Sunteți pe pagina 1din 2

Competente generale Clasa a XII a

1. Utilizarea adecvat a terminologiei i a limbajelor specifice, pentru explicarea mediului geografic. 2. Raportarea elemenelor semnificative din societate, tiin i te nologie la mediul !nconjurtor ca !ntreg i la sistemele sale componente. ". Relaionarea elementelor i a fenomenelor din natur i din societate cu reprezentrile lor cartografice, grafice sau pe modele.

Competente specifice
#. Europa i Romnia Elemente geografice de baz 1.1. $rezentarea, !n scris i oral, a aspectelor definitorii ale spaiului european i naional, utiliz%nd corect i coerent terminologia specific domeniului& 1.2. Raportarea rezultatelor documentrii 'informrii( asupra problematicii fundamentale a )uropei i a Rom%niei, cu ajutorul noiunilor i al conceptelor corespunztoare& 1.". )xplicarea unei realiti investigate 'direct sau indirect(, prin utilizarea limbajului tiinific specific domeniului& 1.*. #dentificarea, prin documentare, a informaiilor specifice problematicii geografice a )uropei i a Rom%niei valorific%nd adecvat semnificaiile termenilor+c eie de specialitate& 2.1. )xplicarea proceselor naturale din mediul !nconjurtor 'geografic(, la nivelul continentului, prin conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice i a imaginilor& 2.2. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale i metodologice, specifice tiinelor naturii i tiin,elor sociale, pentru studierea comparativ a geografiei )uropei i a Rom%niei& 2.". )xplicarea relaiilor observabile dintre tiine, te nologie i mediul !nconjurtor, la nivelul continentului, prin analizarea unor sisteme i structuri teritoriale i funcionale& 2.*. )xplicarea relaiilor observabile dintre sistemele naturale i umane ale mediului geografic european, utiliz%nd date statistice, modele geografice i reprezentri cartografice adecvate& 2.-. )xplicarea unor sisteme i a unor structuri naturale i umane, pe baza unor informaii obinute prin diferite mijloace de documentare i a unor materiale demonstrative& ".1. #nterpretarea reprezentrilor grafice i cartografice, pentru prezentarea unei realiti investigate ##. Romnia i Uniunea European 1.1. $rezentarea, !n scris i oral, a aspectelor definitorii ale spaiului european i naional, utiliz%nd corect i coerent terminologia specific domeniului& 1.*. #dentificarea, prin documentare, a informaiilor specifice problematicii geografice a )uropei i a Rom%niei valorific%nd adecvat semnificaiile termenilor+c eie de specialitate& 2.*. )xplicarea relaiilor observabile dintre sistemele naturale i umane ale mediului geografic european, utiliz%nd date statistice, modele geografice i reprezentri cartografice adecvate& 2... /plicarea unor elemente explicative semnificative specifice tiinelor sociale, !n interpretarea proceselor referitoare la globalizare din perspectiva U.).& ".2. Utilizarea reprezentrilor grafice i cartografice adecvate, pentru interpretarea i exprimarea realitii geografice a U.). i a unor ri din componena acesteia& ".". 0ransferul informaiei statistice, grafice i cartografice !n alte forme de prezentare 'texte, modele etc.(& ".*. #nterpretarea datelor statistice i a modelelor grafice referitoare la U.). i la Rom%nia&

###.

Europa i Uniunea European n lumea contemporan

1.1. $rezentarea, !n scris i oral, a aspectelor definitorii ale spaiului european i naional, utiliz%nd corect i coerent terminologia specific domeniului& 1.-. 1ormularea de probleme referitoare la regionalizare i la globalizare, din perspectiv european, utiliz%nd corect i coerent terminologia specific domeniului& 2.*. )xplicarea relaiilor observabile dintre sistemele naturale i umane ale mediului geografic european, utiliz%nd date statistice, modele geografice i reprezentri cartografice adecvate& ".*. #nterpretarea datelor statistice i a modelelor grafice referitoare la U.). i la Rom%nia&