Sunteți pe pagina 1din 1

MOTIVUL HOREI IN OPERA ,, ION ,, DE LIVIU REBREANU Romanul ncepe cu descrierea orei, scen! an"olo#ic!

prin care au"orul reali$ea$! mai mul"e o%iec"i&e' pre$en"area unui (oc popular speci)ic $onei, some*ana, *i in"roducerea "rep"a"! a persona(elor *i su#erarea &ii"oarelor con)lic"e+ O%iec"i&ul romancierului nre#is"rea$! pe r,nd lu"arii, care c,n"! su% *opron, ri"mul ndr!ci" al some*anei, #es"urile )l!c!ilor, care *i ciocnesc ci$mele' -ecile de perec i %a" .ome*ana cu a","a pasiune, c! po"coa&ele )l!c!ilor scap!r! sc,n"ei, poalele )e"elor se %ol%ocesc, iar col%ul de pe (os se n&!l"ore*"e, se a*ea$! n s"ar"uri #roase pe )e/ele %r!$da"e de sudoare, lumina"e de o%oseal! *i de mul/umire+ 0u c," Bricea# /iue*"e c,n"ecul, cu a"," )l!c!ii se nd,r(esc, *i n)loresc (ocul, "rec )e"ele pe su% m,n!, le dau drumul s! se n&,r"easc! sin#ure, /op!ie pe loc ridic,nd "!lpile, *i ciocnesc $#omo"os c!lc,iele, *i ple$nesc "ureacii ci$melor cu palmele n!dui"e+++ 1n con"inuare o%iec"i&ul romancierului nre#is"rea$! #rupul )e"elor nepo)"i"e la (oc, al %a%elor care2*i admirau odraslele *i al copiilor, care p,ndesc poalele )e"elor+ .cena es"e semni)ica"i&! *i pen"ru reali"a"ea ad,nc! di)eren/ia"! a sa"ului+ As")el n"r2un #rup s"! primarul 3"e)an Ho"no#, un c ia%ur cu %ur"a um)la"!, *i c,/i&a %!"r,ni )run"a*i'Pe2al"uri, ca un cine la u*a %uc!"!riei, "ra#e cu urec ea Ale4andru 5lane"au, dornic s! se ames"ece n &or%!, /iindu2se "o"u*i s! se &,re n"re %o#!"a*i+ Lipsesc *i repre$en"an/ii in"elec"uali"!/ii ardelene' )amilia n&!/!"orului Herdelea *i preo"ul Belciu#+ Ace*"ia respec"! pe"recerea /!ranilor, dar nu se ames"ec! prin"re ei+ As")el Maria Herdelea era )a"! de /!ran de pe la Monor, dar )iindc! um%lase "o"deauna n s"raie nem/e*"i *i mai ales c! s2a m!ri"a" cu un n&!/!"or 2 se sim/ea mul" deasupra norodului *i a&ea o mil! cam dispre/ui"oare pen"ru "o" ce e /!r!nesc+ Ion o s"r,n#e la piep" pe Ana, mireasa lui 5ero#e, de*i es"e ndr!#os"i" de 6lorica+ Aici se su#erea$! con)lic"ul prin apari/ia lui Vasile Baciu, care l umile*"e pe Ion+ Li&iu Re%reanu e4celea$! n pre$en"area &ie/ii /!r!ne*"i des)!*ura"e su% semnul e4perien/ei colec"i&e' ora, na*"erea, nun"a, %o"e$ul, slu(%a duminical!, (udecarea &ino&a/iilor, nmorm,n"area+ Toa"e aces"e aspec"e sun" $u#r!&i"e ma#is"ral, de#a(,nd o pu"ernic! sen$a/ie de &ia/! real!+

S-ar putea să vă placă și