Sunteți pe pagina 1din 194

Brown 12 170-140-91 Col 05.

Vert 06 Pear Col 03

180 169 84

180 169 84
Vert 06 Pear Col 03

RADIX
http://hobbygradina.ro/2011/02/18/producerea-rasadurilor/ http://hobbygradina.ro/2011/02/16/cum-producem-legume-din-semintele-proprii/ http://hobbygradina.ro/2011/02/18/producerea-rasadurilor/ http://hobbygradina.ro/2011/02/21/mutare-rasadurilor-in-gradina/

S-ar putea s te mai intereseze: 1. Rsaduri de roii: repicare 2. Mutare rsadurilor n grdin . Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii

!. Producerea rsadurilor ". Sa crestem rosii sanatoase: metodele Maslov http://hobbygradina.ro/2010/0"/1!/plantare-rasaduri-de-rosii/

S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4. 5.


Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii Rsaduri petunii: repicare Cum se fac rsaduri? Mutarea rsadurilor de roii n grdin Rasaduri plantate n folie anti-buruieni

http://hobbygradina.ro/2010/0!/1"/rasaduri-de-rosii-repicare/

S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4. 5.


Rsaduri de roii: repicare Rsaduri la !ile dup plantare Rsaduri petunii: repicare Rsaduri de legume i flori Cum se fac rsaduri?

http://hobbygradina.ro/2010/0"/0"/rasaduri-de-ardei-repicare/ S-ar putea s te mai intereseze: 1. 2. . !. ". Mutarea rsadurilor de roii n grdin Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii Rsaduri de roii: repicare Musuroirea tomatelor "ainele cultivarii rosiilor#tomatelor $%#&'

http://hobbygradina.ro/2011/0#/16/sa-crestem-rosii-sanatoase-metodele-maslo$/

S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4. 5.


"ainele cultivarii tomatelor: "ainele cultivarii tomatelor: "ainele cultivarii tomatelor: "ainele cultivarii tomatelor: Musuroirea tomatelor regimul de (rana $)#&' boli si tratamente bio $*#&' conclu!ii $&#&' ingri+irea si formarea plantelor $,#&'

http://hobbygradina.ro/2011/10/0!/tainele-culti$arii-rosiilortomatelor-1"/

S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. "ainele cultivarii tomatelor: boli si tratamente bio $*#&' 2. "ainele cultivarii rosiilor#tomatelor $%#&' 3. "ainele cultivarii tomatelor: ingri+irea si formarea plantelor $,#&'

4. "ainele cultivarii tomatelor: conclu!ii $&#&' 5. Musuroirea tomatelor


http://hobbygradina.ro/2011/10/20/tainele-culti$arii-tomatelor-regimul-de-hrana-2"/

S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4. 5.


"ainele cultivarii rosiilor#tomatelor $%#&' "ainele cultivarii tomatelor: regimul de (rana $)#&' "ainele cultivarii tomatelor: boli si tratamente bio $*#&' "ainele cultivarii tomatelor: conclu!ii $&#&' Musuroirea tomatelor http://hobbygradina.ro/2011/10/2 /tainele-culti$arii-tomatelor-ingri%irea-si&ormarea-plantelor- "/

S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4. 5.


"ainele cultivarii tomatelor: regimul de (rana $)#&' "ainele cultivarii tomatelor: conclu!ii $&#&' "ainele cultivarii rosiilor#tomatelor $%#&' "ainele cultivarii tomatelor: ingri+irea si formarea plantelor $,#&' Musuroirea tomatelor http://hobbygradina.ro/2011/10/26/tainele-culti$arii-tomatelor-boli-si-tratamentebio-!"/

S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4.


Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii Rsaduri petunii Rsaduri de roii: repicare Rsaduri de legume i flori

". Cum se fac rsaduri?

http://hobbygradina.ro/2010/0 /20/rasaduri-de-#-zile/

C!$ ro(!)e$ le*!$e (%n "e$%nele ro r%%+


Scris de p(lo- pe 16.02.2011 in categoria .radina de legume' .radinarit (%/ comentarii) *tichete: calirea semintelor' gradina de legume' legume' legumicultura' rasaduri' semanare' semanat' seminte'tratarea semintelor

http://hobbygradina.ro/2011/02/16/cum-producem-legume-din-semintele-proprii/

,n)et--n)et ne a ro %e$ (e .re$ea "e$#nat!l!%/ %ar )! a)ea"t# o)a&%e P0lo1 a re*#t%t !n $ater%al e1tre$ (e !t%l )elor )are "!nt la -n)e !t!r% -n *r#(%n#r%t % n! n!$a%. 2! &%)/ )# toat# l!$ea )are .rea "# ro(!)# le*!$e (%n "e$%ne ro r%% are )e -n.#a (%n seria de articole e a)ea"t# te$#. A&t#&% .# re&%nt r%$!l e %"o( (%n tr%lo*%e/ )are are !r$#toarele )a %tole' 1. 3ratarea % )#l%rea "e$%nelor 2. Producerea rsadurilor 3. Plantarea rsadurilor n grdin 40!n%5

,n.#6#$%ntele )e !r$ea&# "!nt entr! )e% )a $%ne' a7on% -ntr-ale *r#(%n#r%e%8 "a! $a% 9%ne &%" entr! *r#(%nar% (e (!$%n%)#. ,$% (ore")/ (e $!lta .re$e/ "a *#"e") !n :*0%(; (e *r#(%n#r%t entr! a$ator%/ entr! )e% )a $%ne/ )are "e o)! a (e grdinrit dup ureche < ara7ra&=n( !n )!no")!t 9lo* < )are a! t%$ o (ata la "# t#$=n#/ -n )el $a% 7er%)%t )a&/ (ar/ )are )! ar(oare (ore") "# < >% (e$on"tre&e )# o ot 7a)e )! ro r%%le !ter%/ >% an!$e le*!$%)!lt!ra . ?e*!$%)!lt!ra@ Ca$ re6%o"/ entr! no%/ #>t%a/ nea.en%6%%.

S% entr! )#/ 7%e n-a$ >t%!t !n(e "a )a!t/ 7%e )# n! e1%"t#/ 7%e )eea )e a$ *#"%t e"te tratat %ntr-!n l%$9aA $!lt rea " e)%al%&at entr! -n6ele*erea $ea/ $-a$ 0ot#r=t "# %a! ta!r!l (e )oarne/ )!$ "-ar &%)e/ >% -n)et/ (ar "%*!r/ a$ )!le" (e %)% < (e )olo "7at!r%/ "e)rete/ re6ete/ e1 er%en6e "% -n)er)/ !$%l/ "a le !n e 0=rt%e entr! al6% a"%ona6% (e *r#(%na. B! >t%! )e a %e>%t/ (ar .% le -$ #rt#>e"). C# !%t -n )alen(ar/ cel lunar, desigur/ % .a( )a $o$ent!l $!lt a>te tat e"te a roa e. ,n)e "a-$% 7a) )al)!lele' a$ "!7%)%ent t%$ entr! r%$!l a" -na%nte (e a "e$#na )e $%-a$ ro !"+ A$ re*#t%t :ar"enal!l; (e "e$%ne+ ?e-a$ !" e :)# r#r%%;+ C%-a$ 7#)!t lan!l (e 9#ta%e+ C%a$ re*#t%t 9atal%oanele (e l! ta 4)oA% (e )%tr%)e/ )en!>#/ )oA% (e o!/ 7o% (e )ea a % !"t!ro%/ et)./ )e-$% .or 7% .aAn%)% )o$9atan6% -$ otr%.a 9ol%lor "% (#!n#tor%lor/ (ar % aA!toare -ntr-ale %$!n%&#r%% % 0r#n%r%% .%%tor%lor )olo)atar% a% tarlale%5 S% entr! )a r#" !n"!l/ e.%(ent/ e"te o&%t%./ tre)e$ la a"!l 1'

3ratare % )#l%re
A)ea"ta o era6%e "e 7a)e %n tre% eta e' 1 < "e$%n6ele tre) r%ntr-!n ro)e" (e (e&%n7e)6%e/ 2 < a o% r%ntr-!n!l (e a))elerare a )re>ter%% 4-n)ol6%r%%5 )a %ntr-!n "7=r>%t 3 < "a 7%e )#l%teD A"t7el/ -na%nte (e (ata 0ot#r=ta entr! "e$#nat .o$ "o)ot% )ate &%le a.e$ ne.o%e entr! tratarea/ "t%$!larea "% )#l%rea "e$%n6elor < "% a$ %n .e(ere "e$%n6ele e )are n% le "ele)ta$ "%n*!r% "a! le r%$%$ (%n alte "!r"e/ entr! )a )ele )!$ #rate (%n "!r"e or*an%&ate/ "!nt (eAa tratate "% )#l%te. Sa!/ )el !6%n/ a>a ar tre9!% "a 7%e. Pentr! a)ea"ta e"te 9%ne )a "e$%n6ele "a le !ne$ %n $ater%al te1t%l )are la"a aer!l "% a a "a trea)# 7%e "!9 7or$a (e "#)!le6e/ 7%e o alta .ar%anta alea"a.

De&%n7e)6%a % "t%$!larea
S% a%)% a$ ale" $a% $!lte .ar%ante'

VARIAB3A 1
E%ne$ "e$%n6ele la 9ron&at/ %n "oare/ )el !6%n (o!a-tre% ore e &%. Ra&ele "oarel!%/ n! n!$a% )a Aoa)a rol (e :(e&%n7e)tant; nat!ral -$ otr%.a (%.er>%lor $%)ro9%/ 9a)ter%%/ $%)roor*an%"$e r#!.o%toare/ )% e"te "% !n .er%ta9%l a))elerator (e )re>tere/ "t%$!l=n( -n)ol6%rea. Sa!/ $a% "%$ l!/ (a)a a.e$ la$ a )! !ltra.%olete "a! a.e$ e )%ne.a )!no")!t or% $er*e$ la !n "alon (e 7r!$!"e6e entr! 9a% (e !ltra.%olete a$ -$ !>)at (o% %e !r%D C!l$ea e"te )a n! *l!$e"). Doar )a tre9!%e 6%n!te n! $a% $!lt (e 2-3 $%n!teF&%/ t%$ (e 2-3 &%le. A o% !r$ea&# "t%$!larea/ %ntro(!)=n( "e$%n6ele %n (%7er%te "ol!6%% 0r#n%toare' $a)erat (e )en!># 41 l%n*!ra )en!># G 0/5 $l a a )al(a %n7!&ate 24 ore < %n a)e"t )a& "e 6%n (oar 3 ore5/ "a! or%)e -n*r#>#$=nt l%)0%( 4(e re7erat 9%o5 (%n )o$er6.

VARIAB3A 2
1. Se$%n6ele/ "e 6%n %n "ol!6%e (e er$an*anat (e ota"%! 4(e )!loare .%olet--n)0%"5 )a$ 24 (e ore/ a o% )l#t%$ "% le 6%ne$/ alte 24 (e ore %n "ol!6%e (e a)%( 9or%) 41 *r. la 0/5 l a a5.

"a! 2. E%ne$ a ro1. 30-40 $%n!te 4(! # al6%% %ntre 12 "% 24 (e ore/ .o% 0ot#ra6% )=t5 "e$%n6ele -n "ol!6%e 1H (e er$an*anat (e ota"%! "a! (e %atra .=nata 40/2 *r la 1 l a a5. "a! 3. ,n a a o1%*enata 2-3H/ -n)#l&%ta la 38-45 *ra(e "e$%n6ele "e 6%n t%$ (e 5 < 10 $%n!te. In a)e"t )a& (e&%n7e)6%a "e ro(!)e (oar la "! ra7a6a "e$%n6e%/ ne #tr!n&=n( "% %n %nter%or!l e%. Dar/ %n ")0%$9 "e ro(!)e o 9%ne $er%tata :0r#n%re; )! o1%*en. "a! 4. ,$ otr%.a -$9oln#.%r%lor 9a)ter%ale "e$%n6ele ot 7% tratate )! "!) (e aloe' 1 7r!n&a (e aloe (e la o lanta (e )el !6%n tre% an%/ "e t%ne la -nt!ner%) "% la re)e 47r%*%(er5 re6 (e 6-7 &%le (! # )are %"ea&#/ "a! "e (a r%n $a>%na (e to)at/ %ar "!)!l "tor" "e (%l!ea&# )! a a %n ar6% e*ale. Se$%n6ele "e 6%n %n a)ea"ta "ol!6%e )a$ 18-24 ore/ (! # )are "e !n (%n no! la !")at. D! # (e&%n7e)6%e le 6%ne$ %n "t%$!lator (e )re>tere/ )are ot 7% %n7!&%eF$a)erat (e )en!>a 41 l%n*!ra )en!>a G 0/5 $l a a )al(a %n7!&ate 24 ore < %n a)e"t )a& "e 6%n (oar 3 ore5/ or% "!) (e aloe "%F"a! )en!>a "% !"t!ro%' 1 l%n*!ra (e )en!>aG1 l%n*!ra (e !"t!ro% %"atG 100 $l "!) (e aloe 6%n!te )%r)a 12 ore.

VARIAB3A 3
Se$%n6ele $ar% "% "#n#toa"e "e !n %ntr-!n "#)!le6e (%n t%7on "a! alt $ater%al te1t%l )are :re" %ra; "% "e %ntro(!) %ntr-o "ol!6%e (e a)%( 9or%) '1F2 l%n*!r%6a (e a)%( 9or%) la 250 $l a a )a$ 2-3 ore/ (! # )are $!ta$/ 7#r# )l#t%re/ %n "ol!6%e (e er$an*anat (e ota"%! (e 1H 41 *r la 100 $l a a5 25-30 $%n!te "% la !r$a %ntr-!n "t%$!lator (e )re>tere )a )ele (e")r%"e $a% "!". 3e$ erat!ra "ol!6%e% 0r#n%toare e 9%ne "a 7%e (e 25-28 (e *ra(e/ )on"tant. A"t7el/ re)% %ent!l %n )are 6%ne$ "e$%n6ele %n a)ea"ta "ol!6%e .a "ta l=n*# "a! e o "!r"a (e )#l(!ra/ )! )on(%6%a "a 7%$ aten6% "a n! o (a$ %n )lo)otD

C#l%rea

D! # trata$entele (e")r%"e $a% "!"/ "e$%n6ele "e )l#te") %n a a )!rata (e )=te.a or% a o% "e !n %n .a"e (e "t%)la 4n! la"t%) "% n%)% $etal5 9%ne -n)0%"e "% "e (a! :la re)e;. Da)a "t#$ la )!rte/ -n*ro a$ .a"!l 4.a"ele5 %n &# a(a/ (a)a n! a.e$ n%)% )!rte n%)% &# a(a re)!r*e$ la r%eten!l Ir%*%(er. I(eea e"te )a tre9!%e 6%n!te la o te$ erat!ra (e )el $!lt G3 *ra(e. J alta *r%Aa e )are o .o$ a.ea/ )at t%$ "e$%n6ele "ta! :la r#)oare;/ e"te a)eea (e a

t%ne $ater%al!l %n )are "e *#"e") "e$%n6ele $ere! %n "tare !$e(a 4n! !(a5. ?a re)e tre9!%e 6%n!te "e$%n6ele .reo 2-3 &%le. Kn%% " !n )a %$e(%at (! # )e le ")oate$ (e la re)e/ "e$%n6ele tre9!%e "e$#nate. Al6%% "!nt (e #rere )a er%oa(a (e re a!" la re)e "a 7%e alternata )! !na (e "tat la o te$ erat!ra (e G25-26 *ra(e. 2! !na le !n %$e(%at %n :)!l)!>!l; lor (e #$=nt %/ "!9"trat!l 7%%n( $a% )al( (e)=t $e(%!l %n )are a! "tat/ r#"ar 7oarte re e(e. ,n e %"o(!l !r$#tor .# .o% re&enta producerea rsadurilor/ =n# at!n)%/ " or la trea9#D P0lo1

X
Se are )a et% %ntere"at (e *r#(%nar%t/ aa )# -% re)o$an( "# te a9one&% r%n RSS "a!mail entr! a r%$% a!to$at !lt%$ele art%)ole (e a%)%/ e a)ea"t# te$#. Ce este RSS?

S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e'


1. 2. 3. 4. 5.

Semnarea n grdina de legume Rsaduri de legume i flori Rotaia culturilor n grdina de legume Mulci n grdina de legume: cpuni, ceap .rdina de legume spre sf0rit de iunie

http://hobbygradina.ro/2011/02/16/cum-producem-legume-din-semintele-proprii/

18 )o$$ent" to C!$ ro(!)e$ le*!$e (%n "e$%nele ro r%%+


S.etlana Pa")!

+ebruary 1#' 2011 at 10: , am - .aspunde A$ (e")o er%t %nta$ lator a)e"t 7or!$ "% "!nt 7oarte %n)antata .De )at.a t%$ %n)oa)e %n)er) "a "%"te$at%&e& %n7or$at%%le )!le"e entr! a $a a !)a "% e! (e *ra(%nar%t. Va $!lt!$e") $!lt.
0lo1

+ebruary 1#' 2011 at 11:!0 am - .aspunde LSvetlana Pascu' Dra*a t%&a/ )!$ " !nea$ $a% a)! )e.a .re$e/4 n!-"0M la )are (%ntre %nter.ent%e/5 to)$a% entr! 7a t!l )a e *re! (e *a"%t )e.a )! )a 4$a% !t%n a)e"t 9lo* 5 %ntr-ale *ra(%nar%e%/ e! !na $-a$ 0otarat "a $a 9at )! $or%le (e .ant "% "a ")ot !na/ (a!a "a! )ate or %e"%/ (a)a or %e"%/ )art% entr! *ra(%nar% )a no%.D A$ *an(!r% $arete/ n! "t%! "% )!$ o "a le $ater%al%&e&. $ater%al a(!n (e )e.a .re$e/ o arte e "%"te$at%&at "% !nele (%ntre ele )0%ar "-a! "% $ater%al%&at %n !$%le %nter.ent%% e a)e"t 9lo* 4a"ta "e n!$e"te :la!(a-$a *!ra; 5 In )on)l!&%e' a% n%$er%t IJAR32 BIB2 AICIDDD 4C! a"ta ar 7% tre9!%t "a "% %n)e 5

)! (ra* ".etlana
Dana

+ebruary 1#' 2011 at 2: 0 pm - .aspunde Dra*a Plo1/ A$ )%t%t toata %arna (e" re *ra(%n% "% )an( a .en%t t%$ !l "a "e$an/ )re&an( )a "t%! )e.a/ )e.a/ $-a% (at e"te )a )! art%)ol!l a"ta. S!nt o a(e ta e)o a *ra(%nar%t!l!% (ar n! "t%a$ (e" re l!)r!r%le e )are le-a% ")r%" a%)%. I(eea e )a a$ !" (eAa la %n)olt%t n%"te "e$%nte (e ro"%% e )are le-a$ tratat %$ otr%.a )an)er!l!% 9a)ter%an )! "ol!t%e 0.8 H (e otet t%$ (e 24 0. A"a a$ )%t%t e! %ntr-o )arte (e *ra(%nar%t. A)!$ "ta! )! "!7let!l la *!ra )a a$ "tr%)at "e$%ntele "% n-o "a %a"a n%$%). Va an!nt (a)a $er*e . S% a$ "en&at%a )a "e ot (e&%n7e)ta %$ otr%.a 9a)ter%%lor/ )%! er)%lor "% t%n!te la 45-50 *r(. %n )ea% ant%$%)ro9%an (e %"o / a$ ale" e!. Sta! )! o)0%% e t%ne/ entr! or%)e "ol!t%e )e n! %$ l%)a "!9"tante )0%$%)e.
0lo1

+ebruary 1#' 2011 at : , pm - .aspunde L1ana' $-a% a$!&at )o %o"/ DanaD Ce-$% la) oa$en%% )! "%$t!l !$or!l!%D %ar a%)% / " re noro)!l $e!/ a$ arte (e e%DD DMa%a %$% la)e "% $-a$ :l% %t; (e 9lo*!l a)e"taDD Da/ "% $%e $% "-a %nta$ lat )e " !%/ "% a"a a$ aA!n" "a )%te") %n (rea ta "%-n "tan*a/ "a tra* )on)l!&%%le/ "% %n l!" "-a $a% a(a!*at "% N!n %)!lM e1 er%ente% 4"% e1 er%$entar%lor5 $ele (e *ra(%nareala8 a"a "-a! na")!t )on)l!&%%le (e a%)%. Ca% a$ "% alte "7at!r% "tran"e 4$a "%$t )a !n )!le*ator (e 7ol)lorDD 5?e .o% t% ar% "% le .o% tr%$%te l!% O!n% entr! )an( .a a.ea t%$ "a le o"te&e. S% !%te )a "e $a% a(a!*a "% )e " !% t!. B! "t%a$ (e .ar%antele a"tea@%netere"ant 2! (ea9%a "!nt la 7a&a )al%r%% %n "oare 4!ltra.%olete5. Cat (e" re o)0%/ e! )0%ar %n"%"t/ (eoare)e "% e!/ )a "% 7oarte $!lt% (%ntre r%eten%% no"tr% (e a%)%/ "!nt a(e ta *ra(%nar%t!l!% "anato". C! )ert%t!(%ne $a% .or9%$ )! (ra*
S.etlana Pa")!

+ebruary 18' 2011 at 11: 0 pm - .aspunde B! rea are le*at!ra )! "!9%e)t!l /(ar ro7%t (e o)a&%e )a "a ro* e )e% )! e1 er%enta "% $a% )%t%t% )a $%ne %n ale *ra(%nar%t!l!% "a $a la$!rea")a .%&a.% (e "e$anarea tel%ne%..%ntr-!n art%)ol "e $ent%ona )a "e$%ntele (e tel%na "! orta 9%ne %aro.%&area "% ro !nea "e$anarea %n )a$ )! 2 "a ta$an% %na%nte (e !lt%$!l %n*0et re"! !"/ %ar !n alt art%)ol "!"t%nea e1a)t )ontrar%! "% an!$e )a "e$%ntele "!nt "en"%9%le la te$ erat!r% ")a&!te.Da)a )%ne.a $-ar !tea la$!r% %-a" 7%re)!no")atoare.. C!lt!$e")

2ivia +ebruary 1,' 2011 at ,:0! am - .aspunde a$ l%"tat /tot )e a% ")r%" .. ro7ana ...rea "a "e o)! e (e ..*ra(%na S!nt o ele.a 9!na )re( Dan!l tre)!t /a$ re)oltat $or)o.%% )! )a&$a!a ."e$anat%D 5era! a"a (e"%

(o9r%n leont%na

+ebruary 1,' 2011 at 11:!# am - .aspunde $!lt!$e") 777. $!lt t. "7at!r% /"ant ne$a% o$en%te.a$ !" ra"a(!r% %n a0are (e !n%)a 7olo"%nta P(e 150 $lQ )! a$ant (e 7lor%.la 7!n(!l a0ar!l!% a$ !" o l%n*!r%ta (e n%"% /%ar re"t!l a$ant (e 7lor%.le-a$ !" %n (ata (e 12 7e9r!ar%e 'ro"%%/ ar(e% *ra" /ar(e% Ra %a "% .%nete.le t%n e er.a&!l (e la 7erea"tra a)o er%te )! &%are /le aer%"e") /le !( )! a a )al(a .%ntre9are 8)an( tre9!%e "a ra"ara+e r%$a (ata )an( !n ra"a(!r% la 9lo).(e o9%)e% %$% 7a) ra"a(!r% la tara "% %$% re!"e") 7 9%ne /(ar $a% tae&%! .a$ .r!t " a$ $a% (e.re$e.(e e %ata tot )e a$ )!$ atat n! a! 7o"t )e%a )e $%-a$ (or%t.
0lo1

+ebruary 1,' 2011 at !:08 pm - .aspunde Ldobrin leontina' B!na ?eo/ e! )re( )a a% ro)e(at 7oarte 9%ne/ (oar )a (e ra"ar%t 7%e)are .a ra"ar% alt7el/ a(%)a8 ro"%%le/ (a)a n! $a %n"el/ )a$ (! a o "a ta$ana/ 10 &%le/ .%netele "% ele/ )a$ %n (o!a "a ta$an%/ oate "% $a% re e(e (a)a "!nt )on(%t%% (e )al(!ra 9!ne/ %ar ar(e%% "!nt $a% )a o"%. 2% a! er%oa(a (e *er$%nat%e $a% $are/ a"a )a a% $a% $!lt (e a"te tat. D%n a)ate %ata noa"tra e (e"t!l (e $o(e"ta %n )o$ arat%e )! )e .a( la alt%%/ "% n! nea arat .e"t%)% 4e% "!nt la an% l!$%na (%"tanta (e no%5/ )% la a$ara"ten% )a "% no%/ $a% la ra"ar%t/ )e %ata (e (e"7a)ere 7a%naD S% "!nt a"a (e %n.%(%oaaaa"aaaaaD D%n a)ate n! a! !" la !n)t "er.%)%!l (e / )!$ %% &%)e@/ .an&area %n "tra%natate++/ %ntele*% )e .rea! "a &%). A"ta e/ oate )at (e )!ran( "% la no% "e .a (&. 7or$a a"ta )%.%l%&ataDD/ (e reta%l%n* 4a$ %n .e(ere e )ea onl%ne5"% $!lt $a% 7el!r%te. S)!&e entr! )a a$ (%.a*at/ (%n no!@
0lo1

+ebruary 1,' 2011 at !:11 pm - .aspunde L2ivia' )an( e! " !n )a a%)% "-a! )on)entrat oa$en%% )! "%$t!l !$or!l!% 7 (e&.oltatDD/ "t%! )e " !n
0lo1

+ebruary 2"' 2011 at 11:2" am - .aspunde LSvetlana Pascu' S.etlana/ !%te )e a$ *a"%t entr! %ntre9area ta/ a"ta (oar (a)a %ntre t%$ n! a% re&ol.at "%n*!ra ro9le$a' Kn l!)r! 7oarte %$ ortant "e re7era la "e$%nte/ "% an!$e' )! )at "e$%ntele "ta! $a% $!lt 43-4 an%5/ )! atat !terea lor (e *er$%nere e $a% $are. 2"te !n %) $a% alt7el (e)at %n )a&!l $aAor%tat%% lantelor/ la )are "e$%ntele n! tre9!%e t%n!te $a% $!lt (e (o% an%. 21%"ta )ate.a e1)e t%% r%ntre )are "% tel%na 4$a% e"te "% )a"tra.etele (%n )ate "t%! e!5 "a %ntra$ a)!$ %n "!9%e)t' "e "ea$ana %n )onta%nere/ (e re7erat %n 7e9r!ar%e 4a%)% n! "t%! )e "a &%)/ oate ne aA!ta )e% )are "!nt :.eteran%; %ntr-ale tel%ne%++DD 5)at $a% rar o"%9%l/ "e a)o era )! !n la"t%) "a! !n *ea$/ "% "e !n %ntr-!n lo) )al(!ro" 14-20 *ra(e. Vor %n)olt% )a$ %n 3 -4 "a ta$an%.Ra"a(!r%le "e lantea&a la lo)!l (e7%n%t%. o (ata )! tre)erea er%)ol!l!% (e %n*0et e"te noa te. Inalt%$ea lante% ar tre9!% "a a%9a )a$ 7-10)$. D%"tanta (e lantare < 20)$ !na (e alta "% ar 7% 7oarte 9%ne "a 7%e $!l)%te 4a)o er%t a$ant!l (%n A!r!l lor )! !n "trat .e*etal (e re7erat a%ele5In la)a"!l (e lantare !ne$ o $ana (e $ran%taF)o$ o"t/ !na (e )en!"a/ a$e"te)a$ 9%ne "% !(a$ 9%ne. Atent%e/ lanta n! tre9!%e lantata rea a(an)/ )a ra(a)%na "a "e 7or$e&e 7r!$o" C!*!rele tre9!%e "a "tea a7ara/ )a ro&eta )a "!nel!%. ?a 7%e)are 10 &%le "e 0rane") )! !n %n*ra"a$ant .er(e l%)0%( 4$a)erat (e !r&%)a/ (e *!no% (e *raA(5"% "a n! !%ta$/ (%n no!/ )en!"a. )ate o $ana

9!na %n $a)erat!l 7olo"%t. In "ol!r%le n%"% oa"e/ lanta "e .a 0ran% $a% (e"' 1 (ata la 2 "a a$an%/ %n "ol!r%le 9o*ate < $a% rar ?o)!l %n )are )re"te tel%na tre9!%e 9%ne a7anat "% %n*ra"at )! %n*. or*an%)e. A32B3I2' tel%ne% n!-% la)e "a "tea )! : %)%oarele; %n a a/ (ar toto(ata e "etoa"a tare. De)% a$ant!l (%n A!r!l e% tre9!%e $ent%n!t A%la. %n )ont%n!!/ (ar BK KD/ a"a )a ea .a 7% !(ata (%n a9!n(enta o (ata la 4-6 &%le. Can( lanta a aA!n" la %nalt%$ea (e 45)$/ "e tre)e la :9an(aAarea; ra(a)%n%lor )! 0art%e/ !n $ater%al %n)0%" la )!loare "a! a0areFre)% %ente (e la %n*0etata/ "$antana/ %a!rt!r%/4a(%)a )e.a $a% $ar%"oare5 la )are "e ta%e 7!n(!l "% )! *!ra %n Ao" tre)e$ e"te lanta/ a)o er%n( ra(a)%na-)a atana.Ca$ %n (o!a "a ta$an% ar tre9!% "a a.e$ )a atan% al9e/ 7r!$oa"e.S% %n)a )e.a %$ ortant-Pe $a"!ra )e )a atana "e (e&.olta/ tre9!%e a.!t *r%Aa "a %n(e arta$ a$ant!l (%n A!r!l e% "% toto(ata "a r! e$ 7r!n&ele 9atrane. A"t7el n! .o$ er$%te 7or$area (e ra(a)%n% "! l%$entare %n (etr%$ent!l :)a atan%%; In " eranta )a a$ !t!t "a 7%! )at (e )at (e 7olo"/ " or la trea9aD )! (ra*
S.etlana Pa")!

+ebruary 2"' 2011 at !:! pm - .aspunde Dra*a S.etlana/ It% $!lt!$e") $!lt.Vo% 7a)e an!l a)e"ta (%.er"e e1 er%$ente "% te .o% t%ne la )!rent.Vo% !ne "% )ate.a "e$%nte %n )a$ "% .o% %n)er)a "a 7a) "% ra"a(!r% )!$ 7oarte 7r!$o" a% o.e"t%t $a% "!" "% oate a"t7el .o$ a.ea !n ra" !n" (e7%n%t%. la a)ea"ta (%le$a.Cre( )a e"te a%!r%tor (e-a 9%nelea (a)a te otr%.e"t% la toate art%)olele e )are le !9l%)a !n%% "% (e a)eea %$% la)e $!lt 7or!$!l a"ta .."% oa$en%% e )are %% %ntalne")4.or9a .%ne5 a%)%. C! (ra*/
0lo1

+ebruary 2"' 2011 at !:"! pm - .aspunde LSvetlana Pascu' "a "t%% )a %ntr-a(e.ar a% n%$er%t 9%ne/ )a "% $%ne (ealt7el/ )are-" no.%)e r%ntre r%eten%% no"tr% (e e 0o99S*ra(%. A%)%/ (a)a a% o9"er.at "e .or9e"te nor$al/ e %ntele"!l "% " e)%al%"t!l!% "% nea.en%t!l!% 4)a no%5(Ma%a "% e! $a "%$t tare 9%ne 2.%(ent )a o "a ne t%% la )!rent/ )a (e n!/ o "a te 9at e! la )a ana )e(e&% ner.o"D *l!$e")/ e.%(ent " or la tre9!r%D )! (ra*
D%ana

/ugust 16' 2011 at 1:!6 pm - .aspunde B!na &%!a "% )e 9%ne )a .-a$ *a"%t. An!l a)e"ta $%-a$ 7a)!t "% e! "olar a.%(a 7%%n( (e le*!$e 9%o. C-a! aA!tat 7oarte $!lt art%)olele *a"%te e a)e"t "%te (ar "% )o$entar%%le. A$ o r!*a$%nte. A$ %n)e !t re)oltarea "e$%ntelor (e le*!$e "% )a!tan( art%)ole (e" re a"trarea lor "% a o% re*at%rea entr! "e$anare a$ (at e"te a)e"ta. Dar n! %ntele* )e.a le*at (e )al%re' $ater%al!l %n )are "e *a"e") "e$%ntele "e t%ne $ere! %n "tare !$e(a 4"e !ne !n %) (e a a %n "t%)la "a! e "!7%)%enta !$e&eala "e$%ntelor ra$a"a (! a )lat%re+5. C!lt!$e") "% " or la *ra(%nar%t.
0lo1

/ugust 16' 2011 at : 8 pm - .aspunde B!na D%ana/ "% 9%ne a% .en%t r%ntre no%D Se$%ntele/ ana la %n"a$antare "e t%n %n a)0etele (e 0art%e "a! %n )!t%!te (%7er%te %n 7or$a !")ata/ la lo) !$9ro" "% )! te$ erat!ra relat%. )on"tanta ." !n relat%./ entr! )a n! )!no") .re!n lo) )! te$ erat!ra )on"tanta %na7ara (e 9e)% "% 7r%*%/ !n(e e $!lt rea re)e entr! ele "% r%")a$ "a n! $a% *er$%ne&e. B!$a% )a/ a)!$ n! e $!"a% "a tre)% la (e&%n7e)tare "% )al%re. 3ratarea "e 7a)e )! re)a(ere %na%nte (e %n"a$antare. S%*!r/ e1%"ta "% !n :> %l; "% la )ole)tarea "e$%ntelor .%%toarelor )!lt!r%. De %l(a/ la to$ate/ ale*e$ "e$%ntele (%n r%$!l4 r%$ele5 7r!)t4e5 )o t/ la"a$ e t%Aa ana la "! ra-)oa)ere/ %l )!le*e$ a roa e 7le")a%t/ ")oate$ !l a e )are o !ne$ %ntr-!n .a" (e "t%)la "a! )era$%)a)! !t%na a a "% $a% la"a$ )ate.a &%le 4n! .a " er%at% )a .or a area $!")!l%tele 9et%.e5 ana a roa e (e 7er$entare/ a o% ")!r*e$/ )lat%$/ !")a$ la !$9ra a o% o &%-(o!a la "oare e o )ar a n! e 0art%e 4alt7el "e l% e") (e 0art%e "% e *re! "a le (e&l% e"t%/ "a! "e ot (%"tr!*e )%l%%- %" )a !n !7%"or 7%n (e tot- e )are "e$%ntele le a!/ "% e 7 %$ ortant "a n! 7a)e$ trea9a a"ta5. ?a )elelalte )!lt!r% e $a% "%$ l!/ (ar r%n)% %!l e"te a)ela"%/ (e re7erat "a "e rele.e&e (e la 7r!)t!l 7oarte -7oarte )o t/ a o%/ )0%ar t%n!t %n)a (o!a-tre% &%le. 2 9%ne (e "t%!t )a la 9o"tanoa"e/ "e$%ntele )!le"e (e no% tre9!%e t%n!te (o%-tre% an% )a "a 7%e 9!ne (e *er$%nat. Se$%ntele a"a &%" roa" ete n! *er$%nea&a (e)at %n ro ort%e (e 5-8 la "!taDa"a )a .a !tet% tre&% )a n! a.et% )e .-at% (or%t. " orD
D%ana

/ugust 1#' 2011 at 1:12 pm - .aspunde Ce (e-a "7at!r% !t%leD S er "a n! 7%e $are 9a% )a a$ )!le" (e la to$ate 7r!)tele )oa te (ar n! 7le")a%te "% a$ ale" "e$%ntele. Kr$atoarele ro"%% le la" $a% $!lt la )o t. ?e*at (e )al%re/ n! o 7a) a)!$ )% %na%nte (e %n"a$antare/ r%n $art%e )re(/ (ar 7%%n( %n)e atoare $a reo)! a (e e a)!$ )e/ )!$ "% )an( tre9!%e 7a)!t. ?e*at (e nela$!r%rea $ea' (! a (e&%n7e)t%e "% "t%$!lare "e 7a)e )al%rea' "e$%ntele "e )late") "% "e !n %ntr-!n .a" (e "t%)la la ra)oare 4)el $!lt G3 *ra(e5 %ar $ater%al!l %n )are "e *#"e") "e$%n6ele "e t%ne $ere! %n "tare !$e(a 4n! !(a5 < a%)% e nela$!r%rea $ea < "e$%ntele "e a"ea&a !$e(e (%re)t %n .a"!l (e "t%)la "a! "e !n %n )e.a (e an&a %na%nte "% a)ea"ta "e $ent%ne !$e(a+ C!lt!$e") ant%)% at. C! (ra*/
o 0lo1

/ugust 1#' 2011 at 1: 0 pm - .aspunde L1iana' Dra*a $ea/ e 7oarte 9%ne )a a% !" %ntre9area/ ro9a9%l )a %n te1t n! a$ 7o"t "!7%)%ent (e )lara %n la$!r%r%. De)%' "e$%ntele "ta! %n l%)0%(!l 4or%)are ar 7% 7o"t 7olo"%t5 %n )are a! 7o"t tratate )el $a% 9%ne (%re)t %n a)e% "a)!let% (%n an&a. A o% ")oate$ "a)!let%% (%n l%)0%(/ %% re"a$ o lea)a "a n! )!r*a e lan*a "%-% a(a o"t%$ la re)e )a e 7r%*% "a! 9al)on!l (e")0%" "a! %n &a a(a (%n )!rte/ !n(e.a $a% a(a o"t%t "a n! %n*0ete. B! $a% t%n 9%ne $%nte (ar )re( )a ")o !l "a)!let%lor e"te to)$a% $o(!l $a% )o$o( (e a l!)ra )! "e$%ntele )an( tre9!%e )lat%te "% %ar %ntro(!"e %n .ar%% l%)0%(e/ "% (%n no! )lat%te. Alt$%nter% "-ar %$ ra"t%a "% la ")!r*erea l%)0%(!l!% le-a$ !tea %er(e %ntr-o )l% a (e neatent%e "a! ne%n(e$anare . Vor9a a)eea' )ea"! ra! < %"%)a nea*raD A$ 7o"t "!7%)%ent (e )oerenta+ (a)a n!/ $a% %ntrea9a-$a/ ana la !r$a %$ ortant e"te "a

7%$ la$!r%t% 9%ne %n )eea )e .re$ "a 7a)e$/ n!+ )! (ra*


D%ana

/ugust 22' 2011 at ,:2, am - .aspunde C!lt!$e") entr! ra" !n". In "7ar"%t a$ r%)e !t "% e! 4)a$ *rea (e )a @5. J "a ta$ana 7r!$oa"a "% Doa$ne AA!ta. C! (ra*/
o 0lo1

/ugust 22' 2011 at 12:10 pm - .aspunde L1iana' / "a-t% 7%e )! 7olo"D )! (ra*

Pro(!)erea r#"a(!r%lor
Scris de p(lo- pe 18.02.2011 in categoria .radina de legume' .radinarit (3 comentarii) *tichete: ingrasamant' ingri+irea rasadurilor' producerea rasadurilor' rasaduri' rasaduri flori' rasaduri legume'repicare' udarea rasadurilor

http://hobbygradina.ro/2011/02/18/producerea-rasadurilor/

/cest articol este partea a doua dintr-o serie de trei articole. 0rima parte a prezentat tratarea i clirea seminelor )!le"e (%n *r#(%n#/ %ar (%n artea a tre%a o% a7la tot!l (e" re plantarea rsadurilor afar n grdin.

1u producerea rsadurilor $om a$ea ce$a treaba' pentru c $a trebui sa 2inem seama de o serie de &actori' care ne $or a%uta la ob2inerea unui rezultat mai mult dec3t mul2umitor. Si anume' $om tine seama de regimul de lumina' 142' apa' substan2e minerale' regimul de con$ie2uire. 4 sa 5ncerc sa le prezint cat mai succint. 6up 5nsm3n2are' (nu stau sa mai descriu ce &el de substrat &olosim' pentru ca &iecare dintre noi este adeptul unui anumit tip) recipientele' &ie ca sunt rsadni2e' paharele' pastile de turba sau orice altce$a ne con$ine. 7ul2i &olosesc %umt2i de co%i de ou' co&ra%ele de la

oua sau con&ec2ioneaz din &38ii de ziar pus in c3te$a straturi' asta pentru ca sa e$ite repicarea ulterioara' mai ales c3nd $orbim (e ar(e% "a! .%nete/ )are "!nt 7oarte "en"%9%le la re %)at. .ecipientele le acoperim cu &olii de plastic' si se pun intr-un spa2iu in care temperatura sa &ie apro9imati$ de 18-20 grade 1 pana la rsrire. *i' si daca e9ista posibilitatea' cele mai potri$ite sunt &oliile de culoare roz sau orange' dat &iind ca imita cel mai bine lumina zilei 5nsorite chiar si in zilele mohor3te. 6up ce semin2ele 5ncep sa 5ncol2easc si plntu2ele sunt in stadiu de :mic bucl; scoatem &olia si scdem temperatura. 0ractic regula de aur $a &i:

T%!a
< l!$%na G )#l(!ra iar

Boa tea

< -nt!ner%) G r#)oare

3e$ erat!ra
=n primele zile $om urmri destul de insistent regimul de temperatura pentru micile rsaduri. /st&el' pentru culturile iubitoare de cldura in prima sptm3na dup rsrire' temperatura se $a scdea ast&el: pentru ro8ii de la >20-2" grade' la 12-1" peste zi iar in timpul nop2ii' poate &i intre >8 si >10 grade. 0entru ardei < de la 2"-2# la 1 -16 < ziua si 810 noaptea. 0entru castra$e2i si do$lecei < de la 2"-2# la 1"-1# peste zi si 12-1! noaptea. Scderea temperaturii' opre8te planta din cre8tere ' ned3ndu-i $oie sa se lungeasc acesta &iind o metoda de a &ace planta sa se dez$olte :pe l2ime;' adic tulpina in loc sa se lungeasc' ea se 5ngroa8 si de$ine mai robust' mai puternic.

6in a doua sptm3n' pe timp 5nsorit' men2inem o temperatura ridicata de >20-2"' iar pe timp mohor3t mai sczut de >1"-1,. 0este noapte' rm3ne cea de >8-10 grade. 0ractic trebuie sa 2inem minte ca: la grad de 5nsorire ridicat < temperatura de care au ne$oie plntu2ele trebuie sa &ie mai mare si urm3nd logica' la grad redus de 5nsorire' < temperatura trebuie sczuta.(in limitele bunului simt' e$ident) 4 alta metoda prin care nu permitem lungirea plantei este ca ele sa &ie rotite' ast&el ca lumina s cad pe toate pr2ile plantei. 6aca aceasta posibilitate nu e9ista' sau o considera2i

complicata' atunci recurgem la un truc: 7ontam pe laturile in care lumina nu cade direct ' supra&e2e re&lectorizante. 0e astea le alege2i dup bunul plac: oglinzi' &olie metalica' tabla zincata?

Ce tre9!%e "a $a% !r$#r%$ )! aten6%e+

Re*%$!l (e CJ2 < 7#ra el 7oto"%nte&a n! are lo) "% a)eD


6aca a$em sera/solar' problema se rezol$a &oarte simplu : punem c3te$a gle2i cu blegar maturat. *i' a8a ce$a in condi2ii de apartament nu $om putea &ace' corect@ Si atunci ce $om &ace@ /siguram o buna aerisire a plantelor &ie prin deschiderea geamurilor' dar la buna distanta de plante ca sa nu le 5mboln$im de tot' sau' nu r3de2i' &olosim $entilatorul pus la o distanta ca aerul care a%unge la plante (rsaduri) sa &ie ca o boare nu c un tai&unA

Re*%$!l (e !$%(%tate

0m3ntul de la supra&a2a nu are $oie sa se usuce prea tare' de aceea el $a &i men2inut u8or umed' %ila$' dar in nici un caz ud. Bn cazul in care lumina este putina' iar temperatura aerului e cam mare' atunci o uscciune temporara a substratului $a &i chiar bine$enit' pentru ca in acest caz planta este 5mpiedicat s se lungeasc' deci s se slbeasc si prin urmare s piar. Crmeaz 5nc o regula de aur: multa lumina > temperatura ridicata (20-2")D strat umedE umbra si rcoare D strat %ila$' doar u8or umed . 6*1B: nu trebuie sa a$em in e9ces nici umezeala dar nici uscciune. 0entru udatul rsadurilor $om &olosi apa la temperatura camerei' chiar mai cldu2a de at3t (apro9 .2" grade)' e$ident ca nu direct de la robinet. /pa &ie $a &i 2inuta intr-un $as larg' descoperit pentru ca s se :e$apore; clorul' sau 8i mai bine' apa &iart si rcit. 0entru stimularea si clirea in acela8i timp a plntu2elor' este bine de &olosit apa pro$enita din topirea zpezii. 6a' 8tiu < o sa-mi spune2i despre zpada poluata' sau de unde sa luam zpada c3nd a&ara sunt >10 grade. *i bine' putem pune o sticla (de plastic' &ire8te) cu apa la congelator' iar dup ce de$ine :bocna; o lsam l3ng o sursa de cldura pana ce apa din sticla re$ine la temperatura camerei. 6e$ine un &el de :apa distilata;. *u' spre e9emplu' pun la congelator' din timp' sticle din plastic in care am adunat apa de la splatul orezului' sau al meiului' apa de la &iertul carto&ilor in coa%a' sau de la &iertul

legumelor. Sunt sigura ca mul2i dintre $oi a$e2i o imagina2ie creati$a' a8a ca' 5ncerca2i di$erse $ariante. /ceast ap este in acela8i timp si un &el de :papabun; pentru rsaduri

Or#n%t!l r#"a(!r%lor < "!9"tan6ele $%nerale


Si in situa2ia asta sunt multe &eluri de a hrni $iitoarele $edete. 0robabil ca mul2i dintre $oi de%a a$e2i 8tiin2a' de aceea $a rog sa ne 5mprt8i2i si nou' in caz' ca sunt altele dec3t cele pe care $i le $oi prezenta. Bn general hrnirea 5ncepe in momentul in care plntu2ele 58i schimb domiciliul. /dic dup repicare. Bn primele 2 sptm3ni de $iata rsadurile au ne$oie de : azot' &os&or' magneziu' potasiu' calciu' sul&' bor. 7ai t3rziu < de alte substan2e 6ar' dup cum se spune: du8manul binelui este mai binele' nici noi nu trebuie sa e9ageram cu hrnirea plntu2elor. /dic sa nu le 5mbuibm. 6e aceea' in primele etape de $iata' $or &i hrnite cu solu2ii hrnitoare e9. /F/ sau CGB+H4. pentru rsaduri' (se gsesc 5n comer2 ). /ten2ieAA 0auzele in hrnire se $or re&lecta negati$ in $iitoarea dez$oltare a plantei ' deci si in $iitoarea recolta . Iotodat trebuie sa &im &oarte aten2i la aciditatea solului. 1a sa scpam de aceasta gri%a' &olosim < cu dublu e&ect < cenu8 sau &ain de oase. 6e ce dublu e&ect@ Jai ca 8ti2iA Scade aciditatea substratului si totodat hrne8te plantele. 6in momentul apari2iei rsadurilor si pana la plantarea lor in locul de&initi$ plantele se uda cu solu2ii hrnitoare. Gu se &olose8te apa simpla pentru udat ci mai degrab o solu2ie ce$a mai diluata de 5ngr8m3nt (de pre&erat bio)

Re*%$!l (e )on.%e6!%re

Si 5nc o regula de aur: plntu2ele au ne$oie de spa2iu pentru ca sa se dez$olteA 6eci: Gu le 5nghesui2i' sau rri2i-le la momentul potri$it. Aten6%e/ %n"a' ARD2IK?/ VUBA3A/

CAS3RAV232?2 < KRVSC SA II2 R2PICA32.


0rima &runza 0lanta a%unsa la $3rsta de c3te$a sptm3ni' este o cu totul alta planta. Cn &el de puber. /re cu totul alte ne$oi' si anume: mult substrat pentru ca rdcinile sa stea in $oie iar tulpina sa se dez$olte armonios. /cum este de%a su&icient de rezistenta la di&eren2ele de temperatura' umiditate' lumina. 6esigur' lumina rm3ne un &actor e9trem de important in dez$oltarea ei' deci trebuie sa primeasc' in continuare' su&icienta lumina deoarece acum se pornesc &runzele sa se &ormeze. Humina putina < procesul este 5nt3rziat si 5ndelung' se int3rzie &ormarea mugurilor. Si asta nu e prea bine.

Si re$in la ne$oia de spa2iu. 1oncurenta cu alte surate pentru :locul sub soare; este acerba de aceea trebuie redusa la minim. Spun cei trecu2i prin ale grdinriei' ca una dintre gre8elile curente ale grdinarului amator este rsadul indi$idual. 1rescut in $ase mici' rsadul nu se dez$olta su&icient. 6e aceea' in ast&el de recipiente' unele rsaduri trebuie 2inute doar pana la apari2ia c3tor$a &runze (e9. $3nata < 2- &runze' ro8ii si ardei < cel mult !) adic: daca nu se $a repica planta la acest stadiu de dez$oltare' cre8terea $a &i &r3nata si calitatea plantei $a &i' in consecin2a' sczuta. 7ai pe scurt: este mai bine sa a$em rsaduri mai pu2ine dar mai $iguroase' dec3t mai multe si slabe' deoarece' logica ne spune ca de la o planta zdra$na recolta este mai mare chiar dec3t de la " plante debile. Sau: &olosi2i recipiente mai mariA 1ine are loc? 0hlo9 Fezi i restul articolelor din aceast serie: "ratarea i clirea seminelor/ Mutarea rasa durilor n grdin.
S(are

Se pare ca eti interesat de grdinarit' aa c 5i recomand s te abonezi prin RSS saumail pentru a primi automat ultimele articole de aici' pe aceast tem. Ce este RSS?
S-ar putea s te mai intereseze: 1. 2. . !. Metod bio pentru producerea rsadurilor: semnarea fr substrat vegetal Repicarea rsadurilor: g(idul complet, nu numai pentru nceptori Mutare rsadurilor n grdin Mutarea rsadurilor de roii n grdin

9 )o$$ent" to Pro(!)erea r#"a(!r%lor

6ana +ebruary 1,' 2011 at 11:0" pm - .aspunde


*9celente articolele taleA Gu mai am cu$inte de lauda.+elicitariA

phlo9 +ebruary 1,' 2011 at 11:2! pm - .aspunde


Sunt mai multe decat trebuieA ma bucur nespus ca ce am :copt; nu e chiar in zadarA 7ultumesc mult de aprecieri si sa &ie de &olosA 6eci ideea mea de a strange :de-o carte; nu e chiar natanga' sa inteleg@A 7ultumesc pentru incura%ari' uite asa isi &ace omu cura% sa sara in apaA

S$etlana 0ascu
+ebruary 20' 2011 at 11: " am - .aspunde

Kuna' 1eea ce ai scris mai sus este &oarte documentat'multumesc' $oi urmari cu mare atentie toate articolele./bia astept sa apara acea carte cu care ne ameninti..:) /m si eu o completare ..eu sunt din Kotosani si nu a$em chiar aceiasi tip de clima' la noi rosiile se seamana direct in camp in cuiburi si apoi se repica la locurile de&initi$e'ast&el plantutele sunt de%a acomodate cu terenul si celelalte conditii' din proprie e9perienta $a spun ca plantutele de rosii obtinute sunt $iguroase si sanatoase si nu mai trec prin stresul acomodarii. o

phlo9
+ebruary 20' 2011 at 12:10 pm - .aspunde 1eea ce spui e cat se poate de corect. 7ulti seamana direct in camp' plantele sunt mai $iguroase si mai rezistente' ce-i drept' singurul :incon$enient; &iind rodirea mai tarzie. dar' la urma urmei' important este sa &ie planta rezistenta' nu@ 6ecat sa nu te bucuri deloc de rodul muncii' mai bine mai astepti? Hogic. Stiu ca multi o sa $ina cu intrebarea: bine' si atunci de ce sa mai &acem rasaduri@ 0aaai' ar &i pentru ca asa ne-am obisnuit' pentru ca unii dintre noi $rem sa gustam rosii timpurii' si? si? nu mai stiu' dar pot sa ma documentez' naA cu drag

zuarah 7arch 6' 2011 at 6: 8 pm - .aspunde


as $rea un s&at despre tratarea rasadurilot de rosii inca din prima &aza' contra manei. anul trecut s-a ales pra&ul de rosiile mele' s-au manat brusc ' de azi pe maine.am auzit ca se pot stropi si inainte de plantarea in teren. danLe.

delica 7arch 6' 2011 at 10:21 pm - .aspunde


salutare din nouA rasadurile mele de unul dintre soiurile de rosii au de%a ! &runzulite si abia acum apar si &runzulitele speci&ice plantei. pot sa repichez de%a sau mai trebuie sa astept@ multmesc &oarte mult.

phlo9 7arch 6' 2011 at 10:"8 pm - .aspunde


Muarah' uite doar cate$a dintre modalitatile de tratare a rosiilor impotri$a bolilor micotice (ciuperci)' printre care si arhicunoscuta &uzarioza (mana). G-am sa intru in amanunte cine e coana ciuperca de ne &ace rosiile si carto&ii (si nu numai)pra& cand ne e lumea mai draga' in schimb o sa dau cate$a retete: 1 < tinerele plantute le $om trata cu un decoct de usturoi: un pahar si %umatate de usturoi pisat>1." gr. de permanganat de potasiu la 10 litri de apa 0rima stropire se &ace la 2 saptamani dupa ce le-am plntat la locul de&initi$' iar a doua dupa inca 10-11 zile. Sigur ca si zeama bordeleza are un e&ect bene&ic pentru plante ' dar in general eu &ug de preparatele ce contin cupru. Bncerc sa-l e$it pe cat posibil sa nu ingreunes solul cu el. +olosesc preparatele pe baza de 1u doar in cazuri e9treme. Sigur' nu e o regula' dar eu asa &ac. Kun' trecem la alta reteta: 1u 20 de minute inainte de tratare' dizol$am intr-un recipient 1" de tablete de metronidazolapoi il $arsam in in 10 litri pa calduta> o sticluta de albastru de metilen. Solutia se pune in pompa de stropit si stropirea se &ace pe &runze' de %os in sus' ca solutia sa ude &oarte bine mai ales partea dorsala a &runzelor' acolo unde sporii stau cel mai con&ortabil. 1a tratament pro&ilactic este bine sa se &aca la inceputul $erii.

7ai sunt si alte remedii' pe care le $oi descrie cu alta ocazie' dar in general' ideea de baza e aceea ca trebuie asiguurata o imunitate crescuta plantelor' si asta se poate obtine printr-o hranire adec$ata ca de e9emplu: ingrasamintele &os&o-potasice sau sa udam la radacina &iecarei plante cu cate 0'"l din urmatoarea solutie: 1 lingura de clorura de potasiu> 0 picaturi iod la 10 litri de apa. Sau stropeste plantele cu solutie de lapte o data la # zile chiar din stadiul de rasad (mai ales pentru plantatul in camp) adica 1/2 pahar de lapte degresat la 1 litru de apa si se stropesc plantele dimineata pana la umezirea totala a &runzelor Si solutia de acid boric e buna' si &olosirea metodei cu &irul de cupru pe care am descris-o pe aici' pe unde$a' nu mai stiu la care inter$entie (scuzeee) spor la treabaA

zephirine 7arch 6' 2011 at 11:16 pm - .aspunde


Ndelica: poti sa recipici plantutele' in mod normal daca au patru &runzulite doua sunt cotiledonale si celelalte doua sunt de%a &runze ade$arate.

delica
7arch #' 2011 at 10:28 pm - .aspunde multumescA maine ne-a dat statul liber' pentru Miua Bnternationala a +emeii' iar eu mi-am propus' nu stiu daca e in concordanta cu calendarul lunii martie si mi-e &rica sa ma uit' deci mi-am propus sa repichez maine toata ziua' rosiile. ce cadou mai &rumos imi trebuie de 8 martie decat sa pot sa-mi e9ercit pasiunea &ara limita de timp@ Ha multi ani tuturor &emeilor si barbatilor care le iubesc si numaO bine.

R#"a(!r% (e le*!$e >% 7lor%


Scris de (uni pe 1#.0 .2010 in categoria .radinarit ()5 comentarii) *tichete: ardei' caderea plantutelor' germinare' gradina' gradina de legume' insamantare' rasadnita' rasaduri'rosii

http://hobbygradina.ro/2010/0 /1#/rasaduri-de-legume-si-&lori/

An!l a)e"ta ne-a$ (e)%" "# 7a)e$ no% r#"a(!r%le (e le*!$e >% 7lor%/ entr! a !ne -n a l%)areplanurile mree le*at (e *r#(%na (e le*!$e. Ar 7% r%$a (at# )=n( le -n"#$=n#$ no%/ =n# a)!$/ or% le-a$ )!$ #rat (e la %a6#/ or% le-a$ r%$%t *ata 7#)!te. A)e"te o"%9%l%t#% le a.e$ % an!l a)e"ta/ -n"# a$ !r$#r%t e $a% $!lte 9lo*!r% )!$ "e 7a) r#"a(!r%le % "!nt "%*!r )#

.o$ re!% "# o9%ne$ r#"a(!r% "#n#toa"e. A $en%ona -n $o( " e)%al blogul Elisei/ !n(e o6% *#"% a9"ol!t tot )e e"te (e t%!t e a)ea"t# te$#/ e1 l%)at 7r!$o"/ %l!"trat )! o&e/ (e)% -6% re)o$an( )! -n)re(ere. Da)# te %ntere"ea&# -n (etal%! )!$ "e 7a) r#"a(!r%le )%te>te $a% -nt=% a)olo/ (ar n! !%ta "# re.%% . S!nt )ont%ent/ )# n! e"te )0%ar at=t (e "%$ l! re)!$ are la r%$a .e(ere/ (eoare)er#"a(!r%le "e ot -n9oln#.% 7oarte !>or/ )el $a% er%)!lo" 7%%n( cderea plantuelor de rsad/ )a!&at (e o %n7e)%e )! )%! er)% 4I!"ar%!$ " / P0Sto 0t0ora " . R0%&o)ton%a "olan%5/ $a% $!lt (e" re a"ta -n )ele )e !r$ea&#. A$ -n)er)at "# 7a) o l%"t# )! a" e)te $a% %$ ortante (e )are tre9!%e "# %ne$ )ont )=n( 7a)e$ r#"a(!r%le/ (! # )!$ !r$ea&# $a% Ao".

C!$ "e o9%n r#"a(!r% "#n#toa"e+


tre9!%e "# -n"#$=n#$ -n #$=nt )al(/ (e te$ erat!ra )a$ere% e"te re)o$an(at# "ter%l%&area #$=nt!l!%. A"ta "e oate 7a)e or% r%n -n)#l&%re la 95-100 *ra(e C entr! 30-40 $%n!te/ or% 7olo"%n( 7!n*%)%(e 4e1' Pre.%)!r5 -na%nte (e lantare "a! la r%$a "tro %re. r#"a(!r%le a! ne.o%e (e $!lt# l!$%n# e"te 7oarte %$ ortant !$%(%tatea #$=nt!l!% (ar n! tre9!%e "# !(#$ -n e1)e" tre9!%e a"%*!rat (renaA!l )ore)t/ (e)% .a"!l "a! *0%.e)%!l -n )are -n"#$=n#$ tre9!%e "# a%9# *#!r% e 7!n( "e !(# )! a # 7#r# )lor/ a.=n( te$ erat!ra )a$ere% 4-na%nte (e 7olo"%re a a "e %ne )=te.a &%le -ntr-!n re)% %ent (e")0%"5 =n# la r#"#r%re "e %n a)o er%te entr! $en%nerea !$e&el%%/ (ar (! # r#"#r%re "e aea&# la l!$%n# (! # a ar%6%a r%$elor 7r!n&e a(e.#rate "e tran" lantea&# 4re %)are5 7%e)are r#"a( -n *0%.e)e "e arate

Ca% Ao" oate 7% !r$#r%t )!$ a$ 7#)!t no%/ (ar (a)# a% "!*e"t%%/ "7at!r% "a! )e.a (e a(#!*at o6% 7olo"% )o$entar%%le 4or%)e "7at/ "a! )r%t%)# e"te a re)%at#5' A$ *#!r%t 7!n(!l *0%.e)elor -n )are .o$ *er$%na "e$%nele. B%ne-nele"/ %"%)a e"te (e nel% "%t la l!)r#r%le (e a)e"t *en'

A$ 7#)!t !n a$e"te) (e #$=nt (%n *r#(%n# % #$=nt (e 7lor%. Ra ort!l a ro1%$at%. a 7o"t o tre%$e (e #$=nt (%n *r#(%n#/ o tre%$e #$=nt (e 7lor% (e )al%tate 9!n# %ar !lt%$a arte #$=nt (e 7lor% $a% %e7t%n 4a "e -nele*e' )al%tate %n7er%oar#5 >% a$ !$ l!t *0%.e)ele.

A$ -$ r#t%at !n%7or$ "e$%nele -n r=n(!r% 43 "o%!r% (e ar(e%/ 3 "o%!r% (e ro%%/ )ono %(#/ .ar&# )0%ne&ea")# >% et!n%%5 >% a$ !" $ar)aAe la 7%e)are/ )a "# >t%$ )e lant#$ )=n( .%ne t%$ !l "# le !ne$ a7ar#.

A$ a)o er%t "e$%nele % a$ !(at 9%ne (e tot )! a # -n )are a$ !" % "ol!6%e n!tr%t%.# entr! lante

?e-a$ a)o er%t )! 0=rt%e/ =n# )e .or r#"#r%/ (! # )are " er4D5 "# le *#"e") lo) e er.a& "a! !n(e.a l=n*# *ea$/ "# 7%e la l!$%n#.

Pentr! or%)e e.ent!al%tate/ a$ )!$ #rat (eAa Cer an "% Pre.%)!r 607 S? (e la BaSer/ entr! a "tro % la r%$a !(are/ )! ")o re.ent%./ "a! (! # r#"#r%t (a)# e"te ne)e"ar.

3! a% 7#)!t (eAa r#"a(!r%le+


S(are

X Se are )a et% %ntere"at (e *r#(%nar%t/ aa )# -% re)o$an( "# te a9one&% r%n RSS "a!mail entr! a r%$% a!to$at !lt%$ele art%)ole (e a%)%/ e a)ea"t# te$#. Ce este RSS? S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4. 5.
Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii Cum se fac rsaduri? .rdina de legume spre sf0rit de iunie Rsaduri de roii: repicare Cum producem legume din seminele proprii? http://hobbygradina.ro/2010/0 /1#/rasaduri-de-legume-si-&lori/

20 )o$$ent" to R#"a(!r% (e le*!$e >% 7lor%


ioana-&5

Car)0 21/ 2010 at 6'09 $ W Ra" !n(e In *0%.e)ele %n7lor%te "ant *lo1%n%%+
o

0!n% Car)0 21/ 2010 at 6'34 $ W Ra" !n(e Cea *al9ena/ )are "e .e(e %n o&e e"te r%$!la.
ioana-&5

Car)0 22/ 2010 at 3'47 $ W Ra" !n(e )e 7r!$oa"e "ant "% r%$!lele (ar "% *lo1%n%%le "ant (eo"e9%te "% a.antaA!l e"te )a toa$na %ntra %n 0%9ernare.
o

0!n% Car)0 22/ 2010 at 4'53 $ W Ra" !n(e

Da/ a.e$ "% o *lo1%n%e/ "% era %ntr-a(e.ar 7r!$oa"a an!l tre)!t )an( a.ea 7lor%/ (ar a %ntrat %ntr-o 0%9ernare a"a (e a(an)a toa$na tre)!ta )a n-a $a% %e"%t / (e at!n)% n! a $a% 7a)!t 7lor%.

C%ra Car)0 24/ 2010 at 2'53 $ W Ra" !n(e :Re)%(%.e&; entr! a (o!a oara "% "at%"7a)t&%a-% %$en"a )an( r%.e") " re 7ere"tre "% tot!-% .er(e )r!(D Ro"%%le4(e tre% "o%!r%5/ar(e%%4*ra"/)a %a/*o*o"ar/%!t&%5"% .%netele a"tea ta "a le re %)@Ca% *re! )! " at&%!l@%ntr-!n a arta$ent (e 9lo)@Pana a)!$ n-a$ a.!t "!r r%&e )are "a-$% ta%e (%n elan (e"% an!l tre)!t ra"a(!r%le (e ro"%% n! era! rea aratoa"e tot!"% "-a! a(a tat 9%ne a7ara.Vo% ra$ane re)!no")atoare 2l%&e% )are%a-% 7a) .%&%te $a% $ere! (e $a% 9%ne (e !n an "% )are $er%ta $!lt&!$%r%le $!ltora/)re( e!. C! "%*!rant&a )a .e% a.ea 9!)!r%a "a-t&% .e&% ro(%n( tot )eea )e )! (ra*o"te/%n7or$are "% er"e.erent&a a% !" la *er$%nat.3e !r$areee")DDDD S or "% "anatateD
o

0!n% Car)0 24/ 2010 at 10'07 $ W Ra" !n(e B%ne a% .en%t C%raD A% (re tate ra"a(!r%le .er&% o7era o "at%"7a)t%e or%)ar!% *ra(%nar . C! " at%!l "% e! a$ ro9le$e (ar ne (e")!r)a$ )!$.a. S% e! o )%te") e 2l%"a "% a$ %n.atat $!lte (e a)olo/ %n $o( )ert 9lo*!l e% e"te !n $are aA!tor or%)ar!% *ra(%nar %n)e ator. Cer"% entr! !rar%/ "% .o% re.en% )! %n7or$at%% (e" re ra"a(!r% %n )!ran(/ "taS t!ne( . 3e $a% a"te tD

$%r A r%l 27/ 2010 at 6'28 $ W Ra" !n(e B!na D In )at t%$ ar tre9!% "a %n)oltea")a "e$%ntele (e le!"tean. 2! %$% )a$ %er( ra9(area. Cre( )a le-a$ !" %n a$ant a)! 2 "a ta$an%. S% %n)a )e.a/ n! rea a$ .!t noro) n%)% )! "e$%ntele (e 9!"!%o).
o

0!n% A r%l 28/ 2010 at 6'18 $ W Ra" !n(e A$ )%t%t la 6ictoria )a teoret%) ra"are (! a 14 &%le.
dana

A r%l 14/ 2011 at 7'02 a$ W Ra" !n(e le!"tean! n! "e !ne (%n "e$%nte (e !n(e e"t% )a ote %t% ot tr%$%te e! )! ra(a)%na n!$a% a"a "e r%n(e
ioana-&5

A r%l 28/ 2010 at 5'07 $ W Ra" !n(e 2! a$ %n 9al)on %n *0%.e)% le!"tean (ar $%-a (at o (oa$na o ra(a)%na an!l tre)!t "% l-a$ lantat %n *0%.e)% "% )0%ar $a (e")!r) )a e .er(e tot an!l n! %ntra %n re a!"/ 7olo"e") le!"tean "% la 9or"!r% "% la "ar$ale.

ar$er%a A r%l 28/ 2010 at 7'02 $ W Ra" !n(e

D! a )!$ "t%$/ le!"tean!l "e %n$!lte"te )el $a% !"or r%n (%.%&area ra(a)%n%% 4e! a$ r%$%t 2 a)!$ (o% an% "%-$% "!nt "!7%)%ente5 (ar "% r%n "e$%nte.In )a&!l %n$!lt%r%% r%n "e$%nte/tre9!%e "a "e 7a)a %$e(%at (! a re)oltare/ (eoare)e )a a)%tatea lor (e *er$%nare e"te ")!rta. C%ra/ (a)a " !% )a 9!"!%o)!l n! a ra"ar%t 4al $e! a %e"%t %n 3-4 &%le %n ra"a(n%ta5 ro9a9%l )a n! "!nt %n(e l%n%te )on(%t%%le ne)e"are "a! "a$anta n! e"te (e )al%tate "a!@+D

$%r A r%l 28/ 2010 at 10'43 $ W Ra" !n(e Da/ a$ a.!t o ra(a)%na (e le!"tean/ %n"a era )a$ 9atran%)a "% an!l a)e"ta n! a $a% ra"ar%t 4 a$ %ntele" )a .%ata e% n! (!rea&a $a% $!lt (e 7 an% "% (eAa "e %$ l%n%"era5.De a)eea a$ %n)er)at )! "e$%ntele.In )eea )e r%.e"te 9!"!%o)!l/ re)!no") )a a$ n%"te "e$%nte )a$ .e)0%/ o "a %n)er) )! !nele no%. Cer"% D

(ana Car)0 7/ 2011 at 6'00 $ W Ra" !n(e %$% la)e )%ne.a Car)0 15/ 2011 at 10'36 $ W Ra" !n(e te "%$t% )on7%(ent+++
o

0!n% Car)0 16/ 2011 at 12'51 a$ W Ra" !n(e $(a@"!na !n %) )%!(at/ a$ re7or$!lat/ $er"%.
ina

Xan!arS 9/ 2012 at 4'52 $ W Ra" !n(e )%n( "e lantea&a ra"a(!r%le (e le*!$e+

YSo)0al%" Cr%"t%na Xan!arS 25/ 2012 at 9'09 $ W Ra" !n(e Sal!tD A$ "% e! o %ntre9are'%n )%t t%$ a ro1%$at%. ra"ar "e$%ntele (e 9!"!%o) "% la )e %nter.al (e t%$ tre9!%e") !(ate entr! a n! !tre&%+++

YSo)0al%" Cr%"t%na Xan!arS 25/ 2012 at 9'18 $ W Ra" !n(e Re7er%tor "% la )a)t!"%' la )e %nter.al (e t%$ / a ro1%$at%./ tre9!%e") !(at%+++
o

0lo1 Xan!arS 26/ 2012 at 7'36 $ W Ra" !n(e L7Soc(alis Cristina' Iarna $a1%$!$ o (ata e l!na (a)a %n )a"a e rea )al(. In *eneral )a)t!"%% (%n no%e$9r%e ana %n $art%e n! "e !(a/ "e la"a la ra)oare "% la"at% "a 0%9erne&e.. Pe al $e! %l !( )a$ rar/ "% "ta %n )a"a/ !n(e aer!l e (e"t!l (e !")at/ a(%)a la !n %nter.al (e 30-35 (e &%leD Vara/ $a% (e". Atent%e/ "e !(a (oar "!9"trat!lD a a tre9!%e "a 7%e "tat!ta "! 7%arta "% ra)%ta. Kn%% re)o$an(a (!"!%rea lor e t%$ (e .ara. B! "t%!. A(e.ar!l e )a e% "!nt atat (e (%7er%t%/ a"a )a tre9!%e .a&!t )e "o% e "a! " e)%e "% "a te %ntere"e&% )!$ "a-l %n*r%Ae"t% )! (ra*

3r% on V%)tor Xan!arS 29/ 2012 at 1'01 $ W Ra" !n(e a$ )!$ arat "e$%nte (e ro"%% "% ar(e% (%n )o$ert e )are le-a$ ra"a(%t (%re)t %n a0are (e la"t%) !$ l!te )! a$ant (e 7lor%.S-a! (e&.oltat 7. 7r!$o" %ar %n l!na $a% ))a 10 $a% le-a$ lantat %n *ra(%na 7ara "a ")0%$9 a$ant!l (%n a0are 4(e)% )! a$ant!l (e 7lor%5Va ot " !ne )a a$ a.!t "% 44 (e ro"%% e o lanta.

C!$ "e 7a) r#"a(!r%+


Scris de (uni pe 0!.0".2010 in categoria .radinarit (%* comentarii) *tichete: legume' rasaduri' sfaturi

http://hobbygradina.ro/2010/0"/0!/cum-&ac-rasaduri/

Re)!no")/ )# "!nt copleit de rsaduri@toat# )a"a e"te l%n# )! l#nt!e .er&%/ -n )!r=n( aA!n* "# % .%"e& )! r#"a(!r%/ at=ta le tot .#(. De a9%a ate t "# le lant#$ a7ar#/ -n *r#(%n#/ "# ")# #$ (e eleD 2"te r%$a oar# )=n( a$ 7#)!t r#"a(!r%le (e la -n)e !t % a"ta "-a (o.e(%t !n %) $a% (%7%)%l/ (e)=t $# ate ta$. D%n a)ea"t# )a!&#/ $-a$ *=n(%t "# 7a) o ")!rt# l%"t# )! r%$ele $ele o9"er.a%% le*ate (e )reterea r#"a(!r%lor/ entr! )e% )are "e *=n(e") "-o 7a)#'
1. Da)# te (e)%&% "# 7a)% r#"a(!r% )on.%n*e-te )# a% (e"t!l " a%! )! l!$%n# nat!ral#/ alt7el

.e% aA!n*e "# arate aa *ea$!l t#!/ (%n (or$%tor. 2. Va"!l (e "e$#nare "# n! a%9# ere%% )! $!lt $a% -nal% (e)=t n%.el!l #$=nt!l!%/ alt7el "e l!n*e") r#"a(!r%le . Iolo"ete #$=nt " e)%al entr! r#"a(!r% "a! #$=nt entr! 7lor%/ a)e"ta 7%%n( 7#r# "e$%ne (e 9!r!%en%/ 7#r# lar.e (e la (%7er%te (#!n#tor% "a! )%! er)%/ (e)% r%")!l -$9oln#.%r%% r#"a(!r%lor e"te $a% $%). !. D! # r#"#r%rea l#nt!elor "tro ete-le )! Pre.%)!r/ entr! a re.en% %n7e)%a )! )%! er)%le )are )a!&ea&#)#(erea l#nt!elor (e r#"a(. ". Da)# 7a)% $a% $!lte/ re*#tete-te )# .e% a.ea )e.a (e l!)r! )! ele' !(are/ ")or$on%rea er%o(%)# a #$=nt!l!%/ re %)are/ )#l%re/ copilit et). 6. S# 7a)% repicarea din timp/ %$e(%at (! # a ar%%a r%$elor 7r!n&e reale #. 2"te e1tre$ (e %$ ortant# re %)area r#"a(!r%lor la a(=n)%$ea )ore)t#D 8. Da)# 7olo"et% a0are (e la"t%) "# le *#!ret% 7!n(!l 9. Da)# 7olo"et% a0are (%n t!r9#/ a% *r%A#/ )# #$=nt!l (%n ele "e !"!)# $!lt $a% re e(e (e)=t -n a0arele (e la"t%) 10. K(area r#"a(!r%lor e"te o art# -n "%ne/ (a)# a! rea $!lt# "e l!n*e") % n!-% (e&.olt# r#(#)%n%le/ (ar n%)% l% "a (e a # n! le 7a)e 9%ne C-a$ o r%t la 10 (ar "!nt )on.%n" )# .o%/ a.=n( e1 er%en# $a% $!lt# )! r#"a(!r%le/ a.e% (e"t!le (e )o$ letat/ $-a 9!)!ra (a)# $%-a% o.e"t% o9"er.a%%le .oa"treD
S(are&

X Se are )a et% %ntere"at (e *r#(%nar%t/ aa )# -% re)o$an( "# te a9one&% r%n RSS "a!mail entr! a r%$% a!to$at !lt%$ele art%)ole (e a%)%/ e a)ea"t# te$#. Ce este RSS? S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4. 5.
Rsaduri Rasaduri Rsaduri Rsaduri Rsaduri de roii: repicare plantate n folie anti-buruieni la !ile dup plantare petunii: repicare petunii

14 )o$$ent" to C!$ "e 7a) r#"a(!r%+

9aZla!ra CaS 4/ 2010 at 10'39 a$ W Ra" !n(e %n lo) (e re.%)!r 4%ntot(ea!na $a )on)entre& "a n! "a &%) "a! "a ")r%! ro"t%% )an( e .or9a (e a)e"t ro(!" 5 ot% 7olo"% )ea% (e $!"etel 4)la"%)' o l%n*!r%ta lanta !")ata %n7!&ata %n 250 $l a a5 )! )are "tro e"t% 4 !l.er%&e&%5/ la ne.o%e &%ln%). e! le-a$ tratat "a ta$anal )! )ate !n )ea% (%ntr-a"ta/ %ar ele 4ra"a(!r%le 5 "-a! (e)larat $!lt!$%te "% n-a! 7a)!t 7%*!r% )! trant%t!l e Ao". (%n a)ate n! ot %n(%)a "!r"a %n7or$at%e%/ )el !t%n n! a)!$a/ n! $%-o a"!$/ (ar a$ .er%7%)at-o "% 7!n)t%onea&a.
o

0!n% CaS 4/ 2010 at 10'54 a$ W Ra" !n(e B! a$ a!&%t (e $eto(a a"ta/ $er"% entr! %n7o. In)et-%n)et "e a(!na (e"!t!le %n7or$at%% e a%)%/ %n )o$entar%%/ %n)at .a tre9!% "a 7a) !n art%)ol (e(%)at a)e"tor $eto(e .

9aZla!ra CaS 4/ 2010 at 10'50 a$ W Ra" !n(e "% (aD %ntele* "en&at%a )a e"t% a"altat %n ro r%a-t% )a"a (e ar$ata (e ra"a(!r% D e! n! le lante& (%re)t %n *ra(%na. $a% %nta% 7a) %n"tr!)t%e )! eleD (e .reo 10 &%le le-a$ ")o" e tera"a 4a)o er%ta5/ )a "a "e o9%"n!%a")a tre tat )! )on(%t%%le (e e1ter%or. )%tea$ !n(e.a 4%ar n! "t%! !n(e 5 )a %n(%7erent )at (e la !$9ra le !% a7ara/ )ant%tatea (e l!$%na e )are o r%$e") e"te $!lt $a% $are (e)at %n )a"a. "% le !n "% la "oare. %n r%$ele &%le (%$%neata (e.re$e/ n!$a% )ate.a $%n!te/ a)!$a tot $a% $!lt/ (e ran(!l orelor.
o

0!n% CaS 4/ 2010 at 10'58 a$ W Ra" !n(e 2! n! a$ 7o"t a"a (e 9lan(@%ntr-o &% )an( era $a% )al( le-a$ !" a7ara (%$%neata "% le-a$ la"at ana "eara. Ier% (e e1e$ l!/ a$ !%tat "a le a(!) %n )a"a "% a! "tat a7ara "% noa tea . A arent n! a! at%t n%$%)@(ar .o$ .e(ea.

PS' )a "a n! $a% &%) (e a)ele 16 7%re e )are le-a$ !" (eAa %n *ra(%na %n weeRen(/ )a era! rea $ar%/ (ar .o% re.en% la a"ta %ntr-!n art%)ol "e arat.
6ictoria

CaS 4/ 2010 at 1'18 $ W Ra" !n(e C%e %$% la)e )!$ arata *ea$!l (or$%tor!l!% 5 S% e! a$ !%tat a)!$ )ate.a &%le ra"a(n%tele (e")0%"e "% /(a)a a$ .a&!t )a n! a! at%t n%$%) ra"a(!r%le/le-a$ la"at a"a.Jr%)!$ a)!$ e"te 7oarte )al(/a"a )a a$ "% %n)e !t lantarea lor %n *ra(%na.J "a %$% %a )a$ $!lt/)a "!nt (e )a !l $e!/(ar a"ta e"te.Sot!l $%-a le)at la oa"te 5/2 "a ta$an% %n $%"%!ne/a"a )a@..%n)er) "a $a (e")!r) )!$ ot. S% a$ o $!lt%$eeeeeeee
o

0!n% CaS 4/ 2010 at 4'14 $ W Ra" !n(e S% $%e $%-a la)!t/ ana alalta%er%/ )an( a a.!t "ot%a $ea $%n!nata %(ee (e a )!rata *ea$!r%le@ Cate.a 7%re (e ro"%% a$ !" (eAa %n *ra(%na "% e!/ (ar )re( )a .or re&%"ta. C! $!tarea ra"a(!r%lor $a% 9%ne %l a"te t% e "ot!l ta!@"a! or*an%&e&% !n ;*ratar; tr r%eten%F7a$%l%a/ %ar %na%nte (e a $%n)a/ 7%e)are !ne 5 ra"a(!r%@% e"t% *ata %ntr-o A!$atate (e &% D
6ictoria

CaS 4/ 2010 at 8'33 $ W Ra" !n(e 3rea9a a"ta )! *ratar!l a$ 7a)!t-o e 1 Ca% Dar n!$a% $%-a! )!ratat (e 9!r!%en% o arte (%n *ra(%na.Dar a)!$ tre9!%e (at )! "a a "% 7or$ate ar)elele/a o% ran(!r%le "% !"e ra"a(!r%le. De)% e (e $!n)a n! *l!$a. Can( a$ )0e$at tra)tor!l "a (%")!%a")a/la 2 ore (! a a%a a %n)e !t "a lo!a "% a t%n!to 2 &%le.A"a )a "-a 9atator%t (%n no! a$ant!l "% a)!$ tre9!%e a7anat %ar.Jr%)!$ 7a) )ate !t%n/)a n! $a $a% la"a 9e9e "a 7a) rea $!lt )a o9o"e") re e(e.Dar n%)% (e*ea9a n! ot "ta Cat ot 7a)/)a n! $a% la" "% entr! "ot!l $e! 5
6ictoria

CaS 4/ 2010 at 8'34 $ W Ra" !n(e :)at n! /$a% la" "% t "ot!l $e!;-a$ .r!t "a ")r%!

ar$er%a CaS 4/ 2010 at 3'58 $ W Ra" !n(e Ioarte 7r!$oa"e ra"a(!r% a% O!n%D Dar (e )e n! a% !" (eAa .ar&a a7ara+
o

0!n% CaS 4/ 2010 at 4'07 $ W Ra" !n(e Cer"% Ar$er%aD Kr$ea&a@n!$a% t%$ "a a$ (e toate

13an*% CaS 4/ 2010 at 10'38 $ W Ra" !n(e In)a n-a$ aA!n" la a"a o er7or$anta.Ca $!lt!$e") "a le %a! (e la $a$% /)are "e o)! a (e ra"a(!r%/"a! (%n %ata.St%! "% e! )a e rea $!lta $!n)a "% $%*ala )! ele.

C!lta $!n)a e "% (! a a)eeaD S or la trea9a /la toata l!$eaD


o

0!n% CaS 5/ 2010 at 6'50 a$ W Ra" !n(e Pana a)!$a "% no% a"a a$ 7o"t/ or% (%n %ata or% le-a! 7a)!t ar%nt%% entr! no%/ (ar a$ .r!t "a .e(e$ (a)a ne (e")!r)a$ "a le 7a)e$ no%/ an!l a)e"ta. A$ "% .r!t $a% $!lte/ )a o "a !ne$ )a$ (!9l! (%n ro"%% "% ar(e%/ 7ata (e an!l tre)!t .

C%ra CaS 5/ 2010 at 9'11 $ W Ra" !n(e 2! a$ 7o"t $!lt $a% $!lt&!$%ta (e ele an!l tre)!t@a$ $a% " !"-o "% ot "a re)on7%r$/.or9a a)eea )! noro)!l %n)e ator!l!% e er7e)t .ala9%la.Po"%9%l "a 7% a)or(at $a% $!lta atent&%e N9%9%l%r%%;%ar (e tea$a ratar%% "a le 7% tratat )a la )arte@An!l a)e"ta a! %nter.en%t ro9le$e ne re.a&!te )are $-a! t&%n!t )ate.a &%le :(e arte; (e !nele ra"a(!r% )are ne)e"%ta! re %)are4 ro"%%le/ar(e%!l *ra" "% )ate.a lante (e 7lor% a$ re!"%t "a le ra"a(e")5"% )re( )a .o% a ela la )ele (%n %at&a < a"ta (a)a "e .a (a %n 7olo"%nt&a/)a-% %n reno.are (e ))a tre% l!n%DC! "%*!rant&a )a n! .o% ren!nt&a la a)ea"ta %n(eletn%)%re an!l .%%tor (ar .o% %n)er)a "a 7%! $a% or*an%&ata/"a a$ %n .e(ere "% !nele (%n o9"er.at%%le o"tate.Cat (e" re ol%t&ele %$ ro.%&ate %n 7erea"tra $% "e ar 7oarte 9%ne la"ate < *ea$!l e"te or%entat " re@+++
o

0!n% CaS 6/ 2010 at 7'05 a$ W Ra" !n(e [ea$!l e"te or%entat " re S!(/ S!(-2"t.

R#"a(!r% la 7 &%le (! # lantare


Scris de (uni pe 20.0 .2010 in categoria .radinarit ()5 comentarii) *tichete: conopida' germinare' gulii' legume' rasaduri' rosii' var!a c(ine!easca' var!a

neagra http://hobbygradina.ro/2010/0 /20/rasaduri-de-#-zile/

\t%a$ )# .#r&oa"ele a! o er%oa(# (e *er$%nare ")!rt#/ (ar tot!>%/ $-a "!r r%n" .%te&a (e (e&.oltare a a)e"tora. A! r#"#r%t (! # 2 &%le/ %ar *0%.e)%!l -n )are a$ !" "e$%n6ele (e .ar&# nea*r#/ )ono %(# >% *!l%% la 7 &%le (! # plantarearat# e1)elent/ "!nt 7oarte $!l6!$%t'

B! "-a l#"at $a% reAo" n%)% .ar&a )0%ne&ea")#/ (! # )!$ "e .e(e (%n o&e/ -n"# e"te )lar )# a$ e1a*erat )! "e$%n6ele/ entr! )# a %e>%t o a(e.#rat# A!n*l#'

Ar(e%!l >% ro>%%le ne)e"%t# !n %) $a% $!lt t%$ / (ar ro>%%le (eAa a! -n)e !t "# "e $%>te/ !r$ea&# "# 7a) $=%ne !ntrata$ent re.ent%. )! er.%)!r'

S(are8

X Se are )a et% %ntere"at (e *r#(%nar%t/ aa )# -% re)o$an( "# te a9one&% r%n RSS "a!mail entr! a r%$% a!to$at !lt%$ele art%)ole (e a%)%/ e a)ea"t# te$#. Ce este RSS? S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 6. Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii

7. Rsaduri petunii 8. Rsaduri de roii: repicare 9. Rsaduri de legume i flori 10. Cum se fac rsaduri?
11. http://hobbygradina.ro/2010/0 /20/rasaduri-de-#-zile/

20 )o$$ent" to R#"a(!r% la 7 &%le (! # lantare

C%0aela Car)0 21/ 2010 at 8'15 a$ W Ra" !n(e Prea (e"e a% !" "e$%ntele. Dar 7%%n( %n)e ator/ "e %ntele*e. S7at!l $e! ar 7% "a "a)r%7%)% !nele (%ntre lant!te "% "a le "$!l*%/ rar%n( (ra"t%) / a"t7el %n)at "a er$%t% )elorlalte "a )rea")a. Ar(e%!l (a/ ne)e"%ta .reo 2-3 "a ta$an% ana la %n)olt%re/ (ar atr!nAel a% !"+ 2! an!l a"ta entr! r%$a (ata a$ !" "% ra"a( (e atr!nAel/ entr! )a "a$anta (%re)t %n *ra(%na )re"tea r%ntre 9!r!%en% "% )an( "$!l*ea$ 9!r!%en%le/ $a% "$!l*ea$ "% $%n!")!l%% atr!nAe%. S% atr!nAel!l tot *re! %e"e/ %n .reo 40 &%le. S% %n)ear)a %n lo) (e )0%$%)alele a$%nt%te %ntr-o o"tare anter%oara "a 7olo"e"t% %atra .anata. Da)a e (%n *ra(%na/ $a)ar "a 7%e 9%o .
o

0!n% Car)0 21/ 2010 at 9'08 a$ W Ra" !n(e Da/ $%-a$ (at "ea$a "% e!/ o "a le rare") (ra"t%)/ )a n! a.e$ ne.o%e (e a"a (e $!lte ra"a(!r%. S%n)er/ n! "t%a$ )a "e 7a)e "% ra"a( (e atr!nAel/ oate o "a !ne$ )ate.a/ n!$a% (e (ra*!l e1 er%$ent!l!% . Carea $ea ro9le$a )! %atra .anata e"te )a n! e"te (elo) ra)t%)a. De"t!l (e *re! (e re arat/ tre9!%e 7%ltrat (e $!lte or% et). et). Da)a "-ar *a"% la l%) at!n)% (a/ (ar a"a $% "e are $!lt $a% ra)t%) 7olo"%rea ro(!"elor la l%). B! "!nt e! $are )0%$%"t (ar "tr%)t (%n !n)t!l (e .e(ere a le*!$elorF7r!)telor ro(!"e n! )re( )a e"te $are (%7erenta %ntre %atra .anata "a! or%)e alt 7!n*%)%( (e )onta)t e 9a&a (e )! r!/ (ar a"ta e"te (oar o arere er"onala/ "!9%e)t%.a "% 7ara rea $!lte )!no"t%nte %n a)e"t (o$en%! . Cer"% t. 7ee(9a)R "% "!*e"t%%D

6ictoria

Car)0 23/ 2010 at 8'47 a$ W Ra" !n(e B!na (%$%neata.2! &%) )a atr!nAel!l )re"te 7oarte 9%ne %n *ra(%na (%re)t/"e$anat %n ran(!r% la (%"tanta (e 25 )$ %ntre ele/)a "a oata 7% "a at !"or.2! a$ !" %er% "e$%ntele (e atr!nAel (e ra(a)%na.B! a$ 7olo"%t (%n )el (e 7r!n&e entr! )a a"a a$ "% ra(a)%na "% 7r!n&ele %n a)ela"% "trat/%ar toa$na !n ra(a)%na la &ar&a.at. In ")0%$9 le!"tean!l e $!"a% "a 7%e "e$anat %n ra"a(n%ta.Alt7el "!nt "la9e "an"e "a %a"a. Ioarte 7r!$oa"e ra"a(!r%le tale.2! &%) )a/%n lo) "a "$!l*% "% "a ar!n)% ra"a(!r%le/$a% 9%ne (e" art% )!%9!r% )! tot )! a$ant "% le !% %n altere)% %ente )! a$ant $a% !t%n.In 7a&a a"ta/(a)a "$!l*% (%n ele/7%%n( atat (e $%)%/a% !tea "$!l*e rea $!lte o(ata "% e a)at (e ele )a a! )re")!t 7r!$o".In a7ara (e a"ta/(a)a %t% ra$an %n l!" )an( le lante&%/le ot% (ar!% altora.
o

0!n% Car)0 23/ 2010 at 10'02 a$ W Ra" !n(e

B!na (%$%neataD Pana a)!$ "% no% a$ "e$anat (%re)t atr!nAel!l/ %ar le!"tean n! a$ !" n%)%o(ata. Ra"a(!r%le le-a$ rar%t to)$a% a"eara/ (ar )re( )a "% a"a/ a ra$a" (e"t!l entr! toate *ra(%n%le (e e "tra(a 5. Ca "a e.%t e1a)t )e a% " !" t!/ $-a$ *an(%t "a n! le rare") (ra"t%) (%ntr-o (ata/ )% $a% !t%n/ (e (o!a or%/ "a .a( )!$ rea)t%onea&a. De)% .a $a% !r$a %n)a o "e"%!ne (e rar%re. Prea $!lte or%)!$ n! ot "a 7a)/ )a "% a"a a$ ro9le$e )! " at%!l/ (e*ea9a le 7a) (a)a n! le o7er )on(%t%%le o t%$e/ %n " e)%al (%n !n)t (e .e(ere a l!$%n%%.
9dinuca

Car)0 25/ 2010 at 10'41 $ W Ra" !n(e Ve&% )a )! )at tre)e t%$ !l/ ra(a)%n!tele $%)%lor lante (%n $%)roA!n*la ta "e .or %$ let% ar$on%o" !nele )! altele "% le .e% ran% (ra$at%) la a (o!a rar%re. Vo% 7olo"%t% %n Ar(eal le!"tean/ )a n-a$ *a"%t n%)%o(ata (e )!$ arat la %ata+ ?a .o% $a% (e*ra9a tar0on@
o

0!n% Car)0 26/ 2010 at 10'44 $ W Ra" !n(e A$ rar%t (eAa o(ata/ a)!$ %n )!ran( !r$ea&a %n)a o rar%re. Dar are )e.a (a)a ra$an ra(a)%n%le "% r! n!$a% lanta+ C! tar0on "t%! )a 7a)e "ot%a )%or9a (e )arto7%/ le!"tean n! rea 7olo"%$/ no% )el !t%n@
9dinuca

Car)0 30/ 2010 at 8'53 a$ W Ra" !n(e B! are n%$%) (a)a ra$an ra(a)%n!tele/ e *re! (e )re&!t )a .or )re"te lante no% (%n ra(a)%n!tele alea $%)%.

0!n% Car)0 31/ 2010 at 9'23 a$ W Ra" !n(e S% e! a"a )re(@ oate n! e"te 9%ne "a 7%e a)olo ra(a)%n% $oarte/ )are "e !t !tre&%/ (a $no a"ta e"te.

9dinuca

A r%l 7/ 2010 at 6'56 $ W Ra" !n(e 3%-a! (at ar(e%%+ In )at t%$ (e la "e$anare+
o

0!n% A r%l 7/ 2010 at 7'17 $ W Ra" !n(e Da. B! $a% t%n $%nte e1a)t %n )at t%$ / "t%! n!$a% )a )el $a% re e(e a %e"%t ar(e%!l %!te. A)!$ $a-a$ !%tat la o&e "% a$ .a&!t )a la 14 &%le era! )a$ (e 5-7 )$. 3re9!%e "a 7a) !n o"t )! "tat!"!l ra"a(!r%lor

an(reea A r%l 17/ 2010 at 8'59 a$ W Ra" !n(e "al!t la toata l!$ea. e! a$ !" le!"tean %n ra"a(n%ta "% a" .rea "a "t%! %n )at t%$ %e"e. )a atr!nAel!l l-a$ !" o(ata "% a %e"%t (eAa.$!lt!$e") "% a"te t ra" !n".
o

0!n% A r%l 17/ 2010 at 4'00 $ W Ra" !n(e B%ne a% .en%t An(reeaD 2! n! a$ "e$anat n%)%o(ata le!"tean/ (e)% n! "t%! %n )at t%$ ra"are/ (ar re)%" "!nt e a%)% *ra(%nar% )! e1 er%enta )are "t%!. C%ne.a+

[a.r%l A r%l 26/ 2010 at 3'54 $ W Ra" !n(e Dra*%% $e%/ A$ %n.atat (e la .o% "a-$% real%&e& ro r%%le ra"(!r% "% tre9!%e "a .a " !n )a a$ ra"a(!r% (e ro"%%.ar(e%/*o*o"ar% e ro r%!l $ele*ar real%&at (% *!no% ro"a at (e )al. S!nt "! er9e "% le-a$ "e$anat la (%"tanta (e)% n! a 7o"t "% n! e"te ne.o%e (e ra %)are. le .o% lanta (%re)t (e $e $ele*ar. Va $!lt!$e") 7.7.7.7r!$o" (e )e ")re%t%/%ar e! )a !n )on"t%n)%o" en"%onar )are $a% "% l!)rea&a nor$a %ntrea*a $a o)! "% (e *ra(%na. C! re" e)t [AVRI?
o

0!n% A r%l 26/ 2010 at 8'04 $ W Ra" !n(e [a.r%l/ $a 9!)!r )a %n7or$at%%le (%n art%)ole "% (%n )o$entar%% t%-a! 7o"t (e 7olo"D S or la *ra(%nar%t/ )a %n er%oa(a a"ta e"te (e"t!l (e l!)r! D

.rdina de legume spre sf0rit de iunie

X!lS 1/ 2010 at 11'06 a$ W Ra" !n(e P...Q an@n! t%! )e a$ 7#)!t (%7er%t (e (ata a"ta/ (ar a 7!n)%onat . 2ra "a !%t (e *!l%%/ (%n r#"a(!r%le ro r%%/ )are a)!$ arata 7oarte P...Q

an(reea elena Ie9r!arS 11/ 2011 at 11'26 a$ W Ra" !n(e ?a )at t%$ (! a )e a! ra"ar%t ro"%%le le 7a)% trata$ent )! re.%)!r+ S% !n %n"e)t%)%( )an( "e oate 7olo"% t "tro %rea ra"a(!r%lor+ a(%)a la )ate &%le (! a )e a! ra"ar%t le ot% "tro % )! %n"e)t%)%(+
o

0lo1 Car)0 18/ 2011 at 11'24 $ W Ra" !n(e Landreea elena' Joo/ (e )e )0%$%)ara%e+ Oa%/ Pre.%)!r/ $a% $er*e/ )at (e )at/ (ar %n re"t a.e$ )ea% (e !r&%)a "% )oa(a )al!l!%/ ro"to a")a/ )oA% (e )%tr%)e/ 7o% (e )ea a "% !"t!ro%/ B%ol "% B%onat/ )are 7%%n( %n*ra"a$%nte nat!rale/ aA!ta lantele "a-"% %nrtarea")a "%"te$!l %$!n%tar "% a"t7el "% re&%"tenta la 9ol% "% (a!nator%. Da)a %ntar%$ "%"te$!l %$!n%tar al lante%/ n! $a% a.e$ (e )e 7olo"% )0%$%)ara%a Ca% ot% 7olo"% "% la tele (e*re"at %n )are %)!r% %o( 4la 1 l%tr! (e la te < 9 l%tr% (e a a "% 20-30 %)at!r% (e %o(5%o(!l e"te "% (e&%n7e)tant "% ant%$%)ro9%an/ %ar la tele/ $a% re)%"/ a)%(!l la)t%)/ e"te !n 7!n*%)%( 9!n/ 9a"0)a $a% 7rane"te "% lantaD Ce oate 7% $a% 7r!$o"D " or la tre9!r%D

$ar%ana % Ie9r!arS 19/ 2011 at 9'01 $ W Ra" !n(e In r%$!l ran( /"al!t e tot%/a o% (a)a-$% er$%tet% %% ra" !n( l!% An(reea.De la ra"ar%re la re %)are4 ana la 2 7r!n&!l%te5 "e tratea&a )! re.%)!r/Ca ta(%n/"a! Iol an/ r%n !l.er%&are 7%na )! 0/2-0/25 l%tr% "ol!t%e la 1$ atrat "e$anat!ra. ?a 7 &%le trata$ent!l "e re eta.S er )a .a$ aA!tat.
o

0!n%
+ebruary 1,' 2011 at ,:" pm - .aspunde

B%ne a% .en%t $ar%ana %D \% e! le-a$ tratat )! er.%)!r an!l tre)!t >% a 7!n)t%onat (e $%n!ne.

Bono Vo)0%n A!*!"t 22/ 2011 at 7'54 $ W Ra" !n(e Ir!$o" "% %ntere"ant. Va $!lt!$e") "% .a a"te t.

Ceto(# 9%o entr! ro(!)erea r#"a(!r%lor' "e$#narea 7#r# "!9"trat .e*etal


Scris de p(lo- pe 1 .0 .2011 in categoria .radina de legume' .radinarit ( comentarii) *tichete: accelerator crestere bio' acricultura bio' calire seminte' fara substrat' ingri+ire rasaduri' metode bio'rasaduri' rasaduri sanatoase' repicare' semanare' seminte

http://hobbygradina.ro/2011/0 /1 /metoda-bio-pentru-producerea-rasadurilor-semanarea&ara-substrat-$egetal/

Da/ (a/ )0%ar a"a/ !te$ "e$ana 7ara a 7olo"% a$ant. S% e!/ )an( a$ a7lat r%$a oara/ a$ "tat ret (e )ate.a $%n!te %n %$ on(era9%l%tatea "!r r%n(er%%. Ca "a n! $a% l!n*%$ .or9a "% n%)% "a !ne$ la %n)er)are ra9(area )%t%tor%lor/ r%eten%lor no"tr%/ .o% %ntra %n "!9%e)t. 2"te o $o(al%tate (e %n"a$antare %n )a&!l %n )are/ (%n .ar%% $ot%.e/ n! a.e$ la %n(e$ana "!9"trat .e*etal "a! t%$ !l e"te %ntr-atat (e (ra$!%t/ %n)at n! er$%te !n " at%! (e (e"7a"!rare rea lar*. C! alte )!.%nte/ $a% !t%n ret%oa"e' n! a.e$ t%$ D 2"te o $eto(a n! (oar %ntere"anta "% )are ne ")!te"te (e )ate.a o erat%% %nter$e(%are %n )re"terea tra(%t%onala a ra"a(!r%lor entr! )!lt!r%le (e 9a&a 4 to$ate/ a(e%/ .%nete/ .ar&a/ et).5 "% (e 7lor%/ (ar "% e7%)%enta/ re&!ltat!l 7%nal 7%%n(' t%$ e)ono$%"%t G re)olta %$9!)!ratoare. 3ratarea "e$%ntelor "e 7a)e %n $o(!l %n )are .% l-a$ o.e"t%t n! (e$!lt' de!infectie, incal!ire, inmuiere, calire. In )a&!l %n )are "!nt er"oane )are n-a! aA!n" "a )%tea")a %ntele )%!n%le (%n art%)ol!l re)e(ent/ .a " !n a)!$ o alta$eto(a ra %(a (e tratare-0ran%re)al%re' 3%ne$ "e$%ntele "!9 la$ a (e )!art "a! )ea (e !ltra.%olete ret (e 1-2 $%n!te 4"a! %n "oare/ !n(e.a e er.a&/ )ate.a ore5/ a o% le !ne$ %n "ol!t%e )on)entrata (e er$an*anat (e ota"%! entr! .reo 20 (e $%n!te 4(a)a n! a.e$ a"a )e.a/ !te$ "a le t%ne$ %n "ol!t%e (e "!l7at (e )! r! "a! (e 9%)ar9onat (e "o(%!5. Poate a.et% %n )a"a t%n)t!ra (e ro"to a")a "a! )ea% (e )oa(a )al!l!% 4a)e"ta (%n !r$a ar 7% 9%ne "a 7%e )on)entrat < 7olo"%t%-le )! %n)re(ere5.

D! a a)ea"ta ro)e(!ra/ %ntro(!)e$ "e$%ntele %ntr-!n a))elerator (e )re"tere re arat %n 7el!l !r$ator' 1 l%n*!r%ta (e $%ere (e al9%ne G 1 l%n*!r%ta (e t%n)t!ra (e ro ol%" G 1l%n*!r%ta (e )en!"a G 0/5l a a )al(!ta. In !lt%$a %n"tanta/ (a)a n! a.e$ (e !n(e 7a)e ro"t (e )en!"a (e le$ne ro)e(a$ a"a' 1 a)0et (e t%*ar% %e7t%ne/ n%"te 0art%e %*%en%)a < )ea $a% "%$ la o"%9%l -/ )a$ !n "7ert (e rola/ le (a$ 7o)/ $are atent%e la $a"!r%le (e "%*!ranta/ "% .o$ 7olo"% )en!"a a"t7el o9t%n!ta5. In "ol!t%a a"t7el re arata "e$%ntele "e .or t%ne )ate.a ore. A o% re*at%$ !n re)% %ent tran" arent (e re7erat )! )a a) . In )a&!l %n )are n!-l a.e$/ l!a$ !n P23 "%-l ta%e$ e l!n*%$e/ la"an(!-% (re t )a a) lat!ra neta%ata ana la )a at/ "a! 7olo"%$ )!t%e (e la %n*0etata la !r$a !r$elor/ entr! )a %ntr-!n 7%nal/ or%)!$ re)% %ent!l .a "ta %n !n*a (e la"t%). Pe 7!n(!l re)% %ent!l!% !ne$ 0art%e %*%en%)a 4"a! "!*at%.a5 %n )ate.a "trat!r% 47-85/ o !(a$ 9%ne/ %ar a a (e r%"o" o ")!r*e$. B! e er$%"a 9alt%reaD Se$%ntele %n$!%ate/ (ar ne)lat%te (! a )e a! 7o"t t%n!te %n a))elerator!l (e )re"tere/ le ra"7%ra$ e "! ra7ata 0art%e% a"t7el %n)at ele "a n! "e at%n*a !nele (e altele/ )! !t%na ra9(are "% )! o en"eta le !ne$ !na lan*a alta la o (%"tanta "!7%)%enta )a ele "a "e "%$ta %n lar*!l lor )an( .or %n)e e "a "e (e&.olte. 3ot a)e"t : "et; "e %ntro(!)e %ntr-o !n*a (e la"t%)/ "e lea*a 9%ne la *!ra )! !n ela"t%) "% "e la"a/ %n a ro %erea !ne% "!r"e (e )al(!ra 425-27 *ra(e5. Ca a)!l tre9!%e (e")0%" &%ln%)/ "a! )! alte )!.%nte/ &%ln%) tre9!%e 7a)!ta o aer%"%re/ o r%$en%re a aer!l!%/ o o1%*enare ret (e )ate.a $%n!te 3-4/ t%$ %n )are ro7%ta$ (e o)a&%e "a !l.er%&a$ e"te "e$%nte "% $a% tar&%! e"te lant!te )! a a.

De re*!la/ %n )ate.a &%le a ar t%nerele t!l %n%te )! 7!n&!l%tele )ot%le(onate. In a)e"t "ta(%! .o$ tre)e la ")a(erea te$ erat!r%% < &%!a "a 7%e %ntre G17FG20 *ra(e/ %ar noa tea %ntre G 14 "% 17 *ra(e. A"7el ra(a)%n%le "!nt !tern%)e/ %ar t!l %n%tele n! "e l!n*e") e"te $a"!ra. C! toate )a/ ra)t%)/ lant!tele a! re&er.e (e 0rana4t%net% $%nte+5/ le-a$ t%n!t %ntr-o "ol!t%e *!"toa"a (e a))elerare a )re"ter%%/ a a )! )are le !l.er%&a$ oate 7% o "ol!t%e 7oarte "la9a 0ran%toare/ e! !na 7olo"e") 9%)ar9onat (e "o(%!. Se oate 7olo"% or%)e %n*ra"a$ant 9%o/ "a! *!$at l%)0%(. D! a 7%e)are !l.er%&are/ e1)e"!l (e a a %l ")!r*e$/ "a! ta$ ona$ )! o "!*at%.a. In $o$ent!l %n )are lant!te a! ra"ar%t %n ro ort%e (e 25-30H "e tre)e la o )al%9rare a lor/ a(%)a "e a"trea&a )ele (eAa ra"ar%te "% "e ren!nta la re"t!l. S%n)era "a 7%!/ $%e $%-ar 7% $%la "% :re"t!l; l-a" $a% la"a o le)!ta la )re"a/ (! a )are le-a" ale*e e )ele $a% (e&.oltate "% le-a" re %)a/ "e arat/ entr! )a a! ne.o%e (e !n re*%$ !"or re7erent%al 7ata (e )ele (%n :lot!l re re&entat%.;. 2"te (re t )a lantele (%n ro)ent!l (e 25-30H a! !n otent%al (e .%ata 7oarte r%(%)at/ "% a"a o "a ra$ana e tot ar)!r"!l (e&.oltar%% lor !lter%oare. Vor 7% re&%"tente la 9ol% "% (a!nator%/ .or (a o re)olta 9!na. Partea 9!na a a)e"te% $eto(e/ %na7ara 7a t!l!% )a .o$ a.ea ra"a(!r% (e 7oarte 9!na )al%tate e"te/ )a !te$ t%ne lant!tele %n a"t7el (e :ra"a(n%te; !n t%$ $a% %n(el!n*at. A"t7el/ (a)a "!nt )on(%t%% ne r%eln%)e re %)ar%% "a! !r "% "%$ l! n! a.e$ "!7%)%ent t%$ entr! a)ea"ta/ ele .or "ta )!$%nt%/ a"te atan( $o$ent!l $!tar%% lor )0%ar "% 2 "a ta$an%/ 7ara "a "e l!n*ea")a e"te $a"!ra. A)e"t l!)r! "e e1 l%)a r%n 7a t!l )a le )a$ l% "e"te 0rana 4"%n*!ra re&er.a 7%%n( "ol!t%a (e a))elerare %n )are a! "tat5 "% ra(a)%n!tele )re") %n)et/ lanta (e.%ne ro9!"ta. Can( a ar 7r!n&!l%tele )ot%le(onate "% (a! *0e" *er$en%% )elor a(e.arate/ tre)e$ la ")oaterea lant!telor (%n ra"a(n%ta "% le re*at%$ entr! re %)are' ")!rta$ ra(a)%n!ta 4l!n*%$ea ra(a)%n!te% n! tre9!%e "a o (e a"ea"a)a e )ea a lante% %n "%ne/ )a$ 5)$5 A"t7el/ ra(a)%na .a %n)e e "a "e ra$%7%)e. Pre*at%te %n a)e"t 7el/ re %)a$ lant!tele %n re)% %entele " e)%al re*at%te/ (ar !$ l!te )! a$ant (oar e A!$atate/ )a e $a"!ra )e lanta "e (e&.olta "% )re"te %n %nalt%$e "a !te$ a(a!*a a$ant. In a)e"t 7el "e .a (e&.olta !n "%"te$ ra(%)!lar "! l%$entar/ )eea )e .a aA!ta lanta "a "e (e&.olte ar$on%o" "% !tern%). Plant!ta o %n*ro a$ ana la n%.el!l )ot%le(onatelor "a! (a)a %ntre t%$ a $a% a ar!t .reo ere)0e (e 7r!n&!l%te/ ana la n%.el!l a)elora. Re)% %entele "e !n a o% lan*a o "!r"a (e )al(!ra 420F25 *ra(e5/ la %nt!ner%)/ entr! 12 ore. D! a a)eea "e tre) la l!$%na. In*r%A%rea !lteroara e"te )ea )!no")!ta' !(are )! $a"!ra/ a(a!*are (e a$ant e $a"!ra )e lanta )re"te %n %nalt%$e. S% a)!$ "!r r%&a' n! "e 0rane") )! n%$%)/ n! e"te ne.o%eD In)er)at% a)ea"ta $eto(a "% n! .et% re*reta. Va .a (a o"%9%l%atatea "a ale*et% lant!te "ol%(e/ !tern%)e "% "anatoa"e/ "% a"t7el/ ra"a(!l .a 7% (e )ea $a% 9!na )al%tate %ar $!n)a .a 7% %n)!n!nata (e la!r%D Can( .%ne .re$ea "a le ")oate$ la lo)!l (e7%n%t%./ le ")oate$ (%n re)% %entele %n )are a! "tat "% le .o$ %n*ra a ana la l%$%ta r%$e% ere)0% (e 7r!n&e. St%t% (eAa (e )e' 7or$area "%"te$!l!% ra(%)!lar "! l%$entar e"te %n 7a.oarea .%%toare% re)olte. B%ne%ntele" )a .o$ .er%7%)a la )are (%ntre )!lt!r% "e otr%.e"te "% la )are n!. A o%/ 7%e)are ra"a( %l .o$ a)o er% )! !n P23 la )are a$ ta%at 7!n(!l. A"a .a 7% roteAat "% (e e.ent!alele (%7erente (e te$ erat!ra (e e"te noa te/ (ar "% (e $!"a7%r% ne o7t%t% 4l%$a)"%/ $el)%/ et)5. Sa .a 7%e (e 7olo"/ (ra*% r%eten%D
:6ie; ;it( Pic2ens<

0lo1
S(are

X Se are )a et% %ntere"at (e *r#(%nar%t/ aa )# -% re)o$an( "# te a9one&% r%n RSS "a!mail entr! a r%$% a!to$at !lt%$ele art%)ole (e a%)%/ e a)ea"t# te$#. Ce este RSS? S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 1. 2. 3. 4. 5.
Producerea rsadurilor Repicarea rsadurilor: g(idul complet, nu numai pentru nceptori Mutare rsadurilor n grdin Semnarea n grdina de legume Mutarea rsadurilor de roii n grdin

7 )o$$ent" to Ceto(# 9%o entr! ro(!)erea r#"a(!r%lor' "e$#narea 7#r# "!9"trat .e*etal
ba=laura

Car)0 13/ 2011 at 9'14 $ W Ra" !n(e Cart!r%"e") )a-" !t%n %n)eto"ata Dar a$ "a $a lan"e& %n a e1 er%$enta "% e! $eto(a a"ta. C!lt!$e")D
o

0lo1 A r%l 4/ 2011 at 2'26 $ W Ra" !n(e Lba=laura' )e-a% re!"%t "a 7a)%+ la $%ne (%n 3 "o%!r% (e ro"%% a! %n)e !t "a $%"te "e$%ntele (oar (e la !n!MD "% "ea$ana )! n%"te or)!"or%/ a(%)a ra(a)%n!ta "-a %$9arl%*a)%t "% -" tare )ara*0%oa"eD ar(e%% (ea9%a a)!M a! %n)e !t/ t%$%( "a-"% arate )o(%t&a@ "a a% " orD )! (ra*

0lo1 Car)0 14/ 2011 at 1'40 $ W Ra" !n(e

C! $!lta la)ere "% entr! !t%n Sa a% " or D )! (ra*


polen albine

Car)0 15/ 2011 at 10'49 a$ W Ra" !n(e Cre( )a )el $a% %$ ortant e"te $o(!l )!$ 7a)e$ re %)area. De o9%)e% a%)% "e *re"e"te )el $a% $!lt. 3re9!%e a.!t *r%Aa (e art%le a)t%.e ale lante% 4"a n! 7%e ran%te5.
ba=laura

A r%l 5/ 2011 at 9'10 $ W Ra" !n(e P0lo1/ e! %n)a n! a$ a l%)at no!a $eto(a. A% !9l%)at-o )an( e! to)$a% :%n"!r!9a"e$; a (o!a t!ra (e "e$%nte. ?a "7ar"%t!l a)e"te% "a ta$an% o "a $a% a$/ " er/ o a)t%!ne (e %n"a$antare "% $%-a$ ro$%" "a 7olo"e") atat $eto(a )la"%)a/ )at "% e )ea no!a/ 7ara "!9"trat .e*etal/)a "a ot 7a)e )o$ arat%%.
o

0lo1 A r%l 5/ 2011 at 9'21 $ W Ra" !n(e Lba=laura' (ea9%a a"te t "a .a( )e o "a-t% %a"aD "a a% " or "% 9a7taD

Miss

De)e$9er 8/ 2011 at 4'37 $ W Ra" !n(e Da..D%ntere"ant ro)e(e! $a% ale" )a e"te renta9%l

Re %)area r#"a(!r%lor' *0%(!l )o$ let/ n! n!$a% entr! -n)e #tor%


Scris de p(lo- pe 1,.0 .2011 in categoria .radina de legume' .radinarit (/) comentarii) *tichete: conopida' ingri+irea rasadurilor' rasaduri' rasaduri ardei' rasaduri de legume' rasaduri rosii' rasaduri var!a' repicare' repicarea rasadurilor

13nd eram Ptabula rasa; 5n materie de grdinreal (nu c acum a8 &i $reo Pepicurian; ce$a acum) 5mi doream s pot gsi scris unde$a negru pe alb' pe 5n2elesul meu de grdinrist anal&abet' cum se &ace una-alta in domeniul acesta. Bar c3nd cei crora le mai ceream s&atul ($ecini bine$oitori 8i sritori' altminteri) 5mi ziceau de Prepicare; Pcopilire;' Pbut8ire; 8i alte Pire; m lua cu ame2eli 8i mai abitir. /sa c' intr-o buna zi' m-am apucat s caut' si s caut' s notez' s dezleg enigme' s notez' s descopr lucruri noi 8i minunate' s notez' s citesc' s Pinternau2esc; 8i apoi' din nou' s notez totul pe 5n2elesul meu. 1a s-mi rm3n bine P5cu2upenite; 5n memorie. Qi iat ce a ie8it. 1a teorie' repicatul este o metod agrotehnic important' &olosita in legumicultura (8i nu numai)' 5n scopul unei repartizri uni&orme a rsadurilor pe o supra&a2 (&ie ea ser' solar sau recipiente indi$iduale) 8i in scopul 5ncetinirii cre8terii plntu2elor' ast&el 5mpiedic3nd lungirea lor 5n detrimentul robuste2ii .

C=n( % )!$ "e re %)# r#"a(!r%le+


13nd plntu2ele au de%a cam 2- &runzuli2e ade$rate' ele se repic' adic se transplanteaz 5n alt spa2iuE ast&el' rdcinile au mai mult loc de des&8urare si mai mult hran' mai mult libertate. Bmportant: 0lntu2ele se aleg dintre cele mai robuste 8i dez$oltate. =nainte cu apro9imati$ 2 ore de repicare' udm substratul cu ap cldu2. 6e abia apoi' a%ut3ndu-ne de un be2i8or ascu2it sau un creion' cu care $om a&3na 5n prealabil pm3ntul in %urul rsadului' $om trece la scoaterea (u8or' deci mai pu2in stresant ) rsadului. /st&el $om putea scoate plntu2a' 2in3nd-o de &runzuli2ele cotiledonate 8i nu de tulpin' cum am &i tenta2i. =nainte de repicare $om sacri&ica 1/ <1/! din rdcina central' ceea ce $a duce la dez$oltarea rdcinilor suplimentare. *$ident c in cazul rsadurilor cu rdcin pi$otant nu are rost s &acem a8a ce$a. =n recipientele pregtite din $reme < care pot &i la libera $oastr alegere < se pune amestecul de pm3nt pe /! din recipient' ast&el' o dat cu dez$oltarea ulterioar $om aduga pm3nt pentru a opri din lungire planta. *$ident c ne $om 5ngri%i din timp'( &ie 5l cumprm &ie 5l pregtim noi) s a$em un substrat de calitate . 1a substrat uni$ersal pentru legume putem &olosi urmtoarea re2et: pm3nt de grdin>turb>nisip 5n raportul 1:2:1 8i adugm 2 pahare de cenu8 la o gleata de amestec. 0entru rsadurile de tomate' $arz' ardei' $inete' ceap' salat' 2elin se consider mai bun amestecul de pm3nt din 1 parte pm3nt de grdin' 2 pr2i compost/mrani2 si 1 parte nisip' adug3ndu-se 2 pahare de cenu8 la gleata de amestec' iar pentru $arz 5n loc de cenu8 < 1 pahar de $ar nestins (&iind higroscopic' &ere8te plantele de umezeala 5n e9ces si ast&el de cderea plntu2elor) 0entru rsadurile de castra$ete' patisson' do$lecei' do$leac' amestecul considerat cel mai potri$it este din: pm3nt de grdin si compost/mrani2 in propor2ie de 1:1 Cnii grdinari au un mic secret: adaug in amestecul de pm3nt cetin de coni&ere' pstrate de la pomul de iarn. *i bine' se pare c acest lucru a%ut la ob2inerea unui rsad sntos 8i mai zdra$n.

.sadul' luat cu gri% de &runzuli2ele cotiledonate' 5l ad3ncim p3n aproape sub acesteaE a$em gri% ca pm3ntul s adere cat mai bine la rdcini 8i s nu rm3n spatii de aer. 6easupra se presar 5n strat sub2ire de mulci din compost sau mrani2a amestecat cu pu2ina cenu8a sau $ar nestins ("R) 5n scop pro&ilactic 5mpotri$a 5mboln$irilor &ungice 8i mai ales 5mpotri$a cderii plntu2elor. =ncercm dac plntu2a st con&ortabil trg3nd de ea (de &runzuli2e' e$ident). .sadul $a opune rezisten2. 6ac nu' repetm opera2ia.

C!$ !(#$ r#"a(!r%le+


/poi udm bine' 5n a8a &el 5nc3t pm3ntul s &ie bine Pptruns;' dar s nu blteasc. 6up repicare ' primele -! zile men2inem temperatura de zi la 16-18 grade' iar pe cea de noapte la 1! -16 grade. Qtiu' m $e2i 5ntreba cum sa &acem. =n cazul serelor < e simplu. Cn pic mai complicat $a &i 5n condi2iile de apartament. /st&el $om &i ne$oi2i s sacri&icm o camer pentru rsaduri' 8i s reglm radiatorul 5n a8a &el 5nc3t s a%ungem la o temperatur con$enabil. 1e s-i &aci@A /rta cere sacri&icii. Ha &el si grdinritul. Qi el este art. .sadurile nu se uda mai des de 1-2 ori pe sptm3n. .ar dar bine . 03n la saturarea complet a substratului. .epet: apa nu trebuie s blteasc. 03n la urmtoarea udare pm3ntul trebuie s aib aspectul de Pu8or uscat; ' dar' aten2ie' nu permite2i uscarea e9ageratA. 6ac nu prea a$em timp' sau din $arii pricini nu ne putem 2ine serios de udat' a$em o ie8ire din impas prin &olosirea acelor granule polimerice' sau mai pe scurt: hidrogelul. /ceste granule' care 58i mresc $olumul de c3te$a ori in momentul 5n care sunt saturate cu lichid' asigur rdcinile plntu2elor cu ap timp 5ndelungat. *le se pun la &undul recipientelor 5n care $om transplanta plantele.

Iert%l%&areaF0r#n%rea r#"a(!r%lor
12 zile de la repicare. *ste de%a timpul pentru mas. 0rima de c3nd au intrat 5n r3ndul lumii' pardon' a plantelor serioase. +iecare dintre noi are propria Pcarte de bucate; pentru rsaduri. Cnii pre&er 5ngr8mintele minerale' al2ii &olosesc organica. *u m numr printre cei din urm. 6eci: de ce anume au ne$oie plntu2ele@ /zot' &os&or ' potasiu' &ier' magneziu ' sul&' calciu. 1e op2iuni a$em@ +ie mergem la maga!inele speciali!ate ' de unde' dac sunte2i adep2i ai Porganicei; $e2i cumpra Kionat 0lus sau Kiol """' sau oricare dintre 5ngr8mintele biologice de pe pia2' &ie $om prepara noi 5n8ine niscai$a bunt2i pentru copiii $egetali. Si a$em mai multe $ariante: macerat de compost ( 1 Lg de compost > 10 l apa' se lsa circa 2- zile' amestec3nd din c3nd in c3nd' lsm apoi s se decanteze)' putem pune si ce$a cenu8' nu stric. 0utem &ace si macerat din resturi $egetale mena%ere. 1o%i de carto&' morco$' si alte rdcinoase' co%ile de la &ructe (nu citrice) macerate in ap sau in apa in care am &iert carto&i' &asole sau apa de la splatul orezului sau a hri8tei (1 Lg de materie cruda sau 00 gr. uscat la " l de lichid) si putem aduga si o lingura bun de bicarbonat de sodiu' sau ni8te p3ine de secar. Se las la macerat 2- zile. 6aca plntu2ele sunt 5n recipiente indi$iduale ' cantitatea pentru 2 recipiente este de 1 pahar (2"0 ml) de solu2ie hrnitoare.

*ste bine s nu uitm s stropim de%a rsadurile cu lapte degresat (sau zer) DS T pahar (12" ml) la 1 litru de ap. /ceast procedur de dezin&ec2ie a plntu2elor trebuie &cut p3n la momentul transplantrii lor la locul de&initi$ ( eu cred ca nu stric daca $om continua 8i dup acest moment). Crmtoarea hrnire se &ace doar 5n cazul 5n care rsadul nu prime8te su&icient hran' 8i drept urmare' aspectul su este nesntos' &r $lag cu o culoare $erde-palid' concomitent cu schimbarea regimului de temperatur' adic o $om scdea: 18-20 grade pe timp de zi 8i 1"-1# grade < noaptea. 1um rsadurile' de &elul lor' sunt ni8te m3nccioase 8i putem risca s o ia razna 5ngr83nduse peste msur (8tiu' e un parado9' dar asta poate duce la sensibilizarea peste msur a plantelor tinere' la &el ca 8i la om' dac stm s ne g3ndim ) $om &i ne$oi2i s lum msurile necesare: rrim drastic udarea p3n la uscarea super&iciala a substratului' adic o dat la 810 zile 8i hrnim doar la rdcin (nu 8i pe &runze). 0entru aceast opera2ie ne putem a%uta de acele Ppaie de cocLtail; . 6ac $remea este 5nsorit' temperatura de zi o men2inem in inter$alul 22-2! grade' iar pe cea de noapte 5ntre 1"-1# grade. 6ac $remea este mohor3t' $om scdea temperatura ast&el: cea de zi > 16/1# grade' cea de noapte < 1"/16 grade.

C#l%rea r#"a(!r%lor
13t pri$e8te clirea rsadurilor' nu mai re$in' ci doar reamintesc c3te$a aspecteE rsadurile ' o dat cu cre8terea temperaturii e9terioare peste 12 grade' pot &i scoase a&ar' mai 5nt3i pentru 2- ore' apoi timpul de stat a&ar se mre8te pana la 10-12 ore. 4ricum' do$ada &aptului c plantele noastre sunt clite $a &i nuan2a de albastru-$iolaceu a tulpini2elor. 1a mugurii &lorali ai primului ciorchine s se pstreze (s nu a$orteze)' este necesar ca 5nainte cu -! zile de scoaterea plantelor la locul de&initi$ s le stropim cu solu2ie de acid boric 1 gram la 1 litru de ap. 4pera2ia se e9ecut dis < de < diminea2 ' 5ntr<o zi mohor3t . =n nici un caz nu se &ace aceast opera2ie in zi 5nsorit' pentru c riscm s ardem &runzuli2ele tinere. 4 alt recomandare ar &i 5ndeprtarea a 2- &runze ade$rate de la baz. /cest lucru reprezint pe l3ng msura pro&ilactic 5mpotri$a bolilor 8i o asigurare a unei bune aerisiri si unui grad de iluminare mai mare. =ndeprtarea &runzelor se $a &ace cu gri%' ls3nd un ciotule2 de circa 1-1'" cm' care cu timpul se $a usca 8i $a cdea singur. .e2ine2i acest lucru 8i pentru momentul c3nd $om copili tomatele. Hs3nd ciotule2 5n locul respecti$ 5mpiedicm &ormarea unui nou cUpil.

R#"7#area l#nt!elor
/A' s nu uitA /tingerea. Gu z3mbi2i' este de &apt o stimulare a cre8terii plantelor. Qtiu sigur ca printre noi sunt mul2i cei care $orbesc cu copiii no8tri $egetali. =n aceea8i msur 8i atingerea lor u8oar a%ut la o dez$oltare armonioas. *9plica2ia e simpl. Vestul mecanic de trecere a m3inii pe peste tinerele plante' dup cum a &ost stabilit de c3tre unii cercettori' &ace ca plantele s elibereze prin &runze un gaz < etin sau etilen (ethene sau ethylene) incolor' inodor care este un hormon 8i regulator de cre8tere. Knuiesc ca $ e cunoscut &aptul c acest gaz grbe8te

coacerea &ructelor. /s&el' pentru tomatele culese necoapte din di$erse moti$e se recomand $ecintatea merelor coapte sau a bananelor (chiar coapte peste msur)' 8tiut &iind c ele eman din plin etilena. Bat de ce e bine s &ace2i acest gest drgstos c3t mai des cu putin2. /cestea se $or a &i doar c3te$a creionri ale unei opera2ii pe c3t de serioase pe at3t de pline de satis&ac2ii. 7ul2i probabil $or spune: dar de ce s ne chinuim 8i s nu cumprm din pia2' rsaduri de%a mari 8i &rumoase@A .spunsul este simplu: ce-i &cut de m3na ta e mai sigur si mai curatA 6in pia2 nu 8tii 5ntotdeauna ce cumperi. Ge putem trezi cu alt ce$a dec3t am $rut sau si mai ru' cu plante bolna$e care ni le $or 5mboln$i 8i pe cele de%a plantate. 6eci' spor la treaba si recolt bogatA
S(are18

Se pare ca eti interesat de grdinarit' aa c 5i recomand s te abonezi prin RSS saumail pentru a primi automat ultimele articole de aici' pe aceast tem. Ce este RSS?
S-ar putea s te mai intereseze: 1. 2. . !. ". Metod bio pentru producerea rsadurilor: semnarea fr substrat vegetal Producerea rsadurilor Mutare rsadurilor n grdin Mutarea rsadurilor de roii n grdin Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii

82 )o$$ent" to Re %)area r#"a(!r%lor' *0%(!l )o$ let/ n! n!$a% entr! -n)e #tor%

*lla $on Jeizer 7arch 1,' 2011 at 8:0" am - .aspunde


*9celent material' 0hlo9A .ecunosc pios ca si eu am gasit in el lucruri despre care nu stiamA 7ultumesc *u tocmai trebuie sa &ac repicatul &lorii-balon (0latycodon sp.). o

phlo9
7arch 1,' 2011 at 10:0! am - .aspunde N>lla von ?ei!er: 4oo.Gu-nu' eu iti multumesc'cand cine$a iti remarca e&ortul si il $ezi incantat e o placere pacatosa' dar cand acel cine$a este in plus si un pro&esionist?.uuuu&A n-am cu$inte' sunt ; spicilas; *lla' de la tine nu e doar un maaaaaaare compliment este o con&irmare ca n-am stat degeaba 7CHIC7*S1 0rind mai multa incredere. cu drag 0latycodonA ce grag mi-e balonasulA am reusit si eu' tot din seminte sa mi-l aduc in

gradina. * unul dintre pre&eratele lui Huca' nepota-meu Sa ai sporA

cristi 7arch 1,' 2011 at 10:18 am - .aspunde


&oarte utile in&ormatiile acum am si eu doua intrebari < ca sa e$it repicatul am semanat rosii' ardei' $inete' conopida direct in pahare de plastic de "00 ml < cate seminte in &iecare :colt; de pahar oare le a%unge spatiul sa-si dez$olte radacinile pana o sa le plantez in solar@ < am constatat ca pe spatele plicurilor de rosii moneymaLer si heinz desenele arata ca pot &i semanate si direct in camp in lunile aprilie < mai a incercat cine$a asa ce$a@ s-au dez$oltat si au rodit plantele@ o

zephirine
7arch 1,' 2011 at 1:26 pm - .aspunde Ncristi: &oarte bine se dez$olta rosiile semanate direct in camp. sunt mult mai robuste decat rasadurile' moti$ul pentru care producem rasaduri la $remea asta e obtinerea unor recolte mai timpurii. in aprilie rosiile se pot semana &ara probleme' e$entual sub un bidon de plastic.

9dinuca 7arch 21' 2011 at 11:2, am - .aspunde Ncristi: 1red ca este &oarte bine ca ai plantat asa insa $a trebui in &inal sa lasi o singura plantuta in &iecare pahar. Ha plantare' daca nu &aci asta' nu $ei putea descurca radacinutele iar daca plantezi trei plante in acelasi loc' la rosii de e9emplu' este prea mult. Ha ardei merge bine doua plante. Ha $inete si la conopida e din nou prea mult. *u am incercat cu doua plante si nu a mers. 1u mult drag /dinuca

tamara 7arch 1,' 2011 at 12:"1 pm - .aspunde


mulumesc plo9' pentru toate scrierile tale

tamara 7arch 1,' 2011 at 12:" pm - .aspunde


scuze (greeal din cauza grabei) phlo9' nu plo9 o

phlo9
7arch 1,' 2011 at 1:"2 pm - .aspunde Ntamara:

vasi 7arch 1,' 2011 at !:2, pm - .aspunde Bmi place articolul'bra$oA 1e este nou pentru mine'amestecarea cetinii de brad./sta nu o stiam'dar am sa &olosesc de acum in colo'doar stau langa padurea de brazi.Bna&ara de turba si de ingrasemintele ?

cumparate' &olosesc cam aceleasi ingrediente si aceeasi pasi. /'eu mai ud si cu apa in care am &iert ouale./rticol de nota 10. 7ai $orbim. ba=laura 7arch 1,' 2011 at ":1" pm - .aspunde intr-ade$ar complet ghidul tau' phlo9A multumimA o

phlo9
7arch 1,' 2011 at 10:1" pm - .aspunde Nba=laura: mai' dragilor' ma &aceti sa rosesc' de-a dreptul si de-a latulA pai sa $a zic un secret: titlul initial era : :.epicarea rasadurilor; ghiciti cine e capul rautatilor si a completat sa dau eu bine in cadru@@AA /$eti $oie doar din una < hai din doua incercariA

tamara
7arch 1,' 2011 at ":!, pm - .aspunde apropo de cetina de brad' phlo9 ( nu m mai grbesc A :;S ) A eu am 5nc bradul de crciun' am i un toctor achiziionat speli pentru compost i $reau s m lmureti ce numeti tu cetin de brad : doar &runzele aciculare' sau i micile crengue ce conin 5nc rin' i care pot &i tocate 5mpreun cu aciculele ( cre c tocmai am &cut o licen literar ' sau nu@ )@ asta pentru c tre s tiu ce pun la compost i ce la rsaduri' noA 5n rest' atept postrile tale ca pe un dar de ziua mea care a $rea s &ie 5n &iecare zi A i pentru dragul de huni care ne-a permis s ne iniiem din cercetrile i scrierile tale' toate mulumirile i urrile de tot ce e mai bun. o

phlo9
7arch 1,' 2011 at 10:0, pm - .aspunde Ntamara: buna intrebare. Si asta pentru ca in limba romana :cetina de brad; se spune la orice este legat de coni&ere' intrand aici si acele' si ramurile' si intelesul de coni&ere pe de-antregul' dupa cum ne arata de9-ul. /ici' in te9t' eu am in $dere acele de coni&ere. Bntrun alt material era in sensul de crengi (trebuia acoperit ce$a pe timp de iarna) /sa ca eu imi cer scuze pentru nelamurirea pe deplin a sensului

"ala 7arch 1,' 2011 at 10:2! pm - .aspunde 0hlo9' ce &rumos' clar si detaliat ai e9plicat. Si anul trecut cat am cautat aceste in&ormatii?..Gu ca acum as &i stiut mai multe. 0oate si din aceasta cauza acum dupa ce mi-a murit o tura de rasaduri (de phytium) dar au supra$ietuit rosiile < acum deci si acestea su&era dar nu stiu de ce: nu sunt alungite' sunt &rumoase dar incep sa li se chirceasca &runzele si oricat m-as chiombi la ele nu $ad nici un daunator (insa sigur am a$ut asa ce$a in casa pt ca am gasit pe o planta care era aproape de ele ce$a ca mierea). /cum nici nu sunt sigura ca merita e&ortul sa le repic (caci ar &i timpul). 6aca ai cea mai mica idee' te rog mult a%uta-ma cu un s&at. 0S sunt semanate in pastile de turba. 0S2 6aca publici o carte eu o cumpar sigur (nu am citit nimic mai clar si detaliat pe aceasta tema ca aici)

"ala 7arch 1,' 2011 at 10: 1 pm - .aspunde abia dupa ce am postat am obser$at ca pot atasa si poze' deci incerc WimgXhttp://hobbygradina.ro/Yp-content/uploads/2011/0 /rasaduri rosii cu &runze chircite1.%pgW/imgX

simf 7arch 21' 2011 at ,:28 am - .aspunde e9celent indrumatorul' multumesc. imi tot &ac cura% si eu sa ma apuc de rasaduri' am &acut o e9eprienta' sa $edem ce $a iesi.

.abriela 7arch 21' 2011 at 11:2 am - .aspunde Sunt impresionata. Foi tipari articolul si il $oi lipi pe unde$a' pe langa rasaduri. /st&el' de cate ori ma $oi a&la pe langa ele' sa le ingri%esc sau sa le admir (sau sa le mangaiA)imi $oi arunca ochii si pe &oaie' ca sa imi intre bine in cap toate detaliileAAA 1ate$a intrebari: *u am pus seminte in suporturi din hartie si acolo unde au aparut 2- plantute $reau sa le raresc. (Sa e$it repicarea). * bine ce &ac@ * chiar atat de importanta alternanta de temperaturi noapte-zi@ 6aca ne abatem cu cate$a grade de la cele sugerate in articol cat rau &acem plantelor@ (0entru ca eu aici am o problema). +elicitari inca o data pentru articol. o

phlo9 7arch 21' 2011 at 11:"! am - .aspunde


N.abriela: Vabriela' in primul rand multumesc pentru aprecieri' dar sa stii ca nu le merit in asa masura' pentru ca tot ce &ac este sa procesez bine ce am cules de ici si colo si apoi sa le transmit mai departe. Bn &oarte mica masura este pe unde$a si e9perienta proprie?ca si io-s no$ice intr-ale legumiculturariei Si acu sa-ti raspund: 6a' e bine sa &ie rarite' ele cu timpul au ne$oie de un saptiu de hranire mai mare (apropos de suporturi din hartie' si eu intentionez sa &ac acelasi lucru' sper sa-mi si iasa)/sta daca nu sunt rasaduri de ardei. * bine stiut ca lor' ardeilor' nu le place neam repicatul si stramutatul' de aceea e bine sa &ie lasati cate unul in recipientul cu pricina. /lternarea temperaturii isi are importanta ei in cresterea rasadului' &ranandu-l din alungire' dand robustete tulpinii. /cuO ce sa &aci daca la tine conditiile nu permit pe dea-ntregul@A G-o sa se intample nimic de neremediat. 0robabil se $or lungi o leaca. Gu e9agera cu udatul' tine minte regula de aur pamant %ila$' nu C6' si daca temperatura nu o putem scadea' $om reduce un pic din udare. sa ai sporA .abriela 7arch 21' 2011 at 2:0 pm - .aspunde Np(lo-: 7ultumesc pentru precizari. * &oarte simplu de &acut suporturi din hartie. *u am gasit un obiect prin casa care sa semene cu ce am $azut ca &olosesc englezii in acest scop si am cronometrat 10 secunde pentru a in&asura un ghi$ecel din ziar. /m scris si intr-un articol pe site-ul meu (stilorganizat) numit:;Vradina la inceputul lunii martie;' in care am e9plicat cum am procedat. (Ie-am si citat acolo). Gu am

mai dat articolul sa se publice pe hobbygradina' ca nu mi s-au parut in&ormatii atat de importante.

phlo9
7arch 21' 2011 at :10 pm - .aspunde N.abriela: Ka' sa stii ca te contrazicA e chiar &oarte interesant articolul' si nu numai elA 7a apuc de treaba cu drag

delica 7arch 2#' 2011 at 12:1" pm - .aspunde


nu mai stiu in care articol sau comentariu am primit o reteta pentru stropitul timpuriu al rosiilor' inca de cand sunt rasaduri' cu solutie preparata ast&el: , l apa' 1 l lapte degresat' !0 picaturi iod. *u am pus tinctura ca nu am gasit alt&el de iod. pana acum merge bine. intrebarea mea pentru $oi e daca pot &i imbaiate si alte rasaduri cu aceasta solutie' destinata tratarii precoce sau mai e9act pre$enirii manei@ in acelasi timp ma intrebam daca nu ar putea &i stropita si $ia cu acest amestec. numaObineA o

phlo9
7arch 2#' 2011 at :28 pm - .aspunde Ndelica: chiar asa' de la cine o &i@@@@@@@@@@@ ce ma bucur ca l-ai retinutAA cu drag

phlo9 7arch 2#' 2011 at : 2 pm - .aspunde


Ndelica: e' uite ca m-ai cam incuiat' 6elica 1ei ce po$esteau ca au &olosit cu succes acest tratament la rosii nu speci&icau daca se poate trata si altce$aE cat despre iod' e$ident ca e $orba de IBG1IC./ 6* B46' imi cer scuze pentru lipsa de atentie in speci&icare. Gu cred ca ar &ace rau' in cel mai ne&ericit caz' nu $a a$ea e&ectul scontat?

delica 7arch 2#' 2011 at ,:1" pm - .aspunde


nu numai ca l-am retinut' ci l-am si aplicat?sa $ezi cum imi arata geamurile. am ales sa-l aplic &ara sa stau pe ganduri pentru ca substantele care-l compun sunt usor de gasit in casa omului si se si aplica usor. in acelasi timp' ma gandesc ca oricarei alte plante care e pandita de pericolul manei i-ar &ace bine' atata timp cat dezin&ecteaza &runzele acesteia. oricum multumesc &oarte mult pentru s&aturi si indrumari. o

phlo9
7arch 2#' 2011 at 10:"! pm - .aspunde Ndelica: n-ai pentru ce' si oricand' cu singura conditie sa ma si pricep

ale/pril 8' 2011 at 8:", am - .aspunde

Sunt la primul an de :productie; a rasadurilor' anul trecut &iind unul e9perimental. *9perimentul de anul trecut' e&ectuat pe rosii :cherry; a &ost unul &oarte incura%ator' dar anul acesta' odata cu di$ersi&icarea' intampin unele greutati. Bn&ormatie este din plin pe net' dar dezlanata si nu totdeauna de incredere. *9traordinar :meterialul; pe care l-ai publicat. 0entru mine' care sunt la :inceput de cariera; legumicol/&loristic este aur curat. Se pare ca am dat de locul cel bun? 7ultumescA ale/pril 8' 2011 at ,:00 am - .aspunde Gu mai am nimic de spus' deocamdata' dar am uitat sa bi&ez :&olloYup;-ul? o

huni
/pril 8' 2011 at 10:"0 am - .aspunde Nale-: Kine ai $enit /le9 sa tii ca ai a%uns la locul potri$it concrete poti &olosi siplatforma de intrebari @A9. Spor la treaba si mult succes cu rasadurileA . 6aca ai intrebari

tamara /pril 8' 2011 at 10:!1 am - .aspunde subscriu nu tiu dac merge s pun i un &ilmule cu opera mea 5n repicare' dar 5ncerc oupsA nu merge E( o s 5ncerc aa : (ttp:##;;;BCoutubeBcom#;atc(?vDEs(F p.6*iG dar nici imagini direct din compu meu nu merg o ( (

huni
/pril 8' 2011 at 10:!# am - .aspunde Ntamara: e9celent Iamara' am $azut ca ai muuulte rasaduri' nu gluma Bncarcarea pozelor sigur merge' insa ele trebuie sa &ie mai mici de 2"0Z. .

phlo9
/pril 8' 2011 at 11:!1 am - .aspunde Ntamara: Iamara' nu pot spune ca n-ai &acut treaba buna' as &i lipsita de obiecti$itate. 7a uit la cat de &rumos au crescut rasadurile' dar?.dar?(sigur' posibil sa ma insel eu si iti doresc ca ele s-o :ia razna; cat mai bine)nu cum$a ar &i trebuit repicate in recipiente 7/B 7/.B@ 1um ramane cu spatiul de hrana' care ar trebui marit o data cu repicarea@ ele su&era un stres cu repicatul ' noi cum le oblo%im@ dandu-le mai mult spatiu de miscare?.Si radacinutele lor' nu trebuie sa stea comod@ cum $or sta intr-un spatiu mititel@ cam inghesuit' asa-i departe de mine gandul sa te demoralizez' asa ca in cazul in care tu crezi ca ai procedat corect nu ma lua in seama. *u initial pun samanta in pastiluta' si le :repic; cu tot cu :ghi$ecelul; de turba intrun recipient mai marutz. Bn plus' in pastilutza-ghi$ecel cum il adancesti pana la cotiledonate pe musiu-rasad@ Gu-i $remea pierduta?' si daca poti sa le muti de%a in

sera/solar' si temperatura ti-o permite' poti sa treci la treaba 4ricum $ei &ace' sunt con$insa ca rezultatele $or &i pe masura daruirii tale' asa ca da-i inainteA Fa &i &oarte bineAA cu drag tamara /pril 8' 2011 at 10:"# am - .aspunde uaau' pozele mele au de la 1'"7K 5n sus o s le micorez. deci merg direct din compu meu' sau trebuie s le gzduiesc pe la $reun &liLr' sau picassa' ori photobouLet @ i apropo' site-ul tu e de baz' 5n combinaie cu ce-am mai gsit i pe la &rancezi i englezi' i m-am apucat s traduc pe blogul meu de super-5nceptor

phlo9 /pril 8' 2011 at 11:! am - .aspunde


scuze' Juni' am incurcat :butoanele; cu raspunsurile' dar $a descurcati $oi

tamara /pril 8' 2011 at 1:2, pm - .aspunde da' phlo9' ai dreptate. dar asta e o prim &az' pentru c m-a certat eliza c 5nc nu le-am repicat urmeaz &aza de pus 5n pahare cu turb. oricum' nu am repicat dec3t c3te$a i am obser$at c s-au pleotit' unele s-au 5nglbenit? oricum' este 5n$are de minte' ca de acum 5ncolo' s le pun direct 5n pastilue i apoi' ce mai urmeaz. asta pentru c ardeii pe care i-am pus direct 5n pastilue' sunt mari i robuti. 5i $ine s-i mn3nci aa' 5n &aza de rsad mulam &ain pentru s&at' orice atenionare e bine $enit' cci cine nu $rea s 5n$ee i de la alii? nu m mai e9prim A o

phlo9
/pril 8' 2011 at 1:!0 pm - .aspunde Ntamara: stiu-stiu'din greseli se-n$ata' dar parca e tare bine cand greseti mai putin?.si ma am pe mine in $edere culmea e ca stiam ca ce$a nu e bine' dar continuam' ei' deabia asta se numeste :numamaie9prim; pe cele ingalbenite (probabil le lipseste aerul)ca sa nu mai $orbim ca le-ai mutat dintrun :habitat; in altul' aproape strain (pamant de rasad' sau de &lori' oricum di&erit de cel de turba' ai schimbat si aciditatea' stiu' rosia e iubitoare de ce$a acrisor' dar e prea repede)' stiu si eu' sa le muti din nou in alt ce$a@A cat despre ardei: ce era de demonstratA adica :noucoment; Hasa' IamO' ca le scoti tu la limanA si or sa &ie grase si &rumoase si zemoaseA cu drag

tamara /pril 8' 2011 at 2:!2 pm - .aspunde ce-mi place A tam 5mi zic prietenii cei mai de su&let A soA nu le mut 5n altce$a' ci cu tot cu pastila de turb' le pun in c3te un recipient rmas de la &loricicile multe pe care le-am cumprat an de an' cu tot cu t$ie' $oi completa cu pm3nt

de rsad' cumprat de la brico-brico-brico-store (acum am c3ntat ca 5n reclam )' deci $or arta ca la magazinele de specialitate?E)..sperA pe cele pe care nu le-am repicat 5nc' dar urmeaz' le $oi pune direct 5n acele glstrue' 5n pm3nt de rsad. s&aturile tale' ale armeriei i ale lui huni' sunt de $ia lung. mulam &ain.

delica /pril 8' 2011 at 6:!# pm - .aspunde


salutare' bine ai $enit IamaraA spor la treaba in continuareA dupa cum $ad eu in &ilmulet ai mare rabdare si dedicatie pentru plantutele tale' ceea ce apreciez. eu cred ca acum e momentul sa incepi sa le uzi pe :&etite; cu ce$a ingrasamant care sa contina minerale. eu am luat de la bricostore Fita&lora pt. legume si capsuni. a dar roade de la o zi la alta. ideea e ca acum plantutele tale trebuie sa-si ingroase tulpinitele. le uzi cu acest ingrasamant diluat o data la doua zile. ai sa $ezi si tu di&erenta. dupa ce s-a mai intarit tulpina' sau si acum dar cu multa gri%a' ar &i recomandat sa le tratezi pre$enti$ impotri$a manei. daca nu gasesti tratamentul pe aici printre comentarii ti-l scriu din nou(e in$atat tot de la gradinaresele se&e). , l apa' 1 l lapte degresat si !0 picaturi tinctura de iod. cu pompita' prin sprituire le stropesti de cate ori $rei tu. ideea e sa reduci proportional cantitatile' ast&el ca solutia sa o prepari pe loc' sa &ie tot timpul proaspata. sa ne tii la curent cu e$olutia &aptelor.aaaaA si inca ce$a: cand le $ezi tu mai in putere' si e cald a&ara' si ai timp' scoate-le cate ore la aer curat. numaObineA

tamara /pril 8' 2011 at 10:1 pm - .aspunde mulumesc delica pentru s&aturi. mai citisem despre tratamentul tu ( pentru c citesc absolut tot ce se scrie aici la huni pe blog )' dar e &oarte bine c mi l-ai reamintit' cci' cu c3te acti$iti grdinristice am toat ziua' uitasem de el. nu am tinctur de iod 5n cas' dar m3ine m duc s cumpr. stii cum$a i ce concentraie trebuie s aib diluia de tinctur' cci la &armacie m $a 5ntreba pentru ce-mi trebuie' i c3nd $a auzi pentru ce' m $a 5ntreba 5n mod sigur concentraia. tiu c tinctura de iod se $inde pentru mai multe scopuri : dezin&ectarea rnilor' tratament pentru ptiriazis $erzicolor etc?i pentru &iecare 5ntrebuinare are o concentraie di&erit. so @

delica
/pril 8' 2011 at 10:18 pm - .aspunde recti&icareAAAnu e tratamentul meu' e al gradinareselor 7/7*AAA eu l-am retinut' l-am aplicat si merge bine. de aia il tot amintesc. cat despre tinctura de iod' eu m-am dus la &armacie' am cerut tinctura de iod si mi-a dat una la 2"g' cu o cutie galbena' &acuta de Jipocrate pe care nu scrie nicio concentratie. eu cred ca e o concentratie standard la toate. scrie la compozitie iod' iodura de potasiu' alcool etilic "0 grade. atat.

tamara /pril 8' 2011 at 10: 0 pm - .aspunde oLi' mulam :-[

armeria /pril 1!' 2011 at :2, pm - .aspunde


0hlo9@A Sunt oL rasadurile mele' la 20 de zile de la semanat@ Gu ma mena%a

phlo9 /pril 1!' 2011 at :"0 pm - .aspunde


Narmeria: bine n-am sa te mena%ez: sunt?..in$idoasaaaaaAAAA is tare &aine' la asa o $arsta' doar usor cam dese' in unele locuri daO nu-i bai. Si pamantul $az ca-i bun? bra$a' draga meaA:)

phlo9
/pril 1!' 2011 at :" pm - .aspunde Narmeria: Bmi place lumina' e spatiu inchis' asa-i@' cu toate astea e mare spatiul? si imi pare &oarte aerisit. 7a uit si la tulpinite cat sunt de tzapanoase si usor $iolacee' asta inseamna ca-s bine calite?' mai-mai' ce treaba &aina &aci tu acoloAE) sa ai spor

armeria /pril 1!' 2011 at ":1 pm - .aspunde


Np(lo-: pai normal ca-s dese' sunt in rasadnita (1m92m) doar rosiile ' bineinteles urmeaza repicarea'

/pril 1!' 2011 at ":"8 pm - .aspunde Narmeria: mult spor si :la buna crestere;A Calendar lunar: mai )5%% /pril 0' 2011 at 6:00 am - .aspunde W...X patrun%el radacina' ridichi'ceapa usturoi' &asole'etc. < se pot copili si ciupi legumele < repicarea plantelor < butasirea arbustilor &ructi&eri < lupta cu bolile si daunatorii gradinii < plantarea bulboaselor W...X

phlo9

adrian
\uly 1' 2011 at ,:1" am - .aspunde /m si eu o intrebare pentru dumnea$oastra: cam ce cantitate de rosii se pot obtine intr-un solar de 1000m patrati' cu " randuri si 1"0 plante pe rand( am 0 cm intre ele pe rand)@ *ste prima oara cand plantez in solar iar &irma care mi l-a realizat a spus ca in %ur de 20tone. 1redeti ca este ade$arat@ Fa multumescA o

phlo9
/ugust ' 2011 at 12:"1 pm - .aspunde Nadrian: teoretic' poate chiar si mai mult: "]1"0D "2"0 plante 9 minimum ! Lg de planta D 21tone' dar cum de la o planta se pot lua si 8-10 Lg' &unctie de soi' hibrid' &a si tu socoteluO repet: I*4.*IB1 cum sade in practica oricum' sa auzim numai de bineA

6ar!a de peHin $6ar!a c(ine!easca' %#) September ' 2011 at 1:01 am - .aspunde W...X Gu suport repicarea. 6e aceea e bine' &ie s o semnm direct' &ie ' dac recurgem' totu8i la rsad' &acem rsaduri 5n recipiente indi$iduale. W...X

6orina
+ebruary ' 2012 at ,:!2 pm - .aspunde Kun seara' 6e8i nu s-a mai postat nimic aici de anul trecut?eu acum am citit acest post. 6up cum am mai spus acum ce$a timp' sunt 2ranc abia de " luni 8i $reau s m implic total 5n ale grdinritului. /nul 2012 $a &i plin de nout2i 8i pro$ocri pentru mine. 6e8i mi-a trecut aproape %umtate de $ia2' abia acum pun prima sm3n2 5n pm3nt' primul copac 8i abia acum descopr cu ade$rat natura. /m un mare semn de 5ntrebare' $ rog s m a%uta2i?. Goi $om &ace rsadni2 5nclzit biologic' la s&3r8itul lunii &ebruarie. 1e nu am 5n2eles: S spunem c 5nsm3n2ez 5n 8an2uri' direct 5n pm3ntul din rsadni2. 6up ce plntu2ele au 2- &runze ade$rate se repic. Kun' dar unde le a8ez c3nd le repic@ Cnde le mut pentru a le putea scoate 5n siguran2 la prim$ar@ He rresc 8i arunc din ele@ F rog s a%uta2i un om ne8tiutor? 7ul2umesc din su&let. Ioate bune o

armeria

+ebruary ' 2012 at ,:"0 pm - .aspunde N1orina: de ce insamantezi la s&arsitul lui &ebruarie@pentru solar@

6orina +ebruary ' 2012 at 10:0" pm - .aspunde


Kun' Gu'nu pentru solar ci pentru grdin. 6ar am citit c rsadni2a 5nclzit biologic se &ace 5n &ebruarie. Gici eu nu 8tiu e9act ce trebuie s &ac. Sunt la &aza de 5n$2cel:) Suntem 5n G*-ul 2rii. o

phlo9
+ebruary ' 2012 at 10:!2 pm - .aspunde N1orina: 6orina' din ce stiu eu (teoretic $orbind)' rasadnita calda sau brazda calda' se &ac in scopul asigurarii unui substrat propice dez$oltarii plantelor pe care ai hotarat sa le culti$i. /cum: pamantul trebuie sa se :aseze;' iar :combustibilul; sa aiba timp sa se descompuna su&icient pentru a produce' la randul lui' caldura necesara. 6eci' rasadnita ' sau brazda calda (sunt doua cucoane di&erite)se &ac ele in &ebruarie ' iar dupa alte pareri chiar din toamna tarzie' dar de insamantat in ele insamantezi abia dupa ce$a $reme si in &unctie' cum ar zice /rmeria' de timpul de germinare si $egetatie adica: cred ca si pe plicurile de seminte sta scris: perioada de $egetatie ,0 de zile' sau 11" zile (astea sunt de%a cele tarzii) sau 60 de zile' pentru cele ce$a mai timpurii' asa ca &aci o socoteala (mi-a su&lat /rmeria' sa stii' asa ca amanunte practice tre s-o intrebam pe ea )timpul de germinare (pana la rasarire)>timpul de $egetatie si ai o suma la care se mai adauga niste zile' cat timp ii trebuie sa se acomodeze dupa repicare. Stiu ca te-am bagat in ceata mai abitir' dar' e mult mai simplu prectic' decat citesti in teorie. Kre&:dupa ce au aparut primele perechi de &runze' $or &i repicate direct la locurile de&initi$e din $reme pregatite (adica te $ei asigura sa &ie bine a&anat pamantul' asigurat cu su&icienta hrana si umiditate' si' &ireste' sa nu &ie receAAA rosia GC suporta pamantul rece)'6aca $ei considera ca e prea de$reme' le $ei repica in ce recipiente $rei sau ai la indemana' numai ca nici prea multe repicari nu-i &ac bine' se streseaza si intarzie din crestere. Si nu cred ca trebuie sa arunci $reo plantuta' mai bine le &aci cadou pe la $ecini' prieteni' cunostinte 4ricum' suntem aii sa ne s&atuim si sa intrebam cand ne impotmolim' asa ca eu iti zic asa: trage aer in piept' si porneste cu dreptul. .estul $a $eni de la sine. Goi suntem aici sa te secondam cand $ei $oi cu drag

6orina +ebruary ' 2012 at 11:12 pm - .aspunde


7ul2umesc din su&let.1hiar am ne$oie de $oi. =nc o 5ntrebare (8tiu c par grea de cap?o&&): -0lntu2ele repicate le a8ez tot acolo' 5n rsadni2?mai distan2ate' ca s le pot lua c3nd le $ine $remea' nu@ 6ac ardeii sunt mai sensibili' mai bine 5i pun 5n pahare indi$iduale pe care le a8ez tot rsadni2@ =ntreb aceste lucruri pentru c am o nelmurire?5n rsadni2a asta' biologic' doar pm3ntul din ea' care e$ident este cald' trebuie &olosit la plante sau se pot a8eza 8i alte recipiente acolo' atmos&era din ea &iind important@ Sunt 5n cea2 total? o

phlo9

+ebruary ' 2012 at 11: 0 pm - .aspunde N1orina: 6orina' nu-ti &ace gri%i' n-ai cum sa &ii grea de cap (cu totii suntem mai stangaci atunci cand incepem ce$a)si incerc sa-ti raspund. 6ar mai intai lamureste-ma la ce spui tu rasadnita calda. *u spun rasadnita unei ladite'de dimensiuni mai mari sau mai mici' care se acopera &ie cu un geam' &ie cu un material geote9til sau &olie. Bi spun calda' deaorece &olosesc un pat din produse $egetale' care prin descompunere creaza si dega%a caldura. 1aldura necesara in conditii de clima mai rece sau perioada mai potri$nica de timp. 6aca ai in $edere ' ceea ce se cheama in partea asta de tara (regat) solar' atunci iti raspund asa: da' se pot aseza pe di$erse supra&ete (stela%e' ra&turi)' ca sa bene&icieze de un climat bland si propice. GC ma pricep (inca) la solar / sera' dar a$em prieteni aici care au state mai $echi in bransa. /sa ca o sa-i rugam pe ei sa ne destainuie din e9perienta lor si noua. /rdeii: stiu ca nu suporta repicarea deloc' asa ca $or &i crescuti in recipiente indi$iduale. /tentie' ardeiul este un mare iubitor de caldura' el nu $a creste la racoare nici sa-l pici cu cearaA(doamne &eriA )1a sa nu-i repic' anul trecut i-am pus in :ghi$ece; con&ectionate din ziar' iar anul acesta' am o alta gaselnita: m-am apro$izionat cu cilindri de carton de la hartia igienica si de la prosoapele de hartie (pe astia-i tai in doua)' si-i $oi plasa intr-o ta$a unul laga altul' dupa ce-i $oi &i umplut cu substratul potri$it si cu cate 1-2 seminte :inhipte; in ei. cu drag

6orina +ebruary ' 2012 at 11:!2 pm - .aspunde


.sadni2a de care $orbesc este o groap' 1'" pe ! m 5ncadrat 5ntr-un toc de lemn sau bol2ari de $reo "0 cm' cu laturile lungi inegale ' umplut cu gunoi de gra%d proaspt' de cal' peste care se pune un amestec de pm3nt (pe care eu nu am a$ut c3nd s-l pregtesc' deci $oi &olosi pm3nt la sac). Semnatul se &ace dup c3te$a zile' c3nd pm3ntul s-a 5nclzit. .sadni2a $a &i acoperit cu &olie de solar' a8a' ca ni8te &erestre. Gu 8tiu c3t de bine m-am e9primat dar cred c 8ti2i despre ce este $orba. 6e aceea nu 8tiu dac pot repica plntu2ele 5n ghi$ece indi$iduale? Sper s nu &ie prea t3rziu (e totu8i aproape miezul nop2ii) pentru acest post. 6ar e 8i m3ine o zi 7ul2umesc 5nc o dat 8i noapte bun. F 5mbr2i8ez 0.S. 7 bucur c $-am gsit o

phlo9 +ebruary ' 2012 at 11:"2 pm - .aspunde


N1orina: da' stiu despre ce $orbesti. *u le spun brazde calde. G-are a &ace' ideea e ca $a trebuie sa insamantezi ast&el incat sa nu &ie calare una peste alta. Forbesc de rosii' cat despre ardei' ai putea' de e9emplu' sa in&igi in pamant pahare de unica &olosinta cu &undul taiat' si in ele sa semeni ardeii' iar cand $a &i sa plantezi ardeii la locul de&initi$' doar scoti paharele' si cu usurinta se $or scoate plantutele cu tot cu bolul de pamant intreg' si radacinile ne$atamate. Ha &el si $inetele'nici lor nu le prea place repicarea. Kine' $om $orbi si maine' $orba ^ceea: n-au intrat zilele in sac Somn usorA cu drag

6orina +ebruary ' 2012 at 11:! pm - .aspunde

Haturile lungi' inegale ca l2ime' pentru a &i 5nclinat spre soare?. o

armeria +ebruary !' 2012 at 2:1 pm - .aspunde


N1orina: Sunt sigura ca o sa te descurci?nu esti chiar no$ice' din moment ce cunosti :tehnologia; 6in spusele tale' ma re&er la dimensiunile rasadnitei' a$eti de gand sa produceti multe rasaduri. 6aca $rei si ai timp' ar &i interesant sa $edem ce supra&ata are gradina ta si ce intentionezi sa plantezi in ea.6aca nu ai o schita' ar &i cazul sa o &aci

6orina
+ebruary !' 2012 at #:20 pm - .aspunde Narmeria: Kun armeria' Sunt Go$ice (cu G mare)' numai c am umplut un caiet studen2esc cu in&orma2ii de zici c m-am apucat de &acultatea de agronomie 1itesc zilnic cu nesa2' iar 5n capul meu e o mare $arz 8i am mari emo2ii. /bia a8tept s 5mi testez cuno8tin2ele. Ha toamn $d eu ce &ac cu licen2a 6imensiunile rsadni2ei a8a le-am gsit?am notat tot' cantit2i de pm3nt' gunoi de gra%d' 5nl2ime' l2ime etc. Vrdina are 1"00mp (&r curte' care are 5n %ur de 1000mp) din care $reo 600mp are $i2 de $ie. .estul pm3ntului a &ost plantat cu porumb. 13t 2ine lungimea $i2ei de $ie' apro9 80 ml (l3ng ea' cu alee despr2itoare)' $rem s &acem straturi de legume. 6e multe &eluri. =n toamn de%a nu am a$ut rbdare 8i am pus straturi aliniate &rumos de usturoi' ceap' spanac' ptrun%el' morco$ (dac o ie8i ce$a pot s spun c am noroc). 03n 5n captul $i2ei de $ie mai e destul loc pentru alte multe straturi. 6e acolo' p3n se termin proprietatea' $rem s punem ce$a pomi &ructi&eri' cp8uni' arbu8ti de zmeur 8i mure. 6e%a $isez:) 4 schi2 mi-am &cut' 5ntrade$r' cam la asta am lucrat de c3nd a dat &rigul. /m desenat' am colorat' am 8ters' am re&cut?.dup in&orma2iile adunate de la $oi (plante companion etc). =nc m mai uit pe ea?nu e chiar gata. Sper s nu &ie prea lung postul. 7ul2umesc pentru timpul acordat.

6orina
+ebruary !' 2012 at #:26 pm - .aspunde 1hiar e mare rsadni2a@? So2ul meu spunea c $rea s &ac 2' c dac nu a%ung rsadurile@:)) o

armeria
+ebruary !' 2012 at 8:!1 pm - .aspunde N1orina: /cum am inteles 6aca locuiesti in G*'nu stiu cat de in G*' bineinteles ca stii sau ai citit pe unde$a ca in luna mai' pana in 1"-20' e9ista pericolul unui inghet tarziu. 6e obicei dupa aceasta data se pot planta in gradina rosiile' ardeii' $inetele.

6aca ti-ai &acut schita gradinii cu parcelele a&erente' poti sa calculezi cate rasaduri ai ne$oie de &iecare(randuri 9 plante pe rand). .asadnita ta &iind &oarte mare spun eu (a mea a &ost doar de 1m92m < am a$ut o gramada de rasaduri' nu am a$ut ne$oie de toate)' chiar si pentru ,00 mp cat am calculat eu ca-ti raman &ara $ie' poti sa pui semintele la distanta de 2- cm pe rand' ast&el nu $a mai &i ne$oie sa le repici.

6orina +ebruary !' 2012 at #: " pm - .aspunde


/?Qi dorin2a mea cea mare e ca de-a lungul aleii dintre $i2a de $ie 8i straturile de legume s am la$and?tu&e mari 8i rotunde? 8-S

6orina
+ebruary !' 2012 at ,:2 pm - .aspunde /m 5n2eles' deci e prea mare.Bar eu nu cred c m-am e9primat corect. Vrdina are cam 1"m l2ime 8i 100 lungime. 0oarta spre grdin e pe latura mic (orientare G-S). 1am 8 m are $ia?5n st3nga' iar 5n dreapta $or &i straturile (orientate *-F)' perpendiculare pe r3ndurile de $ie 8i doar c3t 2ine ea. For &i cam #m pe 80m' deci cam "60 mp supra&a2 culti$at cu legume restul cu pomi 8i arbu8ti. 0e l3ng ceea ce am culti$at de%a (hm?cu emo2ii) $or urma straturile: salata (pe acela8i loc $reau s pun succesi$ < $arz timpurie < ridichi de iarn)E ridic(i de lun > pst3rnac (- succesi$ do$lecei)E ceap > ardei iute ma!re > cimbru ( < urmat de castra$ete de toamn)E cartofi timpurii ( < $arz de toamn)E fasole oloag > leu8tean' cimbru conopid, pra!, broccoli roii > busuioc Ielin vinete bame, ardei gras, Hapia, gogoar 6up usturoiul de ast toamn $oi pune do$lecel' dup ceapa $erde < castra$e2i' dup spanac < ro8ii timpurii' dup morco$ < salat. 0e margine' 5ntre mine 8i $ecinul' deoarece nu este gard $oi pune porumb dulce' araci cu &asole urctoare 8i pepeni. 1am aici se opre8te schi2a mea. 0rintre legume $oi pune bine5n2eles glbenele' tagete' condura8i' sal$ie? 1red c $oi pune a8a cum ai spus semin2ele mai distan2ate ca s nu le repic. 1red c $oi urma 8i s&atul lui phlo9 cu paharele tiate la &und (le pun a8a' de la 5nceput unul l3ng altul). 6ar am 8anse ca unele semin2e s nu ias?s semn c3te 2- la un cuib@ Jabar nu a$eam de 5nghe2ul t3rziu?din luna mai. 7ul2umesc de in&o. /m s 2in cont. 6e notat o

armeria
+ebruary "' 2012 at 2:02 pm - .aspunde N1orina: la "60mp o se te descurci' asa ca lasa emotiile si la treaba /tentie la asezarea carto&ilor' &ata de rosii si $inete. Sunt cate$a asocieri pe care' eu personal nu le-as &ace' dar nu comentez optiunile tale

6orina

+ebruary "' 2012 at 10:2! pm - .aspunde Narmeria: Ka da' ba da' dac ce$a nu e bine te rog din su&let s m corectezi 8i s m s&tuie8ti. 03n la urm de-aia am apelat la $oi. 1are sunt asocierile gre8ite@ (mai am timp s corectez) 1arto&ii i-am pus alinia2i 5ntre mazre 8i &asole. _8tia timpurii. 1 5nc nu 8tiu unde-i $oi pune pe cei pentru pro$izii de iarn. =mi place ideea cu plntu2ele prote%ate 5mpotri$a unui e$entual 5nghe2 t3rziu. Kag la cap o

phlo9
+ebruary "' 2012 at 10: 2 pm - .aspunde N1orina: 6a' 6orina' asta se recomanda si in teorie' dar si practica a demonstrat-o: e bine sa &ie semanate cate doua-treiE daca nu germineaza o samanta mai sunt inca doua sanse.

6orina
+ebruary "' 2012 at 10:!0 pm - .aspunde Np(lo-: 7ul2umesc phlo9 :-[?5ncet 5ncet se &ace lumin 8i pe :strada; mea.

phlo9
+ebruary "' 2012 at 10:!2 pm - .aspunde N1orina: Ja-ha' sa $ezi tu ce soare o iesiA:)

6orina
+ebruary !' 2012 at ,:2# pm - .aspunde /h?G-*?Hocuim unde$a 5n %ude2ul Ba8i?mai spre Geam2' a8a.

phlo9 +ebruary "' 2012 at 11: 1 am - .aspunde


6a' departe?mai la &rigut. Sunt ele ingheturile tarzii si in sud' daramite in nord de taraA Gu degeaba iti po$esteam de brazdele inalte si incalzite. /m sa apro&undez mai abitir ideea' pentru ca mi se pare tare interesanta si potri$ita' ca sa nu mai spun ca eu cochetez cu ea de ce$a timp. Sunt doar in stadiu de &lirt. G-am a$ut deocamdata alte indrazneli. 6oar acum ce$a ani' o incercare timida' dar care m-a incantat. Bntre timp?n-are importanta' iar pierd $reme pe prostii. 6eci' iata despre ce $reau sa $orbesc: am copiat niste &otogra&ii graitoare de pe un site primit de la o prietena de pe blog (era permisa copierea )si care-ti $or demonstra de ce sunt atat de incantata de aceasta idee. 6aca nu se $a supara Juni pe mine' si cu permisiunea lui postez e9empli&irarea ziselor mele. 7-am pus cu burta pe in&ormare si documentare mai amanuntita ca sa incropesc un material demonstrati$ in sensul asta. /nul acesta' si eu' pe degetarul meu de loc' musai $oi construi macar 2 brazde dOastea 6in pacate' dupa multe incercari nu am putut posta ceea ce $reau' asa ca ' daca imi $ei permite sa-ti scriu pe adresa ta de e-mail' iti $oi putea trimite pozele de care $orbesc. /stept raspuns de la tine cu drag o

6orina

+ebruary 6' 2012 at 6:!, pm - .aspunde Np(lo-: 6a phlo9?cum s nu. Sunt at3t de 5nc3ntat c am dat peste $oi?/8tept e-mailul cu su&letul la gur. 0up' pup' pup o t(amara +ebruary 8' 2012 at !:!0 am - .aspunde Np(lo-: este cum$a $orba despre aa ce$a @ e drept' construcia este destul de laborioas' dar ideea conteaz. se poate &ace i se$a mai Pso&t; (ttp:##;;;BCoutubeBcom#;atc(?vDRs6CJKC5.L@AfeatureDrelated . de alt&el pe pagina aceea sunt o grmad de idei +ebruary 8' 2012 at ,:", am - .aspunde Nt(amara: 1e $oro$esti' mata duducaA 0ai aiasta e treaba organizata./stia /.* di tati ca sa-si &aca orice. Ge' bre' io luai tri bete' adica mai bine zis crengi' nuiele' ma rog' mai ^naltute-lungute de la &un alun' ce$a' le-am bagat pe langa cuib sau planta' ce ai' le-am legat sus cu un sarm mai molatic' s-a &acut ca o iurta si i-am trantit in cap o panza din shele geote9tiliste. 0oti pune si &olie de &olie' noA 1and e cald' ii ridic poalele-n cap si se aeriseste' cat e &rig' bagam capatanuO la cutie 0oalile le prinz cu neshte Lietre sau' daca am rabdare' le prind niste inele si pe shelea le prinz cu neshte scoabe. Si gata' mandroA /poi' cand nu mai e ne$ointa' scot &ustile si castra$etii se urca $oiosi pe shele betze ca la ei acasOABote ase cu drag +ebruary 8' 2012 at 6: # pm - .aspunde Nt(amara: 1am despre a8a ce$a este $orba?(ttp:##;;;BCoutubeBcom#;atc(? vD8?c4mC2v?E>AfeatureDrelated * o groap. Substratul are la baz gunoi de gra%d cabalin proaspt' peste care se 5mpr8tie un strat de pm3nt special' se las c3te$a zile pentru ca s se 5nclzeasc iar apoi se &ace 5nsm3n2area. 6atele tehnice le $ede2i aici (ttp:##agro-stiriBinfo#rasadnite-cu-incal!irebiologica#

phlo9

6orina

/ndrei +ebruary "' 2012 at 12:1, pm - .aspunde


6upa plantarea rasadurilor in camp se pot &ace tunele acoperite cu &olie pana trece pericolul brumelor tarzii.*u sunt din Faslui si dupa plantarea rasadurilor in camp am sa &ac tunel pe care am sa-l acoper cu &olie microporoasa si apoi cu &olie din polietilena.

armeria +ebruary "' 2012 at 1:"! pm - .aspunde

mda' sau daca nu ai rabdare pana in mai(eu le-am pus in 20 aprilie'ceea ce este &oarte de$reme)' poti incerca cu 1"-20 plantute ca in poza mea

armeria
+ebruary "' 2012 at 1:"6 pm - .aspunde am decupat-o' dar n-am mai miscsorat-o?conteaza ideea o

phlo9
+ebruary "' 2012 at 2: 1 pm - .aspunde Narmeria: +aina ideeaA 1e$a in genul asta am &acut pentru castra$eti' intr-un an. /dica pentru singurele " seminte plantate intr-un cuib. / &ost groza$A Gu s-au prapadit' dimpotri$a. /u &ost cei mai buni castra$eti e$ar

6orina +ebruary "' 2012 at 11:2 pm - .aspunde


1a e9periment' am plantat pe 1" ianuarie semin2e de sal$ie (iubesc ceaiul de sal$ie) 5n al$eole de plastic. /m &cut a8a' din s3rm ni8te arcade peste t$i2a de al$eole 8i am acoperit cu &olie pentru 2iplat. /rat ca o ser miniatural. /m a8ezat-o pe peretele de la geam dar 5n dreapta acestuia' pe o msu2' nu la geam' nu sub. =ntr-o parte. 6eci lumin? nu prea. Ge8tiutoare cum eram am pus doar c3te o sm3n2 5ntr-un cuib dar 2 la o al$eol. 6in 6 de semin2e (18 al$eole)?au rsrit acum zile plntu2e grsu2e. He ador dar m 5ntreb de

ce doar at3t. 1e s &ac@ S mut t$i2a asta unde$a mai la lumin@ o

phlo9 +ebruary "' 2012 at 11: 6 pm - .aspunde


N1orina: 1at timp germineaza semintele nu au ne$oie de lumina' deci e mai bine sa &ie tinute acoperite' dar la caldura si umezeala moderate. 6upa ce apar plantutele se pot muta la lumina. Si mie-mi place sal$ia' mai ales ca este atat de bene&ica. *u am insamantat-o direct in gradi si a crescut o &rumuseteA

6orina
+ebruary "' 2012 at 11:!! pm - .aspunde Np(lo-: 0i au aprut acum@ plntu2e. S a8tept s ias 8i celelalte sau s le mut la lumin de pe

Re %)are r#"a(!r% (e ar(e%/ *!l%%/ )ono %(# >% ro>%%


Scris de (uni pe 0".0".2010 in categoria .radinarit (%) comentarii) *tichete: ardei' conopida' gulii' rasaduri' repicare' rosii' rosii c(errC' var!a

http://hobbygradina.ro/2010/0"/0"/rasaduri-de-ardei-repicare/

D! # a ro1%$at%. o l!n# (! # "e$#nare/ a$ re %)at >% r#"a(!r%le (e ar(e%/ )ono %(# >% *!l%%. C! e1 er%en6a a)!$!lat# la repicarea roiilor, a)!$ n! (e$!lt/ a)ea"t# l!)rare (eAa a $er" (e"t!l (e ra %(/ $a% ale" )# -n 7!n(al $er*ea %e"a er7e)t# entr! re %)are'

R#"a(!r%le (e ar(e%/ ot 7% re %)ate )a$ )! 1-2 )ent%$etr% $a% a(=n) (e)=t a(=n)%$ea lor %n%%al#. Ro>%%le (e e1e$ l! ot 7% re %)ate $!lt $a% a(=n)/ )0%ar =n# la r%$!l r=n( (e 7r!n&e/ (eoare)e ->% 7a) r#(#)%n% no% (%re)t (%n t!l %n#. Da)# te !%6% $a% atent la artea (e Ao" a t!l %n%% !n!% r#"a( (e to$ate o6% o9"er.a n%>te )re>ter% $%n!")!le (%n )are "e 7a) r#(#)%n%le.

C! a)ea"t# o)a&%e a$ re %)at >% r#"a(!r%le (e ro>%% r#$a"e (e la (ata tre)!t# "ele)t=n(!-le e )ele $a% .%*!roa"e e )are le-a$ re %)at -na o% -n *0%.e)%.

P...Q to$atele/ .ar&a/ )ono %(a % )a"tra.e%% "e re %)# $a% a(=n)/ =n# "!9 7r!n&ele )ot%le(onate/ ar(e%%/ .%netele "e re %)# )! 1-1/5 )$ $a% a(=n) %ar "alata/ el%na "e re %)# la a(=n)%$ea la )are a! "tat -n "e$#n#t!ra. ermierul C! r#"a(!r%le (e *!l%%/ )ono %(# % .ar&# ro%e n! $# $=n(re") entr! )# le-a$ %er(!t e $aAor%tatea (%ntre ele/ (%n )a!&a ne*l%Aene%/ a$ r#$a" (oar )! r#"a(!r%le (e *!l%% % )=te.a (e )ono %(#/ )are n! arat# 9%ne (elo).

S!nt $!l!$%t -n"# (e ro%%le )0errS 4)0erolla5/ )are arat# 9%ne'

S(are

Se are )a et% %ntere"at (e *r#(%nar%t/ aa )# -% re)o$an( "# te a9one&% r%n RSS "a!mail entr! a r%$% a!to$at !lt%$ele art%)ole (e a%)%/ e a)ea"t# te$#. Ce este RSS? S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 6. Rsaduri de roii: repicare 7. Rsaduri la !ile dup plantare 8. Rsaduri petunii: repicare 9. Rsaduri de legume i flori 10. Cum se fac rsaduri?
http://hobbygradina.ro/2010/0"/0"/rasaduri-de-ardei-repicare/

12 )o$$ent" to Re %)are r#"a(!r% (e ar(e%/ *!l%%/ )ono %(# >% ro>%%


6ictoria

CaS 5/ 2010 at 12'03 $ W Ra" !n(e D%n )ate a$ %n.atat (e la 2l%"a/.ar&oa"ele n! "e re %)a )%/at!n)% )an( )re") "!7%)%ent /"e lantea&a (%re)t %n *ra(%na.De la 2l%"a "t%! )a (a)a "e re %)a/at!n)% )an( "!nt lantate la lo)!l (e7%n%t%./%n *ra(%na/"e )o$ orta )a "% )!$ ar 7% %n al 2-lea an (e .e*etat%e /"% 7a) (%re)t "e$%nte.2! n! "t%a$ a"ta (e la %n)e !t/(ar n%)% n! a$ re %)at ana a)!$ .ar&oa"e/a"a )a n! a$ at%t n%$%).Ca)ar "a a% *r%Aa )a/at!n)% )an( le .e% lanta %n *ra(%na/"a n! le (eranAe&% (elo) ra(a)%n%le.
o

0!n% CaS 6/ 2010 at 6'49 a$ W Ra" !n(e S% e! a$ )%t% la 2l%"a/ 7a t!l )a .ar&oa"ele n! "e re %)a %n"a n! a$ *a"%t n%)%o re7er%nta (e" re a"ta alt!n(e.a. In ")0%$9 a$ *a"%t (e"t!le (e" re $o(!l (e re %)are al a)e"tora/ )0%ar "% %n art%)ol!l )%tat (%n Ier$%er!l/ (e)% n! )re( )a e"te *re"%ta re %)are .er&oa"elor.
6ictoria

CaS 6/ 2010 at 3'42 $ W Ra" !n(e e! n! a$ $a% .er%7%)at %n alta arte.Jr%)!$ la 2l%"a a$ )%t%t a"ta an!l tre)!t/(! a )e (eAa !"e"e$ ra"a(!r%le %n *ra(%na.S%/or%)!$/e! "e$an %n ra"a(n%ta )al(a a7ara/%ar (e a)olo n! re %) n%$%)/)% (oar le $!lt %n *ra(%na )an( a! )re")!t "!7%)%ent.

13an*% CaS 5/ 2010 at 1'33 $ W Ra" !n(e C!&%)a .-a (at !n r%t$ 9!!!!n la l!)r!. B%)% e! n! re %) .ar&oa"eleD D%n ra"a(n%ta le !n (%re)t %n *ra(%na.A)!$ a$ a7lat "% $ot%.!l'555.
o

0!n% CaS 6/ 2010 at 6'52 a$ W Ra" !n(e Ca (e o9%)e%/ $!&%)a a 7o"t 9a&a An*% D

C%ra CaS 5/ 2010 at 8'45 $ W Ra" !n(e B!na "earaD 2! n-a$ $a% re %)at n%)% .%netele/(e"% "!nt (e-!n (e*et4(e %nalte/n! (e *roa"e/0a/0a/0a5n%)% ar(e%% )a %a "% %!t&% "% n%)% )ono %(a )are "-a l!n*%t ne er$%" (e $!lt4 !"a %ntr-!n *0%.e)% $a% $are (e )era$%)a5 entr! )a $-a$ *an(%t )a-% rea tar&%! "%-ar 7% %n!t%l.Ca re"e$na"e$DDar (a)a $%-at% "!*erat r%n ra)t%)a er"onala )a %n)a o $a% ot 7a)e @.a $!lt&!$e")DPro9a9%l )a alt)e.a (e)at o %ntar&%ere re)! era9%la/(e"%*!r/7!n)t&%e (e .re$e n! "e oate %nta$ la.B! (e alta (ar n! $-a" $a% )o$ l%)a entr! )a .a %$a*%nat&% er7e)t )e %n"ea$na ra"a(!r% %nttr-!n a arta$ent (e 9lo)@
o

0!n% CaS 6/ 2010 at 7'02 a$ W Ra" !n(e 2! &%) )a n%)%o(ata n!-% rea tar&%!/ )% (%n )ontra. ?a re %)are )el $a% %$ ortant e"te a(an)%$ea )ore)ta/ %ar ro"%%le/ *!l%a/ )ono %(a "% ar(e%!l ot 7% re %)ate $a% a(an). D! a re %)are .or a.ea $a% $!lta l!$%na "% n! "e .or l!n*% $a% (e arte. Can( &%)% :.a; " er )a te re7er% la )o$!n%tate/ n! la $%ne@a"a-% + C!$ a$ $a% re)%&at (e )ate.a or%/ art%)olele a ar!te a%)% n! "!nt )0%ar %n t%$ real/ (e e1e$ l! a)e"t art%)ol a "tat (e"t!l (e $!lt la :)%orne;4(rat75. D%n )a!&a l% "e% (e t%$ n! ot %ntot(ea!na "a 7a) art%)ol!l %$e(%at (! a e7e)t!area l!)rar%% re" e)t%.e. Co$entan a$ 12 art%)ole la )%orne/ $aAor%tatea (oar )! t%tl!/ "a! 7ara o&e/ )are %"% a"tea ta ran(!l .

(el%)a Car)0 12/ 2011 at 8'47 $ W Ra" !n(e oR@a$ aA!n" "% e! la $o$ent!l %n )are $a %ntre9@)an( tre9!%e "a 7a) re %)area la *!l%e/ )ono %(a/ 9ro)ol% "% )ono %(a $o.4"e$%ntele )are%a le-a$ )!$ arat (e e !n "%te re)o$n(at (e .o%5. (e)%/ (ra*%lor .a ro* "a-$% " !net% )an( ot "a 7a) a"ta. .a $!lt!$e") 7oarte $!lt.

victoria

Car)0 12/ 2011 at 9'15 $ W Ra" !n(e Ldelica' (%n )ate "t%! e!/a"tea n! "e re %)a.In a7ara (e *!l%e e )are o ot% re %)a. Se !n (%re)t la lo)!l (e7%n%t%. )an( ra"a(!l e"te (e"t!l (e $are/a(%)a are 40 &%le

(el%)a Car)0 13/ 2011 at 8'13 a$ W Ra" !n(e $!lt!$e") entr! ra" !n". $a %ntre9 %n"a (a)a (e&.oltarea lor n! "!7era (a)a "!nt a"a (e $!lte %ntr-!n " at%! a"a (e $%)+%ar la *!l%e )!$ "e 7a)e re %)area+ )a la ro"%e $!lt $a% a(an)+ "a! la 1F1/5 )$+ "% )an( an!$e tre9!%e 7a)!ta+

&e 0%r%ne Car)0 13/ 2011 at 10'04 $ W Ra" !n(e e! a$ re %)at )ono %(a entr! )a a! )re")!t !t%n )a$ l!n*% "% "e %n)al)ea! %n *0%.e)%. )a re*!la *enerala ot% re %)a (! a )e a ar r%$ele 7r!n&e a(e.arate/ (e)% a! 4 7r!n&e. n! tre9!%e "a $a"or% a(an)%$ea (e re %)are/ lantea&a-le )!$ t% "e are )a e %n re*!la. e! le !n %n a0are (e la"t%) (e !n%)a 7olo"%nta/ )ele $a% l!n*% le !n )at $a% a(an)/ atat )at er$%te a0ar!l. re"t!l atat )at "a ra$ana 7r!n&ele (ea"! ra "ol!l!%. n!-t% 7a *r%A%/ or 7% ele $%)% "% 7%ra.e (ar "e .or (e&.olta 7ara ro9le$e (a)a a% *r%Aa )! l!$%na "% !$%(%tatea. a"ta "a 7%e *r%Aa ta r%n)% ala.

alina

A r%l 13/ 2011 at 11'00 a$ W Ra" !n(e (e )!ran( $a-$ a !)at "a 7a) "% e! ra"a(!r% %n "olar la at )al( .la ar(e% a %n)e !t )a(erea lant!telor a$ "to %t )! re.%)!r .%ner% "% a&% tot $a% )a( )%ne "t%e (e )e "a$% " !na

C!tare r#"a(!r%lor -n *r#(%n#


Scris de p(lo- pe 21.02.2011 in categoria .radinarit (/3 comentarii) *tichete: ingri+ire rasaduri' legumicultura' mutarea rasadurilor' plantare rasaduri' rasaduri' rasaduri ardei'rasaduri rosii

http://hobbygradina.ro/2011/02/21/mutare-rasadurilor-in-gradina/

Scoaterea copiilor in lume' adic plantarea rsadurilor la locul de&initi$. 6esigur' &iecare zona' regiune' are particularit2ile ei climaterice' a8a ca e de presupus ca &iecare dintre noi 8tie perioada cea mai prielnica de plantare in sera/solar' gradina' a $iitoarelor plante roditoare. Gu $om uita nici decalendarul lunar' desigur. Bn general' temperatura nu trebuie sa &ie sub > 12-1" grade ziua' iar noaptea sub 10 grade celsius. 0lantarea este bine de &cut in zi noroasa' dar &r ploaie' sau pe inserat. Bn primele 2 sptm3ni plantele trebuie udate zilnic. 6aca nu e9ista aceasta posibilitate' $orbesc despre grdinarii de duminica' cei care $in :la mo8ie; o data la sptm3na' e9ista o metoda &oarte e&icienta: pentru asta a$em ne$oie &ie de un tub din plastic &ie de sticle de plastic (de 2 < 2'" litri) crora le tiem &undul' le &acem pe pere2ii laterali mici ori&icii si le 5ngropm pe ` l3ng planta sub un unghi de !" grade. Bn aceste :recipiente; turnam apa cu solu2ie hrnitoare' care $a a%unge direct la rdcini. 0entru ca acest lucru sa se &ac treptat' sticla $a a$ea dopul pus' iar tubul un :opritor; dintr-un material poros' o bucata de p3ine' de ce nu@A' ast&el ca scurgerea lichidului sa se &ac nu dintr-o data ci lent. 7ai e9ista un daca de care trebuie 2inut cont: daca este prea cald in perioada imediat plantarii' in primele !-" zile' tinerele plntu2e ar trebui umbrite cum$a. +ie ca $om a$ea gri%a sa le plantam l3ng o cultura de%a dez$oltata la $remea respecti$a' &ie ii instalam un umbrar. Sigur' cu ce am prezentat aici' nu se termina ci de abia 5ncepe Mdiseea .rdinarului de duminica. Ha buna re$edere si spor la treburiA Fezi i restul articolelor din aceast serie: "ratarea i clirea seminelor/ Producerea rasadurilor. S)oaterea )o %%lor %n l!$e/ a(%)# lantarea r#"a(!r%lor la lo)!l (e7%n%t%..

De"%*!r/ 7%e)are &ona/ re*%!ne/ are art%)!lar%t#6%le e% )l%$ater%)e/ a>a )a e (e re"! !" )a 7%e)are (%ntre no% >t%e er%oa(a )ea $a% r%eln%)a (e lantare %n "eraF"olar/ *ra(%na/ a .%%toarelor lante ro(%toare. B! .o$ !%ta n%)% (e )alen(ar!l l!nar/ (e"%*!r. In *eneral/ te$ erat!ra n! tre9!%e "a 7%e < &%!a "!9 G 12-15 %ar noa tea < "!9 10 Plantarea e"te 9%ne (e 7#)!t %n &% noroa"a/ (ar 7#r# loa%e/ "a! e %n"erat. In r%$ele 2 "# t#$=n% lantele tre9!%e !(ate &%ln%). Da)a n! e1%"ta a)ea"ta o"%9%l%tate / .or9e") (e" re *r#(%nar%% (e (!$%n%)a/ )e% )are .%n :la $o>%e; o (ata la "# t#$=na/ e1%"ta o $eto(a 7oarte e7%)%enta' entr! a"ta a.e$ ne.o%e 7%e (e !n t!9 (%n la"t%) 7%e (e "t%)le (e la"t%) 4(e 2 < 2/5 l%tr%5 )#rora le t#%e$ 7!n(!l/ le 7a)e$ e ere6%% lateral% $%)% or%7%)%% "% le -n*ro #$ e ] l=n*# lanta "!9 !n !n*0% (e 45 *ra(e. In a)e"te :re)% %ente; t!rna$ a a )! "ol!6%e 0r#n%toare/ )are .a aA!n*e (%re)t la r#(#)%n%. Pentr! )a a)e"t l!)r! "a "e 7a)# tre tat/ "t%)la .a a.ea (o !l !"/ %ar t!9!l !n :o r%tor; (%ntr-!n $ater%al oro"/ o 9!)ata (e =%ne/ (e )e n!+D/ a"t7el )a ")!r*erea l%)0%(!l!% "a "e 7a)# n! (%ntr-o (ata )% lent. Ca% e1%"ta !n(a)a(e )are tre9!%e 6%n!t )ont' (a)a e"te rea )al( %n er%oa(a %$e(%at lantar%%/ %n r%$ele 4-5 &%le/ t%nerele l#nt!6e ar tre9!% !$9r%te )!$.a. I%e )a .o$ a.ea *r%Aa "a le lanta$ l=n*# o )!lt!ra (eAa (e&.oltata la .re$ea re" e)t%.a/ 7%e %% %n"tala$ !n !$9rar. S%*!r/ )! )e a$ re&entat a%)%/ n! "e ter$%na )% (e a9%a -n)e e J(%"eea [r#(%nar!l!% (e (!$%n%)a. ?a 9!na re.e(ere/ "% " or la tre9!r%D
S(are

Se pare ca eti interesat de grdinarit' aa c 5i recomand s te abonezi prin RSS saumail pentru a primi automat ultimele articole de aici' pe aceast tem. Ce este RSS?
S-ar putea s te mai intereseze: 1. 2. . !. Repicarea rsadurilor: g(idul complet, nu numai pentru nceptori Mutarea rsadurilor de roii n grdin Metod bio pentru producerea rsadurilor: semnarea fr substrat vegetal Producerea rsadurilor

89 )o$$ent" to C!tare r#"a(!r%lor -n *r#(%n#


1 ) Ke;er Comments N

adina
7arch 18' 2011 at ,: 1 am - .aspunde Gu stiu daca e bine sau nu' dar eu am pus rosiile la rasarit din &ebruarie. Si telina' ca asa scria pe plic' si petuniile si panselutele la &el. Gu stiu' insa' cand pot sa mut telina in gradina' acum e inca &oarte mica. 7ama zice ca nu ingheata. .osiile sunt bine-merci' &iecare in paharelul ei' arata &oarte bine. 1and e cald si soare le scot a&ara. 1e am in$atat de la cine$a: nu sustineti rasadurile de rosii de la inceputA dupa ce le

puneti in gradina tre sa le lasati o $reme nesustinute ca sa-si intareasca tulpina' sa poata sa sustina mai bine greutatea plantei si a rodului. o

phlo9 7arch 18' 2011 at 10:08 am - .aspunde


Nadina: Kra$o' /dina' esti groza$aA *u deabia am pus semintele sa $ad cum trec proba de :&ara subtrat;' iar celelalte sunt la tratament 1at despre telina' zic cei care cunosc si de la care mai in$at si eu' ca se repica la locul de&initi$ cand trece pericolul de inghet ($orbesc de cel de peste noapte)si au cam 10 cm inaltime. 4ricum' gasesti amanunte la un raspuns pe care i l-am dat s$etlanei dar nu mai stiu unde mai bine intreaba pe Jobbygradina ab/ si postam acolo raspunsul sa-l &oloseasca si altii sa ai sporA

adina
7arch 18' 2011 at !: ! pm - .aspunde Np(lo-: $ai' phlo9' merci' dar nu cred ca merit laude. * bine sa pun rasaduri de rosii asa de$ereme@ 4 sa las telina sa a%unga asa' de-o palma. 0roblema este ca e cam deasa. .osiile' am o obser$atie: am pus 2 soiuri straine' 7ontserat si cireasa' si soi romanesc' de Kuzau. cele straine sunt asa-si-asa' dar cea de Kuzau arata magni&icA cu &runze per&ecte' creste &rumos' n-am cu$inteA Ha noi s-a &acut cercetare' nu gluma. 7ontserat-ul are 2 &ire care arata cumplit' galbena' cu &runze strambe' chircite? nici nu-mi $ine sa le pun in gradinaA Si cireasa la &el. /m mai cumparat un soi' 6acia' dar abia l-am pus' sa $ad ce-i si cu asta. /m citit ca prin zona 6e$a' Iimis' \ud. Junedoara se gasesc rosii romanesti &oarte gustoase si mari' se poate cumpara din piata rosia si sa se pastreze semintele' dar? eu sunt din Kucuresti. Iot o sa le am eu cand$a.

phlo9
7arch 18' 2011 at ":"8 pm - .aspunde Nadina: *u sunt adepta perpetuarii semintelor romanesti. /cuO' asta nu inseamna ca nam cumparat nicicand si seminte straine. Gu-s ipocrita. 6e pilada anul acesta am cumparat de la o doamna din Ir Se$erin pe care intamplator am gasit-o scotocind printre bloguri' linL-uri si site-uri' la un pret mai mult decat de bun simt' seminte de rosii romanesti (unul dintre de&ectele mele ma%ore e si acela ca daca cine$a imi spune ca asa este ' eu comparandu-ma cu mine' cred' asa ca sper sa nu ma &i inselat) mari' si inca altele' nu are rost sa le insir. Fa $oi spune ce a iesit' dar ce $oiam sa spun 1a aceste rosii de Kuzau sunt printre putinele romanesti ramase :in $iata;. 1umnata cuscrei mele' ar a$ea an de an rosii mari' zemoase si sa$uroase' . perpetuate de ani si ani' din ce spune' romanesti. daca este asa' ma $oi con$inge in anul asta si $oi colecta seminte pe care cu drag o sa le impart cu $oi. ///A uite' inca o tema pentru aN/ < :cerere si o&erta; unde putem &ace schimb de plante sau chiar sa $indemA ce zici@

adina 7arch 18' 2011 at 10:21 pm

Np(lo-: e super ideea. 1e zice Juni@ 1um ne intermediaza@ Juni' gasesti tu o modalitate@

delica 7arch 18' 2011 at #: 1 pm - .aspunde


acum am $enit si eu din gradina. $a intrebati ce am &acut acolo?am planatat 100 &ire rosii si le-am &acut un tunel din &olie. asa ca niciodata?mi-au incoltit si s-au dez$oltat &oarte &rumos sute de &ire de rosii de mai multe soiuri. de ce am pus atatea seminte $a intrebati@ pt ca mama mea ma tot ruga sa pun cate$a si din astea' si din alea?mi-am mai pus si eu ochii pe cate$a soiuri si uite asa am a%uns ca toate per$azele sa &ie pline cu pahare' $re-o 1"0 &ire si cand am ramas &ara paharele si &ara rabdare am decis sa le pun in gradina si sa le &ac un tunel din &olie. am muncit ! ore si abia astept zilele $iitoare sa $ad daca le merge bine acolo si daca incep sa se dez$olte. acum ca $-am po$estit acti$itatea mea din ultima luna?:-))) $a adresez si intrebarea: care ar &i acum regimul de hranire si de aerisire a plantutelor@ si inca o intrebare: daca am amestecat pamant de &lori cu compost si cu pamant de gradina mai trebuie sa le administrez apa imbogatita cu solutie hranitoate@ si ultima intrebare? pamantul trebuie sa se mentina umed sau &iind sub o &olie e9ista riscul putrezirii plantutelor@ $a multumesc pentru $iitoarele $oastre raspunsuri. numaObineA o

phlo9
7arch 18' 2011 at 10:1" pm - .aspunde Ndelica: Cite ce de oameni harnici pe aiciA incep sa de$in ingri%orata ca mi-s puturoasaA Foi de%a ati &acut atatea' si eu?. 1red ca raspuns la intrebari poti gasi si in articolul re&eritor la .epicare si care $a aparea cat de curand dar sa incerc sa-ti raspund pana una -alta cum ma pricep: plantutele in primele doua saptamani se uda zilnic. Ha radacina' nu si pe &runze. asta ca sa preintampinam &ormarea sporilor &ito&torei sau ai altor ciuperci. 6e aceea se $or si aerisi zilnic. /sa o sa le si calim' la inceput doar cate$a minute' apoi crestem timpul pana la o zi intreaga' daca a&ara temperatura peste zi trece de 1"-1# grade. daca te uiti un pic la te9tul de inceput' o sa $ezi ca da' nu strica e chiar indicat pamantul de la supra&ata e bine sa aiba doar aspect de usor uscat sa ai sporA 0S: nu uita sa le stropesti cat mai des cu lapte degresat cu iodA0ro&ilactic impotri$a &ito&torei (manei)

delica
7arch 18' 2011 at 11:1! pm - .aspunde sa le stropesc inseamna sa le pul$erizez pe &runze aceast amestec@ daca da' de unde se ia iodul si ce concentratie sa &ie. iarta-mi nepriceperea' dar nu-ti pot descrie ce drama si ce tragedie a &ost in $iata mea chimia?stiu' $oi $a pricepeti la ea si poate nu ma intelegeti' dar credeti-ma sunt mai mult decat pro&ana in domeniu. o

phlo9
7arch 18' 2011 at 11: # pm - .aspunde Ndelica: da' umezita planta in intregime la 1 litru de lapte < , litri de apa si 20- 0 chiar !0 picaturi de iod)iodul este si dezin&ectant si antimicrobian' iar laptele' mai precis' acidul lactic' este un &ungicid bun' bashca mai hraneste si plantaA

1at pri$ste chimia?haA era sa raman cori%entaAA 7ie &izica' biologia/botanica(AA) si antomia imi placeau cel mai mult Si cu toate astea pro&esia mea e &ilologA 6elica' draga mea' le $ei in$ata ca si mine' ca si cei mai multi dintre prietenii de aici' din gradina Iu crezi ca suntem mai bre%i@ ma rog' poate suntem' unii dintre noi cu certitudineA

huni 7arch 1,' 2011 at 12:! am - .aspunde


Nadina: imi place si mie ideea' ma gandesc cum se poate &ace' dar deocamdata puteti &olosi plat&orma de ab/' &ac imediat o categorie pentru asta.

zuarah 7arch 1,' 2011 at 6:16 am - .aspunde


si eu sunt pentru strangerea si pastrarea semintelor de legume autohtone' dar cel mai important mi se pare ca este gasirea de seminte de rosii romanesti' din cele care au gustul originar.acum doi ani am gasit intamplator la un $ecin seminte de rosii;inima de bou;' si am pus si eu in acel an. s-au &acut niste rosii mari' de culoare mai degraba roz inchis' cu miezul &. carnos si &. putine seminte' si alea mici' dat cu un gust nemaipomenit de bun. iar &orma este cum spune si denumirea- ca o inima. acum nu am decit cite$a seminte de pus in pamant' dar la toamna $oi strange mai multe ' si de pe la $ecini' si $oi putea sa trimit la cei interesati.cu drag. o

delica
7arch 1,' 2011 at 1:00 pm - .aspunde N!uara(: am si eu soiul de care spui tu. am pastrat seminte de asta toamna si acum am &acut plantute. ginionul e ca mi s-au cam amestecat cu alte soiuri si nu as putea cu certitudine acum sa spun care sunt cele inimioara' ca eu asa le spun. la toamna insa' daca ma in$atati sa-mi &ac seminte corect $a trimit la toti. mai am si alte soiuri' carnoase' le spun eu' cresc &oarte mari' dar au deza$anta%ul ca mi%locul acela $erde' de care e legata codita e &oarte tare si e pro&und crescut in inima rosiei. cand se mananca trebuie taiat a&ara centrul rosiei. mai am si rosii cherry dar si rosii care cresc pe eta%e' seamana cu cherry dar sunt putin mai mari insa cresc tot in ciorchini. anul trecut insa nu prea ma-m priceput sa obtin corect semintele si unele au ramas lipite de ser$etelul pe care s-au uscat' iar acum in prima$ara le-am pus direct cu ser$etelul in pamant ca sa incolteasca. da' ma gandesc ca zambiti?a$eti si de ce. 7arch 2#' 2011 at ,:28 pm - .aspunde Ndelica: uite iar o gresealaAAA &ir-a ea sa &ie cum a aparut si s-a strecurat &ara s-o pot sta$iliA deci ; nu prea m-am priceput sa obtin corect semintele : 7arch 2#' 2011 at 11:1, pm - .aspunde Ndelica: delica' se pare ca lemni&icarea din zona coditei ' culmea' e o boalaA /m dat recent peste un articol mic intr-una dintre re$istele pe care le ras&oiesc online (la rusi' &ireste) si am dat peste in&ormatia asta. Cite' chiar sa ma uit cu atentie si sa-ti zic mai pe-ndelete

delica

phlo9

zuarah 7arch 1,' 2011 at 6: 1 am - .aspunde

ieri mi-am pregatit rasadnita ' adica am pus balegar intr-un strat gros' si am aruncat peste el niste $ar- pentru combaterea coropisnitelor' apoi am acoperit cu &olie. dupa ce se incalzeste bine(el &ermenteaza si dega%a caldura) pun un strat de pamant rezultat din patul de gunoi si pamant din rasadnita de anul trecut si purced la semanare(intre timp imi calculez e9act timpul necesar pentru operatiunile de calire si tratare a semintelor dupa in$atatura 0H4c). in &iecare an &ac prea multe rasaduri' dar sunt &. mandra cind $in $ecinii mei ' tarani autentici' si imi cer.le dau cu drag si mandrie' eu' care am stat " de ani la bloc.$oi incerca sa postez si ce$a poze' ca sunt nebuna cu pozatul. daca $a ganditi ca este cam tarziu pentru semanat rasaduri' $a spun ca pentru zona noastra nu este' uneori ingheata si la inceputul lui mai.

phlo9
7arch 1,' 2011 at 10:!6 am - .aspunde /dina' 6elica si acum tu' Krutus@A(dada' de tine e $orba' MuarahA)si cine stie cati mai suntetiA 7a simt de-a dreptul umilitaA asa-mi trebuie daca sunt puturoasaA Cite cum stati cu lucraile' iar eu $isez la cai $erzi pe peretiA Kine' ma rog' sunt tare in urmaaa. Beri am pus celelalte seminte la tratamente-caliri-hraniri' pe cele pe care le $oi pune in substrat sau pastile de turba. celelalte' stau bine-merci la :incubator;. /m inceput sa maresc timpul de aerisire. 6aca-i pasa cui$a?.:) sa a$eti spor' dragilorA

delica 7arch 1,' 2011 at 12:!, pm - .aspunde


nu $ad nimic rau in a lua totul metodic si plani&icat' asa cum &aci tu phlo9Aeu te admir pt. asta. si pana la urma' daca scopul pt. care luptam e acelasi' ce conteaza cand il atingem@ eu m-am grabit de &rica si din nestiinta. habar nu $eam daca anul acesta $a &i ca primul meu an de gradinarit' cand mi-au murit toate rasadurile' sigur din $ina mea' sau al doilea an in care din zeci de rasaduri &acute de mine am a$ut cura%ul sa pun in gradina " &ire de rosii. ceea ce m-a incura%at sa nu ma las' a &ost ca cele " &ire puse de mine' au crescut cel mai repede' au trait cel mai mult' nu s-au imbolna$it si au rodit pana toamna' cand mi-au dat si gogonele. po$estea continua cu &aptul ca $-am intalnit pe $oi si din discutii' articole si s&aturi mi s-au lamurit in cap lucrurile pe care nu le stiam bine sau nu le stiam de loc. deci acum imi intelegi pripirea cu care am pus semintele in paharele. pe de o parte cu &rica-n san ca se $or repeta dezamagirile din anii trecut si pe de alta parte cu con$ingerea ca acum nu $oi mai &ace greselile de atunci. numaObineA

/drian
7arch 2#' 2011 at 8:"# pm - .aspunde Kuna ziua. Freau sa ma prezint: ma numesc /drian si sunt din /rad' sunt un tanar in $arsta de 0ani casatorit. 1itesc de ce$a timp acest &orum si am in$atat multe chestii noi. /s $rea sa $a inpartasesc patania mea: 6in acest an mai e9act din ianuarie m-am hotarat sa incep sa ma ocup de legumicultura' mai e9act ardei de boia si altele. 7i-am comandat 2 solarii de #9 0m si 2 de 6."91"m. Mis si &acut' mi-am cumparat seminte de la un institut din Cngaria si am &acut un pat pentru rasaduri in gara%. /colo a$and lumina de la un geam de 2m 9 2m.

Gu am mai &acut asa ce$a niciodata pana acuma. /m amestecat pamant cu mranita si am plantat 600 seminte ardei de boia. 6upa apro9. 10 zile am cunoscut un legumicultor cu solarii cara mi-a e9plicaat ca rasadurile o sa aiba ne$oie de lumina. /cuma incepe: Iimp de 2." zile am scos din aceea rasadnita seminte a&ara bucata cu bucata si le-am pus in turba in niste ladite si am &acut solar in gradina. /cuma dupa apro9. 2 saptamani mi-au iesit aproape toate si sunt &ericit. 6upa ce o sa-mi &ie montate solariile si plantat tot in ele am sa $a postez cate$a poze. Fa multumesc si sper ca nu $-am plictisit.

/drian
7arch 2#' 2011 at 8:"8 pm - .aspunde 0.S. +elicitari la toti pentru munca care o depuneti. Ka&ta in continuare.

delica
7arch 2#' 2011 at ,:2" pm - .aspunde multa ba&ta in continuareAAA ma gandesc ca daca ai inceput asa in &orta doresti sa produci legume la scara mai mare decat o &acem unii dintre noi' cei care ne tot :plimbam; pe aici. stiu ca pt. a intretine un solar e ne$oie de munca neobosita si de rabdare si moti$atie nelimitata. iti doresc sa ai satis&actii pe masura muncii si e&ortului depus. si eu am in plan in toamna aceasta sa &ac un mic solar la mine in gradina. impropriu spus :sa &ac;' ca nu-l &ac eu' eu numai ma miorlai toata ziua ca-mi trebuie unul. in s&arsit?cand am sa-l am mi-am propus sa stau in el zi si noapte' &ara oprire si sa-l trans&orm intr-un taram de basm. pana atunci insa pot doar sa $izez. numaObineA

/drian
7arch 2#' 2011 at ,:!# pm - .aspunde 7ultumesc. *u de mic am crescut langa animale si lucru in camp' asa ca nu mi-e &rica de lucru. Kineinteles ca doresc sa &ac la o scara un pic mai mare. 6e%a am o sadis&actie mare cand $ad ca ies rasaduri si munca mea cu asta e rasplatita. Bti doresc succces in construirea solarului. 6epinde cat de mare $rei sa-l &aci. 6aca doar pentru rasaduri e &oarte simplu. daca $rei mai mare tot nu e greu dar trebuie depus mai mult e&ort.

phlo9
7arch 2#' 2011 at 10:!8 pm - .aspunde 7ult succes si $remea si rasaduO si recolta sa tina cu tineA \os palariaA si nu te da batut.

/drian 7arch 0' 2011 at 8:0, am - .aspunde


Kuna dimineata. /s a$ea o intrebare la $oi daca puteti sa ma a%utati. 6e ce de cate$a zile rasadurile de ardei isi tin ridicate &runza sus ca si un :F;.

0recizez ca au numai 2 &runze si acuma 2 zile le-am stropit cu 0.*FB1C.. Fa multumesc.

phlo9
7arch 0' 2011 at ,:20 am - .aspunde ^neatza si tieA /drian'recunosc ca ' cel putin pe mine' m-ai cam incuiat cu intrebarea. * $orba de &runzitele ade$arate sau e $orba de cotiledonate (primele &runze ale rasadului dupa germinare si iesire la lumina)@ pentru ca de obicei cotiledonatele stau in &orma de F Sau poate ca-s &ericite dupa stropirea cu solutia sporA

/drian
7arch 0' 2011 at 10:20 am - .aspunde Sall. 6a' sunt primele &runzulite ale rasadului(2buc). o

phlo9 7arch 0' 2011 at 11:1! am - .aspunde


N9drian: he-heA cotiledonicileA sunt intotdeauna tantose' sunt curioase unde se gasesc 1u alte cu$inte: e normal sa &ie asa sporAA

/drian 7arch 0' 2011 at 12:11 pm - .aspunde


7ultumesc pentru raspuns. 7ai o intrebare: 1and sunt de 10cm apro9. pot sa le repic direct in solar@ o

phlo9
7arch 0' 2011 at 12:!" pm - .aspunde N9drian: /di' rasadul poate a$ea si mai mult' poate a%unge si la 20 cm' daca se lungeste' important e sa aiba $arsta prielnica transplantarii: la ardei ar trebui sa &ie' din cele in$atate/ citite de mine cam #0 de zile din momentul semanatului' "0-60 zile pentru tomate'ceapa si $arza alba 80 < telina'$inete' !0-"0 < gulii' !0-!" < conopida' 0-!0 < do$lecei' 0 < castra$eti ' 2" < $arza de peLin sporA

/drian 7arch 0' 2011 at 12:" pm - .aspunde


/m inteles. 6ar am alta problema. Gu am loc inca in acest an unde sa le repic. Irebuie sa le repic direct in solar. Bntreb deoarece sunt puse cam des si trebuie sa le repic in solar. o

phlo9
7arch 0' 2011 at 1:16 pm - .aspunde

N9drian: e intr-ade$ar o problema' si stii de ce@ pentru ca ardeiul (banuiesc ca de el e $orba' nu@)uraste sa &ie deran%at cu repicatul. de aceea sa consideram ca -l transplantezi. /cum: stii de asemenea ca e un mare iubitor de soare si caldura' da@ 6aca in sera e su&icient de cald' adica nu mai putin de 16 grade (peste zi ar trebui sa &ie cam 2"-2# grade)' atunci poti purcede la transplantare' daca peste noapte se &ace mai &rig de 111 grade ' le $ei stresa si risti sa se opreasca din crestere?.sau si mai rau. Iu sa te uiti si pe plic' sa $ezi ce indicatii dau acolo' pentru ca s-ar putea sa &ie un soi rezistent la $reme rece' si atunci n-ai probleme?.prea mari (glumesc)inainte de repiocare/transplantare nu uita sa le hranesti (ar &i trebuit cam cu 10 zile inainte)cu ceai de buruieni (macerat/in&uzie de urzica>coada calului> cenusa apro9imati$ asa: la 10 litri apa: 200- 00gr planta uscata si cenusa un pahar)' direct la radacina. /tentie cu udatul' sa nu e9agerezi' ca te paste ciuperca si ti le secera' doamne &eriA cam asa ce$a' pe repezeala sporA

/drian
7arch 0' 2011 at 1:21 pm - .aspunde 6a este $orba de ardei' dar nu am plic deoarece le-am cumparat din Cngaria direct de la institut si sunt ambalate in pungulite. Bn legatura cu temperatura nu cred ca o sa-mi a%unga in timpul noptii sub 8-10grade si ziua am daca aerisesc in %ur de 2"-2#grade. re&eritor la udat te-ai re&erit acuma la rasaduri sau dupa ce le trasplantez@ o

phlo9 7arch 0' 2011 at 1:

pm - .aspunde

N9drian: in general' dar mai ales in perioada de :copilarie; dar am inteles ca le-ai stropit cu pre$icur (ce mai denumire neobrazataA - glumesc' &ireste) asa ca sunt &erite de ciuperca. Si in&uzia de coada calului este un bun anti&ungic' si mai mult decat atat e si hrana buna' si intareste in$elisul celulei din &unza si ast&el ele de$in rezistente si la daunatoriA. 1el putin asa spun cei priceputi si a$eniti. 8-10' cam putin' o leaca' peste noapte poti pune cate$a galeti(acoperite cu un ti&on) cu balegar (daca ai de unde)sau mranita' ce $a dega%a si 142' de care au mare ne$oie' dar si caldura?. sporA 0S se $ede treaba ca ar trebui sa ma pun pe treaba si sa compun un articol despre ardei si alte legumici?.E)

/drian
7arch 0' 2011 at 2:01 pm - .aspunde 7ersi. Huni-marti ar trebui sa-mi $ina solariile(sper). 6upa ce termin de transplantat am sa postez cate$a poze sa $edeti cum mi-a reusit. 6aca o sa am alte nelamuriri am sa $a scriu. 0ana atunci spor la munca. o

7irela
+ebruary 12' 2012 at 12:1! pm - .aspunde Kuna /drian /i mentionat ca ai comandat solariile ' imi poti spune de unde @

7irela
+ebruary 12' 2012 at 12:16 pm - .aspunde N9drian: Kuna /drian /i mentionat ca ai comandat solariile ' imi poti spune de unde @

/drian /pril !' 2011 at #: # am - .aspunde


Kuna dimineata. /m o :problema; si nu stiu daca e normal sau nu. Ha unele dintre rasaduri' la putine cotiledonicile se intorce un pic $ar&ul. 7ultumesc.

cip## /pril 21' 2011 at 2:!" pm - .aspunde


$a salut.sant nou in ale gradinaritului.la insistentele unui prieten mam apucat de gradinarit. $reau sa &ac un solar 'e9perimental anul acesta'dar ce$a serios pe $iitor.zis si &acut'am cumparat seminte hibrid de tomate si ardei gi&e si am inceput semanarea indi$iduala. dupa aceea am inceput sa caut unele modalitati de incoltire a semintelor.totul merge greu din cauza temperaturilor zcazute si din cauza lipsei de spatiu preincalzit. o

phlo9
/pril 21' 2011 at :2 pm - .aspunde Ncip : Kuna si bine ai $enit cip##A Gu ne-ai zis daca ai &acut solarul si cum este. * un spatiu sau e doar o &olie peste niste arce@ 6aca e spatiu inchis poti &ace o :incalzire; a spatiului &olosindu-te de brazde :incalzite; ast&el: sapi' cam la o adancime de o cazma (2" - 0cm)scoti stratul &ertil si-l pui de-o parte' in santul respecti$ pui %os de tot balegar de cal' care poate &i proaspat' resturi $egetale ' iarba cosita' daca ai- &an' bucatele de ramuri (sa &ie sanatoase)' presari cenusa'cam un borcan de brazda' stropesti cu apa calda ' apoi pui stratul &ertil'il stropesti si pe el cu apa calda si il acoperi cu o &olie neagra sau geosintetica' si lasi cate$a zile' ca sa se acumuleze caldura in urma procesului de descompunere si apoi' inainte de a planta rasadurile' scoti &olia' uzi din nou din abundenta cu apa de urzica si de coada calului calda (e hranitoare dar si antiseptica si antimicotica adica dezin&ectanta)' in &iecare gropita de plantare pui &oi de ceapa' &oi de usturoi' cenusa (cam o mana din &iecare) pui rasadul' acoperi cu compost' sau pamant daca nu ai compost' dar nu musuroiesti. 6upa ce au luat $iteza in dez$oltare si au crescut' deci sau adaptat la noile conditii mulcesti &iecare planta in parte sau toata brazda cu iarba cosita. Bn spatiul de solar poti sa pui cate$a galeti cu balegar proaspat ca sa se mentina o temperatura calda peste noapte su&icienta' dar si un grad de 142' care e de a%utor plantelor. sa ai sporA

/drian
/pril 0' 2011 at #:!# am - .aspunde Kuna dimineata. Sunt &ericit dar si &rant de obosealaa. /m terminat plantarea rasadurilor in solar. /m sa postez poate chiar si astazi poze cu solariile mele.

/m o intrebare pentru cunoscatori: 1um se &ace copilirea la castra$eti@ 7ultumesc.

/drian
/pril 0' 2011 at 8:16 am - .aspunde

/drian
/pril 0' 2011 at 8:16 am - .aspunde

/drian /pril 0' 2011 at 8:1# am - .aspunde

/drian /pril 0' 2011 at 8:1# am - .aspunde

/drian /pril 0' 2011 at 8:18 am - .aspunde

/drian /pril 0' 2011 at 8:1, am - .aspunde

/drian /pril 0' 2011 at 8:20 am - .aspunde

/drian /pril 0' 2011 at 8:21 am - .aspunde


7ultumesc si scuze daca $-am deran%at cu pozele mele. o

armeria
/pril 0' 2011 at 8: 8 am - .aspunde N9drian: +elicitari' /drian. Sunt con$insa ca ai/ati muncit enorm pana acum.Sper sa ai si rezultate pe masura

delica /pril 0' 2011 at ,:!, am - .aspunde

N9drian: Superb' magni&ic' migalos' plin de &armec si su&letA sa-ti dea 6umnezeu o recolta satis&acatoare si roade sa dai la toti cei dragi. cu oboseala' stii cum se spune :inainte de rasplata 6umnezeu a pus truda;.

/drian 7ay #' 2011 at !:0 pm - .aspunde


Fa multumesc. 6e cand am inceput sa &ac solarii si pana acuma cand am terminat aam slabit 10Lg. 7ult stres si multa munca' dar sunt &oarte &ericit cand ma duc in solarii si $ad ca totul creste si e 4Z.

/drian 7ay 1,' 2011 at ,:!6 am - .aspunde


Kuna ziua. Stie cine$a sa-mi spuna daca erbicidul 0/GI*./ e bun sa dau la ardei. /m o gramada de buriana si nu stiu cum s-o distrug. /m inteles ca pantera e buna. Gumai nu stiu daca opreste $din crestere sau nu. o

armeria
7ay 1,' 2011 at 11:!" am - .aspunde N9drian: nu crezi ca e mai buna &olia neagra de mulcire@Bncearca totusi 2"00 ml la 80 cm latime cu ,0 ron. 7ay 20' 2011 at 1:0" pm - .aspunde Narmeria: de unde ai luat &olia@ eu am luat

delica

armeria
7ay 20' 2011 at ":!" pm - .aspunde Ndelica: $ezi pe glia.ro sau agropataLi' depinde ce latime $rei

phlo9
7ay 1,' 2011 at 11:" am - .aspunde N9drian: /rde-iA 1um sa dai cu ierbicid@@AA $-ati zuzit cu iebicidele astea' mai copiiAA dati-le-n saracie de ierbicideA a$eti iarba' paie' rumegus' &runze' compost' la ce ai ne$oie de ierbicid@ /copera cu strat de mulci si ai scapat de buruieniA Beri ii scriam apropo de acest aspect .lenei' ia &a bine si te uita ce i-am scris la comentariile de la ultimul(cel mai nou' cu treburile din gradina) articol a lui JuniA ia mana de pe ierbicidA cu drag

phlo9 7ay 1,' 2011 at 11:"6 am - .aspunde


a*6AAA BataA ce era de demonstratA asa se &ace' /di

/drian 7ay 1,' 2011 at 12:00 pm - .aspunde

7ersi de raspuns. 6aca m-ai a%uta cu 1 linL unde ai scris. o

phlo9 7ay 1,' 2011 at 1:01 pm - .aspunde


N9drian: (ttp:##(obbCgradinaBro#)5%%#5&#%8#mai-lucrari-actuale-ingradina#Ocomments

/drian
7ay 1,' 2011 at 12:08 pm - .aspunde 6/ era buna si &olia doar ca eu m-am trezit tarziu. Ha anu cu siguranta am sa &olosesc &olie.

/drian 7ay 20' 2011 at ":" pm - .aspunde


Kuna ziua. * buna iarbna cosita de la strada sa &olosesc pentru mulcire. 6aca da?.. nu o sa &ie plantele inabusite@ /m inteles ca la ardei ii place sa &ie pamand a&anat si daca pun pun iarba peste tot nu mai pot sapa. Fa multumesc. o

phlo9
7ay 20' 2011 at 6:21 pm - .aspunde N9drian: /di' :la strada;' e acolo pe unde se &323ie masini de tot &elul@ nu te-as s&atui sa &olosesti iarba care e plina de plumb si no9e di$erse' mai bine cea de pe razor. Gu esti &oarte atent cand citesti: Juni mentioneaza ca sa tinem iarba la soare sa se :z$ante;' adica sa se o&ileasca' chiar usor sa se usuce inainte de a o imprastia pe locul cu pricina' si doi' dar nu stiu daca am spus lucrul acesta sau e doar in materialul pe care-l pregatesc pentru saptamana $iitoare cu acordul lui Juni' un alt punct important cand &olosim ca mulcire iarba cosita sau maruntita (cea de la masina de tuns iarba)este grosimea stratului' care nu are $oie sa depaseasca 10 cmA /A si inca ce$a' nu are $oie sa atinga lastarii' ti%ele' tulpinile plantelor in %urul carora mulcim. BataA /cum: da' ardeii iubesc pamantul a&anat si umed' dar' /di' ce $orbiram noi mai an2r2 (D mai demultD)@ 1a stratul de mulci asta stie el cel mai bine sa &aca: sa pastreze umiditatea si pamantul a&anat Simplu. /sa impusti doi martani dintr-un &ocA /di' e bine ca intrebi' pentru ca altminteri te-as bate cu biciul la talpile picioarelor (:) )de %alea muncii tale atat de &aine care ar putea a%unge la gunoi (am in $edere treaba cu ierbicidul' iarba de la drum?) Sa intrebi' ca e pacat de minunatia pe care o &aciAA Suntem aici sa dam o mana de a%utor cu putinul sau cu :maimultul; pe care-l stim cu drag

/drian 7ay 20' 2011 at 6:2! pm - .aspunde

7ultumesc pentru raspuns. 6eci &ara iarba de la strada. /lt&en nu am asa ca acest am am sa muncesc de imi sar ochii din cap. o

armeria 7ay 22' 2011 at ,:10 am - .aspunde


N9drian: 1e schema de plantat ai &olosit la ardei@ 1u putin e&ort poti sa intinzi &olia'nu@

/drian
7ay 22' 2011 at 12:21 pm - .aspunde /m &olosit o schema care nu am s-o mai &olosesc. /m lasat intre randuri "0 si intre plante " si pe mi%loc #0. Bnsa la anu daca ma a%uta 6-zeu am sa &ac !0]#0 si " intre plante. Gu stiu daca o sa pot intinde &olia ca sunt de%a destul de mari. 6ar mai de $reo ori sapat si cu pli$it am sa reusesc sa tin curat in solar.

armeria 7ay 22' 2011 at 12:!" pm - .aspunde


/rata &oarte bine A Si nu pot decat sa $a &elicit (nu ai muncit singur' nuuu@)pentru munca depusa.6ar pana la productie si li$rare e cale lunga. Sper din tot su&letul sa a$eti satis&actii

/drian
7ay 22' 2011 at 1:18 pm - .aspunde 6e obicei lucrez singur' dar cand e $orba de pli$it si sapat ma a%uta sotia s mama. 1at pot incerc sa &ac singur dar am si ser$ici asa ca nu imi prrmite timpul sa stau &. 7ult la solar. 6ar oricum cand am cat de putin timp liber &ug la solar. Bntrade$ar pana la recoltare este mult. /m o problema mai nou. 1ate grade trebuie sa &ie in solar. *u am astazi de%a !!-!" si mi se pare &oarte mult 6e aceea trebuie sa mai &ac niste trape sus. o

phlo9 7ay 2 ' 2011 at ,:!! am - .aspunde


N9drian: 4hohhoA 1e &aci@ Sauna@@scade rapid temperatura' ardeii' dar si alte plante su&era de e9ces de calduraA 0ot sa nu lege rod' sau sa se imbolna$eascaA 0e timp de zi se aeriseste aproape cu deschidere completa. Si nu uita ca ardeii su&era si din cauza lipsei de apa (totusi sa nu e9ageram' adica pamantul sa ramana umed nu ud).

.epet' pacat de asa &rumusete de munca si plante ce aiA Se $ede ca pui su&let si dragoste in ceea ce &aci tu si &amilia taA Sa-ti aduca bucurii si roade pe masuraA

/drian 7ay 2 ' 2011 at 11:26 am - .aspunde


7ultumesc pt. raspuns. Bn timpul zilei sunt deschise si usile si trapele' dar &ind situate solariile intre case nu am aeerisire necesara. /stazi ma9. maine trebuie sa-mi $ina un mester sa-mi &aca la &iecare solar in mi%loc cate doua geamuri de 1."92m ca sa pot aerisi. Sa speram ca dupa aceea o sa &ie 4Z. Sper. o

phlo9
7ay 2 ' 2011 at 11:!# am - .aspunde N9drian: Sigur ca $a &iA

/drian 7ay 2 ' 2011 at #:!0 pm - .aspunde


Kuna seara. Bn legatura cu caldura din solar' sper ca sa mai reziste ardeiul deoarece de%a incepe sa m-i se zbarceasca &runzele. Freau sa ma laud cu castra$etii mei. /stazi am copilit deoarece plec 1 saptamana in delegatie in strainatate si nu $rea sa ramana nearan%ati.

phlo9 7ay 2 ' 2011 at ,:1! pm - .aspunde


N9drian: de e9pozitie' /diA Kuna treabaA Iine-o tot asa si $ei a$ea surprize pe masura. placute' desigur

/drian
7ay 2!' 2011 at ,:2 am - .aspunde Kuna ziua. 7ai am " min pana plec si mai $reau sa $a intreb ce$a.

/rdeiul se cipileste@ 4 zi placuta. o

phlo9 7ay 2!' 2011 at 10:10 am - .aspunde


N9drian: da' si el se copileste' ca si $inetele' nu mai zic de tomate Ha ardei este bine sa indepartezi copilii de la nodurile &runzelor in&erioare pana la prima rami&icatie ca sa nu consume energie si hrana in detrimentul legarii primelor roade drum bun' sa re$ii sanatosA

/drian
7ay 2!' 2011 at 10:12 pm - .aspunde Fa multumesc. /m a%uns cu bine. Fa scriu din din cehia. o

phlo9 7ay 2!' 2011 at 10:2" pm - .aspunde


N9drian: sa a%ungi cu bine si sa ne po$estesti ce ai a$zut interesant

/drian
7ay 2!' 2011 at 10: , pm - .aspunde Sunt in 0raga. *ste &oarte &rumos. 1ine are aocazia sa treaca pe aici sa nu ocoleasca. /$eti ce $edea. *ste un oras &oarte &rumos.

/drian
7ay 1' 2011 at 1:2# pm - .aspunde Kuna ziua. /m re$enit ieri in tara si am inceput cu munca. 0uteti sa-mi spuneti daca cu &olia de mulcire sunt doar a$anta%e sau si deza$anta%e. 6aca da' care sunt ele si 0.4 si 14GI./. Fa multumesc. o

phlo9 \une 1' 2011 at ,:2! am - .aspunde


N9drian: /di' bine ai re$enit' si $ad ca si cu &orte proaspete 6esigur &olia are &oarte multe a$anta%e' mai ales (si eu o pre&er pe ea) cea geote9tila' pentru ca intruneste toate conditiile: su&oca buru' lasa aerul si apa sa treaca' mentine pamantul a&anat si umed. /r a$ea o singura hiba' daca este negru $a capta prea multa caldura ' iar ardeiul uraste ce este peste 28 de grade?..asa ca $a trebui acoperit cu mulci din iarba Gu cunosc distribuitori si nici marci' imi pare rauE ce am eu mi-a &ost adus. / mea este ce se mai numeste :spanbond; (spanbond se pronunta' spanbond scriem )de culoare alba si-mi &ac treaba &oarte bine. 4 &olosesc si la acoperitul rodoneilor peste iarna' dar si pe la unele zone drept strat de acoperire (mulcire). Bn alta

ordine de idei' am trimis un material lui Juni' pe care-l $a posta cat de curand' un &el de serial ' cu materiale di$erse de mulcire' a$anta%e si modalitate de utilizare. SporA

/drian
\une 1' 2011 at ,:00 am - .aspunde Kuna dimineata. Irebuie stropit cu ce$a ardeiul pentru legaarea &lorilor sau nu. 7ultumesc. o

phlo9
\une 1' 2011 at ,:2# am - .aspunde N9drian: Bl a%uta mult combinatia de lapte degresat/zer cu apa (1 litru lapte/zer > , apa se pot picura si $reo 20- 0 picaturi de tinctura de iod' dar daca nu ai' nu-i bai)0rocedura este saptamanala' pe racoare si &ara soare succesA

/drian \une 1' 2011 at 1: , pm - .aspunde


7ultumesc mult pentru raspuns. /zi dimineata am $azut ca a dat boala peste unele. 7-i se ingalbenesc &runzele. /m sa ma duc la magazin sa $ad ce este.

/drian \une 1' 2011 at #:" pm - .aspunde


Se poate sa stropesc maine dimineata cu lapte>etc. tinand cont ca le-am stropit astazi cu Iopsin@ 7ultumesc.

/drian \une 6' 2011 at ,:1" pm - .aspunde


Kuna seara. 0oate sa-mi spuna cine$a ce &el de boala este asta:

Fa multumesc. o

armeria \une #' 2011 at #:2 am - .aspunde


N9drian: Kuna dimineta' /drian. Bmi pare rau' ca ardeilor tai nu le merge tocmai bine. Cite aici gasesti multe in&ormatii. (ttp:##;;;Be-gradinaritBro#doctorul-plantelor#%%*-bolile-ardeiului

/drian \une #' 2011 at 1:21 pm - .aspunde


7ultumesc mult pentru linL.

/drian \une 1 ' 2011 at 10:"! am - .aspunde


Kuna ziua. Stie sa-mi spuna cine$a care este a$anta%ul daca se repica rasadurile. Sau nu este nici un a$anta%. Fa multumesc. o

delica

\une 1 ' 2011 at 12: , pm - .aspunde N9drian: depinde de ce plante $orbim. de e9emplu la rosii a$anta%ele se $ad cu ochiul liber. la &iecare repicare rasadul se baga mai adanc in pamant si el isi &ace radacini mai $iguroase' care ulterior $or hrani planta. la ardei am obser$at ca nu-i place repicarea' dar ea prezinta a$anta%e doar daca plantele de ardei sunt inghesuite' iar atunci prin repicare le lasi mai mult loc pentru dez$oltare.

/drian \une 1 ' 2011 at 1: 6 pm - .aspunde


7ultumesc delica

/drian
\uly 10' 2011 at 10: , pm - .aspunde Kuna seara. 6in nou apelez la $oi. 6e apro9. !-" zile am ce$a boala in solar si nu stiu ce este. Cnii imi spun ca este 7/G/ altii ca este oparit. /stept cate$a pareri de la 6-$oastra. 6aca imi puteti spune ce &el de boala este si cu ce ar trebuii tratata. *ste $orba de ardei.

Fa multumesc.

R#"a(!r% (e ro%%' re %)are


Scris de (uni pe 1".0!.2010 in categoria .radinarit (&% comentarii) *tichete: legume' rasaduri' repicare' rosii' transplantare http://hobbygradina.ro/2010/0!/1"/rasaduri-de-rosii-repicare/

Roiile semnate a)!$ tre% "# t#$=n% "-a! (e&.oltat 7r!$o"/ aa )# a "o"%t t%$ !l entr! re %)area lor/ entr! )a "# "e (e&.olte la 7el (e 9%ne % -n )ont%n!are. De7a t/ a$ o 9#n!%ala )# ar 7% !t!t 7% re %)ate % $a% (e.re$e/ (ar 7a)e$ )=n( a !)#$ n!-% aa+ Re %)at!l n! e"te )ea $a% al %tant# a)t%.%tate/ $a% ale" (a)# "!nt $a% $!lte/ (ar e"te (e"t!l (e %$ ortant >% re&!ltatele "e .#( %$e(%at. Bo% a$ 7olo"%t tot )e a$ *#"%t/ -n)e =n( (e la )!t%% (e %a!rt =n# la a0are (e !n%)# 7olo"%n6#/ )el $a% ele*ant -n"#/ e"te 7olo"%rea cutiilor speciale/ (ar r#"a(!r%le "e .or (e&.olta -n or%)e/ )! )on(%6%a "# r%$ea")# (e"t!l# l!$%n# nat!ral#. A%)% *#"%6% $a% $!lte %n7or$a6%% (e" re o96%nerea rsadurilor sntoase. Re %)area r#"a(!r%lor e"te o era%!nea (e tran" lantare ro.%&or%e -n *0%.e)e "e arate "a! -ntr!n "%n*!r *0%.e)% $are/ la (%"tane (e 10 )$. 2"te ne)e"ar# entr! a o7er% lantelor " a%!l ne)e"ar (e&.olt#r%% r#(#)%n%lor % "e 7a)e (! # a ar%%a r%$elor 7r!n&e a(e.#rate. ?a re %)are tre9!%e "# a.e$ $are *r%A# )!$ $ane.r#$ r#"a(!r%le 7ra*e(e/ a.=n( (eo"e9%t# *r%A# la r#(#)%n%. Pentr! a "! orta l#nt!ele/ )are "!nt (e"t!l (e al!n*%te a$ 7olo"%t a%e (%n la"t%)/ -n )on"e)%n# a.e$ o )!lt!r# (e r#"a(!r% e1tre$ (e )olorat#. D%n #)ate/ n! a$ *#"%t )!t%% " e)%ale/ a>a )#/ entr! re %)at!l ar(e%!l!%/ a$ )!$ #rat a0are (e !n%)# 7olo"%n6# >% )=te.a 7#)!te (%n t!r9#/ )are ot 7% lantate )! r#"a( )! tot (%re)t -n *r#(%n# (! # )e a)e"tea "e $at!r%&ea&#@!r$ea&# "# .e(e$ (a)# 7!n)6%onea&# )on7or$ " e)%7%)a6%%lor.
:6ie; ;it( Pic2ens<

Vo% )!$ "ta6% )! r#"a(!r%le+


S(are

X Se are )a et% %ntere"at (e *r#(%nar%t/ aa )# -% re)o$an( "# te a9one&% r%n RSS "a!mail entr! a r%$% a!to$at !lt%$ele art%)ole (e a%)%/ e a)ea"t# te$#. Ce este RSS? S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 6. Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii 7. Rsaduri petunii: repicare 8. Cum se fac rsaduri? 9. Mutarea rsadurilor de roii n grdin 10. Rasaduri plantate n folie anti-buruieni
http://hobbygradina.ro/2010/0!/1"/rasaduri-de-rosii-repicare/

51 )o$$ent" to R#"a(!r% (e ro%%' re %)are


9dinuca

A r%l 15/ 2010 at 1'28 $ W Ra" !n(e Ra"a(!r%le tale a! t!l %n%ta 7oarte l!n*a. S% "!9t%re. 3re9!%e "a %n)er)% "a le .)ale"t% a"t7el %n)at "a l% "e %n*roa"e !t%n t!l %n%ta. In)ear)a "a 7a)% !n t!nel (e 7ol%e "% la"a-le a7ara "a r%$ea")a l!$%na nat!rala (e "!" "% "a n! "e $a% %nt%n(a (! a ea. In l!" %n)ear)a !n %n*ra"a$ant (e "!"t%nere. Ce.a 7ol%ar e )are "a-l a l%)% )! o$ %ta (%re)t e 7r!n&e
o

0!n% A r%l 15/ 2010 at 1'33 $ W Ra" !n(e Da/ "-a! l!n*%t !n %) )# le-a$ re %)at rea tar&%!@

dana /pril 1"' 2010 at 8:1" pm - .aspunde

2! )re( )a "e .or -nt#r% t!l %n%le (e la r#"a(!r% >% )re( )# o6% "# le -n7%*% $a% a(=n) -n #$=nt )=n( o "# le $!6% >% n! .a 7% n%)%o ro9le$#. S or la l!)r! >% 6%e.
o

0!n% A r%l 15/ 2010 at 11'30 $ W Ra" !n(e B%ne a% .en%t DanaD A"a " er "% e!/ .o$ .e(ea . Cer"% entr! .%&%taD

6ictoria

A r%l 16/ 2010 at 11'50 a$ W Ra" !n(e B!na.Ra"a(!r%le $ele (%n )a"a "-a! (!".Dar a"ta t%-a$ $a% " !" Cele (%n ra"a(n%ta a9%a a! (e&.oltat al 2-lea ran( (e 7r!n&e/a"a )a la $%ne $a% (!rea&a. A% 7a)!t o trea9a 9!na )! re %)at!l.Vor9aA(%n!)a%/ar 7% $a% 9%ne "a le 7a)% t!nel (e 7ol%e a7ara "% .e% .e(ea )at (e re e(e "e %n*roa"a t!l %na "% .or )re"te.(a)a a% (e !n(e/"a le !% "% *!no% (e *raA( !tre( %n a0are.?e (a $a% $!lta !tere. Jr%)!$ arata 7r!$o"/n! "!nt rea al!n*%te.Pa0arele (e !n%)a 7olo"%nta "!nt 7oarte ra)t%)e.?e-a% 7a)!t *a!r%+
o

0!n% A r%l 16/ 2010 at 1'27 $ W Ra" !n(e 2! a$ a.!t %$ re"%a )a ana la !r$a a% l!at ra"a(!r%le (e la %ata/ n!+ Ca% 7a)% "% %n ra"a(n%ta+

0!n% A r%l 16/ 2010 at 1'25 $ W Ra" !n(e B!na V%)tor%aD Poate )el $a% 9%ne ar 7% "a 7a) o 7ol%e/ (ar er*0@n! rea .an( "an"e "a a$ t%$ "a "% 7a) . 2.ent!al le $a% !n a7ara e t%$ !l &%le%/ (ar )!$ "-a 7a)!t a"a 7r%* a$ %$ re"%a )a ar (a!na $a% $!lt (e)at aA!ta. Da(a/ a$ *a!r%t a0arele .

6ictoria

A r%l 16/ 2010 at 1'33 $ W Ra" !n(e Da/a$ l!at (e la %ata /(ar n!$a% .reo 35 (e 7%re.S% e!/ .o% !ne .reo 200/)a %$% la)e "a 0rane") "%@.;?a 7a$%*l%a;/ )are "ta la 9lo)
o

0!n% A r%l 16/ 2010 at 1'49 $ W Ra" !n(e A0a (e)% "% t!/ n!$a% 200 + S% A(%n!)a !ne )ate.a "!te@ e )an( e!/ e )ele 50 (e 7%re )at a.e$ no%/ le-a$ )on"%(erat $!lt 5.

C%0aela A r%l 16/ 2010 at 3'13 $ W Ra" !n(e S% e! a$ tot "tran" (%7er%te 7el!r% (e "e$%nte (e ro"%%/ (e la (%.er"e "o%!r%.Pr%n !r$are %$% 7a) ra"a(!r% ro r%%/ %ar (a)a %$% $a% ra$ane lo) %n *ra(%naF"olar (! a lantarea alor $ele a7ara/ $a% )!$ ar "% (%n %ata.Vro%a$ "a-t% " !n/ )a o %(ee entr! .%%tor/ (a)a t% "e .a area %(eea $a% 9!na (e)at a ta/ )a e! le !n %n Aar(%n%ere "a! *aletele (e la %n)e !t 7oarte rare. A"e& "a$anta )! "a$anta la o (%"tanta )are "a er$%ta )re"terea lantelor 7ara a le $a% tran" lanta.S% %n

!lt%$%% an%/ )an( le $!ta$ a7ara le !nea$ "% (e&.oltatea "% )! !t%n a$anta e ra(a)%n%/ a"t7el %n)at tre)erea "e 7a)ea 7ara le"%n!r% "% 9le*el% ale t!l %n%telor.
o

0!n% A r%l 16/ 2010 at 5'51 $ W Ra" !n(e Sa "t%% )a la a"ta $-a$ *an(%t "% e!/ %n"a n!-$% e1 l%) at!n)% (e )e "e ra)t%)a re %)at!l+ Are )e.a $ot%./ )a "% $%e $% "e are $a% lo*%) "a !% "e$%ntele $a% rar (%n "tart "% (! a a%a n! $a% a% ne.o%e (e re %)are@

C%ra A r%l 16/ 2010 at 5'30 $ W Ra" !n(e In*en%oa"a %(eea )! ro telele (e la"t%) (e"% e! )re( )a (a)a a! )al(!ra4 e"te 22 (e *ra(e5 "% l!$%na "!7%)%enta4n! "oare (eo)a$(ata5%"% .or %n(re ta t!l %n%t&ele r%ntr-!n r%$ e7ort ro r%! %n(%)at entr! l! ta lor )! :e1ter%or!l;.C! "%*!rant&a )a %(eala ar 7% .ar%anta :t!nel!l!%; a)o er%t )! 7ol%e/a" re)!r*e "% e! la a"ta (ar e ne)e"ara o "! ra.e*0ere er$anenta a"t7el %n)at &%!a )aan( "oarele e"te !tern%) "-o (e")o er%/$a)ar art&%al )a)% alt7el r%")!l :o ar%r%%; e"te $a1%$.S% )!$ (oar :lo)!%nt&a $ea (e .ara e la t&ara;n! $%-e 7a.ora9%la "!*e"t%a.A$ .a&!t e 9lo*!l V%)tor%e% "% %$ ro.%&at&%a !ne% ra"a(n%t&e oate 7% $a% $%)a "a! $a% $are %n 7!n)t&%e (e n!$ar!l4al no"tr! $a% re(!"57%relor )e tre9!%e") roteAate.Ra"a(!r%le (e ro"%% le-a$ re %)at a9%a (e (o!a/tre% &%le "% n!-$% ar $a% :9re&e; )0%ar "!nt $a% ")!n(e/ oate o %(ee $a% *ro"!t&e %n"a n! a"a (e .er&%@o 7% !n alt "o% re" e)t%. r%o *ran(e "% !nele )are ro(e") )e.a $a% tar&%!/7oarte $ar%/a"%$etr%)e "% 7oarte )arnoa"e a )aror "e$%nt&e le a"tre& :(%n *enerat&%e %n *enerat&%e;. J "eara la)!taD C%ra
o

0!n% A r%l 16/ 2010 at 6'08 $ W Ra" !n(e Cer"%/ a% (re tate "-ar 7% %n(re tat "% "%n*!re/ )a "-a .a&!t (! a/ %n"a n! a$ .r!t "a r%"). 2 9%ne (a)a n!-" l!n*%te/ )a ale $ele "-a! l!n*%t rea tare/ %n r%$!l ran( entr! )a le-a$ re %)at rea tar&%!/ %n al (o%lea ran( entr! )a (! a re %)are n! le-a$ !" la *ea$ "a a%9a (e"t!la l!$%na 4art%)olele tot t%$ !l "!nt !n %) %n !r$a/ entr! )a o(ata 7a) )e.a "% (! a a%a ")r%!/ )!$ a$ t%$ 5. Seara a"ta " er "% e! "a 7%e la)!ta/ )a e &% (e etre)ere@Cl!A 0ere I )o$e . J "eara la)!ta %t% (ore") "% t%eD

ioana-&5

CaS 5/ 2010 at 11'04 a$ W Ra" !n(e aC SI 2K 10 IIR2 D2 RASAD D2 RJSII CO2RII/ (ar %n 9al)on la 9lo). Deo)a$(ata le $er*e 9%ne/a$ a.!t "% an!l tre)!t 8 7%re (e ro"%%/ a$ )!$ arat ra"a(!l (%n %ata "% n! $%-a la)!t "o%!l/era! ar)a tra"e la %n(%*o /.or9e") (e 7or$a/"% a! a.!t )oaAa tare "% n%)% la *!"t n! $%-a! la)!t.A)!$ a$ 7a)!t ro"t (e "e$%nte (e ro"%% RJCAB2S3I/)ele $ar% /$ar% "% *!"toa"e (ar a)!$ a"te t "a ra"ara/)0%ar (a)a e $a% tar&%! e! " er "a a%9a t%$ "a "e )oa)a.
o 9dinuca

CaS 5/ 2010 at 1'42 $ W Ra" !n(e Dra*a Ioana/ ra"a(!r%le tale era! (%n "o%!l Belle/ )are e"te !n "o% e1tre$ (e ro(!)t%. "% 7oarte 7olo"%t (e )e% )e )!lt%.a entr! .an&are. Ro"%%le "!nt 7oarte a" e)t!oa"e/ "!nt re&%"tente 4le ot% )!le*e l!n% "% .%n(e "a$9ata "% arata la 7el5 (ar (%n a)are a! )oaAa tare "% *!"t (e ol%!retan. Ca ro* n! )0%ar/ (ar e! a$ "en&at%a )a $e"te) 7el%% (e )!)%!)8 n! a! ar7!$!l a)ela (e ro"%e. ?a $%ne %n "at 90H (%n ro"%%le ro(!"e "!nt (%n a)e"t "o%. B%$en%/

%n"a/ n! !ne (%n a"tea entr! )on"!$!l )a"n%) 4a%)% "!nt re"t!l (e 10H5 (eoare)e n! "!nt n%)% &e$oa"e n%)% *!"toa"e. Sa t%net% $%ne "a n! l!at% n%)% "e$%nte "% n%)% ra"a( (%n "o%!l a"ta

0!n% CaS 6/ 2010 at 7'28 a$ W Ra" !n(e 3re9!%e "a $a !%t )e "o% a$ )!$ arat no%@)0%ar " er "a n! 7%e Belle@

0!n% CaS 6/ 2010 at 7'28 a$ W Ra" !n(e Bo% a$ l!at "e$%nte (%n le*!$ele )e "-a! 7a)!t an!l tre)!t/ (ar a)!$ a$ $a% 7a)!t ra"a(!r% "% (%n "e$%nte )!$ arate@"%n*!ra *re"eala a 7o"t )a n! le-a$ $ar)at la re %)are "% a)!$ n! $a% "t%$ )are e )are .

al%n Car)0 2/ 2011 at 10'04 $ W Ra" !n(e a$ !" "e$%ntele a&% %n a0ar!te (e !n%)a 7olo"%nta. a$ !(at a$ant!l/ la )at t%$ ar tre9!% "a %/ $a% !( "% )a$ )an( a are r%$a 7r!n&!l%ta+

0lo1 Car)0 3/ 2011 at 9'48 a$ W Ra" !n(e Lalin' )el $!lt o (ata la 4-5 &%le/ "% (e a ar!t/ )ot%le(onatele a ar )a$ (! a a ro1. 5-7-10 &%le (a)a "!nt )on(%t%%le )er!te (e )al(!ra "% !$%(%tate. Atent%e/ (a)a e rea )al(/ "a n! la"% a$ant!l "a "e !%"!)e. 3re9!%e "a 7%e er$anent A%la./ BK KD "a a% " orD'5 o "a .%n %n )!ran( )! o "ea$a (e "7at!r% !t%le )!le"e (e e"te totDD )! (ra* PS' "a "t%% )a r%ntre r%eten%% no"tr% (e a%)% "!nt "% a(e.arat% )!no")ator%/ a"a )a %% %ntre9a$ "% e e%.

dana

Car)0 3/ 2011 at 12'15 $ W Ra" !n(e "a %$% ra" !n(a )%ne.a )%n( "e "ea$ana ro"%le

0lo1 Car)0 3/ 2011 at 1'10 $ W Ra" !n(e Ldana' "% a)!$/ (a)a n! a% 7a)!t-o. St%! )a e"te o (%7erenta (e er%a(a %n 7!n)t%e (e "o%' t%$ !r%%/ "e$%t%$ !r%%/ tar&%% "a! (eter$%nante/ ne(eter$%nante/ (ar (e" re a)ea"ta (%7erenta )re( )a )e% $a% %n $a"!ra "!nt )!no")ator%% (e-a(e.aratelea %n (o$en%!/ n! (oar la!tar%% )a $%ne. Va r!*a$/ " !net% )!$ e $a% 9%ne@ )! (ra*
o dana

Car)0 14/ 2011 at 4'37 $ W Ra" !n(e $!lt!$e") (e ra" !n"

&!ara0

Car)0 3/ 2011 at 4'34 $ W Ra" !n(e Dana/ e lan*a toate "7at!r%le (e $a% "!"/ t%ne )ont "% (e " e)%7%)!l )l%$at%) (%n &ona ta. Da)a e"te o re*%!ne $a% re)e/ !n(e )al(!ra .%ne )e.a $a% tar&%!/ $a% "ta% )a$ o "a ta$ana (o!a )! "e$anat!l ro"%%lor / entr! )a alt7el r%"t% )a ele "a )rea")a "!7%)%ent )%t "a le ra"a(e"t% %n "ol/ (ar )on(%t%%le (e te$ erat!ra (e a7ara "a n!-t% er$%ta trea9a a"ta/ a"a )a "ara)!tele %"% .or l!n*% *at!l )a$ rea $!lt. Ca n! "t%! e la .o% )!$ e/ (ar la no% n%n*e %ntr-o .e"el%e. a- a.

(el%)a Car)0 3/ 2011 at 10'19 $ W Ra" !n(e !7D )e " er%et!ra a$ tra" )an( a$ .a&!t %$a*%n%le l!% O!n%. n! $-a$ !%tat la (ata )an( a 7o"t ")r%" art%)ol!l "% )o$ ara$ ra"a(!r%le $ele )! ale l!%@"% @n%)% n! "e )o$ ara@(! a )e a$ .a&!t )a e ")r%" (e an!l tre)!t $-a$ $a% l%n%"t%t. " or la *ra(%nar%t.

0!n% Car)0 3/ 2011 at 11'38 $ W Ra" !n(e 0e0e . An!l a)e"ta n! a$ !" ra"a(!r%@%n)a.
dana

Car)0 4/ 2011 at 2'01 $ W Ra" !n(e )%n( "e re %)a ro"%%le

0lo1 Car)0 4/ 2011 at 2'03 $ W Ra" !n(e Ldana' (e re7erat (! a )e a a ar!t r%$a ere)0e (e 7r!n&e a(e.arate 4a(%)a r%$ele (! a )ot%le(onate5%n a"a 7el/ %n)at/ %n $o$ent!l re %)ar%% "a le !te$ %n*ro a ana la n%.el!l a)e"tor 7r!n&!l%te. " orD )! (ra*
o

ra$ona Car)0 9/ 2011 at 12'41 $ W Ra" !n(e 9!na $a %ntere"ea&a^ "% e $%ne 7olo"%rea )ore)ta a 9an!t%lor (e t!r9a. )!$ "e !n "e$%ntele "% )!$ "e %n*r%Ae") e"te r%$!l an )an( .rea! "a 7a) a"a )e.a $!lt!$e")

0!n% Car)0 10/ 2011 at 10'22 a$ W Ra" !n(e B!na ra$onaD Se 7olo"e") e1a)t la 7el )a a0arele (e la"t%)/ "%n*!ra (%7erenta ar 7% )a %n $o$ent!l lantar%% n! $a% ")oate$ lantele (%n ele )% le lanta$ )! a0ar )! tot.

0lo1 Car)0 10/ 2011 at 11'17 a$ W Ra" !n(e

O!n%/ alea "!nt a0arele (%n t!r9a/ Ra$ona %ntrea9a (e a"t%lelele (%n t!r9a@. S% e! "!nt )!r%oa"a )!$ "e )o$ orta/ ana a)!$ n! le-a$ 7olo"%t/ an!l a"ta le %n)er) entr! r%$a oara. St%! teoret%)/ (ar )!$ e ra)t%)+ Se !ne "a$anta %n )a!"!l )reat "% !ne$ o 7ara$a (e a$ant "a a)o er%$ 4+5 a o% "e !n a"t%lele %ntr-o ta.%ta )! a a "% "e la"a la :!$7lat;/ 0a%(et%/ .a r!*a$ " !net% )e% )e "t%t% )!$ e"te@.

&e 0%r%ne Car)0 10/ 2011 at 1'55 $ W Ra" !n(e "e n!$e") a"t%le A%77S 4A%77S ot"5 "% %ntr-a(e.ar "e !n la %n$!%at ana "e !$7la la )a a)%tatea $a1%$a "% a o% "e !n %n ele "e$%ntele. "e ot !ne %ntr-o ta.a "a! %n )ate !n a0ar (e la"t%) "a! %n or%)e alt re)% %ent. a$ )%t%t !n(e.a )a "e !ne a a 7%er9%nte entr! a "e 0%(rata "% "e "ea$ana "e$%ntele (! a )e "e ra)e"te/ nor$al. or%)!$ *a"%t% e net $!lte %n7or$at%% (e" re !t%l%&area lor.

3.A.C Car)0 12/ 2011 at 4'06 a$ W Ra" !n(e 9!na &%!a a$ lantat "% e! %n (ata (e 08.03.2011 %n a0are (e lat%) "e$%nte (e ro"%%/"% ar(e% *ra" n! "t%! )an( "a !( + $a oate aA!ta )%ne.a+ C!lt!$e") ant%)% at.

3.A.C Car)0 12/ 2011 at 4'07 a$ W Ra" !n(e a"ta e"te ro(!)t%a $ea

&!ara0 Car)0 12/ 2011 at 10'48 a$ W Ra" !n(e "% e! a$ !" %er% )%te.a a0ar!te (e la"t%) )! ro"%%/ .ar&a t%$ !r%e "% ar(e% )a %%4"a! n! a"ta e l!ral!l (e la )a %!+++5. a$ant!l era !$e( "% (re t !r$are n! le-a$ !(at. (ar )an(+ a"te t e1 ert%%."0!ran4a"ta e-n ara9a5

0lo1 Car)0 12/ 2011 at 2'13 $ W Ra" !n(e L"B9BC' B!na/ 3AC/ (e !(at/ ra"a(!r%le "e !(a )el $!lt (e (o!a or% e "a ta$ana/ %n a"a 7el %n)at a$ant!l "a 7%e tot t%$ !l A%la. (ar n! KD/ (! a )!$ a$ $a% " !"-o "% %n art%)ola". Dar tre9!%e a.!t *r%Aa/ (ea"e$enea/ )a a$ant!l "a n! "e !"!)e A% *r%Aa )a ar(e%% a! ne.o%e (e $a% $!lta )al(!ra (e)at )elelalte )!lt!r%/ )a "a *er$%ne&e "% )a "a )rea")a/ alt$%nter% .or "ta*na (%n )re"tere/ "% "e "tre"ea&a 4n! ra(e/ a"a e..5 "a a% " or "% re!"%taDD
o

3.A.C Car)0 18/ 2011 at 2'05 a$ W Ra" !n(e C!lt!$e") 7oarte 7r!$o" entr! aA!tor!l a)or(at.A"a a$ 7a)!t "% le $er*e 7oarte 9%ne/$a% e"te o $%)a ro9le$a'"!nt %n a0ar!te )ate 2 9o9%te 4 lante5 )an( .or )re"te $a% $ar% lant!tele tre9!%e") l!ate "% re lantate %n alte *0%.e)e $a% $ar% "a! "a le la" a)olo a"a ana le lante& %n *ra(%na+ C!lt!$e") ant%)% at.

0lo1 Car)0 18/ 2011 at 9'54 a$ W Ra" !n(e

L"B9BC' 3are $a 9!)!r )a !n %)!let t%-a$ !t!t 7% (e 7olo". K%te/ %t% (e"ta%n!% !n alt "e)ret/ le*at (e lant!tele )are )re") )ate (o!a %n a0arel' e"te (re t )a e! IBCA n! a$ e1 er%$entat/ (ar .o% 7a)e a)e"t l!)r! )! )ert%t!(%ne. A"a (e)%' )an( lant!tele aA!n* "!7%)%ent (e (e&.oltate 4)0%ar le ot% re %)a %$ re!na5)a$ (e 10-15 )$ %nalt%$e/ )! !n )ater "a! )!t%t e1tre$ (e 9%ne a)!t%t "e A! oa%e !n "trat "!9t%re (e e art%le %nter%oare ale t!l %n%telor e o ort%!ne (e )%r)a 2 )$ (e la a$9ele lant!te 4:A! !%t!r%le; "a 7%e la a)ela"% n%.el la a$an(o!a5/ a o%/ )! $are *r%Aa/ entr! )a "!nt 7r%a9%le/ le !n%$ %n :(e&a7e)tat; "% le r%n(e$ )! o )la$!ta 4"t%% )le$ele (e ar/ a)elea )ele $a% $%)% (%n la"t%)+5"a! )! alt )e.a )are (oar "a le t%na "tran" !na (e alta 7ara a le ran%. (e"t!l (e re e(e/ " !n )e% )are a! 7a)!t a)e"t l!)r!/ "e 7or$ea&a :)al!"!l; "% ele "e !ne") "% )re") %$ re!na )a n%"te "%a$e&%. A)e"t l!)r! e 9ene7%) entr! lanta/ ea (e.en%n( $!lt $a% re&%"tenta 4a)!$ are !n "%"te$ ra(%)!lar (!9l!/ n!+5"% la 9ol% "% (a!nator% "% re)olta n! "t%! (a)a e nea arat (!9la/ (ar/ "e " !ne )a $!lt $a% "a.!roa"e "!nt 7r!)tele4ro"%%le5"% $a% $ar%. 2! (ea9%a a"te t "a %n)er). a"te t .e"t% (e la t%ne "a .e(e$ )e t%-a re!"%t %n )a& )a te-a% 0otarat "a 7a)% a)e"t l!)r! " orD

3.A.C Car)0 19/ 2011 at 12'03 a$ W Ra" !n(e !%te %( $e! (e $e"" "% (%)!ta$ $a% $!lte a)olo )a %$% e"te $a% !"or/n!$a% (a)a .re%/or%)!$ e! te a"te t.

3.A.C Car)0 19/ 2011 at 12'03 a$ ale190Zt)a 0lo1 Car)0 19/ 2011 at 10'34 a$ L"B9BC' %(-!l e"te entr! $%ne+ (a)a (a/ $!lt!$e")/ %$% la)e "a " oro.a%e") )! r%eten%%/ .e)0% "a! no%/ (ar n-ar 7% !"or e*o%"t (%n artea noa"tra "a n!-% %n)l!(e$ %n (%")!t%%le (e" re *ra(%nar%e "% e )e%lalt% r%eten%+ re et/4 (oar %n )a&!l %n )are %(-!l e"te entr! $%ne/ "% n! $-a$ tre&%t e! .or9%n( la l!na5%$% la)e "a )o$!n%)/ la ne9!n%e/ a"a )a .a 7% o la)ere "% )%n"te "a " oro.a%$ or%)e/ (ar 4%$% )er ")!&e (a)a "!na ra!ta)%o"5 (e" re 7lor%/ le*!$e/ lante/ a" .rea "a 7%e (e 7ata "% r%eten%% no"tr% Ce &%)%+ e"t% (e a)or(+ C%-a$ :%n"!"%t; %(-!l ta!/ "% $!lt!$e") (oar (a)a era entr! $%ne )! (ra*

(ana Car)0 14/ 2011 at 4'33 $ W Ra" !n(e 7r!$oa"e ro"% a.et%

ionut bu!au

CaS 29/ 2011 at 11'06 $ W Ra" !n(e 9!na ro* (a)a oate ).. "a-$% e1 ). (e" re "e$%nte (e "%r%ana a$ l!at !n l%)!let $a )o"tat !n $%l lea$ !" %n a0are (e la"t%) "% .rea! "a "t%! %n )at t%$ "!nt *ata (e !" %n "olar e! lea$ !" a)!$ 2 &%le .a $!lt!$e") "!ntet&% tar%%

ar$er%a CaS 30/ 2011 at 4'46 $ W Ra" !n(e Lionut bu!au' 2 !t%n )a$ tar&%! entr! ra"a(!r%/ (ar (a)a a% (at o "!$a a"a $are e !n l%)/ %n"ea$na )a t%-a% (or%t "o%!l a)e"ta (e ro"%% 2! le-a" 7% "e$anat (%re)t %n "olar/ or%)!$ a% (e a"te tat )el !t%n 30 (e &%le@&%) e!.

ionut bu!au

X!ne 1/ 2011 at 9'18 $ W Ra" !n(e a0a $) $!lt o "a a"te t (a "a %ntele* )a (! a 30(e &%le o "a le ot !ne %n "olar "a! (%a9%a at!n)% ra"ar !t&%n $%e %$% la)e 77 $!lt (a n! $a r%)e (elo).%n le* )! "o%!l (e ro"%% $%a! la)!t 77 $!lt $%a! &%" )a e 0%9r%( "! er tratate "% )a ar 7a)e ro"%% 7r!$oa"e "% $!lte $) $!lt.
Miss

De)e$9er 8/ 2011 at 4'45 $ W Ra" !n(e Sal!tD a" (or% "% e! !n an!$%t ra"a( $a% 9!n (e ro"%% "-a! "e$%nte C! "t%$a.

&!ara De)e$9er 8/ 2011 at 5'04 $ W Ra" !n(e LC%"" Dra*a C%""/ %t% ot o7er% e! n%"te "e$%nte (e ro"%%/ "o% 9!n. Se n!$e") %n%$a (e 9o!/ "!nt o.ale "% )0%ar "ea$ana )! o %n%$a . B!ne la *!"t/ $ar% / )arnoa"e / )! %el%ta "!9t%re.B! "e 7a) 7oarte ro"%%/ $a% (e*ra9a !n ro& $a% %n)0%".Da)a %$% ")r%% e mail!cornelioaus"#ahoo$com./ "ta9%l%$ )!$ t% le e1 e(%e&. B! te )o"ta n%$%)/ oate )e.a "e$%nte 4le*!$e/ 7lor%5 la ")0%$9. Ve&% )a e1%"ta o r!9r%)a " e)%ala-_`A/ %ntre9ar% "% ra" !n"!r%. ot% "-o !r$are"t% "% "-o 7olo"e"t%.
o

C%rela Xan!arS 5/ 2012 at 3'19 $ W Ra" !n(e L!uara' B!na "eara T!ara/ In(ra&ne") "% e! "a )er )ate.a "e$%nte %n%$a (e 9o! / a$ )a!tat (ar n! $a *a"%t e n%)% !n "%te. S!nt %n)e atoare "% a$ $ar% e$ot%% / (ar $a re*ate") te$e%n%) / a$ )%t%t toate art%)olele .oa"tre .?o)!%e") %n B!)!re"t% "% "ot!l $e! a )!$ arat !n teren lan*a B!)!re"t% )are n! a 7o"t )!lt%.at (e a ro1 7 an%. a$ re!"%t "a ")oate$ 9!r!%en%le "% "a lante& tran(a7%r% "% )at%.a o$% 7r!)t%7er%.A)!$ $a re*ate") entr! ra"a(!r%.

&!ara De)e$9er 8/ 2011 at 5'06 $ W Ra" !n(e LC%"". re)t%7%) a(re"a (e $a%l' corneliaousPCa(ooBcom ")!&e.
o

C%rela Xan!arS 4/ 2012 at 6'22 $ W Ra" !n(e L!uara' B!na "eara T!ara/ In(ra&ne") "% e! "a )er )ate.a "e$%nte %n%$a (e 9o! / a$ )a!tat (ar n! $a *a"%t e n%)% !n "%te. S!nt %n)e atoare "% a$ $ar% e$ot%% / (ar $a re*ate") te$e%n%) / a$ )%t%t toate art%)olele .oa"tre .?o)!%e") %n B!)!re"t% "% "ot!l $e! a )!$ arat !n teren lan*a B!)!re"t%

)are n! a 7o"t )!lt%.at (e a ro1 7 an%. a$ re!"%t "a ")oate$ 9!r!%en%le "% "a lante& tran(a7%r% "% )at%.a o$% 7r!)t%7er%.A)!$ $a re*ate") entr! ra"a(!r%.

&!ara Xan!arS 6/ 2012 at 8'00 a$ W Ra" !n(e LC%rela B%ne a% .en%t %n ran(!l *ra(%nar%lor %$ at%$%t%.Do)!$entea&a-te )! " or (e" re )!lt!ra to$atelor/ "!nt $!lte art%)ole e a)e"t "%te/ "% re*ate"te-te (e "e$anat.Da)a .re% "e$%nte/ e $!"a% "a a% "% o $%)a ra"a(n%ta %n )are "a le lante&%.S% (e" re a"ta *a"e"t% a%)% toate %n7or$at%%le. Cat (e" re "e$%nte. %t% .o% tr%$%te )! (ra* /(a)a %$% " !% !n(e. S)r%e-$% a(re"a e mailBcorneliaousPCa(ooBcom

)!)o" )r%"t%nel Ie9r!arS 20/ 2012 at 4'59 $ W Ra" !n(e KO @DA AS DJRI SA VB DAR BKS3IK CKC @ cristi!cucos%%"#ahoo$com

C!tarea r#"a(!r%lor (e ro%% -n *r#(%n#


Scris de (uni pe 1!.0".2010 in categoria .radinarit (,/ comentarii) *tichete: gradina' gradina de legume' plantare' rasaduri' rosii' tomate http://hobbygradina.ro/2010/0"/1!/plantare-rasaduri-de-rosii/

=ncet-5ncet ne apropiem de perioada plantrii rsadurilor a&ar 5n grdin. =nainte de asta este recomandat clirea lor' care practic 5nseamn obinuirea rsadurilor cu temperatura

de a&ar' la 5nceput prin deschiderea &erestrelor pentru perioade scurte' urmat de mutarea lor a&ar pe timpul zilei. Sptm3n trecut' am plantat i eu 5n grdin primele 18 rsaduri de roii. tiu c a &ost un pic de$reme pentru asta' recomandat &iind dup mi%locul lunii mai' pe de alt parte 5ns' cu c3t sunt puse a&ar mai de$reme' cu at3t mai repede putem m3nca roii din grdina proprie. *u am &ost oarecum obligat s-o &ac pentru c rsadurile erau de%a prea mari i oricum mai am destule 5n cas' deci chiar dac pesc ce$a' am de unde s le 5nlocuiesc. 6ac nu ai rsaduri 5n plus 5i recomand s atepi cel puin p3n la 1"-20 mai' cu mutarea lor 5n grdin' dei aici 5n 1lu% eu am $zut de%a roii plantate' 5n mai multe grdini. 1u ocazia asta m-am g3ndit s 5ncerc i aracii ;de &i;' cumprate recent' care teoretic au a$anta%ul c tulpinile roiilor nu trebuie legate' ci numai 5ndrumate s creasc 5ntre buclele spiralei. Fom $edea 5n ce msur corespunde practica cu teoria. 1rezi c "-6 .4G este pre mult pentru un arac de metal pentru roii@ * acceptabil' oricum 5l cumperi o singur datA 0rea multA Ie-au &raierit la magazin (nu-i prost cel care cere...) 6ie; Results
S(are*

Se pare ca eti interesat de grdinarit' aa c 5i recomand s te abonezi prin RSS saumail pentru a primi automat ultimele articole de aici' pe aceast tem. Ce este RSS?
S-ar putea s te mai intereseze: 6. Rsaduri de roii: repicare #. Mutare rsadurilor n grdin 8. Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii ,. Producerea rsadurilor 10. Sa crestem rosii sanatoase: metodele Maslov http://hobbygradina.ro/2010/0"/1!/plantare-rasaduri-de-rosii/

38 )o$$ent" to C!tarea r#"a(!r%lor (e ro%% -n *r#(%n#

7aria
7ay 1!' 2010 at 8:20 am - .aspunde

ce nu inteleg eu' e cum de nu se $or rupe rosiile cand $or creste' pe acesti araci' caci pe masura ce cresc si rodesc' se ingreuneaza?ca pret' daca se do$edesc a &i utili' eu zic ca merita pentru ca se amortizeaza in timp?eu m-am gandit sa cumpar bare de &ier beton pe care sa le &olosesc an de an?asa am $azut la cel de la care am luat semintele de rosii anul trecut' a$ea niste rosii imense' legate pe araci de &ier beton si stateau &oarte bine' rezistau si la ploaie si $ant? o

huni
7ay 1!' 2010 at 8: 2 am - .aspunde Kine ai $enit 7ariaA Gu stiu nici eu daca sa $or rupe sau nu?$om $edea. *ste un &el de e9periment?am si eu dubiile mele .

badlaura 7ay 1!' 2010 at ,:00 am - .aspunde


eu am &olosit pana acum araci de bambus' trasi intr-o &olie de plastic.nici ei nu erau e9cesi$ de ie&tini. imi pare bine ca te-ai apucat sa e9perimentezi :&itoasele;' pt.ca daca n-o &aceai tu o &aceam eu E6 asa ca o sa astept' plina de interes' concluziile. iar pt.cazul in care chiar &unctioneaza pretul nu mi se pare absurd' atata $reme cat este' totusi' o in$estitie de durata. intrebarea care mi-o pun este daca nu cum$a' metalici &iind' n-o sa se incinga prea tare cand soarele o sa inceapa sa arda in iulie. o

huni
7ay 1!' 2010 at 10:!, am - .aspunde Kuna intrebare' dar sper ca a$and o culoare deschisa nu se $or incinge chiar asa de tare. 6aca &ireul de beton' care de regula este ruginit' deci mult mai inchis la culoare se &oloseste cu succes' cred ca asta nu $a &i o problema.

armeria 7ay 1!' 2010 at ,:!1 am - .aspunde


6aca :&itoasele; nu-s &os&orescente' nu-mi placA:) /cuma serios $orbind' sunt o in$estitie buna' s&atul meu este ca la aparitia primelor &ructe sa legi planta de :&ita;.0ana atunci' trebuie sa rupi toate &runzele'( la tine cel putin ai dupa cum $ad in poza) care a%nug sau $or a%unge in $iitorul apropiat de sol. o

huni
7ay 1!' 2010 at 10:"0 am - .aspunde 7ersi /rmeria' asa am sa &ac. 4are trebuie sa stropesc cu ce$a dupa mutare' pre$enti$' contra ciupercilor (mana etc)@ 7ay 1!' 2010 at 11: 1 am - .aspunde cu macerat de urzica@A la mine e plin tot timpul $asul de plastic.

armeria

7ay 1!' 2010 at 12:0" pm - .aspunde

huni

0roblema este ca eu nu am urzica in gradina?/dica am doar cate$a &ire de care am mare-mare gri%a sa creasca mari si &rumoase ' dar inca nu-s de a%uns sa &ac o solutie (ma gandesc ca si tu la solitie te re&eri)

huni
7ay 1!' 2010 at 12:11 pm - .aspunde 7a rog?as putea sa ma duc sa &ac rost de unde$a' dar din cate stiu solutia &acuta din macerat de urzica are proprietati insecticide si este un bun ingrasamant &oliar bio. Gu stiu insa daca are ce$a e&ect asupra &ungilor. 7ay 1"' 2010 at ,: 8 am

armeria

/i per&ecta dreptate in ceea ce ai spusA Bn $iteza' am scris macerat in loc de purin. 0re$enti$ pentru bolile criptogamice se aplica purinul &ermentat de urzica' diluat corespunzator' bineinteles. Spor la treburi pe aziA 7ay 1"' 2010 at 10:! am Spor la treburi si tieA 6ictoria 7ay 1!' 2010 at 10:1" am - .aspunde Sunt sigura ca te $ei &olosi multi ani de aracii astia'pentru ca sunt din metal'asa ca merita in$estitia.7ult mai mult decat ai mei &acuti din cosaci de lemn'care putrezesc in pamant'iar partea de sus de la ploi.Foi incerca sa imi &ac si eu'dar din &ier-beton'ca e mai ie&tin.ca la cati am eu ne$oie'imi cam trebuie $reo cate$a sute de bucati ) 4ricum 'te s&atuiesc'asa cum a spus si armeria'sa legi totusi rosiile de arac'pentru siguranta. 7i-ar place sa pui si poze cu aracii si rosiile langa. o

huni

huni
7ay 1!' 2010 at 10:"6 am - .aspunde Iocmai ieri am $azut ca se $indeau pe o strada alaturata aracii de lemn (direct din caruta) 1." .4G bucata . 1red ca nici &ierul beton nu-i chiar asa de ie&tin' cum ai credea?cel putin cand am cumparat eu ultima data &ier' nu era ie&tin deloc. Gu am inteles e9act la ce &el de poze te re&eri?adica sa se $ada aracii mai bine' sau cum@ 6ictoria 7ay 1!' 2010 at 6:1 pm - .aspunde haha'scuze'cred ca .ori imi cumpar ochelari'ori mai dorm cate$a or ein plus.Gu $azusem poza. ) Forbind de araci'macar aia de &ier ii tii ani buni./sta daca nu pleci de acasa si ti-i &ura care$a 7ay 1"' 2010 at 10: , am - .aspunde

huni

4L m-ai lamurit cu poza atunci . 6aca se &ura si aracii atunci chiar este %aleA 6e&apt' daca am a%uns sa se &ure tomberoanele pline de gunoi in 1lu%' atunci nu ar trebui sa &iu surprins daca dispar aracii ' totu8i?cred ca nu este cazul.

7ira
7ay 18' 2010 at ":0, pm - .aspunde /m $azut si eu prin .eal aracii :&itzosi; si crede-ma ca pentru mine asa si sunt dat &iind pretzul cam piperat.1u sigurantza ca in$estitzia este de lunga durata comparati$ cu :pocile;(asa sunt denumitzi in zona mea si care se &olosesc'mai lungi desigur'la &asolea urcatoare)taiate din crengi mai groase si chiar mai noduroase(pentru e$itarea alunecarii materialului &olosit la legarea rosiior'procedeu absolut necesar'cred eu)./s preciza'desi nu le-am :cantarit; decat din ochi ca sunt prea usoare si insu&icient de inalte.Spun asta pentru ca s-ar putea ca plantele sa ce-naltze prea mult si atunci $ei &i ne$oit sa impro$izezi o metoda de spri%in care-tzi $a da de &urca daca rodul $a &i in stadiul maturat si greutatea rosiilor $a :trage; nepermis de mult.Bmi permit sa-tzi semnalez despre aceste lucruri (patzite)care pot de$eni suparatoare.6easemenea pentru a e$ita alungirea $a trebui sa recurgi la asa-zisul carnit(ruperea drastica a lastarilor superiori chiar daca sunt in &loare)'procedeu care $a asigura o mai buna hranire a &ructelor de%a e9istente?ma rog'pana atunci mai este su&icient timp asa ca s-auzim numai de bineA

7aria 7ay 1,' 2010 at 11: 2 am - .aspunde


Kuna Juni' m-am interesat despre &ier beton si intr-ade$ar e destul de scump'aici la noi in Kucuresti' cam 6 ron bara de 6m cu grosimea de 12 cea de 10 mi se pare cam subtire' deci obtii cam araci dintr-o bara de &ier zic eu' la minim 100 de araci $a &i in %ur de 2- 00 de ron. Gu e putin' dar eu zic ca merita si din comentarii $ad ca nu sunt singura care inclina spre aceasta $arianta' mai ales ca am $azut cu ochii mei ca se preteaza e9trem de bine la rosii' cele pe care le-am $azut si de unde am luat semintele anul trecut sunt un soi de rosii &oarte mari' am $azut una cat capul unui copil:)?prin urmare destul de grele' si cu toate astea aracii &aceau &ata cu succes.Ha aspectul ca se incing de la soare recunosc ca nu m-am gandit:)..sper sa nu de$ina o problema prea mare?ce bine' cu comentariile astea mai $ezi si alte aspecte care alt&el iti scapa.. o

huni
7ay 1,' 2010 at 12:11 pm - .aspunde 0ai la 2 lei bucata eu zic ca este acceptabil' mai ales ca am $azut ca si aracii de lemn se $and la 1." lei bucata. 1e-i drept sunt mai lungi' cam de -! metri. Kine zici de comentarii' sunt e9trem de utile si eu am in$atat o gramada de lucruri noi din ele' de la $oi asadar?LeepOem cominO

7aria 7ay 1,' 2010 at 11: 6 am - .aspunde


a' sa nu uit?ziceati ce$a mai sus de stropit cu macerat de urzici sau ;purin;..cum se obtine solutia respecti$a@..chiar ma gandeam ce ma &ac daca rosiile mele capata ce$a pe parcurs' caci nu le-am stropit cu nimic nici la plantare nici la repicare nici la plantarea in gradina:(? multumiri o

huni
7ay 1,' 2010 at 12:06 pm - .aspunde

Gu stiu e9act la ce s-a re&erit /rmeria. *u cunosc numai solutia preparata din macerat de urzica &ermentata in apa. Gu stiu cum se obtine solutia de purin?

armeria
7ay 1,' 2010 at 1:", pm - .aspunde Se pun plantele la &ermentat intr-un $as de plastic sau lemn (cca trei s&erturi planta apoi se umple cu apa) si dupa #-1! zile se obtine purinul.Se amesteca zilnic. 4 sa $a dati seama dupa miros cand este gata:) /lte retete di plante gasiti: (ttp:##;;;BscribdBcom#doc#%33***58#.?G1-Pomicultura>cologicaOfullscreen:on pag.108-10,.

huni 7ay 1,' 2010 at 2:01 pm - .aspunde


7no' pai pe asta o stiam si eu?numai nu cunosteam denumirea

huni
7ay 1,' 2010 at 2:08 pm - .aspunde .espect ma9im ca reusesti sa localizezi in&ormatii in documente in acest &ormat ciudatA glumesti desigur

armeria
7ay 1,' 2010 at 2:!8 pm dar trec cu $ederea.

huni 7ay 20' 2010 at #:" am


Gu' de data asta nu am glumitA 0e bune' documentele de pe scribd mi se par &oarte greu na$igabile' si niciodata nu apar (cel putin eu nu am obser$at) printre rezultatele motoarelor de cautare. Ha asta m-am re&erit .

7aria
7ay 20' 2010 at 8:2! am - .aspunde 7ultumim /rmeria pentru linL' &oarte util intr-ade$ar? o

armeria 7ay 20' 2010 at 8:"" am - .aspunde


7aria' nu am nici un merit recunosc ca a &ost mai simplu asa dacat sa incep sa calculez cum &ac eu. Juni' tot cred ca glumesti pentru ca eu :mananc pe paine; documentele de genul asta 7ay 20' 2010 at 8:"8 am - .aspunde Ie cred. Sunt e9trem de utile' dar cum le gasesti@

huni

armeria 7ay 20' 2010 at ,: # am - .aspunde

pe google' dupa cu$inte cheie@A@ 1um arata gradina ta dupa atata ploaie@ 1e e&ect a a$ut stratul de mulci@ o

huni
7ay 20' 2010 at ,:"2 am - .aspunde Sa stii' ca gradina arata surprinzator de bine. Vazonul' dupa &ertilizare si ploile astea e parca importat din /nglia . 7ulciul la arbusti (strat gros) &unctioneaza e9celent' nici urma de buruieni' la capsuni trebuie sa completez ca s-a descompus pe alocuri cu ploile astea. 6ar si pe ceapa se $ede di&erenta?sunt mult mai putine buruieni &ata de supra&etele neacoperite' care iti dai seama?sunt cam in$adate momentan.

phlo9
+ebruary 1,' 2011 at :!0 pm - .aspunde N(uni: e-he' daca te-as &i cunoscut mai demult' nu mai era cazul sa te intrebi ce sa &aci. 6aca ai cenusa?.(poate ar &i trebuit sa &i pastrat soba@A?.mhmmm@)' ma rog' poti &ace rost de cenusa si cu macerat de cenusa se rezol$a mare parte din probleme. .epet: este si anti&ungic' si anti daunatori si' in plus' ingrasamant de nade%deA Gu mai stiu la care dintre problemele atacate am inter$enit si eu acuO un an' cred' tot legat de cenusa. Gu m-a bagat nimeni in seama Gu-i baiA mai bine mai tarziu decat %amaisA cu la &el de mult drag

phlo9 +ebruary 1,' 2011 at :!6 pm - .aspunde


N(uni: cred ca aia (care &ura tomberoane) erau din sectorul "' din bucuresti'de la 7ar*an $anghelis scuze' nu m-am putut abtine?.

7arilena 7arch 1!' 2011 at 12:!1 pm - .aspunde


imi pare bine ca $-am gasit scuze nu am inteles ce a-ti &acut pt buruieni am oroare cind $ine prima$ara si nu stiu ce sa &ac la capsuni eu &ac gradinarit de YeeLend astept cu nerabdare solutii de la $oi

armeria 7ay 2 ' 2011 at 11:06 am - .aspunde


.osiile' au &ost semanate in # aprilie' in rasadnita si consider ca sunt pentru a &i mutate in gradina (ce zici 0hlo9@). 4 sa $a arat in imagini cum am &acut: le-am :cosmetizat; WimgXhttp://hobbygradina.ro/Yp-content/uploads/2011/0"/rosiiplant WimgXhttp://hobbygradina.ro/Yp-content/uploads/2011/0"/rosiiplant WimgXhttp://hobbygradina.ro/Yp-content/uploads/2011/0"/rosiiplant su&icient de dez$oltate

00#-1.%pgW/imgX 00,-1.%pgW/imgX 010-1.%pgW/imgX

armeria

7ay 2 ' 2011 at 11:0# am - .aspunde le-am plantat' udat si pus compost WimgXhttp://hobbygradina.ro/Yp-content/uploads/2011/0"/rosiiplant 002-1.%pgW/imgX WimgXhttp://hobbygradina.ro/Yp-content/uploads/2011/0"/rosiiplant 00 -2.%pgW/imgX WimgXhttp://hobbygradina.ro/Yp-content/uploads/2011/0"/rosiiplant 00!-1.%pgW/imgX

armeria 7ay 2 ' 2011 at 11:0, am - .aspunde

cati$a $ecini

si &lori la &inal? sa o mituiesc pe 0hlo9

phlo9
7ay 2 ' 2011 at 11:"! am - .aspunde Vroza$' /rmericiuleA 7inunatA 7a uit la rasadurile tale cat is de grase si &rumoaseA Si in$atatiA: ca sa dea radacini secundare (ceea ce este &oarte important pentru tomate )' cea principala se scurteazaAAA Sunt in e9taz de munca ta' /rmerieA Bar &lorile mi-au pus capac. Si ce mai capacA

victoria 7ay 2 ' 2011 at ":01 pm - .aspunde YoY'eu niciodata nu am taiar radacinile la rosii

Sa )re"te$ ro"%% "anatoa"e' $eto(ele Ca"lo.


Scris de (uni pe 16.0#.2011 in categoria .radina de legume' .radinarit (% comentarii) *tichete: cultivare tomate' marcotare copili' metoda Maslov' plantare rasaduri rosii' rasaduri rosii' rosii' tomate

http://hobbygradina.ro/2011/0#/16/sa-crestem-rosii-sanatoase-metodele-maslo$/

F-ati obisnuit' cred' de%a cu meteahna mea de a scotoci dupa metode necon$entionale' mai mult sau mai putin ciudate de abordare a cresterii di$erselor culturi. Bmi place sa e9perimentez' sa $ad daca cele a&late sunt sau nu con&orme cu lauda' daca dau rezultate promise sau sunt prezentate doar de amorul artei. Si tot cautand si scormonind prin di$erse arhi$e' am mai gasit ce$a. 7etoda agronomului rus B.7 7aslo$ . Bdeea pe care se bazeaza aceasta metoda este simpla: ca &ructele sa se coaca intr-un timp cat mai scurt' plantei ii trebuie un sistem radicular cat mai puternic si cat mai rami&icat. Crmand aceasta logica' agronomumul rus a stabilit doua metode prin care obtinem rezultatul dorit:

Ceto(a 1' lanta %n*ro ata or%&ontal


Bn brazduta pregatita din $reme' din toamna inca' sau in cel mai rau caz prima$ara de$reme'ast&el ca pamantul sa aiba timp sa se taseze si sa incorporeze toate elementele hranitoare pe care a$em gri%a sa le punem' plantam rasadul nu $ertical cum se &ace de regula' ci pe orizontala' culcat' cam 2/ din lungimea tulpinii. 7otul < a&ara. Bndepartam de pe portiuna ingropata &runzele si acoperim cu pamant. /dancimea de plantare este de circa 10-12cm. 6irectia pe care plantam rosiile este G<S (motul la G si picioarele la S). Bn &elul acesta' pe masura ce se dez$olta' planta $a Ptrage; spre sud' spre lumina se indreapta si creste pe $erticala. 0e bucata de tulpina ingropata radacinile se $or &orma &oarte repede. Gu o sa $a $ina sa credeti' dar aceste radacini nou &ormate sunt mai dez$oltate si mai zdra$ene decat a rasadurilor plantate in mod obisnuit' clasic.

0lanta se ingroapa orizontal pentru a-si &orma radacini suplimentare. Sageata reprezinta directia pe care se planteaza rasadul G-S' apoi este marcata adancimea' 10 cm.

Ceto(a 2' Car)otarea )o %l%lor


2. 1ea de-a doua metoda este chiar mai simpla si la indemana oricarui no$ice in gradinareala. Bn acest caz se propune &olosirea cUpililor in &ormarea unui sistem radicular solid. 1um@ Simplu. 0rimii cUpili laterali sunt lasti sa creasca ce$a mai lungi' su&icient incat la un moment dat' cand sunt su&icient de mari' sa-i ingropam langa planta mama' de-o parte si de cealalta' indepartandu-le in prealabil &runzele de pe portiunea care $ine ingropata. 1a si dincolo' motul < a&ara. Vanditi-$a ca e un &el de marcotare la urma urmelor. 1opilii ast&el adanciti se prind &oarte repede si' ne spune cu mana pe su&let agronomul in speta' dupa o luna nici nu mai stii cine este copilul si cine mama' ba mai mult' copiii intrec parintii nu numai ca Pstatura; ci si ca multitudine de &ructe. Si apoi' prin metoda asta nu e9ista riscul nici ca plantele sa se inghesuie si nici sa-si tina umbra' deci nu se streseaza reciproc pentru ca sunt rude de sange' scuzati' de se$a. Speci&ic acestui mod de plantare este &aptul ca legarea rodului incepede la mica inaltime' alt&el spus' planta nu trebuie sa creasca in inaltime ca sa lege rod.

Bn stanga: tu&a cu cUpilii &olositi in calitate de :marcota; roditoareE Bn dreapta: o tomata plantata in mod traditional

Si inca un lucru interesant' mai ales pentru cei care $or sa creasca aceasta cultura pe supra&ete mari: aceasta metoda nu numai ca nu implica costuri suplimentare' dar ino$atorul acestei metode ne asigura ca recolta pe care o $om culege $a &i de pana la 10 ori (AA) mai mare decat a celei culese de la plantele crescute in mod traditional si da ca e9emplu ca de la o planta din soiul 6e-Karao si de la una dintr-un soi obisnuit de sera a cules cate 0 de Lg de plantaA 1resterea prin aceasta metoda implica de &apt o intelegere mai pro&unda a naturii' adica a particularitatilor' acestei plante. 6in pacate plantele nu pot grai. 6aca ar &ace-o ne-ar spune' &ara tagada' ca amestecandu-se in mersul $ietii ei omul n-a tinut cont de niste insusiri ale plantei. *l' omul' s-a apucat' cu bune intentii altminteri' sa o agate pe spalieri' sa o propteasca de araci in dorinta de &ace economie de spatiu. Sigur ca ideea nu e rea' are logica ei' dar doar din punctul de $edere al omului' nu si al plantei. 6e ce@ 0ai sa &acem un e9ercitiu de obser$are si de logica: castra$etele' $ita-de-$ie' &asolea pot creste si rodi minunat catarandu-se pe suporturile puse la dispozitie sau gasite in cale' sustinandu-se si

pe sine dar si greutatea darului $egetal. Si asta pentru ca sunt dotate cu mustati' carcei' Pdispoziti$e de prindere; naturale daruite de 7ama Gatura. Iomata nu are in dotare asa ce$a. *a este obisnuita sa creasca Ppe %os; si de aceea tinde spre pamant. Si cum 7ama Gatura se gandeste la toate' s-a hotarat ca pe tomata s-o daruiasca cu harul de a putea sa-si creasca din tulpina radacini' oriunde i se o&era mediu propice hranirii. Sarmele' s&orile' spalerii' legaturile cu care o incatusam nu-i permit sa duca o $iata normala' chiar daca' si in aceste conditii ea creste' se dez$olta' da roade' are gri%a de urmasii ei. Bata de ce trebuie sa o a%utam' sa-i &acem $iata mai usoara' &olosindu-ne de aceste trucuri: metodele prezentate si musuroirea. Irucuri care o $or a%uta sa-si dez$olte radacini suplimentare. Si ca un comentariu legat de cele prezentate' $a $oi spune o scurta istorioara. Ha momentul respecti$ mi s-a parut un &enomen ciudat' dar in lumina celor prezentate lucrurile s-au limpezit. Ha acea $reme doar cochetam cu ce se poate numi gradinarit' alintandu-ma cu niscai$a &lori' arbusti &ructi&eri si decorati$i' ce$a &asole' castra$eti' ceapa' morco$ e$entual' sporadic' cand Pimi $enea pe chelie;. Bntr-o buna zi de septembrie' plimbandu-mi copilul paros si patruped printre blocurile si as&alturile bucurestene' ochii-mi cad pe o planta ce-mi parea tare cunoscuta. 1e credeti ca era@ 4 rosie. 1rescuta pe o portiune de pamant orasenesc' printre nisipuri' pungi si gunoaie citadine' semne ale lumii Pci$ilizate;' printre gazele de esapament ale parcarii respecti$e' caci acolo se aciuise. Si constat cu stupoare cat este de grasana in timp ce intrebarea &ireasca imi in&lorea in gand: de unde a aparut samanta ce a nascut asa &rumusete@ 7i-am amintit ca nu demult pe acolo isi &aceau de lucru niscai$a muncitori' si probabil in pauzele lungi si dese mai si mancau: ce$a cu rosii. Si uite ca se nascu aceasta &rumusete $erde-%ad cu plozi bucalati' inca $erzi. 7a gandeam (amuzandu-ma rautacios' in sinea mea) la $ecinele mele de la Pmosie; cum se dadeau de ceasul mortii cand mana le-a tu&lit bunatate de culturi bibilite si ingri%ite. S-o &i $azut pe cucoana asta' arogant de sanatoasa' zglobie' la&aindu-se pe un pamant neculti$at' neingri%it' nebagat in seamaA Si a tot stat in &elul acesta (pana au dat &rigurile ade$arate) cu margele de &ructe rosii' roz si $erzi la gat. Gu prea mari' margelele' dar curate si neatinse de $reo lighioana ciupercoasa sau crontanitoare. Vustate in schimb de paserile ceriului.

S(are&

Se pare ca eti interesat de grdinarit' aa c 5i recomand s te abonezi prin RSS saumail pentru a primi automat ultimele articole de aici' pe aceast tem. Ce este RSS?
S-ar putea s te mai intereseze: 6. Mutarea rsadurilor de roii n grdin #. Repicare rsaduri de ardei, gulii, conopid i roii

8. Rsaduri de roii: repicare ,. Musuroirea tomatelor 10. "ainele cultivarii rosiilor#tomatelor $%#&' http://hobbygradina.ro/2011/0#/16/sa-crestem-rosii-sanatoase-metodele-maslo$/

17 )o$$ent" to Sa )re"te$ ro"%% "anatoa"e' $eto(ele Ca"lo.

Kogdan \uly 1#' 2011 at 12:10 am - .aspunde


+rumos articolA 4 chestie n-am inteles la marcotare < copilul se rupe de pe tulpina sau se lasa si se ingroapa doar o portiune@ .osiile pe care le am eu au &acut tulpina groasa &oarte repede si s-au ridicat mult' copiii &ind mici. o

phlo9
\uly 18' 2011 at 10:2# am - .aspunde NQogdan: 7ultumesc' Kogdan 1opilul daca-l rupi' il poti re-planta si te &aci cu inca o planta de tomata' care $a a%unge din urma planta mama repede si $a creste' zic gurile rele' mai abitir decat parintele .aspunzand totusi la intrebare: nu' se apleaca si se acopera cu pamant. /m sa postez pozele pe care le-am &acut special pentru $oi' prietenii mei curiosi' in $acanta la mosie si' sper sa se si obser$e' $eti $edea cum sade treaba. 6eocamdata sunt multumita cum decurge &enomenul. * drept ca eu cand am sosit la mosie' dupa o luna de pauza &ortata' am gasit o %ungla si rosiile mele (cele # &ire A) erau zburlite' crescute si contorsionate' asa ca a &ost simplu la una dintre ele sa-i aplic metodaE imi pare rau' ca mai puteam :maslo$iza; inca una' pe care totusi am cocotat-o pe bat. 0romit ca dupa ce descarc pozele sa postez pentru aratare cu drag

1ana \uly 1#' 2011 at 11: ! am - .aspunde +oarte &rumos incheiat. 1u siguranta aplic metoda asta la rasadurile care mai au inca coplilii nerupti si la cele pe care' din lipsa de araci' le-am lasat pe %os' in $oia soartei. *9perimentez si eu &abricarea compostului in balcon ( sunt gradinar de YeeL-end la mosie). 6eci' pun strat de hartie' strat de co%i de carto&i' strat de &oi de ceapa'co%i de oua' acopar cu pamant si o iau de la inceput' intr-un ghi$eci mare. SurprizaA6in co%ile de carto&i cu muguri din iarna au rasarit plantute. 0un in bidoane de plastic de " litri resturi de legume tocate' co%i de oua si apa. 1and mirosul de$ine insuportabil in balcon e semn ca-l pot turna la plante. 6in pacate am &acut lucrul asta inainte sa bem ca&eluta de duminica si placerea de a o sa$ura a &ost compromisa.1oncluzie : tot ce pute e bene&ic pentru plante. /m o mandrete de ardei iuti in balcon si nici pomeneala sa se mai apropie acarienii care imi distrugeau &lorile. Foi e9perimenta si metodele propuse la rosii. /sa sunt euA o

phlo9 \uly 18' 2011 at 10:!" am - .aspunde

N1ana: Je-he' stiu ce spui' ca %umatatuO meu e disperat' dragul de el' din aceasta cauza. /sa ca am &ost ne$oita sa gasesc alta cale ^propicaO: usuc toate resturile $egetale ' apoi' cand $reau sa &ac papa-bun' $itaminizant pentru plantulele de pe balcon' las 2! ore la macerat in apa si gataA /lt&el riscam sa mi se puna traista-n bat si sa ma trimita in lumea largaA 6ar sa nu te gandesti ca m-am potolit' neeee' cenusa am &acut rost de pe la $ecinii care &ierb la porc si mi-am adus atat cat $or a$ea ne$oie &irul de rosie din balconul casei proprii' dar si rosiile si ardeii gazduiti in loggia prietenului &iicei mele' co%ile de ou se usuca pe o planseta ' pe acelasi balcon' ca apoi sa le maruntesc' deoarece le pot depozita mai simplu' apa de la spalatul orezului' meiului' hristei' sau &iertl carto&ilor sta in peturi prin &rigider sau congelator ' alt moti$ de bombaneala a %umatatului meu 0ractic' 6iana' draga mea' ceea ce $reau sa spun este: aprob' inteleg si sustin o ast&el de actiune cu mult drag

+lorin
\uly 1#' 2011 at ,:28 pm - .aspunde Bnteresant. 6ar acum cind de%a e9ista rosi si aproape sunt de a se coace mai este posibila 7etoda 2: 7arcotarea copililor.

1aniel \uly 1#' 2011 at 11:

pm - .aspunde

0arere-prima metoda o cunosc de la un gradinar ce mi-a daruit in urma cu un an rasaduri de rosii lungi si subtiri' din cauza ca au &ost prea dese- el mi-a spus sa pun rasadurile ast&el si a iesit bine. 7etoda 2 e buna pe un teren $irgin' in care nu au mai trait rosii. /lt&el' nu $ad de ce am intoarce o parte a rosiei spre pamantul din care se poate imbolna$ii. 6ar poate ma insel' asa ca?spor la treabaA o

phlo9
\uly 18' 2011 at 10:"6 am - .aspunde N1aniel: Kuna 6aniel' 6a' asa e' cand rasadul se alungeste peste masura' cea mai buna metoda de inradacinare este culcatul' ast&el planta prinde puteri inzecite in urma &ormarii radacinutelor pe toata lungimea ingropata' respecti$ de$ine mai rezistenta si mai putin problematica in &ata :intemperiilor; de tot &elul 1at pri$este remarca de la punctul doi' nu stiu daca e necesar un pamant $irginE mai bine zis unul :tratat;. *u nici nu m-am mai obosit sa subliniez acest &apt' pentru ca imi inchipui (dar ' poate ca totusi ar &i trebuit) ca de%a stim despre rotatia culturilor' si ca pe acelasi loc tomatele re$in dupa doi-trei si cel mai bine ! ani atunci cand dispui de loc' dar cand ai loc putin ne &olosim de puterea sideratelor si a &ungicidelor naturale' tratand terenul pentru recolta urmatoare. /sa ca' draga 6aniel' remarca ta este ea pertinenta ' dar socotind ca stim despre rotatie?.. cu drag

phlo9
\uly 1,' 2011 at ,:0, am - .aspunde 6aca am stiut sa postez corect' in imagine $a &i rosia careia' de ne$oie' i-am aplicat metoda 1 a lui maslo$. 1rescuse peste masura si era cazuta' iar daca incercam s-o &ortez ridicand-o

pe arac riscam s-o rup. Gu mai spun ca portiunea respecti$a' cea de%a in contact cu solul' era plina de buburuze gata-gata sa dea drumul noilor radacini.E) /cum e bine proptita in noile radacini' a crescut si a trecut la al doilea rand si al treilea de ciorchinasi cu &lori deocamdata' dat &iind operatia prin care a trecut. $a $oi tine la curent' sper cu $esti bune cu drag

phlo9
\uly 1,' 2011 at ,:1 am - .aspunde poate acum' totusi' daca nu' o $oi trimite din nou (pentru a milioana oaraA)lui Juni' care stie sa %ongle%e cu treburile astea

1laudian
\uly 20' 2011 at ,:!! am - .aspunde &.&. interesant A /m sa-ncerc metoda in anul urmator E acum este de%a tarziu . Sunt con$ins ca $oi a$ea rezultate.

phlo9
\uly 2!' 2011 at #:!2 pm - .aspunde sa $edem acum ce a iesit?. WimgXhttp://hobbygradina.ro/Yp-content/uploads/2011/0#/br 2011 00 - e9emplu maslo$.\0VW/imgX cam asa arata? o

7irela
\anuary 8' 2012 at 8:1 am - .aspunde Np(lo-: Kuna dimineata 0hlo9' 1um a mers metoda 2 ' de marcotare @ /ti a$ut rezultat bun@ 7/ gandeam sa aplic si eu anul acesta ..ecolta a &ost dubla @ 7ultumesc 7irela \anuary 8' 2012 at 12: # pm - .aspunde NMirela: 7irela' buna si Ha multi aniA raspunsul suna cam asa: nu stiu daca a &ost dubla recolta' pentru ca s-a lungit nepermis de mult inspre toamna si n-am putut a&la concret' dar' as putea sa-ti spun asa: 1- &ructele mari au &ost e9celente' cu toate ca a trebuit sa le culeg doar parguite (din pacate trebuia sa inchid sezonul mosiei)ele s-au copt minunat' la modul ca nu s-a simtit &ortarea si au a$ut in total cam Lg (" sau 6 &ructe' bine dreptu-i ca soiul este de tomata mare?.) 2- cele mici si &oarte mici au totalizat cam 1 Lg' si a(u) mai ramas o multime de &ructe in &ormare' cam cat o boaba de mazare' plus o multitudine de &lori. 1oncluzie: si in acest an $oi recurege la aceasta metoda' &ara doar si poate' numai ca $a trebui s-o &ac mai din $reme' deoarece planta' dupa :operatie;' &iind stresata' are ne$oie de mai mult timp sa-si re$ina in simtiri. Bn al doilea rand' o $oi a%uta sa treaca peste stres acoperind-o cu un :capac; din &olie geote9tila' alba' si' &ireste' de

phlo9

asta data $or sta in mai mult soare decat anul trecut. Bn plus' $reau sa-ti mai spun despre un truc pe care l-am incercat: Si anume cel pe care taranii rusi(poate ca nu numai ei?) il &oloseau' si inca il mai &olosesc' pentru a pune pe masa de 1raciun tomate proaspete. 6eci: am scos una dintre plante (o tomata tip cherry galbena' care mai a$ea cam #-8 &ructe pe ea' doua doar usor parguite' restul < $erzi) cu tot cu radacinaE radacina am in$elit-o intr-un ziar' apoi intr-un sac mena%er si am agat-o pe $eranda cu darabacele in sus si capatana in %os. * ade$aratA +ructele s-au copt' $reo 2 au ramas insa $erzi' deoarece nu a &ost su&icient de cald si lumina pe $eranda (in noiembie a &ost acea perioada' nu prea scurta' de zile &oarte reci' cu minus). Spatiul care se &oloseste trebuie sa &ie unul bine aerisit' temperatura constanta pe cat posibil' umiditate relati$a' si su&icient de luminat. cu drag \anuary 8' 2012 at 12:!6 pm - .aspunde Np(lo-: 7ultumesc &rumos 0hlo9 ' Sunt no$ice si ma aproprii cu emotie de sezonul rasadurilor. Sotul meu mi-a &acut o surpriza in toamna si a cumparat un teren cu o casuta . /m cumparat semintele si acum citesc toate articolele din acest blog. Froiam sa &olosesc metoda 1 si 2 ' dar nu stiam ce rezultate ati a$ut' 7irela mi(ail \uly 28' 2011 at :02 pm - .aspunde Bnteresant articol. /m constatat si eu cat de repede se inradacineaza copilele de la tomate. 6ar din pacate conditiile climatice din ultimii ani nu ne mai permit cresterea rosiilor &ara protectia asigurata de adaposturi (sere si solarii). /m inceput sa culti$ numai rosii de solar' acestea sunt plante di&erite &ata de cele originale' hibrizi producti$i creati prin ingineria genetica? Gu au carcei ca sa se agate' dar au crestere nedeterminata' adica pot a%unge pe araci si sarme si la "-6 m inaltime' spre deosebire de cele de camp cu crestere determinata de cel mult 1m. /nul acesta $reau sa e9perimentez si altoirea tomatelor o

7irela

phlo9
/ugust 1' 2011 at 10:01 am - .aspunde Nmi(ail: Bnteresanta ideea cu altoirea. 6ar nu crezi ca ar &i tare-tare bine sa renunti la omgeurile alea@A 6a-le-n pustii de pacatosheniiA Cite' cum zici' mai bine te ocupi de altoire sau de crearea unor soiuri noi' &ara sa umbli la adeneu (/6G $rea sa insemne). Jai sa nu ne mai otra$im $iata si pamantul cu lucruri ne&iresti. Jai sa respectam natura ca e mult mai dashteapta si inteleapta decat noi. 4ricum' eu una iti urez multe &oloase si sa &aci o buna treabaA /steptam cu interes $esti despre ce ai realizat. 1at despre indeterminante nu numai ca a%ung la o inaltime considerabila' stiu ca multi le conduc pe :ta$anul; serelor' dar mai mult' am citit si $azut &otogra&ia unui hibrid ' se numeste el S0.CI +1(ma rog' e un pic de pleonasm' pentru ca +1 de%a inseamna hibrid)indeterminant' care se culti$a doar in sere si ocupa loc cat un &ir de tomataA ' cred ca ai ghicit' pentru ca este directionat pe pla&onul serei si ocupa toata supra&ata necirculata si ' zice-se' ca se poate obtine pana la ?. atentie?.. 1 tonaAAAAA de pe 4 plantaA *' nu stiu cat e ade$ar si cat legenda' dar ' probabil ca oarece ade$ar e9ista. la buna reintalnireA

Recolta de rosii romanesti R Qlogul Spufilor /ugust "' 2011 at 10:!! am - .aspunde W...X /m citit pe (ttp:##;;;B(obbCgradinaBro niste metode ino$ati$e de a obtine plante sanatoase si cat mai rodnice. Ha prima$ara $oi pune rasaduri din rosiile de anul acesta si $oi incerca marcotarea copililor (metoda plantei ingropate orizontal cred ca ne depaseste aptitudinile de gradinari amatori). 1ine $rea mai multe detalii despre aceste metode' sa citeasca aici. W...X

3a%nele )!lt%.ar%% ro"%%lorFto$atelor 41F55


S)r%" (e phlo' e 04.10.2011 %n )ate*or%a (radina de legume/ (radinarit 4)8 comentarii5 2t%)0ete' boli/ bolile tomatelor/ culti*area tomatelor/ daunatori/ regim de udare/ rosii/ tomate
http://hobbygradina.ro/2011/10/0!/tainele-culti$arii-rosiilortomatelor-1"/

Dra*% r%eten% *ra(%nar%/ S.etlana 4a.R.a Phlox5 ne-a 7a)!t )a(o! %n)a !n $ater%al %ntere"ant "% e1tre$ (e 9%ne (o)!$entat (e" re )!lt%.area to$atelor. 2"te !n %) $a% l!n*/ (ar "!nt )on.%n" )a a! )e %n.ata (%n el )0%ar "% *ra(%nar%% )! e1 er%enta. Ca "a 7%e $a% %ntere"ant/ ne-a$ (e)%" "a-l %$ art%$ %n $a% $!lte art%/ %n 7el!l !r$ator' 1. 2. 3. 4. 5. In"a$antarea/ re*%$!l (e )al(!ra "% !$%(%tate Re*%$!l (e 0rana In*r%A%rea "% 7or$area lantelor Bol%le to$atelor Con)l!&%%

C0%ar (a)a e"te o er%oa(a $a% a*lo$erata entr! )e% )! *ra(%naFl%.a(a/ "a $a% ar!n)at% !n o)0% e a%)% (%n )an( %n )an(/ )a n! .et% re*reta . 4O!n%5

2 -0e/ )e-$% $a% l#)ea/ -n .re$!r%le )=n( 9!)0%a era -n)# "tr#%n# (e $%ne/ "# $% "e )%tea")# (e" re a.ent!r%le l!% C% ol%no (e [%ann% Ro(ar%D ?a r=n(!l $e!/ $a$# 7%%n(/ n-a$ %er(!t o)a&%a "# le )%te") )o %%lor $e%. B! >t%! )=6% )!no") "a! ->% $a% a(!) a$%nte (e a)e"t er"onaA n#"tr!"n%) >% (e n!$eroa"a l!% 7a$el%e/ re)!$ >%/ 7%re"te/ (e 9!rto"!l "% ne"!7er%t!l Sen%or Po$o(oro/ Do$n!l Ro>%e.

C%e/ )el !t%n/ a)e"te er"onaAe -$% tre&e") a$%nt%r% no"tal*%)e >% (!%oa"e. \%/ r%") "# $#rt!r%"e")/ )re( )a (%n a)el (e$!lt tre)!t $o$ent/ $%-a -n)ol6%t -n "!7let (ra*!l (e *r#(%n#r%t. 3ot!>%/ "# n! $a% l!n*%$ .or9a >% "# tre) la "!9%e)t. Intr-o 9!na &% $-a$ 0ot#r=t e! "# )re") ro>%% -n *r#(%na $ea l%n# (e 7lor%. De )e n-a> )re>te/ e lan*# $!lt%t!(%nea (e 7lor%/ >% n%>te 7r!$oa"e >% *!"toa"e to$ate/ $%-a$ &%". B%ne/ 9%ne/ (ar )e >t%! e! (e" re a>a )e.a+ B%$%). Sa! a roa e n%$%) (%n )e ar tre9!% )a "# aA!n*/ tot!>%/ "# )!le* roa(e &e$oa"e/ "a.!roa"e >% ar7!$ate. aB%$%); "a! aA roa e n%$%) ; n! $# aA!t# "# !r)e( la trea9#/ a>a )# re)!r* la (eAa .e)0%!l >% (e aA!tor o9%)e% ' -ntre9 < )# -ntre9area $oarte n-are < -n (rea ta >%-n "t=n*a/ .er7%) "# .#( e! a)! o)0%% ro r%%; / (a)# )ele " !"e "!nt -n )on)or(an6a )! real%tatea/ note&. A o% $# !n -n 7a6a )al)!lete% $ele >% )ont%n!! (o)!$entarea. C#!t#$/ )%t%$/ not#$/ re&!$#$/ !n)t#$/ "!9l%n%e$. 3eor%a o a l%) la $#r!nta $ea *r#(%n# (e le*!$e. Con"tat )e a $er"/ )e e *re>%t >% a9%a (! # a)eea .%n "# -$ arta>e") )ele -n.#6ate/ ne!%t=n( "# )o$ lete& )!% o9"er.a6%%le ro r%%. Ple) (e la o re*!l# "%$ l#' )a "# ot )!lt%.a )e.a/ )e-$% (ore>te "!7let!l/ tre9!%e "# >t%! )! )%ne a$ (eMa 7a)e. A(%)# e $!"a% "# (e")o #r "la9%)%!n%le/ (ar >% !n)tele tar% ale .%%toare% lo)atare a *ra(%n%% $ele/ n!+. 3re9!%e "# a7l! )e-% la)e/ )e o "! #r#/ )! )%ne "e "%$te 9%ne >% )! )%ne "e )eart#. \% )el $a% %$ ortant l!)r!' )!$ "# 7%e "#n#toa"#/ a(%)# -n )e 7el (e #$=nt "e "%$te -n lar*!l e%/ )=t# l!$%n#/ !$e&eal#/ )#l(!r# >% 0ran# %% tre9!%e")/ (e )%ne "# o 7ere"). Oa%(e6% "# -n)er)#$ "-o l!#$ "%"te$at%). De )e "%"te$at%)+ Iat# (e )e. B! (e !6%ne or% $-a$ lo.%t (e !r$#toarea at%t!(%ne' a)e-$% treM $%e/ 9re "# >t%! )e-% la)e/ )e-% o$+
Io !% "#$=n6a-n #$=nt/ >% >t%e ea )e treM "# 7a)> $a% (e arte. I% $a% !% 9>le*ar >% o l%.e")/ )o %le")/ o $a% "tro e") )=n( a$ t%$ >% a o% )e-o .rea D!$ne&e!/ )e at=ta (#(#)eal#+D; )a $a% a o%/ tot e a)eea>%/ "#-% a!(' < a!!/ 9re )e *%n%on a$ a.!t )! ro>%%leD a (at e"te ele o $ana (Ma%a rea!a;/ "a! / aa 7o"t la *an(a)% an!M #"ta/ 9re@; "a! aaoleo/ tre)! )oana Ir!"%)a Ma)olea >%-$% (eo)0e

ro>%%l%/ 9re/ naroa(aD D-a%a n! $% "-a 7#)!t n%$%)a;. P#% )!$ "# re!>e>t%/ (a)# n! >t%% n%$%)/ >% n%)% $#)ar n! .re% "# a7l%/ (e" re 9%ata lant#+D C!$ "# te r#" l#tea")# )! roa(e/ (a)# t!/ re)!$ 7%!l -n7!$!rat al I$ arat!l!% Ro>/ tre)% e lan*# ea >% n!-% .e&% 9ete>!*!r%le+ De !n(e "# te r#" l#tea")#+ \% )!$ a.or9a l!n*# < "#r#)%a o$!l!%;/ e t%$ !l "# tre)e$ la trea9a. C! )e -n)e e$+ C!'

In"a$antarea

Intele* )# tre9!%e "# -n)e -n"#$=n6area )! 55 < 65 (e &%le 4G 5-7 &%le er%oa(a (e *er$%nare5/ -na%nte (e a 7% ")oa"# lanta la lo)!l (e7%n%t%.. Pentr! a a.ea r#"a(!r% "#n#toa"e >% .o%oa"e/ "e$%n6ele le .o$ trata >% a o%/ )#l% 4l!)r! e )are l-a$ (e")r%" (etal%at %ntr!n $ater%al "e arat5. A"ta ar 7% re*!la (e -n)e !t. A o%/ $a% re6%n )# #$=nt!l 7olo"%t entr! r#"a(!r% e"te 9%ne" "# 7% (%n )el -n )are .a lo)!% >% (e&.olta lanta =n# la a(=n)% 9#tr=ne6% >% an!$e )el l!at (%n lo)!l lant#r%% (e7%n%t%.e 47%e ea 9ra&(# "a! "olarF"era5. A"ta ar 7% a (o!a re*!la. A)!$ !r$ea&a re*!l%le re*%$!r%lor (e l!$%na/ )al(!ra/ !$%(%tate.

Re*%$!l (e l!$%na

I#r# l!$%n# n! e1%"t# 7oto"%nte&#. I#r# 7oto"%nte&# n! e1%"t# lanta. S)!rt >% la o9%e)t. De 7el!l e%/ ro>%a e"te o a"!(%"t#a/ $are %!9%toare (e l!$%n#. ?a !$9r# .a )re>te o l!n*an# .er(e >% &#l!(#/ .a 7a)e/ "a! n!/ n%>te 9o9%6e (e 7r!)te/ (oar (a)# .a a.ea )0e7/ >% )!$ C0e7!l e"te !n (o$n )a r%)%o"/ re)%" la !$9r# % "e .a !r= >% .a le)a. A>a )# .o$ re6%ne' )! )=t are $a% $!lt# l!$%n# e"te &%/ )! at=t .o$ 7% $a% 7er%)%6% )=n( .o$ )!le*e roa(ele.

Re*%$!l (e )al(!ra

$er*=n( e 7%r!l lo*%)%% "%$ le/ (a)# ro>%e% %% la)e at=t (e $!lt l!$%na/ (e"%*!r .a 7% o lant# 7er%)%t# a.=n( )al(!ra a"%*!rat#. Dar a%)% ne lo.%$ (e n%>te $%)% )on(%6%%' %nter.al!l (e te$ erat!r# -n )are )re>te >% "e (e&.olt# to$ata e"te %ntre 11 >% 30 (e *ra(e )! l!". 3e$ erat!ra %(eal# entr! (e&.olatarea e% e"te (e 22 < 27 *ra(e. De )e+ S!9 10 *ra(e lanta %n)etea&# (e&.oltarea/ (e.%ne "en"%9%l# >% (e)% !>or ata)at# (e 9ol% "% (#!nator%. Pe"te 29 (e *ra(e/ (%n no!/ ->% -n)etea&# )re>terea8 olen%&area n! $a% are lo)/ (eoare)e olen!l (e.%ne "ter%l. \% a)!$ a are !na (%ntre re*!l%le (e a!r %n )re>terea to$atelor 4>% n! n!$a%5' niciodata nu plantam intr+un substrat rece. P=na )e te$ erat!ra "ol!l!% n! a aA!n" la G 9-10 *ra(e n! !r)e(e$ la lantare. C!$ .o$ >t% (a)# e"te te$ erat!ra (or%ta+ 1. Iolo"%$ !n ter$o$etr! (e e1ter%or/ 4)a )ele e )are $!l6% (%ntre no% le a*#t#$ e e1ter%or!l 7ere"trelor5 e )are-l -n7%*e$ -n #$=nt )a$ la 10 )$ a(=n)%$e/ l#"=n(!-l a ro1%$at%. 10 $%n!te. Da)# .aloarea e"te "!9 8 *ra(at%%/ "t#$ -n 9an)a noa"tr# >% a>te t#$ &%le $a% )al(e "a! re)!r*e$ la 9ra&(ele -n)al&%te. 2. In o or e1%"t# o $eto(# ne)on.ent%onal# (e a .er%7%)a (a)# "-a -n)#l&%t "!7%)%ent #$=nt!l' (a)#/ "t=n( )! tal %le *oale e a$ant "%$6%$ )# ne -n*0ea6# %)%oarele/ -n"ea$n# )# $a% a.e$ (e a>te tat8 (a)# "en&at%a e )are o re"%$t%$ e"te/ -n"a/ (e a)at%7ea r#)oroa"#; -n"ea$n# )# #$=nt!l e"te "!7%)%ent (e -n)#l&%t >% e"te )lar )# !te$/ 7#r# tea$#/ tre)e la lantarea la lo)!l (e7%n%t%. a lantelor noa"tre Dar )e "# 7a)e$/ (a)# / -ntre t%$ / r#"a(!r%le noa"tre a! l!at-o ra&na/ a! )re")!t (eAa e"te $#"!r# >% n! "e $a% o re")/ %ar no% tre9!%e $!"a% "# le lant#$ )a "# n! le %er(e$+ At!n)% re)!re*e$ la 9ra&(ele %n)al&%te . C!$ ro)e(#$+ S%$ l!' 1. ")oate$ "trat!l 7ert%l (e (ea"! ra .%%toare% 9ra&(e. 2. %n 9ra&(a a(=n)%t# / )a$ la 20-25 )$/ !ne$ 9#le*ar $a)erat/ re"t!r% .e*etale $enaAere/ %ar9a )o"%t# "a! 9!r!%en%/ (%n )ele )are (eAa a! r#"#r%t/ )en!>#. 3. a)o er%$ )! #$=nt!l (%"lo)at/ 7ert%l/ 4. a)o er%$ )! o 7ol%e %n)0%"a la )!loare. Soarele (e e"te &% %"% .a 7a)e trea9a l!% (e %n)al&%re (ea"! ra/ %ar a9o*at%a; (e (e(e"! t/ r%n (e")o$ !nere/ .a ro(!)e/ la ran(!l e%/ )al(!ra 49%ne)!no")!t!l 9%o*a&5. [ata. A"ta e tot.

Re*%$!l (e !$%(%tate

In)a o re*!la (e l!at %n )on"%(erat%e' Ro"%e% %% la)e )! )a !l %n )al(!ra "oarel!% "% )! %)%oarele la ra)oarea !$e&el%%. Iata (e )e "!9"trat!l %l .o$ a"tra )ont%n!! !$e(/ (ar BK !(. A a n! are .o%e "a 7%e %n e1)e"/ or%)at (e "etoa"a e"te re7erata noa"tra. In 7a&a (e ra"a(/ ne.o%e e% (e a a e"te $e(%e. A o%/ la $!tarea e% la lo)!l (e7%n%t%./ entr! )a (eAa ne)e"ar!l (e !$%(%tate )re"te/ .o$ a.ea *r%Aa "-o lanta$ %n a$o)%rla;/ a(%)a %n la)a"!l %n )are .a "ta/ t!rna$ atata a a/ %n)at/ ra)t%)/ "e 7or$ea&a o $%)a 9altoa)a. De )e+ Pentr! )a a"a a"%*!ra$ e ter$en l!n( ne)e"ar!l (e a a/ (eoare)e/ (! a tran" lantare/ e"te 9%ne "a n! (eranAa$ lanta ret (e 5-7 &%le n%)% )! 0rana "% n%)% )! a a. A o%/ !(area "e .a 7a)e la !n %nter.al (e 9-12 &%le/ (ar (%n a9!n(enta. De )e+ Prea $!lta !$%(%tate (!)e la (o!a "%t!at%% ne la)!te "% ne(or%te' 7a.or%&ea&a a ar%t%a 9ol%lor $%)ot%)e 4)%! er)%lor/ $a% ale" a 7%to7tore%5 "% la o (e&.oltare e"te $a"!ra a $a"e% .er&% %n (etr%$ent!l $!*!r%lor 7loral%/ a(%)a a le*ar%% ro(!l!%. Ca tot!"% "a re.en%$ !")area "!9"trat!l!% "% 7or$area )r!"te%/ )are n! .a er$%te o aerare nor$ala a ra(a)%n%lor/ .o$ re)!re*e la .e)0%!l "% (e na(eA(e r%eten < "trat!l (e $!l)%. C! o)a&%a a"ta .o$ ren!nta "% la )or.oa(a ra"%t!l!%/ entr! )a 0a "ane% 9!r!%en% %% .a 7% *re! "a trea)a (e 9ar%era a at!r%)%%; 0ran%toare. A7anat!l+ K(at!l+B%)% o ro9le$aD Se .a o)! a/ (e a"$enea/ a)ela"% "trat (e $!l)%. Iata )!$/ toate a)e"te o erat%%/ )are )er e7ort "% t%$ / .or 7% re(!"e la $%n%$!$. B! $a %ntre9at% )e .et% 7a)e )! t%$ !l ra$a". 2! "t%! )a-l .o% 7olo"% "a lene.e"). Doar !n %)/ entr! )a %n *ra(%na "!nt (e"t!le (e 7a)!t. Pentr! )e% )e (et%n "olarF"era/ le a(!) a$%nte "a n! !%te "a aer%"ea")a ne*re"%t/ (eoare)e/ l!)r! "t%!t/ o 9!na .ent%lat%e n! .a er$%te n%)% 7or$area !ne% !$%(%tat% %n e1)e" 4$a1%$!$!l e"te (e 70H/ (! a a)ea"ta .aloare olen!l (e.%ne l% %)%o"/ "%/ (e)%/ olen%&area e"te )o$ ro$%"a5/ re" e)t%. "e %$ %e(%)a 7or$area )on(en"!l!% e eret%% " at%!l!% %n)0%"/ %ar 9ol%le $%)ot%)e n! ne .or $a% 7a)e ro9le$e. Kn 7a t %$ ortant (e ret%n!t )an( e"te .or9a (e !(at lantele. K(area "e 7a)e 7olo"%n( (or a a )al(!ta/ n%)%o(ata re)e. Se !(a/ (e re*!la/ "eara "a! (%$%neata 7oarte (e.re$e. 3ot!"%/ "eara ar 7% )el $a% 9%ne/ )a e"te noa te/ a a "a a%9a "!7%)%ent t%$ "a aA!n*a ana la !lt%$!l 7%r%)el al ra(a)%n%%. In l!"/ !(an( "eara/ ")a a$ (e ne la)erea 7or$ar%% )r!"te% (e la "! ra7ata %n !r$a e.a orar%% ra %(e a a e% "!9 a)t%!nea "oarel!% (e e"te &%. Be7or$an(!-"e )r!"ta/ aer!l .a aA!n*e la lanta )! !"!r%nta/ "%/ (e)%/ lanta .a ara"!7la !"!rata;.

K(area "e .a 7a)e (%re)t la ra(a)%na "a! e 9ra&(e/ r%ntre ran(!r%/ la"an( a a "a )!r*a %n "!.o% "!9t%re/ 7ara re"%!ne/ ana la "at!ratea "!9"trat!l!%. A$%nte")/ %n)a o (ata/ a a n! are .o%a "a 9altea")aD Ir!n&%"!l tre9!%e 7er%t (e !(are entr! a n! ro.o)a la l! ta ne(rea ta " or%% )%! er)%lor er7%(e "% ata)atoare. C! toate a)e"tea/ e1%"ta "% e1)e t%%/ )an( e"te )0%ar %n(%)ata !(area ro"%%lor (%n )a ana-n %)%oare' e )an%)!la/ at!n)% )an( te$ erat!r%le (e a"e") ra*!l 9!n!l!% "%$t (e 30 (e *ra(e &%le (e-a ran(!l. A"t7el/ .o$ aA!ta lantele "a "e ra)orea")a/ 7a)an(!-le )ate !n (!" 9%ne-.en%t (%n .ar7!r% ana la ra(a)%n%. I%re"te/ .o$ a.ea *r%Aa )a a a "a n! 7%e re)e )% )al%e. Vor9%n( (e *r%Aa/ tre9!%e a.!t %n .e(ere "a n! er$%te$ !")area e1)e"%.a a "!9"trat!l!%/ $a% ale" (! a )e 7r!)tele "-a! $ar%t. De )e+ Deoare)e/ (a)a ne a !)a$ "a !(a$ (! a o l!n*a er%oa(a (e l% "a a a e% r%")a$ )ra area 7r!)telor. Ca a)e"t l!)r! "a 7%e e.%tat .o$ re)!r*e/ (%n no!/ la r%eten!l no"tr! "trat!l (e $!l)%/ )are n! .a er$%te e.a orarea $a"%.a a a e% (%n "!9"trat "%/ a"t7el/ n! aA!n*e$ %n "%t!at%a !")ar%% l!% e1)e"%.e. J )ant%tate %n"!7%)%enta (e a a oate (!)e' la aa.ortarea; 7lor%lor "a! a 7r!)telor (e a9%a le*ate/ 7or$area !nor 7r!)te $%)% "% (%7or$e/ la ra"!)%rea 7r!n&elor "%/ %ntr-!n a oteot%) 7%nal/ la %$9olna.%rea lante% %n %ntre*%$e.

[ra7%)!l (e !(are a to$atelor'


1. %n er%oa(a (e ra"a( "e !(a rar "% 9%ne' o (ata la 5-7 &%le8 2. (! a tran" lantarea la lo)!l (e7%n%t%./ )a$ o "a ta$ana/ la"a$ lantele %n a)e 4n-at% !%tat )a le-a$ lantat a%n $o)%rla;5/ (! a )are/ re*%$!l (e !(are .a 7% )a$ a)ela"% )a la ra"a(!r%' o (ata la 5-7 &%le/ (%n 9el"!*/ )a$ b (e *aleata (e lanta "%/ 7%re"te/ )! $!l)%rea !lter%oara a lante%8 3. %n er%oa(a (e le*are ro( 4%n$!*!r%re/ %n7lor%re/ 7r!)t%7%)are5/ !(area "e rare"te la ' o (ata la 9-12 &%le8 4. %n er%oa(a (e )oa)ere a 7r!)telor/ !(area .a 7% "% $a% rara' )a$ la 2 "a ta$an%-20 (e &%le. D! a !n%% " e)%al%"t%/ !(area ar tre9!% %n)etata o (ata )! (at!l %n ar* al 7r!)telor. De"%*!r/ $a .et% %ntre9a' )e "e .a %nta$ la )! ro"%%le/ (a)a e"te 7oarte )al( "% no% %ntar&%e$ "a le !(a$. Da)a at% )%t%t )! atent%e/ (e"%*!r/ .et% "t% )a tre9!%e $!l)%t . Re et' "trat!l (e $!l)% Aoa)a tr% l! rol' $ent%ne !$e&eala %n l%$%te nor$ale/ %$ %e(%)a "! ra%n)al&%rea "!9"trat!l!%/ r%n (e")o$ !nerea "a lenta 0rane"te lanta. Kn!l (%ntre )ele $a% otr%.%te t% !r% (e $!l)% ar 7% a)ele (e )on%7ere. Da)a 7olo"%$ %ar9a/ a"a )!$ a$ ro)e(at "% e! (%n l% "a (e )et%na/ .o$ a.ea *r%Aa "-o la"a$ "a "e a alea")a ; 4.e"teAea")a5 !n %) %na%nte (e a o re"ara e lan*a to$ata. A"ta/ (eoare)e/ (o$n!l a)ar%an ro"!/ $are %"%)0er "% a$ator (e %ar9a )r!(a/ "e .a %n"tala )o$o( e 7r!n&ele *!"toa"e ale ro"%e% noa"tre/ %n7r! ta(!-"e )! $are la)ere (%n "e.a lor. Dar (a)a %ar9a .a 7% .e"te(a/ ea n! .a $a% 7% e la)!l (!$neal!%/ )are-"% .a )a!ta %ar9a )r!(a %n alte art% "% ne .a la"a lantele %n a)e.

In e %"o(!l !r$ator .a .o% re&enta re*%$!l (e 0rana a to$atelor. P0lo1


S(are,

X Se are )a et% %ntere"at (e *r#(%nar%t/ aa )# -% re)o$an( "# te a9one&% r%n RSS "a!mail entr! a r%$% a!to$at !lt%$ele art%)ole (e a%)%/ e a)ea"t# te$#. Ce este RSS? S-ar !tea "# te $a% %ntere"e&e' 6. "ainele cultivarii tomatelor: 7. "ainele cultivarii tomatelor: 8. "ainele cultivarii tomatelor: 9. "ainele cultivarii tomatelor: 10. Musuroirea tomatelor
regimul de (rana $)#&' boli si tratamente bio $*#&' conclu!ii $&#&' ingri+irea si formarea plantelor $,#&'

http://hobbygradina.ro/2011/10/0!/tainele-culti$arii-rosiilortomatelor-1"/

28 )o$$ent" to 3a%nele )!lt%.ar%% ro"%%lorFto$atelor 41F55


tamara 4ctober 6' 2011 at ":2# pm - .aspunde

7oarte %ntere"ant % !t%l. (ar 0lo1/ )alen(ar!l e o)to$9r%e+ 4e! n! a$ a.!t t%$ "#-l 7a) e #la al $e! //(ete t;/ aa )# tare !t%l $%-ar 7%/ entr! )# -n)# n! a$ -n*ro at 9!l9%% (e lalele/ nar)%"e/ 7r%t%llar%a/ % $a% .rea! "# )!$ #r n%te ar9!t% e1ot%)%/ % tare a .rea "# t%! )=n( e )a&!l "# 7a) )o$an(a@ l%%%%%& 5
o

0lo1 J)to9er 7/ 2011 at 9'39 a$ W Ra" !n(e Ltamara' e"te/ l-a$ tra(!" "% tr%$%" la "7 l!% "e te$9r%e/ (ar "e .e(e trea9a )a O!n% a 7o"t o lea)a $a% r%n" )! !na alta "% o 7% !%tat

Silviu 4ctober 11' 2011 at #:20 am - .aspunde

C%t%t/ !" la %n(e1/ $!l#$%$ rea7r!$o". J "%n*!r# not# (e "ol-"!9"ol' .er%7%)area te$ erat!r%% "ol!l!% "e oate 7a)e % )! aA!tor!l !nor #r% $a% no9%le ale )or !l!% o$ene"). Xo0n SeS$o!r ")r%e -n :30e BooR o7 Sel7-S!77%)%en)S; )# e la el r%n "at era !n 7er$%er )are/ )=n( .enea .re$ea "# !n# )arto7%%/ $er*ea la lo)!l 7a te%/ -% (#(ea 9r#)%nar%% Ao" % "e !nea )! 7!n(!le!l e 9ra&(#. Da)# era re)e/ tr#*ea 9r#)%nar%% la lo). Da)# era 9%n%or/ :)at%7ea r#)oroa"#; )!$ " !ne S.etlana/ at!n)% t%a )# e .re$ea a"alt!l!%.
o

0lo1 J)to9er 11/ 2011 at 9'04 a$ W Ra" !n(e

LSilviu' 'D'D'D '5'5 7%re"te/ &onele "!nt $!lt $a% "en"%9%le (e)at tal a %)%or!l!%. A"ta e "% "0 %l!MD
Silviu

J)to9er 11/ 2011 at 9'08 a$ W Ra" !n(e Lp(lo-' B!-% $a% " !n )# )%)# )retea! e )=$ !l #l!%a n%te 9ara9!le 7or$%(a9%le.

0lo1 J)to9er 11/ 2011 at 9'13 a$ W Ra" !n(e LSilviu' o 7% "% a)olo 7M!n "e)ret/)are/ 9an!%e")/ n! a.ea n%$%) %n )o$!n )! art%le $o%. S er

C%0a% R J)to9er 19/ 2011 at 9'01 $ W Ra" !n(e Kn art%)ol 7oarte !t%l "% %n)antator (e 9%ne ")r%". C!lt!$%r% "% 9ra.oD C%0a% R

tamara

J)to9er 21/ 2011 at 11'12 a$ W Ra" !n(e )%t%n( art%)ol!l t#!/ % a7l=n( (e" re cepelic/ $-a% 7#)!t )!r%oa"# % l-a$ *#"%t aici.o "# $# a !) "-o )%te")/ % )re( )-o "# le-o )%te") % ne oe%lor $e%. toto(at# $%-a% a(!" a$%nte (e )#r%le )o %l#r%e% % (e 7a t!l )# 9!n%)!l $e! -$% )%tea ,abarnam -n oraul soarelui. $%-a% re(e")0%" *!"t!l entr! o.et%le )o %l#r%e% % a$ )#!tat e ")r%9( % )artea $ea % a$ *#"%t-o % e ea aici . !%te aa/ .o% !tea )%t% )0%ar e! o.et%le 9!n%)!l!%@
tamara 4ctober 21' 2011 at 11: ! am - .aspunde

% a$ *#"%t % /$enturile lui Jabarnam i a prietenilpr si. $!la$ 7a%n/ ".etlana/ n%)% n! t%% )e 9!)!r%e $%-a% 7#)!t (!)=n(!-$# )! a$%nt%r%le tale "# (e")o #r )e.a )e )#!ta$ (e$!lt.

0lo1 J)to9er 21/ 2011 at 11'37 a$ W Ra" !n(e Ltamara' $a 9!)!r tare $!lt/ 3a$ )! $are (ra*

tamara

J)to9er 21/ 2011 at 11'45 a$ W Ra" !n(e erat# ' A.ent!r%le l!% Oa.arna$ % ale r%eten%lor "#%

0lo1 J)to9er 21/ 2011 at 11'47 a$ W Ra" !n(e Ltamara'

)r%" J)to9er 21/ 2011 at 7'43 $ W Ra" !n(e A$ re.en%t )! o&e "% :9ar7e; (e" re 7a$%l%a 3o$ato/ (! a )!$ a$ ro$%". Pro$%"!-% ro$%"/ (ar n! ot (e")ar)a o&ele/ %$% " !ne :"orrS/ So! )an onlS ! loa( %$a*e"; Pro9a9%l n! )!no") e! ro)e(!ra/ a$ %n)er)at "a le (e")ar) (e e )ar( %ar a o% le-a$ "al.at %n )o$ !ter (ar tot n! $a la"a. Re.%n/ oate %ntre t%$ $a l!$%ne&.
o

ar$er%a J)to9er 21/ 2011 at 7'59 $ W Ra" !n(e Lcris' e o"%9%l )a o&ele "a 7%e rea $ar%

tamara 4ctober 21' 2011 at 10:"" pm - .aspunde

http.//000$imageresi1er$com/do0nload$php a)e"ta e"te l%nR!l entr! !n ro*r#$el *rat!%t )e $o7%7%)# (%$en"%!nea %$a*%n%lor.a.antaA!l a)e"t!%a 7a# (e altele e"te )# o% "ele)ta % $o(%7%)a $a% $!lte o&e o (at#. (e a"e$enea o% )on.ert% %$a*%n% 9$ -n A * % %n.er"/ *%7-A */ A *-*%7. -n 7erea"tra )are "e (e")0%(e/ )l%R e ir$e'e/ -l (e")ar)% -n )al)!lator %-l %n"tale&%. a o%/-n 9ara (e "tare a ro*ra$!l!%/ )l%R e resi1e/ a o% e 2pg 4"a! gif/ "a! )e .re% t! < (ar bmp n! e re)o$an(at entr! )# o&ele n! .or a.ea o re&ol!%e rea 9!n# < % 2pg e"te )el $a% !&%tat 5. -n %nter7aa )are "e (e")0%(e/ .e% .e(ea o .aloare "!9 pi'els. o $o(%7%)% )! %34 4 a$ .#&!t )# %$a*%n%le l!% 0!n% "!nt 640c480 %1el% % "e -n)ar)# 5/ "ele)te&% o&ele a"t7el' - (a)# .re% (oar an!$%te o&e/ %% a #"at ctrl % )l%R )! $o!"!l e )ele e )are le (oret% - (a)# .re% toate o&ele (%ntr-!n (%re)tor 47ol(er5/ )l%R "t* e r%$a o&#/ a o% %% a #"at "0%7t % te (!)% la !lt%$a o&# % o )l%R!%et%. % "e .or "ele)ta toate o&ele (%n a)el 7ol(er a o%/ )l%R e re"%&e (e "!9 (%$en"%!nea ")r%"# (e t%ne % .e% .e(ea o 9ar# t% ")rol )are "e )o$ letea&#. a"ta -n"ea$n# )# o"ele "e $o(%7%)#. te (!)% )al)!lator -n (%re)tor!l (e !n(e a% "ele)tat o&ele % .e% *#"% mini+po1a$2pg. a)elea "!nt o&ele $o(%7%)ate. te -ntor)% a%)% e 9lo*!l l!% 0!n%/ )l%R e 5legei fiierul % -n)ar)% )e (oret%. .e% .e(ea o&a (e(e"! t (e 5legei fiierul/ %ar l%nR!l o&e% -n 7erea"tra -n )are ")r%% )o$entar%!l. (a)# .re% "# ")r%% e1 l%)a%% la o&e/ ")r%% (! # l%nR!l o&e% re" e)t%.e. ro*r#$el!l e"te 7oarte $%) (ar 7oarte !t%l entr! 9lo*!%t % 7or!$%t/ $a% ale" )=n( entr! o )al%tate 7oarte 9!n# a %$a*%n%% 7a)e$ o&e (e 3072c2304 %1el%/ (e %l(#D. "!))e" D

Cr%" J)to9er 26/ 2011 at 12'32 $ W Ra" !n(e S)!&e/ tre9!%a "a-% $!lt!$e") 3a$are% t ro*ra$elD A$ 7a)!t o )on7!&%e (%n )a!&a .%te&e%. Ioarte !t%l "% !"or (e $ane.rat/ $a% ale" (aor%ta %n(%)at%%lor tale/ 3a$. 30anR" a*a%nD J &% $%ro9olanta .a (ore")D
o

0lo1 J)to9er 26/ 2011 at 12'36 $ W Ra" !n(e

LCris' "% a)!$ te a"te ta$ )! o&eleeeeeeDD A"a-%+85

Cr%" J)to9er 26/ 2011 at 12'55 $ W Ra" !n(e Oee%/ (ar )e "e %nta$ la+ A$ o"tat o *ra$a(a (e o&e "% )o$entar%%/ %er%/ "% a)!$ a! (%" ar!t. I$% " !nea )a a"tea ta $o(erare. Vaaa%/ n! $a% %ntele* n%$%).

Cr%" J)to9er 26/ 2011 at 12'58 $ W Ra" !n(e Oa% )a le $a% !n o (ata. S!nt (e-a (re t!l ne(!$er%ta
o

ar$er%a J)to9er 26/ 2011 at 1'04 $ W Ra" !n(e LCris' "ta% l%n%"t%ta "!nt la $o(erare.3oata l!$ea %ntra la $o(erare )an( %n)ar)a $a% $!lte o&e %ntr-!n )o$entar%!. Da)a le %n)ar)a% e ran( !na )ate !na era alt)e.a

Cr%"
4ctober 26' 2011 at 1:21 pm - .aspunde

A"t%a "!nt ar%nt%% )an( "-a! $!tat (%n )!rte e 9al)on.

Iar a)e"ta e"te $e&%n!l/ )are "e t%ne %n)a (e 7!"ta $a$e%.

Iata "% n%"te )o %l% %n(e en(ent%. S er "a "e (e")!r)e "% "a a%9a noro) %n .%ata

Cat!"%)a [ra"!n%)a (e la tara. Pe ea a$ tran" lantat-o (%re)t (%n a$ant!l *ra(%n%% %n *0%.e)%. V% "e are (e"t!l (e 7er%)%ta+ A$ "% !(rat-o !t%n "a ara $a% )ool 4)! )en!"a 5.

Sora [ra"!n%)%%/ la 7el o .enet%)a (e r%n *ra(%na. 2a are "% 9o(S*!ar(/ !n ro&$ar%n 7oarte %n7% t (e 7el!l l!%.

3%*an%eD A"a a 7o"t (en!$%ta (e )atre *!r%le rele o era $ea (e le*are-" an&!rare-"!"t%nere a lant!telor. Dar )e era "a 7a)+ Pro9le$a e"te )a ele t%n( %n" re ta.an/ "a le la"+ Ca "!nt )a$ 9atrane )a "a $a% (eo"e9e") )o %l%% (e ar%nt% "a! .ar7!r%le (e t!l %n%. . 21a*ere& (ar )0%ar )a e A!n*la/ a"a )a $-a$ 0atarat "a le la" %n .o%a lor "% (oar "a le r! 7r!n&ele !")ate/ "a le 0rane") "% "a le !n Co&art. Vrea! "a $a% " !n )a t!7ele )! )o %l% "!nt )0errS/ n! "t%! )e :$ar)a; 7%%n()a le-a$ r%$%t )a ra"a(!r% %n r%$a.ara (e la o )ole*a. S!nt 777 9!ne la *!"t/ )a$ $%)% (ar ro(!)t%.e/ "% )ele )are le-a$ a.!t %n *0%.e)% a7ara "% )ele e )are le-a$ lantat (%re)t %n a$ant. ?e-a $er" 7oarte 9%ne toata .ara/ a! 7a)!t )%re"ele $!lte "% " er )a "e .or a(a ta "% )on(%t%%lor 9al)on%ere. :Cat!"%)%le; "!nt (%n )ele $ar% (ar n%)% lor n! le "t%! n!$ele 4"0a$e on $e5/ %n )!rte n! a! a !)at "a "e %nro"ea")a 7%%n()a le-a$ lantat )a$ tar&%or/ " er "a o 7a)a e 9al)on. A$ !" "% )a"tra.et%% la %n)olt%t/ )re"on "% 9!"!%o)/ a9%a a"te t. A$ .r!t "a !n "% ar a*%) "a "e 7a)a )ea a .er(e4)0%ar a$ )!$ arat ro"! "% al9 (e la Oorn9a)0 "% .%"a$ 7r!$o" %n (r!$!l " re )a"a5 (ar :nea$!r%le; $-a! (e")!raAat " !nan( )a "e .or 7a)e (oar n%"te l!n*%t!r% 7ara .la*a/ (e)% n! $er%ta. Ce &%)et%+ Re.%n )! (etal%% )!lt!rale 4a(%)a (e" re )!lt!r%le 9al)on%ere "% $areata ro(!)t%e585

Cr%" J)to9er 26/ 2011 at 1'28 $ W Ra" !n(e

Kaaa%D V-a$ (at (e l!)r! . A$ $a% !" o (ata $ater%al!l/ !t%n $o(%7%)at. Poate 7a)et% .o% )o$9%nat%e (%n )ele (o!a (! a )!$ )re(et% (e )!.%%nta/ 7%%n()a %n )el (e-al (o%lea a$ $a% ")r%" )ate )e.a. Deoar)e n! $a% a.ea$ t!t!n $% "-a e.a orat "% ra9(area/ a"a )a $-a$ )a$ *ra9%t. C!lt!$er) Ar$er%aD 3oate )ele 9!ne .a (ore")4"% *!"toa"e/ nor$al5D
o

0lo1 J)to9er 26/ 2011 at 10'23 $ W Ra" !n(e LCris' CIBKBA3/ CIBKBA3/ CIBKBA3DDDDCe-$% la)eDBra.o"/ Cr%"taD B%ne/ e (re t )a "% 9al)on!l ta! e $a% $!lt o tera"a/ "%/ %n )on"e)%nta (e lo*%)a e lo) 9ere)0et (e (ant!%t entr! )0%r%a"ele tale .e*etale. Da)a "% te$ erat!ra o ot% t%ne "!9 !n )ontrol )at (e )at@.%!!!/ te %n.%(%e& 4%n "en"!l )el $a% 9!n5/ e"t% (e %n.%(%at. In a"a *ra(%na (e %arna/ 7ata (ra*a/ ot% !ne )0%ar "% ar a*%) %n Aar(%n%ere. St%% )!$ a$ e! %arna )ea a .er(e+ P!n 7o 8-10 a0are )! a a e er.a&!l (%n 9!)atar%e/ (ea"! ra rota e") Ce ol%nele/ ele %n)e "a 7a)a n%"te $!"tat% $a% %nta%/ (! a )are "e orne") e 7a)!t o9el%")!r% (e !n .er(e %nten" "% tare *!"toa"e "% $!"toa"e. (e )!ran( a$ (at )! o)0%% (e %n)a o $eto(a (e a.!t )ea a .er(e e t%$ (e %arna/ (aM n! $a% "t%! e !n(e. J .o% *a"% e!D85 ?a $!lte :"!))e"!r%;D Cre( )a "!nt %n a"ent%$ent!l t!t!ror )an( &%)' a"te ta$ !r$atoarele (e$o-!r%D

Cr%" Bo.e$9er 1/ 2011 at 10'49 a$ W Ra" !n(e Beata 9!na t!t!rorD A$ re.en%t )! :"!))e"!r%le;.

A"tea "!nt ro"%% )0errS $a% l!n*!%ete !t%n/ 7oaaaarte )arnoa"e "% (!l)% " re (eo"e9%re (e )elelate )are "!nt $%)% "% rot!nAoare.

Ca"tra.et%%/ )are a! ra"ar%t la .reo 3 &%le (! a )e %-a$ lantatD B!-$% .enea "a-$% )re( o)0eanelorDDD

S% %a)ata-% (! a n!$a% %n)a tre% &%le (e .%ata.

Ca(a$a Cento"ana. C-a "!r r%n" "% ea )e 9%ne "e "%$te e 9al)on. A$ l!at (%n *ra(%na o ra(a)%na/ a$ *0%.e)%t-o "% .o%laD 2 tot o .e"el%e.

Sal.%a/ r%etena noa"tra/ a 7etelor 4 l!" )a e (el%)%oa"a re"arata e *no))0% )! !nt. Ia$$$%%D5. A)eea"% "oarta )a $enta' "$!l"a4)! $are *r%Aa "% (ra*/ n! .a %n)0% !t% )%ne "t%e )e )r!&%$% 5/ *0%.e)%ta/ 7er%)%ta. A"te t "a %$% ra"ara 9!"!%o)!l/ )re"on!l "% )or%an(r!l. Dre t "a .a " !n a" 7a)e or%)e )a "a le a$ roa" ete e )on(%$entarele a"tea 7%%n()a %$% la) 7oarte $!lt (ar n! !")ate. A$ $a%

lantat 4%n !r$a "7at!r%lor tale/ P0lo1 )!$ le 9a* %n "e(%nta 7oto.

/ )ea a .er(e/ "alata "% )%)oare (e *ra(%na5. C!$ ra"ar

A" tre)e a)!$ la r!9r%)a lan*er%. 3oata l!$ea %n A!r!l $e! $a :%$ !l"%onea&a; la $o(!l )el $a% (e&a$a*%tor )! !t%nta. 2! %n)a re&%"t ero%) (ator%ta %n)!raAar%lor "% "7at!r%lor .oa"tre "% " er %n re&!ltate e $a"!ra %$ l%)ar%% $ele/ "a $a% r%n( "% e! )!raA. S !net% "% .o%/ .% "e are )a ra"a(!r%le "!nt rea l!n*%te "% 7le")a%te 4a"t7el (e 9ar7e )%r)!la e "ea$a lor5+ Jr a.ea !tere "a )rea")a lante ro(!)t%.e (%n ele "a! (oar n%"te )ra)anate *al9eA%te+ J "a $a% o"te& o&e e $a"!ra )e ele )re") )a "a .a (at% "% .o% )! arerea (e" re e.ol!t%a lor. Ca"tra.et%% %-a$ !" %n *ea$ a)!$ 4" re "!(5 )a "a a%9a l!$%na "!7%)%enta. A"a tre9!%e "a ro)e(e& oare )! toate ra"a(!r%le e $a"!ra )e )re")+ B! "e ar(+ Cat (e" re $a)erat!l (e !r&%)a@ n%)% n! *a"e") )!.%nte. S er )a e7e)t!l "a 7%e e $a"!ra $%ro"!l!%. B! .rea! "a .a " !n )e $%a"$e/ e )at (e %n7r%)o"atoare e atat (e er"%"tente. A$ o .a*a 9an!%ala )a a)e"ta ar 7% $ot%.!l r%n)% al entr! )are "e %n)ear)a (era%erea $ea (%n" re *ra(%nar%t!l e 9al)on %n" re alte a)t%.%tat% $a% !t%n@a*re"%.e (%n !n)t (e .e(ere ol7a)t%. . Ca$ a"ta ar 7% (eo)a$(ata. J &% 9el%""%$aD
o

0lo1 Bo.e$9er 7/ 2011 at 12'03 $ W Ra" !n(e LCris' Dra*a $ea/ n! tre9!%e $!lta "t%%nta (e )arte "a real%&e& )a/ (eo)a$(ata/ ra"a(!r%le-" tare 7a%ne. Da)a %n)e "a "e l!n*ea")a/ ot% "a te !%t% e $ater%al!l )! "e$%nteleFra"a(!r%le (e e 9lo*!l a%"ta :Re %)area r#"a(!r%lor' *0%(!l )o$ let/ n! n!$a% entr! -n)e #tor%;/ "a! :C!$ ro(!)e$ le*!$e (%n "e$%nele ro r%%+;. A"ta or%entat%./ 7%re"te Ca"tra/ )a (e alt7el or%)are ra"a(/ !" %n *ea$/ %n (%re)t )! ra&ele l!M Soarele D2SI[KR "e ot ar(e/ (e $!lte or% )0%ar ra!. Dar/ )re( )a %n o"t!l (e e _`A a$ a$%nt%t a)e"t l!)r!/ )re(. Ca)erat!l (e !r&%)a@$0$$$$/ (a/ e o ro9le$a ol7a)t%.a@.'5 a"a )a %l .e% %nlo)!% )! )ea% (e !r&%)a/ !r "% "%$ l!. Pot% a(a!*a "% )oa(a )al!l!%. J l%n*!ra (e )ea% 4Pla7ar!l "a tra%a")aD5la 0/5 l a a )lo)ot%ta. A)o er%$/ "tre)!ra$/ ra)%$/ !(a$. Ce ra$ane < "trat (e $!l)% )! $!!!!lt (ra*

Cr%" Bo.e$9er 8/ 2011 at 11'28 a$ W Ra" !n(e Dra*a P0lo1/ a% (re tate/ "% $%e $% "e ar ar "! er9% )a"tra.et%% $e% 4"t%% "% t! )!$ e )! )%oara )are-"% la!(a !%!l 5(ar $-a$ *an(%t "a n! )!$.a "a 7%! $!lt rea "!9%e)t%.a 7%%n()a r%)e !t%% a"t%a (%n A!r!l " !n )a n! e )0%ar 9%ne/ )a "!nt rea l!n*!t% "% rea "la9!t%/ )a )ele (o!a 7al"e 7r!n&e ar tre9!% "a 7%e la 9a&a a$ant!l!%/ n! r%n )er!r%/ )eea )e %n"e$ana )a n! a! l!$%na (e"t!la/ )a n! )%r)!la aer!l@ tralala. B%)% n! $a $a% %ntere"ea&a/ e! .rea! "a e1 er%$ente&/ "a .a( )e %e"e "% 9a"ta. A9%a a"te t "a o"te& o&e )! r%$a re)olta. Da)a a$ "! ra ro(!)t%e/ (ore"te )%ne.a+ 40%/ 0% 5 Pe !n%% %-a$ la"at "trate*%)/ le-a$ )on"tr!%t "% " al%er "a "e !r)e/ %ar e alt%% %-a$ !" "!!!"/ e !lt%$a ol%ta )a "a atarne 7%1 %n 7ata 7ere"trelor "!(%)e4nor$al )a a! "% (e )e "e a*ata/ !n 7el 9e 9!n*ee A!$ %n* )!)!$9ere")5. Ce )re&%/ %% )on.%ne )a"tra.etel!% "a "e :)atere %n Ao";+ Ca (e n!/ a)!$a-% t%$ !l "a-% (e")o)ote&/ %na n! a !)a "a "e r%n(a )! )arl%ont%%. I!* a)!$ "a )%te") art%)olele e )are $% le-a% re)o$an(at. S re r!"%nea $ea tre9!%e "a re)!no") )a $a% re e(e te %ntre9 (e)at "a )otro9a% r%n 9lo*/ 7%%n(

$ere! %n *oana )al!l!%/ a"a )a tr%$%ter%le tale "!nt $a% $!lt (e)at 9%ne.en%te. It% $!lt!$e") %n)a o (ataD
o

0lo1 Bo.e$9er 8/ 2011 at 11'46 a$ W Ra" !n(e LCris' B! )re( )a o "a a$etea")a )! )a atan!M-n Ao"8 )an( )re") e"te $a"!ra / %n "eraF"olar/ n!% (%re)t%ona$ %nAo"+DS% le e"te 9%ne-$er)% / a"a )a/ n! )re& )a le-ar 7a)e ra!/ 9a/ (%$ otr%.a. S% la ro"%%le %n(eter$%na4n5te 4)ele 7oarte %nalte5n! tot a"a ro)e(a$+D Ca 0rana/ (ar "% $e(%)a$ent/ "a 7olo"e"t% "tro %r%le )! $a)erat (%n 7o% (e )ea a. Ca% ale" )an( o9"er.% )a %n)e "a "e %n*al9enea")a 7r!n&ele. Sa a% " or )at )! r%n(eD

Mi(aela

Ie9r!arS 14/ 2012 at 3'31 a$ W Ra" !n(e C!lt!$e")D la tot% entr! %n7or$at%%le !t%le e )are le %$ arta"%t% )! no%. C!lt!$e")D 0lo1 entr! )a a% aranAat or(%nea %n )are "a a.e$ *r%Aa (e to$ate "% entr! )!$ "a 7a) at )al( la lantare/7oarte !t%l. Dator%ta %n7or$at%%lor *a"%te e "%te / !" %n ra)t%)a d o *ra(%na "! er /re)olta e1tra. A$ o9"er.at )a a"a &%"% *ra(%nar% )! e1 er%enta /0a9ar n! a.ea! (e %n7or$at%%le *a"%te a%)% "% "e $%n!na! (e )e roa(e a$ e! /!n %n)e ator/7ata (e e% . In)a o (ata /C!lt!$e")D S!))e" %n tot )eea )e 7a)e-t%D

3a%nele )!lt%.ar%% to$atelor' re*%$!l (e 0rana 42F55


Scris de p(lo- pe 20.10.2011 in categoria .radina de legume' .radinarit (%5 comentarii) *tichete: cultivare' fertiliare' fertili!are bio' regimul de (rana' retete solutii nutritive' rosii' tomate http://hobbygradina.ro/2011/10/20/tainele-culti$arii-tomatelor-regimul-de-hrana-2"/

C=n( 0ran%$/ )! )e/ )!$+

A$ $a% " !"-o >% n! .o% )onten% "# re et' )a "# 7a)% !n l!)r! )! no%$#/ tre9!%e "# r%)e % (e )e "e ro)e(ea&# -ntr-!n 7el >% n! alt$%nter%. ,n )a&!l 0r#n%r%% tre9!%e >t%!t )#/ -n *eneral/ lantele a! ne.o%e (e atre%$ea (e a!r;' a&ot < 7o"7or < ota"%!. Pe l=n*# a)e"te ele$ente/ $a% "!nt/ 7%re>te "% )elelalte/ la 7el (e %$ ortante' $a*ne&%!/ )al)%!/ 7%er/ 9or/ )! r!/

&%n)/ $an*an. De )e+ Pentr! o (e&.oltare ar$on%oa"# a lantelor >% entr! 9!)!r%a (e a ne -n7r! ta (%n roa(ele lor. ?% "a "a! e1)e"!l !nora (%ntre ele$ente (!)e la !n (e&e)0%l%9r!/ )are "e r#"7r=n*e ne(or%t a"! ra re)olte% !lter%oare. J "# .% "e ar#/ %n%6%al/ )o$ l%)at/ >t%!/ %ar% e 9!&e .# .a "ta -ntre9area' la )e-$% tre9!%e $%e "# >t%! )0%$%e (-a"ta+ A>a a$ *=n(%t >% e! r%$a (at#. A o%/ a$ real%&at )# e"te / tot!>%/ %$ ortant "# >t%!/ )a "# ot %e>% (%n (%7er%te "%t!a6%% total ne l#)!te >%/ a"t7el/ tot!l a (e.en%t 7oarte "%$ l! (e -n6ele". S# .# e1 l%)/ -ntr-!n $o( $a% !6%n "t%%n6%7%)/ )e e"te )! a)e"te ele$ente' A&ot!l < e"te ele$ent!l .%e6%%' -n l% "a l!% lanta n! $a% )re>te. Can( e"te (e7%)%tar/ o9"er.#$ )# 7r!n&ele r#$=n $%)%/ (e !n .er(e-*#l9!%/ %ar ner.!r%le )a #t# o n!an6# .%ola)ee/ )ele "! er%oare "e a7l# -n (e 90e8 7lor%le "!nt $%)%/ )re") *re! >%/ (e )ele $a% $!lte or% < a.ortea&#8 la 7el >% ro(!l. Ir!)tele "!nt $%)%/ !6%ne >% 7#r# *!"t. Da)# e"te -n e1)e"/ lanta "e a-n*ra>a;/ (e.%ne o9e&#/ ro(!)=n( $!lt# .er(ea6#/ %ar ro( < $%) >% ane$%) "a! (elo). De.%n "en"%9%le la %n7e)6%%. De a)eea/ (a)# ne 9ate *=n(!l "# !ne$ 9#le*ar roa" #t "a! a)o$ ot; (e 9#le*ar/ $a% 9%ne o 7a)e$ $a% t=r&%!/ e! a> " !ne < (elo). Pentr! a "! l%n% a&ot!l/ 7a)e$ 9%ne >% ne 7a9r%)#$ n%")a%.a !r%n 4$a)erat5 (%n !r&%)%/ )#-" e l=n*# toate *ar(!r%le. Io"7or!l < 2le$ent!l ro(!l!% >% ener*%e%. 3ot el "e o)! # >% (e r#(#)%n% )a "# )rea")# !tern%)e/ )a la r=n(!l lor/ "# aA!te lanta "# 7%e .%*!roa"# >% %$!n# la 9ol% >% (#!n#tor% >% e"te ne)e"ar $a% ale" lantelor t%nere. C! toate )a ro>%a 7olo"e>te !6%n 7o"7or/ ea rea)6%onea&# 7oarte 9%ne la a)e"t ele$ent. Io"7or!l o aA!t# "# le*e ro( "#n#to"/ 7r!)tele "# "e )oa)# $a% re e(e >% "# 7%e "#n#toa"e >% re&%"tente la ata)!l 9ol%lor "a! al (#!n#tor%lor/ la (%7eren6ele (e te$ erat!r#. Pra)t%)/ -% )on7er# %$!n%tate. ,n l% "a l!%/ lanta r#$=ne %t%)#/ t!l %n%le "!nt 7%ra.e/ )a #t# o )!loare -nt!ne)at#/ (e !n .er(e-al9#"tr!%/ %ar 7r!n&ele %n7er%oare a! n!an6e &$e!r%%/ .%ola)e!- !r !r%% -n artea (e Ao". Ir!n&ele "e r#"!)e") " re %nter%or. Ilor%le "e (e&.olt# *re!. Ir!)tele lea*# ro"t/ )oa)erea e"te $!lt -nt=r&%at#/ (e $!lte or% ne$a%a !)=n( "# "e )oa)#. \% (e a"t# (at# (%n %$ a" ne .a ")oate 9!na .e)%n%)# < (oa$na !r&%)#/ -n )#$#r%le )#re%a "e *a"e>te a)e"t aal%$ent;. Pentr! )# !na (%ntre )a!&ele (e7%)%t!l!% (e 7o"7or e"te te$ erat!ra "!9 12 *ra(e/ )=n( n! $a% oate a.ea lo) a9"or9t%a a)e"t!% ele$ent (e )#tre lant#/ .o$ 7olo"% )a re$e(%! r%(%)area te$ erat!r%% "ol!l!% r%n !(area )! a # )al(#. ,n e1)e"/ 7o"7or!l e"te (#!n#tor "ol!l!% entr! )# -$ %e(%)# a"%$%larea altor ele$ente 0r#n%toare.

Pota"%!l < 2le$ent!l "#n#t#6%%. \% el "e o)! # (e %$!n%tatea lante%. 2"te re7erat!l to$atelor. Kn 7el (e (el%)ate"#. ,n r%n)% %!/ n%)%o(at# n! e -n e1)e". 2"te 9%ne.en%t -n or%)e "%t!a6%e. AA!t# lanta "# 7%e re&%"tent# la 9ol%/ la te$ erat!r% Aoa"e >% (%7eren6e $ar% (e te$ erat!r% >% n! -n !lt%$!l r=n(/ -$9!n#t#6e>te )al%tatea 7r!)telor. In )ant%tate %n"!7%)%ent#/ "e re(!)e "! ra7a6a (e 7oto"%nte&#/ )eea )e (!)e la ")#(erea )on"%(era9%l# a re)olte%. Ir!n&ele

t%nere "e -n)re6e")/ %ar )ele 9#tr=ne (e.%n aar"e; e $ar*%n%/ "e !"!)# >% )a(/ %ar altele -n)e "# "e a&(ren6!%a")#;. Ir!)tele "e )o) ne!n%7or$/ n-a! *!"t >% aro$#. Knele -n)e "# !tre&ea")#/ $%Alo)!l "e al9e>te >% / )! t%$ !l/ "e le$n%7%)# ra(%al. CoaAa (e 9anan# are !n -n"e$nat )on6%n!t (e ota"%!. Str=n*e$ )oA%le/ le $ar!n6%$ >% le !ne$ -n l#)a>!l -n )are lant#$ 7%r!l (e ro>%e/ "a!/ (%n .re$e -n .re$e/ -n*ro #$ e l=n*# lanta $at!r#/ "# =n( -n A!r!l e% !n $%) >an6/ 9!n#tate (e )o$oara ota"%)#. B! !%ta$/ 7%re>te/ )en!>a. Ce $a% aal%$ent; l%n (e "#n#tate entr! ro>%a noa"tr#D A o%/ $a% e"te $a*ne&%!l/ ele$ent!l )are )on7er# lante% )!loarea .er(e >%/ )are aA!t# r#(#)%n%le "# 7a)# ro.%&%% (e )ar9o0%(ra6% >% a$%noa)%&% entr! lant#. ,n l% "a a)e"t!% ele$ent a are )loro&a/ a(%)# 7r!n&ele -n)e "# "e -n*#l9enea")# -n A!r!l ner.!r%lor/ )a $a% a o% "# -n)e e "# "e !"!)e. A)e"t l!)r! "e oate -nt=$ la $a% ale" -n er%oa(a (e )oa)ere a 7r!)telor/ )=n( )re>te ne.o%a (e $a*ne&%!. 3ot )en!>a >% )oaAa (e 9anan# ne .or ")# a >% (%n a)ea"t# -n)!r)#t!r#. B! %er(e$ (%n .e(ere n%)% )al)%!l/ aA!tor al 7o"7or!l!% -n $!n)a "a (e %$!n%&are a lante% r%n (e&.oltarea ar$on%oa"# a r#(a)%n%lor. ?% "a "a! )on)entra6%a $%)# (e )al)%! (!)e la ")#(erea re)olte%/ la -$9oln#.%rea 7r!)telor < !tre*a%!l .=r7!l!% 7r!)t!l!%. Ir!n&ele t%nere (e.%n )lorot%)e 4*al9eA%te5/ )ele 9atr=ne (e.%n (e !n .er(e -n)0%"/ ne7%re"). Kn rol n! $a% !6%n %$ ortant -n (e&.oltarea lante% %l Aoa)# >% 9or!l. 2"te 7oarte !t%l/ $a% ale" -n (e&.oltarea/ )oa)erea >% "a.oarea 7r!)telor. ,n l% "a l!% 7r!n&ele (e.%n .!lnera9%le/ !n)t!l lor (e )re>tere "e -nne*re>te/ -n)e "# "e r#"!)ea")# " re %nter%or. Ilor%le/ (e re*!l#/ %)# 4a.ortea&#5. Ir!)tele -n)e "# "e #te&e 4-n)e e (eter%orarea 6e"!t!l!%5. Pentr! )#/ -n #$=nt/ 9or!l e"te -n )ant%tate %n"!7%)%ent#/ .o$ a.ea *r%A# "# ne a ro.%&%on#$ (e la 7ar$a)%%/ >%/ -n)e =n( )! er%oa(a (e 7or$are a $!*!r%lor 7loral%/ "# t#$=nal .o$ !l.er%&a e )%r)0%na>% >% e 7r!n&e/ "ol!6%e 1H (e a)%( 9or%)/ a(%)# 10 *ra$e la 10 l%tr% (e a #. B! e1a*er#$ )! 9or!l/ entr! )#/ -n )ant%tate $are (e.%ne to1%) >%/ -n lo) "# ne aA!te/ $a% ra! .a 7a)e. \% tot!>% n! le-a$ tre)!t e toate/ n! entr! )# ar 7% $a% !6%n %$ ortante8 to$ata "!7er# >% -n l% "a "a! e1)e"!l (e'"!l7/ $an*an/ 7%er/ )! r!/ $ol%9(en/ )lor/&%n) la 7el )a >% -n )a&!l )elorlalte ele$ente. Dar/ (a)# a.e$ *r%A# "# 0r#n%$ )!$ tre9!%e )!lt!ra noa"tr#/ n! a.e$ (e )e "# ne 7a)e$ te$er% %n!t%le. ,n artea a)! )e 0r#n%$; .o% re.en% )! a$#n!nte %ntere"ante.

C6nd hrnim

,n r%$!l r=n(/ !n l!)r! 7oarte %$ ortant (e >t%!t >% (e 9#*at la )a / e"te a)ela )# n%)%o(at#n! 0r#n%$ lantele e t%$ re)e 48 <10 *ra(e5 "a! (a)# te$ erat!ra tre)e (e G28 (e *ra(e. De )e+ Deoare)e )=n( e"te rea re)e/ )re>terea e"te -n)et%n%t#/ %ar 0rana aA!n*e *re!/ rea lent/ la lant#/ $a% ale" 7o"7or!l/ atat (e tre9!%n)%o". Da)# e"te rea )al(/ >% la -n(e$=n# a.e$ (oar -n*r#>#$=nt )0%$%) 4%at# (e )e 7!* (e el )a (e )%!$#D5/ r%")#$ )a 0rana "# (e.%n# otra.#/ entr! )# rea)6%a ele$entelor )0%$%)e la )#l(!r# $are e"te !na to1%)#. B!n. Be-a$ 7a)!t o %(ee )e n! tre9!%e 7#)!t. A)!$ "# tre)e$ -n re.%"t# !n / "# &%)e$/ *ra7%) (e 0r#n%re/ 7oarte !t%l/ )el !6%n entr! $%ne. Pr%$a 0r#n%re < la 20 (e &%le 43 "# t#$=n%5 (! # lantarea r#"a(!l!% la lo)!l (e7%n%t%.. Se a($%n%"trea&# 1 l%tr! (e "ol!6%e 0r#n%toareF lant#. A (o!a 0r#n%re < la 8 -10 &%le (e la r%$a/ "a! (! # )e "-a 7or$at )el (e-al (o%lea )%or)0%na> 7loral. 1 l%tr! (e "ol!6%e 0r#n%toare F lant#. A tre%a 0r#n%re < la 10 &%le (e la a (o!a "a! )=n( "-a 7or$at )el (e-al tre%lea )%or)0%na> 7loral. De a"t# (at# 5 l%tr% "ol!6%e 0r#n%toare F 1$2. S%' A atra 0r#n%re < la 12 < 14 &%le (e la a tre%a. Cate 10 l%tr% 4o *#leat#5 (e "ol!6%e 0r#n%toare F 1 $2. Re et' n! 0r#n%$ (! # )e a$' )o %l%t/ )=rn%t/ r! t 7r!n&e/ )! alte )!.%nte/ (! # )e a$ "tre"at (e"t!l lanta. D! # )e/ !n %) $a% -na%nte/ a$ a$%nt%t -n )=te.a )!.%nte !6%n!l (e )are a.e$ ne.o%e/ "# ne 7a)e$ o %(ee -n )eea )e r%.e>te 0rana/ "# tre)e$ la !r$#toarea -ntre9are' Cu ce hrnim

I%e)are (%ntre no% .a re)!r*e la a)ea $o(al%tate (e 0ran#/ e )are o .a )on"%(era otr%.%t# >% $a% "%$ l! (e a)0%&%6%onat' -n*r#>#$=nt )0%$%) "%ntet%&at < e )are e! n!

"7#t!%e") "# <l 7olo"%$ < "a!/ -n )el $a% 7er%)%t )a&/ (a)# .or9%$ (e