Sunteți pe pagina 1din 8

Comunicarea proces bidirectional, informational intre emitator si receptor printr-un anumit canal care dezvolta o anumite finalitate, este

e un raport in baza relationarii, relationarea fiind principiul sau atributul principal al unui proces de comunicare. Emitator emite informatia, produce informatie Receptor preia informatia, ofera o anumita reactie, poate emite raspuns si informatie (auditoriu, public, societate) Canal mijloc prin care este transmisa informatia (verbal, nonverbal, scris, electronic) Mesaj informatie (date si rubrici) (mesaje publice, stiintifice Comunicarea publica comunicarea formala care tinde spre schimbul si impartasirea de informatii de utilitate publica si spre mentinerea liantului social a caror responsabilitate revine institutiilor publice. Comunicarea publica: 1) Comunicare institutionala 2 )Comunicare societala 3)Comunicare documentara 4)Comunicare stiintifica 5)Comunicare electronica 6)Comunicare politica 6)Structuri sociale de comunicare 7)Comunicarea institutionala Comunicarea institutionala reprezinta activitatea informationala interactiva a entitatii sociale directionata spre acreditarea complexa a acesteia la scara interna si externa, spre legitimarea personalitatii ei prin conversiunea identitatii corporative in imagine institutionala si spre obtinerea consensului cu opinia publica in baza vocatiei sociale a institutiei. Emitator: entitatea sociala, care poseda o totalitate de resurse semnificative. Resursa semnificativa este un generator de idei, produse care face posibila organizarea activitatea intreprinderii respective. Entitatea sociala activeaza in baza unui cimp deschis sau inchis, orice entitate tinde sa se trasnforme din tip inchis in tip deschis, tinde spre deschidere. Entitatea sociala trebuie sa se afle in relatii prietenesti cu autoritatea, ea se transorma in institutie datorita procesului de institutionalizare in faza finala. Mesaj: este institutional, mesaj despre activitatea institutiei. Canal: mijloacele de informare in masa.. diverse. Receptor: societatea, publicul consumator, clienti, beneficiari, opinia publica Finalitate: socializarea umana si angrenarea omului in afacerile de interes public Comunicarea institutionala interna si externa. Obiective: 1) Existential: se vor orienta spre mentinerea existentei institutiei (angajarea profesionistilor, conditii favorabile, de lucru, climat favorbail), institutia tinde spre un confort cu autoritatile ca aceasta sa-i permita a activa, institutia trebuie sa-si mentina existenta pe piata cind e vorba de concurenta, competivitate prin imagine notorie. Obiectivul existential se manifesta prin faptul ca institutia ingrijindu-se de propria identitate creeaza premise de ordin moral, legal pentru functionarea ei eficienta, formeaza o cultura institutionala forte care sa permita conclucrarea subdiviziunilor si conducatorilor. Tinde spre un confort in relatie cu: partenerii sai, clientii, cercurile legiferante care sa-i permita realizarea activitatii Publicul care ii incuviinteaza activitatea De identificare: apare in situatii de competivitate sau concurenta. Institutia incearca sa se distinga pe piata de marfuri, servicii, idei pentru a reusi sa-si demonstreze notorietatea sa. De socializare: are loc pentru a demonstra publicului utilitatea institutiei dar si spre formarea liantului social in baza vocatiei sociale a institutiei. Obiectivele se realizeaza prin 4 discursuri institutionale (mesaj, slogan): Discursul de suveranitate institutia se prezinta, isi demonstreaza prestatia, vocatia sociala prin care isi scoate in evidenta atuurile. Discursul lucrativ institutia demonstreaza ceea ce face, cum face, indeletnicirea de baza Discursul vocatiei pe prim plan este plasat benficiarul, pe al doilea loc institutia, convinge publicul de utilitatea sa Discursul relatiei institutia incearca sa se autoprezinte, isi descrie personalitatea, neuitind de profitul beneficiarului.

2) 3)

Comunicarea societala Comunicarea societala este spatiul in care autoritatea publica dialogheaza cu cetatenii prin oferirea informatiei de interes public si prin colectarea informatiei de la societatea civila in scopul gestiunii si coeziunii sociale. ( accesul la informatia de interes public, incadrarea publicului in procesul de luare a deciziilor.) Emitator: autoritatea publica, are functii administrative, dispune de vocatie comunicationala potrivit competenelor ce ii revin. Autoritatea publica trebuie sa distribuie informatia publica in regim curent deoarece aceasta apartine publicului. Vocatia comunicationala are la origine 2 factori: 1) momentul cunoasterii intrucit membrii societatii civile nu participa la guvernare, se impune instituirea momentului cunoasterii care se dobindeste prin publicitatea dezbaterilor adunarilor, care este o ocazie de informare pentru societate. Astfel, opinia publica intelege cum functioneaza institutia administrativa si poate judeca mai rational asupra activitatii acesteia. Finalitatea este formarea cetatenilor. 2) pledoaria pentru libertatea presei initiata inca din sec 18-19, s-a incheiat cu transformarea presei intr-un instrument de supraveghere a activitatii autoritatii publice. Mesaj: este de interes public, proprietate a publicului. Categoriile informatiei de interes public: informatie oficiala publica Informatie comunitara Informatie de sanatate Informatie de mediu Informatie de interes public orice informatie care rezulta din activitatile unei autoritati publice sau care se refera la ea indiferent de suportul, forma ori modul de exprimare a acesteia. Informatii de interes public care se excepteaza de la lege: Informatii din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice Informatii privind activitatile comerciale sau financiare Informatii cu privire la datele personale Informatii privind procedura in timpul anchetei Informatii a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor

Canal: mass-media( capata popularitate, incredere, audienta), institutiile infodocumentare (isi promoveaza resursele, capata imagine notorie, se transforma intr-o institutie sociala) Receptor: cetateanul, opinia publica, societatea civila Finalitate: gestiune sociala, socializare umana, coeziune sociala, se impune civismul Coeziune sociala - relatii care se stabilesc in societate intre un individ si un anumit grup, conjugindu-se interesele individuale cu cele ale colectivitatii din care face parte. Gestiune sociala - proce de administrare sociala cu participarea tuturor in rezolvarea problemelor si gasirea solutiilor. Excluziune sociala fenomen care se caracterizeaza prin imposibilitatea cetatenilor de a beneficia de bunuri si servicii in sectoare fundamentale precum sanatatea, educatia, cultura prin intermediul institutiilor sociale. Fenomenul este corelat cu saracia, migratia in masa peste hotare, lipsa locurilor de munca. Blocarea ofertei informationale reprezinta o incalcare a drepturilor cetatenesti si plasarea persoanei in afara exercitiului democratic de participare la viata publica. Cerinta sociala necesitate ce provine din anumite situatii conflictuale de criza pe care o ininteaza anumiti indivizi pentru a obtine schimbari in societate. Despre e-guvernare Centrul de guvernare electronica permite cetatenilor RM sa beneficieze de informatii si servicii publice in regim non-stop,iar autoritatile sa asigure transparenta actului de guvernare prin utilizarea si promovarea tehnologiilor informationale in sectorul public. Conceptia de e guvernare a fost introdusa in 2006 28 iunie . In 2010 guvernul RM creaza centrul de guvernare electronica cu scopul de a asigura transparenta. In 2011 este creata pagina oficiala. Avantaje: simplificare proceselor administrative, micsorarea costurilor publice in contextul in care in tara sint tot mai multi oameni care consuma servicii digitale.

Comunicarea documentara Comunicarea documentara este o forma de comunicare publica unde documentul apare in calitate de intermediar intre comunitatea producatorilor de informatii si a utilizatorilor de documente. Documentul este orice obiect pe care este inregistrata o anumita informatie, cu anumite conditii, principala caracteristica este rezistenta in timp. Document (dex) - Act prin care se adeverete, se constat sau se preconizeaz un fapt, se confer un drept, se recunoate o obligaie. 2. Text scris sau tiprit, inscripie sau alt mrturie servind la cunoaterea unui fapt real actual sau din trecut.Tipuri de documente: Dupa continut: Oficiale Istorice Administrative Didactice Sociale Dupa caracterul public: Personale Sociale Dupa periodicitate: Periodice (apar la perioade exacte de timp) Neperiodice(apare o singura data, cartea) Continuie(apar la perioade nedeterminate de timp) Exista trei conceptii care deosebesc documentele primare de cele secundare: Gnoseologica (documentul primar original, documentul secundar copie) Bibliologica (documentul primar monografii (produs nou), documentul secundar compilatii, manuale, enciclopedii) Bibliografica ( documentul primar documente care au informatie primare texte, documentul secundar informatie despre documente primare) Bariere in cadrul procesului de comunicare documentara: 1) Ale transferului de informatie si documente: Bariere spatiale necunoasterea localizarii documentare Bariere geografice izolarea geografica Bariere cantitative diversificarea si cresterea continua a numarului de documente Bariere calitative valoarea documentelor Bariere semantice continutul documentului, termeni specifici, necunoscuti 2) Care depind de producatorul de informatii sau sursa de informare: Bariere departamentale depind de structura administrativa sau organizationala a institutiei organizatiei Acces limitat la informatie Programul de activitate a institutiilor infodocumentare Calitatea activitatii de informare so documentare 3) Depind de utilizatorul de documente Lingvistice De timp Economice Tehnice De rezonanta (care nu corespund cerintelor utilizatorului) De interes De volum Functiile documentului: Sociala (formarea conduitei cetatenilor) Culturala Informationala Comunicationala

4)

Comunicarea electronica

Comunicarea electronica reprezinta o forma a comunicarii publice unde noile tehnologii de informare si comunicare asigura circuitul informatiei electronice in societate. Epoci de dezvoltare: 1) 2) 3) 4) Epoca prescrisului barbar caracterizata prin comunicare primitiva, naiva a oamenilor. Se formeaza omul care asculta Epoca codificarii scrise - Omul care vorbeste Epoca lui Guttenberg epoca omului vizionar, cartea subordoneaza omul Epoca contemporana sinteza a celor trei epoci, epoca a dezvoltarii omului, epoca revolutiilor comunicationale

M. McLuhan cel mai mare ginditor din domeniul comunicarii. Expresii: mediul este mesajul, satul global. Creatia lui McLuhan se deosebeste prin faptul ca operele sale sunt descrise in limbajul metaforei. Metafora stimuleaza reflectia, forteaza diverse interpretari. Stilul dat da posibilitatea oamenilor de a purta dialoguri si a se angaja in comunicare pentru a descoperi intelesul. Opere: 1962 Galaxia Guttneberg, 1967 Mediul este mesajul, 1968 Razboi si pace in satul global. Principiul sau metologic sta in faptul ca progresul omenirii se datoreaza canalelor de comunicare sociale si nu uneltelor de munca, mediului natural, social, economic sau politic. Emitator sursa de informatii Mesaj electronic Canal noile tehnologii inform de comunicare Receptor utilizatorii de informatie electronica Finalitate socializare, informatizare, modernizare, rapiditate, colaborare Edificarea societatii informationale in Republica Moldova I) II) 2005-2008 tehnologizare, automatizarea tuturor domeniilor de activitate, e-guvernare, e-administrare,e-educatie, esanatate, e-cultura. 2008 prezent se caracterizeaza prin extinderea accesului la informatie

Societate informationala trecerea la un nou tip de societate, dependenta de informatia electronica. Poate fi in baza dihotomiilor: Societate industriala vs societate informationala Comunicare in masa vs noi tehnologii de comunicare Capital economic si social vs cunoastere, informatie, comunicare

Functii: a) b) c) d) e) f) g) Informationala Comunicationala Documentara Legislativa Administrativa Culturala Economica

Bariere: Sursa de informare Utilizatorul de informatie electronica Canalul Psihologica, financiara, tehnica, sociala

Despre Summit-ul de la Geneva 2003 Summit-ul Mondial al Societatii Informationale a fost destinat dezbaterilor privind reducerea ecartului ( diferentei) tehnologic dintre tarile dezvoltate si cele sarace. La lucrari au participat reprezentanti IT din 175 de tari. Summit-ul a avut ca scop integrarea tarilor sarace in asa numita era a informatiei, accelerare accesului la Internet si la retelele de telefonie mobila.

Schimbarile pe care le implica: Sisteme tehnologice si economice Schimbari instituionale Schimbari ideologice si valorice 5) Comunicarea politica

Comunicarea politica este spatiul in care se intilnesc discursurile contradictorii a trei actori: oameni politici, jurnalisti si opinia publica, care au legitimitatea de a se exprima in mod public despre politica, prin intermediul sondajelor de opinie.

Comunicarea politica este definita prin intermediul a doua axe: 1) 2) Orizontala relatia actiune-receptare Verticala arenele si teritoriile Arenele reprezinta dezbaterile televizate, conferintele de presa, ceremoniile politice televizate. Teritoriile comunitatea, regiunile in care se desfasoara actiunea politica.

Comunicarea poltica urmareste urmatoarele momente: 1) 2) 3) Comunicarea politicienilor cu scopul de arealiza anumite obiective Comunicarea adresata actorilor politici din partea alegatorilor Comunicarile despre actorii politici si activitatea lor in buletine de stiri, reportaje.

Actorii politici: Partide politice grup de oameni uniti prin ideologia pe care o propaga in baza solutionarii intereselor societatii Lideri politici personalitati care aspira la functia suprema in stat in cadrul alegerilor prezidentiale sau apar ca mascote a unor partide in cadrul alegerilor parlamentare Organizatii publice grupuri de oameni uniti dupa interese comune, sindicate, asociatii care comunica prin mitinguri, proteste. Organizatii teroriste asasinari, atacuri teroriste,a ctiuni ilegale Grupuri de presiune mai putin politizate, sustin probleme legate de mediul inconjurator, lupta pentru patriotism, protectia animalelor Organele puterii de stat presedinte, parlament, guvern Mass-media comunicatori, dialogheaza cu publicul. Publicul electoratul, opinia publica Dupa factorul cui sint adresate mesajele politice, deosbim 4 teorii: 1) Teoria glontului magic public pasiv, inert care asteapta mass-media sa transmita informatia, formeaza o opinie subiectiva. 2) Teoria diferentei sociale 3) Teoria influentei selective 4) Teoria fluxului de comunicare in 2 pasi informatia este obtinuta din sursele mass-media dar si de la lideri de opinie, care si interpreteaza informatia nu doar o transmit Mass-media reda: Realitatea obiectiva Realitatea subiectiva Realitatea imaginara Functii: comunicationala, de relationare, manipulare, de socializare, de informare. 5) Comunicarea stiintifica

Comunicarea stiintifica reprezinta schimbul de informatii stiintifice dintre savanti. Totodata comunicarea reprezinta mijloacele, metodelor, activitatilor care afecteaza direct sau indirect transmiterea informatiei stiintifice. Reprezinta un proces de producere, transmitere a informatiei stiintifice in scopul obtinerii unor informatii noi. Exista doua nivele: Comunicarea stiintifica interna (intre savanti) Comunicarea stiintifica externa (intre comunitatea stiintifica si savanti) Functiile comunicarii stiintifice interne:

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Ofera raspuns la intrebari specifice Ajuta cercetatorii sa se mentina la nivelul dezvoltarii domeniului Ajuta cercetatorul sa acumuleze cunostinte pentru intelegerea domeniilor noi Permite de a constata sensul cercetarii in domeniu si de a constientiza importanta relativa a activitatii sale. Sa verifice trainicia informatiei prin dovezi suplimentare Redirctioneaza sau largeste aria de interes stiintific Critica activitatii de cercetare Principalele etape in dezvoltarea comunicarii umane Fiinte protoumane-sute de mii de ani,prehominizi-nu putea vorbi Prima etapa: 1) Semnelor si semnalelor vorbeau prin tipete,semne,miscari ale corpului,comunicare non-verbala. 2)Etapa limbajului si a vorbirii-10.000 ani in urma-Homo-sapiens-10.000 ani in urma au devenit sedentari ocupindu-se cu agricultura. La inceput exista o singura limba-protoindo-europeana 5000 a.Hr. De la aceasta s-au format aproximativ 50 de limbi.In present se vb 5500 de limbi 3) Epoca scrisului (4000-5000 in Hr.) Mesopotamia. Sumerienii au avut un rol important in aparitia scrisului, au elaborate alfabetul. Egiptul antic- hieroglife (5000 simboluri). Sacerdotii, carturarii, cunoasterea, scrisul izomorfismul semnificatiilortrebuie de inteles univoc de fiecare individ al comunitatii. Sumerienii: 1) pictograme , 2) scrierea cuneiforma , 3)semne grafice pentru fiecare silaba (2700 a.Hr.) scris si silabe. 4).Epoca tiparului Avantajele tiparului: 1) cartea a devenit mai ieftina; 2)a inceput sa fie tiparita Biblia si in alte limbi 3)A inceput sa fie tip si cartea laica 4)Dezvoltarea invatamintului 5)Circulatia informatiei 6)A fost exclusa posibilitatea aparitiei .. 7)a contribuit la aparitia ziarelor si revistelor 5) Etapa comunicarii in masa !! Aparitia presei scrise, radio , TV . Istoria media poate fi urmarita sub mai multe aspecte : 1)inventarea si implimentarea tehnologiei specifice 2) Contextul socio-cultural al aparitiei dezvoltarii fiecarei media 3) tipologia media si interactiunile dintre acestea in procesul afirmarii si dezvoltarii lor 4) formarea publicurilor specific 5) influenta mass-media asupra societatii si culturii din care face parte. Se face distinctia intre 3 concepte : ideile->cuvintele->lucrurile Odgen(1923) elaboreaza un triunghi semiotic in care figureaza toate cele 3 concepte S->P->R S=symbol , p-idee, R-referent Prioritati: 1) Realitati, lucruri,punindu-se in valoarea informative a mesajului 2)Psihicul(gindirea)-analiza mesajelor in termini de intentii, motivatii, pulsiuni 3) Limbajului , cuvintelor, retinindu-se dubla functie a cuvintului (comunic si represent) F.de Saussure Comunicare non-verbala se realizeaza prin urmatoarele cai: limbajul gesturilor, limbajul facial, comunicarea Sonora(nearticulata), comunicarea cromatica. Comunicarea non-verbala mai implica si limbajul musical cit si cel plastic. Comunicarea verbala Teorii privind originea limbajului descrise de B.Voyenne 1)teoria relativitatii se refera la legenda biblica , inspiratia divina 2)psilogista- Vorbirea a aparut prin condensarea ei ca un process natural determinat de structura sufleteasca a fiintei umane.Vorbirea este o manifestare psihica.Psihologii sustin ca fiecare om vede in felul sau lumea inconjuratoare.Limba exprima sufletul unui popor. 3)Teorii sociologice-Limba a aparut in societatea ca o necessitate de comunicare intre membrii unei societati. 4)Teoria darwinista-originea limbii este legata de evolutia specie umane 5)Teoria prioritatii limbajului gestural.Oamenii vorbeau la inceput prin gesture si mimica. Comunicare directa / comunicare indirecta Comunicarea multipla-Apare o data cu inventia tiparului si are aceleasi caractere ca comunicarea indirecta.Mesajele sunt multiple si sint transmise prin propagare. Comunicare colectiva atit emitatorul si receptoul sunt doua grupuri de oameni.Mesajele sunt transmise prin mijloace tehnice Modele de baza ale comunicarii : modele matematice 1) Modelul teoriei informatiei (apare in anul 1949) Shannon si Weaver Termeni: canal, emitator,receptor,cod,informative . In viziunea lor comunicarea este transmiterea de informatie prin semnale de la E la R. Entropia-masura a hazardului,a starii de incertitudine privind o situatie.Este legata libertatii de alegere a emitatorului atunci cind construiesti un mesaj. Modelul este considerat unul schematic, linear,pentru ca lipsesc semnificatia,sensul,intentionalitatea, probabilitatea. 2)Modelul cybernetic al comunicarii .Apare in 1960, in baza primului. Comform acestui model,comunicarea umana este in baza unui dispozitiv de comunicare intre masini capabile sa transmita sis a interpreteze ordine. Schema comunicarii este: orice system este precum o cutie neagra care este dotata cu o intrare si o iesire.Aceasta cutie poseda o functie de transformare permitind participarea efectului la iesire pornind de la intrare. Autorii mai introduce citeva notiuni:autoreglare,feedback,reductanta. Autoreglare-circulatia informatiei confera sistemelor capacitatea autoreglarii prin mecanismul feedback-ului,interactiuniea dintre E si R. Reductanta-dublarea,repetarea scrisului,parafrazarea pentru siguranta ca informatia va ajunge la iesire asa cum trebuie.

Acest model cybernetic pune accentual pe transmitere de informatie.Lipsesc concept importanta concept de sens,symbol,semnificatie. Modele lingvistice(adauga dimensiune simbolica a comunicarii) Cel mai important mijloc de comunicare este limba,cuvintul este symbol. Cuvintul nu uneste un lucru cu un nume ci uneste un concept cu o imagine acustica.Conceptul este semnificatia cuvintului pe care Saussure il numeste semnificat,iar imaginea acustica-semnificant. Imaginea se transforma in imagine grafica.Cuvintul are o parte materiala si o parte ideala. Aceste 2 parti nu pot fi despartite. S1-Semnificatul , S2-semnificantul, R-referentul Legatura intre S1 si S2 este arbitrara-nu este motivate,este intimplatoare.Saussure face disctinctie intre limba si vorbire-dihotomie (doua lucruri care se afla in opozitie).Limba este un system de semne,are aspect theoretic.Vorbirea are aspect practice.Vorbirea este aplicarea limbii in acte concrete de comunicare.Limba are caracter abstract,iar vorbirea are character concret.Limba are character directiv,iar vorbirea are character subiectiv. Limba are character supraindividual,iar vorbirea are character individual.Vorbirea este un act de creatie.Dupa asta Saussure mai introduce un element, dihotemie,astfel incit se transforma in ritohomie (adauga limbajul). Limbajul este utilizarea limbii in anumite domenii de activitate umana.Pe de alta parte, limbajul este o notiune anterioara limbii. Charles MorrisTrilogia lui Morris. 1) Sintaxa este studiul raporturilor in 3 semne ca a tare. 2) Semantica este studiul semnelor in raport cu ceea ce ele reprezinta.Se ocupa de semnificatie. 3) Pragmatica este studiul semnelor in raport cu cei care le utilizeaza. Raporturi: 1 )semn-semn 2)semn-obiect 3) semn subiect R.Jakobson--- Propune un model in care figureaza 6 elemente. 1) emitatorul locutorul care emite mesajul, devine receptor. 2)receptorul-destinatarul,primeste mesajul 3)mesajul-constitui dintr-un ansamblu de semne lingvistice 4)Conexiune dintre E si R.. 5)Codul-ansamblul de semne care trebuie sa fie commune 6) referentul- este format din elementele mediului si vorbesc despre 2 tipuri: 1) referent situational-persoane si obiectele prezente in momentul comunicarii 2) referent textual-realul absent actualizat de mesaj. Functii ale limbii: 1 ) bazata pe referent-functia referentiala-dominanta in orice tip de mesaj 2 ) Centrata pe emitator-Functia expresiva sau emotive- permite emitatorului sa-si comunice impresiile.3) conative (centrata pe receptor) 4) fatica(centrata pe canal. 5)metalingvistica ( centrata pe cod) 6)poetica (bazata pe mesaj) . Jacobson descrie : 1) in comunicarea scrisa emitatorul este autorul 2) receptorul e cititorul 3)mesajul de tip structural 4) canalulhirtia imprimata 5) codul-cel al limbii scrise 6) referentul obligatoriu textual. Comunicarea este chair procesul social fundamental adica toate faptele sociale de la grupuri,institutii,asociatii pina la marele comunitati umane se constituie si exista in virtutea unor procese comunicationale.Nu exista societate in afara comunicarii. W. Shram a elaborate un model dupa mai multe etape: 1) intelesul originar al termenului de comunicare a impartasi ceva cu cineva, a pune ceva in comun. a)sursa , b)codificare c)semnal d)decdificarea e )destinatia Codificarea:intentiile surse. 1 ) alegerea din registrul limbei 2)combinarea combinarea cuvintelor alese , Decodificare-proces prin care se da raspuns la mai multe intrebari. Model sociologic ( W.Schram)Toate modelele au in comun 2 idei importante : 1) nu exista o societate, in sfera umanului un cimp separate al comunicarii. Va fi el care de accord cu mesajul.b) Imaginea trezita in mintea receptorului va coincide cu cea din capul sursei. 2) pentru o mai buna intelegere el mai introduce un element: cimpul de experienta al sursei si receptorului.Acesta se defineste prin cunostintele,simbolurile,informatiile,atitudinile celor 2 verigi.Cu cit acest cimp de experienta se suprapune mai mult,cu atit comunicarea va fi mai eficienta.Cu cit cimpurile de experienta se suprapun mai putin cu atit, comunicarea va fi mai eficienta,iar daca cimpurile de experienta nu se suprapun,comunicarea nu exista. 3) La a 3-a etapa,el mai adauga un element: Fiecare persoana este atit codificator,decodificator cit si interpret. Atit E cit si R apar intr-o tripla ipostaza.Codific,recodific si interpret. 4)Introduce un alt element: Feedback-ul.Exista mai multe tipuri: intern-autocorectarea. 1952-americanii au elaborate kinezica. Kinezis-miscare din greaca. Kinezica stiinta comunicarii prin gest si expresie faciala. Comunicarea gestuala are anumite caracteristici: - stricta codificare; -depedenta de o comunitate socio-culturala; -integrarea intr-un system plurinivelor; -contextualizarea. Studiul gestualitatii comporta mai multe dimensiuni: 1)studiul formelor si functii la individ; 2) intereactiunea gestuala intre 2 sau mai multi indivizi; 3) latura relatiei intre limbajul verbal si cel gestual. Gochiara propune o tipologie a gesturilor: gesturi de uniune . gesture de distantare ; 3) Conatiza-centrata pe receptor-are scopul de a atrage atentia receptorului si de a-l solicita nemijlocit (convingerea) 4) Centrata pe canal-functia fatica , permite de a stabili mentine sau de a intrerupe contacul fizic si psihic cu receptorul, permite a verifica trecerea fizica a mesajului prin canal. 5) centrata pe cod , metalingvistica- permite a define sensul termenilor pe care receptorul nu-ll cunoaste .. incepe cu. Altfel spus. Adica Ex. DEX - (functia de autodecidere) ; 6) Functia poetica (bazata pe mesaj) permite a viza mesajul ca atare,pune accentual pe partea palpabila al termenilor.Scoate in evidenta frumusetea latenta a cuvintelor. Pentru producerea si transmiterea mesajelor sint importante 2 operatii: -codificarea ; - decodificarea Elementele , bariere: 1)variabilitatea enunturilor lingvistice poate fi depasita prin compententa lingvistica care presupune cunoasterea profunda a codurilor lingvistice (se dobindeste prin lecture,ascultare active,studiu). Comunicarea non-verbala 60 % din comunicarea zilnica non-verbala , 700.000 expresii gestuale , 250.000 mimica fetei, 5000 cu ajutorul gurii . Gestul este o practica sociala, o mostenire culturala, un fenomen social,care relateaza identitatea individului.Gestul poate fi mai elocvent ca fraza. Exista gesture: premise , nepermise (tabu)

Gesturile indica asupra identitatii natioanale, gestul arata apartenenta profesiei scoate in evidenta profilul individului. Gesturile reprezinta cultura incorporate in corpul ,este cea a 3 instanta intre cultura si personalitate. Scopurile principale ale comunicarii: 1) informarea 2)instruirea 3)motivarea,convingerea,incurajarea 4)obtinerea de informatii Obiective 1)sa fim acceptati 2)sa fim intelesi 3)sa fim receptat 4)sa provocam o reactive Din punctual de vedere al filozofiei, comunicarea este procesul prin care o persoana sau un grup de personae transmite un continut conceptual unei alte personae sau grup. Din punct de vedere al sociologiei comunicarea reprezinta un mijloc prin care omul isi organizeaza ,stabilizeaza si isi modifica viata lui sociala, o trece in sensurile si formele sale de la o generatie la alta. Din punct de vedere al ciberneticii comunicarea este conceputa ca un schimb de informatie intre sisteme dinamice complexe sau parti ale acestor sisteme. Comunicarea directa si indirecta. Dupa 1875 in statele dezvoltate are loc concentrarea si centralizarea presei, apari mari trusturi de presa.Au loc standardizarea muncii jurnalistice. Trasaturile ziarelor moderne :1) aparitia regulate 2) multiple obiective 3) support comercial 4) public larg 5)preturi accesibile Feedback-ul formal , informal Conditii pentru un feedback reusit: 1) incepe cu aspecte positive 2) este bine incadrat in timp 3) este mai degraba descriptive decit evaluare 4) este concret 5) sa ofere alternative emitatorului 6) trebuie sa fie verificat 7) este asumat 8) nu trebuie sa fie exagerat Bariere: fizice-distanta in spatiu , social-conceptii despre viata , gnosiologice-se refera la cunoasterea ,insuficienta de experienta ; Socio-psihologice-obiceiuri diferite, prejudecati,superstitii ,- geografice ,- istorice-informatia este invers proportional cu timpul care desparte un anumit eveniment ; tehnice- lipsa mijloacelor tehnice ; lingvistie- slaba cunoastere a limbii ; psihologice-( diferite temperamente) ; de rezonanta- informatia difuzata de emitator nu corespunde cu necesitatile receptorului. Cele mai frecvente bariere: 1 )nesiguranta asupra continutului mesajului 2) prezentare incorecta-alegerea gresita a tipului de mesaj. 3) capacitatea limitata a tintei 4) incompabilitatea punctelor de vedere 5) Camuflarea- ascunderea informatiei 6) interferentelezgomote, sunete 7) lipsa canalelor de comunicare. Exista 4 moduri de comunicare: -directa ;-indirecta; - multipla; - colectiva ; directa-1 catre 1 , 1-catre mai multi ,mai multi catre 1 , mai multi catre mai multi. Intre parteneri se stabilesc relatii primare. Comunicarea directa se imparte in comunicare umana verbal si non-verbala. 1 Teoria revelatiei(dupa biblie) vorbirea este o manifestare psihica; 2 teoria psihologista ,3 teoriile sociologice : sociologii considera ca limba a aparut in societate ca o necessitate de comunicare inrte membrii acestei comunicari. 4 Teoria Darwinista- o data cu dezvoltarea omului, aparitia uneltelor de munca, a dus la aparitia limbii. 5 Teoria onomatopeelor-sunete din natura 6. Teoria prioritatii limbajului gestual. 7. Teoria originii conventionale a limbajului aparitia voluntara a omului printr-o conventie, printr-un accord. Voyenne spunea-esenta limbajului este dialogul. Dialogul-de informare, de influenta, de comunicare . Forme ale comunicarii orale toastul , asertiunea, interventia, discursul.