Sunteți pe pagina 1din 14

Studiu de caz: Procedura de inregistrare in contabilitate a concediilor medicale In ceea ce priveste inregistrarea in contabilitate a concediilor medicale, aceasta tine

cont de mai multi factori care vor fi cunoscuti indeaproape de persoana desemnata sa tina evidenta contabilitatii. Astfel de aspecte privesc baza de calcul a diferitelor indemnizatii, precum si de inscrierile contabile aferente. Astfel, unul dintre acesti factori este reprezentat de baza de calcul a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, aceasta fiind determinata ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii (art.10 alin.(1) din O ! 1"#$200" privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate). In cazul in care, in cele 6 luni din care se constituie baza de calcul, salariatul a beneficiat de concediu si indemnizatie de incapacitate temporara de munca, veniturile care se iau in calcul constau in indemnizatia de incapacitate temporara de munca (art.10 alin.(2) lit.a) din O ! 1"#$200"). %e precizat si faptul ca, prin dispozitiile art.&' alin.(2) din (orma de aplicare a prevederilor O ! 1"#$200", se stabileste o e)ceptie de la regula determinarii bazei de calcul in situatia acordarii succesive, pentru aceeasi afectiune a concediilor medicale. Art. 12 din O ! 1"#$200", indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza* A. de catre anga+ator, din prima zi pana in a ",a zi de incapacitate temporara de munca.. din bugetul /ondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu* a) ziua urmatoare celor suportate de anga+ator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuiab) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. 0 si alin. (2). Indemnizatiile aferente concediilor medicale se calculeaza dupa urmatoarele reguli* I. 1e constituie baza de calcul din ultimele 6 luni inaintea lunii de acordare a concediului medical. 1e va stabili, pe de o parte, numarul de zile lucrate pentru care s,a calculat 00IA11, dar si numarul zilelor lucratoare de concediu medical. 1e face ulterior un total al numarului zilelor identificate in cele 6 luni luate in calcul. II. In acelasi timp, se va identifica, pentru lunile respective, nivelul veniturilor. (ivelul veniturilor se constituie din veniturile salariale la care s,a calculat 00IA11 pentru persoana respectiva inclusiv cele realizate la alt anga+ator. 2otalizati veniturile persoanei pentru cele 6 luni luate in calcul. III. 3ai apoi, se calculeaza media zilnica a veniturilor impartind totalul

veniturilor la numarul total de zile stabilit la punctul I. I4. Intr,o ultima etapa, se trece la calculul indemnizatiei propriu,zise prin inmultirea mediei zilnice de la pct. III cu numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical, la care va trebui aplicat procentul stabilit pentru tipul de concediu. In ceea ce priveste indemnizatia aferenta unui concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, se fac urmatoarele inregistrari contabile* 65"# 6Alte c7eltuieli privind asigurarile si protectia sociala6 8 52& 69ersonal :; a+utoare materiale datorate6 (pentru partea de indemnizatie suportata de anga+ator) 5&1& 60ontributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate6$anal. 00I 8 52& 69ersonal a+utoare materiale datorate6 (pentru partea de indemnizatie suportata din /( A11 00I) 52& 69ersonal a+utoare materiale datorate6 8 5&12 60ontributia personalului la asigurarile sociale6 (pentru retinere 0A1 anga+at) 52& 69ersonal a+utoare materiale datorate6 8 5&'2 60ontributia personalului la asigurarile sociale6 (pentru retinere contributie soma+ anga+at) 52& 69ersonal a+utoare materiale datorate6 8 555 6Impozitul pe venituri de natura salariilor6 (pentru retinere impozit pe venit anga+at) 65"1 (c7eltuieli privind) 60ontributia unitatii la asigurarile sociale6 8 5&11 60ontributia unitatii la asigurarile sociale6$anal. 0A1 (pentru 0A1 datorata de anga+ator) 65"1 (c7eltuieli privind) 60ontributia unitatii la asigurarile sociale6 8 5&11 60ontributia unitatii la asigurarile sociale6$anal. 0AA3.9 (pentru contributia pentru accidente de munca si boli profesionale datorata de anga+ator) 65"2 (c7eltuieli privind) 60ontributia unitatii pentru a+utorul de soma+6 8 5&'1 60ontributia unitatii la fondul de soma+6$ anal. 01 (pentru contributie soma+ datorata de anga+ator) 65"& (c7eltuieli privind) 60ontributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate6 8 5&11 60ontributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate6$anal. 0A11 (pentru 0A11 datorata de anga+ator) 65"& (c7eltuieli privind) 60ontributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate6 8 5&11 60ontributia anga+atorului pentru asigurarile sociale de sanatate6$anal. 00I (pentru 00I datorata de anga+ator) 65"2 (c7eltuieli privind) 60ontributia unitatii pentru a+utorul de soma+6 8 5&'1 60ontributia unitatii la fondul de soma+6$anal. 0! (pentru contributie fond garantare creante salariale datorata de anga+ator).

mari, 1& martie 2012 Calculul si evidenta contabila a concediilor medicale 1. Verificarea dreptului de a beneficia de CM 0onditii cumulative* a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de O! 1"#$200"b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu e)ceptia urgentelor medico,c7irurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa Ac) sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea e)ercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate. 1tagiul de cotizare* , daca are cel putin o luna lucrata in ultimele 12 luni anterioare celei pentru care se acorda 03 Baza legala: art. 7 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate , fara stagiu de cotizare pentru urmatoarele boli* , urgente medico,c7irurgicale , 2.0 , boli infecto,contagioase din grupa A , cancer , 1I%A Baza legala: art. din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 2. Calculul stagiului de cotizare pentru FNUASS , insumarea perioadelor pentru care s,a s,a ac7itat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre anga+ator sau, dupa caz, de catre asigurat , perioade asimilate (numai in situatia in care nu a realizat in aceasta perioada venituri pentru care datoreaza contributia pentru /( A11)* , perioade in care a beneficiat de 03 , a beneficiat de pensie de invaliditate , a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar cu conditia absolvirii acestora. , a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu 7andicap, de pana la & ani, Baza legala: art. 8 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate !eniturile care se iau in considerare sunt: , veniturile pe baza carora s,a calculat /( A11 pentru persoanele care nu au perioade asimilate , veniturile din 03 pentru persoanele care au ca perioada asimilata 03

, salariul minim brut pe tara pentru cei care au beneiciat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi la universitati , indemnizatia pentru ingri+irea copilului pentru cei care au beneficiat de aceasta 3odul de calcul * 3zbi 8 1venit $ (r zile nde Mzbi 8 media zilnica a veniturilor Svenit 8 suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni, tinand seama de prevederile art # (salarii < 03 $venituri asimilate daca nu a avut in acelasi timp salarii) Nr zile 8 nr de zile pentru care a cotizat tinand seama de prevederile art # < (r zile de stagii asimilate daca in acea perioada nu a realizat venituri pentru care datoreazza /( A11 Svenit nu poate fi mai mare decat 12 salarii minime brute pe economie In situatia in care se utilizeaza numai perioade asimilate* Svenit 8 suma indemnizatiilor de 03 pentru persoanele care au ca perioada asimilata 03 Svenit 8 salariul minim brut pe tara pentru cei care au beneficiat de pensie de invaliditate sau au urmat cursurile de zi la universitati Svenit 8 , indemnizatia pentru ingri+irea copilului pentru cei care au beneficiat de aceasta Baza legala: art.10 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 3. Calcul CM brut 03 8 3zbi ) =03 ) (z nde 03 8 indemnizatia de 03 3zbi 8 media zilnica calculata la pct 2 =03 8 = cuantum lunar al 03 corespunzator codului de boala (pentru boala obisnuita este '"=- pentru maternitate este #"=- pentru cancer, 1I%A, 2.0, urgente medico,c7irurugicale sau boala infecto,contagioasa de grupa A este 100=) (z 8 nr de zile lucratoare din 03 acordat Baza legala: art.10 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate . Sursa de unde se suporta CM 9entru primele " zile lucratoare 03 se suporta de anga+ator 9entru urmatoarele zile lucratoare 03 se suporta din /( A11 Baza legala: art.12 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 9entru accidente de munca 03 se suporta de anga+ator sau din fondul de risc si accidente.

Baza legala: art." din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 9entru 03 de maternitate se suporta integral din /( A11. Baza legala: art.25 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate !. "urata de acordare a CM %urata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 1#& de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire. Incepand cu a >1,a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 1#& de zile, cu aprobarea medicului e)pert al asigurarilor sociale %urata 03 de maternitate este 126 de zile calendaristice (6& sarcina si 6& zile lauzie cu compensare intre ele cu conditia ca cel de lauzie sa fie minim 52 de zile). #azuri speciale: , 1 an in intervalul ultimilor 2 ani pentru 2.0 si unele boli cardiovasculare , un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul e)pert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru 1I%A si neoplazii, in functie de stadiul bolii, un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara, 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la ma)imum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza e)trapulmonara, cu avizul medicului e)pert al asigurarilor sociale Baza legala: art.12 si art 2$ si art 2% din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate #. Alte tipuri de CM 0oncediul si indemnizatia de risc maternal 1e acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a !uvernului nr. >6$200& privind protectia maternitatii la locurile de munca. 1e suporta integral din /( A11 1e acorda fara conditia de stagiu de cotizare 0uantumul este '"=. 3zbi se calculeaza ca la pct 2 Baza legala: art.$1 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 0oncediul si indemnizatia pentru ingri+irea copilului bolnav 1e acorda pentru ingri+irea copilului bolnav in varsta de pana la ' ani, iar in cazul copilului cu 7andicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 1# ani, pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu 7andicap. 1e suporta integral din /( A11. 1e acorda optional unui parinte care indeplineste conditiile de stagiu.

%urata de acordare a indemnizatiei este de ma)imum 5" de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu e)ceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii c7irurgicale- durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de >0 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului e)pert al asigurarilor sociale. 0uantumul este #"=. 3zbi se calculeaza ca la pct 2 Baza legala: art.2"&$0 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate 0oncediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca 3odalitati de acordare* Indemnizatie pentru reducerea timpului de munca 1e acorda pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala pentru salariatii care din motive de sanatate nu,si mai pot desfasura activitatea full time. 1e acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului e)pert al asigurarilor sociale, pentru cel mult >0 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape. 03 8 1al .rut ? 3zbi ) '"= ) (r zile cu conditia ca 03 @ 2"= din 3zbi ) (r zile 1e suporta integral din /( A11. Baza legala: art.18 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Concediu si indemnizatie pentru carantina 1e acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica 3zbi se calculeaza ca la pct 2. 0uantumul este '"=. 1e suporta integral din /( A11. Baza legala: art.20 din OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate Tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare. Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de >0 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere. In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 1",21 de zile si se stabileste de medicul curant. 1e suporta integral din /( A11.

$. Calcul i%pozite si ta&e aferente CM Nu se datoreaza urmatoarele impozite: 'entru contributiile suportate din FNUASS 1. (u se datoreaza contributia la fondul de sanatate (cea individuala si a anga+atorului) 2. (u se datoreaza /( A11 . Baza legala: art.2 "1" din #odul 'iscal lit () &. (u se datoreaza contributia la soma+ (individuala si a anga+atorului) Baza legala: art.2 "1" din #odul 'iscal lit c) 5. (u se datoreaza contributia pt fondul de garantare creante salariale. Baza legala: art.2 "1" din #odul 'iscal lit *) 'entru contributiile suportate de anga(ator 1. (u se datoreaza contributia individuala la fondul de sanatate. Baza legala: art.2 "1" din #odul 'iscal lit () 2. (u se datoreaza 0A1 pentru partea care depaseste baza de calcul a 0A1 pentru 03. A)emplu pentru 10 zile 03 si 21 zile lucratoare in luna* 0astigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.11' lei. Baza legala: art 17 din +egea 2 %/2011. .aza de calcul a 0A1* &"= ) 211' ) nr zile 03 $ nr zile lucratoare 8 &"= ) 211' ) 10$21 8 &"& lei 4eniturile din ultimele 6 luni au fost de 26000 lei- (r zile de cotizare a fost 1&0 zile 3zbi 8 26000$1&0 8 200 0uantum 03 8 '"= 03 8 3zbi ) =03 ) nr zile03 8 200)'"=)10 8 1"00 1e datoreaza 0A1 doar pentru &"& lei iar pentru (1"00,&"&) nu se datoreaza. Impozite datorate pentru CM de boala obisnuita 1e calculeaza veniturile pe perioada de contributie si se compara cu cele 12 salarii minime brute . In situatia in care veniturile sunt mai mari se iau 12 salarii minime brute pentru fiecare luna de calcul in care are loc depasirea. 1. 0A1 ? contributie individuala si a anga+atorului 0A1 8 &"= ) 211' ) nr zile 03 $ nr zile lucratoare (pentru conditii normale de lucru si pentru anul 2012) 2. 0ontributie soma+ ? individuala si a anga+atorului 1oma+ individual $anga+ator 8 03 suportat de anga+ator ) 0."= &. 0ontributie individuala sanatate /A1 individual 8 0 5. 0ontributia anga+atorului la fd de sanatate /A1 anga+ator 8 03 suportat de anga+ator ) ".2= ". 0ontributia /( A11 /( A11 8 03 suportat de anga+ator ) 0.#"=

6. /d risc si accidente /d risc 8 1al minim gar in plata ) 0ota de risc cf 0AA( ) nr zile 03$nr zile lucrat Baza legala: art.2 "5 ,5) din #odul 'iscal '. /d garantare creante salariale /d garantare 8 03 suportat de anga+ator ) 0.2"= #. Impozitul pe venit 1e calculeaza impozit pe veniturile din salarii conform art "" din 0odul /iscal cu e)ceptia urmatoarelor* ,0oncediu de risc maternal ,0oncediu de maternitate ,0oncediu pentru cresterea copilului ,0oncediu pentru ingri+irea copilului bolnav Aceste venituri sunt neimpozabile conform art 52 din 0odul /iscal. Impozite datorate pentru CM de maternitate 1e calculeaza veniturile pe perioada de contributie si se compara cu cele 12 salarii minime brute . In situatia in care veniturile sunt mai mari se iau 12 salarii minime brute pentru fiecare luna de calcul in care are loc depasirea. 1. 0A1 ? contributie individuala si a anga+atorului 0A1 8 &"= ) 211' ) nr zile 03 $ nr zile lucratoare (pentru conditii normale de lucru si pentru anul 2012) defalcata in contributie anga+at si anga+ator. 2. 0ontributie soma+ ? individuala si a anga+atorului 1oma+ individual $anga+ator 8 0 &. 0ontributie individuala sanatate /A1 individual 8 0 5. 0ontributia anga+atorului la fd de sanatate /A1 anga+ator 8 0 ". 0ontributia /( A11 /( A11 8 0 6. /d risc si accidente /d risc 8 1al minim gar in plata ) 0ota de risc cf 0AA( ) nr zile 03$nr zile lucrat Baza legala: art.2 "5 ,5) din #odul 'iscal '. /d garantare creante salariale /d garantare 8 0 #. Impozitul pe venit Aste venit neimpozabil ). *nregistrari contabile *nregistrare CM 65"# 8 52& pentru 03 suportat de anga+ator 5&1&2 8 52& pentru 03 suportat din /( A11

+etineri pe stat 52& 8 = 5&12 0A1 individual 5&'2 soma+ individual 555 impozit pe venit 65" 8 = 5&11 0A1 anga+ator 5&11 /d risc 5&'1 1oma+ anga+ator 5&'1 /d garantare creante 5&1&2 /( A11 Concedii medicale-ce contributii platim si cine le suporta 0odul fiscal face distinctie in ceea ce priveste contributiile sociale datorate pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate dupa cum indemnizatiile sunt suportate din fondurile anga+atorului sau din /( A11. 0onform art. 12 din O. .!. nr. 1"#$200", indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre anga+ator, din prima zi pana in a ",a zi de incapacitate temporara de munca si din bugetul /ondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu ziua urmatoare celor suportate de anga+ator, conform lit. A si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia. Indemnizatia de maternitate (cod 0#) se suporta integral din bugetul /ondului national unic de asigurari sociale de sanatate (art. 2" alin. (2) din O. .!. nr. 1"#$200"). 0ontributii sociale datorate pentru indemnizatia de incapacitate temporara de munca (certificat medical cod 01) suportata din fondurile anga+atorului* , 0ontributiile la sistemul asigurarilor sociale de stat datorate de anga+ator si salariat (0.A.1) 0onform art. 2>6 11 din 0odul fiscal , pe perioada in care salariatii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu e)ceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand &"= din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. In baza art. 1' din Begea 2>5$2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012 este de 2.11' lei. , 0ontributiile la sistemul asigurarilor sociale de sanatate (0A11). In baza art. 2>6 1' alin. (6) din 0odul fiscal , anga+atorii datoreaza datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate calculata asupra sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza

O. .!. nr. 1"#$200", numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de anga+ator. %e asemenea, conform pct 21 din (ormele metodologice date in aplicarea art. 2>616 lit. a) si b) din 0odul fiscal, sunt e)ceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate urmatoarele* a) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de anga+ator, potrivit legii, numai pentru contributia individualab) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la /ondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legiiAsadar, asupra indemnizatiei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau accidente in afara muncii suportata din fondurile anga+atorului se datoreaza numai contributia anga+atorului la sistemul asigurarilor sociale de sanatate. , 0ontributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (00I) se datoreaza conform art. 2>61' alin. (') din 0odul fiscal potrivit caruia anga+atorii datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate calculata asupra sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza O. .!. nr. 1"#$200", numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de anga+ator. , 0ontributia individuala si contributia anga+atorului la sistemul asigurarilor pentru soma+ se datoreaza. , 0ontributia la /ondul de garantare pentru plata creantelor salariale se datoreaza. , 0ontributia pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza. .aza de calcul o constituie potrivit art. 2>6" alin. (") salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. 0onform art. 1 din C.!. nr. 122"$2011, incepand cu data de 1 ianuarie 2012 salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la '00 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 16>,&&& ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 5,1& lei$ora. 0ontributii sociale datorate pentru indemnizatia de incapacitate temporara de munca (certificat medical cod 01) suportata din /( A11 si pentru indemnizatia de maternitate , 0ontributiile la sistemul asigurarilor sociale de stat datorate de anga+ator si salariat (0.A.1) 0onform art. 2>6 11 din 0odul fiscal, pe perioada in care salariatii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu e)ceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand &"= din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea

bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. , 0ontributia individuala si a anga+atorului la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza in baza art. 2>6 1' alin. (6) din 0odul fiscal . , 0ontributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (00I) nu se datoreaza in baza art. 2>6 16 lit. e2) din 0odul fiscal . , 0ontributia individuala si contributia anga+atorului la sistemul asigurarilor pentru soma+ nu se datoreaza in baza art. 2>6 16 lit. c1) din 0odul fiscal . , 0ontributia la /ondul de garantare pentru plata creantelor salariale nu se datoreaza in baza art. 2>616 lit.f) din 0odul fiscal. , 0ontributia pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza. .aza de calcul o constituie, potrivit art. 2>6 " alin. (") salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. 0onform art. 52 lit. a) din 0odul fiscal, in intelesul impozitului pe venit, indemnizatiile pentru maternitate nu sunt venituri impozabile. Indemnizatiile aferente concediilor medicale se calculeaza dupa urmatoarele reguli* I. 1e constituie baza de calcul din ultimele 6 luni inaintea lunii de acordare a concediului medical. 1e stabileste numarul de zile lucrate pentru care s,a calculat 00IA11. 1e totalizeaza numarul zilelor identificate in cele 6 luni luate in calcul. II. 1e totalizeaza veniturile persoanei pentru cele 6 luni luate in calcul. III. 1e calculeaza media zilnica a veniturilor impartind totalul veniturilor la numarul total de zile stabilit la punctul I. I4. 1e calculeaza indemnizatia propriu,zisa inmultind media zilnica de la pct. III cu numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical, la care se aplica procentul stabilit pentru tipul de concediu. 'entru e&e%plificare considera% ur%atoarele, 1.Indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca pentru boala obisnuita (cod 01) 1uma veniturilor din ultimele 6 luni* 12.000 lei (umarul de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni* 12' 3edia zilnica a bazei de calcul* 12.000 lei * 12' zile 8 >5,5##2 lei$zi 0od de indemnizatie 01 ? procent '"= 2otal zile lucratoare aferente concediului medical* 21 zile, din care* , zile lucratoare suportate de anga+ator * " zile , zile lucratoare suportate din /( A11 * 16 zile 2otal indemnizatie 21 zile ) >5,5##2 lei$zi ) '"= 8 1.5## lei Indemnizatie suportata de anga+ator* " zile ) >5,5##2 lei$zi ) '"= 8 &"5 lei Indemnizatie suportata din /( A11* 16 zile ) >5,5##2 lei$zi ) '"= 8 1.1&5 lei 2.Indemnizatie de maternitate (cod 0#) 1uma veniturilor din ultimele 6 luni* 12.000 lei

(umarul de zile aferente veniturilor din ultimele 6 luni* 12' 3edia zilnica a bazei de calcul* 12.000 lei * 12' zile 8 >5,5##2 lei$zi 0od de indemnizatie 0# ? procent #"= 2otal zile lucratoare aferente concediului medical* 21 zile, din care* , zile lucratoare suportate de anga+ator * 0 zile , zile lucratoare suportate din /( A11 * 21 zile 2otal indemnizatie, suportata din /( A11* 21 zile ) >5,5##2 lei$zi ) #"= 8 1.6#' lei Calculul concediului medical iulie &, 201& .aza de calcul a indemnizatiei de incapacitate temporara de munca se determina potrivit art. 10 alin. (1) din O ! 1"#$2010 ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii. Indemnizatiile aferente concediilor medicale se calculeaza dupa urmatoarele reguli* I.1e constituie baza de calcul din ultimele 6 luni inaintea lunii de acordare a concediului medical. 1e stabileste numarul de zile lucrate pentru care s,a calculat 00IA11. 1e totalizeaza numarul zilelor identificate in cele 6 luni luate in calcul. II. 1e totalizeaza veniturile persoanei pentru cele 6 luni luate in calcul. III. 1e calculeaza media zilnica a veniturilor impartind totalul veniturilor la numarul total de zile stabilit la punctul I. I4. 1e calculeaza indemnizatia propriu,zisa inmultind media zilnica de la pct. III cu numarul de zile lucratoare din perioada de concediu medical, la care se aplica procentul stabilit pentru tipul de concediu. 0onform art. 12 din O ! 1"#$200", indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta de catre anga+ator, din prima zi pana in a ",a zi de incapacitate temporara de munca si din bugetul /ondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu ziua urmatoare celor suportate de anga+ator, conform lit. A si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia. Indemnizatia de maternitate (cod 0#) se suporta integral din bugetul /ondului national unic de asigurari sociale de sanatate (art. 2" alin. (2) din O ! 1"#$200"). 0ontributii sociale datorate* I. 0ontributii sociale pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata din fondurile anga+atorului* 1) 0ontributiile la sistemul asigurarilor sociale de stat datorate de anga+ator si salariat (0A1) 0onform art. 2>6 indice 11 din 0odul fiscal, pe perioada in care salariatii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de

sanatate, cu e)ceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand &"= din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. 0astigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 201& este de 2.22& lei. 2) 0ontributia individuala la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza. 0ontributia anga+atorului la sistemul asigurarilor sociale de sanatate se datoreaza. 0onform art. 2>6 indice 1' alin. (6) din 0odul fiscalanga+atorii datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate calculata asupra sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza O ! 1"#$200", numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de anga+ator&) 0ontributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (00I) se datoreaza. 0onform art. 2>6 indice 1' alin. (') din 0odul fiscal anga+atorii datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate calculata asupra sumelor reprezentand indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, acordate in baza O ! 1"#$200", numai pentru zilele de incapacitate temporara de munca, suportate de anga+ator. 5) 0ontributia individuala la sistemul asigurarilor pentru soma+ se datoreaza. 0ontributia anga+atorului la sistemul asigurarilor pentru soma+ se datoreaza. ") 0ontributia la /ondul de garantare pentru plata creantelor salariale se datoreaza. 6) 0ontributia pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza. .aza de calcul o constituie potrivit art. 2>6 indice " alin. (") salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. 0onform art. 1 din C! nr. 2&$201& pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, incepand cu data de 1 februarie 201&, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la '"0 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 16#,66' ore in medie pe luna in anul 201&, reprezentand 5,55 lei$ora. Incepand cu data de 1 iulie 201&, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la #00 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 16#,66' ore in medie pe luna in anul 201&, reprezentand 5,'5 lei$ora. II. 0ontributii sociale pentru indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca suportata din /( A11* 1) 0ontributiile la sistemul asigurarilor sociale de stat datorate de anga+ator si

salariat (0A1). 0onform art. 2>6 indice 11 din 0odul fiscal, pe perioada in care salariatii beneficiaza de concedii medicale si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, cu e)ceptia cazurilor de accident de munca sau boala profesionala, baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale datorate bugetului asigurarilor sociale de stat este suma reprezentand &"= din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical. 2) 0ontributia individuala si a anga+atorului la sistemul asigurarilor sociale de sanatate nu se datoreaza. &) 0ontributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (00I) nu se datoreaza. 5) 0ontributia individuala la sistemul asigurarilor pentru soma+ nu se datoreaza. 0ontributia anga+atorului la sistemul asigurarilor pentru soma+ nu se datoreaza. ") 0ontributia la /ondul de garantare pentru plata creantelor salariale nu se datoreaza in baza art. 2>6 indice 16 lit.f) din 0odul fiscal. 6) 0ontributia pentru accidente de munca si boli profesionale se datoreaza. .aza de calcul o constituie, potrivit art. 2>6 indice " alin. (") salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.