P. 1
PTE-019 Preparare Betoane+Mortare, Transport

PTE-019 Preparare Betoane+Mortare, Transport

|Views: 40|Likes:
Published by Birsan Cornel
Procedura tehnica
Procedura tehnica

More info:

Categories:Topics
Published by: Birsan Cornel on Jan 20, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2014

pdf

text

original

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). ! di* +

PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
COD PT ' 0!(

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Daniel Florin 01 - 1 .0!. 010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1"-1#.0!. 010 Aprobat Scurtu Ioan 0.0!. 010

,ISA DE E-IDENTA A EDITIILOR%RE-I.IILOR Nr. Crt.
1
E$itia% &e'i(ia

Data
+.01. 01"

)arti mo$ificate
,o$ificari $e structura si informatie

1

1

Aprobat *Nume * Functia*Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI,U.ARE% RETRA/ERE
Nr. Crt DES-INA-A& E.. Nr. E$itia* &e'i(ia DA-A SI N/,E*SE,NA-/&A DE % )&I,I&E &E-&A0E&E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI,ICARI E,ECTUATE IN PROCEDURA
Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. -e.t e.istent Continutul mo$ificarii

4legerea tipului de ciment si a clasei de rezistenta utilizat se )ace tinand cont de6  rezistenta caracteristica necesara betonului7  #iteza de dez#oltare a rezistentei  conditii de executie si tehnologie adoptata7  conditii de ser#iciu si expunere a structurii.PROCESUL TE0NOLOGIC Statia de betoane inainteaza unui laborator autorizat materialele necesare pentru obtinerea retetelor cadru care #or )i insusite de bene)iciar. Dimex 2000 Company S. )ără rosturi trans#ersale de contrac+ie 4mestec de agregate naturale. lian+i anorganici -n amestec cu apa sau lian+i organici. prote. mărind securitatea. materialul poartă numele de beton as)altic *aterial de construc+ie realizat din conlucrarea betonului de ciment 3i armăturilor executate obi3nuit din bare de o+el. ob+inut -n urma -ntăririi unui amestec . $. 2 di* + 1. Beton %e !" ent Tran-$ort "nte. Rebra. /..R.2nd -n acela3i timp mediul -ncon. pct. materialele. $. respectandu!se standardele SR<" $. pentru preluarea e)orturilor din -ntindere *aterial de construc+ie cu structura unui conglomerat arti)icial alcătuit din bolo#ani de r2u sau )ragmente de piatră brută legate printr!un beton de ciment obi3nuit /mbrăcăminte rutieră din beton de ciment armat cu armătură longitudinală 3i trans#ersală.. 4.ent /.'!=. in)ormarea utilizatorilor. TERMINOLOGIE. $. 4sigurarea unui sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu./" $. consemnate sub )orma unor procese #erbale.rat Tran-$ort "nte#". 9ntocmirea inregistrarilor de calitate. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa).R. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedură se aplică pentru procesele si tehnologiile executate de S. certi)icate de calitate pentru mar)a li#rata.$. 9nspectiile in etape di)erite ale producerii betonului pri#ind echipamentul. 4 0$ din :rdinul &.udicios stabilit de agregate naturale sau arti)iciale. SCOP Prezenta procedură are drept scop stabilirea metodologiei de preparare betoanelor/mortarelor de ciment si asigurarea transportului la locul de pus in opera. /n cazul utilizării lian+ilor anorganici 0cimenturi1 rezultă betoane de ciment.4> si ?=7  controlul apei con)orm S54S %.urător.'!2. Beton ar at Beton !"!#o$"an Beton %e !" ent !& ar 't&r' !ont"n&' () *r'!' "nte %"n+. $. ciment 3i apă -n anumite propor+ii 5ransport accesibil permi+2nd circula+ia liberă pe mai multe re+ele. DESCRIEREA PROCEDURII /. controlul #ehiculelor.'! '.ări urbane sau teritoriale concepute -ntr!o manieră globală 5ransportul inteligent utilizează un anumit număr de idei.$. $. $.&!&.'!>. /n cadrul transportului inteligent se dez#oltă sistemele a#ansate pri#ind transportul public. . Daca se urmareste obtinerea unor clase superioare pentru beton se recomanda )olosirea cimenturilor de clasa superioara si a aditi#ilor reducatori de apa.2. a 2. componente. -ntre care sunt posibile coresponden+e situat -n interiorul unei amena.'!%. iar uneori din di#erse tipuri de )ibre.ACTIUNI IMPLICATE IN CONTROLUL PRODUCTIEI 4pro#izionarea statiilor de betoane cu6  agregate sortate si concasate con)orm S54S $2'20/200(7  ciment de calitate con)orm anexa 89.'!2$7  controlul aditi#ilor con)orm 4nexa 89. pct.L.loacelor de transport existente 3i resursele energetice. optimiz2nd )olosirea mi. gestiunea )luxului. 3. $. DEFINITII SI ABREVIERI Beton *aterial de construc+ie cu structura unui conglomerat arti)icial. iar c2nd liantul este bitumul. .Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S. sisteme 3i tehnologii 0moderne1 -n scopul -mbunătă+irii e)icien+ei transportului 3i mobilită+ii.0/(>..C.'!$. transportul indi#idual etc. DOCUMENTE DE REFERINTA !"ormati# CP 0$2/$!200% !C&'!(&!"ormati# pentru #eri)icarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii a)erente.1.

intarziere sau accelerare de priza in )unctie de cerintele tehnologice7 . A%"t"3" 4diti#ii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu &B substanta uscata )ata de masa cimentului in scopul imbunatatirii proprietatilor betonului in stare proaspata sau intarita. Compartimentele se #or marca cu tipul de sort depozitat.re. 0 di* + Cimenturile Portland./" din 2> august $. Pentru depozitarea separata a di)eritelor sorturi se #or crea compartimente cu inaltime corespunzatoare pentru e#itarea amestecarii cu alte sorturi. A$a 4pa poate sa pro#ina din reteaua publica sau din alta sursa.ate 2 Tran-$ort&# -" %e$o1"tarea 4gregatele nu trebuie sa )ie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii.$. insotit de documentele de certi)icare a calitatii. 9n cazul in care se procura cimentul de la un depozit.. prin constatarea existentei si examinarea documentelor de certi)icare a calitatii si capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respecti# de ciment. pct. Controlul calitatii agregatelor se )ace la apro#izionare con)orm 4nexa 89. tip 9 sau alte tipuri de cimenturi cu continut ridicat de clincher si in particular cimenturile cu rezistenta initiala mare 0 R 1 dez#olta o #iteza de intarire mult mai rapida decat a cimenturilor a#and un continut ridicat de componente. 42 si inainte de utilizare con)orm 4nexa 89.. inaltime mare de turnare7 • punerea in opera a betoanelor prin pompare7 • imbunatatirea gradului de impermeabilitate in cazul recipientilor sau a elementelor expuse la intemperii sau situate in medii agresi#e7 • imbunatatirea compactarii la inghet!dezghet7 • realizarea de betoane de clasa superioara7 • reglarea procesului de intarire. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa). i#rare si transport ciment Cimentul se li#reaza ambalat in saci de hartie sau in #rac transportat in #ehicule rutiere. Controlul calitatii cimentului Controlul calitatii cimentului se )ace6  la apro#izionare prin #eri)icarea certi)icatului de calitate garantie emis de producator sau la baza de li#rare 0depozit A #ezi li#rare si transport ciment17  inainte de utilizare de catre un laborator autorizat. Depozitarea agregatelor trebuie )acuta pe plat)orme betonate a#and pante si rigole de e#acuarea apelor. 9n cazul cimentului #rac transportul se )ace in #ehicule cu recipiente speciale sau #agoane de cale )erata speciale de tip @8C cu descarcare pneumatica. sectiuni subtiri. Ctilizarea aditi#ilor la prepararea betoanelor are drept scop6 • imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi dese.L. Depozitarea cimentului in #rac se )ace in celule tip siloz marcate prin inscrierea #izibila a tipului de ciment.$ pct..Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S. &. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se #a tine e#identa loturilor de ciment depozitate pe )iecare siloz prin inregistrarea zilnica a primirilor si a li#rarilor. #agoane de cale )erata. dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice pre#azute in S54S %. li#rarea cimentului #a )i insotita de o declaratie de con)ormitate in care se #a mentiona6  tipul de ciment si )abrica producatoare7  data sosirii in depozit7  numarul certi)icatului de calitate eliberat de producator si datele inscrise in acesta7  garantia respectarii conditiilor de pastrare7  numarul buletinului de analiza a calitatii cimentului e)ectuata de un laborator autorizat si datele continute in acesta inclusi# precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garantie a expirat.R.0/(>.?2 din :rdinul nr. A. De$o1"tarea !" ent&#&" Depozitarea cimentului se )ace numai dupa receptionarea cantitati#a si calitati#a a cimentului.

programul si ritmul de li#rare precum si obiectul 0 parti din structura 1. Pentru obtinerea atestarii.loacelor de transport7 • dotari care sa permita incalzirea apei si a agregatelor. Do1area a dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmatoarele abateri6  agregate D/! =B7  ciment si apa D/! 2B  adaosuri D/! =B  aditi#i D/! &B. 9n cazul in care se modi)ica sursa de apro#izionare cu agregate.loacele de dozare se supun #eri)icarilor periodice cel putin o data pe saptamana sau la &0 de ore de )unctionare. A e-te!&# %e *eton $ro"e!tat Date pri#ind compozitia betonului6  clasa de rezistenta7  dimensiunea maxima a granulei agregatelor7  consistenta betonului proaspat7  date pri#ind compozitia betonului 0raportul 4/C maxim. 1 di* + • cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului. conditiilor de expunere. Pentru operatiunile de dozare si amestecare a betonului toate instalatiile trebuie sa )ie asigurat controlul prin Programul anual de mentenanta. daca se pre#ede )unctionarea statiei pe timp )riguros7 • personal de deser#ire7 • nomenclator al claselor sau tipurilor de betoane care se #or produce la )iecare instalatie si inregistrari de calitate7 • laborator autorizat /acreditat amena.L. Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a li#ra. Statia de betoane trebuie sa )ie deser#ita de un laborator autorizat / acreditat care #a emite dupa =0 de zile certi)icatul de calitate al betonului produs si li#rat.Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S. Personalul de deser#ire al statiei se #a dimensiona in concordanta cu pre#ederile sistemului de asigurare al calitatii. respecti# comanda beton numai pe baza unor comenzi in care se #a inscrie tipul de beton si detalii pri#ind compozitia betonului. Pe baza retetei cadru realizata intr!un laborator autorizat statia de betoane poate e)ectua corectia retetei cadru ast)el6  umiditatea agregatelor7  granulozitatea sorturilor7  densitatea aparenta a betonului proaspat7  consistenta betonului. implementat. tipul si doza.. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa). Conducerea statiei de beton este asigurata de un Responsabil productie la statia de betoane. ciment si aditi#i se #or re)ace retetele cadru de catre un laborator atestat. Pre$ararea *eton&#&" Personalul implicat in acti#itatea de producere si control al betonului #a a#ea cunostiintele si experienta necesare si #a )i atestat intern pentru aceste genuri de acti#itati.at cu spatii si personal tehnic atestat7 • nomenclatorul si )rec#enta operatiilor si incercarilor pe care le e)ectueaza laboratorul. i#rarea betonului trebuie insotita de un bon de li#rare A transport beton. )unctie de modul de utilizare a betonului 0simplu si armat1. sa )unctioneze si sa asigure calitatea produsului li#rat7 • depozite de agregate de rezer#a si consum a#and compartimente separate si marcate pentru sorturile necesare7 • silozuri marcate cu tipul de ciment care sa permita depozitarea a minimum 2 tipuri de ciment si cu capacitate de productie de = zile7 • sisteme de dozare a materialelor componente care sa corespunda clasei de precizie din documentatia tehnica a acestora7 • instalatie de preparare7 rezer#oare si dozatoare pentru aditi#i7 • dotari de spalare a betonierelor.ul minim de ciment1.R. statiile de betoane trebuie sa aiba6 • un sistem propriu de asigurare a calitatii care sa )ie cunoscut. . *i. buncarelor si mi.

4sigura remedierea de)ectelor calitati#e aparute din #ina organizatiei atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie pre#azuta in contract. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 7. amena.$. geli#itate 1. 5ransportul local se poate e)ectua cu bene. '. pompe.ate corespunzator. supra)ata libera a betonului trebuie sa )ie prote.loc de transport sau de mentinere a betonului in buncarul tampon #a )i de maxim 20 minute.2. inainte de umplere se #a malaxa $ m= de apa care apoi se #a goli complet. Durata de transport se considera din momentul incarcarii mi.Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S. Pe timp de arsita sau ploaie. benzi transportoare.2. . PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa).locului de transport si s)arsitul descarcarii acestuia si nu poate depasi #alorile de mai . stabileste tratarea necon)ormitatilor si aplicarea actiunilor corecti#e. *i.D"re!tor . iar la statie.gheaburi si tomberoane.Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de calitate .os6 Te $erat&ra a e-te!&#&" %e *eton (5C. :rdinea de introducere a materialelor componente in betoniera se #a )ace incepand cu sortul de agregate cu granulele cele mai mari./ &0 =& %0 &0 C" 9n cazul transportului cu autobasculantele durata maxima se micsoreaza cu $& minute. $00C [ t [ =00C t F $00C D&rata a6" a %e tran-$ort ( "n.loacele de transport trebuie sa )ie etanse. in cazul transportului cu autobasculante pe o distanta mai mare de = Em. Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa )ie cuprinsa intre & 0C si =00C. pentru a nu pierde laptele de ciment. Tran-$ort&# *eton&#&" 5ransportul betonului trebuie e)ectuat luand masurile necesare pentru a pre#eni segregarea. 2 di* + Statiile trebuie sa )ie dotate cu greutati etalon.R. se mai pot da urmatoarele date6  denumirea statiei producatoare de beton7  denumirea organismului care e)ectueaza certi)icarea de con)ormitate. cu autobasculante cu bena.ata. pierderea componentilor si contaminarea betonului. Dupa descarcare.ul cimentului7  tipul de agregate si granulozitatea maxima7  tipurile de aditi#i si adaosuri7  caracteristici speciale ale betonului 0 gradul de impermeabilitate. Durata de incarcare a unui mi./ 42. 7.$. A e-te!area -" "n!ar!area "n "4#o!&# %e tran-$ort Pentru amestecarea betonului se pot )olosi betoniere cu amestecare )ortata sau cu cadere libera care #or obtine o distributie omogena a materialelor componente si o lucrabilitate constanta.locului de transport7  cantitatea de beton 0 m= 1. Producatorul de beton prin bonul de li#rare trebuie sa )urnizeze urmatoarele date6  clasa de rezistenta7  clasa de consistenta7  tipul. ast)el incat sa se e#ite modi)icarea caracteristicilor betonului urmare a modi)icarii continutului de apa. actul do#editor al atestarii statiei7  data si ora exacta la care s!a e)ectuat incarcarea7  numarul de inmatriculare al mi. Dupa maxim =0 de zile de la li#rarea betonului producatorul este obligat sa elibereze un certi)icat de calitate pentru betonul mar)a. bana sau autoagitatorul se #or spala cu apa. iar a betoanelor cu tasare de maxim &0 mm. . #agoneti.L. ent&r" %e !#a-a C" ent&r" %e !#a-a 〈 32. 9n cazul in care bene)iciarul solicita. 5ransportul betoanelor cu tasare mai mare de &0 mm se #a )ace cu autoagitatoarele.enera# '.1. clasa si doza.

'. '.$."econ)ormitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoartele de necon)ormitate cu propuneri de actiuni corecti#e si pre#enti#e si totodata stabileste impreuna cu se)ul de santier masurile necesare pentru remedierea de)icientilor constatate . '. indosarierea .>. '.>.2.Contro#or&# %e !a#"tate '.2.Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.3. certi)icate calitati# sau pentru care exista agremente tehnice . 7.=.&.e ent&#&" $entr& !a#"tate '.area de ser#icii numai de la subcontractanti care asigura conditiile pre#azute de Regulamentul pri#ind agrementul tehnic pentru produse .$. arhi#area .2.>.$.$.>. '. 9n e)ectuarea controalelor se bazeaza pe pre#ederile procedurilor sistemului de management al calitatii si pe procedurile de proces . 7.Raporteaza Directorului general modul de )unctionare a sistemului de management al . 7.<)ectueaza controale pentru a se asigura ca necon)ormitatile constatate sunt tratate si ca sunt intreprinse actiuni corecti#e si pre#enti#e.<)ectueaza analiza reclamatiilor re)eritoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea si rezol#area lor. in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor.Realizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca pre#ederile procedurii sunt aplicate. procedee si echipamente noi in constructii si de Regulamentul pri#ind certi)icarea calitatii produselor )olosite in constructii.4sigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. '.=. '.=.=.2.'.4sigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s!au constatat abateri de la proiect si reglementari tehnice si s!au utilizat produse care nu sunt con)orme cu conditiile speci)icate .Crmareste respectarea programului de inspectii si incercari si a planului calitatii.4.&.4proba procurarea de materiale si produse precum si anga.Re-$on-a*"#&# te9n"! !& e6e!&t"a ate-tat '. agregate7 '.2.2.>.=. '. cantitatea de ciment. aditi#.>.$.>. cantitatea.Se)ul de statie raspunde de respectarea retetei cadru intocmit de un laborator autorizat in con)ormitate cu comanda inaintata 7 '.2. distanta de transport si datele importante despre clasa de rezistenta a betonului. 7. accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul in#estitorului.$. 9n acest sens controleaza intocmirea documentatiei pri#ind executia lucrarilor con)orm pre#ederilor Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii a)erente acestora. accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul in#estitorului.2. a#and drept obiecti# monitorizarea proceselor respecti#e si eliminarea cauzelor de )unctionare necorespunzatoare .Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor pre#azute in proiecte .>.>. '.&. numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant.'.Raspunde de e)ectuarea inspectiuilor si incercarilor pre#azute in P**./. indexarea .7.Raspunde de solutionarea necon)ormitatilor .Se)ul de statie #a expedia betonul insotit de un bon de transport in care se speci)ica ora li#rarii.$.&.Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor pre#azute in proiecte . #eri)ica si asigura ca necon)ormitatile constatate sa )ie tratate si remediate con)orm procedurii.=.&.L.unse in )aze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare e)ectuarii acestora .2. certi)icate calitati# sau pentru care exista agremente tehnice .<)ectueaza controlul calitatii la lucrari .Se8&# %e -ant"er '. pastrarea si eliminarea inregistrarilor calitatii . '.Crmareste ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor. 7.Raspunde de con#ocarea )actorilor care trebuie sa participe la #eri)icarea lucrarilor a.Re$re1entant&# ana. '.8eri)ica colectarea .=.=. '. respecti# a planului calitatii speci)ic lucrarii.R. pe care le inscrie in nota de control.2. a de)ectelor si neconcordantelor aparute in )azele de executie . 3 di* + '. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa).4sigura ca executia lucrarilor de constructii sa se des)asoare con)orm pre#ederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satis)acere conditiile speci)icate re)eritoare la calitate .Re-$on-a*"#&# %e $ro%&!t"e #a -tat"a %e *etoane '.

'. PROCEDURA TEHNICA PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT Cod PTE'0!( Editia ! Re"i#ia ! Pa).L.=.'.R.4sigura ca identi)icarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa )ie mentinuta asa cum s!a de)init in planul calitatii si /sau in procedurile documentate pe tot parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care sunt e)ectuate inspectiile si incercarile cerute. FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: • • • • • • • • • • • • • • Proces #erbal de receptie calitati#a a materialelor Registru pentru receptia calitati#a a materialelor si a elementelor de constructie inainte de introducerea in opera "ota de re)uz la receptia calitati#a a materialelor Registru de e#identa a temperaturilor Gisa de e#identa a materialelor intrate in statia de betoane Certi)icat de atestare a statiei de betoane ?on comanda beton ?on li#rare A primire beton Reteta cadru de preparare beton Registru pentru e#identa si corectia retetelor de beton Retete de preparare beton corectate 0de lucru1 Registru unic de beton ?uletin de incercari epru#ete beton 0 Rc si Rti 1 Declaratii de con)ormitate7 . + di* + calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in cazul in care s!au produs de)ecte gra#e de calitate sau abateri de la pre#ederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora.Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S. :. INREGISTRARI .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->