Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educat iei, Cercet arii, Tineretului si Sportului Societatea de S tiint e Matematice din Rom ania

Olimpiada Nat ional a de Matematic a Etapa Judet ean a si a Municipiului Bucure sti, 10 Martie 2012 CLASA a XI-a SOLUT II S I BAREMURI ORIENTATIVE

Problema 1. Pentru un num ar real a > 1 dat, consider am sirul (xn )n1 denit prin x1 = a si x1 + x2 + + xn+1 = x1 x2 xn+1 , pentru n 1. Ar atat i c a sirul este convergent si determinat i limita sa. Gazeta Matematic a Solut ie. Prin induct ie demonstr am c a xn > 0 si x1 x2 xn > 1 (De exemplu, folosim ipoteza de induct ie P (n) : x1 , . . . , xn > 0, x1 x2 xn > 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte Din inegalitatea mediilor avem x1 x2 xn n(x1 x2 xn ) n , de unde x1 x2 xn n n1 , aceasta atr ag and lim x1 x2 xn = n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 puncte De aici x1 x2 xn1 lim xn = lim =1 n n x1 x2 xn1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte Problema 2. Fie matricele A, B M3 (R) cu AB = O3 . a) Demonstrat i c a funct ia f : C C dat a de f (x) = det(A2 + B 2 + xAB ) este polinomial a de gradul cel mult 2. b) Demonstrat i c a det(A2 + B 2 ) 0. Solut ie. a) Cum det(AB ) = 0 obt inem f (x) = det(A2 + B 2 ) + ax + bx2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte b) Dar f (i) = det(A2 + B 2 + iBA) = det(A2 + B 2 + i(BA AB )) = det(A + iB ) det(A iB ). Deducem f (i) = f (i) de unde a = 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte Din f (i) = | det(A + iB )|2 0 rezult a det(A2 + B 2 ) b 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct Pe de alt a parte f (1) = det(A2 + B 2 + AB + BA) = det(A + B )2 0, de unde det(A2 + B 2 ) + b 0. Prin adunarea ultimelor inegalit a ti obt inem 2 2 det(A + B ) 0.
n 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte Problema 3. Fie n N si A, B Mn (C) cu proprietatea c a AB 2 = A B. a) Ar atat i c a matricea In + B este inversabil a; b) Ar atat i c a AB = BA. Solut ie. a) Din relat ia dat a avem AB 2 AB + B + AB A + In = In ceea ce se scrie (AB A + In )(In + B ) = In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 puncte b) Relat ia de inversabilitate se scrie si (In + B )(AB A + In ) = In sau BAB + AB BA = A B , ceea ce se scrie AB 2 = BAB + AB BA adic a (AB BA)(B In ) = 0n (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte In mod analog se obt ine relat ia (AB + A + In )(In B ) = In care atrage din inversabilitate (In B )(AB + A + In ) = In ce devine prin efectuarea nmult irilor (AB BA)(B + In ) = 0n (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte Prin sc aderea relat iilor (1) si (2) obt inem AB BA = On . Problema 4. O funct ie f : R R are proprietatea F dac a pentru orice a R exist a un interval (b, a) astfel nc at pentru orice x (b, a) s a avem f (x) f (a). a) Dat i un exemplu de funct ie cu proprietatea F nemonoton a pe R. b) Ar atat i c a dac a f este continu a si are proprietatea F , atunci f este cresc atoare. Solut ie. a) Funct ia denit a pe R prin f (x) = 0 dac ax=0 si f (0) = 1 este n F si nu este monoton a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte b) S a presupunem c a f nu este cresc atoare. Fie atunci x1 < x2 astfel nc at f (x1 ) > f (x2 ). Consider am mult imea M = {x (x1 , x2 ) | f (x) f (x2 )}. Din ipotez a M este nevid a si evident m arginit a. Prin urmare exist a a = inf M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte Din continuitate avem f (a) f (x2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 punct Dac a a (x1 , x2 ) exist a b < a, b (x1 , x2 ) astfel ca f (x) f (a) f (x2 ) pentru orice x (b, a), ceea ce contrazice alegera lui a. Rezult a a = x1 , deci f (x1 ) f (x2 ), contradict ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 puncte

S-ar putea să vă placă și