Sunteți pe pagina 1din 3

ORDONANTA URGENTA Nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate ACT !"# $ % G&' ()&* (O!A)" " ACT +&,*"CAT ")% !O)"TO(&* O-"C"A* )(. 2.8 din 2. aprilie 2010 Lundu-se n !nsiderare presiunile "inan iare e#er i$a$e asupra %!ndului na&i!nal uni de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) de$er*ina$e de re+$erea ,el$uielil!r +i a nu*(rului -ene"i iaril!r de inde*ni.a&ii de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) nedu-la$( ns( de ! re+$ere pr!p!r&i!nal( a /eni$uril!r reali.a$e din su*ele repre.en$nd !n$ri-u&ie pen$ru !n edii +i inde*ni.a&ii) a/ndu-se n /edere insu"i ien&a su*el!r al! a$e n adrul %!ndului na&i!nal uni de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) asupra (ruia n ul$i*ii ani s-a e#er i$a$ ! presiune din e n e *ai res u$( a su*el!r de !n$a$e -ene"i iaril!r de inde*ni.a&ii de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) se i*pune i*ple*en$area unui *e anis* *eni$ s( pr!$e0e.e asi'ura&ii de ! e/en$ual( in apa i$a$e de pla$( de ($re "!nd a a es$!r drep$uri. 1n !nsiderarea "ap$ului ( a es$e ele*en$e /i.ea.( in$eresul 'eneral pu-li +i !ns$i$uie ! si$ua&ie de ur'en&( +i e#$ra!rdinar( a (rei re'le*en$are nu p!a$e "i a*na$() apre iind ( in$er/en&ia le'isla$i/( de ur'en&( +i e#$ra!rdinar( es$e 0us$i"i a$( de ne esi$a$ea unei re'le*en$(ri e#prese n /ederea ,el$uirii resp!nsa-ile +i e"i ien$e a -anului pu-li prin resp!nsa-ili.area a$$ a "urni.!ril!r de ser/i ii *edi ale) $ +i a -ene"i iaril!r de !n edii +i inde*ni.a&ii de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) &innd sea*a de "ap$ul ( nead!p$area de *(suri i*edia$e) prin !rd!nan&( de ur'en&() ar !ndu e la 're/area n !n$inuare a -u'e$ului %!ndului na&i!nal uni de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) a"e $nd as$"el in$eresele asi'ura&il!r) n $e*eiul ar$. 112 alin. 344 din 5!ns$i$u&ia R!*niei) repu-li a$() Guvernul (om/niei ad!p$( pre.en$a !rd!nan&( de ur'en&(. Art. ". - Ord!nan&a de ur'en&( a Gu/ernului nr. 12672002 pri/ind !n ediile +i inde*ni.a&iile de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) pu-li a$( n 8!ni$!rul O"i ial al R!*niei) 9ar$ea 1) nr. 1.0:4 din 2; n!ie*-rie 2002) apr!-a$( u *!di"i (ri +i !*ple$(ri prin Le'ea nr. 3;;72006) u *!di"i (rile ul$eri!are) se *!di"i ( +i se !*ple$ea.( dup( u* ur*ea.(< 1. $up0 articolul 1 se introduce un nou articol2 articolul 112 cu urm0torul cuprins% =Ar$. 31. - 9en$ru a -ene"i ia de !n edii +i inde*ni.a&ii de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) pers!anele pre/(.u$e la ar$. 1 $re-uie s( ndeplineas ( u*ula$i/ ur*($!arele !ndi&ii< a4 s( ndeplineas ( s$a'iul *ini* de !$i.are pre/(.u$ de pre.en$a !rd!nan&( de ur'en&(> -4 s( pre.in$e ade/erin&a de la pl($i$!rul de inde*ni.a&ii din are s( reias( nu*(rul de .ile de !n ediu de in apa i$a$e $e*p!rar( de *un ( a/u$e n ul$i*ele 12 luni) u e# ep&ia ur'en&el!r *edi !- ,irur'i ale sau a -!lil!r in"e $! !n$a'i!ase din 'rupa A> 4 s( "ie pre.en$e la d!*i iliu sau la adresa indi a$() dup( a.) n in$er/alul de $i*p +i n !ndi&iile s$a-ili$e prin n!r*ele de apli are a pre.en$ei !rd!nan&e de ur'en&() n /ederea e#er i$(rii /eri"i (rii de ($re repre.en$an&ii pl($i$!ril!r de inde*ni.a&ii de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e.? 2. *a articolul 32 alineatul 415 se a6rog0. 3. *a articolul 32 alineatul 425 se modific0 7i va avea urm0torul cuprins% =324 5!$a de !n$ri-u&ie pen$ru !n edii +i inde*ni.a&ii) des$ina$( e# lusi/ "inan&(rii ,el$uielil!r u pla$a drep$uril!r pre/(.u$e de pre.en$a !rd!nan&( de ur'en&() es$e de 0)62@) apli a$( la "!ndul de salarii sau) dup( a.) la drep$urile repre.en$nd inde*ni.a&ie de +!*a0) asupra /eni$uril!r supuse i*p!.i$ului pe /eni$ !ri asupra /eni$uril!r uprinse n !n$ra $ul de asi'ur(ri s! iale n ,eia$ de pers!anele pre/(.u$e la ar$. 1 alin. 324 li$. e4) +i se a ,i$( la -u'e$ul %!ndului na&i!nal uni de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e.? 4. *a articolul .2 alineatele 4152 4.5 7i 485 se modific0 7i vor avea urm0torul cuprins%

=Ar$. 6. - 314 9ers!anele 0uridi e sau "i.i e pre/(.u$e la ar$. 2 au !-li'a&ia s( al ule.e +i s( /ire.e la %!ndul na&i!nal uni de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e !$a de !n$ri-u&ie pen$ru !n edii +i inde*ni.a&ii. 364 9en$ru a -ene"i ia de !n edii +i inde*ni.a&ii) pers!anele pre/(.u$e la ar$. 1 alin. 324 sun$ !-li'a$e s( depun( de lara&ia de asi'urare pen$ru !n edii +i inde*ni.a&ii la asa de asi'ur(ri de s(n($a$e la are sun$ lua$e n e/iden&( a pl($i$!ri de !n$ri-u&ie de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e. 5!$a de !n$ri-u&ie pen$ru !n edii +i inde*ni.a&ii de 0)62@ se da$!rea.( asupra /eni$uril!r supuse i*p!.i$ului pe /eni$ p!$ri/i$ pre/ederil!r Le'ii nr. 2:172003 pri/ind 5!dul "is al) u *!di"i (rile +i !*ple$(rile ul$eri!are) sau asupra /eni$uril!r de lara$e n !n$ra $ele de asi'urare s! ial() pen$ru pers!anele pre/(.u$e la ar$. 1 alin. 324 li$. e4. 3;4 Aa.a de al ul lunar( a !n$ri-u&iei pen$ru !n edii +i inde*ni.a&ii pen$ru pers!anele pre/(.u$e la ar$. 1 alin. 324 nu p!a$e dep(+i pla"!nul a 12 salarii *ini*e -ru$e pe &ar(.? 2. *a articolul 8 alineatul 4152 literele 65 7i c5 se a6rog0. 6. *a articolul 8 alineatul 4152 dup0 litera 65 se introduce o nou0 liter02 litera c52 cu urm0torul cuprins% )) 4 a -ene"i ia$ de !n ediu +i inde*ni.a&ie pen$ru re+$erea !pilului n /rs$( de pn( la 2 ani sau) n a.ul !pilului u ,andi ap) de pn( la 3 ani) p!$ri/i$ Ord!nan&ei de ur'en&( a Gu/ernului nr. 14672002 pri/ind sus&inerea "a*iliei n /ederea re+$erii !pilului) apr!-a$( u *!di"i (ri +i !*ple$(ri prin Le'ea nr. :7200:) u *!di"i (rile +i !*ple$(rile ul$eri!are) respe $i/ peri!adele n are pers!anele asi'ura$e au -ene"i ia$ de drep$urile pre/(.u$e la ar$. 12 alin. 314 li$. -4 din Le'ea nr. 44672006 pri/ind pr!$e &ia +i pr!*!/area drep$uril!r pers!anel!r u ,andi ap) repu-li a$() u *!di"i (rile +i !*ple$(rile ul$eri!are.? :. *a articolul 102 alineatul 425 se modific0 7i va avea urm0torul cuprins% =324 1n si$ua&ia n are la s$a-ilirea el!r 6 luni din are) p!$ri/i$ pre/ederil!r alin. 314) se !ns$i$uie -a.a de al ul al inde*ni.a&iil!r se u$ili.ea.( peri!adele asi*ila$e s$a'iului de !$i.are pre/(.u$e la ar$. 6 alin. 324 +i 334) /eni$urile are se iau n !nsiderare sun$< a4 inde*ni.a&iile de asi'ur(ri s! iale de are au -ene"i ia$ asi'ura&ii) pre/(.u$e la ar$. 6 alin. 324> -4 salariul de -a.( *ini* -ru$ pe &ar( din peri!adele respe $i/e) pen$ru si$ua&iile pre/(.u$e la ar$. 6 alin. 334 li$. a4 +i -4> 4 inde*ni.a&ia lunar( pen$ru re+$erea !pilului n /rs$( de pn( la 2 ani sau) n a.ul !pilului u ,andi ap) de pn( la 3 ani) p!$ri/i$ Ord!nan&ei de ur'en&( a Gu/ernului nr. 14672002) apr!-a$( u *!di"i (ri +i !*ple$(ri prin Le'ea nr. :7200:) u *!di"i (rile +i !*ple$(rile ul$eri!are) respe $i/ inde*ni.a&ia pen$ru re+$erea !pilului u ,andi ap u /rs$a uprins( n$re 3 +i : ani) p!$ri/i$ Le'ii nr. 44672006) repu-li a$() u *!di"i (rile +i !*ple$(rile ul$eri!are) pen$ru si$ua&iile pre/(.u$e la ar$. 6 alin. 334 li$. 4.? 6. Articolul 13 se modific0 7i va avea urm0torul cuprins% =Ar$. 34. - Dura$a !n ediil!r pen$ru $u-er ul!.() ne!pla.ii) B1DA) a !n ediil!r pen$ru sar in( +i l(u.ie) n'ri0irea !pilului -!lna/) pen$ru redu erea $i*pului de *un ( +i pen$ru aran$in() pre u* +i pen$ru ris *a$ernal nu di*inuea.( nu*(rul .ilel!r de !n ediu *edi al a !rda$e unui asi'ura$ pen$ru elelal$e a"e &iuni.? ;. *a articolul 182 alineatul 425 se modific0 7i va avea urm0torul cuprins% =324 Bu*ele repre.en$nd inde*ni.a&ii pl($i$e de ($re an'a0a$!ri asi'ura&il!r) are dep(+es su*a !n$ri-u&iil!r da$!ra$e de a e+$ia n luna respe $i/() se re uperea.( din !n$ri-u&iile da$!ra$e pen$ru lunile ur*($!are sau din -u'e$ul %!ndului na&i!nal uni de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e din redi$ele -u'e$are pre/(.u$e u a eas$( des$ina&ie) n !ndi&iile re'le*en$a$e prin n!r*ele de apli are a pre.en$ei !rd!nan&e de ur'en&(. A es$e su*e nu p!$ "i re upera$e din su*ele !ns$i$ui$e repre.en$nd !n$ri-u&ii de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e.? 10. *a articolul 302 alineatul 415 se modific0 7i va avea urm0torul cuprins%

=Ar$. 40. - 314 1nde*ni.a&iile p!$ "i s!li i$a$e pe -a.a a $el!r 0us$i"i a$i/e) n $er*en de ;0 de .ile de la da$a de la are -ene"i iarul era n drep$ s( le s!li i$e.? 11. *a articolul 39 alineatul 4252 litera c5 se a6rog0. 12. *a articolul 392 dup0 alineatul 425 se introduce un nou alineat2 alineatul 4152 cu urm0torul cuprins% =334 5!ns$i$uie !n$ra/en&ie eli-erarea er$i"i a$el!r de !n ediu *edi al de ($re *edi ii pres rip$!ri) u nerespe $area pre/ederil!r le'ale n /i'!are.? 13. Articolul 38 se modific0 7i va avea urm0torul cuprins% =Ar$. 46. - 314 5!n$ra/en&iile pre/(.u$e la ar$. 4: se san &i!nea.( dup( u* ur*ea.(< a4 ele pre/(.u$e la alin. 314 +i 324) u a*end( de la 2.200 lei la 2.000 lei> -4 ele pre/(.u$e la alin. 334) u a*end( de la 2.000 lei la 10.000 lei. 324 Bu*ele n asa$e din apli area a*en.il!r pre/(.u$e la alin. 314 !ns$i$uie /eni$uri la %!ndul na&i!nal uni de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e.? 14. *a articolul 512 alineatul 415 se modific0 7i va avea urm0torul cuprins% =334 5!n$r!lul pri/ind respe $area !-li'a&iil!r pre/(.u$e n !n/en&iile n ,eia$e de ($re *edi ii uran&i u asele de asi'ur(ri de s(n($a$e se e"e $uea.( de ($re !r'anele de !n$r!l ale 5NAB) respe $i/ ale asel!r de asi'ur(ri de s(n($a$e.? 12. *a articolul 512 dup0 alineatul 415 se introduc trei noi alineate2 alineatele 4115:41152 cu urm0torul cuprins% =3314 Ceri"i area pre.en&ei asi'ura&il!r a"la&i n in apa i$a$e $e*p!rar( de *un ( la adresa de d!*i iliu sau la re+edin&a indi a$( se e"e $uea.( de ($re pl($i$!rii de inde*ni.a&ii) ns!&i&i) da ( es$e a.ul) de un repre.en$an$ al p!li&iei) a/ndu-se n /edere pr!'ra*ul indi/idual de re uperare re !*anda$ de ($re *edi ul spe ialis$. Ceri"i area pre.en&ei asi'ura&il!r nu /a a"e $a drep$urile +i li-er$(&ile e$(&ene+$i 'aran$a$e de 5!ns$i$u&ia R!*niei) repu-li a$(. 3324 9en$ru pers!anele a"la$e n in apa i$a$e $e*p!rar( de *un ( e re"u.( /eri"i area pre.en&ei n !ndi&iile alin. 3314) pla$a inde*ni.a&iil!r n e$ea.( de la da$a la are s-a !ns$a$a$ a es$ "ap$) n !ndi&iile pre/(.u$e n n!r*ele *e$!d!l!'i e de apli are a pre.en$ei !rd!nan&e de ur'en&(. 3334 Nerespe $area pre/ederil!r ar$. 31 li$. 4 a$ra'e nepla$a inde*ni.a&iei de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e n epnd u da$a de la are s-a !ns$a$a$ a eas$a.? Art. "". - 5er$i"i a$ele de !n ediu *edi al eli-era$e pn( la da$a in$r(rii n /i'!are a pre.en$ei !rd!nan&e de ur'en&( se depun la asele de asi'ur(ri de s(n($a$e n $er*en de ;0 de .ile de la in$rarea n /i'!are a pre.en$ei !rd!nan&ei de ur'en&(. Art. """. -1n $er*en de 10 .ile de la da$a in$r(rii n /i'!are a pre.en$ei !rd!nan&e de ur'en&( se /!r apr!-a) prin !rdin !*un al *inis$rului s(n($(&ii) al *inis$rului ad*inis$ra&iei +i in$ernel!r +i al pre+edin$elui 5asei Na&i!nale de Asi'ur(ri de B(n($a$e) n!r*ele de apli are a pre/ederil!r ar$. 21 alin. 3314 din Ord!nan&a de ur'en&( a Gu/ernului nr. 12672002 pri/ind !n ediile +i inde*ni.a&iile de asi'ur(ri s! iale de s(n($a$e) apr!-a$( u *!di"i (ri +i !*ple$(ri prin Le'ea nr. 3;;72006) u *!di"i (rile ul$eri!are) pre u* +i u *!di"i (rile +i !*ple$(rile aduse prin pre.en$a !rd!nan&( de ur'en$(. 9R18-81N1BTRU !"* ,OC