Sunteți pe pagina 1din 15

UniversitateaTransilvania din Braov Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor Program de studii: Economia comerului, turismului i serviciilor

PROIECT LA DISCIPLINA ECONOMIA COMERULUI

Student: Gyone Adrian

Braov, 2014
1

Universitatea Transilvania din Braov Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor Program de studii: Economia comerului, turismului i serviciilor

DEZVOLTAREA ACTIVITII DE COMER LA NIVELUL FIRMEI SC CARMOLIMP SRL

Student: Gyone Adrian

Braov, 2014
2

CUPRINS

1. Prezentarea firmei ................................................................................................4 1.1. 1.2. 1.$. 1.4. 1.%. Denumire i localizare ....................................................................................4 !iectul de activitate "rinci"al i #ecundar ....................................................4 Scurt i#toric .....................................................................................................4 Per#onal .........................................................................................................% ferta firmei ...................................................................................................&

2. Pia'a actual( a firmei ...........................................................................................) 2.1. 2.2. 2.$. 2.4. *urnizori ..........................................................................................................) +oncuren'i .....................................................................................................) +lien'i ..............................................................................................................) Analiza S, - .................................................................................................

$. Pro/ram de mar0etin/ "rivind 1m!un(t('irea activit('ii ........................................2 $.1. $.2. $.$. $.4. !iectivele "ro/ramului de mar0etin/ ...........................................................10 Strate/ii de "ia'( #au ale mi3ului de mar0etin/ .............................................10 Planul de activit('i 4 li#t( ...............................................................................11 Drumul critic al activit('ilor .............................................................................12

4. +oncluzii .............................................................................................................1$

%. Bi!lio/rafie ..........................................................................................................14

1.Prezentarea firmei

1.1.Den mire !i "#$a"izare N me"e: S.+. +A56 786P S.5.7 +od unic de 1nre/i#trare: 5 110&.1)

5e/i#trul +omer'ului: 9.:2$0%:122$ Se%i " &#$iet'(ii: ;cea de 9o#, #tr. Princi"ala, nr. 1, <udetul Bra#ov +od Po#tal: %0%&00

1.).O*ie$t " %e a$ti+itate ,rin$i,a" !i &e$ n%ar -i"ul de activitate, conform cla#ific(rii +A=>: *a!ricarea "rodu#elor din carne !iect de activitate "rinci"al: "roduc'ia i comercializarea "rodu#elor alimentare !iect de activitate #ecundar: alimenta'ie 1.-.S$ rt i&t#ri$. S.+. +arm lim" S.5.7. i?a 1nce"ut activitatea "e 12 Decem!rie 122$ cu "rodu#e v@ndute #u! marca +armolim"A. 5(#"un#ul "ie'ei fiind mult mai mult dec@t "ozitiv a
4

urmat o con#tant( cretere a ca"acit('ii de "roduc'ie. *irma a facut numeroa#e inve#ti'ii 1n utila<e ultramoderne "entru a #e a#i/ura c( "rodu#ele oferite #unt de cea mai 1nalt( calitate. *ondat( 1n 122$ ca o afacere de familie, +arm lim" #?a dezvoltat 1ntr?o #curt( "erioad( de tim", a<un/@nd un <uc(tor im"ortant nu numai "e "ia'a alimentar( din 5om@nia dar i 1n zooteBnie, a/ricultur(, i con#truc'ii. Cn #curt( "erioad( de la 1nfiin'are +arm lim" a ado"tat o filozofie "uternic( de a crea valoare "entru cum"(r(torii, ac'ionarii, #alaria'ii i "artenerii de afacerii. Acea#t( valoare e#te creat( datorit( "rinci"iilor care au #tat la !aza activit('ilor derulate: eficien, consecven, responsa ilitate, tradiie. !'inerea rezultatelor de eficien'( au du# la dezvoltarea firmei 1n noi activit('i "recum a/ricultur(, con#truc'ii, di#tri!u'ie i lea#in/. Pentru a crea valoare +arm lim" a urmat o #trate/ie de inte/rare vertical( a "roce#ului de "roduc'ie #tr@n# le/at( de ideea De3tinde?te #au e3"ir(E. +u toate c( 1nce"utul a fo#t 1n indu#tria alimentar(, a!atorizarea i "relucararea c(rnii de "orcin( i !ovin( fiind 1n continuare cea mai im"ortant( activitate 1ntre"rin#(, firma #?a diver#ificat dezvolt@nd activit('i "rofita!ile 1n diferite #ectoare i indu#trii, una dintre cele mai im"ortante activit('i derulate fiind zooteBnia. +re#terea animalelor a ad(u/at o nou( dimen#iune firmei, devenind o for'( im"ortant( 1n decizia e3tinderii 1n alte indu#trii "recum a/ricultura i con#truc'iile. Dezvoltarea ra"id( a firmei a fo#t cauzat( de reinve#tirea continu( a "rofitului i 1n #"ecial de oamenii deo#e!i'i care con#tituie acea#t( firm( ? conducerea, #alaria'ii i "artenerii de afaceri. +on#ecin'ele adic'iei "entru e3celen'( "ot fi o!#ervate 1n toate "rodu#ele +arm lim", indiferent de !randul "e care ace#te "rodu#e 1l "oart(. +erin'a tot mai ridicat( "entru "rodu#ele +armolim" i dorin'a de aliniere a #tandardelor de fa!rica'ie cu #tandardele =uro"ene a du# in 200$ la con#truirea unei noi fa!rici i a!ator cu o ca"acitate de "roductie de 10 tone la . ore. 8nve#ti'ia a fo#t finan'at( "ar'ial de ;niunea =uro"ean( "rin "ro/ramul SAPA5D. +arm lim" S.5.7. a fo#t "rima firm( din 5om@nia /ata #( #emneze un contract de co?finan'are cu A/en'ia SAPA5D. >oua fa!ric( #e aliniaz( tuturor #tandardelor im"u#e 1n fa!ricile de "re"arate din carne din '(rile mem!re ;niunii =uro"ene. 8nve#ti'ia a folo#it ca o"ortunitate "entru modernizarea liniei de utila<e folo#ite. *a!rica a fo#t reteBnolo/izat( 1n m(#ur( de "e#te 20F, noile utila<e av@nd 1n dotare teBnolo/ie ultramodern(.

1./.Per&#na".

Societatea comerciala are director /eneral, director economic, director de "roduc'ie, director de v@nzari, are 2 a#ocia'i, un admini#trator i ) #edii #ecundare. *irma e#te #e/mentat( "e mai multe de"artamente: <uridic, #erviciul financiar, re#ur#e umane,conta!ilitate. 7a ince"utul anului erau 210 an/a<ati, 1n#a 1n "rezent firma av@nd 1.) de an/a<ati.

1.0.Oferta firmei.

Societatea are o /ama diver#ificat( de "rodu#e din vit( i "orc "entru toate /u#turile, "re"arate din carne i carne "roa#"at(. Pre"aratele din carne cu"rind o /am( de 1)0 de "rodu#e cum ar fi #alamuriG #alam Hictoria, #alam de ca#(, #alam u#catI, c@rna'iGafuma'i, '(ranetiI, "arizer, cremvuti, #"ecialit('iGceaf( de "orc,cotlet de "orcI. *irma a Bot(r@t #( #e e3tind( i a#u"ra "ie'ei de lactate "rin firma +armolact. Cnc( 1n derulare, "roiectul +armolact e#te unul la fel de !ine inten'ionat ca i celelalte, care 1i "ro"une #( a#i/ure "o"ula'iei la"te i "rodu#e derivate, "entru con#um, 1n !aza normelor de calitate i de i/ien( atent #u"rave/Beate, la"tele con#tituind alimentul de !az( al co"iilor, #"re care /ri<a firmei #e 1ndrea"t( cu atitudine "(rintea#c(. Pe "ia'( e3i#t( firme "roduc(toare mai mari #au mai mici, dar "rodu#ele "e care le o!'in nu #unt 1ntotdeauna #ati#f(c(toare. Printr?o a"rovizionare defectuoa#( cu materie "rim(, "rintr?un am!ala< ineficient, "rintr?o i/ien( "recar(, valoarea nutritiv( a la"telui #e "ierde, de a#emenea, "rin "roce#ul teBnolo/ic de o!'inere a diver#elor derivate din la"te. De aceea #e dore#te #( #e ofere "rodu#e de cea mai !un( calitate. Ace#t lucru va fi "o#i!il datorit( calit('ii la"telui colectat de la efectivul "ro"riu de animale. De a#emenea "rin metode moderne de "roce#are #e urmare#te #( #e "(#treze calitatea i vala!ilitatea "rodu#elor lactate c@t mai mult tim". Cn ace#t mod clien'ii vor "utea analiza i cum"(ra "rodu#e "entru a atin/e 1n final cel mai !un "rodu#. Din dorinta de a nu de"inde de nimeni in ceea ce "rive#te a"rovizionarea "o"ulatiei a fo#t conce"uta #ocietatea de di#tri!utie Di#tricarm "entru a "ractica un comert e3"enditiv #i eficient. Deviza con#ta in fa"tul ca inde"endenta in#eamna reu#ita ma3ima. Av@nd la di#"ozi'ie o 1ntrea/( re'ea de fa!rica'ie, di#tri!u'ie i v@nzare #e "ot mica mai re"ede 1n folo#ul cet('eanului ale c(rui ale/eri tre!uie onorate.
&

Activitatea de comercializare a fo#t creeat( 1n !aza aceluiai conce"t de de#ervire "rom"t( i ire"roa!il( a "o"ula'iei. Cn ace#t #co" au fo#t 1nfiin'ate ma/azine mi3te, urm(rind a#i/urarea cum"(r(torului cu toate !unurile nece#are, 1n aceeai loca'ie, a<ut@ndu?l #( economi#ea#c( tim" i !ani. Cn acea#t( idee, ma/azinele #unt a"rovizionate cu carne i "re"arate din carne, dar i cu alte alimente, 1m!r(c(minte, articole de uz caznic #au materiale de con#truc'ii. Acum clien'ii fideli tiu c( la noi /(#e#c orice le e#te nece#ar, 1n imediata lor a"ro"iere, f(r( efort, f(r( #tre#ul ale/(turii dintr?un ma/azin 1n altul. A#i/ur@ndu?#e de #eriozitatea furnizorilor, clien'ii "ot !eneficia de un !un ra"ort "re' ? calitate, "entru toate m(rfurile. =#te acordat( o mare im"ortan'( comunic(rii "ermanente cu clientela, "un@ndu?i la di#"ozi'ie materiale de informare i "romovare a noilor "rodu#e, fiind 1n acelai tim" rece"tivi la #u/e#tiile ace#teia. Prin intermediul re'elei de #u"ermar0eturi J lim"J #e va /(#i carne, "re"arate din carne, "(#(ri, "ete, lactate, le/ume con/elate, dulciuri. +lientul tre!uie #( "oat( "une "e ma#(, oric@nd, orice 1i dorete, iat( de ce activitatea de di#tri!u'ie are o mare im"ortan'(. Din re#"ect "entru clien'i, ale c(ror /u#turi alimentare #?au 1m!o/('it 1n ultimi ani, #unt realizate im"orturi "entru "rodu#ele neautoBtone, tot mai de# cerute "e "ia'(.

).Pia(a a$t a"' a firmei


).1.F rniz#ri Societatea nu #e ocu"( numai de fa!ricarea "rodu#elor din carne ci i de creterea animaleler "entru a o!'ine materie "rim( de cea mai !un( calitate i "entru a reduce anumite cBeltuieli. =i a"eleaz( i la furnizori #"ecializa'i cum ar fi: ,e#tflai#cB, SmitBfield, *oodfri/o, 6ar#B#Bant. ).).C#n$ ren(ii +oncuren'ii firmei #unt: +58S-86 2 P5 D+ 6 S57 din Braov care are "rodu#e identice, mezeluri i "re'urile #unt cam la fel.

A7D8S S57 din +(l(rai care are tot mezeluri i "re'urile lui difer( foarte "u'in de "re'urile firmei +armolim". ).-.C"ien(ii +lien'ii #unt "er#oanele care cum"(r( de la +armolim". Per#oanele care nu #unt ve/etariene, care man@nc m@ncare tradi'ional(, indiferent de v@r#t(, indiferent de ocu"a'ie, 1nce"@nd cu #alariu minim. +lien'ii #unt i ma/azinele, #u"ermar0eturile i Bi"ermar0eturile care cum"(r( de la +armolim". )./. Ana"iza S1OT P n$te tari. ?Se adre#eaz( tuturor cate/oriilor de clien'i, are "re'uri acce"ta!ile. ?>u cum"(r( carnea, ci are ferm( "ro"rie. Produ#e de !un( calitate, "roa#"ete i /u#toa#e. ?Parcul auto "erformant, autoutilitare termoizolante, dotate cu in#tala'ii de refri/erare. ?*a!rica de mezeluri "ro"rie cu utila<e "erformante. ?=3i#ten'a a!atorului, "rodu#ele 1nde"line#c toate #tandardele de calitate. O,#rt nit'(i. Amenin('ri.
.

P n$te &"a*e. ?7i"#a "romov(rii. ?7i"#a cercet(rii de mar0etin/. ?7i"#a #tudiului de "ia'(. ?De#cBiderea "rea multor ma/azine. ?Pre'uri mari la unele "rodu#e.

?=3tinderea 1n mai multe <ude'e ale '(rii. ?=3tinderea lan'ului de ma/azine 1n #tr(in(tate. ?=3tinderea /amei de "rodu#e din carne. ? ferte, reduceri la "rodu#e alimentare

?+oncuren'i "uternici, "re'uri #imilare. ?ScBim!(rile "e "ia'(. ?-a3ele mari?#tatul

-.Pr#2ram %e mar3etin2 ,ri+in% 4m* n't'(irea a$ti+it'(ii

Cn Bi"ermar0eturi, indiferent de vreme i indiferent de lun( tot tim"ul #unt foarte mul'i clien'i, mai ale# de #(r!(tori.Ki"ermar0eturile ne ofer( o /am( variat( de "rodu#e alimentare i nealimentare la "re'uri com"etitive. 6?am /@ndit c( un ma/azin +armolim", aezat 1ntr?un Bi"ermar0et unde #( v@nd( doar mezeluri G"arizer, crenLurti, #alam, c@rna'i, mucBi file, "ie"t, <am!on, fleic( de "orc, unc(, to!( etc.I i "rodu#e de "anifica'ie G"@ine al!(: nea/r(, cozonaci, cBifle ect.I ar fi o idee foarte !un(. Sunt foarte mul'i oameni care mai !ine mer/ la un Bi"ermar0et i cum"(r( totul de acolo, dec@t #( mear/( 1n ma/azine mici i #( caut( fiecare "rodu# #e"arat. A#tfel cui 1i "lac "rodu#ele +armolim" c@nd ar mer/e la un Bi"ermar0et #( fac( cum"(r(turi ar "utea #( cum"ere mezeluri cBiar de acolo. Du"( cercetarea de mar0etin/, am "utea Bot(r@ unde ar fi locul "otrivit, eu m?am /@ndit la Bi"ermar0eturile +arrefour #au AucBean.

-.1. O*ie$ti+e"e ,r#2ram " i %e mar3etin2. !iective calitative: +reterea notoriet(ii "rodu#elor Cm!un(t(irea atitudinii clienilor vizavi de "rodu#ele +armolim" Promovarea "rodu#elor Promo'ii, reducerea "re'urilor de #(r!(tori

!iective cantitative: +reterea v@nz(rilor +reterea cotei de "ia( H@nzarea "rodu#elor e3i#tente +omercializarea unor "rodu#e e3i#tente "e #e/mente noi de "ia'(

-.). Strate2ii %e ,ia(' ,entr , nerea 4n ,ra$ti$' a ,r#2ram " i.

10

Strate/ia diferen'iat(: +armolim" dorete #(?i #ati#fac( clien'ii cu "rodu#e i "re'uri #"ecifice.

Strate/ia "re'ului de "enetrare: "re' #ta!ilit la un nivel /eneral #c(zut, cu inten'ia de a de#cBide ra"id "ie'e "e care #e /(#e#c numeroi con#umatori "oten'iali.

Strate/ia "re'urilor "romo'ionale: "racticarea unor "re'uri #"eciale de #(r!(tori, "re'uri #"eciale 1n anumite "erioade ale anului.

-.-. P"an " %e a$ti+it'(i. >r. crt. Denumire activitate A B + D = * G K 8deea de#cBiderii ma/azinului Analiza re#ur#elor di#"oni!ile +ercetare de mar0etin/ Studiu de "ia'( Sta!ilirea loca'iei AcBizi'ionare mi<loace fi3e Amena<are ma/azin 5ecrutarea "er#onalului Durata GzileI 1 $ 2. 1% 1% % ) 20 +orelarea activit('ilor ? A B B +, D = * =
11

8 9

8n#truirea "er#onalului A"rovizionarea i aran<area m(rfurilor

$ %

K, G 8

M 7 6 >

Promovare De#cBidere ma/azin De#f(urarea activit('ii =valuarea "ro/ramului de mar0etin/

& 1 &0 )

9 9 7, M 6

, #<! -./. Dr m " $riti$ a" a$ti+it'(i"#r. d K! d.0< !d<< B!# d<.f B!# <

12

Drumul critic e#te format din: A, B, +, =, K, 8, 9, M, 6, > >um(rul total de zile nece#are "entru realizarea "ro/ramului de mar0etin/ e#te de 14. de zile.

/.C#n$" zii

=3"erien'a acumulat( 1n domeniul "roduc'iei i comercializ(rii "rodu#elor alimentare ce au o "ia'( de de#facere dinamic( i #en#i!il( la cerin'ele clien'ilor au determinat ca 'elul lor e#te calitatea, at@t 1n ceea ce "rivete "rodu#ele fa!ricate c@t i #erviciile "e care le ofer( "rin comercializarea lor. S"iritul 1n care an/a<a'ii #ociet('ii 1i de#f(oar( activitatea e#te unul "e de"lin re#"on#a!il, iar "entru a deveni furnizorul "referat al clien'ilor, dezvolt( continuu com"onentele de "roduc'ie "rin acBizi'ia celor mai moderne utila<e i teBnolo/ii, i utilizarea celor mai !une materii "rime i in/rediente. Du"( "(rerea mea +armolim" #ati#face nevoile clien'ilor, are "rodu#e "roa#"ete, /u#toa#e i de !un( calitate. Am o!#ervat c( 1n anii "receden'i nu "rea a avut "rofit, "ro!a!il din cauza c( tot au inve#tit, au de#cBi# foarte multe ma/azine,

1$

Am o!#ervat c( 1n anii "receden'i erau foarte multe ma/azine de#cBi#e de +armolim", acuma multe au fo#t 1ncBi#e. =u cred c( din cauz( c( erau foarte multe, v@nzarea nu a mer# lafel de !ine cum #?au /@ndit ei i 1n loc de c@ti/ au o!#ervat "ierdere. Acuma dac( ne uit(m !ine 1n fiecare cartier /(#im un ma/azin de la +armolim". Cn concluzie +armolim" ne ofer( o /am( variat( de "rodu#e alimentare la "re'uri com"etitive i 1ncearc( #( fie "rinci"alul concurent fiec(rei firm( care are ca o!iect de activitate "roducerea i comercializarea "rodu#elor alimentare.

0.5i*"i#2rafie

1. Btt":::carmolim".ro:lro:com"ania?carmolim"."B" 2. LLL.li#tafirme.ro

$. GBidulalimentar.ro
4. LLL.firme.ro

%. 6ar0etin/, +on#tantin 7efter

14

1%