Sunteți pe pagina 1din 1

PROCUR

Subsemnatul ..........................................................................
cetean ......................................., nscut la data de ..................................., n
localitatea ......................................, de sex ...................., cstorit/necstorit, domiciliat
n ..........................................., str. ....................................................., nr. ..................., bloc ........,
scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor
al ............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................... la
data de ............................................., cod numeric personal ...........................................................,
mputernicesc prin prezenta pe ................................................................
cetean ............................, nscut la data de ...................................., n
localitatea ......................................., de sex .................., cstorit/necstorit, domiciliat
n ............................................, str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........,
scar ........, etaj ........, apart. ........., sector/jude ....................................., posesor
al ............................., seria ............... nr. ............................ eliberat de ................................. la
data de ..........................................., cod numeric personal ............................................................,
pentru a realiza, pentru mine i n numele meu, toate operaiunile i procedurile impuse de lege,
n vederea constituirii unei societi comerciale (tipul societii) .............................. avnd
denumirea de .................................., cu sediul social n ...........................................,
str. ........................................................... nr. .................,
sector/jude ............................................................... .
n realizarea mandatului su, mputernicitul meu este nvestit cu puteri depline pentru a
m reprezenta la orice notar public, la instanele judectoreti competente, la Monitorul Oficial, la
Oficiul Registrului Comerului, la organele Ministerului Finanelor, precum i n faa oricror
persoane fizice sau juridice, oriunde va fi nevoie, n vederea redactrii, semnrii i autentificrii
Actului constitutiv al societii, obinerii autorizrii, nmatriculrii i nregistrrii societii.
De asemenea, dac n cursul sau ulterior ndeplinirii mandatului su, se va impune
modificarea Actului constitutiv, mputernicitul meu este nvestit, cu puteri depline, s m
reprezinte la orice notar public, la instanele judectoreti competente, la Monitorul Oficial, la
Registrul Comerului, la organele Ministerului Finanelor, precum i n faa oricror persoane fizice
sau juridice, oriunde va fi nevoie, n vederea redactrii, semnrii i autentificrii, obinerii
eventualelor acte adiionale la Actul constitutiv al societii, semnrii contractelor de cesiune de
pri sociale/aciuni/pri de interes, precum i oricror alte documente i nscrisuri care se vor
impune n legtur cu respectiva modificare.
Pentru ndeplinirea prezentului mandat, mputernicitul meu este abilitat cu puteri depline
pentru a semna pentru mine i n numele meu, orice act, contract, cerere, declaraie sau
renunare la recurs, oriunde va fi nevoie, semntura sa fiindu-mi pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n .......... exemplare, la ............, astzi, data
autentificrii.
S-au eliberat prilor ................... exemplare.
MANDANT