Sunteți pe pagina 1din 8

REFERAT DE PRACTICA

Rolul Asistentei Medicale in sectia Ortopedie

Indrumator As.Vesa Nadia

Practicant Rusu Iulia Patricia AMG an.I A

Cuprins:

Cap.I Pre!entarea sectiei in care sa e"ectuat sta#iul de practica . Cap. II$ Te%nici si manopere nursin# in&atate'speci"ice sectiei in care s$a e"ectuat sta#iul de practica. Cap III$ Anali!e de la(orator speci"ice ca!uisticii din sectia respecti&a.

Capitolul I
Pre!entarea sectiei: Ortopedie $Traumatolo#ie:
Corp medical : Sef Sectie :DR IRIMIE PREC)P medic primar ortoped$traumatolo# DR POPA CON*TANTIN medic primar ortoped$traumatolo# DR PATRA*CAN) CA+IN medic primar ortoped$traumatolo# DR ,ADAR I)+I) medic primar ortoped$traumatolo# DR GRIN MI-AI medic specialist ortoped$traumatolo#'doctorand DR TE+EV,A medic specialist ortoped$ traumatilo#'doctorand *ectia "unctionea!a la eta.ul I al *pitalului /udetean Al(a ' *ectia detine un numar de 01 de paturi ' 2loc Operator cu 3 sali de operatie "iecare dintre acestea cu destinatie (ine preci!ata : 4. *ala Artroplastie 5. *ala Traumatolo#ie pentru inter&entii asistate R6$TV si masa ortopedica 3. *ala Reducere "racturi si lu7atii in AG IV Acti&itate: In anul 5144 ' in sectia de Ortopedie $Traumatolo#ie au "ost internati si tratati un numar de 4585 pacienti cu a"ectiuni traumatice acute si a"ectiuni ortopedice cronice . Au "ost e"ectuate un numar de 4411 inter&enii c%irur#icale dintre care un numar de 548 au "ost inter&entii de endoprote!are a sodului si #enunc%iului ' 531 de inter&entii au necesitat utili!area aparatului Roent#en mo(il pentru implanturi de osteosinte!a. *er&icii medicale: c%irur#ia a"ec9iunilor de#enerati&e articulare: artroplastii par9iale ;i totale de ;old ;i #enunc%i. corec9ii ;i artrode!e pentru de"orm<ri ale mem(relor si articulatiilor distro"ii oase =c%ist osos' displa!ii "i(roase> cu aplicarea unor su(stituen9i oso;i ?ntrea#a #am< de opera9ii presupuse de traumatolo#ie: "racturi' entorse #ra&e' lu7a9ii' pseudartro!e'consolid<ri &icioase' lu7a9ii recidi&ante: c%irur#ia a"ec9iunilor piciorului -a#lund' pinteni calcaneeni' -allu7$Val#us' de#ete ?n ciocan' picior plat &al#' picior rotund etc =osteotomii' artrode!e>: sutura tendinoasa tendon a%ilean.

Dotare: 2loc operator ortopedie aparat mo(il ra!e 6 P%ilips pentru Radiolo#ie Inter&en9ional<' "olosit mai ales pentru e"ectuarea operatiilor minimal in&a!i&e de osteosinte!a centromedulara

pe "ocar inc%is cu ti.e !a&orate ' dar si la supra&e#%erea unor operatii ortopedice desc%ise' cum ar "i osteotomii de corectare sau osteosinte!e la ni&elul masi&ului tro%anterian si colului "emural. Fluoroscopul este un aparat per"ormant' care permite ima#istica continuua sau intermitenta a opera9iilor inc%ise =minim in&a!i&e>' cu ?nalt< re!olu9ie a ima#inilor' care pot "i stocate' o(ser&ate si ree&aluate dup< ne&oie. masa ortopedica pentru inter&entiile c%irur#icale de traumatolo#ie aparat electroc%irur#ie electrocauter mono ;i (ipolar de ?nalt< capacitate pentru inter&en9ii ortopedice' cu pies< de m@n< de unic< "olosin9<: aparatura ;i instrumentar necesar c%irur#iei de endoprote!are si osteosinte!a aspirator c%irur#ical si l<mpi scialitice

ATI Ortopedie 5 aparate aneste!ie Dra#er Fa(ius:

Capitolul II Te%nici si manopere de nursin# =3 ca!uri cu dia#nosticul sta(ilit in F.O.>:


Te%nici si manopere speci"ice sectiei Ortopedie:$$recoltare san#e'si a urinii':ducerea anali!elor la la(orator:$$masurarea tensiunii arteriale=TA>:$$ se "ace un E,G =electrocardio#rama>::$$aplicarea sondei &e!icale$$atasarea (ranulei:$$prepararea solutiilor per"u!a(ile prescrise de medic respectand concentratiile si compati(ilitatea c%imica dintre su(stante :$$montarea per"u!iilor:$$ducerea condicii la "armacie:$$ insotirea pacientiilor la eco#ra"ie:$$in.ectie intramusculara:$$in.ectie intra&enoasa:$$ in.ectie su(cutanata:$$asistarea la &i!ita medicului:$$pansarea pla#iilor.

Cazul 1 :
4.Cule#ere de date: 2olna&ul 2.I. In &arsta de A1 de ani 'cu domiciliul in Mi%alt se internea!a pe data de B "e(ruarie 5143 la sectia Ortopedie cu Dia#nosticul de "ractura dia"i!ara "emurala dreapta 4C3 medie. Definitie:Fractura este intreruperea continuitatii unui segment osos. 5.Moti&ele internarii: durere &ie in 4C3 coapsa dreapta' mo(ilitate anormala'impotenta "unctionala' tume"actie. A.-.C.: con#estie pulmonara cu D ani in urma: nea#a alte a"ectiuni. A.P.: 3.Anamne!a:a> antecedente %eredo$colaterale: "ara importanta (> antecedente personale "i!iolo#ice si patolo#ice: nu stie c> Conditii de &iata si munca: $ (une d> Comportamente= "umat'alcool etc>$ "umat 3$0 ti#ari pe !i' ca"ea !ilnic' alcool$ oca!ional. e> Medicatie de "ond administrata inaintea internarii:Arcosia 451 m# 4C!i=se administrea!a 41 !ile pe luna> impreuna cu Mil#amma de 3C!i 'Tramadol A1 m# 4C!i 'A#ocalmin 'Antiin"lamatore=I(upro"en 011 m# la D % > .

0.Istoricul (olii: In cursul !ilei' cade din mers pe trotuar' acu!a dureri &ii la 4C3coapsa dreapta' mo(ilitate anormala' impotenta "unctionala' moti&e pentrucare se pre!inta in sectia de ortopedie' unde se decide internarea sa si tratamentul c%irur#ical care consta in reducere' osteosinte!a cu ti.a ,untsc%er' te%nica operatorie in "ocar inc%is. In ser&iciul de ur#enta se e"ectuea!a mo(ili!are cu atela ,ramer.E7amenul local: $ de"ormarea coapsei' &al&us 4C3 medie cu mo(ilitatea normala' impotenta "unctionala' puls pre!ent la artera pedicoasa. A.Functiile &itale: Rd 51 respCmin ' scaun 4C50 % ' TE 3D.A 1C $3D.8 1C 'TAE451CD1mm#%'PsE81(Cmin . D.Dia#nostic la internare:"ractura dia"i!ara "emurala dreapta 4C3 medie B.Dia#nistic la e7ternare: "ractura dia"i!ara "emurala dreapta 4C3 medie. F.TRATAMENT MEDICAMENTO*: Anti(iotice:=Ce"ort 5A1 m# 'Gentamicina F1 m#'O7acilina A11 m# impreuna la 45C%>'A#ocalmin Getonal 'Dia!epam=somni"er> 5 m# C4$5 C!i 'Fra7iparine=anticoa#ulant> 1.D ml 4C!i . Tehnica recoltarii sangelui cu vacutainer: $pre#atirea "i!ica si psi%ica a pacientului: $consimtamantul pacientului: $pre#atirea materialelor=#arou'manusi'tampoane cu alcool'serin#a cu ac sau %older'(anda. ade!i& pentru locul punctiei>. $e7ecutie: ne spalam pe maini cu apa si sapun 'im(racam manusile 'de!in"ectam !ona 'ale#em punctul de electie si punctionam in &ena 'acul tre(uie sa "ie cu (i!oul in sus 'retra#em acul si "acem o compresiune asupra locului unde am punctionat timp de 4$3 minute 'apoi anali!ele se duc la la(orator.

Cazul 2:
4.Cule#ere de date:2olna&ul *.V. In &arsta de 31 de ani cu domiciliul in *e(es se internea!a pe data de41 martie 5143 cu dia#nosticul de lu7atie scapulo%umerala a mem(rului superior stan#. Definitie:Luxatia este parasirea din cavitatea articulara a unui os. 5.Moti&ele internarii:$durere '$tume"actie'$impotenta "unctionala. 3.Anamne!a:a> antecedente %eredo$colaterale: "ara importanta (> antecedente personale "i!iolo#ice si patolo#ice: nu stie c> Conditii de &iata si munca: $compromitatoare d> Comportamente= "umat'alcool etc>$ "umat B$F ti#ari pe !i' ca"ea !ilnic' alcool$ oca!ional. e> Medicatie de "ond administrata inaintea internarii:Cla"en 411 m# 5C!i 'A#ocalmin 'Diclac A1 m# C# #el 0.Istoricul (olii:Pacientul a"irma ca a mers la munte la sGH iar pe partie a alunecat si a ca!ut pe umar in urma careia a simtit o durere puternica in umar moti& pentru care se pre!inta la *pitalul /udetean de )r#ente Al(a pentru in&esti#atii .Fiind supus e7aminarilor clinice si paraclinice s$a decis internarea in sectia de Ortopedie pentru aplicarea tratamentului corespun!ator. A.Functiile &itale:Rs 4F respCmin ' scaun 4C50 % ' TE3D.A 1C 'TAE451CB1 mm#%' PdEF1(Cmin . D.Dia#nostic la internare :lu7atie scapulo%umerala a mem(rului superior stan#.

B.Dia#nostic la e7ternare :lu7atie scapulo%umerala a mem(rului superior stan#. F.Tratament medicamentos:Anti(iotice:=Ce"ort 4 # 'Gentamicina F1 m#'O7acilina A11 m# impreuna la 45C%>'Pia"en' 'Fra7iparine=anticoa#ulant> 1.D ml 4C!i . Tehnica in ectiei intramusculare: !pre#atirea "i!ica si psi%ica a pacientului :$supra&e#%erea pacientului:$consimtamantul pacientului:$materiale necesare :ta&ita 'manusi' tampoane de &ata cu alcool>:$pre#atirea in.ectiei :$e7ecutarea:ne spalam mainile de!in"ectam locul de electie' apoi intindem pielea intre inde7 si policele mainii stan#ii si se inteapa perpendicular cu o miscare precisa si si#ura ' aspiram si in.ectam lent solutia apoi retra#em (rusc acul cu serin#a ' punem tamponul cu acool masand usor .

Cazul ":
4.Cule#ere de date:2olna&a 2.A. In &arsta de 01 cu domiciliul in 2ucerdea Vinoasa se internea!a pe data de 5 martie 5143 la sectia Ortopedie cu dia#nosticul de "ractura de maleola peroniera "ara deplasare a mem(rului in"erior drept . 5.Moti&ele internarii:$durere &ie la ni&elul #le!nei mem(rului in"erior drept$'impotenta "unctionala a mem(rului in"erior drept'de"ormarea a7ului #le!nei'mo(ilitate anormala'intreruperea continuitatii osului'netransmisi(ilitatea miscarii. 3.Anamne!a:a> antecedente %eredo$colaterale: "ara importanta (> antecedente personale "i!iolo#ice si patolo#ice: nu stie c> Conditii de &iata si munca: $compromitatoare d> Comportamente= "umat'alcool etc>$ "umat 4Ati#ari pe!i' ca"ea !ilnic' alcool$ oca!ional. 0.Istoricul (olii:Pacientul a"irma ca in cursul !ilei de 41. 13. 5143' in timpul meciului de "oot(all in care el era .ucator' a alunecat pe iar(a si a ca!ut pe piciorul drept' in urma careia a simtit o durere &ie' impotenta "unctionala si mo(ilitate anormala la ni&elul #le!nei drepte' moti& pentru care se pre!inta la *pitalul /udetean de )r#ente Al(a Iulia pentru in&esti#atii. Fiind supus e7aminarilor clinice si paraclinice = radio#ra"ie "ata si pro"il a #le!nei drepte > s$a decis internarea in sectia de Ortopedie' pentru aplicarea tratamentului corespun!ator. A.Functiile &itale:Rs 4A respCmin ' scaun 4C50 % ' TE3B.4 1C 'TAE451CF1 mm#%' PsE81(Cmin . D.Dia#nostic la e7ternare: "ractura de maleola peroniera "ara deplasare a mem(rului in"erior drept . B.Tratament medicamentos: Flame7in 51m#C4C!i' Fra7iparine 1'0mlC4C!i 'Al#ocalmin'Ce"ort 4#C45% 'Dia!epam. Tehnica pansarii plagiilor:luam o pensa sterila apoi luam cu aceasta un tampon din casoleta punem (etadina si de!in"ectam pla#a' luam cate comprese sunt ne&oie si punem pe pla#a apoi luam o "asa si dam de .ur impre.ur unde este ne&oie =mana picior> cu miscari circulare .

Capitolul III Anali!e de la(orator speci"ice ca!uisticii din sectia Ortopedie :


#S$ = viteza de sedimentare a hematiilor,
multe, care sunt intr-o suspensie apoasa. este o analiza curenta. Sangele contine hematii foarte

Care sunt &alorile normale ale V*-I Valorile normale ale V*- pot "i calculate ast"el: +a (ar(ati V*- E VarstaC5: e7 la B1 de ani V*- normal E 3AmmC4% +a "emei V*- E =VarstaJ41>C5: e7 la B1 de ani V*- normal este 01mmC4% $%&'()*&* -emoleuco#rama completa consta din masurarea urmatorilor parametri: $ numar de leucocite: $ numar de eritrocite: $ concentratia de %emo#lo(ina: $ %ematocrit: $ indici eritrocitari: &olumul eritrocitar mediu =VEM>' %emo#lo(ina eritrocitara medie =-EM>' concentratia medie de %emo#lo(ina =C-EM> si lar#imea distri(utiei eritrocitare =RDK>: $ numar de trom(ocite si indici trom(ocitari: &olumul trom(ocitar mediu =VTM> si lar#imea distri(utiei trom(ocitare =PDK>: $ "ormula leucocitara:$ JC$ numar de reticulocite. Metoda *e "oloseste anali!orul automat pe principiul citometriei in "lu7 cu "luorescenta utili!and +A*ER semiconductor si "ocusare %idrodinamica. *pecimen recoltat $ san#e &enos: la copii mici se poate recolta san#e capilar din de#etCcalcai. Recipient de recoltare $ &acutainer ce contine EDTA ca anticoa#ulant tripotassiumCdipotasiumCdisodium =&acutainer cu capac mo&Cro! ,3 EDTA>: in ca!ul copiilor mici se "oloseste un microtainer cu %eparina. Cantitate recoltata $ tu(ul tre(uie sa "ie umplut cel putin trei s"erturi pentru ca raportul san#eCanticoa#ulant sa "ie optim =concentratia recomandata de EDTA este de 4.5 5.1 m#Cm+ de san#e> . Valorile normale sunt ?n "uncie de &@rst<' ras<' se7 i !on< #eo#ra"ic<. De e7emplu' pentru adulii de ras< cauca!ian< din Europa' &alorile normale ale %emo#lo(inei sunt cuprinse ?ntre 40 4F #C411ml pentru (<r(ai i 45 4D #C411ml pentru "emei. Valori mai mari dec@t media pot "i cau!ate de policitemie' diaree' des%idratare' oc' de trans"u!ii de s@n#e repetate' etc.

TS
Timpul de san#erare *e e"ectuea!a doua inci!ii la ni&elul (ratului si este anali!ata perioada de timp in care

san#erarea incetea!a. De ce se face testul+ Anali!a se e"ectuea!a pentru a se identi"ica pro(leme de san#erare sau coa#ulare a san#elui. Cum se face testul+ In e"ectuarea acestei anali!e medicale se &or respecta urmatorii pasi: $ o manseta #on"la(ila este po!itionata in partea superioara a (ratului. $ doctorul &a "ace doua inci!ii mici la ni&elul in"erior al (ratului' inci!ii destul de adanci incat sa pro&oace san#erarea.$ manseta este indepartata.$ !ona san#erarii este tamponata cu su#ati&a la inter&ale de 31 de secunde.$ in tot acest parcurs doctorul &a cronometra timpul necesar opririi san#erarii. )ezultate normale: san#erarea se opreste in inter&alul de timp de 4$8 minute. Daca san#erarea nu se opreste in inter&alul de timp considerat normal' acest "apt se poate datora urmatoarelor:$a"ectiune a &aselor san#&ine :$trompocitopenie:$ trom(ocitemie primiti&a:$(oala lui Von Kille(rand. Ce poate afecta testul+ Re!ultatele testului pot "i in"luentate de anumire medicamente' precum: aspirina si alte medicamente pe (a!a de salicilati' de7tran' antiin"lamatori nonsteroidali.