Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educat iei, Cercet arii, Tineretului si Sportului Societatea de S tiint e Matematice din Rom ania

Olimpiada Nat ional a de Matematic a Etapa Judet ean a si a Municipiului Bucure sti, 10 Martie 2012 CLASA a XI-a

Problema 1. Pentru un num ar real a > 1 dat, consider am sirul (xn )n1 denit prin x1 = a si x1 + x2 + + xn+1 = x1 x2 xn+1 , pentru orice n 1. Ar atat i c a sirul este convergent si determinat i limita sa. Gazeta Matematic a

Problema 2. Fie matricele p atrate A, B de ordin 3 cu elemente numere reale astfel nc at AB = O3 . a) Demonstrat i c a funct ia f : C C dat a de f (x) = det(A2 + B 2 + xBA) este polinomial a de grad cel mult 2. b) Demonstrat i c a det(A2 + B 2 ) 0. Problema 3. Fie n N si matricile A, B Mn (C) cu proprietatea c a A B2 = A B. a) Ar atat i c a matricea In + B este inversabil a; b) Ar atat i c a AB = BA. Problema 4. O funct ie f : R R are proprietatea F dac a pentru orice a R exist a un interval (b, a) astfel nc at pentru orice x (b, a) s a avem f (x) f (a). a) Dat i un exemplu de funct ie cu proprietatea F nemonoton a pe R. b) Ar atat i c a dac a f este continu a si are proprietatea F , atunci f este cresc atoare.

Timp de lucru 4 ore. Fiecare problem a este notat a cu 7 puncte.

S-ar putea să vă placă și