Sunteți pe pagina 1din 3

Subiect: legislatie concedii medicale Angajatorul mi-a dat inapoi acum 3 saptamani un certificat medical de anul trecut (februarie

2012) pe motiv ca nu are stampila medicului expert (motivul: nu verifica Regula !"R2#: $r %ile ! pentru &'! nu poate depasi (0 %ile)an fara avi%ul medicului expert)" Angajatorul trebuie sa isi recupere%e banii de la $A* pe concediile medicale si sustine ca din cau%a concediului meu care nu este bun nu isi va primi banii pe toate concediile medicale din februarie 2012" Repre%entantul de la departamentul financiar al angajatorului m-a instiintat verbal sa ma duc la medicul de familie sa fac rost de stampila medicului expert pe acel certificat medical" +u m-am angajat in aceasta institutie in octombrie 2011 si am adus actele de lic,idare de la locul de munca anterior (acte pe care aveam trecute %ilele de concediu medical din ultimele luni adica aprilie-octombrie 2011 desi fusesem angajata acolo incepand din aprilie 2010)" &n momentul in care am cerut de la actualul angajator adeverinta pentru a mi se da certificatul medical din ianuarie 2012 (cel din februarie 2012 este .in continuarea. celui din ianuarie 2012) mi s-a dat o adeverinta cu numarul de %ile de ! de la angajare (adica %ero %ile)" onform acestei adeverinte mi s-a dat certificatul medical din ianuarie/ respectiv cel din februarie 2012" Angajatorul mi-a dat aceasta adeverinta desi in lege se specifica foarte clar urmatoarele: - conform 0rdinului $r" 10)32 din 2- ianuarie 2001: .AR'" 3# 2latitorii de indemni%atii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibere%e asiguratului adeverinte din care sa re%ulte numarul de %ile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni/ in vederea acordarii certificatelor de concediu medical". - conform 0rdinului $r" 233)123 din 14 martie 2001: .AR'" ( (1) +liberarea certificatului de concediu medical se va face pe ba%a adeverintei de la platitor/ cu exceptia urgentelor medico-c,irurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A/ preva%ute in lista aprobata prin ,otarare a 5uvernului" (2) 2latitorul va mentiona in adeverinta/ in mod obligatoriu/ numarul de %ile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni". Repre%entatntul de la financiar al angajatorului sustine ca nu era datoria lui sa tina istoricul fiecarui angajat (ce %ile de ! a avut inainte la alti angajatori etc)/ ca asta ar fi treaba medicului de familie" !-ul a fost dat de catre medicul din spital care m-a operat si caruia iam pre%entat adeverinta cu %ero %ile medicale" !entione% ca eu sunt personal contractual in aceasta institutie si contractul mi-ar fi expirat in decembrie 2012/ insa am dat concurs tot pe post de contractual iar actualul contract imi expira in decembrie 2013" Asadar/ in decembrie 2012 am primit o nota de lic,idare si s-au facut toate formalitatile pentru un nou contract" 2ractic/ sunt trasa la raspundere pentru un contract care s-a inc,eiat in decembrie 2012" !entione% de asemenea ca nu sunt inscrisa in sindicat" Am fost de buna credinta si am umblat in ultimele 3 saptamani la medicul de familie si la medicii care mi-au dat certificatele medicale" !edicul meu de familie mi-a spus ca el nu a va%ut adeverinta data de actualul angajator/ el pur si simplu si-a dat avi%ul pe certificat si m-a trimis sa ma duc la medicul care mi-a dat certificatul" !edicii care mi-au dat cele doua certificate (cei din spital) sustin ca nu au ce face in momentul de fata/ ca ei mi-au dat !urile conform adeverintei adusa de la angajator" &n momentul de fata se cere in institutie la angajare o adeverinta de vec,ime completat de angajatorul anterior in care se cere clar .&n perioada lucrata a avut"""%ile de concediu medical si"""concediu fara plata." 2robabil pentru a nu se mai produce astfel de incurcaturi"""

2e site-ul casei de asigurari sunt niste proiecte informatice pentru care s-au primit niste diplome postate pe site" +xista c,iar si un proiect numit .6osarul electronic al pacientului." 2entru ca este normal ca istoricul asiguratilor sa fie informati%at7 2robabil mai durea%a inca vreo 10 ani pana se va implementa" &n esenta/ de unde se va recupera pierderea in ca%ul in care casa de asigurari nu plateste certificatele pe luna respectiva8 Repre%entantul de la departamentul financiar al angajatorului sustine ca din salariul meu" +ste legal asa ceva8 ------- alculul si plata indemni%atiilor de asigurari sociale se fac cu respectarea prevederilor 095 nr" 13#)2003 privind concediile si indemni%atiile de asigurari sociale de sanatate/ cu modificarile si completarile ulterioare/ 0rdinului nr" 10)2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a 095 13#)2003 / cu modificarile si completarile ulterioare si 0rdinului nr"233)123)2001 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utili%area si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe ba%a carora se acorda indemni%atii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate" Asadar/ potrivit prevederilor art" 31 din 095 nr" 13#)2003 si art" 1- alin (1) din 0rdinul 10)2001 / calculul si plata indemni%atiilor preva%ute de aceasta ordonanta de urgenta se fac pe ba%a certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii/ care constituie document justificativ pentru plata" ertificatul de concediu medical se pre%inta platitorului pana cel mai tar%iu la data de 3 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul" &n conformitate cu prevederile art" ## din 0rdinul 10)2001 / in intelesul prevederilor 095 13#)2003 / constituie refu%uri justificate la plata indemni%atiilor urmatoarele situatii: a) nu se face dovada calitatii de asigurat pentru concedii si indemni%atii de asigurari sociale de sanatate: b) neindeplinirea stagiului complet de coti%are/ cu exceptiile preva%ute de lege: c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de catre medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat; d) nepre%entarea certificatului de concediu medical in termenele preva%ute de lege: e) acordarea retroactiva a certificatelor de concediu medical in afara situatiilor preva%ute de lege: f) certificate de concediu medical ce depasesc duratele maxime preva%ute de pre%entele norme: g) amanarea platii ca urmare a sesi%arii comisiilor care efectuea%a controlul/ de catre angajatorul care constata eliberari nejustificate de certificate de concedii medicale: g;1) refu%ul persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca de a se pune la dispo%itia persoanelor abilitate/ pentru efectuarea verificarii la adresa de resedinta: ,) alte situatii similare temeinic fundamentate" 2otrivit art" 40 din 095 nr" 13#)2003 si art" #2 din 0rdinul 10)2001 / indemni%atiile pot fi solicitate/ pe ba%a actelor justificative/ in termen de (0 %ile de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite" Astfel/ aprecie% / ca nepre%entarea certificatului medical in acest termen/ respectiv cel tar%iu la data de 3 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul/ poate repre%enta pe moment un refu% justificat la plata a indemni%atiei cuvenite/ dar daca salariatul respectiv aduce actele justificative in termenul de (0 de %ile/ indemni%atia va trebui platita" uantumul indemni%atiilor solicitate in conditiile art" 40 alin" (1) din 095 13#)2003 / cu modificarile si completarile ulterioare se ac,ita la nivelul cuvenit in perioada preva%uta in certificatul medical" !ai mult/ potrivit art" 4- din 095 13#)2003 / refu%ul nejustificat de plata a indemni%atiilor constituie contraventie si se sanctionea%a cu amenda de la 2"300 lei la 3"000 lei"

+u am depus certificatul medical in termenul legal de .cel mai tar%iu la data de 3 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul." !i-am primit indemni%atia pe concediu la data salariului (martie 2012)" Acum/ dupa 1 an de %ile/ cei de la casa de asigurari s-au sesi%at ca certificatul meu nu este bun" Angajatorul meu isi recuperea%a banii de la casa de asigurari tot acum pentru concediile medicale pe care le-a primit de la salariati in urma cu un an" Asadar/ nu este vorba despre refu% de plata a indemni%atiei" +ste legal sa mi se opreasca mie acum din salariu dupa un an de %ile valoarea indemni%atiei care mi-a fost acordata atunci8 +ste vina mea ca si asigurat ca angajatorii nu mi-au tinut evidenta %ilelelor de concediu medical pe care a trebuit sa le suport in urma unui accident8