Sunteți pe pagina 1din 3

Conform modificarilor aduse Codului fiscal prin OUG nr.

102/2013, care au intrat in vigoare la 1 ianuarie 2014, se schimba conditiile de incadrare a firmelor in categoria microintreprinderilor. Astfel, potrivit OUG nr. 102/201 , din acest an fimele care reali!ea!a venituri din consultanta si management vor fi incadrate in categoria microintreprinderilor, adica vor plati impo!it pe venitul microintreprinderilor de ", cu conditia ca aceste venituri sa nu depaseasca 20% din veniturile totale. #n ca!ul in care o microintreprindere reali!ea!a venituri din consultanta peste acest prag, aceasta isi va pierde statutul de microintreprindere si va trece la impo!itarea pe profit. #n plus, de la 1 ianuarie 201$ firmele care vor sa devina microintreprinderi trebuie sa indeplineasca obligatoriu o noua conditie, pe langa cele de%a e&istente. 'ai e&act, acestea trebuie sa reali!e!e venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale, se preci!ea!a in actul normativ citat. Cine poate fi microintreprindere? Ca urmare a modificarilor introduse in Codul fiscal prin OUG nr. 102/201 , iata ce conditii trebuie sa indeplineasca cumulativ firmele pentru a avea statutul de microintreprinderi( reali!ea!a venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile %ocurilor de noroc, consultantei si managementului) reali!ea!a venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste *0" din veniturile totale) au reali!at venituri care nu au depasit echivalentul in lei a +,.000 euro) capitalul social este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale, nu se afla in di!olvare cu lichidare, inregistrata in registrul comertului sau la instantele %udecatoresti.

-e la 1 februarie 2013 toate firmele care reali!eau venituri sub +,.000 de euro, indiferent de numarul de salariati, au fost obligate sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor, chiar daca pana in acel moment ele erau platitoare de impo!it pe profit. Ulterior, incepand cu 1 iunie 2013, regimul fiscal aplicat microintreprinderilor a devenit optional pentru firmele care se infiintea!a in cursul anului, cu conditia ca ele sa aiba un capital social de minimum 25 000 de euro. #n ca!ul in care conditia referitoare la capitalul social nu este respectata, persoanele %uridice devin microintreprinderi incepand cu anul fiscal urmator celui in care capitalul social este redus sub valoarea repre!entand echivalentul in lei al sumei de 2,.000 euro de la data inregistrarii. Nu uitati! .otrivit modificarilor aduse Codului fiscal prin OUG nr. 102/201 , daca in cursul unui an fiscal o microintreprindere reali!ea!a venituri mai mari de !5 000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanta si management in veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta va plati impozit de profit de 1!%. Calculul si plata impo!itului pe profit se efectuea!a incepand cu trimestrul in care s/a depasit oricare dintrele limitele preva!ute anterior, luand in considerare veniturile si cheltuielile reali!ate de la inceputului anului fiscal. #mpo!itul pe profit datorat repre!inta diferenta dintre impo!itul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impo!itul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

"egimul fiscal al microintreprinderilor Codul fiscal stabileste ca microintreprinderile datorea!a la bugetul de stat un impozit de 3% pe veniturile realizate. -in 1 ianuarie 201$, baza de impozitare a veniturilor microintreprinderilor a fost modificata prin OUG nr. 102/201 , in sensul ca pe de o parte au fost introduse noi categorii de venituri care se scad din ba!a impo!abila, iar de cealalta parte s/au adaugat anumite venituri. Astfel, tinand cont de acest lucru, cota de " se aplica asupra veniturilor obtinute din orice sursa, cu e#ceptia( veniturile aferente costurilor stocurilor produse) veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de e&ecutie) veniturile din productia de imobili!ari corporale si necorporale) veniturile din subventii) veniturile din provi!ioane si a%ustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) veniturile re!ultate din restituirea sau anularea unor doban!i si/sau penalitati de intar!iere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impo!abil) veniturile reali!ate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii) veniturile din diferente de curs valutar) veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial) valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.

-e asemenea, Codul fiscal stabileste ca pentru determinarea impo!itului pe veniturile microintreprinderilor, la ba!a impo!abila se adauga urmatoarele valori 0adaugate de OUG nr. 102/201 1( valoarea reducerilor comerciale primite ulterior facturarii) in trimestrul #2, diferenta favorabila dintre veniturile din diferente de curs valutar/veniturile financiare inregistrate ca urmare a decontarii creantelor si datoriilor in lei in functie de un curs valutar diferit de cel la care au fost inregistrate initial si cheltuielile din diferente de curs valutar/cheltuielile financiare aferente, inregistrate cumulat de la inceputul anului.

#n ca!ul in care o microintreprindere achi!itionea!a case de marcat, valoarea de achi!itie a acestora se deduce din ba!a impo!abila, in conformitate cu documentul %ustificativ, in trimestrul in care au fost puse in functiune. Ce formulare trebuie sa depuna la $isc microintreprinderile? Calculul si plata impo!itului pe veniturile microintreprinderilor se efectuea!a trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul , se preci!ea!a in Codul fiscal. .ana la aceasta data, microintreprinderile au obligatia de a depune formularul 100 - Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Concret, microintreprinderile trebuie sa depuna acest formular pana pe 2% ianuarie 2014, pentru plata impo!itului aferent trimestrului #2 din 201 .

Urmatoarele termene de declarare sunt( 25 aprilie pentru trimestrul intai din 201$ 0ianuarie/martie1) 25 iulie pentru trimestrul al doilea din 201$ 0aprilie/iunie1) 2% octombrie pentru trimestrul al treilea din 201$ 0iulie/septembrie1.

Celelalte declaratii ale contribuabililor care platesc impo!itul pe veniturile microintreprinderilor 0cum ar fi decontul de TVA pentru platitorii de TVA sau declaratia unica pentru firmele cu salariati1 se depun in functie de vectorul fiscal.