Sunteți pe pagina 1din 31

UNIUNEA EUROPEAN Fondul Social European

GUVERNUL ROMNIEI Ministerul Administra iei !i Internelor

Ino"a ie #n administra ie Pro$ramul Opera ional %&e'"oltarea (apacit) ii Administrati"e%

CERERE DE FINANARE

Fondul Social European Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Admini trative


Cerere de proiecte nr! """"!

Numele olicitantului !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con#irm c prezentul do ar conine un numr total de "! pagini $i c in#ormaiile prezentate unt corecte $i reale

N%&E REPRE'EN(AN( )E*A) F%NCIE SE&N+(%RA ,I ,(A&PI)A DA(A

"""""""""""""""""""""""""""!! """""""""""""""""""""""""""!! """""""""""""""""""""""""""! """""""""""""""""""""""""""!!

Pagina 1

Cerere de finanare PO DCA

(I()%) PROIEC(%)%I

A-A PRIORI(AR+

DO&ENI%) DE IN(ER.ENIE

OPERAI%NEA

Pagina 2

Cerere de finanare PO DCA

/01 INFOR&AII PRI.IND SO)ICI(AN(%) ,I PAR(ENER%)


0!0 SO)ICI(AN( Numele organizaiei Cod de 2nregi trare #i cal Nr! de la Regi trul A ociaiilor $i Fundaiilor Adre a in tituiei Adre a o#icial de e3mail a in tituiei 4e5 page

0!6 S(A(%(%) 7%RIDIC A) SO)ICI(AN(%)%I Completai conform actului de nfiinare i temeiul legal.

0!8 REPRE'EN(AN(%) )E*A) Persoana care are dreptul s semneze i s reprezinte organizaia. n cazul n care persoana nominalizat aici nu este ordonatorul/principal/secundar/teriar de credite se va anexa acestei cereri actul administrativ prin care a fost desemnat/ i s-a delegat aceast calitate. Nume $i prenume Funcie Numr de tele#on Numr de #a9 Adre de e3mail

0!: PERSOANA DE CON(AC( Persoana nominalizat de instituia dumneavoastr ca mananger de proiect. Nume $i prenume Funcie Numr de tele#on

Pagina 3

Cerere de finanare PO DCA

Numr de #a9 Adre de e3mail

0!; DESCRIEREA SO)ICI(AN(%)%I a. Precizai cnd a fost nfiinat organizaia dumneavoastr i care sunt principalele sale activiti (maxim umtate de pagin!

b. Furnizai informaii privind 3 proiecte derulate de organizaie n ultimii 5 ani, avnd gri s completai pentru fiecare n parte urmtorul tabel (maxim o pagin pe fiecare proiect!" Proiectul nr! 0 (itlul proiectului (conform contractului de finanare! Nr! de 2nregi trare<codul proiectului (acordat de instituia finanatoare! O5iectivele proiectului Stadiul implementrii proiectului Rezultatele pariale sau finale ale proiectului .aloarea proiectului (n lei# conform contractului de finanare. n cazul n care valoarea a fost sta$ilit n alt moned# se va calcula la cursul lei de la data semnrii contractului! Sur a de #inanare !$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile" Numele in tituiei #inanatoare Proiectul nr! 6 (itlul proiectului (conform contractului de finanare!
Pagina 4 Cerere de finanare PO DCA

Nr! de 2nregi trare<codul proiectului (acordat de instituia finanatoare! O5iectivele proiectului Stadiul implementrii proiectului Rezultatele pariale au #inale ale proiectului .aloarea proiectului (n lei# conform contractului de finanare. n cazul n care valoarea a fost sta$ilit n alt moned# se va calcula la cursul lei de la data semnrii contractului! Sur a de #inanare !$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile" Numele in tituiei #inanatoare Proiectul nr! 8 (itlul proiectului (conform contractului de finanare! Nr! de 2nregi trare<codul proiectului (acordat de instituia finanatoare! O5iectivele proiectului Stadiul implementrii proiectului Rezultatele pariale au #inale ale proiectului .aloarea proiectului (n lei# conform contractului de finanare. n cazul n care valoarea a fost sta$ilit n alt moned# se va calcula la cursul lei de la data semnrii contractului! Sur a de #inanare !$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile" Numele in tituiei #inanatoare

Pagina 5

Cerere de finanare PO DCA

c.

# rugm s specificai dac pentru proiectul !n ntregime sau parial, respectiv activiti din proiect" ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai #o t olicitat spri in financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri $%&

'a

(u

'aca da, v rugm specificai urmtoarele informaii) Denumirea programului Numele in tituiei #inanatoare Nr! de 2nregi trare a proiectului Sur a de #inanare !$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile" Stadiul olicitrii (n curs de verificare/ respins/apro$at!

d. # rugm s specificai dac proiectul !n ntregime sau parial, respectiv activiti din proiect" ce constituie obiectul prezentei cereri de finanare a mai 5ene#iciat de spri in financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri $%, n ultimii 5 ani&

'a
(itlul proiectului (conform contractului de finanare! Nr! de 2nregi trare<codul proiectului (acordat de instituia finanatoare! O5iectivul proiectului Stadiul implementrii proiectului Rezultate o5inute .aloarea proiectului (n lei# conform contractului de finanare. n cazul n care valoarea a fost sta$ilit n alt moned# se va calcula la cursul lei de la data semnrii contractului! Sur a de #inanare !$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse

(u

'aca da, v rugm specificai urmtoarele informaii)

Pagina 6

Cerere de finanare PO DCA

externe ram$ursa$ile"

Numele in tituiei #inanatoare 0!= PAR(ENERI n cazul n care avei nc%eiate acorduri de parteneriat (anexa nr. &! pentru acest proiect completai urmtoarele date. 'epetai informaiile pentru fiecare partener n parte. Numele organizaiei partenere Cod de 2nregi trare #i cal Nr! de la Regi trul A ociaiilor $i Fundaiilor Adre a po$tal a in tituiei Adre a de e3mail a in tituiei 4e5 page (ipul organizaiei Numele $i prenumele reprezentantului legal Funcia reprezentantului legal Date de contact ale reprezentantului legal (tel/fax/e-mail! 0!> DESCRIEREA PAR(ENER%)%I a" # rugm precizai cnd a fost nfiinat organizaia dumneavoastr i care sunt principalele sale activiti. *otodat, prezentai motivele implicrii n acest proiect (maxim umtate de pagin!.

$! # rugm s furnizai informaii privind 3 proiecte derulate de organizaie n ultimii 5 ani, avnd gri s completai pentru fiecare n parte urmtorul tabel (maxim o pagin pe fiecare proiect!" Proiectul nr! 0 (itlul proiectului (conform contractului de finanare! Nr! de 2nregi trare<codul proiectului (acordat de instituia finanatoare! O5iectivul proiectului

Pagina 7

Cerere de finanare PO DCA

Stadiul implementrii proiectului Rezultate o5inute .aloarea proiectului (n lei# conform contractului de finanare. n cazul n care valoarea a fost sta$ilit n alt moned# se va calcula la cursul lei de la data semnrii contractului! Sur a de #inanare !$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile" Numele in tituiei #inanatoare Proiectul nr! 6 (itlul proiectului (conform contractului de finanare! Nr! de 2nregi trare<codul proiectului (acordat de instituia finanatoare! O5iectivul proiectului Stadiul implementrii proiectului Rezultate o5inute .aloarea proiectului (n lei# conform contractului de finanare. n cazul n care valoarea a fost sta$ilit n alt moned# se va calcula la cursul lei de la data semnrii contractului! Sur a de #inanare !$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile" Numele in tituiei #inanatoare Proiectul nr! 8 (itlul proiectului (conform contractului de finanare! Nr! de 2nregi trare<codul
Pagina 8 Cerere de finanare PO DCA

proiectului (acordat de instituia finanatoare! O5iectivul proiectului Stadiul implementrii proiectului Rezultate o5inute .aloarea proiectului (n lei# conform contractului de finanare. n cazul n care valoarea a fost sta$ilit n alt moned# se va calcula la cursul lei de la data semnrii contractului! Sur a de #inanare !$ugetul de stat# $ugetul local# surse externe neram$ursa$ile# surse externe ram$ursa$ile" Numele in tituiei #inanatoare

Pagina 9

Cerere de finanare PO DCA

/61 DA(E DESPRE PROIEC(

6!0 O?IEC(I.E)E PROIEC(%)%I Prezentai o$iectivul/o$iectivele general/e i scopul (o$iectivul specific! proiectului &. Corelai aceste o$iective cu o$iectivul domeniului ma or de intevenie din P( )C* n care se ncadreaz proiectul. O5iectiv general Scop

6!6 7%S(IFICAREA NECESI(+II I&P)E&EN(+RII PROIEC(%)%I +dentificai i descriei clar i amnunit pro$lema cu care se confrunt instituia dvs. i pe care proiectul dorete s o rezolve (maxim , pagini! i motivai de ce i c-t de urgent este nevoie de acest proiect.

6!8! RE)E.AN+ .xplicai modul n care contri$uie proiectul la realizarea strategiilor /uvernului n domeniu. +ncludei detalii privind" + + + modul n care proiectul se ncadreaz n strategia instituiei# n strategiile locale# regionale sau naionale0 modalitile n care contri$uie la realizarea o$iectivului domeniului ma or de intervenie al P( )C* n care se ncadreaz. modul n care interacioneaz cu alte programe sau n care prezentul proiect continu sau va fi continuat de alte proiecte

1otodat# prezentai c-teva opiuni de rezolvare a pro$lemei (descris la pct ,.,! i motivai alegerea opiunii pentru care solicitai finanare prin prezenta cerere. (maxim , pagini!

Pentru definirea obiectivelor, scopului, rezultatelor, activitilor i indicatorilor recomandm utilizarea metodologiei -.anagementul ciclului de proiect/ !P0. 1 Pro ect 02cle .anagement") 3ttp)44ec.europa.eu4europeaid4multimedia4publications4publications4manuals+tools4t,5,6en.3tm .
Pagina 10 Cerere de finanare PO DCA

6!:! *R%P IN(+ )escriei grupul/entitile care sunt vizate direct sau indirect de implementarea i rezultatele proiectului# implicarea lor n ela$orarea/implementarea proiectului# i unde este posi$il# exprimai numeric. +dentificai corect grupul int i facei legtura ntre acesta# pro$lema prezentat la punctul ,., i modalitatea de rezolvare a acesteia# prezentat la punctul ,.2.

6!; AC(I.I(+I ,I *RAFIC%) DE I&P)E&EN(ARE )escriei# n ordine cronologic# activitile# care au avut loc p-n la momentul depunerii cererii de finanare (dac este cazul! precum i cele previzionate a se realiza n vederea implementrii proiectului. Completai ta$elele de mai os privind calendarul acestora. Co t Durata !fr *#7" Re pon a5il

Nr!

Activitate

De crierea activitii

)oc de de #$urare

,. 8. 3. 9. /raficul de implementare tre$uie completat cu 3luna de implementare &3# 3luna de implementare ,3# etc. i nu cu lunile calendaristice (4ianuarie5# 4fe$ruarie5# etc.! +mplementarea proiectului ncepe la data ultimei semnturi aplicate pe contractul de finanare. 1itlurile activitilor tre$uie s fie aceleai cu cele prezentate la seciunea 6.&. din cererea de finanare. /raficul de implementare tre$uie ela$orat dup urmtorul format"

An de implementare 0 Activitate ,. 8. 3. 9. )una 0 6 8 : ; = > Etc!

An de implementare 6 0 6 8 : ; = > Etc!

Precizai durata implementrii proiectului# exprimat n luni.

Pagina 11

Cerere de finanare PO DCA

6!= RE'%)(A(E Prezentai rezultatele proiectului la finalul implementrii sale # indic-nd cum va contri$ui proiectul la rezolvarea pro$lemei/pro$lemelor grupului int maxim & pagin.

6!> INDICA(ORI Completai ta$elul de mai os# preciz-nd indicatorii care msoar atingerea rezultatelor# respectiv ndeplinirea scopului proiectului. +ndicatorii pe care i prezentai tre$uie s fie msura$ili i s contri$uie la realizarea indicatorilor din )ocumentul cadru de implementare i /%idul solicitantului.

INDICA(ORI

.aloare la 2nceputul perioadei de implementare (numr/unitatea de msur!

.aloare la #Cr$itul perioadei de implementare (numr/unitatea de msur!

Comentarii

Indicatori de DoutputE (msoar rezultatele proiectului! ,. 8. etc. Indicatori de Dre ultE (msoar ndeplinirea scopului proiectului! ,. 8. etc.

6!@ RISC%RI +dentificai riscurile care ar putea afecta ndeplinirea rezultatelor proiectului i prezentai msurile de prevenire i/sau gestionare a lor.
De crierea ri cului ,. 8. 3. Po i5ile con ecine & uri de prevenireA ge tionare a ri cului Comentarii

6!B S%S(ENA?I)I(A(E

Pagina 12

Cerere de finanare PO DCA

Precizai modul n care rezultatele proiectului vor fi utilizate/meninute dup finalizarea implementrii proiectului (maxim umtate de pagin!. n cazul n care proiectul este doar o etap n rezolvarea pro$lemei identificate la p. ,., i va fi continuat de un alt proiect# precizai acest lucru.

6!0F INFOR&ARE ,I P%?)ICI(A(E Prezentai detalii privind msurile propuse de informare i pu$licitate n legtur cu asistena financiar neram$ursa$il. +ncludei cel puin msurile minime de comunicare prevzute n /%idul solicitantului.

& urile de in#ormare $i pu5licitate (7 rugm descriei metodele i instrumentele folosite !

Durata e timat< Perioada

6!00 &ANA*E&EN(
a"

Precizai locul de desfurare a activitilor de management a proiectului) ara, regiunea, udeul, localitatea.

b" Precizai care sunt persoanele implicate n implementarea proiectului prin prisma rolurilor

!atribuiilor" pe care le vor avea. Pentru persoanele de a anga ate ane:ai 0#+uri conform ane:ei nr.8. Pentru persoanele care urmeaz a fi anga ate prezentai pe scurt atribuiile pe care le vor ndeplini i cerinele minime privind pregtirea profesional i e:periena. *otodat, n cazul n care intenionai contractarea managementului precizai activitile i cerinele minime pentru organizaia care va presta acest serviciu.

c"

Prezentai resursele materiale deinute i cele care urmeaz a fi ac3iziionate pentru implementarea i managementul proiectului

Pagina 13

Cerere de finanare PO DCA

<esurse materiale deinute)

<esurse materiale care urmeaz a fi ac3iziionate)

d" Prezentai metodologia de implementare a proiectului, inclusiv sistemele de monitorizare i evaluare

6!06 PAR(ENERI Prezentai modalitatea de implicare a partenerilor n activitile proiectului (ela$orare proiect# implementare# financiar etc!(maxim & pagin!.

6!08 (A-A PE .A)OAREA AD+%*A(+ ;rganizaia este pltitoare de *#7&

'a

(u

%:ist activiti n cadrul proiectului pentru care solicitai finanare conform prezentei cereri, pentru care organizaia este pltitoare de *#7 &

'a

(u

'aca '7 v rugm s prezentai activitile i codul de pltitor de *#7 pentru activitile desfurate .

Pagina 14

Cerere de finanare PO DCA

/81 CONCORDANA C% PO)I(ICI)E %E ,I )E*IS)AIA NAIONA)+

8!0 DE'.O)(AREA D%RA?I)+ .xplicai modul n care proiectul contri$uie la maximizarea $eneficiilor i reducerea efectelor negative n privina componentelor" economic# social i de mediu. +ncludei cel puin msurile minime de dezvoltare dura$il prevzute n /%idul solicitantului (maxim o pagin!.

8!6 E*A)I(A(EA DE ,ANSE 8u$liniai modul n care principiul privind egalitatea de anse a fost integrat n ela$orarea i implementarea proiectului# fie n activitile# fie n managementul proiectului# menion-nd orice component specific care arat acest lucru (maxim o pagin!. +ncludei cel puin msurile minime de egalitate de anse prevzute n /%idul solicitantului (maxim o pagin!.

8!8 ACGI'III P%?)ICE 7 rugm s completai ta$elul privind programul ac%iziiilor pu$lice"
Nr! crt! Data e timat O5iectul contractului < Acordului3 Procedura pentru cadru pentru realizarea proiectului aplicat 2nceperea proceduriiHH Demarate pCn la depunerea cererii de #inanare .aloarea e timat /)ei1H Data e timat pentru #inalizarea proceduriiH H

,. 8. 3. Preconizate dup depunerea cererii ,. 8. 3.

Pagina 15

Cerere de finanare PO DCA

=Pentru ac3iziiile publice efectuate nainte de semnarea contractului de finanare !cu respectarea ;$> 394855?, cu completrile i modificrile ulterioare" tabelul se va completa cu valorile reale, nu cele estimate. = =@e va completa cu nr. lunii !e:. a treia luna" de la semnarea contractului de finanare.

Pagina 16

Cerere de finanare PO DCA

/:1

PACGE(%) DE FINANARE A PROIEC(%)%I

Completai $i ata$ai documentul DPacIetul #inanciar /Capitolul : din Cererea de #inantare1!9l E

Pagina 17

Cerere de finanare PO DCA

/;1 ANE-E ,I DEC)ARAII

;!0 )IS(A ANE-E)OR Nr! crt! 0 6 8 : ; Ane9e 7cordul de parteneriat .odel de curriculum vitae !conform A> ,58,48559 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae" 'eclaraie de eligibilitate a partenerilor !dac este cazul" 'eclaraie privind asigurarea resurselor financiare necesare implementrii proiectului 7ctul administrativ prin care semnatarul cererii de finanare a fost desemnat sau i s+a delegat calitatea de a reprezenta instituia

;!6 )IS(A DOC%&EN(E)OR 7%S(IFICA(I.E

9niversiti Documente justificative )egea de nfiinare a instituiei de nvmnt superior Actul con titutiv, n copie simpl= Statutul, n copie simpl= Certi#icatul de 2n criere n <egistrul asociaiilor i fundaiilor, n copie simpl= Certi#icat de 2nregi trare #i cal, n copie simpl= Actul de 2mputernicire n cazul n care 0ererea de finanare nu este semnat de reprezentantul legal al solicitantului, ci de o persoan mputernicit n acest sens. ;rice document administrativ emis de reprezentantul legal n acest sens, cu respectarea prevederilor legale !e:emple orientative) ordin, decizie, dispoziie, 3otrre etc" ?ilanul conta5il vizat de 7dministraia Financiar 4 'irecia Financiar din instituia respectiv pentru anul anterior depunerii cererii de finanare, inclusiv contul de rezultat patrimonial<contul rezultatului e9erciiului, n copie

(rganizaii neguvernamentale

*sociaii de dezvoltare intercomunitar

9niti administrati v teritoriale

*dministrai a pu$lic central

Pagina 18

Cerere de finanare PO DCA

9niversiti Documente justificative !-conform semntura" cu originalul/,

(rganizaii neguvernamentale

*sociaii de dezvoltare intercomunitar

9niti administrati v teritoriale

*dministrai a pu$lic central

Declaraie pe proprie r pundere a ordonatorului de credite privind asigurarea resurselor financiare necesare implementrii proiectului !ane:a 9" GotrCrea 7dunrii >enerale4 0onsiliului 'irector4 0onsiliului Bocal4 0onsiliului Cudeean4 0onsiliilor Bocale ale sectoarelor .unicipiului Ducureti4 0onsiliului >eneral al .unicipiului Ducureti de aprobare a proiectului i a c3eltuielilor legate de proiect

= 7. i rezerv dreptul de a solicita beneficiarului aceste documente ustificative n copie legalizat, n etapa de contractare, dup caz. ;!8 CGECJ3)IS( 7 rugm s completai lista de mai os i astfel s verificai ndeplinirea criteriilor de conformitate administrativ i de eligi$ilitate. n acest fel v asigurai c nu ai omis completarea vreunui c-mp din cererea de finanare sau c nu ai uitat ataarea nici unei anexe. :u scoatei aceast seciune din formatul cererii de finanare. Con#ormitate admini trativ 0riterii 0ererea de finanare este te3noredactat n limba romn i n formatul cerut& 'a (u %:plicaii Formatul cerut se regsete n ane:a nr. 3 din >3idul solicitantului. #erificai dac cererea de finanare este n formatul din >3idul solicitantului i dac este completat n limba romn. (u se accept cereri de finanare completate de mn. #erificai fiecare seciune i fiecare cmp al cererii de finanare. Ba fiecare din ele solicitantul trebuie s fi completat cmpul aferent, c3iar i cu sintagma -nu este cazul4nu se aplic/. (u se accept doar -+/. #erificai dac persoana care a semnat cererea de finanare este aceeai cu persoana numit la cap. ,.3. 1 <eprezentantul legal. #erificai e:istena actului administrativ de desemnare4 delegare ataat cererii de finanare, dac aceasta nu a fost semnat de reprezentantul legal i tampilat. #erificai e:istena cererii n original i a copiei sale.

@unt completate toate cmpurile din cererea de finanare&

0ererea de finanare este semnat de ctre reprezentantul legal i tampilat&

0ererea de finanare este depus n dou e:emplare !original i copie"&

Pagina 19

Cerere de finanare PO DCA

0riterii %:emplarul prezentat n copie are nscris pe fiecare pagina -conform cu originalul/ i tampila instituiei& 0ererea de finanare este nsoit de forma electronic !0'"& 'etalierea costurilor pe fiecare categorie de c3eltuieli i pe activiti i pac3etul financiar sunt prezentate n B%E& 7cordul de parteneriat este ane:at cererii de finanare !dac proiectul se realizeaz n parteneriat"&

'a

(u

%:plicaii #erificai pe fiecare pagina e:istena nscrisului -conform cu originalul/ i a tampilei. #erificai e:istena documentelor n format electronic) cererea de finanare, ane:ele de la pc. 5., i documentele ustificative de la pc. 5.8 scanate. #erificai e:istena bugetului, pe categorii de c3eltuieli i pe activiti. #erificai moneda n care sunt e:primate c3eltuielile, att la cap 9, ct i n documentul solicitat la pct. 5.8.3 din cererea de finanare. #erificai dac cererea de finanare are ataat un acord de parteneriat, n original. #erificai ca acordul s fie semnat de toi partenerii specificai la pct. ,.?. din cererea de finanare. *otodat, verificai ca documentul s fi fost semnat de reprezentanii legali ai partenerilor. #erificai dac cererea de finanare are 0#+urile persoanelor amintite la pct. 8.,, !b", n formatul solicitat. #erificai acest criteriu numai pentru solicitani ai administraiei publice centrale i pentru universiti. #erificai dac e:ist declaraia, dac e semnat i datat de ctre reprezentantul legal. #erificai e:istena documentelor ustificative prezentate la pct. 5.8, n funcie de tipul solicitanilor sau a partenerilor !dac proiectul se realizeaz n parteneriat", verificai e:istena lor n forma solicitat, durata de valabilitate a lor, e:istena tuturor tampilelor i semnturilor necesare. #erificai, pentru proiectele implementate n parteneriat, e:istena declaraiilor solicitate, e:istena tuturor tampilelor i semnturilor necesare.

@unt prezentate 0#+urile ec3ipei de management, dac este cazul& %:ist declaraia solicitantului privind asigurarea resurselor financiare necesare implementrii proiectului& %:ist documentele ustificative solicitate, n funcie de tipul solicitantului sau a partenerului !dac proiectul se implementeaz n parteneriat "& %:ist declaraiile solicitate partenerului !dac proiectul se realizeaz n parteneriat"&

Pagina 20

Cerere de finanare PO DCA

Eligi5ilitate

0riterii

'a

(u

%:plicaii

*. .ligi$ilitatea solicitantului i a partenerilor @olicitantul face parte din categoria de beneficiari menionat n >3idul solicitantului= @olicitantul i partenerii si !dac este cazul" ndeplinesc condiiile stabilite n >3idul solicitantului= #erificai dac solicitantul se afl n vreuna din categoriile de beneficiari eligibili enumerate in g3idul solicitantului la capitolul 8.8., #erificai dac solicitantul ndeplinete condiiile stabilite n cap 8.8., !e:. sediul n <omnia" din >3idul solicitantului. *otodat, verificai dac partenerul se afl n vreuna din categoriile de parteneri eligibili i dac ndeplinete condiiile stabilite n cap. 8.8.8 #erificai ca sumele prevzute n declaraie43otrrea 0B40C etc. s fie mai mari sau cel puin egale cu suma prevzut la pct. 9.3 -0ontribuia solicitantului/ !EEE.8".

@umele prevzute n declaraia solicitantului privind asigurarea resurselor financiare necesare implementrii proiectului43otrrea 0B40C etc. sunt cel puin egale cu sumele declarate n cererea de finanare, pct. 9.3, -0ontribuia solicitantului/ !EEE.8". @olicitantul nu se afl n una din situaiile incompatibile cu acordarea finanrii din fonduri publice.

#erificai dac solicitantul a declarat pe proprie rspundere c nu se afl n una din situaiile incompatibile cu acordarea finanrii din fonduri publice i dac declaraia este n formatul solicitat !cap. 5.9.8 din cererea de finanare".

;. .ligi$ilitatea proiectului Proiectul se ncadreaz n operaiunile prevzute n >3idul solicitantului.= 7ctivitile cuprinse n proiect corespund cel puin unei activiti eligibile prezentate n >3idul solicitantului.= >rupul int este cel vizat de prezenta cerere de proiecte, conform >3idului solicitantului.= #aloarea proiectului i contribuia financiar solicitat se ncadreaz n limitele stabilite n >3idul solicitantului. #erificai ncadrarea corect a proiectului n operaiunea pentru care este desc3is cererea de proiecte. #erificai ca activitile cuprinse n proiect s corespund cel puin unei activiti eligibile prezentate n >3idul solicitantului. #erificai c grupul int cruia i se adreseaz proiectul este cel vizat de cererea de proiecte, conform g3idului solicitantului. #erificai valoarea total a proiectului i valoarea asistenei financiare solicitat !pct. 9.3 din cererea de finanare" i ncadrarea lor n limitele stabilite n >3idul solicitantului, cap 8.8.?. %fectuai calculele necesare. #erificai durata de implementare a proiectului !pct. 8.5 din cererea de finanare" i ncadrarea ei n limitele stabilite n >3idul solicitantului, cap 8.8.5.

'urata proiectului se ncadreaz n termenele specificate n >3idul solicitantului.=

Pagina 21

Cerere de finanare PO DCA

0riterii Proiectul cuprinde msurile minime privitoare la publicitate, conform >3idului solicitantului.=

'a

(u

%:plicaii #erificai dac solicitantul a prevzut msurile minime de publicitate cerute n >3idul solicitantului i dac acestea sunt cuprinse n buget. #erificai punctul 8.,5 din cererea de finanare. #erificai dac proiectul cuprinde msurile minime privitoare la dezvoltarea durabil, cerute n >3idul solicitantului !pct. 8.8.9" i dac acestea sunt cuprinse n buget !unde este cazul". #erificai dac proiectul cuprinde msurile minime privitoare la egalitatea de anse, cerute n >3idul solicitantului la pct 8.8.9 i dac acestea sunt cuprinse n buget !unde este cazul". .arcai cu '7 sau ($ n funcie de declaraia solicitantului de la punctul 5.9., din cererea de finanare.

Proiectul cuprinde msurile minime privitoare la dezvoltarea durabil, conform >3idului solicitantului.= Proiectul cuprinde msurile minime privitoare la egalitatea de anse, conform >3idului solicitantului.= Proiectul sau activiti din proiectul pentru care se solicit finanare nu au mai beneficiat de finanare din fonduri publice, inclusiv din fonduri $%, n ultimii 5 ani.= Proiectul respect legislaia naional i comunitar.

#erificai c solicitantul a declarat pe proprie rspundere c proiectul care face obiectul cererii de finanare respect legislaia naional i comunitar !cap. 5.9., din cererea de finanare".

= 'ac rspunsul pentru acest criteriu este negativ !-(u/" cererea de finanare este considerat respins fr a solicita documente i informaii suplimentareF

Pagina 22

Cerere de finanare PO DCA

;!: DEC)ARAII ;!:!0 Declaraie de con#ormitate $i angaKament @ubsemnatul Gprenume# numeH, n calitate de reprezentant legal al G denumire solicitantH solicit finanare pentru realizarea proiectului Gtitlu proiectH pentru care am depus prezenta 0erere de finanare, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de 0odul penal, declar pe proprie rspundere urmtoarele) a. 7m citit i mi+am nsuit regulile stabilite de >3idul solicitantului aferent prezentei cereri de proiecteI b. Proiectul este elaborat n conformitate cu legislaia naional i comunitar i implementarea lui se va realiza n conformitate cu regulile naionale i comunitareI c. Jn situaia n care unul sau mai muli parteneri care particip la implementarea proiectul i va reduce sau i va retrage implicarea, Gdenumire solicitantH va asigura realizarea4ndeplinirea activitilor respectiveI

d. @unt contient c Gdenumire solicitantH este singurul responsabil din punct de vedere legal i financiar fa de 7utoritatea de .anagement pentru Programul ;peraional -'ezvoltarea 0apacitii 7dministrative/ pentru implementarea proiectuluiI e. Gdenumire solicitantH nu a beneficiat n ultimii 5 ani i nu va beneficia de finanare din alte fonduri naionale sau comunitare pentru activitile descrise n proiect

Data Funcia ocupat 2n organizaie Nume (litere mari de tipar!

Semntura

Pagina 23

Cerere de finanare PO DCA

;!:!6 Declaraie de eligi5ilitate @ubsemnatul Gprenume# numeH, n calitate de reprezentant legal al G denumire solicitantH, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de 0odul penal, i pentru a putea solicita finanare din Programul ;peraional -'ezvoltarea 0apacitii 7dministrative/ declar pe proprie rspundere c nu ne aflm n niciuna din urmtoarele situaii) a. n stare de faliment sau obiectul unei proceduri de lic3idare sau de administrare udiciar, nc3eierea de concordate, suspendarea activitii economice sau obiectul unei proceduri n urma acestor situaii sau n situaii similare n urma unei proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia sau de reglementrile naionaleI b. condamnai printr+o 3otrre cu valoare de res udicata pentru un delict legat de conduita profesionalI c. comiterea unor greeli grave n conduita profesional, demonstrate prin orice mi loace pe care autoritatea de management le poate ustificaI d. obligaiile de plat nete depesc ,4,8 din totalul obligaiilor datorate n ultimele ,8 luni, evideniate n Certificatul de atestare fiscal pentru persoane uridice eliberat de 7genia (aional de 7dministrare FiscalI e. condamnai printr+o 3otrre cu valoare de res udicata pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale 0omunitilorI f. n urma altei proceduri de ac3iziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei subvenii finanate de la bugetul comunitar, gsii vinovai de nclcarea grav a contractului datorit nerespectrii obligaiilor contractuale. 0onfirm c nu am cunotin de niciun motiv pentru care proiectul ar putea s nu se deruleze sau ar putea fi ntrziat. Jneleg c dac cererea de finanare nu este complet cu privire la toate detaliile i aspectele solicitate, inclusiv aceast seciune, ar putea fi respins.

Data Funcia ocupat 2n organizaie Nume (litere mari de tipar!

Semntura

Pagina 24

Cerere de finanare PO DCA

ANE-A NR! 0 &odel ACORD DE PAR(ENERIA( nr! LLLLLLL<LLLLLLLLLL pentru realizarea proiectului <nume proiect =

Art! 0 P+RI)E MncIeiat 2ntre) ,. <nume solicitant n cadrul P( )C*= n calitate de Solicitant al finanrii din P; '07 pentru proiectul <nume proiect = i 8. <nume instituie partener= 3! <nume instituie partener= 9. <nume instituie partener= n calitate de Parteneri au convenit urmtoarele) Art! 6 O?IEC(%) ACORD%)%I ;biectul acestui parteneriat este de a stabili rolul i responsabilitile prilor n implementarea proiectului) Gtitlul proiectului=, care este depus n cadrul Programului ;peraional -'ezvoltarea 0apacitii 7dministrative/ 855K+85,3, a:a prioritar <nr. axei prioritare= <titlul axei prioritare=# domeniul de intervenie <nr. domeniului de intervenie= <titlul domeniului de intervenie=. Art! 8 D%RA(A ACORD%)%I 'urata acordului este de 6666666 luni ncepnd cu data semnrii contractului de finanare nerambursabil. Art! : DREP(%RI ,I O?)I*AII A)E PAR(ENERI)OR :!0 Drepturile $i o5ligaiile olicitantului !," @olicitantul are dreptul s solicite celorlali parteneri furnizarea oricror informaii i documente legate de proiect, n scopul elaborrii rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare, sau a verificrii respectrii normelor n vigoare privind atribuirea contractelor de ac3iziie public. !8" @olicitantul va semna 0ererea de finanare depus n cadrul cererii de proiecte nr. <numr cerere de proiecte= i 0ontractul de finanare cu 7utoritatea de management pentru Programul ;peraional -'ezvoltarea 0apacitii 7dministrative/. !3" @olicitantul va consulta partenerii cu regularitate, i va informa despre progresul n implementarea proiectului i le va furniza copii ale rapoartelor de progres i financiare. !9" Propunerile pentru modificri importante ale proiectului !e.g. activiti, parteneri etc.", trebuie s fie convenite cu partenerii naintea solicitrii aprobrii de ctre 7utoritatea de management pentru P; '07. !5" @olicitantul se va asigura de desfurarea corect a procedurilor de atribuire a contractelor de ac3iziie public, de ctre ceilali parteneri, conform normelor n vigoare !?" @olicitantul va nainta 7utoritii de management cererile de rambursare, mpreun cu documentele ustificative, rapoartele de progres etc., conform procedurii acesteia.
Pagina 25 Cerere de finanare PO DCA

!K" @olicitantul va asigura transferul de fonduri obinute din procesul de rambursare pentru c3eltuielile anga ate de ctre ceilali parteneri, care au fost certificate ca eligibile. !L" Jn cazul n care unul din parteneri nu duce la ndeplinire una sau mai multe din obligaiile care le revin !e.g. implementarea unor activiti, asigurarea contribuiei la cofinanarea proiectului, respectarea normelor n vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de ac3iziie public", solicitantul va prelua n totalitate responsabilitatea de a ndeplini aceste obligaii. :!6 Drepturile $i o5ligaiile partenerilor !," 03eltuielile anga ate de parteneri i certficate de 7utoritatea de management sunt eligibile n acelai fel ca i c3eltuielile anga ate de ctre liderul de proiect, corespunztor rolurilor avute n proiect. !8" Partenerii au dreptul, prin transfer de ctre solicitant, la fondurile obinute din procesul de rambursare pentru c3eltuielile anga ate de ctre acetia, care au fost certificate ca eligibile. !3" Partenerii au dreptul s fie consultai cu regularitate de ctre solicitant, s fie informai despre progresul n implementarea proiectului i s li se furnizeze, de ctre solicitant copii ale rapoartelor de progres i financiare. !9" Partenerii au dreptul s fie consultai, de ctre solicitant, n privina propunerilor pentru modificri ma ore ale proiectului !e.g. activiti, parteneri etc.", naintea solicitrii aprobrii de ctre 7utoritatea de management pentru P; '07. !5" Partenerii sunt obligai s pun la dispoziia liderului de proiect documentaiile de atribuire elaborate n cadrul procedurii de atribuire a contractelor de ac3iziie public, spre verificare. !?" Partenerii sunt obligai s transmit copii conforme cu originalul dup documentaiile complete de atribuire elaborate n cadrul procedurii de atribuire a contractelor de ac3iziie public, n scopul elaborrii cererilor de rambursare. !K" Partenerii sunt obligai s furnizeze orice informaii de natur te3nic sau financiar legate de proiect, solicitate de ctre 7utoritatea de management, 7utoritatea de Plat40ertificare, 7utoritatea de 7udit, 0omisia %uropean sau orice alt organism abilitat s verifice sau s realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanate din instrumente structurale pentru o perioad de 5 ani dup nc3iderea P; '07.. !L" Partenerii sunt obligai s furnizeze solicitantului orice informaii sau documente privind implementarea proiectului, n scopul elaborrii rapoartelor de progres. <8e vor detalia activitile pe care fiecare dintre semnatari le va desfura# termenele# condiiile de realizare etc.!. 1otodat se vor detalia i aspectele financiare ale acordului (ce c%eltuieli# cine le realizeaz# n ce mod!H Art! ; P)+I @olicitantul desc3ide un cont separat pentru proiect. *oate contribuiile !finanarea nerambursabil si co+ finanarea adus de fiecare partener" vor fi transferate n acest cont. *oate plile pentru proiect vor fi fcute de ctre solicitant din acest cont. Plile ctre parteneri vor fi fcute prin transfer pentru c3eltuielile anga ate de acetia, care au fost certificate a fi eligibile. Art! = SO)%IONAREA )I(I*II)OR %ventuale litigii vor fi soluionate pe cale amiabil, n caz contrar urmnd a fi soluionate de ctre instana de udecat competent. Art! > PROPRIE(A(EA Jnainte de sfritul proiectului, partenerii vor conveni asupra distribuirii ec3itabile a ec3ipamentelor i bunurilor ac3iziionate din finanarea nerambursabil ntre parteneri. 0opii ale titlurilor de transfer vor fi ataate raportului final. Art! @ DISPO'III FINA)E L., ;rice modificare a prezentului acord este valabil numai atunci cnd este convenit de toate prile L.8 Prile sunt de acord ca prezentul acord este guvernat de legea romn.
Pagina 26 Cerere de finanare PO DCA

Prezentul acord a fost ntocmit n MM e:emplare. SE&N+(%RI In tituia $i rolul 2n proiect Solicitant Partener 0 Partener 6 Partener n

Numele per oanei emneze

$i #uncia autorizate

Semntura

Data

Pagina 27

Cerere de finanare PO DCA

ANE-A NR! 6

C%RRIC%)%& .I(AE

INFOR&AII PERSONA)E (ume 7dres!e" *elefon!oane" Fa:!uri" %+mail!uri" (aionalitate!+ti" 'ata naterii E-PERIENA PROFESIONA)+ !.enionai pe rnd fiecare e:perien profesional relevant, ncepnd cu cea mai recent dintre acestea" Perioada !de la 1 pn la" (umele i adresa anga atorului *ipul activitii sau sectorul de activitate Funcia sau postul ocupat Principalele activiti i responsabiliti ED%CAIE ,I FOR&ARE Perioada !de la 1 pn la" (umele i tipul instituiei de nvmnt i al organizaiei profesionale prin care s+a realizat formarea profesional 'omeniul studiat 4 aptitudini ocupaionale *ipul calificrii 4 diploma obinut (ivelul de clasificarea formei de instruire4 nvmnt n sistemul naional sau internaional AP(I(%DINI ,I CO&PE(ENE PERSONA)E dobndite n cursul vieii i carierei dar care nu sunt recunoscute neaprat printr+ un certificat sau diplom ! 'escriei separat fiecare form de nvmnt i program de formare profesional urmate, ncepnd cu cea mai recent" ! ziua, luna, anul" !(ume, prenume" strada, numrul, cod potal, localitate, ara Fi:) .obil)

Pagina 28

Cerere de finanare PO DCA

Bimba!ile" matern!e" Bimba!ile" strin!e" cunoscut!e"

Precizai limba!ile" matern!e" !dac este cazul specificai a doua limb matern" !%numerai limbile cunoscute i indicai nivelul) e:eclent, bine, satisfctor" Bimba strin, Bimba strin8 Bimba strin3 %tc.

abilitatea de a citi abilitatea de a scrie abilitatea de a vorbi Aptitudini $i competene arti tice .uzic, desen, literatur etc. Aptitudini $i competene $i ociale Bocuii i muncii cu alte persoane, ntr+un mediu multicultural, ocupai o poziie n care comunicarea este important sau desfurai o activitate n care munca de ec3ip este esenial. !de e:emplul cultur, sport etc." Aptitudini $i competene organizatorice 'e e:emplu coordonai sau conducei activitatea altor persoane, proiecte i gestionai bugeteI la locul de munc n aciuni voluntare ! de e:emplu n domenii culturale sau sportive" sau la domiciliu. Aptitudini $i competene teInice !utilizare calculator, anumite tipuri de ec3ipamente, maini etc." Permi /e1 de conducere Alte aptitudini $i competene 0ompetene care nu au mai fost menionate anterior In#ormaii uplimentare Ane9e !Facultativ " !Facultativ"

!'escriei aceste aptitudini i indicai conte:tul n care le+ai dobndit"

!'escriei aceste aptitudini i indicai conte:tul n care le+ai dobndit"

!Facultativ + .enionai dac deinei un permis de conducere, anul cnd l+ ai dobndit i categoria" !'escriei aceste aptitudini i indicai conte:tul n care le+ai dobndit"

!Endicai alte informaii utile i care nu au fost menionate, de e:emplu) persoane de contact, referine etc." !%numerai documentele ane:ate 0#+ului, dac este cazul"

Pagina 29

Cerere de finanare PO DCA

ANE-A NR! 8

DEC)ARAIE DE E)I*I?I)I(A(E A PAR(ENERI)OR @ubsemnatul Gprenume# numeH, n calitate de reprezentant legal al G denumire partenerH, partener n cadrul proiectului Gtitlul proiectuluiH, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de 0odul penal, i pentru a putea participa ca partener n proiectul susmentionat, pentru care se solicita finanare din P; '07, declar c nu ne aflm n niciuna din urmtoarele situaii) a. n stare de faliment sau obiectul unei proceduri de lic3idare sau de administrare udiciar, nc3eierea de concordate, suspendarea activitii economice sau obiectul unei proceduri n urma acestor situaii sau n situaii similare n urma unei proceduri de aceeai natur prevzute de legislaia sau de reglementrile naionaleI b. condamnai printr+o 3otrre cu valoare de res udicata pentru un delict legat de conduita profesionalI c. comiterea unor greeli grave n conduita profesional, demonstrate prin orice mi loace pe care autoritatea de management le poate ustificaI d. obligaiile de plat nete depesc ,4,8 din totalul obligaiilor datorate n ultimele ,8 luni, evideniate n Certificatul de atestare fiscal pentru persoane uridice eliberat de 7genia (aional de 7dministrare FiscalI e. obligaiile de plat depesc ,4? din totalul obligaiilor datorate n ultimul semestru, evideniate n Certificatul de atestare fiscal pentru persoane uridice privind impozitele i taxele locale i alte venituri ale $ugetului local eliberat de unitatea administrativ teritorialI f. condamnai printr+o 3otrre cu valoare de res udicata pentru fraud, corupie, participare la o organizaie criminal sau la orice alte activiti ilegale n detrimentul intereselor financiare ale 0omunitilorI g. n urma altei proceduri de ac3iziionare sau n urma unei proceduri de alocare a unei subvenii finanate de la bugetul comunitar, gsii vinovai de nclcarea grav a contractului datorit nerespectrii obligaiilor contractuale.

Data Funcia ocupat 2n organizaie Nume (litere mari de tipar!

Semntura

Pagina 30

Cerere de finanare PO DCA

ANE-A NR! :

DEC)ARAIE PRI.IND ASI*%RAREA RES%RSE)OR FINANCIARE NECESARE I&P)E&EN(+RII PROIEC(%)%I

@ubsemnatul Gprenume# numeH, n calitate de reprezentant legal al G denumire solicitantH solicitnd finanare pentru realizarea proiectului Gtitlu proiectH, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de 0odul penal, declar pe proprie rspundere c fondurile necesare pregtirii i implementrii corespunztoare a proiectului Gtitlu proiectH, inclusiv asigurarea cofinanrii proprii i finanarea altor c3eltuieli dect cele eligibile, n sum total de <valoarea total a proiectului/ valoarea total a proiectului cu 17*= sunt4vor fi puse la dispoziia proiectului.

Data Funcia ocupat 2n organizaie Nume (litere mari de tipar!

Semntura

Pagina 31

Cerere de finanare PO DCA