusivelP
/R $o)
/R $o)

4'e response of t'e tool is a


function of t'e concentration
bP Reig't of t'e radioactive
mineral in t'e rocU and t'e
densitP of t'e rocU

(
%
A <R(
)
i i i
% A

1
<R
/amma Ra4 &pectrometr4 $o)

4'e gamma raPs are emitted from t'ree


main tPpes of source elements and t'eir
decaP productsA )53, &(&4' or &(=K
4'ese gamma raPs 'ave a number of
discrete energies 1n Gig (( are s'oRn t'e
t'ree corresponding gamma-raP emission
spectra Iac' spectrum c'aracterizes a
decaP series, eac' series 'as a spectral
TsignatureV t'at enables its presence to be
discerned
>i" $ 8i4'! 2 0iK! 2 Ci3!
(zone !)
>i% $ 8i4'& 2 0iK& 2 Ci3&
(zone &)
>i( $ 8i4'( 2 0iK( 2 Ci3(
(zone ()
*ensit4 $o)

4'e %ensitP Logging %evice consists of a


radioactive source and a detector 4'e sources used are
t'e cesium !(*, or cobalt B5 4'e cesium 'as a better
stabilitP (t'e 'alf 9 life is about (5 Pears, and emitting t'e
gamma raPs Rit' energP eLual 5BB #eD) 4'ese
gamma raPs interact Rit' electrons of atoms from
formation under t'e effect Compton 4'e number of
Compton 9 scattering collisions is related directlP to t'e
number of electrons in t'e formations
*ensit4 $o)

,
_


A
@
( e
2

,
_Et Mol
+ @
( e
2
9
2
*ensit4 $o)
*ensit4 $o)
6
e J J
0


"
6
"
e J J
0
6
J J
"

ln ln
0
CarotaHul neutronic
"urse de neutroni

&urse cu fisiune spontan &:&Cf

&urse alfa - neutron


' ) ? B
e e
1.
.
1
0
$
2
,
$
+ +
e e e
? ) ? B
$
2
1
0
$
2
,
$
3 + +
) ? ? ?
e
1
0
$
2
3
1
2
1
+ +
/eneratori de neutroni
Rspusul carota,ului neutronic
D r S
1
2
1 1 1
0 +


D r r
2
2
2 2 2 1 1
0 +


( )
r
e
D
>
r
9
r
1
1
1
$

( )
( )

,
_r
e
r
e
9 9 D
9 >
r
9
r
9
r
2 1
2
2
2
1 2
2
2
2
$
( )
( )
( )
1
2 1
1
2
2 2
1 2
9
r r
e
r
r
r
r

( ) I? - ' 7 log
CarotaHul acustic de viteza
CF,.4FJ FCK"41C EI+4,K
C.+4,.LKL C1#I+4F,11
".+%IL.,
Fundamentarea teoretic
pe baza propa)rii cmpului
electroma)netic
C7mpul electromagnetic

C7mpul electromagnetic este caracterizat de


vectoriiA

- intensitatea c7mpului electricA

- intensitatea c7mpului magnetic>


( ) t r E E ,

( ) t r ? ? ,

C7mpul electromagnetic

- deplasarea electricA

- inducia magnetic
( ) t r D D ,

[ ] t r B B ,

"urse ale c7mpului electromagnetic

- distribuia sarcinilor electrice, caracterizat de


parametrul 8(r, t) care reprezint densitatea
de volum a sarcinii electrice,

- distribuia curentului electric,


caracterizat de vectorul densitate de curent

C7mpul electromagnetic nu se poate


manifesta n afara mediului fizic i are dou
componente principaleA c7mpul electric i
c7mpul magnetic
( ) t r J J ,

Icuaiilor lui #axRell

,
_

+
t
D
J ?


rot
t
B
E

rot
0 di/ B

di/
Legile de material
? B


E D


E J


C7mpul electromagnetic
t
E
E ?


rot
t
?
E

rot
( ) ( )
t
r E t r E

R
0
e ,

( ) ( )
t
r ? t r ?

R
0
e ,

C7mpul electromagnetic
?
t
?

R
E
t
E

R
( ) E ?

R rot
? E

R rot
( ) E E E

+ R di/ grad
2 2
+umrul de und
( ) E E

+ R
2 2
0
2 2
E - E

( ) + R
2 2
-
+umrul de und
-z
B
-z
A E e e +

-z
A E

e

t -z
A E
R
e e

C7mpul electromagnetic

R
e a A
( )

t -z
a E
R
e e

#edii dielectrice

Wn mediile dielectrice ( ) sau a


frecvenelor nalte ( )
devine un numr real i egal cuA
0

2 2
-
2 2
-
-
#edii conductoare

n cazul mediilor conductoare ,


prin negliHarea curenilor de deplasare,
sau al frecvenelor foarte Hoase

este un numr imaginar i egal cu
( ) 0
( )
2 2
, -
R
2
-
( ) ( ) R 1 R 1
2
2

d -
2
2
d
+ = -
( )
2
2
R + -
( ) ( ) + + R R
2
2

2 2 2

0
2
( ) +

t z = z
a E e e

( ) ( ) ( ) +

t z
z
a E
e
R t z co) e ,

+ t z
z
a A

e
%ispozitivul p'asor induction
Curbe inregistrate

, semnal

1%

1#

X semnal

1%

1#

"GL curent "GL voltaH

"E
Grecvente de lucru

!5 /z

&5 /z

)5 /z
,aza medie de investigatie

(formatiuni omogene cu rezistivitatea de


peste !55 o'm-m)

1%A B& in (!:= cm)

1#A (! in (*6 cm)

"GLA !B in ()! cm)


,aza medie de investigatie

(formatiuni omogene cu rezistivitatea de


5! o'm-m)

1%A )= in (!&& cm)

1#A &B in (BB cm)

"GLA!B in ()! cm)


,ezolutia verticala

1%E/A = ft (&)B cm)

1#E/A B ft (!=: cm)

Y 1%I,A ( ft (6& cm)

1#I,A ( ft (6& cm)

Z 1%D,A & ft (B! cm)

1#D,A & ft (B! cm)

"GLA & ft (B! cm)


EF+%FJ#I4,1I