Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). ! di* +

PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
COD PT ' 0!(

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Daniel Florin 01 - 1 .0!. 010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1"-1#.0!. 010 Aprobat Scurtu Ioan 0.0!. 010

,ISA DE E-IDENTA A EDITIILOR%RE-I.IILOR Nr. Crt.
1
E$itia% &e'i(ia

Data
+.01. 01"

)arti mo$ificate
,o$ificari $e structura si informatie

1

1

Aprobat *Nume * Functia*Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI,U.ARE% RETRA/ERE
Nr. Crt DES-INA-A& E.. Nr. E$itia* &e'i(ia DA-A SI N/,E*SE,NA-/&A DE % )&I,I&E &E-&A0E&E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI,ICARI E,ECTUATE IN PROCEDURA
Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. -e.t e.istent Continutul mo$ificarii

materialele.R./" $.loacelor de transport existente 3i resursele energetice.0/(>.. ob+inut -n urma -ntăririi unui amestec . in)ormarea utilizatorilor. consemnate sub )orma unor procese #erbale. pentru preluarea e)orturilor din -ntindere *aterial de construc+ie cu structura unui conglomerat arti)icial alcătuit din bolo#ani de r2u sau )ragmente de piatră brută legate printr!un beton de ciment obi3nuit /mbrăcăminte rutieră din beton de ciment armat cu armătură longitudinală 3i trans#ersală.R. . iar uneori din di#erse tipuri de )ibre. $. sisteme 3i tehnologii 0moderne1 -n scopul -mbunătă+irii e)icien+ei transportului 3i mobilită+ii. a 2. Beton %e !" ent Tran-$ort "nte.udicios stabilit de agregate naturale sau arti)iciale. respectandu!se standardele SR<" $.PROCESUL TE0NOLOGIC Statia de betoane inainteaza unui laborator autorizat materialele necesare pentru obtinerea retetelor cadru care #or )i insusite de bene)iciar. $. lian+i anorganici -n amestec cu apa sau lian+i organici. DEFINITII SI ABREVIERI Beton *aterial de construc+ie cu structura unui conglomerat arti)icial. transportul indi#idual etc..2nd -n acela3i timp mediul -ncon. 4 0$ din :rdinul &.'!%.Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.'!$.C. 9ntocmirea inregistrarilor de calitate. 4. 2 di* + 1. pct. $. materialul poartă numele de beton as)altic *aterial de construc+ie realizat din conlucrarea betonului de ciment 3i armăturilor executate obi3nuit din bare de o+el.'!>. DESCRIEREA PROCEDURII /. )ără rosturi trans#ersale de contrac+ie 4mestec de agregate naturale. $. /. $.'! '. ciment 3i apă -n anumite propor+ii 5ransport accesibil permi+2nd circula+ia liberă pe mai multe re+ele. . prote. gestiunea )luxului.rat Tran-$ort "nte#". PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa). Daca se urmareste obtinerea unor clase superioare pentru beton se recomanda )olosirea cimenturilor de clasa superioara si a aditi#ilor reducatori de apa. $.&!&.'!2$7  controlul aditi#ilor con)orm 4nexa 89.$. pct. mărind securitatea.'!=. TERMINOLOGIE.urător. iar c2nd liantul este bitumul. componente. DOCUMENTE DE REFERINTA !"ormati# CP 0$2/$!200% !C&'!(&!"ormati# pentru #eri)icarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii a)erente. 9nspectiile in etape di)erite ale producerii betonului pri#ind echipamentul.ACTIUNI IMPLICATE IN CONTROLUL PRODUCTIEI 4pro#izionarea statiilor de betoane cu6  agregate sortate si concasate con)orm S54S $2'20/200(7  ciment de calitate con)orm anexa 89. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de S. 4sigurarea unui sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu.ări urbane sau teritoriale concepute -ntr!o manieră globală 5ransportul inteligent utilizează un anumit număr de idei. $.$. 3. -ntre care sunt posibile coresponden+e situat -n interiorul unei amena. SCOP Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de preparare betoanelor/mortarelor de ciment si asigurarea transportului la locul de pus in opera.2. /n cadrul transportului inteligent se dez#oltă sistemele a#ansate pri#ind transportul public. Dimex 2000 Company S. Rebra. optimiz2nd )olosirea mi.. 4legerea tipului de ciment si a clasei de rezistenta utilizat se )ace tinand cont de6  rezistenta caracteristica necesara betonului7  #iteza de dez#oltare a rezistentei  conditii de executie si tehnologie adoptata7  conditii de ser#iciu si expunere a structurii. Beton ar at Beton !"!#o$"an Beton %e !" ent !& ar 't&r' !ont"n&' () *r'!' "nte %"n+. controlul #ehiculelor.'!2.1. certi)icate de calitate pentru mar)a li#rata.ent /. /n cazul utilizării lian+ilor anorganici 0cimenturi1 rezultă betoane de ciment.4> si ?=7  controlul apei con)orm S54S %.L.

li#rarea cimentului #a )i insotita de o declaratie de con)ormitate in care se #a mentiona6  tipul de ciment si )abrica producatoare7  data sosirii in depozit7  numarul certi)icatului de calitate eliberat de producator si datele inscrise in acesta7  garantia respectarii conditiilor de pastrare7  numarul buletinului de analiza a calitatii cimentului e)ectuata de un laborator autorizat si datele continute in acesta inclusi# precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garantie a expirat. De$o1"tarea !" ent&#&" Depozitarea cimentului se )ace numai dupa receptionarea cantitati#a si calitati#a a cimentului. #agoane de cale )erata. prin constatarea existentei si examinarea documentelor de certi)icare a calitatii si capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respecti# de ciment. Depozitarea agregatelor trebuie )acuta pe plat)orme betonate a#and pante si rigole de e#acuarea apelor.0/(>. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa).. Ctilizarea aditi#ilor la prepararea betoanelor are drept scop6 • imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi dese. A%"t"3" 4diti#ii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu &B substanta uscata )ata de masa cimentului in scopul imbunatatirii proprietatilor betonului in stare proaspata sau intarita.. intarziere sau accelerare de priza in )unctie de cerintele tehnologice7 . Depozitarea cimentului in #rac se )ace in celule tip siloz marcate prin inscrierea #izibila a tipului de ciment. tip 9 sau alte tipuri de cimenturi cu continut ridicat de clincher si in particular cimenturile cu rezistenta initiala mare 0 R 1 dez#olta o #iteza de intarire mult mai rapida decat a cimenturilor a#and un continut ridicat de componente. 9n cazul cimentului #rac transportul se )ace in #ehicule cu recipiente speciale sau #agoane de cale )erata speciale de tip @8C cu descarcare pneumatica.?2 din :rdinul nr.Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S. insotit de documentele de certi)icare a calitatii.. 0 di* + Cimenturile Portland. pct. A$a 4pa poate sa pro#ina din reteaua publica sau din alta sursa.R. sectiuni subtiri.$.$ pct. dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice pre#azute in S54S %. A. inaltime mare de turnare7 • punerea in opera a betoanelor prin pompare7 • imbunatatirea gradului de impermeabilitate in cazul recipientilor sau a elementelor expuse la intemperii sau situate in medii agresi#e7 • imbunatatirea compactarii la inghet!dezghet7 • realizarea de betoane de clasa superioara7 • reglarea procesului de intarire. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se #a tine e#identa loturilor de ciment depozitate pe )iecare siloz prin inregistrarea zilnica a primirilor si a li#rarilor.re. Compartimentele se #or marca cu tipul de sort depozitat. i#rare si transport ciment Cimentul se li#reaza ambalat in saci de hartie sau in #rac transportat in #ehicule rutiere.L. &. Controlul calitatii cimentului Controlul calitatii cimentului se )ace6  la apro#izionare prin #eri)icarea certi)icatului de calitate garantie emis de producator sau la baza de li#rare 0depozit A #ezi li#rare si transport ciment17  inainte de utilizare de catre un laborator autorizat. Pentru depozitarea separata a di)eritelor sorturi se #or crea compartimente cu inaltime corespunzatoare pentru e#itarea amestecarii cu alte sorturi. 42 si inainte de utilizare con)orm 4nexa 89.ate 2 Tran-$ort&# -" %e$o1"tarea 4gregatele nu trebuie sa )ie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii. 9n cazul in care se procura cimentul de la un depozit. Controlul calitatii agregatelor se )ace la apro#izionare con)orm 4nexa 89./" din 2> august $.

conditiilor de expunere. A e-te!&# %e *eton $ro"e!tat Date pri#ind compozitia betonului6  clasa de rezistenta7  dimensiunea maxima a granulei agregatelor7  consistenta betonului proaspat7  date pri#ind compozitia betonului 0raportul 4/C maxim. )unctie de modul de utilizare a betonului 0simplu si armat1. Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a li#ra.at cu spatii si personal tehnic atestat7 • nomenclatorul si )rec#enta operatiilor si incercarilor pe care le e)ectueaza laboratorul. programul si ritmul de li#rare precum si obiectul 0 parti din structura 1. Do1area a dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmatoarele abateri6  agregate D/! =B7  ciment si apa D/! 2B  adaosuri D/! =B  aditi#i D/! &B. Personalul de deser#ire al statiei se #a dimensiona in concordanta cu pre#ederile sistemului de asigurare al calitatii. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa).. daca se pre#ede )unctionarea statiei pe timp )riguros7 • personal de deser#ire7 • nomenclator al claselor sau tipurilor de betoane care se #or produce la )iecare instalatie si inregistrari de calitate7 • laborator autorizat /acreditat amena. Pe baza retetei cadru realizata intr!un laborator autorizat statia de betoane poate e)ectua corectia retetei cadru ast)el6  umiditatea agregatelor7  granulozitatea sorturilor7  densitatea aparenta a betonului proaspat7  consistenta betonului. 9n cazul in care se modi)ica sursa de apro#izionare cu agregate.loacelor de transport7 • dotari care sa permita incalzirea apei si a agregatelor.L. tipul si doza. buncarelor si mi. implementat. .Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S. 1 di* + • cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului. sa )unctioneze si sa asigure calitatea produsului li#rat7 • depozite de agregate de rezer#a si consum a#and compartimente separate si marcate pentru sorturile necesare7 • silozuri marcate cu tipul de ciment care sa permita depozitarea a minimum 2 tipuri de ciment si cu capacitate de productie de = zile7 • sisteme de dozare a materialelor componente care sa corespunda clasei de precizie din documentatia tehnica a acestora7 • instalatie de preparare7 rezer#oare si dozatoare pentru aditi#i7 • dotari de spalare a betonierelor. statiile de betoane trebuie sa aiba6 • un sistem propriu de asigurare a calitatii care sa )ie cunoscut. Pentru operatiunile de dozare si amestecare a betonului toate instalatiile trebuie sa )ie asigurat controlul prin Programul anual de mentenanta. Pre$ararea *eton&#&" Personalul implicat in acti#itatea de producere si control al betonului #a a#ea cunostiintele si experienta necesare si #a )i atestat intern pentru aceste genuri de acti#itati. Conducerea statiei de beton este asigurata de un Responsabil productie la statia de betoane. *i. respecti# comanda beton numai pe baza unor comenzi in care se #a inscrie tipul de beton si detalii pri#ind compozitia betonului.R. Statia de betoane trebuie sa )ie deser#ita de un laborator autorizat / acreditat care #a emite dupa =0 de zile certi)icatul de calitate al betonului produs si li#rat.loacele de dozare se supun #eri)icarilor periodice cel putin o data pe saptamana sau la &0 de ore de )unctionare.ul minim de ciment1. Pentru obtinerea atestarii. i#rarea betonului trebuie insotita de un bon de li#rare A transport beton. ciment si aditi#i se #or re)ace retetele cadru de catre un laborator atestat.

4sigura remedierea de)ectelor calitati#e aparute din #ina organizatiei atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie pre#azuta in contract. $00C [ t [ =00C t F $00C D&rata a6" a %e tran-$ort ( "n.Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S. supra)ata libera a betonului trebuie sa )ie prote.$. 5ransportul betoanelor cu tasare mai mare de &0 mm se #a )ace cu autoagitatoarele. .D"re!tor . benzi transportoare.gheaburi si tomberoane. ./ 42./ &0 =& %0 &0 C" 9n cazul transportului cu autobasculantele durata maxima se micsoreaza cu $& minute. Pe timp de arsita sau ploaie. geli#itate 1. iar a betoanelor cu tasare de maxim &0 mm. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa). Producatorul de beton prin bonul de li#rare trebuie sa )urnizeze urmatoarele date6  clasa de rezistenta7  clasa de consistenta7  tipul. se mai pot da urmatoarele date6  denumirea statiei producatoare de beton7  denumirea organismului care e)ectueaza certi)icarea de con)ormitate. actul do#editor al atestarii statiei7  data si ora exacta la care s!a e)ectuat incarcarea7  numarul de inmatriculare al mi.2.loacele de transport trebuie sa )ie etanse. 9n cazul in care bene)iciarul solicita.locului de transport si s)arsitul descarcarii acestuia si nu poate depasi #alorile de mai . stabileste tratarea necon)ormitatilor si aplicarea actiunilor corecti#e. inainte de umplere se #a malaxa $ m= de apa care apoi se #a goli complet. Dupa maxim =0 de zile de la li#rarea betonului producatorul este obligat sa elibereze un certi)icat de calitate pentru betonul mar)a.loc de transport sau de mentinere a betonului in buncarul tampon #a )i de maxim 20 minute.ata.Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de calitate . :rdinea de introducere a materialelor componente in betoniera se #a )ace incepand cu sortul de agregate cu granulele cele mai mari.locului de transport7  cantitatea de beton 0 m= 1. pierderea componentilor si contaminarea betonului.1. Durata de incarcare a unui mi. ent&r" %e !#a-a C" ent&r" %e !#a-a 〈 32. Tran-$ort&# *eton&#&" 5ransportul betonului trebuie e)ectuat luand masurile necesare pentru a pre#eni segregarea. *i. Dupa descarcare.2. cu autobasculante cu bena. iar la statie. 2 di* + Statiile trebuie sa )ie dotate cu greutati etalon. #agoneti.$.os6 Te $erat&ra a e-te!&#&" %e *eton (5C. in cazul transportului cu autobasculante pe o distanta mai mare de = Em.ul cimentului7  tipul de agregate si granulozitatea maxima7  tipurile de aditi#i si adaosuri7  caracteristici speciale ale betonului 0 gradul de impermeabilitate. 5ransportul local se poate e)ectua cu bene. A e-te!area -" "n!ar!area "n "4#o!&# %e tran-$ort Pentru amestecarea betonului se pot )olosi betoniere cu amestecare )ortata sau cu cadere libera care #or obtine o distributie omogena a materialelor componente si o lucrabilitate constanta.R. bana sau autoagitatorul se #or spala cu apa. 7. amena. clasa si doza. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 7.enera# '.L. pompe. ast)el incat sa se e#ite modi)icarea caracteristicilor betonului urmare a modi)icarii continutului de apa. '. Durata de transport se considera din momentul incarcarii mi. pentru a nu pierde laptele de ciment.ate corespunzator. Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa )ie cuprinsa intre & 0C si =00C.

pe care le inscrie in nota de control.Se8&# %e -ant"er '.&. accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul in#estitorului.>.>.Crmareste respectarea programului de inspectii si incercari si a planului calitatii. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant. 7. '.4proba procurarea de materiale si produse precum si anga.>.Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor pre#azute in proiecte .Realizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca pre#ederile procedurii sunt aplicate. indexarea .$.=. '.Raspunde de con#ocarea )actorilor care trebuie sa participe la #eri)icarea lucrarilor a.2.Raspunde de solutionarea necon)ormitatilor .4.Raporteaza Directorului general modul de )unctionare a sistemului de management al .area de ser#icii numai de la subcontractanti care asigura conditiile pre#azute de Regulamentul pri#ind agrementul tehnic pentru produse .Crmareste ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor.3.L.=.2.2. #eri)ica si asigura ca necon)ormitatile constatate sa )ie tratate si remediate con)orm procedurii.Se)ul de statie #a expedia betonul insotit de un bon de transport in care se speci)ica ora li#rarii.$./.2. '. 7.>.Raspunde de e)ectuarea inspectiuilor si incercarilor pre#azute in P**. 7.R. procedee si echipamente noi in constructii si de Regulamentul pri#ind certi)icarea calitatii produselor )olosite in constructii. certi)icate calitati# sau pentru care exista agremente tehnice .$. distanta de transport si datele importante despre clasa de rezistenta a betonului. certi)icate calitati# sau pentru care exista agremente tehnice .e ent&#&" $entr& !a#"tate '. '.2. '.=.$. '.unse in )aze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare e)ectuarii acestora .<)ectueaza controale pentru a se asigura ca necon)ormitatile constatate sunt tratate si ca sunt intreprinse actiuni corecti#e si pre#enti#e. indosarierea . cantitatea de ciment.Re-$on-a*"#&# te9n"! !& e6e!&t"a ate-tat '.2. 7.8eri)ica colectarea .&.4sigura ca executia lucrarilor de constructii sa se des)asoare con)orm pre#ederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satis)acere conditiile speci)icate re)eritoare la calitate .Contro#or&# %e !a#"tate '. aditi#. '. '. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. cantitatea. a#and drept obiecti# monitorizarea proceselor respecti#e si eliminarea cauzelor de )unctionare necorespunzatoare . arhi#area . '. 9n acest sens controleaza intocmirea documentatiei pri#ind executia lucrarilor con)orm pre#ederilor Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii a)erente acestora.>.=. pastrarea si eliminarea inregistrarilor calitatii . accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul in#estitorului. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa).Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.4sigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s!au constatat abateri de la proiect si reglementari tehnice si s!au utilizat produse care nu sunt con)orme cu conditiile speci)icate ."econ)ormitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoartele de necon)ormitate cu propuneri de actiuni corecti#e si pre#enti#e si totodata stabileste impreuna cu se)ul de santier masurile necesare pentru remedierea de)icientilor constatate .$. a de)ectelor si neconcordantelor aparute in )azele de executie .Se)ul de statie raspunde de respectarea retetei cadru intocmit de un laborator autorizat in con)ormitate cu comanda inaintata 7 '.2.'.$.2.$. respecti# a planului calitatii speci)ic lucrarii. agregate7 '.&.=.Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor pre#azute in proiecte .<)ectueaza analiza reclamatiilor re)eritoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea si rezol#area lor.=. 7.&.2.=. '.>.<)ectueaza controlul calitatii la lucrari .Re-$on-a*"#&# %e $ro%&!t"e #a -tat"a %e *etoane '.&.>.4sigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. 3 di* + '. '.=.>.'.Re$re1entant&# ana. 9n e)ectuarea controalelor se bazeaza pe pre#ederile procedurilor sistemului de management al calitatii si pe procedurile de proces .>.2.7. '.

:.4sigura ca identi)icarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa )ie mentinuta asa cum s!a de)init in planul calitatii si /sau in procedurile documentate pe tot parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care sunt e)ectuate inspectiile si incercarile cerute.L. FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: • • • • • • • • • • • • • • Proces #erbal de receptie calitati#a a materialelor Registru pentru receptia calitati#a a materialelor si a elementelor de constructie inainte de introducerea in opera "ota de re)uz la receptia calitati#a a materialelor Registru de e#identa a temperaturilor Gisa de e#identa a materialelor intrate in statia de betoane Certi)icat de atestare a statiei de betoane ?on comanda beton ?on li#rare A primire beton Reteta cadru de preparare beton Registru pentru e#identa si corectia retetelor de beton Retete de preparare beton corectate 0de lucru1 Registru unic de beton ?uletin de incercari epru#ete beton 0 Rc si Rti 1 Declaratii de con)ormitate7 .=.'. '. INREGISTRARI . PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa).Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R. + di* + calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in cazul in care s!au produs de)ecte gra#e de calitate sau abateri de la pre#ederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.