Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICAN Facultatea DREPT Domeniul de licen DREPT PROGRAM ANALITIC an universitar 2013 - 2014

Denumirea disciplinei

DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL


Codul disciplinei 0506095 Semestrul 5 ZI X Numrul orelor pe semestru/activiti Total 42 C/SI 28 S 14 L -P -DS FR Numrul de credite 4

De aprofundare

De sintez

Categoria formativ a disciplinei: DF-fundamental, DD-din domeniu, DS-de specialitate, DC-complementar Categoria de opionalitate a disciplinei: DO-obligatorie, DA-opional, Df-facultativ DO

Condiionri (pre requisites)

--

Obiective

Curs

Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul dreptului comertului international Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor utilizate n domeniul juridic, cu aplicabilitate in dreptul comertului international Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris i oral, i a instrumentelor de logic juridic pentru explicarea i interpretarea conceptelor i teoriilor specifice domeniului dreptului comertului international Utilizarea limbajului juridic de specialitate i a unor instrumente de logic juridic, n elaborarea unor argumentri specifice dreptului comertului international, n scris i oral Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor i metodelor consacrate n domeniul juridic; Definirea conceptelor i analiza acestora, precum i a metodelor i teoriilor utilizate n interpretarea i compararea instituiilor dreptului comertului international din dreptul naional, dreptul european i dreptul altor state Interpretarea raportului dintre instituiile dreptului roman i cele ale dreptului european i dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative i
Pagina 1 din 6

interpretative, in materia dreptului comertului international Interpretarea i evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituiile dreptului naional, ale dreptului european i ale dreptului altor state, in domeniul dreptului comertului international. Identificarea corect a reglementrilor n vigoare in materia dreptului comertului international i utilizarea raionamentelor juridice, cu valorificarea acestora n comunicarea profesional Soluionarea problemei de drept pe care o ridic o situaie de fapt specifica dreptului comertului international, prin utilizarea raionamentelor juridice Realizarea seleciei corecte i argumentate ntre mai multe soluii care pot fi date unei situaii de fapt specifice dreptului comertului international. nelegerea mecanismelor comertului international si a celui european , nsuirea cunotinelor privind regimul actelor de comert international, a reglementarilor speciale privind statutul participantilor la comertul international si a insolventei transfrontaliere; Cunoasterea si intelegerea mecanismelor generale si speciale ale contractarii comerciale internationale si a modalitatilor speciale de plata si de garantare in activitatea comerciala interantionala; Solutionarea litigiilor prin intermediul arbitrajului comercial international. Utilizarea adecvat a conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor din domeniul dreptului comertului international Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor i metodologiilor utilizate n domeniul juridic, cu aplicabilitate in dreptul comertului international Utilizarea limbajului juridic de specialitate, scris i oral, i a instrumentelor de logic juridic pentru explicarea i interpretarea conceptelor i teoriilor specifice domeniului dreptului comertului international Utilizarea limbajului juridic de specialitate i a unor instrumente de logic juridic, n elaborarea unor argumentri specifice dreptului comertului international, n scris i oral Utilizarea limbajului juridic de specialitate pentru evaluarea conceptelor, teoriilor i metodelor consacrate n domeniul juridic; Definirea conceptelor i analiza acestora, precum i a metodelor i teoriilor utilizate n interpretarea i compararea instituiilor dreptului comertului international din dreptul naional, dreptul european i dreptul altor state Interpretarea raportului dintre instituiile dreptului roman i cele ale dreptului european i dreptului altor state prin utilizarea metodelor comparative i interpretative, in materia dreptului comertului international Interpretarea i evaluarea metodelor specifice ce pot fi utilizate pentru determinarea raportului dintre instituiile dreptului naional, ale dreptului european i ale dreptului altor state, in domeniul dreptului comertului international. Identificarea corect a reglementrilor n vigoare in materia dreptului comertului international i utilizarea raionamentelor juridice, cu valorificarea acestora n comunicarea profesional Soluionarea problemei de drept pe care o ridic o situaie de fapt specifica dreptului comertului international, prin utilizarea raionamentelor juridice Realizarea seleciei corecte i argumentate ntre mai multe soluii care pot fi date unei situaii de fapt specifice dreptului comertului international. nelegerea mecanismelor comertului international si a celui european ,
Pagina 2 din 6

Seminar

nsuirea cunotinelor privind regimul actelor de comert international, a reglementarilor speciale privind statutul participantilor la comertul international si a insolventei transfrontaliere; Cunoasterea si intelegerea mecanismelor generale si speciale ale contractarii comerciale internationale si a modalitatilor speciale de plata si de garantare in activitatea comerciala interantionala; Solutionarea litigiilor prin intermediul arbitrajului comercial international.

Coninut

Curs

1. Introducere n dreptulul comertului international. 1.1. Notiunea, obiectul si definitia dreptului comertului international. Scurta privire istorica asupra dreptului comertului international. 1.2. Cadrul general al desfasurarii comertului international 1.3. Izvoarele interne si internationale ale dreptului comertului international; 2. Activitatea comerciala internationala. 3. Participantii la activitatea comerciala internationala 3.1. Comerciantii persoane fizice straine. Notiune 3.2. Formele desfasurarii activitatii comerciale in Romania de catre persoanele fizice straine 3.3. Comerciantii persoane juridice 3.3.1. Societatile cu participare straina si societatile straine 3.3.2. Modalitatile desfasurarii activitatii comerciale in Romania de catre societatile straine si alte aspecte speciale. 3.3.3. Filialele, sucursalele si reprezentantele societatilor straine 3.3.4. Grupul european de interes economic - GEIE 3.3.5. Societatea cooperativa europeana 4. Insolventa transfrontaliera. 4.1.Notiune si solutii privind falimentul transfrontalier. 4.2. Regulamentului European (CE) nr.1346 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolventa 5. Contractele comerciale internationale. Teoria generala a contractelor incheiate in comertul international. 5.1. Reguli speciale privind formarea contractelor comerciale internationale 5.2. Clauzele specifice contractelor comerciale internationale 5.3.Reguli speciale privind executarea contractelor comerciale internationale 5.4.Reguli privind garantarea contractelor comerciale internationale 5.5. Raspunderea pentru nerespectarea obligatiilor contractuale in materia dreptului comertului international. 6. Principiile UNIDROIT privind contractele comerciale internationale 7. Contracte comerciale internationale speciale. 7.1. Contractul de vanzare internationala de marfuri potrivit Conventiei de la Viena (1980) 7.1.1. Domeniul de aplicare al Conventiei de la Viena -1980 7.1.2. Reguli de interpretare a contractelor de vanzare internationala de marfuri 7.1.3. Mecanisul formarii contractului de vanzare internationala de marfuri potrivit Conventiei de la Viena -1980 7.1.4. Efectele contractului de vanzare internationala de marfuri potrivit Conventiei de la Viena -1980 7.1.5. Aspecte comune: momentul transferului riscurilor de la vanzator la
Pagina 3 din 6

cumparator, daunele interese, exonerarea de raspundere, incetarea contratului, s.a. 7.2. Uzante codificate in materia vanzarii internationale de marfuri. Regulile INCOTERMS 2010 7.3. Regimul juridic al prescriptiei extinctive in materia vanzarii internatioale de marfuri, potrivit Conventiei de la New York 1974 8. Protectia si garantarea investitiilor straine 9. Arbitrajul comercial international 9.1. Notiunea si clasificiarea arbitrajului comercial international 9.2. Notiunea si formele conventiei de arbitraj 9.3. Efectele conventiei de arbitraj 9.4. Recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine 9.5. Regulile de arbitraj ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei. 1. Introducere n dreptulul comertului international. 1.1. Notiunea, obiectul si definitia dreptului comertului international. Scurta privire istorica asupra dreptului comertului international. 1.2. Cadrul general al desfasurarii comertului international 1.3. Izvoarele interne si internationale ale dreptului comertului international; 2. Activitatea comerciala internationala. 3. Participantii la activitatea comerciala internationala 3.1. Comerciantii persoane fizice straine. Notiune 3.2. Formele desfasurarii activitatii comerciale in Romania de catre persoanele fizice straine 3.3. Comerciantii persoane juridice 3.3.1. Societatile cu participare straina si societatile straine 3.3.2. Modalitatile desfasurarii activitatii comerciale in Romania de catre societatile straine si alte aspecte speciale. 3.3.3. Filialele, sucursalele si reprezentantele societatilor straine 3.3.4. Grupul european de interes economic - GEIE 3.3.5. Societatea cooperativa europeana 4. Insolventa transfrontaliera. 4.1.Notiune si solutii privind falimentul transfrontalier. 4.2. Regulamentului European (CE) nr.1346 din 29 mai 2000 privind procedurile de insolventa 5. Contractele comerciale internationale. Teoria generala a contractelor incheiate in comertul international. 5.1. Reguli speciale privind formarea contractelor comerciale internationale 5.2. Clauzele specifice contractelor comerciale internationale 5.3.Reguli speciale privind executarea contractelor comerciale internationale 5.4.Reguli privind garantarea contractelor comerciale internationale 5.5. Raspunderea pentru nerespectarea obligatiilor contractuale in materia dreptului comertului international. 6. Principiile UNIDROIT privind contractele comerciale internationale 7. Contracte comerciale internationale speciale. 7.1. Contractul de vanzare internationala de marfuri potrivit Conventiei de la Viena (1980) 7.1.1. Domeniul de aplicare al Conventiei de la Viena -1980 7.1.2. Reguli de interpretare a contractelor de vanzare internationala de marfuri
Pagina 4 din 6

Semina r

7.1.3. Mecanisul formarii contractului de vanzare internationala de marfuri potrivit Conventiei de la Viena -1980 7.1.4. Efectele contractului de vanzare internationala de marfuri potrivit Conventiei de la Viena -1980 7.1.5. Aspecte comune: momentul transferului riscurilor de la vanzator la cumparator, daunele interese, exonerarea de raspundere, incetarea contratului, s.a. 7.2. Uzante codificate in materia vanzarii internationale de marfuri. Regulile INCOTERMS 2010 7.3. Regimul juridic al prescriptiei extinctive in materia vanzarii internatioale de marfuri, potrivit Conventiei de la New York 1974 8. Protectia si garantarea investitiilor straine 9. Arbitrajul comercial international 9.1. Notiunea si clasificiarea arbitrajului comercial international 9.2. Notiunea si formele conventiei de arbitraj 9.3. Efectele conventiei de arbitraj 9.4. Recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine 9.5. Regulile de arbitraj ale Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Forma de evaluare (E-examen, V- verificare/colocviu)

Examen Scris

EVALUARE A. EVALUARE PE PARCURSUL SEMESTRULUI


Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare PUNCTE

Evaluare Curs

Performanta

Frecventa TOTAL Evaluare Seminar Performanta

Participare activa la cursuri Nota test curs Proiecte, referate, etc. Frecventa la cursuri

10 70 10 10 100 10 70 10 10 100

Frecventa TOTAL Evaluarea semestriala

Participare activa la seminarii Nota test seminarii Activ. aplicative, procese simulate, etc Frecventa la seminarii

Nota: studentii care vor beneficia de aplicarea criteriilor de evaluare vor trebui sa aiba o prezenta la orele de curs si seminar mai mare de 70%
Pagina 5 din 6

Studentii care vor acumula pe parcursul semestrului minim 80 de puncte la seminar au dreptul de a sustine testul semestrial de la curs si, obtinand cel putin nota 8 la testul semestrial de la curs, vor promova pe baza indeplinirii criteriilor frecventei si performantei, conform Regulamentului privind activitatea profesionala a studentilor, aprobat de Senatul Universitatii, potrivit legii.

B. EVALUARE EXAMEN

Bibliografie

Bibliografie: 1. Luminita TULEASCA, Dreptul Comertului International, Ed.Universul Juridic, Bucuresti. 2. Dragos-Alexandru SITARU, Dreptul Comertului International - Tratat - Partea Generala, Ed.Universul Juridic, 2008 3. Dragos-Alexandru SITARU, Dreptul Comertului International - Tratat - Partea Speciala, Ed.Universul Juridic, 2008 4. Daniel Mihail SANDRU, Dreptul Comertului International, Ed. Universitara, Bucuresti 2012 5. Lusine NAVASARDYAN, Protectia si garantarea investitiilor straine in dreptul comertului international, Ed. Wolters Kluwer, Bucuresti, 2013. Lista materialelor didactice suplimentare sunt reglementarile legale indicate la cursuri si seminarii si articolele din revistele de specialitate juridica indicate in timpul cursului si seminarului.

Grad didactic, titlu, nume, prenume, Titular de disciplin Lect. univ dr. Luminia Tuleac

Semntura

Pagina 6 din 6

Pagina 7 din 6