Sunteți pe pagina 1din 32

Cuprins

Guri de scurgere pentru pardoseal\ WAL SELECTA

Introducere DN 50 DN 70 DN 100

2-3 4-5 6-7 8-9

Guri de scurgere pentru terase

Introducere DN 70 Cu un corp Cu dou\ corpuri DN 100 Cu un corp Cu dou\ corpuri DN 125 Cu un corp Cu dou\ corpuri DN 150 Cu un corp Cu dou\ corpuri

10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27

Catalog tehnic

Guri de scurgere WAL-SELECTA


Introducere Criterii de selectare
Gurile de scurgere pentru pardoseal\ ajut\ la direc]ionarea apei de pe pardoseal\ c\tre sistemul de canalizare. Acestea trebuie instalate acolo unde exist\ riscul apari]iei apei pe pardoseal\, ap\ care trebuie drenat\ `n siguran]\. Gurile de scurgere pentru pardoseal\ trebuie instalate acolo unde standardul DIN 1986-100 impune acest lucru. De asemenea, gurile de scurgere sunt importante din punct de vedere al igienii [i al prevenirii p\trunderii gazelor de canalizare `n `nc\perile `nchise. ~n aceste cazuri `[i g\sesc aplicabilitatea att sistemul modular ACO Passavant SELECTA, cu dimensiunile nominale DN50, DN70 [i DN100, ct [i alte tipuri de drenaj dezvoltate de grupul ACO. sau de diferitele tipuri de pardoseal\ ale cl\dirilor, precum: Pardoseli deasupra nivelului solului Plafoane dintre etaje Plafoane de acoperi[ Din punct de vedere al construc]iei fizice, diferitele structuri de pardoseal\ se pot `mp\r]i `n patru categorii: Pardoseal\ f\r\ hidroizola]ie Structuri cu hidroizola]ia la suprafa]a pardoselii (ex. pardoseli epoxi etc.) Structuri cu hidroizolare cu o membran\ Structuri cu hidroizolare cu dou\ membrane Pentru fiecare dintre aceste structuri, ACO Passavant a creat tipuri de drenaj func]ionale: Tipul 1 Gura de scurgere f\r\ flan[\ de conectare / margine de sprijin Tipul 2 Gura de scurgere cu flan[\ de conectare / margine de sprijin. Tipul 3 Gura de scurgere dintr-un singur corp, cu flan[\ de compresie etan[are Tipul 4 Gura de scurgere din dou\ corpuri, cu flan[e de compresie - etan[are Punctul de instalare - sifon pentru prevenirea mirosului nepl\cut Gurile de scurgere pot fi instalate att `n interiorul ct [i `n exteriorul cl\dirii. ~n func]ie de condi]iile locale [i `n conformitate cu DIN 1986100, trebuie folosite gurile de scurgere cu sau f\r\ sifon. Gurile de scurgere care conduc c\tre un separator de hidrocarburi nu este obligatoriu s\ aib\ sifon. Gurile de scurgere care conduc c\tre un separator de gr\simi trebuie s\ aib\ sifon. scurgere cu strat de protec]ie din vopsea epoxi.

~mp\mntarea ~n cazul gurilor de scurgere din font\ cu sifon pentru prevenirea mirosului, cu flan[\ de aderen]\, f\r\ flan[\ de compresie, este disponibil un [urub de `mp\mntare. Aceste guri de scurgere sunt marcate cu semnul . Conectarea pentru `mp\mntare `n cazul gurilor de scurgere cu flan[\ de compresie-etan[are este posibil\ la toate [uruburile. Pentru gurile de scurgere f\r\ [urub de `mp\mntare, conectarea este de asemenea posibil\ cu ajutorul unei fi[e de `mp\mntare. Conectarea se va face conform VDE 0100.

Captarea apei infestate intrare lateral\ `n gura de scurgere Apa poate intra `n gura de scurgere direct prin gr\tar sau de la obiectele sanitare prin orificiul lateral. ~n func]ie de cerin]e se poate alege `ntre guri de scurgere cu sau f\r\ orificiu lateral. Prin conectarea unui obiect sanitar, sifonul pentru prevenirea mirosului nepl\cut este re`nc\rcat continuu.

Criterii de selectare a gurilor de scurgere Structura pardoselii - tipul de drenaj Cantitatea de ap\ infestat\ dimensiunea nominal\ Instalarea conductelor `nclina]ia Punctul de instalare - sifon pentru prevenirea mirosului nepl\cut Captarea apei infestate intrare lateral\ `n gura de scurgere Tipul traficului - clasificarea `nc\rc\rii Compozi]ia apei infestate tipul de gr\tar Cerin]e de igien\ - grunduire Cerin]e de protec]ie la foc

Protec]ia Din ra]iuni estetice, se aplic\ un strat de vopsea de culoare `nchis\ pentru gurile de scurgere, ca protec]ie `n timpul transportului. Acesta nu reprezint\ un strat de protec]ie `mpotriva coroziunii, deoarece fonta `ns\[i prezint\ o rezisten]\ excelent\ la coroziune datorit\ structurii.

Tipul traficului - clasificarea `nc\rc\rii Conform DIN EN 1253, `nc\rc\rile de trafic sunt clasa H1.5, K 3, L 15 [i M 125 De `nc\rc\rile de trafic depinde alegerea gr\tarelor.

Cantitatea de ap\ infestat\ - dimensiunea nominal\ Capacitatea de absorb]ie a drenajului pardoselii este direct legat\ de dimensiunea nominal\ a gurii de scurgere. ~n func]ie de cantitatea de ap\, se va alege dintre dimensiunile nominale DN50, DN75 [i DN100 [i se va stabili num\rul de guri de scurgere ce urmeaz\ a fi instalate.

Protec]ia cu vopsea epoxi Gurile de scurgere cu protec]ie de vopsea epoxi (culoare alb\, RAL 9010) se instaleaz\ `n zonele unde este necesar\ o suprafa]\ lis\ care s\ ofere un aspect pl\cut, de ex. `n zonele de du[ sau `n zonele de procesare sau tratare a alimentelor. Vopseaua se aplic\ `n cmp electrostatic cu omogenizare la cald.

Compozi]ia apei infestate - tipul de gr\tar Apa infestat\ con]ine particule de nisip sau fibre. Astfel, se va opta pentru un gr\tar re]ea `n cazul `n care apa con]ine nisip, [i pentru un gr\tar nervurat dac\ apa con]ine fibre.

Structura pardoselii - tipul de drenaj Selectarea gurilor de scurgere pentru pardoseal\ pentru drenajul `n interiorul [i exteriorul cl\dirilor reprezint\ un capitol important `nc\ din faza de proiectare [i depinde de structura ulterioar\ a pardoselii. Structura pardoselii este proiectat\ `n func]ie de solicitarea pe care aceasta o suport\ (de ex. cea a traficului sau a umidit\]ii),

Instalarea conductelor - `nclina]ia ~n func]ie de condi]iile structurii, conducta de conectare este vertical\ sau orizontal\. Pentru aceste situa]ii au fost create guri de scurgere cu `nclina]ie 1,5o sau 90o.

Cerin]e de igien\ - protec]ie Pe suprafa]a gurilor de scurgere se aplic\ un strat de protec]ie. ~n cazul `n care exist\ cerin]e speciale de igien\ sau cur\]enie, trebuie instalate gurile de

Catalog tehnic

Guri de scurgere WAL-SELECTA


Introducere Instruc]iuni de instalare
Protec]ia la foc ACO Passavant a creat `ntreaga gam\ WAL / VARIANT - SELECTA, DN 50, DN 70 [i DN 100 (cu sifon din material neinflamabil [i font\) [i gama VARIANT - CR pentru drenajul pardoselilor DN 70 [i DN 100 din o]el inoxidabil [i material neinflamabil. Testate conform DIN 4102, acestea s-au `ncadrat `n gradul de rezisten]\ la foc R 30 pn\ la R 120. Gurile de scurgere cu `nclina]ie 1,5o (cu ie[ire orizontal\) pot fi instalate `n pardoseal\ f\r\ set de protec]ie la foc, dac\ sunt `ndeplinite urm\toarele condi]ii: - distan]a minim\ de 600 mm - respectarea grosimii minime a pardoselii din beton ~n cazul conductelor SML, acestea au o izola]ie de fibr\ de sticl\ cu punct de topire =1000oC cu certificat general de testare (AbP) al Inspec]iei `n Construc]ii, iar `n cazul conductelor din plastic, un man[on de protec]ie aprobat de Inspec]ia `n Construc]ii (AbZ) ~n cazul gurilor de scurgere cu `nclina]ie 90o (fig. 1) - folosi]i setul de protec]ie la foc - respecta]i grosimea minim\ a pardoselii din beton La selectarea tipului de conducte de ap\ [i la folosirea seturilor de protec]ie la foc ACO Passavant, se va alege `ntre conductele SML neinflamabile din font\ (material clasa A1) sau alte tipuri, de ex. plastic (material clasa B1/B2).

Fig. 1 Instalarea gurilor de scurgere ACO Passavant cu grad de rezisten]\ la foc R30 - R120

Gurile de scurgere ACO Passavant R30 - R120 din font\, cu `nclina]ie 1,5o Nu necesit\ set de protec]ie la foc!

Gurile de scurgere ACO Passavant R30 - R120 din font\, cu `nclina]ie 90o Cu set de protec]ie la foc!

H2)

> _ 600 mm

de ex. conduct\ de ie[ire protec]ie a conductei R30-R120 de ex. conduct\ de `nc\lzire/sanitar\ protec]ie a conductei R30-R120

de ex. conduct\ de ie[ire Material de construc]ii clasa A1/B1/B2


2)

Grosimea plafonului cu gurile de scurgere instalate DN 50/70 ~nclina]ie 1,5o 90o 100 1,5o/90o H 150mm 200mm 200mm

Catalog tehnic

Guri de scurgere WAL-SELECTA


cu sifon ALL-PURPOSE cu flan[\ de aderen]\ pentru hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime ajustare pe orizontal\ rotativ\ Not\: Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei. Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. ~n\l]\tor MEKU telescopic reglabil pe `n\l]ime din PE cu strat de Cr-Ni cu gr\tar din Cr-Ni, cu prindere `n [uruburi clasa K 3 Greutate aprox. 0,9 kg Nr. Articol 5141.81 ~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar din Cr-Ni, cu prindere `n [uruburi ~n\l]\tor din PVC cu flan[\ de conectare pentru PVC cu gr\tar din Cr-Ni, cu inel de etan[are

DN 50

clasa K 3 Greutate aprox. 1,9 kg Nr. Articol 5141.89

clasa K 3 Greutate aprox. 1,6 kg Nr. Articol 5141.86

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie1,5 = 240 x 450 mm `nclina]ie 90 = 240 x 360 mm

se poate suda pe pl\ci de PVC

Guri de scurgere WAL -SELECTA DIN EN 1253 / DIN19599


din font\ cu sifon din PP Gradul de rezisten]\ la foc R 30 - R 120 ALL PURPOSE deta[abil cu flan[\ de aderen]\ AbP: P-MPA-E-02-005 cu orificii de scurgere cu [urub de `mp\mntare capacitate de conectare 1.0 `nclina]ie 1,5o Greutate aprox. 7,2 kg Gur\ de scurgere cu protec]ie la foc DN 50
P

Combina]ii de guri de scurgere - `n\l]\toare

grunduit\ Nr. Articol 5125.30 cu vopsea alb\ epoxi Nr. Articol 5125.80
P

5125.30.81 5125.80.81

5125.30.89 5125.80.89

5125.30.86 5125.80.86

Gur\ de scurgere DN 50 din font\ cu sifon din PP ALL PURPOSE deta[abil cu flan[\ de aderen]\ cu orificii de scurgere cu [urub de `mp\mntare capacitate de conectare 1.0 `nclina]ie 90o

Greutate aprox. 7,0 kg grunduit\ Nr. Articol 5125.10 cu vopsea alb\ epoxi Nr. Articol 5125.60
1)

5125.10.81 5125.60.81

5125.10.89 5125.60.89

5125.10.86 5125.60.86

Model extins H = 285 mm nr. articol 5141.91.01 sau 5141.97.01.

Sifon ALL PURPOSE din PP cu inel de etan[are pentru guri de scurgere DN 50 [i DN 70 Nr. Articol 5125.10.15

Set SELECTA DN 50 cu protec]ie la foc Gradul de rezisten]\ la foc R 30 pn\ la R 120, Etan[are la foc [i fum pentru o mai bun\ protec]ie a gurii de scurgere DN 50, `nclina]ie 90o, constnd `n: - sifon cu protec]ie la foc ALL PURPOSE - cartu[ de protec]ie la foc Nr. Articol 5150.10.15

sifon cu protec]ie la foc ALL PURPOSE

cartu[ de protec]ie la foc

Inel de etan[are de rezerv\ pentru sifon ALL PURPOSE DN 50 [i DN 70 Nr. Articol 5125.10.26

Catalog tehnic

~n\l]\tor din PE telescopic reglabil pe `n\l]ime cu gr\tar din Cr-Ni

~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar re]ea din Cr-Ni anti-derapant

~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar sit\ [i capac cu sistem de blocare cu inel de etan[are clasa L 15 Greutate aprox. 2,8 kg Nr. Articol 5141.94

clasa K 3 Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 5141.87

clasa L 15 Greutate aprox. 1,9 kg Nr. Articol 5141.92

~n\l]\tor AV-SELECTA din PP1) pentru etan[are la suprafa]\, reglabil pe `n\l]ime cu manta de etan[are `ncorporat\ [i ram\ culisant\ cu inel de etan[are clasa K 3 cu gr\tar nervurat, cu prindere `n [uruburi Greutate aprox. 5,3 kg Nr. Articol 5141.91 clasa L 15 cu gr\tar re]ea Greutate aprox. 5,8 kg Nr. Articol 5141.97

Combina]ii de guri de scurgere - `n\l]\toare

5125.30.87 5125.80.87

5125.30.92 5125.80.92

5125.30.94 5125.80.94

5125.30.91 5125.80.91

5125.30.97 5125.80.97

5125.10.87 5125.60.87 Inel de etan[are 50/70 Nr. Articol 5150.90

5125.10.92 5125.60.92 Capac de etan[are Nr. Articol 5141.94.09

5125.10.94 5125.60.94

5125.10.91 5125.60.91 Ram\ superioar\ din plastic cu 2 [uruburi pentru reglaj pe `n\l]ime al gr\tarului [i ramei Nr. Articol 5141.91.15

5125.10.97 5125.60.97

Ajut\ la etan[area golului circular dintre corpul gurii de scurgere [i `n\l]\tor. Inelul de etan[are trebuie comandat separat. (pentru `n\l]\toarele Art. Nr. 5141.94)

(pentru `n\l]\toarele Art. Nr. 5141.91 [i 5141.97)

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1.4301 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.03
pentru `n\l]\toarele art. Nr. 5141.81/86/87/89/92/91/97 (dimensiunea minim\ a plafonului deasupra flan[ei de aderen]\ a gurii de scurgere: 50mm)

Catalog tehnic

Guri de scurgere din font\ WAL-SELECTA


cu sifon ALL-PURPOSE cu flan[\ de aderen]\ pentru hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime ajustare pe orizontal\ rotativ\ Not\: Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei. ~n\l]\tor MEKU telescopic reglabil pe `n\l]ime din PE cu strat de Cr-Ni cu gr\tar din Cr-Ni, cu prindere `n [uruburi clasa K 3 Greutate aprox. 0,9 kg Nr. Articol 5141.81 ~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar din Cr-Ni, cu prindere `n [uruburi ~n\l]\tor din PVC cu flan[\ de conectare pentru PVC cu gr\tar din Cr-Ni, cu inel de etan[are

DN 70

clasa K 3 Greutate aprox. 1,9 kg Nr. Articol 5141.89

clasa K 3 Greutate aprox. 1,6 kg Nr. Articol 5141.86

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie1,5 = 240 x 450 mm `nclina]ie 90 = 240 x 360 mm

se poate suda pe pl\ci de PVC

Guri de scurgere WAL -SELECTA DIN EN 1253 / DIN19599


din font\ cu sifon din PP Gradul de rezisten]\ la foc R 30 - R 120 ALL PURPOSE deta[abil cu flan[\ de aderen]\ AbP: P-MPA-E-02-005 cu orificii de scurgere cu [urub de `mp\mntare capacitate de conectare 1.5 `nclina]ie 1,5o Greutate aprox. 7,3 kg Gur\ de scurgere cu protec]ie la foc DN 70
P

Combina]ii de guri de scurgere - `n\l]\toare

grunduit\ Nr. Articol 5180.30 cu vopsea alb\ epoxi Nr. Articol 5180.80
P

5180.30.81 5180.80.81

5180.30.89 5180.80.89

5180.30.86 5180.80.86

Gur\ de scurgere DN 70

din font\ cu sifon din PP ALL PURPOSE deta[abil cu flan[\ de aderen]\ cu orificii de scurgere cu [urub de `mp\mntare capacitate de conectare 1.5 `nclina]ie 90o Greutate aprox. 7,3 kg

grunduit\ Nr. Articol 5180.10 cu vopsea alb\ epoxi Nr. Articol 5180.60
1)

5180.10.81 5180.60.81

5180.10.89 5180.60.89

5180.10.86 5180.60.86

Model extins H = 285 mm Nr. Articol 5141.91.01 sau 5141.97.01.

Sifon ALL PURPOSE din PP cu inel de etan[are pentru guri de scurgere DN 50 [i DN 70 Nr. Articol 5125.10.15

Set SELECTA DN 70 cu protec]ie la foc gradul de rezisten]\ la foc R 30 pn\ la R 120, Etan[are la foc [i fum pentru o mai bun\ protec]ie a gurii de scurgere DN 70 `nclina]ie 90o, constnd `n: - sifon cu protec]ie la foc ALL PURPOSE - cartu[ de protec]ie la foc Nr. Articol 5170.10.15

sifon cu protec]ie la foc ALL PURPOSE

cartu[ de protec]ie la foc

Inel de etan[are de rezerv\ pentru sifon ALL PURPOSE DN 50 [i DN 70 Nr. Articol 5125.10.26

Catalog tehnic

~n\l]\tor din PE telescopic reglabil pe `n\l]ime cu gr\tar din Cr-Ni

~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar re]ea din Cr-Ni anti-derapant

~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar sit\ [i capac cu sistem de blocare cu inel de etan[are clasa L 15 Greutate aprox. 2,8 kg Nr. Articol 5141.94

clasa K 3 Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 5141.87

clasa L 15 Greutate aprox. 1,9 kg Nr. Articol 5141.92

~n\l]\tor AV-SELECTA din PP1) pentru etan[are la suprafa]\, reglabil pe `n\l]ime cu manta de etan[are `ncorporat\ [i ram\ culisant\ cu inel de etan[are clasa K 3 cu gr\tar nervurat, cu prindere `n [uruburi Greutate aprox. 5,3 kg Nr. Articol 5141.91 clasa L 15 cu gr\tar re]ea Greutate aprox. 5,8 kg Nr. Articol 5141.97

Combina]ii de guri de scurgere - `n\l]\toare

5180.30.87 5180.80.87

5180.30.92 5180.80.92

5180.30.94 5180.80.94

5180.30.91 5180.80.91

5180.30.97 5180.80.97

5180.10.87 5180.60.87

5180.10.92 5180.60.92 Capac de etan[are Nr. Articol 5141.94.09

5180.10.94 5180.60.94

5180.10.91 5180.60.91 Ram\ superioar\ din plastic cu 2 [uruburi pentru reglaj pe `n\l]ime al gr\tarului [i ramei Nr. Articol 5141.91.15

5180.10.97 5180.60.97

Inel de etan[are 50/70 Nr. Articol 5150.90


Ajut\ la etan[area golului circular dintre corpul gurii de scurgere [i `n\l]\tor. Inelul de etan[are trebuie comandat separat.

(pentru `n\l]\toarele art. nr. 5141.94)

(pentru `n\l]\toarele art. nr. 5141.91 [i 5141.97)

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1.4301 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.03
pentru `n\l]\toarele art. Nr. 5141.81/86/87/89/92/91/97 (dimensiunea minim\ a plafonului deasupra flan[ei de aderen]\ a gurii de scurgere: 50mm)

Catalog tehnic

Guri de scurgere din font\ WAL-SELECTA


cu sifon clopot sau sifon orizontal montabil prin ap\sare cu flan[\ de aderen]\ pentru hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime ~n\l]\tor ajustare pe orizontal\ MEKU rotativ\ din PP cu strat de Cr-Ni Not\: cu gr\tar din Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie Cr-Ni, cu pe perioada construc]iei. prindere `n Muf\ pentru conectare la conduct\ [uruburi SML DIN 19522/ DIN EN 877 clasa K 3 Greutate aprox. 3,4 kg Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie1,5 = 350 x 750 mm `nclina]ie 90 = 300 x 500 mm

DN 100

~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar cu rosturi cu prindere `n [uruburi

~n\l]\tor din PP cu gr\tar de Cr-Ni

clasa K 3 Greutate aprox. 4,5 kg Nr. Articol 5084.89

clasa K 3 Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 5084.87

Nr. Articol 5084.81

Guri de scurgere WAL -SELECTA DIN EN 1253 / DIN19599


din font\ cu sifon din PP Gradul de rezisten]\ la foc R 30 - R 120 ALL PURPOSE deta[abil cu flan[\ de aderen]\ AbP: P-MPA-E-02-005 cu orificii de scurgere cu [urub de `mp\mntare capacitate de conectare 2 `nclina]ie 1,5o Greutate aprox. 13,9 kg Gur\ de scurgere cu protec]ie la foc DN 100
P

Combina]ii de guri de scurgere - `n\l]\toare

grunduit\ Nr. Articol 5086.30 cu vopsea alb\ epoxi Nr. Articol 5086.80
P

5086.30.81 5086.80.81

5086.30.89 5086.80.89

5086.30.87 5086.80.87

Gur\ de scurgere DN 100

din font\ cu sifon din PP ALL PURPOSE deta[abil cu flan[\ de aderen]\ cu orificii de scurgere cu [urub de `mp\mntare capacitate de conectare 2 `nclina]ie 90o Greutate aprox. 11,6 kg

grunduit\ Nr. Articol 5086.10 cu vopsea alb\ epoxi Nr. Articol 5086.60
1)

5086.10.81 5086.60.81

5086.10.89 5086.60.89

5086.10.87 5086.60.87

Model extins H = 240 mm Nr. Articol 5084.91.01 sau 5084.97.01.

Sifon orizontal montabil prin ap\sare din PP cuplat cu O-ring pentru gura de scurgere DN 100 `nclina]ie 1.5o Nr. Articol 5086.30.15 Sifon clopot din PP cuplat cu O-ring pentru gura de scurgere DN 100 `nclina]ie 90o Nr. Articol 5086.10.15

Set SELECTA DN 100 cu protec]ie la foc gradul de rezisten]\ la foc R 30 pn\ la R 120, etan[are la foc [i fum pentru o mai bun\ protec]ie a gurii de scurgere DN 100, `nclina]ie 90o, constnd `n: - sifon clopot cu cartu[ de protec]ie la foc Nr. Articol 5087.10.15

sifon clopot cu cartu[ de protec]ie la foc

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1.4301 l\]ime rost 8mm Greutate aprox. 0,6 kg Nr. Articol 5086.10.19
pentru `n\l]\toarele art. nr. 5084.80/81/83/87/89/91/97

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1.4301 l\]ime rost 8mm Greutate aprox. 0,6 kg Nr. Articol 9292.13.19
pentru `n\l]\toarele art. nr. 5084.92/93

Catalog tehnic

~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar re]ea din Cr-Ni anti-derapant

~n\l]\tor din font\ cu gr\tar din font\

~n\l]\tor AV-SELECTA din PP1) pentru etan[are la suprafa]\, cu manta de etan[are incorporat\ [i ram\ culisant\ cu inel de etan[are

clasa L 15 Greutate aprox. 4,3 kg clasa L 15 Nr. Articol 5084.92 clasa M 125 Nr. Articol 5084.93 Greutate aprox. 5,5 kg grunduit Nr. Articol 5084.80 vopsea alb\ epoxi Nr. Articol 5084.83 clasa K 3 cu gr\tar nervurat, cu prindere `n [uruburi Greutate aprox. 6,5 kg Nr. Articol 5084.91

clasa L 15 cu gr\tar re]ea Greutate aprox. 7,0 kg Nr. Articol 5084.97

Combina]ii de guri de scurgere - `n\l]\toare

5086.30.92 5086.80.92

5086.30.93 5086.80.93

5086.30.80 ---

5086.30.83 5086.80.83

5086.30.91 5086.80.91

5086.30.97 5086.80.97

5086.10.92 5086.60.92 Inel de etan[are SM 100 Nr. Articol 5084.90

5086.10.93 5086.60.93

5086.10.80 ---

5086.10.83 5086.60.83 ~n\l]\tor din Cr-Ni Greutate aprox. 1,9 kg Nr. Articol 5095.89.10
pentru `n\l]\toarele art. nr. 5084.92/93

5086.10.91 5086.60.91 ~n\l]\tor din font\ Greutate aprox. 2,5 kg grunduit Nr. Articol 5079.80 vopsea alb\ epoxi Nr. Articol 5079.90

5086.10.97 5086.60.97

Ajut\ la etan[area golului circular dintre corpul gurii de scurgere [i `n\l]\tor. Inelul de etan[are trebuie comandat separat.

pentru `n\l]\toarele art. nr. 5084.80/83

O-ring de rezerv\ pentru sifon orizontal clopot [i sifon orizontal montabil prin ap\sare DN 100 Nr. Articol 5086.10.26

Ram\ superioar\ din PP cu 2 [uruburi pentru reglaj pe `n\l]ime al gr\tarului [i ramei Nr. Articol 5084.91.15
pentru `n\l]\toarele art. nr. 5084.91 [i 5084.97

Catalog tehnic

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor


Introducere Criterii de selectare
Conformitate Gurile de scurgere destinate drenajului apelor menajere sunt conform DIN 1986. Pentru drenajul apelor tehnologice, facem recomand\ri de material [i protec]ie. Toate gurile de scurgere cu sifon `ncorporat sau ad\ugat, precum [i gurile de scurgere pentru apele pluviale sunt conforme cu DIN19599/DIN EN 1253. Cerin]e conform DIN EN 1253 Tipul flan[elor Dimensiunea minim\ efectiv\ a flan[ei (mm) Tipul de etan[are `n zona flan[ei Flan[\ de conectare cu contraflan[\ Flan[\ fix\*
Lipit\ cu bitum Membrane de etan[are din plastic sau elastomer - aplicate cu adeziv - prinse mecanic - sudate de membrana de etan[are
*)

Punctul de instalare ~n continuare se ofer\ indicatii referitoare la amplasarea gurii de scurgere `n func]ie de clasa de `nc\rcare. Proiectantul va alege clasa de `nc\rcare a gurii de scurgere adecvat\ condi]iilor impuse. Clasa H1,5 Acoperi[uri necirculabile, de ex. cele acoperite cu pietri[. Clasa K3 Suprafe]e f\r\ trafic, precum b\ile din apartamente, restaurante, hoteluri, [coli, piscine, balcoane, verande. Gurile de scurgere din b\i care nu suport\ `nc\rc\ri trebuie s\ r\spund\ cerin]elor clasei H 1,5. Clasa L 15 Suprafe]e cu trafic redus din zonele industriale Clasa M 125 Suprafe]e expuse traficului, de ex. `n cl\dirile de parc\ri, fabrici [i ateliere. Gurile de scurgere [i gr\tarele aferente din clasele C 250 p\n\ la F 900 conform EN 124 trebuie folosite pentru toate suprafe]ele expuse traficului special, de ex. s\li de expozi]ie, magazine, hangare etc.

Flan[\ de compresiune
60

Fla[\ de aderen]\
100

Fla[\ de sudur\
-

70

Comportarea la foc Corpurile gurilor de scurgere ACO Passavant sunt produse din font\*, o]el inoxidabil*, plastic [i beton* (jgheaburi [i burlane)
*Conform DIN 4102, aceste materiale sunt clasificate drept clasa A (materiale de construc]ii neinflamabile).

100

50 -

40 -

50

Protec]ia suprafe]ei Gurile de scurgere din font\ sunt disponibile cu strat de protec]ie epoxi sau grunduite, cu protec]ie din r\[in\ sintetic\ (culoare alb\ RAL 9010). ~n cazul clasei de `nc\rcare M [i datorit\ efectelor mecanice, `n special `n ceea ce prive[te marginile superioare ale gr\tarelor [i ramelor cu strat de vopsea epoxi, exist\ riscul uzurii [i distrugerii suprafe]ei de protec]ie. Recomand\m utilizarea gr\tarelor din o]el inoxidabil `mpreun\ cu ramele din o]el inoxidabil, acolo unde este posibil.

aceast\ valoare se aplic\ [i gurilor de scurgere montate cu muf\ de conectare. Abrevieri Urm\toarele abrevieri sunt folosite `n acest catalog: Cr-Ni = O]el crom-nichel respectiv o]el inoxidabil

Capacitatea hidraulic\ Debitele se bazeaz\ pe capacitatea de evacuare a sistemelor de drenaj conform DIN 19599/DIN EN 1253.

MEKU= Metal (Cr-Ni) [i plastic (PE respectiv PP) PE= PP= Polietilen\ Polipropilen\

Catalog tehnic

10

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor


Introducere Instruc]iuni de instalare

Racord flexibil Pl\ci de gresie (a[ezate `n pant\) Pat de mortar Strat protector Membran\ hidroizola]ie (a[ezat\ `n pant\)

Pardoseala terasei

Gura de scurgere pentru teras\/pardoseal\ cu flan[\ de compresie - etan[are cu `n\l]\tor MEKU

Acoperi[ cu strat de pietri[


Parafrunzar din font\

Strat de pietri[ Hidroizola]ie (a[ezat\ `n pant\) Izola]ie termic\ Barier\ de vapori Inel superior [i inel de tranzi]ie Inel de termoizolare Izola]ie termic\ pentru gura de scurgere

~n conformitate cu directivele privind proiectarea [i execu]ia acoperi[urilor cu membrane de hidroizola]ie, se recomand\ o granula]ie de 16/32. Pietri[ul cu granula]ia maxim\ trebuie a[ezat `n jurul gurii de scurgere pe o raz\ de 0,3m pentru a preveni p\trunderea pietri[ului de granula]ie mai mic\ `n gura de scurgere [i `n sistemul de conducte.

Plafon acoperi[ (grosimea conform cu specifica]iile)

Inel de etan[are Gur\ de scurgere din dou\ corpuri

Izola]ie termic\

Catalog tehnic

11

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor


f\r\ sifon cu flan[\ de compresie-etan[are pentru hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime Parafrunzar din font\ Clasa H 1.5 Greutate aprox. 1,2 kg Nr. Articol 7000.09 Gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol. 7000.19

DN 70

Not\: Guri de scurgere din dou\ corpuri, paginile 14 [i 15 Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. Instruc]iuni de instalare, pagina 11

Ram\ cu gr\tar1) din font\ Clasa M 125 Greutate aprox. 2,3 kg Nr. Articol. 7000.08

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie 1,5 = 230 x 530 mm `nclina]ie 90 = 230 x 320 mm Gura de scurgere DN 70 DIN EN 1253 din font\ cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 1,5 Greutate aprox. 7,7 kg Nr. Articol 5169.40 grunduit

Combina]ii de guri de scurgere cu gr\tare/`n\l]\toare cu gr\tar

7053.11

7053.21

7053.181)

Gura de scurgere DN 70 DIN EN 1253

din font\ cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 90 Greutate aprox. 7,4 kg Nr. Articol 5169.20 grunduit

7033.10

7033.20

7033.181)

1)

La instalarea izola]iei termice, folosi]i numai `n\l]\tor Art. Nr. 5141.83

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere cu ie[ire orizontal\, `nclina]ie 1,5o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 0,73 kg Nr. Articol 7040.34

Inel superior din font\ pentru gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 7000.06

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere cu ie[ire vertical\, `nclina]ie 90o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 0,75 kg Nr. Articol 7040.22

Inel superior din font\ pentru rama superioar\ cu gr\tar clasa M 125 Greutate aprox. 0,8 kg Nr. Articol 7000.05

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad1,4301 pentru guri de scurgere DN 70 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.03

Catalog tehnic

12

~n\l]\tor MEKU telescopic reglabil pe `n\l]ime din PE cu strat de Cr-Ni cu gr\tar din Cr-Ni, cu prindere `n [uruburi Clasa K 3 Greutate aprox. 0,9 kg Nr. Articol 5141.81

~n\l]\tor din PE telescopic reglabil pe `n\l]ime cu gr\tar din Cr-Ni

~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar din Cr-Ni, cu prindere `n [uruburi

~n\l]\tor din font\ cu gr\tar din font\, grunduit

Clasa K 3 Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 5141.87

Clasa K 3 Greutate aprox. 1,4 kg Nr. Articol 5141.89

Clasa M 125 Greutate aprox. 11,5 kg Nr. Articol 5141.83

~n\l]\toare

5169.40.81

5169.40.87

5169.40.89

5169.40.83

5169.20.81

5169.20.87

5169.20.89

5169.20.83

Inel de etan[are [i inel de prindere pentru guri de scurgere dintr-un corp DN 70 cu ie[ire vertical\ pentru conducta de ventila]ie, livrat\ in situ (conduct\ SML DN 70 din font\ pentru jgheaburile de pe acoperi[ lungimea conform DIN EN 12056 [i DIN 1986 - 100) Greutate aprox. 0,3 kg Nr. Articol 7000.60

Inel de `nc\lzire*) [i inel de tranzi]ie din font\ Alimentare 230V/50Hz Putere 20W Clasa de protec]ie I Tipul de protec]ie IP 67 Cablu de conectare Ho 7 RN-F 3G 1,5 Limitator de temperatur\ 77oC Testat conform DIN VDE 0700, partea 1 [i 233 Pentru toate gurile de scurgere DN 70

Recomand\m folosirea inelelor de `nc\lzire prin intermediul unui termostat exterior instalat in situ ~n\l]\tor din font\ grunduit Greutate aprox. 3,6 kg Nr. Articol 5095.80
pentru `n\l]\tor Art. Nr. 5141.83

cu cablu de 5m, greutate aprox 4.9 Kg cu cablu de 15m, greutate aprox 6.3 Kg

Nr. Articol 7000.82.1 Nr. Articol 7000.82.3

*) Not\: Deasupra inelelor de `nc\lzire, pentru guri de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 trebuie folosite gr\tarele [i inelele superioare din clasa H 1.5 [i L 15. Nu se vor folosi `n\l]\toarele [i gr\tarele din clasa M 125. Cablul de conectare poate fi a[ezat liber pe acoperi[. Dac\ este a[ezat `n pietri[, `n structura podelei sau `n p\mnt, se va folosi o ]eav\ de protec]ie adecvat\, cu inser]ie pentru ranforsare.

Catalog tehnic

13

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor / parc\rilor supraetajate DN 70


f\r\ sifon din dou\ corpuri, cu flan[e de compresie-etan[are pentru terase cu dubl\ hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime Parafrunzar din font\ Clasa H 1.5 Greutate aprox. 1,2 kg Nr. Articol 7000.09 Gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol. 7000.19

Not\: Guri de scurgere dintr-un corp, paginile 12 [i 13 Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. Instruc]iuni de instalare, pagina 11

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie 1,5 = 230 x 530 mm `nclina]ie 90 = 230 x 320 mm Gura de scurgere din dou\ corpuri DN 701) DIN EN 1253 din font\ cu flan[e de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 1,5 Greutate aprox. 15,8 kg Nr. Articol 5167.10 grunduit

Combina]ii de guri de scurgere cu gr\tare

7063.11

7063.21

Gura de scurgere din dou\ corpuri DN 701) DIN EN 1253

din font\ cu flan[e de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 90 Greutate aprox. 15,5 kg Nr. Articol 5166.10 grunduit

7043.10

7043.20

1)

Dimensiunile `ntre 40 [i 150 mm se ob]in prin t\ierea din lungime a p\r]ii superioare

Inel de izolare pentru partea superioar\ a gurii de scurgere din sticl\ celular\ Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 7040.12

Inel superior din font\ pentru gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 7000.06

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire orizontal\, `nclina]ie 1.5o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 0,73 kg Nr. Articol 7040.34

Parte superioar\ din font\, grunduit\ pentru guri de scurgere cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere cu inel de etan[are Greutate aprox. 8,0 kg Nr. Articol 5169.55.30

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire vertical\, `nclina]ie 90o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 0,75 kg Nr. Articol 7040.22

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1,4301 pentru guri de scurgere DN 70 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.03

Catalog tehnic

14

~n\l]\tor MEKU telescopic reglabil pe `n\l]ime din PE cu strat de Cr-Ni cu gr\tar din Cr-Ni, cu prindere `n [uruburi Clasa K 3 Greutate aprox. 0,9 kg Nr. Articol 5141.81

~n\l]\tor din PE telescopic reglabil pe `n\l]ime cu gr\tar din Cr-Ni

~n\l]\tor din Cr-Ni cu gr\tar din Cr-Ni, cu prindere `n [uruburi

~n\l]\tor din font\ cu gr\tar din font\, grunduit

Clasa K 3 Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 5141.87

Clasa K 3 Greutate aprox. 1,4 kg Nr. Articol 5141.89

Clasa M 125 Greutate aprox. 11,5 kg Nr. Articol 5141.83

~n\l]\toare (reglabile prin t\ierea din lungime)

5167.10.81

5167.10.87

5167.10.89

5167.10.83

5166.10.81

5166.10.87

5166.10.89

5166.10.83

Inel de etan[are Nr. Articol 5169.51.26 ajut\ la etan[area golului circular dintre cele dou\ corpul ale gurii de scurgere. Inelul de etan[are este inclus `n pre].

Inel de `nc\lzire*) [i inel de tranzi]ie din font\ Alimentare 230V/50Hz Putere 20W Clasa de protec]ie I Tipul de protec]ie IP 67 Cablu de conectare Ho 7 RN-F 3G 1,5 Limitator de temperatur\ 77oC Testat conform DIN VDE 0700, partea 1 [i 233 Pentru toate gurile de scurgere DN 70

Inel de etan[are [i inel de prindere pentru guri de scurgere cu dou\ corpuri DN 70 cu ie[ire vertical\ pentru conducta de ventila]ie, livrat\ in situ (conduct\ SML DN 70 din font\ pentru jgheaburile de pe acoperi[, lungimea conform DIN EN 12056 [i DIN 1986 - 100) Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.61

Recomand\m folosirea inelelor de `nc\lzire prin intermediul unui termostat exterior instalat in situ cu cablu de 5m, greutate aprox 4,9 Kg cu cablu de 15m, greutate aprox 6,3 Kg Nr. Articol 7000.82.1 Nr. Articol 7000.82.3

~n\l]\tor din font\ grunduit Greutate aprox. 3,6 kg Nr. Articol 5095.80
pentru `n\l]\tor Art. Nr. 5141.83

*) Not\: Deasupra inelelor de `nc\lzire, pentru guri de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 trebuie folosite gr\tarele [i inelele superioare din clasa H 1.5 [i L 15. Nu se vor folosi `n\l]\toarele [i gr\tarele din clasa M 125. Cablul de conectare poate fi a[ezat liber pe acoperi[. Dac\ este a[ezat `n pietri[, `n structura podelei sau `n p\mnt, se va folosi o ]eav\ de protec]ie adecvat\, cu inser]ie pentru ranforsare.

Catalog tehnic

15

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor / parc\rilor supraetajate DN100
f\r\ sifon cu flan[\ de compresie-etan[are pentru hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime `n trepte Parafrunzar din font\ Clasa H 1.5 Greutate aprox. 2,8 kg Nr. Articol 7000.10 Gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 1,7 kg Nr. Articol. 7000.20

Not\: Guri de scurgere din dou\ corpuri, paginile 18 [i 19 Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. Instruc]iuni de instalare, pagina 11

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie 1,5 = 290 x 670 mm `nclina]ie 90 = 290 x 410 mm Gura de scurgere DN 100 DIN EN 1253 din font\ cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 1,5 Greutate aprox. 15,2 kg Nr. Articol 7054.11.10 grunduit

Combina]ii de guri de scurgere cu gr\tare

7054.11

7054.21

Gura de scurgere DN 100 DIN EN 1253

din font\ cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 90 Greutate aprox. 13,1 kg Nr. Articol 7034.10.10 grunduit 7034.10 7034.20

1)

La instalarea izola]iei termice, folosi]i numai rama cu gr\tar, art. Nr. 7000.41/42. Aceast\ ram\ trebuie `ncastrat\ astfel `nct s\ `mpiedice transmiterea `nc\rc\rilor traficului direct la gura de scurgere.

Inel superior din font\ pentru gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Nr. Articol 7000.25/7000.35 Nr. Articol 7000.25 7000.35 h 25 35 Greutate aprox. kg 0,7 1,4

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire orizontal\, `nclina]ie 1.5o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,9 kg Nr. Articol 7040.31

Inel superior din font\ pentru ram\ superioar\ cu gr\tar clasa L 15 [i M 125 [i gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7000.45

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire vertical\, `nclina]ie 90o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,3 kg Nr. Articol 7040.21

Inel de tranzi]ie din font\, grunduit, pentru guri de scurgere DN 100 -150 `mpreun\ cu `n\l]\toarele reglabile pe `n\l]ime WAL - Selecta DN 100 clasa K 3 [i L 15 Greutate aprox. 1,1 kg Nr. Articol 7000.31

Catalog tehnic

16

Ram\ superioar\ cu gr\tar din font\ clasa L 15

Ram\ superioar\ cu gr\tar dublu perforat din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 2,6 kg Nr. Articol 7000.39

Ram\ superioar\ cu gr\tar1) din font\ Clasa M 125

Ram\ superioar\ cu gr\tar din font\ Clasa M 125

Greutate aprox. 3,9 kg Nr. Articol 7000.40

Greutate aprox. 5,1 kg Nr. Articol 7000.28

Greutate aprox. 21,2 kg

Gr\tar cu prindere `n [uruburi Nr. Articol 7000.41 Nr. Articol 7000.42

Rame cu gr\tar

7054.40

7054.39

7054.281)

7054.41

7054.42

7034.40

7034.39

7034.281)

7034.41

7034.42

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1,4301 pentru guri de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.13

Inel de `nc\lzire*) [i inel de tranzi]ie din font\ Alimentare 230V/50Hz Putere 20W Clasa de protec]ie I Tipul de protec]ie IP 67 Cablu de conectare Ho 7 RN-F 3G 1,5 Limitator de temperatur\ 77oC Testat conform DIN VDE 0700, partea 1 [i 233 Pentru toate gurile de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Recomand\m folosirea inelelor de `nc\lzire prin intermediul unui termostat exterior instalat in situ cu cablu de 5m greutate aprox 4,2 Kg cu cablu de 15m, greutate aprox 5,6 Kg Nr. Articol 7000.84.1 Nr. Articol 7000.84.3

Inel de etan[are [i inel de prindere pentru guri de scurgere dintr-un corp DN 100 cu ie[ire vertical\ pentru conducta de ventila]ie, livrat\ in situ (conduct\ SML DN 125 din font\ pentru jgheaburile de pe acoperi[ lungimea conform DIN EN 12056 [i DIN 1986 - 100) Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 7000.63

*) Not\: Cablul de conectare poate fi a[ezat liber pe acoperi[. Dac\ este a[ezat `n pietri[, `n structura podelei sau `n p\mnt, se va folosi o ]eav\ de protec]ie adevcat\ cu inser]ie pentru ranforsare.

Catalog tehnic

17

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor / parc\rilor supraetajate DN100
f\r\ sifon din dou\ corpuri, cu flan[e de compresie-etan[are pentru terase cu dubl\ hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime `n trepte Parafrunzar din font\ Clasa H 1.5 Not\: Greutate Guri de scurgere dintr-un corp, paginile 16 [i 17 aprox. 2,8 kg Gurile de scurgere sunt dotate cu capac Nr. Articol 7000.10 de protec]ie pe perioada construc]iei Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. Instruc]iuni de instalare, pagina 11 Gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 1,7 kg Nr. Articol. 7000.20

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie 1,5 = 290 x 675 mm `nclina]ie 90 = 290 x 410 mm Gura de scurgere din dou\ corpuri DN 1001) DIN EN 1253 din font\ cu flan[e de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 1,5 Greutate aprox. 27,8 kg Nr. Articol 7064 grunduit

Combina]ii de guri de scurgere cu gr\tare

7064.11

7064.21

Gura de scurgere din dou\ corpuri DN 1001) DIN EN 1253

din font\ cu flan[e de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 90 Greutate aprox. 25,7 kg Nr. Articol 7044 grunduit 7044.10 7044.20

1) 2)

Dimensiunile `ntre 50 [i 150 mm se ob]in prin t\ierea din lungime a p\r]ii superioare. Rama cu gr\tar trebuie `ncastrat\ astfel `nc\t s\ `mpiedice transmiterea `nc\rc\rilor traficului direct la gura de scurgere.

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire vertical\, `nclina]ie 90o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,3 kg Nr. Articol 7040.21

Inel de izolare pentru partea superioar\ a gurii de scurgere din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,9 kg

Inel superior din font\ pentru gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Nr. Articol 7000.25/7000.35

Nr. Articol Nr. Articol 7040.11 7000.25 7000.35

h 25 35

Greutate aprox. kg 0,7 1,4

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire orizontal\, `nclina]ie 1.5o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,9 kg Nr. Articol 7040.31

Inel de tranzi]ie din font\, grunduit, pentru guri de scurgere DN 100 -150 `mpreun\ cu `n\l]\toarele reglabile pe `n\l]ime WAL - Selecta DN 100 clasa K 3 [i L 15 Greutate aprox. 1,1 kg Nr. Articol 7000.31

Catalog tehnic

18

Ram\ superioar\ cu gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 3,9 kg Nr. Articol 7000.40

Ram\ superioar\ cu gr\tar dublu perforat din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 2,6 kg Nr. Articol 7000.39

Ram\ superioar\2) cu gr\tar din font\ Clasa M 125 Greutate aprox. 21,2 kg

Inel de etan[are [i inel de prindere pentru guri de scurgere din dou\ corpuri DN100/DN125, cu ie[ire vertical\ pentru conducta de ventila]ie, livrat\ in situ (conduct\ SML DN 125 din font\, pentru jgheaburile de pe acoperi[ lungimea conform DIN EN 12056 [i DIN 1986 - 100)

Gr\tar cu prindere `n [uruburi Nr. Articol 7000.41 Nr. Articol 7000.42

Greutate aprox. 0,3 kg Nr. Articol 7000.64

Rame cu gr\tar
Conduct\ de ventila]ie din font\ pentru acoperi[uri cu protec]ie la infiltra]ii, pentru toate gurile de scurgere din dou\ corpuri DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 4,0 kg Nr. Articol 7049.70

7064.40

7064.39

7064.412)

7064.422)

7044.40

7044.39

7044.412)

7044.422)

Toate inelele superioare [i parafrunzarele se potrivesc la aceast\ conduct\.

Inel de etan[are Nr. Articol 7044.00.26


Ajut\ la etan[area golului circular dintre cele dou\ corpuri ale gurii de scurgere. Inelul de etan[are este inclus `n pre].

Co[ de aluviuni Din o]el inoxidabil, grad 1,4301 Pentru guri de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.13

Inel de `nc\lzire*) [i inel de tranzi]ie din font\ Alimentare 230V/50Hz Putere 20W Clasa de protec]ie I Tipul de protec]ie IP 67 Cablu de conectare Ho 7 RN-F 3G 1,5 Limitator de temperatur\ 77oC Testat conform DIN VDE 0700, partea 1 [i 233 Pentru toate gurile de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Recomand\m folosirea inelelor de `nc\lzire prin intermediul unui termostat exterior instalat in situ cu cablu de 5m, greutate aprox 4,2 Kg cu cablu de 15m, greutate aprox 5,6 Kg Nr. Articol 7000.84.1 Nr. Articol 7000.84.3

Inel superior din font\ pentru ram\ superioar\ cu gr\tar clasele L 15 [i M 125 [i gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7000.45 Corp superior din font\, grunduit pentru guri de scurgere cu flan[\ de compresieetan[are cu orificii de scurgere cu inel de etan[are Greutate aprox. 12,6 kg Nr. Articol 7044.10.25

*) Not\: Cablul de conectare poate fi a[ezat liber pe acoperi[. Dac\ este a[ezat `n pietri[, `n structura podelei sau `n p\mnt, se va folosi o ]eav\ de protec]ie adevcat\ cu inser]ie pentru ranforsare.

Catalog tehnic

19

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor / parc\rilor supraetajate


f\r\ sifon cu flan[\ de compresie-etan[are pentru hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime `n trepte Not\: Guri de scurgere din dou\ corpuri, paginile 22 [i 23 Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. Instruc]iuni de instalare, pagina 11 Parafrunzar din font\ Clasa H 1.5 Greutate aprox. 2,8 kg Nr. Articol 7000.10 Gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 1,7 kg Nr. Articol. 7000.20

DN125

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie 1,5 = 290 x 700 mm `nclina]ie 90 = 290 x 410 mm Gura de scurgere DN 125 DIN EN 1253 din font\ cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 1,5 Greutate aprox. 15,7 kg Nr. Articol 7055.11.10 grunduit

Combina]ii de guri de scurgere cu gr\tare

7055.11

7055.21

Gura de scurgere DN 125 DIN EN 1253

din font\ cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 90 Greutate aprox. 13,6 kg Nr. Articol 7035.10.10 grunduit 7035.10 7035.20

1)

La instalarea izola]iei termice, folosi]I numai rama cu gr\tar, art. Nr. 7000.41/42. Aceast\ ram\ trebuie `ncastrat\ astfel `nct s\ `mpiedice transmiterea `nc\rc\rilor traficului direct la gura de scurgere.

Inel superior din font\ pentru gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Nr. Articol 7000.25/7000.35 Nr. Articol 7000.25 7000.35 h 25 35 Greutate aprox. kg 0,7 1,4

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire orizontal\, `nclina]ie 1.5o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7040.32

Inel superior din font\ pentru rama superioar\ cu gr\tar clasa L 15 [i M 125 [i gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7000.45

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire vertical\, `nclina]ie 90o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,3 kg Nr. Articol 7040.21

Inel de tranzi]ie din font\, grunduit, pentru guri de scurgere DN 100 -150 `mpreun\ cu `n\l]\toarele reglabile pe `n\l]ime WAL - Selecta DN 100 clasa K 3 [i L 15 Greutate aprox. 1,1 kg Nr. Articol 7000.31

Catalog tehnic

20

Ram\ superioar\ cu gr\tar din font\ clasa L 15

Ram\ superioar\ cu gr\tar dublu perforat din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 2,6 kg Nr. Articol 7000.39

Ram\ superioar\ cu gr\tar1) din font\ Clasa M 125

Ram\ superioar\ cu gr\tar din font\ Clasa M 125

Greutate aprox. 3,9 kg Nr. Articol 7000.40

Greutate aprox. 5,1 kg Nr. Articol 7000.28

Greutate aprox. 21,2 kg

Gr\tar cu prindere `n [uruburi Nr. Articol 7000.41 Nr. Articol 7000.42

Rame cu gr\tar

7055.40

7055.39

7055.281)

7055.41

7055.42

7035.40

7035.39

7035.281)

7035.41

7035.42

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1,4301 pentru guri de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.13

Inel de `nc\lzire*) [i inel de tranzi]ie Alimentare 230V/50Hz Putere 20W Clasa de protec]ie I Tipul de protec]ie IP 67 Cablu de conectare Ho 7 RN-F 3G 1,5 Limitator de temperatur\ 77oC Testat conform DIN VDE 0700, partea 1 [i 233 Pentru toate gurile de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Recomand\m folosirea inelelor de `nc\lzire prin intermediul unui termostat exterior instalat in situ cu cablu de 5m, greutate aprox 4,2 Kg cu cablu de 15m, greutate aprox 5,6 Kg Nr. Articol 7000.84.1 Nr. Articol 7000.84.3

Inel de etan[are [i inel de prindere pentru guri de scurgere dintr-un corp DN100/DN125, cu ie[ire vertical\ pentru conducta de ventila]ie, livrat\ in situ (conduct\ SML DN 125 din font\ pentru jgheaburile de pe acoperi[ lungimea conform DIN EN 12056 [i DIN 1986 - 100) Greutate aprox. 0,7 kg Nr. Articol 7000.63

*) Not\: Cablul de conectare poate fi a[ezat liber pe acoperi[. Dac\ este a[ezat `n pietri[, `n structura podelei sau `n p\mnt, se va folosi o ]eav\ de protec]ie adevcat\ cu inser]ie pentru ranforsare.

Catalog tehnic

21

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor / parc\rilor supraetajate


f\r\ sifon din dou\ corpuri, cu flan[e de compresie-etan[are pentru terase cu dubl\ hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime `n trepte Not\: Guri de scurgere dintr-un corp, paginile 20 [i 21 Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. Instruc]iuni de instalare, pagina 11 Parafrunzar din font\ Clasa H 1.5 Greutate aprox. 2,8 kg Nr. Articol 7000.10 Gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 1,7 kg Nr. Articol. 7000.20

DN125

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie 1,5 = 290 x 700 mm `nclina]ie 90 = 290 x 410 mm Gura de scurgere din dou\ corpuri DN 1251) DIN EN 1253 din font\ cu flan[e de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 1,5 Greutate aprox. 28,3 kg Nr. Articol 7065 grunduit

Combina]ii de guri de scurgere cu gr\tare

7065.11

7065.21

Gura de scurgere din dou\ corpuri DN 1251) DIN EN 1253

din font\ cu flan[e de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 90 Greutate aprox. 26,2 kg Nr. Articol 7045 grunduit 7045.10 7045.20

1) 2)

Dimensiunile `ntre 50 [i 150 mm se ob]in prin t\ierea din lungime a p\r]ii superioare. Rama cu gr\tar trebuie `ncastrat\ astfel `nct s\ `mpiedice transmiterea `nc\rc\rilor traficului direct la gura de scurgere.

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire vertical\, `nclina]ie 90o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,3 kg Nr. Articol 7040.21

Inel de izolare pentru partea superioar\ a gurii de scurgere din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,9 kg

Inel superior din font\ pentru gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Nr. Articol 7000.25/7000.35 Nr. Articol h 25 35 Greutate aprox. kg 0,7 1,4

Nr. Articol 7040.11

7000.25 7000.35

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire orizontal\, `nclina]ie 1.5o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7040.32

Inel de tranzi]ie din font\, grunduit, pentru guri de scurgere DN 100 -150 `mpreun\ cu `n\l]\toarele reglabile pe `n\l]ime WAL - Selecta DN 100 clasa K 3 [i L 15 Greutate aprox. 1,1 kg Nr. Articol 7000.31

Catalog tehnic

22

Ram\ superioar\ cu gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 3,9 kg Nr. Articol 7000.40

Ram\ superioar\ cu gr\tar dublu perforat din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 2,6 kg Nr. Articol 7000.39

Ram\ superioar\ cu gr\tar2) din font\ Clasa M 125 Greutate aprox. 21,2 kg

Inel de etan[are [i inel de prindere pentru guri de scurgere din dou\ corpuri DN100/DN125, cu ie[ire vertical\ pentru conducta de ventila]ie, livrat\ in situ (conduct\ SML DN 125 din font\, pentru jgheaburile de pe acoperi[ lungimea conform DIN EN 12056 [i DIN 1986 - 100)

Gr\tar cu prindere `n [uruburi Nr. Articol 7000.41 Nr. Articol 7000.42

Greutate aprox. 0,3 kg Nr. Articol 7000.64

Rame cu gr\tar
Conduct\ de ventila]ie din font\ pentru acoperi[uri cu protec]ie la infiltra]ii, pentru toate gurile de scurgere din dou\ corpuri DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 4,0 kg Nr. Articol 7049.70

7065.40

7065.39

7065.412)

7065.422)

7045.40

7045.39

7045.412)

7045.422)

Toate inelele superioare [i parafrunzarele se potrivesc la aceast\ conduct\.

Inel de etan[are Nr. Articol 7044.00.26


Ajut\ la etan[area golului circular dintre cele dou\ corpuri ale gurii de scurgere. Inelul de etan[are este inclus `n pre].

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1,4301 pentru guri de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.13

Inel de `nc\lzire*) [i inel de tranzi]ie Alimentare 230V/50Hz Putere 20W Clasa de protec]ie I Tipul de protec]ie IP 67 Cablu de conectare Ho 7 RN-F 3G 1,5 Limitator de temperatur\ 77oC Testat conform DIN VDE 0700, partea 1 [i 233 Pentru toate gurile de scurgere DN 100 pn\ la DN 150

Inel superior din font\ pentru ram\ superioar\ cu gr\tar clasele L 15 [i M 125 [i gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7000.45 Corp superior din font\, grunduit pentru guri de scurgere cu flan[\ de compresieetan[are cu orificii de scurgere cu inel de etan[are Greutate aprox. 12,6 kg Nr. Articol 7044.10.25

Recomand\m folosirea inelelor de `nc\lzire prin intermediul unui termostat exterior instalat in situ cu cablu de 5m, greutate aprox 4,2 Kg cu cablu de 15m, greutate aprox 5,6 Kg Nr. Articol 7000.84.1 Nr. Articol 7000.84.3

*) Not\: Cablul de conectare poate fi a[ezat liber pe acoperi[. Dac\ este a[ezat `n pietri[, `n structura podelei sau `n p\mnt, se va folosi o ]eav\ de protec]ie adevcat\ cu inser]ie pentru ranforsare.

Catalog tehnic

23

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor / parc\rilor supraetajate


f\r\ sifon cu flan[\ de compresie-etan[are pentru hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime `n trepte Parafrunzar din font\ Clasa H 1.5 Greutate aprox. 2,8 kg Nr. Articol 7000.10 Gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 1,7 kg Nr. Articol. 7000.20

DN150

Not\: Guri de scurgere din dou\ corpuri, paginile 26 [i 27 Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. Instruc]iuni de instalare, pagina 11

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie 1,5 = 290 x 750 mm `nclina]ie 90 = 290 x 410 mm Gura de scurgere DN 1501) DIN EN 1253 din font\ cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 1,5 Greutate aprox. 18 kg Nr. Articol 7056.11.10 grunduit

Combina]ii de guri de scurgere cu gr\tare

7056.11

7056.21

Gura de scurgere DN 1501) DIN EN 1253

din font\ cu flan[\ de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 90 Greutate aprox. 14,4 kg Nr. Articol 7036.10.10 grunduit

7036.10

7036.20

1)

La instalarea izola]iei termice, folosi]I numai rama cu gr\tar, art. Nr. 7000.41/42. Aceast\ ram\ trebuie `ncastrat\ astfel `nct s\ `mpiedice transmiterea `nc\rc\rilor traficului direct la gura de scurgere.

Inel superior din font\ pentru gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Nr. Articol 7000.25/7000.35 Nr. Articol 7000.25 7000.35 h 25 35 Greutate aprox. kg 0,7 1,4

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire orizontal\, `nclina]ie 1.5o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 2,1 kg Nr. Articol 7040.33

Inel superior din font\ pentru rama superioar\ cu gr\tar clasa L 15 [i M 125 [i gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7000.45

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire vertical\, `nclina]ie 90o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,3 kg Nr. Articol 7040.21

Inel de tranzi]ie din font\, grunduit, pentru guri de scurgere DN 100 -150 `mpreun\ cu `n\l]\toarele reglabile pe `n\l]ime WAL - Selecta DN 100 clasa K 3 [i L 15 Greutate aprox. 1,1 kg Nr. Articol 7000.31

Catalog tehnic

24

Ram\ superioar\ cu gr\tar din font\ clasa L 15

Ram\ superioar\ cu gr\tar dublu perforat din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 2,6 kg Nr. Articol 7000.39

Ram\ superioar\ cu gr\tar1 din font\ Clasa M 125

Ram\ superioar\ cu gr\tar1 din font\ Clasa M 125

Greutate aprox. 3,9 kg Nr. Articol 7000.40

Greutate aprox. 5,1 kg Nr. Articol 7000.28

Greutate aprox. 21,2 kg

Gr\tar cu prindere `n [uruburi Nr. Articol 7000.41 Nr. Articol 7000.42

Rame cu gr\tar

7056.40

7056.39

7056.281)

7056.41

7056.42

7036.40

7036.39

7036.281)

7036.41

7036.42

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1,4301 pentru guri de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.13

Inel de `nc\lzire*) [i inel de tranzi]ie Alimentare 230V/50Hz Putere 20W Clasa de protec]ie I Tipul de protec]ie IP 67 Cablu de conectare Ho 7 RN-F 3G 1,5 Limitator de temperatur\ 77oC Testat conform DIN VDE 0700, partea 1 [i 233 Pentru toate gurile de scurgere DN 100 pn\ la DN 150

Recomand\m folosirea inelelor de `nc\lzire prin intermediul unui termostat exterior instalat in situ cu cablu de 5m, greutate aprox 4,2 Kg cu cablu de 15m, greutate aprox 5,6 Kg Nr. Articol 7000.84.1 Nr. Articol 7000.84.3

*) Not\: Cablul de conectare poate fi a[ezat liber pe acoperi[. Dac\ este a[ezat `n pietri[, `n structura podelei sau `n p\mnt, se va folosi o ]eav\ de protec]ie adevcat\ cu inser]ie pentru ranforsare.

Catalog tehnic

25

Guri de scurgere din font\ pentru drenajul teraselor / parc\rilor supraetajate


f\r\ sifon din dou\ corpuri, cu flan[e de compresie-etan[are pentru terase cu dubl\ hidroizola]ie
reglabile pe `n\l]ime `n trepte Not\: Guri de scurgere dintr-un corp, paginile 24 [i 25 Gurile de scurgere sunt dotate cu capac de protec]ie pe perioada construc]iei Muf\ pentru conectarea la conducta SML, DIN 19522/DIN EN 877. Instruc]iuni de instalare, pagina 11 Parafrunzar din font\ Clasa H 1.5 Greutate aprox. 2,8 kg Nr. Articol 7000.10 Gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 1,7 kg Nr. Articol. 7000.20

DN150

Dimensiuni de gabarit: `nclina]ie 1,5 = 290 x 750 mm `nclina]ie 90 = 290 x 410 mm Gura de scurgere din dou\ corpuri DN 1501) DIN EN 1253 din font\ cu flan[e de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 1,5 Greutate aprox. 30,6 kg Nr. Articol 7066 grunduit

Combina]ii de guri de scurgere cu gr\tare

7066.11

7066.21

Gura de scurgere din dou\ corpuri DN 1501) DIN EN 1253

din font\ cu flan[e de compresie-etan[are cu orificii de scurgere `nclina]ie 90 Greutate aprox. 27,0 kg Nr. Articol 7046 grunduit

7046.10

7046.20

1)

Dimensiunile `ntre 50 [i 150 mm se ob]in prin t\ierea din lungime a p\r]ii superioare. 2) Rama cu gr\tar trebuie `ncastrat\ astfel `nct s\ `mpiedice transmiterea `nc\rc\rilor traficului direct la gura de scurgere.

Izolatie termic\ pentru gura de scurgere cu ie[ire vertical\ `nclina]ie 90o, neinflamabil\, material de construc]ii clasa A, conform DIN 4102 Greutate aprox. 1,3 Kg Nr. Articol 7040.21 Inel superior din font\ pentru gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Nr. Articol 7000.25/7000.35

Inel de izolare pentru partea superioar\ a gurii de scurgere din sticl\ celular\ Greutate aprox. 1,9 kg

Nr. Articol Nr. Articol 7040.11 7000.25 7000.35

h 25 35

Greutate aprox. kg 0,7 1,4

Izola]ie termic\ pentru gur\ de scurgere Cu ie[ire orizontal\, `nclina]ie 1.5o din sticl\ celular\ Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7040.33

Inel de tranzi]ie din font\, grunduit, pentru guri de scurgere DN 100 -150 `mpreun\ cu `n\l]\toarele reglabile pe `n\l]ime WAL - Selecta DN 100 clasa K 3 [i L 15 Greutate aprox. 1,1 kg Nr. Articol 7000.31

Catalog tehnic

26

Ram\ superioar\ cu gr\tar din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 3,9 kg Nr. Articol 7000.40

Ram\ superioar\ cu gr\tar dublu perforat din font\ clasa L 15 Greutate aprox. 2,6 kg Nr. Articol 7000.39

Ram\ superioar\ cu gr\tar2) din font\ clasa M 125 Greutate aprox. 21,2 kg

Nr. Articol 7000.412)

Gr\tar cu prindere `n [uruburi Nr. Articol 7000.422)

Rame cu gr\tar
Conduct\ de ventila]ie din font\ pentru acoperi[uri cu protec]ie la infiltra]ii, pentru toate gurile de scurgere din dou\ corpuri DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 4,0 kg Nr. Articol 7049.70

7066.40

7066.39

7066.412)

7066.422)

7046.40

7046.39

7046.412)

7046.422)

Toate inelele superioare [i parafrunzarele se potrivesc la aceast\ conduct\.

Inel de etan[are Nr. Articol 7044.00.26


Ajut\ la etan[area golului circular dintre cele dou\ corpuri ale gurii de scurgere. Inelul de etan[are este inclus `n pre].

Co[ de aluviuni din o]el inoxidabil, grad 1,4301 pentru guri de scurgere DN 100 pn\ la DN 150 Greutate aprox. 0,2 kg Nr. Articol 7000.13

Inel de `nc\lzire*) [i inel de tranzi]ie Alimentare 230V/50Hz Putere 20W Clasa de protec]ie I Tipul de protec]ie IP 67 Cablu de conectare Ho 7 RN-F 3G 1,5 Limitator de temperatur\ 77oC Testat conform DIN VDE 0700, partea 1 [i 233 Pentru toate gurile de scurgere DN 100 pn\ la DN 150

Inel superior din font\ pentru ram\ superioar\ cu gr\tar clasele L 15 [i M 125 [i gr\tare clasele H 1.5 [i L 15 Greutate aprox. 2,0 kg Nr. Articol 7000.45 Corp superior din font\, grunduit pentru guri de scurgere cu flan[\ de compresieetan[are cu orificii de scurgere cu inel de etan[are Greutate aprox. 12,6 kg Nr. Articol 7044.10.25

Recomand\m folosirea inelelor de `nc\lzire prin intermediul unui termostat exterior instalat in situ cu cablu de 5m, greutate aprox 4,2 Kg cu cablu de 15m, greutate aprox 5,6 Kg Nr. Articol 7000.84.1 Nr. Articol 7000.84.3

*) Not\: Cablul de conectare poate fi a[ezat liber pe acoperi[. Dac\ este a[ezat `n pietri[, `n structura podelei sau `n p\mnt, se va folosi o ]eav\ de protec]ie adevcat\ cu inser]ie pentru ranforsare.

Catalog tehnic

27

Note

Catalog tehnic

28