Sunteți pe pagina 1din 3

PROGRAMA OPTIONAL LIMBA ENGLEZA

INSTITUTOR:TURBACEANU DANA

OBIECTIVE:
-sa aiba o pronuntie corecta si clara
-sa posede un vocabular de baza
-sa foloseasca formulele de politete
-sa povesteasca o imagine ,un tablou
-sa numere sis a realizeze unele calcule simple
-sa cunoasca zilele saptamanii
-sa denumeasca legume ,fructe ,flori ,animale
-sa denumeasca partile componente ale corpului uman
-sa stabileasca pozitii spatiale
-sa cunoasca culorile
MIJLOACE DE REALIZARE:
Lecturi dupa imagini,,Toamna in padure, ,,Jocurile iarna , ,,E
primavara, ,,Vacanta la mare , ,,La piataetc
Memorizari ,,Sa numaram, ,,Salata de fructe, ,,Ploaia
Povestiri:,,Zilele saptamanii etc..
Jocuri didactice :,,Ghici ce este?

Exemplu:
OBIECTIVE GRUPA
MICA
1.sa
Buna!
cunoasca
Hello!
formele de
Care
politete ,de
este
salut
numele
realizand un tau?
dialog
What is
your
name?
Numele
meu
este.
My
name is

GRUPA
MIJLOCIE
Aceleasi ca la
grupa mica
+
Ce mai faci?
How are you?
Multumesc,fa
c bine.
Im fine tanks.

GRUPA
MARE
Aceleasi
ca la
grupa
mijlocie
+
Buna
dimineata
Good
morning.
Cati ani
ai?
How old
are you?

GRUPA
PREGATITOARE
Aceleasi ca la
grupa mare
+
Incantat de
cunostinta!
Nice to meet you!

DIALOG POSIBIL:
-Hello!
-Hello!
-What is your name ?
-My name is Maria.
-And you?
-My name is .
-Nice to meet you!
-How old are you ?
-Im six.
-And you?
-Im seven.
..

NIVEL II GRUPA PREGATITOARE


THE FIRST SEMESTER
Lesson 1:Greeting ,meeting,introducting people
Lesson 2:Fruit in two seasons
Lesson 3:Poem,,Orange is a carrot
Lesson 4:,,Vegetables
Lesson 5:Song,,My Bonnie
Lesson 6:,,Flowers
Lesson 7:,,Domestic Animals
Lesson 8:Poem:,,Its four oclock
Lesson 9:Wild Animals
Lesson 10:Poem,,I m little snowman
Lesson 11:Final revision
THE SECOND SEMESER
Lesson 1:The human body
Lesson 2:,,Clothes
Lesson 3:Poem:,,My hand
Lesson 4:Contest:,,Who knows more?
Lesson 5:Jobs
Lesson 6:Song:,,Snowflakes
Lesson 7:Poem

Lesson 8:Revison:poem and song


Lesson 9:Contest :,,Who is the best?
Lesson 10:Means of transport
Lesson 11:,,It is easter time
Lesson 12:Song
Lesson 13 :Revison
Lesson 14 :The classroom
Lesson 15:Poem
Lesson 16 :Song ,,Oh ,Susana
Lesson 17:Room in the house
Lesson 18: Poem ,,The streets in the town
Lesson 19 :,,Toghether
Lesson 20:Game
Lesson 21 :Revision