Sunteți pe pagina 1din 9

Concepte fundamentale in discurs: coerenta, interdiscursivitate, intertextualitate

Coerenta la nivel de corpus tematic (domeniu)


Definitie= reteaua de relatii logicosemantice care organizeaza valorile propozitionale si conceptele/reprezentarile intr-un text. Acestea presupun cunoasterea lumii ce merge dincolo de text. (latura cognitiva)

Coerenta (2)
Argumentarea in triada: schematizare (idei), reprezentare, imagini. Orice discurs construieste un fel de micro-univers denumit schematizare (idei/ideologie/tema); schematizarea este dependenta de publicul caruia i se adreseaza: cu cat publicul este mai specializat, cu atat schematizarea este mai complexa. Conditia de schematizare: reprezentarea situatiei discursive si a auditorului; un discurs se ancoreaza in mod inevitabil intr-un preconstruct cultural si situational (intertextualitate, intratextualitate, relevanta, intentionalitate, coeziune)

Coerenta (3)
Preconstruct cultural: i. adevarurile disciplinei respective; ii. Cunoasterea comuna; iii. Propozitiile care au fost stabilizate intrun stadiu anterior discutiei; Preconstructul situational (tipul de comunicare: orala/scrisa, monologica, dialogica: ex. Expunere, dezbatere, etc.):

Coerenta (4)
Imaginea, pe baza configuratiilor discursive; Strategia argumentativa: nu se poate concepe un discurs eficace fara o reprezentare corecta a universului de credinte si cunostinte ale partenerului alaturi de tema. Discursul este tensiune in raport cu celalalt (care trebuie convins de o anumita teza) si in raport cu lumea (pusa in forma prin intermediul limbajului) cf. Foucault, 1971 (LOrdre du discours) discursul ca agresiune asupra lucrurilor sau ca practica pe care le-o impunem.

Intertextualitatea
Spatialitate, paradigma retelelor: Aluzii, citate, reminiscente, parafraze centripet sau centrifug: Astfel, intertextualitatea literara accentueaza distorsiunea, divergenta in raport cu textul originar (La guerre de Troye naura pas lieu, Un tramvai numit dorinta/suferinta) sau alte practici semiotice : e.g. Ingeniousul bine temperat (M. H. Simionescu altceva decat Clavecinul bine temperat al lui J.S. Bach); Intertextualitatea stiintifica accentueaza convergenta interactiunii textuale.

Conexiune - coeziune
Reprezentarea coerenta a referentului (real sau imaginar) conditia sine-qua-non a comunicarii corecte, construirea unui model al situatiei unitate semantica) sintaxa intrapropoztionala, conexiunea explicita, coreferinta, tematizarea, focalizarea, conexiune interfrastica, etc. - toate se constitutie intr-o memorie discursiva sau progresie de tip discursiv

Metaregulile coerentei/coeziunii
Repetitia; Relatia (genuri, argo, jargon, etc.); Timpuri verbale; Adverbe de timp, loc; Spatializarea prin alte mijloace lexicale/sintactice: pronominalizari, deixa in general