Sunteți pe pagina 1din 7

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). ! di* +

PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT


COD PT ' 0!(

LISTA DE SEMNATURI
Nume si prenume Data Semnatura Elaborat Ing.Scurtu Daniel Florin 01 - 1 .0!. 010 Verificat Ing.Birsan Cornel 1"-1#.0!. 010 Aprobat Scurtu Ioan 0.0!. 010

,ISA DE E-IDENTA A EDITIILOR%RE-I.IILOR Nr. Crt.


1
E$itia% &e'i(ia

Data
+.01. 01"

)arti mo$ificate
,o$ificari $e structura si informatie

Aprobat *Nume * Functia*Semnat. Scurtu Ioan

LISTA DE DI,U.ARE% RETRA/ERE


Nr. Crt DES-INA-A& E.. Nr. E$itia* &e'i(ia DA-A SI N/,E*SE,NA-/&A DE % )&I,I&E &E-&A0E&E A. Documentului aplicabil A. Documentului retras

MODI,ICARI E,ECTUATE IN PROCEDURA


Nr.crt. Nr.pag. Nr.parag. -e.t e.istent Continutul mo$ificarii

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). 2 di* + 1. SCOP Prezenta procedur are drept scop stabilirea metodologiei de preparare betoanelor/mortarelor de ciment si asigurarea transportului la locul de pus in opera. a

2. DOMENIU DE APLICARE Prezenta procedur se aplic pentru procesele si tehnologiile executate de S.C. Dimex 2000 Company S.R. . Rebra. 3. DOCUMENTE DE REFERINTA !"ormati# CP 0$2/$!200% !C&'!(&!"ormati# pentru #eri)icarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii a)erente. 4. TERMINOLOGIE, DEFINITII SI ABREVIERI
Beton *aterial de construc+ie cu structura unui conglomerat arti)icial, ob+inut -n urma -ntririi unui amestec .udicios stabilit de agregate naturale sau arti)iciale, lian+i anorganici -n amestec cu apa sau lian+i organici. /n cazul utilizrii lian+ilor anorganici 0cimenturi1 rezult betoane de ciment, iar c2nd liantul este bitumul, materialul poart numele de beton as)altic *aterial de construc+ie realizat din conlucrarea betonului de ciment 3i armturilor executate obi3nuit din bare de o+el, iar uneori din di#erse tipuri de )ibre, pentru preluarea e)orturilor din -ntindere *aterial de construc+ie cu structura unui conglomerat arti)icial alctuit din bolo#ani de r2u sau )ragmente de piatr brut legate printr!un beton de ciment obi3nuit /mbrcminte rutier din beton de ciment armat cu armtur longitudinal 3i trans#ersal, )r rosturi trans#ersale de contrac+ie 4mestec de agregate naturale, ciment 3i ap -n anumite propor+ii 5ransport accesibil permi+2nd circula+ia liber pe mai multe re+ele, -ntre care sunt posibile coresponden+e situat -n interiorul unei amena.ri urbane sau teritoriale concepute -ntr!o manier global 5ransportul inteligent utilizeaz un anumit numr de idei, sisteme 3i tehnologii 0moderne1 -n scopul -mbunt+irii e)icien+ei transportului 3i mobilit+ii, mrind securitatea, optimiz2nd )olosirea mi.loacelor de transport existente 3i resursele energetice, prote.2nd -n acela3i timp mediul -ncon.urtor. /n cadrul transportului inteligent se dez#olt sistemele a#ansate pri#ind transportul public, in)ormarea utilizatorilor, gestiunea )luxului, controlul #ehiculelor, transportul indi#idual etc.

Beton ar

at

Beton !"!#o$"an Beton %e !" ent !& ar 't&r' !ont"n&' () *r'!' "nte %"n+, Beton %e !" ent Tran-$ort "nte.rat Tran-$ort "nte#".ent

/. DESCRIEREA PROCEDURII /.1.ACTIUNI IMPLICATE IN CONTROLUL PRODUCTIEI 4pro#izionarea statiilor de betoane cu6 agregate sortate si concasate con)orm S54S $2'20/200(7 ciment de calitate con)orm anexa 89.$. pct. 4 0$ din :rdinul &;/" $;;;, respectandu!se standardele SR<" $;'!$, $;'!2, $;'!=, $;'!>, $;&!&, $;'! ', $;'!%, $;'!2$7 controlul aditi#ilor con)orm 4nexa 89.$. pct.4> si ?=7 controlul apei con)orm S54S %;0/(>. 9nspectiile in etape di)erite ale producerii betonului pri#ind echipamentul, materialele, componente, consemnate sub )orma unor procese #erbale. 4sigurarea unui sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu. 9ntocmirea inregistrarilor de calitate, certi)icate de calitate pentru mar)a li#rata. /.2.PROCESUL TE0NOLOGIC Statia de betoane inainteaza unui laborator autorizat materialele necesare pentru obtinerea retetelor cadru care #or )i insusite de bene)iciar. 4legerea tipului de ciment si a clasei de rezistenta utilizat se )ace tinand cont de6 rezistenta caracteristica necesara betonului7 #iteza de dez#oltare a rezistentei conditii de executie si tehnologie adoptata7 conditii de ser#iciu si expunere a structurii. Daca se urmareste obtinerea unor clase superioare pentru beton se recomanda )olosirea cimenturilor de clasa superioara si a aditi#ilor reducatori de apa.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). 0 di* + Cimenturile Portland, tip 9 sau alte tipuri de cimenturi cu continut ridicat de clincher si in particular cimenturile cu rezistenta initiala mare 0 R 1 dez#olta o #iteza de intarire mult mai rapida decat a cimenturilor a#and un continut ridicat de componente. i#rare si transport ciment Cimentul se li#reaza ambalat in saci de hartie sau in #rac transportat in #ehicule rutiere, #agoane de cale )erata, insotit de documentele de certi)icare a calitatii. 9n cazul cimentului #rac transportul se )ace in #ehicule cu recipiente speciale sau #agoane de cale )erata speciale de tip @8C cu descarcare pneumatica. 9n cazul in care se procura cimentul de la un depozit, li#rarea cimentului #a )i insotita de o declaratie de con)ormitate in care se #a mentiona6 tipul de ciment si )abrica producatoare7 data sosirii in depozit7 numarul certi)icatului de calitate eliberat de producator si datele inscrise in acesta7 garantia respectarii conditiilor de pastrare7 numarul buletinului de analiza a calitatii cimentului e)ectuata de un laborator autorizat si datele continute in acesta inclusi# precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care termenul de garantie a expirat. De$o1"tarea !" ent&#&" Depozitarea cimentului se )ace numai dupa receptionarea cantitati#a si calitati#a a cimentului, prin constatarea existentei si examinarea documentelor de certi)icare a calitatii si capacitatii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respecti# de ciment. Depozitarea cimentului in #rac se )ace in celule tip siloz marcate prin inscrierea #izibila a tipului de ciment. Pe intreaga perioada de exploatare a silozurilor se #a tine e#identa loturilor de ciment depozitate pe )iecare siloz prin inregistrarea zilnica a primirilor si a li#rarilor. Controlul calitatii cimentului Controlul calitatii cimentului se )ace6 la apro#izionare prin #eri)icarea certi)icatului de calitate garantie emis de producator sau la baza de li#rare 0depozit A #ezi li#rare si transport ciment17 inainte de utilizare de catre un laborator autorizat. A.re.ate 2 Tran-$ort&# -" %e$o1"tarea 4gregatele nu trebuie sa )ie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau depozitarii. Depozitarea agregatelor trebuie )acuta pe plat)orme betonate a#and pante si rigole de e#acuarea apelor. Pentru depozitarea separata a di)eritelor sorturi se #or crea compartimente cu inaltime corespunzatoare pentru e#itarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se #or marca cu tipul de sort depozitat. Controlul calitatii agregatelor se )ace la apro#izionare con)orm 4nexa 89.$, pct. 42 si inainte de utilizare con)orm 4nexa 89.$ pct.?2 din :rdinul nr. &;/" din 2> august $;;;. A$a 4pa poate sa pro#ina din reteaua publica sau din alta sursa, dar in acest caz trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice pre#azute in S54S %;0/(>. A%"t"3" 4diti#ii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitati mai mici sau egale cu &B substanta uscata )ata de masa cimentului in scopul imbunatatirii proprietatilor betonului in stare proaspata sau intarita. Ctilizarea aditi#ilor la prepararea betoanelor are drept scop6 imbunatatirea lucrabilitatii betoanelor destinate executarii elementelor cu armaturi dese, sectiuni subtiri, inaltime mare de turnare7 punerea in opera a betoanelor prin pompare7 imbunatatirea gradului de impermeabilitate in cazul recipientilor sau a elementelor expuse la intemperii sau situate in medii agresi#e7 imbunatatirea compactarii la inghet!dezghet7 realizarea de betoane de clasa superioara7 reglarea procesului de intarire, intarziere sau accelerare de priza in )unctie de cerintele tehnologice7

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). 1 di* + cresterea rezistentei si a durabilitatii prin imbunatatirea structurii betonului. A e-te!&# %e *eton $ro"e!tat Date pri#ind compozitia betonului6 clasa de rezistenta7 dimensiunea maxima a granulei agregatelor7 consistenta betonului proaspat7 date pri#ind compozitia betonului 0raportul 4/C maxim, tipul si doza.ul minim de ciment1, )unctie de modul de utilizare a betonului 0simplu si armat1, conditiilor de expunere. Pe baza retetei cadru realizata intr!un laborator autorizat statia de betoane poate e)ectua corectia retetei cadru ast)el6 umiditatea agregatelor7 granulozitatea sorturilor7 densitatea aparenta a betonului proaspat7 consistenta betonului. Statia de betoane si utilizatorul au obligatia de a li#ra, respecti# comanda beton numai pe baza unor comenzi in care se #a inscrie tipul de beton si detalii pri#ind compozitia betonului, programul si ritmul de li#rare precum si obiectul 0 parti din structura 1. i#rarea betonului trebuie insotita de un bon de li#rare A transport beton. 9n cazul in care se modi)ica sursa de apro#izionare cu agregate, ciment si aditi#i se #or re)ace retetele cadru de catre un laborator atestat. Pre$ararea *eton&#&" Personalul implicat in acti#itatea de producere si control al betonului #a a#ea cunostiintele si experienta necesare si #a )i atestat intern pentru aceste genuri de acti#itati. Conducerea statiei de beton este asigurata de un Responsabil productie la statia de betoane. Personalul de deser#ire al statiei se #a dimensiona in concordanta cu pre#ederile sistemului de asigurare al calitatii. Pentru operatiunile de dozare si amestecare a betonului toate instalatiile trebuie sa )ie asigurat controlul prin Programul anual de mentenanta.. Statia de betoane trebuie sa )ie deser#ita de un laborator autorizat / acreditat care #a emite dupa =0 de zile certi)icatul de calitate al betonului produs si li#rat. Pentru obtinerea atestarii, statiile de betoane trebuie sa aiba6 un sistem propriu de asigurare a calitatii care sa )ie cunoscut, implementat, sa )unctioneze si sa asigure calitatea produsului li#rat7 depozite de agregate de rezer#a si consum a#and compartimente separate si marcate pentru sorturile necesare7 silozuri marcate cu tipul de ciment care sa permita depozitarea a minimum 2 tipuri de ciment si cu capacitate de productie de = zile7 sisteme de dozare a materialelor componente care sa corespunda clasei de precizie din documentatia tehnica a acestora7 instalatie de preparare7 rezer#oare si dozatoare pentru aditi#i7 dotari de spalare a betonierelor, buncarelor si mi.loacelor de transport7 dotari care sa permita incalzirea apei si a agregatelor, daca se pre#ede )unctionarea statiei pe timp )riguros7 personal de deser#ire7 nomenclator al claselor sau tipurilor de betoane care se #or produce la )iecare instalatie si inregistrari de calitate7 laborator autorizat /acreditat amena.at cu spatii si personal tehnic atestat7 nomenclatorul si )rec#enta operatiilor si incercarilor pe care le e)ectueaza laboratorul. Do1area a dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmatoarele abateri6 agregate D/! =B7 ciment si apa D/! 2B adaosuri D/! =B aditi#i D/! &B. *i.loacele de dozare se supun #eri)icarilor periodice cel putin o data pe saptamana sau la &0 de ore de )unctionare.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). 2 di* + Statiile trebuie sa )ie dotate cu greutati etalon. A e-te!area -" "n!ar!area "n "4#o!&# %e tran-$ort Pentru amestecarea betonului se pot )olosi betoniere cu amestecare )ortata sau cu cadere libera care #or obtine o distributie omogena a materialelor componente si o lucrabilitate constanta. :rdinea de introducere a materialelor componente in betoniera se #a )ace incepand cu sortul de agregate cu granulele cele mai mari. Se recomanda ca temperatura betonului proaspat la inceperea turnarii sa )ie cuprinsa intre & 0C si =00C. Durata de incarcare a unui mi.loc de transport sau de mentinere a betonului in buncarul tampon #a )i de maxim 20 minute. Producatorul de beton prin bonul de li#rare trebuie sa )urnizeze urmatoarele date6 clasa de rezistenta7 clasa de consistenta7 tipul, clasa si doza.ul cimentului7 tipul de agregate si granulozitatea maxima7 tipurile de aditi#i si adaosuri7 caracteristici speciale ale betonului 0 gradul de impermeabilitate, geli#itate 1. 9n cazul in care bene)iciarul solicita, se mai pot da urmatoarele date6 denumirea statiei producatoare de beton7 denumirea organismului care e)ectueaza certi)icarea de con)ormitate, actul do#editor al atestarii statiei7 data si ora exacta la care s!a e)ectuat incarcarea7 numarul de inmatriculare al mi.locului de transport7 cantitatea de beton 0 m= 1. Dupa maxim =0 de zile de la li#rarea betonului producatorul este obligat sa elibereze un certi)icat de calitate pentru betonul mar)a. Tran-$ort&# *eton&#&" 5ransportul betonului trebuie e)ectuat luand masurile necesare pentru a pre#eni segregarea, pierderea componentilor si contaminarea betonului. *i.loacele de transport trebuie sa )ie etanse, pentru a nu pierde laptele de ciment. 5ransportul betoanelor cu tasare mai mare de &0 mm se #a )ace cu autoagitatoarele, iar a betoanelor cu tasare de maxim &0 mm, cu autobasculante cu bena, amena.ate corespunzator. 5ransportul local se poate e)ectua cu bene, pompe, #agoneti, benzi transportoare, .gheaburi si tomberoane. Pe timp de arsita sau ploaie, in cazul transportului cu autobasculante pe o distanta mai mare de = Em, supra)ata libera a betonului trebuie sa )ie prote.ata, ast)el incat sa se e#ite modi)icarea caracteristicilor betonului urmare a modi)icarii continutului de apa. Durata de transport se considera din momentul incarcarii mi.locului de transport si s)arsitul descarcarii acestuia si nu poate depasi #alorile de mai .os6 Te $erat&ra a e-te!&#&" %e *eton (5C, $00C [ t [ =00C t F $00C D&rata a6" a %e tran-$ort ( "n, ent&r" %e !#a-a C" ent&r" %e !#a-a 32,/ 42,/ &0 =& %0 &0

C"

9n cazul transportului cu autobasculantele durata maxima se micsoreaza cu $& minute. Dupa descarcare, bana sau autoagitatorul se #or spala cu apa, iar la statie, inainte de umplere se #a malaxa $ m= de apa care apoi se #a goli complet. 7. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI 7.1.D"re!tor .enera# '.$.2.4sigura remedierea de)ectelor calitati#e aparute din #ina organizatiei atat in perioada de executie cat si in perioada de garantie pre#azuta in contract. '.$.2.Dispune oprirea lucrarilor ori de cate ori se constata abateri de la cerintele de calitate , stabileste tratarea necon)ormitatilor si aplicarea actiunilor corecti#e.

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). 3 di* + '.$.=.Crmareste ducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie ale lucrarilor. '.$.>.4proba procurarea de materiale si produse precum si anga.area de ser#icii numai de la subcontractanti care asigura conditiile pre#azute de Regulamentul pri#ind agrementul tehnic pentru produse , procedee si echipamente noi in constructii si de Regulamentul pri#ind certi)icarea calitatii produselor )olosite in constructii. 7.2.Re$re1entant&# ana.e ent&#&" $entr& !a#"tate '.2.$.Realizeaza audituri interne ale calitatii pentru a se asigura ca pre#ederile procedurii sunt aplicate. '.2.2.<)ectueaza controale pentru a se asigura ca necon)ormitatile constatate sunt tratate si ca sunt intreprinse actiuni corecti#e si pre#enti#e. '.2.=.<)ectueaza analiza reclamatiilor re)eritoare la calitatea lucrarilor si asigura tratarea si rezol#area lor. '.2.>.Crmareste respectarea programului de inspectii si incercari si a planului calitatii. 7.3.Re-$on-a*"#&# %e $ro%&!t"e #a -tat"a %e *etoane '.=.$.Se)ul de statie raspunde de respectarea retetei cadru intocmit de un laborator autorizat in con)ormitate cu comanda inaintata 7 '.=.2.Se)ul de statie #a expedia betonul insotit de un bon de transport in care se speci)ica ora li#rarii, cantitatea, distanta de transport si datele importante despre clasa de rezistenta a betonului, cantitatea de ciment, aditi#, agregate7 '.=.=.Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor pre#azute in proiecte , certi)icate calitati# sau pentru care exista agremente tehnice , accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul in#estitorului. 7.4.Se8&# %e -ant"er '.>.$.Raspunde de e)ectuarea inspectiuilor si incercarilor pre#azute in P**. '.>.2.Raspunde de utilizarea in executie numai a produselor si a procedeelor pre#azute in proiecte , certi)icate calitati# sau pentru care exista agremente tehnice , accepta inlocuirea acestora cu altele numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul in#estitorului. '.>.=.Raspunde de con#ocarea )actorilor care trebuie sa participe la #eri)icarea lucrarilor a.unse in )aze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare e)ectuarii acestora , in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor. '.>.>.Raspunde de solutionarea necon)ormitatilor , a de)ectelor si neconcordantelor aparute in )azele de executie , numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant. '.>.&.4sigura aducerea la indeplinire la termenele stabilite a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii. 7./.Contro#or&# %e !a#"tate '.&.$.4sigura ca nu este permisa continuarea executiei unor lucrari la care s!au constatat abateri de la proiect si reglementari tehnice si s!au utilizat produse care nu sunt con)orme cu conditiile speci)icate , #eri)ica si asigura ca necon)ormitatile constatate sa )ie tratate si remediate con)orm procedurii. '.&.2.<)ectueaza controlul calitatii la lucrari , a#and drept obiecti# monitorizarea proceselor respecti#e si eliminarea cauzelor de )unctionare necorespunzatoare . 9n e)ectuarea controalelor se bazeaza pe pre#ederile procedurilor sistemului de management al calitatii si pe procedurile de proces , respecti# a planului calitatii speci)ic lucrarii. '.&.=."econ)ormitatile pe care le constata cu ocazia controalelor le inscrie in rapoartele de necon)ormitate cu propuneri de actiuni corecti#e si pre#enti#e si totodata stabileste impreuna cu se)ul de santier masurile necesare pentru remedierea de)icientilor constatate , pe care le inscrie in nota de control. '.&.>.8eri)ica colectarea , indexarea , indosarierea , arhi#area , pastrarea si eliminarea inregistrarilor calitatii . 9n acest sens controleaza intocmirea documentatiei pri#ind executia lucrarilor con)orm pre#ederilor Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii a)erente acestora. 7.7.Re-$on-a*"#&# te9n"! !& e6e!&t"a ate-tat '.'.$.4sigura ca executia lucrarilor de constructii sa se des)asoare con)orm pre#ederilor proiectului si a planului calitatii si ca sunt in curs de satis)acere conditiile speci)icate re)eritoare la calitate . '.'.2.Raporteaza Directorului general modul de )unctionare a sistemului de management al

Societatea Comerciala DIMEX 2000 COMPANY S.R.L.

PROCEDURA TEHNICA
PREPARARE $ETOANE % MORTARE & TRANSPORT
Cod PTE'0!(

Editia ! Re"i#ia !

Pa). + di* + calitatii si solicita oprirea executiei lucrarilor de constructii in cazul in care s!au produs de)ecte gra#e de calitate sau abateri de la pre#ederile proiectului de executie si permite reluarea lucrarilor numai dupa remedierea acestora. '.'.=.4sigura ca identi)icarea stadiului inspectiilor si incercarilor sa )ie mentinuta asa cum s!a de)init in planul calitatii si /sau in procedurile documentate pe tot parcursul executiei in scopul supunerii la receptie numai a constructiilor la care sunt e)ectuate inspectiile si incercarile cerute. :. INREGISTRARI ; FORMULARE Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor: Proces #erbal de receptie calitati#a a materialelor Registru pentru receptia calitati#a a materialelor si a elementelor de constructie inainte de introducerea in opera "ota de re)uz la receptia calitati#a a materialelor Registru de e#identa a temperaturilor Gisa de e#identa a materialelor intrate in statia de betoane Certi)icat de atestare a statiei de betoane ?on comanda beton ?on li#rare A primire beton Reteta cadru de preparare beton Registru pentru e#identa si corectia retetelor de beton Retete de preparare beton corectate 0de lucru1 Registru unic de beton ?uletin de incercari epru#ete beton 0 Rc si Rti 1 Declaratii de con)ormitate7

S-ar putea să vă placă și