Sunteți pe pagina 1din 17

1

1.BREVI AR TEORETI C
Limite de functii
Teorem:O funcie are limit ntr-un punct finit de acumulare dac i numai dac are limite laterale egale n acel punct.
f are limit n x ) ( ) (
0 0 0
x l x l
d s
= ) 0 ( ) 0 (
0 0
+ = x f x f ) ( lim ) ( lim
0
0
0
0
x f x f
x x
x x
x x
x x
)

=
Obs.:Funcia f :D R nu are limit n punctul de acumulare x
0
n una din situaiile :
a)exist un ir x } {
0
x D
n
e cu limita x
0
astfel nct irul )) ( (
n
x f nu are limit
b)exist irurile }, { , ), ( ), (
0
x D y x y x
n n n n
e astfel nct irurile )) ( ( )), ( (
n n
y f x f au limite diferite.
Teorem:Fie f :D R ,o funcie elementar i x D e
0
un punct de acumulare al lui D ) ( ) ( lim
0
0
x f x f
x x
=


Teorem(Criteriul majorrii,cazul limitelor finite)
Fie f,g:D R i x
0
un punct de acumulare al lui D.Dac 0 ) ( lim
0
=

x g
x x
i exist R l e a.. , , ), ( ) (
0
x x V D x x g l x f = e s V vecintate a lui x
0
i
dac l x f x g
x x x x
= =

) ( lim 0 ) ( lim
0 0

Teorem(Criteriul majorrii,cazul limitelor infinite)
Fie f,g:D R , x
0
un punct de acumulare al lui D i
0
, ), ( ) ( x x V D x x g x f = e s ,V vecintate a lui x
0
.
a)Dac = =

) ( lim ) ( lim
0 0
x g x f
x x x x

b)Dac = =

) ( lim ) ( lim
0 0
x f x g
x x x x

Teorem(Criteriul cletelui)
Fie f,g,h:D R , x
0
un punct de acumulare al lui D i
0
, ), ( ) ( ) ( x x V D x x h x g x f = e s s , V vecintate a lui x
0
.
Dac l x g l x h x f
x x x x x x
= = =

) ( lim ) ( lim ) ( lim
0 0 0

Limite uzuale.Limite remarcabile.
n
n
x
n
n
n
n
x
x a a x a x a x a


= + + + + lim ) ( lim
0 1
1
1

)
)
=
=
+ + + +
+ + + +


m k
b
a
k m
m k
b
a
b x b x b x b
a x a x a x a
m k
m
k
m
k
m
m
m
m
k
k
k
k
x
, ) (
, 0
,
lim
0 1
1
1
0 1
1
1
0
1
lim =
x x
0
1
lim =
x x
=
<
x
x
x
1
lim
0
0
+ =
>
x
x
x
1
lim
0
0

=

x
x
lim =

3
lim x
x
=

3
lim x
x

( )

e
>
=
1 0 daca 0
1 daca
lim
, a ,
a ,
a
x
x

( )

e
>
=
1 0 daca
1 daca 0
lim
, a ,
a ,
a
x
x

( )

e
>
=
1 0 daca
1 daca
log lim
, a , -
a ,
x
a
x

( )

e
>
=
>
1 0 daca
1 daca
log lim
0
0 , a ,
a ,
x
a
x
x

2
arctg lim
t
=

x
x

2
arctg lim
t
=

x
x
0 lim =

arcctgx
x
t =

arcctgx
x
lim
e
x
x
x
= |
.
|

\
|
+

1
1 lim e
x
x
x
= |
.
|

\
|
+

1
1 lim ( ) e x x
x
= +

1
0
1 lim
1
sin
lim
0
=
x
x
x
1 lim
0
=

x
tgx
x
1
arcsin
lim
0
=

x
x
x
1
arctg
lim
0
=
x
x
x

( )
1
1 ln
lim
0
=
+
x
x
x
1 , 0 ln
1
lim
0
= > =

a a , a
x
a
x
x

1
) (
) ( sin
lim
0
=

x u
x u
x
1
) (
) ( tg
lim
0
=

x u
x u
x
1
) (
) ( arcsin
lim
0
=

x u
x u
x
1
) (
) ( arctg
lim
0
=

x u
x u
x

2

( )
1
) (
) ( 1 ln
lim
0
=
+

x u
x u
x
1 , 0 ln
) (
1
lim
) (
0
= > =

a a , a
x u
a
x u
x
unde 0 ) ( lim
0
=

x u
x x

Operaii fr sens:
0 0
, 0 , 1 , 0 , ,
0
0
,

Funcii continue
Definiie Fie R D f : i D
0
e x punct de acumulare pentru D
f este continu n D
0
e x dac ) ( ) ( lim
0
0
x f x f
x x
=


Dac f nu este continu n D
0
e x ,ea se numete discontinu n
0
x ,iar
0
x se numete punct de discontinuitate.
Definiii:Un punct de discontinuitate D
0
e x este punct de discontinuitate de prima spe pentru f ,dac limitele laterale ale funciei f n punctul
0
x exist i sunt finite.
Un punct de discontinuitate D
0
e x este punct de discontinuitate de spea a doua dac nu este de prima spe.(cel puin una din limitele laterale ale funciei f n punctul
0
x nu este
finit sau nu exist)
Teorem: Fie R D f : i D
0
e x punct de acumulare pentru Df continu n
0
x ) ( ) (
0 0
x l x l
d s
= = f( )
0
x
Teorem:Funciile elementare sunt continue pe domeniile maxime de definiie.
Operaii cu funcii continue
Teorem:Fie f,g:D R continue pe D f+g, ) , min( ), , max( , ), 0 ( , g f g f f g
g
f
g f = sunt funcii continue pe D.
Compunerea a dou funcii continue este o funcie continu.
Teorem: Fie f:[a,b] R o funcie continu a.. f(a)f(b)<0 - ) , ( b a c e pentru care
f(c)=0.
Asimptote
1.Asimptote verticale
Definiie:Fie f :E R a R e , punct de acumulare pentru E.Se spune c dreapta x = a este asimptot vertical la stanga pentru f,dac =
<

) ( lim x f
a x
a x
sau
=
<

) ( lim x f
a x
a x
.
Definiie:Fie f :E R a R e , punct de acumulare pentru E.Se spune c dreapta x = a este asimptot vertical la dreapta pentru f,dac =
>

) ( lim x f
a x
a x
sau
=
>

) ( lim x f
a x
a x
.
Definiie : Fie f :E R a R e , punct de acumulare pentru E.Se spune c dreapta x = a este asimptot vertical pentru f dac ea este asimptot vertical att la stnga ct i la
dreapta sau numai lateral.
2.Asimptote oblice
Teorema : Fie f :E , R unde E conine un interval de forma(a, )
Dreapta y=mx+n,m 0 = este asimptot oblic spre + la graficul lui f dac i numai dac m,n sunt numere reale finite,unde m= ] ) ( [ lim ,
) (
lim mx x f n
x
x f
x x
=

.Analog la - .
3.Asimptote orizontale
Dac l l x f
x
, ) ( lim =

numr finit atunci y = l este asimptot orizontal spre + la graficul lui f.
Analog la -
Obs :O funcie nu poate admite att asimptot orizontala ct i oblic spre + (- )


Funcii derivabile
Definiie: Fie f:D R ,x D e
0
punct de acumulare pentru D. Derivata ntr-un punct: f ) (
0
'
x =
0
0
) ( ) (
lim
0 x x
x f x f
x x

.
f este derivabil n x
0
dac limita precedent exist i este finit.
Dac f este derivabil n
0
x , graficul funciei are n punctul )) ( , (
0 0 0
x f x M tangent a crei pant este ) (
0
'
x f .
Ecuaia tangentei este: ) )( ( ) (
0 0
'
0
x x x f x f y = .
3

Teorem:Fie f:DR , x
0
D e punct de acumulare pentru Df este derivabil n punctul de acumulare
0
x (finite) R ) ( ) (
0
'
0
'
e = x f x f
d s

0
0
) ( ) (
lim
0
0 x x
x f x f
x x
x x

= . R
x x
x f x f
x x
x x
e

0
0
) ( ) (
lim
0
0
.
Teorem . Orice funcie derivabil ntr-un punct este continu n acel punct.Derivatele funciilor elementare

Operaii cu funcii derivabile
Reguli de derivare

1
0
'
= c
11
( )
a x
x
a
ln
1
log
'
= Teorem:Fie f,g:D R derivabile pe Df+g ,fg,
g
f
(g 0 = )sunt funcii derivabile pe D.
Compunerea a dou funcii derivabile este o funcie
derivabil.


2
1 ' = x
12
( )
1
1
arctg
2
'
+
=
x
x
' ' '
) ( g f g f =
3
( )
1
'
n

=
n n
x x
13
( )
1
1
arcctg
2
'
+
=
x
x
' ' '
) ( g f g f g f + =
4
( )
x
x
2
1
'
=
14
( )
2
'
1
1
arcsin
x
x

=
' '
) ( f f =
5
2
'
1 1
x x
=
|
.
|

\
|

15
( )
2
'
1
1
arccos
x
x

=
2
' '
'
g
g f g f
g
f
=
|
|
.
|

\
|

6
( )
x x
e e =
'

16
( ) x x cos sin
'
=
' ' '
) ( ) ( u u f u f =
7
( ) a a a
x x
ln
'
=
17
( ) x x sin cos
'
=

8
( )
x
x
1
ln
'
=
18
( )
x
x
2
'
cos
1
tg =

9
( )
x
x
2
'
sin
1
ctg =
19
( )
2 2
'
2 2
a x
x
a x

=

10
( )
2 2
'
2 2
a x
x
a x
+
= +
20
( )
2 2
'
2 2
x a
x
x a

=Proprietile funciilor derivabile
Definiie:Fie f:DR.Un punct x
0
D e se numete punct de maxim local(respectiv de minim local)al lui f dac exist o vecintate U a punctului x
0
astfel nct f(x) sf(x
0
)(respectiv f(x) >f(x
0
) ) pentru orice x U D e .
Dac f(x) sf(x
0
)(respectiv f(x) >f(x
0
) ) pentru orice x D e atunci x
0
se numete punct de maxim absolut(respectiv minim absolut)
Teorem . ( Fermat) Fie I un interval deschis i x
0
eI un punct de extrem al unei funcii : IR. Dac este derivabil n punctul x
0
atunci (x
0
)=0.
Definiie:O funcie : [a, b] R (a< b) se numete funcie Rolle dac este continu pe intervalul compact [a, b] i derivabil pe intervalul deschis (a, b).
Teorema lui Rolle
Fie : [a, b] R, a< b o funcie Rolle astfel nct (a)= (b), atunci exist cel puin un punct ce (a, b) astfel nct (c)=0.
Teorema(teorema lui J. Lagrange). Fie o funcie Rolle pe un interval compact [a, b]. Atunci - ce (a, b) astfel nct (b)- (a)= (b- a)(c)
Consecine:
1.Dac o funcie derivabil are derivata nul pe un interval atunci ea este constant pe acel interval.
2.Dac dou funcii derivabile au derivatele egale pe un interval atunci ele difer printr-o constant pe acel interval.

Rolul primei derivate
3. Fie f o funcie derivabil pe un interval I.
Dac I ), 0 ) ( ( 0 ) (
' '
e > > x x f x f , atunci f este strict cresctoare( cresctoare) pe I.
Dac I ), 0 ) ( ( 0 ) (
' '
e s < x x f x f , atunci f este strict descresctoare(descresctoare) pe I.
4

4.Fie f:D R ,D interval i x
0
D e .Dac :
1)f este continu n
0
x 2)f este derivabil pe D- } {
0
x 3)exist R l x f
x x
e =

) ( lim
'
0
atunci f are derivat n
0
x i l x f = ) (
0
'
.Dac R l e atunci f este derivabil n
0
x .
Observaie: Cu ajutorul primei derivate se stabilesc intervalele de monotonie ale unei funcii derivabile i se determin punctele de extrem local.
Rolul derivatei a doua
Teorem: Fie f o funcie de dou ori derivabil pe I.
Dac I , 0 ) (
"
e > x x f , atunci f este convex pe I.
Dac I , 0 ) (
"
e s x x f , atunci f este concav pe I.
Definiie: Fie f o funcie continu pe I si I e
0
x punct interior intervalului. Spunem c
0
x este punct de inflexiune al graficului funciei dac f este convex pe o vecintate
stnga a lui
0
x i concav pe o vecintate dreapta a lui
0
x sau invers.
Observaie:Cu ajutorul derivatei a doua se stabilesc intervalele de convexitate i concavitate i se determin punctele de inflexiune.

Noiunea de primitiv
Definiie: Fie I _ R interval, f : I R. Se numete primitiv a funciei f pe I, orice funcie F : I R derivabil pe I cu proprietatea F
'
(x) = f (x), x e I.
Teorem.Orice funcie continu f : I R posed primitive pe I.
Teorem:Fie f : I R,I interval ,o funcie care admite primitive pe I.Atunci f are proprietatea lui Darboux.
Consecine:
1.Dac g : I R nu are proprietatea lui Darboux pe intervalul I,atunci g nu admite primitive pe I.
2.Fie g : I R.Dac g(I)= } / ) ( { I x x g e nu este interval atunci g nu admite primitive pe I.
3.Dac g : I R are discontinuiti de prima spe atunci g nu admite primitive pe I.
Tabel de integrale nedefinite
C
n
x
dx x
n
n
+
+
=
}
+
1
1
,n N e ,x R e C
a
x
x
a
a
+
+
=
+
}
1
1
,a 1 , = e a R ,x ) , 0 ( e
) , 0 ( , ln
1
e + =
}
x C x dx
x
sau x ) 0 , ( e R x a a C
a
a
dx a
x
x
e = ) + =
}
, 1 , 0 ,
ln

) , ( , 0 , ln
2
1 1
2 2
a x a C
a x
a x
a a x
e = +
+

}
sau x ) , ( a a e sau x ) , ( e a
R x a C
a
x
arctg
a
dx
a x
e = + =
+
}
, 0 ,
1 1
2 2
) , ( , 0 , arcsin
1
2 2
a a x a C
a
x
dx
x a
e = + =

}

R x a C a x x dx
a x
e = + + + =
+
}
, 0 , ) ln(
1
2 2
2 2

) , ( , 0 , ln
1
2 2
2 2
a x a C a x x dx
a x
e = + + =

}
sau x ) , ( e a
}
e + = R x C x xdx , cos sin
}
e + = R x C x xdx , sin cos
0 cos ,
cos
1
2
= + =
}
x C tgx dx
x
0 sin ,
sin
1
2
= + =
}
x C ctgx dx
x


Integrala definit
Teorem.Funciile continue pe un interval | | b a, sunt integrabile pe | | b a, .
Teorem.Funciile monotone pe un interval | | b a, sunt integrabile pe | | b a, .
Proprietile funciilor integrabile.
a)(Proprietatea de linearitate)
Dac f,g R b a ] . [ : sunt integrabile i eR
1) ( )
} } }
+ = +
b
a
b
a
b
a
dx x g dx x f dx x g x f ) ( ) ( ) ( ) ( 2)
} }
=
b
a
b
a
dx x f dx x f ) ( ) (
b)Dac | | b a x x f , , 0 ) ( e > i este integrabil pe | | b a, , atunci 0 d ) ( >
}
b
a
x x f .

c)Dac ) ( ) ( x g x f > pentru orice | | b a x , e i dac f i g sunt integrabile pe | | b a, , atunci
} }
>
b
a
b
a
x x g x x f d ) ( d ) (
d)(Proprietatea de aditivitate n raport cu intervalul)
5

Funcia f : [a, b] R este integrabil pe [a, b] dac i numai dac, c e (a, b) funciile
1 2
[ , ] i [ , ] f f a c f f c b = = sunt integrabile i are loc formula:
. d ) ( d ) ( d ) (
} } }
= +
b
a
b
c
c
a
x x f x x f x x f
e)Dac funcia f este integrabil pe | | b a, , atunci i f este integrabil pe | | b a, i
} }
s
b
a
b
a
x x f x x f d ) ( d ) ( .
Teorem (Formula Leibniz - Newton)
Dac f : [a, b] R este o funcie integrabil i f admite primitive pe [a, b] atunci pentru orice primitiv F a lui f pe [a, b] are loc formula Leibniz-Newton:
( ) ( ) ( ) ( )
b
b
a
a
f x dx F x F b F a = =
}
.
Teorema de medie Dac f : [a, b] R este o funcie continu, atunci exist ce[a, b] a.i.
) ( ) ( d ) ( c f a b x x f
b
a
=
}
.
Teorema de existen a primitivelor unei funcii continue
Dac g : [a, b] R este o funcie continu,atunci funcia G: [a, b]R,
}
e =
x
a
b a x dt t g x G ] , [ , ) ( ) ( are proprietile:
1)G este continu pe [a, b] i G(a) = 0
2)G este derivabil pe [a, b] i ] , [ ), ( ) (
'
b a x x g x G e =
Reinem: ) ( ) (
'
x g dt t g
x
a
=
|
|
.
|

\
|
}

Teorem (Formula de integrare prin pri)
Fie f , g : [a, b] R cu f , g derivabile cu derivatele continue, atunci are loc formula de integrare prin pri: ' '
b b
b
a
a a
fg dx fg f gdx =
} }
.
Teorem:Fie f:[-a,a] R, 0 ) a o funcie continu.Atunci
1)
} }

=
a
a
a
dx x f dx x f
0
, ) ( 2 ) ( dac f este funcie par. 2)
}

=
a
a
dx x f 0 ) ( ,dac f este funcie impar.
Teorem:Fie f:R R o funcie continu de perioad
} }
+
e = )
T a
a
T
R a dx x f dx x f T
0
, ) ( ) ( 0
Aria unui domeniu din plan
1. Aria mulimii din plan Dc R
2
mrginit de dreptele x = a, x = b, y = 0 i graficul funciei f : [a, b] R pozitiv i continu se calculeaz prin formula:
( ) ( ) A
b
a
D f x dx =
}
.
2. n cazul f : [a, b] R continu i de semn oarecare, avem: ( ) | ( ) | A
b
a
D f x dx =
}
.
3. Aria mulimii din plan mrginit de dreptele x = a, x = b i graficele funciilor
f , g : [a, b] R continue este calculat prin formula: ( ) | ( ) ( ) | A
b
a
D g x f x dx =
}
.
Volumul unui corp de rotaie Fie f : [a, b] R o funcie continu, atunci corpul C
f
din spaiu obinut prin rotirea graficului lui f , Gf, n jurul axei Ox, are volumul calculat prin
formula: .V(C
f
)=
}
b
a
dx x f ) (
2
t

2.Exerciii tipice pentru bacalaureat:
Derivate. Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor.
1. Se consider funcia
3 1, 1
: , ( ) .
2, 1
x
x
f f x
ax x
+ s
=

+ >


a) S se determine valoarea parametrului real a astfel nct funcia f s fie continu n punctul
0
1. x =
b) S se determine ecuaia asimptotei ctre la graficul funciei f.
c) S se calculeze ( ) ( )
lim ( ) 1 .
x
f x x


6


2. Se consider funcia R R f : de forma

>
s
=
1 , ln
1 , 1
1
) (
x x
x e
e x f
x
.
a) S se studieze continuitatea funcie f n punctul . 1
0
= x
b) S se determine ecuaia asimptotei oblice ctre la graficul funciei f.
c) S se arate c funcia f este concav pe ( ) + ; 1 .

3. Se consider funcia R R f : de forma

> + +
<
=
0 ,
0 , 1
) (
2
x a x x
x e
x f
x
unde R ae .
a) S se determine R ae astfel nct funcia f s fie continu n punctul 0
0
= x .
b) S se scrie ecuaia tangentei la graficul funciei n punctul de abscis 1.
c) S se calculeze
x x
x f
x
+
+

2
1 ) (
lim .

4. Se consider funcia R R f : , .
1 ,
1 ,
) (
2
2

< +
>
=
x x x
x x x
x f
a) S se studieze continuitatea funcie f n punctul . 1
0
= x
b) S se calculeze ). 2 ( ' ) 0 ( ' f f +
c) S se studieze derivabilitatea funcie f n punctul . 1
0
= x

5. Se consider funcia { } , 1 \ : R R f
1
) (
2
+
=
x
x
x f .
a) S se calculeze derivata funciei f.
b) S se determine intervalele de monotonie ale funciei f.
c) S se demonstreze c 4 ) ( s x f pentru 1 < x .
6. Se consider funcia , : R R f
x x
e e x f

= ) ( .
a) S se calculeze
x
f x f
x
) 0 ( ) (
lim
0

.
b) S se arate c funcia f este cresctoare pe R.
c) S se calculeze ), 2012 ( ... ) 1 ( ) 0 ( g g g S + + + = unde , : R R g ) ( " ) ( ' ) ( x f x f x g = i " f reprezint derivata a
doua a funciei f.
7. Se consider funcia R R f : , . ) (
x
e x x f

+ =
a) S se calculeze R x x f e ), ( ' .
b) S se arate c f este descresctoare pe ] 0 ; ( i cresctoare pe ) ; 0 [ + .
c) S se determine ecuaia asimptotei oblice ctre + la graficul funciei f.
8. Se consider funcia R R f : , 1 ) 1 ( 2012 ) (
2012
= x x x f .
a) S se calculeze ). 0 ( ' ) 0 ( f f +
b) S scrie ecuaia tangentei la graficul funciei f n punctul de abscis 1
0
= x .
c) S se arate c f este convex pe R.
9. Se consider funcia R R f : , . ) (
2
x e x f
x
+ =
a) S se calculeze .
1
) 1 ( ) (
lim
1

x
f x f
x

b) S se demonstreze c funcia f nu are asimptot ctre + .
c) S se demonstreze c funcia f este convex pe R.
7

10. Se consider funcia ( ) R f + ; 0 : definit prin . ln 2 ) ( x x x f =
a) S se calculeze ( ) + e ; 0 ), ( ' x x f
b) S se demonstreze c funcia f este convex pe intervalul ( ) + ; 0 .
c) S se demonstreze c ,
4
ln ) (
2
e
x f > ( ) + e ; 0 x
11. Se consider funcia { } R R f 1 \ : definit prin .
1
) (
+
=
x
e
x f
x

a) S se verifice c
( )
{ } 1 \ ,
1
) ( '
2
e
+
= R x
x
xe
x f
x
.
b) S se determine ecuaia asimptotei ctre la graficul funciei f.
c) S se demonstreze c , 1 ) ( > x f pentru . 1 > x
12. Se consider funcia ( ) R f + ; 0 : definit prin .
ln
) (
x
x
x f =
a) S se calculeze ). ( ' e f
b) S se determine ecuaia asimptotei orizontale spre + a graficului f.
c) S se demonstreze c
x e
e x s pentru 0 > x .
13. Se consider funciile R R f
n
: date prin 1 ) (
0
=
x
e x f i ) ( ) (
'
1
x f x f
n n
=
+
pentru N ne .
a) S se calculeze ), (
1
x f R x e .
b) S se determine ecuaia asimptotei orizontale ctre + a graficului funciei .
0
f
c) S se calculeze .
1 ) (
lim
2
2
0
x
x x f
x
+


14. Se consider funcia R R f
*
: definit prin
2
) (
x
e
x f
x
= .
a) S se calculeze . ), ( ' R x x f e
b) S se demonstreze c funcia f este descresctoare pe ] 2 ; 0 ( .
c) S se arate c . 3 2
2 3
e e s
15. Se consider funcia {} R R f 1 \ : definit prin
1
2
) (
2

+ +
=
x
x x
x f
a) S se calculeze { } 1 \ ), ( ' R x x f e .
b) S se demonstreze c funcia f admite dou puncte de extrem.
c) S se determine ecuaia asimptotei oblice ctre + la graficul funciei f.
16. Se consider funcia R R f : , ( )
x
e x x x f 1 2 ) (
2
+ = .
a) S se calculeze . ), ( ' R x x f e
b) S se determine numrul punctelor de extrem ale funciei f.
c) S se calculeze
|
|
.
|

\
|

+
1
) (
) ( '
lim
x f
x f
x
x
.
17. Se consider funcia R R f : , x e x f
x
= ) ( .
a) S se calculeze . ), ( ' R x x f e
b) S se demonstreze c 1 ) ( > x f pentru . R xe
c) S se scrie ecuaia asimptotei oblice ctre la graficul funciei f.
18. Se consider funcia R R f : ,
x
e x x f + =
2
) ( .
a) S se calculeze
x
f x f
x
) 0 ( ) (
lim
0

.
b) S se arate c funcia f este convex pe R.
8

c) S se rezolve n R ecuaia 3 ) ( ) ( " ) ( ' = +
x
e x f x f x f .
19. Se consider funcia ( ) R f + ; 0 : x x x f ln ) (
2
= .
a) S se arate c ( ) 1 ln 2 ) ( ' + = x x x f , ( ) + e ; 0 x .
b) S se calculeze
x x
x f
x
ln
) ( '
lim

.
c) S se demonstreze c
e
x f
2
1
) ( > , pentru 0 > x .
20. Se consider funcia R R f : ,
x
e
x x f
1
) ( = .
a) S se calculeze ). 0 ( ' ) 0 ( f f +
b) S se arate c funcia f este concav pe R.
c) S se demonstreze c panta tangentei n orice punct graficul funciei f este mai mare dect 1.
21. Se consider funcia R R f : ( )
x
e x x x f 3 2 ) (
2
+ + = .
a) S se calculeze . ), ( ' R x x f e
b) S se determine
x
f x f
x
) 0 ( ) (
lim
0

.
c) S se demonstreze c funcia ' f este cresctoare pe R.

22. Se consider funcia R R f : ,
1
1
) (
2
2
+

=
x
x
x f .
a) S se calculeze . ), ( ' R x x f e
b) S se determine intervalele de monotonie ale funciei f.
c) tiind c R R g
*
: este funcia definit prin ,
1
) ( ) ( |
.
|

\
|
+ =
x
f x f x g s se determine
( ) ( ) ( )
2011
2012 2011 3 2
0
... ) (
lim
x
x x g x g x g x g
x
+ + + + +

.
23. Se consider funcia ( ) R f + ; 1 : ,
1
1 2
) (

=
x
x
x f .
a) S se calculeze ( ) + e ; 1 ), ( ' x x f .
b) S se verifice c 1
2
) 2 ( ) (
lim
2
=

x
f x f
x
.
c) S se arate c funcia f este descresctoare pe intervalul ( ) + ; 1 .
24. Se consider funcia R R f : , . ) (
2 x
e x x f + =
a) S se verifice c 1 ) 0 ( ' = f .
b) S se arate c funcia f este convex pe R.
c) S se calculeze
x
x
e
x f ) ( '
lim

.
25. Se consider funciile R R g f : , , ( )
x
e x x f 1 ) ( = i . ) (
x
xe x g =
a) S se verifice c ) ( ) ( ' x g x f = pentru . R xe
b) S se determine ecuaia asimptotei ctre la graficul funciei g.
c) Dac R I c este un interval, s se demonstreze c funcia g este cresctoare pe I dac i numai dac funcia f
este convex pe I.
26. Se consider funcia ( ) : (0; ) , ( ) 2 ln . f f x x x + =
a) S se calculeze '( ), (0; ) f x xe + .
b) S se determine
1
( ) (1)
lim .
1
x
f x f
x


9

c) S se arate c ' f este cresctoare pe (0; ) + .
27. Se consider funcia
1 , 0
: , ( ) .
, 0
x
x x
f f x
e x

+ >

=

<


a) S se studieze continuitatea funciei f n punctul
0
0. x =
b) S se determine ecuaia asimptotei ctre la graficul funciei f.
c) S se demonstreze c funcia f este concav pe intervalul (0; ) + .
28. Se consider funcia
6, 4
: , ( ) ,
, 4
ax x
f f x
x x
<

=

>

unde a este parametru real.


a) S se determine valoarea real a lui a, astfel nct funcia f s fie continu n punctul
0
4. x =
b) S se calculeze '(9). f
c) S se scrie ecuaia tangentei la graficul funciei f n punctul
( ) 9;3 . A
29. a) S se calculeze
2
2
1
3 2 1
lim .
3 4 1
x
x x
x x


+

b) S se determine intervalele de convexitate i de concavitate ale funciei : , f
4 2
( ) 6 18 12 f x x x x = + + .
c) S se determine semnul funciei
( ) ( )
2
: 0; , ( ) 1 ln . g g x x x + =
a)
30. Se consider funcia ( ) : 0; , ( ) .
x
e
f f x
x
+ =
a) S se verifice c
( )
2
1
'( ) ,
x
e x
f x
x

= pentru 0. x >
b) S se determine asimptota vertical la graficul funciei f.
c) S se demonstreze c
x
e ex > pentru 0. x >

Primitive. I ntegrala definita


31. Se consider funcia R R f : ,
x x
x f

+ = 3 3 ) ( .
a) S se calculeze
}

1
1
) ( dx x f .
b) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul axei Ox, a graficului funciei R g ] 1 ; 0 [ : ,
x
x g

= 3 ) ( .
c) S se arate c orice primitiv F a funciei f este concav pe ] 0 ; ( i convex pe ) ; 0 [ + .

32. Se consider funciile R F f +) ; 1 [ : , , date prin
x
x x f
1
ln ) ( + = i ( ) 1 ln 1 ) ( + + = x x x x F .
a) S se arate c funcia F este o primitiv a funciei f, care se anuleaz n 1 = x .
b) S se calculeze ( )
}
2
1
dx e f
x
.
c) S se arate c
}
=

>

x
x
x
f dt t f
x
1 1
1
). 1 ( ) (
1
1
lim
33. Se consider integralele
}
=
2
1
, dx e x I
x n
n
N ne .
a) S se calculeze .
0
I
10

b) S se determine .
1
I
c) S se arate c ( ) ( ) 1 2 1
1
1
= + +
+
+
e e I I n
n
n n
pentru N ne .
34. Se consider funcia R R f : definit prin
x
xe x f = ) ( .
a) S se determine
}

1
0
. ) ( dx e x f
x

b) S se arate c
}
=
1
0
, 1 2 ) ( " e dx x f unde " f este derivata a doua a funciei f.
c) S se calculeze
( )
}
2
1
2
dx
x
x f
.

35. Se consider funcia R R f : ,
1
1 2
) (
2
2
+
+ +
=
x
x x
x f .
a) S se calculeze ( )
}
+
1
0
2
) ( 1 dx x f x
b) S se verifice c ( )
}
=
1
0
2 ln ) ( e dx x f .
c) S se arate c ( ) 1 ) ( '
1
0
) (
=
}
e e dx e x f
x f
.
36. Se consider integralele
}
+
=
1
0
1
dx
x
e
I
x
i
}
+
=
1
0
1
dx
x
xe
J
x
.
a) S se verifice c 1 = + e J I .
b) Utiliznd inegalitatea , 1 + > x e
x
adevrat pentru R xe , s se arate c
2
1
> J .
c) Folosind eventual, metoda integrrii prin pri s se demnostreze c
( )
}
+
+

=
1
0
2
1
2
2
dx
x
e e
I
x
.
37. Se consider funciile R f
n
] 1 ; 0 [ : definite prin x x f =1 ) (
1
,
1 1
1
) 1 ( ) ( ) (
+ +
+
+ =
n n
n n
x x f x f , unde
*
N n e .
a) S se calculeze
}
1
0
1
) ( dx x f .
b) S se determine volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul axei Ox, a graficului funciei
1
f .
c) S se arate c ( )
}
= +
1
0
2008
2010
2011
) ( 1 dx x f x .
38. Pentru orice numr natural nenul n se consider integralele
}
+
=
1
0
1
dx
x
x
I
n
n
.
a) S se calculeze .
1
I
b) S se arate c
1
1
1
+
= +
+
n
I I
n n
,
*
N ne .
c) Utiliznd eventual inegalitatea
n
n n
x
x
x x
s
+
s
1 2
, adevrat pentru ] 1 ; 0 [ e x i
*
N n e , s se demonstreze c
1 2011
2
1
2010
s s I .
39. Se consider funciile ( ) R g f + ; 0 : , defintie prin x x x x f ln ) (
2
+ = i 1 ln 2 ) ( + + = x x x g .
11

a) S se arate c f este o primitiv a funciei g.
b) S se calculeze
}

e
dx x g x f
1
) ( ) ( .
c) S se determine aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei g, axa Ox i dreptele de ecuaii 1 = x i e x =
.
40. Se consider funcia R R f : definit prin .
0 , 1
0 , 2
) (

> +
< +
=
x e
x x
x f
x

a) S se arate c funcia f admite primitive.
b) S se calculeze
}

1
1
) ( dx x f .
c) S se demonstreze c
}
=
1
0
2
2
) (
e
dx x xf .
41. Se consider funciile R R g f : , defintie prin ( ) 1 ln ) (
2
+ = x x f i
1
2
) (
2
+
=
x
x
x g .
a) S se arate c
}
=
1
0
2 ln ) ( ' dx x f .
b) S se demonstreze c
}
+ = . ) ( ) ( C x f dx x g
c) S se calculeze
}
2
1
2
) (
) (
dx
x f
x g
.
42. Se consider funcia R R f : definit prin .
1 , 1
1 , 1
) (

< +
>
=
x x
x x
x f
a) S se calculeze
}
2
1
) ( dx x f .
b) S se determine ( ) 1 ; 0 e a astfel nct
}

=
a
a
dx x f 1 ) ( .
c) Utiliznd faptul c 1 >
x
e pentru 0 > x s se calculeze ( )
}
1
0
dx e xf
x
.
43. Se consider funciile ( ) R F f + ; 0 : , ,
x
x f
1
1 ) ( = i . ln ) ( x x x F =
a) S se arate c funcia F este o primitiv a funciei f.
b) S se calculeze
}

2
1
) ( ) ( dx x f x F .
c) S se determine aria suprafeei plane cuprins ntre graficul funciei F, axa Ox i dreptele de ecuaii 1 = x i
e x = .
44. Se consider funcia R R f : , . ) ( x e x f
x
=
a) S se verifice c
}
=
1
0
2
3
) ( e dx x f .
b) S se calculeze
}
1
0
) ( dx x xf .
c) S se arate c dac R R F : este o primitiv a funciei f, atunci
( )
}
=
2
). 1 ( ) 2 (
ln
e
e
F F dx
x
x f

12

45. Se consider funciile R g f +) ; 1 [ : , ,
x
x
x f
ln
) ( = i
2
ln 1
) (
x
x
x g

= .
a) S se arate c f este o primitiv a funciei g.
b) S se calculeze
}
e
dx x g x f
1
) ( ) ( .
c) S se rezolve n ) ; 1 [ + ecuaia 2 ) (
1
=
}
a
dx x f .
46. Pentru fiecare ne se consider integralele
3
2
2
.
1
n
n
x
I dx
x
=

}

a) S se arate c
0
1 3
ln
2 2
I = .
b) S se calculeze
1
. I
c) S se demonstreze c
1 1
2
3 2
, .
1
n n
n n
I I n
n
+ +
+

= e
+

47. Se consider integralele
( )
3
2
1
1
,
1
n
n
I dx
x x
=
+
}
unde ne .
a) S se verifice c
0 2
3 1
.
3
I I

+ =
b) Utiliznd identitatea
( )
2 2
1 1
1 1
x
x x x x
=
+ +
adevrat pentru 0 x = , s se determine
1
I .
c) S se arate c
( )
2 1
1 1
1 , , 2.
1
3
n n n
I I n n
n

| |
|
+ = e >
|

|
\ .

48. Se consider funciile , : (0; ) , ( ) ln f g f x x x + = + i
2
( ) .
2
x
g x
x
+
=
a) S se arate c funcia f este o primitiv a funciei g.
b) S se calculeze
4
1
( ) ( ) . f x g x dx
}

c) S se demonstreze c
4
1
( ) "( ) 1, g x f x dx =
}
unde " f este derivata a doua a funciei f.
49. Se consider funciile
2
, : , ( )
x
f g f x e = i ( ) . g x x =
a) S se verifice c
1
0
( ) 1. f x dx e =
}

b) S se calculeze
1
0
( ) ( ) . f x g x dx
}

c) S se demonstreze c
4
2 1
1
1
( ) ( ) , .
2
n n
e
f x g x dx n
n
-

= e
}

50. Se consider funciile
2
, : , ( ) 2
x
f F f x e x x = + + i
3
2
( ) 1.
3
x
x
F x e x = + + +
a) S se arate c funcia F este o primitiv a funciei f.
13

b) S se calculeze
1
0
( ) . f x dx
}

c) S se calculeze aria suprafeei plane mrginit de graficul funciei :[0;1] , h
2
( ) 2
( ) ,
1
x
f x x x
h x
e

=
+
axa Ox
i dreptele de ecuaii 0 x = i 1. x =
51. Se consider funcia
1, 0
: , ( ) .
1
, 0
1
x x
f f x
x x
x
+ <

=

>

+

a) S se demonstreze c funcia f admite primitive pe .
b) S se calculeze
1
0
( ) . f x dx
}

c) S se determine aria suprafeei plane cuprins ntre graficul funciei : , g
( )
2
( ) , g x x f x = axa Ox i
dreptele de ecuaii 1 x = i 2. x =
52. Se consider funciile
2 2
: , ( ) 1,
m m
f f x m x mx = + + unde m
-
e .
a) S se demonstreze c primitivele funciilor
m
f sunt funcii ceresctore, pentru m
-
e .
b) S se calculeze
( )
1
2
1
0
( ) 1 .
x
f x x e dx
}

c) S se determine m
-
e pentru care aria suprafeei plane determinat de graficul funciei
m
f , axa Ox i dreptele
de ecuaii 0 x = , 1 x = are valoare minim.

53. Se consider funcia
3
, 0
: , ( ) .
, 0
x x
f f x
x x x
s

=

+ >


a) S se arate c funcia f adimte primitive pe .
b) S se calculeze
1
1
( ) . f x dx

}

c) S se demonstreze c dac ( ) ( ) ,
b d
a c
f x dx f x dx =
} }
unde a, b, c sunt numere reale i funcia : F este o
primitiv a funciei f, atunci numerele ( ), ( ), ( ) F a F b F c sunt termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice.
54. Pentru orice numr natural nenul n se consider funciile
| |
: 0;1 , ( )
n x
n n
f f x x e = i integralele
1
0
( ) .
n
I f x dx =
}

a) S se verifice c
1
1
0
1
( ) .
2
x
e f x dx

=
}

b) S se calculeze
1
. I
c) S se demonstreze c
1
, , 2.
n n
I nI e n n

+ = e >
55. Se consider funciile | |
1 1 1 1
: 1; 2 , ( ) ... ,
1 2
n n
f f x
x x x x n
= + + + +
+ + +
unde . ne
a) S se calculeze
2
0
1
( ) . f x dx
}

b) Pentru ne s se calculeze aria suparfeei plane determinate de graficul funciei ,
n
f axa Ox i dreptele de
ecuaii 1, 2. x x = =
14

c) tiind c F este o primitiv a funciei
1
, f s se arate c funcia
| |
: 1; 2 , G definit prin ( ) ( )
5
6
G x F x x =
este cresctoare.
56. Se consider funcia
2
2
4 5
:[0; ) , ( ) .
4 3
x x
f f x
x x
+ +
+ =
+ +

a) S se demonstreze c
1 1
( ) 1
1 3
f x
x x
= +
+ +
pentru [0; ). x e +
b) S se calculeze
1
0
( ) . f x dx
}

c) S se determine numrul real pozitiv k astfel nct ariei suprafeei plane determinate de graficul funciei f, axa Ox
i dreptele de ecuaii 0 x = i x k = s fie egal cu ln . k k +

57. a) S se calculeze
2
2
1
1
.
2
dx
x x +
}

a) S se demonstreze c
1
0
1.
1
x
dx
x
s
+
}

b) Se consider funcia ( )
1
: 0; , ( ) f f x
x
+ = i numerele reale pozitive a, b i c. S se demonstreze c, dac
numerele
1
( ) ,
a
f x dx
}

1
( ) ,
b
f x dx
}

1
( )
c
f x dx
}
sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice, atunci numerele
a, b, c sunt termeni consecutivi ai unei progresii geometrice.
58. Se consider funcia
( )
1
, ( ;1]
2 : , ( ) .
ln 2, 1;
x
x
x f f x
x x
+
e

e +


a) S se demonstreze c funcia f adminte primitive .
b) S se calculeze ( )
1
0
2 ( ) . x f x dx
}

c) S se calculeze ( )
1
1
lim ( ) 2 .
x
x
f t dt
x
+
+
}

59. Se consider funcia
2
2 3
:[0; ) , ( ) .
3 2
x
f f x
x x
+
+ =
+ +

a) S se demonstreze c
1 1
( ) ,
1 2
f x
x x
= +
+ +
[0; ). x e +
b) S se calculeze
1
0
( ) . f x dx
}

c) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul axei Ox, a graficului funciei
( )
1
:[0;1] , ( ) ( 1) .
1
h h x f x f x
x
= +
+

60. Se consider funcia
| |
2
: 0;1 , ( ) 2 . f f x x x =
a) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul axei Ox, a graficului funciei f.
b) S se calculeze
1
0
( ) . f x dx
}

15

c) S se calculeze
0
2
0
( )
lim .
x
x
f t dt
x

}


61. Se consider funciile , : , ( )
x
F f F x x e = i
( ) ( ) 1 .
x
f x x e = +
a) S se verifice c funcia F este o primitiv a funciei f.
b) S se determine aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei F, axa Ox i dreptele 0 x = i 1 x = .
c) S se calculeze
1
0
( ) ( )
.
1
x
F x f x
dx
e

+
}

62. Se consider funciile
| |
, : 0;1 , ( ) 2
x
f g f x = i ( ) .
x
g x x e =
a) S se calculeze ( ) , f x dx
}
unde
| |
0;1 . xe
b) S se determine aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei g, axa Ox i dreptele 0 x = i 1 x = .
c) S se calculeze
0
0
( )
lim .
x
x
f t dt
x

}

63. Se consider funcia ( )
1
: 0; , ( ) . f F x x
x
+ = +
a) S se determine ( ) , f x dx
}
unde 0. x >
b) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia n jurul axei Ox, a graficului funciei
| | | |
: 1;2 , ( ) ( ), 1;2 . g g x f x x = e
c) S se calculeze
1
( ) ln .
e
f x xdx
}

64. Se consider funciile
| |
, : 0;1 f g definite prin ( )
x
f x e = i ( )
x x
g x e e

= + .
a) S se determine ( ) , f x dx
}
unde
| |
0;1 . xe
b) S se determine aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei
| |
: 0;1 , h definit prin ( ) ( ) h x xf x = , axa
Ox i dreptele de ecuaii 0 x = i 1 x = .
c) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul axei Ox, a graficului funciei g.
65. Se consider funciile ( )
2
1
, : 0; , ( ) 1 f F f x
x
+ = i
1
( ) . F x x
x
= +
a) S se verifice c funcia F este o primitiv a funciei f.
b) S se determine aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei f, axa Ox i dreptele de ecuaii 1 x = i
2 x = .
c) S se calculeze
1
( ) ln
e
f x xdx
}
.
66. Se consider funciile
| |
, : 0;1 , ( )
x
f g f x e = i
1
( )
x
g x e

= .
a) S se calculeze ( ) , f x dx
}
unde
| |
0;1 . xe
b) S se determine aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei
| |
: 0;1 h , ( ) ( ) h x x f x = , axa Ox i
dreptele de ecuaii 0 x = i 1 x = .
c) S se arate c ( )
1
2
0
( ) ( ) 0 g x f x dx >
}
.
67. Pentru n
-
e se consider funciile
| | ( ) : 0; 2 , ( ) 2 .
n
n n
f f x x =
16

a) S se calculeze
1
( ) , f x dx
}
unde
| |
0; 2 . xe
b) S se determine aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei
| |
: 0; 2 g definit
1
( ) ( ) ,
x
g x f x e = axa
Ox i dreptele de ecuaii 0 x = i 2 x = .
c) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul axei Ox, a graficului funciei
5
f .
68. Fie funcia
| |
2
: 1; 2 , ( ) f f x x
x
= + .
a) S se determine ( ) , f x dx
}
unde
| |
1; 2 . xe
b) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul axei Ox, a graficului funciei f.
c) S se calculeze
2
1
( ) ln f x xdx
}
..
69. Se consider funciile
| |
, : 0;1 , ( ) 1 f g f x x = i ( ) 1 g x x = .
a) S se determine ( ) , f x dx
}
unde
| |
0;1 . xe
b) S se calculeze aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei g, axa Ox i dreptele de ecuaii 0 x = i 1 x =
.
c) S se calculeze
1
1
( ) ln
e
f x xdx
}
.
70. Se consider funcia
| |
: 0;1 f definit prin ( ) f x x = .
a) S se determine ( ) , f x dx
}
unde
| |
0;1 . xe
b) S se calculeze aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei
| |
: 0;1 g definti prin
2
2
( )
( )
1
f x
g x
x
=
+
, axa
Ox i dreptele de ecuaii 0 x = i 1 x = .
c) S se calculeze volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul axei Ox, a graficului funciei
| |
2
: 0;1 , ( ) ( ),
x
h h x e f x = unde
| |
0;1 . xe
71. Se consider funcia
| |
: 1; f e definit prin ( ) ln f x x = .
a) S se determine '( ) , f x dx
}
unde
| |
1; . x e e
b) S se calculeze aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei f, axa Ox i dreptele de ecuaii 1 x = i x e = .
c) S se arate c
1
( )
e
x e
e f x dx e e s
}
.
72. Se consider funcia
| |
: 0;1 f definit prin
3
( )
1
x
f x
x
=
+
.
a) S se calculeze ( ) 1 ( ) , x f x dx +
}
unde
| |
0;1 xe .
b) S se calculeze aria suprafeei plane cuprinse ntre graficul funciei f, axa Ox i dreptele de ecuaii 0 x = i 1 x =
.
c) Folosind faptul c ( )
2
1 1 4 x s + s pentru
| |
0;1 x e , s se arate c volumul corpului obinut prin rotaia, n jurul
axei Ox, a graficului funciei f, este un numr din intervalul ;
28 7
t t (
(

.

17