Sunteți pe pagina 1din 15

La români sărbătorile de iarnă

se desfăşoară între 24 decembrie

şi 7 ianuarie şi au ca puncte

centrale zilele Crăciunului, Anului

Nou şi Bobotezei (cu ajunurile

respective), caracteristica lor cea

mai importantă fiind repertoriul neasemuit de bogat în datine şi

credinţe, în realizări artistice

literare, muzicale, coregrafice.

Colindele, colindele de copii, urările de belşug şi recoltă bogată cu Plugul, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca, Jocurile
Colindele, colindele de copii, urările de belşug şi recoltă bogată cu Plugul, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca, Jocurile

Colindele, colindele de copii,

urările de belşug şi recoltă bogată cu

Plugul, Pluguşorul, Sorcova, Vasilca, Jocurile cu măşti (Capra, Cerbul,

Brezaia, Turca), Cântecele de stea

sunt câteva din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de

iarnă unele din cele mai

spectaculoase manifestări spirituale

ale poporului nostru.

Ziua de 30 noiembrie, s ă rb ă torirea Sfântului Andrei, marcheaz ă începutul s ă

Ziua de 30 noiembrie, sărbătorirea Sfântului Andrei, marchează începutul sărbătorilor de iarnă.

În tradiţia populară, această noapte este cea în care duhurile malefice ,

în special strigoii, moroii - primesc puteri mai mari decât în restul anulu şi vin printre oameni să le facă rău.

În calendarul ortodox: Sfântul Nicolae s-a n ă scut în Orientul Mijlociu, la 350 de mile

În calendarul ortodox:

În calendarul ortodox: Sfântul Nicolae s-a n ă scut în Orientul Mijlociu, la 350 de mile

Sfântul Nicolae

s-a născut în Orientul Mijlociu, la 350 de mile nord

de Bethlehem.

În calendarul ortodox: Sfântul Nicolae s-a n ă scut în Orientul Mijlociu, la 350 de mile
În popor, se spune c ă iarna începe la Sfântul Nicolae. Mo ş Nicolae este b
În popor, se spune c ă iarna începe la Sfântul Nicolae. Mo ş Nicolae este b

În popor, se spune că iarna începe la Sfântul Nicolae. Moş Nicolae este bătrân şi are barba albă, iar în această zi, Moşul îşi scutură barba, deci trebuie să ningă. Se spune: ”A întinerit Sfântul Nicolae”. De regulă, de ziua lui, Sfântul apare pe un cal

alb (aluzie la zăpada care cade în luna decembrie) şi se

mai spune că, dacă Sfântul

Nicolae a venit pe un cal

alb, Sfântul Ion va merge pe un cal negru, adică va întoarce iarna.

În seara din ajun (5 decembrie), copiii î ş i pregătesc cu mare grijă încălţămintea în

În seara din ajun (5 decembrie), copiii îşi pregătesc cu mare grijă încălţămintea în care Moş Nicolae

va pune cadouri diverse:

bomboane, jucării, mici obiecte de

îmbrăcăminte, în unele locuri

pune alături şi o nuieluşă cu efect

desigur moralizator.

Sfântul Nicolae a devenind cunoscut pentru credin ţ a, zelul ş i dragostea pentru semeni ş
Sfântul Nicolae a devenind cunoscut pentru credin ţ a, zelul ş i dragostea pentru semeni ş

Sfântul Nicolae a devenind cunoscut pentru credinţa, zelul şi dragostea pentru semeni şi, în special, pentru copii.

De-a lungul secolelor, au apărut poveşti şi legende despre viaţa şi binefacerile Sfântului Nicolae.

Sfântul Nicolae a devenind cunoscut pentru credin ţ a, zelul ş i dragostea pentru semeni ş

Toate acestea sunt bazate pe sfinţenia şi marea bunătate de care a dat dovadă acest om minunat. Toate acestea au ajutat la întelegerea motivului pentru care a fost atât de îndrăgit şi este considerat protector al celor neajutoraţi si neputincioşi.

în calendarul ortodox: Pe 20 decembrie se serbeaz ă Sfântul Ignatie Teoforul despre care se zice
în calendarul ortodox: Pe 20 decembrie se serbeaz ă Sfântul Ignatie Teoforul despre care se zice

în calendarul ortodox:

Pe 20 decembrie se serbează

Sfântul Ignatie Teoforul despre care se zice că fiind un om sărman atunci când a vrut să taie porcul a scăpat securea în capul tatălui său şi căindu-se toată viaţa pentru fapta făcută a primit

mila lui Dumnezeu.

În calendarul ortodox: Ajunul Crăciunului (unul din cele două mari ajunuri ale anului, al doilea fiind

În calendarul

ortodox:

Ajunul

Crăciunului

(unul din cele două

mari ajunuri ale anului, al doilea fiind Ajunul Bobotezei).

Crăciunul este una din cele mai importante sărbători

Cr ă ciunul este una din cele mai importante s ă rb ă tori E sărbătoarea

E sărbătoarea îngerilor şi a colindătorilor,

este sărbătoarea copiilor şi a părinţilor.

.

Atunci s-a unit cerul cu pământul, atunci îngerii au cântat cu bucurie:

Cr ă ciunul este una din cele mai importante s ă rb ă tori E sărbătoarea

„Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire !”

În această zi sufletul se umple de o negrăită bucurie duhovnicească pentru că se împlineşte făgăduinţa şi nădejdea pe care Dumnezeu le-a dat- o oamenilor încă de la început, aceea că le va trimite un Mântuitor care să-i ridice din robia păcatului şi a morţii.

Dorinţa de exprimare a bucuriei se prelungeşte peste veacuri prin colindători

Colindele slăvesc Naşterea Domnului

Colindatul este unul din obiceiurile

cele mai

răspândite de la noi.